Updated translation files.

Sun, 29 Jan 2017 18:05:55 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sun, 29 Jan 2017 18:05:55 +0100
changeset 5457
cbf0f95898bc
parent 5456
f709ea98760d
child 5458
be38b958a78e

Updated translation files.

i18n/eric6_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_empty.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_zh_CN.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric6_cs.ts	Sun Jan 29 18:05:22 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_cs.ts	Sun Jan 29 18:05:55 2017 +0100
@@ -25408,67 +25408,57 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Log</source>
-    <translation>Mercurial log</translation>
+    <translation type="obsolete">Mercurial log</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation>Log</translation>
+    <translation type="obsolete">Log</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg log command. By clicking on the links you may show the difference between revisions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje výstup z hg log příkazu. Kliknutím na odkazy můžete zobrazit rozdíly mezi verzemi.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje výstup z hg log příkazu. Kliknutím na odkazy můžete zobrazit rozdíly mezi verzemi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="61"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation>Chyby</translation>
+    <translation type="obsolete">Chyby</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="67"/>
     <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mercurial log chyb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí možné chyby z příkazu hg log.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mercurial log chyb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí možné chyby z příkazu hg log.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="83"/>
     <source>Input</source>
-    <translation>Vstup</translation>
+    <translation type="obsolete">Vstup</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="105"/>
     <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation>Stisknutím odeslat vstup do hg procesu</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknutím odeslat vstup do hg procesu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation>Ode&amp;slat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="111"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation></translation>
+    <translation type="obsolete">Ode&amp;slat</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="118"/>
     <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
-    <translation>Zadejte data, která se odešlou do hg procesu</translation>
+    <translation type="obsolete">Zadejte data, která se odešlou do hg procesu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Vybrat pro přepnutí vstupního pole do režimu hesla</translation>
+    <translation type="obsolete">Vybrat pro přepnutí vstupního pole do režimu hesla</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>Mód vstu&amp;pu hesla</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="131"/>
-    <source>Alt+P</source>
-    <translation></translation>
+    <translation type="obsolete">Mód vstu&amp;pu hesla</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="64"/>
@@ -25564,16 +25554,6 @@
     <translation type="obsolete">Přidáno {0} (zkopírováno z {1})&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="48"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgMergeDialog</name>
@@ -54681,69 +54661,49 @@
 <context>
   <name>SvnLogDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Subversion Log</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="26"/>
-    <source>Log</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn log command. By clicking on the links you may show the difference between versions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje výstup z subversion log příkazu. Kliknutím na odkazy můžete zobrazit rozdíly mezi verzemi.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje výstup z subversion log příkazu. Kliknutím na odkazy můžete zobrazit rozdíly mezi verzemi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="58"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation>Chyby</translation>
+    <translation type="obsolete">Chyby</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="64"/>
     <source>&lt;b&gt;Subversion log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the svn log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Subversion log chyba&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí možné chyby z příkazu svn log.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Subversion log chyba&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí možné chyby z příkazu svn log.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="80"/>
     <source>Input</source>
-    <translation>Vstup</translation>
+    <translation type="obsolete">Vstup</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="102"/>
     <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation>Stisknout pro odeslání vstupu do procesu subversion</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout pro odeslání vstupu do procesu subversion</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="105"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation>Ode&amp;slat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="108"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation></translation>
+    <translation type="obsolete">Ode&amp;slat</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="115"/>
     <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation>Zadejte data, která mají být do procesu subversion odeslána</translation>
+    <translation type="obsolete">Zadejte data, která mají být do procesu subversion odeslána</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="122"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Výběr přepnutí vstupního pole na mód zadání hesla</translation>
+    <translation type="obsolete">Výběr přepnutí vstupního pole na mód zadání hesla</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>Mód ve&amp;psání hesla</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="128"/>
-    <source>Alt+P</source>
-    <translation></translation>
+    <translation type="obsolete">Mód ve&amp;psání hesla</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.py" line="55"/>
@@ -54804,16 +54764,6 @@
     <source> (copied from {0}, revision {1})</source>
     <translation type="obsolete"> (zkopírováno z {0}, revize {1})</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnLoginDialog</name>
--- a/i18n/eric6_de.ts	Sun Jan 29 18:05:22 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_de.ts	Sun Jan 29 18:05:55 2017 +0100
@@ -24841,84 +24841,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>HgLogDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Mercurial Log</source>
-    <translation>Mercurial-Log</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="26"/>
-    <source>Log</source>
-    <translation>Log</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg log command. By clicking on the links you may show the difference between revisions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mercurial-Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Ausgabe des hg log-Befehls. Durch Anklicken der Verweise kann der Unterschied zwischen den Versionen angezeigt werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="61"/>
-    <source>Errors</source>
-    <translation>Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="67"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mercurial-Log-Fehler&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt mögliche Fehlermeldungen des hg log-Befehls.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="83"/>
-    <source>Input</source>
-    <translation>Eingabe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="105"/>
-    <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation>Drücken um die Eingabe an den hg-Prozess zu senden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="108"/>
-    <source>&amp;Send</source>
-    <translation>Sen&amp;den</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="111"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+D</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="118"/>
-    <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
-    <translation>Gib die Daten ein, die an den hg-Prozess geschickt werden sollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="125"/>
-    <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Anwählen, um den Kennwortmodus für das Eingabefeld auszuwählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="128"/>
-    <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>&amp;Kennwortmodus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="131"/>
-    <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation>Auswählen, um Unterschiede nebeinander anzuzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="48"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation>Unterschiede nebeneinander anzeigen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>HgMergeDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMergeDialog.ui" line="14"/>
@@ -53834,84 +53756,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>SvnLogDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Subversion Log</source>
-    <translation>Subversion-Log</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="26"/>
-    <source>Log</source>
-    <translation>Log</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn log command. By clicking on the links you may show the difference between versions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Subversion-Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Ausgabe des svn log-Befehls. Durch Anklicken der Verweise kann der Unterschied zwischen den Versionen angezeigt werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="58"/>
-    <source>Errors</source>
-    <translation>Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="64"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the svn log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Subversion-Log-Fehler&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt mögliche Fehlermeldungen des svn log-Befehls.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="80"/>
-    <source>Input</source>
-    <translation>Eingabe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="102"/>
-    <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation>Drücken um die Eingabe an den Subversion-Prozess zu senden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="105"/>
-    <source>&amp;Send</source>
-    <translation>Sen&amp;den</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="108"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+D</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="115"/>
-    <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation>Gib die Daten ein, die an den Subversion-Prozess geschickt werden sollen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="122"/>
-    <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Anwählen, um den Kennwortmodus für das Eingabefeld auszuwählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="125"/>
-    <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>&amp;Kennwortmodus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="128"/>
-    <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation>Auswählen, um Unterschiede nebeinander anzuzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation>Unterschiede nebeneinander anzeigen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>SvnLoginDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLoginDialog.ui" line="13"/>
--- a/i18n/eric6_empty.ts	Sun Jan 29 18:05:22 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_empty.ts	Sun Jan 29 18:05:55 2017 +0100
@@ -24687,84 +24687,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>HgLogDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Mercurial Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="26"/>
-    <source>Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg log command. By clicking on the links you may show the difference between revisions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="48"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="61"/>
-    <source>Errors</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="67"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="83"/>
-    <source>Input</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="105"/>
-    <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="108"/>
-    <source>&amp;Send</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="111"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="118"/>
-    <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="125"/>
-    <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="128"/>
-    <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="131"/>
-    <source>Alt+P</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>HgMergeDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMergeDialog.ui" line="14"/>
@@ -53344,84 +53266,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>SvnLogDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Subversion Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="26"/>
-    <source>Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn log command. By clicking on the links you may show the difference between versions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="58"/>
-    <source>Errors</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="64"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the svn log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="80"/>
-    <source>Input</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="102"/>
-    <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="105"/>
-    <source>&amp;Send</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="108"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="115"/>
-    <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="122"/>
-    <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="125"/>
-    <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="128"/>
-    <source>Alt+P</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>SvnLoginDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLoginDialog.ui" line="13"/>
--- a/i18n/eric6_en.ts	Sun Jan 29 18:05:22 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_en.ts	Sun Jan 29 18:05:55 2017 +0100
@@ -390,7 +390,7 @@
 <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="198"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="26"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1681,7 +1681,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="169"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2399,12 +2399,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="109"/>
     <source>From</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="114"/>
     <source>To</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2512,7 +2512,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
     <source>Clear</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2862,7 +2862,7 @@
 <context>
   <name>ClickToFlashWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>ClickToFlash Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4778,7 +4778,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.py" line="177"/>
+    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="223"/>
     <source>&lt;no cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7321,7 +7321,7 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.py" line="363"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.ui" line="14"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7767,92 +7767,92 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="257"/>
     <source>Abort</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="264"/>
     <source>Apply</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="271"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="278"/>
     <source>Close</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="285"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="292"/>
     <source>Help</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="299"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="306"/>
     <source>No</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="313"/>
     <source>No to all</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="320"/>
     <source>Ok</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="327"/>
     <source>Open</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="334"/>
     <source>Reset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="341"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="348"/>
     <source>Retry</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="355"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="362"/>
     <source>Save all</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="369"/>
     <source>Yes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="376"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -9867,7 +9867,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="249"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="146"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -9877,7 +9877,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="268"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="156"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -9887,7 +9887,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="301"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="173"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11023,7 +11023,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="69"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="103"/>
     <source>Font</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11033,7 +11033,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="357"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="113"/>
     <source>Fill to end of line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -12564,7 +12564,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="58"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1080"/>
     <source>Disabled</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -13283,7 +13283,7 @@
 <context>
   <name>EmailDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="346"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.ui" line="13"/>
     <source>Send bug report</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -14701,12 +14701,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="122"/>
     <source>Host</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="111"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="127"/>
     <source>Permission</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -14721,7 +14721,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="97"/>
     <source>Geolocation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15843,7 +15843,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="193"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="158"/>
     <source>&lt;no flash cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15853,7 +15853,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="137"/>
     <source>Origin:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15888,7 +15888,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="213"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="225"/>
     <source>Remove Cookie</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16313,7 +16313,7 @@
 <context>
   <name>GreaseMonkeyAddScriptDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="105"/>
+    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.ui" line="14"/>
     <source>GreaseMonkey Script Installation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -21901,7 +21901,7 @@
 <context>
   <name>HgAddSubrepositoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="14"/>
     <source>Add Sub-repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23076,7 +23076,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="73"/>
     <source>Resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23086,7 +23086,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="244"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="83"/>
     <source>Unresolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23663,7 +23663,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.py" line="317"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.ui" line="55"/>
     <source>Revision</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24035,7 +24035,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.py" line="249"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.ui" line="14"/>
     <source>Edit Plan</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24176,7 +24176,7 @@
 <context>
   <name>HgLogBrowserDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24216,17 +24216,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="101"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="181"/>
     <source>Revision</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="102"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="191"/>
     <source>Author</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="201"/>
     <source>Message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24708,84 +24708,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>HgLogDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Mercurial Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="26"/>
-    <source>Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg log command. By clicking on the links you may show the difference between revisions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="61"/>
-    <source>Errors</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="67"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="83"/>
-    <source>Input</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="105"/>
-    <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="108"/>
-    <source>&amp;Send</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="111"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="118"/>
-    <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="125"/>
-    <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="128"/>
-    <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="131"/>
-    <source>Alt+P</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="48"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>HgMergeDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMergeDialog.ui" line="14"/>
@@ -28006,7 +27928,7 @@
 <context>
   <name>HgStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="313"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -28147,7 +28069,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="708"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="87"/>
     <source>Commit</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -28267,7 +28189,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="854"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="203"/>
     <source>Differences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -29532,7 +29454,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.py" line="114"/>
+    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -35669,92 +35591,92 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="219"/>
     <source>Apply</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="226"/>
     <source>Abort</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="233"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="240"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="247"/>
     <source>Save all</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="254"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="261"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="268"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="275"/>
     <source>Open</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="282"/>
     <source>Reset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="289"/>
     <source>Ok</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="296"/>
     <source>No</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="303"/>
     <source>Help</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="310"/>
     <source>No to all</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="317"/>
     <source>Retry</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="324"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="331"/>
     <source>Yes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="338"/>
     <source>Close</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -37454,7 +37376,7 @@
 <context>
   <name>NoCacheHostsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Not Cached Hosts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -37562,7 +37484,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.py" line="81"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.ui" line="146"/>
     <source>Visual Selection</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -38232,7 +38154,7 @@
 <context>
   <name>PasswordsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Saved Passwords</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -42982,7 +42904,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="172"/>
     <source>Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -43061,7 +42983,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="345"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="192"/>
     <source>%v/%m Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -43069,7 +42991,7 @@
 <context>
   <name>PyProfileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.py" line="233"/>
+    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.ui" line="20"/>
     <source>Profile Results</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -47641,7 +47563,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="150"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="89"/>
     <source>Remove Filters</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -47651,7 +47573,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="178"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="99"/>
     <source>Remove Attributes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -49127,7 +49049,7 @@
 <context>
   <name>SendRefererWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>Send Referer Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -50327,7 +50249,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="531"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="20"/>
     <source>eric6 Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -52887,7 +52809,7 @@
 <context>
   <name>SvnDiffDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.py" line="171"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Diff</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -53189,17 +53111,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="661"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="112"/>
     <source>Revision</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="658"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="117"/>
     <source>Author</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="165"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="127"/>
     <source>Message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -53385,84 +53307,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>SvnLogDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Subversion Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="26"/>
-    <source>Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn log command. By clicking on the links you may show the difference between versions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="58"/>
-    <source>Errors</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="64"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the svn log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="80"/>
-    <source>Input</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="102"/>
-    <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="105"/>
-    <source>&amp;Send</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="108"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="115"/>
-    <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="122"/>
-    <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="125"/>
-    <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="128"/>
-    <source>Alt+P</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>SvnLoginDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLoginDialog.ui" line="13"/>
@@ -53604,7 +53448,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -53696,7 +53540,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.py" line="95"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -54877,7 +54721,7 @@
 <context>
   <name>SvnStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="394"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -55153,7 +54997,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="711"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="80"/>
     <source>Commit</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -60334,7 +60178,7 @@
 <context>
   <name>UnittestDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.py" line="403"/>
+    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.ui" line="14"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
--- a/i18n/eric6_es.ts	Sun Jan 29 18:05:22 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_es.ts	Sun Jan 29 18:05:55 2017 +0100
@@ -24841,84 +24841,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>HgLogDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Mercurial Log</source>
-    <translation>Registro de Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="26"/>
-    <source>Log</source>
-    <translation>Registro</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg log command. By clicking on the links you may show the difference between revisions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Log de Mercurial&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la salida del comando hg log. Haciendo click en los enlaces se muestran las diferencias entre versiones.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="61"/>
-    <source>Errors</source>
-    <translation>Errores</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="67"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Errores de Mercurial log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra los posibles mensajes de error del comando hg log.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="83"/>
-    <source>Input</source>
-    <translation>Input</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="105"/>
-    <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation>Pulse para enviar el input al proceso de hg</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="108"/>
-    <source>&amp;Send</source>
-    <translation>&amp;Enviar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="111"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+S</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="118"/>
-    <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
-    <translation>Introduzca los datos a enviar al proceso de hg</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="125"/>
-    <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Seleccionar para cambiar el campo de input a modo contraseña</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="128"/>
-    <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>&amp;Modo de contraseña</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="131"/>
-    <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation>Seleccionar para mostrar diferencias lado a lado</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="48"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation>Mostrar diferencias lado a lado</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>HgMergeDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMergeDialog.ui" line="14"/>
@@ -53795,84 +53717,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>SvnLogDialog</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Subversion Log</source>
-    <translation>Log de Subversion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="26"/>
-    <source>Log</source>
-    <translation>Log</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn log command. By clicking on the links you may show the difference between versions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Log de Subversion&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la salida del comando svn log. Haciendo click en los enlaces se muestran las diferencias entre versiones.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="58"/>
-    <source>Errors</source>
-    <translation>Errores</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="64"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the svn log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Errores de Subversion log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra los posibles mensajes de error del comando svn log.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="80"/>
-    <source>Input</source>
-    <translation>Input</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="102"/>
-    <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation>Pulsar para enviar el input al proceso de subversion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="105"/>
-    <source>&amp;Send</source>
-    <translation>&amp;Enviar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="108"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+E</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="115"/>
-    <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation>Introducir datos a enviar al proceso de subversion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="122"/>
-    <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Seleccionar para cambiar el campo de input a modo contraseña</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="125"/>
-    <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>&amp;Modo de contraseña</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="128"/>
-    <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+M</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation>Seleccionar para mostrar diferencias lado a lado</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation>Mostrar diferencias lado a lado</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>SvnLoginDialog</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLoginDialog.ui" line="13"/>
--- a/i18n/eric6_fr.ts	Sun Jan 29 18:05:22 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_fr.ts	Sun Jan 29 18:05:55 2017 +0100
@@ -390,7 +390,7 @@
 <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="198"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="26"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>Ajouter un signet</translation>
   </message>
@@ -1804,7 +1804,7 @@
     <translation>Éditer &amp;Adresse</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="169"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Supprimer</translation>
   </message>
@@ -2512,12 +2512,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="109"/>
     <source>From</source>
     <translation type="unfinished">De</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="114"/>
     <source>To</source>
     <translation type="unfinished">A</translation>
   </message>
@@ -2679,7 +2679,7 @@
     <translation>Cliquer pour annuler l&apos;éditeur partagé</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Effacer</translation>
   </message>
@@ -2975,7 +2975,7 @@
 <context>
   <name>ClickToFlashWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>ClickToFlash Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4910,7 +4910,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.py" line="177"/>
+    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="223"/>
     <source>&lt;no cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7650,7 +7650,7 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.py" line="363"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.ui" line="14"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -8122,92 +8122,92 @@
     <translation type="unfinished">Boutons standards</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="257"/>
     <source>Abort</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="264"/>
     <source>Apply</source>
     <translation type="unfinished">Appliquer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="271"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation type="unfinished">Annuler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="278"/>
     <source>Close</source>
     <translation type="unfinished">Fermer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="285"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="unfinished">Abondonner les modifications</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="292"/>
     <source>Help</source>
     <translation type="unfinished">Aide</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="299"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation type="unfinished">Ignorer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="306"/>
     <source>No</source>
     <translation type="unfinished">Non</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="313"/>
     <source>No to all</source>
     <translation type="unfinished">Non à tout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="320"/>
     <source>Ok</source>
     <translation type="unfinished">Ok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="327"/>
     <source>Open</source>
     <translation type="unfinished">Ouvrir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="334"/>
     <source>Reset</source>
     <translation type="unfinished">Réinitialiser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="341"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation type="unfinished">Restaurer les valeurs par défaut</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="348"/>
     <source>Retry</source>
     <translation type="unfinished">Réessayer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="355"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="362"/>
     <source>Save all</source>
     <translation type="unfinished">Tout enregistrer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="369"/>
     <source>Yes</source>
     <translation type="unfinished">Oui</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="376"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation type="unfinished">Oui à tout</translation>
   </message>
@@ -10257,7 +10257,7 @@
     <translation>Cliquer pour sélectionner un fichier API à partir des fichiers installés</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="249"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="146"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation>Ajouter à partir des APIs installés</translation>
   </message>
@@ -10267,7 +10267,7 @@
     <translation>Cliquer pour compiler les APIs sélectionnés</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="301"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="173"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation>Compiler les APIs</translation>
   </message>
@@ -10292,7 +10292,7 @@
     <translation>Cliquer pour sélectionner un fichier API à partir de la liste des APIs installés pour les plugins</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="268"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="156"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation>Ajouter à partir des APIs de plugins</translation>
   </message>
@@ -11404,7 +11404,7 @@
     <translation>Cocher pour appliquer le style jusqu&apos;en fin de ligne.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="357"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="113"/>
     <source>Fill to end of line</source>
     <translation>Appliquer jusqu&apos;à la fin de ligne</translation>
   </message>
@@ -11449,7 +11449,7 @@
     <translation>Sélectionner la police.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="69"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="103"/>
     <source>Font</source>
     <translation>Police</translation>
   </message>
@@ -12936,7 +12936,7 @@
     <translation>Mode:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="58"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1080"/>
     <source>Disabled</source>
     <translation>Désactivé</translation>
   </message>
@@ -13733,7 +13733,7 @@
 <context>
   <name>EmailDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="346"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.ui" line="13"/>
     <source>Send bug report</source>
     <translation>Envoyer un rapport de bug</translation>
   </message>
@@ -15205,12 +15205,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="122"/>
     <source>Host</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="111"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="127"/>
     <source>Permission</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15225,7 +15225,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="97"/>
     <source>Geolocation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16367,7 +16367,7 @@
     <translation type="unfinished">Nom:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="193"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="158"/>
     <source>&lt;no flash cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16377,7 +16377,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="137"/>
     <source>Origin:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16412,7 +16412,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="213"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="225"/>
     <source>Remove Cookie</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16838,7 +16838,7 @@
 <context>
   <name>GreaseMonkeyAddScriptDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="105"/>
+    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.ui" line="14"/>
     <source>GreaseMonkey Script Installation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -22496,7 +22496,7 @@
 <context>
   <name>HgAddSubrepositoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="14"/>
     <source>Add Sub-repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23672,7 +23672,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="73"/>
     <source>Resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23682,7 +23682,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="244"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="83"/>
     <source>Unresolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24302,7 +24302,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.py" line="317"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.ui" line="55"/>
     <source>Revision</source>
     <translation type="unfinished">Révision</translation>
   </message>
@@ -24674,7 +24674,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.py" line="249"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.ui" line="14"/>
     <source>Edit Plan</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24815,7 +24815,7 @@
 <context>
   <name>HgLogBrowserDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24845,17 +24845,17 @@
     <translation type="unfinished">Sélectionner le champ à filtrer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="101"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="181"/>
     <source>Revision</source>
     <translation type="unfinished">Révision</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="102"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="191"/>
     <source>Author</source>
     <translation type="unfinished">Auteur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="201"/>
     <source>Message</source>
     <translation type="unfinished">Message</translation>
   </message>
@@ -25354,69 +25354,39 @@
 <context>
   <name>HgLogDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Mercurial Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation type="unfinished">Log</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg log command. By clicking on the links you may show the difference between revisions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">Log</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="61"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation type="unfinished">Erreurs</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="67"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">Erreurs</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="83"/>
     <source>Input</source>
-    <translation type="unfinished">Entrée</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="105"/>
-    <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">Entrée</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation type="unfinished">&amp;Envoyer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="111"/>
-    <source>Alt+S</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="118"/>
-    <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Envoyer</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation type="unfinished">Cocher pour basculer le champ d&apos;entrée en mode Mot de Passe</translation>
+    <translation type="obsolete">Cocher pour basculer le champ d&apos;entrée en mode Mot de Passe</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation type="unfinished">Mode Mot de &amp;Passe</translation>
+    <translation type="obsolete">Mode Mot de &amp;Passe</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="131"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+P</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="64"/>
@@ -25438,16 +25408,6 @@
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="obsolete">Impossible de lancer le processus {0}. Assurez-vous qu&apos;il est bien dans le chemin de recherche.</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="48"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgMergeDialog</name>
@@ -28703,7 +28663,7 @@
 <context>
   <name>HgStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="313"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -28844,7 +28804,7 @@
     <translation type="unfinished">Impossible de lancer le processus {0}. Assurez-vous qu&apos;il est bien dans le chemin de recherche.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="708"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="87"/>
     <source>Commit</source>
     <translation type="unfinished">Commit</translation>
   </message>
@@ -28964,7 +28924,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="854"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="203"/>
     <source>Differences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30231,7 +30191,7 @@
     <translation type="unfinished">Cliquer pour supprimer les entrées sélectionnées</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.py" line="114"/>
+    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation type="unfinished">Supp&amp;rimer</translation>
   </message>
@@ -36381,92 +36341,92 @@
     <translation>Boutons standards</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="219"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>Appliquer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="226"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Abandon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="233"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Annuler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="240"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation>Ignorer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="247"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Tout enregistrer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="254"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Enregistrer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="261"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>Abondonner les modifications</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="268"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation>Oui à tout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="275"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Ouvrir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="282"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Réinitialiser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="289"/>
     <source>Ok</source>
     <translation>Ok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="296"/>
     <source>No</source>
     <translation>Non</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="303"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Aide</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="310"/>
     <source>No to all</source>
     <translation>Non à tout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="317"/>
     <source>Retry</source>
     <translation>Réessayer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="324"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation>Restaurer les valeurs par défaut</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="331"/>
     <source>Yes</source>
     <translation>Oui</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="338"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Fermer</translation>
   </message>
@@ -38226,7 +38186,7 @@
 <context>
   <name>NoCacheHostsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Not Cached Hosts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -38334,7 +38294,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.py" line="81"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.ui" line="146"/>
     <source>Visual Selection</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -39004,7 +38964,7 @@
 <context>
   <name>PasswordsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Saved Passwords</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -43858,7 +43818,7 @@
     <translation>Executées</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="172"/>
     <source>Coverage</source>
     <translation>Coverage</translation>
   </message>
@@ -43908,7 +43868,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="345"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="192"/>
     <source>%v/%m Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -43936,7 +43896,7 @@
     <translation>Effacer toutes les infos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.py" line="233"/>
+    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.ui" line="20"/>
     <source>Profile Results</source>
     <translation>Résultats du profiling</translation>
   </message>
@@ -48632,7 +48592,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="150"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="89"/>
     <source>Remove Filters</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -48642,7 +48602,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="178"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="99"/>
     <source>Remove Attributes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -50123,7 +50083,7 @@
 <context>
   <name>SendRefererWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>Send Referer Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -51329,7 +51289,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="531"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="20"/>
     <source>eric6 Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -54040,7 +54000,7 @@
 <context>
   <name>SvnDiffDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.py" line="171"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Diff</source>
     <translation>Subversion Diff</translation>
   </message>
@@ -54317,12 +54277,12 @@
     <translation>Log Subversion</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="661"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="112"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Révision</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="658"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="117"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Auteur</translation>
   </message>
@@ -54332,7 +54292,7 @@
     <translation>Date</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="165"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="127"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Message</translation>
   </message>
@@ -54562,67 +54522,67 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Log</source>
-    <translation>Log Subversion</translation>
+    <translation type="obsolete">Log Subversion</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation>Log</translation>
+    <translation type="obsolete">Log</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn log command. By clicking on the links you may show the difference between versions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Log Subversion&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les messages de la commande svn log. En cliquant sur les liens, vous pouvez visualiser les différences entre les différentes versions.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Log Subversion&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les messages de la commande svn log. En cliquant sur les liens, vous pouvez visualiser les différences entre les différentes versions.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="58"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation>Erreurs</translation>
+    <translation type="obsolete">Erreurs</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="64"/>
     <source>&lt;b&gt;Subversion log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the svn log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Erreurs de la commande Subversion log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les messages d&apos;erreurs de la commande subversion log.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Erreurs de la commande Subversion log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les messages d&apos;erreurs de la commande subversion log.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="80"/>
     <source>Input</source>
-    <translation>Entrée</translation>
+    <translation type="obsolete">Entrée</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="102"/>
     <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation>Cliquer pour envoyer l&apos;entrée saisie au processus Subversion</translation>
+    <translation type="obsolete">Cliquer pour envoyer l&apos;entrée saisie au processus Subversion</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="105"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation>&amp;Envoyer</translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Envoyer</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+E</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+E</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="115"/>
     <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation>Entrer les données à envoyer au processus Subversion</translation>
+    <translation type="obsolete">Entrer les données à envoyer au processus Subversion</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="122"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Cocher pour basculer le champ d&apos;entrée en mode Mot de Passe</translation>
+    <translation type="obsolete">Cocher pour basculer le champ d&apos;entrée en mode Mot de Passe</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>Mode Mot de &amp;Passe</translation>
+    <translation type="obsolete">Mode Mot de &amp;Passe</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.py" line="142"/>
@@ -54639,16 +54599,6 @@
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="obsolete">Impossible de lancer le processus {0}. Assurez-vous qu&apos;il est bien dans le chemin de recherche.</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnLoginDialog</name>
@@ -54807,7 +54757,7 @@
     <translation>&amp;Protocole:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation>&amp;URL:</translation>
   </message>
@@ -54918,7 +54868,7 @@
     <translation>Sélectionner le protocole d&apos;accès au référentiel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.py" line="95"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation>&amp;URL:</translation>
   </message>
@@ -56202,7 +56152,7 @@
     <translation>ignoré</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="394"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Status</source>
     <translation>Status Subversion</translation>
   </message>
@@ -56212,7 +56162,7 @@
     <translation>Commit des changements dans le référentiel...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="711"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="80"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>Commit</translation>
   </message>
@@ -61700,7 +61650,7 @@
 <context>
   <name>UnittestDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.py" line="403"/>
+    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.ui" line="14"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation>Tests unitaires</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric6_it.ts	Sun Jan 29 18:05:22 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_it.ts	Sun Jan 29 18:05:55 2017 +0100
@@ -390,7 +390,7 @@
 <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="198"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="26"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>Aggiungere segnalibro</translation>
   </message>
@@ -1802,7 +1802,7 @@
     <translation>Modifica &amp;Indirizzo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="169"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>Can&amp;cella</translation>
   </message>
@@ -2514,12 +2514,12 @@
     <translation>Premi per salvare il tracciamento chiamate su un file di testo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="109"/>
     <source>From</source>
     <translation>Da</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="114"/>
     <source>To</source>
     <translation>A</translation>
   </message>
@@ -2684,7 +2684,7 @@
     <translation>Premi per cancellare un edit condiviso</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Pulisci</translation>
   </message>
@@ -2983,7 +2983,7 @@
 <context>
   <name>ClickToFlashWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>ClickToFlash Whitelist</source>
     <translation>Lista privilegiata ClickToFlash</translation>
   </message>
@@ -4952,7 +4952,7 @@
     <translation type="unfinished">Dominio:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.py" line="177"/>
+    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="223"/>
     <source>&lt;no cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7758,7 +7758,7 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.py" line="363"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.ui" line="14"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation>Downloads</translation>
   </message>
@@ -8256,92 +8256,92 @@
     <translation>Pulsanti standard</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="257"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Termina</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="264"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>Applica</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="271"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Cancella</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="278"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Chiudi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="285"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>Dimentica</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="292"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Aiuto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="299"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation>Ignora</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="306"/>
     <source>No</source>
     <translation>No</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="313"/>
     <source>No to all</source>
     <translation>No a tutto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="320"/>
     <source>Ok</source>
     <translation>Ok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="327"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Apri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="334"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Resetta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="341"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation>Ripristina default</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="348"/>
     <source>Retry</source>
     <translation>Ritenta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="355"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Salva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="362"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Salva tutto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="369"/>
     <source>Yes</source>
     <translation>Si</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="376"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation>Si a tutto</translation>
   </message>
@@ -10395,7 +10395,7 @@
     <translation>Premi per selezionare il file API dalla lista dei file API installati</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="249"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="146"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation>Aggiungi dalle APIs installate</translation>
   </message>
@@ -10405,7 +10405,7 @@
     <translation>Premi per compilare le definizioni APIs selezionate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="301"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="173"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation>Compila APIs</translation>
   </message>
@@ -10430,7 +10430,7 @@
     <translation>Premi per selezionare un file delle API dalla lista di quelli installati dai plugins</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="268"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="156"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation>Aggiungi dalle API dei plugin</translation>
   </message>
@@ -11533,7 +11533,7 @@
     <translation>Seleziona il riempimento di fine linea.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="357"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="113"/>
     <source>Fill to end of line</source>
     <translation>Riempi fino a fine linea</translation>
   </message>
@@ -11578,7 +11578,7 @@
     <translation>Seleziona il font.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="69"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="103"/>
     <source>Font</source>
     <translation>Font</translation>
   </message>
@@ -13064,7 +13064,7 @@
     <translation>Modo:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="58"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1080"/>
     <source>Disabled</source>
     <translation>Disabilitato</translation>
   </message>
@@ -13858,7 +13858,7 @@
 <context>
   <name>EmailDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="346"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.ui" line="13"/>
     <source>Send bug report</source>
     <translation>Invia un bug report</translation>
   </message>
@@ -15346,12 +15346,12 @@
     <translation type="unfinished">Notificazioni</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="122"/>
     <source>Host</source>
     <translation type="unfinished">Host</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="111"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="127"/>
     <source>Permission</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15366,7 +15366,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="97"/>
     <source>Geolocation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16510,7 +16510,7 @@
     <translation type="unfinished">Nome:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="193"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="158"/>
     <source>&lt;no flash cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16520,7 +16520,7 @@
     <translation type="unfinished">DImensione:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="137"/>
     <source>Origin:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16555,7 +16555,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="213"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="225"/>
     <source>Remove Cookie</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16983,7 +16983,7 @@
 <context>
   <name>GreaseMonkeyAddScriptDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="105"/>
+    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.ui" line="14"/>
     <source>GreaseMonkey Script Installation</source>
     <translation>Installazione script GreaseMonkey</translation>
   </message>
@@ -22709,7 +22709,7 @@
 <context>
   <name>HgAddSubrepositoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="14"/>
     <source>Add Sub-repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23888,7 +23888,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="73"/>
     <source>Resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23898,7 +23898,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="244"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="83"/>
     <source>Unresolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24533,7 +24533,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.py" line="317"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.ui" line="55"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revisione</translation>
   </message>
@@ -24905,7 +24905,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.py" line="249"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.ui" line="14"/>
     <source>Edit Plan</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -25046,7 +25046,7 @@
 <context>
   <name>HgLogBrowserDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Log</source>
     <translation>Mercurial Log</translation>
   </message>
@@ -25076,17 +25076,17 @@
     <translation>Seleziona il campo su cui filtrare</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="101"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="181"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revisione</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="102"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="191"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Autore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="201"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Messaggio</translation>
   </message>
@@ -25587,67 +25587,67 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Log</source>
-    <translation>Mercurial Log</translation>
+    <translation type="obsolete">Mercurial Log</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation>Log</translation>
+    <translation type="obsolete">Log</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg log command. By clicking on the links you may show the difference between revisions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Log Mercurial&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra l&apos;output del comando hg log.Premendo sul link puoi vedere le differenze tra le versioni.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Log Mercurial&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra l&apos;output del comando hg log.Premendo sul link puoi vedere le differenze tra le versioni.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="61"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation>Errori</translation>
+    <translation type="obsolete">Errori</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="67"/>
     <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Log errori Mercurial&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra gli eventuali messaggi di errore del comando hg log.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Log errori Mercurial&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra gli eventuali messaggi di errore del comando hg log.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="83"/>
     <source>Input</source>
-    <translation>Input</translation>
+    <translation type="obsolete">Input</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="105"/>
     <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation>Premi per spedire l&apos;input al processo hg</translation>
+    <translation type="obsolete">Premi per spedire l&apos;input al processo hg</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation>&amp;Spedisci</translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Spedisci</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="111"/>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+S</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="118"/>
     <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
-    <translation>Inserisci i dati da inviare al processo hg</translation>
+    <translation type="obsolete">Inserisci i dati da inviare al processo hg</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Seleziona per impostare il campo di input in modalità password</translation>
+    <translation type="obsolete">Seleziona per impostare il campo di input in modalità password</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>Modo &amp;Password</translation>
+    <translation type="obsolete">Modo &amp;Password</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="131"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="64"/>
@@ -25750,16 +25750,6 @@
     <translation type="obsolete">Aggiunti {0} (copiati da {1})&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="48"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgMergeDialog</name>
@@ -29021,7 +29011,7 @@
 <context>
   <name>HgStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="313"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Status</source>
     <translation>Mercurial Status</translation>
   </message>
@@ -29163,7 +29153,7 @@
     <translation>Il processo {0} non può essere avviato. Assicurarsi che sia nel path.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="708"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="87"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>Commit</translation>
   </message>
@@ -29288,7 +29278,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="854"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="203"/>
     <source>Differences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30575,7 +30565,7 @@
     <translation>Premi per rimuovere gli elementi selezionati</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.py" line="114"/>
+    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>&amp;Rimuovi</translation>
   </message>
@@ -36739,92 +36729,92 @@
     <translation>Pulsanti standard</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="219"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>Applica</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="226"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Termina</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="233"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Cancella</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="240"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation>Ignora</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="247"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Salva tutto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="254"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Salva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="261"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>Dimentica</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="268"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation>Si a tutto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="275"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Apri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="282"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Resetta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="289"/>
     <source>Ok</source>
     <translation>Ok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="296"/>
     <source>No</source>
     <translation>No</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="303"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Aiuto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="310"/>
     <source>No to all</source>
     <translation>No a tutto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="317"/>
     <source>Retry</source>
     <translation>Ritenta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="324"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation>Ripristina default</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="331"/>
     <source>Yes</source>
     <translation>Si</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="338"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Chiudi</translation>
   </message>
@@ -38601,7 +38591,7 @@
 <context>
   <name>NoCacheHostsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Not Cached Hosts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -38709,7 +38699,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.py" line="81"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.ui" line="146"/>
     <source>Visual Selection</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -39381,7 +39371,7 @@
 <context>
   <name>PasswordsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Saved Passwords</source>
     <translation>Password salvate</translation>
   </message>
@@ -44259,7 +44249,7 @@
     <translation>Eseguite</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="172"/>
     <source>Coverage</source>
     <translation>Coverage</translation>
   </message>
@@ -44309,7 +44299,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="345"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="192"/>
     <source>%v/%m Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -44337,7 +44327,7 @@
     <translation>Cancella tutte le informazioni</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.py" line="233"/>
+    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.ui" line="20"/>
     <source>Profile Results</source>
     <translation>Risultati profilazione</translation>
   </message>
@@ -49012,7 +49002,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="150"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="89"/>
     <source>Remove Filters</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -49022,7 +49012,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="178"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="99"/>
     <source>Remove Attributes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -50503,7 +50493,7 @@
 <context>
   <name>SendRefererWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>Send Referer Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -51707,7 +51697,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="531"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="20"/>
     <source>eric6 Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -54448,7 +54438,7 @@
 <context>
   <name>SvnDiffDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.py" line="171"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Diff</source>
     <translation>Subversion Diff</translation>
   </message>
@@ -54726,12 +54716,12 @@
     <translation>Log Subversion</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="661"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="112"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revisione</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="658"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="117"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Autore</translation>
   </message>
@@ -54741,7 +54731,7 @@
     <translation>Data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="165"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="127"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Messaggio</translation>
   </message>
@@ -54971,67 +54961,67 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Log</source>
-    <translation>Log Subversion</translation>
+    <translation type="obsolete">Log Subversion</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation>Log</translation>
+    <translation type="obsolete">Log</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn log command. By clicking on the links you may show the difference between versions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Log Subversion&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra l&apos;output del comando svn log.Premendo sul link puoi vedere le differenze tra le versioni.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Log Subversion&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra l&apos;output del comando svn log.Premendo sul link puoi vedere le differenze tra le versioni.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="58"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation>Errori</translation>
+    <translation type="obsolete">Errori</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="64"/>
     <source>&lt;b&gt;Subversion log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the svn log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Log errori Subversion&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra gli eventuali messaggi di errore del comando svn log.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Log errori Subversion&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra gli eventuali messaggi di errore del comando svn log.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="80"/>
     <source>Input</source>
-    <translation>Input</translation>
+    <translation type="obsolete">Input</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="102"/>
     <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation>Premi per mandare l&apos;input al processo subversion</translation>
+    <translation type="obsolete">Premi per mandare l&apos;input al processo subversion</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="105"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation>&amp;Spedisci</translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Spedisci</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+S</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="115"/>
     <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation>Inserisci i dati da mandare al processo subversion</translation>
+    <translation type="obsolete">Inserisci i dati da mandare al processo subversion</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="122"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Seleziona per impostare il campo di input in modalità password</translation>
+    <translation type="obsolete">Seleziona per impostare il campo di input in modalità password</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>Modo &amp;Password</translation>
+    <translation type="obsolete">Modo &amp;Password</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.py" line="142"/>
@@ -55072,16 +55062,6 @@
     <source> (copied from {0}, revision {1})</source>
     <translation type="obsolete">(copiato da {0}, revisione {1})</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnLoginDialog</name>
@@ -55238,7 +55218,7 @@
     <translation>&amp;Protocollo:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation>&amp;URL:</translation>
   </message>
@@ -55349,7 +55329,7 @@
     <translation>Seleziona il protocollo per accedere al repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.py" line="95"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation>&amp;URL:</translation>
   </message>
@@ -56634,7 +56614,7 @@
     <translation>ignorato</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="394"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Status</source>
     <translation>Stato Subversion</translation>
   </message>
@@ -56644,7 +56624,7 @@
     <translation>Committa modifiche nel repository...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="711"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="80"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>Commit</translation>
   </message>
@@ -62183,7 +62163,7 @@
 <context>
   <name>UnittestDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.py" line="403"/>
+    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.ui" line="14"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation>Unittest</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric6_pt.ts	Sun Jan 29 18:05:22 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_pt.ts	Sun Jan 29 18:05:55 2017 +0100
@@ -390,7 +390,7 @@
 <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="198"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="26"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>Adicionar Marcador</translation>
   </message>
@@ -1787,7 +1787,7 @@
     <translation>Pressionar para apagar as entradas selecionadas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="169"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Apagar</translation>
   </message>
@@ -2524,12 +2524,12 @@
     <translation>Pressionar para gravar o rastreio de chamadas como ficheiro de texto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="109"/>
     <source>From</source>
     <translation>Desde</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="114"/>
     <source>To</source>
     <translation>Para</translation>
   </message>
@@ -2637,7 +2637,7 @@
     <translation>Pressionar para limpar a lista de anfitriões</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Limpar</translation>
   </message>
@@ -2989,7 +2989,7 @@
 <context>
   <name>ClickToFlashWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>ClickToFlash Whitelist</source>
     <translation>Lista de Confiança de ClickToFlash</translation>
   </message>
@@ -4954,7 +4954,7 @@
     <translation type="unfinished">Domínio:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.py" line="177"/>
+    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="223"/>
     <source>&lt;no cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7772,7 +7772,7 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.py" line="363"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.ui" line="14"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation>Descargas</translation>
   </message>
@@ -8231,92 +8231,92 @@
     <translation>Botões Padrão</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="257"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Cancelar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="264"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>Aplicar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="271"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Cancelar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="278"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Fechar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="285"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>Descartar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="292"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Ajuda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="299"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation>Ignorar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="306"/>
     <source>No</source>
     <translation>Não</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="313"/>
     <source>No to all</source>
     <translation>Não a tudo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="320"/>
     <source>Ok</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="327"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Abrir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="334"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Reinicializar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="341"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation>Repor predefinições</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="348"/>
     <source>Retry</source>
     <translation>Tentar de Novo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="355"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Gravar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="362"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Gravar tudo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="369"/>
     <source>Yes</source>
     <translation>Sim</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="376"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation>Sim a tudo</translation>
   </message>
@@ -10364,7 +10364,7 @@
     <translation>Pressionar para selecionar um ficheiro API da lista de ficheiros API instalados</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="249"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="146"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation>Adicionar desde APIs instalados</translation>
   </message>
@@ -10374,7 +10374,7 @@
     <translation>Pressionar para selecionar um ficheiro API da lista de ficheiros API instalados pelos complementos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="268"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="156"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation>Adicionar desde APIs de Complementos</translation>
   </message>
@@ -10384,7 +10384,7 @@
     <translation>Pressionar para compilar a definição de APIs selecionada</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="301"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="173"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation>Compilar APIs</translation>
   </message>
@@ -11531,7 +11531,7 @@
     <translation>Selecionar tipo de letra.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="69"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="103"/>
     <source>Font</source>
     <translation>Tipo de Letra</translation>
   </message>
@@ -11541,7 +11541,7 @@
     <translation>Selecionar preenchimento até ao fim de linha.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="357"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="113"/>
     <source>Fill to end of line</source>
     <translation>Preencher até fim de linha</translation>
   </message>
@@ -13112,7 +13112,7 @@
     <translation>Modo:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="58"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1080"/>
     <source>Disabled</source>
     <translation>Inabilitado</translation>
   </message>
@@ -13831,7 +13831,7 @@
 <context>
   <name>EmailDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="346"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.ui" line="13"/>
     <source>Send bug report</source>
     <translation>Enviar relatório de falho</translation>
   </message>
@@ -15318,12 +15318,12 @@
     <translation type="unfinished">Notificações</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="122"/>
     <source>Host</source>
     <translation type="unfinished">Anfitrião</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="111"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="127"/>
     <source>Permission</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15338,7 +15338,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="97"/>
     <source>Geolocation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16482,7 +16482,7 @@
     <translation type="unfinished">Nome:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="193"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="158"/>
     <source>&lt;no flash cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16492,7 +16492,7 @@
     <translation type="unfinished">Tamanho:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="137"/>
     <source>Origin:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16527,7 +16527,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="213"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="225"/>
     <source>Remove Cookie</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16955,7 +16955,7 @@
 <context>
   <name>GreaseMonkeyAddScriptDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="105"/>
+    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.ui" line="14"/>
     <source>GreaseMonkey Script Installation</source>
     <translation>Instalação de Script GreaseMonkey</translation>
   </message>
@@ -22680,7 +22680,7 @@
 <context>
   <name>HgAddSubrepositoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="14"/>
     <source>Add Sub-repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23877,7 +23877,7 @@
     <translation>Pressionar para maracar as entradas selecionadas como &apos;resolvido&apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="73"/>
     <source>Resolved</source>
     <translation>Resolvido</translation>
   </message>
@@ -23887,7 +23887,7 @@
     <translation>Pressionar para marcar as entradas selecionadas como &apos;sem resolver&apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="244"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="83"/>
     <source>Unresolved</source>
     <translation>Sem resolver</translation>
   </message>
@@ -24529,7 +24529,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.py" line="317"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.ui" line="55"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revisão</translation>
   </message>
@@ -24901,7 +24901,7 @@
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;O ficheiro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; não se pôde ler. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Motivo: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.py" line="249"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.ui" line="14"/>
     <source>Edit Plan</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -25042,7 +25042,7 @@
 <context>
   <name>HgLogBrowserDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Log</source>
     <translation>Registo de Mercurial</translation>
   </message>
@@ -25082,17 +25082,17 @@
     <translation>Selecionar o campo a filtrar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="101"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="181"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revisão</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="102"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="191"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Autor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="201"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Mensagem</translation>
   </message>
@@ -25584,67 +25584,67 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Log</source>
-    <translation>Registo de Mercurial</translation>
+    <translation type="obsolete">Registo de Mercurial</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation>Registo</translation>
+    <translation type="obsolete">Registo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg log command. By clicking on the links you may show the difference between revisions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Registo de Mercurial&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra a saída do comando hg log. Clicando nos vínculos pode mostrar a diferença entre as revisões.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Registo de Mercurial&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra a saída do comando hg log. Clicando nos vínculos pode mostrar a diferença entre as revisões.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="61"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation>Erros</translation>
+    <translation type="obsolete">Erros</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="67"/>
     <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Erros de Mercurial log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra as possiveis mensagens de erro do comando hg log.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Erros de Mercurial log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra as possiveis mensagens de erro do comando hg log.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="83"/>
     <source>Input</source>
-    <translation>Entrada</translation>
+    <translation type="obsolete">Entrada</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="105"/>
     <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation>Pressionar para enviar a entrada ao processo hg</translation>
+    <translation type="obsolete">Pressionar para enviar a entrada ao processo hg</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation>&amp;Enviar</translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Enviar</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="111"/>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+S</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="118"/>
     <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
-    <translation>Introduzir dados a enviar ao processo hg</translation>
+    <translation type="obsolete">Introduzir dados a enviar ao processo hg</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Selecionar para mudar o campo de entrada ao modo senha</translation>
+    <translation type="obsolete">Selecionar para mudar o campo de entrada ao modo senha</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>Modo &amp;Senha</translation>
+    <translation type="obsolete">Modo &amp;Senha</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="131"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="64"/>
@@ -25763,12 +25763,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="45"/>
     <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation>Selecionar para mostrar as diferenças lado-a-lado</translation>
+    <translation type="obsolete">Selecionar para mostrar as diferenças lado-a-lado</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="48"/>
     <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation>Mostrar diferenças lado-a-lado</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferenças lado-a-lado</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="355"/>
@@ -29021,7 +29021,7 @@
 <context>
   <name>HgStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="313"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Status</source>
     <translation>Estado de Mercurial</translation>
   </message>
@@ -29163,7 +29163,7 @@
     <translation>Não pôde iniciar {0}.&lt;br&gt;Certifique-se de que está na rota de pesquisa.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="708"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="87"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>Cometido</translation>
   </message>
@@ -29283,7 +29283,7 @@
     <translation>tudo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="854"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="203"/>
     <source>Differences</source>
     <translation>Diferenças</translation>
   </message>
@@ -30696,7 +30696,7 @@
     <translation>Pressionar para retirar as entradas selecionadas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.py" line="114"/>
+    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>&amp;Retirar</translation>
   </message>
@@ -36874,92 +36874,92 @@
     <translation>Botões Padrão</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="219"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>Aplicar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="226"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Terminar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="233"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Cancelar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="240"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation>Ignorar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="247"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Gravar tudo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="254"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Gravar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="261"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>Descartar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="268"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation>Sim a tudo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="275"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Abrir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="282"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Restablecer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="289"/>
     <source>Ok</source>
     <translation>Ok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="296"/>
     <source>No</source>
     <translation>Não</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="303"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Ajuda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="310"/>
     <source>No to all</source>
     <translation>Não a tudo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="317"/>
     <source>Retry</source>
     <translation>Tentar de Novo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="324"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation>Repor predefinições</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="331"/>
     <source>Yes</source>
     <translation>Sim</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="338"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Fechar</translation>
   </message>
@@ -38669,7 +38669,7 @@
 <context>
   <name>NoCacheHostsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Not Cached Hosts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -38777,7 +38777,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.py" line="81"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.ui" line="146"/>
     <source>Visual Selection</source>
     <translation>Seleção Visual</translation>
   </message>
@@ -39447,7 +39447,7 @@
 <context>
   <name>PasswordsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Saved Passwords</source>
     <translation>Senhas Gravadas</translation>
   </message>
@@ -44257,7 +44257,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="172"/>
     <source>Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -44336,7 +44336,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="345"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="192"/>
     <source>%v/%m Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -44344,7 +44344,7 @@
 <context>
   <name>PyProfileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.py" line="233"/>
+    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.ui" line="20"/>
     <source>Profile Results</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -48924,7 +48924,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="150"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="89"/>
     <source>Remove Filters</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -48934,7 +48934,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="178"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="99"/>
     <source>Remove Attributes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -50410,7 +50410,7 @@
 <context>
   <name>SendRefererWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>Send Referer Whitelist</source>
     <translation>Lista de Confiança para Envío de Referer</translation>
   </message>
@@ -51610,7 +51610,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="531"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="20"/>
     <source>eric6 Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -54215,7 +54215,7 @@
 <context>
   <name>SvnDiffDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.py" line="171"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Diff</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -54517,17 +54517,17 @@
     <translation type="unfinished">Selecionar o campo a filtrar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="661"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="112"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revisão</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="658"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="117"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Autor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="165"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="127"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Mensagem</translation>
   </message>
@@ -54715,69 +54715,54 @@
 <context>
   <name>SvnLogDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Subversion Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation type="unfinished">Registo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn log command. By clicking on the links you may show the difference between versions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">Registo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="58"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation>Erros</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="64"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the svn log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">Erros</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="80"/>
     <source>Input</source>
-    <translation>Entrada</translation>
+    <translation type="obsolete">Entrada</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="102"/>
     <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation type="unfinished">Pressionar para enviar a entrada ao processo de subversão</translation>
+    <translation type="obsolete">Pressionar para enviar a entrada ao processo de subversão</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="105"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation>&amp;Enviar</translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Enviar</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+S</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="115"/>
     <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation>Introduzir dados para enviar ao processo de subversão</translation>
+    <translation type="obsolete">Introduzir dados para enviar ao processo de subversão</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="122"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Selecionar para mudar o campo de entrada ao modo senha</translation>
+    <translation type="obsolete">Selecionar para mudar o campo de entrada ao modo senha</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>Modo &amp;Senha</translation>
+    <translation type="obsolete">Modo &amp;Senha</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.py" line="55"/>
@@ -54841,12 +54826,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="42"/>
     <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation>Selecionar para mostrar as diferenças lado-a-lado</translation>
+    <translation type="obsolete">Selecionar para mostrar as diferenças lado-a-lado</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="45"/>
     <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation>Mostrar diferenças lado-a-lado</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferenças lado-a-lado</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -54991,7 +54976,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation>&amp;URL:</translation>
   </message>
@@ -55095,7 +55080,7 @@
     <translation type="unfinished">Selecionar o protocolo para aceder ao repositorio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.py" line="95"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation type="unfinished">&amp;URL:</translation>
   </message>
@@ -56292,7 +56277,7 @@
 <context>
   <name>SvnStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="394"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -56568,7 +56553,7 @@
     <translation>Não pôde iniciar {0}.&lt;br&gt;Certifique-se de que está na rota de pesquisa.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="711"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="80"/>
     <source>Commit</source>
     <translation type="unfinished">Cometido</translation>
   </message>
@@ -61887,7 +61872,7 @@
 <context>
   <name>UnittestDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.py" line="403"/>
+    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.ui" line="14"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation>Teste Unitário</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric6_tr.ts	Sun Jan 29 18:05:22 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_tr.ts	Sun Jan 29 18:05:55 2017 +0100
@@ -390,7 +390,7 @@
 <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="198"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="26"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>Yerimi Ekle</translation>
   </message>
@@ -1770,7 +1770,7 @@
     <translation>Seçilen girişi silmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="169"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Sil</translation>
   </message>
@@ -2488,12 +2488,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="109"/>
     <source>From</source>
     <translation type="unfinished">Den</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="114"/>
     <source>To</source>
     <translation type="unfinished">E</translation>
   </message>
@@ -2601,7 +2601,7 @@
     <translation>Sunucu listesini temizlemek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Temizle</translation>
   </message>
@@ -2958,7 +2958,7 @@
 <context>
   <name>ClickToFlashWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>ClickToFlash Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4897,7 +4897,7 @@
     <translation type="unfinished">Etki Alanı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.py" line="177"/>
+    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="223"/>
     <source>&lt;no cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7652,7 +7652,7 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.py" line="363"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.ui" line="14"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -8127,92 +8127,92 @@
     <translation>Standart Düğmeler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="257"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Vazgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="264"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>Kullan</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="271"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Vazgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="278"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="285"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>Iskartaya ayırmak</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="292"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Yardım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="299"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation>Yoksay</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="306"/>
     <source>No</source>
     <translation>Hayır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="313"/>
     <source>No to all</source>
     <translation>Hepsini değil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="320"/>
     <source>Ok</source>
     <translation>Tamam</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="327"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="334"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Başadön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="341"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation>Öntanımlı değerlere geridön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="348"/>
     <source>Retry</source>
     <translation>Tekrar Dene</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="355"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="362"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Hepsini kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="369"/>
     <source>Yes</source>
     <translation>Evet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="376"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation>Evet hepsini</translation>
   </message>
@@ -10257,7 +10257,7 @@
     <translation>Kurulan API dosyalarının listesinden bir API dosyası seçmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="249"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="146"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation>Kurulan API&apos;lerden ekle</translation>
   </message>
@@ -10267,7 +10267,7 @@
     <translation>Kurulen eklentilerin API dosya listesinden bir API dosyası seçmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="268"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="156"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation>Eklenti API&apos;lerinden ekle</translation>
   </message>
@@ -10277,7 +10277,7 @@
     <translation>Seçilen API&apos;lerin tanımlarının derlenmesi için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="301"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="173"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation>API&apos;leri Derle</translation>
   </message>
@@ -11424,7 +11424,7 @@
     <translation>Yazı tipini seç.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="69"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="103"/>
     <source>Font</source>
     <translation>Yazı Tipi</translation>
   </message>
@@ -11434,7 +11434,7 @@
     <translation>Satır sonuna kadar dolrurmak için seç.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="357"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="113"/>
     <source>Fill to end of line</source>
     <translation>Satırın sonuna kadar doldur</translation>
   </message>
@@ -12950,7 +12950,7 @@
     <translation>Mod:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="58"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1080"/>
     <source>Disabled</source>
     <translation>Onaylanmamış</translation>
   </message>
@@ -13694,7 +13694,7 @@
 <context>
   <name>EmailDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="346"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.ui" line="13"/>
     <source>Send bug report</source>
     <translation>Hata raporu gönder</translation>
   </message>
@@ -15178,12 +15178,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="122"/>
     <source>Host</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="111"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="127"/>
     <source>Permission</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15198,7 +15198,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="97"/>
     <source>Geolocation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16340,7 +16340,7 @@
     <translation type="unfinished">Adı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="193"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="158"/>
     <source>&lt;no flash cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16350,7 +16350,7 @@
     <translation type="unfinished">Boyut:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="137"/>
     <source>Origin:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16385,7 +16385,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="213"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="225"/>
     <source>Remove Cookie</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16811,7 +16811,7 @@
 <context>
   <name>GreaseMonkeyAddScriptDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="105"/>
+    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.ui" line="14"/>
     <source>GreaseMonkey Script Installation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -22494,7 +22494,7 @@
 <context>
   <name>HgAddSubrepositoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="14"/>
     <source>Add Sub-repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23670,7 +23670,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="73"/>
     <source>Resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23680,7 +23680,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="244"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="83"/>
     <source>Unresolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24315,7 +24315,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.py" line="317"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.ui" line="55"/>
     <source>Revision</source>
     <translation type="unfinished">Gözden Geçirme</translation>
   </message>
@@ -24687,7 +24687,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.py" line="249"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.ui" line="14"/>
     <source>Edit Plan</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24828,7 +24828,7 @@
 <context>
   <name>HgLogBrowserDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Log</source>
     <translation>Mercurial Günlüğü</translation>
   </message>
@@ -24858,17 +24858,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="101"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="181"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Gözden Geçirme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="102"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="191"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Yazar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="201"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Mesaj</translation>
   </message>
@@ -25364,67 +25364,62 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Log</source>
-    <translation>Mercurial Günlüğü</translation>
+    <translation type="obsolete">Mercurial Günlüğü</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation>Günlük</translation>
+    <translation type="obsolete">Günlük</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg log command. By clicking on the links you may show the difference between revisions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mercurial Günlüğü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu hg günlüğü komutunun çıktısıını gösterir. Bağlantıdaki adresi tıklarsanız iki güncelleme arasındaki farklılıkları görürsünü.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mercurial Günlüğü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu hg günlüğü komutunun çıktısıını gösterir. Bağlantıdaki adresi tıklarsanız iki güncelleme arasındaki farklılıkları görürsünü.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="61"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation>Hatalar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="67"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">Hatalar</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="83"/>
     <source>Input</source>
-    <translation>Girdi</translation>
+    <translation type="obsolete">Girdi</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="105"/>
     <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation>Hg işlem girdilerini göndermek için basınız</translation>
+    <translation type="obsolete">Hg işlem girdilerini göndermek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation>&amp;Gönder</translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Gönder</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="111"/>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+S</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="118"/>
     <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
-    <translation>Hg işlemlerine göndermek için verileri giriniz</translation>
+    <translation type="obsolete">Hg işlemlerine göndermek için verileri giriniz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Giriş alanını parola moduna çevirmek için seçiniz</translation>
+    <translation type="obsolete">Giriş alanını parola moduna çevirmek için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>&amp;Parola Modu</translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Parola Modu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="131"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="64"/>
@@ -25451,16 +25446,6 @@
     <source>diff to {0}</source>
     <translation type="obsolete">{0}ne farkı</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="48"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgMergeDialog</name>
@@ -28699,7 +28684,7 @@
 <context>
   <name>HgStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="313"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Status</source>
     <translation>Mercurial Durumu</translation>
   </message>
@@ -28841,7 +28826,7 @@
     <translation>Süreç {0} başlatılamadı. Bunun arama yolunda olduğundan emin olun.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="708"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="87"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>Teslimat</translation>
   </message>
@@ -28961,7 +28946,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="854"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="203"/>
     <source>Differences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30237,7 +30222,7 @@
     <translation>Seçilen girişi kaldırmak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.py" line="114"/>
+    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Kaldı&amp;r</translation>
   </message>
@@ -36391,92 +36376,92 @@
     <translation>Standart Düğmeler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="219"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>Kullan</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="226"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Vazgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="233"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Vazgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="240"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation>Yoksay</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="247"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Hepsini kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="254"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="261"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>Iskartaya ayırmak</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="268"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation>Evet hepsini</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="275"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="282"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Başadön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="289"/>
     <source>Ok</source>
     <translation>Tamam</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="296"/>
     <source>No</source>
     <translation>Hayır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="303"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Yardım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="310"/>
     <source>No to all</source>
     <translation>Hepsini değil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="317"/>
     <source>Retry</source>
     <translation>Tekrar Dene</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="324"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation>Öntanımlı değerlere geridön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="331"/>
     <source>Yes</source>
     <translation>Evet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="338"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Kapat</translation>
   </message>
@@ -38241,7 +38226,7 @@
 <context>
   <name>NoCacheHostsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Not Cached Hosts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -38349,7 +38334,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.py" line="81"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.ui" line="146"/>
     <source>Visual Selection</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -39020,7 +39005,7 @@
 <context>
   <name>PasswordsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Saved Passwords</source>
     <translation>Kaydedilmiş Parolalar</translation>
   </message>
@@ -43831,7 +43816,7 @@
     <translation>Gerçekleşen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="172"/>
     <source>Coverage</source>
     <translation>Kapsam</translation>
   </message>
@@ -43911,7 +43896,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="345"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="192"/>
     <source>%v/%m Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -43919,7 +43904,7 @@
 <context>
   <name>PyProfileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.py" line="233"/>
+    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.ui" line="20"/>
     <source>Profile Results</source>
     <translation>Kesit Sonucu</translation>
   </message>
@@ -48492,7 +48477,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="150"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="89"/>
     <source>Remove Filters</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -48502,7 +48487,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="178"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="99"/>
     <source>Remove Attributes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -49983,7 +49968,7 @@
 <context>
   <name>SendRefererWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>Send Referer Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -51187,7 +51172,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="531"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="20"/>
     <source>eric6 Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -53881,7 +53866,7 @@
 <context>
   <name>SvnDiffDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.py" line="171"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Diff</source>
     <translation>Altsürüm farklılıkları</translation>
   </message>
@@ -54184,17 +54169,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="661"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="112"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Gözden Geçirme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="658"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="117"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Yazar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="165"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="127"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Mesaj</translation>
   </message>
@@ -54384,67 +54369,62 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Log</source>
-    <translation>Altsürüm Kayıtı</translation>
+    <translation type="obsolete">Altsürüm Kayıtı</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation>Günlük</translation>
+    <translation type="obsolete">Günlük</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn log command. By clicking on the links you may show the difference between versions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Altsürüm Günlüğü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu svn günlük komutlarının çıktısını gösterir.Bağlantıların üzerine tıklanması durumunda sürümler arasındaki farkları gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Altsürüm Günlüğü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu svn günlük komutlarının çıktısını gösterir.Bağlantıların üzerine tıklanması durumunda sürümler arasındaki farkları gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="58"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation>Hatalar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="64"/>
-    <source>&lt;b&gt;Subversion log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the svn log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation></translation>
+    <translation type="obsolete">Hatalar</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="80"/>
     <source>Input</source>
-    <translation>Girdi</translation>
+    <translation type="obsolete">Girdi</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="102"/>
     <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation>Girdiyi altsürüm sürecine göndermek için basınız</translation>
+    <translation type="obsolete">Girdiyi altsürüm sürecine göndermek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="105"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation>&amp;Gönder</translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Gönder</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+S</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="115"/>
     <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation>Altsürüm işlemleri için gönderilecek verileri gir</translation>
+    <translation type="obsolete">Altsürüm işlemleri için gönderilecek verileri gir</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="122"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>Giriş alanını parola moduna çevirmek için seçiniz</translation>
+    <translation type="obsolete">Giriş alanını parola moduna çevirmek için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>&amp;Parola Modu</translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Parola Modu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.py" line="55"/>
@@ -54505,16 +54485,6 @@
     <source> (copied from {0}, revision {1})</source>
     <translation type="obsolete"> ({0}den kaydedildi, gözden geçirme {1})</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnLoginDialog</name>
@@ -54658,7 +54628,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation>&amp;URL:</translation>
   </message>
@@ -54760,7 +54730,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.py" line="95"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation>&amp;URL:</translation>
   </message>
@@ -55970,7 +55940,7 @@
 <context>
   <name>SvnStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="394"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Status</source>
     <translation>Altsürüm Durumu</translation>
   </message>
@@ -56247,7 +56217,7 @@
     <translation>Süreç {0} başlatılamadı. Bunun arama yolunda olduğundan emin olun.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="711"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="80"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>Teslimat</translation>
   </message>
@@ -61499,7 +61469,7 @@
 <context>
   <name>UnittestDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.py" line="403"/>
+    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.ui" line="14"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation>Birimtest</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric6_zh_CN.ts	Sun Jan 29 18:05:22 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_zh_CN.ts	Sun Jan 29 18:05:55 2017 +0100
@@ -390,7 +390,7 @@
 <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="198"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="26"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>添加书签</translation>
   </message>
@@ -1807,7 +1807,7 @@
     <translation>编辑地址(&amp;A)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="169"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>删除(&amp;D)</translation>
   </message>
@@ -2501,12 +2501,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="109"/>
     <source>From</source>
     <translation type="unfinished">从</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="54"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="114"/>
     <source>To</source>
     <translation type="unfinished">到</translation>
   </message>
@@ -2669,7 +2669,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>清除</translation>
   </message>
@@ -2966,7 +2966,7 @@
 <context>
   <name>ClickToFlashWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>ClickToFlash Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4898,7 +4898,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.py" line="177"/>
+    <location filename="../WebBrowser/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="223"/>
     <source>&lt;no cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7672,7 +7672,7 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.py" line="363"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadManager.ui" line="14"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation>下载</translation>
   </message>
@@ -8122,92 +8122,92 @@
     <translation type="unfinished">标准按钮</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="257"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>终止</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="264"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>应用</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="271"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>取消</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="278"/>
     <source>Close</source>
     <translation>关闭</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="285"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>放弃</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="292"/>
     <source>Help</source>
     <translation>帮助</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="299"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation>忽略</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="306"/>
     <source>No</source>
     <translation type="unfinished">否</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="313"/>
     <source>No to all</source>
     <translation type="unfinished">全部否</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="320"/>
     <source>Ok</source>
     <translation type="unfinished">确定</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="327"/>
     <source>Open</source>
     <translation type="unfinished">打开</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="334"/>
     <source>Reset</source>
     <translation type="unfinished">重置</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="341"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation type="unfinished">恢复默认</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="348"/>
     <source>Retry</source>
     <translation type="unfinished">重试</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="355"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="unfinished">保存</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="362"/>
     <source>Save all</source>
     <translation type="unfinished">全部保存</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="369"/>
     <source>Yes</source>
     <translation type="unfinished">是</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="58"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="376"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation type="unfinished">全部是</translation>
   </message>
@@ -10252,7 +10252,7 @@
     <translation>点击以从已安装的 AIP 文件列表中选择一个 API 文件</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="249"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="146"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation>从已安装的 API 中添加</translation>
   </message>
@@ -10262,7 +10262,7 @@
     <translation>点击以从通过插件安装的 API 文件列表中选择一个 API 文件</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="268"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="156"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation>从插件 API 中添加</translation>
   </message>
@@ -10272,7 +10272,7 @@
     <translation>点击编译已选 API 定义</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="301"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.ui" line="173"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation>编译 API</translation>
   </message>
@@ -11419,7 +11419,7 @@
     <translation>选择字体。</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="69"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="103"/>
     <source>Font</source>
     <translation>字体</translation>
   </message>
@@ -11429,7 +11429,7 @@
     <translation>选择行尾填充。</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="357"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="113"/>
     <source>Fill to end of line</source>
     <translation>填充到行尾</translation>
   </message>
@@ -12970,7 +12970,7 @@
     <translation>模式:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="58"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1080"/>
     <source>Disabled</source>
     <translation>已禁用</translation>
   </message>
@@ -13719,7 +13719,7 @@
 <context>
   <name>EmailDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/EmailDialog.py" line="346"/>
+    <location filename="../UI/EmailDialog.ui" line="13"/>
     <source>Send bug report</source>
     <translation>发送错误报告</translation>
   </message>
@@ -15200,12 +15200,12 @@
     <translation>通知</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="122"/>
     <source>Host</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="111"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="127"/>
     <source>Permission</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15220,7 +15220,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Helpviewer/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.ui" line="97"/>
     <source>Geolocation</source>
     <translation>地理位置</translation>
   </message>
@@ -16360,7 +16360,7 @@
     <translation type="unfinished">名称:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="193"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="158"/>
     <source>&lt;no flash cookie selected&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16370,7 +16370,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="137"/>
     <source>Origin:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16405,7 +16405,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.py" line="213"/>
+    <location filename="../WebBrowser/FlashCookieManager/FlashCookieManagerDialog.ui" line="225"/>
     <source>Remove Cookie</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16831,7 +16831,7 @@
 <context>
   <name>GreaseMonkeyAddScriptDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.py" line="105"/>
+    <location filename="../WebBrowser/GreaseMonkey/GreaseMonkeyAddScriptDialog.ui" line="14"/>
     <source>GreaseMonkey Script Installation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -22492,7 +22492,7 @@
 <context>
   <name>HgAddSubrepositoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="14"/>
     <source>Add Sub-repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23668,7 +23668,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="73"/>
     <source>Resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -23678,7 +23678,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.py" line="244"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgConflictsListDialog.ui" line="83"/>
     <source>Unresolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24303,7 +24303,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.py" line="317"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/GpgExtension/HgGpgSignaturesDialog.ui" line="55"/>
     <source>Revision</source>
     <translation type="unfinished">修订</translation>
   </message>
@@ -24675,7 +24675,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.py" line="249"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/HgHisteditPlanEditor.ui" line="14"/>
     <source>Edit Plan</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24816,7 +24816,7 @@
 <context>
   <name>HgLogBrowserDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24846,17 +24846,17 @@
     <translation type="unfinished">选择要过滤的区域</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="101"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="181"/>
     <source>Revision</source>
     <translation type="unfinished">修订</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="102"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="191"/>
     <source>Author</source>
     <translation type="unfinished">作者</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.ui" line="201"/>
     <source>Message</source>
     <translation type="unfinished">消息</translation>
   </message>
@@ -25355,69 +25355,44 @@
 <context>
   <name>HgLogDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="14"/>
-    <source>Mercurial Log</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation type="unfinished">日志</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="32"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the hg log command. By clicking on the links you may show the difference between revisions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">日志</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="61"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation type="unfinished">错误</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="67"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mercurial log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the hg log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">错误</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="83"/>
     <source>Input</source>
-    <translation type="unfinished">输入</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="105"/>
-    <source>Press to send the input to the hg process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">输入</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation type="unfinished">发送(&amp;S)</translation>
+    <translation type="obsolete">发送(&amp;S)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="111"/>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+S</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="118"/>
-    <source>Enter data to be sent to the hg process</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation type="unfinished">选择将输入区域转换成密码模式</translation>
+    <translation type="obsolete">选择将输入区域转换成密码模式</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation type="unfinished">密码模式(&amp;P)</translation>
+    <translation type="obsolete">密码模式(&amp;P)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="131"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation type="unfinished">Alt+P</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="64"/>
@@ -25450,14 +25425,9 @@
     <translation type="obsolete">无法启动 hg 可执行程序。</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="45"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.ui" line="48"/>
     <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished">并排显示差异</translation>
+    <translation type="obsolete">并排显示差异</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -28712,7 +28682,7 @@
 <context>
   <name>HgStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="313"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Mercurial Status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -28853,7 +28823,7 @@
     <translation type="unfinished">进程 {0} 无法启动。请保证它处在搜索路径中。</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="708"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="87"/>
     <source>Commit</source>
     <translation type="unfinished">提交</translation>
   </message>
@@ -28973,7 +28943,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="854"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.ui" line="203"/>
     <source>Differences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30247,7 +30217,7 @@
     <translation>点击移除选中的条目</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.py" line="114"/>
+    <location filename="../WebBrowser/History/HistoryDialog.ui" line="75"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>移除(&amp;R)</translation>
   </message>
@@ -36382,92 +36352,92 @@
     <translation>标准按钮</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="219"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>应用</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="226"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>终止</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="233"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>取消</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="240"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation>忽略</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="247"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>全部保存</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="254"/>
     <source>Save</source>
     <translation>保存</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="261"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>放弃</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="268"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation>全部是</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="275"/>
     <source>Open</source>
     <translation>打开</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="282"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>重置</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="289"/>
     <source>Ok</source>
     <translation>确定</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="296"/>
     <source>No</source>
     <translation>否</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="303"/>
     <source>Help</source>
     <translation>帮助</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="310"/>
     <source>No to all</source>
     <translation>全部否</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="317"/>
     <source>Retry</source>
     <translation>重试</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="324"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation>恢复默认</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="331"/>
     <source>Yes</source>
     <translation>是</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="338"/>
     <source>Close</source>
     <translation>关闭</translation>
   </message>
@@ -38227,7 +38197,7 @@
 <context>
   <name>NoCacheHostsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Network/NoCacheHostsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Not Cached Hosts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -38335,7 +38305,7 @@
     <translation>按下以可视化地选择坐标,松开以得到坐标</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.py" line="81"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/NotificationsPage.ui" line="146"/>
     <source>Visual Selection</source>
     <translation>可视化选择</translation>
   </message>
@@ -39007,7 +38977,7 @@
 <context>
   <name>PasswordsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.py" line="91"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Passwords/PasswordsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Saved Passwords</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -43828,7 +43798,7 @@
     <translation>已执行</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="172"/>
     <source>Coverage</source>
     <translation>覆盖率</translation>
   </message>
@@ -43907,7 +43877,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="345"/>
+    <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.ui" line="192"/>
     <source>%v/%m Files</source>
     <translation type="unfinished">%v/%m 文件</translation>
   </message>
@@ -43915,7 +43885,7 @@
 <context>
   <name>PyProfileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.py" line="233"/>
+    <location filename="../DataViews/PyProfileDialog.ui" line="20"/>
     <source>Profile Results</source>
     <translation>剖析结果</translation>
   </message>
@@ -48638,7 +48608,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="150"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="89"/>
     <source>Remove Filters</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -48648,7 +48618,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.py" line="178"/>
+    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpFiltersDialog.ui" line="99"/>
     <source>Remove Attributes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -50129,7 +50099,7 @@
 <context>
   <name>SendRefererWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Network/SendRefererWhitelistDialog.ui" line="14"/>
     <source>Send Referer Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -51336,7 +51306,7 @@
     <translation>复制预览(&amp;P)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="531"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="20"/>
     <source>eric6 Snapshot</source>
     <translation>eric6 快照</translation>
   </message>
@@ -54036,7 +54006,7 @@
 <context>
   <name>SvnDiffDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnDiffDialog.py" line="171"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnDiffDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Diff</source>
     <translation>Subversion 差异</translation>
   </message>
@@ -54339,17 +54309,17 @@
     <translation>选择要过滤的区域</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="661"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="112"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>修订</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="658"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="117"/>
     <source>Author</source>
     <translation>作者</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.py" line="165"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogBrowserDialog.ui" line="127"/>
     <source>Message</source>
     <translation>消息</translation>
   </message>
@@ -54539,67 +54509,67 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Log</source>
-    <translation>Subversion 日志</translation>
+    <translation type="obsolete">Subversion 日志</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="26"/>
     <source>Log</source>
-    <translation>日志</translation>
+    <translation type="obsolete">日志</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="32"/>
     <source>&lt;b&gt;Subversion Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the output of the svn log command. By clicking on the links you may show the difference between versions.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Subversion 日志&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示 svn log 命令的输出。在链接上点击可以显示版本间的差异。&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Subversion 日志&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示 svn log 命令的输出。在链接上点击可以显示版本间的差异。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="58"/>
     <source>Errors</source>
-    <translation>错误</translation>
+    <translation type="obsolete">错误</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="64"/>
     <source>&lt;b&gt;Subversion log errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows possible error messages of the svn log command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt; Subversion 日志错误&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示 svn log 命令可能的错误消息。&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt; Subversion 日志错误&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示 svn log 命令可能的错误消息。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="80"/>
     <source>Input</source>
-    <translation>输入</translation>
+    <translation type="obsolete">输入</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="102"/>
     <source>Press to send the input to the subversion process</source>
-    <translation type="unfinished">点击将输入发送到 subversion 进程</translation>
+    <translation type="obsolete">点击将输入发送到 subversion 进程</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="105"/>
     <source>&amp;Send</source>
-    <translation>发送(&amp;S)</translation>
+    <translation type="obsolete">发送(&amp;S)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="108"/>
     <source>Alt+S</source>
-    <translation>Alt+S</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="115"/>
     <source>Enter data to be sent to the subversion process</source>
-    <translation>输入要发送到 subversion 进程的数据</translation>
+    <translation type="obsolete">输入要发送到 subversion 进程的数据</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="122"/>
     <source>Select to switch the input field to password mode</source>
-    <translation>选择将输入区域转换成密码模式</translation>
+    <translation type="obsolete">选择将输入区域转换成密码模式</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="125"/>
     <source>&amp;Password Mode</source>
-    <translation>密码模式(&amp;P)</translation>
+    <translation type="obsolete">密码模式(&amp;P)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="128"/>
     <source>Alt+P</source>
-    <translation>Alt+P</translation>
+    <translation type="obsolete">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.py" line="55"/>
@@ -54651,14 +54621,9 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Select to show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnLogDialog.ui" line="45"/>
     <source>Show differences side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished">并排显示差异</translation>
+    <translation type="obsolete">并排显示差异</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -54810,7 +54775,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;URL&lt;/b&gt;&lt;p&gt;输入模块的 URL 。由于仓库具有标准布局,则该 URL 必须包含主干、标签或分支部分。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnNewProjectOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation>&amp;URL:</translation>
   </message>
@@ -54925,7 +54890,7 @@
     <translation type="obsolete">通过文件夹选择对话框或储存库浏览器选择储存库 URL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.py" line="95"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnOptionsDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;URL:</source>
     <translation>&amp;URL:</translation>
   </message>
@@ -56150,7 +56115,7 @@
 <context>
   <name>SvnStatusDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="394"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="14"/>
     <source>Subversion Status</source>
     <translation>Subversion 状态</translation>
   </message>
@@ -56422,7 +56387,7 @@
     <translation>进程生成错误</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.py" line="711"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/SvnStatusDialog.ui" line="80"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>提交</translation>
   </message>
@@ -61710,7 +61675,7 @@
 <context>
   <name>UnittestDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.py" line="403"/>
+    <location filename="../PyUnit/UnittestDialog.ui" line="14"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation>单元测试</translation>
   </message>

eric ide

mercurial