Added a note to more fonts and colors configuration to the editor styles config page. 5_0_x

Sat, 16 Oct 2010 21:01:28 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sat, 16 Oct 2010 21:01:28 +0200
branch
5_0_x
changeset 683
df9541c07045
parent 681
9b86ddc7bb82
child 685
614babee9ae9

Added a note to more fonts and colors configuration to the editor styles config page.

i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Sat Oct 16 19:19:19 2010 +0200
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Sat Oct 16 21:01:28 2010 +0200
@@ -5293,32 +5293,32 @@
     <translation>Stop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="145"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="149"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="359"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="363"/>
     <source>?</source>
     <translation>?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="384"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="388"/>
     <source>bytes</source>
     <translation>bajtů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="387"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="391"/>
     <source>kB</source>
     <translation>kB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="390"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="394"/>
     <source>MB</source>
     <translation>MB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="131"/>
     <source>Downloading</source>
     <translation>Stahování</translation>
   </message>
@@ -5328,52 +5328,52 @@
     <translation>Eric5 Download</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="131"/>
     <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Chystáte se stáhnout soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="156"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="160"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation>Download zrušen: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="269"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="273"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation>Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="276"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="280"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation>Chyba při ukládání: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="293"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="297"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation>Chyba sítě: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="353"/>
     <source>- {0}:{1:02} minutes remaining</source>
     <translation>- {0}:{1:02} zbývá minut</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="356"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="360"/>
     <source>- {0} seconds remaining</source>
     <translation>- {0} zbývá vteřin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="358"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="362"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec) {3}</source>
     <translation>{0} of {1} ({2}/sek) {3}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="367"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="371"/>
     <source>{0} downloaded</source>
     <translation>{0} staženo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="370"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="374"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation>{0} z {1} - zastaveno</translation>
   </message>
@@ -8425,117 +8425,117 @@
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace editoru stylů&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="47"/>
     <source>Fonts</source>
     <translation>Fonty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="43"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="53"/>
     <source>Select, whether the monospaced font should be used as default</source>
     <translation>Vybrat, má-li být jako default použit neproporcioální font</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="46"/>
-    <source>Use monospaced as default</source>
-    <translation>Neproporcionální font jako default</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="56"/>
+    <source>Use monospaced as default</source>
+    <translation>Neproporcionální font jako default</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="66"/>
     <source>Default Text</source>
     <translation>Defaultní text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="69"/>
-    <source>Press to select the default font for the editor&apos;s text</source>
-    <translation>Stisknout pro výběr defaultního fontu pro text editoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="72"/>
-    <source>Default Text Font</source>
-    <translation>Font defaultního textu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="79"/>
-    <source>Press to select the font to be used as the monospaced font</source>
-    <translation>Stisknout pro výběr fontu, který bude použit pro neproporcionální písmo</translation>
+    <source>Press to select the default font for the editor&apos;s text</source>
+    <translation>Stisknout pro výběr defaultního fontu pro text editoru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="82"/>
-    <source>Monospaced Font</source>
-    <translation>Neproporcionální font</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="337"/>
-    <source>Press to select the font for the editor line numbers</source>
-    <translation>Stisknout pro výběr fontu pro na čísla řádků v editoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="340"/>
-    <source>Line Numbers Font</source>
-    <translation>Font čísel řádek</translation>
+    <source>Default Text Font</source>
+    <translation>Font defaultního textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="89"/>
+    <source>Press to select the font to be used as the monospaced font</source>
+    <translation>Stisknout pro výběr fontu, který bude použit pro neproporcionální písmo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="92"/>
+    <source>Monospaced Font</source>
+    <translation>Neproporcionální font</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="347"/>
+    <source>Press to select the font for the editor line numbers</source>
+    <translation>Stisknout pro výběr fontu pro na čísla řádků v editoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="350"/>
+    <source>Line Numbers Font</source>
+    <translation>Font čísel řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="102"/>
     <source>Monospaced Text</source>
     <translation>Neproporcionální text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="356"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="366"/>
     <source>2345</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="108"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="118"/>
     <source>Margins</source>
     <translation>Okraje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="116"/>
-    <source>Select whether line numbers margin should be shown.</source>
-    <translation>Vybrat má-li se zobrazovat sloupec s čísly řádků.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="119"/>
-    <source>Show Line Numbers Margin</source>
-    <translation>Zobrazit sloupec s čísly řádků</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="126"/>
-    <source>Select whether the fold margin should be shown.</source>
-    <translation>Vybrat, jestliže se mají zobrazovat značky skládání.</translation>
+    <source>Select whether line numbers margin should be shown.</source>
+    <translation>Vybrat má-li se zobrazovat sloupec s čísly řádků.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="129"/>
+    <source>Show Line Numbers Margin</source>
+    <translation>Zobrazit sloupec s čísly řádků</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="136"/>
+    <source>Select whether the fold margin should be shown.</source>
+    <translation>Vybrat, jestliže se mají zobrazovat značky skládání.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="139"/>
     <source>Show Fold Margin</source>
     <translation>Zobrazovat značky skládání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="150"/>
-    <source>Linenumbers width:</source>
-    <translation>Šířka sloupce s čísly řádků:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="160"/>
+    <source>Linenumbers width:</source>
+    <translation>Šířka sloupce s čísly řádků:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="170"/>
     <source>Move to set the width of the linenumbers margin.</source>
     <translation>Posunout pro nastavení šířky sloupce s čísly řádků.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="182"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="192"/>
     <source>Displays the selected width of the linenumbers margin.</source>
     <translation>Zobrazuje vybranou šířku sloupce s čísly řádků.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="202"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="212"/>
     <source>Folding style:</source>
     <translation>Styl skládání:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="215"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="225"/>
     <source>Select the folding style to be used in the folding margin</source>
     <translation>Výběr stylu skládání, který bude použit ve sloupci se značkami skládání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="218"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="228"/>
     <source>&lt;b&gt;Folding style&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the desired folding style to be used in the folding margin.&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;The available styles are:
@@ -8550,375 +8550,380 @@
     <translation>&lt;b&gt;Styl skládání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyberte požadovaný styl skládání, který bude použit ve sloupci se značkami skládání.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dostupné styly jsou:&lt;li&gt;&lt;ul&gt;Jednoduché - jen symboly plus a mínus&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;Kolečka - symboly plus a mínus v kruhu&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;Čtverce - symboly plus a mínus ve čtvercích&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;Propojená kolečka - symboly plus a mínus v propojených kolečkách&lt;/ul&lt;ul&gt;Propojené čtverce - symboly plus a mínus v propojených čtvercích&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="232"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="242"/>
     <source>Plain</source>
     <translation>Jednoduché</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="237"/>
-    <source>Circled</source>
-    <translation>Kolečka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="242"/>
-    <source>Boxed</source>
-    <translation>Čtverce</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="247"/>
-    <source>Circled Tree</source>
-    <translation>Propojená kolečka</translation>
+    <source>Circled</source>
+    <translation>Kolečka</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="252"/>
+    <source>Boxed</source>
+    <translation>Čtverce</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="257"/>
+    <source>Circled Tree</source>
+    <translation>Propojená kolečka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="262"/>
     <source>Boxed Tree</source>
     <translation>Propojené čtverce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="387"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="397"/>
     <source>Selection</source>
     <translation>Výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="395"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="405"/>
     <source>Select to use custom selection colours</source>
     <translation>Vybrat použití obvyklého výběru barev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="398"/>
-    <source>&lt;b&gt;Use custom selection colours&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select this entry in order to use custom selection colours in the editor and shell windows. The colours for the selection foreground and background are defined on the colours page.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Použít obvyklý výběr barev&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyberte tento přepínač pokud v okně editoru a shellu chcete použít obvyklý typ barev. Barvy popředí a pozadí budou definovány barvami strany.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="401"/>
-    <source>Use custom selection colours</source>
-    <translation>Použít obvyklé barvy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="408"/>
-    <source>Select, if selected text should be colourized by the lexer.</source>
-    <translation>Vybrat, jestliže má být vybraný text obarven lexerem.</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Use custom selection colours&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select this entry in order to use custom selection colours in the editor and shell windows. The colours for the selection foreground and background are defined on the colours page.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Použít obvyklý výběr barev&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyberte tento přepínač pokud v okně editoru a shellu chcete použít obvyklý typ barev. Barvy popředí a pozadí budou definovány barvami strany.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="411"/>
-    <source>Colourize selected text</source>
-    <translation>Obarvit vybraný text</translation>
+    <source>Use custom selection colours</source>
+    <translation>Použít obvyklé barvy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="418"/>
-    <source>Select to extend selection to end of line</source>
-    <translation>Aktivovat výběr rozšířený o konec řádku</translation>
+    <source>Select, if selected text should be colourized by the lexer.</source>
+    <translation>Vybrat, jestliže má být vybraný text obarven lexerem.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="421"/>
+    <source>Colourize selected text</source>
+    <translation>Obarvit vybraný text</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="428"/>
+    <source>Select to extend selection to end of line</source>
+    <translation>Aktivovat výběr rozšířený o konec řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="431"/>
     <source>Extend selection to end of line</source>
     <translation>Rozšířený výběr na konec řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="432"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="442"/>
     <source>Selection foreground:</source>
     <translation>Výběr popředí:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="445"/>
-    <source>Select the foreground colour for the selection.</source>
-    <translation>Vybrat barvu popředí pro výběr.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="455"/>
+    <source>Select the foreground colour for the selection.</source>
+    <translation>Vybrat barvu popředí pro výběr.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="465"/>
     <source>Selection background:</source>
     <translation>Výběr pozadí:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="468"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="478"/>
     <source>Select the background colour for the selection.</source>
     <translation>Vybrat barvu pozadí pro výběr.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="483"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="493"/>
     <source>Caret</source>
     <translation>Karet (textový kurzor)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="489"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="499"/>
     <source>Select, whether the caretline should be highlighted</source>
     <translation>Vybrat, má-li být linka karetu zvýrazněna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="492"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="502"/>
     <source>Caretline visible</source>
     <translation>Zobrazení textového kurzoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="501"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="511"/>
     <source>Caret width:</source>
     <translation>Šířka text.kurzoru:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="508"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="518"/>
     <source>Select caret width (1, 2 or 3 pixels)</source>
     <translation>Výběr délky karetu (1, 2 nebo 3 pixelu)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="541"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="551"/>
     <source>Caret foreground:</source>
     <translation>Barva karetu:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="554"/>
-    <source>Select the colour for the caret.</source>
-    <translation>Výběr barvy karetu.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="564"/>
+    <source>Select the colour for the caret.</source>
+    <translation>Výběr barvy karetu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="574"/>
     <source>Caretline background:</source>
     <translation>Pozadí karetu:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="577"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="587"/>
     <source>Select the background colour for the line containing the caret.</source>
     <translation>Vybrat barvu pozadí pro řádku obsahující karet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="598"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="608"/>
     <source>Current line marker:</source>
     <translation>Značka aktuální řádky:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="611"/>
-    <source>Select the colour for the current line marker.</source>
-    <translation>Vybrat barvu pro značku aktuální řádky.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="621"/>
+    <source>Select the colour for the current line marker.</source>
+    <translation>Vybrat barvu pro značku aktuální řádky.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="631"/>
     <source>Error line marker:</source>
     <translation>Značka chybné řádky:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="634"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="644"/>
     <source>Select the colour for the error line marker.</source>
     <translation>Vybrat barvu pro značku chybné řádky.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="647"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="657"/>
     <source>Braces</source>
     <translation>Závorky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="653"/>
-    <source>Select whether matching and bad braces shall be highlighted.</source>
-    <translation>Vybrat, jestliže se má zkontrolovat párovost závorek a neplatné se mají zvýraznit.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="656"/>
-    <source>Highlight braces</source>
-    <translation>Zvýraznit závorky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="663"/>
+    <source>Select whether matching and bad braces shall be highlighted.</source>
+    <translation>Vybrat, jestliže se má zkontrolovat párovost závorek a neplatné se mají zvýraznit.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="666"/>
+    <source>Highlight braces</source>
+    <translation>Zvýraznit závorky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="673"/>
     <source>Matched braces:</source>
     <translation>Párové závorky:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="676"/>
-    <source>Select the colour for highlighting matching braces.</source>
-    <translation>Výběr barvy pro zvýraznění párových závorek.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="686"/>
+    <source>Select the colour for highlighting matching braces.</source>
+    <translation>Výběr barvy pro zvýraznění párových závorek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="696"/>
     <source>Matched braces background:</source>
     <translation>Pozadí párových závorek:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="699"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="709"/>
     <source>Select the background colour for highlighting matching braces.</source>
     <translation>Výběr barvy pozadí pro zvýraznění párových závorek.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="715"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="725"/>
     <source>Unmatched brace:</source>
     <translation>Nepárová závorka:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="722"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="732"/>
     <source>Select the colour for highlighting nonmatching braces.</source>
     <translation>Výběr barvy pro zvýraznění nepárových závorek.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="738"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="748"/>
     <source>Unmatched brace background:</source>
     <translation>Pozadí nepárové závorky:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="745"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="755"/>
     <source>Select the background colour for highlighting nonmatching braces.</source>
     <translation>Vybrat barvu pozadí pro zvýraznění nepárových závorek.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="758"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="768"/>
     <source>End of Line</source>
     <translation>Konec řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="766"/>
-    <source>Select whether end of line shall be shown</source>
-    <translation>Vybrat, mají-li se zobrazovat symboly konce řádků</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="769"/>
-    <source>Show End of Line</source>
-    <translation>Zobrazovat konce řádků</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="776"/>
-    <source>Select, whether long lines should be wrapped</source>
-    <translation>Vybrat, mají-li se dlouhé řádky zalamovat</translation>
+    <source>Select whether end of line shall be shown</source>
+    <translation>Vybrat, mají-li se zobrazovat symboly konce řádků</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="779"/>
+    <source>Show End of Line</source>
+    <translation>Zobrazovat konce řádků</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="786"/>
+    <source>Select, whether long lines should be wrapped</source>
+    <translation>Vybrat, mají-li se dlouhé řádky zalamovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="789"/>
     <source>Wrap long lines</source>
     <translation>Zalamovat dlouhé řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="788"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="798"/>
     <source>Edge Mode</source>
     <translation>Mód okraje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="832"/>
-    <source>Select the colour for the edge marker.</source>
-    <translation>Vybrat barvu pro značku okraje.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="842"/>
+    <source>Select the colour for the edge marker.</source>
+    <translation>Vybrat barvu pro značku okraje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="852"/>
     <source>Background colour:</source>
     <translation>Barva pozadí:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="855"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="865"/>
     <source>Move to set the edge column.</source>
     <translation>Posunout pro nastavení sloupce okraje.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="883"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="893"/>
     <source>Displays the selected tab width.</source>
     <translation>Zobrazuje vybranou šířku tabulátoru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="899"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="909"/>
     <source>Column number:</source>
     <translation>Číslo sloupce:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="906"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="916"/>
     <source>Mode:</source>
     <translation>Mód:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="920"/>
-    <source>Disabled</source>
-    <translation>Vypnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="925"/>
-    <source>Draw Line</source>
-    <translation>Zobrazit linku</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="930"/>
+    <source>Disabled</source>
+    <translation>Vypnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="935"/>
+    <source>Draw Line</source>
+    <translation>Zobrazit linku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="940"/>
     <source>Change Background Colour</source>
     <translation>Změnit barvu pozadí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1001"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1011"/>
     <source>Various</source>
     <translation>Různé</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1007"/>
-    <source>Select whether whitspace characters shall be shown</source>
-    <translation>Vybrat, mají-li se zobrazovat prázdné znaky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1010"/>
-    <source>Show Whitespace</source>
-    <translation>Zobrazit prázdné znaky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1017"/>
-    <source>Select to show a minimalistic context menu</source>
-    <translation>Vybrat pro zobrazení minimalistického kontextového menu</translation>
+    <source>Select whether whitspace characters shall be shown</source>
+    <translation>Vybrat, mají-li se zobrazovat prázdné znaky</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1020"/>
+    <source>Show Whitespace</source>
+    <translation>Zobrazit prázdné znaky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1027"/>
+    <source>Select to show a minimalistic context menu</source>
+    <translation>Vybrat pro zobrazení minimalistického kontextového menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1030"/>
     <source>Show minimal context menu</source>
     <translation>Zobrazit minimální kontextové menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="264"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="274"/>
     <source>Margins foreground:</source>
     <translation>Barva textu okrajů:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="277"/>
-    <source>Select the foreground colour for the margins</source>
-    <translation>Vybrat barvu textu okrajů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="287"/>
+    <source>Select the foreground colour for the margins</source>
+    <translation>Vybrat barvu textu okrajů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="297"/>
     <source>Margins background:</source>
     <translation>Barva pozadí okrajů:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="300"/>
-    <source>Select the background colour for the margins</source>
-    <translation>Vybrat barvu pozadí okrajů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="310"/>
+    <source>Select the background colour for the margins</source>
+    <translation>Vybrat barvu pozadí okrajů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="320"/>
     <source>Foldmargin background:</source>
     <translation>Barava pozadí okraje skládání:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="323"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="333"/>
     <source>Select the background colour for the foldmargin</source>
     <translation>Vybrat barvu pozadí pro okraj se značkami skládání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="136"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="146"/>
     <source>Select to show unified margins (like eric4 &lt; 4.3.0)</source>
     <translation>Vybrat zobrazení jednotných okrajů (jako eric4 &lt; 4.3.0)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="139"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="149"/>
     <source>Show unified margins</source>
     <translation>Zobrazit jednotné okraje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="592"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="602"/>
     <source>Debugging Line Markers</source>
     <translation>Značky debugované řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="944"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="954"/>
     <source>Zoom</source>
     <translation>Lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="950"/>
-    <source>Initial zoom factor:</source>
-    <translation>Úvodní nastavení lupy:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="960"/>
+    <source>Initial zoom factor:</source>
+    <translation>Úvodní nastavení lupy:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="970"/>
     <source>Move to set the initial zoom factor</source>
     <translation>Posunout pro nastavení velikosti lupy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="982"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="992"/>
     <source>Displays the selected initial zoom factor</source>
     <translation>Zobrazuje vybranou velikost lupy</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="37"/>
+    <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Fonts and colors of the syntax highlighters have to be configured on the syntax highlighter styles page.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorTypingPage</name>
@@ -11051,112 +11056,112 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="630"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="634"/>
     <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít odkaz v novém tab okně<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="268"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="272"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Okno nápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazí vybranou informaci nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="689"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="693"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Web inspektor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa vpořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="663"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="667"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation>Záložka na tuto stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="634"/>
-    <source>Save Lin&amp;k</source>
-    <translation>Uložit lin&amp;k</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="635"/>
-    <source>Bookmark this Link</source>
-    <translation>Záložka na tento link</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="638"/>
+    <source>Save Lin&amp;k</source>
+    <translation>Uložit lin&amp;k</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="639"/>
+    <source>Bookmark this Link</source>
+    <translation>Záložka na tento link</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="642"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat link do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="643"/>
-    <source>Open Image in New Tab</source>
-    <translation>Otevřít obrázek v novém tabu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="647"/>
+    <source>Open Image in New Tab</source>
+    <translation>Otevřít obrázek v novém tabu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="651"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Uložit obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="648"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="652"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Kopíroavt obrázek do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="649"/>
-    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
-    <translation>Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="452"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation>Web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="653"/>
+    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
+    <translation>Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="456"/>
+    <source>Web Browser</source>
+    <translation>Web prohlížeč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="657"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Blokovat obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="677"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="681"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Hledat s...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="412"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="416"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{}&lt;/b&gt; neexistuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="452"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="456"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit prohlížeč se souborem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="434"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="438"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit aplikaci pro URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="949"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="952"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Chyba při načítání strany: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Při připojení na: {0}.</translation>
   </message>
@@ -11814,27 +11819,27 @@
 <context>
   <name>HelpWebPage</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="216"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="220"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Chyba při načítání strany: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Při připojení na: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa v pořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
@@ -16415,22 +16420,22 @@
     <translation>Načíst historii</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="439"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="440"/>
     <source>Saving History</source>
     <translation>Uložit historii</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="413"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="414"/>
     <source>&lt;p&gt;Unable to open history file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze otevřít soubor s historií &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="433"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="434"/>
     <source>&lt;p&gt;Error removing old history file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Chyba při odebírání starého souboru historie &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="439"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="440"/>
     <source>&lt;p&gt;Error moving new history file over old one (&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;).&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Chyba při přesouvání nového souboru historie z původního (&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;).&lt;br/&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -20595,52 +20600,52 @@
 <context>
   <name>NetworkAccessManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="226"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="242"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="243"/>
     <source>Certificates</source>
     <translation>Certifikáty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="159"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="160"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zadejte uživatelské jméno a heslo pro &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="162"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="163"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zadejte uživatelské jméno a heslo pro {0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="189"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="190"/>
     <source>&lt;b&gt;Connect to proxy &apos;{0}&apos; using:&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Připojit k proxy &apos;{0}&apos; za použití:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="226"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors for &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;SSL chyby pro &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="242"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="243"/>
     <source>&lt;p&gt;Certificates:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Do you want to accept all these certificates?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Certifikáty:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Chcete akceptovat všechny certifikáty?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="281"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="282"/>
     <source>&lt;br/&gt;Issuer: {0}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Vydatavel: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="284"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="285"/>
     <source>&lt;br/&gt;Not valid before: {0}&lt;br/&gt;Valid Until: {1}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Neplatný před: {0}&lt;br/&gt;Platný do: {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="291"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="292"/>
     <source>&lt;br/&gt;Alternate Names:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Alternativní jména:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
   </message>
@@ -22322,82 +22327,82 @@
     <translation>Vytvořit adresář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2757"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2768"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2343"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2354"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>Přidat existující soubory do projektu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2457"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2468"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>Chcete editovat parametry VCS příkazu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3357"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2407"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2418"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>Má být projekt přidán do repozitáře?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2431"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2442"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>Výběr verzovacího systému projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3370"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Otevřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2875"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2886"/>
     <source>Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
     <translation>Komprimované soubory projektu (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2877"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2888"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3393"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3404"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Uložit projekt jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2878"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2889"/>
     <source>Project Files (*.e4p);;Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p);;Komprimované soubory projektu (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2894"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2934"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2945"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Zavřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2934"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2945"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>Aktuální projekt obsahuje neuložené změny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Zjištěny syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>Projekt obsahuje %n soubor se syntaktickými chybami.</numerusform>
@@ -22406,587 +22411,587 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3357"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3350"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3361"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Vygenerovat nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3351"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3362"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3370"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3363"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation>Otevřít existující projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3364"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Zavřít projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3374"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
+    <source>Open an existing project</source>
+    <translation>Otevřít existující projekt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3375"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3382"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Zavřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3382"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Uložit projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3538"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Uložit</translation>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3385"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3386"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3393"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
-    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Uložit projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3549"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3396"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3397"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3404"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
+    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3407"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3408"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3406"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3417"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3406"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3417"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3410"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3421"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3411"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3422"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation>Přidat adresář...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3424"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3435"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3426"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3437"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3434"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3434"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3438"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3449"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3440"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3448"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation>Hledat nové soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3448"/>
-    <source>Searc&amp;h new files...</source>
-    <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3451"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3459"/>
+    <source>Search new files</source>
+    <translation>Hledat nové soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3459"/>
+    <source>Searc&amp;h new files...</source>
+    <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3462"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Hledat nové soubory v adresáři projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3452"/>
-    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hledat nové soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledají se nové soubory (zdrojové, *.ui, *.idl) v adresáři projektu a v registrovaných podadresářích.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3460"/>
-    <source>Project properties</source>
-    <translation>Nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3460"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Natavení...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3463"/>
-    <source>Show the project properties</source>
-    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3464"/>
-    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hledat nové soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledají se nové soubory (zdrojové, *.ui, *.idl) v adresáři projektu a v registrovaných podadresářích.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3471"/>
-    <source>User project properties</source>
-    <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
+    <source>Project properties</source>
+    <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3471"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Natavení...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>Show the project properties</source>
+    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3475"/>
+    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3482"/>
+    <source>User project properties</source>
+    <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3482"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3485"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3476"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3487"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uživatelská nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací uživatelských nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3483"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3483"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Asociace typů souborů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3486"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3497"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Zobrazit asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3488"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3499"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Asociace typů souborů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací asociace typů souborů v projektu. Na základě vzorku souborového jména tyto asociace určují typ souboru (zdrojový kód, formulář, interface nebo jiné). Tyto asociace jsou použity při přidávání souborů do projektu a při vyhledávání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3516"/>
-    <source>Debugger Properties</source>
-    <translation>Nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3516"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation>Nastavení &amp;debuggeru...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3519"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3520"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3527"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation>Načíst</translation>
+    <source>Debugger Properties</source>
+    <translation>Nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3527"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>&amp;Načíst</translation>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
+    <translation>Nastavení &amp;debuggeru...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3530"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3531"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3538"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Uložit</translation>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Načíst</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3538"/>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation>&amp;Načíst</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3541"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3542"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3549"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3549"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>Sma&amp;zat</translation>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3552"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3553"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3561"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3561"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Reset</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3560"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3560"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>Sma&amp;zat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3563"/>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3564"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3572"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3572"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Reset</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3575"/>
     <source>Reset the debugger properties</source>
     <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3565"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3576"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3574"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3585"/>
     <source>Load session</source>
     <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3577"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3588"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Načíst soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3578"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3589"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Načíst relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3591"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3602"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3594"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3605"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Uložit soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3595"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3606"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3608"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3619"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Smazat relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3611"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3622"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3612"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3623"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3621"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3632"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Metriky kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3621"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3632"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3624"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3635"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3626"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3637"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3633"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3644"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí python kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3633"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3644"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3636"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3647"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3638"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4328"/>
-    <source>Profile Data</source>
-    <translation>Profilovat data</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3646"/>
-    <source>&amp;Profile Data...</source>
-    <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3649"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4339"/>
+    <source>Profile Data</source>
+    <translation>Profilovat data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3657"/>
+    <source>&amp;Profile Data...</source>
+    <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3660"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3651"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3662"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4381"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4392"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3658"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3669"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram &amp;aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3672"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zobrazit diagram projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3663"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3674"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Diagram aplikace...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí diagram projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3739"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3750"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3740"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3741"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3744"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3746"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3747"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>&amp;Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3748"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Relace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3749"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3751"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation></translation>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3752"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3755"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3757"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3758"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>&amp;Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3759"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Relace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3760"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3762"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3763"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Balíč&amp;ky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3860"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3871"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3921"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3932"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4031"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4042"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4031"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4042"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Nebyly nalezeny žádné soubory, které je možné přidat.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4180"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4261"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4272"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Datové pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4307"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4318"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu nebyl určen hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4282"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4293"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4282"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4293"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4328"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4339"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4381"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4392"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4518"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4529"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3673"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3684"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam &amp;balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4697"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4708"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3688"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3699"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin &amp;archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4488"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4499"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Přepsat jej?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4537"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4548"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; neexistuje. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4547"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4558"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Projekt nemá definován hlavní skript. Zrušeno...</translation>
   </message>
@@ -22996,12 +23001,12 @@
     <translation>&lt;p&gt;Zdrojový adresář neobsahuje žádné soubory související s danou kategorií.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2757"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2768"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Vybrat Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2437"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2448"/>
     <source>None</source>
     <translation>None</translation>
   </message>
@@ -23011,12 +23016,12 @@
     <translation>Zaregistrovat typ projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3715"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (snímek)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3715"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (&amp;snímek)</translation>
   </message>
@@ -23026,32 +23031,32 @@
     <translation>Nejdříve musíte specifikovat vzor překladu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2529"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2540"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Vzor překladu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2529"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2540"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Zadejte vzor cesty pro soubory s překlady (použijte &apos;%language%&apos; na místě s kódem jazyka):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3499"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3510"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Spojení lexeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3499"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3510"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Spojení lexeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3502"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3513"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zobrazit spojení lexeru projektu (přepíše výchozí)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3504"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3515"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spojení lexeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje dialog s editací spojení lexeru projektu. Tato spojení přepisují globální lexer spojení. Lexer je použit pro zvýraznění textu v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23211,82 +23216,82 @@
     <translation>&lt;p&gt;Adresář projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2712"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2723"/>
     <source>Project Files (*.e4p *.e4pz)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p *.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2894"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3677"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3688"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
     <translation>Vytvořit počáteční soubor PKGLIST pro eric5 plugin.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3679"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3690"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit seznam balíčků&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří počáteční seznam souborů pro vložení do eric5 plugin archivu. Seznam je vytvořen ze souboru projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3692"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3703"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
     <translation>Vytvořit soubor eric5 plugin archivu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3694"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3705"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Jméno archivu je odvozeno ze jména hlavního skriptu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3708"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3719"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation>Vytvoří se soubor eric5 plugin archívu (snímek vydání).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3710"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3721"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv (Snímek)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Údaj o verzi hlavního skriptu je změněn v souladu se snímkem vydání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4160"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4171"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Navrácení do původního stavu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4180"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Kontrola verzí vypnuta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4518"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4529"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4561"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4572"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4577"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4588"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4599"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4610"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit do archivu. Ingorováno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4613"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4624"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl úspěšně vytvořen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4697"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4708"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
Binary file i18n/eric5_de.qm has changed
--- a/i18n/eric5_de.ts	Sat Oct 16 19:19:19 2010 +0200
+++ b/i18n/eric5_de.ts	Sat Oct 16 21:01:28 2010 +0200
@@ -1,5 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="de">
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="de">
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
@@ -1549,7 +1550,7 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="140"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
     <translation>In neuem &amp;Register öffnen\tStrg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
@@ -1600,7 +1601,7 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="72"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
     <translation>In neuem &amp;Register öffnen\tStrg+LMK</translation>
   </message>
 </context>
@@ -5309,72 +5310,72 @@
     <translation>Anhalten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="145"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="149"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Datei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="156"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="160"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation>Download abgebrochen: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="269"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="273"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation>Fehler beim Öffnen der zu speichernden Datei: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="276"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="280"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation>Fehler beim Speichern: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="293"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="297"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation>Netzwerkfehler: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="358"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="362"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec) {3}</source>
     <translation>{0} von {1} ({2}/s) {3}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="359"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="363"/>
     <source>?</source>
     <translation>?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="367"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="371"/>
     <source>{0} downloaded</source>
     <translation>{0} heruntergeladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="370"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="374"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation>{0} von {1} - Angehalten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="384"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="388"/>
     <source>bytes</source>
     <translation>Bytes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="387"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="391"/>
     <source>kB</source>
     <translation>kB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="390"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="394"/>
     <source>MB</source>
     <translation>MB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="131"/>
     <source>Downloading</source>
     <translation>Download</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="131"/>
     <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sie sind dabei, die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; herunterzuladen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Was wollen sie tun?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -5384,12 +5385,12 @@
     <translation>Eric5 Download</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="353"/>
     <source>- {0}:{1:02} minutes remaining</source>
     <translation>- {0}:{1:02} Minuten verbleiben</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="356"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="360"/>
     <source>- {0} seconds remaining</source>
     <translation>- {0} Sekunden verbleiben</translation>
   </message>
@@ -8444,117 +8445,117 @@
     <translation>&lt;b&gt;Editor Stile einstellen&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="47"/>
     <source>Fonts</source>
     <translation>Schriftarten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="43"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="53"/>
     <source>Select, whether the monospaced font should be used as default</source>
     <translation>Wähle, ob der Monospace Font als Standard benutzt werden soll</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="46"/>
-    <source>Use monospaced as default</source>
-    <translation>Benutze Monospace Font als Standard</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="56"/>
+    <source>Use monospaced as default</source>
+    <translation>Benutze Monospace Font als Standard</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="66"/>
     <source>Default Text</source>
     <translation>Standardtext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="69"/>
-    <source>Press to select the default font for the editor&apos;s text</source>
-    <translation>Drücken, um den Standardfont für den Editortext auszuwählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="72"/>
-    <source>Default Text Font</source>
-    <translation>Standard Textfont</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="79"/>
-    <source>Press to select the font to be used as the monospaced font</source>
-    <translation>Drücken, um den Font auszuwählen, der als Monospace Font verwendet wird</translation>
+    <source>Press to select the default font for the editor&apos;s text</source>
+    <translation>Drücken, um den Standardfont für den Editortext auszuwählen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="82"/>
-    <source>Monospaced Font</source>
-    <translation>Monospace Font</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="337"/>
-    <source>Press to select the font for the editor line numbers</source>
-    <translation>Drücken, um den Font für die Zeilennummern des Editors zu wählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="340"/>
-    <source>Line Numbers Font</source>
-    <translation>Zeilennummernfont</translation>
+    <source>Default Text Font</source>
+    <translation>Standard Textfont</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="89"/>
+    <source>Press to select the font to be used as the monospaced font</source>
+    <translation>Drücken, um den Font auszuwählen, der als Monospace Font verwendet wird</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="92"/>
+    <source>Monospaced Font</source>
+    <translation>Monospace Font</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="347"/>
+    <source>Press to select the font for the editor line numbers</source>
+    <translation>Drücken, um den Font für die Zeilennummern des Editors zu wählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="350"/>
+    <source>Line Numbers Font</source>
+    <translation>Zeilennummernfont</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="102"/>
     <source>Monospaced Text</source>
     <translation>Monospace Text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="356"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="366"/>
     <source>2345</source>
     <translation>2345</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="108"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="118"/>
     <source>Margins</source>
     <translation>Ränder</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="116"/>
-    <source>Select whether line numbers margin should be shown.</source>
-    <translation>Wähle aus, ob die Zeilennummernspalte angezeigt werden soll.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="119"/>
-    <source>Show Line Numbers Margin</source>
-    <translation>Zeige Zeilennummernspalte</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="126"/>
-    <source>Select whether the fold margin should be shown.</source>
-    <translation>Wähle aus, ob die Faltungsspalte angezeigt werden soll.</translation>
+    <source>Select whether line numbers margin should be shown.</source>
+    <translation>Wähle aus, ob die Zeilennummernspalte angezeigt werden soll.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="129"/>
+    <source>Show Line Numbers Margin</source>
+    <translation>Zeige Zeilennummernspalte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="136"/>
+    <source>Select whether the fold margin should be shown.</source>
+    <translation>Wähle aus, ob die Faltungsspalte angezeigt werden soll.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="139"/>
     <source>Show Fold Margin</source>
     <translation>Zeige Faltungsspalte</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="150"/>
-    <source>Linenumbers width:</source>
-    <translation>Zeilennummernbreite:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="160"/>
+    <source>Linenumbers width:</source>
+    <translation>Zeilennummernbreite:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="170"/>
     <source>Move to set the width of the linenumbers margin.</source>
     <translation>Verschiebe den Regler zur Wahl der Breite der Zeilennummernspalte.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="182"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="192"/>
     <source>Displays the selected width of the linenumbers margin.</source>
     <translation>Zeigt die ausgewählte Breite der Zeilennummernspalte an.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="202"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="212"/>
     <source>Folding style:</source>
     <translation>Faltungsstil:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="215"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="225"/>
     <source>Select the folding style to be used in the folding margin</source>
     <translation>Wähle den Faltungsstil aus, der in der Faltungsspalte verwendet werden soll</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="218"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="228"/>
     <source>&lt;b&gt;Folding style&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the desired folding style to be used in the folding margin.&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;The available styles are:
@@ -8569,375 +8570,380 @@
     <translation>&lt;b&gt;Faltungsstil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Wähle den Faltungsstil aus, der in der Faltungsspalte verwendet werden soll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die verfügbaren Stile sind:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Einfach - einfache Plus- und Minus-Zeichen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kreis - eingekreiste Plus- und Minus-Zeichen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kasten - eingerahmte Plus- und Minus-Zeichen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Baum mit Kreisen - Baumdarstellung mit abgerundeten Ecken und eingekreisten Plus- und Minus-Zeichen&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Baum mit Kästen - Baumdarstellung mit rechtwinkligen Ecken und eingerahmten Plus- und Minus-Zeichen&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="232"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="242"/>
     <source>Plain</source>
     <translation>Einfach</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="237"/>
-    <source>Circled</source>
-    <translation>Kreis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="242"/>
-    <source>Boxed</source>
-    <translation>Kasten</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="247"/>
-    <source>Circled Tree</source>
-    <translation>Baum mit Kreisen</translation>
+    <source>Circled</source>
+    <translation>Kreis</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="252"/>
+    <source>Boxed</source>
+    <translation>Kasten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="257"/>
+    <source>Circled Tree</source>
+    <translation>Baum mit Kreisen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="262"/>
     <source>Boxed Tree</source>
     <translation>Baum mit Kästen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="387"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="397"/>
     <source>Selection</source>
     <translation>Auswahl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="395"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="405"/>
     <source>Select to use custom selection colours</source>
     <translation>Auswählen, um eigen Farben für die Auswahl zu verwenden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="398"/>
-    <source>&lt;b&gt;Use custom selection colours&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select this entry in order to use custom selection colours in the editor and shell windows. The colours for the selection foreground and background are defined on the colours page.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Eigene Farben für Auswahl&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Diesen Eintrag auswählen, um eigene Farben für die Auswahl in Editor und Shell Fenstern zu verwenden. Die Farben für den Auswahlvorder- und -hintergrund werden auf der Farbkonfigurationsseite eingestellt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="401"/>
-    <source>Use custom selection colours</source>
-    <translation>Eigene Farben für Auswahl</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="408"/>
-    <source>Select, if selected text should be colourized by the lexer.</source>
-    <translation>Auswählen, um den ausgewählten Text durch den Lexer einzufärben.</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Use custom selection colours&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select this entry in order to use custom selection colours in the editor and shell windows. The colours for the selection foreground and background are defined on the colours page.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Eigene Farben für Auswahl&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Diesen Eintrag auswählen, um eigene Farben für die Auswahl in Editor und Shell Fenstern zu verwenden. Die Farben für den Auswahlvorder- und -hintergrund werden auf der Farbkonfigurationsseite eingestellt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="411"/>
-    <source>Colourize selected text</source>
-    <translation>Ausgewählten Text einfärben</translation>
+    <source>Use custom selection colours</source>
+    <translation>Eigene Farben für Auswahl</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="418"/>
-    <source>Select to extend selection to end of line</source>
-    <translation>Auswählen, um die Auswahl bis zum Zeilenende zu erweitern</translation>
+    <source>Select, if selected text should be colourized by the lexer.</source>
+    <translation>Auswählen, um den ausgewählten Text durch den Lexer einzufärben.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="421"/>
+    <source>Colourize selected text</source>
+    <translation>Ausgewählten Text einfärben</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="428"/>
+    <source>Select to extend selection to end of line</source>
+    <translation>Auswählen, um die Auswahl bis zum Zeilenende zu erweitern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="431"/>
     <source>Extend selection to end of line</source>
     <translation>Auswahl bis zum Zeilenende erweitern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="432"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="442"/>
     <source>Selection foreground:</source>
     <translation>Vordergrund der Auswahl:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="445"/>
-    <source>Select the foreground colour for the selection.</source>
-    <translation>Wählt die Textfarbe für die Auswahl.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="455"/>
+    <source>Select the foreground colour for the selection.</source>
+    <translation>Wählt die Textfarbe für die Auswahl.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="465"/>
     <source>Selection background:</source>
     <translation>Hintergrund der Auswahl:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="468"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="478"/>
     <source>Select the background colour for the selection.</source>
     <translation>Wähle die Hintergrundfarbe für die Auswahl.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="483"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="493"/>
     <source>Caret</source>
     <translation>Cursor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="489"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="499"/>
     <source>Select, whether the caretline should be highlighted</source>
     <translation>Auswählen, um die aktuelle Zeile hervorzuheben</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="492"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="502"/>
     <source>Caretline visible</source>
     <translation>Aktuelle Zeile hervorheben</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="501"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="511"/>
     <source>Caret width:</source>
     <translation>Cursorbreite:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="508"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="518"/>
     <source>Select caret width (1, 2 or 3 pixels)</source>
     <translation>Wähle die Cursorbreite (1, 2 oder 3 Pixel)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="541"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="551"/>
     <source>Caret foreground:</source>
     <translation>Cursorfarbe:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="554"/>
-    <source>Select the colour for the caret.</source>
-    <translation>Wähle die Farbe für die Einfügemarke.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="564"/>
+    <source>Select the colour for the caret.</source>
+    <translation>Wähle die Farbe für die Einfügemarke.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="574"/>
     <source>Caretline background:</source>
     <translation>Hintergrund der aktuellen Zeile:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="577"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="587"/>
     <source>Select the background colour for the line containing the caret.</source>
     <translation>Wähle die Hintergrundfarbe für die Zeile mit der Einfügemarke.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="598"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="608"/>
     <source>Current line marker:</source>
     <translation>Markierung für aktuelle Zeile:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="611"/>
-    <source>Select the colour for the current line marker.</source>
-    <translation>Wähle die Farbe der Markierung für die aktuelle Zeile.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="621"/>
+    <source>Select the colour for the current line marker.</source>
+    <translation>Wähle die Farbe der Markierung für die aktuelle Zeile.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="631"/>
     <source>Error line marker:</source>
     <translation>Markierung für Fehlerzeile:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="634"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="644"/>
     <source>Select the colour for the error line marker.</source>
     <translation>Wähle die Farbe der Markierung für die Fehlerzeile.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="647"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="657"/>
     <source>Braces</source>
     <translation>Klammern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="653"/>
-    <source>Select whether matching and bad braces shall be highlighted.</source>
-    <translation>Wähle aus, ob passende und ungültige Klammerung hervorgehoben werden soll.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="656"/>
-    <source>Highlight braces</source>
-    <translation>Klammerung hervorheben</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="663"/>
+    <source>Select whether matching and bad braces shall be highlighted.</source>
+    <translation>Wähle aus, ob passende und ungültige Klammerung hervorgehoben werden soll.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="666"/>
+    <source>Highlight braces</source>
+    <translation>Klammerung hervorheben</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="673"/>
     <source>Matched braces:</source>
     <translation>Passende Klammer:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="676"/>
-    <source>Select the colour for highlighting matching braces.</source>
-    <translation>Wähle die Farbe zur Hervorhebung passender Klammerung.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="686"/>
+    <source>Select the colour for highlighting matching braces.</source>
+    <translation>Wähle die Farbe zur Hervorhebung passender Klammerung.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="696"/>
     <source>Matched braces background:</source>
     <translation>Hintergrund passende Klammer:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="699"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="709"/>
     <source>Select the background colour for highlighting matching braces.</source>
     <translation>Wähle die Hintergrundfarbe zur Hervorhebung passender Klammerung.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="715"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="725"/>
     <source>Unmatched brace:</source>
     <translation>Ungültige Klammer:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="722"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="732"/>
     <source>Select the colour for highlighting nonmatching braces.</source>
     <translation>Wähle die Farbe zur Hervorhebung ungültiger Klammerung.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="738"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="748"/>
     <source>Unmatched brace background:</source>
     <translation>Hintergrund ungültige Klammer:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="745"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="755"/>
     <source>Select the background colour for highlighting nonmatching braces.</source>
     <translation>Wähle die Hintergrundfarbe zur Hervorhebung ungültiger Klammerung.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="758"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="768"/>
     <source>End of Line</source>
     <translation>Zeilenende</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="766"/>
-    <source>Select whether end of line shall be shown</source>
-    <translation>Wähle aus, ob die Zeilenendemarkierung angezeigt werden soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="769"/>
-    <source>Show End of Line</source>
-    <translation>Zeige Zeilenendemarkierung</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="776"/>
-    <source>Select, whether long lines should be wrapped</source>
-    <translation>Auswählen, wenn lange Zeilen umbrochen werden sollen</translation>
+    <source>Select whether end of line shall be shown</source>
+    <translation>Wähle aus, ob die Zeilenendemarkierung angezeigt werden soll</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="779"/>
+    <source>Show End of Line</source>
+    <translation>Zeige Zeilenendemarkierung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="786"/>
+    <source>Select, whether long lines should be wrapped</source>
+    <translation>Auswählen, wenn lange Zeilen umbrochen werden sollen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="789"/>
     <source>Wrap long lines</source>
     <translation>Lange Zeilen umbrechen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="788"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="798"/>
     <source>Edge Mode</source>
     <translation>Seitenrand</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="832"/>
-    <source>Select the colour for the edge marker.</source>
-    <translation>Wähle die Farbe für den Seitenrand.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="842"/>
+    <source>Select the colour for the edge marker.</source>
+    <translation>Wähle die Farbe für den Seitenrand.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="852"/>
     <source>Background colour:</source>
     <translation>Hintergrundfarbe:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="855"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="865"/>
     <source>Move to set the edge column.</source>
     <translation>Bewegen sie den Schieber, um die Seitenbreite zu setzen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="883"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="893"/>
     <source>Displays the selected tab width.</source>
     <translation>Zeigt die gewählte Tabulatorweite an.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="899"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="909"/>
     <source>Column number:</source>
     <translation>Seitenbreite:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="906"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="916"/>
     <source>Mode:</source>
     <translation>Modus:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="920"/>
-    <source>Disabled</source>
-    <translation>Ausgeschaltet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="925"/>
-    <source>Draw Line</source>
-    <translation>Zeichne Linie</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="930"/>
+    <source>Disabled</source>
+    <translation>Ausgeschaltet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="935"/>
+    <source>Draw Line</source>
+    <translation>Zeichne Linie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="940"/>
     <source>Change Background Colour</source>
     <translation>Ändere Hintergrundfarbe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1001"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1011"/>
     <source>Various</source>
     <translation>Verschiedenes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1007"/>
-    <source>Select whether whitspace characters shall be shown</source>
-    <translation>Wähle aus, ob Leerzeichen angezeigt werden sollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1010"/>
-    <source>Show Whitespace</source>
-    <translation>Zeige Leerzeichen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1017"/>
-    <source>Select to show a minimalistic context menu</source>
-    <translation>Auswählen, um ein minimales Kontextmenü anzuzeigen</translation>
+    <source>Select whether whitspace characters shall be shown</source>
+    <translation>Wähle aus, ob Leerzeichen angezeigt werden sollen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1020"/>
+    <source>Show Whitespace</source>
+    <translation>Zeige Leerzeichen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1027"/>
+    <source>Select to show a minimalistic context menu</source>
+    <translation>Auswählen, um ein minimales Kontextmenü anzuzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1030"/>
     <source>Show minimal context menu</source>
     <translation>Zeige minimales Kontextmenü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="264"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="274"/>
     <source>Margins foreground:</source>
     <translation>Spaltenvordergrund:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="277"/>
-    <source>Select the foreground colour for the margins</source>
-    <translation>Wähle die Vordergrundfarbe der Spalten</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="287"/>
+    <source>Select the foreground colour for the margins</source>
+    <translation>Wähle die Vordergrundfarbe der Spalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="297"/>
     <source>Margins background:</source>
     <translation>Spaltenhintergrund:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="300"/>
-    <source>Select the background colour for the margins</source>
-    <translation>Wähle die Hintergrundfarbe der Spalten</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="310"/>
+    <source>Select the background colour for the margins</source>
+    <translation>Wähle die Hintergrundfarbe der Spalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="320"/>
     <source>Foldmargin background:</source>
     <translation>Hintergrund der Faltungsspalte:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="323"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="333"/>
     <source>Select the background colour for the foldmargin</source>
     <translation>Wähle die Hintergrundfarbe der Faltungsspalte</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="136"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="146"/>
     <source>Select to show unified margins (like eric4 &lt; 4.3.0)</source>
     <translation>Auswählen, um zusammengefaßte Spalten anzuzeigen (wie eric4 &lt; 4.3.0)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="139"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="149"/>
     <source>Show unified margins</source>
     <translation>Zeige zusammengefaßte Spalten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="592"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="602"/>
     <source>Debugging Line Markers</source>
     <translation>Zeilenmarkierungen zum Debuggen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="944"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="954"/>
     <source>Zoom</source>
     <translation>Vergrößerung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="950"/>
-    <source>Initial zoom factor:</source>
-    <translation>Anfangsvergrößerungsfaktor:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="960"/>
+    <source>Initial zoom factor:</source>
+    <translation>Anfangsvergrößerungsfaktor:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="970"/>
     <source>Move to set the initial zoom factor</source>
     <translation>Verschiebe den Regler zur Auswahl des Anfangsvergrößerungsfaktors</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="982"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="992"/>
     <source>Displays the selected initial zoom factor</source>
     <translation>Zeigt den gewählten Anfangsvergrößerungsfaktor an</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="37"/>
+    <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Fonts and colors of the syntax highlighters have to be configured on the syntax highlighter styles page.</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hinweis:&lt;/b&gt;Schriftarten und Farben der Syntax Hervorhebungen müssen auf der Seite &quot;Syntax-Hervorhebung, Stile&quot; konfiguriert werden.</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorTypingPage</name>
@@ -11078,112 +11084,112 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="452"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="456"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Es konnte kein Betrachter für die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; gestartet werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="630"/>
-    <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Link in neuem Fenster öffnen\tStrg+LMK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="412"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert nicht.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="268"/>
-    <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hilfe Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dieses Fenster zeigt die ausgewählte Hilfe an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="689"/>
-    <source>Web Inspector...</source>
-    <translation>Web Inspektor...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="949"/>
-    <source>Error loading page: {0}</source>
-    <translation>Fehler beim Laden von: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
-    <source>When connecting to: {0}.</source>
-    <translation>Beim Verbinden zu: {0}.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
-    <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
-    <translation>Überprüfen Sie die Adresse auf Fehler wie &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org statt &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
-    <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
-    <translation>Falls die Adresse stimmt, versuchen Sie, die Netzwerkverbindung zu überprüfen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
-    <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
-    <translation>Wenn Ihr Computer oder Ihr Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt ist, stellen Sie sicher, dass der Browser auf das Netzwerk zugreifen darf.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="434"/>
-    <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Es konnte keine Anwendung für die URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; gestartet werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="663"/>
-    <source>Bookmark this Page</source>
-    <translation>Lesezeichen für diese Seite hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="634"/>
-    <source>Save Lin&amp;k</source>
-    <translation>Lin&amp;k speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="635"/>
-    <source>Bookmark this Link</source>
-    <translation>Lesezeichen für diesen Link hinzufügen</translation>
+    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Link in neuem Fenster öffnen\tStrg+LMK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="416"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert nicht.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="272"/>
+    <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hilfe Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dieses Fenster zeigt die ausgewählte Hilfe an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="693"/>
+    <source>Web Inspector...</source>
+    <translation>Web Inspektor...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="952"/>
+    <source>Error loading page: {0}</source>
+    <translation>Fehler beim Laden von: {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
+    <source>When connecting to: {0}.</source>
+    <translation>Beim Verbinden zu: {0}.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
+    <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
+    <translation>Überprüfen Sie die Adresse auf Fehler wie &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org statt &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
+    <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
+    <translation>Falls die Adresse stimmt, versuchen Sie, die Netzwerkverbindung zu überprüfen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
+    <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
+    <translation>Wenn Ihr Computer oder Ihr Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt ist, stellen Sie sicher, dass der Browser auf das Netzwerk zugreifen darf.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="438"/>
+    <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Es konnte keine Anwendung für die URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; gestartet werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="667"/>
+    <source>Bookmark this Page</source>
+    <translation>Lesezeichen für diese Seite hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="638"/>
+    <source>Save Lin&amp;k</source>
+    <translation>Lin&amp;k speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="639"/>
+    <source>Bookmark this Link</source>
+    <translation>Lesezeichen für diesen Link hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="642"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Link in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="643"/>
-    <source>Open Image in New Tab</source>
-    <translation>Bild in neuem Register öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="647"/>
+    <source>Open Image in New Tab</source>
+    <translation>Bild in neuem Register öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="651"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Bild speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="648"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="652"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Bild in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="649"/>
-    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
-    <translation>Bildadresse in die Zwischenablage kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="452"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation>Web-Browser</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="653"/>
+    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
+    <translation>Bildadresse in die Zwischenablage kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="456"/>
+    <source>Web Browser</source>
+    <translation>Web-Browser</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="657"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Bild blockieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="677"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="681"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Suchen mit...</translation>
   </message>
@@ -11841,27 +11847,27 @@
 <context>
   <name>HelpWebPage</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="216"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="220"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Fehler beim Laden von: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Beim Verbinden zu: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Überprüfen Sie die Adresse auf Fehler wie &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org statt &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Falls die Adresse stimmt, versuchen Sie, die Netzwerkverbindung zu überprüfen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Wenn Ihr Computer oder Ihr Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt ist, stellen Sie sicher, dass der Browser auf das Netzwerk zugreifen darf.</translation>
   </message>
@@ -16467,22 +16473,22 @@
     <translation>Chronik laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="439"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="440"/>
     <source>Saving History</source>
     <translation>Chronik speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="413"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="414"/>
     <source>&lt;p&gt;Unable to open history file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Chronikdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geöffnet werden.&lt;br/&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="433"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="434"/>
     <source>&lt;p&gt;Error removing old history file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Fehler beim Löschen der alten Chronikdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="439"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="440"/>
     <source>&lt;p&gt;Error moving new history file over old one (&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;).&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Fehler beim Kopieren der neuen Chronikdatei über die alte (&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;).&lt;br/&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -20651,52 +20657,52 @@
 <context>
   <name>NetworkAccessManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="159"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="160"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Gib Nutzernamen und Passwort für &apos;{0}&apos; ein&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="162"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="163"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Gib Nutzernamen und Passwort für &apos;{0}&apos; und Realm &apos;{1}&apos; ein&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="189"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="190"/>
     <source>&lt;b&gt;Connect to proxy &apos;{0}&apos; using:&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Verbinden zu Proxy &apos;{0}&apos; mit:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="226"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="226"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors for &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;SSL Fehler für &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sollen diese Fehler ignoriert werden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="242"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="243"/>
     <source>Certificates</source>
     <translation>Zertifikate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="242"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="243"/>
     <source>&lt;p&gt;Certificates:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Do you want to accept all these certificates?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zertifikate:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Sollen alle diese Zertifikate akzeptiert werden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="281"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="282"/>
     <source>&lt;br/&gt;Issuer: {0}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Aussteller: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="284"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="285"/>
     <source>&lt;br/&gt;Not valid before: {0}&lt;br/&gt;Valid Until: {1}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Gültig ab: {0}&lt;br/&gt;Gültig bis: {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="291"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="292"/>
     <source>&lt;br/&gt;Alternate Names:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Alternative Namen:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
   </message>
@@ -22242,157 +22248,157 @@
     <translation>Projektverzeichnis erstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3370"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Projekt öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3393"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3404"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Projekt speichern unter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2894"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Datei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2934"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2945"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Projekt schließen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2934"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2945"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>Das aktuelle Projekt hat ungesicherte Änderungen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3538"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3549"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3357"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3357"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Neu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3350"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3361"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Erstelle ein neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3351"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3362"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe der Informationen des neuen Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3370"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Öffnen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3363"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation>Öffnet ein bestehendes Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3364"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Öffnen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet ein bestehendes Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Projekt schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3374"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Schließt das aktuelle Projekt</translation>
+    <source>Open an existing project</source>
+    <translation>Öffnet ein bestehendes Projekt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3375"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Schließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Öffnen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet ein bestehendes Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3382"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Projekt schließen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3382"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Projekt speichern</translation>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3385"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Speichert das aktuelle Projekt</translation>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Schließt das aktuelle Projekt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3386"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Schließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3393"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Projekt speichern</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3396"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation>Speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei</translation>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Speichert das aktuelle Projekt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3397"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3407"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation>Speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3408"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Speichern unter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3434"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Übersetzung zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3434"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>&amp;Übersetzung hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3438"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3449"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Eine Übersetzung zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3440"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3451"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Übersetzung hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem eine Übersetzung zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3460"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3471"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Projekt Eigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3460"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3471"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Eigenschaften...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3463"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3474"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Zeigt die Projekt Eigenschaften an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3464"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3475"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, mit dem die Projekt Eigenschaften bearbeitet werden können.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3740"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3751"/>
     <source>Open &amp;Recent Projects</source>
     <translation>Zu&amp;letzt geöffnete Projekte</translation>
   </message>
@@ -22402,17 +22408,17 @@
     <translation>Das Zielverzeichnis darf nicht leer sein.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3448"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3459"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation>Neue Dateien suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3448"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3459"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation>Neue &amp;Dateien suchen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3451"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3462"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Sucht neue Dateien im Projektverzeichnis.</translation>
   </message>
@@ -22432,22 +22438,22 @@
     <translation>Sprache hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3393"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3404"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Speichern &amp;unter...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4180"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Versionskontrollsystem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4031"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4042"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Neue Dateien suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4031"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4042"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Es wurden keine neuen Dateien gefunden.</translation>
   </message>
@@ -22467,147 +22473,147 @@
     <translation>Projekt Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3574"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3585"/>
     <source>Load session</source>
     <translation>Session laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3577"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3588"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Laden der Projekt Session.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3591"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3602"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3594"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3605"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Speichern der Projekt Session.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3578"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3589"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt eine Projekt Session Datei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3595"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3606"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert eine Projekt Session Datei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3749"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3760"/>
     <source>Source &amp;Documentation</source>
     <translation>&amp;Quelltextdokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3744"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3755"/>
     <source>Chec&amp;k</source>
     <translation>&amp;Prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3621"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3632"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Quelltext Metriken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3621"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3632"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>&amp;Quelltext Metriken...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3624"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3635"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation>Zeige einige Quelltext Metriken für das Projekt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3626"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3637"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Quelltext Metriken...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einige Quelltext Metriken für alle Python Dateien des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3633"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3644"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation>Python Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3633"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3644"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>&amp;Quelltext Abdeckung...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3636"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3647"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation>Zeige die Quelltextabdeckung für das Projekt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3638"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Quelltext Abdeckung...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Quelltextabdeckung für alle Python Dateien des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4328"/>
-    <source>Profile Data</source>
-    <translation>Profildaten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3646"/>
-    <source>&amp;Profile Data...</source>
-    <translation>&amp;Profildaten...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3649"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Quelltext Abdeckung...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Quelltextabdeckung für alle Python Dateien des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4339"/>
+    <source>Profile Data</source>
+    <translation>Profildaten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3657"/>
+    <source>&amp;Profile Data...</source>
+    <translation>&amp;Profildaten...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3660"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation>Zeige Profildaten des aktuellen Projektes.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3651"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3662"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profildaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Profildaten des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3746"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3757"/>
     <source>Sho&amp;w</source>
     <translation>&amp;Zeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4307"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4318"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4261"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4272"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Quelltext Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3741"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3752"/>
     <source>&amp;Version Control</source>
     <translation>&amp;Versionskontrolle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4381"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4392"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Applikations-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3658"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3669"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>&amp;Applikations-Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3672"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zeigt ein Diagramm des Projektes.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3663"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3674"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Applikations-Diagramm...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt ein Diagramm des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3747"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3758"/>
     <source>&amp;Diagrams</source>
     <translation>&amp;Diagramme</translation>
   </message>
@@ -22627,37 +22633,37 @@
     <translation>Projektdatei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4282"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4293"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4282"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4293"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Bitte wählen sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4328"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4339"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Bitte wählen sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation>Verzeichnis zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation>Verzeichnis hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3424"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3435"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3426"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3437"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem ein Verzeichnis bzw. der Inhalt eines Verzeichnisses zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -22672,27 +22678,27 @@
     <translation>Datei umbenennen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2407"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2418"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>Soll die Projektdatei zum Repository hinzugefügt werden?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2757"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2768"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2343"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2354"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>Existierende Dateien dem projekt hinzufügen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2457"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2468"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>Möchten sie die VCS Befehlsoptionen bearbeiten?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2431"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2442"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>Wähle das Versionskontrollsystem für das Projekt</translation>
   </message>
@@ -22742,7 +22748,7 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Übersetzungsdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2894"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -22772,17 +22778,17 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Projekt Session Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3608"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3619"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Session löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3611"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3622"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Löscht die Projekt Session Datei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3612"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3623"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Session Datei des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -22792,7 +22798,7 @@
     <translation>Ruby Dateien (*.rb);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3452"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3463"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neue Dateien suchen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies sucht im Projektverzeichnis und in registrierten Unterverzeichnissen nach neuen Dateien (Quellen, *.ui, *.idl).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -22807,7 +22813,7 @@
     <translation>Sonstige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4381"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4392"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
   </message>
@@ -22892,152 +22898,152 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3516"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3527"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Debugger Eigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3516"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation>Debugger &amp;Eigenschaften...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3519"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger Eigenschaften anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3520"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um die projektspezifischen Debugger Einstellungen zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3527"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation>Laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3527"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>&amp;Laden</translation>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
+    <translation>Debugger &amp;Eigenschaften...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3530"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger Eigenschaften laden</translation>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger Eigenschaften anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3531"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um die projektspezifischen Debugger Einstellungen zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3538"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3538"/>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation>&amp;Laden</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3541"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger Eigenschaften speichern</translation>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger Eigenschaften laden</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3549"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3549"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Löschen</translation>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Speichern</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3552"/>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger Eigenschaften speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3560"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3560"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3563"/>
     <source>Delete the debugger properties</source>
     <translation>Debugger Eigenschaften löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3561"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3572"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Zurücksetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3561"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3572"/>
     <source>&amp;Reset</source>
     <translation>&amp;Zurücksetzen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3575"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger Eigenschaften zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3762"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation>Debugger</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3759"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Session</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3542"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt die projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3553"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert die projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3564"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger Eigenschaften zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3751"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation>Debugger</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3748"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Session</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3531"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt die projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3542"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert die projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3553"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Datei mit den projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3565"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3576"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die projektspezifischen Debugger Einstellungen zurück.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3483"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Dateitypzuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3483"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Dateitypzuordnungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3486"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3497"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Zeigt die Dateitypzuordnungen des Projektes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3488"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3499"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateitypzuordnungen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog zur Eingabe der Dateitypzuordnungen des Projektes. Diese Zuordnungen bestimmen den Typ (Quellen, Formulare, Schnittstellen oder Sonstige) über ein Dateinamenmuster. Sie werden genutzt, wenn eine Datei zum Projekt hinzugefügt oder wenn nach neuen Dateien gesucht wird.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3752"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3763"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Pa&amp;ketierer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3406"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3417"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3406"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3417"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation>&amp;Dateien hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3410"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3421"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Fügt Dateien zum aktuellen Projekt hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3411"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3422"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem Dateien zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann. Der Ort, an dem sie eingefügt werden, wird durch die Dateinamenerweiterung bestimmt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23057,32 +23063,32 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht umbenannt werden.&lt;br /&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2875"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2886"/>
     <source>Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
     <translation>Komprimierte Projektdateien (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2877"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2888"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Projektdateien (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2878"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2889"/>
     <source>Project Files (*.e4p);;Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
     <translation>Projektdateien (*.e4p);;Komprimierte Projektdateien (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3739"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3750"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3860"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3871"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3921"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3932"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Löschen</translation>
   </message>
@@ -23112,32 +23118,32 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den Nutzer bezogenen Projektdaten &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3471"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3482"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation>Nutzer bezogene Projektdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3471"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3482"/>
     <source>&amp;User Properties...</source>
     <translation>&amp;Nutzer bezogene Projektdaten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3474"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3485"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Zeigt die Nutzer bezogenen Projektdaten an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3476"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3487"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nutzer bezogene Projektdaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um Nutzer bezogene Projektdaten zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Syntaxfehler gefunden</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>Das Projekt beinhaltet %n Datei mit Syntaxfehlern.</numerusform>
@@ -23145,47 +23151,47 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4518"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4529"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Erzeuge Paketliste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3673"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3684"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Erzeuge &amp;Paketliste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4697"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4708"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3688"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3699"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Erzeuge Plugin &amp;Archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4488"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4499"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4518"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4529"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4537"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4548"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4547"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4558"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Für das Projekt wurde kein Hauptskript angegeben. Abbruch...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4561"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4572"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23195,12 +23201,12 @@
     <translation>&lt;p&gt;Das Quellverzeichnis enthält keine Dateien, die zur gewählten Kategorie gehören.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2757"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2768"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Versionskontrollsystem auswählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2437"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2448"/>
     <source>None</source>
     <translation>Keines</translation>
   </message>
@@ -23215,22 +23221,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Der Projekttyp &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4599"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4610"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht im Archiv gespeichert werde. Sie wird ignoriert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3715"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv (Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3715"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv (&amp;Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4697"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4708"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Plugindatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;br&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23240,42 +23246,42 @@
     <translation>Sie müssen zuerst ein Übersetzungsmuster festlegen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2529"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2540"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Übersetzungsmuster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2529"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2540"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Gib das Pfadmuster für Übersetzungsdateien ein (benutze &apos;%language%&apos; anstelle des Sprachcodes):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4160"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4171"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Ignoriere Übersteuerung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4180"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Versionskontrolle nicht möglich.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3499"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3510"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Lexer Zuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3499"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3510"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Lexer Zuordnungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3502"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3513"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zeigt die Projekt spezifischen Lexer Zuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3504"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3515"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Lexer Zuordnungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, um die Projekt spezifischen Lexer Zuordnungen zu bearbeiten. Diese Zuordnungen überschreiben die globalen Lexer Zuordnungen. Lexer werden verwendet, um den Editortext einzufärben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23305,47 +23311,47 @@
     <translation>Eric Plugin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2712"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2723"/>
     <source>Project Files (*.e4p *.e4pz)</source>
     <translation>Projekt Dateien (*.e4p *.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3677"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3688"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
     <translation>Erzeugt eine erste PKGLIST Datei für ein eric5 Plugin.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3679"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3690"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Paketliste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine erste List von Dateien, die in ein eric5 Pluginarchive einbezogen werden sollen. Die Liste wird aus der Projektdatei erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3692"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3703"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
     <translation>Erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3694"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3705"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Plugin Archiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3708"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3719"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation>Erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei (Snapshot Release).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3710"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3721"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Plugin Archiv (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert. Der Versionseintrag des Hauptskriptes wird verändert, um ein Snapshot Release anzuzeigen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4577"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4588"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die eric5 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4613"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4624"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die eric5 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde erfolgreich erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric5_en.ts	Sat Oct 16 19:19:19 2010 +0200
+++ b/i18n/eric5_en.ts	Sat Oct 16 21:01:28 2010 +0200
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="en">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="en">
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
@@ -1522,7 +1521,7 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="140"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
+    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
@@ -1558,7 +1557,7 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="72"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
+    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
@@ -5269,82 +5268,82 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="131"/>
     <source>Downloading</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="131"/>
     <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="145"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="149"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="156"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="160"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="269"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="273"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="276"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="280"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="293"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="297"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="353"/>
     <source>- {0}:{1:02} minutes remaining</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="356"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="360"/>
     <source>- {0} seconds remaining</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="358"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="362"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec) {3}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="359"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="363"/>
     <source>?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="367"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="371"/>
     <source>{0} downloaded</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="370"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="374"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="384"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="388"/>
     <source>bytes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="387"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="391"/>
     <source>kB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="390"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="394"/>
     <source>MB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -8379,112 +8378,112 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="47"/>
     <source>Fonts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="43"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="53"/>
     <source>Select, whether the monospaced font should be used as default</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="46"/>
-    <source>Use monospaced as default</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="56"/>
+    <source>Use monospaced as default</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="66"/>
     <source>Default Text</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="69"/>
-    <source>Press to select the default font for the editor&apos;s text</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="72"/>
-    <source>Default Text Font</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="79"/>
-    <source>Press to select the font to be used as the monospaced font</source>
+    <source>Press to select the default font for the editor&apos;s text</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="82"/>
-    <source>Monospaced Font</source>
+    <source>Default Text Font</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="89"/>
+    <source>Press to select the font to be used as the monospaced font</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="92"/>
+    <source>Monospaced Font</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="102"/>
     <source>Monospaced Text</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="108"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="118"/>
     <source>Margins</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="116"/>
-    <source>Select whether line numbers margin should be shown.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="119"/>
-    <source>Show Line Numbers Margin</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="126"/>
-    <source>Select whether the fold margin should be shown.</source>
+    <source>Select whether line numbers margin should be shown.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="129"/>
-    <source>Show Fold Margin</source>
+    <source>Show Line Numbers Margin</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="136"/>
-    <source>Select to show unified margins (like eric4 &lt; 4.3.0)</source>
+    <source>Select whether the fold margin should be shown.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="139"/>
+    <source>Show Fold Margin</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="146"/>
+    <source>Select to show unified margins (like eric4 &lt; 4.3.0)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="149"/>
     <source>Show unified margins</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="150"/>
-    <source>Linenumbers width:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="160"/>
+    <source>Linenumbers width:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="170"/>
     <source>Move to set the width of the linenumbers margin.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="182"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="192"/>
     <source>Displays the selected width of the linenumbers margin.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="202"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="212"/>
     <source>Folding style:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="215"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="225"/>
     <source>Select the folding style to be used in the folding margin</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="218"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="228"/>
     <source>&lt;b&gt;Folding style&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the desired folding style to be used in the folding margin.&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;The available styles are:
@@ -8499,380 +8498,385 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="232"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="242"/>
     <source>Plain</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="237"/>
-    <source>Circled</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="242"/>
-    <source>Boxed</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="247"/>
-    <source>Circled Tree</source>
+    <source>Circled</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="252"/>
+    <source>Boxed</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="257"/>
+    <source>Circled Tree</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="262"/>
     <source>Boxed Tree</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="264"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="274"/>
     <source>Margins foreground:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="277"/>
-    <source>Select the foreground colour for the margins</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="287"/>
+    <source>Select the foreground colour for the margins</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="297"/>
     <source>Margins background:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="300"/>
-    <source>Select the background colour for the margins</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="310"/>
+    <source>Select the background colour for the margins</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="320"/>
     <source>Foldmargin background:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="323"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="333"/>
     <source>Select the background colour for the foldmargin</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="337"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="347"/>
     <source>Press to select the font for the editor line numbers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="340"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="350"/>
     <source>Line Numbers Font</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="356"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="366"/>
     <source>2345</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="387"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="397"/>
     <source>Selection</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="395"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="405"/>
     <source>Select to use custom selection colours</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="398"/>
-    <source>&lt;b&gt;Use custom selection colours&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select this entry in order to use custom selection colours in the editor and shell windows. The colours for the selection foreground and background are defined on the colours page.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="401"/>
-    <source>Use custom selection colours</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="408"/>
-    <source>Select, if selected text should be colourized by the lexer.</source>
+    <source>&lt;b&gt;Use custom selection colours&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select this entry in order to use custom selection colours in the editor and shell windows. The colours for the selection foreground and background are defined on the colours page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="411"/>
-    <source>Colourize selected text</source>
+    <source>Use custom selection colours</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="418"/>
-    <source>Select to extend selection to end of line</source>
+    <source>Select, if selected text should be colourized by the lexer.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="421"/>
+    <source>Colourize selected text</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="428"/>
+    <source>Select to extend selection to end of line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="431"/>
     <source>Extend selection to end of line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="432"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="442"/>
     <source>Selection foreground:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="445"/>
-    <source>Select the foreground colour for the selection.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="455"/>
+    <source>Select the foreground colour for the selection.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="465"/>
     <source>Selection background:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="468"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="478"/>
     <source>Select the background colour for the selection.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="483"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="493"/>
     <source>Caret</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="489"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="499"/>
     <source>Select, whether the caretline should be highlighted</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="492"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="502"/>
     <source>Caretline visible</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="501"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="511"/>
     <source>Caret width:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="508"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="518"/>
     <source>Select caret width (1, 2 or 3 pixels)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="541"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="551"/>
     <source>Caret foreground:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="554"/>
-    <source>Select the colour for the caret.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="564"/>
+    <source>Select the colour for the caret.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="574"/>
     <source>Caretline background:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="577"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="587"/>
     <source>Select the background colour for the line containing the caret.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="592"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="602"/>
     <source>Debugging Line Markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="598"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="608"/>
     <source>Current line marker:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="611"/>
-    <source>Select the colour for the current line marker.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="621"/>
+    <source>Select the colour for the current line marker.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="631"/>
     <source>Error line marker:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="634"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="644"/>
     <source>Select the colour for the error line marker.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="647"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="657"/>
     <source>Braces</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="653"/>
-    <source>Select whether matching and bad braces shall be highlighted.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="656"/>
-    <source>Highlight braces</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="663"/>
+    <source>Select whether matching and bad braces shall be highlighted.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="666"/>
+    <source>Highlight braces</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="673"/>
     <source>Matched braces:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="676"/>
-    <source>Select the colour for highlighting matching braces.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="686"/>
+    <source>Select the colour for highlighting matching braces.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="696"/>
     <source>Matched braces background:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="699"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="709"/>
     <source>Select the background colour for highlighting matching braces.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="715"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="725"/>
     <source>Unmatched brace:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="722"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="732"/>
     <source>Select the colour for highlighting nonmatching braces.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="738"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="748"/>
     <source>Unmatched brace background:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="745"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="755"/>
     <source>Select the background colour for highlighting nonmatching braces.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="758"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="768"/>
     <source>End of Line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="766"/>
-    <source>Select whether end of line shall be shown</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="769"/>
-    <source>Show End of Line</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="776"/>
-    <source>Select, whether long lines should be wrapped</source>
+    <source>Select whether end of line shall be shown</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="779"/>
+    <source>Show End of Line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="786"/>
+    <source>Select, whether long lines should be wrapped</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="789"/>
     <source>Wrap long lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="788"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="798"/>
     <source>Edge Mode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="832"/>
-    <source>Select the colour for the edge marker.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="842"/>
+    <source>Select the colour for the edge marker.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="852"/>
     <source>Background colour:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="855"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="865"/>
     <source>Move to set the edge column.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="883"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="893"/>
     <source>Displays the selected tab width.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="899"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="909"/>
     <source>Column number:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="906"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="916"/>
     <source>Mode:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="920"/>
-    <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="925"/>
-    <source>Draw Line</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="930"/>
+    <source>Disabled</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="935"/>
+    <source>Draw Line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="940"/>
     <source>Change Background Colour</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="944"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="954"/>
     <source>Zoom</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="950"/>
-    <source>Initial zoom factor:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="960"/>
+    <source>Initial zoom factor:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="970"/>
     <source>Move to set the initial zoom factor</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="982"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="992"/>
     <source>Displays the selected initial zoom factor</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1001"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1011"/>
     <source>Various</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1007"/>
-    <source>Select whether whitspace characters shall be shown</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1010"/>
-    <source>Show Whitespace</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1017"/>
-    <source>Select to show a minimalistic context menu</source>
+    <source>Select whether whitspace characters shall be shown</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1020"/>
+    <source>Show Whitespace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1027"/>
+    <source>Select to show a minimalistic context menu</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1030"/>
     <source>Show minimal context menu</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="37"/>
+    <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Fonts and colors of the syntax highlighters have to be configured on the syntax highlighter styles page.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorTypingPage</name>
@@ -11002,112 +11006,112 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="268"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="272"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="452"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="456"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="412"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="416"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="452"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="456"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="434"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="438"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="630"/>
-    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="634"/>
-    <source>Save Lin&amp;k</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="635"/>
-    <source>Bookmark this Link</source>
+    <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="638"/>
+    <source>Save Lin&amp;k</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="639"/>
+    <source>Bookmark this Link</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="642"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="643"/>
-    <source>Open Image in New Tab</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="647"/>
+    <source>Open Image in New Tab</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="651"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="648"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="652"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="649"/>
-    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="653"/>
+    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="657"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="663"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="667"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="677"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="681"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="689"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="693"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="949"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="952"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11765,27 +11769,27 @@
 <context>
   <name>HelpWebPage</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="216"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="220"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16361,22 +16365,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="413"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="414"/>
     <source>&lt;p&gt;Unable to open history file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="439"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="440"/>
     <source>Saving History</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="433"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="434"/>
     <source>&lt;p&gt;Error removing old history file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="439"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="440"/>
     <source>&lt;p&gt;Error moving new history file over old one (&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;).&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -20538,52 +20542,52 @@
 <context>
   <name>NetworkAccessManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="159"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="160"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="162"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="163"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="189"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="190"/>
     <source>&lt;b&gt;Connect to proxy &apos;{0}&apos; using:&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="226"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="226"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors for &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="242"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="243"/>
     <source>Certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="242"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="243"/>
     <source>&lt;p&gt;Certificates:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Do you want to accept all these certificates?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="281"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="282"/>
     <source>&lt;br/&gt;Issuer: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="284"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="285"/>
     <source>&lt;br/&gt;Not valid before: {0}&lt;br/&gt;Valid Until: {1}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="291"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="292"/>
     <source>&lt;br/&gt;Alternate Names:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -22444,112 +22448,112 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2757"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2768"/>
     <source>New Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2343"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2354"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2757"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2768"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2457"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2468"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3357"/>
     <source>New project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2407"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2418"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2437"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2448"/>
     <source>None</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2431"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2442"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2529"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2540"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2529"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2540"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3370"/>
     <source>Open project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2712"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2723"/>
     <source>Project Files (*.e4p *.e4pz)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2875"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2886"/>
     <source>Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2877"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2888"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3393"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3404"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2878"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2889"/>
     <source>Project Files (*.e4p);;Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2894"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2894"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2934"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2945"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2934"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2945"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>The project contains one file with syntax errors.</numerusform>
@@ -22557,687 +22561,687 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3357"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3350"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3361"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3351"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3362"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3370"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3363"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3364"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3374"/>
-    <source>Close the current project</source>
+    <source>Open an existing project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3375"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3382"/>
+    <source>Close project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3382"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3538"/>
-    <source>&amp;Save</source>
+    <source>&amp;Close</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3385"/>
-    <source>Save the current project</source>
+    <source>Close the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3386"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3393"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
+    <source>Save project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3549"/>
+    <source>&amp;Save</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3396"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <source>Save the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3397"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3404"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3407"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3408"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3406"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3417"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3406"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3417"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3410"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3421"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3411"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3422"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3424"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3435"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3426"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3437"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3434"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3434"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3438"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3449"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3440"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3448"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3448"/>
-    <source>Searc&amp;h new files...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3451"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3459"/>
+    <source>Search new files</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3459"/>
+    <source>Searc&amp;h new files...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3462"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3452"/>
-    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3460"/>
-    <source>Project properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3460"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3463"/>
-    <source>Show the project properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3464"/>
-    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3471"/>
-    <source>User project properties</source>
+    <source>Project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3471"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>Show the project properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3475"/>
+    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3482"/>
+    <source>User project properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3482"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3485"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3476"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3487"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3483"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3483"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3486"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3497"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3488"/>
-    <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3499"/>
-    <source>Lexer Associations</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3499"/>
+    <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3510"/>
+    <source>Lexer Associations</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3510"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3502"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3513"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3504"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3515"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3516"/>
-    <source>Debugger Properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3516"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3519"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3520"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3527"/>
-    <source>Load</source>
+    <source>Debugger Properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3527"/>
-    <source>&amp;Load</source>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3530"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
+    <source>Show the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3531"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3538"/>
-    <source>Save</source>
+    <source>Load</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3538"/>
+    <source>&amp;Load</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3541"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
+    <source>Load the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3542"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3549"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3549"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
+    <source>Save</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3552"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <source>Save the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3553"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3561"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3561"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3560"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3560"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3563"/>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3564"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3572"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3572"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3575"/>
     <source>Reset the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3565"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3576"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3574"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3585"/>
     <source>Load session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3577"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3588"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3578"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3589"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3591"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3602"/>
     <source>Save session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3594"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3605"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3595"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3606"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3608"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3619"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3611"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3622"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3612"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3623"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3621"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3632"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3621"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3632"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3624"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3635"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3626"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3637"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3633"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3644"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3633"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3644"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3636"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3647"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3638"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4328"/>
-    <source>Profile Data</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3646"/>
-    <source>&amp;Profile Data...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3649"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4339"/>
+    <source>Profile Data</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3657"/>
+    <source>&amp;Profile Data...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3660"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3651"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3662"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4381"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4392"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3658"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3669"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3672"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3663"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3674"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4518"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4529"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3673"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3684"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3677"/>
-    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3679"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4697"/>
-    <source>Create Plugin Archive</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3688"/>
+    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3690"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4708"/>
+    <source>Create Plugin Archive</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3699"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3692"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3703"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3694"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3705"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3715"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3715"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3708"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3719"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3710"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3721"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3739"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3750"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3740"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3741"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3744"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3746"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3747"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3748"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3749"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3751"/>
-    <source>Debugger</source>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3752"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3755"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3757"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3758"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3759"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3760"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3762"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3763"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3860"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3871"/>
     <source>Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3921"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3932"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4031"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4042"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4031"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4042"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4180"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4160"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4171"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4180"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4261"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4272"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4307"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4318"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4282"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4293"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4282"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4293"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4328"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4339"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4381"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4392"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4488"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4499"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4518"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4529"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4537"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4548"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4547"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4558"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4561"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4572"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4577"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4588"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4599"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4610"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4613"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4624"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4697"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4708"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
--- a/i18n/eric5_es.ts	Sat Oct 16 19:19:19 2010 +0200
+++ b/i18n/eric5_es.ts	Sat Oct 16 21:01:28 2010 +0200
@@ -5307,32 +5307,32 @@
     <translation>Parar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="145"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="149"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Guardar archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="359"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="363"/>
     <source>?</source>
     <translation>?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="384"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="388"/>
     <source>bytes</source>
     <translation>bytes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="387"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="391"/>
     <source>kB</source>
     <translation>kB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="390"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="394"/>
     <source>MB</source>
     <translation>MB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="131"/>
     <source>Downloading</source>
     <translation>Descargando</translation>
   </message>
@@ -5342,52 +5342,52 @@
     <translation>Descarga de Eric5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="131"/>
     <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Está a punto de descargar el archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;¿Qué desea hacer?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="156"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="160"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation>Descarga cancelada: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="269"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="273"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation>Error al abrir el fichero a guardar: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="276"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="280"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation>Error al guardar: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="293"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="297"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation>Error de Red: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="353"/>
     <source>- {0}:{1:02} minutes remaining</source>
     <translation>-{0}:{1:02} minutos restantes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="356"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="360"/>
     <source>- {0} seconds remaining</source>
     <translation>- {0} seconds restantes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="358"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="362"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec) {3}</source>
     <translation>{0} de {1} ({2}/segundo) {3}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="367"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="371"/>
     <source>{0} downloaded</source>
     <translation>{0} descargado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="370"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="374"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation>{0} de {1} - Parado</translation>
   </message>
@@ -8441,117 +8441,117 @@
     <translation>&lt;b&gt;Configurar estilos del editor&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="47"/>
     <source>Fonts</source>
     <translation>Fuentes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="43"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="53"/>
     <source>Select, whether the monospaced font should be used as default</source>
     <translation>Seleccionar si la fuente monoespacio se debe usar por defecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="46"/>
-    <source>Use monospaced as default</source>
-    <translation>Usar monoespacio por defecto</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="56"/>
+    <source>Use monospaced as default</source>
+    <translation>Usar monoespacio por defecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="66"/>
     <source>Default Text</source>
     <translation>Texto por Defecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="69"/>
-    <source>Press to select the default font for the editor&apos;s text</source>
-    <translation>Pulse para seleccionar la fuente por defecto del editor de texto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="72"/>
-    <source>Default Text Font</source>
-    <translation>Fuente de texto por defecto</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="79"/>
-    <source>Press to select the font to be used as the monospaced font</source>
-    <translation>Pulse para seleccionar la fuente para utilizar como fuente monoespacio</translation>
+    <source>Press to select the default font for the editor&apos;s text</source>
+    <translation>Pulse para seleccionar la fuente por defecto del editor de texto</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="82"/>
-    <source>Monospaced Font</source>
-    <translation>Fuente Monoespacio</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="337"/>
-    <source>Press to select the font for the editor line numbers</source>
-    <translation>Pulse para seleccionar la fuente para números de línea en el editor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="340"/>
-    <source>Line Numbers Font</source>
-    <translation>Fuente para números de Línea</translation>
+    <source>Default Text Font</source>
+    <translation>Fuente de texto por defecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="89"/>
+    <source>Press to select the font to be used as the monospaced font</source>
+    <translation>Pulse para seleccionar la fuente para utilizar como fuente monoespacio</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="92"/>
+    <source>Monospaced Font</source>
+    <translation>Fuente Monoespacio</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="347"/>
+    <source>Press to select the font for the editor line numbers</source>
+    <translation>Pulse para seleccionar la fuente para números de línea en el editor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="350"/>
+    <source>Line Numbers Font</source>
+    <translation>Fuente para números de Línea</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="102"/>
     <source>Monospaced Text</source>
     <translation>Texto Monoespaciado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="356"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="366"/>
     <source>2345</source>
     <translation>2345</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="108"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="118"/>
     <source>Margins</source>
     <translation>Márgenes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="116"/>
-    <source>Select whether line numbers margin should be shown.</source>
-    <translation>Seleccionar si el margen para números de línea debe ser mostrado.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="119"/>
-    <source>Show Line Numbers Margin</source>
-    <translation>Mostrar margen para números de Línea</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="126"/>
-    <source>Select whether the fold margin should be shown.</source>
-    <translation>Seleccionar si el margen de plegado debe ser mostrado.</translation>
+    <source>Select whether line numbers margin should be shown.</source>
+    <translation>Seleccionar si el margen para números de línea debe ser mostrado.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="129"/>
+    <source>Show Line Numbers Margin</source>
+    <translation>Mostrar margen para números de Línea</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="136"/>
+    <source>Select whether the fold margin should be shown.</source>
+    <translation>Seleccionar si el margen de plegado debe ser mostrado.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="139"/>
     <source>Show Fold Margin</source>
     <translation>Mostrar margen de plegado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="150"/>
-    <source>Linenumbers width:</source>
-    <translation>Ancho de números de línea:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="160"/>
+    <source>Linenumbers width:</source>
+    <translation>Ancho de números de línea:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="170"/>
     <source>Move to set the width of the linenumbers margin.</source>
     <translation>Mover para establecer la anchura del margen para números de línea.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="182"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="192"/>
     <source>Displays the selected width of the linenumbers margin.</source>
     <translation>Muestra la anchura seleccionada para el margen de números de línea.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="202"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="212"/>
     <source>Folding style:</source>
     <translation>Estilo de plegado:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="215"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="225"/>
     <source>Select the folding style to be used in the folding margin</source>
     <translation>Seleccionar el estilo de plegado a utilizar en el margen de plegado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="218"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="228"/>
     <source>&lt;b&gt;Folding style&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the desired folding style to be used in the folding margin.&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;The available styles are:
@@ -8576,375 +8576,380 @@
 &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="232"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="242"/>
     <source>Plain</source>
     <translation>Plano</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="237"/>
-    <source>Circled</source>
-    <translation>Con círculo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="242"/>
-    <source>Boxed</source>
-    <translation>Con Caja</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="247"/>
-    <source>Circled Tree</source>
-    <translation>Árbol con Círculo</translation>
+    <source>Circled</source>
+    <translation>Con círculo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="252"/>
+    <source>Boxed</source>
+    <translation>Con Caja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="257"/>
+    <source>Circled Tree</source>
+    <translation>Árbol con Círculo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="262"/>
     <source>Boxed Tree</source>
     <translation>Árbol con Caja</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="387"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="397"/>
     <source>Selection</source>
     <translation>Selección</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="395"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="405"/>
     <source>Select to use custom selection colours</source>
     <translation>Seleccione para usar colores personalizados para la selección</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="398"/>
-    <source>&lt;b&gt;Use custom selection colours&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select this entry in order to use custom selection colours in the editor and shell windows. The colours for the selection foreground and background are defined on the colours page.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Usar colores personalizados para la selección&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seleccione esta entrada para utilizar colores personalizados de selección en las ventanas de edición y shell. Los colores para el primer plano y para el fondo se definen en la página de colores&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="401"/>
-    <source>Use custom selection colours</source>
-    <translation>Usar colores personalizados para la selección</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="408"/>
-    <source>Select, if selected text should be colourized by the lexer.</source>
-    <translation>Seleccione si el texto seleccionado debe ser coloreado por el analizador léxico.</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Use custom selection colours&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select this entry in order to use custom selection colours in the editor and shell windows. The colours for the selection foreground and background are defined on the colours page.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Usar colores personalizados para la selección&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seleccione esta entrada para utilizar colores personalizados de selección en las ventanas de edición y shell. Los colores para el primer plano y para el fondo se definen en la página de colores&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="411"/>
-    <source>Colourize selected text</source>
-    <translation>Colorizar texto seleccionado</translation>
+    <source>Use custom selection colours</source>
+    <translation>Usar colores personalizados para la selección</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="418"/>
-    <source>Select to extend selection to end of line</source>
-    <translation>Seleccionar para extender la selección hasta el final de la línea</translation>
+    <source>Select, if selected text should be colourized by the lexer.</source>
+    <translation>Seleccione si el texto seleccionado debe ser coloreado por el analizador léxico.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="421"/>
+    <source>Colourize selected text</source>
+    <translation>Colorizar texto seleccionado</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="428"/>
+    <source>Select to extend selection to end of line</source>
+    <translation>Seleccionar para extender la selección hasta el final de la línea</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="431"/>
     <source>Extend selection to end of line</source>
     <translation>Extender selección hasta el final de la línea</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="432"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="442"/>
     <source>Selection foreground:</source>
     <translation>Primer plano de la selección:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="445"/>
-    <source>Select the foreground colour for the selection.</source>
-    <translation>Seleccionar el color de primer plano para la selección.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="455"/>
+    <source>Select the foreground colour for the selection.</source>
+    <translation>Seleccionar el color de primer plano para la selección.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="465"/>
     <source>Selection background:</source>
     <translation>Color de fondo de la selección:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="468"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="478"/>
     <source>Select the background colour for the selection.</source>
     <translation>Seleccione el color de fondo para la selección.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="483"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="493"/>
     <source>Caret</source>
     <translation>Punto de inserción de texto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="489"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="499"/>
     <source>Select, whether the caretline should be highlighted</source>
     <translation>Seleccionar si la línea con el punto de inserción de texto debe ser resaltada</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="492"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="502"/>
     <source>Caretline visible</source>
     <translation>Punto de inserción de texto visible</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="501"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="511"/>
     <source>Caret width:</source>
     <translation>Anchura del punto de inserción de texto:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="508"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="518"/>
     <source>Select caret width (1, 2 or 3 pixels)</source>
     <translation>Seleccionar ancho del punto de inserción de texto (1, 2 o 3 píxeles)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="541"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="551"/>
     <source>Caret foreground:</source>
     <translation>Color de primer plano para el punto de inserción de texto:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="554"/>
-    <source>Select the colour for the caret.</source>
-    <translation>Seleccionar el color para el punto de inserción de texto.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="564"/>
+    <source>Select the colour for the caret.</source>
+    <translation>Seleccionar el color para el punto de inserción de texto.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="574"/>
     <source>Caretline background:</source>
     <translation>Color de fondo para la línea con el punto de inserción de texto:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="577"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="587"/>
     <source>Select the background colour for the line containing the caret.</source>
     <translation>Seleccionar el color de fondo para la línea que contiene el punto de inserción de texto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="598"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="608"/>
     <source>Current line marker:</source>
     <translation>Marcador de línea actual:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="611"/>
-    <source>Select the colour for the current line marker.</source>
-    <translation>Seleccionar el color para el marcador de línea actual.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="621"/>
+    <source>Select the colour for the current line marker.</source>
+    <translation>Seleccionar el color para el marcador de línea actual.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="631"/>
     <source>Error line marker:</source>
     <translation>Marcador de línea con error:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="634"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="644"/>
     <source>Select the colour for the error line marker.</source>
     <translation>Seleccionar el color para el marcador de línea con error.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="647"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="657"/>
     <source>Braces</source>
     <translation>Llaves ( &apos;{&apos; y &apos;}&apos; )</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="653"/>
-    <source>Select whether matching and bad braces shall be highlighted.</source>
-    <translation>Seleccionar si las llaves coincidentes y las que no se han de resaltar.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="656"/>
-    <source>Highlight braces</source>
-    <translation>Resaltar llaves</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="663"/>
+    <source>Select whether matching and bad braces shall be highlighted.</source>
+    <translation>Seleccionar si las llaves coincidentes y las que no se han de resaltar.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="666"/>
+    <source>Highlight braces</source>
+    <translation>Resaltar llaves</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="673"/>
     <source>Matched braces:</source>
     <translation>Llaves coincidentes:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="676"/>
-    <source>Select the colour for highlighting matching braces.</source>
-    <translation>Seleccione el color de resaltado de llaves coincidentes.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="686"/>
+    <source>Select the colour for highlighting matching braces.</source>
+    <translation>Seleccione el color de resaltado de llaves coincidentes.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="696"/>
     <source>Matched braces background:</source>
     <translation>Fondo de llaves coincidentes:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="699"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="709"/>
     <source>Select the background colour for highlighting matching braces.</source>
     <translation>Seleccione el color de fondo para resaltar llaves coincidentes.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="715"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="725"/>
     <source>Unmatched brace:</source>
     <translation>Llave sin coincidencia:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="722"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="732"/>
     <source>Select the colour for highlighting nonmatching braces.</source>
     <translation>Seleccione el color de resaltado de llaves sin coincidencia.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="738"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="748"/>
     <source>Unmatched brace background:</source>
     <translation>Fondo de llaves sin coincidencia:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="745"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="755"/>
     <source>Select the background colour for highlighting nonmatching braces.</source>
     <translation>Seleccione el color de fondo para resaltar llaves sin coincidencia.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="758"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="768"/>
     <source>End of Line</source>
     <translation>Final de Línea</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="766"/>
-    <source>Select whether end of line shall be shown</source>
-    <translation>Seleccionar si el final de línea debe ser mostrado</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="769"/>
-    <source>Show End of Line</source>
-    <translation>Mostrar final de línea</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="776"/>
-    <source>Select, whether long lines should be wrapped</source>
-    <translation>Seleccionar si las líneas largas se deben partir</translation>
+    <source>Select whether end of line shall be shown</source>
+    <translation>Seleccionar si el final de línea debe ser mostrado</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="779"/>
+    <source>Show End of Line</source>
+    <translation>Mostrar final de línea</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="786"/>
+    <source>Select, whether long lines should be wrapped</source>
+    <translation>Seleccionar si las líneas largas se deben partir</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="789"/>
     <source>Wrap long lines</source>
     <translation>Partir líneas largas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="788"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="798"/>
     <source>Edge Mode</source>
     <translation>Modo del Borde</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="832"/>
-    <source>Select the colour for the edge marker.</source>
-    <translation>Seleccionar el color para el marcador del borde.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="842"/>
+    <source>Select the colour for the edge marker.</source>
+    <translation>Seleccionar el color para el marcador del borde.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="852"/>
     <source>Background colour:</source>
     <translation>Color de fondo:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="855"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="865"/>
     <source>Move to set the edge column.</source>
     <translation>Mover para establecer la columna del borde.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="883"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="893"/>
     <source>Displays the selected tab width.</source>
     <translation>Muestra el ancho de tabulación seleccionado.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="899"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="909"/>
     <source>Column number:</source>
     <translation>Número de columnas:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="906"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="916"/>
     <source>Mode:</source>
     <translation>Modo:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="920"/>
-    <source>Disabled</source>
-    <translation>Deshabilitado</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="925"/>
-    <source>Draw Line</source>
-    <translation>Dibujar línea</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="930"/>
+    <source>Disabled</source>
+    <translation>Deshabilitado</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="935"/>
+    <source>Draw Line</source>
+    <translation>Dibujar línea</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="940"/>
     <source>Change Background Colour</source>
     <translation>Cambiar color de fondo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1001"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1011"/>
     <source>Various</source>
     <translation>Varios</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1007"/>
-    <source>Select whether whitspace characters shall be shown</source>
-    <translation>Seleccionar si los caracteres de espacio en blanco deben ser mostrados</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1010"/>
-    <source>Show Whitespace</source>
-    <translation>Mostrar espacios en blanco</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1017"/>
-    <source>Select to show a minimalistic context menu</source>
-    <translation>Seleccionar mostrar un menú de contexto minimalista</translation>
+    <source>Select whether whitspace characters shall be shown</source>
+    <translation>Seleccionar si los caracteres de espacio en blanco deben ser mostrados</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1020"/>
+    <source>Show Whitespace</source>
+    <translation>Mostrar espacios en blanco</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1027"/>
+    <source>Select to show a minimalistic context menu</source>
+    <translation>Seleccionar mostrar un menú de contexto minimalista</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1030"/>
     <source>Show minimal context menu</source>
     <translation>Mostrar menú de contexto minimalista</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="264"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="274"/>
     <source>Margins foreground:</source>
     <translation>Color de primer plano para márgenes:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="277"/>
-    <source>Select the foreground colour for the margins</source>
-    <translation>Seleccionar el color de primer plano para los márgenes</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="287"/>
+    <source>Select the foreground colour for the margins</source>
+    <translation>Seleccionar el color de primer plano para los márgenes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="297"/>
     <source>Margins background:</source>
     <translation>Color de fondo para los márgenes:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="300"/>
-    <source>Select the background colour for the margins</source>
-    <translation>Seleccione el color de fondo para los márgenes</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="310"/>
+    <source>Select the background colour for the margins</source>
+    <translation>Seleccione el color de fondo para los márgenes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="320"/>
     <source>Foldmargin background:</source>
     <translation>Color de fondo para los pliegues de los márgenes:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="323"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="333"/>
     <source>Select the background colour for the foldmargin</source>
     <translation>Seleccione el color de fondo para los pliegues de los márgenes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="136"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="146"/>
     <source>Select to show unified margins (like eric4 &lt; 4.3.0)</source>
     <translation>Seleccionar para mostrar márgenes unificados (como eric4 &lt; 4.3.0)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="139"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="149"/>
     <source>Show unified margins</source>
     <translation>Mostrar márgenes unificados</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="592"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="602"/>
     <source>Debugging Line Markers</source>
     <translation>Marcadores de Línea de Depuración</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="944"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="954"/>
     <source>Zoom</source>
     <translation>Zoom</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="950"/>
-    <source>Initial zoom factor:</source>
-    <translation>Factor de zoom inicial:</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="960"/>
+    <source>Initial zoom factor:</source>
+    <translation>Factor de zoom inicial:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="970"/>
     <source>Move to set the initial zoom factor</source>
     <translation>Mover para establecer el factor de zoom inicial</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="982"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="992"/>
     <source>Displays the selected initial zoom factor</source>
     <translation>Muestra el factor de zoom inicial seleccionado</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="37"/>
+    <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Fonts and colors of the syntax highlighters have to be configured on the syntax highlighter styles page.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorTypingPage</name>
@@ -11078,112 +11083,112 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="630"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="634"/>
     <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Abrir enlace en Nueva Pestaña Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="268"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="272"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ventana de Ayuda&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Esta ventana muestra la información de ayuda seleccionada.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="689"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="693"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Inspector Web...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Compruebe que la dirección no tenga errores como &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.ejemplo.org en lugar de &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.ejemplo.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Si la dirección es correcta, intente comprobar la conexión de red.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Si el ordenador o la red están protegidos por un firewall o un proxy, asegúrese de que al navegador se le permite acceder a la red.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="663"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="667"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation>Marcador a esta Página</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="634"/>
-    <source>Save Lin&amp;k</source>
-    <translation>Guardar &amp;Enlace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="635"/>
-    <source>Bookmark this Link</source>
-    <translation>Marcador a este Enlace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="638"/>
+    <source>Save Lin&amp;k</source>
+    <translation>Guardar &amp;Enlace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="639"/>
+    <source>Bookmark this Link</source>
+    <translation>Marcador a este Enlace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="642"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Copiar Enlace al Portapapeles</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="643"/>
-    <source>Open Image in New Tab</source>
-    <translation>Abrir Imagen en Nueva Pestaña</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="647"/>
+    <source>Open Image in New Tab</source>
+    <translation>Abrir Imagen en Nueva Pestaña</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="651"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Guardar imagen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="648"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="652"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Copiar Imagen al Portapapeles</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="649"/>
-    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
-    <translation>Copiar Ubicación de la Imagen al Portapapeles</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="452"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation>Navegador Web</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="653"/>
+    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
+    <translation>Copiar Ubicación de la Imagen al Portapapeles</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="456"/>
+    <source>Web Browser</source>
+    <translation>Navegador Web</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="657"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Bloquear Imagen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="677"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="681"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Buscar con...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="412"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="416"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no existe.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="452"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="456"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;No se ha podido ejecutar un visor para el archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="434"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="438"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;No se pudo ejecutar una aplicación para la URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="949"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="952"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Error al cargar la página: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="958"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="961"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Al conectar con: {0}.</translation>
   </message>
@@ -11841,27 +11846,27 @@
 <context>
   <name>HelpWebPage</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="216"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="220"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Error al cargar la página: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Al conectar con: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Compruebe que la dirección no tenga errores como &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.ejemplo.org en lugar de &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.ejemplo.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Si la dirección es correcta, intente comprobar la conexión de red.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="229"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Si el ordenador o la red están protegidos por un firewall o un proxy, asegúrese de que al navegador se le permite acceder a la red.</translation>
   </message>
@@ -16468,22 +16473,22 @@
     <translation>Cargando Historial</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="439"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="440"/>
     <source>Saving History</source>
     <translation>Guardando Historial</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="413"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="414"/>
     <source>&lt;p&gt;Unable to open history file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;No se ha podido abrir el archivo de historial &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="433"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="434"/>
     <source>&lt;p&gt;Error removing old history file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Error al eliminar el archivo de historial antiguo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="439"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="440"/>
     <source>&lt;p&gt;Error moving new history file over old one (&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;).&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Error al copiar el nuevo archivo de historial sobre el antiguo (&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;).&lt;br/&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -20652,52 +20657,52 @@
 <context>
   <name>NetworkAccessManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="226"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>Errores de SSL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="242"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="243"/>
     <source>Certificates</source>
     <translation>Certificados</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="159"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="160"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Introduzca nombre de usuario y contraseña para &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="162"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="163"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Introduzca nombre de usuario y contraseña para &apos;{0}&apos;, reino {1}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="189"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="190"/>
     <source>&lt;b&gt;Connect to proxy &apos;{0}&apos; using:&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Conectar al proxy &apos;{0}&apos; utilizando:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="226"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors for &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Errores de SSL para &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;¿Desea ignorar estos errores?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="242"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="243"/>
     <source>&lt;p&gt;Certificates:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Do you want to accept all these certificates?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Certificados:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;¿Desea aceptar todos estos certificados?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="281"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="282"/>
     <source>&lt;br/&gt;Issuer: {0}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Emisor: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="284"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="285"/>
     <source>&lt;br/&gt;Not valid before: {0}&lt;br/&gt;Valid Until: {1}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;No válido antes de: {0}&lt;br/&gt;Válido Hasta: {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="291"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="292"/>
     <source>&lt;br/&gt;Alternate Names:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Nombres alternativos:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
   </message>
@@ -22387,92 +22392,92 @@
     <translation>Crear directorio de proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2757"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2768"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Proyecto nuevo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2343"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2354"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>¿Agregar archivos existentes al proyecto?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2757"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2768"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Seleccion el Sistema de control de versiones (VCS)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2457"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2468"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>¿Le gustaría editar las opciones de comando para VCS?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3357"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Proyecto nuevo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2407"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2418"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>¿Debe añadirse el archivo de proyecto al repositorio?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2437"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2448"/>
     <source>None</source>
     <translation>Ninguno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2431"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2442"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>Seleccione el sistema de control de versiones para el proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3370"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Abrir proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2875"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2886"/>
     <source>Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
     <translation>Archivos de proyecto comprimido (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2877"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2888"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Archivos de proyecto (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3393"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3404"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Guardar proyecto como</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2878"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2889"/>
     <source>Project Files (*.e4p);;Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
     <translation>Archivos de proyecto (*.e4p);;Archivos de proyecto comprimido (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2894"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2905"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Guardar archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2934"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2945"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Cerrar Proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2934"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2945"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>El proyecto actual tiene cambios sin guardar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Se detectaron errores de sintaxis</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3086"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>El archivo contiene %n archivo(s) con errores de sintaxis.</numerusform>
@@ -22480,587 +22485,587 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3357"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nuevo...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3350"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3361"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Generar un nuevo proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3351"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3362"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nuevo...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para introducir la información para un nuevo proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3370"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Abrir...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3363"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation>Abrir un proyecto existente</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3364"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Abrir...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un proyecto existente..&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Cerrar proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Cerrar</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3374"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Cierra el proyecto actual</translation>
+    <source>Open an existing project</source>
+    <translation>Abrir un proyecto existente</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3375"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Cerrar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cierra el proyecto actualt.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Abrir...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un proyecto existente..&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3382"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Cerrar proyecto</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3382"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Guardar proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3538"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Guardar</translation>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Cerrar</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3385"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Guarda el proyecto actual</translation>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Cierra el proyecto actual</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3386"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Guardar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Guarda el proyecto actual.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Cerrar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cierra el proyecto actualt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3393"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
-    <translation>Guardar co&amp;mo...</translation>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Guardar proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3549"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Guardar</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3396"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation>Guardar el proyecto actual en un nuevo archivo</translation>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Guarda el proyecto actual</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3397"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Guardar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Guarda el proyecto actual.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3404"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
+    <translation>Guardar co&amp;mo...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3407"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation>Guardar el proyecto actual en un nuevo archivo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3408"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Guardar como&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Guarda el proyecto en otro archivo.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3406"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3417"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Agregar archivos al proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3406"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3417"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation>&amp;Agregar archivos...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3410"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3421"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Añadir archivos al proyecto actual</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3411"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3422"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Añadir archivos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para añadir archivos al proyecto actual. El lugar donde se van a añadir es determinado por la extensión del nombre de archivo.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation>Agregar directorio al proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation>Agregar directorio...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3424"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3435"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Agregar directorio al proyecto actual</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3426"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3437"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Añadir directorio...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para añadir un directorio al proyecto actual.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3434"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Añadir traducción al proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3434"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>Añadir &amp;Traducción...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3438"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3449"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Añadir una traducción al proyecto actual</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3440"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Añadir traducción...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para añadir una traducción al proyecto actual.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3448"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation>Buscar archivos nuevos</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3448"/>
-    <source>Searc&amp;h new files...</source>
-    <translation>Bus&amp;car archivos nuevos...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3451"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Añadir traducción...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para añadir una traducción al proyecto actual.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3459"/>
+    <source>Search new files</source>
+    <translation>Buscar archivos nuevos</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3459"/>
+    <source>Searc&amp;h new files...</source>
+    <translation>Bus&amp;car archivos nuevos...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3462"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Bucar nuevos archivos en el directorio de proyecto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3452"/>
-    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Buscar nuevos archivos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Busca nuevos archivos (fuentes, *.ui, *.idl) en el directorio del proyecto y en los subdirectorios registrados.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3460"/>
-    <source>Project properties</source>
-    <translation>Propiedades del proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3460"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Propiedades...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3463"/>
-    <source>Show the project properties</source>
-    <translation>Ver las propiedades del proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3464"/>
-    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Propiedades...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra un diálogo para editar las propiedades del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Buscar nuevos archivos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Busca nuevos archivos (fuentes, *.ui, *.idl) en el directorio del proyecto y en los subdirectorios registrados.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3471"/>
-    <source>User project properties</source>
-    <translation>Propiedades del usuario del proyecto</translation>
+    <source>Project properties</source>
+    <translation>Propiedades del proyecto</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3471"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation>Propiedades del &amp;Usuario...</translation>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Propiedades...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>Show the project properties</source>
+    <translation>Ver las propiedades del proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3475"/>
+    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Propiedades...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra un diálogo para editar las propiedades del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3482"/>
+    <source>User project properties</source>
+    <translation>Propiedades del usuario del proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3482"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation>Propiedades del &amp;Usuario...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3485"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Muestra propiedades del proyecto específicas del usuario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3476"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3487"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Propiedades del Usuario...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo par editar las propiedades del proyecto específicas del usuario.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3483"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Asociación de tipos de archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3483"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Asociación de tipos de archivo...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3486"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3497"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Ver las asociaciones del proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3488"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3499"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Asociaciones de Tipo de Archivo...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra un diálogo para editar las asociaciones de los tipos de archivos del proyecto. Estas asociaciones determinan el tipo (fuente, formulario, interfaz u otras) con un patrón de nombres de archivo. Se usan cuando se añade un archivo al proyecto y cuando se realiza una búsqueda de nuevos archivos.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3516"/>
-    <source>Debugger Properties</source>
-    <translation>Propiedades del depurador</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3516"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Propiedades del depurador...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3519"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Muestra las propiedades del depurador</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3520"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Propiedades del Depurador...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo par editar las propiedades del depurador específicas del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3527"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation>Cargar</translation>
+    <source>Debugger Properties</source>
+    <translation>Propiedades del depurador</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3527"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>&amp;Cargar</translation>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Propiedades del depurador...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3530"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Cargar las propiedades del depurador</translation>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Muestra las propiedades del depurador</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3531"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Cargar Propiedades del Depurador&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Carga las opciones de configuración del depurador específicas del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&l