Updated translations.

Mon, 30 Aug 2010 15:28:21 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Mon, 30 Aug 2010 15:28:21 +0200
changeset 533
bc6063d2ab83
parent 532
a3c0f1e2594a
child 535
4b00d7336e19

Updated translations.

i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Mon Aug 30 15:24:28 2010 +0200
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Mon Aug 30 15:28:21 2010 +0200
@@ -120,27 +120,27 @@
     <translation>Akce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="83"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="81"/>
     <source>Add Custom Rule</source>
     <translation>Přidat vlastní pravidlo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="85"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="83"/>
     <source>Learn more about writing rules...</source>
     <translation>Další informace o pravidlech psaní...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="92"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="90"/>
     <source>Update Subscription</source>
     <translation>Aktualizovat odběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="96"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="94"/>
     <source>Browse Subscriptions...</source>
     <translation>Procházet odběry...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="100"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="98"/>
     <source>Remove Subscription</source>
     <translation>Odebrat odběr</translation>
   </message>
@@ -153,7 +153,7 @@
 <context>
   <name>AdBlockManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="119"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="121"/>
     <source>Custom Rules</source>
     <translation>Vlastní pravidla</translation>
   </message>
@@ -169,42 +169,42 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="207"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="210"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Nahrát odebíraná pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="282"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="285"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Stažení odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="274"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="277"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Odebíraná pravidla jsou prázdná.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="303"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="306"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Ukládání odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="199"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="202"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro čtení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="207"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="210"/>
     <source>Adblock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation>Adblock soubor &apos;{0}&apos; nezačíná s [Adblock.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="260"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="263"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pravidla pro předplatné nelze stáhnout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="303"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="306"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro zápis.</translation>
   </message>
@@ -1420,108 +1420,108 @@
     <translation>Menu záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="154"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="155"/>
     <source>Loading Bookmarks</source>
     <translation>Nahrání záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="166"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="167"/>
     <source>Toolbar Bookmarks</source>
     <translation>Panel nástrojů záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="172"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="173"/>
     <source>Menu</source>
     <translation>Menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="215"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="216"/>
     <source>Saving Bookmarks</source>
     <translation>Ukládání záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="326"/>
-    <source>XBEL bookmarks</source>
-    <translation>XBEL záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="327"/>
+    <source>XBEL bookmarks</source>
+    <translation>XBEL záložky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="328"/>
     <source>HTML Netscape bookmarks</source>
     <translation>HTML Netscape záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="360"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="361"/>
     <source>Import Bookmarks</source>
     <translation>Importovat záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="378"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="379"/>
     <source>Export Bookmarks</source>
     <translation>Export záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="394"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="395"/>
     <source>Exporting Bookmarks</source>
     <translation>Exportování záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="434"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="435"/>
     <source>Remove Bookmark</source>
     <translation>Odebrat záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="475"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="474"/>
     <source>Insert Bookmark</source>
     <translation>Vložit záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="513"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="512"/>
     <source>Name Change</source>
     <translation>Změnit název</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="516"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="515"/>
     <source>Address Change</source>
     <translation>Změnit adresu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="215"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="216"/>
     <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
     <translation>Chyba při ukládání záložek do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="344"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="345"/>
     <source>Error opening bookmarks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
     <translation>Chyba při otevírání souboru záložek &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="360"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="361"/>
     <source>Error when importing bookmarks on line {0}, column [1}:
 {2}</source>
     <translation>Chyba při importu záložek na řádce {0}, sloupci {1}:{2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="370"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="371"/>
     <source>Imported {0}</source>
     <translation>Importováno {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="394"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="395"/>
     <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
     <translation>Chyba při exportu záložek &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="409"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="410"/>
     <source>Converted {0}</source>
     <translation>Konvertováno {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="378"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="379"/>
     <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml)</source>
     <translation>XBEL záložky (*.xbel);;XBEL záložky (*.xml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="154"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="155"/>
     <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
 {2}</source>
     <translation>Chyba při načítání záložek na řádce {0}, sloupci {1}:
@@ -1554,12 +1554,12 @@
 <context>
   <name>BookmarksModel</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="54"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="48"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Titulek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="55"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="49"/>
     <source>Address</source>
     <translation>Adresa</translation>
   </message>
@@ -1567,32 +1567,32 @@
 <context>
   <name>BookmarksToolBar</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="36"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="38"/>
     <source>Bookmarks</source>
     <translation>Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="68"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="69"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="77"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="78"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="82"/>
-    <source>Add &amp;Bookmark...</source>
-    <translation>Přidat &amp;záložku...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="83"/>
+    <source>Add &amp;Bookmark...</source>
+    <translation>Přidat &amp;záložku...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="84"/>
     <source>Add &amp;Folder...</source>
     <translation>Přidat s&amp;ložku...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="71"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="72"/>
     <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít nový &amp;Tab<byte value="x9"/><byte value="x9"/></translation>
   </message>
@@ -1706,72 +1706,72 @@
 <context>
   <name>Browser</name>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="56"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="65"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Prohlížeč souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="74"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="83"/>
     <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierachy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierachies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierachy is only shown if you have opened a program for debugging and it&apos;s root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Prohlížeč umožňuje jednoduše procházet strukturu adresářů a souborů ve vašem systému, rozpoznat Python programy a otevřít je do okna Zobrazení zdrojového kódu. Prohlížeč zobrazuje několik samostatných hierarchií.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;První hierarchie zobrazuje pouze otevřenou aplikaci pro debugování a její kořen je adresář obsahující tuto aplikaci. Všechny Python soubory, které tvoří aplikaci, jsou obvykle ve stejném adresáři, takže tato hierarchie umožňuje rychlý přístup ke všemu, co je třeba.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Další hierarchie se používá k rychlé navigaci v adresářích, které jsou uvedeny v Python proměnné &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zbývající hierarchie umožňují procházet operační systém jako celek. Na UNIX systémech bude hierarchie s kořenem &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; a další s user home adresářem. Ve Windows zde bude hierarchie pro každý disk v systému.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programy (mají extenzi &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) jsou v hierarchii zobrazeny s Python ikonou. Pravé tlačítko myši otevře popup menu, které umožňuje otevřít soubor do okna Zobrazení zdrojového kódu, otevřít soubor pro debugging nebo jej použít pro spuštění unittestu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kontextové menu s třídami, funkcemi a metodami umožňuje otevřít soubor na pozici vybrané třídy, funkci nebo metody a zajišťuje zobrazení kódu na požadovaném řádku.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s ikonou Designeru. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Designeru.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s Linguist ikonou. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Linguistu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="190"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="199"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="168"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="177"/>
     <source>Run unittest...</source>
     <translation>Spustit unittest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="229"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="238"/>
     <source>New toplevel directory...</source>
     <translation>Nový adresář toplevel...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="202"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="211"/>
     <source>Add as toplevel directory</source>
     <translation>Přidat jako toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="205"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="214"/>
     <source>Remove from toplevel</source>
     <translation>Odebrat z toplevelu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="213"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="222"/>
     <source>Find in this directory</source>
     <translation>Hledat v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="406"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="415"/>
     <source>New toplevel directory</source>
     <translation>Nový toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="216"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="225"/>
     <source>Find&amp;&amp;Replace in this directory</source>
     <translation>Najít &amp;&amp; nahradit v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="234"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="243"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="178"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="187"/>
     <source>Open in Icon Editor</source>
     <translation>Otevřit v editoru ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="219"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="228"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="209"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="218"/>
     <source>Refresh directory</source>
     <translation>Obnovit složku</translation>
   </message>
@@ -2526,12 +2526,12 @@
     <translation>Stisknout pro provedení porovnání dvou souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="238"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="234"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="387"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="383"/>
     <source>Select file to compare</source>
     <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
   </message>
@@ -2546,27 +2546,27 @@
     <translation>&amp;Synchronizovat vodorovné posuvníky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="300"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="296"/>
     <source>Total: {0}</source>
     <translation>Celkem: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="302"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="298"/>
     <source>Changed: {0}</source>
     <translation>Změněno: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="303"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="299"/>
     <source>Added: {0}</source>
     <translation>Přidáno: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="304"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="300"/>
     <source>Deleted: {0}</source>
     <translation>Smazáno: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="238"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="234"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -2574,167 +2574,167 @@
 <context>
   <name>ConfigurationWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="94"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="96"/>
     <source>Application</source>
     <translation>Aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="100"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="102"/>
     <source>CORBA</source>
     <translation>CORBA</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="103"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="105"/>
     <source>Email</source>
     <translation>Email</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="106"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="108"/>
     <source>Graphics</source>
     <translation>Grafika</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="109"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="111"/>
     <source>Icons</source>
     <translation>Ikony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="115"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="117"/>
     <source>Plugin Manager</source>
     <translation>Plugin Manažer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="118"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="120"/>
     <source>Printer</source>
     <translation>Tiskárna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="275"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="277"/>
     <source>Python</source>
     <translation>Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="129"/>
     <source>Qt</source>
     <translation>Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="130"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="132"/>
     <source>Shell</source>
     <translation>Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="133"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="135"/>
     <source>Tasks</source>
     <translation>Úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="136"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="138"/>
     <source>Templates</source>
     <translation>Šablony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="142"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="144"/>
     <source>Version Control Systems</source>
     <translation>Version Control Systems</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="148"/>
     <source>Debugger</source>
     <translation>Debugger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="158"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="160"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="162"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="164"/>
     <source>Editor</source>
     <translation>Editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="165"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="167"/>
     <source>APIs</source>
     <translation>APIs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="168"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="170"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="175"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="177"/>
     <source>Calltips</source>
     <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="181"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="183"/>
     <source>General</source>
     <translation>Hlavní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="196"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="198"/>
     <source>Typing</source>
     <translation>Psaní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="199"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="201"/>
     <source>Exporters</source>
     <translation>Exportery</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="203"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="205"/>
     <source>Highlighters</source>
     <translation>Zvýrazňovače</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="206"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="208"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="210"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="212"/>
     <source>Styles</source>
     <translation>Styly</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="279"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="281"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="285"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="287"/>
     <source>Help Documentation</source>
     <translation>Dokumenty nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="289"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="291"/>
     <source>Help Viewers</source>
     <translation>Prohlížeče nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="244"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="246"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="241"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="243"/>
     <source>Project Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="247"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="249"/>
     <source>Multiproject</source>
     <translation>Multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="254"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="256"/>
     <source>Interface</source>
     <translation>Interface</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="257"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="259"/>
     <source>Viewmanager</source>
     <translation>Viewmanager</translation>
   </message>
@@ -2744,32 +2744,32 @@
     <translation>Chyba na straně konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="184"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="186"/>
     <source>Filehandling</source>
     <translation>Manažer souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="187"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="189"/>
     <source>Searching</source>
     <translation>Vyhledávání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="282"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="284"/>
     <source>Appearance</source>
     <translation>Vzhled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="178"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="180"/>
     <source>QScintilla</source>
     <translation>QScintilla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="193"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="195"/>
     <source>Style</source>
     <translation>Styl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="217"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="219"/>
     <source>Properties</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
@@ -2785,27 +2785,27 @@
     <translation>Pro zobrazení strany s konfigurací vyberte položku ze seznamu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="139"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="141"/>
     <source>Terminal</source>
     <translation>Terminál</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="272"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="274"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Síť</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="190"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="192"/>
     <source>Spell checking</source>
     <translation>Kontrola pravopisu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="155"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="157"/>
     <source>Python3</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="292"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="294"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation>Eric web prohlížeč</translation>
   </message>
@@ -2815,17 +2815,17 @@
     <translation>&lt;p&gt;Konfigurační stranu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="121"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="123"/>
     <source>Py3Flakes</source>
     <translation>Py3Flakes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="214"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="216"/>
     <source>Keywords</source>
     <translation>Klíčová slova</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="97"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="99"/>
     <source>Cooperation</source>
     <translation>Spolupráce</translation>
   </message>
@@ -3191,7 +3191,7 @@
     <translation>Odebr&amp;at vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.py" line="64"/>
+    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.py" line="63"/>
     <source>Allow For Session</source>
     <translation>Povolit pro relaci</translation>
   </message>
@@ -3438,34 +3438,34 @@
 <context>
   <name>DebugServer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="102"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="133"/>
     <source>created</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>vytvořeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="104"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="135"/>
     <source>changed</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>změněno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="538"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="569"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1197"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1228"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru přijato</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1210"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1241"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1066"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1097"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -3474,7 +3474,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="538"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="569"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -3482,460 +3482,460 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1557"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1547"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Spustit skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="159"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="160"/>
     <source>&amp;Run Script...</source>
     <translation>Spustit sk&amp;ript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="162"/>
-    <source>Run the current Script</source>
-    <translation>Spustit aktuální skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="163"/>
+    <source>Run the current Script</source>
+    <translation>Spustit aktuální skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="164"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1570"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1560"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Spustit projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="171"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="172"/>
     <source>Run &amp;Project...</source>
     <translation>Spustit &amp;projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="175"/>
-    <source>Run the current Project</source>
-    <translation>Spustit aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="176"/>
+    <source>Run the current Project</source>
+    <translation>Spustit aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="177"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu bez debugeru. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="186"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="187"/>
     <source>Coverage run of Script</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="186"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="187"/>
     <source>Coverage run of Script...</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="189"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="190"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
     <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního skriptu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="191"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="192"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="200"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="201"/>
     <source>Coverage run of Project</source>
     <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="200"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="201"/>
     <source>Coverage run of Project...</source>
     <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="203"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="204"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
     <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního projektu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="205"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="206"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="215"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="216"/>
     <source>Profile Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="215"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="216"/>
     <source>Profile Script...</source>
     <translation>Profilovat skript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="218"/>
-    <source>Profile the current Script</source>
-    <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="219"/>
+    <source>Profile the current Script</source>
+    <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="227"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="228"/>
     <source>Profile Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="227"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="228"/>
     <source>Profile Project...</source>
     <translation>Profilovat projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="230"/>
-    <source>Profile the current Project</source>
-    <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="231"/>
+    <source>Profile the current Project</source>
+    <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="232"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1665"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1655"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Debugovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="240"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="241"/>
     <source>&amp;Debug Script...</source>
     <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="243"/>
-    <source>Debug the current Script</source>
-    <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="244"/>
+    <source>Debug the current Script</source>
+    <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="245"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1678"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1668"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Debugovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="253"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="254"/>
     <source>Debug &amp;Project...</source>
     <translation>Debugovat pro&amp;jekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="257"/>
-    <source>Debug the current Project</source>
-    <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="258"/>
+    <source>Debug the current Project</source>
+    <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="259"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a nastavení aktuální řádky jako první python příkaz hlavního skriptu v aktuálním projektu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se měly nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="268"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="269"/>
     <source>Restart Script</source>
     <translation>Restartovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="271"/>
-    <source>Restart the last debugged script</source>
-    <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="272"/>
+    <source>Restart the last debugged script</source>
+    <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="273"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Restart skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v naposled debugovaném skriptu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="295"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="296"/>
     <source>Continue</source>
     <translation>Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="295"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="296"/>
     <source>&amp;Continue</source>
     <translation>&amp;Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="299"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="300"/>
     <source>Continue running the program from the current line</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="302"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky. Program se zastaví na nejbližším breakpointu nebo běží až do konce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="309"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="310"/>
     <source>Continue to Cursor</source>
     <translation>Pokračovat až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="309"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="310"/>
     <source>Continue &amp;To Cursor</source>
     <translation>Pokračova&amp;t až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="313"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="314"/>
     <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky až na pozici kurzoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="315"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="316"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat až na kurzor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Běh programu pokračuje až na řádek, na kterém se nachází kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="323"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="324"/>
     <source>Single Step</source>
     <translation>Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="323"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="324"/>
     <source>Sin&amp;gle Step</source>
     <translation>&amp;Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="327"/>
-    <source>Execute a single Python statement</source>
-    <translation>Vykonat jen jeden python příkaz</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="328"/>
+    <source>Execute a single Python statement</source>
+    <translation>Vykonat jen jeden python příkaz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
     <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok dovnitř&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jen jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger vstoupí dovnitř funkce a zastaví se na prvním příkazu v těle funkce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="338"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="339"/>
     <source>Step Over</source>
     <translation>Krok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="338"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="339"/>
     <source>Step &amp;Over</source>
     <translation>Kr&amp;ok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="342"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="343"/>
     <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
     <translation>Vykonat jeden python příkaz ale nevstupovat do něj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="344"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="345"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok přes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger nevstupuje dovnitř funkce, ale vykoná ji celou a zastaví se až na následujícím příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="354"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="355"/>
     <source>Step Out</source>
     <translation>Krok ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="354"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="355"/>
     <source>Step Ou&amp;t</source>
     <translation>Krok &amp;ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="358"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="359"/>
     <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
     <translation>Vykonávat python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="360"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="361"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok ven&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provádí se python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla aktuálního bloku kódu. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger provádí příkazy tak dlouho, dokud z daného bloku nevystoupí. Zastaví se až na příkazu následujícím za daným blokem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="370"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="371"/>
     <source>Stop</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="370"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="371"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>&amp;Stop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="374"/>
-    <source>Stop debugging</source>
-    <translation>Stop debugování</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="375"/>
+    <source>Stop debugging</source>
+    <translation>Stop debugování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="376"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop běhu aktuální debug relace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1923"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1913"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="384"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="385"/>
     <source>E&amp;valuate...</source>
     <translation>V&amp;yhodnotit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="387"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="388"/>
     <source>Evaluate in current context</source>
     <translation>Vyhodnotit aktuální kontext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1952"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1942"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Vykonat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="397"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="398"/>
     <source>E&amp;xecute...</source>
     <translation>Vykon&amp;at...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="400"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="401"/>
     <source>Execute a one line statement in the current context</source>
     <translation>Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="402"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="403"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a one line statement in the current context of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu debugovaného programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="410"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="411"/>
     <source>Variables Type Filter</source>
     <translation>Filtr typů proměnných</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="410"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="411"/>
     <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
     <translation>&amp;Filtr typů proměnných...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="413"/>
-    <source>Configure variables type filter</source>
-    <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="414"/>
+    <source>Configure variables type filter</source>
+    <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
     <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr typů proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru typů proměnných. Během debugování jsou v okně globálních nebo lokálních proměnných zobrazovány jen ty typy proměnných, které nebyly vybrány.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="423"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="424"/>
     <source>Exceptions Filter</source>
     <translation>Filtr výjimek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="423"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="424"/>
     <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
     <translation>Filtr výjim&amp;ek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
-    <source>Configure exceptions filter</source>
-    <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="426"/>
+    <source>Configure exceptions filter</source>
+    <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="427"/>
     <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr výjimek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty výjimky, které jsou uvedeny v seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si, že neošetřené výjimky jsou zvýrazněny nezávisle na seznamu filtru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="456"/>
-    <source>Toggle Breakpoint</source>
-    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="457"/>
+    <source>Toggle Breakpoint</source>
+    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="458"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapíná/vypíná breakpoint na aktuální řádce v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="470"/>
-    <source>Edit Breakpoint</source>
-    <translation>Editovat breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="465"/>
-    <source>Edit Breakpoint...</source>
-    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="471"/>
+    <source>Edit Breakpoint</source>
+    <translation>Editovat breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="466"/>
+    <source>Edit Breakpoint...</source>
+    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="472"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editovat breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog s editací vlastností breakpointů. Zpracovává aktuální řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="484"/>
-    <source>Next Breakpoint</source>
-    <translation>Následující breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="479"/>
-    <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
-    <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="485"/>
+    <source>Next Breakpoint</source>
+    <translation>Následující breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="480"/>
+    <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
+    <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="486"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na následující breakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="497"/>
-    <source>Previous Breakpoint</source>
-    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="492"/>
-    <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
-    <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="498"/>
+    <source>Previous Breakpoint</source>
+    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="493"/>
+    <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
+    <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="499"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí brakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="509"/>
-    <source>Clear Breakpoints</source>
-    <translation>Zrušit breakpointy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="505"/>
-    <source>Ctrl+Shift+C</source>
-    <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="510"/>
+    <source>Clear Breakpoints</source>
+    <translation>Zrušit breakpointy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="506"/>
+    <source>Ctrl+Shift+C</source>
+    <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="511"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit breakpointy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zrušení breakpointů ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="537"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="538"/>
     <source>&amp;Debug</source>
     <translation>&amp;Debugování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="539"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="540"/>
     <source>&amp;Start</source>
     <translation>&amp;Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="541"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="542"/>
     <source>&amp;Breakpoints</source>
     <translation>&amp;Breakpointy</translation>
   </message>
@@ -3950,169 +3950,169 @@
     <translation>Debug</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="975"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="965"/>
     <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
     <translation>Program, který je právě debugován, obsahuje nespecifikovanou syntaktickou chybu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="998"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="988"/>
     <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
     <translation>Objevila se neošetřená výjimka. Detaily naleznete v shell okně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1068"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1058"/>
     <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
     <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1137"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1127"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1360"/>
-    <source>Coverage of Project</source>
-    <translation>Pokrytí projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1350"/>
+    <source>Coverage of Project</source>
+    <translation>Pokrytí projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1340"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1570"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1560"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1464"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1454"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1453"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1443"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1678"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1668"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1923"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1913"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vyhodnocení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1952"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1942"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vykonání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="281"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="282"/>
     <source>Stop Script</source>
     <translation>Stopnout skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="285"/>
-    <source>Stop the running script.</source>
-    <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="286"/>
+    <source>Stop the running script.</source>
+    <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="287"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stopnout skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví skript, který běží v debugeru na pozadí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="388"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="389"/>
     <source>&lt;b&gt;Evaluate&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evaluate an expression in the current context of the debugged program. The result is displayed in the shell window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyhodnotit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhodnotit výraz aktuálního kontextu debugovaného programu. Výsledek je zobrazen v shell okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1168"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1158"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1193"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="436"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="437"/>
     <source>Ignored Exceptions</source>
     <translation>Ignorované výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="436"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="437"/>
     <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
     <translation>&amp;Ignorované výjimky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="439"/>
-    <source>Configure ignored exceptions</source>
-    <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="440"/>
+    <source>Configure ignored exceptions</source>
+    <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="441"/>
     <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ignorované výjimky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seznam ignorovaných výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty typy výjimek, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si prosím, že výjimky typu unhalted nelze ignorovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="451"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="452"/>
     <source>Shift+F11</source>
     <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="465"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="466"/>
     <source>Shift+F12</source>
     <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="952"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="942"/>
     <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Program byl ukončen s exit statusem {0}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="956"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="946"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl ukončen s exit statusem {1}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="981"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="971"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; na řádce &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, písmeno &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, obsahuje syntaktickou chybu &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1023"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1013"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;Soubor: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, řádek: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zastavit zde?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1034"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1024"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1137"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1127"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1168"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1158"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1195"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1185"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1199"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1189"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; pro proměnnou &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4120,52 +4120,52 @@
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="162"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="161"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. </source>
     <translation>Zadání vzorků regulárních výrazů oddělených &apos;;&apos; pro definování proměnných filtrů.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="164"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. All variables and class attributes matched by one of the expressions are not shown in the list above.</source>
     <translation>Zadání vzorků regulárních výrazů oddělených &apos;;&apos; pro definování proměnných filtrů. Proměnné a atributy tříd nalezené jedním z uvedených výrazů, nejsou zobrazovány v seznamu nahoře.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="170"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="169"/>
     <source>Set</source>
     <translation>Množina</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="148"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="147"/>
     <source>Source</source>
     <translation>Zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="215"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="212"/>
     <source>Threads:</source>
     <translation>Thready:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="217"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="214"/>
     <source>ID</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="217"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="214"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Jméno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="217"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="214"/>
     <source>State</source>
     <translation>Stav</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="408"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="403"/>
     <source>waiting at breakpoint</source>
     <translation>čekající na breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="410"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="405"/>
     <source>running</source>
     <translation>běžící</translation>
   </message>
@@ -4551,22 +4551,22 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="720"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="719"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Rodičovský proces</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="719"/>
+    <source>Child process</source>
+    <translation>Dětský proces</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="720"/>
-    <source>Child process</source>
-    <translation>Dětský proces</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="721"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Větvení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="721"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="720"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
   </message>
@@ -4589,22 +4589,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Debugovací backend nelze spustit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="719"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="718"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Rodičovský proces</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="718"/>
+    <source>Child process</source>
+    <translation>Dětský proces</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="719"/>
-    <source>Child process</source>
-    <translation>Dětský proces</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="720"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Větvení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="720"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="719"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
   </message>
@@ -5058,7 +5058,7 @@
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="97"/>
     <source>Python Files (*.py)</source>
-    <translation>Python soubory (*.py)</translation>
+    <translation type="obsolete">Python soubory (*.py)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="129"/>
@@ -5075,6 +5075,11 @@
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
     <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="97"/>
+    <source>Python Files (*.py *.py2)</source>
+    <translation type="unfinished">Python soubory (*.py *.py3) {2)?}</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebuggerRubyPage</name>
@@ -5215,42 +5220,42 @@
     <translation>Uložit výstup do path souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="311"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="309"/>
     <source>Save Diff</source>
     <translation>Uložit Diff</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="273"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="271"/>
     <source>Patch Files (*.diff)</source>
     <translation>Patch soubory (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="347"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="345"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="445"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="443"/>
     <source>There is no difference.</source>
     <translation>Žádné rozdíly nebyly nalezeny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="464"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="462"/>
     <source>Select file to compare</source>
     <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="290"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="288"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="311"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="309"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="347"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="345"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -5293,32 +5298,32 @@
     <translation>Stop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="145"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="142"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="359"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="356"/>
     <source>?</source>
     <translation>?</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="381"/>
+    <source>bytes</source>
+    <translation>bajtů</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="384"/>
-    <source>bytes</source>
-    <translation>bajtů</translation>
+    <source>kB</source>
+    <translation>kB</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="387"/>
-    <source>kB</source>
-    <translation>kB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="390"/>
     <source>MB</source>
     <translation>MB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="124"/>
     <source>Downloading</source>
     <translation>Stahování</translation>
   </message>
@@ -5328,52 +5333,52 @@
     <translation>Eric5 Download</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="127"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="124"/>
     <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Chystáte se stáhnout soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="156"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="153"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation>Download zrušen: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="269"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="266"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation>Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="276"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="273"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation>Chyba při ukládání: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="293"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="290"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation>Chyba sítě: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="346"/>
     <source>- {0}:{1:02} minutes remaining</source>
     <translation>- {0}:{1:02} zbývá minut</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="356"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="353"/>
     <source>- {0} seconds remaining</source>
     <translation>- {0} zbývá vteřin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="358"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="355"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec) {3}</source>
     <translation>{0} of {1} ({2}/sek) {3}</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="364"/>
+    <source>{0} downloaded</source>
+    <translation>{0} staženo</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="367"/>
-    <source>{0} downloaded</source>
-    <translation>{0} staženo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="370"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation>{0} z {1} - zastaveno</translation>
   </message>
@@ -5523,42 +5528,42 @@
 <context>
   <name>E5RequestModel</name>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="215"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="213"/>
     <source>Method</source>
     <translation>Metoda</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="214"/>
+    <source>Address</source>
+    <translation>Adresa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="215"/>
+    <source>Response</source>
+    <translation>Odpověď</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="216"/>
-    <source>Address</source>
-    <translation>Adresa</translation>
+    <source>Length</source>
+    <translation>Délka</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="217"/>
-    <source>Response</source>
-    <translation>Odpověď</translation>
+    <source>Content Type</source>
+    <translation>Typ obsahu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="218"/>
-    <source>Length</source>
-    <translation>Délka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="219"/>
-    <source>Content Type</source>
-    <translation>Typ obsahu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="220"/>
     <source>Info</source>
     <translation>Info</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="290"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="288"/>
     <source>Redirect: {0}</source>
     <translation>Přesměrování: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="323"/>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="321"/>
     <source>Unknown</source>
     <translation>Neznámý</translation>
   </message>
@@ -5566,7 +5571,7 @@
 <context>
   <name>E5SideBar</name>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5SideBar.py" line="48"/>
+    <location filename="E5Gui/E5SideBar.py" line="47"/>
     <source>Deselect to activate automatic collapsing</source>
     <translation>Zrušit aktivaci automatického zmizení</translation>
   </message>
@@ -5868,787 +5873,787 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2227"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2242"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="546"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="562"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="549"/>
-    <source>Redo</source>
-    <translation>Znovu použít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="552"/>
-    <source>Revert to last saved state</source>
-    <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="556"/>
-    <source>Cut</source>
-    <translation>Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="559"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation>Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="561"/>
-    <source>Paste</source>
-    <translation>Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="565"/>
+    <source>Redo</source>
+    <translation>Znovu použít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="568"/>
+    <source>Revert to last saved state</source>
+    <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="572"/>
+    <source>Cut</source>
+    <translation>Vyjmout</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="575"/>
+    <source>Copy</source>
+    <translation>Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="577"/>
+    <source>Paste</source>
+    <translation>Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="581"/>
     <source>Indent</source>
     <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="567"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="583"/>
     <source>Unindent</source>
     <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="570"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="586"/>
     <source>Comment</source>
     <translation>Vytvořit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="573"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="589"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation>Zrušit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="576"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="592"/>
     <source>Stream Comment</source>
     <translation>Proudový komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="579"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="595"/>
     <source>Box Comment</source>
     <translation>Obdélníkový komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="582"/>
-    <source>Select to brace</source>
-    <translation>Vybrat až po závorku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="584"/>
-    <source>Select all</source>
-    <translation>Vybrat vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="585"/>
-    <source>Deselect all</source>
-    <translation>Zrušit celý výběr</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="598"/>
+    <source>Select to brace</source>
+    <translation>Vybrat až po závorku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="600"/>
+    <source>Select all</source>
+    <translation>Vybrat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="601"/>
+    <source>Deselect all</source>
+    <translation>Zrušit celý výběr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="614"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="606"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="622"/>
     <source>Use Monospaced Font</source>
     <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="611"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="627"/>
     <source>Autosave enabled</source>
     <translation>Zapnout autosave</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="623"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="639"/>
     <source>Autocompletion enabled</source>
     <translation>Zapnout autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="640"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="656"/>
     <source>New view</source>
     <translation>Nový pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="641"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="657"/>
     <source>New view (with new split)</source>
     <translation>Nový pohled (s novým rozdělením)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="645"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="661"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="649"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="665"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="651"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="667"/>
     <source>Save As...</source>
     <translation>Uložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="658"/>
-    <source>Print</source>
-    <translation>Tisk</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="674"/>
+    <source>Print</source>
+    <translation>Tisk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="689"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="680"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="695"/>
     <source>from Document</source>
     <translation>z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="683"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="698"/>
     <source>from APIs</source>
     <translation>z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="686"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="701"/>
     <source>from Document and APIs</source>
     <translation>z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="700"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="715"/>
     <source>Check</source>
     <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="708"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="723"/>
     <source>Show</source>
     <translation>Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="710"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="725"/>
     <source>Code metrics...</source>
     <translation>Metrika kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="712"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="727"/>
     <source>Code coverage...</source>
     <translation>Pokrytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="714"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="729"/>
     <source>Show code coverage annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="717"/>
-    <source>Hide code coverage annotations</source>
-    <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="720"/>
-    <source>Profile data...</source>
-    <translation>Profilovat data...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="730"/>
-    <source>Diagrams</source>
-    <translation>Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="732"/>
+    <source>Hide code coverage annotations</source>
+    <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="735"/>
+    <source>Profile data...</source>
+    <translation>Profilovat data...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="745"/>
+    <source>Diagrams</source>
+    <translation>Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="747"/>
     <source>Class Diagram...</source>
     <translation>Diagram třídy...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="734"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="749"/>
     <source>Package Diagram...</source>
     <translation>Diagram balíčku...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="736"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="751"/>
     <source>Imports Diagram...</source>
     <translation>Diagram importů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="739"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="754"/>
     <source>Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="750"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="765"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="753"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="768"/>
     <source>No Language</source>
     <translation>Žádný jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="962"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="977"/>
     <source>Toggle bookmark</source>
     <translation>Přepnout záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="965"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="980"/>
     <source>Next bookmark</source>
     <translation>Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="968"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="983"/>
     <source>Previous bookmark</source>
     <translation>Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="971"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="986"/>
     <source>Clear all bookmarks</source>
     <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="975"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="990"/>
     <source>Goto syntax error</source>
     <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="978"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="993"/>
     <source>Show syntax error message</source>
     <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="981"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="996"/>
     <source>Clear syntax error</source>
     <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="998"/>
-    <source>Toggle breakpoint</source>
-    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1001"/>
-    <source>Toggle temporary breakpoint</source>
-    <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1004"/>
-    <source>Edit breakpoint...</source>
-    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3886"/>
-    <source>Enable breakpoint</source>
-    <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1010"/>
-    <source>Next breakpoint</source>
-    <translation>Následující breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1013"/>
-    <source>Previous breakpoint</source>
-    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
+    <source>Toggle breakpoint</source>
+    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1016"/>
+    <source>Toggle temporary breakpoint</source>
+    <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1019"/>
+    <source>Edit breakpoint...</source>
+    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3901"/>
+    <source>Enable breakpoint</source>
+    <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1025"/>
+    <source>Next breakpoint</source>
+    <translation>Následující breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1028"/>
+    <source>Previous breakpoint</source>
+    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1031"/>
     <source>Clear all breakpoints</source>
     <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1020"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1035"/>
     <source>Next uncovered line</source>
     <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1023"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1038"/>
     <source>Previous uncovered line</source>
     <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1027"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1042"/>
     <source>Next task</source>
     <translation>Následující úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1030"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1045"/>
     <source>Previous task</source>
     <translation>Předchozí úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1034"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1049"/>
     <source>LMB toggles bookmarks</source>
     <translation>LMB přepínač záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1039"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1054"/>
     <source>LMB toggles breakpoints</source>
     <translation>LMB přepínač breakpointů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1473"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1488"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1473"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1488"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2020"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2035"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2037"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2052"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Tisk je hotov</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2039"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2054"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2042"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2057"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2366"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2381"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2171"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2186"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3423"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3438"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3423"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3438"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3889"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3904"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4160"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4175"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4160"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4175"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4206"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4221"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4202"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4217"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4206"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4221"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4298"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4313"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4298"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4313"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4414"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4429"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4414"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4429"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4553"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4568"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4553"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4568"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4581"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4596"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4621"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4636"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4602"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4617"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4621"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4636"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4653"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4656"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4671"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4682"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4682"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4694"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4709"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4694"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4709"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4813"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4827"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will loose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pozor:&lt;/b&gt; Ztratíte všechny změny pokud jej znovu otevřete.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4817"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4831"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5015"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5029"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5033"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5047"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5035"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5049"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5037"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5051"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5039"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5053"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5041"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5055"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5044"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5058"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5062"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5076"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5078"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5092"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5105"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5119"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5166"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5180"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5166"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5180"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5203"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5203"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="858"/>
+    <source>Export as</source>
+    <translation>Exportovat jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1089"/>
+    <source>Export source</source>
+    <translation>Export zdroj</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1089"/>
+    <source>No export format given. Aborting...</source>
+    <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5201"/>
+    <source>Imports Diagram</source>
+    <translation>Importovat diagram</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5201"/>
+    <source>Include imports from external modules?</source>
+    <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="692"/>
+    <source>dynamic</source>
+    <translation>dynamický</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="705"/>
+    <source>Calltip</source>
+    <translation>Rychlé tipy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="672"/>
+    <source>Print Preview</source>
+    <translation>Náhled tisku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="338"/>
+    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="632"/>
+    <source>Typing aids enabled</source>
+    <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="827"/>
+    <source>End-of-Line Type</source>
+    <translation>Typ Konec-řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="831"/>
+    <source>Unix</source>
+    <translation>Unix</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="837"/>
+    <source>Windows</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="843"/>
-    <source>Export as</source>
-    <translation>Exportovat jako</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1074"/>
-    <source>Export source</source>
-    <translation>Export zdroj</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1074"/>
-    <source>No export format given. Aborting...</source>
-    <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5187"/>
-    <source>Imports Diagram</source>
-    <translation>Importovat diagram</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5187"/>
-    <source>Include imports from external modules?</source>
-    <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="677"/>
-    <source>dynamic</source>
-    <translation>dynamický</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="690"/>
-    <source>Calltip</source>
-    <translation>Rychlé tipy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="656"/>
-    <source>Print Preview</source>
-    <translation>Náhled tisku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="322"/>
-    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="616"/>
-    <source>Typing aids enabled</source>
-    <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="812"/>
-    <source>End-of-Line Type</source>
-    <translation>Typ Konec-řádku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="816"/>
-    <source>Unix</source>
-    <translation>Unix</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="822"/>
-    <source>Windows</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="828"/>
     <source>Macintosh</source>
     <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="790"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="805"/>
     <source>Encodings</source>
     <translation>Kódování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="772"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="787"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1088"/>
-    <source>Alternatives</source>
-    <translation>Alternativy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1103"/>
-    <source>Pygments Lexer</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1103"/>
+    <source>Alternatives</source>
+    <translation>Alternativy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1118"/>
+    <source>Pygments Lexer</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1118"/>
     <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5437"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5449"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="591"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="607"/>
     <source>Check spelling of selection...</source>
     <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5451"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5441"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5453"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="595"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="611"/>
     <source>Remove from dictionary</source>
     <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="267"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="283"/>
     <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1066"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1081"/>
     <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1085"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1100"/>
     <source>Alternatives ({0})</source>
     <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2171"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2186"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2227"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2242"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2325"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2340"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2366"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2381"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4595"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4610"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4602"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4617"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4653"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4656"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4671"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4808"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4822"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4912"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5015"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5029"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5105"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5119"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="985"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1000"/>
     <source>Next warning</source>
     <translation>Následující varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="988"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1003"/>
     <source>Previous warning</source>
     <translation>Předchozí varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="991"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1006"/>
     <source>Show warning message</source>
     <translation>Zobrazit varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="994"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1009"/>
     <source>Clear warnings</source>
     <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4534"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4549"/>
     <source>py3flakes Warning</source>
     <translation>py3flakes varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4534"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4549"/>
     <source>No py3flakes warning message available.</source>
     <translation>Varování py3flakes není dostupné.</translation>
   </message>
@@ -7031,167 +7036,167 @@
 <context>
   <name>EditorExportersPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="19"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="20"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure exporters&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace exporterů&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="41"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="42"/>
     <source>Exporter Type:</source>
     <translation>Typ exportera:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="57"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="58"/>
     <source>Select the exporter to be configured.</source>
     <translation>Výběr exportera pro konfiguraci.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="294"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="342"/>
     <source>Select to export in WYSIWYG mode</source>
     <translation>Vybrat pro export ve WYSIWYG módu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="297"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="345"/>
     <source>Use WYSIWYG mode</source>
     <translation>Použít WYSIWYG mód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="87"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="88"/>
     <source>Select to include folding functionality</source>
     <translation>Vybrat pro vložení funkcionality skládání kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="90"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="91"/>
     <source>Include folding functionality</source>
     <translation>Vložit funkcionalitu skládání kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="364"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="412"/>
     <source>Select to include only used styles</source>
     <translation>Vybrat pro vložení pouze použitých stlů</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="415"/>
+    <source>Include only used styles</source>
+    <translation>Vložit jen použité styly</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="422"/>
+    <source>Select to use the full pathname as the document title</source>
+    <translation>Vybrat pro použití plné cesty k souboru jako nadpisu dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="425"/>
+    <source>Use full pathname as document title</source>
+    <translation>Použít plnou cestu k souboru jako nadpis dokumentu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="382"/>
+    <source>Select to use tabs in the generated file</source>
+    <translation>Vybrat pro použití štítků v generovaném souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="385"/>
+    <source>Use tabs</source>
+    <translation>Použít štítky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="354"/>
+    <source>Press to select the font for the RTF export</source>
+    <translation>Stisknout pro výběr fontu pro RTF export</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="357"/>
+    <source>Select Font</source>
+    <translation>Vybrat font</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="367"/>
-    <source>Include only used styles</source>
-    <translation>Vložit jen použité styly</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="374"/>
-    <source>Select to use the full pathname as the document title</source>
-    <translation>Vybrat pro použití plné cesty k souboru jako nadpisu dokumentu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="377"/>
-    <source>Use full pathname as document title</source>
-    <translation>Použít plnou cestu k souboru jako nadpis dokumentu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="334"/>
-    <source>Select to use tabs in the generated file</source>
-    <translation>Vybrat pro použití štítků v generovaném souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="337"/>
-    <source>Use tabs</source>
-    <translation>Použít štítky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="306"/>
-    <source>Press to select the font for the RTF export</source>
-    <translation>Stisknout pro výběr fontu pro RTF export</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="309"/>
-    <source>Select Font</source>
-    <translation>Vybrat font</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="319"/>
     <source>Font for RTF export</source>
     <translation>Font pro RTF export</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="147"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="195"/>
     <source>Magnification:</source>
     <translation>Zvětšení:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="154"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="202"/>
     <source>Select the magnification value to be added to the font sizes of the styles</source>
     <translation>Vybrat hodnotu zvětšení, která bude ve stylech přičtena k velikosti fontu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="167"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="215"/>
     <source>Displays the selected magnification value</source>
     <translation>Zobrazit vybranou hodnotu zvětšení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="180"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="228"/>
     <source>Font:</source>
     <translation>Font:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="187"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="235"/>
     <source>Select the font from the list</source>
     <translation>Výběr fontu ze seznamu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="194"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="242"/>
     <source>Pagesize:</source>
     <translation>Velikost strany:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="201"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="249"/>
     <source>Select the page size from the list</source>
     <translation>Vybrat velikost strany ze seznamu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="210"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="258"/>
     <source>Margins</source>
     <translation>Okraje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="216"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="264"/>
     <source>Select the top margin in points (72 pt == 1&quot;)</source>
     <translation>Vybrat horní okraj v bodech (72 pt == 1&quot;)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="226"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="274"/>
     <source>Select the left margin in points (72 pt == 1&quot;)</source>
     <translation>Vybrat levý okraj v bodech (72 pt == 1&quot;)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="236"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="284"/>
     <source>Select the right margin in points (72 pt == 1&quot;)</source>
     <translation>Vybrat pravý okraj v bodech (72 pt == 1&quot;)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="246"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.ui" line="294"/>
     <source>Select the bottom margin in points (72 pt == 1&quot;)</source>
     <translation>Vybrat dolní okraj v bodech (72 pt == 1&quot;)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="41"/>
-    <source>Courier</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="42"/>
-    <source>Helvetica</source>
+    <source>Courier</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="43"/>
+    <source>Helvetica</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="44"/>
     <source>Times</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="45"/>
-    <source>A4</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="46"/>
+    <source>A4</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="47"/>
     <source>Letter</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -10015,27 +10020,27 @@
     <translation>Výjimka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/ExceptionLogger.py" line="48"/>
+    <location filename="Debugger/ExceptionLogger.py" line="47"/>
     <source>&lt;b&gt;Exceptions Logger&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This windows shows a trace of all exceptions, that have occured during the last debugging session. Initially only the exception type and exception message are shown. After the expansion of this entry, the complete call stack as reported by the client is show with the most recent call first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Záznam výjimek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazuje trasování všech výjimek, které se objevily během posledního debugování. Nejdříve jsou zobrazovány pouze typy výjimek a hlášení. Po rozbalení záznamu výjimky se zobrazí kompletní výpis zásobníku s posledními voláními na začátku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/ExceptionLogger.py" line="58"/>
+    <location filename="Debugger/ExceptionLogger.py" line="57"/>
     <source>Show source</source>
     <translation>Zobrazit zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/ExceptionLogger.py" line="64"/>
+    <location filename="Debugger/ExceptionLogger.py" line="63"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/ExceptionLogger.py" line="99"/>
+    <location filename="Debugger/ExceptionLogger.py" line="98"/>
     <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
     <translation>Objevila se neošetřená výjimka. Detaily naleznete v shell okně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/ExceptionLogger.py" line="66"/>
+    <location filename="Debugger/ExceptionLogger.py" line="65"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
@@ -10129,22 +10134,40 @@
 <context>
   <name>ExporterHTML</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="357"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="394"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="41"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="361"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>HTML soubory (*.html)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="357"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="394"/>
     <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>ExporterODT</name>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterODT.py" line="36"/>
+    <source>ODT Files (*.odt)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterODT.py" line="68"/>
+    <source>Export source</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterODT.py" line="68"/>
+    <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>ExporterPDF</name>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="405"/>
@@ -10220,6 +10243,11 @@
     <source>TeX</source>
     <translation></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/__init__.py" line="25"/>
+    <source>ODT</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>FileDialogWizard</name>
@@ -10392,7 +10420,7 @@
     <translation>Zobrazit jen adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="46"/>
     <source>Test</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -10658,7 +10686,7 @@
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="493"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="496"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation>Výběr adresáře</translation>
   </message>
@@ -10718,7 +10746,7 @@
     <translation>Nahradit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="577"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="580"/>
     <source>Replace in Files</source>
     <translation>Nahradit v souborech</translation>
   </message>
@@ -10743,32 +10771,32 @@
     <translation>Pocit jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="602"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="605"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="603"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="606"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="337"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="335"/>
     <source>Invalid search expression</source>
     <translation>Neplatný výraz hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="337"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="335"/>
     <source>&lt;p&gt;The search expression is not valid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Výraz hledná není platný. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="554"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="557"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not read the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze číst ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="577"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="580"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not save the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze uložit do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -10866,22 +10894,22 @@
     <translation>Cesta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="52"/>
     <source>Stop</source>
     <translation>Stop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="53"/>
     <source>Press to stop the search</source>
     <translation>Stisknout pro ukončení hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="55"/>
     <source>Opens the selected file</source>
     <translation>Otevřít vybraný soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="182"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="183"/>
     <source>Select search directory</source>
     <translation>Vybrat hledaný adresář</translation>
   </message>
@@ -11126,182 +11154,182 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="708"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="705"/>
     <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít odkaz v novém tab okně<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="307"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="313"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Okno nápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazí vybranou informaci nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="778"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="774"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Web inspektor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1144"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1140"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1144"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1140"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa vpořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1144"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1140"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="741"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="738"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation>Záložka na tuto stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="712"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="709"/>
     <source>Save Lin&amp;k</source>
     <translation>Uložit lin&amp;k</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="710"/>
+    <source>Bookmark this Link</source>
+    <translation>Záložka na tento link</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="713"/>
-    <source>Bookmark this Link</source>
-    <translation>Záložka na tento link</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="716"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat link do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="721"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="718"/>
     <source>Open Image in New Tab</source>
     <translation>Otevřít obrázek v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="725"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="722"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Uložit obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="726"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="723"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Kopíroavt obrázek do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="727"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="724"/>
     <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="524"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="521"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation>Web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="731"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="728"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Blokovat obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="755"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="752"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Hledat s...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="484"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="481"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{}&lt;/b&gt; neexistuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="524"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="521"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit prohlížeč se souborem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="506"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="503"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit aplikaci pro URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1135"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1131"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Chyba při načítání strany: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1144"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1140"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Při připojení na: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1199"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1195"/>
     <source>Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1199"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1195"/>
     <source>&lt;p&gt;The database quota of &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; has been exceeded while accessing database &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shall it be changed?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1210"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1206"/>
     <source>New Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1210"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1206"/>
     <source>Enter the new quota in MB (current = {0}, used = {1}; step size = 5 MB):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1230"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1226"/>
     <source>bytes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1233"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1229"/>
     <source>kB</source>
     <translation type="unfinished">kB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1236"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1232"/>
     <source>MB</source>
     <translation type="unfinished">MB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="773"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="769"/>
     <source>Add to web search toolbar</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="886"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="882"/>
     <source>Method not supported</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="886"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="882"/>
     <source>{0} method is not supported.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="928"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="924"/>
     <source>Search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="928"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="924"/>
     <source>Choose the desired search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="945"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="941"/>
     <source>Engine name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="945"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="941"/>
     <source>Enter a name for the engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11387,7 +11415,7 @@
 <context>
   <name>HelpDocsInstaller</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpDocsInstaller.py" line="182"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpDocsInstaller.py" line="185"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be registered.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být registrován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -11490,40 +11518,45 @@
     <translation>Vyberte pro vstup do Python dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="115"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="117"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm);;All Files (*)</source>
     <translation>HTML soubory (*.html *.htm);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="87"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="89"/>
     <source>Select Qt4 documentation entry</source>
     <translation>Vyberte pro vstup do Qt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="101"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="103"/>
     <source>Select PyQt4 documentation entry</source>
     <translation>Vyberte pro vstup do PyQt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="115"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="117"/>
     <source>Select PySide documentation entry</source>
     <translation>Vyberte pro vstup do PySide dokumentace</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="73"/>
+    <source>HTML Files (*.html *.htm);;Compressed Help Files (*.chm);;All Files (*)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HelpIndexWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="41"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="45"/>
     <source>&amp;Look for:</source>
     <translation>H&amp;ledat:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="143"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="141"/>
     <source>Open Link</source>
     <translation>Otevřít link</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="144"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpIndexWidget.py" line="142"/>
     <source>Open Link in New Tab</source>
     <translation>Otevřít link v novém tabu</translation>
   </message>
@@ -11564,12 +11597,12 @@
 <context>
   <name>HelpSearchWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpSearchWidget.py" line="129"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpSearchWidget.py" line="128"/>
     <source>Open Link</source>
     <translation>Otevřít link</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpSearchWidget.py" line="130"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpSearchWidget.py" line="129"/>
     <source>Open Link in New Tab</source>
     <translation>Otevřít link v novém tabu</translation>
   </message>
@@ -11577,12 +11610,12 @@
 <context>
   <name>HelpTocWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTocWidget.py" line="144"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTocWidget.py" line="146"/>
     <source>Open Link</source>
     <translation>Otevřít link</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTocWidget.py" line="145"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTocWidget.py" line="147"/>
     <source>Open Link in New Tab</source>
     <translation>Otevřít link v novém tabu</translation>
   </message>
@@ -12007,27 +12040,27 @@
 <context>
   <name>HelpWebSearchWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="138"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="135"/>
     <source>Suggestions</source>
     <translation>Návrhy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="146"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="143"/>
     <source>No Recent Searches</source>
     <translation>Žádné poslední hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="150"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="147"/>
     <source>Recent Searches</source>
     <translation>Poslení hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="284"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="280"/>
     <source>Clear Recent Searches</source>
     <translation>Smazat poslední vyhledávání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="275"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="271"/>
     <source>Add &apos;{0}&apos;</source>
     <translation>Přidat &apos;{0}&apos;</translation>
   </message>
@@ -12035,1434 +12068,1434 @@
 <context>
   <name>HelpWindow</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="500"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="489"/>
     <source>Close the current help window</source>
     <translation>Zavřít aktuální okno nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="368"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="357"/>
     <source>Open a new help window tab</source>
     <translation>Otevřít nový tab nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="363"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="352"/>
     <source>&amp;New Tab</source>
     <translation>&amp;Nový tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="363"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="352"/>
     <source>Ctrl+T</source>
     <comment>File|New Tab</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="369"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="358"/>
     <source>&lt;b&gt;New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help window tab.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře nový tab v okně nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="376"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="365"/>
     <source>Ctrl+N</source>
     <comment>File|New Window</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="381"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="370"/>
     <source>Open a new help browser window</source>
     <translation>Otevřít nové okno nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="382"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="371"/>
     <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help browser window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nové okno&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře nové okno nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="389"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="378"/>
     <source>&amp;Open File</source>
     <translation>&amp;Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="389"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="378"/>
     <source>Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="394"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="383"/>
     <source>Open a help file for display</source>
     <translation>Otevřít soubor s nápovědou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="395"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="384"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí nové okno s nápovědou. Otevře dialog pro výběr souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="403"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="392"/>
     <source>Open File in New &amp;Tab</source>
     <translation>Otevřít soubor do nového &amp;tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="403"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="392"/>
     <source>Shift+Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open in new tab</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="408"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="397"/>
     <source>Open a help file for display in a new tab</source>
     <translation>Otevřít nápovědu do nového tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="410"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="399"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File in New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display in a new tab. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor do nového tabu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se nápověda a zobrazí se v novém tabu. Otevře dialog pro výběr souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="457"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="446"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="457"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="446"/>
     <source>Ctrl+P</source>
     <comment>File|Print</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="462"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="451"/>
     <source>Print the displayed help</source>
     <translation>Tisknout zobrazenou nápovědu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="463"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="452"/>
     <source>&lt;b&gt;Print&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tisk&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout zobrazenou nápovědu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="495"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="484"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="495"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="484"/>
     <source>Ctrl+W</source>
     <comment>File|Close</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="490"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes the current help window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavře aktuální okno s nápovědou.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="497"/>
+    <source>Close &amp;All</source>
+    <translation>Z&amp;avřít vše</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="501"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes the current help window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavře aktuální okno s nápovědou.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="508"/>
-    <source>Close &amp;All</source>
-    <translation>Z&amp;avřít vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="512"/>
     <source>&lt;b&gt;Close All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes all help windows except the first one.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít vše&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavřít všechna okna s nápovědou kromě prvního.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="533"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="522"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="533"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="522"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="549"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="538"/>
     <source>&amp;Backward</source>
     <translation>&amp;Nazpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="555"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="544"/>
     <source>Move one help screen backward</source>
     <translation>Posun o jednu obrazovku nápovědy nazpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="556"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="545"/>
     <source>&lt;b&gt;Backward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen backward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nazpět&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun o jednu obrazovku nazpět. Pokud není taková k dispozici, je tato akce vypnuta.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="564"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="553"/>
     <source>&amp;Forward</source>
     <translation>&amp;Dopředu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="570"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="559"/>
     <source>Move one help screen forward</source>
     <translation>Posun o jednu obrazovku dopředu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="571"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="560"/>
     <source>&lt;b&gt;Forward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen forward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dopředu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun o jednu obrazovku dopředu. Pokud není taková k dispozici, je tato akce vypnuta.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="579"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="568"/>
     <source>&amp;Home</source>
     <translation>&amp;Hlavní strana</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="584"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="573"/>
     <source>Move to the initial help screen</source>
     <translation>Posun na hlavní stranu nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="585"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="574"/>
     <source>&lt;b&gt;Home&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves to the initial help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hlavní strana&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun na hlavní stranu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="592"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="581"/>
     <source>&amp;Reload</source>
     <translation>&amp;Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="598"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="587"/>
     <source>Reload the current help screen</source>
     <translation>Obsah aktuální nápovědy se obnoví</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="599"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="588"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reloads the current help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obnovit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Znovu načte aktuální obrazovku nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="633"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="622"/>
     <source>&amp;Find...</source>
     <translation>&amp;Hledat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="638"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="627"/>
     <source>Find text in page</source>
     <translation>Hledat text na stránce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="639"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="628"/>
     <source>&lt;b&gt;Find&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledá se text na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="646"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="635"/>
     <source>Find &amp;next</source>
     <translation>Hledat &amp;následující</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="660"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="649"/>
     <source>Find &amp;previous</source>
     <translation>Hledat &amp;předchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="727"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="716"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="732"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="721"/>
     <source>Context sensitive help</source>
     <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="722"/>
+    <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="733"/>
-    <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&amp;About</source>
+    <translation>O &amp;aplikaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="736"/>
+    <source>Display information about this software</source>
+    <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="737"/>
+    <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="744"/>
-    <source>&amp;About</source>
-    <translation>O &amp;aplikaci</translation>
+    <source>About &amp;Qt</source>
+    <translation>O &amp;Qt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="747"/>
-    <source>Display information about this software</source>
-    <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="748"/>
-    <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="755"/>
-    <source>About &amp;Qt</source>
-    <translation>O &amp;Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="758"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="760"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="749"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;A Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="767"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="756"/>
     <source>Zoom &amp;in</source>
     <translation>Př&amp;iblížit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="772"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="761"/>
     <source>Zoom in on the text</source>
     <translation>Zvětšovací lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="773"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="762"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přiblížit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přiblížit text. Text bude větší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="780"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="769"/>
     <source>Zoom &amp;out</source>
     <translation>&amp;Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="785"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="774"/>
     <source>Zoom out on the text</source>
     <translation>Zmenšovací lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="786"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="775"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Oddálit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na oddálení textu. Text bude menší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="620"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="609"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="620"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="609"/>
     <source>Ctrl+C</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="625"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="614"/>
     <source>Copy the selected text</source>
     <translation>Kopírovat vybraný text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="626"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="615"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopírovat vybraný text do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1100"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1088"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1123"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1111"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1131"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1119"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>Poh&amp;led</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1135"/>
+    <source>&amp;Go</source>
+    <translation>&amp;Jít</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1148"/>
-    <source>&amp;Go</source>
-    <translation>&amp;Jít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1161"/>
     <source>H&amp;istory</source>
     <translation>H&amp;istorie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1170"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1155"/>
     <source>&amp;Bookmarks</source>
     <translation>&amp;Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1219"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1202"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1235"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1218"/>
     <source>Move Left</source>
     <translation>Posun doleva</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1221"/>
+    <source>Move Right</source>
+    <translation>Posun doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1229"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1238"/>
-    <source>Move Right</source>
-    <translation>Posun doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1246"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1255"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1249"/>
+    <source>File</source>
+    <translation>Soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1266"/>
-    <source>File</source>
-    <translation>Soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1283"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Editovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1288"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1271"/>
     <source>View</source>
     <translation>Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1297"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1280"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1325"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1306"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1313"/>
+    <source>Go</source>
+    <translation>Jít</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1332"/>
-    <source>Go</source>
-    <translation>Jít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1352"/>
     <source>&lt;p&gt;Enter the help file to be displayed directly into this edit field. Select a previously shown help file from the drop down list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zadání souboru s nápovědou, který se zobrazí přímo do tohoto editačního okna. Výběr předchozí zobrazené nápovědy z drop down seznamu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1620"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1593"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1620"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1593"/>
     <source>Help Files (*.html *.htm);;PDF Files (*.pdf);;CHM Files (*.chm);;All Files (*)</source>
     <translation>Help soubory (*.html *.htm);;PDF soubory (*.pdf);;CHM soubory (*.chm);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2133"/>
-    <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="363"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2101"/>
+    <source>...</source>
+    <translation>...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="352"/>
     <source>New Tab</source>
     <translation>Nový Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="376"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="365"/>
     <source>New Window</source>
     <translation>Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="403"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="392"/>
     <source>Open File in New Tab</source>
     <translation>Otevřít soubor v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="497"/>
+    <source>Close All</source>
+    <translation>Zavřít vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="522"/>
+    <source>Quit</source>
+    <translation>Konec</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="538"/>
+    <source>Backward</source>
+    <translation>Nazpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="538"/>
+    <source>Alt+Left</source>
+    <comment>Go|Backward</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="538"/>
+    <source>Backspace</source>
+    <comment>Go|Backward</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="553"/>
+    <source>Forward</source>
+    <translation>Dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="553"/>
+    <source>Alt+Right</source>
+    <comment>Go|Forward</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="553"/>
+    <source>Shift+Backspace</source>
+    <comment>Go|Forward</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="568"/>
+    <source>Home</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="568"/>
+    <source>Ctrl+Home</source>
+    <comment>Go|Home</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="581"/>
+    <source>Reload</source>
+    <translation>Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="581"/>
+    <source>Ctrl+R</source>
+    <comment>Go|Reload</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="609"/>
+    <source>Copy</source>
+    <translation>Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="622"/>
+    <source>Find...</source>
+    <translation>Hledat...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="622"/>
+    <source>Ctrl+F</source>
+    <comment>Edit|Find</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="635"/>
+    <source>Find next</source>
+    <translation>Najít další</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="635"/>
+    <source>F3</source>
+    <comment>Edit|Find next</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="649"/>
+    <source>Find previous</source>
+    <translation>Najít předchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="649"/>
+    <source>Shift+F3</source>
+    <comment>Edit|Find previous</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="677"/>
+    <source>Add Bookmark</source>
+    <translation>Přidat záložku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="716"/>
+    <source>What&apos;s This?</source>
+    <translation>Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="716"/>
+    <source>Shift+F1</source>
+    <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="733"/>
+    <source>About</source>
+    <translation>O aplikaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="744"/>
+    <source>About Qt</source>
+    <translation>O Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="756"/>
+    <source>Zoom in</source>
+    <translation>Přiblížit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="756"/>
+    <source>Ctrl++</source>
+    <comment>View|Zoom in</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="769"/>
+    <source>Zoom out</source>
+    <translation>Oddálit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="769"/>
+    <source>Ctrl+-</source>
+    <comment>View|Zoom out</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="640"/>
+    <source>Find next occurrence of text in page</source>
+    <translation>Hledat následující výskyt textu na straně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="641"/>
+    <source>&lt;b&gt;Find next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the next occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hledat následující&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá se následující výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="654"/>
+    <source>Find previous occurrence of text in page</source>
+    <translation>Hledat předchozí výskyt textu na stránce</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="656"/>
+    <source>&lt;b&gt;Find previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the previous occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hledat předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá předchozí výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1236"/>
+    <source>Print Preview</source>
+    <translation>Náhled tisku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="475"/>
+    <source>Print preview of the displayed help</source>
+    <translation>Tisknout náhled zobrazené nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="477"/>
+    <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Vytisknout náhled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout náhled zobrazeného textu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1733"/>
+    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="834"/>
+    <source>Show next tab</source>
+    <translation>Zobrazit následující tab</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="834"/>
+    <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="842"/>
+    <source>Show previous tab</source>
+    <translation>Zobrazit předchozí tab</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="842"/>
+    <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="850"/>
+    <source>Switch between tabs</source>
+    <translation>Přepnout mezi taby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="850"/>
+    <source>Ctrl+1</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1005"/>
+    <source>Clear icons database</source>
+    <translation>Vyčistit ikony databáze</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1009"/>
+    <source>Clear the database of favicons</source>
+    <translation>Vyčistit databázi favicons</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1010"/>
+    <source>&lt;b&gt;Clear icons database&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the database of favicons of previously visited URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Vyčistit databázi favicons&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyčistit databázi favicons navštívených URL.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="858"/>
+    <source>Preferences</source>
+    <translation>Předvolby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="858"/>
+    <source>&amp;Preferences...</source>
+    <translation>&amp;Předvolby...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="861"/>
+    <source>Set the prefered configuration</source>
+    <translation>Nastavit preferovanou konfiguraci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="862"/>
+    <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Předvolby&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upravit položky konfigurace aplikace podle vašich předvoleb.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="143"/>
+    <source>Contents</source>
+    <translation>Obsah</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="500"/>
+    <source>Close all help windows</source>
+    <translation>Zavřít všechna okna s nápovědou</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="906"/>
+    <source>Sync with Table of Contents</source>
+    <translation>Sync obsahu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="910"/>
+    <source>Synchronizes the table of contents with current page</source>
+    <translation>Synchronizuje obsah s aktuální stranou</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="912"/>
+    <source>&lt;b&gt;Sync with Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizes the table of contents with current page.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Sync obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizuje obsah s aktuální stranou.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="919"/>
+    <source>Table of Contents</source>
+    <translation>Obsah</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="922"/>
+    <source>Shows the table of contents window</source>
+    <translation>Zobrazit okno s obsahem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="924"/>
+    <source>&lt;b&gt;Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the table of contents window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno s obsahem.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="955"/>
+    <source>Manage QtHelp Documents</source>
+    <translation>Uspořádat dokumenty QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="958"/>
+    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
+    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="960"/>
+    <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uspořádat dokumenty QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1194"/>
+    <source>&amp;Window</source>
+    <translation>O&amp;kno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1287"/>
+    <source>Filter</source>
+    <translation>Filtr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1292"/>
+    <source>Filtered by: </source>
+    <translation>Filtrováno: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2431"/>
+    <source>Could not find an associated content.</source>
+    <translation>Asociovaný obsah nelze nalézt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="967"/>
+    <source>Manage QtHelp Filters</source>
+    <translation>Uspořádat filtry QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="970"/>
+    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp filters</source>
+    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="972"/>
+    <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp filters.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uspořádat filtry QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="931"/>
+    <source>Index</source>
+    <translation>Index</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="934"/>
+    <source>Shows the index window</source>
+    <translation>Zobrazit index okna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="936"/>
+    <source>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the index window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit index okna.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="943"/>
+    <source>Search</source>
+    <translation>Hledat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="946"/>
+    <source>Shows the search window</source>
+    <translation>Zobrazit okno hledání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="948"/>
+    <source>&lt;b&gt;Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the search window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hledání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno hledání.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="979"/>
+    <source>Reindex Documentation</source>
+    <translation>Znovu indexovat dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="982"/>
+    <source>Reindexes the documentation set</source>
+    <translation>Přeindexuje dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="984"/>
+    <source>&lt;b&gt;Reindex Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reindexes the documentation set.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Znovu indexovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přeindexuje dokumentaci.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2547"/>
+    <source>Updating search index</source>
+    <translation>Aktualizovat index pro hledání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2599"/>
+    <source>Looking for Documentation...</source>
+    <translation>Vyhledat dokumentaci...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2629"/>
+    <source>Unfiltered</source>
+    <translation>Nefiltrováno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2648"/>
+    <source>Help Engine</source>
+    <translation>Engine nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="179"/>
+    <source>Show a navigation menu</source>
+    <translation>Zobrazit menu navigace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="512"/>
+    <source>Private Browsing</source>
+    <translation>Mód soukromí</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="508"/>
-    <source>Close All</source>
-    <translation>Zavřít vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="533"/>
-    <source>Quit</source>
-    <translation>Konec</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="549"/>
-    <source>Backward</source>
-    <translation>Nazpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="549"/>
-    <source>Alt+Left</source>
-    <comment>Go|Backward</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="549"/>
-    <source>Backspace</source>
-    <comment>Go|Backward</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="564"/>
-    <source>Forward</source>
-    <translation>Dopředu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="564"/>
-    <source>Alt+Right</source>
-    <comment>Go|Forward</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="564"/>
-    <source>Shift+Backspace</source>
-    <comment>Go|Forward</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="579"/>
-    <source>Home</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="579"/>
-    <source>Ctrl+Home</source>
-    <comment>Go|Home</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="592"/>
-    <source>Reload</source>
-    <translation>Obnovit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="592"/>
-    <source>Ctrl+R</source>
-    <comment>Go|Reload</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="620"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation>Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="633"/>
-    <source>Find...</source>
-    <translation>Hledat...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="633"/>
-    <source>Ctrl+F</source>
-    <comment>Edit|Find</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="646"/>
-    <source>Find next</source>
-    <translation>Najít další</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="646"/>
-    <source>F3</source>
-    <comment>Edit|Find next</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="660"/>
-    <source>Find previous</source>
-    <translation>Najít předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="660"/>
-    <source>Shift+F3</source>
-    <comment>Edit|Find previous</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="688"/>
-    <source>Add Bookmark</source>
-    <translation>Přidat záložku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="727"/>
-    <source>What&apos;s This?</source>
-    <translation>Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="727"/>
-    <source>Shift+F1</source>
-    <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="744"/>
-    <source>About</source>
-    <translation>O aplikaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="755"/>
-    <source>About Qt</source>
-    <translation>O Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="767"/>
-    <source>Zoom in</source>
-    <translation>Přiblížit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="767"/>
-    <source>Ctrl++</source>
-    <comment>View|Zoom in</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="780"/>
-    <source>Zoom out</source>
-    <translation>Oddálit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="780"/>
-    <source>Ctrl+-</source>
-    <comment>View|Zoom out</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="651"/>
-    <source>Find next occurrence of text in page</source>
-    <translation>Hledat následující výskyt textu na straně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="652"/>
-    <source>&lt;b&gt;Find next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the next occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hledat následující&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá se následující výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="665"/>
-    <source>Find previous occurrence of text in page</source>
-    <translation>Hledat předchozí výskyt textu na stránce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="667"/>
-    <source>&lt;b&gt;Find previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the previous occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hledat předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá předchozí výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1253"/>
-    <source>Print Preview</source>
-    <translation>Náhled tisku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="486"/>
-    <source>Print preview of the displayed help</source>
-    <translation>Tisknout náhled zobrazené nápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="488"/>
-    <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Vytisknout náhled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout náhled zobrazeného textu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1760"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="846"/>
-    <source>Show next tab</source>
-    <translation>Zobrazit následující tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="846"/>
-    <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="854"/>
-    <source>Show previous tab</source>
-    <translation>Zobrazit předchozí tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="854"/>
-    <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="862"/>
-    <source>Switch between tabs</source>
-    <translation>Přepnout mezi taby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="862"/>
-    <source>Ctrl+1</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1017"/>
-    <source>Clear icons database</source>
-    <translation>Vyčistit ikony databáze</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1021"/>
-    <source>Clear the database of favicons</source>
-    <translation>Vyčistit databázi favicons</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1022"/>
-    <source>&lt;b&gt;Clear icons database&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the database of favicons of previously visited URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Vyčistit databázi favicons&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyčistit databázi favicons navštívených URL.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Private &amp;Browsing</source>
+    <translation>Mód &amp;soukromí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="513"/>
+    <source>&lt;b&gt;Private Browsing&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enables private browsing. In this mode no history is recorded anymore.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Mód soukromí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapne mód soukromí. V tomto módu není zaznamenávána historie stran.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2303"/>
+    <source>Loading...</source>
+    <translation>Načítám...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2318"/>
+    <source>Finished loading</source>
+    <translation>Načteno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="825"/>
+    <source>Full Screen</source>
+    <translation>Celá obrazovka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="825"/>
+    <source>&amp;Full Screen</source>
+    <translation>&amp;Celá obrazovka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="825"/>
+    <source>F11</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="955"/>
+    <source>Manage QtHelp &amp;Documents</source>
+    <translation>Uspořádat QtHelp &amp;dokumenty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="967"/>
+    <source>Manage QtHelp &amp;Filters</source>
+    <translation>Uspořádat QtHelp &amp;filtry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="979"/>
+    <source>&amp;Reindex Documentation</source>
+    <translation>Přeinde&amp;xovat dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="996"/>
+    <source>Clear private data</source>
+    <translation>Smazat soukromá data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="992"/>
+    <source>&amp;Clear private data</source>
+    <translation>Smazat &amp;soukromá data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="997"/>
+    <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like browsing history, search history or the favicons database.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat soukromá data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soukromá data jako je historie prohlížení, vyhledávání a databáze favicon.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1005"/>
+    <source>Clear &amp;icons database</source>
+    <translation>Smazat databázi &amp;ikon</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1056"/>
+    <source>Show Network Monitor</source>
+    <translation>Zobrazit monitor sítě</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1056"/>
+    <source>Show &amp;Network Monitor</source>
+    <translation>Zobrazit mo&amp;nitor sítě</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1060"/>
+    <source>Show the network monitor dialog</source>
+    <translation>Zobrazit dialog monitoru sítě</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1061"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show Network Monitor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the network monitor dialog.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit monitor sítě&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog monitoru sítě.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1167"/>
+    <source>&amp;Settings</source>
+    <translation>Na&amp;stavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1190"/>
+    <source>&amp;Tools</source>
+    <translation>&amp;Nástroje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="812"/>
+    <source>Show page source</source>
+    <translation>Zobrazit zdroj strany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="812"/>
+    <source>Ctrl+U</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="816"/>
+    <source>Show the page source in an editor</source>
+    <translation>Zobrazit zdroj strany v editoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="817"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show page source&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the page source in an editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit zdroj strany&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit zdroj strany v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="870"/>
-    <source>Preferences</source>
-    <translation>Předvolby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="870"/>
-    <source>&amp;Preferences...</source>
-    <translation>&amp;Předvolby...</translation>
+    <source>&amp;Languages...</source>
+    <translation>&amp;Jazyky...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="873"/>
-    <source>Set the prefered configuration</source>
-    <translation>Nastavit preferovanou konfiguraci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="874"/>
-    <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Předvolby&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upravit položky konfigurace aplikace podle vašich předvoleb.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="142"/>
-    <source>Contents</source>
-    <translation>Obsah</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
-    <source>Close all help windows</source>
-    <translation>Zavřít všechna okna s nápovědou</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="918"/>
-    <source>Sync with Table of Contents</source>
-    <translation>Sync obsahu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="922"/>
-    <source>Synchronizes the table of contents with current page</source>
-    <translation>Synchronizuje obsah s aktuální stranou</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="924"/>
-    <source>&lt;b&gt;Sync with Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizes the table of contents with current page.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Sync obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizuje obsah s aktuální stranou.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="931"/>
-    <source>Table of Contents</source>
-    <translation>Obsah</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="934"/>
-    <source>Shows the table of contents window</source>
-    <translation>Zobrazit okno s obsahem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="936"/>
-    <source>&lt;b&gt;Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the table of contents window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno s obsahem.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="967"/>
-    <source>Manage QtHelp Documents</source>
-    <translation>Uspořádat dokumenty QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="970"/>
-    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
-    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="972"/>
-    <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uspořádat dokumenty QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1211"/>
-    <source>&amp;Window</source>
-    <translation>O&amp;kno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1304"/>
-    <source>Filter</source>
-    <translation>Filtr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1309"/>
-    <source>Filtered by: </source>
-    <translation>Filtrováno: </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2470"/>
-    <source>Could not find an associated content.</source>
-    <translation>Asociovaný obsah nelze nalézt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="979"/>
-    <source>Manage QtHelp Filters</source>
-    <translation>Uspořádat filtry QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="982"/>
-    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp filters</source>
-    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="984"/>
-    <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp filters.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uspořádat filtry QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="943"/>
-    <source>Index</source>
-    <translation>Index</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="946"/>
-    <source>Shows the index window</source>
-    <translation>Zobrazit index okna</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="948"/>
-    <source>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the index window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit index okna.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="955"/>
-    <source>Search</source>
-    <translation>Hledat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="958"/>
-    <source>Shows the search window</source>
-    <translation>Zobrazit okno hledání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="960"/>
-    <source>&lt;b&gt;Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the search window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hledání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno hledání.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="991"/>
-    <source>Reindex Documentation</source>
-    <translation>Znovu indexovat dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="994"/>
-    <source>Reindexes the documentation set</source>
-    <translation>Přeindexuje dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="996"/>
-    <source>&lt;b&gt;Reindex Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reindexes the documentation set.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Znovu indexovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přeindexuje dokumentaci.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2586"/>
-    <source>Updating search index</source>
-    <translation>Aktualizovat index pro hledání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2640"/>
-    <source>Looking for Documentation...</source>
-    <translation>Vyhledat dokumentaci...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2670"/>
-    <source>Unfiltered</source>
-    <translation>Nefiltrováno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2689"/>
-    <source>Help Engine</source>
-    <translation>Engine nápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="181"/>
-    <source>Show a navigation menu</source>
-    <translation>Zobrazit menu navigace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="523"/>
-    <source>Private Browsing</source>
-    <translation>Mód soukromí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="519"/>
-    <source>Private &amp;Browsing</source>
-    <translation>Mód &amp;soukromí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="524"/>
-    <source>&lt;b&gt;Private Browsing&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enables private browsing. In this mode no history is recorded anymore.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mód soukromí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapne mód soukromí. V tomto módu není zaznamenávána historie stran.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2342"/>
-    <source>Loading...</source>
-    <translation>Načítám...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2357"/>
-    <source>Finished loading</source>
-    <translation>Načteno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="837"/>
-    <source>Full Screen</source>
-    <translation>Celá obrazovka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="837"/>
-    <source>&amp;Full Screen</source>
-    <translation>&amp;Celá obrazovka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="837"/>
-    <source>F11</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="967"/>
-    <source>Manage QtHelp &amp;Documents</source>
-    <translation>Uspořádat QtHelp &amp;dokumenty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="979"/>
-    <source>Manage QtHelp &amp;Filters</source>
-    <translation>Uspořádat QtHelp &amp;filtry</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="991"/>
-    <source>&amp;Reindex Documentation</source>
-    <translation>Přeinde&amp;xovat dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1008"/>
-    <source>Clear private data</source>
-    <translation>Smazat soukromá data</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1004"/>
-    <source>&amp;Clear private data</source>
-    <translation>Smazat &amp;soukromá data</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1009"/>
-    <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like browsing history, search history or the favicons database.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Smazat soukromá data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soukromá data jako je historie prohlížení, vyhledávání a databáze favicon.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Configure the accepted languages for web pages</source>
+    <translation>Nastavit polovené jazyky pro web strany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="875"/>
+    <source>&lt;b&gt;Languages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the accepted languages for web pages.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Jazyky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit polovené jazyky pro web strany.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="870"/>
+    <source>Languages</source>
+    <translation>Jazyky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="882"/>
+    <source>Cookies</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="882"/>
+    <source>C&amp;ookies...</source>
+    <translation>C&amp;ookies...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="885"/>
+    <source>Configure cookies handling</source>
+    <translation>Nastavit ovládání cookies</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="887"/>
+    <source>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure cookies handling.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit ovládání cookies.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1298"/>
+    <source>Settings</source>
+    <translation>Nastavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="782"/>
+    <source>Zoom reset</source>
+    <translation>Resetovat lupu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="782"/>
+    <source>Zoom &amp;reset</source>
+    <translation>&amp;Resetovat lupu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="782"/>
+    <source>Ctrl+0</source>
+    <comment>View|Zoom reset</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="787"/>
+    <source>Reset the zoom of the text</source>
+    <translation>Resetovat lupu textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="797"/>
+    <source>Zoom text only</source>
+    <translation>Jen lupa textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="797"/>
+    <source>Zoom &amp;text only</source>
+    <translation>Jen lupa &amp;textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="801"/>
+    <source>Zoom text only; pictures remain constant</source>
+    <translation>Jen lupa textu; obrázky zůstávají beze změn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="803"/>
+    <source>&lt;b&gt;Zoom text only&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom text only; pictures remain constant.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Jen lupa textu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jen lupa textu; Obrázky zůstávají beze změn.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="788"/>
+    <source>&lt;b&gt;Zoom reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset the zoom of the text. This sets the zoom factor to 100%.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Reset lupy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset lupy pro text. Nastaví se lupa na hodnotu 100%.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="365"/>
+    <source>New &amp;Window</source>
+    <translation>&amp;Nové okno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="422"/>
+    <source>Import Bookmarks</source>
+    <translation>Importovat záložky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="422"/>
+    <source>&amp;Import Bookmarks...</source>
+    <translation>&amp;Importovat záložky...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="425"/>
+    <source>Import bookmarks from other browsers</source>
+    <translation>Import záložek z jiných prohlížečů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="427"/>
+    <source>&lt;b&gt;Import Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import bookmarks from other browsers.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Import záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import záložek z jiných prohlížečů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="434"/>
+    <source>Export Bookmarks</source>
+    <translation>Export záložek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="434"/>
+    <source>&amp;Export Bookmarks...</source>
+    <translation>&amp;Exportovat záložky...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="437"/>
+    <source>Export the bookmarks into a file</source>
+    <translation>Export záložek do souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="439"/>
+    <source>&lt;b&gt;Export Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the bookmarks into a file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Export záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export záložek do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="664"/>
+    <source>Manage Bookmarks</source>
+    <translation>Správa záložek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="664"/>
+    <source>&amp;Manage Bookmarks...</source>
+    <translation>&amp;Správa záložek...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="664"/>
+    <source>Ctrl+Shift+B</source>
+    <comment>Help|Manage bookmarks</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="668"/>
+    <source>Open a dialog to manage the bookmarks.</source>
+    <translation>Otevřít dialog pro správu záložek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="670"/>
+    <source>&lt;b&gt;Manage Bookmarks...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to manage the bookmarks.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Správa záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro správu záložek.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="677"/>
+    <source>Add &amp;Bookmark...</source>
+    <translation>Přid&amp;at záložku...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="677"/>
+    <source>Ctrl+D</source>
+    <comment>Help|Add bookmark</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="683"/>
+    <source>Open a dialog to add a bookmark.</source>
+    <translation>Otevřít dialog pro přidání záložky.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="684"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add the current URL as a bookmark.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat záložku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání aktuální URL jako záložky.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="691"/>
+    <source>Add Folder</source>
+    <translation>Přidat složku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="691"/>
+    <source>Add &amp;Folder...</source>
+    <translation>Přidat s&amp;ložku...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="694"/>
+    <source>Open a dialog to add a new bookmarks folder.</source>
+    <translation>Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="696"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add Folder...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat složku...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="703"/>
+    <source>Bookmark All Tabs</source>
+    <translation>Vytvořit záložky pro všechny taby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="703"/>
+    <source>Bookmark All Tabs...</source>
+    <translation>Vytvořit záložky pro všechny taby...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="706"/>
+    <source>Bookmark all open tabs.</source>
+    <translation>Vytvořit záložky pro všechny otevřené taby.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="708"/>
+    <source>&lt;b&gt;Bookmark All Tabs...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder for all open tabs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Vytvořit záložky pro všechny taby...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek pro všechny otevřené taby.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1822"/>
+    <source>Saved Tabs</source>
+    <translation>Uložkt taby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1232"/>
+    <source>Close Others</source>
+    <translation>Zavřít ostatní</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="581"/>
+    <source>F5</source>
+    <comment>Go|Reload</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
+    <source>Stop</source>
+    <translation>Zastavit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
+    <source>&amp;Stop</source>
+    <translation>Za&amp;stavit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
+    <source>Ctrl+.</source>
+    <comment>Go|Stop</comment>
+    <translation>Ctrl+.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
+    <source>Esc</source>
+    <comment>Go|Stop</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="601"/>
+    <source>Stop loading</source>
+    <translation>Zastavit načítání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="602"/>
+    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stops loading of the current tab.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zastavit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastavit načítání aktuálního tabu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1225"/>
+    <source>Duplicate Page</source>
+    <translation>Duplikovat stranu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="407"/>
+    <source>Save As </source>
+    <translation>Uložit jako </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="407"/>
+    <source>&amp;Save As...</source>
+    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="407"/>
+    <source>Shift+Ctrl+S</source>
+    <comment>File|Save As</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="412"/>
+    <source>Save the current page to disk</source>
+    <translation>Uložit aktuální stranu na disk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="414"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save As...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current page to disk.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit jako...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit aktuální stranu na disk.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1752"/>
+    <source>Eric Web Browser</source>
+    <translation>Eric web prohlížeč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1743"/>
+    <source>&lt;h3&gt;About Eric Web Browser&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;The Eric Web Browser is a combined help file and HTML browser.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;h3&gt;O Eric web prohlížeči&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Eric web prohlížeč je kombinace souboru nápovědy a HTML prohlížeče.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="527"/>
+    <source>Quit the web browser</source>
+    <translation>Ukončit web prohlížeč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="528"/>
+    <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the web browser.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Ukončit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončit web prohlížeč.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1017"/>
-    <source>Clear &amp;icons database</source>
-    <translation>Smazat databázi &amp;ikon</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1068"/>
-    <source>Show Network Monitor</source>
-    <translation>Zobrazit monitor sítě</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1068"/>
-    <source>Show &amp;Network Monitor</source>
-    <translation>Zobrazit mo&amp;nitor sítě</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1072"/>
-    <source>Show the network monitor dialog</source>
-    <translation>Zobrazit dialog monitoru sítě</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1073"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show Network Monitor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the network monitor dialog.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit monitor sítě&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog monitoru sítě.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1184"/>
-    <source>&amp;Settings</source>
-    <translation>Na&amp;stavení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1207"/>
-    <source>&amp;Tools</source>
-    <translation>&amp;Nástroje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="824"/>
-    <source>Show page source</source>
-    <translation>Zobrazit zdroj strany</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="824"/>
-    <source>Ctrl+U</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="828"/>
-    <source>Show the page source in an editor</source>
-    <translation>Zobrazit zdroj strany v editoru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="829"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show page source&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the page source in an editor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit zdroj strany&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit zdroj strany v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="882"/>
-    <source>&amp;Languages...</source>
-    <translation>&amp;Jazyky...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="885"/>
-    <source>Configure the accepted languages for web pages</source>
-    <translation>Nastavit polovené jazyky pro web strany</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="887"/>
-    <source>&lt;b&gt;Languages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the accepted languages for web pages.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Jazyky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit polovené jazyky pro web strany.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="882"/>
-    <source>Languages</source>
-    <translation>Jazyky</translation>
+    <source>Configure Search Engines</source>
+    <translation>Konfigurovat vyhledávací enginy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1021"/>
+    <source>Configure the available search engines</source>
+    <translation>Konfigurovat dostupné vyhledávací enginy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1023"/>
+    <source>&lt;b&gt;Configure Search Engines...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the available search engines.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Konfigurivat vyhledávací enginy...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci dostupných vyhledávacích enginů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1030"/>
+    <source>Manage Saved Passwords</source>
+    <translation>Spravovat uložená hesla</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1030"/>
+    <source>Manage Saved Passwords...</source>
+    <translation>Spravovat uložená hesla...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1034"/>
+    <source>Manage the saved passwords</source>
+    <translation>Spravovat vaše uložená hesla</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1036"/>
+    <source>&lt;b&gt;Manage Saved Passwords...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved passwords.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Spravovat uložená hesla...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro spravování uložených hesel.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1043"/>
+    <source>Ad Block</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1043"/>
+    <source>&amp;Ad Block...</source>
+    <translation>&amp;Ad Block...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1047"/>
+    <source>Configure AdBlock subscriptions and rules</source>
+    <translation>Konfigurovat AdBlock odebírání a pravidla</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1049"/>
+    <source>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure AdBlock subscriptions and rules.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci AdBlock odebírání a pravidel.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2608"/>
+    <source>eric5 Web Browser</source>
+    <translation>eric5 web prohlížeč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2320"/>
+    <source>Failed to load</source>
+    <translation>Načtení selhalo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1240"/>
+    <source>Print as PDF</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="463"/>
+    <source>Print the displayed help as PDF</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="464"/>
+    <source>&lt;b&gt;Print as PDF&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text as a PDF file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="894"/>
-    <source>Cookies</source>
-    <translation></translation>
+    <source>Offline Storage</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="894"/>
-    <source>C&amp;ookies...</source>
-    <translation>C&amp;ookies...</translation>
+    <source>Offline &amp;Storage...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="897"/>
-    <source>Configure cookies handling</source>
-    <translation>Nastavit ovládání cookies</translation>
+    <source>Configure offline storage</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="899"/>
-    <source>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure cookies handling.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit ovládání cookies.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1317"/>
-    <source>Settings</source>
-    <translation>Nastavení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="793"/>
-    <source>Zoom reset</source>
-    <translation>Resetovat lupu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="793"/>
-    <source>Zoom &amp;reset</source>
-    <translation>&amp;Resetovat lupu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="793"/>
-    <source>Ctrl+0</source>
-    <comment>View|Zoom reset</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="798"/>
-    <source>Reset the zoom of the text</source>
-    <translation>Resetovat lupu textu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="808"/>
-    <source>Zoom text only</source>
-    <translation>Jen lupa textu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="808"/>
-    <source>Zoom &amp;text only</source>
-    <translation>Jen lupa &amp;textu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="812"/>
-    <source>Zoom text only; pictures remain constant</source>
-    <translation>Jen lupa textu; obrázky zůstávají beze změn</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="814"/>
-    <source>&lt;b&gt;Zoom text only&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom text only; pictures remain constant.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Jen lupa textu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jen lupa textu; Obrázky zůstávají beze změn.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="799"/>
-    <source>&lt;b&gt;Zoom reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset the zoom of the text. This sets the zoom factor to 100%.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Reset lupy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset lupy pro text. Nastaví se lupa na hodnotu 100%.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="376"/>
-    <source>New &amp;Window</source>
-    <translation>&amp;Nové okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="433"/>
-    <source>Import Bookmarks</source>
-    <translation>Importovat záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="433"/>
-    <source>&amp;Import Bookmarks...</source>
-    <translation>&amp;Importovat záložky...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="436"/>
-    <source>Import bookmarks from other browsers</source>
-    <translation>Import záložek z jiných prohlížečů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="438"/>
-    <source>&lt;b&gt;Import Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import bookmarks from other browsers.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Import záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import záložek z jiných prohlížečů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="445"/>
-    <source>Export Bookmarks</source>
-    <translation>Export záložek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="445"/>
-    <source>&amp;Export Bookmarks...</source>
-    <translation>&amp;Exportovat záložky...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="448"/>
-    <source>Export the bookmarks into a file</source>
-    <translation>Export záložek do souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="450"/>
-    <source>&lt;b&gt;Export Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the bookmarks into a file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Export záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export záložek do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="675"/>
-    <source>Manage Bookmarks</source>
-    <translation>Správa záložek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="675"/>
-    <source>&amp;Manage Bookmarks...</source>
-    <translation>&amp;Správa záložek...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="675"/>
-    <source>Ctrl+Shift+B</source>
-    <comment>Help|Manage bookmarks</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="679"/>
-    <source>Open a dialog to manage the bookmarks.</source>
-    <translation>Otevřít dialog pro správu záložek.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="681"/>
-    <source>&lt;b&gt;Manage Bookmarks...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to manage the bookmarks.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Správa záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro správu záložek.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="688"/>
-    <source>Add &amp;Bookmark...</source>
-    <translation>Přid&amp;at záložku...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="688"/>
-    <source>Ctrl+D</source>
-    <comment>Help|Add bookmark</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="694"/>
-    <source>Open a dialog to add a bookmark.</source>
-    <translation>Otevřít dialog pro přidání záložky.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="695"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add the current URL as a bookmark.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat záložku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání aktuální URL jako záložky.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="702"/>
-    <source>Add Folder</source>
-    <translation>Přidat složku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="702"/>
-    <source>Add &amp;Folder...</source>
-    <translation>Přidat s&amp;ložku...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="705"/>
-    <source>Open a dialog to add a new bookmarks folder.</source>
-    <translation>Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="707"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add Folder...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat složku...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="714"/>
-    <source>Bookmark All Tabs</source>
-    <translation>Vytvořit záložky pro všechny taby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="714"/>
-    <source>Bookmark All Tabs...</source>
-    <translation>Vytvořit záložky pro všechny taby...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="717"/>
-    <source>Bookmark all open tabs.</source>
-    <translation>Vytvořit záložky pro všechny otevřené taby.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="719"/>
-    <source>&lt;b&gt;Bookmark All Tabs...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder for all open tabs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Vytvořit záložky pro všechny taby...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek pro všechny otevřené taby.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1853"/>
-    <source>Saved Tabs</source>
-    <translation>Uložkt taby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1249"/>
-    <source>Close Others</source>
-    <translation>Zavřít ostatní</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="592"/>
-    <source>F5</source>
-    <comment>Go|Reload</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
-    <source>Stop</source>
-    <translation>Zastavit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
-    <source>&amp;Stop</source>
-    <translation>Za&amp;stavit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
-    <source>Ctrl+.</source>
-    <comment>Go|Stop</comment>
-    <translation>Ctrl+.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
-    <source>Esc</source>
-    <comment>Go|Stop</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="612"/>
-    <source>Stop loading</source>
-    <translation>Zastavit načítání</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="613"/>
-    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stops loading of the current tab.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zastavit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastavit načítání aktuálního tabu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1242"/>
-    <source>Duplicate Page</source>
-    <translation>Duplikovat stranu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="418"/>
-    <source>Save As </source>
-    <translation>Uložit jako </translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="418"/>
-    <source>&amp;Save As...</source>
-    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="418"/>
-    <source>Shift+Ctrl+S</source>
-    <comment>File|Save As</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="423"/>
-    <source>Save the current page to disk</source>
-    <translation>Uložit aktuální stranu na disk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="425"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save As...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current page to disk.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit jako...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit aktuální stranu na disk.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1779"/>
-    <source>Eric Web Browser</source>
-    <translation>Eric web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1770"/>
-    <source>&lt;h3&gt;About Eric Web Browser&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;The Eric Web Browser is a combined help file and HTML browser.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;h3&gt;O Eric web prohlížeči&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Eric web prohlížeč je kombinace souboru nápovědy a HTML prohlížeče.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="538"/>
-    <source>Quit the web browser</source>
-    <translation>Ukončit web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="539"/>
-    <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the web browser.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Ukončit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončit web prohlížeč.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1029"/>
-    <source>Configure Search Engines</source>
-    <translation>Konfigurovat vyhledávací enginy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1033"/>
-    <source>Configure the available search engines</source>
-    <translation>Konfigurovat dostupné vyhledávací enginy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1035"/>
-    <source>&lt;b&gt;Configure Search Engines...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the available search engines.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Konfigurivat vyhledávací enginy...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci dostupných vyhledávacích enginů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1042"/>
-    <source>Manage Saved Passwords</source>
-    <translation>Spravovat uložená hesla</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1042"/>
-    <source>Manage Saved Passwords...</source>
-    <translation>Spravovat uložená hesla...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1046"/>
-    <source>Manage the saved passwords</source>
-    <translation>Spravovat vaše uložená hesla</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1048"/>
-    <source>&lt;b&gt;Manage Saved Passwords...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved passwords.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Spravovat uložená hesla...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro spravování uložených hesel.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1055"/>
-    <source>Ad Block</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1055"/>
-    <source>&amp;Ad Block...</source>
-    <translation>&amp;Ad Block...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1059"/>
-    <source>Configure AdBlock subscriptions and rules</source>
-    <translation>Konfigurovat AdBlock odebírání a pravidla</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1061"/>
-    <source>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure AdBlock subscriptions and rules.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci AdBlock odebírání a pravidel.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2649"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation>eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2359"/>
-    <source>Failed to load</source>
-    <translation>Načtení selhalo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1257"/>
-    <source>Print as PDF</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="474"/>
-    <source>Print the displayed help as PDF</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="475"/>
-    <source>&lt;b&gt;Print as PDF&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text as a PDF file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="906"/>
-    <source>Offline Storage</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="906"/>
-    <source>Offline &amp;Storage...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="909"/>
-    <source>Configure offline storage</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="911"/>
     <source>&lt;b&gt;Offline Storage&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure offline storage.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1029"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1017"/>
     <source>Configure Search &amp;Engines...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2076"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2045"/>
     <source>&lt;b&gt;Are you sure you want to turn on private browsing?&lt;/b&gt;&lt;p&gt;When private browsing is turned on, web pages are not added to the history, searches are not added to the list of recent searches and web site icons and cookies are not stored. HTML5 offline storage will be deactivated. Until you close the window, you can still click the Back and Forward buttons to return to the web pages you have opened.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1142"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1130"/>
     <source>Text Encoding</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2981"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2940"/>
     <source>Default</source>
     <translation type="unfinished">Výchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1197"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1180"/>
     <source>User Agent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -13470,42 +13503,42 @@
 <context>
   <name>Hg</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="169"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="171"/>
     <source>The hg process finished with the exit code {0}</source>
     <translation>hg proces skončil s exit kódem {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="172"/>
-    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
-    <translation>hg proces neskončil do 30s.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="174"/>
+    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
+    <translation>hg proces neskončil do 30s.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="176"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation>Nelze spustit hg program.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="200"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="202"/>
     <source>Create project repository</source>
     <translation>Vytvořit repozitář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="200"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="202"/>
     <source>The project repository could not be created.</source>
     <translation>Úložiště projektu nelze vytvořit.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="227"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="229"/>
     <source>Creating Mercurial repository</source>
     <translation>Vytváření Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="243"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="245"/>
     <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
     <translation>Úvodní zápis změn (commit) do Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="284"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="286"/>
     <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
     <translation>Naklonovat projekt z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
@@ -14665,96 +14698,96 @@
     <translation>&lt;p&gt;Zpracovávám váš požadavek, prosím čekejte...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="64"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="63"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="148"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="147"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="148"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="147"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="219"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="218"/>
     <source>No log available for &apos;{0}&apos;</source>
     <translation>Log není pro &apos;{0}&apos; dostupný</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="252"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="251"/>
     <source>diff to {0}</source>
     <translation>diff na {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="260"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="259"/>
     <source>Branches: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Větve: {0}&lt;br/&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="262"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="261"/>
     <source>Tags: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Tagy: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="264"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="263"/>
     <source>Parents: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Rodiče: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="266"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="265"/>
     <source>&lt;i&gt;Author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Autor: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="269"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="268"/>
     <source>&lt;i&gt;Date: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Datum: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="283"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="282"/>
     <source>Added {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Přidáno: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="289"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="288"/>
     <source>Modified {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Změněno: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="295"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="294"/>
     <source>Deleted {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Smazáno: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="195"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="194"/>
     <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
     <translation>Hg proces neskončil do 30s.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="197"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="196"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation>Nelze spustit hg program.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="200"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="199"/>
     <source>Mercurial Error</source>
     <translation>Mercurial chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="279"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="278"/>
     <source>Added {0} (copied from {1})&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Přidáno {0} (zkopírováno z {1})&lt;br /&gt;
@@ -14975,112 +15008,112 @@
 <context>
   <name>HgProjectBrowserHelper</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="460"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="459"/>
     <source>Version Control</source>
     <translation>Kontrola verzí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="471"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="470"/>
     <source>Commit changes to repository...</source>
     <translation>Zapsat změny do repozitáře...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="476"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="475"/>
     <source>Add to repository</source>
     <translation>Přidat do repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="479"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="478"/>
     <source>Remove from repository (and disk)</source>
     <translation>Odebrat z repozitáře (a z disku)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="401"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="400"/>
     <source>Copy in repository</source>
     <translation>Kopírovat v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="403"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="402"/>
     <source>Move in repository</source>
     <translation>Přesunout v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="406"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="405"/>
     <source>Show log</source>
     <translation>Zobrazit log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="409"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="408"/>
     <source>Show limited log</source>
     <translation>Zobrazit limitovaný log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="412"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="411"/>
     <source>Show log browser</source>
     <translation>Zobrazit log prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="484"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="483"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Zobrazit status</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="488"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="487"/>
     <source>Show difference</source>
     <translation>Zobrazit odlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="491"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="490"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
     <translation>Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="240"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="239"/>
     <source>Show annotated file</source>
     <translation>Zobrazit komentované soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="496"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="495"/>
     <source>Revert changes</source>
     <translation>Vrátit změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="499"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="498"/>
     <source>Resolve conflict</source>
     <translation>Vyřešit konflikty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="502"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="501"/>
     <source>Select all local file entries</source>
     <translation>Vybrat všechny lokální soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="504"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="503"/>
     <source>Select all versioned file entries</source>
     <translation>Vybrat všechny soubory ve správě verzí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="506"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="505"/>
     <source>Select all local directory entries</source>
     <translation>Vybrat všechny lokální adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="508"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="507"/>
     <source>Select all versioned directory entries</source>
     <translation>Vybrat všechny adresáře ve správě verzí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="626"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="625"/>
     <source>Remove from repository only</source>
     <translation>Odebrat jen z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="615"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="614"/>
     <source>Do you really want to remove these translation files from the repository?</source>
     <translation>Opravdu chcete odebrat tyto soubory s překlady z repozitáře?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="626"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="625"/>
     <source>Do you really want to remove these files from the repository?</source>
     <translation>Opravdu chcete odebrat tyto soubory z repozitáře?</translation>
   </message>
@@ -16733,27 +16766,27 @@
 <context>
   <name>HistoryManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="337"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="339"/>
     <source>Loading History</source>
     <translation>Načíst historii</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="439"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="441"/>
     <source>Saving History</source>
     <translation>Uložit historii</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="413"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="415"/>
     <source>&lt;p&gt;Unable to open history file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze otevřít soubor s historií &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="433"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="435"/>
     <source>&lt;p&gt;Error removing old history file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Chyba při odebírání starého souboru historie &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br/&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="439"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryManager.py" line="441"/>
     <source>&lt;p&gt;Error moving new history file over old one (&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;).&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Chyba při přesouvání nového souboru historie z původního (&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;).&lt;br/&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -16761,12 +16794,12 @@
 <context>
   <name>HistoryMenu</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="270"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="272"/>
     <source>Show All History...</source>
     <translation>Zobrazit celou historii...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="273"/>
+    <location filename="Helpviewer/History/HistoryMenu.py" line="275"/>
     <source>Clear History...</source>
     <translation>Vyčistit historii...</translation>
   </message>
@@ -16814,102 +16847,102 @@
 <context>
   <name>IconEditorGrid</name>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="179"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="185"/>
     <source>Set Pixel</source>
     <translation>Nastavit pixel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="180"/>
-    <source>Erase Pixel</source>
-    <translation>Vymazat pixel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="181"/>
-    <source>Draw Line</source>
-    <translation>Nakreslit linku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="182"/>
-    <source>Draw Rectangle</source>
-    <translation>Nakreslit obdélník</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="183"/>
-    <source>Draw Filled Rectangle</source>
-    <translation>Nakreslit vyplněný obdélník</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="184"/>
-    <source>Draw Circle</source>
-    <translation>Nakreslit kruh</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="185"/>
-    <source>Draw Filled Circle</source>
-    <translation>Nakreslit vyplněný kruh</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="186"/>
-    <source>Draw Ellipse</source>
-    <translation>Nakreslit elipsu</translation>
+    <source>Erase Pixel</source>
+    <translation>Vymazat pixel</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="187"/>
-    <source>Draw Filled Ellipse</source>
-    <translation>Nakreslit vyplněnou elipsu</translation>
+    <source>Draw Line</source>
+    <translation>Nakreslit linku</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="188"/>
+    <source>Draw Rectangle</source>
+    <translation>Nakreslit obdélník</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="189"/>
+    <source>Draw Filled Rectangle</source>
+    <translation>Nakreslit vyplněný obdélník</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="190"/>
+    <source>Draw Circle</source>
+    <translation>Nakreslit kruh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="191"/>
+    <source>Draw Filled Circle</source>
+    <translation>Nakreslit vyplněný kruh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="192"/>
+    <source>Draw Ellipse</source>
+    <translation>Nakreslit elipsu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="193"/>
+    <source>Draw Filled Ellipse</source>
+    <translation>Nakreslit vyplněnou elipsu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="194"/>
     <source>Fill Region</source>
     <translation>Vyplnit oblast</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="776"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="781"/>
     <source>Cut Selection</source>
     <translation>Odebrat výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="828"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="833"/>
     <source>Paste</source>
     <translation>Vložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="828"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="833"/>
     <source>&lt;p&gt;The clipboard image is larger than the current image.&lt;br/&gt;Paste as new image?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Obrázek ze schránky je větší než aktuální obrázek.&lt;br/&gt;Vložit jako nový obrázek?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="843"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="848"/>
     <source>Paste Clipboard</source>
     <translation>Vložit ze schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="910"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="915"/>
     <source>Pasting Image</source>
     <translation>Vkládání obrázku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="910"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="915"/>
     <source>Invalid image data in clipboard.</source>
     <translation>Neplatná data obrázku ve schránce.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="920"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="925"/>
     <source>Paste Clipboard as New Image</source>
     <translation>Vložit ze schránky jako nový obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="948"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="953"/>
     <source>Clear Image</source>
     <translation>Vyčistit obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="964"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="969"/>
     <source>Resize Image</source>
     <translation>Změnit velikost obrázku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="988"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorGrid.py" line="993"/>
     <source>Convert to Grayscale</source>
     <translation>Převést do šedi</translation>
   </message>
@@ -16917,32 +16950,32 @@
 <context>
   <name>IconEditorPalette</name>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="38"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="40"/>
     <source>&lt;b&gt;Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This is a 1:1 preview of the current icon.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Náhled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto je náhled 1:1 aktuální ikony.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="48"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="50"/>
     <source>&lt;b&gt;Current Color&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This is the currently selected color used for drawing.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Aktuální barva&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto je aktuálně vybraná barva určená ke kreslení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="56"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="58"/>
     <source>&lt;b&gt;Current Color Value&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This is the currently selected color value used for drawing.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hodnota aktuální barvy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto je hodnota aktuálně vybrané barvy určené ke kreslení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="62"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="64"/>
     <source>Select Color</source>
     <translation>Výběr barvy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="63"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="65"/>
     <source>&lt;b&gt;Select Color&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select the current drawing color via a color selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Výběr barvy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr bary pro kreslení před dialog výběru barvy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="72"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorPalette.py" line="74"/>
     <source>&lt;b&gt;Select alpha channel value&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select the value for the alpha channel of the current color.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Výběr hodnoty alfa kanálu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Výběr hodnoty alfa kanálu aktuální barvy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -16950,1064 +16983,1064 @@
 <context>
   <name>IconEditorWindow</name>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="107"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="105"/>
     <source>Windows Bitmap File (*.bmp)</source>
     <translation>Windows Bitmap soubor (*.bmp)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="106"/>
+    <source>Graphic Interchange Format File (*.gif)</source>
+    <translation>Graphic Interchange Format soubor (*.gif)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="107"/>
+    <source>Windows Icon File (*.ico)</source>
+    <translation>Windows Icon soubor (*.ico)</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="108"/>
-    <source>Graphic Interchange Format File (*.gif)</source>
-    <translation>Graphic Interchange Format soubor (*.gif)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="109"/>
-    <source>Windows Icon File (*.ico)</source>
-    <translation>Windows Icon soubor (*.ico)</translation>
+    <source>JPEG File (*.jpg)</source>
+    <translation>JPEG soubor (*.jpg)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="110"/>
-    <source>JPEG File (*.jpg)</source>
-    <translation>JPEG soubor (*.jpg)</translation>
+    <source>Portable Bitmap File (*.pbm)</source>
+    <translation>Portable Bitmap soubor (*.pbm)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="112"/>
-    <source>Portable Bitmap File (*.pbm)</source>
-    <translation>Portable Bitmap soubor (*.pbm)</translation>
+    <source>Portable Graymap File (*.pgm)</source>
+    <translation>Portable Graymap soubor (*.pgm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="113"/>
+    <source>Portable Network Graphics File (*.png)</source>
+    <translation>Portable Network Graphics soubor (*.png)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="114"/>
-    <source>Portable Graymap File (*.pgm)</source>
-    <translation>Portable Graymap soubor (*.pgm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="115"/>
-    <source>Portable Network Graphics File (*.png)</source>
-    <translation>Portable Network Graphics soubor (*.png)</translation>
+    <source>Portable Pixmap File (*.ppm)</source>
+    <translation>Portable Pixmap soubor (*.ppm)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="116"/>
-    <source>Portable Pixmap File (*.ppm)</source>
-    <translation>Portable Pixmap soubor (*.ppm)</translation>
+    <source>Scalable Vector Graphics File (*.svg)</source>
+    <translation>Scalable Vector Graphics soubor (*.svg)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="118"/>
-    <source>Scalable Vector Graphics File (*.svg)</source>
-    <translation>Scalable Vector Graphics soubor (*.svg)</translation>
+    <source>TIFF File (*.tif)</source>
+    <translation>TIFF soubor (*.tif)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="119"/>
+    <source>X11 Bitmap File (*.xbm)</source>
+    <translation>X11 Bitmap soubor (*.xbm)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="120"/>
-    <source>TIFF File (*.tif)</source>
-    <translation>TIFF soubor (*.tif)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="121"/>
-    <source>X11 Bitmap File (*.xbm)</source>
-    <translation>X11 Bitmap soubor (*.xbm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="122"/>
     <source>X11 Pixmap File (*.xpm)</source>
     <translation>X11 Pixmap soubor (*.xpm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="133"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="131"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="165"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="163"/>
     <source>New</source>
     <translation>Nový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="165"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="163"/>
     <source>&amp;New</source>
     <translation>&amp;Nový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="165"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="163"/>
     <source>Ctrl+N</source>
     <comment>File|New</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="170"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="168"/>
     <source>Create a new icon</source>
     <translation>Vytvořit novou ikonu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="171"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="169"/>
     <source>&lt;b&gt;New&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a new icon.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nová&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří se nová ikona.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="178"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="176"/>
     <source>New Window</source>
     <translation>Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="178"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="176"/>
     <source>New &amp;Window</source>
     <translation>&amp;Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="182"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="180"/>
     <source>Open a new icon editor window</source>
     <translation>Otevřít nové editační okno s ikonou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="183"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="181"/>
     <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new icon editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nové okno&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít nové editační okno s ikonou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="190"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="188"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="190"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="188"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="190"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="188"/>
     <source>Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="195"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="193"/>
     <source>Open an icon file for editing</source>
     <translation>Otevřít soubor s ikonou pro editaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="196"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="194"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new icon file for editing. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře soubor s ikonou pro editaci. Spustí se přes dialog pro výběr souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="204"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="202"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="204"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="202"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="204"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="202"/>
     <source>Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="209"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="207"/>
     <source>Save the current icon</source>
     <translation>Uložit aktuální ikonu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="210"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="208"/>
     <source>&lt;b&gt;Save File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of the icon editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna s ikonou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="217"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="215"/>
     <source>Save As</source>
     <translation>Uložit jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="217"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="215"/>
     <source>Save &amp;As...</source>
     <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="217"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="215"/>
     <source>Shift+Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save As</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="220"/>
+    <source>Save the current icon to a new file</source>
+    <translation>Uložit aktuální ikonu do nového souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="222"/>
-    <source>Save the current icon to a new file</source>
-    <translation>Uložit aktuální ikonu do nového souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="224"/>
     <source>&lt;b&gt;Save As...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current icon to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální ikonu do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="231"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="229"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="231"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="229"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="231"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="229"/>
     <source>Ctrl+W</source>
     <comment>File|Close</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="236"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="234"/>
     <source>Close the current icon editor window</source>
     <translation>Zavřít aktuální okno editoru ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="237"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="235"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes the current icon editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavře aktuální okno editoru ikon.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="244"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="242"/>
     <source>Close All</source>
     <translation>Zavřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="244"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="242"/>
     <source>Close &amp;All</source>
     <translation>Z&amp;avřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="247"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="245"/>
     <source>Close all icon editor windows</source>
     <translation>Zavřít všechny editační okna ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="248"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="246"/>
     <source>&lt;b&gt;Close All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes all icon editor windows except the first one.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít vše&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavřít všechna okna editorů ikon kromě prvního.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="255"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="253"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="255"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="253"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="255"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="253"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="260"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="258"/>
     <source>Quit the icon editor</source>
     <translation>Ukončit editor ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="261"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="259"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the icon editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konec&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončit editor ikon.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="275"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="273"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="275"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="273"/>
     <source>&amp;Undo</source>
     <translation>&amp;Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="275"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="273"/>
     <source>Ctrl+Z</source>
     <comment>Edit|Undo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="275"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="273"/>
     <source>Alt+Backspace</source>
     <comment>Edit|Undo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="281"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="279"/>
     <source>Undo the last change</source>
     <translation>Vrátit poslední změnu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="282"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="280"/>
     <source>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo the last change done.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vrátit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vrátit poslední změnu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="289"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="287"/>
     <source>Redo</source>
     <translation>Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="289"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="287"/>
     <source>&amp;Redo</source>
     <translation>&amp;Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="289"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="287"/>
     <source>Ctrl+Shift+Z</source>
     <comment>Edit|Redo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="294"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="292"/>
     <source>Redo the last change</source>
     <translation>Znovu použít poslední změnu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="295"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="293"/>
     <source>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Redo the last change done.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Znovu použít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Znovu použít poslední změnu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="302"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="300"/>
     <source>Cut</source>
     <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="302"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="300"/>
     <source>Cu&amp;t</source>
     <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="302"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="300"/>
     <source>Ctrl+X</source>
     <comment>Edit|Cut</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="302"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="300"/>
     <source>Shift+Del</source>
     <comment>Edit|Cut</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="308"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="306"/>
     <source>Cut the selection</source>
     <translation>Vyjmout výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="309"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="307"/>
     <source>&lt;b&gt;Cut&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cut the selected image area to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyjmout&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyjme vybranou oblast obrázku a vloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="316"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="314"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="316"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="314"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="316"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="314"/>
     <source>Ctrl+C</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="316"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="314"/>
     <source>Ctrl+Ins</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="322"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="320"/>
     <source>Copy the selection</source>
     <translation>Kopírovat výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="323"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="321"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected image area to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopíruje vybranou oblast obrázku a vloží ji do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="330"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="328"/>
     <source>Paste</source>
     <translation>Vložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="330"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="328"/>
     <source>&amp;Paste</source>
     <translation>V&amp;ložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="330"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="328"/>
     <source>Ctrl+V</source>
     <comment>Edit|Paste</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="330"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="328"/>
     <source>Shift+Ins</source>
     <comment>Edit|Paste</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="336"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="334"/>
     <source>Paste the clipboard image</source>
     <translation>Vložit obrázek ze schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="337"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="335"/>
     <source>&lt;b&gt;Paste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Paste the clipboard image.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vložit obrázek ze schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="344"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="342"/>
     <source>Paste as New</source>
     <translation>Vložit jako nový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="344"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="342"/>
     <source>Paste as &amp;New</source>
     <translation>Vložit jako &amp;nový</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="345"/>
+    <source>Paste the clipboard image replacing the current one</source>
+    <translation>Nahradit aktuální obrázek tím ze schránky</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="347"/>
-    <source>Paste the clipboard image replacing the current one</source>
-    <translation>Nahradit aktuální obrázek tím ze schránky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="349"/>
     <source>&lt;b&gt;Paste as New&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Paste the clipboard image replacing the current one.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vložit jako nový&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obrázek ze schránky nahradí aktuální obrázek.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="356"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="354"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="356"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="354"/>
     <source>Cl&amp;ear</source>
     <translation>Vyči&amp;stit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="356"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="354"/>
     <source>Alt+Shift+C</source>
     <comment>Edit|Clear</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="362"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="360"/>
     <source>Clear the icon image</source>
     <translation>Vymazat obrázek ikony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="363"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="361"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear the icon image and set it to be completely transparent.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vymazat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vymaže obrázek ikony a nastaví jej jako zcela průhledný.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="370"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="368"/>
     <source>Select All</source>
     <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="370"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="368"/>
     <source>&amp;Select All</source>
     <translation>Vybrat vš&amp;e</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="370"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="368"/>
     <source>Ctrl+A</source>
     <comment>Edit|Select All</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="375"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="373"/>
     <source>Select the complete icon image</source>
     <translation>Vybrat celý obrázek ikony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="376"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="374"/>
     <source>&lt;b&gt;Select All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Selects the complete icon image.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vybrat celý&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybere kopletně celý obrázek ikony.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="383"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="381"/>
     <source>Change Size</source>
     <translation>Změnit velikost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="383"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="381"/>
     <source>Change Si&amp;ze...</source>
     <translation>&amp;Změnit velikost...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="388"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="386"/>
     <source>Change the icon size</source>
     <translation>Změnit velikost ikony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="389"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="387"/>
     <source>&lt;b&gt;Change Size...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Changes the icon size.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Změnit velikost......&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Změnit velikost ikony.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="396"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="394"/>
     <source>Grayscale</source>
     <translation>Stupnice šedi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="396"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="394"/>
     <source>&amp;Grayscale</source>
     <translation>&amp;Stupnice šedi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="401"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="399"/>
     <source>Change the icon to grayscale</source>
     <translation>Převést ikonu do šedi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="402"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="400"/>
     <source>&lt;b&gt;Grayscale&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Changes the icon to grayscale.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stupnice šedi&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Převést ikonu do šedi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="429"/>
+    <source>Zoom in</source>
+    <translation>Přiblížit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="429"/>
+    <source>Zoom &amp;in</source>
+    <translation>Př&amp;iblížit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="429"/>
+    <source>Ctrl++</source>
+    <comment>View|Zoom in</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="434"/>
+    <source>Zoom in on the icon</source>
+    <translation>Přiblížit ikonu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="435"/>
-    <source>Zoom in</source>
-    <translation>Přiblížit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="435"/>
-    <source>Zoom &amp;in</source>
-    <translation>Př&amp;iblížit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="435"/>
-    <source>Ctrl++</source>
-    <comment>View|Zoom in</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="440"/>
-    <source>Zoom in on the icon</source>
-    <translation>Přiblížit ikonu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="441"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the icon. This makes the grid bigger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přiblížit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přiblížit ikonu. Pomocná síť bude větší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="448"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="442"/>
     <source>Zoom out</source>
     <translation>Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="442"/>
+    <source>Zoom &amp;out</source>
+    <translation>&amp;Oddálit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="442"/>
+    <source>Ctrl+-</source>
+    <comment>View|Zoom out</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="447"/>
+    <source>Zoom out on the icon</source>
+    <translation>Oddálit ikonu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="448"/>
-    <source>Zoom &amp;out</source>
-    <translation>&amp;Oddálit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="448"/>
-    <source>Ctrl+-</source>
-    <comment>View|Zoom out</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="453"/>
-    <source>Zoom out on the icon</source>
-    <translation>Oddálit ikonu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="454"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the icon. This makes the grid smaller.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Oddálit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na oddálení ikony. Pomocná síť bude menší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="461"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="455"/>
     <source>Zoom reset</source>
     <translation>Resetovat lupu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="461"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="455"/>
     <source>Zoom &amp;reset</source>
     <translation>&amp;Resetovat lupu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="461"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="455"/>
     <source>Ctrl+0</source>
     <comment>View|Zoom reset</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="469"/>
+    <source>Zoom</source>
+    <translation>Lupa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="469"/>
+    <source>&amp;Zoom...</source>
+    <translation>&amp;Lupa...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="469"/>
+    <source>Ctrl+#</source>
+    <comment>View|Zoom</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="475"/>
-    <source>Zoom</source>
-    <translation>Lupa</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="475"/>
-    <source>&amp;Zoom...</source>
-    <translation>&amp;Lupa...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="475"/>
-    <source>Ctrl+#</source>
-    <comment>View|Zoom</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="481"/>
     <source>Zoom the icon</source>
     <translation>Přiblížit ikonu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="482"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="476"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom the icon. This opens a dialog where the desired zoom factor can be entered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Lupa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na ikonu. Otevře se dialogové okno kde se zadá požadovaná hodnota zvětšení/zmenšení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="490"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="484"/>
     <source>Show Grid</source>
     <translation>Zobrazit pomocnou síť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="484"/>
+    <source>Show &amp;Grid</source>
+    <translation>Zobrazit pomocnou &amp;síť</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="489"/>
+    <source>Toggle the display of the grid</source>
+    <translation>Přepnout zobrazování pomocné sítě</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="490"/>
-    <source>Show &amp;Grid</source>
-    <translation>Zobrazit pomocnou &amp;síť</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="495"/>
-    <source>Toggle the display of the grid</source>
-    <translation>Přepnout zobrazování pomocné sítě</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="496"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Grid&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle the display of the grid.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit pomocnou síť&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přepíná zobrazování pomocné sítě.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="516"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="509"/>
     <source>Freehand</source>
     <translation>Od ruky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="516"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="509"/>
     <source>&amp;Freehand</source>
     <translation>Od &amp;ruky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="521"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="514"/>
     <source>&lt;b&gt;Free hand&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Draws non linear lines.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Od ruky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kreslí čáry od ruky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="530"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="523"/>
     <source>Color Picker</source>
     <translation>Barvítko</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="530"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="523"/>
     <source>&amp;Color Picker</source>
     <translation>&amp;Barvítko</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="535"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="528"/>
     <source>&lt;b&gt;Color Picker&lt;/b&gt;&lt;p&gt;The color of the pixel clicked on will become the current draw color.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Barvítko&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Barva pixelu, na kterou se klikne, se změní na aktuálně nastavenou barvu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="545"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="538"/>
     <source>Rectangle</source>
     <translation>Obdélník</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="545"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="538"/>
     <source>&amp;Rectangle</source>
     <translation>&amp;Obdélník</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="550"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="543"/>
     <source>&lt;b&gt;Rectangle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Draw a rectangle.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obdélník&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kreslit obdélník.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="559"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="552"/>
     <source>Filled Rectangle</source>
     <translation>Vyplněný obdélník</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="559"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="552"/>
     <source>F&amp;illed Rectangle</source>
     <translation>Vyplněný o&amp;bdélník</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="564"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="557"/>
     <source>&lt;b&gt;Filled Rectangle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Draw a filled rectangle.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;vyplněný obdélník&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kreslit obdélník vyplněný barvou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="573"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="566"/>
     <source>Circle</source>
     <translation>Kruh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="578"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="571"/>
     <source>&lt;b&gt;Circle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Draw a circle.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kruh&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nakreslit kruh.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="587"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="580"/>
     <source>Filled Circle</source>
     <translation>Vyplněný kruh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="587"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="580"/>
     <source>Fille&amp;d Circle</source>
     <translation>Vyplněný k&amp;ruh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="592"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="585"/>
     <source>&lt;b&gt;Filled Circle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Draw a filled circle.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyplněný kruh&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nakreslit kruh vypněný barvou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="601"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="594"/>
     <source>Ellipse</source>
     <translation>Elipsa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="601"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="594"/>
     <source>&amp;Ellipse</source>
     <translation>&amp;Elipsa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="606"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="599"/>
     <source>&lt;b&gt;Ellipse&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Draw an ellipse.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Elipsa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nakreslit elipsu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="615"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="608"/>
     <source>Filled Ellipse</source>
     <translation>Vyplněná elipsa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="615"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="608"/>
     <source>Fille&amp;d Elli&amp;pse</source>
     <translation>Vyplněná e&amp;lipsa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="620"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="613"/>
     <source>&lt;b&gt;Filled Ellipse&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Draw a filled ellipse.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyplněná elipsa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nakreslit elipsu vypněnou barvou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="629"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="622"/>
     <source>Flood Fill</source>
     <translation>Vyplnit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="629"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="622"/>
     <source>Fl&amp;ood Fill</source>
     <translation>&amp;Vyplnit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="634"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="627"/>
     <source>&lt;b&gt;Flood Fill&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Fill adjoining pixels with the same color with the current color.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyplit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyplní barvou celou ohraničenou plochu, ve které se nachází počáteční pixel (semínkové vyplňování).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="644"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="637"/>
     <source>Line</source>
     <translation>Linka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="644"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="637"/>
     <source>&amp;Line</source>
     <translation>&amp;Linka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="649"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="642"/>
     <source>&lt;b&gt;Line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Draw a line.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Linka&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nakreslit linku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="658"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="651"/>
     <source>Eraser (Transparent)</source>
     <translation>Guma (průhlednost)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="658"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="651"/>
     <source>Eraser (&amp;Transparent)</source>
     <translation>Guma (průhlednos&amp;t)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="663"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="656"/>
     <source>&lt;b&gt;Eraser (Transparent)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Erase pixels by setting them to transparent.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Guma (průhlednost)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vymaže pixely tak, že budou průhledné.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="672"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="665"/>
     <source>Rectangular Selection</source>
     <translation>Obdélníkový výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="687"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="680"/>
     <source>Rect&amp;angular Selection</source>
     <translation>&amp;Obdélníkový výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="677"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="670"/>
     <source>&lt;b&gt;Rectangular Selection&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select a rectangular section of the icon using the mouse.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obdélníkový výběr&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat obdélníkovou oblast v ikoně pomocí myši.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="687"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="680"/>
     <source>Circular Selection</source>
     <translation>Kruhový výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="692"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="685"/>
     <source>&lt;b&gt;Circular Selection&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select a circular section of the icon using the mouse.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kruhový výběr&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybrat kruhovou oblast v ikoně pomocí myši.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="708"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="701"/>
     <source>About</source>
     <translation>O aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="708"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="701"/>
     <source>&amp;About</source>
     <translation>O &amp;aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="704"/>
+    <source>Display information about this software</source>
+    <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="705"/>
+    <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="711"/>
-    <source>Display information about this software</source>
-    <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="712"/>
-    <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="718"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>O Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="718"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="711"/>
     <source>About &amp;Qt</source>
     <translation>O &amp;Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="721"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="714"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="716"/>
+    <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;O Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="723"/>
+    <source>What&apos;s This?</source>
+    <translation>Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="723"/>
+    <source>&amp;What&apos;s This?</source>
+    <translation>&amp;Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="723"/>
-    <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;O Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="730"/>
-    <source>What&apos;s This?</source>
-    <translation>Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="730"/>
-    <source>&amp;What&apos;s This?</source>
-    <translation>&amp;Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="730"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="735"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="728"/>
     <source>Context sensitive help</source>
     <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="736"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="729"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="753"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="746"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="767"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="760"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="783"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="776"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>Poh&amp;led</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="792"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="785"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="811"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="804"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="821"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="814"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="834"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="827"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Editovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="847"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="840"/>
     <source>View</source>
     <translation>Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="857"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="850"/>
     <source>Tools</source>
     <translation>Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="875"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="868"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="882"/>
+    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current zoom factor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální velikost lupy.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="889"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current zoom factor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální velikost lupy.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the icon size.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje velikost ikony.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="896"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the icon size.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje velikost ikony.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="903"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje pozici kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="972"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="965"/>
     <source>Open icon file</source>
     <translation>Otevřít soubor s ikonou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1011"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1004"/>
     <source>Save icon file</source>
     <translation>Uložit ikonu do souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1089"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1082"/>
     <source>Icon saved</source>
     <translation>Ikona uložena</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1104"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1097"/>
     <source>Untitled</source>
     <translation>Beze jména</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1108"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1101"/>
     <source>Icon Editor</source>
     <translation>Editor ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1129"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1122"/>
     <source>The icon image has been modified.
 Do you want to save your changes?</source>
     <translation>Obrázek ikony byl změněn.
 Chcete uložit změny?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="111"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="109"/>
     <source>Multiple-Image Network Graphics File (*.mng)</source>
     <translation>Multiple-Image Network Graphics soubor (*.mng)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="466"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="460"/>
     <source>Reset the zoom of the icon</source>
     <translation>Resetovat lupu ikony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="467"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="461"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset the zoom of the icon. This sets the zoom factor to 100%.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reset lupy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset lupy pro ikonu. Nastaví se lupa na hodnotu 100%.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="113"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="111"/>
     <source>Paintbrush Bitmap File (*.pcx)</source>
     <translation>Paintbrush Bitmap soubor (*.pcx)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="115"/>
+    <source>Silicon Graphics Image File (*.sgi)</source>
+    <translation>Silicon Graphics Image soubor (*.sgi)</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="117"/>
-    <source>Silicon Graphics Image File (*.sgi)</source>
-    <translation>Silicon Graphics Image soubor (*.sgi)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="119"/>
     <source>Targa Graphic File (*.tga)</source>
     <translation>Targa Graphic soubor (*.tga)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1011"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1004"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1129"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1122"/>
     <source>eric5 Icon Editor</source>
     <translation>eric5 editor ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1040"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1033"/>
     <source>The file &apos;{0}&apos; does not exist.</source>
     <translation>Soubor &apos;{0}&apos; neexistuje.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1046"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1039"/>
     <source>Cannot read file &apos;{0}:
 {1}.</source>
     <translation>Nelze číst soubor &apos;{0}:{1}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1078"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1071"/>
     <source>Cannot write file &apos;{0}:
 {1}.</source>
     <translation>Nelze zapsat do souboru &apos;{0}:
 {1}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1108"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1101"/>
     <source>{0}[*] - {1}</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1219"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1212"/>
     <source>About eric5 Icon Editor</source>
     <translation>O eric5 editoru ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1219"/>
+    <location filename="IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1212"/>
     <source>The eric5 Icon Editor is a simple editor component to perform icon drawing tasks.</source>
     <translation>Eric5 editor ikon je jednoduchý editor pro kreslení ikon.</translation>
   </message>
@@ -19475,47 +19508,47 @@
 <context>
   <name>Listspace</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="172"/>
+    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="197"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="174"/>
+    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="199"/>
     <source>Close All</source>
     <translation>Zavřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="177"/>
+    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="202"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="179"/>
+    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="204"/>
     <source>Save As...</source>
     <translation>Uložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="181"/>
+    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="206"/>
     <source>Save All</source>
     <translation>Uložit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="184"/>
+    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="209"/>
     <source>Save to Project</source>
     <translation>Uložit do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="187"/>
+    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="212"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="298"/>
+    <location filename="Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="323"/>
     <source>Untitled {0}</source>
     <translation>Beze jména {0}</translation>
   </message>
   <message>