Updated translations. eric7

Tue, 17 Aug 2021 12:25:54 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Tue, 17 Aug 2021 12:25:54 +0200
branch
eric7
changeset 8512
cc82680dba7b
parent 8511
8046c6a443bd
child 8513
a7464bea3d0a

Updated translations.

eric7/Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.ui file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_empty.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_en.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_zh_CN.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/eric7/Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py	Tue Aug 17 12:17:56 2021 +0200
+++ b/eric7/Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py	Tue Aug 17 12:25:54 2021 +0200
@@ -493,7 +493,7 @@
         self,
         self.tr("Error playing pronunciation"),
         self.tr("<p>The received pronunciation could not be played."
-            "</p><p>Reason: {0}</p>")
+            "</p><p>Reason: {0}</p>").format(errorString)
       )
   
   @pyqtSlot()
--- a/eric7/Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.ui	Tue Aug 17 12:17:56 2021 +0200
+++ b/eric7/Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.ui	Tue Aug 17 12:25:54 2021 +0200
@@ -7,7 +7,7 @@
   <x>0</x>
   <y>0</y>
   <width>550</width>
-  <height>863</height>
+  <height>865</height>
  </rect>
  </property>
  <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_3">
@@ -434,7 +434,7 @@
    <string>Select to enable the support for mouse hover help text</string>
   </property>
   <property name="whatsThis">
-   <string>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;b&amp;gt;Mouse Hover Help&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Enable this option to show some information about the symbol the mouse is hovering over. An information provider plug-in (e.g. Jedi) must be installed for this to work.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</string>
+   <string>&lt;b&gt;Mouse Hover Help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enable this option to show some information about the symbol the mouse is hovering over. An information provider plug-in (e.g. Jedi) must be installed for this to work.&lt;/p&gt;</string>
   </property>
   <property name="title">
    <string>Mouse Hover Help</string>
--- a/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Tue Aug 17 12:17:56 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Tue Aug 17 12:25:54 2021 +0200
@@ -10828,7 +10828,7 @@
  <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3161" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3173" />
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="399" />
    <source>Open File</source>
    <translation>Otevřít soubor</translation>
@@ -10839,950 +10839,954 @@
    <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="486" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="491" />
    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window's titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="818" />
-   <source>Undo</source>
-   <translation>Vrátit</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="821" />
-   <source>Redo</source>
-   <translation>Znovu použít</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="823" />
-   <source>Revert to last saved state</source>
-   <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
+   <source>Undo</source>
+   <translation>Vrátit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="826" />
+   <source>Redo</source>
+   <translation>Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828" />
+   <source>Revert to last saved state</source>
+   <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="833" />
    <source>Cut</source>
    <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="831" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="836" />
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="834" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="839" />
    <source>Paste</source>
    <translation>Vložit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="837" />
-   <source>Execute Selection In Console</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="842" />
+   <source>Execute Selection In Console</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="847" />
    <source>Indent</source>
    <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="845" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="850" />
    <source>Unindent</source>
    <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="848" />
-   <source>Comment</source>
-   <translation>Vytvořit komentář</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="851" />
-   <source>Uncomment</source>
-   <translation>Zrušit komentář</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="853" />
-   <source>Stream Comment</source>
-   <translation>Proudový komentář</translation>
+   <source>Comment</source>
+   <translation>Vytvořit komentář</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="856" />
+   <source>Uncomment</source>
+   <translation>Zrušit komentář</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="858" />
+   <source>Stream Comment</source>
+   <translation>Proudový komentář</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="861" />
    <source>Box Comment</source>
    <translation>Obdélníkový komentář</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8824" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="860" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8843" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865" />
    <source>Generate Docstring</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="864" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="869" />
    <source>Select to brace</source>
    <translation>Vybrat až po závorku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="870" />
    <source>Select all</source>
    <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="867" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="872" />
    <source>Deselect all</source>
    <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7963" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="873" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7982" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="878" />
    <source>Check spelling...</source>
    <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="876" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="881" />
    <source>Check spelling of selection...</source>
    <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="879" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="884" />
    <source>Remove from dictionary</source>
    <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="885" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="890" />
    <source>Shorten empty lines</source>
    <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="892" />
-   <source>Use Monospaced Font</source>
-   <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="897" />
+   <source>Use Monospaced Font</source>
+   <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="902" />
    <source>Autosave enabled</source>
    <translation>Zapnout autosave</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="901" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="906" />
    <source>Typing aids enabled</source>
    <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="908" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="913" />
    <source>Automatic Completion enabled</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="916" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="921" />
    <source>Calltip</source>
    <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="918" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="923" />
    <source>Code Info</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="933" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="938" />
    <source>New Document View</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="936" />
-   <source>New Document View (with new split)</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="941" />
+   <source>New Document View (with new split)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="946" />
    <source>Close</source>
    <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="947" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="952" />
    <source>Save</source>
    <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="950" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="955" />
    <source>Save As...</source>
    <translation>Uložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="953" />
-   <source>Save Copy...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="958" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <source>Save Copy...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="963" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="968" />
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="966" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="971" />
    <source>Print</source>
    <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="988" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="985" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="993" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="990" />
    <source>Complete</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="991" />
-   <source>Clear Completions Cache</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="994" />
-   <source>Complete from Document</source>
-   <translation type="unfinished">z dokumentu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="996" />
+   <source>Clear Completions Cache</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="999" />
+   <source>Complete from Document</source>
+   <translation type="unfinished">z dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1001" />
    <source>Complete from APIs</source>
    <translation type="unfinished">z API</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="998" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1003" />
    <source>Complete from Document and APIs</source>
    <translation type="unfinished">z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1011" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1016" />
    <source>Check</source>
    <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1021" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1026" />
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1031" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1036" />
    <source>Show</source>
    <translation>Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1033" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1038" />
    <source>Code metrics...</source>
    <translation>Metrika kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1035" />
-   <source>Code coverage...</source>
-   <translation>Pokrytí kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1037" />
-   <source>Show code coverage annotations</source>
-   <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1040" />
+   <source>Code coverage...</source>
+   <translation>Pokrytí kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1042" />
+   <source>Show code coverage annotations</source>
+   <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1045" />
    <source>Hide code coverage annotations</source>
    <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1043" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1048" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation>Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1055" />
-   <source>Diagrams</source>
-   <translation>Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1058" />
-   <source>Class Diagram...</source>
-   <translation>Diagram třídy...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1060" />
+   <source>Diagrams</source>
+   <translation>Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1063" />
+   <source>Class Diagram...</source>
+   <translation>Diagram třídy...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1065" />
    <source>Package Diagram...</source>
    <translation>Diagram balíčku...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1062" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1067" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation>Diagram importů...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1064" />
-   <source>Application Diagram...</source>
-   <translation>Diagram aplikace...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1069" />
+   <source>Application Diagram...</source>
+   <translation>Diagram aplikace...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1074" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1081" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1086" />
    <source>Languages</source>
    <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1215" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1086" />
-   <source>No Language</source>
-   <translation>Žádný jazyk</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1110" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1091" />
+   <source>Text</source>
+   <translation type="unfinished">Text</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1115" />
    <source>Guessed</source>
    <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1450" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1114" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1455" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1119" />
    <source>Alternatives</source>
    <translation>Alternativy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1130" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1135" />
    <source>Encodings</source>
    <translation>Kódování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1152" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1157" />
    <source>Re-Open With Encoding</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1171" />
-   <source>End-of-Line Type</source>
-   <translation>Typ Konec-řádku</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1176" />
+   <source>End-of-Line Type</source>
+   <translation>Typ Konec-řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1181" />
    <source>Unix</source>
    <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1183" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1188" />
    <source>Windows</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1190" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1195" />
    <source>Macintosh</source>
    <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1210" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1215" />
    <source>Spell Check Languages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1239" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1220" />
+   <source>No Language</source>
+   <translation>Žádný jazyk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1244" />
    <source>Export as</source>
    <translation>Exportovat jako</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1262" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1267" />
    <source>Toggle bookmark</source>
    <translation>Přepnout záložku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1264" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1269" />
    <source>Next bookmark</source>
    <translation>Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1266" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1271" />
    <source>Previous bookmark</source>
    <translation>Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1268" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1273" />
    <source>Clear all bookmarks</source>
    <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1277" />
-   <source>Toggle breakpoint</source>
-   <translation>Přepnout breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1279" />
-   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
-   <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1282" />
-   <source>Edit breakpoint...</source>
-   <translation>Editovat breakpoint...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5695" />
+   <source>Toggle breakpoint</source>
+   <translation>Přepnout breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1284" />
-   <source>Enable breakpoint</source>
-   <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
+   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
+   <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1287" />
+   <source>Edit breakpoint...</source>
+   <translation>Editovat breakpoint...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5714" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1289" />
+   <source>Enable breakpoint</source>
+   <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1292" />
    <source>Next breakpoint</source>
    <translation>Následující breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1290" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1295" />
    <source>Previous breakpoint</source>
    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1294" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1299" />
    <source>Clear all breakpoints</source>
    <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1304" />
-   <source>Toggle all folds</source>
-   <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1309" />
-   <source>Toggle all folds (including children)</source>
-   <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)</translation>
+   <source>Toggle all folds</source>
+   <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1314" />
+   <source>Toggle all folds (including children)</source>
+   <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1319" />
    <source>Toggle current fold</source>
    <translation type="unfinished">Složit/rozložit aktuální složený blok</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1320" />
-   <source>Expand (including children)</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1325" />
+   <source>Expand (including children)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1330" />
    <source>Collapse (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1331" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1336" />
    <source>Clear all folds</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1343" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1348" />
    <source>Goto syntax error</source>
    <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1347" />
-   <source>Show syntax error message</source>
-   <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1352" />
-   <source>Clear syntax error</source>
-   <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
+   <source>Show syntax error message</source>
+   <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1357" />
+   <source>Clear syntax error</source>
+   <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1362" />
    <source>Next warning</source>
    <translation>Následující varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1361" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1366" />
    <source>Previous warning</source>
    <translation>Předchozí varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1365" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1370" />
    <source>Show warning message</source>
    <translation>Zobrazit varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1369" />
-   <source>Clear warnings</source>
-   <translation>Vyčistit varování</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1374" />
+   <source>Clear warnings</source>
+   <translation>Vyčistit varování</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1379" />
    <source>Next uncovered line</source>
    <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1378" />
-   <source>Previous uncovered line</source>
-   <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1383" />
+   <source>Previous uncovered line</source>
+   <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1388" />
    <source>Next task</source>
    <translation>Následující úloha</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1387" />
-   <source>Previous task</source>
-   <translation>Předchozí úloha</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1392" />
+   <source>Previous task</source>
+   <translation>Předchozí úloha</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1397" />
    <source>Next change</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1396" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1401" />
    <source>Previous change</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1400" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1405" />
    <source>Clear changes</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1437" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1429" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1442" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1434" />
    <source>Export source</source>
    <translation>Export zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1430" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1435" />
    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1438" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1443" />
    <source>No export format given. Aborting...</source>
    <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1447" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1452" />
    <source>Alternatives ({0})</source>
    <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1468" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1473" />
    <source>Pygments Lexer</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1469" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1474" />
    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
    <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2011" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2023" />
    <source>Modification of Read Only file</source>
    <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2012" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2024" />
    <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
    <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2723" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2735" />
    <source>Printing...</source>
    <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2743" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2755" />
    <source>Printing completed</source>
    <translation>Tisk je hotov</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2745" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2757" />
    <source>Error while printing</source>
    <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2748" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2760" />
    <source>Printing aborted</source>
    <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3103" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3115" />
    <source>File Modified</source>
    <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3104" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3116" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3162" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3174" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3342" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3324" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3279" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3354" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3336" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3291" />
    <source>Save File</source>
    <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3280" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3292" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3343" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3355" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4824" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4843" />
    <source>Autocompletion</source>
    <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4825" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4844" />
    <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
    <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4962" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4981" />
    <source>Auto-Completion Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4982" />
    <source>The completion list provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5257" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5276" />
    <source>Call-Tips Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5258" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5277" />
    <source>The call-tips provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5698" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5717" />
    <source>Disable breakpoint</source>
    <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6074" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6093" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6075" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6094" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6137" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6130" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6156" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6149" />
    <source>Show Code Coverage Annotations</source>
    <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6131" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6150" />
    <source>All lines have been covered.</source>
    <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6138" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6157" />
    <source>There is no coverage file available.</source>
    <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6254" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6273" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6255" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6274" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6410" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6435" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6429" />
    <source>Syntax Error</source>
    <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6436" />
    <source>No syntax error message available.</source>
    <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6628" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6647" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6641" />
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6629" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6648" />
    <source>No warning messages available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6689" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6708" />
    <source>Style: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6692" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6711" />
    <source>Warning: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6699" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6718" />
    <source>Error: {0}</source>
    <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6805" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6824" />
    <source>Macro Name</source>
    <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6806" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6825" />
    <source>Select a macro name:</source>
    <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6833" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6852" />
    <source>Load macro file</source>
    <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6877" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6835" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6896" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6854" />
    <source>Macro files (*.macro)</source>
    <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6855" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6846" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6874" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6865" />
    <source>Error loading macro</source>
    <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6847" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6866" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6856" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6875" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6894" />
    <source>Save macro file</source>
    <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6892" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6911" />
    <source>Save macro</source>
    <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6893" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6912" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6907" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6926" />
    <source>Error saving macro</source>
    <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6908" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6927" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6920" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6939" />
    <source>Start Macro Recording</source>
    <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6921" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6940" />
    <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
    <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6946" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965" />
    <source>Macro Recording</source>
    <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6947" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6966" />
    <source>Enter name of the macro:</source>
    <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7099" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7118" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7105" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7124" />
    <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7130" />
    <source>File changed</source>
    <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7160" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7179" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7440" />
-   <source>Drop Error</source>
-   <translation>Zahodit chybu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7441" />
-   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7459" />
+   <source>Drop Error</source>
+   <translation>Zahodit chybu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7460" />
+   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7478" />
    <source>Resources</source>
    <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7462" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7481" />
    <source>Add file...</source>
    <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7464" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7483" />
    <source>Add files...</source>
    <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7466" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7485" />
    <source>Add aliased file...</source>
    <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7469" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7488" />
    <source>Add localized resource...</source>
    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7473" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7492" />
    <source>Add resource frame</source>
    <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7493" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7512" />
    <source>Add file resource</source>
    <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7509" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7528" />
    <source>Add file resources</source>
    <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7536" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7529" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7555" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7548" />
    <source>Add aliased file resource</source>
    <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7537" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7556" />
    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
    <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7602" />
-   <source>Package Diagram</source>
-   <translation>Diagram balíčku</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7603" />
-   <source>Include class attributes?</source>
-   <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7621" />
-   <source>Imports Diagram</source>
-   <translation>Importovat diagram</translation>
+   <source>Package Diagram</source>
+   <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7622" />
+   <source>Include class attributes?</source>
+   <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7640" />
+   <source>Imports Diagram</source>
+   <translation>Importovat diagram</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7641" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7635" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7654" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7636" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7655" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7965" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7984" />
    <source>Add to dictionary</source>
    <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7967" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7986" />
    <source>Ignore All</source>
    <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8381" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8400" />
    <source>Sort Lines</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8382" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8401" />
    <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8470" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8489" />
    <source>Register Mouse Click Handler</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8471" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8490" />
    <source>A mouse click handler for "{0}" was already registered by "{1}". Aborting request by "{2}"...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8564" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8583" />
    <source>{0:4d}  {1}</source>
    <comment>line number, source code</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8569" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8588" />
    <source>{0:4d}  {1}
   =&gt; {2}</source>
    <comment>line number, source code, file name</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8630" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8649" />
    <source>EditorConfig Properties</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8631" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8650" />
    <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -13271,6 +13275,36 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to enable the support for mouse hover help text</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Mouse Hover Help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enable this option to show some information about the symbol the mouse is hovering over. An information provider plug-in (e.g. Jedi) must be installed for this to work.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Mouse Hover Help</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Wait time:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source>Enter the time to wait before help information is shown</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.ui" line="0" />
+   <source> ms</source>
+   <translation type="unfinished"> ms</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.ui" line="0" />
    <source>Virtual Space</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -13300,12 +13334,12 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.py" line="246" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.py" line="258" />
    <source>Tab and Indent Override</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.py" line="247" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorGeneralPage.py" line="259" />
    <source>Shall the selected entries really be removed?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -13313,8 +13347,8 @@
  <context>
   <name>EditorHighlightersPage</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightersPage.py" line="143" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightersPage.py" line="49" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightersPage.py" line="150" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightersPage.py" line="50" />
    <source>Alternative</source>
    <translation>Alternativa</translation>
   </message>
@@ -28103,17 +28137,17 @@
  <context>
   <name>GoogleV1Engine</name>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorEngines/GoogleV1Engine.py" line="97" />
+   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorEngines/GoogleV1Engine.py" line="105" />
    <source>Google V1: Invalid response received</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorEngines/GoogleV1Engine.py" line="132" />
+   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorEngines/GoogleV1Engine.py" line="140" />
    <source>Google V1: No translation found.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorEngines/GoogleV1Engine.py" line="162" />
+   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorEngines/GoogleV1Engine.py" line="172" />
    <source>Google V1: Only texts up to {0} characters are allowed.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -45491,8 +45525,8 @@
    <translation>Výběr alternativního lexeru pro spojení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/LexerAssociationDialog.py" line="133" />
-   <location filename="../Project/LexerAssociationDialog.py" line="43" />
+   <location filename="../Project/LexerAssociationDialog.py" line="137" />
+   <location filename="../Project/LexerAssociationDialog.py" line="47" />
    <source>Alternative</source>
    <translation>Alternativa</translation>
   </message>
@@ -46786,7 +46820,7 @@
    <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="466" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="469" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="415" />
    <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
    <translation type="unfinished">Python soubory (*.py *.py3)</translation>
@@ -47039,7 +47073,7 @@
    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="468" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="471" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585" />
    <source>Python3 Files (*.py)</source>
    <translation>Python3 soubory (*.py)</translation>
@@ -48250,42 +48284,42 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="278" />
+   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="275" />
    <source>Unknown Device</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="403" />
+   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="400" />
    <source>Unsupported Device</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="413" />
+   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="410" />
    <source>REPL is not supported by this device.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="432" />
+   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="429" />
    <source>Plotter is not supported by this device.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="451" />
+   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="448" />
    <source>Running scripts is not supported by this device.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="471" />
+   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="468" />
    <source>File Manager is not supported by this device.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="516" />
+   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="513" />
    <source>Select Device Directory</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="517" />
+   <location filename="../MicroPython/MicroPythonDevices.py" line="514" />
    <source>Select the directory for the connected device:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -48604,12 +48638,12 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/MicroPythonGraphWidget.py" line="332" />
+   <location filename="../MicroPython/MicroPythonGraphWidget.py" line="337" />
    <source>Save Chart Data</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/MicroPythonGraphWidget.py" line="333" />
+   <location filename="../MicroPython/MicroPythonGraphWidget.py" line="338" />
    <source>&lt;p&gt;The chart data could not be saved into file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -55109,18 +55143,18 @@
  <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1631" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1634" />
    <source>Export Preferences</source>
    <translation>Předvolby exportu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1661" />
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1633" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1664" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1636" />
    <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1659" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1662" />
    <source>Import Preferences</source>
    <translation>Předvolby importu</translation>
   </message>
@@ -67078,67 +67112,42 @@
  <context>
   <name>SetupWizardDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="61" />
-   <source>distutils</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="62" />
-   <source>setuptools</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="159" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="154" />
    <source>Reading Trove Classifiers</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="160" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="155" />
    <source>&lt;p&gt;The Trove Classifiers file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="553" />
-   <source>Package Directory</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="585" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="484" />
    <source>Packages Root Directory</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="624" />
-   <source>Add Package</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="625" />
-   <source>&lt;p&gt;The directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a Python package.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="678" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="539" />
    <source>Add Scripts</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="680" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="541" />
    <source>Python Files (*.py);;All Files(*)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="717" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="578" />
    <source>Add Python Modules</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="719" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="580" />
    <source>Python Files (*.py)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="798" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.py" line="650" />
    <source>Source Directory</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -67179,16 +67188,6 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <source>Setup Variant:</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select the setup variant</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
    <source>Root Directory:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -67431,53 +67430,6 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <source>Press to delete the selected entries</source>
-   <translation type="unfinished">Stisknout pro smazání vybraných položek</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <source>Delete</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add the package</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add</source>
-   <translation type="unfinished">Přidat</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter a package name to be added</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <source>Press to select a package directory via a directory selection dialog</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <source>Press to discover packages of a project automatically</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
-   <source>Autodiscover Packages</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
    <source>Source Directory:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -67498,11 +67450,30 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
+   <source>Press to delete the selected entries</source>
+   <translation type="unfinished">Stisknout pro smazání vybraných položek</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
+   <source>Delete</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
    <source>Press to add the pattern</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add</source>
+   <translation type="unfinished">Přidat</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="0" />
    <source>Enter an exclude pattern for the 'find_packages()' call</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -80505,17 +80476,27 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py" line="437" />
-   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py" line="419" />
-   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py" line="168" />
+   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py" line="466" />
+   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py" line="445" />
+   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py" line="179" />
    <source>Translation Error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py" line="420" />
+   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py" line="446" />
    <source>The selected translation service does not support the Text-to-Speech function.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py" line="494" />
+   <source>Error playing pronunciation</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorWidget.py" line="495" />
+   <source>&lt;p&gt;The received pronunciation could not be played.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
  </context>
  <context>
   <name>TrayStarter</name>
@@ -95808,12 +95789,12 @@
  <context>
   <name>eric7</name>
   <message>
-   <location filename="../eric7.py" line="388" />
+   <location filename="../eric7.py" line="387" />
    <source>Starting...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../eric7.py" line="394" />
+   <location filename="../eric7.py" line="393" />
    <source>Generating Main Window...</source>
    <translation type="unfinished">Generování hlavního okna...</translation>
   </message>
Binary file eric7/i18n/eric7_de.qm has changed
--- a/eric7/i18n/eric7_de.ts	Tue Aug 17 12:17:56 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_de.ts	Tue Aug 17 12:25:54 2021 +0200
@@ -1,14346 +1,14380 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!DOCTYPE TS>
 <TS version="2.1" language="de">
-<context>
+ <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="23"/>
-    <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;{0} ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Python-Programmiersprache. Sie wurde unter Verwendung der PyQt-Python-Bindings für das Qt-GUI-Toolkit und unter Verwendung des QScintilla-Editor-Widgets erstellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitergehende Informationen erhalten Sie unter &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte senden Sie Fehlerberichte an &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Um eine neue Funktion anzufragen, senden Sie bitte eine E-Mail an &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} benutzt Fremdsoftware, deren Copyright bei den entsprechenden Copyrighthaltern liegt. Details können der Copyrightnotiz des entsprechenden Paketes entnommen werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
-    <source>About Eric</source>
-    <translation>Über Eric</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;About</source>
-    <translation>Ü&amp;ber</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
-    <source>A&amp;uthors</source>
-    <translation>&amp;Autoren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Thanks To</source>
-    <translation>&amp;Dank</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;License Agreement</source>
-    <translation>&amp;Lizenzvereinbarung</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="23" />
+   <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href="{1}"&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href="mailto:{2}"&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href="mailto:{3}"&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;{0} ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Python-Programmiersprache. Sie wurde unter Verwendung der PyQt-Python-Bindings für das Qt-GUI-Toolkit und unter Verwendung des QScintilla-Editor-Widgets erstellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitergehende Informationen erhalten Sie unter &lt;a href="{1}"&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte senden Sie Fehlerberichte an &lt;a href="mailto:{2}"&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Um eine neue Funktion anzufragen, senden Sie bitte eine E-Mail an &lt;a href="mailto:{3}"&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} benutzt Fremdsoftware, deren Copyright bei den entsprechenden Copyrighthaltern liegt. Details können der Copyrightnotiz des entsprechenden Paketes entnommen werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
+   <source>About Eric</source>
+   <translation>Über Eric</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;About</source>
+   <translation>Ü&amp;ber</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
+   <source>A&amp;uthors</source>
+   <translation>&amp;Autoren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Thanks To</source>
+   <translation>&amp;Dank</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;License Agreement</source>
+   <translation>&amp;Lizenzvereinbarung</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AboutPlugin</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="79"/>
-    <source>About {0}</source>
-    <translation>Über {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="81"/>
-    <source>&amp;About {0}</source>
-    <translation>&amp;Über {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="83"/>
-    <source>Display information about this software</source>
-    <translation>Zeigt Informationen zu diesem Programm an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="85"/>
-    <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Über {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über dieses Programm an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="94"/>
-    <source>About Qt</source>
-    <translation>Über Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="96"/>
-    <source>About &amp;Qt</source>
-    <translation>Über &amp;Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="98"/>
-    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
-    <translation>Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="99"/>
-    <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Über Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="79" />
+   <source>About {0}</source>
+   <translation>Über {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="81" />
+   <source>&amp;About {0}</source>
+   <translation>&amp;Über {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="83" />
+   <source>Display information about this software</source>
+   <translation>Zeigt Informationen zu diesem Programm an</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="85" />
+   <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Über {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über dieses Programm an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="94" />
+   <source>About Qt</source>
+   <translation>Über Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="96" />
+   <source>About &amp;Qt</source>
+   <translation>Über &amp;Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="98" />
+   <source>Display information about the Qt toolkit</source>
+   <translation>Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="99" />
+   <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Über Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>AdBlock Configuration</source>
-    <translation>AdBlock-Konfiguration</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enable AdBlock</source>
-    <translation>AdBlock aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter search term for subscriptions and rules</source>
-    <translation>Gib den Suchtext für Abonnements und Regeln ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Search...</source>
-    <translation>Suchen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Actions</source>
-    <translation>Aktionen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Default Update Period (days):</source>
-    <translation>Standardaktualisierungsperiode (Tage):</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the update period (1 to 14 days)</source>
-    <translation>Gib die Aktualisierungsperiode ein (1 bis 14 Tage)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Use only essential part of EasyList (for performance reasons)</source>
-    <translation>Nur den essentiellen Anteil der EasyList verwendet (Preformanzgründe)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="140"/>
-    <source>Add Rule</source>
-    <translation>Regel hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="143"/>
-    <source>Remove Rule</source>
-    <translation>Regel löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="147"/>
-    <source>Browse Subscriptions...</source>
-    <translation>Abonnements anschauen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="246"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="149"/>
-    <source>Remove Subscription</source>
-    <translation>Abonnement löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="154"/>
-    <source>Disable Subscription</source>
-    <translation>Abonnement deaktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="156"/>
-    <source>Enable Subscription</source>
-    <translation>Abonnement aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="160"/>
-    <source>Update Subscription</source>
-    <translation>Abonnement aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="163"/>
-    <source>Update All Subscriptions</source>
-    <translation>Alle Abonnements aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="166"/>
-    <source>Learn more about writing rules...</source>
-    <translation>Mehr über das Schreiben von Regeln lernen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="233"/>
-    <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; and all subscriptions requiring it?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; und alle abhängigen Abonnements wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="240"/>
-    <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>AdBlock Configuration</source>
+   <translation>AdBlock-Konfiguration</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enable AdBlock</source>
+   <translation>AdBlock aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter search term for subscriptions and rules</source>
+   <translation>Gib den Suchtext für Abonnements und Regeln ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Search...</source>
+   <translation>Suchen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Actions</source>
+   <translation>Aktionen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Default Update Period (days):</source>
+   <translation>Standardaktualisierungsperiode (Tage):</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the update period (1 to 14 days)</source>
+   <translation>Gib die Aktualisierungsperiode ein (1 bis 14 Tage)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Use only essential part of EasyList (for performance reasons)</source>
+   <translation>Nur den essentiellen Anteil der EasyList verwendet (Preformanzgründe)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="140" />
+   <source>Add Rule</source>
+   <translation>Regel hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="143" />
+   <source>Remove Rule</source>
+   <translation>Regel löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="147" />
+   <source>Browse Subscriptions...</source>
+   <translation>Abonnements anschauen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="246" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="149" />
+   <source>Remove Subscription</source>
+   <translation>Abonnement löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="154" />
+   <source>Disable Subscription</source>
+   <translation>Abonnement deaktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="156" />
+   <source>Enable Subscription</source>
+   <translation>Abonnement aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="160" />
+   <source>Update Subscription</source>
+   <translation>Abonnement aktualisieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="163" />
+   <source>Update All Subscriptions</source>
+   <translation>Alle Abonnements aktualisieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="166" />
+   <source>Learn more about writing rules...</source>
+   <translation>Mehr über das Schreiben von Regeln lernen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="233" />
+   <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; and all subscriptions requiring it?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; und alle abhängigen Abonnements wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="240" />
+   <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockExceptionsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>AdBlock Exceptions</source>
-    <translation>AdBlock-Ausnahmen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter a host to block AdBlock for</source>
-    <translation>Gib einen Host ein, für den AdBlock blockiert werden soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter host to be added...</source>
-    <translation>Gib einen hinzuzufügenden Host ein …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Press to add the host</source>
-    <translation>Drücken, um den Host hinzuzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Add</source>
-    <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Press to delete the selected hosts</source>
-    <translation>Drücken, um die ausgewählten Hosts zu löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>AdBlock Exceptions</source>
+   <translation>AdBlock-Ausnahmen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter a host to block AdBlock for</source>
+   <translation>Gib einen Host ein, für den AdBlock blockiert werden soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter host to be added...</source>
+   <translation>Gib einen hinzuzufügenden Host ein …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>Press to add the host</source>
+   <translation>Drücken, um den Host hinzuzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Add</source>
+   <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>Press to delete the selected hosts</source>
+   <translation>Drücken, um die ausgewählten Hosts zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Delete</source>
+   <translation>&amp;Löschen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockIcon</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="32"/>
-    <source>AdBlock</source>
-    <translation>AdBlock</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="37"/>
-    <source>AdBlock lets you block unwanted content on web pages.</source>
-    <translation>AdBlock lässt Sie ungewünschten Webinhalt blockieren.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="68"/>
-    <source>Disable AdBlock</source>
-    <translation>AdBlock deaktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="73"/>
-    <source>Enable AdBlock</source>
-    <translation>AdBlock aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="80"/>
-    <source>Remove AdBlock Exception</source>
-    <translation>AdBlock Ausnahme löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="85"/>
-    <source>Add AdBlock Exception</source>
-    <translation>AdBlock Ausnahme hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89"/>
-    <source>AdBlock Exceptions...</source>
-    <translation>AdBlock-Ausnahmen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="93"/>
-    <source>AdBlock Configuration...</source>
-    <translation>AdBlock-Konfiguration …</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="32" />
+   <source>AdBlock</source>
+   <translation>AdBlock</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="37" />
+   <source>AdBlock lets you block unwanted content on web pages.</source>
+   <translation>AdBlock lässt Sie ungewünschten Webinhalt blockieren.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="68" />
+   <source>Disable AdBlock</source>
+   <translation>AdBlock deaktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="73" />
+   <source>Enable AdBlock</source>
+   <translation>AdBlock aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="80" />
+   <source>Remove AdBlock Exception</source>
+   <translation>AdBlock Ausnahme löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="85" />
+   <source>Add AdBlock Exception</source>
+   <translation>AdBlock Ausnahme hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89" />
+   <source>AdBlock Exceptions...</source>
+   <translation>AdBlock-Ausnahmen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="93" />
+   <source>AdBlock Configuration...</source>
+   <translation>AdBlock-Konfiguration …</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockManager</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="235"/>
-    <source>Custom Rules</source>
-    <translation>Spezifische Regel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="336"/>
-    <source>Subscribe?</source>
-    <translation>Abonnieren?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="337"/>
-    <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soll dieses AdBlock-Abonnement gebucht werden?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="235" />
+   <source>Custom Rules</source>
+   <translation>Spezifische Regel</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="336" />
+   <source>Subscribe?</source>
+   <translation>Abonnieren?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="337" />
+   <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soll dieses AdBlock-Abonnement gebucht werden?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="296"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="286"/>
-    <source>Load subscription rules</source>
-    <translation>Abonnementregeln laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="287"/>
-    <source>Unable to open AdBlock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
-    <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="297"/>
-    <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
-    <translation>AdBlock-Datei „{0}“ startet nicht mit [Adblock.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="504"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="424"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="414"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="401"/>
-    <source>Downloading subscription rules</source>
-    <translation>Lade Abonnementregeln herunter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="402"/>
-    <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Abonnementregeln konnten nicht heruntergeladen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fehler: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="415"/>
-    <source>Got empty subscription rules.</source>
-    <translation>Habe leere Abonnementregeln erhalten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="529"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="425"/>
-    <source>Unable to open AdBlock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
-    <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="505"/>
-    <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;AdBlock Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; hat eine falsche Prüfsumme.&lt;br/&gt;Gefunden: {1}&lt;br/&gt;Berechnet: {2}&lt;br/&gt;Trotzdem verwenden?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="528"/>
-    <source>Saving subscription rules</source>
-    <translation>Speichern der Abonnementregeln</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="296" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="286" />
+   <source>Load subscription rules</source>
+   <translation>Abonnementregeln laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="287" />
+   <source>Unable to open AdBlock file '{0}' for reading.</source>
+   <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="297" />
+   <source>AdBlock file '{0}' does not start with [Adblock.</source>
+   <translation>AdBlock-Datei „{0}“ startet nicht mit [Adblock.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="504" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="424" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="414" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="401" />
+   <source>Downloading subscription rules</source>
+   <translation>Lade Abonnementregeln herunter</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="402" />
+   <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Abonnementregeln konnten nicht heruntergeladen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fehler: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="415" />
+   <source>Got empty subscription rules.</source>
+   <translation>Habe leere Abonnementregeln erhalten.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="529" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="425" />
+   <source>Unable to open AdBlock file '{0}' for writing.</source>
+   <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="505" />
+   <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;AdBlock Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; hat eine falsche Prüfsumme.&lt;br/&gt;Gefunden: {1}&lt;br/&gt;Berechnet: {2}&lt;br/&gt;Trotzdem verwenden?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="528" />
+   <source>Saving subscription rules</source>
+   <translation>Speichern der Abonnementregeln</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockTreeWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="123"/>
-    <source>Add Custom Rule</source>
-    <translation>Spezifische Regel hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="124"/>
-    <source>Write your rule here:</source>
-    <translation>Schreibe die Regel hier:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="164"/>
-    <source>Add Rule</source>
-    <translation>Regel hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="166"/>
-    <source>Remove Rule</source>
-    <translation>Regel löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="226"/>
-    <source>{0} (recently updated)</source>
-    <translation>{0} (kürzlich aktualisiert)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="123" />
+   <source>Add Custom Rule</source>
+   <translation>Spezifische Regel hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="124" />
+   <source>Write your rule here:</source>
+   <translation>Schreibe die Regel hier:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="164" />
+   <source>Add Rule</source>
+   <translation>Regel hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="166" />
+   <source>Remove Rule</source>
+   <translation>Regel löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="226" />
+   <source>{0} (recently updated)</source>
+   <translation>{0} (kürzlich aktualisiert)</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="193"/>
-    <source>Add Folder</source>
-    <translation>Ordner hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="197"/>
-    <source>Add Bookmark</source>
-    <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Name:</source>
-    <translation>Name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name</source>
-    <translation>Gib den Namen ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Bookmark Title</source>
-    <translation>Lesezeichentitel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Address:</source>
-    <translation>Adresse:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the address</source>
-    <translation>Gib die Adresse ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Bookmark URL</source>
-    <translation>Lesezeichen URL</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Description:</source>
-    <translation>Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter a description</source>
-    <translation>Gib eine Beschreibung ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Folder:</source>
-    <translation>Ordner:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="193" />
+   <source>Add Folder</source>
+   <translation>Ordner hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="197" />
+   <source>Add Bookmark</source>
+   <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Name:</source>
+   <translation>Name:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name</source>
+   <translation>Gib den Namen ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Bookmark Title</source>
+   <translation>Lesezeichentitel</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Address:</source>
+   <translation>Adresse:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the address</source>
+   <translation>Gib die Adresse ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Bookmark URL</source>
+   <translation>Lesezeichen URL</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Description:</source>
+   <translation>Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter a description</source>
+   <translation>Gib eine Beschreibung ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Folder:</source>
+   <translation>Ordner:</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddDirectoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="69"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="49"/>
-    <source>Source Files</source>
-    <translation>Quelldateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="71"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="52"/>
-    <source>Forms Files</source>
-    <translation>Formulare</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="73"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="55"/>
-    <source>Resource Files</source>
-    <translation>Ressourcendateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="75"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="58"/>
-    <source>Interface Files</source>
-    <translation>Corba-IDL-Dateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="77"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
-    <source>Protocol Files</source>
-    <translation>Protokolldateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="79"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="64"/>
-    <source>Other Files (*)</source>
-    <translation>Andere Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add Directory</source>
-    <translation>Verzeichnis hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add a directory to the current project</source>
-    <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add Directory Dialog&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="69" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="49" />
+   <source>Source Files</source>
+   <translation>Quelldateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="71" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="52" />
+   <source>Forms Files</source>
+   <translation>Formulare</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="73" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="55" />
+   <source>Resource Files</source>
+   <translation>Ressourcendateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="75" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="58" />
+   <source>Interface Files</source>
+   <translation>Corba-IDL-Dateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="77" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="61" />
+   <source>Protocol Files</source>
+   <translation>Protokolldateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="79" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="64" />
+   <source>Other Files (*)</source>
+   <translation>Andere Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add Directory</source>
+   <translation>Verzeichnis hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add a directory to the current project</source>
+   <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Add Directory Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dieser Dialog wird genutzt, um den Inhalt eines Verzeichnisses zum aktuellen Projekt hinzuzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;File Type:</source>
-    <translation>&amp;Dateityp:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Source Directory:</source>
-    <translation>&amp;Quellverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name of the directory to add</source>
-    <translation>Gib den Namen des Quellverzeichnisses ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;File Type:</source>
+   <translation>&amp;Dateityp:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Source Directory:</source>
+   <translation>&amp;Quellverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name of the directory to add</source>
+   <translation>Gib den Namen des Quellverzeichnisses ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of the directory to add to the current project.
 You may select it with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Quellverzeichnis&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Quellverzeichnis&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib den Namen des Quellverzeichnisses an, das dem aktuellen Projekt
 hinzugefügt werden soll. Sie können es mittels eines Dialogs 
 auswählen, indem Sie den Knopf zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Target Directory:</source>
-    <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the target directory for the file</source>
-    <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Target Directory:</source>
+   <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the target directory for the file</source>
+   <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib das Zielverzeichnis ein. Sie können es
 mittels eines Dialogs auswählen, indem Sie den Knopf
 zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select, whether a recursive add should be performed</source>
-    <translation>Wähle, ob diese Aktion rekursiv für alle Unterverzeichnisse ausgeführt werden soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Recurse into subdirectories</source>
-    <translation>&amp;Unterverzeichnisse einbeziehen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select, whether a recursive add should be performed</source>
+   <translation>Wähle, ob diese Aktion rekursiv für alle Unterverzeichnisse ausgeführt werden soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Recurse into subdirectories</source>
+   <translation>&amp;Unterverzeichnisse einbeziehen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddEditDevicesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add Unknown Device</source>
-    <translation>Unbekanntes Gerät hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Vendor ID:</source>
-    <translation>Hersteller ID:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Product ID:</source>
-    <translation>Produkt ID:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Description:</source>
-    <translation>Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Device Type:</source>
-    <translation>Gerätetype:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select the device type</source>
-    <translation>Wähle den Gerätetyp</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Data Volume:</source>
-    <translation>Volume für Daten:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the volume name used for direct acces to the device</source>
-    <translation>Gib den Namen des Volumes für den Direktzugriff auf das Gerät ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Flash Volume:</source>
-    <translation>Volume zum Flashen:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the volume name used for flashing if this device supports UF2</source>
-    <translation>Gib den Namen des Volumes ein, das zum Flashen verwendet wird, falls das Gerät UF2 unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Press to report the entered data via email</source>
-    <translation>Drücken, um die eingegebenen Daten per Email zu melden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Report Data</source>
-    <translation>Daten melden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add Unknown Device</source>
+   <translation>Unbekanntes Gerät hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Vendor ID:</source>
+   <translation>Hersteller ID:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Product ID:</source>
+   <translation>Produkt ID:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Description:</source>
+   <translation>Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Device Type:</source>
+   <translation>Gerätetype:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select the device type</source>
+   <translation>Wähle den Gerätetyp</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Data Volume:</source>
+   <translation>Volume für Daten:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the volume name used for direct acces to the device</source>
+   <translation>Gib den Namen des Volumes für den Direktzugriff auf das Gerät ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Flash Volume:</source>
+   <translation>Volume zum Flashen:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the volume name used for flashing if this device supports UF2</source>
+   <translation>Gib den Namen des Volumes ein, das zum Flashen verwendet wird, falls das Gerät UF2 unterstützt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Press to report the entered data via email</source>
+   <translation>Drücken, um die eingegebenen Daten per Email zu melden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Report Data</source>
+   <translation>Daten melden</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddFileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add Files</source>
-    <translation>Dateien hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add Files Dialog&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add Files</source>
+   <translation>Dateien hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Add Files Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add files to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dieser Dialog wird genutzt, um Dateien zum aktuellen Projekt hinzuzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Source Files:</source>
-    <translation>&amp;Quelldateien:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name of files to add separated by &quot;;&quot;</source>
-    <translation>Gib die Namen der Quelldateien getrennt durch &quot;;&quot; ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Source Files:</source>
+   <translation>&amp;Quelldateien:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name of files to add separated by ";"</source>
+   <translation>Gib die Namen der Quelldateien getrennt durch ";" ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of files to add to the current project separated
-by &quot;;&quot;. You may select them with a dialog by pressing 
+by ";". You may select them with a dialog by pressing 
 the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Quelldateien&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Quelldateien&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib den Namen der Quelldateien, die dem aktuellen Projekt hinzugefügt werden sollen,
-getrennt durch &quot;;&quot; an. Sie können sie mittels eines Dialogs 
+getrennt durch ";" an. Sie können sie mittels eines Dialogs 
 auswählen, indem Sie den Knopf zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Target Directory:</source>
-    <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the target directory for the file</source>
-    <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Target Directory:</source>
+   <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the target directory for the file</source>
+   <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib das Zielverzeichnis ein. Sie können es
 mittels eines Dialogs auswählen, indem Sie den Knopf
 zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select, if the files should be added as sourcecode (overriding automatic detection)</source>
-    <translation>Auswählen, wenn die Dateien als Quelltextdateien hinzugefügt werden sollen (überschreibt die automatische Erkennung)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Is source&amp;code files</source>
-    <translation>Sind Quell&amp;textdateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Alt+C</source>
-    <translation>Alt+T</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="80"/>
-    <source>Source Files ({0});;Forms Files ({1});;Resource Files ({2});;Interface Files ({3});;Protocol Files ({4});;Translation Files ({5});;All Files (*)</source>
-    <translation>Quelldateien ({0});;Formulare ({1});;Ressourcendateien ({2});;Corba-IDL-Dateien ({3});;Protokolldateien ({4});;Übersetzungsdateien ({5});;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="96"/>
-    <source>Select Files</source>
-    <translation>Dateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="102"/>
-    <source>Forms Files ({0})</source>
-    <translation>Formulare ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="104"/>
-    <source>Select user-interface files</source>
-    <translation>Qt-Formulardateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="110"/>
-    <source>Resource Files ({0})</source>
-    <translation>Ressourcendateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="112"/>
-    <source>Select resource files</source>
-    <translation>Ressourcendatei auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="118"/>
-    <source>Source Files ({0});;All Files (*)</source>
-    <translation>Quelldateien ({0});;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="120"/>
-    <source>Select source files</source>
-    <translation>Quellcodedateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="126"/>
-    <source>Interface Files ({0})</source>
-    <translation>Corba-IDL-Dateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="128"/>
-    <source>Select interface files</source>
-    <translation>Corba-IDL-Dateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="134"/>
-    <source>Protocol Files ({0})</source>
-    <translation>Protokolldateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="136"/>
-    <source>Select protocol files</source>
-    <translation>Protokolldateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="142"/>
-    <source>Translation Files ({0})</source>
-    <translation>Übersetzungs-Dateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="144"/>
-    <source>Select translation files</source>
-    <translation>Wähle Übersetzungsdateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="146"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="147"/>
-    <source>Select files</source>
-    <translation>Dateien auswählen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select, if the files should be added as sourcecode (overriding automatic detection)</source>
+   <translation>Auswählen, wenn die Dateien als Quelltextdateien hinzugefügt werden sollen (überschreibt die automatische Erkennung)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Is source&amp;code files</source>
+   <translation>Sind Quell&amp;textdateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Alt+C</source>
+   <translation>Alt+T</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="80" />
+   <source>Source Files ({0});;Forms Files ({1});;Resource Files ({2});;Interface Files ({3});;Protocol Files ({4});;Translation Files ({5});;All Files (*)</source>
+   <translation>Quelldateien ({0});;Formulare ({1});;Ressourcendateien ({2});;Corba-IDL-Dateien ({3});;Protokolldateien ({4});;Übersetzungsdateien ({5});;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="96" />
+   <source>Select Files</source>
+   <translation>Dateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="102" />
+   <source>Forms Files ({0})</source>
+   <translation>Formulare ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="104" />
+   <source>Select user-interface files</source>
+   <translation>Qt-Formulardateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="110" />
+   <source>Resource Files ({0})</source>
+   <translation>Ressourcendateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="112" />
+   <source>Select resource files</source>
+   <translation>Ressourcendatei auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="118" />
+   <source>Source Files ({0});;All Files (*)</source>
+   <translation>Quelldateien ({0});;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="120" />
+   <source>Select source files</source>
+   <translation>Quellcodedateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="126" />
+   <source>Interface Files ({0})</source>
+   <translation>Corba-IDL-Dateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="128" />
+   <source>Select interface files</source>
+   <translation>Corba-IDL-Dateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="134" />
+   <source>Protocol Files ({0})</source>
+   <translation>Protokolldateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="136" />
+   <source>Select protocol files</source>
+   <translation>Protokolldateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="142" />
+   <source>Translation Files ({0})</source>
+   <translation>Übersetzungs-Dateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="144" />
+   <source>Select translation files</source>
+   <translation>Wähle Übersetzungsdateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="146" />
+   <source>All Files (*)</source>
+   <translation>Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="147" />
+   <source>Select files</source>
+   <translation>Dateien auswählen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddFoundFilesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="39"/>
-    <source>Add All</source>
-    <translation>Alle hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="40"/>
-    <source>Add all files.</source>
-    <translation>Alle Datein hinzufügen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="42"/>
-    <source>Add Selected</source>
-    <translation>Auswahl hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="44"/>
-    <source>Add selected files only.</source>
-    <translation>Ausgewählte Dateien hinzufügen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add found files to project</source>
-    <translation>Gefundene Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Adds the found files to the current project.</source>
-    <translation>Die gefundenen Dateien zum aktuellen Projekt hinzufügen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>List of found files.</source>
-    <translation>Liste der gefundenen Dateien.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="39" />
+   <source>Add All</source>
+   <translation>Alle hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="40" />
+   <source>Add all files.</source>
+   <translation>Alle Datein hinzufügen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="42" />
+   <source>Add Selected</source>
+   <translation>Auswahl hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="44" />
+   <source>Add selected files only.</source>
+   <translation>Ausgewählte Dateien hinzufügen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add found files to project</source>
+   <translation>Gefundene Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Adds the found files to the current project.</source>
+   <translation>Die gefundenen Dateien zum aktuellen Projekt hinzufügen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>List of found files.</source>
+   <translation>Liste der gefundenen Dateien.</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddLanguageDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add Language</source>
-    <translation>Sprache hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add a language to the current project</source>
-    <translation>Eine Sprache zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add Language Dialog&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add Language</source>
+   <translation>Sprache hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add a language to the current project</source>
+   <translation>Eine Sprache zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Add Language Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add a language to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Sprache hinzufügen&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Sprache hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dieser Dialog wird genutzt, um eine Sprache zum aktuellen Projekt hinzuzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Language:</source>
-    <translation>&amp;Sprache:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select a language to add to the current project</source>
-    <translation>Wähle eine Sprache aus, die zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Language&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Language:</source>
+   <translation>&amp;Sprache:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select a language to add to the current project</source>
+   <translation>Wähle eine Sprache aus, die zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Language&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select a language to add to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Sprache&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Sprache&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Wähle eine Sprache aus, die zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden soll.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>af</source>
-    <translation>af</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ar</source>
-    <translation>ar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>bg</source>
-    <translation>bg</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>bo</source>
-    <translation>bo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>br</source>
-    <translation>br</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>bs</source>
-    <translation>bs</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ca</source>
-    <translation>ca</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>cs</source>
-    <translation>cs</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>cy</source>
-    <translation>cy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>da</source>
-    <translation>da</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>de</source>
-    <translation>de</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>el</source>
-    <translation>el</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>en</source>
-    <translation>en</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>en_GB</source>
-    <translation>en_GB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>en_US</source>
-    <translation>en_US</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>eo</source>
-    <translation>eo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>es</source>
-    <translation>es</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>et</source>
-    <translation>et</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>eu</source>
-    <translation>eu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>fi</source>
-    <translation>fi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>fr</source>
-    <translation>fr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ga</source>
-    <translation>ga</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>gl</source>
-    <translation>gl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>gu</source>
-    <translation>gu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>he</source>
-    <translation>he</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>hi</source>
-    <translation>hi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>hu</source>
-    <translation>hu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>id</source>
-    <translation>id</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>is</source>
-    <translation>is</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>it</source>
-    <translation>it</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ja</source>
-    <translation>ja</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>km</source>
-    <translation>km</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ko</source>
-    <translation>ko</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>lt</source>
-    <translation>lt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>lv</source>
-    <translation>lv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>mi</source>
-    <translation>mi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>mk</source>
-    <translation>mk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>mr</source>
-    <translation>mr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>nl</source>
-    <translation>nl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>no</source>
-    <translation>no</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>no_NY</source>
-    <translation>no_NY</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>oc</source>
-    <translation>oc</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>pl</source>
-    <translation>pl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>pt</source>
-    <translation>pt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>pt_BR</source>
-    <translation>pt_BR</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ro</source>
-    <translation>ro</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ru</source>
-    <translation>ru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>sk</source>
-    <translation>sk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>sl</source>
-    <translation>sl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>sr</source>
-    <translation>sr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>sv</source>
-    <translation>sv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ta</source>
-    <translation>ta</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>th</source>
-    <translation>th</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>tr</source>
-    <translation>tr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>uk</source>
-    <translation>uk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>vn</source>
-    <translation>vn</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>wa</source>
-    <translation>wa</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>zh_CN.GB2312</source>
-    <translation>zh_CN.GB2312</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>zh_TW.Big5</source>
-    <translation>zh_TW.Big5</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>af</source>
+   <translation>af</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ar</source>
+   <translation>ar</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>bg</source>
+   <translation>bg</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>bo</source>
+   <translation>bo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>br</source>
+   <translation>br</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>bs</source>
+   <translation>bs</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ca</source>
+   <translation>ca</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>cs</source>
+   <translation>cs</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>cy</source>
+   <translation>cy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>da</source>
+   <translation>da</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>de</source>
+   <translation>de</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>el</source>
+   <translation>el</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>en</source>
+   <translation>en</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>en_GB</source>
+   <translation>en_GB</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>en_US</source>
+   <translation>en_US</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>eo</source>
+   <translation>eo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>es</source>
+   <translation>es</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>et</source>
+   <translation>et</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>eu</source>
+   <translation>eu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>fi</source>
+   <translation>fi</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>fr</source>
+   <translation>fr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ga</source>
+   <translation>ga</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>gl</source>
+   <translation>gl</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>gu</source>
+   <translation>gu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>he</source>
+   <translation>he</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>hi</source>
+   <translation>hi</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>hu</source>
+   <translation>hu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>id</source>
+   <translation>id</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>is</source>
+   <translation>is</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>it</source>
+   <translation>it</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ja</source>
+   <translation>ja</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>km</source>
+   <translation>km</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ko</source>
+   <translation>ko</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>lt</source>
+   <translation>lt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>lv</source>
+   <translation>lv</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>mi</source>
+   <translation>mi</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>mk</source>
+   <translation>mk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>mr</source>
+   <translation>mr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>nl</source>
+   <translation>nl</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>no</source>
+   <translation>no</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>no_NY</source>
+   <translation>no_NY</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>oc</source>
+   <translation>oc</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>pl</source>
+   <translation>pl</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>pt</source>
+   <translation>pt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>pt_BR</source>
+   <translation>pt_BR</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ro</source>
+   <translation>ro</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ru</source>
+   <translation>ru</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>sk</source>
+   <translation>sk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>sl</source>
+   <translation>sl</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>sr</source>
+   <translation>sr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>sv</source>
+   <translation>sv</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ta</source>
+   <translation>ta</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>th</source>
+   <translation>th</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>tr</source>
+   <translation>tr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>uk</source>
+   <translation>uk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>vn</source>
+   <translation>vn</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>wa</source>
+   <translation>wa</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>zh_CN.GB2312</source>
+   <translation>zh_CN.GB2312</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>zh_TW.Big5</source>
+   <translation>zh_TW.Big5</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddProjectDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="48"/>
-    <source>Project Files (*.epj);;XML Project Files (*.e4p)</source>
-    <translation>Projekt Dateien (*.epj);;XML Projekt Dateien (*.e4p)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="65"/>
-    <source>Project Properties</source>
-    <translation>Projekteigenschaften</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add Project</source>
-    <translation>Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Name:</source>
-    <translation>&amp;Name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name of the project</source>
-    <translation>Gib den Namen des Projektes ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Project&amp;file:</source>
-    <translation>Projekt&amp;datei:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name of the project file</source>
-    <translation>Gib den Namen der Projektdatei ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Description:</source>
-    <translation>&amp;Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter a short description for the project</source>
-    <translation>Gib eine Kurzbeschreibung des Projektes ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Category:</source>
-    <translation>&amp;Kategorie:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select a project category</source>
-    <translation>Wähle eine Projektkategorie</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select to make this project the main project</source>
-    <translation>Auswählen, um dieses Projekt zum Hauptprojekt zu erklären</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Is &amp;main project</source>
-    <translation>Ist &amp;Hauptprojekt</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="48" />
+   <source>Project Files (*.epj);;XML Project Files (*.e4p)</source>
+   <translation>Projekt Dateien (*.epj);;XML Projekt Dateien (*.e4p)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="65" />
+   <source>Project Properties</source>
+   <translation>Projekteigenschaften</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add Project</source>
+   <translation>Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Name:</source>
+   <translation>&amp;Name:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name of the project</source>
+   <translation>Gib den Namen des Projektes ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Project&amp;file:</source>
+   <translation>Projekt&amp;datei:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name of the project file</source>
+   <translation>Gib den Namen der Projektdatei ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Description:</source>
+   <translation>&amp;Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter a short description for the project</source>
+   <translation>Gib eine Kurzbeschreibung des Projektes ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Category:</source>
+   <translation>&amp;Kategorie:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select a project category</source>
+   <translation>Wähle eine Projektkategorie</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select to make this project the main project</source>
+   <translation>Auswählen, um dieses Projekt zum Hauptprojekt zu erklären</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Is &amp;main project</source>
+   <translation>Ist &amp;Hauptprojekt</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AnnotationsChecker</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="15"/>
-    <source>missing type annotation for function argument &apos;{0}&apos;</source>
-    <translation>fehlende Typannotation für Funktionsargument &apos;{0}&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="18"/>
-    <source>missing type annotation for &apos;*{0}&apos;</source>
-    <translation>fehlende Typannotation für &apos;*{0}&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="21"/>
-    <source>missing type annotation for &apos;**{0}&apos;</source>
-    <translation>fehlende Typannotation für &apos;**{0}&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="24"/>
-    <source>missing type annotation for &apos;self&apos; in method</source>
-    <translation>fehlende Typannotation für &apos;self&apos; in Methode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="27"/>
-    <source>missing type annotation for &apos;cls&apos; in classmethod</source>
-    <translation>fehlende Typannotation für &apos;cls&apos; in Klassenmethode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="30"/>
-    <source>missing return type annotation for public function</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für öffentliche Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="33"/>
-    <source>missing return type annotation for protected function</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für geschützte Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="36"/>
-    <source>missing return type annotation for private function</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für private Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="39"/>
-    <source>missing return type annotation for special method</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für spezielle Methode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="42"/>
-    <source>missing return type annotation for staticmethod</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für statische Methode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="45"/>
-    <source>missing return type annotation for classmethod</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für Klassenmethode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="48"/>
-    <source>PEP 484 disallows both type annotations and type comments</source>
-    <translation>PEP 484 verbietet die gleichzeitige Verwendung von Typ Annotationen und Kommentaren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="52"/>
-    <source>type annotation coverage of {0}% is too low</source>
-    <translation>Typannotationsabdeckung von {0}% ist zu niedrig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="56"/>
-    <source>type annotation is too complex ({0} &gt; {1})</source>
-    <translation>Typannotation ist zu komplex ({0} &gt; {1})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="59"/>
-    <source>type annotation is too long ({0} &gt; {1})</source>
-    <translation>Typ Annotation is zu lang ({0} &gt; {1})</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="15" />
+   <source>missing type annotation for function argument '{0}'</source>
+   <translation>fehlende Typannotation für Funktionsargument '{0}'</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="18" />
+   <source>missing type annotation for '*{0}'</source>
+   <translation>fehlende Typannotation für '*{0}'</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="21" />
+   <source>missing type annotation for '**{0}'</source>
+   <translation>fehlende Typannotation für '**{0}'</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="24" />
+   <source>missing type annotation for 'self' in method</source>
+   <translation>fehlende Typannotation für 'self' in Methode</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="27" />
+   <source>missing type annotation for 'cls' in classmethod</source>
+   <translation>fehlende Typannotation für 'cls' in Klassenmethode</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="30" />
+   <source>missing return type annotation for public function</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für öffentliche Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="33" />
+   <source>missing return type annotation for protected function</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für geschützte Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="36" />
+   <source>missing return type annotation for private function</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für private Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="39" />
+   <source>missing return type annotation for special method</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für spezielle Methode</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="42" />
+   <source>missing return type annotation for staticmethod</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für statische Methode</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="45" />
+   <source>missing return type annotation for classmethod</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für Klassenmethode</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="48" />
+   <source>PEP 484 disallows both type annotations and type comments</source>
+   <translation>PEP 484 verbietet die gleichzeitige Verwendung von Typ Annotationen und Kommentaren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="52" />
+   <source>type annotation coverage of {0}% is too low</source>
+   <translation>Typannotationsabdeckung von {0}% ist zu niedrig</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="56" />
+   <source>type annotation is too complex ({0} &gt; {1})</source>
+   <translation>Typannotation ist zu komplex ({0} &gt; {1})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="59" />
+   <source>type annotation is too long ({0} &gt; {1})</source>
+   <translation>Typ Annotation is zu lang ({0} &gt; {1})</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>ApplicationDiagramBuilder</name>
   <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="48"/>
-    <source>Application Diagram {0}</source>
-    <translation>Applikations-Diagramm {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="72"/>
-    <source>Parsing modules...</source>
-    <translation>Module werden gelesen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="73"/>
-    <source>%v/%m Modules</source>
-    <translation>%v/%m Module</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="137"/>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="128"/>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="74"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="129"/>
-    <source>Select the application directory:</source>
-    <translation>Wähle das Applikationsverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="138"/>
-    <source>No application package could be detected. Aborting...</source>
-    <translation>Es konnte kein Applikationspaket gefunden werden. Abbruch...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="252"/>
-    <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
-    <translation>&lt;&lt;Applikation&gt;&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="254"/>
-    <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
-    <translation>&lt;&lt;Sonstige&gt;&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="414"/>
-    <source>Load Diagram</source>
-    <translation>Diagramm laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="415"/>
-    <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to the project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Shall this project be opened?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das Diagramm gehört zum Projekt &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Soll dieses Projekt geöffnet werden?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="456"/>
-    <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Please open it and try again.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das Diagramm gehört zu dem Projekt &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Öffne es und versuch es erneut.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="48" />
+   <source>Application Diagram {0}</source>
+   <translation>Applikations-Diagramm {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="72" />
+   <source>Parsing modules...</source>
+   <translation>Module werden gelesen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="73" />
+   <source>%v/%m Modules</source>
+   <translation>%v/%m Module</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="137" />
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="128" />
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="74" />
+   <source>Application Diagram</source>
+   <translation>Applikations-Diagramm</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="129" />
+   <source>Select the application directory:</source>
+   <translation>Wähle das Applikationsverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="138" />
+   <source>No application package could be detected. Aborting...</source>
+   <translation>Es konnte kein Applikationspaket gefunden werden. Abbruch...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="252" />
+   <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
+   <translation>&lt;&lt;Applikation&gt;&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="254" />
+   <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
+   <translation>&lt;&lt;Sonstige&gt;&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="414" />
+   <source>Load Diagram</source>
+   <translation>Diagramm laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="415" />
+   <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to the project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Shall this project be opened?&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Das Diagramm gehört zum Projekt &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Soll dieses Projekt geöffnet werden?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="456" />
+   <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Please open it and try again.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Das Diagramm gehört zu dem Projekt &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Öffne es und versuch es erneut.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>ApplicationPage</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Configure the application&lt;/b&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Applikation einstellen&lt;/b&lt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select, if only one instance of the application should be running</source>
-    <translation>Auswählen, wenn nur eine Instanz der Applikation laufen soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Single Application Mode</source>
-    <translation>Nur eine Instanz der Applikation</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to show the startup splash screen</source>
-    <translation>Auswählen, um das Starbild anzuzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Show Splash Screen at startup</source>
-    <translation>Startbild anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to enable the generation of a crash session file</source>
-    <translation>Auswählen, um die Erzeugung einer Absturzsitzungsdatei zu aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Enable Crash Session</source>
-    <translation>Absturzsitzung aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to use the global application menu bar</source>
-    <translation>Auswählen, um die globale Anwendunsmenüleiste zu verwenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Use Global Menu Bar</source>
-    <translation>Verwende Globale Menüleiste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Open at startup</source>
-    <translation>Beim Start öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to not open anything</source>
-    <translation>Auswählen, um nichts zu öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>None</source>
-    <translation>Keine</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to open the most recently opened file</source>
-    <translation>Auswählen, um die zuletzt geöffnete Datei zu öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Last File</source>
-    <translation>Letzte Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to open the most recently opened project</source>
-    <translation>Auswählen, um das zuletzt geöffnete Projekt zu öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Last Project</source>
-    <translation>Letztes Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to open the most recently opened multiproject</source>
-    <translation>Auswählen, um das zuletzt geöffnete Mehrfachprojekt zu öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Last Multiproject</source>
-    <translation>Letztes Mehrfachprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to restore the global session</source>
-    <translation>Auswählen, um die globale Sitzung wiederherzustellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Global Session</source>
-    <translation>Globale Sitzung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to look for a crash session file first</source>
-    <translation>Auswählen, um beim Start nach einer Absturzsitzung zu suchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Load Crash Session</source>
-    <translation>Lade Absturzsicherung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Check for updates</source>
-    <translation>Aktualisierungen prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to disable update checking</source>
-    <translation>Auswählen, um die Prüfung auf Aktualisierungen abzuschalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Never</source>
-    <translation>Niemals</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to check for updates at every startup</source>
-    <translation>Auswählen, um bei jedem Start auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Always</source>
-    <translation>Immer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to check for updates once a day</source>
-    <translation>Auswählen, um täglich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Daily</source>
-    <translation>Täglich</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to check for updates once a week</source>
-    <translation>Auswählen, um wöchentlich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Weekly</source>
-    <translation>Wöchentlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to check for updates once a month</source>
-    <translation>Auswählen, um monatlich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Monthly</source>
-    <translation>Monatlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Reporting</source>
-    <translation>Berichte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to use the system email client to send reports</source>
-    <translation>Auswählen, um Berichte mit dem Standardemailclient zu senden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Use System Email Client</source>
-    <translation>Standardemailclient verwenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Error Log</source>
-    <translation>Fehlerdatei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select to check the existence of an error log upon startup</source>
-    <translation>Auswählen, um beim Start das Vorhandensein einer Fehlerdatei zu überprüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Check for Error Log at Startup</source>
-    <translation>Überprüfe beim Starten die Existenz einer Fehlerdatei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Minimum Severity for message dialog:</source>
-    <translation>Mindestschweregrad für Meldungsdialog:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Select the minimum message severity shown</source>
-    <translation>Wähle den Mindestschweregrad für anzuzeigende Meldungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Keyboard Input Interval</source>
-    <translation>Tastatureingabeintervall</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the keyboard input interval, &apos;0&apos; for default</source>
-    <translation>Gib das Tastatureingabeintervall ein, &apos;0&apos; für Standardwert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>System Default</source>
-    <translation>Standardwert</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source> ms</source>
-    <translation> ms</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Background Services</source>
-    <translation>Hintergrunddienste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>max. Processes:</source>
-    <translation>max. Prozesse:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
-    <source>Automatic</source>
-    <translation>Automatisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="29"/>
-    <source>eric is using background services for certain things like syntax checks or code style checks. Per default the number of processes to use for these checks is determined automatically based on the number of CPUs. Please note, that this is an advanced setting.</source>
-    <translation>eric verwendet Hintergrunddienste für verschiedene Dinge wie z.B. Syntaxprüfungen oder Codestilprüfungen. Standardmäßig wird die Anzahl der für diese Prüfungen zu startenden Prozesse automatisch basierend auf der Anzahl verfügbarer Prozessorkernen ermittelt. Bitte beachten, dass dies ein Einstellung für Fortgeschrittene ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="37"/>
-    <source>Debug</source>
-    <translation>Debug</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="38"/>
-    <source>Warning</source>
-    <translation>Warnung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="39"/>
-    <source>Critical</source>
-    <translation>Kritischer Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="40"/>
-    <source>Fatal Error</source>
-    <translation>Fataler Fehler</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Configure the application&lt;/b&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Applikation einstellen&lt;/b&lt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select, if only one instance of the application should be running</source>
+   <translation>Auswählen, wenn nur eine Instanz der Applikation laufen soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Single Application Mode</source>
+   <translation>Nur eine Instanz der Applikation</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to show the startup splash screen</source>
+   <translation>Auswählen, um das Starbild anzuzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Show Splash Screen at startup</source>
+   <translation>Startbild anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to enable the generation of a crash session file</source>
+   <translation>Auswählen, um die Erzeugung einer Absturzsitzungsdatei zu aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Enable Crash Session</source>
+   <translation>Absturzsitzung aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to use the global application menu bar</source>
+   <translation>Auswählen, um die globale Anwendunsmenüleiste zu verwenden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Use Global Menu Bar</source>
+   <translation>Verwende Globale Menüleiste</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Open at startup</source>
+   <translation>Beim Start öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to not open anything</source>
+   <translation>Auswählen, um nichts zu öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>None</source>
+   <translation>Keine</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to open the most recently opened file</source>
+   <translation>Auswählen, um die zuletzt geöffnete Datei zu öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Last File</source>
+   <translation>Letzte Datei</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to open the most recently opened project</source>
+   <translation>Auswählen, um das zuletzt geöffnete Projekt zu öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Last Project</source>
+   <translation>Letztes Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to open the most recently opened multiproject</source>
+   <translation>Auswählen, um das zuletzt geöffnete Mehrfachprojekt zu öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Last Multiproject</source>
+   <translation>Letztes Mehrfachprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to restore the global session</source>
+   <translation>Auswählen, um die globale Sitzung wiederherzustellen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Global Session</source>
+   <translation>Globale Sitzung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to look for a crash session file first</source>
+   <translation>Auswählen, um beim Start nach einer Absturzsitzung zu suchen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Load Crash Session</source>
+   <translation>Lade Absturzsicherung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Check for updates</source>
+   <translation>Aktualisierungen prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to disable update checking</source>
+   <translation>Auswählen, um die Prüfung auf Aktualisierungen abzuschalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Never</source>
+   <translation>Niemals</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to check for updates at every startup</source>
+   <translation>Auswählen, um bei jedem Start auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Always</source>
+   <translation>Immer</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to check for updates once a day</source>
+   <translation>Auswählen, um täglich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Daily</source>
+   <translation>Täglich</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to check for updates once a week</source>
+   <translation>Auswählen, um wöchentlich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Weekly</source>
+   <translation>Wöchentlich</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to check for updates once a month</source>
+   <translation>Auswählen, um monatlich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Monthly</source>
+   <translation>Monatlich</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Reporting</source>
+   <translation>Berichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to use the system email client to send reports</source>
+   <translation>Auswählen, um Berichte mit dem Standardemailclient zu senden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Use System Email Client</source>
+   <translation>Standardemailclient verwenden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Error Log</source>
+   <translation>Fehlerdatei</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to check the existence of an error log upon startup</source>
+   <translation>Auswählen, um beim Start das Vorhandensein einer Fehlerdatei zu überprüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Check for Error Log at Startup</source>
+   <translation>Überprüfe beim Starten die Existenz einer Fehlerdatei</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Minimum Severity for message dialog:</source>
+   <translation>Mindestschweregrad für Meldungsdialog:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Select the minimum message severity shown</source>
+   <translation>Wähle den Mindestschweregrad für anzuzeigende Meldungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Keyboard Input Interval</source>
+   <translation>Tastatureingabeintervall</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Enter the keyboard input interval, '0' for default</source>
+   <translation>Gib das Tastatureingabeintervall ein, '0' für Standardwert</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>System Default</source>
+   <translation>Standardwert</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source> ms</source>
+   <translation> ms</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Background Services</source>
+   <translation>Hintergrunddienste</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>max. Processes:</source>
+   <translation>max. Prozesse:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
+   <source>Automatic</source>
+   <translation>Automatisch</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="29" />
+   <source>eric is using background services for certain things like syntax checks or code style checks. Per default the number of processes to use for these checks is determined automatically based on the number of CPUs. Please note, that this is an advanced setting.</source>
+   <translation>eric verwendet Hintergrunddienste für verschiedene Dinge wie z.B. Syntaxprüfungen oder Codestilprüfungen. Standardmäßig wird die Anzahl der für diese Prüfungen zu startenden Prozesse automatisch basierend auf der Anzahl verfügbarer Prozessorkernen ermittelt. Bitte beachten, dass dies ein Einstellung für Fortgeschrittene ist.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="37" />
+   <source>Debug</source>
+   <translation>Debug</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="38" />
+   <source>Warning</source>
+   <translation>Warnung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="39" />
+   <source>Critical</source>
+   <translation>Kritischer Fehler</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="40" />
+   <source>Fatal Error</source>
+   <translation>Fataler Fehler</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AuthenticationDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Authentication Required</source>
-    <translation>Authentisierung erforderlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Icon</source>
-    <translation>Icon</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Info</source>
-    <translation>Info</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Username:</source>
-    <translation>Nutzername:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter username</source>
-    <translation>Gib den Nutzernamen ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Password:</source>
-    <translation>Kennwort:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter password</source>
-    <translation>Gib das Kennwort ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select to save the login data</source>
-    <translation>Auswählen, um die Anmeldedaten zu speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Save login data</source>
-    <translation>Anmeldedaten speichern</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
+   <source>Authentication Required</source>
+   <translation>Authentisierung erforderlich</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
+   <source>Icon</source>
+   <translation>Icon</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
+   <source>Info</source>
+   <translation>Info</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
+   <source>Username:</source>
+   <translation>Nutzername:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter username</source>
+   <translation>Gib den Nutzernamen ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
+   <source>Password:</source>
+   <translation>Kennwort:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter password</source>
+   <translation>Gib das Kennwort ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select to save the login data</source>
+   <translation>Auswählen, um die Anmeldedaten zu speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
+   <source>Save login data</source>
+   <translation>Anmeldedaten speichern</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BackgroundService</name>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="145"/>
-    <source>{0} not configured.</source>
-    <translation>{0} nicht konfiguriert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="193"/>
-    <source>Initialization of Background Service</source>
-    <translation>Initialisierung des Hintergrunddienstes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="194"/>
-    <source>&lt;p&gt;Initialization of Background Service &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; failed.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Initialisierung des Hintergrunddienstes &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist fehlgeschlagen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="207"/>
-    <source>Restart background client?</source>
-    <translation>Hintergrund Client neu starten?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="208"/>
-    <source>&lt;p&gt;The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has stopped due to an exception. It&apos;s used by various plug-ins like the different checkers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Select&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Yes&apos;&lt;/b&gt; to restart the client, but abort the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Retry&apos;&lt;/b&gt; to restart the client and the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;No&apos;&lt;/b&gt; to leave the client off.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note: The client can be restarted by opening and accepting the preferences dialog or reloading/changing the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Der Hintergund Client für &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde durch eine Exception gestoppt. Er wird für verschiedene Plugins, wie z.B. die Checker, verwendet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wähle:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Ja&apos;&lt;/b&gt;, um den Client aber nicht den letzten Job neu zu starten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Wiederholen&apos;&lt;/b&gt;, um den Client und letzten Job neu zu starten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Nein&apos;&lt;/b&gt;, um den Client nicht neu zu starten.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hinweis: Der Client kann immer wieder gestartet werden, indem der Einstellungsdialog mit Ok geschlossen wird oder durch das Neuladen/ Wechseln des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="233"/>
-    <source>An error in Eric&apos;s background client stopped the service.</source>
-    <translation>Ein Fehler im Eric Hintergrunddienst hat den Dienst beendet.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="461"/>
-    <source>Eric&apos;s background client disconnected because of an unknown reason.</source>
-    <translation>Die Verbindung zu Erics Hintergund Client wurde aus unbekanntem Grund getrennt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="469"/>
-    <source>Background client disconnected.</source>
-    <translation>Hintergrund Client wurde getrennt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="470"/>
-    <source>The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; disconnected because of an unknown reason.&lt;br&gt;Should it be restarted?</source>
-    <translation>Die Verbindung zum Hintergund Client für &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde aus unbekanntem Grund getrennt.&lt;br&gt;Soll er neu gestartet werden?</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="145" />
+   <source>{0} not configured.</source>
+   <translation>{0} nicht konfiguriert.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="193" />
+   <source>Initialization of Background Service</source>
+   <translation>Initialisierung des Hintergrunddienstes</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="194" />
+   <source>&lt;p&gt;Initialization of Background Service &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; failed.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Die Initialisierung des Hintergrunddienstes &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist fehlgeschlagen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="207" />
+   <source>Restart background client?</source>
+   <translation>Hintergrund Client neu starten?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="208" />
+   <source>&lt;p&gt;The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has stopped due to an exception. It's used by various plug-ins like the different checkers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Select&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'Yes'&lt;/b&gt; to restart the client, but abort the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'Retry'&lt;/b&gt; to restart the client and the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'No'&lt;/b&gt; to leave the client off.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note: The client can be restarted by opening and accepting the preferences dialog or reloading/changing the project.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Der Hintergund Client für &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde durch eine Exception gestoppt. Er wird für verschiedene Plugins, wie z.B. die Checker, verwendet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wähle:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'Ja'&lt;/b&gt;, um den Client aber nicht den letzten Job neu zu starten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'Wiederholen'&lt;/b&gt;, um den Client und letzten Job neu zu starten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'Nein'&lt;/b&gt;, um den Client nicht neu zu starten.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hinweis: Der Client kann immer wieder gestartet werden, indem der Einstellungsdialog mit Ok geschlossen wird oder durch das Neuladen/ Wechseln des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="233" />
+   <source>An error in Eric's background client stopped the service.</source>
+   <translation>Ein Fehler im Eric Hintergrunddienst hat den Dienst beendet.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="461" />
+   <source>Eric's background client disconnected because of an unknown reason.</source>
+   <translation>Die Verbindung zu Erics Hintergund Client wurde aus unbekanntem Grund getrennt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="469" />
+   <source>Background client disconnected.</source>
+   <translation>Hintergrund Client wurde getrennt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="470" />
+   <source>The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; disconnected because of an unknown reason.&lt;br&gt;Should it be restarted?</source>
+   <translation>Die Verbindung zum Hintergund Client für &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde aus unbekanntem Grund getrennt.&lt;br&gt;Soll er neu gestartet werden?</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarkActionSelectionDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add/Edit Bookmark&lt;/b&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Lesezeichen hinzufügen/bearbeiten&lt;/b&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="48"/>
-    <source>Add Bookmark</source>
-    <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="51"/>
-    <source>Edit Bookmark</source>
-    <translation>Lesezeichen bearbeiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="56"/>
-    <source>Remove from Speed Dial</source>
-    <translation>Von Schnellwahl löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="59"/>
-    <source>Add to Speed Dial</source>
-    <translation>Zur Schnellwahl hinzufügen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Add/Edit Bookmark&lt;/b&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Lesezeichen hinzufügen/bearbeiten&lt;/b&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="48" />
+   <source>Add Bookmark</source>
+   <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="51" />
+   <source>Edit Bookmark</source>
+   <translation>Lesezeichen bearbeiten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="56" />
+   <source>Remove from Speed Dial</source>
+   <translation>Von Schnellwahl löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="59" />
+   <source>Add to Speed Dial</source>
+   <translation>Zur Schnellwahl hinzufügen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarkInfoDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Edit Bookmark</source>
-    <translation>Lesezeichen bearbeiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Edit this Bookmark</source>
-    <translation>Dieses Lesezeichen bearbeiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Press to remove this bookmark</source>
-    <translation>Drücken, um dieses Lesezeichen zu löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Remove this Bookmark</source>
-    <translation>Dieses Lesezeichen löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Title:</source>
-    <translation>Titel:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0" />
+   <source>Edit Bookmark</source>
+   <translation>Lesezeichen bearbeiten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0" />
+   <source>Edit this Bookmark</source>
+   <translation>Dieses Lesezeichen bearbeiten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0" />
+   <source>Press to remove this bookmark</source>
+   <translation>Drücken, um dieses Lesezeichen zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0" />
+   <source>Remove this Bookmark</source>
+   <translation>Dieses Lesezeichen löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0" />
+   <source>Title:</source>
+   <translation>Titel:</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarkPropertiesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Bookmark Properties</source>
-    <translation>Lesezeicheneigenschaften</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Name:</source>
-    <translation>Name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name</source>
-    <translation>Gib den Namen ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Address:</source>
-    <translation>Adresse:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the address</source>
-    <translation>Gib die Adresse ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Description:</source>
-    <translation>Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter a description</source>
-    <translation>Gib eine Beschreibung ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.py" line="39"/>
-    <source>Visited &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; times. Last visit on &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.</source>
-    <translation>&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; mal besucht. Letzter Besuch am &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Bookmark Properties</source>
+   <translation>Lesezeicheneigenschaften</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Name:</source>
+   <translation>Name:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name</source>
+   <translation>Gib den Namen ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Address:</source>
+   <translation>Adresse:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the address</source>
+   <translation>Gib die Adresse ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Description:</source>
+   <translation>Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter a description</source>
+   <translation>Gib eine Beschreibung ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.py" line="39" />
+   <source>Visited &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; times. Last visit on &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.</source>
+   <translation>&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; mal besucht. Letzter Besuch am &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarkedFilesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Configure Bookmarked Files Menu</source>
-    <translation>Gemerkte dateien Menü konfigurieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add a new bookmarked file</source>
-    <translation>Zu merkende Datei hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add&lt;/b&gt;
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Configure Bookmarked Files Menu</source>
+   <translation>Gemerkte dateien Menü konfigurieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add a new bookmarked file</source>
+   <translation>Zu merkende Datei hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Add&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Add a new bookmarked file with the value entered below.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hinzufügen&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Füge eine zu merkende Datei hinzu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Add</source>
-    <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Alt+A</source>
-    <translation>Alt+H</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Change the value of the selected entry</source>
-    <translation>Ändere den Wert des ausgewählten Eintrages</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Change&lt;/b&gt;
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Add</source>
+   <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Alt+A</source>
+   <translation>Alt+H</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Change the value of the selected entry</source>
+   <translation>Ändere den Wert des ausgewählten Eintrages</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Change&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Change the value of the selected entry.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Ändern&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Ändern&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Ändere den Wert des ausgewählten Eintrages.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>C&amp;hange</source>
-    <translation>Ä&amp;ndern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Alt+H</source>
-    <translation>Alt+N</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Delete the selected entry</source>
-    <translation>Lösche den ausgewählten Eintrag</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete&lt;/b&gt;
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>C&amp;hange</source>
+   <translation>Ä&amp;ndern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Alt+H</source>
+   <translation>Alt+N</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Delete the selected entry</source>
+   <translation>Lösche den ausgewählten Eintrag</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Delete&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Delete the selected entry.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Löschen&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Löschen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Lösche den ausgewählten Eintrag.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Alt+D</source>
-    <translation>Alt+L</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Move up</source>
-    <translation>Aufwärts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Move Up&lt;/b&gt;
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Delete</source>
+   <translation>&amp;Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Alt+D</source>
+   <translation>Alt+L</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Move up</source>
+   <translation>Aufwärts</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Move Up&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Move the selected entry up.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Aufwärts&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Aufwärts&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bewege den ausgewählten Eintrag aufwärts.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Up</source>
-    <translation>Au&amp;f</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Alt+U</source>
-    <translation>Alt+F</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Move down</source>
-    <translation>Abwärts</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Move Down&lt;/b&gt;
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Up</source>
+   <translation>Au&amp;f</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Alt+U</source>
+   <translation>Alt+F</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Move down</source>
+   <translation>Abwärts</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Move Down&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Move the selected entry down.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Abwärts&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Abwärts&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bewege den ausgewählten Eintrag abwärts.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Down</source>
-    <translation>A&amp;b</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;File:</source>
-    <translation>&amp;Datei:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the filename of the file</source>
-    <translation>Gib den Dateinamen der Datei ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;File&lt;/b&gt;
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Down</source>
+   <translation>A&amp;b</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;File:</source>
+   <translation>&amp;Datei:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the filename of the file</source>
+   <translation>Gib den Dateinamen der Datei ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;File&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the filename of the bookmarked file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Datei&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Gib den Dateinamen der zu merkenden Datei ein.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <translation>&lt;b&gt;Datei&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Gib den Dateinamen der zu merkenden Datei ein.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarksDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="157"/>
-    <source>&amp;Open</source>
-    <translation>Ö&amp;ffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="159"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab</source>
-    <translation>In neuem &amp;Register öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="161"/>
-    <source>Open in New &amp;Background Tab</source>
-    <translation>In neuem &amp;Hintergrundregister öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="164"/>
-    <source>Open in New &amp;Window</source>
-    <translation>In neuem &amp;Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="166"/>
-    <source>Open in New Pri&amp;vate Window</source>
-    <translation>In neuem &amp;privaten Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="169"/>
-    <source>Edit &amp;Name</source>
-    <translation>&amp;Namen editieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="173"/>
-    <source>Edit &amp;Address</source>
-    <translation>&amp;Adresse editieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="176"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="180"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Eigenschaften …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="185"/>
-    <source>New &amp;Folder...</source>
-    <translation>&amp;Neuer Ordner...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="352"/>
-    <source>New Bookmark Folder</source>
-    <translation>Neuer Lesezeichenordner</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="353"/>
-    <source>Enter title for new bookmark folder:</source>
-    <translation>Gib den Titel des neuen Lesezeichenordners ein:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="358"/>
-    <source>New Folder</source>
-    <translation>Neuer Ordner</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Manage Bookmarks</source>
-    <translation>Lesezeichen verwalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter search term for bookmarks</source>
-    <translation>Gib den Suchausdruck für Lesezeichen ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Press to delete the selected entries</source>
-    <translation>Drücken, um die ausgwählten Einträge zu löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Press to add a new bookmarks folder</source>
-    <translation>Drücken, um einen neuen Lesezeichenordner hinzuzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add &amp;Folder</source>
-    <translation>&amp;Ordner hinzufügen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="157" />
+   <source>&amp;Open</source>
+   <translation>Ö&amp;ffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="159" />
+   <source>Open in New &amp;Tab</source>
+   <translation>In neuem &amp;Register öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="161" />
+   <source>Open in New &amp;Background Tab</source>
+   <translation>In neuem &amp;Hintergrundregister öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="164" />
+   <source>Open in New &amp;Window</source>
+   <translation>In neuem &amp;Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="166" />
+   <source>Open in New Pri&amp;vate Window</source>
+   <translation>In neuem &amp;privaten Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="169" />
+   <source>Edit &amp;Name</source>
+   <translation>&amp;Namen editieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="173" />
+   <source>Edit &amp;Address</source>
+   <translation>&amp;Adresse editieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="176" />
+   <source>&amp;Delete</source>
+   <translation>&amp;Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="180" />
+   <source>&amp;Properties...</source>
+   <translation>&amp;Eigenschaften …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="185" />
+   <source>New &amp;Folder...</source>
+   <translation>&amp;Neuer Ordner...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="352" />
+   <source>New Bookmark Folder</source>
+   <translation>Neuer Lesezeichenordner</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="353" />
+   <source>Enter title for new bookmark folder:</source>
+   <translation>Gib den Titel des neuen Lesezeichenordners ein:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="358" />
+   <source>New Folder</source>
+   <translation>Neuer Ordner</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
+   <source>Manage Bookmarks</source>
+   <translation>Lesezeichen verwalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter search term for bookmarks</source>
+   <translation>Gib den Suchausdruck für Lesezeichen ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
+   <source>Press to delete the selected entries</source>
+   <translation>Drücken, um die ausgwählten Einträge zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
+   <source>Press to add a new bookmarks folder</source>
+   <translation>Drücken, um einen neuen Lesezeichenordner hinzuzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add &amp;Folder</source>
+   <translation>&amp;Ordner hinzufügen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarksImportDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="99"/>
-    <source>&lt;b&gt;Importing from {0}&lt;/b&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Imprtiere von {0}&lt;/b&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="105"/>
-    <source>Finish</source>
-    <translation>Abschließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="134"/>
-    <source>Error importing bookmarks</source>
-    <translation>Fehler beim Importieren von Lesezeichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Import Bookmarks</source>
-    <translation>Lesezeichen importieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Choose source from which you want to import bookmarks:</source>
-    <translation>Wähle die Quelle aus, von der Lesezeichen importiert werden sollen:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Choose the source to import from</source>
-    <translation>Wähle die zu importierende Quelle aus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name of the bookmarks file or directory</source>
-    <translation>Gib den Namen der Lesezeichendatei oder des Lesezeichenverzeichnisses ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Next &gt;</source>
-    <translation>Weiter &gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Cancel</source>
-    <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="99" />
+   <source>&lt;b&gt;Importing from {0}&lt;/b&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Imprtiere von {0}&lt;/b&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="105" />
+   <source>Finish</source>
+   <translation>Abschließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="134" />
+   <source>Error importing bookmarks</source>
+   <translation>Fehler beim Importieren von Lesezeichen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
+   <source>Import Bookmarks</source>
+   <translation>Lesezeichen importieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
+   <source>Choose source from which you want to import bookmarks:</source>
+   <translation>Wähle die Quelle aus, von der Lesezeichen importiert werden sollen:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
+   <source>Choose the source to import from</source>
+   <translation>Wähle die zu importierende Quelle aus</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name of the bookmarks file or directory</source>
+   <translation>Gib den Namen der Lesezeichendatei oder des Lesezeichenverzeichnisses ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
+   <source>Next &gt;</source>
+   <translation>Weiter &gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
+   <source>Cancel</source>
+   <translation>Abbrechen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarksImporters</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="47"/>
-    <source>XBEL File</source>
-    <translation>XBEL-Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="51"/>
-    <source>HTML File</source>
-    <translation>HTML-Datei</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="47" />
+   <source>XBEL File</source>
+   <translation>XBEL-Datei</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="51" />
+   <source>HTML File</source>
+   <translation>HTML-Datei</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarksManager</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="26"/>
-    <source>Bookmarks Bar</source>
-    <translation>Lesezeichenleiste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="27"/>
-    <source>Bookmarks Menu</source>
-    <translation>Lesezeichenmenü</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="535"/>
-    <source>Remove Bookmark</source>
-    <translation>Lesezeichen löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="576"/>
-    <source>Insert Bookmark</source>
-    <translation>Lesezeichen einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="617"/>
-    <source>Name Change</source>
-    <translation>Namensänderung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="621"/>
-    <source>Address Change</source>
-    <translation>Adressenänderung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="141"/>
-    <source>Loading Bookmarks</source>
-    <translation>Lesezeichen laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="142"/>
-    <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="26" />
+   <source>Bookmarks Bar</source>
+   <translation>Lesezeichenleiste</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="27" />
+   <source>Bookmarks Menu</source>
+   <translation>Lesezeichenmenü</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="535" />
+   <source>Remove Bookmark</source>
+   <translation>Lesezeichen löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="576" />
+   <source>Insert Bookmark</source>
+   <translation>Lesezeichen einfügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="617" />
+   <source>Name Change</source>
+   <translation>Namensänderung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="621" />
+   <source>Address Change</source>
+   <translation>Adressenänderung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="141" />
+   <source>Loading Bookmarks</source>
+   <translation>Lesezeichen laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="142" />
+   <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
 {2}</source>
-    <translation>Fehler beim Laden der Lesezeichen in Zeile {0}, Spalte {1}:
+   <translation>Fehler beim Laden der Lesezeichen in Zeile {0}, Spalte {1}:
 {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="155"/>
-    <source>Toolbar Bookmarks</source>
-    <translation>Lesezeichenleiste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="163"/>
-    <source>Menu</source>
-    <translation>Menü</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="210"/>
-    <source>Saving Bookmarks</source>
-    <translation>Lesezeichen speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="211"/>
-    <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
-    <translation>Fehler beim Speichern der Lesezeichen in &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="392"/>
-    <source>Export Bookmarks</source>
-    <translation>Lesezeichen exportieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="394"/>
-    <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml);;HTML Bookmarks (*.html)</source>
-    <translation>XBEL Lesezeichen (*.xbel);;XBEL Lesezeichen (*.xml);;HTML Lesezeichen (*.html)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="416"/>
-    <source>Exporting Bookmarks</source>
-    <translation>Lesezeichen exportieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="417"/>
-    <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
-    <translation>Fehler beim Exportieren der Lesezeichen in &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="155" />
+   <source>Toolbar Bookmarks</source>
+   <translation>Lesezeichenleiste</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="163" />
+   <source>Menu</source>
+   <translation>Menü</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="210" />
+   <source>Saving Bookmarks</source>
+   <translation>Lesezeichen speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="211" />
+   <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
+   <translation>Fehler beim Speichern der Lesezeichen in &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="392" />
+   <source>Export Bookmarks</source>
+   <translation>Lesezeichen exportieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="394" />
+   <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml);;HTML Bookmarks (*.html)</source>
+   <translation>XBEL Lesezeichen (*.xbel);;XBEL Lesezeichen (*.xml);;HTML Lesezeichen (*.html)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="416" />
+   <source>Exporting Bookmarks</source>
+   <translation>Lesezeichen exportieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="417" />
+   <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
+   <translation>Fehler beim Exportieren der Lesezeichen in &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarksMenu</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="116"/>
-    <source>Open all in Tabs</source>
-    <translation>Alle in Tabs öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="166"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="170"/>
-    <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>In neuem Register öffnen	Strg+LMK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="174"/>
-    <source>Open in New Window</source>
-    <translation>In neuem Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="178"/>
-    <source>Open in New Private Window</source>
-    <translation>In neuem privaten Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="184"/>
-    <source>Remove</source>
-    <translation>Entfernen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="189"/>
-    <source>Properties...</source>
-    <translation>Eigenschaften...</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="116" />
+   <source>Open all in Tabs</source>
+   <translation>Alle in Tabs öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="166" />
+   <source>Open</source>
+   <translation>Öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="170" />
+   <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
+   <translation>In neuem Register öffnen	Strg+LMK</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="174" />
+   <source>Open in New Window</source>
+   <translation>In neuem Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="178" />
+   <source>Open in New Private Window</source>
+   <translation>In neuem privaten Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="184" />
+   <source>Remove</source>
+   <translation>Entfernen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="189" />
+   <source>Properties...</source>
+   <translation>Eigenschaften...</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarksMenuBarMenu</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="351"/>
-    <source>Default Home Page</source>
-    <translation>Standard-Startseite</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="355"/>
-    <source>Speed Dial</source>
-    <translation>Schnellwahl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="360"/>
-    <source>Open all in Tabs</source>
-    <translation>Alle in Tabs öffnen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="351" />
+   <source>Default Home Page</source>
+   <translation>Standard-Startseite</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="355" />
+   <source>Speed Dial</source>
+   <translation>Schnellwahl</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="360" />
+   <source>Open all in Tabs</source>
+   <translation>Alle in Tabs öffnen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarksModel</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="50"/>
-    <source>Title</source>
-    <translation>Titel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="51"/>
-    <source>Address</source>
-    <translation>Adresse</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="50" />
+   <source>Title</source>
+   <translation>Titel</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="51" />
+   <source>Address</source>
+   <translation>Adresse</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BookmarksToolBar</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="41"/>
-    <source>Bookmarks</source>
-    <translation>Lesezeichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="87"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="91"/>
-    <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>In neuem Register öffnen	Strg+LMK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="95"/>
-    <source>Open in New Window</source>
-    <translation>In neuem Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="99"/>
-    <source>Open in New Private Window</source>
-    <translation>In neuem privaten Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="105"/>
-    <source>Remove</source>
-    <translation>Entfernen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="110"/>
-    <source>Properties...</source>
-    <translation>Eigenschaften...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="115"/>
-    <source>Add Bookmark...</source>
-    <translation>Lesezeichen hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="116"/>
-    <source>Add Folder...</source>
-    <translation>Ordner hinzufügen...</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="41" />
+   <source>Bookmarks</source>
+   <translation>Lesezeichen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="87" />
+   <source>Open</source>
+   <translation>Öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="91" />
+   <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
+   <translation>In neuem Register öffnen	Strg+LMK</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="95" />
+   <source>Open in New Window</source>
+   <translation>In neuem Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="99" />
+   <source>Open in New Private Window</source>
+   <translation>In neuem privaten Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="105" />
+   <source>Remove</source>
+   <translation>Entfernen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="110" />
+   <source>Properties...</source>
+   <translation>Eigenschaften...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="115" />
+   <source>Add Bookmark...</source>
+   <translation>Lesezeichen hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="116" />
+   <source>Add Folder...</source>
+   <translation>Ordner hinzufügen...</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BreakPointModel</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="39"/>
-    <source>Filename</source>
-    <translation>Dateiname</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="40"/>
-    <source>Line</source>
-    <translation>Zeile</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="41"/>
-    <source>Condition</source>
-    <translation>Bedingung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="42"/>
-    <source>Temporary</source>
-    <translation>Temporär</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="43"/>
-    <source>Enabled</source>
-    <translation>Aktiv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="44"/>
-    <source>Ignore Count</source>
-    <translation># Ignorierungen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="39" />
+   <source>Filename</source>
+   <translation>Dateiname</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="40" />
+   <source>Line</source>
+   <translation>Zeile</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="41" />
+   <source>Condition</source>
+   <translation>Bedingung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="42" />
+   <source>Temporary</source>
+   <translation>Temporär</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="43" />
+   <source>Enabled</source>
+   <translation>Aktiv</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="44" />
+   <source>Ignore Count</source>
+   <translation># Ignorierungen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BreakPointViewer</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="54"/>
-    <source>Breakpoints</source>
-    <translation>Haltepunkte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="195"/>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="180"/>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="161"/>
-    <source>Add</source>
-    <translation>Hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="162"/>
-    <source>Edit...</source>
-    <translation>Bearbeiten …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="164"/>
-    <source>Enable</source>
-    <translation>Aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="199"/>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="182"/>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="165"/>
-    <source>Enable all</source>
-    <translation>Alle aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="167"/>
-    <source>Disable</source>
-    <translation>Deaktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="204"/>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="185"/>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="168"/>
-    <source>Disable all</source>
-    <translation>Alle deaktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="171"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="209"/>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="188"/>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="172"/>
-    <source>Delete all</source>
-    <translation>Alle löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="174"/>
-    <source>Goto</source>
-    <translation>Gehe zu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="212"/>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="192"/>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="176"/>
-    <source>Configure...</source>
-    <translation>Einstellungen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="197"/>
-    <source>Enable selected</source>
-    <translation>Ausgewählte aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="202"/>
-    <source>Disable selected</source>
-    <translation>Ausgewählte deaktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="207"/>
-    <source>Delete selected</source>
-    <translation>Ausgewählte löschen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="54" />
+   <source>Breakpoints</source>
+   <translation>Haltepunkte</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="195" />
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="180" />
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="161" />
+   <source>Add</source>
+   <translation>Hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="162" />
+   <source>Edit...</source>
+   <translation>Bearbeiten …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="164" />
+   <source>Enable</source>
+   <translation>Aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="199" />
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="182" />
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="165" />
+   <source>Enable all</source>
+   <translation>Alle aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="167" />
+   <source>Disable</source>
+   <translation>Deaktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="204" />
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="185" />
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="168" />
+   <source>Disable all</source>
+   <translation>Alle deaktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="171" />
+   <source>Delete</source>
+   <translation>Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="209" />
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="188" />
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="172" />
+   <source>Delete all</source>
+   <translation>Alle löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="174" />
+   <source>Goto</source>
+   <translation>Gehe zu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="212" />
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="192" />
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="176" />
+   <source>Configure...</source>
+   <translation>Einstellungen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="197" />
+   <source>Enable selected</source>
+   <translation>Ausgewählte aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="202" />
+   <source>Disable selected</source>
+   <translation>Ausgewählte deaktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="207" />
+   <source>Delete selected</source>
+   <translation>Ausgewählte löschen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>Browser</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="96"/>
-    <source>File-Browser</source>
-    <translation>Dateibrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="115"/>
-    <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierarchy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierarchies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierarchy is only shown if you have opened a program for debugging and its root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierarchy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierarchy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierarchies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierarchy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierarchy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierarchies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Das Browserfenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erlaubt es Ihnen, sich leicht in der Verzeichnishierarchie Ihres Systems zu bewegen, Python-Programme zu identifizieren und diese in einem Quelltextfenster zu öffnen. Das Fenster stellt verschiedene Hierarchien dar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die erste wird nur angezeigt, wenn ein Programm zum debuggen geöffnet ist. Gewöhnlich werden alle zum Programm zugehörigen Python-Dateien im selben Verzeichnis gespeichert, so dass Sie über diese Hierarchie Zugriff auf das am meisten Benötigte haben.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die nächste Hierarchie wird verwendet, um sich in den in der Python-Variable &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; gespeicherten Verzeichnissen zu bewegen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die restlichen Hierachien erlauben die Navigation im gesamten System. Unter Unix wird gewöhnlich ein Verzeichnis mit &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; als Wurzel und eines mit dem Home-Verzeichnis des Nutzers angezeigt. Auf einem Windows-System wird eine Hierarchie pro Laufwerk angezeigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python-Programme (Dateien mit der Endung &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) werden mit einem Python-Symbol dargestellt. Ein Rechtsklick bringt ein Kontextmenü, über das die Datei in einem Editor, zum Debuggen oder für einen Modultest geöffnet werden kann.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Kontextmenü einer Klasse, einer Funktion oder einer Methode öffnet die Datei, in der diese Klasse, Funktion oder Methode definiert ist, und stellt sicher, dass die richtige Codezeile sichtbar ist.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer-Dateien (Dateien mit der Endung &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) werden mit einem Designer-Symbol dargestellt. Das Kontextmenü dieser Dateien erlaubt es, sie im Qt Designer zu öffnen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist-Dateien (Dateien mit der Endung &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) werden mit einem Linguist-Symbol dargestellt. Das Kontextmenü dieser Dateien erlaubt es, sie im Qt Linguist zu öffnen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="217"/>
-    <source>Show Hidden Files</source>
-    <translation>Versteckte Dateien anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="223"/>
-    <source>New</source>
-    <translation>Neu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="226"/>
-    <source>Directory</source>
-    <translation>Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="229"/>
-    <source>File</source>
-    <translation>Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="287"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="261"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="234"/>
-    <source>Open</source>
-    <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="236"/>
-    <source>Run unittest...</source>
-    <translation>Modultest …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="561"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="552"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="542"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="534"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="270"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="240"/>
-    <source>Show Mime-Type</source>
-    <translation>MIME-Typ anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="244"/>
-    <source>Refresh Source File</source>
-    <translation>Quelltextdatei aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="319"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="274"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="248"/>
-    <source>Copy Path to Clipboard</source>
-    <translation>Pfad in die Zwischenablage kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="326"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="292"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="281"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="255"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="263"/>
-    <source>Open in Hex Editor</source>
-    <translation>Mit Hex-Editor öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="266"/>
-    <source>Open in Icon Editor</source>
-    <translation>Mit Icon-Editor öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="345"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="337"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="298"/>
-    <source>New toplevel directory...</source>
-    <translation>Neuer übergeordneter Ordner …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="301"/>
-    <source>Add as toplevel directory</source>
-    <translation>Als übergeordneten Ordner hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="304"/>
-    <source>Remove from toplevel</source>
-    <translation>Vom Anfang entfernen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="308"/>
-    <source>Refresh directory</source>
-    <translation>Verzeichnis aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="312"/>
-    <source>Find in this directory</source>
-    <translation>In diesem Verzeichnis suchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="315"/>
-    <source>Find &amp;&amp; Replace in this directory</source>
-    <translation>In diesem Verzeichnis suchen &amp;&amp; ersetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="330"/>
-    <source>Goto</source>
-    <translation>Gehe zu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="439"/>
-    <source>Line {0}</source>
-    <translation>Zeile {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="535"/>
-    <source>The mime type of the file could not be determined.</source>
-    <translation>Der MIME-Typ der Datei konnte nicht ermittelt werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="554"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="543"/>
-    <source>The file has the mime type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
-    <translation>Die Datei hat den MIME-Typ &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="563"/>
-    <source>The file has the mime type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt; Shall it be added to the list of text mime types?</source>
-    <translation>Die Datei hat den MIME-Typ &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Soll sie zur Liste der Text MIME-Typen hinzugefügt werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="649"/>
-    <source>New toplevel directory</source>
-    <translation>Neuer übergeordneter Ordner</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="885"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="875"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="867"/>
-    <source>New Directory</source>
-    <translation>Neues Verzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="868"/>
-    <source>Name for new directory:</source>
-    <translation>Name des neuen Verzeichnisses:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="909"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="876"/>
-    <source>A file or directory named &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Aborting...</source>
-    <translation>Eine Datei oder ein Verzeichnis mit der Bezeichnung &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Abbruch...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="886"/>
-    <source>&lt;p&gt;The directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das Verzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht angelegt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="919"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="908"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="900"/>
-    <source>New File</source>
-    <translation>Neue Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="901"/>
-    <source>Name for new file:</source>
-    <translation>Name der neuen Datei:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="920"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht angelegt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="946"/>
-    <source>Do you really want to move this file to the trash?</source>
-    <translation>Soll diese Datei wirklich in den Papierkorb verschoben werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="950"/>
-    <source>Do you really want to delete this file?</source>
-    <translation>Soll diese Datei wirklich gelöscht werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="1049"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="966"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="957"/>
-    <source>Delete File</source>
-    <translation>Datei löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="1050"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="967"/>
-    <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="983"/>
-    <source>Do you really want to move this directory to the trash?</source>
-    <translation>Soll dieses Verzeichnis wirklich in den Papierkorb verschoben werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="987"/>
-    <source>Do you really want to delete this directory?</source>
-    <translation>Soll dieses Verzeichnis wirklich gelöscht werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="1006"/>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="994"/>
-    <source>Delete Directory</source>
-    <translation>Verzeichnis löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="1007"/>
-    <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Verzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="1027"/>
-    <source>Do you really want to move these files to the trash?</source>
-    <translation>Sollen diese Dateien wirklich in den Papierkorb verschoben werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="1031"/>
-    <source>Do you really want to delete these files?</source>
-    <translation>Sollen diese Dateien wirklich gelöscht werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/Browser.py" line="1038"/>
-    <source>Delete Files</source>
-    <translation>Dateien löschen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="96" />
+   <source>File-Browser</source>
+   <translation>Dateibrowser</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="115" />
+   <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierarchy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierarchies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierarchy is only shown if you have opened a program for debugging and its root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierarchy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierarchy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierarchies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierarchy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierarchy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierarchies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Das Browserfenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erlaubt es Ihnen, sich leicht in der Verzeichnishierarchie Ihres Systems zu bewegen, Python-Programme zu identifizieren und diese in einem Quelltextfenster zu öffnen. Das Fenster stellt verschiedene Hierarchien dar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die erste wird nur angezeigt, wenn ein Programm zum debuggen geöffnet ist. Gewöhnlich werden alle zum Programm zugehörigen Python-Dateien im selben Verzeichnis gespeichert, so dass Sie über diese Hierarchie Zugriff auf das am meisten Benötigte haben.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die nächste Hierarchie wird verwendet, um sich in den in der Python-Variable &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; gespeicherten Verzeichnissen zu bewegen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Die restlichen Hierachien erlauben die Navigation im gesamten System. Unter Unix wird gewöhnlich ein Verzeichnis mit &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; als Wurzel und eines mit dem Home-Verzeichnis des Nutzers angezeigt. Auf einem Windows-System wird eine Hierarchie pro Laufwerk angezeigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python-Programme (Dateien mit der Endung &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) werden mit einem Python-Symbol dargestellt. Ein Rechtsklick bringt ein Kontextmenü, über das die Datei in einem Editor, zum Debuggen oder für einen Modultest geöffnet werden kann.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Das Kontextmenü einer Klasse, einer Funktion oder einer Methode öffnet die Datei, in der diese Klasse, Funktion oder Methode definiert ist, und stellt sicher, dass die richtige Codezeile sichtbar ist.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer-Dateien (Dateien mit der Endung &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) werden mit einem Designer-Symbol dargestellt. Das Kontextmenü dieser Dateien erlaubt es, sie im Qt Designer zu öffnen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist-Dateien (Dateien mit der Endung &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) werden mit einem Linguist-Symbol dargestellt. Das Kontextmenü dieser Dateien erlaubt es, sie im Qt Linguist zu öffnen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="217" />
+   <source>Show Hidden Files</source>
+   <translation>Versteckte Dateien anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="223" />
+   <source>New</source>
+   <translation>Neu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="226" />
+   <source>Directory</source>
+   <translation>Verzeichnis</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="229" />
+   <source>File</source>
+   <translation>Datei</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="287" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="261" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="234" />
+   <source>Open</source>
+   <translation>Öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="236" />
+   <source>Run unittest...</source>
+   <translation>Modultest …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="561" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="552" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="542" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="534" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="270" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="240" />
+   <source>Show Mime-Type</source>
+   <translation>MIME-Typ anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="244" />
+   <source>Refresh Source File</source>
+   <translation>Quelltextdatei aktualisieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="319" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="274" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="248" />
+   <source>Copy Path to Clipboard</source>
+   <translation>Pfad in die Zwischenablage kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="326" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="292" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="281" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="255" />
+   <source>Delete</source>
+   <translation>Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="263" />
+   <source>Open in Hex Editor</source>
+   <translation>Mit Hex-Editor öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="266" />
+   <source>Open in Icon Editor</source>
+   <translation>Mit Icon-Editor öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="345" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="337" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="298" />
+   <source>New toplevel directory...</source>
+   <translation>Neuer übergeordneter Ordner …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="301" />
+   <source>Add as toplevel directory</source>
+   <translation>Als übergeordneten Ordner hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="304" />
+   <source>Remove from toplevel</source>
+   <translation>Vom Anfang entfernen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="308" />
+   <source>Refresh directory</source>
+   <translation>Verzeichnis aktualisieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="312" />
+   <source>Find in this directory</source>
+   <translation>In diesem Verzeichnis suchen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="315" />
+   <source>Find &amp;&amp; Replace in this directory</source>
+   <translation>In diesem Verzeichnis suchen &amp;&amp; ersetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="330" />
+   <source>Goto</source>
+   <translation>Gehe zu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="439" />
+   <source>Line {0}</source>
+   <translation>Zeile {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="535" />
+   <source>The mime type of the file could not be determined.</source>
+   <translation>Der MIME-Typ der Datei konnte nicht ermittelt werden.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="554" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="543" />
+   <source>The file has the mime type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
+   <translation>Die Datei hat den MIME-Typ &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="563" />
+   <source>The file has the mime type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt; Shall it be added to the list of text mime types?</source>
+   <translation>Die Datei hat den MIME-Typ &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Soll sie zur Liste der Text MIME-Typen hinzugefügt werden?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="649" />
+   <source>New toplevel directory</source>
+   <translation>Neuer übergeordneter Ordner</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="885" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="875" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="867" />
+   <source>New Directory</source>
+   <translation>Neues Verzeichnis</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="868" />
+   <source>Name for new directory:</source>
+   <translation>Name des neuen Verzeichnisses:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="909" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="876" />
+   <source>A file or directory named &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Aborting...</source>
+   <translation>Eine Datei oder ein Verzeichnis mit der Bezeichnung &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Abbruch...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="886" />
+   <source>&lt;p&gt;The directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Das Verzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht angelegt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="919" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="908" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="900" />
+   <source>New File</source>
+   <translation>Neue Datei</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="901" />
+   <source>Name for new file:</source>
+   <translation>Name der neuen Datei:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="920" />
+   <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht angelegt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="946" />
+   <source>Do you really want to move this file to the trash?</source>
+   <translation>Soll diese Datei wirklich in den Papierkorb verschoben werden?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="950" />
+   <source>Do you really want to delete this file?</source>
+   <translation>Soll diese Datei wirklich gelöscht werden?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="1049" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="966" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="957" />
+   <source>Delete File</source>
+   <translation>Datei löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="1050" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="967" />
+   <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="983" />
+   <source>Do you really want to move this directory to the trash?</source>
+   <translation>Soll dieses Verzeichnis wirklich in den Papierkorb verschoben werden?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="987" />
+   <source>Do you really want to delete this directory?</source>
+   <translation>Soll dieses Verzeichnis wirklich gelöscht werden?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="1006" />
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="994" />
+   <source>Delete Directory</source>
+   <translation>Verzeichnis löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="1007" />
+   <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Verzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="1027" />
+   <source>Do you really want to move these files to the trash?</source>
+   <translation>Sollen diese Dateien wirklich in den Papierkorb verschoben werden?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="1031" />
+   <source>Do you really want to delete these files?</source>
+   <translation>Sollen diese Dateien wirklich gelöscht werden?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/Browser.py" line="1038" />
+   <source>Delete Files</source>
+   <translation>Dateien löschen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>BrowserModel</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="65"/>
-    <source>Name</source>
-    <translation>Name</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="661"/>
-    <source>Coding: {0}</source>
-    <translation>Kodierung: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="669"/>
-    <source>Globals</source>
-    <translation>Globale Variablen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="674"/>
-    <source>Imports</source>
-    <translation>Importe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="767"/>
-    <source>Attributes</source>
-    <translation>Attribute</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="777"/>
-    <source>Class Attributes</source>
-    <translation>Klassenattribute</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="65" />
+   <source>Name</source>
+   <translation>Name</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="661" />
+   <source>Coding: {0}</source>
+   <translation>Kodierung: {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="669" />
+   <source>Globals</source>
+   <translation>Globale Variablen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="674" />
+   <source>Imports</source>
+   <translation>Importe</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="767" />
+   <source>Attributes</source>
+   <translation>Attribute</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="777" />
+   <source>Class Attributes</source>
+   <translation>Klassenattribute</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>CallStackViewer</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="56"/>
-    <source>Call Stack</source>
-    <translation>Aufrufhierarchie</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="60"/>
-    <source>Show source</source>
-    <translation>Zeige Quelltext</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="61"/>
-    <source>Clear</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="63"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="72"/>
-    <source>File: {0}
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="56" />
+   <source>Call Stack</source>
+   <translation>Aufrufhierarchie</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="60" />
+   <source>Show source</source>
+   <translation>Zeige Quelltext</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="61" />
+   <source>Clear</source>
+   <translation>Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="63" />
+   <source>Save</source>
+   <translation>Speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="72" />
+   <source>File: {0}
 Line: {1}
 {2}{3}</source>
-    <translation>Datei: {0}
+   <translation>Datei: {0}
 Zeile: {1}
 {2}{3}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="74"/>
-    <source>File: {0}
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="74" />
+   <source>File: {0}
 Line: {1}</source>
-    <translation>Datei: {0}
+   <translation>Datei: {0}
 Zeile: {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="207"/>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="193"/>
-    <source>Save Call Stack Info</source>
-    <translation>Aufrufhierarchie speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="195"/>
-    <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
-    <translation>Textdateien (*.txt);;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="208"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="216"/>
-    <source>Call Stack of &apos;{0}&apos;</source>
-    <translation>Aufrufhierarchie von &apos;{0}&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="229"/>
-    <source>Error saving Call Stack Info</source>
-    <translation>Fehler beim Speichern der Aufrufhierarchie</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="230"/>
-    <source>&lt;p&gt;The call stack info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Aufrufhierarchie konnten nicht nach &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; geschrieben werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="207" />
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="193" />
+   <source>Save Call Stack Info</source>
+   <translation>Aufrufhierarchie speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="195" />
+   <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
+   <translation>Textdateien (*.txt);;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="208" />
+   <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="216" />
+   <source>Call Stack of '{0}'</source>
+   <translation>Aufrufhierarchie von '{0}'</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="229" />
+   <source>Error saving Call Stack Info</source>
+   <translation>Fehler beim Speichern der Aufrufhierarchie</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="230" />
+   <source>&lt;p&gt;The call stack info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Die Aufrufhierarchie konnten nicht nach &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; geschrieben werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>CallTraceViewer</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0"/>
-    <source>Call Trace</source>
-    <translation>Aufrufverfolgung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0"/>
-    <source>Press to start tracing calls and returns</source>
-    <translation>Drücken, um die Aufzeichnung von Aufrufen und Rücksprüngen zu starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0"/>
-    <source>Press to stop tracing calls and returns</source>
-    <translation>Drücken, um die Aufzeichnung von Aufrufen und Rücksprüngen zu stoppen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0"/>
-    <source>Select to stop recording the call trace when the client exits</source>
-    <translation>Auswählen, um die Aufzeichnung beim Beenden des Programms zu stoppen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0"/>
-    <source>Stop recording on exit</source>
-    <translation>Aufzeichnung beim Beenden stoppen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0"/>
-    <source>Press to resize the columns to their contents</source>
-    <translation>Drücken, um die Breite der Spalten an ihren Inhalt anzupassen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0"/>
-    <source>Press to clear the call trace</source>
-    <translation>Drücken, um die Aufrufverfolgung zu löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0"/>
-    <source>Press to save the call trace as a text file</source>
-    <translation>Drücken, um die Aufrufverfolgung in eine Textdatei zu speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="60"/>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0"/>
-    <source>From</source>
-    <translation>Von</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="60"/>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0"/>
-    <source>To</source>
-    <translation>Nach</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="171"/>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="157"/>
-    <source>Save Call Trace Info</source>
-    <translation>Aufrufinformation speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="159"/>
-    <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
-    <translation>Textdateien (*.txt);;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="172"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="180"/>
-    <source>Call Trace Info of &apos;{0}&apos;</source>
-    <translation>Aufrufinformation von &apos;{0}&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="196"/>
-    <source>Error saving Call Trace Info</source>
-    <translation>Fehler beim Speichern der Aufrufinformation</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="197"/>
-    <source>&lt;p&gt;The call trace info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Aufrufinformationen konnten nicht nach &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; geschrieben werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0" />
+   <source>Call Trace</source>
+   <translation>Aufrufverfolgung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0" />
+   <source>Press to start tracing calls and returns</source>
+   <translation>Drücken, um die Aufzeichnung von Aufrufen und Rücksprüngen zu starten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0" />
+   <source>Press to stop tracing calls and returns</source>
+   <translation>Drücken, um die Aufzeichnung von Aufrufen und Rücksprüngen zu stoppen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0" />
+   <source>Select to stop recording the call trace when the client exits</source>
+   <translation>Auswählen, um die Aufzeichnung beim Beenden des Programms zu stoppen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0" />
+   <source>Stop recording on exit</source>
+   <translation>Aufzeichnung beim Beenden stoppen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0" />
+   <source>Press to resize the columns to their contents</source>
+   <translation>Drücken, um die Breite der Spalten an ihren Inhalt anzupassen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0" />
+   <source>Press to clear the call trace</source>
+   <translation>Drücken, um die Aufrufverfolgung zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0" />
+   <source>Press to save the call trace as a text file</source>
+   <translation>Drücken, um die Aufrufverfolgung in eine Textdatei zu speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="60" />
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0" />
+   <source>From</source>
+   <translation>Von</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="60" />
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="0" />
+   <source>To</source>
+   <translation>Nach</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="171" />
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="157" />
+   <source>Save Call Trace Info</source>
+   <translation>Aufrufinformation speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="159" />
+   <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
+   <translation>Textdateien (*.txt);;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="172" />
+   <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="180" />
+   <source>Call Trace Info of '{0}'</source>
+   <translation>Aufrufinformation von '{0}'</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="196" />
+   <source>Error saving Call Trace Info</source>
+   <translation>Fehler beim Speichern der Aufrufinformation</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="197" />
+   <source>&lt;p&gt;The call trace info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Die Aufrufinformationen konnten nicht nach &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; geschrieben werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>ChatWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Chat</source>
-    <translation>Chat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Users</source>
-    <translation>Nutzer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the text to send</source>
-    <translation>Gib den zu sendenden Text ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Press to send the text above</source>
-    <translation>Drücken, um den obigen Text zu senden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Send</source>
-    <translation>Senden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Share Editor</source>
-    <translation>Verteilter Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Press to toggle the shared status of the current editor</source>
-    <translation>Drücken, um den Freigabestatus des aktuellen Editors umzuschalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Press to start a shared edit</source>
-    <translation>Drücken, um eine verteilte Änderungssitzung zu starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Press to end the edit and send the changes</source>
-    <translation>Drücken, um eine verteilte Änderungssitzung zu beenden und die Änderungen zu senden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Press to cancel the shared edit</source>
-    <translation>Drücken, um eine verteilte Änderungssitzung abzubrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Connection</source>
-    <translation>Verbindung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Host:</source>
-    <translation>Rechner:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the host and port to connect to in the form &quot;host@port&quot;</source>
-    <translation>Gib den Host und den Port in der Form „Host@Port“ für die Verbindung ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Press to clear the hosts list</source>
-    <translation>Drücken, um die Hostsliste zu löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="511"/>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Clear</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Shows the connection status</source>
-    <translation>Zeigt den Verbindungsstatus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Server</source>
-    <translation>Server</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Port:</source>
-    <translation>Port:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the server port</source>
-    <translation>Gib den Serverport ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0"/>
-    <source>Shows the status of the server</source>
-    <translation>Zeigt den Status des Servers</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="307"/>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="87"/>
-    <source>Start Server</source>
-    <translation>Server starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="154"/>
-    <source>! Unknown command: {0}
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Chat</source>
+   <translation>Chat</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Users</source>
+   <translation>Nutzer</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Enter the text to send</source>
+   <translation>Gib den zu sendenden Text ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Press to send the text above</source>
+   <translation>Drücken, um den obigen Text zu senden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Send</source>
+   <translation>Senden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Share Editor</source>
+   <translation>Verteilter Editor</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Press to toggle the shared status of the current editor</source>
+   <translation>Drücken, um den Freigabestatus des aktuellen Editors umzuschalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Press to start a shared edit</source>
+   <translation>Drücken, um eine verteilte Änderungssitzung zu starten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Press to end the edit and send the changes</source>
+   <translation>Drücken, um eine verteilte Änderungssitzung zu beenden und die Änderungen zu senden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Press to cancel the shared edit</source>
+   <translation>Drücken, um eine verteilte Änderungssitzung abzubrechen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Connection</source>
+   <translation>Verbindung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Host:</source>
+   <translation>Rechner:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Enter the host and port to connect to in the form "host@port"</source>
+   <translation>Gib den Host und den Port in der Form „Host@Port“ für die Verbindung ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Press to clear the hosts list</source>
+   <translation>Drücken, um die Hostsliste zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="511" />
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Clear</source>
+   <translation>Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Shows the connection status</source>
+   <translation>Zeigt den Verbindungsstatus</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Server</source>
+   <translation>Server</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Port:</source>
+   <translation>Port:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Enter the server port</source>
+   <translation>Gib den Serverport ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="0" />
+   <source>Shows the status of the server</source>
+   <translation>Zeigt den Status des Servers</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="307" />
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="87" />
+   <source>Start Server</source>
+   <translation>Server starten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="154" />
+   <source>! Unknown command: {0}
 </source>
-    <translation>! Unbekannter Befehl: {0}
+   <translation>! Unbekannter Befehl: {0}
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="176"/>
-    <source>* {0} has joined.
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="176" />
+   <source>* {0} has joined.
 </source>
-    <translation>* {0} ist beigetreten.
+   <translation>* {0} ist beigetreten.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="190"/>
-    <source>New User</source>
-    <translation>Neuer Nutzer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="190"/>
-    <source>{0} has joined.</source>
-    <translation>{0} ist beigetreten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="212"/>
-    <source>* {0} has left.
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="190" />
+   <source>New User</source>
+   <translation>Neuer Nutzer</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="190" />
+   <source>{0} has joined.</source>
+   <translation>{0} ist beigetreten.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="212" />
+   <source>* {0} has left.
 </source>
-    <translation>* {0} hat die Sitzung verlassen.
+   <translation>* {0} hat die Sitzung verlassen.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="221"/>
-    <source>User Left</source>
-    <translation>Nutzer abgemeldet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="221"/>
-    <source>{0} has left.</source>
-    <translation>{0} hat die Sitzung verlassen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="244"/>
-    <source>Message from &lt;{0}&gt;</source>
-    <translation>Nachricht von &lt;{0}&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="318"/>
-    <source>Stop Server</source>
-    <translation>Server anhalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="324"/>
-    <source>! Server Error: {0}
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="221" />
+   <source>User Left</source>
+   <translation>Nutzer abgemeldet</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="221" />
+   <source>{0} has left.</source>
+   <translation>{0} hat die Sitzung verlassen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="244" />
+   <source>Message from &lt;{0}&gt;</source>
+   <translation>Nachricht von &lt;{0}&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="318" />
+   <source>Stop Server</source>
+   <translation>Server anhalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="324" />
+   <source>! Server Error: {0}
 </source>
-    <translation>! Serverfehler: {0}
+   <translation>! Serverfehler: {0}
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="335"/>
-    <source>Disconnect</source>
-    <translation>Unterbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="339"/>
-    <source>Connect</source>
-    <translation>Verbinden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="500"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation>Kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="504"/>
-    <source>Cut all</source>
-    <translation>Alles ausschneiden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="507"/>
-    <source>Copy all</source>
-    <translation>Alles kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="515"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="569"/>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="555"/>
-    <source>Save Chat</source>
-    <translation>Chat speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="557"/>
-    <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
-    <translation>Textdateien (*.txt);;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="570"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="583"/>
-    <source>Error saving Chat</source>
-    <translation>Fehlr beim Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="584"/>
-    <source>&lt;p&gt;The chat contents could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Der Inhalt des Chats konnte nicht nach &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; geschrieben werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="621"/>
-    <source>Kick User</source>
-    <translation>Nutzer ausschließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="624"/>
-    <source>Ban User</source>
-    <translation>Nutzer bannen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="627"/>
-    <source>Ban and Kick User</source>
-    <translation>Nutzer bannen und ausschließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="654"/>
-    <source>* {0} has been kicked.
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="335" />
+   <source>Disconnect</source>
+   <translation>Unterbrechen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="339" />
+   <source>Connect</source>
+   <translation>Verbinden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="500" />
+   <source>Copy</source>
+   <translation>Kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="504" />
+   <source>Cut all</source>
+   <translation>Alles ausschneiden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="507" />
+   <source>Copy all</source>
+   <translation>Alles kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="515" />
+   <source>Save</source>
+   <translation>Speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="569" />
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="555" />
+   <source>Save Chat</source>
+   <translation>Chat speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="557" />
+   <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
+   <translation>Textdateien (*.txt);;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="570" />
+   <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="583" />
+   <source>Error saving Chat</source>
+   <translation>Fehlr beim Speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="584" />
+   <source>&lt;p&gt;The chat contents could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Der Inhalt des Chats konnte nicht nach &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; geschrieben werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="621" />
+   <source>Kick User</source>
+   <translation>Nutzer ausschließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="624" />
+   <source>Ban User</source>
+   <translation>Nutzer bannen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="627" />
+   <source>Ban and Kick User</source>
+   <translation>Nutzer bannen und ausschließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="654" />
+   <source>* {0} has been kicked.
 </source>
-    <translation>* {0} wurde ausgeschlossen.
+   <translation>* {0} wurde ausgeschlossen.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="670"/>
-    <source>* {0} has been banned.
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="670" />
+   <source>* {0} has been banned.
 </source>
-    <translation>* {0} wurde gebannt.
+   <translation>* {0} wurde gebannt.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="687"/>
-    <source>* {0} has been banned and kicked.
+   <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="687" />
+   <source>* {0} has been banned and kicked.
 </source>
-    <translation>* {0} wurde gebannt und ausgeschlossen.
+   <translation>* {0} wurde gebannt und ausgeschlossen.
 </translation>
   </message>
-</context>
-<context>
+ </context>
+ <context>
   <name>CheckerCategories</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="67"/>
-    <source>Annotations</source>
-    <translation>Annotationen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="70"/>
-    <source>Code Complexity</source>
-    <translation>Code-Komplexität</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="73"/>
-    <source>Documentation</source>
-    <translation>Dokumentation</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="76"/>
-    <source>Errors</source>
-    <translation>Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="79"/>
-    <source>Miscellaneous</source>
-    <translation>Verschiedenes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="82"/>
-    <source>Naming</source>
-    <translation>Benennung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="85"/>
-    <source>&apos;pathlib&apos; Usage</source>
-    <translation>&apos;pathlib&apos; Verwendung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="88"/>
-    <source>Security</source>
-    <translation>Sicherheit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="91"/>
-    <source>Warnings</source>
-    <translation>Warnungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="94"/>
-    <source>Simplify Code</source>
-    <translation>Code-Vereinfachungen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="67" />
+   <source>Annotations</source>
+   <translation>Annotationen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="70" />
+   <source>Code Complexity</source>
+   <translation>Code-Komplexität</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="73" />
+   <source>Documentation</source>
+   <translation>Dokumentation</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="76" />
+   <source>Errors</source>
+   <translation>Fehler</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="79" />
+   <source>Miscellaneous</source>
+   <translation>Verschiedenes</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="82" />
+   <source>Naming</source>
+   <translation>Benennung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="85" />
+   <source>'pathlib' Usage</source>
+   <translation>'pathlib' Verwendung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="88" />
+   <source>Security</source>
+   <translation>Sicherheit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="91" />
+   <source>Warnings</source>
+   <translation>Warnungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleCheckerDialog.py" line="94" />
+   <source>Simplify Code</source>
+   <translation>Code-Vereinfachungen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>ChromeImporter</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="50"/>
-    <source>Google Chrome stores its bookmarks in the &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt; text file. This file is usually located in</source>
-    <translation>Google Chrome speichert die Lesezeichen in der Datei &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;. Diese Datei befindet sich gewöhnlich in</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="75"/>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="55"/>
-    <source>Please choose the file to begin importing bookmarks.</source>
-    <translation>Bitte wähle die Datei, um den Import von Lesezeichen zu starten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="71"/>
-    <source>Chromium stores its bookmarks in the &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt; text file. This file is usually located in</source>
-    <translation>Chromium speichert die Lesezeichen in der Datei &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;. Diese Datei befindet sich gewöhnlich in</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="113"/>
-    <source>File &apos;{0}&apos; does not exist.</source>
-    <translation>Datei „{0}“ existiert nicht.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="129"/>
-    <source>File &apos;{0}&apos; cannot be read.
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="50" />
+   <source>Google Chrome stores its bookmarks in the &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt; text file. This file is usually located in</source>
+   <translation>Google Chrome speichert die Lesezeichen in der Datei &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;. Diese Datei befindet sich gewöhnlich in</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="75" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="55" />
+   <source>Please choose the file to begin importing bookmarks.</source>
+   <translation>Bitte wähle die Datei, um den Import von Lesezeichen zu starten.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="71" />
+   <source>Chromium stores its bookmarks in the &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt; text file. This file is usually located in</source>
+   <translation>Chromium speichert die Lesezeichen in der Datei &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;. Diese Datei befindet sich gewöhnlich in</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="113" />
+   <source>File '{0}' does not exist.</source>
+   <translation>Datei „{0}“ existiert nicht.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="129" />
+   <source>File '{0}' cannot be read.
 Reason: {1}</source>
-    <translation>Datei „{0}“ kann nicht gelesen werden.
+   <translation>Datei „{0}“ kann nicht gelesen werden.
 Ursache: {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="140"/>
-    <source>Google Chrome Import</source>
-    <translation>Google-Chrome-Import</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="142"/>
-    <source>Chromium Import</source>
-    <translation>Chromium-Import</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="144"/>
-    <source>Imported {0}</source>
-    <translation>Importiert {0}</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="140" />
+   <source>Google Chrome Import</source>
+   <translation>Google-Chrome-Import</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="142" />
+   <source>Chromium Import</source>
+   <translation>Chromium-Import</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="144" />
+   <source>Imported {0}</source>
+   <translation>Importiert {0}</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>CircuitPythonDevice</name>
   <message>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="78"/>
-    <source>CircuitPython</source>
-    <translation>CircuitPython</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="192"/>
-    <source>Workspace Directory</source>
-    <translation>Arbeitsverzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="193"/>
-    <source>Python files for CircuitPython can be edited in place, if the device volume is locally available. Such a volume was not found. In place editing will not be available.</source>
-    <translation>Python Dateien für CircuitPython können an Ort und Stelle bearbeitet werden, wenn das Geräteverzeichnis lokal verfügbar ist. Ein solches Verzeichnis konnte nicht gefunden werden. Direkte Bearbeitung ist nicht verfügbar.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="251"/>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="211"/>
-    <source>Flash CircuitPython Firmware</source>
-    <translation>CircuitPython Firmware flashen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="280"/>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="268"/>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="215"/>
-    <source>Install Library Files</source>
-    <translation>Bibliotheksdateien installieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="252"/>
-    <source>&lt;p&gt;Teensy 4.0 and Teensy 4.1 do not support the UF2 bootloader. Please use the &apos;Teensy Loader&apos; application to flash CircuitPython. Make sure you downloaded the CircuitPython .hex file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;See &lt;a href=&quot;{0}&quot;&gt;the PJRC Teensy web site&lt;/a&gt; for details.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Teensy 4.0 und Teensy 4.1 unterstützen den UF2 Bootloader nicht. Bitte verwende die &apos;Teensy Loader&apos; Anwendung, um CircuitPython zu flashen. Stelle sicher, dass die CircuitPython .hex Datei geladen ist.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Siehe &lt;a href=&quot;{0}&quot;&gt;die PJRC Teensy Webseite&lt;/a&gt; für Details.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="269"/>
-    <source>The device volume &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; is not available. Ensure it is mounted properly and try again.</source>
-    <translation>Das Geräteverzeichnis &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; ist nicht bereit. Stelle sicher, dass es gemounted ist und versuche es erneut.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="282"/>
-    <source>Compiled Python Files (*.mpy);;Python Files (*.py);;All Files (*)</source>
-    <translation>Übersetzte Python Dateien (*.mpy);;Python Dateien (*.py);;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="308"/>
-    <source>CircuitPython Firmware</source>
-    <translation>CircuitPython Firmware</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="310"/>
-    <source>CircuitPython Libraries</source>
-    <translation>CircuitPython Bibliotheken</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="78" />
+   <source>CircuitPython</source>
+   <translation>CircuitPython</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="192" />
+   <source>Workspace Directory</source>
+   <translation>Arbeitsverzeichnis</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="193" />
+   <source>Python files for CircuitPython can be edited in place, if the device volume is locally available. Such a volume was not found. In place editing will not be available.</source>
+   <translation>Python Dateien für CircuitPython können an Ort und Stelle bearbeitet werden, wenn das Geräteverzeichnis lokal verfügbar ist. Ein solches Verzeichnis konnte nicht gefunden werden. Direkte Bearbeitung ist nicht verfügbar.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="251" />
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="211" />
+   <source>Flash CircuitPython Firmware</source>
+   <translation>CircuitPython Firmware flashen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="280" />
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="268" />
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="215" />
+   <source>Install Library Files</source>
+   <translation>Bibliotheksdateien installieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="252" />
+   <source>&lt;p&gt;Teensy 4.0 and Teensy 4.1 do not support the UF2 bootloader. Please use the 'Teensy Loader' application to flash CircuitPython. Make sure you downloaded the CircuitPython .hex file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;See &lt;a href="{0}"&gt;the PJRC Teensy web site&lt;/a&gt; for details.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Teensy 4.0 und Teensy 4.1 unterstützen den UF2 Bootloader nicht. Bitte verwende die 'Teensy Loader' Anwendung, um CircuitPython zu flashen. Stelle sicher, dass die CircuitPython .hex Datei geladen ist.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Siehe &lt;a href="{0}"&gt;die PJRC Teensy Webseite&lt;/a&gt; für Details.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="269" />
+   <source>The device volume "&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;" is not available. Ensure it is mounted properly and try again.</source>
+   <translation>Das Geräteverzeichnis "&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;" ist nicht bereit. Stelle sicher, dass es gemounted ist und versuche es erneut.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="282" />
+   <source>Compiled Python Files (*.mpy);;Python Files (*.py);;All Files (*)</source>
+   <translation>Übersetzte Python Dateien (*.mpy);;Python Dateien (*.py);;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="308" />
+   <source>CircuitPython Firmware</source>
+   <translation>CircuitPython Firmware</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/CircuitPythonDevices.py" line="310" />
+   <source>CircuitPython Libraries</source>
+   <translation>CircuitPython Bibliotheken</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>ClassItem</name>
   <message>
-    <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="176"/>
-    <source>Class Attributes:
+   <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="176" />
+   <source>Class Attributes:
  </source>
-    <translation>Klassenattribute:
+   <translation>Klassenattribute:
  </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="214"/>
-    <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="196"/>
-    <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="181"/>
-    <source>none</source>
-    <translation>keine</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="191"/>
-    <source>Instance Attributes:
+   <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="214" />
+   <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="196" />
+   <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="181" />
+   <source>none</source>
+   <translation>keine</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="191" />
+   <source>Instance Attributes:
  </source>
-    <translation>Instanzattribute:
+   <translation>Instanzattribute:
  </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="210"/>
-    <source>Methods:
+   <location filename="../Graphics/ClassItem.py" line="210" />
+   <source>Methods:
  </source>
-    <translation>Methoden:
+   <translation>Methoden:
  </translation>
   </message>
-</context>
-<context>
+ </context>
+ <context>
   <name>ClearPrivateDataDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/ClearPrivateDataDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Clear Private Data</source>
-    <translation>Private Daten löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/ClearPrivateDataDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select to clear the list of recently opened files</source>
-    <translation>Auswählen, um die Liste der zuletzt geöffneten Dateien zu löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/ClearPrivateDataDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Recently opened files</source>
-    <translation>Zuletzt geöffnete Dateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location