Updated translations. eric7

Tue, 24 Aug 2021 18:06:48 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Tue, 24 Aug 2021 18:06:48 +0200
branch
eric7
changeset 8540
ddeace12034a
parent 8539
24daea9ad41b
child 8541
927d57b6aae0

Updated translations.

eric7/i18n/eric7_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_empty.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_zh_CN.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Tue Aug 24 18:04:32 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Tue Aug 24 18:06:48 2021 +0200
@@ -8301,6 +8301,16 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to move a breakpoint to a line generating executable code</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Intelligent breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
    <source>Number of recent files and conditions:</source>
    <translation type="unfinished">Počet nedávných souborů:</translation>
   </message>
@@ -8400,26 +8410,26 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="287" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="275" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="293" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="281" />
    <source>Add allowed host</source>
    <translation>Přidat povoleného hosta</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="310" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="276" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="316" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="282" />
    <source>Enter the IP address of an allowed host</source>
    <translation>Zadání IP adresy povoleného hosta</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="323" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="288" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="329" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="294" />
    <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Zadaná adresa &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není validní IP v4 nebo IP v6. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="322" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="309" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="328" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="315" />
    <source>Edit allowed host</source>
    <translation>Editovat povolené hosty</translation>
   </message>
@@ -10835,930 +10845,940 @@
  <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3180" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="400" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3200" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="403" />
    <source>Open File</source>
    <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="401" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="404" />
    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="492" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="495" />
    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window's titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="822" />
-   <source>Undo</source>
-   <translation>Vrátit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="825" />
+   <source>Undo</source>
+   <translation>Vrátit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828" />
    <source>Redo</source>
    <translation>Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="827" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="830" />
    <source>Revert to last saved state</source>
    <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="832" />
-   <source>Cut</source>
-   <translation>Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="835" />
-   <source>Copy</source>
-   <translation>Kopírovat</translation>
+   <source>Cut</source>
+   <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="838" />
+   <source>Copy</source>
+   <translation>Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="841" />
    <source>Paste</source>
    <translation>Vložit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="843" />
-   <source>Indent</source>
-   <translation>Odsadit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="846" />
-   <source>Unindent</source>
-   <translation>Zrušit odsazení</translation>
+   <source>Indent</source>
+   <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="849" />
-   <source>Comment</source>
-   <translation>Vytvořit komentář</translation>
+   <source>Unindent</source>
+   <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="852" />
+   <source>Comment</source>
+   <translation>Vytvořit komentář</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
    <source>Uncomment</source>
    <translation>Zrušit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8822" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8844" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="858" />
    <source>Generate Docstring</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="859" />
-   <source>Select to brace</source>
-   <translation>Vybrat až po závorku</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="860" />
-   <source>Select all</source>
-   <translation>Vybrat vše</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="862" />
+   <source>Select to brace</source>
+   <translation>Vybrat až po závorku</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="863" />
+   <source>Select all</source>
+   <translation>Vybrat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865" />
    <source>Deselect all</source>
    <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="864" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="867" />
    <source>Execute Selection In Console</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="876" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="879" />
    <source>Use Monospaced Font</source>
    <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="881" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="884" />
    <source>Autosave enabled</source>
    <translation>Zapnout autosave</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="885" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="888" />
    <source>Typing aids enabled</source>
    <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="892" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="895" />
    <source>Automatic Completion enabled</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="900" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="903" />
    <source>Calltip</source>
    <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="902" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="905" />
    <source>Code Info</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="917" />
-   <source>New Document View</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="920" />
+   <source>New Document View</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="923" />
    <source>New Document View (with new split)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="928" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="931" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation>Uložit jako...</translation>
+   <source>Save</source>
+   <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="934" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation>Uložit jako...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="937" />
    <source>Save Copy...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="952" />
-   <source>Complete</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="958" />
-   <source>Clear Completions Cache</source>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
+   <source>Complete</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="961" />
+   <source>Clear Completions Cache</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="964" />
    <source>Complete from Document</source>
    <translation type="unfinished">z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="966" />
    <source>Complete from APIs</source>
    <translation type="unfinished">z API</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="965" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="968" />
    <source>Complete from Document and APIs</source>
    <translation type="unfinished">z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="979" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="982" />
    <source>Check</source>
    <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="990" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="993" />
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1001" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1004" />
    <source>Show</source>
    <translation>Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1003" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1006" />
    <source>Code metrics...</source>
    <translation>Metrika kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1005" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1008" />
    <source>Code coverage...</source>
    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1007" />
-   <source>Show code coverage annotations</source>
-   <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1010" />
-   <source>Hide code coverage annotations</source>
-   <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
+   <source>Show code coverage annotations</source>
+   <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1013" />
+   <source>Hide code coverage annotations</source>
+   <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1016" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation>Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1026" />
-   <source>Diagrams</source>
-   <translation>Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1029" />
+   <source>Diagrams</source>
+   <translation>Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1032" />
    <source>Class Diagram...</source>
    <translation>Diagram třídy...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1031" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1034" />
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation>Diagram balíčku...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1033" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1036" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation>Diagram importů...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1035" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1038" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation>Diagram aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1040" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1043" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1053" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1056" />
    <source>Languages</source>
    <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1058" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1061" />
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Text</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1082" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1085" />
    <source>Guessed</source>
    <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1427" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1086" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1430" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1089" />
    <source>Alternatives</source>
    <translation>Alternativy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1103" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1106" />
    <source>Encodings</source>
    <translation>Kódování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1126" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1129" />
    <source>Re-Open With Encoding</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1146" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1149" />
    <source>End-of-Line Type</source>
    <translation>Typ Konec-řádku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1151" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1154" />
    <source>Unix</source>
    <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1158" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1161" />
    <source>Windows</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1165" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1168" />
    <source>Macintosh</source>
    <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1183" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1186" />
    <source>Spelling</source>
    <translation type="unfinished">Pravopis</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7959" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1191" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7981" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194" />
    <source>Check spelling...</source>
    <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194" />
-   <source>Check spelling of selection...</source>
-   <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1197" />
+   <source>Check spelling of selection...</source>
+   <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1200" />
    <source>Remove from dictionary</source>
    <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1215" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1218" />
    <source>Spell Check Languages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1220" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1223" />
    <source>No Language</source>
    <translation>Žádný jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1248" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1251" />
    <source>Toggle bookmark</source>
    <translation>Přepnout záložku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1250" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1253" />
    <source>Next bookmark</source>
    <translation>Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1252" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1255" />
    <source>Previous bookmark</source>
    <translation>Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1254" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1257" />
    <source>Clear all bookmarks</source>
    <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1263" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1266" />
    <source>Toggle breakpoint</source>
    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1265" />
-   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
-   <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1268" />
+   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
+   <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1271" />
    <source>Edit breakpoint...</source>
    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5700" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1270" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5720" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1273" />
    <source>Enable breakpoint</source>
    <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1273" />
-   <source>Next breakpoint</source>
-   <translation>Následující breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1276" />
+   <source>Next breakpoint</source>
+   <translation>Následující breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1279" />
    <source>Previous breakpoint</source>
    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1280" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1283" />
    <source>Clear all breakpoints</source>
    <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1290" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1293" />
    <source>Toggle all folds</source>
    <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1295" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1298" />
    <source>Toggle all folds (including children)</source>
    <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1300" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1303" />
    <source>Toggle current fold</source>
    <translation type="unfinished">Složit/rozložit aktuální složený blok</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1306" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1309" />
    <source>Expand (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1311" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1314" />
    <source>Collapse (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1317" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1320" />
    <source>Clear all folds</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1329" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1332" />
    <source>Goto syntax error</source>
    <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1333" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1336" />
    <source>Show syntax error message</source>
    <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1338" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1341" />
    <source>Clear syntax error</source>
    <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1343" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1346" />
    <source>Next warning</source>
    <translation>Následující varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1347" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1350" />
    <source>Previous warning</source>
    <translation>Předchozí varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1351" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1354" />
    <source>Show warning message</source>
    <translation>Zobrazit varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1355" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1358" />
    <source>Clear warnings</source>
    <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1360" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1363" />
    <source>Next uncovered line</source>
    <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1364" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1367" />
    <source>Previous uncovered line</source>
    <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1369" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1372" />
    <source>Next task</source>
    <translation>Následující úloha</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1373" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1376" />
    <source>Previous task</source>
    <translation>Předchozí úloha</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1378" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1381" />
    <source>Next change</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1382" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1385" />
    <source>Previous change</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1386" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1389" />
    <source>Clear changes</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1414" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1406" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1417" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1409" />
    <source>Export source</source>
    <translation>Export zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1407" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1410" />
    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1415" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1418" />
    <source>No export format given. Aborting...</source>
    <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1424" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1427" />
    <source>Alternatives ({0})</source>
    <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1445" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1448" />
    <source>Pygments Lexer</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1446" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1449" />
    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
    <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2010" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2013" />
    <source>Modification of Read Only file</source>
    <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2011" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2014" />
    <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
    <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2742" />
-   <source>Printing...</source>
-   <translation>Tisk...</translation>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2432" />
+   <source>Add Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished">Přidat breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2433" />
+   <source>No Python byte code will be created for the selected line. No break point will be set!</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2762" />
+   <source>Printing...</source>
+   <translation>Tisk...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2782" />
    <source>Printing completed</source>
    <translation>Tisk je hotov</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2764" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2784" />
    <source>Error while printing</source>
    <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2767" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2787" />
    <source>Printing aborted</source>
    <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3122" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3142" />
    <source>File Modified</source>
    <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3123" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3143" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3181" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3201" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3361" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3343" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3298" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3381" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3363" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3318" />
    <source>Save File</source>
    <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3299" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3319" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3362" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3382" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4850" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4870" />
    <source>Autocompletion</source>
    <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4851" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4871" />
    <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
    <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4988" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5008" />
    <source>Auto-Completion Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4989" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5009" />
    <source>The completion list provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5283" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5303" />
    <source>Call-Tips Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5284" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5304" />
    <source>The call-tips provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5703" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5723" />
    <source>Disable breakpoint</source>
    <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6070" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6090" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6071" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6091" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6133" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6126" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6153" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6146" />
    <source>Show Code Coverage Annotations</source>
    <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6127" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6147" />
    <source>All lines have been covered.</source>
    <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6134" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6154" />
    <source>There is no coverage file available.</source>
    <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6250" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6270" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6251" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6271" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6412" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6406" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6432" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6426" />
    <source>Syntax Error</source>
    <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6413" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433" />
    <source>No syntax error message available.</source>
    <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6624" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6618" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6644" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6638" />
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6625" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6645" />
    <source>No warning messages available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6685" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6705" />
    <source>Style: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6688" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6708" />
    <source>Warning: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6695" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6715" />
    <source>Error: {0}</source>
    <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6801" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6821" />
    <source>Macro Name</source>
    <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6802" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6822" />
    <source>Select a macro name:</source>
    <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6829" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6849" />
    <source>Load macro file</source>
    <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6873" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6831" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6893" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6851" />
    <source>Macro files (*.macro)</source>
    <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6851" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6842" />
-   <source>Error loading macro</source>
-   <translation>Chyba při načítání makra</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6843" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6852" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6871" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6862" />
+   <source>Error loading macro</source>
+   <translation>Chyba při načítání makra</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6863" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6872" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6891" />
    <source>Save macro file</source>
    <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6888" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6908" />
    <source>Save macro</source>
    <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6889" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6909" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6903" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6923" />
    <source>Error saving macro</source>
    <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6904" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6924" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6916" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6936" />
    <source>Start Macro Recording</source>
    <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6917" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6937" />
    <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
    <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6942" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6962" />
    <source>Macro Recording</source>
    <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6943" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6963" />
    <source>Enter name of the macro:</source>
    <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7095" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7115" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7101" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7121" />
    <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7107" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7127" />
    <source>File changed</source>
    <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7156" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7178" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7436" />
-   <source>Drop Error</source>
-   <translation>Zahodit chybu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7437" />
-   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7455" />
-   <source>Resources</source>
-   <translation>Zdroje</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7458" />
+   <source>Drop Error</source>
+   <translation>Zahodit chybu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7459" />
+   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7477" />
+   <source>Resources</source>
+   <translation>Zdroje</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7480" />
    <source>Add file...</source>
    <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7460" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7482" />
    <source>Add files...</source>
    <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7462" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7484" />
    <source>Add aliased file...</source>
    <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7465" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7487" />
    <source>Add localized resource...</source>
    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7469" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7491" />
    <source>Add resource frame</source>
    <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7489" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7511" />
    <source>Add file resource</source>
    <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7505" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7527" />
    <source>Add file resources</source>
    <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7532" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7525" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7554" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7547" />
    <source>Add aliased file resource</source>
    <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7533" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7555" />
    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
    <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7598" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7620" />
    <source>Package Diagram</source>
    <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7599" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7621" />
    <source>Include class attributes?</source>
    <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7617" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7639" />
    <source>Imports Diagram</source>
    <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7618" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7640" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7631" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7653" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7632" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7654" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7961" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7983" />
    <source>Add to dictionary</source>
    <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7985" />
    <source>Ignore All</source>
    <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8377" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8399" />
    <source>Sort Lines</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8378" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8400" />
    <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8466" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8488" />
    <source>Register Mouse Click Handler</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8467" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8489" />
    <source>A mouse click handler for "{0}" was already registered by "{1}". Aborting request by "{2}"...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8560" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8582" />
    <source>{0:4d}  {1}</source>
    <comment>line number, source code</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8565" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8587" />
    <source>{0:4d}  {1}
   =&gt; {2}</source>
    <comment>line number, source code, file name</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8628" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8650" />
    <source>EditorConfig Properties</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8629" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8651" />
    <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -46820,7 +46840,7 @@
    <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="469" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="470" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="415" />
    <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
    <translation type="unfinished">Python soubory (*.py *.py3)</translation>
@@ -47073,7 +47093,7 @@
    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="471" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="472" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585" />
    <source>Python3 Files (*.py)</source>
    <translation>Python3 soubory (*.py)</translation>
@@ -55181,18 +55201,18 @@
  <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1634" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1635" />
    <source>Export Preferences</source>
    <translation>Předvolby exportu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1664" />
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1636" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1665" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1637" />
    <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1662" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1663" />
    <source>Import Preferences</source>
    <translation>Předvolby importu</translation>
   </message>
@@ -55213,7 +55233,7 @@
  <context>
   <name>PreviewModel</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="436" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="442" />
    <source>Variable Name</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -58773,329 +58793,354 @@
  <context>
   <name>ProjectSourcesBrowser</name>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="55" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="56" />
    <source>Sources</source>
    <translation>Zdrojové kódy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="57" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="58" />
    <source>&lt;b&gt;Project Sources Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows to easily see all sources contained in the current project. Several actions can be executed via the context menu.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč zdrojových kódů projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Umožňuje jednoduše vidět všechny zdrojové soubory aktuálního projektu. Několik akcí lze provést i přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="438" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="114" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="459" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="115" />
    <source>Check</source>
    <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="117" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="118" />
    <source>Show</source>
    <translation>Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="119" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="120" />
    <source>Code metrics...</source>
    <translation>Metrika kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="121" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="122" />
    <source>Code coverage...</source>
    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="123" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="124" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation>Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="298" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="126" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="319" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="127" />
    <source>Diagrams</source>
    <translation>Diagramy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="300" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="128" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="321" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="129" />
    <source>Class Diagram...</source>
    <translation>Diagram třídy...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="302" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="130" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="323" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="131" />
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation>Diagram balíčku...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="132" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="133" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation>Diagram importů...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="304" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="134" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="325" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="135" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation>Diagram aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="309" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="139" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="330" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="140" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="143" />
+   <source>Start</source>
+   <translation type="unfinished">Spustit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="146" />
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="150" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="154" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished">Profilovat skript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="158" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation type="unfinished">Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="162" />
    <source>Run unittest...</source>
    <translation>Spustit unittest...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="443" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="313" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="146" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="464" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="334" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="165" />
    <source>Rename file</source>
    <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="536" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="519" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="446" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="401" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="386" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="316" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="251" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="234" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="149" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="557" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="540" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="467" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="422" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="407" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="337" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="272" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="255" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="168" />
    <source>Remove from project</source>
    <translation>Odebrat z projektu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="539" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="522" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="449" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="389" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="319" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="254" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="237" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="152" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="560" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="543" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="470" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="410" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="340" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="275" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="258" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="171" />
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="258" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="218" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="202" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="180" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="156" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="279" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="239" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="223" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="201" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="175" />
    <source>New package...</source>
    <translation>Nový balíček...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="543" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="505" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="491" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="471" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="453" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="405" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="372" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="358" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="338" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="323" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="260" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="220" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="204" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="182" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="158" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="564" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="526" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="512" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="492" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="474" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="426" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="393" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="379" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="359" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="344" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="281" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="241" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="225" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="203" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="177" />
    <source>Add source files...</source>
    <translation>Přidat zdrojové soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="545" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="507" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="493" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="473" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="455" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="407" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="374" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="360" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="340" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="325" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="262" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="222" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="206" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="184" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="160" />
-   <source>Add source directory...</source>
-   <translation>Přidat adresář se zdrojovými soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="550" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="460" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="269" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="169" />
-   <source>Copy Path to Clipboard</source>
-   <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="561" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="553" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="528" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="510" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="496" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="476" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="463" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="420" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="412" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="393" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="377" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="363" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="343" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="330" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="280" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="272" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="243" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="225" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="209" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="187" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="172" />
-   <source>Expand all directories</source>
-   <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="563" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="555" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="530" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="512" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="498" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="478" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="465" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="422" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="414" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="395" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="379" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="365" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="345" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="332" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="282" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="274" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="245" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="227" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="211" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="189" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="174" />
-   <source>Collapse all directories</source>
-   <translation>Složit všechny adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="566" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="557" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="532" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="528" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="514" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="501" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="480" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="467" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="425" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="494" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="476" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="428" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="395" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="381" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="361" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="346" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="283" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="243" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="227" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="205" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="179" />
+   <source>Add source directory...</source>
+   <translation>Přidat adresář se zdrojovými soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="571" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="481" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="290" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="190" />
+   <source>Copy Path to Clipboard</source>
+   <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="582" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="574" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="549" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="531" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="517" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="497" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="484" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="441" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="433" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="414" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="398" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="384" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="364" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="351" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="301" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="293" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="264" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="246" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="230" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="208" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="193" />
+   <source>Expand all directories</source>
+   <translation>Rozložit všechny adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="584" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="576" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="551" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="533" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="519" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="499" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="486" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="443" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="435" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="416" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="397" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="382" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="400" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="386" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="366" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="353" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="303" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="295" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="266" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="248" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="232" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="210" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="195" />
+   <source>Collapse all directories</source>
+   <translation>Složit všechny adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="587" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="578" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="553" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="535" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="522" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="501" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="488" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="446" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="437" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="418" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="403" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="389" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="368" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="347" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="334" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="285" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="276" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="247" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="229" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="214" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="191" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="176" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="355" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="306" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="297" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="268" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="250" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="235" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="212" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="197" />
    <source>Configure...</source>
    <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="483" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="350" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="194" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="504" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="371" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="215" />
    <source>Goto</source>
    <translation type="unfinished">Jít na</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="844" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="829" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="874" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="859" />
    <source>Add new Python package</source>
    <translation>Přidat nový Python balíček</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="830" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="860" />
    <source>&lt;p&gt;The package directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Adresář balíčku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="845" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="875" />
    <source>&lt;p&gt;The package file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor balíčku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="912" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="942" />
    <source>Delete files</source>
    <translation>Smazat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="913" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="943" />
    <source>Do you really want to delete these files from the project?</source>
    <translation>Opravdu chcete odebrat tyto soubory z projektu?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="986" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1016" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="987" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1017" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1040" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1070" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1041" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1071" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1077" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1107" />
    <source>Class Diagram</source>
    <translation>Diagram třídy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1121" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1078" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1151" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1108" />
    <source>Include class attributes?</source>
    <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1099" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1129" />
    <source>Imports Diagram</source>
    <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1100" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1130" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1120" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1150" />
    <source>Package Diagram</source>
    <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1136" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1166" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1137" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1167" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
@@ -61723,77 +61768,77 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="694" />
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="676" />
    <source>Code Object '{0}'</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="792" />
+   <source>Name</source>
+   <translation type="unfinished">Jméno</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="794" />
+   <source>Filename</source>
+   <translation type="unfinished">Jméno souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="796" />
+   <source>First Line</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="798" />
+   <source>Argument Count</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="800" />
+   <source>Positional-only Arguments</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="803" />
+   <source>Keyword-only Arguments</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="806" />
+   <source>Number of Locals</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="808" />
+   <source>Stack Size</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="810" />
-   <source>Name</source>
-   <translation type="unfinished">Jméno</translation>
+   <source>Flags</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="812" />
-   <source>Filename</source>
-   <translation type="unfinished">Jméno souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="814" />
-   <source>First Line</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="816" />
-   <source>Argument Count</source>
+   <source>Constants</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="815" />
+   <source>Names</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="818" />
-   <source>Positional-only Arguments</source>
+   <source>Variable Names</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="821" />
-   <source>Keyword-only Arguments</source>
+   <source>Free Variables</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="824" />
-   <source>Number of Locals</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="826" />
-   <source>Stack Size</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="828" />
-   <source>Flags</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="830" />
-   <source>Constants</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="833" />
-   <source>Names</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="836" />
-   <source>Variable Names</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="839" />
-   <source>Free Variables</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="842" />
    <source>Cell Variables</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
Binary file eric7/i18n/eric7_de.qm has changed
--- a/eric7/i18n/eric7_de.ts	Tue Aug 24 18:04:32 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_de.ts	Tue Aug 24 18:06:48 2021 +0200
@@ -8168,6 +8168,16 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to move a breakpoint to a line generating executable code</source>
+   <translation>Auswählen, um einen Haltepunkt zu einer Zeile zu verschieben, die ausführbaren Code erzeugt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Intelligent breakpoint</source>
+   <translation>Intelligente Haltepunkte</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
    <source>Number of recent files and conditions:</source>
    <translation>Anzahl zuletzt geöffneter Dateien und Bedingungen:</translation>
   </message>
@@ -8267,26 +8277,26 @@
    <translation>Quelltext automatisch anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="287" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="275" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="293" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="281" />
    <source>Add allowed host</source>
    <translation>Zugelassene Rechner hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="310" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="276" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="316" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="282" />
    <source>Enter the IP address of an allowed host</source>
    <translation>Gib die IP-Adresse eines zugelassenen Rechners ein</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="323" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="288" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="329" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="294" />
    <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die eingegebene Adresse &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine gültige IPv4- oder IPv6-Adresse. Abbruch …&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="322" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="309" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="328" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="315" />
    <source>Edit allowed host</source>
    <translation>Zugelassene Rechner bearbeiten</translation>
   </message>
@@ -10095,918 +10105,928 @@
  <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3180" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="400" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3200" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="403" />
    <source>Open File</source>
    <translation>Datei öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="401" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="404" />
    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Größe der Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist &lt;b&gt;{1} KB&lt;7B&gt;. Soll sie wirklich geladen werden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="492" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="495" />
    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window's titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Quelltexteditorfenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dieses Fenster wird zum Bearbeiten von Quelltexten benutzt. Sie können beliebig viele dieser Fenster öffnen. Der Name der Datei wird im Titel des Fensters dargestellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Um Haltepunkte zu setzen, klicken sie in den Raum zwischen den Zeilennummern und der Faltungsspalte. Über das Kontextmenü des Bereiches links des Editors können Haltepunkte bearbeitet werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Um Lesezeichen zu setzen, drücken Sie die Shift-Taste und klicken in den Raum zwischen den Zeilennummern und der Faltungsspalte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diese Aktionen können über das Kontextmenü umgedreht werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ein Klick auf einen Syntaxfehler-Marker mit gedrückter Strg-Taste zeigt die zugehörige Fehlermeldung an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="822" />
-   <source>Undo</source>
-   <translation>Rückgängig</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="825" />
+   <source>Undo</source>
+   <translation>Rückgängig</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828" />
    <source>Redo</source>
    <translation>Wiederherstellen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="827" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="830" />
    <source>Revert to last saved state</source>
    <translation>Zurück zum letzten gesichert Zustand</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="832" />
-   <source>Cut</source>
-   <translation>Ausschneiden</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="835" />
-   <source>Copy</source>
-   <translation>Kopieren</translation>
+   <source>Cut</source>
+   <translation>Ausschneiden</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="838" />
+   <source>Copy</source>
+   <translation>Kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="841" />
    <source>Paste</source>
    <translation>Einfügen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="843" />
-   <source>Indent</source>
-   <translation>Einrücken</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="846" />
-   <source>Unindent</source>
-   <translation>Einrücken rückgängig</translation>
+   <source>Indent</source>
+   <translation>Einrücken</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="849" />
-   <source>Comment</source>
-   <translation>Kommentar</translation>
+   <source>Unindent</source>
+   <translation>Einrücken rückgängig</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="852" />
+   <source>Comment</source>
+   <translation>Kommentar</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
    <source>Uncomment</source>
    <translation>Kommentar entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8822" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8844" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="858" />
    <source>Generate Docstring</source>
    <translation>Docstring erzeugen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="859" />
-   <source>Select to brace</source>
-   <translation>Zur Klammer auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="860" />
-   <source>Select all</source>
-   <translation>Alles auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="862" />
+   <source>Select to brace</source>
+   <translation>Zur Klammer auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="863" />
+   <source>Select all</source>
+   <translation>Alles auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865" />
    <source>Deselect all</source>
    <translation>Auswahl aufheben</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="864" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="867" />
    <source>Execute Selection In Console</source>
    <translation>Auswahl in Konsole ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="876" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="879" />
    <source>Use Monospaced Font</source>
    <translation>Benutze Monospace Font</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="881" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="884" />
    <source>Autosave enabled</source>
    <translation>Autom. Speicherung aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="885" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="888" />
    <source>Typing aids enabled</source>
    <translation>Eingabehilfen aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="892" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="895" />
    <source>Automatic Completion enabled</source>
    <translation>Automatische Vervollständigung aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="900" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="903" />
    <source>Calltip</source>
    <translation>Calltip</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="902" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="905" />
    <source>Code Info</source>
    <translation>Code Info</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="917" />
-   <source>New Document View</source>
-   <translation>Neue Dokumentenansicht</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="920" />
+   <source>New Document View</source>
+   <translation>Neue Dokumentenansicht</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="923" />
    <source>New Document View (with new split)</source>
    <translation>Neue Dokumentenansicht (in neuem Abschnitt)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="928" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="931" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation>Speichern unter...</translation>
+   <source>Save</source>
+   <translation>Speichern</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="934" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation>Speichern unter...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="937" />
    <source>Save Copy...</source>
    <translation>Kopie speichern...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="952" />
-   <source>Complete</source>
-   <translation>Vervollständigen</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="958" />
-   <source>Clear Completions Cache</source>
-   <translation>Vervollständigungsspeicher löschen</translation>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
+   <source>Complete</source>
+   <translation>Vervollständigen</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="961" />
+   <source>Clear Completions Cache</source>
+   <translation>Vervollständigungsspeicher löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="964" />
    <source>Complete from Document</source>
    <translation>Vervollständigung vom Dokument</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="966" />
    <source>Complete from APIs</source>
    <translation>Vervollständigung von APIs</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="965" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="968" />
    <source>Complete from Document and APIs</source>
    <translation>Vervollständigung vom Dokument und von APIs</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="979" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="982" />
    <source>Check</source>
    <translation>Prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="990" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="993" />
    <source>Tools</source>
    <translation>Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1001" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1004" />
    <source>Show</source>
    <translation>Zeige</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1003" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1006" />
    <source>Code metrics...</source>
    <translation>Quelltextmetriken...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1005" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1008" />
    <source>Code coverage...</source>
    <translation>Quelltext Abdeckung...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1007" />
-   <source>Show code coverage annotations</source>
-   <translation>Markiere Zeilen ohne Abdeckung</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1010" />
-   <source>Hide code coverage annotations</source>
-   <translation>Lösche Abdeckungsmarkierungen</translation>
+   <source>Show code coverage annotations</source>
+   <translation>Markiere Zeilen ohne Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1013" />
+   <source>Hide code coverage annotations</source>
+   <translation>Lösche Abdeckungsmarkierungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1016" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation>Profildaten...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1026" />
-   <source>Diagrams</source>
-   <translation>Diagramme</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1029" />
+   <source>Diagrams</source>
+   <translation>Diagramme</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1032" />
    <source>Class Diagram...</source>
    <translation>Klassendiagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1031" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1034" />
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation>Package Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1033" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1036" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation>Imports-Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1035" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1038" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation>Applikations-Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1040" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1043" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation>Diagramm laden...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1053" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1056" />
    <source>Languages</source>
    <translation>Sprachen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1058" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1061" />
    <source>Text</source>
    <translation>Text</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1082" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1085" />
    <source>Guessed</source>
    <translation>Ermittelt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1427" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1086" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1430" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1089" />
    <source>Alternatives</source>
    <translation>Alternativen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1103" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1106" />
    <source>Encodings</source>
    <translation>Kodierungen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1126" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1129" />
    <source>Re-Open With Encoding</source>
    <translation>Öffnen mit Kodierung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1146" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1149" />
    <source>End-of-Line Type</source>
    <translation>Zeilenendemarkierung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1151" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1154" />
    <source>Unix</source>
    <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1158" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1161" />
    <source>Windows</source>
    <translation>Windows</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1165" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1168" />
    <source>Macintosh</source>
    <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1183" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1186" />
    <source>Spelling</source>
    <translation>Rechtschreibung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7959" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1191" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7981" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194" />
    <source>Check spelling...</source>
    <translation>Rechtschreibprüfung...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194" />
-   <source>Check spelling of selection...</source>
-   <translation>Rechtschreibprüfung für Auswahl...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1197" />
+   <source>Check spelling of selection...</source>
+   <translation>Rechtschreibprüfung für Auswahl...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1200" />
    <source>Remove from dictionary</source>
    <translation>Aus dem Wörterbuch entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1215" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1218" />
    <source>Spell Check Languages</source>
    <translation>Sprachen für Rechtschreibprüfung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1220" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1223" />
    <source>No Language</source>
    <translation>Keine Sprache</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1248" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1251" />
    <source>Toggle bookmark</source>
    <translation>Lesezeichen setzen/löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1250" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1253" />
    <source>Next bookmark</source>
    <translation>Nächstes Lesezeichen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1252" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1255" />
    <source>Previous bookmark</source>
    <translation>Vorheriges Lesezeichen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1254" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1257" />
    <source>Clear all bookmarks</source>
    <translation>Alle Lesezeichen löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1263" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1266" />
    <source>Toggle breakpoint</source>
    <translation>Haltepunkt setzen/löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1265" />
-   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
-   <translation>Temporären Haltepunkt setzen/löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1268" />
+   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
+   <translation>Temporären Haltepunkt setzen/löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1271" />
    <source>Edit breakpoint...</source>
    <translation>Haltepunkt bearbeiten...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5700" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1270" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5720" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1273" />
    <source>Enable breakpoint</source>
    <translation>Haltepunkt aktivieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1273" />
-   <source>Next breakpoint</source>
-   <translation>Nächster Haltepunkt</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1276" />
+   <source>Next breakpoint</source>
+   <translation>Nächster Haltepunkt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1279" />
    <source>Previous breakpoint</source>
    <translation>Vorheriger Haltepunkt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1280" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1283" />
    <source>Clear all breakpoints</source>
    <translation>Alle Haltepunkte löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1290" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1293" />
    <source>Toggle all folds</source>
    <translation>Alle Faltungen umschalten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1295" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1298" />
    <source>Toggle all folds (including children)</source>
    <translation>Alle Faltungen umschalten (inkl. Unterfaltungen)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1300" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1303" />
    <source>Toggle current fold</source>
    <translation>Aktuelle Faltung umschalten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1306" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1309" />
    <source>Expand (including children)</source>
    <translation>Ausklappen (inkl. Unterfaltungen)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1311" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1314" />
    <source>Collapse (including children)</source>
    <translation>Einklappen (inkl. Unterfaltungen)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1317" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1320" />
    <source>Clear all folds</source>
    <translation>Alle Faltungen aufklappen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1329" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1332" />
    <source>Goto syntax error</source>
    <translation>Zu Syntaxfehler gehen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1333" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1336" />
    <source>Show syntax error message</source>
    <translation>Zeige Syntaxfehlermeldung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1338" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1341" />
    <source>Clear syntax error</source>
    <translation>Syntaxfehler löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1343" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1346" />
    <source>Next warning</source>
    <translation>Nächste Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1347" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1350" />
    <source>Previous warning</source>
    <translation>Vorherige Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1351" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1354" />
    <source>Show warning message</source>
    <translation>Zeige Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1355" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1358" />
    <source>Clear warnings</source>
    <translation>Warnungen löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1360" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1363" />
    <source>Next uncovered line</source>
    <translation>Nächste nichtabgedeckte Zeile</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1364" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1367" />
    <source>Previous uncovered line</source>
    <translation>Vorige nichtabgedeckte Zeile</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1369" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1372" />
    <source>Next task</source>
    <translation>Nächste Aufgabe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1373" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1376" />
    <source>Previous task</source>
    <translation>Vorherige Aufgabe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1378" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1381" />
    <source>Next change</source>
    <translation>Nächste Änderung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1382" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1385" />
    <source>Previous change</source>
    <translation>Vorherige Änderung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1386" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1389" />
    <source>Clear changes</source>
    <translation>Änderungsmarker löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1414" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1406" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1417" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1409" />
    <source>Export source</source>
    <translation>Quelltext exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1407" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1410" />
    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Für das Exportformat &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; steht kein Exporter zur Verfügung. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1415" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1418" />
    <source>No export format given. Aborting...</source>
    <translation>Kein Exportformat angegeben. Abbruch...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1424" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1427" />
    <source>Alternatives ({0})</source>
    <translation>Alternativen ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1445" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1448" />
    <source>Pygments Lexer</source>
    <translation>Pygments Lexer</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1446" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1449" />
    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
    <translation>Wähle den anzuwendenden Pygments Lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2010" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2013" />
    <source>Modification of Read Only file</source>
    <translation>Änderungsversuch für eine schreibgeschützte Datei</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2011" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2014" />
    <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
    <translation>Sie versuchen, eine schreibgeschützte Datei zu ändern. Bitte speichern Sie sie zuerst in eine andere Datei.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2742" />
-   <source>Printing...</source>
-   <translation>Drucke...</translation>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2432" />
+   <source>Add Breakpoint</source>
+   <translation>Haltepunkt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2433" />
+   <source>No Python byte code will be created for the selected line. No break point will be set!</source>
+   <translation>Für die angewählte Zeile wird kein Bytecode erzeugt. Es wird kein Haltepunkt gesetzt!</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2762" />
+   <source>Printing...</source>
+   <translation>Drucke...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2782" />
    <source>Printing completed</source>
    <translation>Drucken beendet</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2764" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2784" />
    <source>Error while printing</source>
    <translation>Fehler beim Drucken</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2767" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2787" />
    <source>Printing aborted</source>
    <translation>Drucken abgebrochen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3122" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3142" />
    <source>File Modified</source>
    <translation>Datei geändert</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3123" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3143" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält ungesicherte Änderungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3181" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3201" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geöffnet werden.&lt;br /&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3361" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3343" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3298" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3381" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3363" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3318" />
    <source>Save File</source>
    <translation>Datei sichern</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3299" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3319" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gesichert werden.&lt;br/&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3362" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3382" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4850" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4870" />
    <source>Autocompletion</source>
    <translation>Automatische Vervollständigung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4851" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4871" />
    <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
    <translation>Die automatische Vervollständigung ist nicht verfügbar, da keine Quelle gesetzt ist.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4988" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5008" />
    <source>Auto-Completion Provider</source>
    <translation>Provider für automatische Vervollständigungen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4989" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5009" />
    <source>The completion list provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation>Der Provider für automatische Vervollständigungen namens '{0}' ist bereits registriert. Die Wiederholung wird ignoriert.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5283" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5303" />
    <source>Call-Tips Provider</source>
    <translation>Calltipps-Provider</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5284" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5304" />
    <source>The call-tips provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation>Der Calltipps-Provider namens '{0}' ist bereits registriert. Die Wiederholung wird ignoriert.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5703" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5723" />
    <source>Disable breakpoint</source>
    <translation>Haltepunkt deaktivieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6070" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6090" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6071" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6091" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6133" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6126" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6153" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6146" />
    <source>Show Code Coverage Annotations</source>
    <translation>Zeilen ohne Abdeckung Markieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6127" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6147" />
    <source>All lines have been covered.</source>
    <translation>Alle Zeilen sind abgedeckt.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6134" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6154" />
    <source>There is no coverage file available.</source>
    <translation>Es gibt keine Datei mit Abdeckungsinformationen.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6250" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6270" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation>Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6251" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6271" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6412" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6406" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6432" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6426" />
    <source>Syntax Error</source>
    <translation>Syntaxfehler</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6413" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433" />
    <source>No syntax error message available.</source>
    <translation>Keine Syntaxfehlermeldung verfügbar.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6624" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6618" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6644" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6638" />
    <source>Warning</source>
    <translation>Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6625" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6645" />
    <source>No warning messages available.</source>
    <translation>Keine Warnmeldungen verfügbar.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6685" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6705" />
    <source>Style: {0}</source>
    <translation>Stil: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6688" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6708" />
    <source>Warning: {0}</source>
    <translation>Warnung: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6695" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6715" />
    <source>Error: {0}</source>
    <translation>Fehler: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6801" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6821" />
    <source>Macro Name</source>
    <translation>Makro Name</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6802" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6822" />
    <source>Select a macro name:</source>
    <translation>Wähle einen Makro Namen:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6829" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6849" />
    <source>Load macro file</source>
    <translation>Lade Makrodatei</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6873" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6831" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6893" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6851" />
    <source>Macro files (*.macro)</source>
    <translation>Makrodateien (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6851" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6842" />
-   <source>Error loading macro</source>
-   <translation>Fehler beim Makro Laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6843" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6852" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist zerstört.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6871" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6862" />
+   <source>Error loading macro</source>
+   <translation>Fehler beim Makro Laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6863" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6872" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist zerstört.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6891" />
    <source>Save macro file</source>
    <translation>Makrodatei schreiben</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6888" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6908" />
    <source>Save macro</source>
    <translation>Makro speichern</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6889" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6909" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6903" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6923" />
    <source>Error saving macro</source>
    <translation>Fehler beim Makro speichern</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6904" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6924" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6916" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6936" />
    <source>Start Macro Recording</source>
    <translation>Makroaufzeichnung starten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6917" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6937" />
    <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
    <translation>Eine Makroaufzeichnung ist bereits aktiv. Neu starten?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6942" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6962" />
    <source>Macro Recording</source>
    <translation>Makroaufzeichnung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6943" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6963" />
    <source>Enter name of the macro:</source>
    <translation>Gib einen Namen für das Makro ein:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7095" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7115" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde geändert, während sie in eric geöffnet war. Neu einlesen?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7101" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7121" />
    <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
    <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warnung:&lt;/b&gt; Vorgenommenen Änderungen gehen beim neu einlesen verloren.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7107" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7127" />
    <source>File changed</source>
    <translation>Datei geändert</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7156" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7178" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7436" />
-   <source>Drop Error</source>
-   <translation>Drop Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7437" />
-   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7455" />
-   <source>Resources</source>
-   <translation>Ressourcen</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7458" />
+   <source>Drop Error</source>
+   <translation>Drop Fehler</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7459" />
+   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7477" />
+   <source>Resources</source>
+   <translation>Ressourcen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7480" />
    <source>Add file...</source>
    <translation>Datei hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7460" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7482" />
    <source>Add files...</source>
    <translation>Dateien hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7462" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7484" />
    <source>Add aliased file...</source>
    <translation>Aliased-Datei hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7465" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7487" />
    <source>Add localized resource...</source>
    <translation>Lokalisierte Ressource hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7469" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7491" />
    <source>Add resource frame</source>
    <translation>Ressourcenrahmen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7489" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7511" />
    <source>Add file resource</source>
    <translation>Dateiressource hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7505" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7527" />
    <source>Add file resources</source>
    <translation>Dateiressourcen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7532" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7525" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7554" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7547" />
    <source>Add aliased file resource</source>
    <translation>Aliased-Dateiressourcen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7533" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7555" />
    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
    <translation>Alias für Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7598" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7620" />
    <source>Package Diagram</source>
    <translation>Package-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7599" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7621" />
    <source>Include class attributes?</source>
    <translation>Klassenattribute anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7617" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7639" />
    <source>Imports Diagram</source>
    <translation>Imports Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7618" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7640" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation>Imports externer Module anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7631" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7653" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7632" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7654" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7961" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7983" />
    <source>Add to dictionary</source>
    <translation>Zum Wörterbuch hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7985" />
    <source>Ignore All</source>
    <translation>Alle ignorieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8377" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8399" />
    <source>Sort Lines</source>
    <translation>Zeilen sortieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8378" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8400" />
    <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
    <translation>Die Auswahl enthält für eine numerische Sortierung ungültige Daten.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8466" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8488" />
    <source>Register Mouse Click Handler</source>
    <translation>Maus Klick Handler registrieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8467" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8489" />
    <source>A mouse click handler for "{0}" was already registered by "{1}". Aborting request by "{2}"...</source>
    <translation>Ein Maus Klick Handler für "{0}" wurde bereits durch "{1}" registriert. Die Anfrage durch "{2}" wird abgebrochen...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8560" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8582" />
    <source>{0:4d}  {1}</source>
    <comment>line number, source code</comment>
    <translation>{0:4d}  {1}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8565" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8587" />
    <source>{0:4d}  {1}
   =&gt; {2}</source>
    <comment>line number, source code, file name</comment>
@@ -11014,12 +11034,12 @@
   =&gt; {2}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8628" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8650" />
    <source>EditorConfig Properties</source>
    <translation>EditorConfig Eigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8629" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8651" />
    <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die EditorConfig Eigenschaften für die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnten nicht geladen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -43676,7 +43696,7 @@
    <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="469" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="470" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="415" />
    <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
    <translation>Python-Dateien (*.py *.py3)</translation>
@@ -43929,7 +43949,7 @@
    <translation>Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="471" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="472" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585" />
    <source>Python3 Files (*.py)</source>
    <translation>Python 3-Dateien (*.py)</translation>
@@ -51888,18 +51908,18 @@
  <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1634" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1635" />
    <source>Export Preferences</source>
    <translation>Einstellungen exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1664" />
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1636" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1665" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1637" />
    <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
    <translation>Properties-Dateien (*.ini);;Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1662" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1663" />
    <source>Import Preferences</source>
    <translation>Einstellungen importieren</translation>
   </message>
@@ -51920,7 +51940,7 @@
  <context>
   <name>PreviewModel</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="436" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="442" />
    <source>Variable Name</source>
    <translation>Variablenname</translation>
   </message>
@@ -55347,329 +55367,354 @@
  <context>
   <name>ProjectSourcesBrowser</name>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="55" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="56" />
    <source>Sources</source>
    <translation>Quellen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="57" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="58" />
    <source>&lt;b&gt;Project Sources Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows to easily see all sources contained in the current project. Several actions can be executed via the context menu.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Projekt Quelldateien Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies bietet eine Übersicht aller im Projekt enthaltenen Quelldateien an. Verschieden Aktionen können über das Kontextmenü ausgeführt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="438" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="114" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="459" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="115" />
    <source>Check</source>
    <translation>Prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="117" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="118" />
    <source>Show</source>
    <translation>Zeige</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="119" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="120" />
    <source>Code metrics...</source>
    <translation>Quelltextmetriken...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="121" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="122" />
    <source>Code coverage...</source>
    <translation>Quelltext Abdeckung...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="123" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="124" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation>Profildaten...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="298" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="126" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="319" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="127" />
    <source>Diagrams</source>
    <translation>Diagramme</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="300" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="128" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="321" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="129" />
    <source>Class Diagram...</source>
    <translation>Klassendiagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="302" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="130" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="323" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="131" />
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation>Package Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="132" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="133" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation>Imports-Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="304" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="134" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="325" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="135" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation>Applikations-Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="309" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="139" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="330" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="140" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation>Diagramm laden...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="143" />
+   <source>Start</source>
+   <translation>Start</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="146" />
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation>Skript ausführen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="150" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation>Skript debuggen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="154" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation>Skriptprofil …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="158" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation>Abdeckungslauf des Skriptes …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="162" />
    <source>Run unittest...</source>
    <translation>Modultest...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="443" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="313" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="146" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="464" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="334" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="165" />
    <source>Rename file</source>
    <translation>Datei umbenennen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="536" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="519" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="446" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="401" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="386" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="316" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="251" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="234" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="149" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="557" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="540" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="467" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="422" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="407" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="337" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="272" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="255" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="168" />
    <source>Remove from project</source>
    <translation>Aus dem Projekt entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="539" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="522" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="449" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="389" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="319" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="254" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="237" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="152" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="560" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="543" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="470" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="410" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="340" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="275" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="258" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="171" />
    <source>Delete</source>
    <translation>Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="258" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="218" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="202" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="180" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="156" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="279" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="239" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="223" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="201" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="175" />
    <source>New package...</source>
    <translation>Neues Package...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="543" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="505" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="491" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="471" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="453" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="405" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="372" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="358" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="338" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="323" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="260" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="220" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="204" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="182" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="158" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="564" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="526" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="512" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="492" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="474" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="426" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="393" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="379" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="359" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="344" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="281" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="241" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="225" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="203" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="177" />
    <source>Add source files...</source>
    <translation>Quelldateien hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="545" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="507" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="493" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="473" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="455" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="407" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="374" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="360" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="340" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="325" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="262" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="222" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="206" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="184" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="160" />
-   <source>Add source directory...</source>
-   <translation>Quelltextverzeichnis hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="550" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="460" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="269" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="169" />
-   <source>Copy Path to Clipboard</source>
-   <translation>Pfad in die Zwischenablage kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="561" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="553" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="528" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="510" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="496" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="476" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="463" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="420" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="412" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="393" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="377" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="363" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="343" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="330" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="280" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="272" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="243" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="225" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="209" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="187" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="172" />
-   <source>Expand all directories</source>
-   <translation>Alle Verzeichnisse aufklappen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="563" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="555" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="530" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="512" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="498" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="478" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="465" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="422" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="414" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="395" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="379" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="365" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="345" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="332" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="282" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="274" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="245" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="227" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="211" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="189" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="174" />
-   <source>Collapse all directories</source>
-   <translation>Alle Verzeichnisse einklappen</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="566" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="557" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="532" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="528" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="514" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="501" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="480" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="467" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="425" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="494" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="476" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="428" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="395" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="381" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="361" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="346" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="283" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="243" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="227" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="205" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="179" />
+   <source>Add source directory...</source>
+   <translation>Quelltextverzeichnis hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="571" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="481" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="290" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="190" />
+   <source>Copy Path to Clipboard</source>
+   <translation>Pfad in die Zwischenablage kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="582" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="574" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="549" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="531" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="517" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="497" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="484" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="441" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="433" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="414" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="398" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="384" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="364" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="351" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="301" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="293" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="264" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="246" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="230" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="208" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="193" />
+   <source>Expand all directories</source>
+   <translation>Alle Verzeichnisse aufklappen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="584" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="576" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="551" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="533" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="519" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="499" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="486" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="443" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="435" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="416" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="397" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="382" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="400" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="386" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="366" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="353" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="303" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="295" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="266" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="248" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="232" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="210" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="195" />
+   <source>Collapse all directories</source>
+   <translation>Alle Verzeichnisse einklappen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="587" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="578" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="553" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="535" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="522" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="501" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="488" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="446" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="437" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="418" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="403" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="389" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="368" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="347" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="334" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="285" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="276" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="247" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="229" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="214" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="191" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="176" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="355" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="306" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="297" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="268" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="250" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="235" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="212" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="197" />
    <source>Configure...</source>
    <translation>Einstellungen...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="483" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="350" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="194" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="504" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="371" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="215" />
    <source>Goto</source>
    <translation>Gehe zu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="844" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="829" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="874" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="859" />
    <source>Add new Python package</source>
    <translation>Füge neues Python-Package hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="830" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="860" />
    <source>&lt;p&gt;The package directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Das Packageverzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht angelegt werden. Abbruch...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="845" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="875" />
    <source>&lt;p&gt;The package file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Packagedatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden. Abbruch...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="912" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="942" />
    <source>Delete files</source>
    <translation>Dateien löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="913" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="943" />
    <source>Do you really want to delete these files from the project?</source>
    <translation>Wollen Sie wirklich diese Dateien aus dem Projekt löschen?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="986" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1016" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="987" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1017" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1040" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1070" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation>Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1041" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1071" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1077" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1107" />
    <source>Class Diagram</source>
    <translation>Klassendiagramm</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1121" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1078" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1151" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1108" />
    <source>Include class attributes?</source>
    <translation>Klassenattribute anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1099" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1129" />
    <source>Imports Diagram</source>
    <translation>Imports Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1100" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1130" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation>Imports externer Module anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1120" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1150" />
    <source>Package Diagram</source>
    <translation>Package-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1136" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1166" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1137" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1167" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
   </message>
@@ -58304,77 +58349,77 @@
    <translation>Disassembly der letzten Ausnahme</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="694" />
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="676" />
    <source>Code Object '{0}'</source>
    <translation>Codeobjekt '{0}'</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="792" />
+   <source>Name</source>
+   <translation>Name</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="794" />
+   <source>Filename</source>
+   <translation>Dateiname</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="796" />
+   <source>First Line</source>
+   <translation>Erste Zeile</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="798" />
+   <source>Argument Count</source>
+   <translation>Anzahl Argumente</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="800" />
+   <source>Positional-only Arguments</source>
+   <translation>Positional-only Argumente</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="803" />
+   <source>Keyword-only Arguments</source>
+   <translation>Keyword-only Argumente</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="806" />
+   <source>Number of Locals</source>
+   <translation>Anzahle lokaler Variablen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="808" />
+   <source>Stack Size</source>
+   <translation>Stackgröße</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="810" />
-   <source>Name</source>
-   <translation>Name</translation>
+   <source>Flags</source>
+   <translation>Flags</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="812" />
-   <source>Filename</source>
-   <translation>Dateiname</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="814" />
-   <source>First Line</source>
-   <translation>Erste Zeile</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="816" />
-   <source>Argument Count</source>
-   <translation>Anzahl Argumente</translation>
+   <source>Constants</source>
+   <translation>Konstanten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="815" />
+   <source>Names</source>
+   <translation>Namen</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="818" />
-   <source>Positional-only Arguments</source>
-   <translation>Positional-only Argumente</translation>
+   <source>Variable Names</source>
+   <translation>Namen von Variablen</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="821" />
-   <source>Keyword-only Arguments</source>
-   <translation>Keyword-only Argumente</translation>
+   <source>Free Variables</source>
+   <translation>Freie Variable</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="824" />
-   <source>Number of Locals</source>
-   <translation>Anzahle lokaler Variablen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="826" />
-   <source>Stack Size</source>
-   <translation>Stackgröße</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="828" />
-   <source>Flags</source>
-   <translation>Flags</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="830" />
-   <source>Constants</source>
-   <translation>Konstanten</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="833" />
-   <source>Names</source>
-   <translation>Namen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="836" />
-   <source>Variable Names</source>
-   <translation>Namen von Variablen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="839" />
-   <source>Free Variables</source>
-   <translation>Freie Variable</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="842" />
    <source>Cell Variables</source>
    <translation>Zellenvariable</translation>
   </message>
--- a/eric7/i18n/eric7_empty.ts	Tue Aug 24 18:04:32 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_empty.ts	Tue Aug 24 18:06:48 2021 +0200
@@ -8096,6 +8096,16 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to move a breakpoint to a line generating executable code</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Intelligent breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
    <source>Number of recent files and conditions:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -8195,26 +8205,26 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="287" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="275" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="293" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="281" />
    <source>Add allowed host</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="310" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="276" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="316" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="282" />
    <source>Enter the IP address of an allowed host</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="323" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="288" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="329" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="294" />
    <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="322" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="309" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="328" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="315" />
    <source>Edit allowed host</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -10008,930 +10018,940 @@
  <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3180" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="400" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3200" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="403" />
    <source>Open File</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="401" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="404" />
    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="492" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="495" />
    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window's titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="822" />
-   <source>Undo</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="825" />
+   <source>Undo</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828" />
    <source>Redo</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="827" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="830" />
    <source>Revert to last saved state</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="832" />
-   <source>Cut</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="835" />
-   <source>Copy</source>
+   <source>Cut</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="838" />
+   <source>Copy</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="841" />
    <source>Paste</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="843" />
-   <source>Indent</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="846" />
-   <source>Unindent</source>
+   <source>Indent</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="849" />
-   <source>Comment</source>
+   <source>Unindent</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="852" />
+   <source>Comment</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
    <source>Uncomment</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8822" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8844" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="858" />
    <source>Generate Docstring</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="859" />
-   <source>Select to brace</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="860" />
-   <source>Select all</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="862" />
+   <source>Select to brace</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="863" />
+   <source>Select all</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865" />
    <source>Deselect all</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="864" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="867" />
    <source>Execute Selection In Console</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="876" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="879" />
    <source>Use Monospaced Font</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="881" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="884" />
    <source>Autosave enabled</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="885" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="888" />
    <source>Typing aids enabled</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="892" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="895" />
    <source>Automatic Completion enabled</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="900" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="903" />
    <source>Calltip</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="902" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="905" />
    <source>Code Info</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="917" />
-   <source>New Document View</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="920" />
+   <source>New Document View</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="923" />
    <source>New Document View (with new split)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="928" />
-   <source>Save</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="931" />
-   <source>Save As...</source>
+   <source>Save</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="934" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="937" />
    <source>Save Copy...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="952" />
-   <source>Complete</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="958" />
-   <source>Clear Completions Cache</source>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
+   <source>Complete</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="961" />
+   <source>Clear Completions Cache</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="964" />
    <source>Complete from Document</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="966" />
    <source>Complete from APIs</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="965" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="968" />
    <source>Complete from Document and APIs</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="979" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="982" />
    <source>Check</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="990" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="993" />
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1001" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1004" />
    <source>Show</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1003" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1006" />
    <source>Code metrics...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1005" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1008" />
    <source>Code coverage...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1007" />
-   <source>Show code coverage annotations</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1010" />
-   <source>Hide code coverage annotations</source>
+   <source>Show code coverage annotations</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1013" />
+   <source>Hide code coverage annotations</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1016" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1026" />
-   <source>Diagrams</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1029" />
+   <source>Diagrams</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1032" />
    <source>Class Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1031" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1034" />
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1033" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1036" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1035" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1038" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1040" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1043" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1053" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1056" />
    <source>Languages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1058" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1061" />
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1082" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1085" />
    <source>Guessed</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1427" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1086" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1430" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1089" />
    <source>Alternatives</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1103" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1106" />
    <source>Encodings</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1126" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1129" />
    <source>Re-Open With Encoding</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1146" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1149" />
    <source>End-of-Line Type</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1151" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1154" />
    <source>Unix</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1158" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1161" />
    <source>Windows</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1165" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1168" />
    <source>Macintosh</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1183" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1186" />
    <source>Spelling</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7959" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1191" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7981" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194" />
    <source>Check spelling...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194" />
-   <source>Check spelling of selection...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1197" />
+   <source>Check spelling of selection...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1200" />
    <source>Remove from dictionary</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1215" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1218" />
    <source>Spell Check Languages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1220" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1223" />
    <source>No Language</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1248" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1251" />
    <source>Toggle bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1250" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1253" />
    <source>Next bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1252" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1255" />
    <source>Previous bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1254" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1257" />
    <source>Clear all bookmarks</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1263" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1266" />
    <source>Toggle breakpoint</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1265" />
-   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1268" />
+   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1271" />
    <source>Edit breakpoint...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5700" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1270" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5720" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1273" />
    <source>Enable breakpoint</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1273" />
-   <source>Next breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1276" />
+   <source>Next breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1279" />
    <source>Previous breakpoint</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1280" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1283" />
    <source>Clear all breakpoints</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1290" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1293" />
    <source>Toggle all folds</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1295" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1298" />
    <source>Toggle all folds (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1300" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1303" />
    <source>Toggle current fold</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1306" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1309" />
    <source>Expand (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1311" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1314" />
    <source>Collapse (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1317" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1320" />
    <source>Clear all folds</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1329" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1332" />
    <source>Goto syntax error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1333" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1336" />
    <source>Show syntax error message</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1338" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1341" />
    <source>Clear syntax error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1343" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1346" />
    <source>Next warning</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1347" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1350" />
    <source>Previous warning</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1351" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1354" />
    <source>Show warning message</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1355" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1358" />
    <source>Clear warnings</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1360" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1363" />
    <source>Next uncovered line</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1364" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1367" />
    <source>Previous uncovered line</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1369" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1372" />
    <source>Next task</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1373" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1376" />
    <source>Previous task</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1378" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1381" />
    <source>Next change</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1382" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1385" />
    <source>Previous change</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1386" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1389" />
    <source>Clear changes</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1414" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1406" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1417" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1409" />
    <source>Export source</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1407" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1410" />
    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1415" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1418" />
    <source>No export format given. Aborting...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1424" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1427" />
    <source>Alternatives ({0})</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1445" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1448" />
    <source>Pygments Lexer</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1446" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1449" />
    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2010" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2013" />
    <source>Modification of Read Only file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2011" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2014" />
    <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2742" />
-   <source>Printing...</source>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2432" />
+   <source>Add Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2433" />
+   <source>No Python byte code will be created for the selected line. No break point will be set!</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2762" />
+   <source>Printing...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2782" />
    <source>Printing completed</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2764" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2784" />
    <source>Error while printing</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2767" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2787" />
    <source>Printing aborted</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3122" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3142" />
    <source>File Modified</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3123" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3143" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3181" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3201" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3361" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3343" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3298" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3381" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3363" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3318" />
    <source>Save File</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3299" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3319" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3362" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3382" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4850" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4870" />
    <source>Autocompletion</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4851" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4871" />
    <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4988" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5008" />
    <source>Auto-Completion Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4989" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5009" />
    <source>The completion list provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5283" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5303" />
    <source>Call-Tips Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5284" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5304" />
    <source>The call-tips provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5703" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5723" />
    <source>Disable breakpoint</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6070" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6090" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6071" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6091" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6133" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6126" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6153" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6146" />
    <source>Show Code Coverage Annotations</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6127" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6147" />
    <source>All lines have been covered.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6134" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6154" />
    <source>There is no coverage file available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6250" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6270" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6251" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6271" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6412" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6406" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6432" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6426" />
    <source>Syntax Error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6413" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433" />
    <source>No syntax error message available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6624" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6618" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6644" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6638" />
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6625" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6645" />
    <source>No warning messages available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6685" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6705" />
    <source>Style: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6688" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6708" />
    <source>Warning: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6695" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6715" />
    <source>Error: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6801" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6821" />
    <source>Macro Name</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6802" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6822" />
    <source>Select a macro name:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6829" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6849" />
    <source>Load macro file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6873" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6831" />
-   <source>Macro files (*.macro)</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6893" />
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6851" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6842" />
-   <source>Error loading macro</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6843" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6852" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
+   <source>Macro files (*.macro)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6871" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6862" />
+   <source>Error loading macro</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6863" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6872" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6891" />
    <source>Save macro file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6888" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6908" />
    <source>Save macro</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6889" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6909" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6903" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6923" />
    <source>Error saving macro</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6904" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6924" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6916" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6936" />
    <source>Start Macro Recording</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6917" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6937" />
    <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6942" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6962" />
    <source>Macro Recording</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6943" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6963" />
    <source>Enter name of the macro:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7095" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7115" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7101" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7121" />
    <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7107" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7127" />
    <source>File changed</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7156" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7178" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7436" />
-   <source>Drop Error</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7437" />
-   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7455" />
-   <source>Resources</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7458" />
+   <source>Drop Error</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7459" />
+   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7477" />
+   <source>Resources</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7480" />
    <source>Add file...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7460" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7482" />
    <source>Add files...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7462" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7484" />
    <source>Add aliased file...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7465" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7487" />
    <source>Add localized resource...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7469" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7491" />
    <source>Add resource frame</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7489" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7511" />
    <source>Add file resource</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7505" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7527" />
    <source>Add file resources</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7532" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7525" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7554" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7547" />
    <source>Add aliased file resource</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7533" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7555" />
    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7598" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7620" />
    <source>Package Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7599" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7621" />
    <source>Include class attributes?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7617" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7639" />
    <source>Imports Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7618" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7640" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7631" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7653" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7632" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7654" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7961" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7983" />
    <source>Add to dictionary</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7985" />
    <source>Ignore All</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8377" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8399" />
    <source>Sort Lines</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8378" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8400" />
    <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8466" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8488" />
    <source>Register Mouse Click Handler</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8467" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8489" />
    <source>A mouse click handler for "{0}" was already registered by "{1}". Aborting request by "{2}"...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8560" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8582" />
    <source>{0:4d}  {1}</source>
    <comment>line number, source code</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8565" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8587" />
    <source>{0:4d}  {1}
   =&gt; {2}</source>
    <comment>line number, source code, file name</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8628" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8650" />
    <source>EditorConfig Properties</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8629" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8651" />
    <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -43456,7 +43476,7 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="469" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="470" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="415" />
    <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
    <translation type="unfinished" />
@@ -43709,7 +43729,7 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="471" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="472" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585" />
    <source>Python3 Files (*.py)</source>
    <translation type="unfinished" />
@@ -51643,18 +51663,18 @@
  <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1634" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1635" />
    <source>Export Preferences</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1664" />
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1636" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1665" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1637" />
    <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1662" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1663" />
    <source>Import Preferences</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -51675,7 +51695,7 @@
  <context>
   <name>PreviewModel</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="436" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="442" />
    <source>Variable Name</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -55101,329 +55121,354 @@
  <context>
   <name>ProjectSourcesBrowser</name>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="55" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="56" />
    <source>Sources</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="57" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="58" />
    <source>&lt;b&gt;Project Sources Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows to easily see all sources contained in the current project. Several actions can be executed via the context menu.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="438" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="114" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="459" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="115" />
    <source>Check</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="117" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="118" />
    <source>Show</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="119" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="120" />
    <source>Code metrics...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="121" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="122" />
    <source>Code coverage...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="123" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="124" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="298" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="126" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="319" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="127" />
    <source>Diagrams</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="300" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="128" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="321" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="129" />
    <source>Class Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="302" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="130" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="323" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="131" />
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="132" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="133" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="304" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="134" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="325" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="135" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="309" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="139" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="330" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="140" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="143" />
+   <source>Start</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="146" />
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="150" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="154" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="158" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="162" />
    <source>Run unittest...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="443" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="313" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="146" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="464" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="334" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="165" />
    <source>Rename file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="536" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="519" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="446" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="401" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="386" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="316" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="251" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="234" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="149" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="557" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="540" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="467" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="422" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="407" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="337" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="272" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="255" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="168" />
    <source>Remove from project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="539" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="522" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="449" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="389" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="319" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="254" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="237" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="152" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="560" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="543" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="470" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="410" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="340" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="275" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="258" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="171" />
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="258" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="218" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="202" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="180" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="156" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="279" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="239" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="223" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="201" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="175" />
    <source>New package...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="543" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="505" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="491" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="471" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="453" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="405" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="372" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="358" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="338" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="323" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="260" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="220" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="204" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="182" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="158" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="564" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="526" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="512" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="492" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="474" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="426" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="393" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="379" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="359" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="344" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="281" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="241" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="225" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="203" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="177" />
    <source>Add source files...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="545" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="507" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="493" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="473" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="455" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="407" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="374" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="360" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="340" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="325" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="262" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="222" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="206" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="184" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="160" />
-   <source>Add source directory...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="550" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="460" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="269" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="169" />
-   <source>Copy Path to Clipboard</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="561" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="553" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="528" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="510" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="496" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="476" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="463" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="420" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="412" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="393" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="377" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="363" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="343" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="330" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="280" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="272" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="243" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="225" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="209" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="187" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="172" />
-   <source>Expand all directories</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="563" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="555" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="530" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="512" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="498" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="478" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="465" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="422" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="414" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="395" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="379" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="365" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="345" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="332" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="282" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="274" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="245" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="227" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="211" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="189" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="174" />
-   <source>Collapse all directories</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="566" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="557" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="532" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="528" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="514" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="501" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="480" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="467" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="425" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="494" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="476" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="428" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="395" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="381" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="361" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="346" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="283" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="243" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="227" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="205" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="179" />
+   <source>Add source directory...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="571" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="481" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="290" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="190" />
+   <source>Copy Path to Clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="582" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="574" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="549" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="531" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="517" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="497" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="484" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="441" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="433" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="414" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="398" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="384" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="364" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="351" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="301" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="293" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="264" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="246" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="230" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="208" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="193" />
+   <source>Expand all directories</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="584" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="576" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="551" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="533" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="519" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="499" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="486" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="443" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="435" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="416" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="397" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="382" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="400" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="386" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="366" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="353" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="303" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="295" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="266" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="248" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="232" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="210" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="195" />
+   <source>Collapse all directories</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="587" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="578" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="553" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="535" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="522" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="501" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="488" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="446" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="437" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="418" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="403" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="389" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="368" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="347" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="334" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="285" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="276" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="247" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="229" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="214" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="191" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="176" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="355" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="306" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="297" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="268" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="250" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="235" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="212" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="197" />
    <source>Configure...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="483" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="350" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="194" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="504" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="371" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="215" />
    <source>Goto</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="844" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="829" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="874" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="859" />
    <source>Add new Python package</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="830" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="860" />
    <source>&lt;p&gt;The package directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="845" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="875" />
    <source>&lt;p&gt;The package file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="912" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="942" />
    <source>Delete files</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="913" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="943" />
    <source>Do you really want to delete these files from the project?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="986" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1016" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="987" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1017" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1040" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1070" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1041" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1071" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1077" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1107" />
    <source>Class Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1121" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1078" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1151" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1108" />
    <source>Include class attributes?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1099" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1129" />
    <source>Imports Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1100" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1130" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1120" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1150" />
    <source>Package Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1136" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1166" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1137" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1167" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -57979,77 +58024,77 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="694" />
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="676" />
    <source>Code Object '{0}'</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="792" />
+   <source>Name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="794" />
+   <source>Filename</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="796" />
+   <source>First Line</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="798" />
+   <source>Argument Count</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="800" />
+   <source>Positional-only Arguments</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="803" />
+   <source>Keyword-only Arguments</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="806" />
+   <source>Number of Locals</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="808" />
+   <source>Stack Size</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="810" />
-   <source>Name</source>
+   <source>Flags</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="812" />
-   <source>Filename</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="814" />
-   <source>First Line</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="816" />
-   <source>Argument Count</source>
+   <source>Constants</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="815" />
+   <source>Names</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="818" />
-   <source>Positional-only Arguments</source>
+   <source>Variable Names</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="821" />
-   <source>Keyword-only Arguments</source>
+   <source>Free Variables</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="824" />
-   <source>Number of Locals</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="826" />
-   <source>Stack Size</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="828" />
-   <source>Flags</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="830" />
-   <source>Constants</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="833" />
-   <source>Names</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="836" />
-   <source>Variable Names</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="839" />
-   <source>Free Variables</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="842" />
    <source>Cell Variables</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
--- a/eric7/i18n/eric7_en.ts	Tue Aug 24 18:04:32 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_en.ts	Tue Aug 24 18:06:48 2021 +0200
@@ -8104,6 +8104,16 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to move a breakpoint to a line generating executable code</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Intelligent breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
    <source>Number of recent files and conditions:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -8203,26 +8213,26 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="287" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="275" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="293" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="281" />
    <source>Add allowed host</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="310" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="276" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="316" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="282" />
    <source>Enter the IP address of an allowed host</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="323" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="288" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="329" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="294" />
    <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="322" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="309" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="328" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="315" />
    <source>Edit allowed host</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -10023,930 +10033,940 @@
  <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3180" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="400" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3200" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="403" />
    <source>Open File</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="401" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="404" />
    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="492" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="495" />
    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window's titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="822" />
-   <source>Undo</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="825" />
+   <source>Undo</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828" />
    <source>Redo</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="827" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="830" />
    <source>Revert to last saved state</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="832" />
-   <source>Cut</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="835" />
-   <source>Copy</source>
+   <source>Cut</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="838" />
+   <source>Copy</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="841" />
    <source>Paste</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="843" />
-   <source>Indent</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="846" />
-   <source>Unindent</source>
+   <source>Indent</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="849" />
-   <source>Comment</source>
+   <source>Unindent</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="852" />
+   <source>Comment</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
    <source>Uncomment</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8822" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8844" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="858" />
    <source>Generate Docstring</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="859" />
-   <source>Select to brace</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="860" />
-   <source>Select all</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="862" />
+   <source>Select to brace</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="863" />
+   <source>Select all</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865" />
    <source>Deselect all</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="864" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="867" />
    <source>Execute Selection In Console</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="876" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="879" />
    <source>Use Monospaced Font</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="881" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="884" />
    <source>Autosave enabled</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="885" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="888" />
    <source>Typing aids enabled</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="892" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="895" />
    <source>Automatic Completion enabled</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="900" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="903" />
    <source>Calltip</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="902" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="905" />
    <source>Code Info</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="917" />
-   <source>New Document View</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="920" />
+   <source>New Document View</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="923" />
    <source>New Document View (with new split)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="928" />
-   <source>Save</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="931" />
-   <source>Save As...</source>
+   <source>Save</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="934" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="937" />
    <source>Save Copy...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="952" />
-   <source>Complete</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="958" />
-   <source>Clear Completions Cache</source>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
+   <source>Complete</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="961" />
+   <source>Clear Completions Cache</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="964" />
    <source>Complete from Document</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="966" />
    <source>Complete from APIs</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="965" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="968" />
    <source>Complete from Document and APIs</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="979" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="982" />
    <source>Check</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="990" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="993" />
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1001" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1004" />
    <source>Show</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1003" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1006" />
    <source>Code metrics...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1005" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1008" />
    <source>Code coverage...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1007" />
-   <source>Show code coverage annotations</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1010" />
-   <source>Hide code coverage annotations</source>
+   <source>Show code coverage annotations</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1013" />
+   <source>Hide code coverage annotations</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1016" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1026" />
-   <source>Diagrams</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1029" />
+   <source>Diagrams</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1032" />
    <source>Class Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1031" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1034" />
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1033" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1036" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1035" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1038" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1040" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1043" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1053" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1056" />
    <source>Languages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1058" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1061" />
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1082" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1085" />
    <source>Guessed</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1427" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1086" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1430" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1089" />
    <source>Alternatives</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1103" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1106" />
    <source>Encodings</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1126" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1129" />
    <source>Re-Open With Encoding</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1146" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1149" />
    <source>End-of-Line Type</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1151" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1154" />
    <source>Unix</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1158" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1161" />
    <source>Windows</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1165" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1168" />
    <source>Macintosh</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1183" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1186" />
    <source>Spelling</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7959" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1191" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7981" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194" />
    <source>Check spelling...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194" />
-   <source>Check spelling of selection...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1197" />
+   <source>Check spelling of selection...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1200" />
    <source>Remove from dictionary</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1215" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1218" />
    <source>Spell Check Languages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1220" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1223" />
    <source>No Language</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1248" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1251" />
    <source>Toggle bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1250" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1253" />
    <source>Next bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1252" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1255" />
    <source>Previous bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1254" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1257" />
    <source>Clear all bookmarks</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1263" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1266" />
    <source>Toggle breakpoint</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1265" />
-   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1268" />
+   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1271" />
    <source>Edit breakpoint...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5700" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1270" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5720" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1273" />
    <source>Enable breakpoint</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1273" />
-   <source>Next breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1276" />
+   <source>Next breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1279" />
    <source>Previous breakpoint</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1280" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1283" />
    <source>Clear all breakpoints</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1290" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1293" />
    <source>Toggle all folds</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1295" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1298" />
    <source>Toggle all folds (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1300" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1303" />
    <source>Toggle current fold</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1306" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1309" />
    <source>Expand (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1311" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1314" />
    <source>Collapse (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1317" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1320" />
    <source>Clear all folds</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1329" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1332" />
    <source>Goto syntax error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1333" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1336" />
    <source>Show syntax error message</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1338" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1341" />
    <source>Clear syntax error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1343" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1346" />
    <source>Next warning</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1347" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1350" />
    <source>Previous warning</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1351" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1354" />
    <source>Show warning message</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1355" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1358" />
    <source>Clear warnings</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1360" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1363" />
    <source>Next uncovered line</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1364" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1367" />
    <source>Previous uncovered line</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1369" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1372" />
    <source>Next task</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1373" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1376" />
    <source>Previous task</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1378" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1381" />
    <source>Next change</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1382" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1385" />
    <source>Previous change</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1386" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1389" />
    <source>Clear changes</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1414" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1406" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1417" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1409" />
    <source>Export source</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1407" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1410" />
    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1415" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1418" />
    <source>No export format given. Aborting...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1424" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1427" />
    <source>Alternatives ({0})</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1445" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1448" />
    <source>Pygments Lexer</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1446" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1449" />
    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2010" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2013" />
    <source>Modification of Read Only file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2011" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2014" />
    <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2742" />
-   <source>Printing...</source>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2432" />
+   <source>Add Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2433" />
+   <source>No Python byte code will be created for the selected line. No break point will be set!</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2762" />
+   <source>Printing...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2782" />
    <source>Printing completed</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2764" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2784" />
    <source>Error while printing</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2767" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2787" />
    <source>Printing aborted</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3122" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3142" />
    <source>File Modified</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3123" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3143" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3181" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3201" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3361" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3343" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3298" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3381" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3363" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3318" />
    <source>Save File</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3299" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3319" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3362" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3382" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4850" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4870" />
    <source>Autocompletion</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4851" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4871" />
    <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4988" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5008" />
    <source>Auto-Completion Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4989" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5009" />
    <source>The completion list provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5283" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5303" />
    <source>Call-Tips Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5284" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5304" />
    <source>The call-tips provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5703" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5723" />
    <source>Disable breakpoint</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6070" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6090" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6071" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6091" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6133" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6126" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6153" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6146" />
    <source>Show Code Coverage Annotations</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6127" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6147" />
    <source>All lines have been covered.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6134" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6154" />
    <source>There is no coverage file available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6250" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6270" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6251" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6271" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6412" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6406" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6432" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6426" />
    <source>Syntax Error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6413" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433" />
    <source>No syntax error message available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6624" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6618" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6644" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6638" />
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6625" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6645" />
    <source>No warning messages available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6685" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6705" />
    <source>Style: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6688" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6708" />
    <source>Warning: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6695" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6715" />
    <source>Error: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6801" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6821" />
    <source>Macro Name</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6802" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6822" />
    <source>Select a macro name:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6829" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6849" />
    <source>Load macro file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6873" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6831" />
-   <source>Macro files (*.macro)</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6893" />
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6851" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6842" />
-   <source>Error loading macro</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6843" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6852" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
+   <source>Macro files (*.macro)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6871" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6862" />
+   <source>Error loading macro</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6863" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6872" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6891" />
    <source>Save macro file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6888" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6908" />
    <source>Save macro</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6889" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6909" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6903" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6923" />
    <source>Error saving macro</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6904" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6924" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6916" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6936" />
    <source>Start Macro Recording</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6917" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6937" />
    <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6942" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6962" />
    <source>Macro Recording</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6943" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6963" />
    <source>Enter name of the macro:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7095" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7115" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7101" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7121" />
    <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7107" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7127" />
    <source>File changed</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7156" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7178" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7436" />
-   <source>Drop Error</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7437" />
-   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7455" />
-   <source>Resources</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7458" />
+   <source>Drop Error</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7459" />
+   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7477" />
+   <source>Resources</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7480" />
    <source>Add file...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7460" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7482" />
    <source>Add files...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7462" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7484" />
    <source>Add aliased file...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7465" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7487" />
    <source>Add localized resource...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7469" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7491" />
    <source>Add resource frame</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7489" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7511" />
    <source>Add file resource</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7505" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7527" />
    <source>Add file resources</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7532" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7525" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7554" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7547" />
    <source>Add aliased file resource</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7533" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7555" />
    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7598" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7620" />
    <source>Package Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7599" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7621" />
    <source>Include class attributes?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7617" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7639" />
    <source>Imports Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7618" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7640" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7631" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7653" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7632" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7654" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7961" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7983" />
    <source>Add to dictionary</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7985" />
    <source>Ignore All</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8377" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8399" />
    <source>Sort Lines</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8378" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8400" />
    <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8466" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8488" />
    <source>Register Mouse Click Handler</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8467" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8489" />
    <source>A mouse click handler for "{0}" was already registered by "{1}". Aborting request by "{2}"...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8560" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8582" />
    <source>{0:4d}  {1}</source>
    <comment>line number, source code</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8565" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8587" />
    <source>{0:4d}  {1}
   =&gt; {2}</source>
    <comment>line number, source code, file name</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8628" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8650" />
    <source>EditorConfig Properties</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8629" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8651" />
    <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -43490,7 +43510,7 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="469" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="470" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="415" />
    <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
    <translation type="unfinished" />
@@ -43743,7 +43763,7 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="471" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="472" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585" />
    <source>Python3 Files (*.py)</source>
    <translation type="unfinished" />
@@ -51682,18 +51702,18 @@
  <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1634" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1635" />
    <source>Export Preferences</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1664" />
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1636" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1665" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1637" />
    <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1662" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1663" />
    <source>Import Preferences</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -51714,7 +51734,7 @@
  <context>
   <name>PreviewModel</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="436" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="442" />
    <source>Variable Name</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -55141,329 +55161,354 @@
  <context>
   <name>ProjectSourcesBrowser</name>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="55" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="56" />
    <source>Sources</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="57" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="58" />
    <source>&lt;b&gt;Project Sources Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows to easily see all sources contained in the current project. Several actions can be executed via the context menu.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="438" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="114" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="459" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="115" />
    <source>Check</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="117" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="118" />
    <source>Show</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="119" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="120" />
    <source>Code metrics...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="121" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="122" />
    <source>Code coverage...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="123" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="124" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="298" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="126" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="319" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="127" />
    <source>Diagrams</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="300" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="128" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="321" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="129" />
    <source>Class Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="302" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="130" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="323" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="131" />
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="132" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="133" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="304" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="134" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="325" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="135" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="309" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="139" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="330" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="140" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="143" />
+   <source>Start</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="146" />
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="150" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="154" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="158" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="162" />
    <source>Run unittest...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="443" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="313" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="146" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="464" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="334" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="165" />
    <source>Rename file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="536" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="519" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="446" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="401" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="386" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="316" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="251" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="234" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="149" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="557" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="540" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="467" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="422" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="407" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="337" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="272" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="255" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="168" />
    <source>Remove from project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="539" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="522" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="449" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="389" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="319" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="254" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="237" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="152" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="560" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="543" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="470" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="410" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="340" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="275" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="258" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="171" />
    <source>Delete</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="258" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="218" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="202" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="180" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="156" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="279" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="239" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="223" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="201" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="175" />
    <source>New package...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="543" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="505" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="491" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="471" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="453" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="405" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="372" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="358" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="338" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="323" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="260" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="220" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="204" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="182" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="158" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="564" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="526" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="512" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="492" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="474" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="426" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="393" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="379" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="359" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="344" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="281" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="241" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="225" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="203" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="177" />
    <source>Add source files...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="545" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="507" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="493" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="473" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="455" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="407" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="374" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="360" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="340" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="325" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="262" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="222" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="206" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="184" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="160" />
-   <source>Add source directory...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="550" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="460" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="269" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="169" />
-   <source>Copy Path to Clipboard</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="561" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="553" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="528" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="510" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="496" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="476" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="463" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="420" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="412" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="393" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="377" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="363" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="343" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="330" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="280" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="272" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="243" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="225" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="209" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="187" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="172" />
-   <source>Expand all directories</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="563" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="555" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="530" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="512" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="498" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="478" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="465" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="422" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="414" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="395" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="379" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="365" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="345" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="332" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="282" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="274" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="245" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="227" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="211" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="189" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="174" />
-   <source>Collapse all directories</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="566" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="557" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="532" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="528" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="514" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="501" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="480" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="467" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="425" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="494" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="476" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="428" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="395" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="381" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="361" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="346" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="283" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="243" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="227" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="205" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="179" />
+   <source>Add source directory...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="571" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="481" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="290" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="190" />
+   <source>Copy Path to Clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="582" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="574" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="549" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="531" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="517" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="497" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="484" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="441" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="433" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="414" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="398" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="384" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="364" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="351" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="301" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="293" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="264" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="246" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="230" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="208" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="193" />
+   <source>Expand all directories</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="584" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="576" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="551" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="533" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="519" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="499" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="486" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="443" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="435" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="416" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="397" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="382" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="400" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="386" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="366" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="353" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="303" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="295" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="266" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="248" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="232" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="210" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="195" />
+   <source>Collapse all directories</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="587" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="578" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="553" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="535" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="522" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="501" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="488" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="446" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="437" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="418" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="403" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="389" />
    <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="368" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="347" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="334" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="285" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="276" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="247" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="229" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="214" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="191" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="176" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="355" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="306" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="297" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="268" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="250" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="235" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="212" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="197" />
    <source>Configure...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="483" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="350" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="194" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="504" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="371" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="215" />
    <source>Goto</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="844" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="829" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="874" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="859" />
    <source>Add new Python package</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="830" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="860" />
    <source>&lt;p&gt;The package directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="845" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="875" />
    <source>&lt;p&gt;The package file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="912" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="942" />
    <source>Delete files</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="913" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="943" />
    <source>Do you really want to delete these files from the project?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="986" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1016" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="987" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1017" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1040" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1070" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1041" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1071" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1077" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1107" />
    <source>Class Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1121" />
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1078" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1151" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1108" />
    <source>Include class attributes?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1099" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1129" />
    <source>Imports Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1100" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1130" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1120" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1150" />
    <source>Package Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1136" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1166" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1137" />
+   <location filename="../Project/ProjectSourcesBrowser.py" line="1167" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -58020,77 +58065,77 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="694" />
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="676" />
    <source>Code Object '{0}'</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="792" />
+   <source>Name</source>
+   <translation>Name</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="794" />
+   <source>Filename</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="796" />
+   <source>First Line</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="798" />
+   <source>Argument Count</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="800" />
+   <source>Positional-only Arguments</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="803" />
+   <source>Keyword-only Arguments</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="806" />
+   <source>Number of Locals</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="808" />
+   <source>Stack Size</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="810" />
-   <source>Name</source>
-   <translation>Name</translation>
+   <source>Flags</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="812" />
-   <source>Filename</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="814" />
-   <source>First Line</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="816" />
-   <source>Argument Count</source>
+   <source>Constants</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="815" />
+   <source>Names</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="818" />
-   <source>Positional-only Arguments</source>
+   <source>Variable Names</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="821" />
-   <source>Keyword-only Arguments</source>
+   <source>Free Variables</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="824" />
-   <source>Number of Locals</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="826" />
-   <source>Stack Size</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="828" />
-   <source>Flags</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="830" />
-   <source>Constants</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="833" />
-   <source>Names</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="836" />
-   <source>Variable Names</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="839" />
-   <source>Free Variables</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/PythonDisViewer.py" line="842" />
    <source>Cell Variables</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
--- a/eric7/i18n/eric7_es.ts	Tue Aug 24 18:04:32 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_es.ts	Tue Aug 24 18:06:48 2021 +0200
@@ -8164,6 +8164,16 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to move a breakpoint to a line generating executable code</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Intelligent breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="0" />
    <source>Number of recent files and conditions:</source>
    <translation>Número de archivos recientes y condiciones:</translation>
   </message>
@@ -8263,26 +8273,26 @@
    <translation>Automaticamente ver código fuente</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="287" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="275" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="293" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="281" />
    <source>Add allowed host</source>
    <translation>Añadir host permitido</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="310" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="276" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="316" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="282" />
    <source>Enter the IP address of an allowed host</source>
    <translation>Introduzca la dirección IP de un host permitido</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="323" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="288" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="329" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="294" />
    <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;La dirección introducida &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no es una dirección IP v4 o IP v6 válida. Abortando...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="322" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="309" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="328" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="315" />
    <source>Edit allowed host</source>
    <translation>Editar host permitido</translation>
   </message>
@@ -10091,918 +10101,928 @@
  <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3180" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="400" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3200" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="403" />
    <source>Open File</source>
    <translation>Abrir archivo</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="401" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="404" />
    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;El tamaño del archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; es &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. ¿Desea cargarlo de todos modos?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="492" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="495" />
    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window's titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Una Ventana de Edición de Códigos Fuente&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Esta ventana se utiliza para mostrar y editar un archivo de código fuente. Puede abrir tantas como desee. El nombre del archivo se muestra en la barra de título de la ventana.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Para insertar puntos de interrupción basta con hacer un click en el espacio entre los números de línea y los marcadores de plegado. Pueden editarse con el menú de contexto de los márgenes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Para insertar marcadores solo hay que hacer Shift-click en el espacio entre los números de línea y los marcadores de plegado.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Estas acciones se pueden revertir utilizando el menú de contexto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Haciendo Ctrl-click en un marcador de error sintáctico se muestra información sobre el dicho error.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="822" />
-   <source>Undo</source>
-   <translation>Deshacer</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="825" />
+   <source>Undo</source>
+   <translation>Deshacer</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828" />
    <source>Redo</source>
    <translation>Rehacer</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="827" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="830" />
    <source>Revert to last saved state</source>
    <translation>Volver al último estado guardado</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="832" />
-   <source>Cut</source>
-   <translation>Cortar</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="835" />
-   <source>Copy</source>
-   <translation>Copiar</translation>
+   <source>Cut</source>
+   <translation>Cortar</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="838" />
+   <source>Copy</source>
+   <translation>Copiar</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="841" />
    <source>Paste</source>
    <translation>Pegar</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="843" />
-   <source>Indent</source>
-   <translation>Indentar</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="846" />
-   <source>Unindent</source>
-   <translation>Desindentar</translation>
+   <source>Indent</source>
+   <translation>Indentar</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="849" />
-   <source>Comment</source>
-   <translation>Pasar a comentario</translation>
+   <source>Unindent</source>
+   <translation>Desindentar</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="852" />
+   <source>Comment</source>
+   <translation>Pasar a comentario</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
    <source>Uncomment</source>
    <translation>Sacar de comentario</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8822" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8844" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="858" />
    <source>Generate Docstring</source>
    <translation>Generar Docstring</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="859" />
-   <source>Select to brace</source>
-   <translation>Seleccionar hasta la llave ( '{' o '}' )</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="860" />
-   <source>Select all</source>
-   <translation>Seleccionar todo</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="862" />
+   <source>Select to brace</source>
+   <translation>Seleccionar hasta la llave ( '{' o '}' )</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="863" />
+   <source>Select all</source>
+   <translation>Seleccionar todo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865" />
    <source>Deselect all</source>
    <translation>Deseleccionar todo</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="864" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="867" />
    <source>Execute Selection In Console</source>
    <translation>Ejecutar Selección en Consola</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="876" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="879" />
    <source>Use Monospaced Font</source>
    <translation>Usar fuente monoespaciada</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="881" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="884" />
    <source>Autosave enabled</source>
    <translation>Autoguardar habilitado</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="885" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="888" />
    <source>Typing aids enabled</source>
    <translation>Ayudas al tecleo habilitadas</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="892" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="895" />
    <source>Automatic Completion enabled</source>
    <translation>Autocompletar habilitado</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="900" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="903" />
    <source>Calltip</source>
    <translation>Consejo de llamada</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="902" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="905" />
    <source>Code Info</source>
    <translation>Info del Código</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="917" />
-   <source>New Document View</source>
-   <translation>Nueva Vista de Documento</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="920" />
+   <source>New Document View</source>
+   <translation>Nueva Vista de Documento</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="923" />
    <source>New Document View (with new split)</source>
    <translation>Nueva Vista de Documento (con nueva división)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="928" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Guardar</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="931" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation>Guardar como...</translation>
+   <source>Save</source>
+   <translation>Guardar</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="934" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation>Guardar como...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="937" />
    <source>Save Copy...</source>
    <translation>Guardar Copia...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="952" />
-   <source>Complete</source>
-   <translation>Completo</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="958" />
-   <source>Clear Completions Cache</source>
-   <translation>Limpiar Caché de Completado</translation>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
+   <source>Complete</source>
+   <translation>Completo</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="961" />
+   <source>Clear Completions Cache</source>
+   <translation>Limpiar Caché de Completado</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="964" />
    <source>Complete from Document</source>
    <translation>Completar desde documento</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="966" />
    <source>Complete from APIs</source>
    <translation>Completar desde APIs</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="965" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="968" />
    <source>Complete from Document and APIs</source>
    <translation>Completar desde Documento y APIs</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="979" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="982" />
    <source>Check</source>
    <translation>Verificar</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="990" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="993" />
    <source>Tools</source>
    <translation>Herramientas</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1001" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1004" />
    <source>Show</source>
    <translation>Mostrar</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1003" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1006" />
    <source>Code metrics...</source>
    <translation>Métricas de código...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1005" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1008" />
    <source>Code coverage...</source>
    <translation>Cobertura de código...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1007" />
-   <source>Show code coverage annotations</source>
-   <translation>Mostrar anotaciones de cobertura de codigo</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1010" />
-   <source>Hide code coverage annotations</source>
-   <translation>Ocultar anotaciones de cobertura de codigo</translation>
+   <source>Show code coverage annotations</source>
+   <translation>Mostrar anotaciones de cobertura de codigo</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1013" />
+   <source>Hide code coverage annotations</source>
+   <translation>Ocultar anotaciones de cobertura de codigo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1016" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation>Datos de profiling...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1026" />
-   <source>Diagrams</source>
-   <translation>Diagramas</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1029" />
+   <source>Diagrams</source>
+   <translation>Diagramas</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1032" />
    <source>Class Diagram...</source>
    <translation>Diagrama de clases...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1031" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1034" />
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation>Diagrama de paquetes...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1033" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1036" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation>Diagrama de imports...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1035" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1038" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation>Diagrama de aplicación...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1040" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1043" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation>Cargar Diagrama...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1053" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1056" />
    <source>Languages</source>
    <translation>Lenguajes</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1058" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1061" />
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Texto</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1082" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1085" />
    <source>Guessed</source>
    <translation>Suposición</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1427" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1086" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1430" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1089" />
    <source>Alternatives</source>
    <translation>Alternativas</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1103" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1106" />
    <source>Encodings</source>
    <translation>Codificaciones</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1126" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1129" />
    <source>Re-Open With Encoding</source>
    <translation>Reabrir Con Codificación</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1146" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1149" />
    <source>End-of-Line Type</source>
    <translation>Tipo de fin-de-línea</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1151" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1154" />
    <source>Unix</source>
    <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1158" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1161" />
    <source>Windows</source>
    <translation>Windows</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1165" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1168" />
    <source>Macintosh</source>
    <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1183" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1186" />
    <source>Spelling</source>
    <translation type="unfinished">Corrección ortográfica</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7959" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1191" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7981" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194" />
    <source>Check spelling...</source>
    <translation>Corrección ortográfica...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1194" />
-   <source>Check spelling of selection...</source>
-   <translation>Corrección ortográfica de la selección...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1197" />
+   <source>Check spelling of selection...</source>
+   <translation>Corrección ortográfica de la selección...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1200" />
    <source>Remove from dictionary</source>
    <translation>Eliminar del diccionario</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1215" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1218" />
    <source>Spell Check Languages</source>
    <translation>Corrección Ortográfica Idiomas</translation>
   </message>
   <message>
-   <loca