Updated translations.

Sat, 20 Sep 2014 16:29:30 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sat, 20 Sep 2014 16:29:30 +0200
changeset 3795
f2f8d4c70571
parent 3794
b460b30fab8f
child 3801
455a60f832d5

Updated translations.

i18n/eric6_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric6_cs.ts	Sat Sep 20 16:22:13 2014 +0200
+++ b/i18n/eric6_cs.ts	Sat Sep 20 16:29:30 2014 +0200
@@ -28,11 +28,6 @@
     <translation>&amp;Licenční ujednání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="22"/>
-    <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by it&apos;s respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;{0} je integrované vývojové prostředí pro jazyk Python. Byl napsán za použití nadstavby PyQt pro GUI toolkit Qt a widgetu editoru QScintilla.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Více informací naleznete na &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hlášení o chybách nebo požadavky na nové vlastnosti zasílejte, prosím, na &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Požadavky na nové vlastnosti posílejte na email &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} používá software třetích stran, na který vlastní copyright vlastníci tohoto software. Více informací o těchto copyrightech naleznete v jednotlivých balíčcích.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="25"/>
     <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -84,25 +79,17 @@
 <context>
   <name>AdBlockAccessHandler</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="46"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="52"/>
     <source>Subscribe?</source>
     <translation>Odebírat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="46"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="52"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Přihlásit k odběru tento AdBlock?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>AdBlockBlockedNetworkReply</name>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockBlockedNetworkReply.py" line="30"/>
-    <source>Blocked by AdBlock rule: {0}.</source>
-    <translation type="obsolete">Blokováno AdBlock pravidlem: {0}.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>AdBlockDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="14"/>
@@ -115,21 +102,11 @@
     <translation>Zapnout AdBlock</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="77"/>
-    <source>Press to clear the search edit</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro vymazání okna vyhledávání</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="81"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Akce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="86"/>
-    <source>Add Custom Rule</source>
-    <translation type="obsolete">Přidat vlastní pravidlo</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="149"/>
     <source>Learn more about writing rules...</source>
     <translation>Další informace o pravidlech psaní...</translation>
@@ -261,11 +238,6 @@
     <translation type="unfinished">Zapnout AdBlock</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="77"/>
-    <source>AdBlock Configuration</source>
-    <translation type="obsolete">AdBlock konfigurace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="106"/>
     <source>Blocked URL (AdBlock Rule) - click to edit rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -315,62 +287,49 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>AdBlockModel</name>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockModel.py" line="87"/>
-    <source>Rule</source>
-    <translation type="obsolete">Pravidlo</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="283"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="314"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Nahrát odebíraná pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="456"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="487"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Stažení odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="394"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="425"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Odebíraná pravidla jsou prázdná.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="479"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="510"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Ukládání odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="304"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro čtení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="252"/>
-    <source>Adblock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
-    <translation type="obsolete">Adblock soubor &apos;{0}&apos; nezačíná s [Adblock.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="381"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="412"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pravidla pro předplatné nelze stáhnout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="479"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="510"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro zápis.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="283"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="314"/>
     <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="456"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="487"/>
     <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -411,11 +370,6 @@
     <translation>Přidat záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="28"/>
-    <source>Type a name for the bookmark, and choose where to keep it.</source>
-    <translation type="obsolete">Napište název záložky a vyberte kde bude uchována.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="42"/>
     <source>Enter the name</source>
     <translation>Zadejte název</translation>
@@ -493,11 +447,6 @@
 &lt;p&gt;Výběr cílového adresáře přes dialogové okno výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="94"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="35"/>
     <source>&amp;Target Directory:</source>
     <translation>&amp;Cílový adresář:</translation>
@@ -611,11 +560,6 @@
 &lt;p&gt;Výběr zdrojových souborů přes dialogové okno výběru souborů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="65"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="29"/>
     <source>&amp;Target Directory:</source>
     <translation>&amp;Cílový adresář:</translation>
@@ -1152,31 +1096,11 @@
     <translation>Výběr projektu přes dialogové okno výběru souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="62"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="77"/>
     <source>Enter a short description for the project</source>
     <translation>Zadejte krátký popis projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="94"/>
-    <source>Select to make this project the master project</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro nastavení projektu jako hlavní projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="97"/>
-    <source>Is &amp;master project</source>
-    <translation type="obsolete">Je &amp;hlavní projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
-    <source>Project Files (*.e4p *.e4pz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p *.e4pz)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="64"/>
     <source>&amp;Description:</source>
     <translation>&amp;Popis:</translation>
@@ -1213,24 +1137,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>ApplicationDiagram</name>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="69"/>
-    <source>Parsing modules...</source>
-    <translation type="obsolete">Parsování modulů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="189"/>
-    <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;&lt;Aplikace&gt;&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="191"/>
-    <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;&lt;Ostatní&gt;&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>ApplicationDiagramBuilder</name>
   <message>
     <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="45"/>
@@ -1673,11 +1579,6 @@
     <translation>Vybrat soubor přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="94"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="91"/>
     <source>Move down</source>
     <translation>Posunout dolů</translation>
@@ -1776,11 +1677,6 @@
     <translation>Zadejte hledaný výraz pro záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="50"/>
-    <source>Press to clear the search edit</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro vymazání okna vyhledávání</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="88"/>
     <source>Press to add a new bookmarks folder</source>
     <translation>Stisknout pro přidání nové složky záložek</translation>
@@ -1849,11 +1745,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="172"/>
-    <source>Next</source>
-    <translation type="obsolete">Další</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="196"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
@@ -1940,21 +1831,6 @@
     <translation>Ukládání záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="363"/>
-    <source>XBEL bookmarks</source>
-    <translation type="obsolete">XBEL záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="364"/>
-    <source>HTML Netscape bookmarks</source>
-    <translation type="obsolete">HTML Netscape záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="397"/>
-    <source>Import Bookmarks</source>
-    <translation type="obsolete">Importovat záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="369"/>
     <source>Export Bookmarks</source>
     <translation>Export záložek</translation>
@@ -1990,22 +1866,6 @@
     <translation>Chyba při ukládání záložek do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="381"/>
-    <source>Error opening bookmarks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba při otevírání souboru záložek &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="397"/>
-    <source>Error when importing bookmarks on line {0}, column [1}:
-{2}</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba při importu záložek na řádce {0}, sloupci {1}:{2}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="407"/>
-    <source>Imported {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Importováno {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="393"/>
     <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
     <translation>Chyba při exportu záložek &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
@@ -2016,18 +1876,6 @@
     <translation>Konvertováno {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="318"/>
-    <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml)</source>
-    <translation type="obsolete">XBEL záložky (*.xbel);;XBEL záložky (*.xml)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="135"/>
-    <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
-{2}</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba při načítání záložek na řádce {0}, sloupci {1}:
-{2}</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="369"/>
     <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml);;HTML Bookmarks (*.html)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -2099,14 +1947,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>BookmarksProjectHelper</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="221"/>
-    <source>Bookmarks</source>
-    <translation type="obsolete">Záložky</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>BookmarksToolBar</name>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="42"/>
@@ -2258,11 +2098,6 @@
     <translation>Prohlížeč souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="89"/>
-    <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierachy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierachies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierachy is only shown if you have opened a program for debugging and it&apos;s root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Prohlížeč umožňuje jednoduše procházet strukturu adresářů a souborů ve vašem systému, rozpoznat Python programy a otevřít je do okna Zobrazení zdrojového kódu. Prohlížeč zobrazuje několik samostatných hierarchií.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;První hierarchie zobrazuje pouze otevřenou aplikaci pro debugování a její kořen je adresář obsahující tuto aplikaci. Všechny Python soubory, které tvoří aplikaci, jsou obvykle ve stejném adresáři, takže tato hierarchie umožňuje rychlý přístup ke všemu, co je třeba.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Další hierarchie se používá k rychlé navigaci v adresářích, které jsou uvedeny v Python proměnné &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zbývající hierarchie umožňují procházet operační systém jako celek. Na UNIX systémech bude hierarchie s kořenem &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; a další s user home adresářem. Ve Windows zde bude hierarchie pro každý disk v systému.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programy (mají extenzi &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) jsou v hierarchii zobrazeny s Python ikonou. Pravé tlačítko myši otevře popup menu, které umožňuje otevřít soubor do okna Zobrazení zdrojového kódu, otevřít soubor pro debugging nebo jej použít pro spuštění unittestu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kontextové menu s třídami, funkcemi a metodami umožňuje otevřít soubor na pozici vybrané třídy, funkci nebo metody a zajišťuje zobrazení kódu na požadovaném řádku.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s ikonou Designeru. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Designeru.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s Linguist ikonou. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Linguistu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/Browser.py" line="221"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
@@ -2356,11 +2191,6 @@
     <translation>Globální</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="613"/>
-    <source>Attributes (global)</source>
-    <translation type="obsolete">Atributy (globální)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="635"/>
     <source>Coding: {0}</source>
     <translation>Kódování: {0}</translation>
@@ -2611,11 +2441,6 @@
     <translation>Stisknutím přepnout sdílený status aktuálního editoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="166"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="140"/>
     <source>Press to start a shared edit</source>
     <translation>Stisknutím spustit sdílený editor</translation>
@@ -2656,11 +2481,6 @@
     <translation>Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="546"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="588"/>
     <source>Error saving Chat</source>
     <translation>Chyba při ukládání pokecu</translation>
@@ -2681,31 +2501,11 @@
     <translation>Zadejte port serveru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="80"/>
-    <source>Press to clear the message text</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknutím odebrat text zprávy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="210"/>
-    <source>Enter the host and port to connect to in the form &quot;host:port&quot;</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte hosta a port pro připojení ve tvaru &quot;host:port&quot;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="239"/>
-    <source>Press to clear the host</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknutím odebrat hosta</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="227"/>
     <source>Press to clear the hosts list</source>
     <translation>Stisknutím vymazat seznam hostů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="480"/>
-    <source>Cut</source>
-    <translation type="obsolete">Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="504"/>
     <source>Cut all</source>
     <translation>Vyjmout vše</translation>
@@ -2901,11 +2701,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="79"/>
-    <source>Enter search term for bookmarks</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte hledaný výraz pro záložku</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="103"/>
     <source>Press to add site to the whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -3179,11 +2974,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="217"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.ui" line="158"/>
     <source>Included Messages:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -3411,11 +3201,6 @@
 <context>
   <name>CodeStyleFixer</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleFixer.py" line="187"/>
-    <source>&lt;p&gt;Could not save the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze uložit do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="375"/>
     <source>Triple single quotes converted to triple double quotes.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -3897,11 +3682,6 @@
     <translation>Zadejte název proměnné</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="220"/>
-    <source>Variable</source>
-    <translation type="obsolete">Proměnná</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="299"/>
     <source>Enter the alpha value</source>
     <translation>Zadejte alfa hodnotu</translation>
@@ -3952,31 +3732,6 @@
     <translation>Chyba v QColorDialog průvodci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="23"/>
-    <source>Qt Version</source>
-    <translation type="obsolete">Qt verze</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="32"/>
-    <source>Select to generate code for Qt 4.0.0 but less than Qt 4.5.0</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro generování kódu pro Qt 4.0.0 ale méně než pro Qt 4.5.0</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="35"/>
-    <source>Qt 4.0</source>
-    <translation type="obsolete">Qt 4.0</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Select to generate code for Qt 4.5.0 or newer</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro generování kódu pro Qt 4.5.0 nebo vyšší</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="48"/>
-    <source>Qt 4.5</source>
-    <translation type="obsolete">Qt 4.5</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="71"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Titulek</translation>
@@ -4070,11 +3825,6 @@
     <translation>Stisknout pro výběr souboru přes dialogové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="79"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="65"/>
     <source>File &amp;2:</source>
     <translation>Soubor &amp;2:</translation>
@@ -4379,11 +4129,6 @@
     <translation>Pro zobrazení strany s konfigurací vyberte položku ze seznamu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="173"/>
-    <source>Terminal</source>
-    <translation type="obsolete">Terminál</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="326"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Síť</translation>
@@ -4399,21 +4144,11 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="327"/>
-    <source>Eric Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Eric web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="561"/>
     <source>&lt;p&gt;The configuration page &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Konfigurační stranu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="134"/>
-    <source>Py3Flakes</source>
-    <translation type="obsolete">Py3Flakes</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="260"/>
     <source>Keywords</source>
     <translation>Klíčová slova</translation>
@@ -4439,11 +4174,6 @@
     <translation type="unfinished">Bezpečnost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="349"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="422"/>
     <source>Enter filter text...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -4702,11 +4432,6 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="50"/>
-    <source>Press to clear the search edit</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro zrušení obsahu okna hledat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="79"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation>Stisknout pro odebrání vybraných položek</translation>
@@ -4805,11 +4530,6 @@
     <translation>Zadejte hledaný pojem výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="151"/>
-    <source>Press to clear the search edit</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout tlačítko pro zrušení obsahu okna hledat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="183"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation>Stisknout tlačítko pro odebrání vybraných položek</translation>
@@ -4843,13 +4563,6 @@
     <translation>neznámý</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/CooperationClient.py" line="272"/>
-    <source>Illegal address: {0}:{1}
-</source>
-    <translation type="obsolete">Nelegální adresa: {0}:{1}
-</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="297"/>
     <source>Illegal address: {0}@{1}
 </source>
@@ -4977,11 +4690,6 @@
     <translation>Stisknout pro výběr IDL kompilátoru přes dialog výběru souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="45"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="43"/>
     <source>Enter the path to the IDL compiler.</source>
     <translation>Zadejte cestu k IDL kompilátoru.</translation>
@@ -5128,16 +4836,6 @@
     <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1454"/>
-    <source>Passive debug connection received</source>
-    <translation type="obsolete">Spojení pasivního debugeru přijato</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1468"/>
-    <source>Passive debug connection closed</source>
-    <translation type="obsolete">Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1283"/>
     <source>
 Not connected
@@ -5327,21 +5025,11 @@
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a nastavení aktuální řádky jako první python příkaz hlavního skriptu v aktuálním projektu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se měly nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="270"/>
-    <source>Restart Script</source>
-    <translation type="obsolete">Restartovat skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="305"/>
     <source>Restart the last debugged script</source>
     <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="274"/>
-    <source>&lt;b&gt;Restart Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Restart skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v naposled debugovaném skriptu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="332"/>
     <source>Continue</source>
     <translation>Pokračovat</translation>
@@ -5695,21 +5383,11 @@
     <translation>Zadejte příkaz pro vykonání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="283"/>
-    <source>Stop Script</source>
-    <translation type="obsolete">Stopnout skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="322"/>
     <source>Stop the running script.</source>
     <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
-    <source>&lt;b&gt;Stop Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Stopnout skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví skript, který běží v debugeru na pozadí.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
     <source>&lt;b&gt;Evaluate&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evaluate an expression in the current context of the debugged program. The result is displayed in the shell window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyhodnotit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhodnotit výraz aktuálního kontextu debugovaného programu. Výsledek je zobrazen v shell okně.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -6397,11 +6075,6 @@
     <translation>Stisknout pro výběr klienta debugeru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="65"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="46"/>
     <source>Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Interpret pro klienta debugeru</translation>
@@ -6578,11 +6251,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="234"/>
-    <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="234"/>
     <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric6 IDE</source>
     <translation type="unfinished">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE {6 ?}</translation>
   </message>
@@ -6600,21 +6268,11 @@
     <translation>Python3 interpret pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="53"/>
-    <source>Enter the path of the Python3 interpreter to be used by the debug client.</source>
-    <translation type="obsolete">Zadání cesty na Python3 interpret, který bude použit debug klientem.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="50"/>
     <source>Press to select the Python3 interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr Python3 interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="97"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="60"/>
     <source>Debug Client Type</source>
     <translation>Typ Debug klienta</translation>
@@ -6701,21 +6359,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
-    <source>Select, whether a special Python interpreter should be used</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte, jestli má být použit speciální Python interpret</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="46"/>
-    <source>Custom Python Interpreter</source>
-    <translation type="obsolete">Běžný Python interpret</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="145"/>
-    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
     <source>Enter the path of the Python3 interpreter to be used by the debug client. Leave empty to use the default.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6738,21 +6381,11 @@
     <translation>Python interpret pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="43"/>
-    <source>Enter the path of the Python interpreter to be used by the debug client. Leave empty to use the default.</source>
-    <translation type="obsolete">Zadání Python interpretru, který se má použít debug klientem. Má-li se použít default, ponechte zadání nevyplněné.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="50"/>
     <source>Press to select the Python interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr Python interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="87"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="60"/>
     <source>Debug Client Type</source>
     <translation>Typ Debug klienta</translation>
@@ -6823,11 +6456,6 @@
     <translation>Výběr Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="97"/>
-    <source>Python Files (*.py)</source>
-    <translation type="obsolete">Python soubory (*.py)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="123"/>
     <source>Source association</source>
     <translation>Asociace zdroje</translation>
@@ -6838,11 +6466,6 @@
     <translation>Zadejte extenze (oddělené mezerou) pro asociaci s Python2 debugerem. Pozor! Musí být jiné, než ty pro Python3. </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="145"/>
-    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="109"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2)</source>
     <translation type="unfinished">Python soubory (*.py *.py3) {2)?}</translation>
@@ -6881,11 +6504,6 @@
     <translation>Stisknout pro výběr Ruby interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="53"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="63"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
@@ -6897,11 +6515,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="60"/>
-    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="60"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric6 IDE</source>
     <translation type="unfinished">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE {6 ?}</translation>
   </message>
@@ -6937,11 +6550,6 @@
     <translation>Stisknout pro výběr souboru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="73"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="50"/>
     <source>File &amp;2:</source>
     <translation>Soubor &amp;2:</translation>
@@ -7027,11 +6635,6 @@
     <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="288"/>
-    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="330"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -7330,129 +6933,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>DownloadDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="22"/>
-    <source>Icon</source>
-    <translation type="obsolete">Ikona</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="31"/>
-    <source>Filename</source>
-    <translation type="obsolete">Jméno souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="41"/>
-    <source>Info</source>
-    <translation type="obsolete">Info</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="52"/>
-    <source>Select to keep the dialog open when finished</source>
-    <translation type="obsolete">Dialog po ukončení zůstává otevřen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="55"/>
-    <source>Keep open when finished</source>
-    <translation type="obsolete">Po ukončení ponechat otevřený</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="50"/>
-    <source>Try Again</source>
-    <translation type="obsolete">Zkusit znova</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="53"/>
-    <source>Stop</source>
-    <translation type="obsolete">Stop</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="148"/>
-    <source>Save File</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="362"/>
-    <source>?</source>
-    <translation type="obsolete">?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="387"/>
-    <source>bytes</source>
-    <translation type="obsolete">bajtů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="390"/>
-    <source>kB</source>
-    <translation type="obsolete">kB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="393"/>
-    <source>MB</source>
-    <translation type="obsolete">MB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="130"/>
-    <source>Downloading</source>
-    <translation type="obsolete">Stahování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Eric5 Download</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 Download</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="130"/>
-    <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Chystáte se stáhnout soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="159"/>
-    <source>Download canceled: {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Download zrušen: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="272"/>
-    <source>Error opening save file: {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="279"/>
-    <source>Error saving: {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba při ukládání: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="296"/>
-    <source>Network Error: {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba sítě: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="352"/>
-    <source>- {0}:{1:02} minutes remaining</source>
-    <translation type="obsolete">- {0}:{1:02} zbývá minut</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="359"/>
-    <source>- {0} seconds remaining</source>
-    <translation type="obsolete">- {0} zbývá vteřin</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="361"/>
-    <source>{0} of {1} ({2}/sec) {3}</source>
-    <translation type="obsolete">{0} of {1} ({2}/sek) {3}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="370"/>
-    <source>{0} downloaded</source>
-    <translation type="obsolete">{0} staženo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="373"/>
-    <source>{0} of {1} - Stopped</source>
-    <translation type="obsolete">{0} z {1} - zastaveno</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>DownloadItem</name>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="26"/>
@@ -7465,21 +6945,11 @@
     <translation type="unfinished">Jméno souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="63"/>
-    <source>Info</source>
-    <translation type="obsolete">Info</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="78"/>
     <source>Press to repeat the download</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="98"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="101"/>
     <source>Press to cancel the download</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -7490,57 +6960,42 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="152"/>
-    <source>Downloading</source>
-    <translation type="obsolete">Stahování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="152"/>
-    <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Chystáte se stáhnout soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="231"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="238"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Download zrušen: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="221"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="228"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished">Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="251"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="258"/>
     <source>Download directory ({0}) couldn&apos;t be created.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="429"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="436"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="442"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="449"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba při ukládání: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="455"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="462"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba sítě: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="570"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="577"/>
     <source>?</source>
     <translation type="unfinished">?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="528"/>
-    <source>{0} downloaded</source>
-    <translation type="obsolete">{0} staženo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="586"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="593"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation type="unfinished">{0} z {1} - zastaveno</translation>
   </message>
@@ -7555,13 +7010,13 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="569"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="576"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec)
 {3}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="578"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="585"/>
     <source>{0} downloaded
 SHA1: {1}
 MD5: {2}</source>
@@ -7703,47 +7158,47 @@
 <context>
   <name>E5ErrorMessage</name>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="101"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="107"/>
     <source>Debug Message:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="104"/>
-    <source>Warning:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="107"/>
-    <source>Critical:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="110"/>
+    <source>Warning:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="113"/>
+    <source>Critical:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="116"/>
     <source>Fatal Error:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="140"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="150"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="143"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="153"/>
     <source>Critical</source>
     <translation type="unfinished">Kritický</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="146"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="156"/>
     <source>Fatal Error</source>
     <translation type="unfinished">Závažná chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="137"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="147"/>
     <source>Debug Message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="178"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="192"/>
     <source>No message handler installed.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7829,11 +7284,6 @@
 &lt;/ul&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="314"/>
-    <source>Diagram: {0}, Page {1}</source>
-    <translation type="obsolete">Diagram: {0}, Strana {1}</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="372"/>
     <source>{0}, Page {1}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -8269,11 +7719,6 @@
     <translation>Zadejte hledaný výraz pro requesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="57"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="85"/>
     <source>Press to remove the selected requests</source>
     <translation>Stisknutím odebrat vybrané requesty</translation>
@@ -8720,12 +8165,12 @@
     <translation type="unfinished">neznámý</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="158"/>
+    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="176"/>
     <source>It uses protocol: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="165"/>
+    <location filename="../E5Network/E5SslInfoWidget.py" line="183"/>
     <source>It is encrypted using {0} at {1} bits, with {2} for message authentication and {3} as key exchange mechanism.
 
 </source>
@@ -8946,11 +8391,6 @@
     <translation>Stisknout pro otevření dialogu výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="145"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/EditBreakpointDialog.ui" line="137"/>
     <source>Linenumber:</source>
     <translation>Číslo řádky:</translation>
@@ -9157,16 +8597,6 @@
     <translation>Zapnout autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="722"/>
-    <source>New view</source>
-    <translation type="obsolete">Nový pohled</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="723"/>
-    <source>New view (with new split)</source>
-    <translation type="obsolete">Nový pohled (s novým rozdělením)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="750"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
@@ -9537,82 +8967,77 @@
     <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/>
-    <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will loose your changes upon reopening it.</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pozor:&lt;/b&gt; Ztratíte všechny změny pokud jej znovu otevřete.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6134"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6432"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6436"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6453"/>
-    <source>Resources</source>
-    <translation>Zdroje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6455"/>
-    <source>Add file...</source>
-    <translation>Přidat soubor...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6457"/>
-    <source>Add files...</source>
-    <translation>Přidat soubory...</translation>
+    <source>Resources</source>
+    <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6459"/>
+    <source>Add file...</source>
+    <translation>Přidat soubor...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6461"/>
+    <source>Add files...</source>
+    <translation>Přidat soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
-    <source>Add localized resource...</source>
-    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6466"/>
+    <source>Add localized resource...</source>
+    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6470"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6485"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6501"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6505"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6529"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6533"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6593"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6597"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6593"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6597"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6631"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6631"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
@@ -9632,12 +9057,12 @@
     <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6613"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6613"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
@@ -9712,7 +9137,7 @@
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6915"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6919"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
@@ -9722,12 +9147,12 @@
     <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6918"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6922"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6920"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6924"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
@@ -9767,11 +9192,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2381"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5899"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -9782,32 +9202,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4653"/>
-    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5961"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6105"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6296"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6432"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6436"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6529"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6533"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
@@ -9832,16 +9242,6 @@
     <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5314"/>
-    <source>py3flakes Warning</source>
-    <translation type="obsolete">py3flakes varování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5314"/>
-    <source>No py3flakes warning message available.</source>
-    <translation type="obsolete">Varování py3flakes není dostupné.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3014"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
@@ -9907,12 +9307,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7332"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7336"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7332"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7336"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10035,11 +9435,6 @@
     <translation>Stiskněte pro výběr API souboru pomocí dialogového okna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="125"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="99"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Smazat</translation>
@@ -10254,11 +9649,6 @@
     <translation>Vybrat barvu pozadí pro Rychlé tipy.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorCalltipsPage.ui" line="56"/>
-    <source>Visible calltips:</source>
-    <translation type="obsolete">Viditelné Rychlé tipy:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorCalltipsPage.ui" line="68"/>
     <source>Move to set the maximum number of calltips shown (0 = all available)</source>
     <translation>Posunout pro nastavení maximálního počtu zobrazovaných Rychlých tipů (0 = všechny dostupné)</translation>
@@ -10558,11 +9948,6 @@
     <translation>Vybrat, má-li se soubor automaticky znovu načíst, jestliže je změněn zvenku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.ui" line="58"/>
-    <source>Reopen automatically</source>
-    <translation type="obsolete">Automaticky znovu otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.ui" line="69"/>
     <source>Warn, if file is greater than</source>
     <translation>Varovat, jestliže je soubor větší než</translation>
@@ -10583,16 +9968,6 @@
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.ui" line="182"/>
-    <source>Select, whether Python files should be checked automatically for syntax errors</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat, mají-li se Python soubory automaticky zkontrolovat na syntaktické chyby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.ui" line="185"/>
-    <source>Automatic Syntax Check</source>
-    <translation type="obsolete">Automatická kontrola syntaxe</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.ui" line="180"/>
     <source>Select, whether trailing whitespace should be removed upon save</source>
     <translation>Vybrat, jestliže prázdné znaky na okrajích mají být při ukládání odstraněny</translation>
@@ -11169,11 +10544,6 @@
     <translation>Vybrat pro doplnit do konce řádku pro všechny styly</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="126"/>
-    <source>Press to set the current style to it&apos;s default values</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro nastavení aktuálního stylu do výchozích hodnot</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="129"/>
     <source>to Default</source>
     <translation>na výchozí hodnotu</translation>
@@ -11254,11 +10624,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo načít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="461"/>
-    <source>&lt;p&gt;The highlighting styles file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has invalid contents.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe v souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; mají neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="62"/>
     <source>Family and Size only</source>
     <translation>Jen rodina a velikost</translation>
@@ -11460,11 +10825,6 @@
     <translation>Vybrat, má-li se zvýraznit chybné odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorPropertiesPage.ui" line="694"/>
-    <source>Highlight bad indentation</source>
-    <translation type="obsolete">Zvýraznit chybné odsazení</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorPropertiesPage.ui" line="691"/>
     <source>Select whether text should be autoindented after a &apos;:&apos;</source>
     <translation>Vybrat, má-li se text automaticky odsadit po &apos;:&apos;</translation>
@@ -12071,11 +11431,6 @@
     <translation>Výběr souboru s vlasním seznamem slov přes dialog výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSpellCheckingPage.ui" line="262"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSpellCheckingPage.ui" line="244"/>
     <source>Personal exclude list file:</source>
     <translation>Soubor s vlastním seznamem vyřazených:</translation>
@@ -12239,21 +11594,6 @@
     <translation>Zobrazovat značky skládání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="237"/>
-    <source>Linenumbers width:</source>
-    <translation type="obsolete">Šířka sloupce s čísly řádků:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="247"/>
-    <source>Move to set the width of the linenumbers margin.</source>
-    <translation type="obsolete">Posunout pro nastavení šířky sloupce s čísly řádků.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="269"/>
-    <source>Displays the selected width of the linenumbers margin.</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazuje vybranou šířku sloupce s čísly řádků.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="237"/>
     <source>Folding style:</source>
     <translation>Styl skládání:</translation>
@@ -12499,11 +11839,6 @@
     <translation>Zobrazovat konce řádků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="919"/>
-    <source>Select, whether long lines should be wrapped</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat, mají-li se dlouhé řádky zalamovat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="895"/>
     <source>Wrap long lines</source>
     <translation>Zalamovat dlouhé řádky</translation>
@@ -12764,11 +12099,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="47"/>
-    <source>Colour</source>
-    <translation type="obsolete">Barva</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="53"/>
     <source>Select to set the colour of the edit area different to the default style</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -13524,70 +12854,80 @@
 <context>
   <name>EricAccessHandler</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="89"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Speed Dial</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="90"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>URL</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="91"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Title</source>
     <translation type="unfinished">Titulek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="92"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Apply</source>
     <translation type="unfinished">Použít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="93"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>New Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="94"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Edit</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Remove</source>
     <translation type="unfinished">Odebrat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="96"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Reload</source>
     <translation type="unfinished">Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="97"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Load title from page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="99"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Speed Dial Settings</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="101"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Add New Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="102"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Maximum pages in a row:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="104"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
     <source>Change size of pages:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/EricAccessHandler.py" line="79"/>
+    <source>Are you sure to remove this speed dial?</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EricapiConfigDialog</name>
@@ -13607,11 +12947,6 @@
     <translation>Stisknout pro otevření dialogu výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="221"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="35"/>
     <source>Output File:</source>
     <translation>Výstupní soubor:</translation>
@@ -13794,31 +13129,6 @@
 <context>
   <name>EricapiPlugin</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="57"/>
-    <source>Eric5 API File Generator</source>
-    <translation type="obsolete">Generátor Eric5 API souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="95"/>
-    <source>Generate API file (eric5-api)</source>
-    <translation type="obsolete">Generovat API soubor (eric5-api)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="95"/>
-    <source>Generate &amp;API file (eric5-api)</source>
-    <translation type="obsolete">Generovat &amp;API soubor (eric5-api)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="98"/>
-    <source>Generate an API file using eric5-api</source>
-    <translation type="obsolete">Generovat API soubor za použití eric5-api</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="100"/>
-    <source>&lt;b&gt;Generate API file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate an API file using eric5-api.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Generovat API soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generovat API soubor za použití eric5-api.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="58"/>
     <source>Eric6 API File Generator</source>
     <translation type="unfinished">Generátor Eric5 API souboru {6 ?}</translation>
@@ -13867,11 +13177,6 @@
     <translation>Stisknout pro otevření dialogu výběru adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="411"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="381"/>
     <source>Output Directory:</source>
     <translation>Výstupní adresář:</translation>
@@ -14067,11 +13372,6 @@
     <translation>Zde se zobrazuje příklad vybraných barev.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="44"/>
-    <source>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;%%(Title)s&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:%(BodyBgColor)s;color:%(BodyColor)s&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:%(Level1HeaderBgColor)s;color:%(Level1HeaderColor)s&quot;&gt;Level 1 Header&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:%(Level2HeaderBgColor)s;color:%(Level2HeaderColor)s&quot;&gt;Level 2 Header&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:%(CFBgColor)s;color:%(CFColor)s&quot;&gt;Class and Function Header&lt;/h2&gt;Standard body text with &lt;a style=&quot;color:%(LinkColor)s&quot;&gt;some links&lt;/a&gt; embedded.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;  &lt;title&gt;%%(Title)s&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:%(BodyBgColor)s;color:%(BodyColor)s&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:%(Level1HeaderBgColor)s;color:%(Level1HeaderColor)s&quot;&gt;Hlavička první úrovně&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:%(Level2HeaderBgColor)s;color:%(Level2HeaderColor)s&quot;&gt;Hlavička druhé úrovně&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:%(CFBgColor)s;color:%(CFColor)s&quot;&gt;Hlavička třídy a funkce&lt;/h2&gt;Standardní text s různými &lt;a style=&quot;color:%(LinkColor)s&quot;&gt;odkazy&lt;/a&gt; v textu.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="302"/>
     <source>Select output directory</source>
     <translation>Výběr výstupního adresáře</translation>
@@ -14242,31 +13542,6 @@
 <context>
   <name>EricdocPlugin</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="57"/>
-    <source>Eric5 Documentation Generator</source>
-    <translation type="obsolete">Generátor Eric5 dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="131"/>
-    <source>Generate documentation (eric5-doc)</source>
-    <translation type="obsolete">Generovat dokumentaci (eric5-doc)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="131"/>
-    <source>Generate &amp;documentation (eric5-doc)</source>
-    <translation type="obsolete">Generovat &amp;dokumentaci (eric5-doc)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="134"/>
-    <source>Generate API documentation using eric5-doc</source>
-    <translation type="obsolete">Generovat API dokumentaci za použití eric5-doc</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="136"/>
-    <source>&lt;b&gt;Generate documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate API documentation using eric5-doc.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Generovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generovat API dokumentaci za použití eric5-doc.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="90"/>
     <source>Qt Help Tools</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -14474,11 +13749,6 @@
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="54"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="59"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
@@ -14774,11 +14044,6 @@
 <context>
   <name>Fetch</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/FetchExtension/fetch.py" line="66"/>
-    <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
-    <translation type="obsolete">Stažení (pull) z Mercurial repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/FetchExtension/fetch.py" line="60"/>
     <source>Fetching from a remote Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -14893,16 +14158,6 @@
     <translation>Výběr adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="108"/>
-    <source>Caption</source>
-    <translation type="obsolete">Titulek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="115"/>
-    <source>Enter the caption text</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte text titulku okna</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="182"/>
     <source>Check to resolve symbolic links</source>
     <translation>Zkontrolovat platnost symbolických linků</translation>
@@ -15023,11 +14278,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="135"/>
-    <source>Title</source>
-    <translation type="obsolete">Titulek</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="173"/>
     <source>Enter the title text</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -15304,11 +14554,6 @@
     <translation>Výběr adresáře přes dialog výběru adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="297"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/FindFileDialog.ui" line="90"/>
     <source>Select to match case sensitive</source>
     <translation>Vybrat pro rozlišování velkých/malých znaků</translation>
@@ -15556,11 +14801,6 @@
     <translation>Stisknout pro výběr adresáře, ve kterém se budou soubory prohledávat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/FindFileNameDialog.ui" line="88"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/FindFileNameDialog.ui" line="97"/>
     <source>Select to search in the project path</source>
     <translation>Vybrat pro hledání v cestě projektu</translation>
@@ -15701,11 +14941,6 @@
     <translation>Vybrat font...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="68"/>
-    <source>Variable</source>
-    <translation type="obsolete">Proměnná</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="160"/>
     <source>Enter a variable name</source>
     <translation>Zadejte jméno proměnné</translation>
@@ -15806,11 +15041,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="237"/>
-    <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zadejte uživatelské jméno a heslo pro &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Network/FtpReply.py" line="277"/>
     <source>The proxy type seems to be wrong. If it is not in the list of supported proxy types please report it with the instructions given by the proxy.
 {0}</source>
@@ -16209,11 +15439,6 @@
     <translation>Vybrat uživatelské styly přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpAppearancePage.ui" line="185"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpAppearancePage.py" line="137"/>
     <source>Select Style Sheet</source>
     <translation>Vybrat sadu stylů</translation>
@@ -16234,11 +15459,6 @@
     <translation>Vybrat barvu pozadí pro bezpečné URL.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpAppearancePage.ui" line="208"/>
-    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; All settings below are activated at the next startup of the application.&lt;/font&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Tato nastavení budou aktivována až po novém spuštění aplikace.&lt;/font&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpAppearancePage.ui" line="192"/>
     <source>Tabs</source>
     <translation type="unfinished">Taby</translation>
@@ -16277,17 +15497,17 @@
     <translation>Web inspektor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1978"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2000"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1983"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2005"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa vpořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1987"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2009"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
@@ -16332,11 +15552,6 @@
     <translation>Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="618"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1143"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Blokovat obrázek</translation>
@@ -16362,47 +15577,47 @@
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit aplikaci pro URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1957"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1979"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Chyba při načítání strany: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1975"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1997"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Při připojení na: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2026"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2048"/>
     <source>Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2026"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2048"/>
     <source>&lt;p&gt;The database quota of &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; has been exceeded while accessing database &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shall it be changed?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2037"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2059"/>
     <source>New Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2037"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2059"/>
     <source>Enter the new quota in MB (current = {0}, used = {1}; step size = 5 MB):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2061"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2083"/>
     <source>bytes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2064"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2086"/>
     <source>kB</source>
     <translation type="unfinished">kB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2067"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2089"/>
     <source>MB</source>
     <translation type="unfinished">MB</translation>
   </message>
@@ -16422,27 +15637,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1574"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1588"/>
     <source>Search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1574"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1588"/>
     <source>Choose the desired search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1593"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1610"/>
     <source>Engine name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1593"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1610"/>
     <source>Enter a name for the engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1993"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2015"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16457,11 +15672,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2406"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1110"/>
     <source>Send Link</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -16547,17 +15757,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2374"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1279"/>
     <source>User Agent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1998"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2020"/>
     <source>Try Again</source>
     <translation type="unfinished">Zkusit znova</translation>
   </message>
@@ -16597,17 +15802,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2422"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2444"/>
     <source>eric6 Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2422"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2444"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5. Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2390"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2412"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt; {5.?}</translation>
   </message>
@@ -16743,11 +15948,6 @@
 <context>
   <name>HelpDocsInstaller</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpDocsInstaller.py" line="199"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be registered.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být registrován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpDocsInstaller.py" line="214"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be registered. &lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -16761,31 +15961,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace dokumentace nápovědy&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="37"/>
-    <source>Python Documentation</source>
-    <translation type="obsolete">Python dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="43"/>
-    <source>Press to select the Python documentation directory via a dialog</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr Python dokumentace přes dialog výběru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="262"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="53"/>
-    <source>Enter the Python documentation directory</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte adresář Python dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="60"/>
-    <source>&lt;b&gt;Note&lt;/b&gt;: Leave empty to use the PYTHONDOCDIR environment variable, if set.</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Poznámka&lt;/b&gt;: Ponechte prázdné má-li se použít proměnná prostředí PYTHONDOCDIR, je-li nastavena.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="103"/>
     <source>Qt4 Documentation</source>
     <translation>Qt4 dokumentace</translation>
@@ -16846,11 +16021,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Poznámka&lt;/b&gt;: Ponechte prázdné má-li se použít proměnná prostředí PYSIDEDOCDIR, je-li nastavena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="73"/>
-    <source>Select Python documentation entry</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte pro vstup do Python dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="201"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm);;All Files (*)</source>
     <translation>HTML soubory (*.html *.htm);;Všechny soubory (*)</translation>
@@ -16861,11 +16031,6 @@
     <translation>Vyberte pro vstup do Qt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="173"/>
-    <source>Select PyQt4 documentation entry</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte pro vstup do PyQt4 dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="201"/>
     <source>Select PySide documentation entry</source>
     <translation>Vyberte pro vstup do PySide dokumentace</translation>
@@ -17027,11 +16192,6 @@
     <translation type="unfinished">Vybrat list se styly přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpInterfacePage.ui" line="70"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpInterfacePage.py" line="62"/>
     <source>System</source>
     <translation type="unfinished">Systém</translation>
@@ -17171,16 +16331,6 @@
     <translation type="unfinished">...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="515"/>
-    <source>Eric Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Eric web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="643"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="746"/>
     <source>Loading...</source>
     <translation type="unfinished">Načítám...</translation>
@@ -17226,11 +16376,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="643"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="111"/>
     <source>Show a navigation menu for closed tabs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -17325,11 +16470,6 @@
     <translation>Stisknout pro výběr obvyklého prohlížeče přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.ui" line="61"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.ui" line="67"/>
     <source>Select to use a custom viewer</source>
     <translation>Vybrat používání obvyklého prohlížeče</translation>
@@ -17350,16 +16490,6 @@
     <translation>Qt asistent</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.ui" line="103"/>
-    <source>Select to use the configured web browser</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro používání konfigurovaného web prohlížeče</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.ui" line="106"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="84"/>
     <source>Select Custom Viewer</source>
     <translation>Vybrat obvyklý prohlížeč</translation>
@@ -17611,16 +16741,6 @@
     <translation>Vybrat chování při spuštění</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpWebBrowserPage.ui" line="108"/>
-    <source>Show home page</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit domovskou stranu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpWebBrowserPage.ui" line="113"/>
-    <source>Show empty page</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit prázdnou stranu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpWebBrowserPage.ui" line="126"/>
     <source>Home Page:</source>
     <translation>Domovská strana:</translation>
@@ -17726,16 +16846,6 @@
     <translation type="unfinished">Bezpečnost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpWebBrowserPage.ui" line="271"/>
-    <source>Select to save passwords</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro uložení hesel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpWebBrowserPage.ui" line="274"/>
-    <source>Save passwords</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit hesla</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpWebBrowserPage.ui" line="503"/>
     <source>Policy</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -18396,16 +17506,6 @@
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1220"/>
-    <source>Move Left</source>
-    <translation type="obsolete">Posun doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1223"/>
-    <source>Move Right</source>
-    <translation type="obsolete">Posun doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="631"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
@@ -18446,11 +17546,6 @@
     <translation>Jít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1311"/>
-    <source>&lt;p&gt;Enter the help file to be displayed directly into this edit field. Select a previously shown help file from the drop down list.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zadání souboru s nápovědou, který se zobrazí přímo do tohoto editačního okna. Výběr předchozí zobrazené nápovědy z drop down seznamu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2026"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
@@ -18461,11 +17556,6 @@
     <translation>Help soubory (*.html *.htm);;PDF soubory (*.pdf);;CHM soubory (*.chm);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2108"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="441"/>
     <source>New Tab</source>
     <translation>Nový Tab</translation>
@@ -18668,11 +17758,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Vytisknout náhled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout náhled zobrazeného textu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1735"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1048"/>
     <source>Show next tab</source>
     <translation>Zobrazit následující tab</translation>
@@ -18893,11 +17978,6 @@
     <translation>Engine nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="181"/>
-    <source>Show a navigation menu</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit menu navigace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="666"/>
     <source>Private Browsing</source>
     <translation>Mód soukromí</translation>
@@ -18913,16 +17993,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Mód soukromí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapne mód soukromí. V tomto módu není zaznamenávána historie stran.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2310"/>
-    <source>Loading...</source>
-    <translation type="obsolete">Načítám...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2325"/>
-    <source>Finished loading</source>
-    <translation type="obsolete">Načteno</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2369"/>
     <source>Full Screen</source>
     <translation>Celá obrazovka</translation>
@@ -18973,26 +18043,11 @@
     <translation>Smazat databázi &amp;ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1127"/>
-    <source>Show Network Monitor</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit monitor sítě</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1127"/>
-    <source>Show &amp;Network Monitor</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit mo&amp;nitor sítě</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1425"/>
     <source>Show the network monitor dialog</source>
     <translation>Zobrazit dialog monitoru sítě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1132"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show Network Monitor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the network monitor dialog.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit monitor sítě&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog monitoru sítě.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1623"/>
     <source>&amp;Settings</source>
     <translation>Na&amp;stavení</translation>
@@ -19251,11 +18306,6 @@
     <translation>Uložkt taby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1234"/>
-    <source>Close Others</source>
-    <translation type="obsolete">Zavřít ostatní</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="747"/>
     <source>F5</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
@@ -19294,16 +18344,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Zastavit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastavit načítání aktuálního tabu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1227"/>
-    <source>Duplicate Page</source>
-    <translation type="obsolete">Duplikovat stranu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="410"/>
-    <source>Save As </source>
-    <translation type="obsolete">Uložit jako </translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="504"/>
     <source>&amp;Save As...</source>
     <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
@@ -19325,26 +18365,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit aktuální stranu na disk.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1628"/>
-    <source>Eric Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Eric web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1619"/>
-    <source>&lt;h3&gt;About Eric Web Browser&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;The Eric Web Browser is a combined help file and HTML browser.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;O Eric web prohlížeči&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Eric web prohlížeč je kombinace souboru nápovědy a HTML prohlížeče.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="516"/>
-    <source>Quit the web browser</source>
-    <translation type="obsolete">Ukončit web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="517"/>
-    <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the web browser.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Ukončit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončit web prohlížeč.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1333"/>
     <source>Configure Search Engines</source>
     <translation>Konfigurovat vyhledávací enginy</translation>
@@ -19400,16 +18420,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci AdBlock odebírání a pravidel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2871"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2327"/>
-    <source>Failed to load</source>
-    <translation type="obsolete">Načtení selhalo</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="599"/>
     <source>Print as PDF</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -19460,11 +18470,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2947"/>
-    <source>Default</source>
-    <translation type="obsolete">Výchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="3350"/>
     <source>ISO</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -19765,16 +18770,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="3305"/>
-    <source>Loading Style Sheet</source>
-    <translation type="obsolete">Načtení kaskádového stylu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="3305"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Qt Style Sheet file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor Qt Style Sheet &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1402"/>
     <source>Manage SSL Certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -19898,11 +18893,6 @@
     <translation>Naklonovat projekt z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="427"/>
-    <source>Commiting changes to Mercurial repository</source>
-    <translation type="obsolete">Zapsání změn (commit) do Mercurial úložiště</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="625"/>
     <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
     <translation>Synchronizovat s Mercurial úložištěm</translation>
@@ -19923,11 +18913,6 @@
     <translation>Přejmenování {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="925"/>
-    <source>Taging in the Mercurial repository</source>
-    <translation type="obsolete">Otagovat Mercurial úložiště</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1022"/>
     <source>Reverting changes</source>
     <translation>Navrácení změn</translation>
@@ -19948,16 +18933,6 @@
     <translation>Kopírování {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="722"/>
-    <source>Mercurial Log</source>
-    <translation type="obsolete">Mercurial log</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="722"/>
-    <source>Select number of entries to show.</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte počet položek, které se mají zobrazit.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1982"/>
     <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
     <translation>Stažení (pull) z Mercurial repozitáře</translation>
@@ -19968,21 +18943,6 @@
     <translation>Odeslání (push) do Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2103"/>
-    <source>Resolving files/directories</source>
-    <translation type="obsolete">Vyřešení souborů/složek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2140"/>
-    <source>Create Branch</source>
-    <translation type="obsolete">Vytvořit větev</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2140"/>
-    <source>Enter branch name</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte název větve</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2240"/>
     <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
     <translation>Vytvoření větve v Mercurial repozitáři</translation>
@@ -20068,21 +19028,11 @@
     <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1738"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor Mercurial skupiny změn&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2679"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
     <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2603"/>
-    <source>Identifying changegroup file</source>
-    <translation type="obsolete">Rozpoznat soubor skupiny změn</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2833"/>
     <source>Backing out changeset</source>
     <translation>Zálohovat skupinu změn</translation>
@@ -20497,11 +19447,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgArchiveDialog.ui" line="40"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgArchiveDialog.ui" line="37"/>
     <source>Type:</source>
     <translation type="unfinished">Typ:</translation>
@@ -20685,11 +19630,6 @@
     <translation>Vybrat pro specifikaci konkrétní revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBackoutDialog.ui" line="178"/>
-    <source>No revision selected</source>
-    <translation type="obsolete">Nebyla vybrána revize</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBackoutDialog.ui" line="191"/>
     <source>Commit data</source>
     <translation>Zapsat změny</translation>
@@ -20868,11 +19808,6 @@
     <translation type="unfinished">Vybrat poslední revizi (tip) v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/HgBookmarkDialog.ui" line="209"/>
-    <source>TIP</source>
-    <translation type="obsolete">TIP</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBookmarkDialog.py" line="45"/>
     <source>Move Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -21141,36 +20076,6 @@
     <translation>Revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="29"/>
-    <source>Select to specify a revision by number</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro zadání revize číslem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="32"/>
-    <source>Number</source>
-    <translation type="obsolete">Číslo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Enter a revision number</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte číslo revize</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="71"/>
-    <source>Select to specify a revision by changeset id</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro zadání revize přes id množiny změn</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="74"/>
-    <source>Id:</source>
-    <translation type="obsolete">Id:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="84"/>
-    <source>Enter a changeset id</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte id množiny změn</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="55"/>
     <source>Select to specify a revision by a tag</source>
     <translation>Vybrat pro specifikaci revize tagem</translation>
@@ -21590,11 +20495,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Cílový adresář&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr cílového adresáře přes dialogové okno výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.ui" line="32"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.ui" line="25"/>
     <source>Source:</source>
     <translation>Zdroj:</translation>
@@ -21617,13 +20517,6 @@
     <translation>Zadejte jméno cíle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.ui" line="63"/>
-    <source>&lt;b&gt;Target name&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the new name in this field.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Jméno cíle&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Zadání jména cíle do tohoto pole.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCopyDialog.ui" line="57"/>
     <source>Target:</source>
     <translation>Cíl:</translation>
@@ -21811,11 +20704,6 @@
     <translation>Patch soubory (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="278"/>
-    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="441"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -22043,11 +20931,6 @@
     <translation type="unfinished">Vybrat poslední revizi (tip) v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignDialog.ui" line="178"/>
-    <source>TIP</source>
-    <translation type="obsolete">TIP</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignDialog.ui" line="191"/>
     <source>Commit Message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -22665,11 +21548,6 @@
     <translation type="unfinished">Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="353"/>
-    <source>Refresh</source>
-    <translation type="obsolete">Obnovit</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="85"/>
     <source>Press to refresh the list of changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -22869,13 +21747,6 @@
     <translation>diff na {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="354"/>
-    <source>Branches: {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="obsolete">Větve: {0}&lt;br/&gt;
-</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="363"/>
     <source>Tags: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
@@ -23194,11 +22065,6 @@
     <translation>Výběr repozitáře přes dialog výběru adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.ui" line="116"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.ui" line="69"/>
     <source>&amp;Revision:</source>
     <translation>&amp;Revize:</translation>
@@ -23236,11 +22102,6 @@
     <translation>Vyberte adresář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.ui" line="57"/>
-    <source>Enter the url path of the repository</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte URL repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgNewProjectOptionsDialog.ui" line="55"/>
     <source>Enter the url path of the repository (without protocol part)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -23368,26 +22229,11 @@
     <translation>Odebrat z repozitáře (a z disku)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="398"/>
-    <source>Copy in repository</source>
-    <translation type="obsolete">Kopírovat v repozitáři</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="400"/>
-    <source>Move in repository</source>
-    <translation type="obsolete">Přesunout v repozitáři</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="543"/>
     <source>Show log</source>
     <translation>Zobrazit log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="409"/>
-    <source>Show limited log</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit limitovaný log</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="547"/>
     <source>Show log browser</source>
     <translation>Zobrazit log prohlížeč</translation>
@@ -23398,16 +22244,6 @@
     <translation>Zobrazit status</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="345"/>
     <source>Show annotated file</source>
     <translation>Zobrazit komentované soubory</translation>
@@ -23418,11 +22254,6 @@
     <translation>Vrátit změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="493"/>
-    <source>Resolve conflict</source>
-    <translation type="obsolete">Vyřešit konflikty</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="665"/>
     <source>Select all local file entries</source>
     <translation>Vybrat všechny lokální soubory</translation>
@@ -23448,11 +22279,6 @@
     <translation>Odebrat jen z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="638"/>
-    <source>Do you really want to remove these translation files from the repository?</source>
-    <translation type="obsolete">Opravdu chcete odebrat tyto soubory s překlady z repozitáře?</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="831"/>
     <source>Do you really want to remove these files from the repository?</source>
     <translation>Opravdu chcete odebrat tyto soubory z repozitáře?</translation>
@@ -23651,46 +22477,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Exportovat z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportuje projekt z repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
-    <source>Add to repository</source>
-    <translation type="obsolete">Přidat do repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
-    <source>&amp;Add to repository...</source>
-    <translation type="obsolete">Přid&amp;at do repozitáře...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="225"/>
-    <source>Add the local project to the repository</source>
-    <translation type="obsolete">Přidat lokální projekt do repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="228"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This adds (imports) the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Přidat do repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přidá (importuje) lokální projekt do repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
-    <source>Remove from repository (and disk)</source>
-    <translation type="obsolete">Odebrat z repozitáře (a z disku)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
-    <source>&amp;Remove from repository (and disk)</source>
-    <translation type="obsolete">Odeb&amp;rat z repozitáře (a z disku)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="226"/>
-    <source>Remove the local project from the repository (and disk)</source>
-    <translation type="obsolete">Odebrat lokální projekt z repozitáře (a z disku)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="229"/>
-    <source>&lt;b&gt;Remove from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This removes the local project from the repository (and disk).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Odebrat z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lokální projekt se odebere z repozitáře (a z disku).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="248"/>
     <source>Show log</source>
     <translation>Zobrazit log</translation>
@@ -23711,21 +22497,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí log lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="264"/>
-    <source>Show limited log</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit limitovaný log</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="268"/>
-    <source>Show a limited log of the local project</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit limitovaný log lokálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="271"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show limited log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of the local project limited to a selectable number of entries.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit limitovaný log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje log lokálního projektu jen do určitého počtu záznamů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="263"/>
     <source>Show log browser</source>
     <translation>Zobrazit log prohlížeč</translation>
@@ -23742,11 +22513,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation>Zobrazit o&amp;dlišnosti</translation>
   </message>
@@ -23756,36 +22522,16 @@
     <translation>Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation>Zobrazí odlišnosti mezi revizemi projektu v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti vybraných revizí vůči projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Zobrazit status</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="287"/>
-    <source>Show &amp;status</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit &amp;status</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="317"/>
     <source>Show the status of the local project</source>
     <translation>Zobrazit status lokálního projektu</translation>
@@ -23881,26 +22627,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Sloučit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Sloučí se změny revize do lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="389"/>
-    <source>Resolve conflicts</source>
-    <translation type="obsolete">Vyřešit konflikty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="389"/>
-    <source>Resolve con&amp;flicts</source>
-    <translation type="obsolete">Vyřešit kon&amp;flikty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="392"/>
-    <source>Resolve all conflicts of the local project</source>
-    <translation type="obsolete">Vyřešit všechny konflikty v lokálním projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="395"/>
-    <source>&lt;b&gt;Resolve conflicts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resolves all conflicts of the local project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vyřešit konflikty&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyřeší se všechny konflikty v lokálním projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="492"/>
     <source>Tag in repository</source>
     <translation>Vytvořit tag v repozitáři</translation>
@@ -24056,26 +22782,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Provést příkaz&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání libovolného Mercurial příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="575"/>
-    <source>Command options</source>
-    <translation type="obsolete">Parametry příkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="575"/>
-    <source>Command &amp;options...</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Parametry příkazu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="579"/>
-    <source>Show the Mercurial command options</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit parametry Mercurial příkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="581"/>
-    <source>&lt;b&gt;Command options...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the Mercurial command options.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Parametry příkazu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací parametrů Mercurial příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="640"/>
     <source>Configure</source>
     <translation>Konfigurovat</translation>
@@ -24096,46 +22802,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit konfigurační dialog s vybranou Mercurial stranou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="561"/>
-    <source>Edit repository config</source>
-    <translation type="obsolete">Editovat konfiguraci repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="561"/>
-    <source>Edit repository config...</source>
-    <translation type="obsolete">Editovat konfiguraci repozitáře...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="564"/>
-    <source>Show an editor to edit the repository config file</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit editor pro editaci konfiguračního souboru repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="567"/>
-    <source>&lt;b&gt;Edit repository config&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the repository config file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit konfiguraci repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí editor pro editaci konfiguračního souboru repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="574"/>
-    <source>Show combined config settings</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit kombinovaná nastavení konfigurace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="574"/>
-    <source>Show combined config settings...</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit kombinovaná nastavení konfigurace...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="577"/>
-    <source>Show the combined config settings from all config files</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit kombinovaná nastavení ze všech konfigurací</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="580"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show combined config settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the combined config settings from all config files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit kombinovaná nastavení konfigurace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto zobrazí kombinovaná nastavení ze všech konfigurací.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="700"/>
     <source>Show paths</source>
     <translation>Zobrazit cesty</translation>
@@ -24196,11 +22862,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Zotavit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obnoví integritu repozitáře narušenou přerušenou transakcí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1008"/>
-    <source>Repository Administration</source>
-    <translation type="obsolete">Administrace repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="756"/>
     <source>Create .hgignore</source>
     <translation>Vytvořit .hgignore</translation>
@@ -24311,16 +22972,6 @@
     <translation>Přeskočit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="752"/>
-    <source>Skip the current changeset</source>
-    <translation type="obsolete">Přeskočit aktuální množinu změn</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="755"/>
-    <source>&lt;b&gt;Skip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This skips the current changeset.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Přeskočit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální množina změn se přeskočí.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="857"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Reset</translation>
@@ -24391,26 +23042,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Náhled skupiny změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí náhled souboru skupiny změn obsahující množiny změn.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="739"/>
-    <source>Identify changegroup</source>
-    <translation type="obsolete">Identifikovat skupinu změn</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="739"/>
-    <source>Identify changegroup...</source>
-    <translation type="obsolete">Identifikovat skupinu změn...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="743"/>
-    <source>Identify a changegroup file containing a collection of changesets</source>
-    <translation type="obsolete">Identifikuje soubor se skupinou změn obsahující množinu změn</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="746"/>
-    <source>&lt;b&gt;Identify changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Identifikovat skupinu změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Identifikuje soubor se skupinou změn obsahující množinu změn.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="871"/>
     <source>Back out changeset</source>
     <translation>Vycouvat z množiny změn</translation>
@@ -25510,11 +24141,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/QueuesExtension/HgQueuesNewPatchDialog.ui" line="102"/>
-    <source>Date</source>
-    <translation type="obsolete">Datum</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/QueuesExtension/HgQueuesNewPatchDialog.ui" line="131"/>
     <source>Enter the date and time to be used for the patch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -25759,11 +24385,6 @@
     <translation type="unfinished">Vybrat poslední revizi (tip) v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/RebaseExtension/HgRebaseDialog.ui" line="373"/>
-    <source>TIP</source>
-    <translation type="obsolete">TIP</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/RebaseExtension/HgRebaseDialog.ui" line="386"/>
     <source>Select to collapse the rebased changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -26023,11 +24644,6 @@
     <translation>Nebyla vybrána revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRevisionSelectionDialog.py" line="47"/>
-    <source>Select to not specify a specific revision</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro specifikaci konkrétní revize</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRevisionSelectionDialog.ui" line="146"/>
     <source>Select to specify a revision by a bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -26267,11 +24883,6 @@
     <translation type="unfinished">Chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ShelveExtension/HgShelveBrowserDialog.ui" line="162"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mercurial log chyb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí možné chyby z příkazu hg log.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ShelveExtension/HgShelveBrowserDialog.ui" line="178"/>
     <source>Input</source>
     <translation type="unfinished">Vstup</translation>
@@ -26604,11 +25215,6 @@
     <translation>Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="99"/>
-    <source>Remove from repository</source>
-    <translation type="obsolete">Odebrat z repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="740"/>
     <source>Remove</source>
     <translation>Odebrat</translation>
@@ -26704,11 +25310,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="603"/>
-    <source>Difference</source>
-    <translation type="obsolete">Odlišnosti</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="799"/>
     <source>Differences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -27215,38 +25816,6 @@
     <translation>Tag akce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgTagDialog.ui" line="72"/>
-    <source>Select to create a regular tag</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro vytvoření regulárního tagu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgTagDialog.ui" line="75"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Regular Tag&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select this entry in order to create a regular tag.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vytvořit regulérní tag&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyberze tuto položku pro vytvoření regulérního tagu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgTagDialog.ui" line="79"/>
-    <source>Create Regular Tag</source>
-    <translation type="obsolete">Vytvořit regulérní tag</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgTagDialog.ui" line="89"/>
-    <source>Select to create a local tag</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro vytvoření lokálního tagu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgTagDialog.ui" line="92"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Local Tag&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select this entry in order to create a local tag.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vytvořit lokální tag&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyberze tuto položku pro vytvoření lokálního tagu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgTagDialog.ui" line="96"/>
-    <source>Create Local Tag</source>
-    <translation type="obsolete">Vytvořit lokální tag</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgTagDialog.ui" line="90"/>
     <source>Select to delete a tag</source>
     <translation>Vybrat pro smazání tagu</translation>
@@ -27322,11 +25891,6 @@
 <context>
   <name>HgUnshelveDataDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ShelveExtension/HgUnshelveDataDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Dialog</source>
-    <translation type="obsolete">Dialog</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ShelveExtension/HgUnshelveDataDialog.ui" line="23"/>
     <source>Name:</source>
     <translation type="unfinished">Jméno:</translation>
@@ -27400,11 +25964,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgUserConfigDataDialog.ui" line="83"/>
-    <source>Bookmarks</source>
-    <translation type="obsolete">Záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgUserConfigDataDialog.ui" line="80"/>
     <source>Select to activate the fetch extension</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -27523,11 +26082,6 @@
     <translation>Zadejte hledaný výraz položky historie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryDialog.ui" line="50"/>
-    <source>Press to clear the search edit</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro vymazání okna vyhledávání</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/History/HistoryDialog.ui" line="72"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation>Stisknout pro odebrání vybraných položek</translation>
@@ -28489,26 +27043,6 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="479"/>
-    <source>Zoom</source>
-    <translation type="obsolete">Lupa</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="479"/>
-    <source>&amp;Zoom...</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Lupa...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="485"/>
-    <source>Zoom the icon</source>
-    <translation type="obsolete">Přiblížit ikonu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="486"/>
-    <source>&lt;b&gt;Zoom&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom the icon. This opens a dialog where the desired zoom factor can be entered.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Lupa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na ikonu. Otevře se dialogové okno kde se zadá požadovaná hodnota zvětšení/zmenšení.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="522"/>
     <source>Show Grid</source>
     <translation>Zobrazit pomocnou síť</translation>
@@ -28830,11 +27364,6 @@
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="892"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current zoom factor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální velikost lupy.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="942"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the icon size.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje velikost ikony.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -28870,13 +27399,6 @@
     <translation>Editor ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1122"/>
-    <source>The icon image has been modified.
-Do you want to save your changes?</source>
-    <translation type="obsolete">Obrázek ikony byl změněn.
-Chcete uložit změny?</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="132"/>
     <source>Multiple-Image Network Graphics File (*.mng)</source>
     <translation>Multiple-Image Network Graphics soubor (*.mng)</translation>
@@ -28907,16 +27429,6 @@
     <translation>Targa Graphic soubor (*.tga)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1004"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1215"/>
-    <source>eric5 Icon Editor</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 editor ikon</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1125"/>
     <source>The file &apos;{0}&apos; does not exist.</source>
     <translation>Soubor &apos;{0}&apos; neexistuje.</translation>
@@ -28940,16 +27452,6 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1305"/>
-    <source>About eric5 Icon Editor</source>
-    <translation type="obsolete">O eric5 editoru ikon</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1305"/>
-    <source>The eric5 Icon Editor is a simple editor component to perform icon drawing tasks.</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 editor ikon je jednoduchý editor pro kreslení ikon.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1095"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
@@ -29024,32 +27526,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>IconZoomDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconZoomDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Zoom</source>
-    <translation type="obsolete">Lupa</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconZoomDialog.ui" line="22"/>
-    <source>Zoom &amp;Factor:</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Faktor lupy:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconZoomDialog.ui" line="32"/>
-    <source>Enter zoom factor</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte faktor lupy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconZoomDialog.ui" line="35"/>
-    <source>&lt;b&gt;Zoom Factor&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the desired zoom factor here. The zoom factor
-may be between -10 and +20 and is the increment that is 
-added to the size of the fonts used in the editor windows.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Faktor lupy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadejte faktor lupy. Ten může být mezi -10 až +20 a zmenšuje/zvětšuje velikost fontu v editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>IconsPage</name>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/IconsPage.ui" line="17"/>
@@ -29087,11 +27563,6 @@
     <translation>Stisknout pro výběr ikony adresáře přes dialog výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/IconsPage.ui" line="81"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/IconsPage.ui" line="91"/>
     <source>Show</source>
     <translation>Zobrazit</translation>
@@ -29131,19 +27602,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>ImportsDiagram</name>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/ImportsDiagram.py" line="89"/>
-    <source>Parsing modules...</source>
-    <translation type="obsolete">Parsování modulů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/ImportsDiagram.py" line="118"/>
-    <source>The directory &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; is not a Python package.</source>
-    <translation type="obsolete">Adresář &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; není Python balíček.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>ImportsDiagramBuilder</name>
   <message>
     <location filename="../Graphics/ImportsDiagramBuilder.py" line="67"/>
@@ -29456,11 +27914,6 @@
     <translation>Vybrat list se styly přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="249"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="255"/>
     <source>Dockarea Corner Usage</source>
     <translation>Použití dockování</translation>
@@ -29576,16 +28029,6 @@
     <translation>Vybrat typ layoutu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="454"/>
-    <source>Dock Windows</source>
-    <translation type="obsolete">Dokovaná okna</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="459"/>
-    <source>Floating Windows </source>
-    <translation type="obsolete">Plovoucí okna </translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="516"/>
     <source>Shell</source>
     <translation></translation>
@@ -30125,11 +28568,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Network/IRC/IrcChannelWidget.py" line="1157"/>
-    <source>Cut</source>
-    <translation type="obsolete">Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Network/IRC/IrcChannelWidget.py" line="1259"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished">Kopírovat</translation>
@@ -30908,11 +29346,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Network/IRC/IrcNetworkWidget.py" line="398"/>
-    <source>Cut</source>
-    <translation type="obsolete">Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Network/IRC/IrcNetworkWidget.py" line="423"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished">Kopírovat</translation>
@@ -31575,16 +30008,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Network/IRC/IrcWidget.py" line="738"/>
-    <source>SSL Errors</source>
-    <translation type="obsolete">SSL chyby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Network/IRC/IrcWidget.py" line="738"/>
-    <source>&lt;p&gt;SSL Errors:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;SSL chyby:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Network/IRC/IrcWidget.py" line="924"/>
     <source>{0} ({1})</source>
     <comment>channel name, users count</comment>
@@ -31674,36 +30097,16 @@
 <context>
   <name>JavaScriptEricObject</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="95"/>
-    <source>Welcome to Eric Web Browser!</source>
-    <translation type="obsolete">Vítejte v Eric web prohlížeči!</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="96"/>
-    <source>Eric Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Eric web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="104"/>
     <source>Search!</source>
     <translation>Hledat!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="98"/>
-    <source>About Eric</source>
-    <translation type="obsolete">O Erikovi</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="143"/>
     <source>Search results provided by {0}</source>
     <translation>Výsledek vyhledávání dodaný od {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="96"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="101"/>
     <source>Welcome to eric6 Web Browser!</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -32307,11 +30710,6 @@
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Lexers/__init__.py" line="91"/>
-    <source>Python</source>
-    <translation type="obsolete">Python</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
@@ -32707,21 +31105,11 @@
     <translation>Python GUI soubory (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
-    <source>Python Files (*.py2)</source>
-    <translation type="obsolete">Python soubory (*.py2)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="527"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation>Python3 soubory (*.py)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Lexers/__init__.py" line="355"/>
-    <source>Python GUI Files (*.pyw2)</source>
-    <translation type="obsolete">Python GUI soubory (*.pyw2)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="533"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation>Python3 GUI soubory (*.pyw)</translation>
@@ -32901,11 +31289,6 @@
     <translation>Uložit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="209"/>
-    <source>Save to Project</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="253"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
@@ -32937,29 +31320,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>LogViewer</name>
-  <message>
-    <location filename="UI/LogView.py" line="38"/>
-    <source>Clear</source>
-    <translation type="obsolete">Vyčistit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/LogView.py" line="39"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation type="obsolete">Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/LogView.py" line="41"/>
-    <source>Select All</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/LogView.py" line="43"/>
-    <source>Configure...</source>
-    <translation type="obsolete">Konfigurovat...</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>LogViewerEdit</name>
   <message>
     <location filename="../UI/LogView.py" line="108"/>
@@ -33061,144 +31421,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>MdiArea</name>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="211"/>
-    <source>&amp;Windows</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Windows</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="219"/>
-    <source>&amp;More</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Více</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="254"/>
-    <source>Tile</source>
-    <translation type="obsolete">Dlaždice</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="254"/>
-    <source>&amp;Tile</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Dlaždice</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="256"/>
-    <source>Tile the windows</source>
-    <translation type="obsolete">Okna do dlaždic</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="257"/>
-    <source>&lt;b&gt;Tile the windows&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Rearrange and resize the windows so that they are tiled.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Okna do dlaždic&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Rozmístit okna do dlaždic.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="264"/>
-    <source>Cascade</source>
-    <translation type="obsolete">Kaskáda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="264"/>
-    <source>&amp;Cascade</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Kaskáda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="266"/>
-    <source>Cascade the windows</source>
-    <translation type="obsolete">Okna do kaskády</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="267"/>
-    <source>&lt;b&gt;Cascade the windows&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Rearrange and resize the windows so that they are cascaded.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Okna do kaskády&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Rozmístit okna do kaskády.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="274"/>
-    <source>Next</source>
-    <translation type="obsolete">Další</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="274"/>
-    <source>&amp;Next</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Další</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="276"/>
-    <source>Activate next window</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat další okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="277"/>
-    <source>&lt;b&gt;Next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the next window of the list of open windows.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Další&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivovat další okno ze seznamu otevřených oken.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="284"/>
-    <source>Previous</source>
-    <translation type="obsolete">Předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="284"/>
-    <source>&amp;Previous</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="286"/>
-    <source>Activate previous window</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat předchozí okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="287"/>
-    <source>&lt;b&gt;Previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the previous window of the list of open windows.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivovat předchozí okno ze seznamu otevřených oken.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="294"/>
-    <source>Restore All</source>
-    <translation type="obsolete">Obnovit vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="294"/>
-    <source>&amp;Restore All</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Obnovit vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="296"/>
-    <source>Restore all windows</source>
-    <translation type="obsolete">Obnovit všechna okna</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="297"/>
-    <source>&lt;b&gt;Restore All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restores all windows to their original size.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Obnovit vše&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obnoví se všechna okna do jejich původní velikosti.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="304"/>
-    <source>Iconize All</source>
-    <translation type="obsolete">Zmenšit vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="304"/>
-    <source>&amp;Iconize All</source>
-    <translation type="obsolete">Zmenš&amp;it vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="306"/>
-    <source>Iconize all windows</source>
-    <translation type="obsolete">Zmenšit všechna okna do ikon</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="307"/>
-    <source>&lt;b&gt;Iconize All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Iconizes all windows.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zmenšit vše&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Všechna okna se zmenší do ikon.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/MdiArea/MdiArea.py" line="156"/>
-    <source>Untitled {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Beze jména {0}</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>MercurialPage</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ConfigurationPage/MercurialPage.ui" line="17"/>
@@ -33251,16 +31473,6 @@
     <translation>Použít Log prohlížeč pro příchozí / odchozí logy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ConfigurationPage/MercurialPage.ui" line="162"/>
-    <source>Edit the mercurial config file</source>
-    <translation type="obsolete">Editovat mercurial konfigurační soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ConfigurationPage/MercurialPage.ui" line="165"/>
-    <source>Edit config file</source>
-    <translation type="obsolete">Edit konfig. soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ConfigurationPage/MercurialPage.ui" line="199"/>
     <source>Pull</source>
     <translation>Stáhnout</translation>
@@ -33384,19 +31596,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>MercurialUserDataDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ConfigurationPage/MercurialUserDataDialog.ui" line="23"/>
-    <source>&amp;Username:</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Uživatelské jméno:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ConfigurationPage/MercurialUserDataDialog.ui" line="40"/>
-    <source>&amp;Email:</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Email:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>MessageBoxWizard</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardQMessageBox.py" line="125"/>
@@ -33497,16 +31696,6 @@
     <translation>O Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="110"/>
-    <source>Caption</source>
-    <translation type="obsolete">Titulek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="117"/>
-    <source>Enter the caption for the QMessageBox</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte titulek okna QMessageBox</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="138"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Zpráva</translation>
@@ -33517,96 +31706,11 @@
     <translation>Zadání zprávy, která se zobrazí v QMessageBox</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="144"/>
-    <source>Buttons</source>
-    <translation type="obsolete">Tlačítka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="155"/>
-    <source>Enter the text of button 1</source>
-    <translation type="obsolete">Zadání textu tlačítka 1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="277"/>
-    <source>&amp;OK</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="282"/>
-    <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Zrušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="287"/>
-    <source>&amp;Yes</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Ano</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="292"/>
-    <source>&amp;No</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="297"/>
-    <source>&amp;Abort</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Přerušit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="302"/>
-    <source>&amp;Retry</source>
-    <translation type="obsolete">V&amp;rátit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="307"/>
-    <source>&amp;Ignore</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Ignorovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="205"/>
-    <source>Enter the text of button 0</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte text tlačítka 0</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="255"/>
-    <source>Button 2</source>
-    <translation type="obsolete">Tlačítko 2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="265"/>
-    <source>Enter the text of button 2</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte text tlačítka 2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="315"/>
-    <source>Button 1</source>
-    <translation type="obsolete">Tlačítko 1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="322"/>
-    <source>Button 0</source>
-    <translation type="obsolete">Tlačítko 0</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="349"/>
     <source>Default Button:</source>
     <translation>Defaultní tlačítko:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="340"/>
-    <source>Enter the index of the default button</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte číslo defaultního tlačítka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="350"/>
-    <source>Escape Button:</source>
-    <translation type="obsolete">Escape tlačítko:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="357"/>
-    <source>Enter the index of the button to be activated upon pressing Esc or -1 to ignore</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte číslo tlačítka, které bude aktivováno po stisku Esc nebo -1 má-li být toto stisknutí ignorováno</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="211"/>
     <source>Standard Buttons</source>
     <translation>Standardní tlačítka</translation>
@@ -34160,12 +32264,6 @@
     <translation>Hotovo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1478"/>
-    <source>The document has been modified.
-Do you want to save your changes?</source>
-    <translation type="obsolete">Dokument byl změněn.Chcete vaše změny uložit?</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2224"/>
     <source>File loaded</source>
     <translation>Soubor načten</translation>
@@ -34343,16 +32441,6 @@
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="251"/>
-    <source>About eric5 Mini Editor</source>
-    <translation type="obsolete">O eric5 Mini Editoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="251"/>
-    <source>The eric5 Mini Editor is an editor component based on QScintilla. It may be used for simple editing tasks, that don&apos;t need the power of a full blown editor.</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 Mini editor je odvozen od modulu QScintilla. Lze jej použít pro jednoduché úpravy, kde není nutné mít k dispozici všechny vlastnosti plného editoru.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="319"/>
     <source>Line: {0:5}</source>
     <translation>Řádek: {0:5}</translation>
@@ -34363,11 +32451,6 @@
     <translation>Poz: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2136"/>
-    <source>eric5 Mini Editor</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 Mini Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2203"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze otevřít.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -34481,11 +32564,6 @@
     <translation>Načíst soubor multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="363"/>
-    <source>Compressed multiproject files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Komprimované multiprojektové soubory nejsou podporovány. Kompresní knihovna chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="278"/>
     <source>Save multiproject file</source>
     <translation>Uložit soubor multiprojektu</translation>
@@ -34496,31 +32574,11 @@
     <translation>Otevřít multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="406"/>
-    <source>Multiproject Files (*.e4m *.e4mz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory multiprojektu (*.e4m *.e4mz)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="460"/>
-    <source>Compressed Multiproject Files (*.e4mz)</source>
-    <translation type="obsolete">Komprimované soubory multiprojektu (*.e4mz)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="480"/>
-    <source>Multiproject Files (*.e4m)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory multiprojektu (*.e4m)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="668"/>
     <source>Save multiproject as</source>
     <translation>Uložit multiprojekt jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="463"/>
-    <source>Multiproject Files (*.e4m);;Compressed Multiproject Files (*.e4mz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory multiprojektu (*.e4m);;Komprimované soubory multiprojektu (*.e4mz)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="562"/>
     <source>Close Multiproject</source>
     <translation>Zavřít multiprojekt</translation>
@@ -34631,26 +32689,11 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="238"/>
-    <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="312"/>
-    <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has invalid contents.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; má neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="278"/>
     <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/MultiProject.py" line="602"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="537"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
@@ -34854,16 +32897,6 @@
 <context>
   <name>NetworkAccessManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="261"/>
-    <source>SSL Errors</source>
-    <translation type="obsolete">SSL chyby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="274"/>
-    <source>Certificates</source>
-    <translation type="obsolete">Certifikáty</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="216"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zadejte uživatelské jméno a heslo pro &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
@@ -34873,31 +32906,6 @@
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zadejte uživatelské jméno a heslo pro {0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="261"/>
-    <source>&lt;p&gt;SSL Errors for &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;SSL chyby pro &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="274"/>
-    <source>&lt;p&gt;Certificates:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Do you want to accept all these certificates?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Certifikáty:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Chcete akceptovat všechny certifikáty?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="341"/>
-    <source>&lt;br/&gt;Issuer: {0}</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;br/&gt;Vydatavel: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="345"/>
-    <source>&lt;br/&gt;Not valid before: {0}&lt;br/&gt;Valid Until: {1}</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;br/&gt;Neplatný před: {0}&lt;br/&gt;Platný do: {1}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="272"/>
-    <source>&lt;br/&gt;Alternate Names:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;br/&gt;Alternativní jména:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>NetworkPage</name>
@@ -34922,11 +32930,6 @@
     <translation>Vybrat adresář pro download přes dialog výběru adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NetworkPage.ui" line="62"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NetworkPage.ui" line="120"/>
     <source>Select to use a web proxy</source>
     <translation>Výběr použití web proxy</translation>
@@ -35208,11 +33211,6 @@
     <translation>Výběr souboru se zdrojovým kódem přes dialog výběru adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/NewDialogClassDialog.ui" line="44"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/NewDialogClassDialog.ui" line="42"/>
     <source>&amp;Filename:</source>
     <translation>Jméno &amp;souboru:</translation>
@@ -35395,11 +33393,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/NumbersWidget.ui" line="183"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/NumbersWidget.ui" line="59"/>
     <source>Enter the binary number</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -35843,29 +33836,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>PackageDiagram</name>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="90"/>
-    <source>Parsing modules...</source>
-    <translation type="obsolete">Parsování modulů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="120"/>
-    <source>The directory &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; is not a package.</source>
-    <translation type="obsolete">Adresář &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; není balíček.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="128"/>
-    <source>The package &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; does not contain any modules.</source>
-    <translation type="obsolete">Balíček &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; neobsahuje žádné moduly.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/PackageDiagram.py" line="143"/>
-    <source>The package &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; does not contain any classes.</source>
-    <translation type="obsolete">Balíček &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; neobsahuje žádné třídy.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>PackageDiagramBuilder</name>
   <message>
     <location filename="../Graphics/PackageDiagramBuilder.py" line="56"/>
@@ -35971,11 +33941,6 @@
     <translation>Teď ne</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Passwords/PasswordManager.py" line="207"/>
-    <source>&lt;p&gt;Login data could not be saved to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Login data nelze uložit do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Passwords/PasswordManager.py" line="199"/>
     <source>&lt;p&gt;Login data could not be loaded from &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Login data nelze z &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nahrát&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -35991,7 +33956,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Passwords/PasswordManager.py" line="622"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Passwords/PasswordManager.py" line="631"/>
     <source>Re-encoding saved passwords...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -36007,12 +33972,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Passwords/PasswordManager.py" line="622"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Passwords/PasswordManager.py" line="631"/>
     <source>%v/%m Passwords</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Passwords/PasswordManager.py" line="627"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Passwords/PasswordManager.py" line="636"/>
     <source>Passwords</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -36056,11 +34021,6 @@
     <translation>Zadejte hledaný výraz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Passwords/PasswordsDialog.ui" line="50"/>
-    <source>Press to clear the search edit</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro vyčištění okna vyhledávání</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Passwords/PasswordsDialog.ui" line="87"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation>Stisknout pro odebrání vybraných položek</translation>
@@ -36102,93 +34062,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>Pep8CodeSelectionDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8CodeSelectionDialog.ui" line="55"/>
-    <source>Code</source>
-    <translation type="obsolete">Kód</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8CodeSelectionDialog.ui" line="60"/>
-    <source>Message</source>
-    <translation type="obsolete">Zpráva</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Pep8Dialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.ui" line="37"/>
-    <source>Exclude Files:</source>
-    <translation type="obsolete">Nevkládat soubory:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.ui" line="44"/>
-    <source>Enter filename patterns of files to be excluded separated by a comma</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte patterny jmen souborů oddělené čárkami, které se nemají vkládat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.ui" line="217"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.ui" line="402"/>
-    <source>File/Line</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor/Řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.ui" line="407"/>
-    <source>Code</source>
-    <translation type="obsolete">Kód</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.ui" line="412"/>
-    <source>Message</source>
-    <translation type="obsolete">Zpráva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.py" line="99"/>
-    <source>Show</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.py" line="101"/>
-    <source>Press to show all files containing an issue</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro zobrazení všech souborů, které obsahují problém</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.py" line="397"/>
-    <source>Error: {0}</source>
-    <translation type="obsolete">Chyby: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Dialog.py" line="532"/>
-    <source>No issues found.</source>
-    <translation type="obsolete">Žádné problémy nenalezeny.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Pep8Fixer</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8Fixer.py" line="184"/>
-    <source>&lt;p&gt;Could not save the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze uložit do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>Pep8StatisticsDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8StatisticsDialog.ui" line="35"/>
-    <source>Code</source>
-    <translation type="obsolete">Kód</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/Pep8/Pep8StatisticsDialog.ui" line="40"/>
-    <source>Message</source>
-    <translation type="obsolete">Zpráva</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>PersonalDataDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/PersonalInformationManager/PersonalDataDialog.ui" line="14"/>
@@ -36397,31 +34270,11 @@
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/PixmapDiagram.py" line="89"/>
-    <source>Zoom in</source>
-    <translation type="obsolete">Přiblížit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/PixmapDiagram.py" line="94"/>
-    <source>Zoom out</source>
-    <translation type="obsolete">Oddálit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/PixmapDiagram.py" line="99"/>
-    <source>Zoom...</source>
-    <translation type="obsolete">Lupa...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Graphics/PixmapDiagram.py" line="95"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/PixmapDiagram.py" line="104"/>
-    <source>Zoom reset</source>
-    <translation type="obsolete">Resetovat lupu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Graphics/PixmapDiagram.py" line="134"/>
     <source>Window</source>
     <translation>Okno</translation>
@@ -36442,7 +34295,7 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být zobrazen. Tento formát není podporován.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Graphics/PixmapDiagram.py" line="383"/>
+    <location filename="../Graphics/PixmapDiagram.py" line="387"/>
     <source>Diagram: {0}</source>
     <translation>Diagram: {0}</translation>
   </message>
@@ -36867,21 +34720,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Manažer konfigurace pluginů&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/PluginManagerPage.ui" line="61"/>
-    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; The following setting is activated at the next startup of the application.&lt;/font&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Tato nastavení budou aktivována až po novém spuštění aplikace.&lt;/font&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/PluginManagerPage.ui" line="67"/>
-    <source>Select to enable third party plugins to be loaded</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro aktivaci načítání pluginů od třetích stran</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/PluginManagerPage.ui" line="70"/>
-    <source>Load third party plugins</source>
-    <translation type="obsolete">Načíst pluginy třetích stran</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/PluginManagerPage.ui" line="39"/>
     <source>Plugins download directory:</source>
     <translation>Adresář pro download pluginů:</translation>
@@ -36897,11 +34735,6 @@
     <translation>Výběr adresáře pro download plugůnů přes dialog výběru adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/PluginManagerPage.ui" line="56"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/PluginManagerPage.py" line="109"/>
     <source>Select plugins download directory</source>
     <translation>Vybrat adresář pro download pluginů</translation>
@@ -37165,31 +34998,16 @@
     <translation>Neznámý</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginRepositoryDialog.py" line="512"/>
-    <source>SSL Errors</source>
-    <translation type="obsolete">SSL chyby</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../PluginManager/PluginRepositoryDialog.py" line="375"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugins repository file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read. Select Update&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor repozitáře pluginů &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst. Vyberte Obnovit&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginRepositoryDialog.py" line="314"/>
-    <source>&lt;p&gt;The plugins repository file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor repozitáře pluginů &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; má nepodporovaný formát.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../PluginManager/PluginRepositoryDialog.py" line="435"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not download the requested file from {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze stáhnout požadovaný soubor z {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="PluginManager/PluginRepositoryDialog.py" line="512"/>
-    <source>&lt;p&gt;SSL Errors:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;SSL chyby:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../PluginManager/PluginRepositoryDialog.py" line="81"/>
     <source>Download &amp;&amp; Install</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -37399,14 +35217,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>Previewer</name>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Previewer.ui" line="48"/>
-    <source>Enable JavaScript</source>
-    <translation type="obsolete">Zapnout JavaScript</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>PreviewerHTML</name>
   <message>
     <location filename="../UI/Previewers/PreviewerHTML.ui" line="37"/>
@@ -37611,26 +35421,6 @@
     <translation>Stisknout pro hledání programů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="82"/>
-    <source>Translation Converter (Qt4)</source>
-    <translation type="obsolete">Konvertor překladů (Qt4)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="111"/>
-    <source>Translation Extractor (Python, Qt4)</source>
-    <translation type="obsolete">Extraktor překladů (Python, Qt4)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="115"/>
-    <source>Forms Compiler (Python, Qt4)</source>
-    <translation type="obsolete">Kompilátor formulářů (Python, Qt4)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="119"/>
-    <source>Resource Compiler (Python, Qt4)</source>
-    <translation type="obsolete">Kompilátor resource (Python, Qt4)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ProgramsDialog.py" line="186"/>
     <source>Forms Compiler (Ruby, Qt4)</source>
     <translation>Kompilátor formulářů (Ruby, Qt4)</translation>
@@ -37686,16 +35476,6 @@
     <translation>Kompilátor resourců (Python, PySide)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="141"/>
-    <source>Eric5 Translation Previewer</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 prohlížeč překladů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ProgramsDialog.py" line="147"/>
-    <source>Eric5 Forms Previewer</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 prohlížeč formulářů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ProgramsDialog.py" line="237"/>
     <source>Source Highlighter - Pygments</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -37774,11 +35554,6 @@
     <translation>Načíst soubor projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="792"/>
-    <source>Compressed project files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Komprimované soubory nejsou podporovány. Kompresní knihovna chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="799"/>
     <source>Save project file</source>
     <translation>Uložit soubor projektu</translation>
@@ -37804,11 +35579,6 @@
     <translation>Prosím, nejdříve uložte projekt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1039"/>
-    <source>Compressed project session files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanou relací projektu není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="953"/>
     <source>Save project session</source>
     <translation>Uložit relaci projektu</translation>
@@ -37824,11 +35594,6 @@
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1227"/>
-    <source>Compressed tasks files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanými úlohami není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1031"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
@@ -37844,11 +35609,6 @@
     <translation>Uložit nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1162"/>
-    <source>Compressed project debugger properties files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanými nastaveními debuggeru není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1148"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
     <translation>Smazat nastavení debuggeru</translation>
@@ -37944,11 +35704,6 @@
     <translation>Otevřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2623"/>
-    <source>Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
-    <translation type="obsolete">Komprimované soubory projektu (*.e4pz)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="2745"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
@@ -37959,11 +35714,6 @@
     <translation>Uložit projekt jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2626"/>
-    <source>Project Files (*.e4p);;Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p);;Komprimované soubory projektu (*.e4pz)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="2760"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
@@ -38653,41 +36403,16 @@
     <translation>PySide konzole</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="202"/>
-    <source>Python Files (*.py2);;Python GUI Files (*.pyw2);;</source>
-    <translation type="obsolete">Python soubory (*.py2);;Python GUI soubory (*.pyw2);;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="189"/>
     <source>Python3 Files (*.py *.py3);;Python3 GUI Files (*.pyw *.pyw3);;</source>
     <translation>Python3 soubory (*.py *.py3);;Python3 GUI soubory (*.pyw *.pyw3);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
-    <source>Eric Plugin</source>
-    <translation type="obsolete">Eric Plugin</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="290"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Typ projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="699"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="616"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="728"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has invalid contents.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; má neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="799"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -38703,16 +36428,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s uživatelskými nastaveními &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="984"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Relaci projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="938"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Relace projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="917"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -38733,11 +36448,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1150"/>
-    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1031"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -38748,11 +36458,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1067"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1122"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -38798,51 +36503,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Adresář projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2462"/>
-    <source>Project Files (*.e4p *.e4pz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p *.e4pz)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2910"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3707"/>
-    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
-    <translation type="obsolete">Vytvořit počáteční soubor PKGLIST pro eric5 plugin.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vytvořit seznam balíčků&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří počáteční seznam souborů pro vložení do eric5 plugin archivu. Seznam je vytvořen ze souboru projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3723"/>
-    <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
-    <translation type="obsolete">Vytvořit soubor eric5 plugin archivu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3725"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Jméno archivu je odvozeno ze jména hlavního skriptu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3739"/>
-    <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
-    <translation type="obsolete">Vytvoří se soubor eric5 plugin archívu (snímek vydání).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3741"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv (Snímek)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Údaj o verzi hlavního skriptu je změněn v souladu se snímkem vydání.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4058"/>
-    <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Navrácení do původního stavu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4253"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Kontrola verzí vypnuta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -38858,21 +36518,11 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4678"/>
-    <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4738"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit do archivu. Ingorováno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4727"/>
-    <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl úspěšně vytvořen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4807"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -39762,21 +37412,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace nastavení projektu&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="36"/>
-    <source>Compression</source>
-    <translation type="obsolete">Komprese</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="42"/>
-    <source>Select, if the project file of a new project should be compressed</source>
-    <translation type="obsolete">Vyberte, jestliže soubor nového projektu má být zkomprimován</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="45"/>
-    <source>Compress project file upon creation</source>
-    <translation type="obsolete">Zkomprimovat soubor projektu po vytvoření</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="69"/>
     <source>Select whether a search for new files on a project open should be performed.</source>
     <translation>Vybrat, jestliže má být pro otevřený projekt provedeno vyhledání nových souborů.</translation>
@@ -40461,11 +38096,6 @@
     <translation>Generování souboru s překladem (*.ts) bylo úspěšné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="951"/>
-    <source>The generation of the translation files (*.ts) has failed.</source>
-    <translation type="obsolete">Generování souboru s překladem (*.ts) selhalo.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/ProjectTranslationsBrowser.py" line="1241"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
@@ -40641,11 +38271,6 @@
 &lt;p&gt;Výběr hlavního skriptu projektu přes dialog výběru souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/PropertiesDialog.ui" line="200"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/PropertiesDialog.ui" line="46"/>
     <source>Enter the project name</source>
     <translation>Zadejte jméno projektu</translation>
@@ -40946,34 +38571,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>Py3FlakesPage</name>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/Py3FlakesPage.ui" line="17"/>
-    <source>&lt;b&gt;Configure Py3Flakes Behavior&lt;/b&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Konfigurovat chování Py3Flakes&lt;/b&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/Py3FlakesPage.ui" line="37"/>
-    <source>Select to include a py3flakes check after the syntax check</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro vložení kontroly py3flakes po kontrole syntaxe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/Py3FlakesPage.ui" line="40"/>
-    <source>Include Py3Flakes Checks</source>
-    <translation type="obsolete">Zahrnout kotrolu Py3Flakes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/Py3FlakesPage.ui" line="47"/>
-    <source>Select to suppress star import warnings</source>
-    <translation type="obsolete">Zvolte pro potlačení varovných hvězd importu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/Py3FlakesPage.ui" line="50"/>
-    <source>Suppress star import warnings</source>
-    <translation type="obsolete">Potlačit varovné hvězdy importu</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>PyCoverageDialog</name>
   <message>
     <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="20"/>
@@ -41453,11 +39050,6 @@
 &lt;p&gt;(?#year)(19|20)\d\d[- /.](?#month)(0[1-9]|1[012])[- /.](?#day)(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/PyRegExpWizard/PyRegExpWizardDialog.ui" line="416"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/PyRegExpWizard/PyRegExpWizardDialog.ui" line="118"/>
     <source>&lt;b&gt;Single character of a range (e.g. [abcd])&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select a single character of a range via a specific dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jeden znak v rozsahu (např. [abcd])&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr jednoho znaku v rozsahu pomocí určeného dialogu.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -42000,11 +39592,6 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/PyRegExpWizard/PyRegExpWizardDialog.py" line="312"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/PyRegExpWizard/PyRegExpWizardDialog.py" line="373"/>
     <source>&lt;p&gt;The regular expression could not be saved.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Regulární výraz nemůže být uložen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -42031,29 +39618,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>PyrcAccessHandler</name>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/PyrcAccessHandler.py" line="89"/>
-    <source>Title</source>
-    <translation type="obsolete">Titulek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/PyrcAccessHandler.py" line="90"/>
-    <source>Apply</source>
-    <translation type="obsolete">Použít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/PyrcAccessHandler.py" line="93"/>
-    <source>Remove</source>
-    <translation type="obsolete">Odebrat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/PyrcAccessHandler.py" line="94"/>
-    <source>Reload</source>
-    <translation type="obsolete">Obnovit</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>PythonPage</name>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/PythonPage.ui" line="17"/>
@@ -42212,16 +39776,6 @@
     <translation>Unicode znak v hexadecimálním zápisu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardCharactersDialog.py" line="44"/>
-    <source>Unicode character in octal notation</source>
-    <translation type="obsolete">Unicode znak v oktalovém zápisu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardCharactersDialog.py" line="45"/>
-    <source>---</source>
-    <translation type="obsolete">---</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardCharactersDialog.py" line="62"/>
     <source>Bell character (\a)</source>
     <translation>Znak zvonku (\a)</translation>
@@ -42958,213 +40512,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>QRegExpWizardDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="14"/>
-    <source>QRegExp Wizard</source>
-    <translation type="obsolete">QRegExp průvodce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="25"/>
-    <source>&amp;Variable Name:</source>
-    <translation type="obsolete">Jméno &amp;proměnné:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="49"/>
-    <source>&lt;b&gt;Single character of a range (e.g. [abcd])&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select a single character of a range via a specific dialog.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Jeden znak v rozsahu (např. [abcd])&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr jednoho znaku v rozsahu pomocí určeného dialogu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="52"/>
-    <source>&lt;b&gt;Single character of a range (e.g. [abcd])&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select a single character of a range via a specific dialog. This dialog will help to edit the range of characters and add some specific conditions.&lt;/p&gt;s</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Jeden znak v rozsahu (např. [abcd])&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr jednoho znaku v rozsahu pomocí určeného dialogu. Tento dialog pomáhá s editací rozsahu znaků a přidání specifických podmínek.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="274"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="62"/>
-    <source>&lt;b&gt;Any character: &apos;.&apos;&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert a dot (.) in your regexp.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Nějaký znak: &apos;.&apos;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení tečky (.) ve vašem regexp.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="66"/>
-    <source>&lt;b&gt;Any character: &apos;.&apos;&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert a dot (.) in your regexp. The dot matches a single character, except line break characters (by default). 
-E.g. &apos;gr.y&apos; matches &apos;gray&apos;, &apos;grey&apos;, &apos;gr%y&apos;, etc. Use the dot sparingly. Often, a character class or negated
-character class is faster and more precise.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Nějaký znak: &apos;.&apos;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení tečky (.) ve vašem regexp. Tečka porovnává (defaultně) jeden znak, kromě znaků konce řádky.Např. &apos;gr.y&apos; vyhodnotí výrazy &apos;gray&apos;, &apos;grey&apos;, &apos;gr%y&apos;, atd. Používejte tečku střídmě. Často bývá třída znaku nebo negace třídy znaku rychlejší a přesnější.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="83"/>
-    <source>&lt;b&gt;Repeat contents&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select a repetition condition via a specific dialog. This dialog will help to specify the allowed range for repetitions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Opakovat obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat podmínku opakování přes konkrétní dialog. Tento dialog pomůže specifikovat povolený rozsah pro opakování.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="94"/>
-    <source>&lt;b&gt;Non capturing parentheses: (?:)&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert some non capturing brackets.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Nezachycované závorky (?:)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr pro vložení závorek, ve kterých jejich obsah nevytváří skupinu (group).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="98"/>
-    <source>&lt;b&gt;Non capturing parentheses: (?:)&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert some non capturing brackets. It can be used to apply a regexp quantifier (eg. &apos;?&apos; or &apos;+&apos;) to the entire
-group of characters inside the brakets. E.g. the regex &apos;Set(?:Value)?&apos; matches &apos;Set&apos; or &apos;SetValue&apos;. The &apos;?:&apos; inside the brakets
-means that the content of the match (called the backreference) is not stored for further use.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Nezachycované závorky (?:)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr pro vložení závorek, ve kterých obsah nevytváří skupinu. Může být použit i s regexp kvantifikátorem (např. &apos;?&apos; nebo &apos;+&apos;) pro celou skupinu uvnitř závorek. Např. regexp &apos;Set(?:Value)?&apos; nalezne &apos;Set&apos; nebo &apos;SetValue&apos;. Výraz &apos;?:&apos; za levou závorkou znamená, že obsah v závorkách (nazývaný zpětná reference) nebude uložen pro další použití.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="111"/>
-    <source>&lt;b&gt;Group: ()&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert some capturing brackets.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Skupina ()&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení závorek, které mají zachytit nějaký obsah.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="115"/>
-    <source>&lt;b&gt;Group: ()&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert some capturing brackets. They can be used to apply a regexp quantifier (e.g. &apos;?&apos; or &apos;+&apos;) to the entire group of 
-characters inside the brakets. E.g. the regex &apos;Set(Value)?&apos; matches &apos;Set&apos; or &apos;SetValue&apos;. Contrary to non-capturing parentheses, 
-the backreference matched inside the brakets is stored for further use (i.e. &apos;Value&apos; in the second example above). 
-One can access the backereference with the &apos;\1&apos; expression. &lt;/p&gt;
-&lt;p&gt;E.g. &apos;([a-c])x\1x\1&apos; will match &apos;axaxa&apos;, &apos;bxbxb&apos; and &apos;cxcxc&apos;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Skupina: ()&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení závorek, které mají zachytit nějaký obsah. Může být použit i s regexp kvantifikátorem (např. &apos;?&apos; nebo &apos;+&apos;) pro celou skupinu uvnitř závorek. Např. regexp &apos;Set(Value)?&apos; nalezne &apos;Set&apos; nebo &apos;SetValue&apos;. Opačně oproti závorkám, které obsah nezachycují, je obsah uvnitř závorek uložen pro další použití (např. &apos;Value&apos; ve druhém příkladu dole).Jednička v následujícím příkladu umožňuje použít výraz nalezený v závorkách.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Příklad: &apos;([a-c])x\1x\1&apos; vyhledá &apos;axaxa&apos;, &apos;bxbxb&apos; and &apos;cxcxc&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="130"/>
-    <source>&lt;b&gt;Alternatives: &apos;|&apos;&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the alternation symbol &apos;|&apos;. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Alternativy: &apos;|&apos;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení symbol alternativy &apos;|&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="134"/>
-    <source>&lt;b&gt;Alternatives: &apos;|&apos;&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the alternation symbol &apos;|&apos;. The alternation is used to match a single regular expression out of 
-several possible regular expressions. E.g. &apos;cat|dog|mouse|fish&apos; matches words containing the word &apos;cat&apos;, &apos;dog&apos;,&apos;mouse&apos; or &apos;fish&apos;.
-Be aware that in the above example, the alternatives refer to whole or part of words. If you want to match exactly the
- words &apos;cat&apos;, &apos;dog&apos;, ... you should express the fact that you only want to match complete words: &apos;\b(cat|dog|mouse|fish)\b&apos;&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Alternativy: &apos;|&apos;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení symbol alternativy &apos;|&apos;. Alternace se používá pro vyhledávání více možností v hledaném výrazu. Např. &apos;kočka|pes|myš|ryba&apos; nalezne slova &apos;kočka&apos;, &apos;pes&apos;, &apos;myš&apos; a &apos;ryba&apos;. Je nutné si uvědomit, že předchozí příklad nalezne tyto výrazy i uvnitř jiných slov. Pokud chcete získat pouze slova &apos;kočka&apos;, &apos;pes&apos;, ... musíte výraz zapsat takto: &apos;\b(kočka|pes|myš|ryba)\b&apos;. Pozor na české znaky! Kódování vzorku musí souhlasit s prohledávaným textem. V případě kódování UTF pak musí být vše převedeno na unicode:&lt;br&gt;# -*- coding: UTF-8 -*-&lt;br&gt;import re&lt;br&gt;print &apos;\n&apos;.join(re.findall(ur&apos;\b(pes|kočka|myš|ryba)\b&apos;, u&apos;pes, kočka, myš, ryba&apos;, re.U))&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="148"/>
-    <source>&lt;b&gt;Begin of line: &apos;^&apos;&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the start line character (^).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Začátek řádky: &apos;^&apos;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení znaku začátku řádku (^).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="152"/>
-    <source>&lt;b&gt;Begin of line: &apos;^&apos;&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the start line character (^). It is used to find some expressions at the begining of lines.
-E.g. &apos;^[A-Z]&apos; match lines starting with a capitalized character. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Začátek řádky: &apos;^&apos;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení znaku začátku řádku (^). Používá se na vyhledání výrazů na začátku řádků. Např: &apos;^[A-Z]&apos; nalezne řádky začínající velkými znaky. Pozor! Diakritika do toho nepatří. V takovém případě zadejte např: &apos;[A-ZŽŠČŘĎŤŇ]&apos;&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="164"/>
-    <source>&lt;b&gt;End of line: &apos;$&apos;&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the end of line character ($).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Konec řádky: &apos;$&apos;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení znaku konce řádku ($).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="168"/>
-    <source>&lt;b&gt;End of line: &apos;$&apos;&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the end of line character ($). It is used to find some expressions at the end of lines.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Konec řádku: &apos;$&apos;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení znaku konce řádku ($). Používá se pro vyhledání výrazů na konci řádků.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="179"/>
-    <source>&lt;b&gt;Word boundary&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the word boudary character (\b).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Okraj slova&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení znaku okraje slova (\b).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="183"/>
-    <source>&lt;b&gt;Word boundary&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the word boudary character (\b). This character is used to express the fact that word 
-must begin or end at this position. E.g. &apos;\bcat\b&apos; matches exactly the word &apos;cat&apos; while &apos;concatenation&apos; is ignored.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Okraj slova&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení znaku okraje slova (\b). Využívá se k nalezení celých slov. Například &apos;\bmyš\b&apos; nalezne pouze slovo &apos;myš&apos; ale slovo &apos;zamyšlený&apos; již nalezeno není.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="195"/>
-    <source>&lt;b&gt;Non word boundary&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the word boudary character (\B). \B is the negated version of \b.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Ne okraj slova&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení znaku \B, který je negací znaku \b a vyhledává výrazy, které nejsou okraji slova.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="199"/>
-    <source>&lt;b&gt;Non word boundary&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the word boudary character (\B). \B is the negated version of \b. \B matches at every position where \b 
-does not. Effectively, \B matches at any position between two word characters as well as at any position between two non-word characters.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Ne okraj slova&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení znaku \B znamenající ne okraj slova. Je to přesný opak znaku \b. Znak \B nalezne každou pozici kde \b není. Výraz \B nalezne účinně každou pozici mezi dvěma znaky slov stejně jako mezi dvěma znaky znamenající ne-slovo.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="211"/>
-    <source>&lt;b&gt;Positive lookahead: (?=&lt;i&gt;regexpr&lt;/i&gt;)&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the positive lookhead brackets.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Pozitivní vyhlížení: (?=&lt;i&gt;regexpr&lt;/i&gt;)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení závorek pro pozitivní vyhlížení.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="215"/>
-    <source>&lt;b&gt;Positive lookahead: (?=&lt;i&gt;regexpr&lt;/i&gt;)&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the positive lookhead brackets. Basically, positive lookhead is used to match a character only if followed by another one.
-Writting &apos;q(?=u)&apos; means that you want to match the &apos;q&apos; character only if it is followed by &apos;u&apos;. In this statement &apos;u&apos; is a trivial 
-regexp which may be replaced by a more complex expression; q(?=[abc])&apos; will match a &apos;q&apos; if followed by either &apos;a&apos;, &apos;b&apos; or &apos;c&apos;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Pozitivní vyhlížení: (?=&lt;i&gt;regexpr&lt;/i&gt;)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro vložení závorek pro pozitivní vyhlížení. Pozitivní vyhlížení se používá pro vyhledání znaků, které vyhovují následujícímu výrazu. Zápis &apos;q(?=u)&apos; znamená, že chcete vyhledat znak &apos;q&apos; pouze v případě, že za ním následuje znak &apos;u&apos;. To je jednoduchý příklad, ale je možné zadat mnohem složitější výraz, například &apos;q(?=[abc])&apos;, který vyhledá znak &apos;q&apos; pokud za ním následují znaky &apos;a&apos;, &apos;b&apos; nebo &apos;c&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="228"/>
-    <source>&lt;b&gt;Negative lookahead: (?!&lt;i&gt;regexpr&lt;/i&gt;)&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the negative lookhead brackets.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Negativní vyhlížení: (?!&lt;i&gt;regexpr&lt;/i&gt;)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro zadání závorek negativního vyhlížení.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="232"/>
-    <source>&lt;b&gt;Negative lookahead: (?!&lt;i&gt;regexpr&lt;/i&gt;)&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Select to insert the negative lookhead brackets. Basically, negative lookhead is used to match a character only if it is not
-followed by a another one. Writting &apos;q(?!u)&apos; means that you want to match &apos;q&apos; only if it is not followed by &apos;u&apos;. In this statement, &apos;u&apos; is a
-trivial regexp which may be replaced by a more complex expression; &apos;q(?![abc])&apos; will match a &apos;q&apos; if it is followed by anything else than &apos;a&apos;, &apos;b&apos; or &apos;c&apos;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Negativní vyhlížení: (?!&lt;i&gt;regexpr&lt;/i&gt;)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat pro zadání závorek negativního vyhlížení. Negativní vyhlížení se používá pro vyhledání znaků, které nevyhovují následujícímu výrazu. Zápis &apos;q(?!u)&apos; znamená, že chcete vyhledat znak &apos;q&apos; pouze v případě, že za ním nenásleduje znak &apos;u&apos;. To je jednoduchý příklad, ale je možné zadat mnohem složitější výraz, například &apos;q(?![abc])&apos;, který vyhledá znak &apos;q&apos; jen pokud za ním nenásledují znaky &apos;a&apos;, &apos;b&apos; nebo &apos;c&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="261"/>
-    <source>&lt;b&gt;Undo last edit&lt;/b&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vrátit poslední změnu&lt;/b&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="271"/>
-    <source>&lt;b&gt;Redo last edit&lt;/b&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Znovu použít poslední změnu&lt;/b&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="301"/>
-    <source>&amp;Regexp:</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Regexp:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="311"/>
-    <source>&amp;Text:</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Text:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="334"/>
-    <source>Case &amp;Sensitive</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Rozlišit velké/malé znaky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="347"/>
-    <source>&amp;Minimal</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Minimálně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="357"/>
-    <source>&amp;Wildcard</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Divoké znaky</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>QRegExpWizardRepeatDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardRepeatDialog.ui" line="13"/>
@@ -43345,11 +40692,6 @@
     <translation>Regulární výraz a text musí byt zadány.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.py" line="226"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.py" line="402"/>
     <source>&lt;p&gt;The regular expression could not be saved.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Regulární výraz nemůže být uložen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -43400,11 +40742,6 @@
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vrátit poslední změnu&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="477"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/QRegExpWizard/QRegExpWizardDialog.ui" line="86"/>
     <source>&lt;b&gt;Redo last edit&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Znovu použít poslední změnu&lt;/b&gt;</translation>
@@ -44669,11 +42006,6 @@
 &lt;p&gt;(?#year)(19|20)\d\d[- /.](?#month)(0[1-9]|1[012])[- /.](?#day)(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/QRegularExpressionWizard/QRegularExpressionWizardDialog.ui" line="381"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/QRegularExpressionWizard/QRegularExpressionWizardDialog.ui" line="66"/>
     <source>&lt;b&gt;Single character of a range (e.g. [abcd])&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select a single character of a range via a specific dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Jeden znak v rozsahu (např. [abcd])&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr jednoho znaku v rozsahu pomocí určeného dialogu.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -45294,11 +42626,6 @@
     <translation>Odebrat dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/QtHelpDocumentationDialog.py" line="108"/>
-    <source>Some documents currently opened reference the documentation you are attempting to remove. Removing the documentation will close those documents.</source>
-    <translation type="obsolete">Pokoušíte se odebrat dokumenty, ze kterých jsou některé právě otevřené. Odebrání z dokumentace tyto soubory uzavře.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/QtHelpDocumentationDialog.ui" line="45"/>
     <source>Press to select QtHelp documents to add to the database</source>
     <translation>Stisknout pro výběr dokumentů QtNápovědy, které se přidají do databáze</translation>
@@ -45357,21 +42684,6 @@
     <translation>Stisknout pro přidání nového filtru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/QtHelpFiltersDialog.ui" line="53"/>
-    <source>Add...</source>
-    <translation type="obsolete">Přidat...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/QtHelpFiltersDialog.ui" line="64"/>
-    <source>Press to remove the selected filter</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro odebrání vybraného filtru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/QtHelpFiltersDialog.ui" line="63"/>
-    <source>Remove</source>
-    <translation type="obsolete">Odebrat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/QtHelpFiltersDialog.py" line="130"/>
     <source>Add Filter</source>
     <translation>Přidat filtr</translation>
@@ -45435,26 +42747,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurovat Qt&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="46"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="70"/>
-    <source>Qt4 Translations Directory</source>
-    <translation type="obsolete">Qt4 adresář překladu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="76"/>
-    <source>Press to select the Qt4 translations directory via a directory selection dialog</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr Qt4 adresáře překladu přes dialog výběru adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="86"/>
-    <source>Enter the path of the Qt4 translations directory.</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte cestu adresáře s Qt4 překlady.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.py" line="60"/>
     <source>Select Qt4 Translations Directory</source>
     <translation>Výběr adresáře s Qt4 překlady</translation>
@@ -45465,26 +42757,6 @@
     <translation>Qt nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="150"/>
-    <source>Enter the postfix for the Qt4 tools name</source>
-    <translation type="obsolete">Zadání přípony pro jméno Qt4 nástroje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="136"/>
-    <source>Enter the prefix for the Qt4 tools name</source>
-    <translation type="obsolete">Zadání předpony pro jméno Qt4 nástroje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="143"/>
-    <source>Qt4-Postfix:</source>
-    <translation type="obsolete">Qt4-přípona:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="129"/>
-    <source>Qt4-Prefix:</source>
-    <translation type="obsolete">Qt4-předpona:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="127"/>
     <source>This gives an example of the complete tool name</source>
     <translation>Příklad kompletního jména nástroje</translation>
@@ -45495,36 +42767,11 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="100"/>
-    <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Leave this entry empty to use the QT4TRANSLATIONSDIR environment variable or the path compiled into the Qt4 library.</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Pro použití proměnné prostředí QT4TRANSLATIONSDIR nebo cesty zkompilované v Qt4 ponechte vstup prázdný.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="37"/>
-    <source>Qt4 Directory</source>
-    <translation type="obsolete">Qt4 adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="50"/>
     <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; This setting is activated at the next startup of the application.&lt;/font&gt;</source>
     <translation>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Tato nastavení budou aktivována až po novém spuštění aplikace.&lt;/font&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="50"/>
-    <source>Enter the path of the Qt4 directory.</source>
-    <translation type="obsolete">Vložte jméno Qt4 adresáře.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="57"/>
-    <source>Press to select the Qt4 directory via a directory selection dialog</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr Qt4 adresáře přes dialog výběru adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/QtPage.py" line="61"/>
-    <source>Select Qt4 Directory</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat Qt4 adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/QtPage.ui" line="83"/>
     <source>The tool executable is composed of the prefix, the tool name and the postfix. For win, the extension is added automatically.</source>
     <translation>Spustitelný nástroj je složen z prefixu, jména nástroje a postfixu. Pro win je extenze připojena automaticky.</translation>
@@ -46959,7 +44206,7 @@
     <translation>Č.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1602"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1606"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
@@ -47030,13 +44277,13 @@
     <translation>StdErr: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1310"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1314"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation>Shell jazyk &quot;{0}&quot; není podporován.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1602"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1606"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -47102,21 +44349,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurovat Shell&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ShellPage.ui" line="39"/>
-    <source>Linenumbers width:</source>
-    <translation type="obsolete">Šířka čísel řádků:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ShellPage.ui" line="46"/>
-    <source>Move to set the width of the linenumbers margin.</source>
-    <translation type="obsolete">Posunout pro nastavení šířky okraje čísel řádků.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ShellPage.ui" line="68"/>
-    <source>Displays the selected width of the linenumbers margin.</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazuje vybranou šířku okraje čísel řádků.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ShellPage.ui" line="39"/>
     <source>Select whether line numbers margin should be shown.</source>
     <translation>Vybrat kde se má okraj s čísly řádků zobrazovat.</translation>
@@ -47502,11 +44734,6 @@
     <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/Shortcuts.py" line="275"/>
-    <source>Compressed keyboard shortcut files not supported. The compression library is missing.</source>
-    <translation type="obsolete">Komprimovaný soubor s klávesovými zkratkami není podporován. Knihovna pro komprimaci chybí.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/Shortcuts.py" line="236"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Importovat klávesové zkratky</translation>
@@ -47517,11 +44744,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Klávesové zkratky se ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/Shortcuts.py" line="304"/>
-    <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has invalid contents.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Klávesové zkratky v souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; mají neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/Shortcuts.py" line="203"/>
     <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts could not be written to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Klávesové zkratky nelze do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zapsat.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -47622,11 +44844,6 @@
     <translation>Editovat kláv.zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ShortcutsDialog.ui" line="39"/>
-    <source>Press to clear the search edit</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro zrušení obsahu okna hledat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ShortcutsDialog.ui" line="32"/>
     <source>Enter the regular expression that should be contained in the shortcut action</source>
     <translation>Zadejte regulární výraz, který může být součástí akce klávesové zkratky</translation>
@@ -47667,11 +44884,6 @@
     <translation>Pravopis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ShortcutsDialog.py" line="180"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ShortcutsDialog.py" line="314"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has already been allocated to the &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; action. Remove this binding?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byla již spojena s akcí &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Odebrat toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
@@ -47687,11 +44899,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je skrytá v akci &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Odebrat toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ShortcutsDialog.py" line="189"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ShortcutsDialog.py" line="190"/>
     <source>eric6 Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč {6 ?}</translation>
@@ -47898,97 +45105,97 @@
     <translation type="unfinished">Obdélníkový výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="115"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="121"/>
     <source>Windows Bitmap File (*.bmp)</source>
     <translation type="unfinished">Windows Bitmap soubor (*.bmp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="116"/>
-    <source>Graphic Interchange Format File (*.gif)</source>
-    <translation type="unfinished">Graphic Interchange Format soubor (*.gif)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="117"/>
-    <source>Windows Icon File (*.ico)</source>
-    <translation type="unfinished">Windows Icon soubor (*.ico)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="118"/>
-    <source>JPEG File (*.jpg)</source>
-    <translation type="unfinished">JPEG soubor (*.jpg)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="119"/>
-    <source>Multiple-Image Network Graphics File (*.mng)</source>
-    <translation type="unfinished">Multiple-Image Network Graphics soubor (*.mng)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="120"/>
-    <source>Portable Bitmap File (*.pbm)</source>
-    <translation type="unfinished">Portable Bitmap soubor (*.pbm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="121"/>
-    <source>Paintbrush Bitmap File (*.pcx)</source>
-    <translation type="unfinished">Paintbrush Bitmap soubor (*.pcx)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="122"/>
-    <source>Portable Graymap File (*.pgm)</source>
-    <translation type="unfinished">Portable Graymap soubor (*.pgm)</translation>
+    <source>Graphic Interchange Format File (*.gif)</source>
+    <translation type="unfinished">Graphic Interchange Format soubor (*.gif)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="123"/>
-    <source>Portable Network Graphics File (*.png)</source>
-    <translation type="unfinished">Portable Network Graphics soubor (*.png)</translation>
+    <source>Windows Icon File (*.ico)</source>
+    <translation type="unfinished">Windows Icon soubor (*.ico)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="124"/>
-    <source>Portable Pixmap File (*.ppm)</source>
-    <translation type="unfinished">Portable Pixmap soubor (*.ppm)</translation>
+    <source>JPEG File (*.jpg)</source>
+    <translation type="unfinished">JPEG soubor (*.jpg)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="125"/>
-    <source>Silicon Graphics Image File (*.sgi)</source>
-    <translation type="unfinished">Silicon Graphics Image soubor (*.sgi)</translation>
+    <source>Multiple-Image Network Graphics File (*.mng)</source>
+    <translation type="unfinished">Multiple-Image Network Graphics soubor (*.mng)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="126"/>
-    <source>Scalable Vector Graphics File (*.svg)</source>
-    <translation type="unfinished">Scalable Vector Graphics soubor (*.svg)</translation>
+    <source>Portable Bitmap File (*.pbm)</source>
+    <translation type="unfinished">Portable Bitmap soubor (*.pbm)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="127"/>
-    <source>Targa Graphic File (*.tga)</source>
-    <translation type="unfinished">Targa Graphic soubor (*.tga)</translation>
+    <source>Paintbrush Bitmap File (*.pcx)</source>
+    <translation type="unfinished">Paintbrush Bitmap soubor (*.pcx)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="128"/>
-    <source>TIFF File (*.tif)</source>
-    <translation type="unfinished">TIFF soubor (*.tif)</translation>
+    <source>Portable Graymap File (*.pgm)</source>
+    <translation type="unfinished">Portable Graymap soubor (*.pgm)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="129"/>
-    <source>X11 Bitmap File (*.xbm)</source>
-    <translation type="unfinished">X11 Bitmap soubor (*.xbm)</translation>
+    <source>Portable Network Graphics File (*.png)</source>
+    <translation type="unfinished">Portable Network Graphics soubor (*.png)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="130"/>
+    <source>Portable Pixmap File (*.ppm)</source>
+    <translation type="unfinished">Portable Pixmap soubor (*.ppm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="131"/>
+    <source>Silicon Graphics Image File (*.sgi)</source>
+    <translation type="unfinished">Silicon Graphics Image soubor (*.sgi)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="132"/>
+    <source>Scalable Vector Graphics File (*.svg)</source>
+    <translation type="unfinished">Scalable Vector Graphics soubor (*.svg)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="133"/>
+    <source>Targa Graphic File (*.tga)</source>
+    <translation type="unfinished">Targa Graphic soubor (*.tga)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="134"/>
+    <source>TIFF File (*.tif)</source>
+    <translation type="unfinished">TIFF soubor (*.tif)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="135"/>
+    <source>X11 Bitmap File (*.xbm)</source>
+    <translation type="unfinished">X11 Bitmap soubor (*.xbm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="136"/>
     <source>X11 Pixmap File (*.xpm)</source>
     <translation type="unfinished">X11 Pixmap soubor (*.xpm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="245"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="251"/>
     <source>Save Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="224"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="230"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="245"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="251"/>
     <source>Cannot write file &apos;{0}:
 {1}.</source>
     <translation type="unfinished">Nelze zapsat do souboru &apos;{0}:
@@ -48040,17 +45247,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="78"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="86"/>
     <source>snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="494"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="500"/>
     <source>The application contains an unsaved snapshot.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="445"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="451"/>
     <source>Preview of the snapshot image ({0:n} x {1:n})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -48065,7 +45272,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="522"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="528"/>
     <source>eric6 Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -48184,17 +45391,17 @@
 <context>
   <name>SpeedDial</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/SpeedDial/SpeedDial.py" line="386"/>
+    <location filename="../Helpviewer/SpeedDial/SpeedDial.py" line="397"/>
     <source>Unable to load</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/SpeedDial/SpeedDial.py" line="215"/>
+    <location filename="../Helpviewer/SpeedDial/SpeedDial.py" line="216"/>
     <source>Saving Speed Dial data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/SpeedDial/SpeedDial.py" line="215"/>
+    <location filename="../Helpviewer/SpeedDial/SpeedDial.py" line="216"/>
     <source>&lt;p&gt;Speed Dial data could not be saved to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -48371,11 +45578,6 @@
     <translation>Vybrat soubor se seznamem slov projektu přes dialog výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/SpellingPropertiesDialog.ui" line="86"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/SpellingPropertiesDialog.ui" line="57"/>
     <source>Project E&amp;xclude List:</source>
     <translation>Seznam &amp;vyřazených v projektu:</translation>
@@ -48540,11 +45742,6 @@
     <translation>Neplatný URL: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="SqlBrowser/SqlBrowser.py" line="62"/>
-    <source>Unable to open connection: %s</source>
-    <translation type="obsolete">Nelze otevčít spojení: %s</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../SqlBrowser/SqlBrowser.py" line="73"/>
     <source>Unable to open connection: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -48628,11 +45825,6 @@
     <translation>Dotaz OK.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../SqlBrowser/SqlBrowserWidget.ui" line="14"/>
-    <source>eric5 SQL Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 SQL prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../SqlBrowser/SqlBrowserWidget.py" line="163"/>
     <source>An error occurred while opening the connection.</source>
     <translation>Během otevírání spojení se objevila chyba.</translation>
@@ -48681,11 +45873,6 @@
     <translation>Stisknout pro výběr souboru databáze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../SqlBrowser/SqlConnectionDialog.ui" line="78"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../SqlBrowser/SqlConnectionDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Username:</source>
     <translation>&amp;Uživatelské jméno:</translation>
@@ -48755,14 +45942,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>SslCertificatesDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.py" line="415"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>StartCoverageDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="14"/>
@@ -48804,11 +45983,6 @@
 &lt;p&gt;Výběr pracovního adresáře před dialog výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="114"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="78"/>
     <source>Enter the working directory</source>
     <translation>Zadejte pracovní adresář</translation>
@@ -48963,11 +46137,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Vybrat adresář&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr pracovního adresáře před dialog výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="114"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="62"/>
     <source>&amp;Working directory:</source>
     <translation>&amp;Pracovní adresář:</translation>
@@ -49105,11 +46274,6 @@
 &lt;p&gt;Výběr debugování potomka procesu po forku. Není-li toto vybráno, je laděn rodičovský proces. Toto nastavení nemá efekt, není-li nastaveno forkování bez zastavení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/StartDebugDialog.ui" line="273"/>
-    <source>Debug Child Process</source>
-    <translation type="obsolete">Ladit proces potomka</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="250"/>
     <source>Follow Child Process</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -49175,11 +46339,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Vybrat adresář&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr pracovního adresáře před dialog výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="114"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="62"/>
     <source>&amp;Working directory:</source>
     <translation>&amp;Pracovní adresář:</translation>
@@ -49315,11 +46474,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Vybrat adresář&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr pracovního adresáře před dialog výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="114"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="78"/>
     <source>Enter the working directory</source>
     <translation>Zadejte pracovní adresář</translation>
@@ -49434,11 +46588,6 @@
 &lt;p&gt;Výběr debugování potomka procesu po forku. Není-li toto vybráno, je laděn rodičovský proces. Toto nastavení nemá efekt, není-li nastaveno větvení bez zastavení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/StartRunDialog.ui" line="244"/>
-    <source>Debug Child Process</source>
-    <translation type="obsolete">Ladit proces potomka</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="221"/>
     <source>Follow Child Process</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -50043,26 +47192,6 @@
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/SvgDiagram.py" line="89"/>
-    <source>Zoom in</source>
-    <translation type="obsolete">Přiblížit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/SvgDiagram.py" line="94"/>
-    <source>Zoom out</source>
-    <translation type="obsolete">Oddálit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/SvgDiagram.py" line="99"/>
-    <source>Zoom...</source>
-    <translation type="obsolete">Lupa...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/SvgDiagram.py" line="104"/>
-    <source>Zoom reset</source>
-    <translation type="obsolete">Resetovat lupu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Graphics/SvgDiagram.py" line="133"/>
     <source>Window</source>
     <translation>Okno</translation>
@@ -50078,7 +47207,7 @@
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Graphics/SvgDiagram.py" line="355"/>
+    <location filename="../Graphics/SvgDiagram.py" line="359"/>
     <source>Diagram: {0}</source>
     <translation>Diagram: {0}</translation>
   </message>
@@ -50275,11 +47404,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Pracovní adresář&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr pracovního adresáře pro CVS příkaz přes dialog výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCommandDialog.ui" line="71"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCommandDialog.ui" line="67"/>
     <source>Enter the working directory for the Subversion command</source>
     <translation>Zadejte pracovní adresář pro Subversion příkaz</translation>
@@ -50384,11 +47508,6 @@
     <translation>Zachovat seznamy změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCommitDialog.ui" line="65"/>
-    <source>Enter the list of changelists separated by &apos;;&apos;</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte seznam seznamů změn oddělený &apos;;&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCommitDialog.ui" line="66"/>
     <source>Select the change lists to limit the commit</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -50413,11 +47532,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Cílový adresář&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr cílového adresáře přes dialogové okno výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.ui" line="32"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.ui" line="25"/>
     <source>Source:</source>
     <translation>Zdroj:</translation>
@@ -50440,13 +47554,6 @@
     <translation>Zadejte jméno cíle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.ui" line="63"/>
-    <source>&lt;b&gt;Target name&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the new name in this field.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Jméno cíle&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Zadání jména cíle do tohoto pole.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnCopyDialog.ui" line="57"/>
     <source>Target:</source>
     <translation>Cíl:</translation>
@@ -50693,11 +47800,6 @@
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.py" line="332"/>
-    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.py" line="452"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -51352,11 +48454,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Tag v VCS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání jména tagu v novém projektu, který se má vygenerovat. Ponechte prázdné, pokud z repozitáře chcete získat poslední verzi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.ui" line="119"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.ui" line="41"/>
     <source>Select the protocol to access the repository</source>
     <translation>Výběr protokolu pro přístup do repozitáře</translation>
@@ -51429,11 +48526,6 @@
     <translation>Vybrat url repozitáře přes dialog výběru adresáře nebo přes prohlížeč repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.ui" line="68"/>
-    <source>Enter the url path of the module in the repository</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte url modulu v repozitáři</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnNewProjectOptionsDialog.ui" line="61"/>
     <source>&lt;b&gt;URL&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enter the URL to the module. For a repository with standard layout, this must not contain the trunk, tags or branches part.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;URL&lt;b&gt;&lt;p&gt;Zadejte URL modulu. Repozitář ve standardním uspořádání musí obsahovat trunk, tags nebo branches.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -51489,11 +48581,6 @@
     <translation>Výběr protokolu pro přístup do repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnOptionsDialog.ui" line="66"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnOptionsDialog.py" line="110"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation>&amp;URL:</translation>
@@ -51530,11 +48617,6 @@
     <translation>Vybrat url repozitáře přes dialog výběru adresáře nebo přes prohlížeč repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnOptionsDialog.ui" line="107"/>
-    <source>Enter the url path of the module in the repository</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte url modulu v repozitáři</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnOptionsDialog.ui" line="100"/>
     <source>&lt;b&gt;URL&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enter the URL to the module. For a repository with standard layout, this must not contain the trunk, tags or branches part.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;URL&lt;b&gt;&lt;p&gt;Zadejte URL modulu. Repozitář ve standardním uspořádání musí obsahovat trunk, tags nebo branches.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -51583,41 +48665,16 @@
     <translation>Odebrat z repozitáře (a z disku)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="494"/>
-    <source>Copy in repository</source>
-    <translation type="obsolete">Kopírovat v repozitáři</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="496"/>
-    <source>Move in repository</source>
-    <translation type="obsolete">Přesunout v repozitáři</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="567"/>
     <source>Show log</source>
     <translation>Zobrazit log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="513"/>
-    <source>Show limited log</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit limitovaný log</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="688"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Zobrazit status</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="296"/>
     <source>Show annotated file</source>
     <translation>Zobrazit komentované soubory</translation>
@@ -51633,11 +48690,6 @@
     <translation>Sloučit změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="633"/>
-    <source>Resolve conflict</source>
-    <translation type="obsolete">Vyřešit konflikty</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="437"/>
     <source>Lock</source>
     <translation>Zamknout</translation>
@@ -51698,11 +48750,6 @@
     <translation>Zobrazit info o repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
-    <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (URL)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="571"/>
     <source>Show log browser</source>
     <translation>Zobrazit log prohlížeč</translation>
@@ -51826,46 +48873,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Commit změny do repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží změny v lokálním projektu do VCS repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="89"/>
-    <source>Add to repository</source>
-    <translation type="obsolete">Přidat do repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="89"/>
-    <source>&amp;Add to repository...</source>
-    <translation type="obsolete">Přid&amp;at do repozitáře...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="92"/>
-    <source>Add the local project to the VCS repository</source>
-    <translation type="obsolete">Přidat lokální projekt do VCS repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="95"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This adds (imports) the local project to the VCS repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Přidat do repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přidá (importuje) lokální projekt do VCS repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="89"/>
-    <source>Remove from repository (and disk)</source>
-    <translation type="obsolete">Odebrat z repozitáře (a z disku)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="89"/>
-    <source>&amp;Remove from repository (and disk)</source>
-    <translation type="obsolete">Odeb&amp;rat z repozitáře (a z disku)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="93"/>
-    <source>Remove the local project from the VCS repository (and disk)</source>
-    <translation type="obsolete">Odebrat lokální projekt z VCS repozitáře (a z disku)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="96"/>
-    <source>&lt;b&gt;Remove from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This removes the local project from the VCS repository (and disk).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Odebrat z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lokální projekt se odebere z VCS repozitáře (a z disku).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="98"/>
     <source>Show log</source>
     <translation>Zobrazit log</translation>
@@ -51886,26 +48893,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí log lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="131"/>
-    <source>Show limited log</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit limitovaný log</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="135"/>
-    <source>Show a limited log of the local project</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit limitovaný log lokálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="138"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show limited log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of the local project limited to a selectable number of entries.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit limitovaný log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje log lokálního projektu jen do určitého počtu záznamů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="130"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation>Zobrazit o&amp;dlišnosti</translation>
@@ -51916,26 +48903,11 @@
     <translation>Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="151"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation>Zobrazí odlišnosti mezi revizemi projektu v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti vybraných revizí vůči projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="178"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Zobrazit status</translation>
@@ -52076,26 +49048,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přepne lokální kopii do jiného tagu/větve.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="300"/>
-    <source>Resolve conflicts</source>
-    <translation type="obsolete">Vyřešit konflikty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="300"/>
-    <source>Resolve con&amp;flicts</source>
-    <translation type="obsolete">Vyřešit kon&amp;flikty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="303"/>
-    <source>Resolve all conflicts of the local project</source>
-    <translation type="obsolete">Vyřešit všechny konflikty v lokálním projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="306"/>
-    <source>&lt;b&gt;Resolve conflicts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resolves all conflicts of the local project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vyřešit konflikty&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyřeší se všechny konflikty v lokálním projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="329"/>
     <source>Cleanup</source>
     <translation>Vyčistit</translation>
@@ -52291,21 +49243,11 @@
     <translation>&lt;b&gt;Přemístit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pracovní kopie se přemístí na nové URL repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
-    <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (na URL)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="167"/>
     <source>Show the difference of the project between two repository URLs</source>
     <translation>Zobrazit odlišnosti v projektu mezi dvěma repozitáři na URL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (na URL)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti v projektu mezi dvěma repozitáři na URL.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="457"/>
     <source>Repository Browser</source>
     <translation>Prohlížeč repozitáře</translation>
@@ -52581,11 +49523,6 @@
     <translation>Stisknout pro výběr souboru přes dialogové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnPropSetDialog.ui" line="85"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnPropSetDialog.ui" line="83"/>
     <source>Enter the name of a file for the property</source>
     <translation>Zadejte jméno souboru nebo vlastnosti</translation>
@@ -53280,11 +50217,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="662"/>
-    <source>Difference</source>
-    <translation type="obsolete">Odlišnosti</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnStatusDialog.py" line="713"/>
     <source>Differences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -55044,11 +51976,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Sync/SyncDirectorySettingsPage.ui" line="49"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Sync/SyncDirectorySettingsPage.py" line="72"/>
     <source>Shared Directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -55844,11 +52771,6 @@
     <translation>Uložit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="245"/>
-    <source>Save to Project</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="275"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
@@ -56013,21 +52935,6 @@
     <translation>Vybrat kategorie, ve kterých mají být úlohy filtrovány. V každé kategorii zadejte vybraná kritéria. Aktivní kategorie je možné kombinovat použitím operátoru &quot;&lt;b&gt;and&lt;/b&gt;&quot;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskFilterConfigDialog.ui" line="39"/>
-    <source>Select to filter on the task description</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro filtrování popisu úlohy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tasks/TaskFilterConfigDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Description</source>
-    <translation type="obsolete">Popis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tasks/TaskFilterConfigDialog.ui" line="51"/>
-    <source>Enter the description filter as a regular expression.</source>
-    <translation type="obsolete">Zadání popisu filtru jako regulární výraz.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Tasks/TaskFilterConfigDialog.ui" line="64"/>
     <source>Select to filter on the task filename</source>
     <translation>Vybrat pro filtrování jmen souborů úloh</translation>
@@ -56053,26 +52960,6 @@
     <translation>Typ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tasks/TaskFilterConfigDialog.ui" line="100"/>
-    <source>Select to show standard tasks only</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro zobrazení jen standardních úloh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tasks/TaskFilterConfigDialog.ui" line="103"/>
-    <source>Standard tasks</source>
-    <translation type="obsolete">Standardní úlohy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tasks/TaskFilterConfigDialog.ui" line="110"/>
-    <source>Select to show bugfix tasks only</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat jen pro zobrazení bugfix úloh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Tasks/TaskFilterConfigDialog.ui" line="113"/>
-    <source>Bugfix tasks</source>
-    <translation type="obsolete">Bugfix úlohy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Tasks/TaskFilterConfigDialog.ui" line="114"/>
     <source>Select to filter on the task scope</source>
     <translation>Vybrat pro filtrování v rozsahu platnosti</translation>
@@ -56458,61 +53345,11 @@
     <translation>Zadejte značky úloh oddělené mezerami.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="50"/>
-    <source>Standard tasks:</source>
-    <translation type="obsolete">Standardní úlohy:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="111"/>
     <source>Bugfix tasks:</source>
     <translation>Bugfix úlohy:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="77"/>
-    <source>Tasks Colours</source>
-    <translation type="obsolete">Bary úloh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="89"/>
-    <source>Select the background colour for project tasks.</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat barvu pozadí pro úlohy projektu..</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="105"/>
-    <source>Select the background colour for global tasks.</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat barvu pozadí pro globální úlohy.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="121"/>
-    <source>Select the colour for bugfix tasks.</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat barvu pro bugfix úlohy.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="137"/>
-    <source>Select the colour for standard tasks.</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat barvu pro standardní úlohy.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="147"/>
-    <source>Bugfix tasks foreground colour:</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat barvu pro bugfix úlohy:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="154"/>
-    <source>Global tasks background colour:</source>
-    <translation type="obsolete">Barva pozadí globálních úloh:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="161"/>
-    <source>Project tasks background colour:</source>
-    <translation type="obsolete">Barva pozadí úloh projektu:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="168"/>
-    <source>Standard tasks foreground colour:</source>
-    <translation type="obsolete">Barva standardních úloh:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="219"/>
     <source>Tasks Handling</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -56802,12 +53639,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Opravdu chcete odebrat &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Templates/TemplateViewer.py" line="564"/>
-    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Template groups&lt;/b&gt; are a means of grouping individual templates. Groups have an attribute that specifies, which programming language they apply for. In order to add template entries, at least one group has to be defined.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Template entries&lt;/b&gt; are the actual templates. They are grouped by the template groups. Help about how to define them is available in the template edit dialog. There is an example template available in the Examples subdirectory of the eric5 distribution.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;Skupiny šablon&lt;/b&gt; znamenají seskupování jednotlivých šablon. Skupiny mají atributy, které specifikují použitý programovací jazyk. Aby se mohly zadat údaje šablony, musí být definována alespoň jedna šablona.&lt;/p&gt;
-&lt;p&gt;&lt;b&gt;Záznamy šablon&lt;/b&gt; jsou aktuální šablony. Jsou seskupeny do skupin. Nápověda jak je definovat je dostupná v dialogu editace šablony. V podadresáři distribuce Eric5 je k prostudování jeden příklad šablony.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="854"/>
     <source>&lt;p&gt;A template group with the name &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Skupina šablon se jménem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -56823,11 +53654,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Soubor se šablonami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Templates/TemplateViewer.py" line="930"/>
-    <source>&lt;p&gt;The templates file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor se šablonami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="609"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Template groups&lt;/b&gt; are a means of grouping individual templates. Groups have an attribute that specifies, which programming language they apply for. In order to add template entries, at least one group has to be defined.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Template entries&lt;/b&gt; are the actual templates. They are grouped by the template groups. Help about how to define them is available in the template edit dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -56947,202 +53773,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>Terminal</name>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="103"/>
-    <source>Terminal</source>
-    <translation type="obsolete">Terminál</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="105"/>
-    <source>&lt;b&gt;The Terminal Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This is a very simple terminal like window, that runs a shell process in the background.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The process can be stopped and started via the context menu. Some Ctrl command may be sent as well. However, the shell may ignore them.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;You can use the cursor keys while entering commands. There is also a history of commands that can be recalled using the up and down cursor keys. Pressing the up or down key after some text has been entered will start an incremental search.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Okno terminálu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto je velmi jednoduchý jako okenní terminál, na kterém běží shell procesy na pozadí.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Proces může být zastaven a spuštěn přes kontextové menu. Lze odeslat Ctrl příkazy, ale shell je může ignorovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Při zadávání příkazů můžete použít kurzorové klávesy. Přes klávasy up a down je dostupná histoprie příkazů. Stisknutím klávesy up nebo down po té, co byl zadán nějaký text, se spustí inkrementální vyhledávání.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="138"/>
-    <source>History</source>
-    <translation type="obsolete">Historie</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="139"/>
-    <source>Select entry</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat vstupy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="140"/>
-    <source>Show</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="168"/>
-    <source>Clear</source>
-    <translation type="obsolete">Vyčistit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="147"/>
-    <source>Ctrl Commands</source>
-    <translation type="obsolete">Ctrl příkazy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="161"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation type="obsolete">Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="162"/>
-    <source>Paste</source>
-    <translation type="obsolete">Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="467"/>
-    <source>Select History</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat historii</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="467"/>
-    <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat vstup historie pro vykonání (nejaktuálnější zobrazen poslední).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="175"/>
-    <source>Configure...</source>
-    <translation type="obsolete">Konfigurovat...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="974"/>
-    <source>No shell has been configured.</source>
-    <translation type="obsolete">Nebyl nakonfigurován žádný shell.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="160"/>
-    <source>Cut</source>
-    <translation type="obsolete">Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Terminal.py" line="164"/>
-    <source>Find</source>
-    <translation type="obsolete">Hledat</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>TerminalPage</name>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="17"/>
-    <source>&lt;b&gt;Configure Terminal&lt;/b&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Konfigurace terminálu&lt;/b&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="39"/>
-    <source>Linenumbers width:</source>
-    <translation type="obsolete">Šířka čísel řádků:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="46"/>
-    <source>Move to set the width of the linenumbers margin.</source>
-    <translation type="obsolete">Posunout pro nastavení šířky okraje čísel řádků.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="68"/>
-    <source>Displays the selected width of the linenumbers margin.</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazuje vybranou šířku sloupce s čísly řádků.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="88"/>
-    <source>Select whether line numbers margin should be shown.</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat má-li se zobrazovat sloupec s čísly řádků.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="91"/>
-    <source>Show Line Numbers Margin</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit sloupec s čísly řádků</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="98"/>
-    <source>Select to enable syntax highlighting</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro zapnutí zvýrazněné syntaxe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="101"/>
-    <source>Syntax Highlighting Enabled</source>
-    <translation type="obsolete">Zvýrazňování syntaxe zapnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="112"/>
-    <source>max. History Entries:</source>
-    <translation type="obsolete">Max. položek v historii:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="119"/>
-    <source>Enter the number of history entries allowed</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte maximální počet položek v historii</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="233"/>
-    <source>Shell</source>
-    <translation type="obsolete">Shell</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="239"/>
-    <source>Shell command:</source>
-    <translation type="obsolete">Příkaz shellu:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="252"/>
-    <source>Enter the shell to be used</source>
-    <translation type="obsolete">Zadejte shell, který se má použít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="262"/>
-    <source>Select to start an interactive shell</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat pro spuštění interaktivního shellu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="265"/>
-    <source>Interactive Shell</source>
-    <translation type="obsolete">Interaktivní shell</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="156"/>
-    <source>Font</source>
-    <translation type="obsolete">Font</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="162"/>
-    <source>Press to select the font to be used as the monospaced font</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr fontu, který bude použit pro neproporcionální písmo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="165"/>
-    <source>Monospaced Font</source>
-    <translation type="obsolete">Neproporcionální font</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="175"/>
-    <source>Monospaced Text</source>
-    <translation type="obsolete">Neproporcionální text</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="188"/>
-    <source>Select, whether the monospaced font should be used as default</source>
-    <translation type="obsolete">Vybrat, má-li být jako default použit neproporcioální font</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="191"/>
-    <source>Use monospaced as default</source>
-    <translation type="obsolete">Neproporcionální font jako default</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="201"/>
-    <source>Line Numbers Font</source>
-    <translation type="obsolete">Font čísel řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/TerminalPage.ui" line="198"/>
-    <source>Press to select the font for the line numbers</source>
-    <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr fontu pro čísla řádků v editoru</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>ToolConfigurationDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ToolConfigurationDialog.ui" line="14"/>
@@ -57285,11 +53915,6 @@
 &lt;p&gt;Vybere se ikona přes dialog výběru souobru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ToolConfigurationDialog.ui" line="271"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ToolConfigurationDialog.ui" line="136"/>
     <source>Enter the filename of the executable</source>
     <translation>Zadejte jméno souboru, který má být spustilený</translation>
@@ -57679,11 +54304,6 @@
     <translation>Zobrazit dialog výběru adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/TranslationPropertiesDialog.ui" line="57"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/TranslationPropertiesDialog.ui" line="85"/>
     <source>&lt;b&gt;Binary Translations Path&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the directory for the binary translations via a directory selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
@@ -57800,19 +54420,6 @@
 &lt;p&gt;Vyberte soubor s překladem přes dialog výběru souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/TranslationPropertiesDialog.ui" line="49"/>
-    <source>&lt;b&gt;Translation Pattern&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the path pattern for the translation files using %language% at the place of the language code (e.g. /path_to_eric/i18n/eric5_%language%.ts). This will result in translation files like /path_to_eric/i18n/eric5_de.ts.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vzorek překladu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadejte vzorek cesty k souborům s překlady za použití zástupce %language% na místě kódu jazyka (např. /path_to_eric/i18n/eric5_%language%.ts). Výsledek použití vzoku bude např /path_to_eric/i18n/eric5_cs.ts.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/TranslationPropertiesDialog.ui" line="57"/>
-    <source>&amp;Translation Path Pattern:
-(Use &apos;%language%&apos; where the language code should be inserted, e.g. i18n/eric5_%language%.ts)</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Vzorek cesty k překladům:
-(Použijte &apos;%language%&apos; na místě kódu jazyka, např. i18n/eric5_%language%.ts)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/TranslationPropertiesDialog.py" line="66"/>
     <source>Source Files ({0});;</source>
     <translation>Zdrojové soubory ({0});;</translation>
@@ -57968,11 +54575,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/TransplantExtension/ProjectHelper.py" line="67"/>
-    <source>Continue</source>
-    <translation type="obsolete">Pokračovat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/TransplantExtension/ProjectHelper.py" line="72"/>
     <source>Continue the last transplant session after repair</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -58101,21 +54703,6 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Tools/TrayStarter.py" line="87"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="77"/>
-    <source>Eric5 tray starter</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 tray startér</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="142"/>
-    <source>eric5 Mini Editor</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 Mini Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="242"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the process.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit proces.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -58126,11 +54713,6 @@
     <translation type="unfinished">Editor ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="99"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="117"/>
     <source>Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -58493,19 +55075,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>UMLClassDiagram</name>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/UMLClassDiagram.py" line="81"/>
-    <source>The module &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; could not be found.</source>
-    <translation type="obsolete">Modul &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; nebyl nalezen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/UMLClassDiagram.py" line="142"/>
-    <source>The module &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; does not contain any classes.</source>
-    <translation type="obsolete">Modul &lt;b&gt;&apos;{0}&apos;&lt;/b&gt; neobsahuje žádné třídy.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>UMLClassDiagramBuilder</name>
   <message>
     <location filename="../Graphics/UMLClassDiagramBuilder.py" line="51"/>
@@ -58556,11 +55125,6 @@
     <translation type="unfinished">Uložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/UMLDialog.py" line="93"/>
-    <source>Save as PNG</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit jako PNG</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Graphics/UMLDialog.py" line="104"/>
     <source>Print</source>
     <translation type="unfinished">Tisk</translation>
@@ -58634,36 +55198,6 @@
     <translation>Smazat tvary</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/UMLGraphicsView.py" line="73"/>
-    <source>Save as PNG</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit jako PNG</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/UMLGraphicsView.py" line="78"/>
-    <source>Print</source>
-    <translation type="obsolete">Tisk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/UMLGraphicsView.py" line="76"/>
-    <source>Zoom in</source>
-    <translation type="obsolete">Přiblížit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/UMLGraphicsView.py" line="81"/>
-    <source>Zoom out</source>
-    <translation type="obsolete">Oddálit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/UMLGraphicsView.py" line="86"/>
-    <source>Zoom...</source>
-    <translation type="obsolete">Lupa...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Graphics/UMLGraphicsView.py" line="91"/>
-    <source>Zoom reset</source>
-    <translation type="obsolete">Resetovat lupu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Graphics/UMLGraphicsView.py" line="113"/>
     <source>Set size</source>
     <translation>Nastavit velikost</translation>
@@ -58719,11 +55253,6 @@
     <translation>Portable Network Graphics (*.png);;Scalable Vector Graphics (*.svg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/UMLGraphicsView.py" line="83"/>
-    <source>Print Preview</source>
-    <translation type="obsolete">Náhled tisku</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Graphics/UMLGraphicsView.py" line="85"/>
     <source>Increase width by {0} points</source>
     <translation>Zvětšit šířku o {0} body</translation>
@@ -58744,11 +55273,6 @@
     <translation>Zmenšit výšku o {0} body</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/UMLGraphicsView.py" line="338"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Graphics/UMLGraphicsView.py" line="358"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -58836,11 +55360,6 @@
     <translation>Otevřít dialog výběru souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.ui" line="84"/>
-    <source>...</source>
-    <translation type="obsolete">...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.ui" line="78"/>
     <source>Enter test &amp;filename:</source>
     <translation>Zadejte jméno &amp;souboru s testem:</translation>
@@ -59292,11 +55811,6 @@
     <translation>Inicializace jednouživatelského aplikačního serveru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="598"/>
-    <source>Loading Style Sheet</source>
-    <translation type="obsolete">Načtení kaskádového stylu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1277"/>
     <source>Project-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč projektu</translation>
@@ -59393,21 +55907,6 @@
     <translation>Prohlížeč &amp;projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1184"/>
-    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
-    <translation type="obsolete">Přepnout okno Prohlížeč projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1185"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Project-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Project-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Přepnout okno Prohlížeč projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud bylo okno skryto, tak se zobrazí. Pokud se zobrazovalo, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1193"/>
-    <source>Activate Project-Viewer</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat prohlížeč projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1277"/>
     <source>Alt+Shift+P</source>
     <translation></translation>
@@ -59423,116 +55922,26 @@
     <translation>&amp;Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1245"/>
-    <source>Toggle the Shell window</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit/skrýt Shell okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1246"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Shell window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Shell window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt Shell okno&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je shell okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1255"/>
-    <source>Activate Shell</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat Shell</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1330"/>
     <source>Alt+Shift+S</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1284"/>
-    <source>File-&amp;Browser</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Browser souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1286"/>
-    <source>Toggle the File-Browser window</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit/skrýt browser souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1287"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the File-Browser window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the File-Browser window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt browser souborů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1296"/>
-    <source>Activate File-Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat Browser souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1346"/>
     <source>Alt+Shift+F</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1305"/>
-    <source>&amp;Log-Viewer</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Log prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1307"/>
-    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit/skrýt Log prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1308"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Log-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Log-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt Log prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1316"/>
-    <source>Activate Log-Viewer</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat Log prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1363"/>
     <source>Alt+Shift+G</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1325"/>
-    <source>T&amp;ask-Viewer</source>
-    <translation type="obsolete">Pr&amp;ohlížeč úloh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1327"/>
-    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit/skrýt prohlížeč úloh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1328"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Task-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Task-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt prohlížeč úloh&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1336"/>
-    <source>Activate Task-Viewer</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat prohlížeč úloh</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1381"/>
     <source>Alt+Shift+T</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1347"/>
-    <source>Toggle the Template-Viewer window</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit/skrýt prohlížeč šablon</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1349"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Template-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Template-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt prohlížeč šablon&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1357"/>
-    <source>Activate Template-Viewer</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat prohlížeč šablon</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1294"/>
     <source>Alt+Shift+M</source>
     <translation></translation>
@@ -59693,7 +56102,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním skriptem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4044"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4049"/>
     <source>Unittest Project</source>
     <translation>Unittest Projekt</translation>
   </message>
@@ -59713,26 +56122,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Unittest projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním projektem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1655"/>
-    <source>Start Qt-Designer 4</source>
-    <translation type="obsolete">Spustit Qt-Designer 4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1656"/>
-    <source>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1675"/>
-    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
-    <translation type="obsolete">Spustit Qt-Linguist 4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1676"/>
-    <source>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1816"/>
     <source>UI Previewer</source>
     <translation></translation>
@@ -59798,11 +56187,6 @@
     <translation>Porovnat soubory stranu proti straně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1882"/>
-    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
-    <translation type="obsolete">Porovnat soubory &amp;stranu proti straně...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1862"/>
     <source>&lt;b&gt;Compare Files side by side&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files and show the result side by side.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory stranu proti straně&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání souborů a zobrazení rozdílů strany proti straně.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -59888,7 +56272,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5309"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5314"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
@@ -59908,7 +56292,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Export klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportují se klávesové zkratky z aplikace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5333"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5338"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
@@ -59963,51 +56347,16 @@
     <translation>Otevřít Qt4 dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2014"/>
-    <source>&lt;b&gt;Qt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Qt4 dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Qt4 dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2258"/>
     <source>PyQt4 Documentation</source>
     <translation>PyQt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2019"/>
-    <source>P&amp;yQt4 Documentation</source>
-    <translation type="obsolete">P&amp;yQt4 dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2262"/>
     <source>Open PyQt4 Documentation</source>
     <translation>Otevřít PyQt4 dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2038"/>
-    <source>&lt;b&gt;PyQt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;PyQt4 dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PyQt4 dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2154"/>
-    <source>Python Documentation</source>
-    <translation type="obsolete">Python dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2154"/>
-    <source>&amp;Python Documentation</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Python dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2156"/>
-    <source>Open Python Documentation</source>
-    <translation type="obsolete">Otevřít Python dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2157"/>
-    <source>&lt;b&gt;Python Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the python documentation. If no documentation directory is configured, the location of the python documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the python executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHONDOCDIR in your environment to override this. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Python dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí python dokumentaci. Pokud není adresář dokumentace nastaven, tak ve Windows se dokumentace hledá v adresáři odkud se python spouští a na Unixu v doc adresáři &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt;. Pokud chcete jiný, nastavte si proměnnou prostředí PYTHONDOCDIR.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2342"/>
     <source>Eric API Documentation</source>
     <translation>Eric API dokumentace</translation>
@@ -60073,7 +56422,7 @@
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4296"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4301"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
@@ -60088,7 +56437,7 @@
     <translation>&lt;h3&gt;Čísla verzí&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6084"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6089"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
@@ -60098,82 +56447,82 @@
     <translation>Emailová adresa nebo mail server adresa jsou prázdné. Prosím, nastavte váš email v dialogovém okně Nastavení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3306"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3311"/>
     <source>Configure Tool Groups ...</source>
     <translation>Konfigurace Skupin nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3310"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3315"/>
     <source>Configure current Tool Group ...</source>
     <translation>Konfigurace aktuální skupiny nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3360"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3365"/>
     <source>&amp;Builtin Tools</source>
     <translation>&amp;Vestavěné nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4044"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4049"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4422"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4427"/>
     <source>Problem</source>
     <translation>Problém</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4597"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4602"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4296"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4301"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Aktuálně není vybrán žádný prohlížeč. Prosím otevřete Nastavení a nějaký vyberte.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4330"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4335"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit prohlížeč nápovědy.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5040"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5045"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Dokumentace chybí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5024"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5029"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4866"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4871"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt4 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář PyQt4 dokumentace není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5467"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5472"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5493"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5498"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5732"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5737"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6047"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6052"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Chyba během zjišťování aktualizací</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6027"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6032"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Byla nalezena aktualizace</translation>
   </message>
@@ -60188,17 +56537,17 @@
     <translation>Zobrazit externí nás&amp;troje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6047"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6052"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Kontrolu updatů nelze provést.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5877"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5882"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6111"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6116"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Spuštěno poprvé</translation>
   </message>
@@ -60238,7 +56587,7 @@
     <translation>&amp;Plugin Infa...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3368"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3373"/>
     <source>&amp;Plugin Tools</source>
     <translation>&amp;Plugin nástroje</translation>
   </message>
@@ -60258,12 +56607,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Odinstalovat plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odinstalaci pluginu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3458"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3463"/>
     <source>&amp;Show all</source>
     <translation>&amp;Zobrazit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3460"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3465"/>
     <source>&amp;Hide all</source>
     <translation>&amp;Skrýt vše</translation>
   </message>
@@ -60293,17 +56642,7 @@
     <translation>Zobrazit dostupné verze ke stažení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5496"/>
-    <source>Error downloading versions file</source>
-    <translation type="obsolete">Chyba v souboru stahování verzí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5496"/>
-    <source>Could not download the versions file.</source>
-    <translation type="obsolete">Nelze stáhnout soubor s verzemi.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6070"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6075"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Dostupné verze&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
@@ -60358,16 +56697,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Mini editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se okno s jednoduchým editorem&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1652"/>
-    <source>&amp;Designer 4...</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Designer 4...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1672"/>
-    <source>&amp;Linguist 4...</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Linguist 4...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2029"/>
     <source>Toolbars</source>
     <translation>Lišty nástrojů</translation>
@@ -60393,7 +56722,7 @@
     <translation>Obnovit manažer nástrojových lišt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4542"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4547"/>
     <source>External Tools</source>
     <translation>Externí nástroje</translation>
   </message>
@@ -60408,32 +56737,12 @@
     <translation>Prohlížeč &amp;multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1205"/>
-    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
-    <translation type="obsolete">Přepnout okno Prohlížeč multiprojektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1206"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Multiproject-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Multiproject-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Přepnout okno Prohlížeče multiprojektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud bylo okno skryto, tak se zobrazí. Pokud se zobrazovalo, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1214"/>
-    <source>Activate Multiproject-Viewer</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat prohlížeč multiprojektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1345"/>
-    <source>Temp&amp;late-Viewer</source>
-    <translation type="obsolete">Proh&amp;lížeč šablon</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5511"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5516"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5542"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5547"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
@@ -60448,11 +56757,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5497"/>
-    <source>SSL Errors</source>
-    <translation type="obsolete">SSL chyby</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1674"/>
     <source>Request Feature</source>
     <translation>Požadavek na vlastnost</translation>
@@ -60478,11 +56782,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální jazyk editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2491"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the name of the file of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tato část statusbaru zobrazuje jméno souboru v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2772"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje číslo řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -60493,31 +56792,11 @@
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje pozici kurzoru v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1366"/>
-    <source>Vertical Toolbox</source>
-    <translation type="obsolete">Svislá nástrojová lišta</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1442"/>
     <source>Horizontal Toolbox</source>
     <translation>Vodorovná nástrojová lišta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1366"/>
-    <source>&amp;Vertical Toolbox</source>
-    <translation type="obsolete">S&amp;vislá nástrojová lišta</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1368"/>
-    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
-    <translation type="obsolete">Přepnout na svislou nástrojovou lištu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1369"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Vertical Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Vertical Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Přepnout svislou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je svislá nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1442"/>
     <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
     <translation>&amp;Horizontální lista nástrojů</translation>
@@ -60533,41 +56812,16 @@
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout vodorovnou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je vodorovná nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3272"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3277"/>
     <source>Restart application</source>
     <translation>Restartovat aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3272"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3277"/>
     <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
     <translation>Aplikace potřebuje restartovat. Má se provést nyní?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1260"/>
-    <source>Terminal</source>
-    <translation type="obsolete">Terminál</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1260"/>
-    <source>Te&amp;rminal</source>
-    <translation type="obsolete">Te&amp;rminál</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1266"/>
-    <source>Toggle the Terminal window</source>
-    <translation type="obsolete">Přepnout do okna s terminálem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1267"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Terminal window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Terminal window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Přepnout do okna s terminálem&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1275"/>
-    <source>Activate Terminal</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat terminál</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1399"/>
     <source>Alt+Shift+A</source>
     <translation></translation>
@@ -60688,21 +56942,6 @@
     <translation>Prohlížeč &amp;debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1225"/>
-    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
-    <translation type="obsolete">Přepnout okno debug prohlížeče</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1226"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Debug-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Debug-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Přepnout okno debug prohlížeče&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno debug prohlížeče skryto, zobrazí se. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1234"/>
-    <source>Activate Debug-Viewer</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivní debug prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1870"/>
     <source>SQL Browser</source>
     <translation></translation>
@@ -60723,41 +56962,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Procházet SQL databázi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2869"/>
-    <source>Error log found</source>
-    <translation type="obsolete">Nalezen záznam o chybě</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2869"/>
-    <source>An error log file was found. What should be done with it?</source>
-    <translation type="obsolete">Nalezen záznam o chybě. Co by se s tím mělo dělat?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2882"/>
-    <source>Send Bug Email</source>
-    <translation type="obsolete">Poslat email s chybou</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2885"/>
-    <source>Ignore and Delete</source>
-    <translation type="obsolete">Ignotovat a smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2888"/>
-    <source>Ignore but Keep</source>
-    <translation type="obsolete">Ignorovat ale zachovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1902"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1902"/>
-    <source>&amp;Web Browser...</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Web prohlížeč...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1910"/>
     <source>Icon Editor</source>
     <translation>Editor ikon</translation>
@@ -60768,7 +56972,7 @@
     <translation>Editor &amp;ikon...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4243"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4248"/>
     <source>Qt 3 support</source>
     <translation>Qt 3 podpora</translation>
   </message>
@@ -60788,21 +56992,11 @@
     <translation>Otevřít PySide dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2124"/>
-    <source>&lt;b&gt;PySide Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;PySide dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PySide dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5024"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5029"/>
     <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Počátek dokumentace PySide nebyl nastaven.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="598"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Qt Style Sheet file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor Qt Style Sheet &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1173"/>
     <source>{0} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - Pasivní mód</translation>
@@ -60818,240 +57012,120 @@
     <translation>{0} - {1} - {2} - pasivní mód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1587"/>
-    <source>&lt;b&gt;Helpviewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the eric5 web browser. This window will show HTML help files and help from Qt help collections. It has the capability to navigate to links, set bookmarks, print the displayed help and some more features. You may use it to browse the internet as well&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If called with a word selected, this word is search in the Qt help collection.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Prohlížeč nápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se eric5 web prohlížeč. Toto okno zobrazuje HTML soubory s nápovědou z Qt kolekce. Má schopnosti navigovat přes odkazy, nastavovat záložky, tisknout zobrazenou nápovědu a další možnosti. Můžete jej také použít pro procházení internetem&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je-li otevřen s hledaným slovem, je toto slovo hledáno v Qt nápovědách.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1621"/>
-    <source>&lt;b&gt;Check for Updates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Checks the internet for updates of eric5.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zjistit aktualizace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zkontroluje přes internet jestli existují nějaké aktualizace Eric5.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1634"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show downloadable versions...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the eric5 versions available for download from the internet.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit dostupné verze ke stažení&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dostupné verze eric5 pro stažení z internetu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1894"/>
-    <source>Start the eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Spustit eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1907"/>
-    <source>&lt;b&gt;Web Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse the Internet with the eric5 Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Web prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Procházet internet pomocí eric5 web prohlížeče.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1908"/>
-    <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
-    <translation type="obsolete">Spustit eric5 editor ikon</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1910"/>
-    <source>&lt;b&gt;Icon Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric5 Icon Editor for editing simple icons.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Editor ikon&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustí se eric5 editor ikon pro jednoduchou editaci ikon.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1996"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show external tools&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to show the path and versions of all extenal tools used by eric5.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit externí nástroje&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro zobrazení cesty a verze externích nástrojů používaných Eric5.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2336"/>
-    <source>&lt;b&gt;Eric API Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Eric API documentation. The location for the documentation is the Documentation/Source subdirectory of the eric5 installation directory.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Eric API dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Eric API dokumentaci. Umístění dokumentace je v podadresáři Documentation/Source v instalačním adresáři eric5.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2849"/>
     <source>External Tools/{0}</source>
     <translation>Externí nástroje/{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4228"/>
-    <source>Qt v.3 is not supported by eric5.</source>
-    <translation type="obsolete">Qt v.3 není podporováno v eric5.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4422"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4427"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; neexistuje nebo má nulovou délku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4150"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4155"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Designer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Designer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4217"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4222"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4268"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4273"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4310"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4315"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit aktuální prohlížeč.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4378"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4383"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit UI Previewer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4433"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4438"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Previewer překladů.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4454"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4459"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start SQL Browser.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit SQL Browser.&lt;br&gt;Ujistěte se, že je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4533"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4538"/>
     <source>No tool entry found for external tool &apos;{0}&apos; in tool group &apos;{1}&apos;.</source>
     <translation>V externím nástroji &apos;{0}&apos; ve skupině &apos;{1}&apos; nebyl záznam nástroje nalezen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4542"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4547"/>
     <source>No toolgroup entry &apos;{0}&apos; found.</source>
     <translation>Skupina nástrojů &apos;{0}&apos; nenalezena. </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4581"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4586"/>
     <source>Starting process &apos;{0} {1}&apos;.
 </source>
     <translation>Spouštím proces &apos;{0} {1}&apos;.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4597"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4602"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit příkaz &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4673"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4678"/>
     <source>Process &apos;{0}&apos; has exited.
 </source>
     <translation>Proces &apos;{0}&apos; byl ukončen.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5040"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5045"/>
     <source>&lt;p&gt;The documentation starting point &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; could not be found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář dokumentace &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; nebyl nalezen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4884"/>
-    <source>Keyboard shortcut file (*.e4k);;Compressed keyboard shortcut file (*.e4kz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor eric4 klávesových zkratek (*.e4k);;Komprimovaný soubor eric4 klávesových zkratek (*.e4kz)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4908"/>
-    <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts could not be written to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Klávesové zkratky nelze do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zapsat.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4908"/>
-    <source>Keyboard shortcut file (*.e4k *.e4kz)</source>
-    <translation type="obsolete">Soubor klávesových zkratek (*.e4k *.e4kz)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5467"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5472"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5493"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5498"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5098"/>
-    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5511"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5516"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zápis do souboru relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se nezdařil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5542"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5547"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5177"/>
-    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor relace (session) &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5732"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5737"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5886"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5891"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Zkouším host {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6006"/>
-    <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric5 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
-    <translation type="obsolete">Aktualizace &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; eric5 je připravena na &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Chcete ji stáhnout a nainstalovat?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6018"/>
-    <source>Eric5 is up to date</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 je aktuální</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6018"/>
-    <source>You are using the latest version of eric5</source>
-    <translation type="obsolete">Používáte poslední verzi eric5</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5497"/>
-    <source>&lt;p&gt;SSL Errors:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;SSL chyby:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6089"/>
-    <source>eric5 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 nebyl ještě nakonfigurován. Bude spuštěn konfigurační dialog.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="823"/>
     <source>Cooperation</source>
     <translation>Spolupráce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1412"/>
-    <source>&amp;Cooperation</source>
-    <translation type="obsolete">Spoluprá&amp;ce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1414"/>
-    <source>Toggle the Cooperation window</source>
-    <translation type="obsolete">Zobrazit/skrýt okno spolupráce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1416"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Cooperation window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Cooperation window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt okno spolupráce&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1424"/>
-    <source>Activate Cooperation-Viewer</source>
-    <translation type="obsolete">Aktivovat náhled spolupráce</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1497"/>
     <source>Alt+Shift+O</source>
     <translation></translation>
@@ -61077,7 +57151,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5333"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5338"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61117,36 +57191,31 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5937"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5942"/>
     <source>Error getting versions information</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5930"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5935"/>
     <source>The versions information could not be downloaded. Please go online and try again.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5133"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5138"/>
     <source>Open Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5133"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5138"/>
     <source>Could not start a web browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5937"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5942"/>
     <source>The versions information could not be downloaded for the last 7 days. Please go online and try again.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1889"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="540"/>
     <source>Setting View Profile...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -61228,12 +57297,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4512"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4517"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Snapshot tool.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6130"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6135"/>
     <source>Select Workspace Directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61543,11 +57612,6 @@
     <translation type="unfinished">Otevřít Qt4 dokumentaci {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2026"/>
-    <source>&lt;b&gt;Qt5 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt5 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Qt4 dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Qt4 dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt; {5 ?} {5 ?}</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2790"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar allows zooming the current editor, shell or terminal.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -61613,12 +57677,7 @@
     <translation type="unfinished">Otevřít PyQt4 dokumentaci {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2052"/>
-    <source>&lt;b&gt;PyQt5 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt5 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;PyQt4 dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PyQt4 dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt; {5 ?} {5 ?}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4927"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4932"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt5 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Adresář PyQt4 dokumentace není nakonfigurován.&lt;/p&gt; {5 ?}</translation>
   </message>
@@ -61653,7 +57712,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5877"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5882"/>
     <source>%v/%m</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61673,7 +57732,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5881"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5886"/>
     <source>Version Check</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61743,27 +57802,27 @@
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Eric API dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Eric API dokumentaci. Umístění dokumentace je v podadresáři Documentation/Source v instalačním adresáři eric5.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4243"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4248"/>
     <source>Qt v.3 is not supported by eric6.</source>
     <translation type="unfinished">Qt v.3 není podporováno v eric5. {3 ?} {6.?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6027"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6032"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric6 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation type="unfinished">Aktualizace &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; eric5 je připravena na &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Chcete ji stáhnout a nainstalovat? {0}?} {6 ?} {1}?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6040"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6045"/>
     <source>Eric6 is up to date</source>
     <translation type="unfinished">Eric5 je aktuální {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6040"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6045"/>
     <source>You are using the latest version of eric6</source>
     <translation type="unfinished">Používáte poslední verzi eric6</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6111"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6116"/>
     <source>eric6 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation type="unfinished">eric5 nebyl ještě nakonfigurován. Bude spuštěn konfigurační dialog. {6 ?}</translation>
   </message>
@@ -62643,11 +58702,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Adresář projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="VCS/ProjectHelper.py" line="211"/>
-    <source>The project retrieved from the repository does not contain an eric project file (*.e4p *.e4pz). Create it?</source>
-    <translation type="obsolete">Projekt vrácený z repozitáře neobsahuje eric projekt soubory (*.e4p *.e4pz *.e3p *.e3pz). Vytvořit je?</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../VCS/ProjectHelper.py" line="240"/>
     <source>The project retrieved from the repository does not contain an eric project file (*.e4p). Create it?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -62907,11 +58961,6 @@
     <translation>Uložit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="570"/>
-    <source>Save a&amp;ll...</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit &amp;vše...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="684"/>
     <source>Save all files</source>
     <translation>Uložit všechny soubory</translation>
@@ -62923,27 +58972,6 @@
 &lt;p&gt;Uložit obsah všech editačních oken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
-    <source>Save to Project</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
-    <source>Save to Pro&amp;ject</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit do pro&amp;jektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="589"/>
-    <source>Save the current file to the current project</source>
-    <translation type="obsolete">Uložit aktuální soubor do aktuálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="591"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save to Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of the current editor window to the current project. After the file has been saved, it is automatically added to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Uložit do projektu&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna do projektu. Po uložení bude soubor automaticky přidán do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="696"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
@@ -63204,11 +59232,6 @@
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="829"/>
-    <source>Cl&amp;ear</source>
-    <translation type="obsolete">Vyči&amp;stit</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="970"/>
     <source>Alt+Shift+C</source>
     <comment>Edit|Clear</comment>
@@ -63651,31 +59674,16 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="610"/>
-    <source>Move to first visible character in line</source>
-    <translation type="obsolete">Posun na první viditelný znak na řádce</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="1530"/>
     <source>Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="620"/>
-    <source>Move to start of displayed line</source>
-    <translation type="obsolete">Posun na začátek zobrazené řádky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="723"/>
     <source>Alt+Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="630"/>
-    <source>Move to end of line</source>
-    <translation type="obsolete">Posun na konec řádky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="1545"/>
     <source>End</source>
     <translation></translation>
@@ -63741,21 +59749,11 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="686"/>
-    <source>Move to start of text</source>
-    <translation type="obsolete">Posun na začátek textu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="824"/>
     <source>Ctrl+Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="694"/>
-    <source>Move to end of text</source>
-    <translation type="obsolete">Posun na konec textu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="841"/>
     <source>Ctrl+End</source>
     <translation></translation>
@@ -63861,31 +59859,16 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="809"/>
-    <source>Extend selection to first visible character in line</source>
-    <translation type="obsolete">Rozšířit výběr na první viditelný znak na řádce</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="1011"/>
     <source>Shift+Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="820"/>
-    <source>Extend selection to start of line</source>
-    <translation type="obsolete">Rozšířit výběr na začátek řádky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="1451"/>
     <source>Alt+Shift+Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="832"/>
-    <source>Extend selection to end of line</source>
-    <translation type="obsolete">Rozšířit výběr na konec řádky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="1028"/>
     <source>Shift+End</source>
     <translation></translation>
@@ -63931,21 +59914,11 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="887"/>
-    <source>Extend selection to start of text</source>
-    <translation type="obsolete">Rozšířit výběr na začátek textu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="1103"/>
     <source>Ctrl+Shift+Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="899"/>
-    <source>Extend selection to end of text</source>
-    <translation type="obsolete">Rozšířit výběr na konec textu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="1120"/>
     <source>Ctrl+Shift+End</source>
     <translation></translation>
@@ -63966,11 +59939,6 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="922"/>
-    <source>Delete previous character if not at line start</source>
-    <translation type="obsolete">Smazat předchozí znak pokud není na začátku řádky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="1157"/>
     <source>Delete current character</source>
     <translation>Smazat aktuální znak</translation>
@@ -64116,21 +60084,11 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1072"/>
-    <source>Move to end of displayed line</source>
-    <translation type="obsolete">Posun na konec zobrazované řádky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="1330"/>
     <source>Alt+End</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1082"/>
-    <source>Extend selection to end of displayed line</source>
-    <translation type="obsolete">Rozšířit výběr na konec zobrazené řádky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="1352"/>
     <source>Formfeed</source>
     <translation></translation>
@@ -64186,16 +60144,6 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1155"/>
-    <source>Extend rectangular selection to first visible character in line</source>
-    <translation type="obsolete">Rozšířit obdélníkový výběr na první viditelný znak na řádce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/MiniEditor.py" line="1170"/>
-    <source>Extend rectangular selection to end of line</source>
-    <