Updated translations.

Sat, 13 Mar 2010 17:39:00 +0000

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sat, 13 Mar 2010 17:39:00 +0000
changeset 144
c1a384e7cb33
parent 143
06952f173018
child 145
96d12f8ab3d7

Updated translations.

i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Sat Mar 13 17:31:11 2010 +0000
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Sat Mar 13 17:39:00 2010 +0000
@@ -170,27 +170,27 @@
     <translation>Akce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="81"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="82"/>
     <source>Add Custom Rule</source>
     <translation>Přidat vlastní pravidlo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="84"/>
     <source>Learn more about writing rules...</source>
     <translation>Další informace o pravidlech psaní...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="90"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="91"/>
     <source>Update Subscription</source>
     <translation>Aktualizovat odběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="94"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="95"/>
     <source>Browse Subscriptions...</source>
     <translation>Procházet odběry...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="99"/>
     <source>Remove Subscription</source>
     <translation>Odebrat odběr</translation>
   </message>
@@ -203,7 +203,7 @@
 <context>
   <name>AdBlockManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="116"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="119"/>
     <source>Custom Rules</source>
     <translation>Vlastní pravidla</translation>
   </message>
@@ -219,7 +219,7 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="205"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="207"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Nahrát odebíraná pravidla</translation>
   </message>
@@ -234,7 +234,7 @@
     <translation type="obsolete">Adblock soubor &apos;%1&apos; nezačíná s [Adblock.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="280"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="282"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Stažení odebíraných pravidel</translation>
   </message>
@@ -244,7 +244,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Odebíraná pravidla nelze stáhnout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: %1&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="272"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="274"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Odebíraná pravidla jsou prázdná.</translation>
   </message>
@@ -254,27 +254,27 @@
     <translation type="obsolete">Adblock soubor &apos;%1&apos; nelze otevřít pro zápis.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="301"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="303"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Ukládání odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="197"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="199"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="205"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="207"/>
     <source>Adblock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="258"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="260"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="301"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="303"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2073,7 +2073,7 @@
     <translation type="obsolete">Kódování &apos;%1&apos; je pro daný text chybné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="72"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="90"/>
     <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11498,17 +11498,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze spustit prohlížeč se souborem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="547"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="568"/>
     <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít odkaz v novém tab okně<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="188"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="209"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Okno nápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazí vybranou informaci nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="627"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Web inspektor...</translation>
   </message>
@@ -11523,17 +11523,17 @@
     <translation type="obsolete">Při připojení na: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa vpořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
@@ -11543,82 +11543,82 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze spustit aplikaci pro URL &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="580"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="601"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation>Záložka na tuto stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="551"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="572"/>
     <source>Save Lin&amp;k</source>
     <translation>Uložit lin&amp;k</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="552"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="573"/>
     <source>Bookmark this Link</source>
     <translation>Záložka na tento link</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="555"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="576"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat link do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="560"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="581"/>
     <source>Open Image in New Tab</source>
     <translation>Otevřít obrázek v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="564"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="585"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Uložit obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="565"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="586"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Kopíroavt obrázek do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="566"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="587"/>
     <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="369"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="390"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation>Web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="570"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="591"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Blokovat obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="594"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="615"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Hledat s...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="329"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="350"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="369"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="390"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="351"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="372"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="864"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="885"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -12306,17 +12306,17 @@
 <context>
   <name>HelpWebSearchWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="141"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="138"/>
     <source>Suggestions</source>
     <translation>Návrhy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="149"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="146"/>
     <source>No Recent Searches</source>
     <translation>Žádné poslední hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="153"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="150"/>
     <source>Recent Searches</source>
     <translation>Poslení hledání</translation>
   </message>
@@ -12326,12 +12326,12 @@
     <translation type="obsolete">Přidat &apos;%1&apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="290"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="284"/>
     <source>Clear Recent Searches</source>
     <translation>Smazat poslední vyhledávání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="281"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="275"/>
     <source>Add &apos;{0}&apos;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15805,27 +15805,27 @@
     <translation type="obsolete">Výsledek vyhledávání dodaný od %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="65"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="75"/>
     <source>Welcome to Eric Web Browser!</source>
     <translation>Vítejte v Eric web prohlížeči!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="66"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="76"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation>Eric web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="67"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="77"/>
     <source>Search!</source>
     <translation>Hledat!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="68"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="78"/>
     <source>About Eric</source>
     <translation>O Erikovi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="95"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="116"/>
     <source>Search results provided by {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -25242,20 +25242,30 @@
     <translation type="obsolete">Nebylo nic nahrazeno, protože &apos;%1&apos; nebyl nalezen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="441"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="470"/>
     <source>&apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="542"/>
     <source>Replaced {0} occurrences.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="517"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="546"/>
     <source>Nothing replaced because &apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="116"/>
+    <source>Find Next</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="124"/>
+    <source>Find Prev</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SearchWidget</name>
@@ -34538,37 +34548,37 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; s Qt kaskádovým stylem nelze načíst.&lt;br&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1300"/>
     <source>Project-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1344"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1343"/>
     <source>Debug-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1429"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1428"/>
     <source>Log-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč logu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1450"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1449"/>
     <source>Task-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč úloh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1471"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1470"/>
     <source>Template-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1365"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1364"/>
     <source>Shell</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1407"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1406"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Browser souborů</translation>
   </message>
@@ -34588,283 +34598,283 @@
     <translation type="obsolete">%1 - %2 - %3 pasivní mód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1253"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1252"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1253"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1252"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1253"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1252"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1257"/>
+    <source>Quit the IDE</source>
+    <translation>Ukončit IDE</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1258"/>
-    <source>Quit the IDE</source>
-    <translation>Ukončit IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1259"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This quits the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ukončit IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončí se IDE. Nejdříve by se měly uložit neuložené změny. Python programy běžící v debug procesu budou ukončeny a nastavení budou uložena.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1270"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1269"/>
     <source>Edit Profile</source>
     <translation>Editační profil</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1274"/>
+    <source>Activate the edit view profile</source>
+    <translation>Aktivovat profil editace</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1275"/>
-    <source>Activate the edit view profile</source>
-    <translation>Aktivovat profil editace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1276"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Edit View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editační profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivování skupiny &apos;Editační profil&apos;. Okna, která se v tomto profilu zobrazí lze nastavit v dialogu &apos;Konfigurace profilu pohledů&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1285"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1284"/>
     <source>Debug Profile</source>
     <translation>Debugovací profil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1290"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1289"/>
     <source>Activate the debug view profile</source>
     <translation>Aktivovat debugovací profil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1292"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1291"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Debug View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovací profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivování skupiny &apos;Debugovací profil&apos;. Okna, která se v tomto profilu zobrazí lze nastavit v dialogu &apos;Konfigurace profilu pohledů&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1300"/>
     <source>&amp;Project-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč &amp;projektu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1302"/>
+    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
+    <translation>Přepnout okno Prohlížeč projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1303"/>
-    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
-    <translation>Přepnout okno Prohlížeč projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1304"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Project-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Project-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno Prohlížeč projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud bylo okno skryto, tak se zobrazí. Pokud se zobrazovalo, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1312"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1311"/>
     <source>Activate Project-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat prohlížeč projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1312"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1311"/>
     <source>Alt+Shift+P</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1355"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1354"/>
     <source>Alt+Shift+D</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1365"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1364"/>
     <source>&amp;Shell</source>
     <translation>&amp;Shell</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1366"/>
+    <source>Toggle the Shell window</source>
+    <translation>Zobrazit/skrýt Shell okno</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1367"/>
-    <source>Toggle the Shell window</source>
-    <translation>Zobrazit/skrýt Shell okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1368"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Shell window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Shell window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt Shell okno&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je shell okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1377"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1376"/>
     <source>Activate Shell</source>
     <translation>Aktivovat Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1377"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1376"/>
     <source>Alt+Shift+S</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1407"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1406"/>
     <source>File-&amp;Browser</source>
     <translation>&amp;Browser souborů</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1408"/>
+    <source>Toggle the File-Browser window</source>
+    <translation>Zobrazit/skrýt browser souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1409"/>
-    <source>Toggle the File-Browser window</source>
-    <translation>Zobrazit/skrýt browser souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1410"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the File-Browser window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the File-Browser window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt browser souborů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1419"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1418"/>
     <source>Activate File-Browser</source>
     <translation>Aktivovat Browser souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1419"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1418"/>
     <source>Alt+Shift+F</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1429"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1428"/>
     <source>&amp;Log-Viewer</source>
     <translation>&amp;Log prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1430"/>
+    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
+    <translation>Zobrazit/skrýt Log prohlížeč</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1431"/>
-    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
-    <translation>Zobrazit/skrýt Log prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1432"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Log-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Log-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt Log prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1440"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1439"/>
     <source>Activate Log-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat Log prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1440"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1439"/>
     <source>Alt+Shift+G</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1450"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1449"/>
     <source>T&amp;ask-Viewer</source>
     <translation>Pr&amp;ohlížeč úloh</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1451"/>
+    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
+    <translation>Zobrazit/skrýt prohlížeč úloh</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1452"/>
-    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
-    <translation>Zobrazit/skrýt prohlížeč úloh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1453"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Task-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Task-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt prohlížeč úloh&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1461"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1460"/>
     <source>Activate Task-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat prohlížeč úloh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1461"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1460"/>
     <source>Alt+Shift+T</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1473"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1472"/>
     <source>Toggle the Template-Viewer window</source>
     <translation>Zobrazit/skrýt prohlížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1475"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1474"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Template-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Template-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt prohlížeč šablon&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1484"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1483"/>
     <source>Activate Template-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat prohlížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1334"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1333"/>
     <source>Alt+Shift+M</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1539"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1539"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1539"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1544"/>
+    <source>Context sensitive help</source>
+    <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1545"/>
-    <source>Context sensitive help</source>
-    <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1546"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
     <source>Helpviewer</source>
     <translation>Prohlížeč nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
     <source>&amp;Helpviewer...</source>
     <translation>Pro&amp;hlížeč nápovědy...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
     <source>F1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1562"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1561"/>
     <source>Open the helpviewer window</source>
     <translation>Otevřít okno prohlížeče nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1580"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1579"/>
     <source>Show Versions</source>
     <translation>Zobrazit verze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1580"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1579"/>
     <source>Show &amp;Versions</source>
     <translation>Zobrazit &amp;verze</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1581"/>
+    <source>Display version information</source>
+    <translation>Zobrazit informace o verzích</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1582"/>
-    <source>Display version information</source>
-    <translation>Zobrazit informace o verzích</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1583"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Versions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display version information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit verze&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o verzích.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1592"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1591"/>
     <source>Check for Updates</source>
     <translation>Zjistit aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1590"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1589"/>
     <source>Check for &amp;Updates...</source>
     <translation>Zjistit akt&amp;ualizace...</translation>
   </message>
@@ -34874,422 +34884,422 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zjistit aktualizace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zkontroluje přes internet jestli existují nějaké aktualizace Eric4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2646"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2645"/>
     <source>Report Bug</source>
     <translation>Reportovat Bugy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1614"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1613"/>
     <source>Report &amp;Bug...</source>
     <translation>Reportovat &amp;Bugy...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1615"/>
+    <source>Report a bug</source>
+    <translation>Reportovat bug</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1616"/>
-    <source>Report a bug</source>
-    <translation>Reportovat bug</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1617"/>
     <source>&lt;b&gt;Report Bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to report a bug.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reportovat bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialog pro reportování bugu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2303"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2302"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1636"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1635"/>
     <source>&amp;Unittest...</source>
     <translation>&amp;Unittest...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1639"/>
+    <source>Start unittest dialog</source>
+    <translation>Otevřít dialog unittestu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1640"/>
-    <source>Start unittest dialog</source>
-    <translation>Otevřít dialog unittestu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1641"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform unit tests. The dialog gives you the ability to select and run a unittest suite.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provést unittesty. V dialogovém okně se nastaví který test se má provést.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1649"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1648"/>
     <source>Unittest Restart</source>
     <translation>Restart unittestu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1649"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1648"/>
     <source>&amp;Restart Unittest...</source>
     <translation>&amp;Restart unittestu...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1652"/>
+    <source>Restart last unittest</source>
+    <translation>Restart posledního unittestu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1653"/>
-    <source>Restart last unittest</source>
-    <translation>Restart posledního unittestu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1654"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restart the unittest performed last.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Restart unittestu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restartuje se poslední provedený unittest.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1662"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1661"/>
     <source>Unittest Script</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1662"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1661"/>
     <source>Unittest &amp;Script...</source>
     <translation>Unittest &amp;Script...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1665"/>
+    <source>Run unittest with current script</source>
+    <translation>Spustit unittest s aktuálním skriptem</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1666"/>
-    <source>Run unittest with current script</source>
-    <translation>Spustit unittest s aktuálním skriptem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1667"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current script.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním skriptem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3749"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3754"/>
     <source>Unittest Project</source>
     <translation>Unittest Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1675"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1674"/>
     <source>Unittest &amp;Project...</source>
     <translation>Unittest &amp;Projekt...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1678"/>
+    <source>Run unittest with current project</source>
+    <translation>Spustit unittest s aktuálním projektem</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1679"/>
-    <source>Run unittest with current project</source>
-    <translation>Spustit unittest s aktuálním projektem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1680"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Unittest projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním projektem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1693"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1692"/>
     <source>Qt-Designer 4</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1695"/>
+    <source>Start Qt-Designer 4</source>
+    <translation>Spustit Qt-Designer 4</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1696"/>
-    <source>Start Qt-Designer 4</source>
-    <translation>Spustit Qt-Designer 4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1697"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1710"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1709"/>
     <source>Qt-Linguist 4</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1712"/>
+    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
+    <translation>Spustit Qt-Linguist 4</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1713"/>
-    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
-    <translation>Spustit Qt-Linguist 4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1714"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1723"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1722"/>
     <source>UI Previewer</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1723"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1722"/>
     <source>&amp;UI Previewer...</source>
     <translation>&amp;UI Previewer...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1725"/>
+    <source>Start the UI Previewer</source>
+    <translation>Spustit UI Previewer</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1726"/>
-    <source>Start the UI Previewer</source>
-    <translation>Spustit UI Previewer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1727"/>
     <source>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the UI Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit UI Previewer.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1734"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1733"/>
     <source>Translations Previewer</source>
     <translation>Náhled překladů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1734"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1733"/>
     <source>&amp;Translations Previewer...</source>
     <translation>Náhled &amp;překladů...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1736"/>
+    <source>Start the Translations Previewer</source>
+    <translation>Spustit Previewer překladů</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1737"/>
-    <source>Start the Translations Previewer</source>
-    <translation>Spustit Previewer překladů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1738"/>
     <source>&lt;b&gt;Translations Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the Translations Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Previewer překladů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Previewer překladů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1745"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1744"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1745"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1744"/>
     <source>&amp;Compare Files...</source>
     <translation>&amp;Porovnat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1759"/>
+    <source>Compare two files</source>
+    <translation>Porovnat dva soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1748"/>
+    <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání dvou souborů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
+    <source>Compare Files side by side</source>
+    <translation>Porovnat soubory stranu proti straně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
+    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
+    <translation>Porovnat soubory &amp;stranu proti straně...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1760"/>
-    <source>Compare two files</source>
-    <translation>Porovnat dva soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1749"/>
-    <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání dvou souborů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1756"/>
-    <source>Compare Files side by side</source>
-    <translation>Porovnat soubory stranu proti straně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1756"/>
-    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
-    <translation>Porovnat soubory &amp;stranu proti straně...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1761"/>
     <source>&lt;b&gt;Compare Files side by side&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files and show the result side by side.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory stranu proti straně&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání souborů a zobrazení rozdílů strany proti straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1817"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1816"/>
     <source>Preferences</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1817"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1816"/>
     <source>&amp;Preferences...</source>
     <translation>Na&amp;stavení...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1819"/>
+    <source>Set the prefered configuration</source>
+    <translation>Nastavení konfigurace</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1820"/>
-    <source>Set the prefered configuration</source>
-    <translation>Nastavení konfigurace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1821"/>
     <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upravit konfiguraci aplikace podle požadavků uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1852"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1851"/>
     <source>Reload APIs</source>
     <translation>Obnovit API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1852"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1851"/>
     <source>Reload &amp;APIs</source>
     <translation>Obnovit &amp;API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1865"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1864"/>
     <source>Reload the API information</source>
     <translation>Obnovit API nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1855"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1854"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reload the API information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obnovit API&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obnovit API nastavení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1875"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1874"/>
     <source>View Profiles</source>
     <translation>Profily pohledů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1875"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1874"/>
     <source>&amp;View Profiles...</source>
     <translation>Profily &amp;pohledů...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1877"/>
+    <source>Configure view profiles</source>
+    <translation>Konfigurace profilů pohledů</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1878"/>
-    <source>Configure view profiles</source>
-    <translation>Konfigurace profilů pohledů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1879"/>
     <source>&lt;b&gt;View Profiles&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the view profiles. With this dialog you may set the visibility of the various windows for the predetermined view profiles.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profily pohledů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace profilu pohledů. V tomto dialogu můžete nastavit zobrazování různých typů pohledů - editačních oken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1902"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1901"/>
     <source>Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1902"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1901"/>
     <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
     <translation>Klávesové &amp;zkratky...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1904"/>
+    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Nastavení klávesových zkratek</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1905"/>
-    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Nastavení klávesových zkratek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1906"/>
     <source>&lt;b&gt;Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the keyboard shortcuts of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4707"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4712"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1914"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1913"/>
     <source>&amp;Export Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Exportovat klávesové zkratky...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1917"/>
+    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Export klávesových zkratek</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1918"/>
-    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Export klávesových zkratek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1919"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Export klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportují se klávesové zkratky z aplikace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4716"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4721"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1927"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1926"/>
     <source>&amp;Import Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Import klávesových zkratek...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1930"/>
+    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Import klávesových zkratek</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1931"/>
-    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Import klávesových zkratek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1932"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Import klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Do aplikace se importují klávesové zkratky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1940"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1939"/>
     <source>Activate current editor</source>
     <translation>Aktivovat aktuální editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1940"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1939"/>
     <source>Alt+Shift+E</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1950"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1949"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1958"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1957"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2039"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2038"/>
     <source>Qt4 Documentation</source>
     <translation>Qt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2039"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2038"/>
     <source>Qt&amp;4 Documentation</source>
     <translation>Qt&amp;4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2040"/>
+    <source>Open Qt4 Documentation</source>
+    <translation>Otevřít Qt4 dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2041"/>
-    <source>Open Qt4 Documentation</source>
-    <translation>Otevřít Qt4 dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2042"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt4 dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Qt4 dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2051"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2050"/>
     <source>PyQt4 Documentation</source>
     <translation>PyQt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2051"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2050"/>
     <source>P&amp;yQt4 Documentation</source>
     <translation>P&amp;yQt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2052"/>
+    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
+    <translation>Otevřít PyQt4 dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2053"/>
-    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
-    <translation>Otevřít PyQt4 dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2054"/>
     <source>&lt;b&gt;PyQt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;PyQt4 dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PyQt4 dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2067"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2066"/>
     <source>Python Documentation</source>
     <translation>Python dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2067"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2066"/>
     <source>&amp;Python Documentation</source>
     <translation>&amp;Python dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2068"/>
+    <source>Open Python Documentation</source>
+    <translation>Otevřít Python dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2069"/>
-    <source>Open Python Documentation</source>
-    <translation>Otevřít Python dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2070"/>
     <source>&lt;b&gt;Python Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the python documentation. If no documentation directory is configured, the location of the python documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the python executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHONDOCDIR in your environment to override this. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Python dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí python dokumentaci. Pokud není adresář dokumentace nastaven, tak ve Windows se dokumentace hledá v adresáři odkud se python spouští a na Unixu v doc adresáři &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt;. Pokud chcete jiný, nastavte si proměnnou prostředí PYTHONDOCDIR.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2086"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2085"/>
     <source>Eric API Documentation</source>
     <translation>Eric API dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2086"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2085"/>
     <source>&amp;Eric API Documentation</source>
     <translation>&amp;Eric API dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2088"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2087"/>
     <source>Open Eric API Documentation</source>
     <translation>Otevřít Eric API dokumentaci</translation>
   </message>
@@ -35299,102 +35309,102 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Eric API dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Eric API dokumentaci. Umístění dokumentace je v podadresáři Documentation/Source v instalačním adresáři eric4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2142"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2141"/>
     <source>&amp;Unittest</source>
     <translation>&amp;Unittest</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2157"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2156"/>
     <source>E&amp;xtras</source>
     <translation>E&amp;xtra funkce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2171"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2170"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2176"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2175"/>
     <source>Select Tool Group</source>
     <translation>Vybrat skupinu nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2184"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2183"/>
     <source>Se&amp;ttings</source>
     <translation>Nas&amp;tavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2202"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2201"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>O&amp;kno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2209"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2208"/>
     <source>&amp;Toolbars</source>
     <translation>&amp;Toolbary</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2236"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2235"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2302"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2301"/>
     <source>Tools</source>
     <translation>Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2304"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2303"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3965"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3970"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2306"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2305"/>
     <source>Profiles</source>
     <translation>Profily</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2601"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2600"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version Numbers&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Čísla verzí&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5430"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5435"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2646"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2645"/>
     <source>Email address or mail server address is empty. Please configure your Email settings in the Preferences Dialog.</source>
     <translation>Emailová adresa nebo mail server adresa jsou prázdné. Prosím, nastavte váš email v dialogovém okně Nastavení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2938"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2937"/>
     <source>Configure Tool Groups ...</source>
     <translation>Konfigurace Skupin nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2941"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2940"/>
     <source>Configure current Tool Group ...</source>
     <translation>Konfigurace aktuální skupiny nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2989"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2988"/>
     <source>&amp;Builtin Tools</source>
     <translation>&amp;Vestavěné nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3749"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3754"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4073"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4078"/>
     <source>Problem</source>
     <translation>Problém</translation>
   </message>
@@ -35404,7 +35414,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; neexistuje nebo má nulovou délku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4209"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4214"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
@@ -35424,17 +35434,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3953"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3958"/>
     <source>Open Browser</source>
     <translation>Otevřít browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3953"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3958"/>
     <source>Could not start a web browser</source>
     <translation>Nemohu spustit web browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3965"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3970"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Aktuálně není vybrán žádný prohlížeč. Prosím otevřete Nastavení a nějaký vyberte.</translation>
   </message>
@@ -35444,7 +35454,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nemohu spustit aktuální prohlížeč.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3996"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4001"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit prohlížeč nápovědy.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -35476,7 +35486,7 @@
     <translation type="obsolete">Proces &apos;%1&apos; byl ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4493"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4498"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Dokumentace chybí</translation>
   </message>
@@ -35486,12 +35496,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Adresář dokumentace &quot;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&quot; nebylo nalezen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4478"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4483"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4393"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4398"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt4 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář PyQt4 dokumentace není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -35511,7 +35521,7 @@
     <translation type="obsolete">Soubor eric4 klávesových zkratek (*.e4k *.e4kz);;Soubor eric3 klávesových zkratek (*.e3k *.e3kz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4845"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
   </message>
@@ -35521,7 +35531,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4897"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4902"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
@@ -35536,7 +35546,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5094"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5099"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
@@ -35546,17 +35556,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5396"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5401"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Chyba během zjišťování aktualizací</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5244"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5249"/>
     <source>Proxy usage was activated but no proxy host configured.</source>
     <translation>Použití proxy je aktivováno ale není definován proxy host.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5380"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5385"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Byla nalezena aktualizace</translation>
   </message>
@@ -35571,12 +35581,12 @@
     <translation type="obsolete">Eric4 je aktuální</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1862"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1861"/>
     <source>Show external tools</source>
     <translation>Zobrazit externí nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1862"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1861"/>
     <source>Show external &amp;tools</source>
     <translation>Zobrazit externí nás&amp;troje</translation>
   </message>
@@ -35586,12 +35596,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit externí nástroje&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro zobrazení cesty a verze externích nástrojů používaných Eric4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5396"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5401"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Kontrolu updatů nelze provést.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5269"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5274"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Zrušit</translation>
   </message>
@@ -35601,7 +35611,7 @@
     <translation type="obsolete">Zkouším host %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5494"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Spuštěno poprvé</translation>
   </message>
@@ -35616,62 +35626,62 @@
     <translation>Inicializace Plugin manažera...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2222"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2221"/>
     <source>P&amp;lugins</source>
     <translation>P&amp;luginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2307"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2306"/>
     <source>Plugins</source>
     <translation>Pluginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1974"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1973"/>
     <source>Plugin Infos</source>
     <translation>Plugin Infa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1976"/>
+    <source>Show Plugin Infos</source>
+    <translation>Zobrazit Plugin infa</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1977"/>
-    <source>Show Plugin Infos</source>
-    <translation>Zobrazit Plugin infa</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1978"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Infos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that show some information about loaded plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugin Infa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog, který zobrazí informace o načtených pluginech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1974"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1973"/>
     <source>&amp;Plugin Infos...</source>
     <translation>&amp;Plugin Infa...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2997"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2996"/>
     <source>&amp;Plugin Tools</source>
     <translation>&amp;Plugin nástroje</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1999"/>
+    <source>Uninstall Plugin</source>
+    <translation>Odinstalovat plugin</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1996"/>
+    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
+    <translation>&amp;Odinstalovat plugin...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2000"/>
-    <source>Uninstall Plugin</source>
-    <translation>Odinstalovat plugin</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1997"/>
-    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
-    <translation>&amp;Odinstalovat plugin...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2001"/>
     <source>&lt;b&gt;Uninstall Plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to uninstall a plugin.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Odinstalovat plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odinstalaci pluginu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3134"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3133"/>
     <source>&amp;Show all</source>
     <translation>&amp;Zobrazit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3136"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3135"/>
     <source>&amp;Hide all</source>
     <translation>&amp;Skrýt vše</translation>
   </message>
@@ -35681,22 +35691,22 @@
     <translation>Aktivace pluginů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2163"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2162"/>
     <source>Wi&amp;zards</source>
     <translation>&amp;Průvodci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1600"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1599"/>
     <source>Show downloadable versions</source>
     <translation>Zobrazit verze ke stažení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1600"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1599"/>
     <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
     <translation>Zobrazit verze pro &amp;download...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1603"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1602"/>
     <source>Show the versions available for download</source>
     <translation>Zobrazit dostupné verze ke stažení</translation>
   </message>
@@ -35706,97 +35716,97 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit dostupné verze ke stažení&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dostupné verze eric4 pro stažení z internetu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5306"/>
     <source>Error downloading versions file</source>
     <translation>Chyba v souboru stahování verzí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5306"/>
     <source>Could not download the versions file.</source>
     <translation>Nelze stáhnout soubor s verzemi.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5417"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5422"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Dostupné verze&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2009"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2008"/>
     <source>Plugin Repository</source>
     <translation>Repozitář pluginů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2009"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2008"/>
     <source>Plugin &amp;Repository...</source>
     <translation>&amp;Repozitář pluginů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2012"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2011"/>
     <source>Show Plugins available for download</source>
     <translation>Zobrazit pluginy dostupné ke stažení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2014"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2013"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that shows a list of plugins available on the Internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Repozitář pluginů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialog, který zobrazí seznam pluginů dostupných ke stažení přes internet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1988"/>
+    <source>Install Plugins</source>
+    <translation>Instalovat pluginy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1985"/>
+    <source>&amp;Install Plugins...</source>
+    <translation>&amp;Instalovat pluginy...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1989"/>
-    <source>Install Plugins</source>
-    <translation>Instalovat pluginy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1986"/>
-    <source>&amp;Install Plugins...</source>
-    <translation>&amp;Instalovat pluginy...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1990"/>
     <source>&lt;b&gt;Install Plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to install or update plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Instalovat pluginy...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro instalaci nebo aktualizaci pluginů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1784"/>
+    <source>Mini Editor</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1780"/>
+    <source>Mini &amp;Editor...</source>
+    <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1785"/>
-    <source>Mini Editor</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1781"/>
-    <source>Mini &amp;Editor...</source>
-    <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1786"/>
     <source>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog with a simplified editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mini editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se okno s jednoduchým editorem&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1693"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1692"/>
     <source>&amp;Designer 4...</source>
     <translation>&amp;Designer 4...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1710"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1709"/>
     <source>&amp;Linguist 4...</source>
     <translation>&amp;Linguist 4...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1889"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1888"/>
     <source>Toolbars</source>
     <translation>Lišty nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1889"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1888"/>
     <source>Tool&amp;bars...</source>
     <translation>&amp;Lišty nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1891"/>
+    <source>Configure toolbars</source>
+    <translation>Konfigurace lišt nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1892"/>
-    <source>Configure toolbars</source>
-    <translation>Konfigurace lišt nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1893"/>
     <source>&lt;b&gt;Toolbars&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the toolbars. With this dialog you may change the actions shown on the various toolbars and define your own toolbars.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Listy nástrojů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace lišt nástrojů. S tímto dialogem můžete změnit akce zobrazené v různých nástrojových lištách nebo definovat své vlastní nástrojové lišty.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -35811,7 +35821,7 @@
     <translation type="obsolete">Externí nástroje/%1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4154"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4159"/>
     <source>External Tools</source>
     <translation>Externí nástroje</translation>
   </message>
@@ -35826,32 +35836,32 @@
     <translation type="obsolete">Záznam nástroje &apos;%1&apos; nenalezen. </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1322"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1321"/>
     <source>Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1322"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1321"/>
     <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč &amp;multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1324"/>
+    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
+    <translation>Přepnout okno Prohlížeč multiprojektu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1325"/>
-    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
-    <translation>Přepnout okno Prohlížeč multiprojektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1326"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Multiproject-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Multiproject-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno Prohlížeče multiprojektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud bylo okno skryto, tak se zobrazí. Pokud se zobrazovalo, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1334"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1333"/>
     <source>Activate Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat prohlížeč multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1471"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1470"/>
     <source>Temp&amp;late-Viewer</source>
     <translation>Proh&amp;lížeč šablon</translation>
   </message>
@@ -35876,7 +35886,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Počátek dokumentace PyKDE4 nebyl nastaven.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4915"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4920"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
@@ -35886,7 +35896,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zápis do souboru relace session &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; se nezdařil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4976"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4981"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
@@ -35901,12 +35911,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor relace (session) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2421"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2420"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors encoding.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální kódování editorů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2435"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2434"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the current editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -35916,7 +35926,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Připojit k proxy &apos;%1&apos; za použití:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5463"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5468"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL chyby</translation>
   </message>
@@ -35926,277 +35936,277 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;SSL chyby:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1624"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1623"/>
     <source>Request Feature</source>
     <translation>Požadavek na vlastnost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1624"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1623"/>
     <source>Request &amp;Feature...</source>
     <translation>&amp;Požadavek na vlastnost...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1625"/>
+    <source>Send a feature request</source>
+    <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1626"/>
-    <source>Send a feature request</source>
-    <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1627"/>
     <source>&lt;b&gt;Request Feature...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to send a feature request.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Požadavek na vlastnost...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odeslání požadavku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2414"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2413"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors language.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální jazyk editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2444"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2443"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the name of the file of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část statusbaru zobrazuje jméno souboru v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2451"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2450"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje číslo řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2458"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2457"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje pozici kurzoru v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1494"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1493"/>
     <source>Vertical Toolbox</source>
     <translation>Svislá nástrojová lišta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1505"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1504"/>
     <source>Horizontal Toolbox</source>
     <translation>Vodorovná nástrojová lišta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1494"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1493"/>
     <source>&amp;Vertical Toolbox</source>
     <translation>S&amp;vislá nástrojová lišta</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1495"/>
+    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
+    <translation>Přepnout na svislou nástrojovou lištu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1496"/>
-    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
-    <translation>Přepnout na svislou nástrojovou lištu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1497"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Vertical Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Vertical Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout svislou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je svislá nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1505"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1504"/>
     <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
     <translation>&amp;Horizontální lista nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1507"/>
+    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
+    <translation>Přepnout na vodorovnou lištu nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1508"/>
-    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
-    <translation>Přepnout na vodorovnou lištu nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1509"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Horizontal Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Horizontal Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout vodorovnou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je vodorovná nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2914"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2913"/>
     <source>Restart application</source>
     <translation>Restartovat aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2914"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2913"/>
     <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
     <translation>Aplikace potřebuje restartovat. Má se provést nyní?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1386"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1385"/>
     <source>Terminal</source>
     <translation>Terminál</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1386"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1385"/>
     <source>Te&amp;rminal</source>
     <translation>Te&amp;rminál</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1387"/>
+    <source>Toggle the Terminal window</source>
+    <translation>Přepnout do okna s terminálem</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1388"/>
-    <source>Toggle the Terminal window</source>
-    <translation>Přepnout do okna s terminálem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1389"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Terminal window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Terminal window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout do okna s terminálem&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1397"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1396"/>
     <source>Activate Terminal</source>
     <translation>Aktivovat terminál</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1397"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1396"/>
     <source>Alt+Shift+R</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1484"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1483"/>
     <source>Alt+Shift+A</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2231"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2230"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2428"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2427"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors eol setting.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje eol nastavení v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1966"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1965"/>
     <source>Switch between tabs</source>
     <translation>Přepnout mezi taby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1966"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1965"/>
     <source>Ctrl+1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1829"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Exportovat předvolby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1829"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>E&amp;xport Preferences...</source>
     <translation>E&amp;xportovat předvolby...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1831"/>
+    <source>Export the current configuration</source>
+    <translation>Export aktuální konfigurace</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1832"/>
-    <source>Export the current configuration</source>
-    <translation>Export aktuální konfigurace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1833"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the current configuration to a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Export předvoleb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export aktuální konfigurace do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Import předvoleb</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>I&amp;mport Preferences...</source>
     <translation>I&amp;mport předvoleb...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1843"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1842"/>
     <source>Import a previously exported configuration</source>
     <translation>Import dříve exportované konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1845"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1844"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import a previously exported configuration.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Import předvoleb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import dříve exportované konfigurace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1950"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1949"/>
     <source>Show next</source>
     <translation>Zobrazit další</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1958"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1957"/>
     <source>Show previous</source>
     <translation>Zobrazit předchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1517"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1516"/>
     <source>Left Sidebar</source>
     <translation>Levé menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1517"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1516"/>
     <source>&amp;Left Sidebar</source>
     <translation>&amp;Levé menu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1518"/>
+    <source>Toggle the left sidebar window</source>
+    <translation>Přepnout okno levého menu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1519"/>
-    <source>Toggle the left sidebar window</source>
-    <translation>Přepnout okno levého menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1520"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the left sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the left sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno levého menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno levého menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1528"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1527"/>
     <source>Bottom Sidebar</source>
     <translation>Dolní menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1528"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1527"/>
     <source>&amp;Bottom Sidebar</source>
     <translation>&amp;Dolní menu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1530"/>
+    <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
+    <translation>Přepnout okno dolního menu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1531"/>
-    <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
-    <translation>Přepnout okno dolního menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1532"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the bottom sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the bottom sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno dolního menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno dolního menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1344"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1343"/>
     <source>&amp;Debug-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč &amp;debugeru</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1345"/>
+    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
+    <translation>Přepnout okno debug prohlížeče</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1346"/>
-    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
-    <translation>Přepnout okno debug prohlížeče</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1347"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Debug-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Debug-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno debug prohlížeče&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno debug prohlížeče skryto, zobrazí se. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1355"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1354"/>
     <source>Activate Debug-Viewer</source>
     <translation>Aktivní debug prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1769"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1768"/>
     <source>SQL Browser</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1769"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1768"/>
     <source>SQL &amp;Browser...</source>
     <translation>SQL &amp;Browser...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1772"/>
+    <source>Browse a SQL database</source>
+    <translation>Procházet SQL databázi</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1773"/>
-    <source>Browse a SQL database</source>
-    <translation>Procházet SQL databázi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1774"/>
     <source>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse a SQL database.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Procházet SQL databázi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36206,37 +36216,37 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze spustit SQL Browser.&lt;br&gt;Ujistěte se, že je dostupný jako &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2699"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2698"/>
     <source>Error log found</source>
     <translation>Nalezen záznam o chybě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2699"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2698"/>
     <source>An error log file was found. What should be done with it?</source>
     <translation>Nalezen záznam o chybě. Co by se s tím mělo dělat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2710"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2709"/>
     <source>Send Bug Email</source>
     <translation>Poslat email s chybou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2713"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2712"/>
     <source>Ignore and Delete</source>
     <translation>Ignotovat a smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2716"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2715"/>
     <source>Ignore but Keep</source>
     <translation>Ignorovat ale zachovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1793"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1792"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation>Web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1793"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1792"/>
     <source>&amp;Web Browser...</source>
     <translation>&amp;Web prohlížeč...</translation>
   </message>
@@ -36251,12 +36261,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Web prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Procházet internet pomocí eric4 web prohlížeče.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1805"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1804"/>
     <source>Icon Editor</source>
     <translation>Editor ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1805"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1804"/>
     <source>&amp;Icon Editor...</source>
     <translation>Editor &amp;ikon...</translation>
   </message>
@@ -36271,7 +36281,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Editor ikon&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustí se eric4 editor ikon pro jednoduchou editaci ikon.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3911"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3916"/>
     <source>Qt 3 support</source>
     <translation>Qt 3 podpora</translation>
   </message>
@@ -36291,27 +36301,27 @@
     <translation type="obsolete">Otevřít PyKDE4 dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2104"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2103"/>
     <source>PySide Documentation</source>
     <translation>PySide dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2104"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2103"/>
     <source>Py&amp;Side Documentation</source>
     <translation>Py&amp;Side dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2105"/>
+    <source>Open PySide Documentation</source>
+    <translation>Otevřít PySide dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2106"/>
-    <source>Open PySide Documentation</source>
-    <translation>Otevřít PySide dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2107"/>
     <source>&lt;b&gt;PySide Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;PySide dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PySide dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4478"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4483"/>
     <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Počátek dokumentace PySide nebyl nastaven.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36326,229 +36336,229 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1225"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1224"/>
     <source>{0} - Passive Mode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1230"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1229"/>
     <source>{0} - {1} - Passive Mode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1233"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1232"/>
     <source>{0} - {1} - {2} - Passive Mode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1563"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1562"/>
     <source>&lt;b&gt;Helpviewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the eric5 web browser. This window will show HTML help files and help from Qt help collections. It has the capability to navigate to links, set bookmarks, print the displayed help and some more features. You may use it to browse the internet as well&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If called with a word selected, this word is search in the Qt help collection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Prohlížeč nápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se eric4 web prohlížeč. Toto okno zobrazuje HTML soubory s nápovědou z Qt kolekce. Má schopnosti navigovat přes odkazy, nastavovat záložky, tisknout zobrazenou nápovědu a další možnosti. Můžete jej také použít pro procházení internetem&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je-li otevřen s hledaným slovem, je toto slovo hledáno v Qt nápovědách.&lt;/p&gt; {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1593"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1592"/>
     <source>&lt;b&gt;Check for Updates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Checks the internet for updates of eric5.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Zjistit aktualizace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zkontroluje přes internet jestli existují nějaké aktualizace Eric4.&lt;/p&gt; {5.?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1605"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1604"/>
     <source>&lt;b&gt;Show downloadable versions...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the eric5 versions available for download from the internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Zobrazit dostupné verze ke stažení&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dostupné verze eric4 pro stažení z internetu.&lt;/p&gt; {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1796"/>
+    <source>Start the eric5 Web Browser</source>
+    <translation type="unfinished">Spustit eric4 web prohlížeč {5 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1797"/>
-    <source>Start the eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="unfinished">Spustit eric4 web prohlížeč {5 ?}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1798"/>
     <source>&lt;b&gt;Web Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse the Internet with the eric5 Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Web prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Procházet internet pomocí eric4 web prohlížeče.&lt;/p&gt; {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1808"/>
+    <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
+    <translation type="unfinished">Spustit eric4 editor ikon {5 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1809"/>
-    <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
-    <translation type="unfinished">Spustit eric4 editor ikon {5 ?}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1810"/>
     <source>&lt;b&gt;Icon Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric5 Icon Editor for editing simple icons.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Editor ikon&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustí se eric4 editor ikon pro jednoduchou editaci ikon.&lt;/p&gt; {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1866"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1865"/>
     <source>&lt;b&gt;Show external tools&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to show the path and versions of all extenal tools used by eric5.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Zobrazit externí nástroje&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro zobrazení cesty a verze externích nástrojů používaných Eric4.&lt;/p&gt; {5.?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2089"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2088"/>
     <source>&lt;b&gt;Eric API Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Eric API documentation. The location for the documentation is the Documentation/Source subdirectory of the eric5 installation directory.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Eric API dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Eric API dokumentaci. Umístění dokumentace je v podadresáři Documentation/Source v instalačním adresáři eric4.&lt;/p&gt; {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2515"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2514"/>
     <source>External Tools/{0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3911"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3916"/>
     <source>Qt v.3 is not supported by eric5.</source>
     <translation type="unfinished">Qt v.3 není podporováno v eric4. {3 ?} {5.?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4073"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4078"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3831"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3836"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Designer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3888"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3893"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3932"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3937"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3977"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3982"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4036"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4041"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4081"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4086"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4100"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4105"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start SQL Browser.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4148"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4153"/>
     <source>No tool entry found for external tool &apos;{0}&apos; in tool group &apos;{1}&apos;.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4154"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4159"/>
     <source>No toolgroup entry &apos;{0}&apos; found.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4190"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4195"/>
     <source>Starting process &apos;{0} {1}&apos;.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4209"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4214"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4286"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4291"/>
     <source>Process &apos;{0}&apos; has exited.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4493"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4498"/>
     <source>&lt;p&gt;The documentation starting point &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; could not be found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4687"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4692"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k);;Compressed keyboard shortcut file (*.e4kz)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4707"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4712"/>
     <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts could not be written to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4716"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4721"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k *.e4kz)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4845"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4887"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4892"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4897"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4902"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4915"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4920"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4966"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4971"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4976"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4981"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5094"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5099"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5274"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5279"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5380"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5385"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric5 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5392"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5397"/>
     <source>Eric5 is up to date</source>
     <translation type="unfinished">Eric4 je aktuální {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5392"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5397"/>
     <source>You are using the latest version of eric5</source>
     <translation type="unfinished">Používáte poslední verzi eric5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5441"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5446"/>
     <source>&lt;b&gt;Connect to proxy &apos;{0}&apos; using:&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5463"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5468"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5494"/>
     <source>eric5 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation type="unfinished">eric4 nebyl ještě nakonfigurován. Bude spuštěn konfigurační dialog. {5 ?}</translation>
   </message>
@@ -36605,7 +36615,7 @@
 <context>
   <name>Utilities</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="821"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="839"/>
     <source>&lt;p&gt;You may use %-codes as placeholders in the string. Supported codes are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;column of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directory of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;filename of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;home directory of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;line of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;path of the current project&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selected text of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;username of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the percent sign&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Můžete použít %-kódy a rezervovaná místa ve stringu. Podporované kódy jsou:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;sloupec kurzoru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;adresář v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;jméno souboru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;home adresář aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;řádek s kurzorem v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;cesta aktuálního projektu&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;vybraný text v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;uživatelské jméno aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;znak procenta&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
Binary file i18n/eric5_de.qm has changed
--- a/i18n/eric5_de.ts	Sat Mar 13 17:31:11 2010 +0000
+++ b/i18n/eric5_de.ts	Sat Mar 13 17:39:00 2010 +0000
@@ -1,5 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="de">
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="de">
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
@@ -120,27 +121,27 @@
     <translation>Aktionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="81"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="82"/>
     <source>Add Custom Rule</source>
     <translation>Spezifische Regel hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="84"/>
     <source>Learn more about writing rules...</source>
     <translation>Mehr über das Schreiben von Regeln lernen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="90"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="91"/>
     <source>Update Subscription</source>
     <translation>Abonnement aktualisieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="94"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="95"/>
     <source>Browse Subscriptions...</source>
     <translation>Abonnements anschauen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="99"/>
     <source>Remove Subscription</source>
     <translation>Abonnement löschen</translation>
   </message>
@@ -153,7 +154,7 @@
 <context>
   <name>AdBlockManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="116"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="119"/>
     <source>Custom Rules</source>
     <translation>Spezifische Regel</translation>
   </message>
@@ -169,42 +170,42 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="205"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="207"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Abonnementregeln laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="197"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="199"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation>Adblock Datei &apos;{0}&apos; konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="205"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="207"/>
     <source>Adblock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation>Adblock Datei &apos;{0}&apos; startet nicht mit [Adblock.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="280"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="282"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Lade Abonnementregeln herunter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="258"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="260"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Abonnementregeln konnten nicht heruntergeladen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fehler: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="272"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="274"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Habe leere Abonnementregeln erhalten.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="301"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="303"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>Adblock Datei &apos;{0}&apos; konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="301"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="303"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Speichern der Abonnementregeln</translation>
   </message>
@@ -1549,7 +1550,7 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="140"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
     <translation>In neuem &amp;Register öffnen\tStrg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
@@ -1600,7 +1601,7 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="72"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
     <translation>In neuem &amp;Register öffnen\tStrg+LMK</translation>
   </message>
 </context>
@@ -1933,7 +1934,7 @@
 <context>
   <name>CodingError</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="72"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="90"/>
     <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
     <translation>Die Kodierung &apos;{0}&apos; ist für den übergebenen Text falsch.</translation>
   </message>
@@ -10630,112 +10631,112 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="369"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="390"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Es konnte kein Betrachter für die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; gestartet werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="547"/>
-    <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="568"/>
+    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
     <translation>Link in neuem Fenster öffnen\tStrg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="329"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="350"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert nicht.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="188"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="209"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hilfe Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dieses Fenster zeigt die ausgewählte Hilfe an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="627"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Web Inspektor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="864"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="885"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Fehler beim Laden von: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Beim Verbinden zu: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Überprüfen Sie die Adresse auf Fehler wie &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org statt &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Falls die Adresse stimmt, versuchen Sie, die Netzwerkverbindung zu überprüfen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Wenn Ihr Computer oder Ihr Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt ist, stellen Sie sicher, dass der Browser auf das Netzwerk zugreifen darf.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="351"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="372"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Es konnte keine Anwendung für die URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; gestartet werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="580"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="601"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation>Lesezeichen für diese Seite hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="551"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="572"/>
     <source>Save Lin&amp;k</source>
     <translation>Lin&amp;k speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="552"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="573"/>
     <source>Bookmark this Link</source>
     <translation>Lesezeichen für diesen Link hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="555"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="576"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Link in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="560"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="581"/>
     <source>Open Image in New Tab</source>
     <translation>Bild in neuem Register öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="564"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="585"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Bild speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="565"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="586"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Bild in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="566"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="587"/>
     <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
     <translation>Bildadresse in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="369"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="390"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation>Web-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="570"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="591"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Bild blockieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="594"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="615"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Suchen mit...</translation>
   </message>
@@ -11388,27 +11389,27 @@
 <context>
   <name>HelpWebSearchWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="141"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="138"/>
     <source>Suggestions</source>
     <translation>Vorschläge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="149"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="146"/>
     <source>No Recent Searches</source>
     <translation>keine aktuellen Suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="153"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="150"/>
     <source>Recent Searches</source>
     <translation>Aktuelle Suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="281"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="275"/>
     <source>Add &apos;{0}&apos;</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="290"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="284"/>
     <source>Clear Recent Searches</source>
     <translation>Aktuelle Suchen löschen</translation>
   </message>
@@ -14777,27 +14778,27 @@
 <context>
   <name>JavaScriptEricObject</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="95"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="116"/>
     <source>Search results provided by {0}</source>
     <translation>Suchergenisse durch {0} zur Verfügung gestellt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="65"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="75"/>
     <source>Welcome to Eric Web Browser!</source>
     <translation>Willkommen bei Eric Web Browser!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="66"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="76"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation>Eric Web-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="67"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="77"/>
     <source>Search!</source>
     <translation>Suchen!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="68"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="78"/>
     <source>About Eric</source>
     <translation>Über Eric</translation>
   </message>
@@ -23391,20 +23392,30 @@
 <context>
   <name>SearchReplaceWidget</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="441"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="470"/>
     <source>&apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; wurde nicht gefunden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="542"/>
     <source>Replaced {0} occurrences.</source>
     <translation>{0} Vorkommen ersetzt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="517"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="546"/>
     <source>Nothing replaced because &apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation>Es wurde nichts ersetzt, da &apos;{0}&apos; nicht gefunden wurde.</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="116"/>
+    <source>Find Next</source>
+    <translation>Weitersuchen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="124"/>
+    <source>Find Prev</source>
+    <translation>Rückwärtssuchen</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SearchWidget</name>
@@ -32123,287 +32134,287 @@
 <context>
   <name>UserInterface</name>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1539"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Was ist das?</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1544"/>
+    <source>Context sensitive help</source>
+    <translation>Kontextsensitive Hilfe</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1545"/>
-    <source>Context sensitive help</source>
-    <translation>Kontextsensitive Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1546"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige kontextsensitive Hilfe an&lt;b&gt;&lt;/p&gt;Im &quot;Was ist das?&quot; Modus (der Mauszeiger stellt einen Pfeil mit Fragezeichen dar) wird auf einen Mausklick eine kurze Hilfebeschreibung zu dem ausgewählten MMI-Element angezeigt. In Dialogen kann diese Funktionalität durch den entsprechenden Knopf im Fensterkopf erreicht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
     <source>Helpviewer</source>
     <translation>Hilfe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
     <source>&amp;Helpviewer...</source>
     <translation>&amp;Hilfe...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1562"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1561"/>
     <source>Open the helpviewer window</source>
     <translation>Öffnet das Hilfe-Fenster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2303"/>
-    <source>Unittest</source>
-    <translation>Modultests</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1636"/>
-    <source>&amp;Unittest...</source>
-    <translation>&amp;Modultests...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1640"/>
-    <source>Start unittest dialog</source>
-    <translation>Starte den Modultest Dialog</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2202"/>
-    <source>&amp;Window</source>
-    <translation>&amp;Fenster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2171"/>
-    <source>&amp;Tools</source>
-    <translation>&amp;Werkzeuge</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2236"/>
-    <source>&amp;Help</source>
-    <translation>&amp;Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1253"/>
-    <source>Quit</source>
-    <translation>Beenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1817"/>
-    <source>Preferences</source>
-    <translation>Optionen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1817"/>
-    <source>&amp;Preferences...</source>
-    <translation>&amp;Optionen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1820"/>
-    <source>Set the prefered configuration</source>
-    <translation>Konfiguriert die Einstellungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1821"/>
-    <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Optionen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfiguriert die einstellbaren Parameter der Applikation nach ihren Wünschen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1258"/>
-    <source>Quit the IDE</source>
-    <translation>Beenden der Entwicklungsumgebung</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2302"/>
+    <source>Unittest</source>
+    <translation>Modultests</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1635"/>
+    <source>&amp;Unittest...</source>
+    <translation>&amp;Modultests...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1639"/>
+    <source>Start unittest dialog</source>
+    <translation>Starte den Modultest Dialog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2201"/>
+    <source>&amp;Window</source>
+    <translation>&amp;Fenster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2170"/>
+    <source>&amp;Tools</source>
+    <translation>&amp;Werkzeuge</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2235"/>
+    <source>&amp;Help</source>
+    <translation>&amp;Hilfe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1252"/>
+    <source>Quit</source>
+    <translation>Beenden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1816"/>
+    <source>Preferences</source>
+    <translation>Optionen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1816"/>
+    <source>&amp;Preferences...</source>
+    <translation>&amp;Optionen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1819"/>
+    <source>Set the prefered configuration</source>
+    <translation>Konfiguriert die Einstellungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1820"/>
+    <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Optionen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfiguriert die einstellbaren Parameter der Applikation nach ihren Wünschen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1257"/>
+    <source>Quit the IDE</source>
+    <translation>Beenden der Entwicklungsumgebung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2301"/>
     <source>Tools</source>
     <translation>Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3965"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3970"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Hilfe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2209"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2208"/>
     <source>&amp;Toolbars</source>
     <translation>&amp;Werkzeugleisten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4073"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4078"/>
     <source>Problem</source>
     <translation>Problem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1253"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1252"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>B&amp;eenden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1259"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1258"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This quits the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Die Entwicklungsumgebung beenden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies beendet die Entwicklungsumgebung. Ungesicherte Änderungen können zuvor gesichert werden. Ein Python Programm, das gerade debugged wird, wird beendet und sämtliche Einstellungen werden gespeichert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1539"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Was ist das?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4209"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4214"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1225"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1224"/>
     <source>{0} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - Passiver Modus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1230"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1229"/>
     <source>{0} - {1} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - {1} - Passiver Modus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1429"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1428"/>
     <source>Log-Viewer</source>
     <translation>Ausgabefenster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2067"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2066"/>
     <source>&amp;Python Documentation</source>
     <translation>&amp;Python Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2069"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2068"/>
     <source>Open Python Documentation</source>
     <translation>Öffne die Python Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2067"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2066"/>
     <source>Python Documentation</source>
     <translation>Python Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2304"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2303"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1429"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1428"/>
     <source>&amp;Log-Viewer</source>
     <translation>&amp;Ausgabefenster</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1430"/>
+    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
+    <translation>Schalte das Ausgabefenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1431"/>
-    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
-    <translation>Schalte das Ausgabefenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1432"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Log-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Log-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Ausgabefenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Ausgabefenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1580"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1579"/>
     <source>Show Versions</source>
     <translation>Zeige Versionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1580"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1579"/>
     <source>Show &amp;Versions</source>
     <translation>Zeige &amp;Versionen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1581"/>
+    <source>Display version information</source>
+    <translation>Zeigt Versionsinformationen</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1582"/>
-    <source>Display version information</source>
-    <translation>Zeigt Versionsinformationen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1583"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Versions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display version information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige Versionen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt Versionsinformationen an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1902"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1901"/>
     <source>Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1902"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1901"/>
     <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Tastaturkurzbefehle...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1904"/>
+    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Setze die Tastaturkurzbefehle</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1905"/>
-    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Setze die Tastaturkurzbefehle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1906"/>
     <source>&lt;b&gt;Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the keyboard shortcuts of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tastaturkurzbefehle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Setze die Tastaturkurzbefehle der Applikation mit den bevorzugten Werten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2157"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2156"/>
     <source>E&amp;xtras</source>
     <translation>E&amp;xtras</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2646"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2645"/>
     <source>Report Bug</source>
     <translation>Fehler berichten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1614"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1613"/>
     <source>Report &amp;Bug...</source>
     <translation>&amp;Fehler berichten...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1615"/>
+    <source>Report a bug</source>
+    <translation>Einen Fehler berichten</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1616"/>
-    <source>Report a bug</source>
-    <translation>Einen Fehler berichten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1617"/>
     <source>&lt;b&gt;Report Bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to report a bug.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Fehler berichten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Senden eines Fehlerberichtes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4707"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4712"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1914"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1913"/>
     <source>&amp;Export Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle &amp;exportieren...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1917"/>
+    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Exportiert die Tastaturkurzbefehle</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1918"/>
-    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Exportiert die Tastaturkurzbefehle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1919"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tastaturkurzbefehle exportieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportiert die Tastaturkurzbefehle der Applikation.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4716"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4721"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle importieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1927"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1926"/>
     <source>&amp;Import Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle &amp;importieren...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1930"/>
+    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Importiert die Tastaturkurzbefehle</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1931"/>
-    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Importiert die Tastaturkurzbefehle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1932"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tastaturkurzbefehle importieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Importiert die Tastaturkurzbefehle der Applikation.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -32443,117 +32454,117 @@
     <translation>Initialisiere Werkzeuge...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1641"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1640"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform unit tests. The dialog gives you the ability to select and run a unittest suite.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Modultests&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe Modultests durch. Der Dialog bietet die Möglichkeit eine Zusammenstellung von Modultests auszuwählen und auszuführen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1649"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1648"/>
     <source>Unittest Restart</source>
     <translation>Modultest neu starten</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1652"/>
+    <source>Restart last unittest</source>
+    <translation>Modultest neu starten</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1653"/>
-    <source>Restart last unittest</source>
-    <translation>Modultest neu starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1654"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restart the unittest performed last.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Modultest neu starten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Den letzten durchgeführten Modultest neu starten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1662"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1661"/>
     <source>Unittest Script</source>
     <translation>Modultest (Skript)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1665"/>
+    <source>Run unittest with current script</source>
+    <translation>Modultest für aktuelles Skript ausführen</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1666"/>
-    <source>Run unittest with current script</source>
-    <translation>Modultest für aktuelles Skript ausführen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1667"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current script.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Modultest (Skript)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Modultest für aktuelles Skript ausführen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3749"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3754"/>
     <source>Unittest Project</source>
     <translation>Modultest (Projekt)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1678"/>
+    <source>Run unittest with current project</source>
+    <translation>Modultest für aktuellesProjekt ausführen</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1679"/>
-    <source>Run unittest with current project</source>
-    <translation>Modultest für aktuellesProjekt ausführen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1680"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Modultest (Projekt)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Modultest für aktuelles Projekt ausführen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2142"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2141"/>
     <source>&amp;Unittest</source>
     <translation>&amp;Modultests</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3749"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3754"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1649"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1648"/>
     <source>&amp;Restart Unittest...</source>
     <translation>Modultest &amp;neu starten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1662"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1661"/>
     <source>Unittest &amp;Script...</source>
     <translation>Modultest (&amp;Skript)...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1675"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1674"/>
     <source>Unittest &amp;Project...</source>
     <translation>Modultest (&amp;Projekt)...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1745"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1744"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Dateien vergleichen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1745"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1744"/>
     <source>&amp;Compare Files...</source>
     <translation>Dateien &amp;vergleichen...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1759"/>
+    <source>Compare two files</source>
+    <translation>Zwei Dateien vergleichen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1748"/>
+    <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Dateien vergleichen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Vergleich zweier Dateien.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
+    <source>Compare Files side by side</source>
+    <translation>Dateien Seite an Seite vergleichen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
+    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
+    <translation>Dateien &amp;Seite an Seite vergleichen...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1760"/>
-    <source>Compare two files</source>
-    <translation>Zwei Dateien vergleichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1749"/>
-    <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Dateien vergleichen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Vergleich zweier Dateien.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1756"/>
-    <source>Compare Files side by side</source>
-    <translation>Dateien Seite an Seite vergleichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1756"/>
-    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
-    <translation>Dateien &amp;Seite an Seite vergleichen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1761"/>
     <source>&lt;b&gt;Compare Files side by side&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files and show the result side by side.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateien Seite an Seite vergleichen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Vergleich zweier Dateien und zur Anzeige des Ergebnisse Seite an Seite.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5094"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5099"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Drop Fehler</translation>
   </message>
@@ -32563,437 +32574,437 @@
     <translation>Initialisiere Applikationsserver...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1233"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1232"/>
     <source>{0} - {1} - {2} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - {1} - {2} - Passiver Modus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1407"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1406"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Datei-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1270"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1269"/>
     <source>Edit Profile</source>
     <translation>Editieren Profil</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1274"/>
+    <source>Activate the edit view profile</source>
+    <translation>Aktiviert das Editieren Ansichtsprofil </translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1275"/>
-    <source>Activate the edit view profile</source>
-    <translation>Aktiviert das Editieren Ansichtsprofil </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1276"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Edit View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editieren Profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktiviert das &quot;Editieren Ansichtsprofil&quot;. Fenster, die in diesem Profil angezeigt werden sollen, können im &quot;Ansichtenprofile konfigurieren&quot; Dialog ausgewählt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1285"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1284"/>
     <source>Debug Profile</source>
     <translation>Debuggen Profil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1290"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1289"/>
     <source>Activate the debug view profile</source>
     <translation>Aktiviert das Debuggen Ansichtsprofil </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1292"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1291"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Debug View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debuggen Profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktiviert das &quot;Debuggen Ansichtsprofil&quot;. Fenster, die in diesem Profil angezeigt werden sollen, können im &quot;Ansichtenprofile konfigurieren&quot; Dialog ausgewählt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1407"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1406"/>
     <source>File-&amp;Browser</source>
     <translation>Datei-&amp;Browser</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1408"/>
+    <source>Toggle the File-Browser window</source>
+    <translation>Schalte das Datei-Browser Fenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1409"/>
-    <source>Toggle the File-Browser window</source>
-    <translation>Schalte das Datei-Browser Fenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1410"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the File-Browser window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the File-Browser window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Datei-Browser Fenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Datei-Browser Fenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1875"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1874"/>
     <source>View Profiles</source>
     <translation>Ansichtenprofile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1875"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1874"/>
     <source>&amp;View Profiles...</source>
     <translation>&amp;Ansichtenprofile...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1877"/>
+    <source>Configure view profiles</source>
+    <translation>Ansichtenprofile konfigurieren</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1878"/>
-    <source>Configure view profiles</source>
-    <translation>Ansichtenprofile konfigurieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1879"/>
     <source>&lt;b&gt;View Profiles&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the view profiles. With this dialog you may set the visibility of the various windows for the predetermined view profiles.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ansichtenprofile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ansichtenprofile konfigurieren. Mit diesem Dialog kann die Sichtbarkeit der verschiedenen Fenster für die vorbestimmten Ansichtenprofile eingestellt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4073"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4078"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert nicht oder hat die Größe Null.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3831"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3836"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Designer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Qt-Designer konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass es als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3888"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3893"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Qt-Linguist konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass es als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3932"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3937"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Qt-Assistant konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass es als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4209"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4214"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Werkzeuge Eintrag &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass er als &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4707"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4712"/>
     <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts could not be written to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Tastaturkurzbefehle konnten nicht in die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5094"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5099"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1723"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1722"/>
     <source>UI Previewer</source>
     <translation>UI Betrachter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1723"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1722"/>
     <source>&amp;UI Previewer...</source>
     <translation>&amp;UI Betrachter...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1725"/>
+    <source>Start the UI Previewer</source>
+    <translation>Started den UI Betrachter</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1726"/>
-    <source>Start the UI Previewer</source>
-    <translation>Started den UI Betrachter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1727"/>
     <source>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the UI Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;UI Betrachter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Started den UI Betrachter.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4036"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4041"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der UI Betrachter konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass er als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1734"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1733"/>
     <source>Translations Previewer</source>
     <translation>Übersetzungsvorschau</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1734"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1733"/>
     <source>&amp;Translations Previewer...</source>
     <translation>&amp;Übersetzungsvorschau...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1736"/>
+    <source>Start the Translations Previewer</source>
+    <translation>Die Übersetzungsvorschau starten</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1737"/>
-    <source>Start the Translations Previewer</source>
-    <translation>Die Übersetzungsvorschau starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1738"/>
     <source>&lt;b&gt;Translations Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the Translations Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Übersetzungsvorschau&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies startet das Programm zur Vorschau von Übersetzungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4081"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4086"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Übersetzungsvorschau konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass sie als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1365"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1364"/>
     <source>Shell</source>
     <translation>Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1365"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1364"/>
     <source>&amp;Shell</source>
     <translation>&amp;Shell</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1366"/>
+    <source>Toggle the Shell window</source>
+    <translation>Schalte das Shell Fenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1367"/>
-    <source>Toggle the Shell window</source>
-    <translation>Schalte das Shell Fenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1368"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Shell window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Shell window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Shell Fenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Shell Fenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1852"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1851"/>
     <source>Reload APIs</source>
     <translation>APIs neu laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1852"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1851"/>
     <source>Reload &amp;APIs</source>
     <translation>APIs &amp;neu laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1865"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1864"/>
     <source>Reload the API information</source>
     <translation>Die API Informationen neu laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1855"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1854"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reload the API information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;APIs neu laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lädt die API Informationen neu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1450"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1449"/>
     <source>Task-Viewer</source>
     <translation>Aufgabenanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1450"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1449"/>
     <source>T&amp;ask-Viewer</source>
     <translation>&amp;Aufgabenanzeige</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1451"/>
+    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
+    <translation>Schalte das Aufgabenfenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1452"/>
-    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
-    <translation>Schalte das Aufgabenfenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1453"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Task-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Task-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Aufgabenfenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Aufgabenfenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4845"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Aufgaben speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4845"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4897"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4902"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Aufgaben lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4887"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4892"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4897"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4902"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; hat ein nicht unterstütztes Format.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2070"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2069"/>
     <source>&lt;b&gt;Python Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the python documentation. If no documentation directory is configured, the location of the python documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the python executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHONDOCDIR in your environment to override this. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Python Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt die Python Dokumentation an. Ist kein Dokumentationsverzeichnis konfiguriert, so ist der Ort, an dem die Python Dokumentation gesucht wird, unter Windows das Verzeichnis doc unter dem Verzeichnis, in dem der Python Interpreter installiert ist, und unter Unix das Verzeichnis &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt;. Um dies zu überschreiben, können sie die Umgebungsvariable PYTHONDOCDIR setzen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3965"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3970"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Momentan ist kein Betrachter angegeben. Bitte benutzen sie den Optionen Dialog, um einen festzulegen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3977"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3982"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Betrachter konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass er als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4493"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4498"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Dokumentation fehlt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4493"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4498"/>
     <source>&lt;p&gt;The documentation starting point &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; could not be found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Dokumentationsstartpunkt &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; konnte nicht gefunden werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2646"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2645"/>
     <source>Email address or mail server address is empty. Please configure your Email settings in the Preferences Dialog.</source>
     <translation>Email Adresse oder Mail Server Adresse sind leer. Bitte konfiguriere die Email Einstellungen im Einstellungen Dialog.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1471"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1470"/>
     <source>Template-Viewer</source>
     <translation>Vorlagen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1473"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1472"/>
     <source>Toggle the Template-Viewer window</source>
     <translation>Schalte das Vorlagenfenster um</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1475"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1474"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Template-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Template-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Vorlagenfenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Vorlagenfenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1312"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1311"/>
     <source>Alt+Shift+P</source>
     <translation>Alt+Shift+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1355"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1354"/>
     <source>Alt+Shift+D</source>
     <translation>Alt+Shift+D</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1377"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1376"/>
     <source>Activate Shell</source>
     <translation>Aktiviere Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1377"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1376"/>
     <source>Alt+Shift+S</source>
     <translation>Alt+Shift+S</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1419"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1418"/>
     <source>Activate File-Browser</source>
     <translation>Aktiviere Datei-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1419"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1418"/>
     <source>Alt+Shift+F</source>
     <translation>Alt+Shift+F</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1440"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1439"/>
     <source>Activate Log-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Ausgabefenster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1461"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1460"/>
     <source>Activate Task-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Aufgabenanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1461"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1460"/>
     <source>Alt+Shift+T</source>
     <translation>Alt+Shift+T</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1484"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1483"/>
     <source>Activate Template-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Vorlagen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1334"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1333"/>
     <source>Alt+Shift+M</source>
     <translation>Alt+Shift+M</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1940"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1939"/>
     <source>Activate current editor</source>
     <translation>Aktiviere aktuellen Editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1940"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1939"/>
     <source>Alt+Shift+E</source>
     <translation>Alt+Shift+E</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1950"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1949"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1958"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1957"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Shift+Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1440"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1439"/>
     <source>Alt+Shift+G</source>
     <translation>Alt+Shift+G</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1693"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1692"/>
     <source>Qt-Designer 4</source>
     <translation>Qt-Designer 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1695"/>
+    <source>Start Qt-Designer 4</source>
+    <translation>Starte Qt-Designer 4</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1696"/>
-    <source>Start Qt-Designer 4</source>
-    <translation>Starte Qt-Designer 4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1697"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starte Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1710"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1709"/>
     <source>Qt-Linguist 4</source>
     <translation>Qt-Linguist 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1712"/>
+    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
+    <translation>Starte Qt-Linguist 4</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1713"/>
-    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
-    <translation>Starte Qt-Linguist 4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1714"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starte Qt-Linguist 4 (Übersetzungsprogramm).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2039"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2038"/>
     <source>Qt4 Documentation</source>
     <translation>Qt4 Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2039"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2038"/>
     <source>Qt&amp;4 Documentation</source>
     <translation>Qt&amp;4 Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2041"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2040"/>
     <source>Open Qt4 Documentation</source>
     <translation>Öffne die Qt4 Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2086"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2085"/>
     <source>Eric API Documentation</source>
     <translation>Eric API Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2086"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2085"/>
     <source>&amp;Eric API Documentation</source>
     <translation>&amp;Eric API Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2088"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2087"/>
     <source>Open Eric API Documentation</source>
     <translation>Öffne die Eric API Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3996"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4001"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Hilfeanzeige konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass sie als &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -33003,162 +33014,162 @@
     <translation>Registriere Objekte...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1300"/>
     <source>Project-Viewer</source>
     <translation>Projektanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1344"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1343"/>
     <source>Debug-Viewer</source>
     <translation>Debuganzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1253"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1252"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation>Ctrl+Q</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1300"/>
     <source>&amp;Project-Viewer</source>
     <translation>&amp;Projektanzeige</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1302"/>
+    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
+    <translation>Schalte das Projektanzeigefenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1303"/>
-    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
-    <translation>Schalte das Projektanzeigefenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1304"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Project-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Project-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Projektanzeigefenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Projektanzeigefenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1312"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1311"/>
     <source>Activate Project-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Projektanzeiger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1539"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <translation>Shift+F1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
     <source>F1</source>
     <translation>F1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1592"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1591"/>
     <source>Check for Updates</source>
     <translation>Auf Aktualisierungen prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1590"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1589"/>
     <source>Check for &amp;Updates...</source>
     <translation>Auf &amp;Aktualisierungen prüfen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2042"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2041"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt4 Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige die Qt4 Dokumentation an. Abhängig von den Einstellungen, wird Erics interner Hilfeanzeiger, ein Web-Browser oder Qt Assistant verwendet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2051"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2050"/>
     <source>PyQt4 Documentation</source>
     <translation>PyQt4 Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2051"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2050"/>
     <source>P&amp;yQt4 Documentation</source>
     <translation>P&amp;yQt4 Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2052"/>
+    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
+    <translation>Öffne die PyQt4 Dokumentation</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2053"/>
-    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
-    <translation>Öffne die PyQt4 Dokumentation</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2054"/>
     <source>&lt;b&gt;PyQt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;PyQt4 Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige die PyQt4 Dokumentation an. Abhängig von den Einstellungen, wird Erics interner Hilfeanzeiger, ein Web-Browser oder Qt Assistant verwendet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2176"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2175"/>
     <source>Select Tool Group</source>
     <translation>Werkzeuggruppe wählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2184"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2183"/>
     <source>Se&amp;ttings</source>
     <translation>&amp;Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2306"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2305"/>
     <source>Profiles</source>
     <translation>Profile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2989"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2988"/>
     <source>&amp;Builtin Tools</source>
     <translation>&amp;Eingebaute Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4190"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4195"/>
     <source>Starting process &apos;{0} {1}&apos;.
 </source>
     <translation>Starte Prozess &apos;{0} {1}&apos;.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4286"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4291"/>
     <source>Process &apos;{0}&apos; has exited.
 </source>
     <translation>Prozess &apos;{0}&apos; ist beendet.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4478"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4483"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4393"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4398"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt4 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der PyQt4 Dokumentations Startpunkt ist nicht konfiguriert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5396"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5401"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Fehler während der Aktualisierungsprüfung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5244"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5249"/>
     <source>Proxy usage was activated but no proxy host configured.</source>
     <translation>Proxyverwendung ist aktiviert, aber kein Proxyrechner ist konfiguriert.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5380"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5385"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Aktualisierung verfügbar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2601"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2600"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version Numbers&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Versions Nummern&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5430"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5435"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3953"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3958"/>
     <source>Open Browser</source>
     <translation>Browser starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3953"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3958"/>
     <source>Could not start a web browser</source>
     <translation>Es konnte kein Web-Browser gestartet werden</translation>
   </message>
@@ -33173,42 +33184,42 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Qt Style Sheet Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geladen werden.&lt;br&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2938"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2937"/>
     <source>Configure Tool Groups ...</source>
     <translation>Konfiguriere Werkzeuggruppen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2941"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2940"/>
     <source>Configure current Tool Group ...</source>
     <translation>Konfiguriere aktuelle Werkzeuggruppe...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1862"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1861"/>
     <source>Show external tools</source>
     <translation>Zeige externe Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1862"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1861"/>
     <source>Show external &amp;tools</source>
     <translation>Zeige externe &amp;Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5396"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5401"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Konnte keine Aktualisierungsprüfung durchführen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5269"/>
-    <source>&amp;Cancel</source>
-    <translation>&amp;Abbrechen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="5274"/>
+    <source>&amp;Cancel</source>
+    <translation>&amp;Abbrechen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5279"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Prüfe Host {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5494"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Erstmalige Nutzung</translation>
   </message>
@@ -33218,62 +33229,62 @@
     <translation>Initialisiere Plugin Manager...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2222"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2221"/>
     <source>P&amp;lugins</source>
     <translation>Plugi&amp;ns</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2307"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2306"/>
     <source>Plugins</source>
     <translation>Plugins</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1974"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1973"/>
     <source>Plugin Infos</source>
     <translation>Plugin Informationen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1976"/>
+    <source>Show Plugin Infos</source>
+    <translation>Zeigt Plugin Informationen</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1977"/>
-    <source>Show Plugin Infos</source>
-    <translation>Zeigt Plugin Informationen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1978"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Infos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that show some information about loaded plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugin Informationen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, der einige Informationen über die geladenen Plugins anzeigt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1974"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1973"/>
     <source>&amp;Plugin Infos...</source>
     <translation>&amp;Plugin Informationen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2997"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2996"/>
     <source>&amp;Plugin Tools</source>
     <translation>&amp;Plugin Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1999"/>
+    <source>Uninstall Plugin</source>
+    <translation>Plugin deinstallieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1996"/>
+    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
+    <translation>Plugin &amp;deinstallieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2000"/>
-    <source>Uninstall Plugin</source>
-    <translation>Plugin deinstallieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1997"/>
-    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
-    <translation>Plugin &amp;deinstallieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2001"/>
     <source>&lt;b&gt;Uninstall Plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to uninstall a plugin.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugin deinstallieren...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Deinstallation eines Plugins.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3134"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3133"/>
     <source>&amp;Show all</source>
     <translation>Alle an&amp;zeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3136"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3135"/>
     <source>&amp;Hide all</source>
     <translation>Alle &amp;ausblenden</translation>
   </message>
@@ -33283,117 +33294,117 @@
     <translation>Aktiviere Plugins...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2163"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2162"/>
     <source>Wi&amp;zards</source>
     <translation>A&amp;utopiloten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1600"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1599"/>
     <source>Show downloadable versions</source>
     <translation>Zeige verfügbare Versionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1600"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1599"/>
     <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
     <translation>&amp;Zeige verfügbare Versionen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1603"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1602"/>
     <source>Show the versions available for download</source>
     <translation>Zeige die verfügbaren eric4 Versionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5306"/>
     <source>Error downloading versions file</source>
     <translation>Fehler beim Herunterladen der Versionsdatei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5306"/>
     <source>Could not download the versions file.</source>
     <translation>Die Versionsdatei konnte nicht heruntergeladen werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5417"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5422"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Verfügbare Versionen&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2009"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2008"/>
     <source>Plugin Repository</source>
     <translation>Plugin Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2009"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2008"/>
     <source>Plugin &amp;Repository...</source>
     <translation>Plugin &amp;Repository...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2012"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2011"/>
     <source>Show Plugins available for download</source>
     <translation>Zeige Plugins verfügbar zum Download an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2014"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2013"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that shows a list of plugins available on the Internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, der eine Liste der im Internet verfügbaren Plugins anzeigt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1988"/>
+    <source>Install Plugins</source>
+    <translation>Plugins installieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1985"/>
+    <source>&amp;Install Plugins...</source>
+    <translation>Plugins &amp;installieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1989"/>
-    <source>Install Plugins</source>
-    <translation>Plugins installieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1986"/>
-    <source>&amp;Install Plugins...</source>
-    <translation>Plugins &amp;installieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1990"/>
     <source>&lt;b&gt;Install Plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to install or update plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugins installieren...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Installation oder Update von Plugins.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1784"/>
+    <source>Mini Editor</source>
+    <translation>Mini Editor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1780"/>
+    <source>Mini &amp;Editor...</source>
+    <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1785"/>
-    <source>Mini Editor</source>
-    <translation>Mini Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1781"/>
-    <source>Mini &amp;Editor...</source>
-    <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1786"/>
     <source>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog with a simplified editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog mit einem vereinfachten Editor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1693"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1692"/>
     <source>&amp;Designer 4...</source>
     <translation>&amp;Designer 4...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1710"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1709"/>
     <source>&amp;Linguist 4...</source>
     <translation>&amp;Linguist 4...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1889"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1888"/>
     <source>Toolbars</source>
     <translation>Werkzeugleisten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1889"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1888"/>
     <source>Tool&amp;bars...</source>
     <translation>Werkzeug&amp;leisten...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1891"/>
+    <source>Configure toolbars</source>
+    <translation>Werkzeugleisten einrichten</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1892"/>
-    <source>Configure toolbars</source>
-    <translation>Werkzeugleisten einrichten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1893"/>
     <source>&lt;b&gt;Toolbars&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the toolbars. With this dialog you may change the actions shown on the various toolbars and define your own toolbars.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Werkzeugleisten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Werkzeugleisten konfigurieren. Mit diesem Dialog können die auf den Werkzeugleisten gezeigten Aktionen geändert und neue Werkzeugleisten definiert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -33403,538 +33414,538 @@
     <translation>Lade Toolbarmanager...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2515"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2514"/>
     <source>External Tools/{0}</source>
     <translation>Externe Werkzeuge/{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4154"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4159"/>
     <source>External Tools</source>
     <translation>Externe Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4148"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4153"/>
     <source>No tool entry found for external tool &apos;{0}&apos; in tool group &apos;{1}&apos;.</source>
     <translation>Kein Eintrag für das externe Werkzeug &apos;{0}&apos; in der Gruppe &apos;{1}&apos; gefunden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4154"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4159"/>
     <source>No toolgroup entry &apos;{0}&apos; found.</source>
     <translation>Kein Werkzeuggruppeneintrag &apos;{0}&apos; gefunden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1322"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1321"/>
     <source>Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Mehrfachprojektanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1322"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1321"/>
     <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
     <translation>&amp;Mehrfachprojektanzeige</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1324"/>
+    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
+    <translation>Schalte das Mehrfachprojektanzeigefenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1325"/>
-    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
-    <translation>Schalte das Mehrfachprojektanzeigefenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1326"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Multiproject-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Multiproject-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Mehrfachprojektanzeigefenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Mehrfachprojektanzeigefenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1334"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1333"/>
     <source>Activate Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Mehrfachprojektanzeiger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1471"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1470"/>
     <source>Temp&amp;late-Viewer</source>
     <translation>&amp;Vorlagen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4915"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4920"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4915"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4920"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Sessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4976"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4981"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Session lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4966"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4971"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Sessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4976"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4981"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has an unsupported format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Sessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; hat ein nicht unterstütztes Format.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2421"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2420"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors encoding.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt die Zeichenkodierung des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2435"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2434"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the current editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt an, ob die aktuelle Datei geschrieben werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5441"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5446"/>
     <source>&lt;b&gt;Connect to proxy &apos;{0}&apos; using:&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Verbinden zu Proxy &apos;{0}&apos; mit:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5463"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5468"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5463"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5468"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;SSL Fehler&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wollen Sie diese Fehler ignorieren?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1624"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1623"/>
     <source>Request Feature</source>
     <translation>Neue Funktion anfragen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1624"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1623"/>
     <source>Request &amp;Feature...</source>
     <translation>Neue &amp;Funktion anfragen...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1625"/>
+    <source>Send a feature request</source>
+    <translation>Sende eine Anfrage für eine neue Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1626"/>
-    <source>Send a feature request</source>
-    <translation>Sende eine Anfrage für eine neue Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1627"/>
     <source>&lt;b&gt;Request Feature...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to send a feature request.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neue Funktion anfragen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog, um eine Anfrage für eine neue Funktion zu senden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2414"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2413"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors language.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt die Sprache des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2444"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2443"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the name of the file of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt den Namen der Datei des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2451"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2450"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt die Zeilennummer des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2458"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2457"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt die Cursorposition des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1494"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1493"/>
     <source>Vertical Toolbox</source>
     <translation>Vertikale Werkzeugbox</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1505"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1504"/>
     <source>Horizontal Toolbox</source>
     <translation>Horizontale Werkzeugbox</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1494"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1493"/>
     <source>&amp;Vertical Toolbox</source>
     <translation>&amp;Vertikale Werkzeugbox</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1495"/>
+    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
+    <translation>Schalte das Fenster der Vertikalen Werkzeugbox um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1496"/>
-    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
-    <translation>Schalte das Fenster der Vertikalen Werkzeugbox um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1497"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Vertical Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Vertical Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Fenster der Vertikalen Werkzeugbox um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Fenster der Vertikalen Werkzeugbox nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1505"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1504"/>
     <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
     <translation>&amp;Horizontale Werkzeugbox</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1507"/>
+    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
+    <translation>Schalte das Fenster der Horizontalen Werkzeugbox um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1508"/>
-    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
-    <translation>Schalte das Fenster der Horizontalen Werkzeugbox um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1509"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Horizontal Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Horizontal Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Fenster der Horizontalen Werkzeugbox um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Fenster der Horizontalen Werkzeugbox nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2914"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2913"/>
     <source>Restart application</source>
     <translation>Anwendung neu starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2914"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2913"/>
     <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
     <translation>Die Anwendung muss neu gestartet werden. Jetzt durchführen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1386"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1385"/>
     <source>Terminal</source>
     <translation>Terminal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1386"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1385"/>
     <source>Te&amp;rminal</source>
     <translation>Te&amp;rminal</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1387"/>
+    <source>Toggle the Terminal window</source>
+    <translation>Schalte das Terminal Fenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1388"/>
-    <source>Toggle the Terminal window</source>
-    <translation>Schalte das Terminal Fenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1389"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Terminal window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Terminal window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Terminal Fenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Terminal Fenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1397"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1396"/>
     <source>Activate Terminal</source>
     <translation>Aktiviere Terminal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1397"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1396"/>
     <source>Alt+Shift+R</source>
     <translation>Alt+Shift+R</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1484"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1483"/>
     <source>Alt+Shift+A</source>
     <translation>Alt+Shift+A</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2231"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2230"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Einstellungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2428"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2427"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors eol setting.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt die Zeilenendekodierung des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1966"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1965"/>
     <source>Switch between tabs</source>
     <translation>Zwischen Tabs umschalten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1966"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1965"/>
     <source>Ctrl+1</source>
     <translation>Ctrl+1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1829"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Konfiguration exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1829"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>E&amp;xport Preferences...</source>
     <translation>Konfiguration e&amp;xportieren...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1831"/>
+    <source>Export the current configuration</source>
+    <translation>Exportiert die aktuelle Konfiguration</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1832"/>
-    <source>Export the current configuration</source>
-    <translation>Exportiert die aktuelle Konfiguration</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1833"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the current configuration to a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfiguration exportieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportiert die aktuelle Konfiguration in eine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Konfiguration importieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>I&amp;mport Preferences...</source>
     <translation>Konfiguration i&amp;mportieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1843"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1842"/>
     <source>Import a previously exported configuration</source>
     <translation>Importiert eine zuvor exportierte Konfiguration</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1845"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1844"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import a previously exported configuration.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfiguration importieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Importiert eine zuvor exportierte Konfiguration.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1950"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1949"/>
     <source>Show next</source>
     <translation>Zeige nächste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1958"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1957"/>
     <source>Show previous</source>
     <translation>Zeige vorherige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1517"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1516"/>
     <source>Left Sidebar</source>
     <translation>Linke Seitenleiste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1517"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1516"/>
     <source>&amp;Left Sidebar</source>
     <translation>&amp;Linke Seitenleiste</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1518"/>
+    <source>Toggle the left sidebar window</source>
+    <translation>Schalte das Fenster der linken Seitenleiste um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1519"/>
-    <source>Toggle the left sidebar window</source>
-    <translation>Schalte das Fenster der linken Seitenleiste um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1520"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the left sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the left sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Fenster der linken Seitenleiste um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Fenster der linken Seitenleiste nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1528"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1527"/>
     <source>Bottom Sidebar</source>
     <translation>Untere Seitenleiste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1528"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1527"/>
     <source>&amp;Bottom Sidebar</source>
     <translation>&amp;Untere Seitenleiste</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1530"/>
+    <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
+    <translation>Schalte das Fenster der unteren Seitenleiste um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1531"/>
-    <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
-    <translation>Schalte das Fenster der unteren Seitenleiste um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1532"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the bottom sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the bottom sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Fenster der unteren Seitenleiste um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Fenster der unteren Seitenleiste nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1344"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1343"/>
     <source>&amp;Debug-Viewer</source>
     <translation>&amp;Debuganzeige</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1345"/>
+    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
+    <translation>Schalte das Debugfenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1346"/>
-    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
-    <translation>Schalte das Debugfenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1347"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Debug-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Debug-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Debugfenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Debugfenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1355"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1354"/>
     <source>Activate Debug-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Debuganzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1769"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1768"/>
     <source>SQL Browser</source>
     <translation>SQL Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1769"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1768"/>
     <source>SQL &amp;Browser...</source>
     <translation>SQL &amp;Browser...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1772"/>
+    <source>Browse a SQL database</source>
+    <translation>Erforsche eine SQL Datenbank</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1773"/>
-    <source>Browse a SQL database</source>
-    <translation>Erforsche eine SQL Datenbank</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1774"/>
     <source>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse a SQL database.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Erforsche eine SQL Datenbank.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4100"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4105"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start SQL Browser.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der SQL Browser konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass er als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2699"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2698"/>
     <source>Error log found</source>
     <translation>Fehlerbericht gefunden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2699"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2698"/>
     <source>An error log file was found. What should be done with it?</source>
     <translation>Es wurde eine Fehlerberichtsdatei gefunden. Was soll mit ihr geschehen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2710"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2709"/>
     <source>Send Bug Email</source>
     <translation>Sende Fehlerbericht</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2713"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2712"/>
     <source>Ignore and Delete</source>
     <translation>Ignorieren und Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2716"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2715"/>
     <source>Ignore but Keep</source>
     <translation>Ignorieren aber Behalten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1793"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1792"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation>Web-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1793"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1792"/>
     <source>&amp;Web Browser...</source>
     <translation>&amp;Web-Browser...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1805"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1804"/>
     <source>Icon Editor</source>
     <translation>Icon Editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1805"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1804"/>
     <source>&amp;Icon Editor...</source>
     <translation>&amp;Icon Editor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3911"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3916"/>
     <source>Qt 3 support</source>
     <translation>Qt 3 Unterstützung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2107"/>
-    <source>&lt;b&gt;PySide Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;PySide Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige die PySide Dokumentation an. Abhängig von den Einstellungen, wird Erics interner Hilfeanzeiger, ein Web-Browser oder Qt Assistant verwendet.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4478"/>
-    <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Der PySide Dokumentations Startpunkt ist nicht konfiguriert.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2104"/>
-    <source>PySide Documentation</source>
-    <translation>PySide Dokumentation</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2104"/>
-    <source>Py&amp;Side Documentation</source>
-    <translation>Py&amp;Side Dokumentation</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2106"/>
+    <source>&lt;b&gt;PySide Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;PySide Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige die PySide Dokumentation an. Abhängig von den Einstellungen, wird Erics interner Hilfeanzeiger, ein Web-Browser oder Qt Assistant verwendet.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4483"/>
+    <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Der PySide Dokumentations Startpunkt ist nicht konfiguriert.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2103"/>
+    <source>PySide Documentation</source>
+    <translation>PySide Dokumentation</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2103"/>
+    <source>Py&amp;Side Documentation</source>
+    <translation>Py&amp;Side Dokumentation</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2105"/>
     <source>Open PySide Documentation</source>
     <translation>Öffne die PySide Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1563"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1562"/>
     <source>&lt;b&gt;Helpviewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the eric5 web browser. This window will show HTML help files and help from Qt help collections. It has the capability to navigate to links, set bookmarks, print the displayed help and some more features. You may use it to browse the internet as well&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If called with a word selected, this word is search in the Qt help collection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hilfe-Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige den eric5 Web-Browser an. Dieses Fenster zeigt Hilfedateien im HTML-Format und Qt Hilfesammlungen an. In ihm kann über Hyperlinks navigiert, Lesezeichen gesetzt und neben anderen Funktionen die dargestellte Seite ausgedruckt werden. Er kann auch zum Surfen im Internet benutzt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wenn es mit einem selektierten Wort aufgerufen wird, so wird dieses Wort in der Qt Hilfesammlung gesucht.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1593"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1592"/>
     <source>&lt;b&gt;Check for Updates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Checks the internet for updates of eric5.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Auf Aktualisierungen prüfen...&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dies prüft im Internet auf Verfügbarkeit von Updates von eric5.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1605"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1604"/>
     <source>&lt;b&gt;Show downloadable versions...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the eric5 versions available for download from the internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige verfügbare Versionen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt die eric5 Versionen, die vom Internet heruntergeladen werden können.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1796"/>
+    <source>Start the eric5 Web Browser</source>
+    <translation>Startet den eric5 Web-Browser</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1797"/>
-    <source>Start the eric5 Web Browser</source>
-    <translation>Startet den eric5 Web-Browser</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1798"/>
     <source>&lt;b&gt;Web Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse the Internet with the eric5 Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Web-Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Durchforste das Internet mit dem eric5 Web-Browser.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1808"/>
+    <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
+    <translation>Starte den eric5 Icon Editor</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1809"/>
-    <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
-    <translation>Starte den eric5 Icon Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1810"/>
     <source>&lt;b&gt;Icon Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric5 Icon Editor for editing simple icons.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Icon Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Startet den eric5 Icon Editor zumEditieren einfacher Icons.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1866"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1865"/>
     <source>&lt;b&gt;Show external tools&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to show the path and versions of all extenal tools used by eric5.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige externe Werkzeuge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog, der die Pfade und Versionen der von eric5 genutzten externen Werkzeuge anzeigt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2089"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2088"/>
     <source>&lt;b&gt;Eric API Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Eric API documentation. The location for the documentation is the Documentation/Source subdirectory of the eric5 installation directory.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eric API Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige die Eric API Dokumentation an. Der Pfad für die Dokumentation ist das Unterverzeichnis Documentation/Source im eric5 Installationverzeichnis.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3911"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3916"/>
     <source>Qt v.3 is not supported by eric5.</source>
     <translation>Qt v.3 wird von eric5 nicht unterstützt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4687"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4692"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k);;Compressed keyboard shortcut file (*.e4kz)</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehls Datei (*.e4k);;Komprimierte Tastaturkurzbefehls Datei (*.e4kz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4716"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4721"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k *.e4kz)</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehls Datei (*.e4k *.e4kz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5380"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5385"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric5 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation>Eine Aktualisierung auf &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; von Eric5 ist unter &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; verfügbar. Wollen Sie sie laden?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5392"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5397"/>
     <source>Eric5 is up to date</source>
     <translation>Eric5 ist aktuell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5392"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5397"/>
     <source>You are using the latest version of eric5</source>
     <translation>Sie verwenden die aktuellste Version von eric5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5494"/>
     <source>eric5 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation>eric5 wurde noch nicht konfiguriert. Der Konfigurationsdialog wird nun gestartet.</translation>
   </message>
@@ -33992,7 +34003,7 @@
 <context>
   <name>Utilities</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="821"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="839"/>
     <source>&lt;p&gt;You may use %-codes as placeholders in the string. Supported codes are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;column of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directory of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;filename of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;home directory of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;line of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;path of the current project&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selected text of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;username of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the percent sign&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sie können %-Codes als Platzhalter in der Eingabe verwenden. Unterstützte Codes sind:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Spalte des Cursor des aktuellen Editors&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Verzeichnis des aktuellen Editors&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Dateiname des aktuellen Editors&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Home-Verzeichnis des aktullen Nutzers&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Zeile des Cursor des aktuellen Editors&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Pfad des aktuellen Projektes&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selektierter Text des aktuellen Editors&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Nutzername des aktuellen Nutzers&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;das Prozentzeichen&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
Binary file i18n/eric5_es.qm has changed
--- a/i18n/eric5_es.ts	Sat Mar 13 17:31:11 2010 +0000
+++ b/i18n/eric5_es.ts	Sat Mar 13 17:39:00 2010 +0000
@@ -1930,7 +1930,7 @@
 <context>
   <name>CodingError</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="72"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="90"/>
     <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
     <translation>La codificación &apos;{0}&apos; es incorrecta para el texto indicado.</translation>
   </message>
@@ -10627,112 +10627,112 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="547"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="568"/>
     <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Abrir enlace en Nueva Pestaña Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="188"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="209"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ventana de Ayuda&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Esta ventana muestra la información de ayuda seleccionada.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="627"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Inspector Web...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Compruebe que la dirección no tenga errores como &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.ejemplo.org en lugar de &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.ejemplo.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Si la dirección es correcta, intente comprobar la conexión de red.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Si el ordenador o la red están protegidos por un firewall o un proxy, asegúrese de que al navegador se le permite acceder a la red.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="580"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="601"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation>Marcador a esta Página</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="551"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="572"/>
     <source>Save Lin&amp;k</source>
     <translation>Guardar &amp;Enlace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="552"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="573"/>
     <source>Bookmark this Link</source>
     <translation>Marcador a este Enlace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="555"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="576"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Copiar Enlace al Portapapeles</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="560"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="581"/>
     <source>Open Image in New Tab</source>
     <translation>Abrir Imagen en Nueva Pestaña</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="564"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="585"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Guardar imagen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="565"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="586"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Copiar Imagen al Portapapeles</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="566"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="587"/>
     <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
     <translation>Copiar Ubicación de la Imagen al Portapapeles</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="369"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="390"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation>Navegador Web</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="570"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="591"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Bloquear Imagen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="594"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="615"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Buscar con...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="329"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="350"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no existe.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="369"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="390"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;No se ha podido ejecutar un visor para el archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="351"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="372"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;No se pudo ejecutar una aplicación para la URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="864"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="885"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Error al cargar la página: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Al conectar con: {0}.</translation>
   </message>
@@ -11385,27 +11385,27 @@
 <context>
   <name>HelpWebSearchWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="141"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="138"/>
     <source>Suggestions</source>
     <translation>Sugerencias</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="149"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="146"/>
     <source>No Recent Searches</source>
     <translation>No hay búsquedas recientes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="153"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="150"/>
     <source>Recent Searches</source>
     <translation>Búsquedas Recientes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="290"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="284"/>
     <source>Clear Recent Searches</source>
     <translation>Limpiar Búsquedas recientes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="281"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="275"/>
     <source>Add &apos;{0}&apos;</source>
     <translation>Añadir &apos;{0}&apos;</translation>
   </message>
@@ -14774,27 +14774,27 @@
 <context>
   <name>JavaScriptEricObject</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="65"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="75"/>
     <source>Welcome to Eric Web Browser!</source>
     <translation>¡Bienvenido al Navegador Web de Eric!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="66"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="76"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation>Navegador Web de Eric</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="67"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="77"/>
     <source>Search!</source>
     <translation>¡Buscar!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="68"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="78"/>
     <source>About Eric</source>
     <translation>Acerca de Eric</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="95"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="116"/>
     <source>Search results provided by {0}</source>
     <translation>Buscar resultados proporcionados por {0}</translation>
   </message>
@@ -18829,7 +18829,7 @@
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2837"/>
     <source>Project Files (*.e4p);;Compressed Project Files (*.e4pz)</source>
-    <translation>Archivos de proyecto (*.e4p):::Archivos de proyecto comprimido (*.e4pz)</translation>
+    <translation>Archivos de proyecto (*.e4p);;Archivos de proyecto comprimido (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2853"/>
@@ -23358,20 +23358,30 @@
 <context>
   <name>SearchReplaceWidget</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="441"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="470"/>
     <source>&apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; no se ha encontrado.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="542"/>
     <source>Replaced {0} occurrences.</source>
     <translation>Se han reemplazado {0} ocurrencias.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="517"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="546"/>
     <source>Nothing replaced because &apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation>No se ha reemplazado nada porque &apos;{0}&apos; no se ha encontrado.</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="116"/>
+    <source>Find Next</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="124"/>
+    <source>Find Prev</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SearchWidget</name>
@@ -30041,6 +30051,11 @@
 cambiar a través del diálogo de preferencias.Pulse el botón de ayuda para más información.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Templates/TemplatePropertiesDialog.py" line="109"/>
+    <source>&lt;p&gt;To use variables in a template, you just have to enclose the variablename with $-characters. When you use the template, you will then be asked for a value for this variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Example template: This is a $VAR$&lt;/p&gt;&lt;p&gt;When you use this template you will be prompted for a value for the variable $VAR$. Any occurrences of $VAR$ will then be replaced with whatever you&apos;ve entered.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you need a single $-character in a template, which is not used to enclose a variable, type $$(two dollar characters) instead. They will automatically be replaced with a single $-character when you use the template.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you want a variables contents to be treated specially, the variablename must be followed by a &apos;:&apos; and one formatting specifier (e.g. $VAR:ml$). The supported specifiers are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;ml&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Specifies a multiline formatting. The first line of the variable contents is prefixed with the string occuring before the variable on the same line of the template. All other lines are prefixed by the same amount of whitespace as the line containing the variable.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;rl&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Specifies a repeated line formatting. Each line of the variable contents is prefixed with the string occuring before the variable on the same line of the template.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The following predefined variables may be used in a template:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;date&lt;/td&gt;&lt;td&gt;today&apos;s date in ISO format (YYYY-MM-DD)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;year&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the current year&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;project_name&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the name of the project (if any)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;path_name&lt;/td&gt;&lt;td&gt;full path of the current file&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;dir_name&lt;/td&gt;&lt;td&gt;full path of the parent directory&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;file_name&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the current file name (without directory)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;base_name&lt;/td&gt;&lt;td&gt;like &lt;i&gt;file_name&lt;/i&gt;, but without extension&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;ext&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the extension of the current file&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you want to change the default delimiter to anything different, please use the configuration dialog to do so.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Para utilizar variables en una plantilla, solo tiene que delimitar el nombre de variable con caracteres $. Cuando utilice la plantilla, se le preguntará por un valor para esta variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ejemplo de plantilla: Esto es una $VAR$&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cuando utilice esta plantilla, se le preguntará por un valor para la variable $VAR$. Cualquier ocurrencia de $VAR$ será reemplazada por el valor proporcionado.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si necesita utilizar un carácter $ dentro de la plantilla, no siendo utilizado este para delimitar una variable, introduzca $$ (dos caracteres $). Se reemplazarán automáticamente por un único carácter $ cuando utilice la plantilla.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si desea que el contenido de una variable sea tratado de manera especial, el nombre de variable debe estar seguido por un &apos;:&apos; y un especificador de formato (por ejemplo $VAR:ml$). Los especificadores soportados son:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;ml&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Especifica un formato multilínea. A la primera línea de los contenidos de la variable se le antepone la cadena que hay antes de la variable en la misma línea de la plantilla. Al resto de las líneas se les antepone la misma cantidad de espacios en blanco que la línea que contiene la variable.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;rl&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Especifica un formato de repetición de líneas. A cada línea de los contenidos de la variable se le antepone la cadena que hay antes de la variable en la misma línea de la plantilla.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Las siguientes variables predefinidas se pueden utilizar en una plantilla:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;date&lt;/td&gt;&lt;td&gt;fecha actual formato ISO (AAAA-MM-DD)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;year&lt;/td&gt;&lt;td&gt;el año actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;project_name&lt;/td&gt;&lt;td&gt;el nombre del proyecto (si existe)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;path_name&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ruta completa del archivo actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;dir_name&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ruta completa del directorio padre&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;file_name&lt;/td&gt;&lt;td&gt;nombre del archivo actual (sin directorio)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;base_name&lt;/td&gt;&lt;td&gt;como &lt;i&gt;file_name&lt;/i&gt;, pero sin extensión de archivo&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;ext&lt;/td&gt;&lt;td&gt;la extensión del archivo actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si desea cambiar el delimitador a otro distinto, por favor utilice el diálogo de configuración para hacerlo.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Templates/TemplatePropertiesDialog.ui" line="31"/>
     <source>Enter the name of the template/group. Templates are autocompleted upon this name.</source>
     <translation>Introduzca el nombre de la plantilla/grupo. Las plantillas son autocompletadas en base a este nombre.</translation>
@@ -33938,7 +33953,7 @@
 <context>
   <name>Utilities</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="821"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="839"/>
     <source>&lt;p&gt;You may use %-codes as placeholders in the string. Supported codes are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;column of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directory of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;filename of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;home directory of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;line of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;path of the current project&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selected text of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;username of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the percent sign&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Puede utilizar %-códigos como marcadores en la cadena. Los valores sportados son:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;columna del cursos en el editor actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directorio del editor actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;nombre de archivo del editor actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directorio home del usuario actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;línea del cursor en el editor actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ruta del proyecto actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;texto seleccionado en el editor actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;nombre de usuario del usuario actual&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;signo de porcentaje&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric5_fr.ts	Sat Mar 13 17:31:11 2010 +0000
+++ b/i18n/eric5_fr.ts	Sat Mar 13 17:39:00 2010 +0000
@@ -168,27 +168,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="81"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="82"/>
     <source>Add Custom Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="84"/>
     <source>Learn more about writing rules...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="90"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="91"/>
     <source>Update Subscription</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="94"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="95"/>
     <source>Browse Subscriptions...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="99"/>
     <source>Remove Subscription</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -201,7 +201,7 @@
 <context>
   <name>AdBlockManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="116"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="119"/>
     <source>Custom Rules</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -217,42 +217,42 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="205"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="207"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="280"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="282"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="272"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="274"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="301"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="303"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="197"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="199"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="205"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="207"/>
     <source>Adblock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="258"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="260"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="301"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="303"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2124,7 +2124,7 @@
     <translation type="obsolete">L&apos;encodage &apos;%1&apos; n&apos;est pas adapté pour le texte.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="72"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="90"/>
     <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11649,17 +11649,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Le fichier d&apos;aide &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; n&apos;existe pas.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="547"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="568"/>
     <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Ouvrir le lien dans un nouvel onglet<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="188"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="209"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Fenêtre d&apos;aide&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cette fenêtre affiche l&apos;aide sélectionnée&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="627"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Inspecteur Web...</translation>
   </message>
@@ -11669,97 +11669,97 @@
     <translation type="obsolete">&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenêtre d&apos;aide&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Impossible de charger l&apos;URL demandée &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raison: %2&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="580"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="601"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="551"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="572"/>
     <source>Save Lin&amp;k</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="552"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="573"/>
     <source>Bookmark this Link</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="555"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="576"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="560"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="581"/>
     <source>Open Image in New Tab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="564"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="585"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation type="unfinished">Enregistrer l&apos;image</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="565"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="586"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="566"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="587"/>
     <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="369"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="390"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">Navigateur Web</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="570"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="591"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="594"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="615"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="329"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="350"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="369"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="390"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="351"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="372"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="864"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="885"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="873"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="894"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -12565,27 +12565,27 @@
 <context>
   <name>HelpWebSearchWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="141"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="138"/>
     <source>Suggestions</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="149"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="146"/>
     <source>No Recent Searches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="153"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="150"/>
     <source>Recent Searches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="290"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="284"/>
     <source>Clear Recent Searches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="281"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="275"/>
     <source>Add &apos;{0}&apos;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16202,27 +16202,27 @@
 <context>
   <name>JavaScriptEricObject</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="65"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="75"/>
     <source>Welcome to Eric Web Browser!</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="66"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="76"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="67"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="77"/>
     <source>Search!</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="68"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="78"/>
     <source>About Eric</source>
     <translation type="unfinished">À propos d&apos;Eric</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="95"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="116"/>
     <source>Search results provided by {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -26144,20 +26144,30 @@
     <translation type="obsolete">Aucun remplacement car &apos;%1&apos; est introuvable.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="441"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="470"/>
     <source>&apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="542"/>
     <source>Replaced {0} occurrences.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="517"/>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="546"/>
     <source>Nothing replaced because &apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="116"/>
+    <source>Find Next</source>
+    <translation type="unfinished">Suivant</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="124"/>
+    <source>Find Prev</source>
+    <translation type="unfinished">Précédent</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SearchWidget</name>
@@ -35663,7 +35673,7 @@
     <translation type="obsolete">Fenêtre de débogage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1429"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1428"/>
     <source>Log-Viewer</source>
     <translation>Fenêtre de log</translation>
   </message>
@@ -35708,22 +35718,22 @@
     <translation type="obsolete">%1 - %2 - Mode passif</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1253"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1252"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Quitter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1253"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1252"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Quitter</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1257"/>
+    <source>Quit the IDE</source>
+    <translation>Quitter l&apos;IDE</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1258"/>
-    <source>Quit the IDE</source>
-    <translation>Quitter l&apos;IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1259"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This quits the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Quitter l&apos;IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cette commande fait quitter l&apos;IDE. Toutes les modifications non-enregistrées devraient d&apos;abord être enregistrées. Tous les programmes Python débogués seront stoppés et les préférences seront écrites sur le disque.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -35743,52 +35753,52 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Active/Désactive la fenêtre de navigation de débogage&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche ou masque la fenêtre contenant les informations sur le programme débogué.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1429"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1428"/>
     <source>&amp;Log-Viewer</source>
     <translation>Fenêtre de &amp;log</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1430"/>
+    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
+    <translation>Active/Désactive la fenêtre de log</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1431"/>
-    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
-    <translation>Active/Désactive la fenêtre de log</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1432"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Log-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Log-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Active/Désactive la fenêtre de Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche ou masque la fenêtre contenant les sorties standard et d&apos;erreur d&apos;Eric .&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1539"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Qu&apos;est-ce que c&apos;est ?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1539"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Qu&apos;est-ce que c&apos;est?</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1544"/>
+    <source>Context sensitive help</source>
+    <translation>Aide contextuelle</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1545"/>
-    <source>Context sensitive help</source>
-    <translation>Aide contextuelle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1546"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Affiche l&apos;aide contextuelle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dans le mode &quot;Qu&apos;est-ce que c&apos;est?&quot;, la souris est affichée avec un point d&apos;interrogation, et on peut cliquer sur les éléments de l&apos;interface pour obtenir une courte description de l&apos;élément. Cette fonction peut être obtenue avec le bouton d&apos;aide contextuelle de la barre principale.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
     <source>Helpviewer</source>
     <translation>Visionneur d&apos;aide</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
     <source>&amp;Helpviewer...</source>
     <translation>Visionneur d&apos;&amp;aide...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1562"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1561"/>
     <source>Open the helpviewer window</source>
     <translation>Ouvre le visualiseur d&apos;aide</translation>
   </message>
@@ -35798,137 +35808,137 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Visionneur d&apos;aide&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche le visualiseur d&apos;aide. Cette fenêtre affiche les fichiers d&apos;aide HTML. On peut alors naviguer entre les liens, définir des signets ou encore imprimer des pages d&apos;aide.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1580"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1579"/>
     <source>Show Versions</source>
     <translation>Afficher les versions</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1580"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1579"/>
     <source>Show &amp;Versions</source>
     <translation>Afficher les &amp;versions</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1581"/>
+    <source>Display version information</source>
+    <translation>Affiche les informations sur les versions</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1582"/>
-    <source>Display version information</source>
-    <translation>Affiche les informations sur les versions</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1583"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Versions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display version information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Afficher les versions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les informations sur les versions.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2646"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2645"/>
     <source>Report Bug</source>
     <translation>Rapport de bogue</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1614"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1613"/>
     <source>Report &amp;Bug...</source>
     <translation>Rapport de &amp;bogue...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1615"/>
+    <source>Report a bug</source>
+    <translation>Envoyer un rapport de bogue</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1616"/>
-    <source>Report a bug</source>
-    <translation>Envoyer un rapport de bogue</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1617"/>
     <source>&lt;b&gt;Report Bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to report a bug.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rapport de bogue...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une fenêtre pour envoyer un rapport de bogue.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2303"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2302"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation>Tests unitaires</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1636"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1635"/>
     <source>&amp;Unittest...</source>
     <translation>&amp;Tests unitaires...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1640"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1639"/>
     <source>Start unittest dialog</source>
     <translation>Ouvre la fenêtre Unitest</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1817"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1816"/>
     <source>Preferences</source>
     <translation>Préférences</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1817"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1816"/>
     <source>&amp;Preferences...</source>
     <translation>&amp;Préférences...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1819"/>
+    <source>Set the prefered configuration</source>
+    <translation>Édition des préférences</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1820"/>
-    <source>Set the prefered configuration</source>
-    <translation>Édition des préférences</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1821"/>
     <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Préférences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Edite les valeurs souhaitées pour la configuration du logiciel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1902"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1901"/>
     <source>Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Raccourcis clavier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1902"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1901"/>
     <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Raccourcis claviers...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1904"/>
+    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Définition des raccourcis clavier</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1905"/>
-    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Définition des raccourcis clavier</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1906"/>
     <source>&lt;b&gt;Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the keyboard shortcuts of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Raccourcis claviers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Edite les raccourcis claviers pour l&apos;application.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4707"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4712"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Exporter les raccourcis clavier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1914"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1913"/>
     <source>&amp;Export Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Exporter les raccourcis claviers...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1917"/>
+    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Exporte les raccourcis claviers</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1918"/>
-    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Exporte les raccourcis claviers</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1919"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Exporter les raccourcis clavier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exporte les raccourcis claviers de l&apos;application.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4716"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4721"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Importer des raccourcis clavier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1927"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1926"/>
     <source>&amp;Import Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Importer des raccourcis clavier...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1930"/>
+    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Importe des raccourcis clavier</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1931"/>
-    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Importe des raccourcis clavier</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1932"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Importer des raccourcis clavier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Importe des raccourcis claviers de l&apos;application.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -35948,67 +35958,67 @@
     <translation type="obsolete">Lance la documentation Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2067"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2066"/>
     <source>Python Documentation</source>
     <translation>Documentation Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2067"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2066"/>
     <source>&amp;Python Documentation</source>
     <translation>Documentation &amp;Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2069"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2068"/>
     <source>Open Python Documentation</source>
     <translation>Lance la documentation Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2157"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2156"/>
     <source>E&amp;xtras</source>
     <translation>E&amp;xtras</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2171"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2170"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Outils</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2202"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2201"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>&amp;Fenêtre</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2236"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2235"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>A&amp;ide</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2302"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2301"/>
     <source>Tools</source>
     <translation>Outils</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3965"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3970"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Aide</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2304"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2303"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Configuration</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2209"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2208"/>
     <source>&amp;Toolbars</source>
     <translation>&amp;Barres d&apos;Outils</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4073"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4078"/>
     <source>Problem</source>
     <translation>Problème</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4209"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4214"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Erreur du processus</translation>
   </message>
@@ -36018,123 +36028,123 @@
     <translation>Initialisation du serveur d&apos;application...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1641"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1640"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform unit tests. The dialog gives you the ability to select and run a unittest suite.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tests unitaires&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Effectue les tests d&apos;unitaires. Cette fenêtre permet de sélectionner et de lancer une suite de tests unitaires.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1649"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1648"/>
     <source>Unittest Restart</source>
     <translation>Relancer les tests unitaires</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1649"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1648"/>
     <source>&amp;Restart Unittest...</source>
     <translation>&amp;Relancer les tests unitaires...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1652"/>
+    <source>Restart last unittest</source>
+    <translation>Relancer le dernier test unitaire</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1653"/>
-    <source>Restart last unittest</source>
-    <translation>Relancer le dernier test unitaire</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1654"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restart the unittest performed last.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Relancer le dernier test unitaire&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Relance le dernier test unitaire effectué.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1662"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1661"/>
     <source>Unittest Script</source>
     <translation>Script de tests unitaires</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1662"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1661"/>
     <source>Unittest &amp;Script...</source>
     <translation>&amp;Script de tests unitaires...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1665"/>
+    <source>Run unittest with current script</source>
+    <translation>Lance les tests unitaires sur le script courant</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1666"/>
-    <source>Run unittest with current script</source>
-    <translation>Lance les tests unitaires sur le script courant</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1667"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current script.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Script de tests unitaires&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lance les tests unitaires sur le script en cours.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3749"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3754"/>
     <source>Unittest Project</source>
     <translation>Projet de tests unitaires</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1675"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1674"/>
     <source>Unittest &amp;Project...</source>
     <translation>&amp;Projet de tests unitaires...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1678"/>
+    <source>Run unittest with current project</source>
+    <translation>Lance les tests unitaires sur le projet courant</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1679"/>
-    <source>Run unittest with current project</source>
-    <translation>Lance les tests unitaires sur le projet courant</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1680"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Projet de tests unitaires&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lance les tests unitaires sur le projet en cours.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1745"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1744"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Comparaison de fichiers</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1745"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1744"/>
     <source>&amp;Compare Files...</source>
     <translation>&amp;Comparaison de fichiers...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1759"/>
+    <source>Compare two files</source>
+    <translation>Compare deux fichiers</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1748"/>
+    <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Comparaison de Fichiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une fenêtre pour comparer deux fichiers.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
+    <source>Compare Files side by side</source>
+    <translation>Comparaison de fichiers côte à côte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
+    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
+    <translation>Comparaison &amp;côte à côte...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1760"/>
-    <source>Compare two files</source>
-    <translation>Compare deux fichiers</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1749"/>
-    <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Comparaison de Fichiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une fenêtre pour comparer deux fichiers.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1756"/>
-    <source>Compare Files side by side</source>
-    <translation>Comparaison de fichiers côte à côte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1756"/>
-    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
-    <translation>Comparaison &amp;côte à côte...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1761"/>
     <source>&lt;b&gt;Compare Files side by side&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files and show the result side by side.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Comparaison de fichiers côte à côte&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une fenêtre pour comparer deux fichiers et affiche les différences côte à côte.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2142"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2141"/>
     <source>&amp;Unittest</source>
     <translation>Tests &amp;unitaires</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3749"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3754"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Il n&apos;y a pas de script principal défini dans le projet en cours. Abandon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5094"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5099"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Erreur de suppression</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1407"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1406"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Navigateur de fichiers</translation>
   </message>
@@ -36144,67 +36154,67 @@
     <translation type="obsolete">%1 - %2 - %3 - Mode Passif</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1270"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1269"/>
     <source>Edit Profile</source>
     <translation>Profil d&apos;Edition</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1274"/>
+    <source>Activate the edit view profile</source>
+    <translation>Active la fenêtre d&apos;édition des profils Edition/Débogage</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1275"/>
-    <source>Activate the edit view profile</source>
-    <translation>Active la fenêtre d&apos;édition des profils Edition/Débogage</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1276"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Edit View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Edition des profils&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Active la fenêtre d&apos;édition des profils Edition/Débogage. On peut y configurer les différentes fenêtres devant apparaitre en mode Edition ou Débogage.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1285"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1284"/>
     <source>Debug Profile</source>
     <translation>Profil Débogage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1290"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1289"/>
     <source>Activate the debug view profile</source>
     <translation>Active le profil Débogage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1292"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1291"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Debug View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profil Debogage&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Active le profil Bébogage. La fenêtre affichée dans ce mode peut être configurée avec la fenêtre &quot;Edition des profils&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1407"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1406"/>
     <source>File-&amp;Browser</source>
     <translation>Navigateur de &amp;Fichier</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1408"/>
+    <source>Toggle the File-Browser window</source>
+    <translation>Active/Désactive la fenêtre de navigation de fichiers</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1409"/>
-    <source>Toggle the File-Browser window</source>
-    <translation>Active/Désactive la fenêtre de navigation de fichiers</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1410"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the File-Browser window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the File-Browser window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Active/Désactive la fenêtre de navigation de fichiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche le navigateur de fichiers s&apos;il est masqué et réciproquement.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1875"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1874"/>
     <source>View Profiles</source>
     <translation>Profils de visualisation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1875"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1874"/>
     <source>&amp;View Profiles...</source>
     <translation>Profils de &amp;Visualisation...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1877"/>
+    <source>Configure view profiles</source>
+    <translation>Configuration des profils de visualisation</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1878"/>
-    <source>Configure view profiles</source>
-    <translation>Configuration des profils de visualisation</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1879"/>
     <source>&lt;b&gt;View Profiles&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the view profiles. With this dialog you may set the visibility of the various windows for the predetermined view profiles.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profils de Visualisation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure les modes de visualisation de l&apos;éditeur (modes Edition/Débogage). Avec cet fenêtre de configuration, on peut sélectionner les sous-fenêtres actives par défaut pour chacun des mode de visualisation.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36244,42 +36254,42 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; n&apos;est pas un fichier.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1723"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1722"/>
     <source>UI Previewer</source>
     <translation>Visionneur d&apos;UI</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1723"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1722"/>
     <source>&amp;UI Previewer...</source>
     <translation>Visionneur d&apos;&amp;UI...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1725"/>
+    <source>Start the UI Previewer</source>
+    <translation>Démarre le Visionneur d&apos;UI</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1726"/>
-    <source>Start the UI Previewer</source>
-    <translation>Démarre le Visionneur d&apos;UI</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1727"/>
     <source>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the UI Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Visulaiseur d&apos;UI&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Démarre le visualiseur d&apos;UI.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1734"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1733"/>
     <source>Translations Previewer</source>
     <translation>Visionneur de traductions</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1734"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1733"/>
     <source>&amp;Translations Previewer...</source>
     <translation>Visionneur de &amp;Traductions...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1736"/>
+    <source>Start the Translations Previewer</source>
+    <translation>Démarre le visionneur de traductions</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1737"/>
-    <source>Start the Translations Previewer</source>
-    <translation>Démarre le visionneur de traductions</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1738"/>
     <source>&lt;b&gt;Translations Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the Translations Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Visionneur de traductions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Démarre le visionneur de traductions.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36294,67 +36304,67 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible de démarrer le visionneur de traductions.&lt;br&gt;Assurez-vous qu&apos;il est bien ici &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1365"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1364"/>
     <source>Shell</source>
     <translation>Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1365"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1364"/>
     <source>&amp;Shell</source>
     <translation>&amp;Shell</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1366"/>
+    <source>Toggle the Shell window</source>
+    <translation>Affiche/Masque la fenêtre Shell</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1367"/>
-    <source>Toggle the Shell window</source>
-    <translation>Affiche/Masque la fenêtre Shell</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1368"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Shell window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Shell window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Affiche/Masque la fenêtre Shell&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Afficher la fenêtre Shell si elle est masquée et réciproquement.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1852"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1851"/>
     <source>Reload APIs</source>
     <translation>Recharger les APIs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1852"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1851"/>
     <source>Reload &amp;APIs</source>
     <translation>Recharger les &amp;APIs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1865"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1864"/>
     <source>Reload the API information</source>
     <translation>Recharger les informations des API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1855"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1854"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reload the API information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Recharger les APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Recharger les informations des API.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1450"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1449"/>
     <source>Task-Viewer</source>
     <translation>Visualisueur de tâches</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1450"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1449"/>
     <source>T&amp;ask-Viewer</source>
     <translation>Gestionnaire de t&amp;aches</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1451"/>
+    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
+    <translation>Afficher/Masquer la fenêtre des tâches</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1452"/>
-    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
-    <translation>Afficher/Masquer la fenêtre des tâches</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1453"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Task-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Task-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Afficher/Masque la fenêtre des tâches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Afficher la fenêtre des tâches si elle est masquée et réciproquement..&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4845"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Enregistrement des tâches</translation>
   </message>
@@ -36364,7 +36374,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible d&apos;enregistrer le fichier de tâches &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4897"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4902"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Lecture des tâches</translation>
   </message>
@@ -36379,12 +36389,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Format non reconnut pour le fichier de tâches &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2070"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2069"/>
     <source>&lt;b&gt;Python Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the python documentation. If no documentation directory is configured, the location of the python documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the python executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHONDOCDIR in your environment to override this. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Documentation Python&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche la documentation Python. Si aucun répertoire de documentation n&apos;est configuré, le répertoire de documentation est supposé etre le répertoire doc du répertoire contenant l&apos;executable Python sousWindows et &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; sous Unix. Définir la variable d&apos;environnement PYTHONDOCDIR pour ne pas en tenir compte. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3965"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3970"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Aucun visualiseur personalisé n&apos;est sélectionné. Prière d&apos;en spécifier un dans les préférences.</translation>
   </message>
@@ -36394,7 +36404,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible de démarrer le visualiseur personalisé.&lt;br&gt;Assurez-vous qu&apos;il est bien ici &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4493"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4498"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Documentation Manquante</translation>
   </message>
@@ -36404,27 +36414,27 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible de trouver le point racine &quot;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&quot; de la documentation.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2646"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2645"/>
     <source>Email address or mail server address is empty. Please configure your Email settings in the Preferences Dialog.</source>
     <translation>L&apos;adresse mail ou l&apos;adresse du serveur mail est vide. Veuillez configurer vos paramètres mails dans la fenêtre des Préférences.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1471"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1470"/>
     <source>Template-Viewer</source>
     <translation>Gestionnaire de gabarits</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1473"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1472"/>
     <source>Toggle the Template-Viewer window</source>
     <translation>Active/Désactive la fenêtre de gabarits</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1475"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1474"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Template-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Template-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Afficher/Masquer la fenêtre de gabarits&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche la fenêtre de gabarits si elle est masquée, et réciproquement&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1312"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1311"/>
     <source>Alt+Shift+P</source>
     <translation>Alt+Shift+P</translation>
   </message>
@@ -36434,142 +36444,142 @@
     <translation type="obsolete">Activer le navigateur de débogage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1355"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1354"/>
     <source>Alt+Shift+D</source>
     <translation>Alt+Shift+D</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1377"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1376"/>
     <source>Activate Shell</source>
     <translation>Activer le Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1377"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1376"/>
     <source>Alt+Shift+S</source>
     <translation>Alt+Shift+S</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1419"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1418"/>
     <source>Activate File-Browser</source>
     <translation>Activer le navigateur de fichiers</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1419"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1418"/>
     <source>Alt+Shift+F</source>
     <translation>Alt+Shift+F</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1440"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1439"/>
     <source>Activate Log-Viewer</source>
     <translation>Activer le gestionnaire de log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1461"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1460"/>
     <source>Activate Task-Viewer</source>
     <translation>Activer le gestionnaire de tâches</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1461"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1460"/>
     <source>Alt+Shift+T</source>
     <translation>Alt+Shift+T</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1484"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1483"/>
     <source>Activate Template-Viewer</source>
     <translation>Activer le gestionnaire de gabarits</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1334"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1333"/>
     <source>Alt+Shift+M</source>
     <translation>Alt+Shift+M</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1940"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1939"/>
     <source>Activate current editor</source>
     <translation>Activer l&apos;éditeur courant</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1940"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1939"/>
     <source>Alt+Shift+E</source>
     <translation>Alt+Shift+E</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1950"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1949"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1958"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1957"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Shift+Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1440"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1439"/>
     <source>Alt+Shift+G</source>
     <translation>Alt+Shift+G</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1693"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1692"/>
     <source>Qt-Designer 4</source>
     <translation>Qt-Designer 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1710"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1709"/>
     <source>Qt-Linguist 4</source>
     <translation>Qt-Linguist 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1695"/>
+    <source>Start Qt-Designer 4</source>
+    <translation>Lancer Qt-Designer 4</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1696"/>
-    <source>Start Qt-Designer 4</source>
-    <translation>Lancer Qt-Designer 4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1697"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lancer Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1712"/>
+    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
+    <translation>Lancer Qt-Linguist 4</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1713"/>
-    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
-    <translation>Lancer Qt-Linguist 4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1714"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lance Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2039"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2038"/>
     <source>Qt4 Documentation</source>
     <translation>Documentation Qt4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2039"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2038"/>
     <source>Qt&amp;4 Documentation</source>
     <translation>Documentation Qt&amp;4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2041"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2040"/>
     <source>Open Qt4 Documentation</source>
     <translation>Lance la Documentation Qt4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2086"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2085"/>
     <source>Eric API Documentation</source>
     <translation>Documentation pour les API Eric</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2086"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2085"/>
     <source>&amp;Eric API Documentation</source>
     <translation>Documentation pour les API &amp;Eric</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2088"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2087"/>
     <source>Open Eric API Documentation</source>
     <translation>Ouvre la documentation sur les APIs Eric</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3996"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4001"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Impossible de démarrer le visualiseur d&apos;aide.&lt;br&gt;Assurez-vous qu&apos;il est bien ici &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36579,58 +36589,58 @@
     <translation>Enregistrement des objets...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1300"/>
     <source>Project-Viewer</source>
     <translation>Gestionnaire de projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1344"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1343"/>
     <source>Debug-Viewer</source>
     <translation>Gestionnaire de débogage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1253"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1252"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation>Ctrl+Q</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1300"/>
     <source>&amp;Project-Viewer</source>
     <translation>Gestionnaire de &amp;projet</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1302"/>
+    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
+    <translation>Active/désactive la fenêtre de projet</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1303"/>
-    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
-    <translation>Active/désactive la fenêtre de projet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1304"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Project-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Project-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Active/Désactive la fenêtre de projet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche la fenêtre de projet si elle est masqué. La ferme si elle est ouverte.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1312"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1311"/>
     <source>Activate Project-Viewer</source>
     <translation>Activer le gestionnaire de projets</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1539"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <translation>Shift+F1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
     <source>F1</source>
     <translation>F1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1592"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1591"/>
     <source>Check for Updates</source>
     <translation>Rechercher des mises à jour</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1590"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1589"/>
     <source>Check for &amp;Updates...</source>
     <translation>Rechercher des &amp;mises à jour...</translation>
   </message>
@@ -36645,47 +36655,47 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Documentation Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche la documentation Qt. Suivant vos réglages, ceci va afficher l&apos;aide dans le visualiseur interne d&apos;Eric , ou lancer un navigateur web ou Qt Assistant. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2042"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2041"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Documentation Qt4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche la documentation Qt4. Suivant vos réglages, ceci va afficher l&apos;aide dans le visualiseur interne d&apos;Eric , ou lancer un navigateur web ou Qt Assistant. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2051"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2050"/>
     <source>PyQt4 Documentation</source>
     <translation> Documentation PyQt4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2051"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2050"/>
     <source>P&amp;yQt4 Documentation</source>
     <translation>Documentation P&amp;yQt4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2052"/>
+    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
+    <translation>Lance la documentation PyQt4</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2053"/>
-    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
-    <translation>Lance la documentation PyQt4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2054"/>
     <source>&lt;b&gt;PyQt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Documentation Qt4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche la documentation Qt4. Suivant vos réglages, ceci va afficher l&apos;aide dans le visualiseur interne d&apos;Eric , ou lancer un navigateur web ou Qt Assistant. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2176"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2175"/>
     <source>Select Tool Group</source>
     <translation>Sélection d&apos;un groupe d&apos;outils</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2184"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2183"/>
     <source>Se&amp;ttings</source>
     <translation>&amp;Configuration</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2306"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2305"/>
     <source>Profiles</source>
     <translation>Profils</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2989"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2988"/>
     <source>&amp;Builtin Tools</source>
     <translation>Outils &amp;internes</translation>
   </message>
@@ -36702,12 +36712,12 @@
     <translation type="obsolete">Le processus &apos;%1&apos; s&apos;est terminé.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4478"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4483"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Documentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4393"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4398"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt4 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;L&apos;emplacement de la documentation PyQt4 n&apos;a pas été configuré.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36722,17 +36732,17 @@
     <translation type="obsolete">fichier de raccourcis eric4 (*.e4k);;fichier de raccourcis eric3 (*.e3k *.e3kz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5396"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5401"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Erreur durant la recherche de mises à jour</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5244"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5249"/>
     <source>Proxy usage was activated but no proxy host configured.</source>
     <translation>L&apos;utilisation d&apos;un proxy a été activée, mais aucun proxy n&apos;est configuré.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5380"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5385"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Mise à jour disponible</translation>
   </message>
@@ -36757,7 +36767,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Documentation de l&apos;API Eric&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche la do. The location for the documentation is the Documentation/Source subdirectory of the eric4 installation directory.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2601"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2600"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version Numbers&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Numéros de version&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
@@ -36802,17 +36812,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5430"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5435"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3953"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3958"/>
     <source>Open Browser</source>
     <translation>Ouverture du navigateur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3953"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3958"/>
     <source>Could not start a web browser</source>
     <translation>Impossible de lancer le navigateur web</translation>
   </message>
@@ -36827,22 +36837,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible de lire la feuile de style Qt &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Raison: %2&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2938"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2937"/>
     <source>Configure Tool Groups ...</source>
     <translation>Configuration des groupes d&apos;outils...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2941"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2940"/>
     <source>Configure current Tool Group ...</source>
     <translation>Configuration du groupe d&apos;outils courant...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1862"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1861"/>
     <source>Show external tools</source>
     <translation>Afficher les outils externes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1862"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1861"/>
     <source>Show external &amp;tools</source>
     <translation>Afficher les &amp;outils externes</translation>
   </message>
@@ -36852,7 +36862,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Afficher les outils externes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une fenêtre permettant de connaitre les chemins et versions des outils externes utilisés par eric4&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5269"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5274"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Annuler</translation>
   </message>
@@ -36862,12 +36872,12 @@
     <translation type="obsolete">Connexion à l&apos;hote %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5396"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5401"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Impossible de vérifier les mises à jour.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5494"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Première utilisation</translation>
   </message>
@@ -36882,52 +36892,52 @@
     <translation>Initialisation du gestionnaire de plugins...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2222"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2221"/>
     <source>P&amp;lugins</source>
     <translation>P&amp;lugins</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2307"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2306"/>
     <source>Plugins</source>
     <translation>Plugins</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1974"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1973"/>
     <source>Plugin Infos</source>
     <translation>Infos Plugins</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1976"/>
+    <source>Show Plugin Infos</source>
+    <translation>Affiche les infos sur les plugins</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1977"/>
-    <source>Show Plugin Infos</source>
-    <translation>Affiche les infos sur les plugins</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1978"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Infos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that show some information about loaded plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Infos Plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche une fenêtre donnant des informations sur les plugins chargés.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1974"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1973"/>
     <source>&amp;Plugin Infos...</source>
     <translation>Infos &amp;Plugins...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2997"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2996"/>
     <source>&amp;Plugin Tools</source>
     <translation>Outils &amp;plugins</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1999"/>
+    <source>Uninstall Plugin</source>
+    <translation>Désinstaller un plugin</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1996"/>
+    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
+    <translation>&amp;Désinstaller un plugin...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2000"/>
-    <source>Uninstall Plugin</source>
-    <translation>Désinstaller un plugin</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1997"/>
-    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
-    <translation>&amp;Désinstaller un plugin...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2001"/>
     <source>&lt;b&gt;Uninstall Plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to uninstall a plugin.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Désinstaller un plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une fenêtre pour désinstaller un plugin.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36937,32 +36947,32 @@
     <translation>Activation des plugins...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2163"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2162"/>
     <source>Wi&amp;zards</source>
     <translation>As&amp;sistants</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3134"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3133"/>
     <source>&amp;Show all</source>
     <translation>Tout &amp;afficher</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3136"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3135"/>
     <source>&amp;Hide all</source>
     <translation>Tout &amp;masquer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1600"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1599"/>
     <source>Show downloadable versions</source>
     <translation>Afficher les versions téléchargeables</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1600"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1599"/>
     <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
     <translation>Afficher les versions &amp;téléchargeables...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1603"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1602"/>
     <source>Show the versions available for download</source>
     <translation>Affiche les versions disponibles pour le téléchargement</translation>
   </message>
@@ -36972,17 +36982,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Affiche les versions téléchargeables...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les versions d&apos;eric4 disponibles sur internet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5306"/>
     <source>Error downloading versions file</source>
     <translation>Erreur de téléchargement du fichier de versions</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5301"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5306"/>
     <source>Could not download the versions file.</source>
     <translation>Impossible de télécharger le fichier de versions.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5417"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5422"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Versions disponibles&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
@@ -36992,52 +37002,52 @@
     <translation type="obsolete">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%1&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;%2&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2009"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2008"/>
     <source>Plugin Repository</source>
     <translation>Référentiel de plugins</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2009"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2008"/>
     <source>Plugin &amp;Repository...</source>
     <translation>&amp;Référentiel de plugins...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2012"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2011"/>
     <source>Show Plugins available for download</source>
     <translation>Affiche les plugins disponibles au téléchargement</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2014"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2013"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that shows a list of plugins available on the Internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Référentiel de plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche une fenêtre donnant la liste des plugins disponibles sur internet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1988"/>
+    <source>Install Plugins</source>
+    <translation>Installation de plugins</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1985"/>
+    <source>&amp;Install Plugins...</source>
+    <translation>&amp;Installation de plugins...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1989"/>
-    <source>Install Plugins</source>
-    <translation>Installation de plugins</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1986"/>
-    <source>&amp;Install Plugins...</source>
-    <translation>&amp;Installation de plugins...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1990"/>
     <source>&lt;b&gt;Install Plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to install or update plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Installation de plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une fenêtre pour installer ou mettre à jour des plugins.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1784"/>
+    <source>Mini Editor</source>
+    <translation>Mini-éditeur</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1780"/>
+    <source>Mini &amp;Editor...</source>
+    <translation>Mini édit&amp;eur...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1785"/>
-    <source>Mini Editor</source>
-    <translation>Mini-éditeur</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1781"/>
-    <source>Mini &amp;Editor...</source>
-    <translation>Mini édit&amp;eur...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1786"/>
     <source>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog with a simplified editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mini Editeur&lt;/b&gt;&lt;p&gt;ouvre une fenêtre avec un éditeur simplifié.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -37082,32 +37092,32 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Qt-Linguist 3&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lance Qt-Linguist 3.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1693"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1692"/>
     <source>&amp;Designer 4...</source>
     <translation>&amp;Designer 4...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1710"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1709"/>
     <source>&amp;Linguist 4...</source>
     <translation>&amp;Linguist 4...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1889"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1888"/>
     <source>Toolbars</source>
     <translation>Barres d&apos;outils</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1889"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1888"/>
     <source>Tool&amp;bars...</source>
     <translation>&amp;Barres d&apos;outils...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1891"/>
+    <source>Configure toolbars</source>
+    <translation>Configuration des barres d&apos;outils</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1892"/>
-    <source>Configure toolbars</source>
-    <translation>Configuration des barres d&apos;outils</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1893"/>
     <source>&lt;b&gt;Toolbars&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the toolbars. With this dialog you may change the actions shown on the various toolbars and define your own toolbars.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Barres d&apos;outils&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configuration des barres d&apos;outils. Avec cette fenêtre vous pouvez modifier les actions des différentes barres affichées et créer vos propres barres d&apos;outils&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -37117,32 +37127,32 @@
     <translation>Restauration des barres d&apos;outils...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1322"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1321"/>
     <source>Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Gestionnaire de multi-projets</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1322"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1321"/>
     <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Gestionnaire de &amp;multi-projet</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1324"/>
+    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
+    <translation>Active/désactive le gestionnaire de multi-projet</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1325"/>
-    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
-    <translation>Active/désactive le gestionnaire de multi-projet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1326"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Multiproject-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Multiproject-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Active/Désactive le gestionnaire de multi-projet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche le gestionnaire de multi-projet s&apos;il est masqué. Le ferme s&apos;il est ouvert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1334"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1333"/>
     <source>Activate Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Active le gestionnaire de multi-projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1471"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1470"/>
     <source>Temp&amp;late-Viewer</source>
     <translation>Gestionnaire de &amp;gabarits</translation>
   </message>
@@ -37152,7 +37162,7 @@
     <translation type="obsolete">Outils externes/%1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4154"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4159"/>
     <source>External Tools</source>
     <translation>Outils externes</translation>
   </message>
@@ -37187,7 +37197,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Le répertoire de documentation PyKDE4 n&apos;a pas été configuré.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4915"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4920"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Enregistrer la session</translation>
   </message>
@@ -37197,7 +37207,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible d&apos;écrire le fichier de session &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4976"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4981"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Chargement de session</translation>
   </message>
@@ -37212,12 +37222,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Format non reconnu pour le fichier de session &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2421"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2420"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors encoding.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cette partie de la barre d&apos;état affiche l&apos;encodage des éditeurs.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2435"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2434"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the current editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cette partie de la barre d&apos;état affiche les droits d&apos;écriture des fichiers en cours.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -37227,7 +37237,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Connexion au proxy &apos;%1&apos; en utilisant:&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5463"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5468"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>Erreurs SSL</translation>
   </message>
@@ -37237,352 +37247,352 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Erreurs SSL:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voulez-vous ignorer ces erreurs ?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1624"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1623"/>
     <source>Request Feature</source>
     <translation>Suggestion d&apos;amélioration</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1624"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1623"/>
     <source>Request &amp;Feature...</source>
     <translation>Suggestion d&apos;&amp;amélioration...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1625"/>
+    <source>Send a feature request</source>
+    <translation>Envoyer une suggestion d&apos;amélioration</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1626"/>
-    <source>Send a feature request</source>
-    <translation>Envoyer une suggestion d&apos;amélioration</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1627"/>
     <source>&lt;b&gt;Request Feature...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to send a feature request.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Demande d&apos;amélioration...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une fenêtre permettant d&apos;envoyer une demande d&apos;amélioration.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2414"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2413"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors language.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cette zone de la barre d&apos;état affiche le langage de l&apos;éditeur actif.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2444"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2443"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the name of the file of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cette zone de la barre d&apos;état affiche le nom de fichier de l&apos;éditeur actif.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2451"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2450"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cette zone de la barre d&apos;état affiche le numéro de ligne de l&apos;éditeur actif.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2458"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2457"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cette zone de la barre d&apos;état affiche la position du curseur.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1386"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1385"/>
     <source>Terminal</source>
     <translation>Terminal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1494"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1493"/>
     <source>Vertical Toolbox</source>
     <translation>Barre verticale</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1505"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1504"/>
     <source>Horizontal Toolbox</source>
     <translation>Barre horizontale</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1386"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1385"/>
     <source>Te&amp;rminal</source>
     <translation>Te&amp;rminal</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1387"/>
+    <source>Toggle the Terminal window</source>
+    <translation>Afficher/Masque la fenêtre Terminal</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1388"/>
-    <source>Toggle the Terminal window</source>
-    <translation>Afficher/Masque la fenêtre Terminal</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1389"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Terminal window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Terminal window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Affiche/Masque la fenêtre Terminal&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche ou masque la fenêtre Terminal, selon.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1397"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1396"/>
     <source>Activate Terminal</source>
     <translation>Activer le Terminal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1397"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1396"/>
     <source>Alt+Shift+R</source>
     <translation>Alt+Shift+R</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1484"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1483"/>
     <source>Alt+Shift+A</source>
     <translation>Alt+Shift+A</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1494"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1493"/>
     <source>&amp;Vertical Toolbox</source>
     <translation>Barre &amp;verticale</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1495"/>
+    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
+    <translation>Afficher/Masquer la barre d&apos;outils verticale</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1496"/>
-    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
-    <translation>Afficher/Masquer la barre d&apos;outils verticale</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1497"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Vertical Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Vertical Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Afficher/Masquer la barre d&apos;outils verticale&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche ou masque la barre d&apos;outils verticale, selon.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1505"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1504"/>
     <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
     <translation>Barre &amp;horizontale</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1507"/>
+    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
+    <translation>Afficher/Masquer la barre d&apos;outils horizontale</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1508"/>
-    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
-    <translation>Afficher/Masquer la barre d&apos;outils horizontale</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1509"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Horizontal Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Horizontal Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Afficher/Masquer la barre d&apos;outils horizontale&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche ou masque la barre d&apos;outils horizontale, selon.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2914"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2913"/>
     <source>Restart application</source>
     <translation>Redémarrage de l&apos;application</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2914"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2913"/>
     <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
     <translation>L&apos;application a bersoin d&apos;être relancée. Relancer maintenant ?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2231"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2230"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Configuration...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2428"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2427"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors eol setting.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cette zone de la barre d&apos;état affiche le type de fin de lignes utilisé pour les éditeurs.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1966"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1965"/>
     <source>Switch between tabs</source>
     <translation>Intervertir les onglets</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1966"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1965"/>
     <source>Ctrl+1</source>
     <translation>Ctrl+1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1829"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Exporte les préférences</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1829"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>E&amp;xport Preferences...</source>
     <translation>E&amp;xporter les préférences...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1831"/>
+    <source>Export the current configuration</source>
+    <translation>Exporte la configuration courante</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1832"/>
-    <source>Export the current configuration</source>
-    <translation>Exporte la configuration courante</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1833"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the current configuration to a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Exporter les préférences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export la configuration courante dans un fichier.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Importe les préférences</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1840"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>I&amp;mport Preferences...</source>
     <translation>I&amp;mporter les préférences...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1843"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1842"/>
     <source>Import a previously exported configuration</source>
     <translation>Importe les préférences d&apos;un fichier précédemment exporté</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1845"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1844"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import a previously exported configuration.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Importer les préférences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Importe les préférences d&apos;un fichier précédemment exporté.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1950"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1949"/>
     <source>Show next</source>
     <translation>Afficher le suivant</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1958"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1957"/>
     <source>Show previous</source>
     <translation>Afficher le précédent</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1517"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1516"/>
     <source>Left Sidebar</source>
     <translation>Barre latérale de gauche</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1517"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1516"/>
     <source>&amp;Left Sidebar</source>
     <translation>Barre latérale de &amp;gauche</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1518"/>
+    <source>Toggle the left sidebar window</source>
+    <translation>Affiche/Masque la barre latérale de gauche</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1519"/>
-    <source>Toggle the left sidebar window</source>
-    <translation>Affiche/Masque la barre latérale de gauche</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1520"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the left sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the left sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Affiche/masque la barre latérale de gauche&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche ou maque la barre latérale de gauche.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1528"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1527"/>
     <source>Bottom Sidebar</source>
     <translation>Barre du bas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1528"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1527"/>
     <source>&amp;Bottom Sidebar</source>
     <translation>&amp;Barre du bas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1530"/>
+    <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
+    <translation>Affiche/Masque la barre du bas</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1531"/>
-    <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
-    <translation>Affiche/Masque la barre du bas</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1532"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the bottom sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the bottom sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;A/ffiche/Masque la barre du bas&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche ou masque la barre du bas&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1344"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1343"/>
     <source>&amp;Debug-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1345"/>
+    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1346"/>
-    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1347"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Debug-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Debug-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1355"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1354"/>
     <source>Activate Debug-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1769"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1768"/>
     <source>SQL Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1769"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1768"/>
     <source>SQL &amp;Browser...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1772"/>
+    <source>Browse a SQL database</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1773"/>
-    <source>Browse a SQL database</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1774"/>
     <source>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse a SQL database.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2699"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2698"/>
     <source>Error log found</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2699"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2698"/>
     <source>An error log file was found. What should be done with it?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2710"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2709"/>
     <source>Send Bug Email</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2713"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2712"/>
     <source>Ignore and Delete</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2716"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2715"/>
     <source>Ignore but Keep</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1793"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1792"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">Navigateur Web</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1793"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1792"/>
     <source>&amp;Web Browser...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1805"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1804"/>
     <source>Icon Editor</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1805"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1804"/>
     <source>&amp;Icon Editor...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3911"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3916"/>
     <source>Qt 3 support</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2107"/>
-    <source>&lt;b&gt;PySide Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4478"/>
-    <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2104"/>
-    <source>PySide Documentation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2104"/>
-    <source>Py&amp;Side Documentation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2106"/>
+    <source>&lt;b&gt;PySide Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4483"/>
+    <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2103"/>
+    <source>PySide Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2103"/>
+    <source>Py&amp;Side Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2105"/>
     <source>Open PySide Documentation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -37592,229 +37602,229 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1225"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1224"/>
     <source>{0} - Passive Mode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1230"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1229"/>
     <source>{0} - {1} - Passive Mode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1233"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1232"/>
     <source>{0} - {1} - {2} - Passive Mode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1563"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1562"/>
     <source>&lt;b&gt;Helpviewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the eric5 web browser. This window will show HTML help files and help from Qt help collections. It has the capability to navigate to links, set bookmarks, print the displayed help and some more features. You may use it to browse the internet as well&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If called with a word selected, this word is search in the Qt help collection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1593"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1592"/>
     <source>&lt;b&gt;Check for Updates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Checks the internet for updates of eric5.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Rechercher des mises à jour...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Recherche des mises à jour pour eric4 sur internet.&lt;/p&gt; {5.?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1605"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1604"/>
     <source>&lt;b&gt;Show downloadable versions...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the eric5 versions available for download from the internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Affiche les versions téléchargeables...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les versions d&apos;eric4 disponibles sur internet.&lt;/p&gt; {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1796"/>
+    <source>Start the eric5 Web Browser</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1797"/>
-    <source>Start the eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1798"/>
     <source>&lt;b&gt;Web Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse the Internet with the eric5 Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1808"/>
+    <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1809"/>
-    <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1810"/>
     <source>&lt;b&gt;Icon Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric5 Icon Editor for editing simple icons.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   &