Regenerated the translation files with the new pylupdate function.

Thu, 11 Jul 2013 18:47:01 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Thu, 11 Jul 2013 18:47:01 +0200
changeset 2786
ac7220d1cb5f
parent 2785
06c9e4d45f9f
child 2787
ea2e22395d54

Regenerated the translation files with the new pylupdate function.

i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Thu Jul 11 18:44:57 2013 +0200
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Thu Jul 11 18:47:01 2013 +0200
@@ -3,27 +3,27 @@
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="14"/>
     <source>About Eric</source>
     <translation>O Erikovi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="56"/>
     <source>&amp;About</source>
     <translation>O &amp;aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="73"/>
     <source>A&amp;uthors</source>
     <translation>A&amp;utoři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="90"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="90"/>
     <source>&amp;Thanks To</source>
     <translation>&amp;Poděkování autorům</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="107"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="107"/>
     <source>&amp;License Agreement</source>
     <translation>&amp;Licenční ujednání</translation>
   </message>
@@ -33,7 +33,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;{0} je integrované vývojové prostředí pro jazyk Python. Byl napsán za použití nadstavby PyQt pro GUI toolkit Qt a widgetu editoru QScintilla.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Více informací naleznete na &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hlášení o chybách nebo požadavky na nové vlastnosti zasílejte, prosím, na &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Požadavky na nové vlastnosti posílejte na email &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} používá software třetích stran, na který vlastní copyright vlastníci tohoto software. Více informací o těchto copyrightech naleznete v jednotlivých balíčcích.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="22"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="22"/>
     <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -41,42 +41,42 @@
 <context>
   <name>AboutPlugin</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="80"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="80"/>
     <source>Display information about this software</source>
     <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="89"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="89"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>O Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="89"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="89"/>
     <source>About &amp;Qt</source>
     <translation>O &amp;Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="92"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="92"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="94"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="94"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="76"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="76"/>
     <source>About {0}</source>
     <translation>O aplikaci {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="76"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="76"/>
     <source>&amp;About {0}</source>
     <translation>O &amp;aplikaci {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="81"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="81"/>
     <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O aplikaci {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -84,12 +84,12 @@
 <context>
   <name>AdBlockAccessHandler</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="43"/>
     <source>Subscribe?</source>
     <translation>Odebírat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="43"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Přihlásit k odběru tento AdBlock?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -105,12 +105,12 @@
 <context>
   <name>AdBlockDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="14"/>
     <source>AdBlock Configuration</source>
     <translation>AdBlock konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="23"/>
     <source>Enable AdBlock</source>
     <translation>Zapnout AdBlock</translation>
   </message>
@@ -120,7 +120,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro vymazání okna vyhledávání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="81"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Akce</translation>
   </message>
@@ -130,77 +130,77 @@
     <translation type="obsolete">Přidat vlastní pravidlo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="139"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="139"/>
     <source>Learn more about writing rules...</source>
     <translation>Další informace o pravidlech psaní...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="134"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="134"/>
     <source>Update Subscription</source>
     <translation>Aktualizovat odběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="123"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="123"/>
     <source>Browse Subscriptions...</source>
     <translation>Procházet odběry...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="212"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="212"/>
     <source>Remove Subscription</source>
     <translation>Odebrat odběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="63"/>
     <source>Enter search term for subscriptions and rules</source>
     <translation>Zadejte výraz pro vyhledání odběrů a pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="108"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="108"/>
     <source>Enter the update period (1 to 14 days)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="36"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="36"/>
     <source>Search...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="118"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="118"/>
     <source>Add Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="120"/>
     <source>Remove Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="129"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="129"/>
     <source>Disable Subscription</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="131"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="131"/>
     <source>Enable Subscription</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="136"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="136"/>
     <source>Update All Subscriptions</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="204"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="204"/>
     <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; and all subscriptions requiring it?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="210"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="210"/>
     <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="101"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="101"/>
     <source>Default Update Period (days):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -208,37 +208,37 @@
 <context>
   <name>AdBlockExceptionsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="14"/>
     <source>AdBlock Exceptions</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="51"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="51"/>
     <source>Enter a host to block AdBlock for</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="61"/>
     <source>Press to add the host</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="64"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="64"/>
     <source>&amp;Add</source>
     <translation type="unfinished">Přid&amp;at</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="84"/>
     <source>Press to delete the selected hosts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="87"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="87"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.py" line="33"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.py" line="33"/>
     <source>Enter host to be added...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -246,17 +246,17 @@
 <context>
   <name>AdBlockIcon</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="36"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="36"/>
     <source>AdBlock lets you block unwanted content on web pages.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="70"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="70"/>
     <source>Disable AdBlock</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="73"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="73"/>
     <source>Enable AdBlock</source>
     <translation type="unfinished">Zapnout AdBlock</translation>
   </message>
@@ -266,42 +266,42 @@
     <translation type="obsolete">AdBlock konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="95"/>
     <source>Blocked URL (AdBlock Rule) - click to edit rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="100"/>
     <source>{0} with ({1})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="105"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="105"/>
     <source>No content blocked</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="114"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="114"/>
     <source>AdBlock</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="79"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="79"/>
     <source>Remove AdBlock Exception</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="83"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="83"/>
     <source>Add AdBlock Exception</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="86"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="86"/>
     <source>AdBlock Exceptions...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89"/>
     <source>AdBlock Configuration...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -309,7 +309,7 @@
 <context>
   <name>AdBlockManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="136"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="136"/>
     <source>Custom Rules</source>
     <translation>Vlastní pravidla</translation>
   </message>
@@ -325,27 +325,27 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Nahrát odebíraná pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="434"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="434"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Stažení odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="376"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="376"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Odebíraná pravidla jsou prázdná.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="454"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="454"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Ukládání odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="265"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="265"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro čtení.</translation>
   </message>
@@ -355,22 +355,22 @@
     <translation type="obsolete">Adblock soubor &apos;{0}&apos; nezačíná s [Adblock.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="366"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="366"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pravidla pro předplatné nelze stáhnout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="454"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="454"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro zápis.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
     <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="434"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="434"/>
     <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -378,27 +378,27 @@
 <context>
   <name>AdBlockTreeWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="116"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="116"/>
     <source>Add Custom Rule</source>
     <translation type="unfinished">Přidat vlastní pravidlo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="116"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="116"/>
     <source>Write your rule here:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="167"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="167"/>
     <source>Add Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="169"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="169"/>
     <source>Remove Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="221"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="221"/>
     <source>{0} (recently updated)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -406,7 +406,7 @@
 <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="195"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="195"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>Přidat záložku</translation>
   </message>
@@ -416,52 +416,52 @@
     <translation type="obsolete">Napište název záložky a vyberte kde bude uchována.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="42"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="42"/>
     <source>Enter the name</source>
     <translation>Zadejte název</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="56"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="56"/>
     <source>Enter the address</source>
     <translation>Zadejte adresu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="109"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="109"/>
     <source>Url</source>
     <translation>Url</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="110"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Titulek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="192"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="192"/>
     <source>Add Folder</source>
     <translation>Přidat složku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="35"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="35"/>
     <source>Name:</source>
     <translation type="unfinished">Jméno:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="49"/>
     <source>Address:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="63"/>
     <source>Description:</source>
     <translation type="unfinished">Popisek:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="73"/>
     <source>Enter a description</source>
     <translation type="unfinished">Zadejte popis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="80"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="80"/>
     <source>Folder:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -469,46 +469,46 @@
 <context>
   <name>AddDirectoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="13"/>
     <source>Add Directory</source>
     <translation>Přidat adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="16"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="19"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="19"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Directory Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dialogové okno Přidat adresář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Toto dialogové okno slouží k přidání adresáře do aktuálního projektu&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="34"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="34"/>
     <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the target directory via a directory selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Cílový adresář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Výběr cílového adresáře přes dialogové okno výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="94"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="45"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;Target Directory:</source>
     <translation>&amp;Cílový adresář:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="55"/>
     <source>Enter the name of the directory to add</source>
     <translation>Vložte jméno adresáře, který se má přidat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="58"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="58"/>
     <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of the directory to add to the current project.
 You may select it with a dialog by pressing the button to
@@ -518,22 +518,22 @@
 Stisknutím pravého tlačítka jej můžete vybrat pomocí dialogového okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="68"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="68"/>
     <source>Select, whether a recursive add should be performed</source>
     <translation>Vybrat, jestliže přidávání bude rekurzivní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="71"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="71"/>
     <source>&amp;Recurse into subdirectories</source>
     <translation>&amp;Rekurzivně i pro podadresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="78"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="78"/>
     <source>Enter the target directory for the file</source>
     <translation>Název cílového adresáře pro soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="81"/>
     <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
@@ -542,49 +542,49 @@
 jej můžete vybrat v dialogovém okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="90"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="90"/>
     <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the source directory via a directory selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zdrojový adresář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Výběr zdrojového adresáře přes dialogové okno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="101"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="101"/>
     <source>&amp;Source Directory:</source>
     <translation>Zdrojový adre&amp;sář:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="111"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="111"/>
     <source>&amp;File Type:</source>
     <translation>&amp;Typ souboru:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="96"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="96"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation>Výběr adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="60"/>
     <source>Source Files</source>
     <translation>Zdrojové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
     <source>Forms Files</source>
     <translation>Soubory s formuláři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="63"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="63"/>
     <source>Interface Files</source>
     <translation>Interface soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="64"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="64"/>
     <source>Other Files (*)</source>
     <translation>Jiné soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="62"/>
     <source>Resource Files</source>
     <translation>Resource soubory</translation>
   </message>
@@ -592,65 +592,65 @@
 <context>
   <name>AddFileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="13"/>
     <source>Add Files</source>
     <translation>Přidat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="16"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Files Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add files to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dialog Přidat soubory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Tento dialog slouží k přidání souborů do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="28"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="28"/>
     <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the source files via a files selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zdrojové soubory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Výběr zdrojových souborů přes dialogové okno výběru souborů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="65"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="65"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="39"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="39"/>
     <source>&amp;Target Directory:</source>
     <translation>&amp;Cílový adresář:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="49"/>
     <source>Enter the target directory for the file</source>
     <translation>Zadejte cílový adresář pro soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="52"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="52"/>
     <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Cílový adresář&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadejte cílový adresář. Stisknutím pravého tlačítka jej můžete vybrat v dialogovém okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="61"/>
     <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the target directory via a directory selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Cílový adresář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Výběr cílového adresáře přes dialog výběru adresáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="72"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="72"/>
     <source>&amp;Source Files:</source>
     <translation>&amp;Zdrojové soubory:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="82"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="82"/>
     <source>Enter the name of files to add separated by the path separator</source>
     <translation>Zadejte jména souborů oddělená oddělovačem cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="85"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="85"/>
     <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of files to add to the current project separated
 by the path separator. You may select them with a dialog by pressing 
@@ -659,92 +659,92 @@
 &lt;p&gt;Vložte jména souborů oddělená oddělovačem cesty, krerá se přidají do aktuálního projektu. Stisknutím pravého tlačítka je můžete vybrat pomocí dialogového okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="97"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="97"/>
     <source>Select, if the files should be added as sourcecode (overriding automatic detection)</source>
     <translation>Označte, jestliže soubory mají být přidány jako zdrojový kód (přepíše automatickou detekci)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="100"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="100"/>
     <source>Is source&amp;code files</source>
     <translation>Soubor je zdrojový &amp;kód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="103"/>
     <source>Alt+C</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="62"/>
     <source>Select target directory</source>
     <translation>Výběr cílového adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="104"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="104"/>
     <source>Select Files</source>
     <translation>Výběr souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="112"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="112"/>
     <source>Select user-interface files</source>
     <translation>Výběr user-interface souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="120"/>
     <source>Select resource files</source>
     <translation>Výběr resource souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="146"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="128"/>
     <source>Select source files</source>
     <translation>Výběr zdrojových souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="136"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="136"/>
     <source>Select interface files</source>
     <translation>Výběr interface souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="144"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="144"/>
     <source>Select translation files</source>
     <translation>Výběr souborů s překlady</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="147"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="147"/>
     <source>Select files</source>
     <translation>Výběr souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="92"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="92"/>
     <source>Source Files ({0});;Forms Files ({1});;Resource Files ({2});;Interface Files ({3});;Translation Files ({4});;All Files (*)</source>
     <translation>Zdrojové soubory ({0});;Soubory s formuláři ({1});;Resource soubory ({2});;Interface soubory ({3});; Soubory s překlady ({4});;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="110"/>
     <source>Forms Files ({0})</source>
     <translation>Soubory s formuláři ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="118"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="118"/>
     <source>Resource Files ({0})</source>
     <translation>Zdrojové soubory {0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="126"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="126"/>
     <source>Source Files ({0});;All Files (*)</source>
     <translation>Zdrojové soubory ({0});;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="134"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="134"/>
     <source>Interface Files ({0})</source>
     <translation>Interface soubory ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="142"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="142"/>
     <source>Translation Files ({0})</source>
     <translation>Soubory s překlady ({0})</translation>
   </message>
@@ -752,37 +752,37 @@
 <context>
   <name>AddFoundFilesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="13"/>
     <source>Add found files to project</source>
     <translation>Přidat nalezené soubory do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="16"/>
     <source>Adds the found files to the current project.</source>
     <translation>Přidat nalezené soubory do aktuálního projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="25"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="25"/>
     <source>List of found files.</source>
     <translation>Seznam nalezených souborů.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="39"/>
     <source>Add All</source>
     <translation>Přidat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="41"/>
     <source>Add all files.</source>
     <translation>Přidat všechny soubory.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="42"/>
     <source>Add Selected</source>
     <translation>Přidat vybrané</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="44"/>
     <source>Add selected files only.</source>
     <translation>Přidat jen vybrané soubory.</translation>
   </message>
@@ -790,331 +790,331 @@
 <context>
   <name>AddLanguageDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="13"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation>Přidat jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="16"/>
     <source>Add a language to the current project</source>
     <translation>Přidat jazyk do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="19"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="19"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Language Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add a language to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dialog přidání jazyka&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Tímto dialogem se přidává jazyk do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="31"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="31"/>
     <source>&amp;Language:</source>
     <translation>&amp;Jazyk:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="47"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="47"/>
     <source>Select a language to add to the current project</source>
     <translation>Výběr jazyka pro přidání do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="50"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="50"/>
     <source>&lt;b&gt;Language&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select a language to add to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jazyk&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Výběr jazyka pro přidání do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="61"/>
     <source>af</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="66"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="66"/>
     <source>ar</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="71"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="71"/>
     <source>bg</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="76"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="76"/>
     <source>bo</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="81"/>
     <source>br</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="86"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="86"/>
     <source>bs</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="91"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="91"/>
     <source>ca</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="96"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="96"/>
     <source>cs</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="101"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="101"/>
     <source>cy</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="106"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="106"/>
     <source>da</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="111"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="111"/>
     <source>de</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="116"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="116"/>
     <source>el</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="121"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="121"/>
     <source>en</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="126"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="126"/>
     <source>en_GB</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="131"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="131"/>
     <source>en_US</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="136"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="136"/>
     <source>eo</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="141"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="141"/>
     <source>es</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="146"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="146"/>
     <source>et</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="151"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="151"/>
     <source>eu</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="156"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="156"/>
     <source>fi</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="161"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="161"/>
     <source>fr</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="166"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="166"/>
     <source>ga</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="171"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="171"/>
     <source>gl</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="176"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="176"/>
     <source>gu</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="181"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="181"/>
     <source>he</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="186"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="186"/>
     <source>hi</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="191"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="191"/>
     <source>hu</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="196"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="196"/>
     <source>id</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="201"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="201"/>
     <source>is</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="206"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="206"/>
     <source>it</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="211"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="211"/>
     <source>ja</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="216"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="216"/>
     <source>km</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="221"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="221"/>
     <source>ko</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="226"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="226"/>
     <source>lt</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="231"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="231"/>
     <source>lv</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="236"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="236"/>
     <source>mi</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="241"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="241"/>
     <source>mk</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="246"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="246"/>
     <source>mr</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="251"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="251"/>
     <source>nl</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="256"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="256"/>
     <source>no</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="261"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="261"/>
     <source>no_NY</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="266"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="266"/>
     <source>oc</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="271"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="271"/>
     <source>pl</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="276"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="276"/>
     <source>pt</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="281"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="281"/>
     <source>pt_BR</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="286"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="286"/>
     <source>ro</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="291"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="291"/>
     <source>ru</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="296"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="296"/>
     <source>sk</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="301"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="301"/>
     <source>sl</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="306"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="306"/>
     <source>sr</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="311"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="311"/>
     <source>sv</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="316"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="316"/>
     <source>ta</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="321"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="321"/>
     <source>th</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="326"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="326"/>
     <source>tr</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="331"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="331"/>
     <source>uk</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="341"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="341"/>
     <source>wa</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="346"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="346"/>
     <source>zh_CN.GB2312</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="351"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="351"/>
     <source>zh_TW.Big5</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="336"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="336"/>
     <source>vn</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -1122,42 +1122,42 @@
 <context>
   <name>AddProjectDialog</name>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
     <source>Add Project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="25"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="25"/>
     <source>&amp;Name:</source>
     <translation>Jmé&amp;no:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="35"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="35"/>
     <source>Enter the name of the project</source>
     <translation>Zadejte jméno projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="42"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="42"/>
     <source>Project&amp;file:</source>
     <translation>Sou&amp;bor projektu:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="52"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="52"/>
     <source>Enter the name of the project file</source>
     <translation>Zadejte název souboru projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="59"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="59"/>
     <source>Select the project file via a file selection dialog</source>
     <translation>Výběr projektu přes dialogové okno výběru souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="62"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="62"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="82"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="82"/>
     <source>Enter a short description for the project</source>
     <translation>Zadejte krátký popis projektu</translation>
   </message>
@@ -1177,27 +1177,27 @@
     <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p *.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="69"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="69"/>
     <source>&amp;Description:</source>
     <translation>&amp;Popis:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="44"/>
     <source>Project Properties</source>
     <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="95"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="95"/>
     <source>Select to make this project the main project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="98"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="98"/>
     <source>Is &amp;main project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1223,32 +1223,32 @@
 <context>
   <name>ApplicationDiagramBuilder</name>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="42"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="42"/>
     <source>Application Diagram {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="62"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="62"/>
     <source>Parsing modules...</source>
     <translation type="unfinished">Parsování modulů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="185"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="185"/>
     <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;&lt;Aplikace&gt;&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="187"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="187"/>
     <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;&lt;Ostatní&gt;&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="270"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="270"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="270"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="270"/>
     <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to the project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Shall this project be opened?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1256,162 +1256,162 @@
 <context>
   <name>ApplicationPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="17"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure the application&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurovat aplikace&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="37"/>
     <source>Select, if only one instance of the application should be running</source>
     <translation>Vyberte jen pokud má být spuštěna jen jedna instance aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="40"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="40"/>
     <source>Single Application Mode</source>
     <translation>Mód Single Application</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="47"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="47"/>
     <source>Select to show the startup splash screen</source>
     <translation>Vybrat pro zobrazení splash screenu při spuštění</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="50"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="50"/>
     <source>Show Splash Screen at startup</source>
     <translation>Zobrazit Splash Screen při spuštění</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="122"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="122"/>
     <source>Select to disable update checking</source>
     <translation>Vybrat pro vypnutí zjišťování updatů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="125"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="125"/>
     <source>None</source>
     <translation>Nic</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="132"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="132"/>
     <source>Select to check for updates at every startup</source>
     <translation>Vybrat pro zjišťování updatů při každém spuštění</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="135"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="135"/>
     <source>Always</source>
     <translation>Vždy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="142"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="142"/>
     <source>Select to check for updates once a day</source>
     <translation>Vybrat pro zjišťování updatů jednou denně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="145"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="145"/>
     <source>Daily</source>
     <translation>Denně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="152"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="152"/>
     <source>Select to check for updates once a week</source>
     <translation>Vybrat pro zjišťování updatů jednou týdně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="155"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="155"/>
     <source>Weekly</source>
     <translation>Týdně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="162"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="162"/>
     <source>Select to check for updates once a month</source>
     <translation>Vybrat pro zjišťování updatů jednou měsíčně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="165"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="165"/>
     <source>Monthly</source>
     <translation>Měsíčně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="57"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="57"/>
     <source>Open at startup</source>
     <translation>Otevřít při startu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="63"/>
     <source>Select to not open anything</source>
     <translation>Neotvírat nic</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="73"/>
     <source>Select to open the most recently opened file</source>
     <translation>Otevřít naposled otevřený soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="76"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="76"/>
     <source>Last File</source>
     <translation>Poslední soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="83"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="83"/>
     <source>Select to open the most recently opened project</source>
     <translation>Vybrat pro otevření naposled otevřeného projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="86"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="86"/>
     <source>Last Project</source>
     <translation>Poslední projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="93"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="93"/>
     <source>Select to open the most recently opened multiproject</source>
     <translation>Vybrat pro otevření naposled otevřeného multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="96"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="96"/>
     <source>Last Multiproject</source>
     <translation>Poslední multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="103"/>
     <source>Select to restore the global session</source>
     <translation>Vybrat pro obnovení globální session</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="106"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="106"/>
     <source>Global Session</source>
     <translation>Globální session</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="116"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="116"/>
     <source>Check for updates</source>
     <translation>Zjistit aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="194"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="194"/>
     <source>Error Log</source>
     <translation>Protokol chyb</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="200"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="200"/>
     <source>Select to check the existence of an error log upon startup</source>
     <translation>Vyberte pro ověření existence protokolu chyb při spouštění</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="175"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="175"/>
     <source>Reporting</source>
     <translation>Zasílání zpráv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="181"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="181"/>
     <source>Select to use the system email client to send reports</source>
     <translation>Vybrat pro použití systémového email klienta pro zasílání zpráv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="184"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="184"/>
     <source>Use System Email Client</source>
     <translation>Použít systémového email klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="203"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="203"/>
     <source>Check for Error Log at Startup</source>
     <translation>Ověřit protokol chyb při spuštění</translation>
   </message>
@@ -1419,47 +1419,47 @@
 <context>
   <name>AuthenticationDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="19"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="19"/>
     <source>Authentication Required</source>
     <translation>Požadováno ověření oprávnění</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="30"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="30"/>
     <source>Icon</source>
     <translation>Ikona</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="43"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="43"/>
     <source>Info</source>
     <translation>Info</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="55"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="55"/>
     <source>Username:</source>
     <translation>Uživatelské jméno:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="62"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="62"/>
     <source>Enter username</source>
     <translation>Zadejte uživatelské jméno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="69"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="69"/>
     <source>Password:</source>
     <translation>Heslo:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="76"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="76"/>
     <source>Enter password</source>
     <translation>Zadejte heslo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="86"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="86"/>
     <source>Select to save the login data</source>
     <translation>Vybrat pro uložení login dat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="89"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="89"/>
     <source>Save login data</source>
     <translation>Uložit login data</translation>
   </message>
@@ -1467,27 +1467,27 @@
 <context>
   <name>BookmarkActionSelectionDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.ui" line="27"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.ui" line="27"/>
     <source>&lt;b&gt;Add/Edit Bookmark&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="47"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation type="unfinished">Přidat záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="50"/>
     <source>Edit Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="54"/>
     <source>Remove from Speed Dial</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="57"/>
     <source>Add to Speed Dial</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1495,27 +1495,27 @@
 <context>
   <name>BookmarkInfoDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="14"/>
     <source>Edit Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="43"/>
     <source>Edit this Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="59"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="59"/>
     <source>Press to remove this bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="62"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="62"/>
     <source>Remove this Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="73"/>
     <source>Title:</source>
     <translation type="unfinished">Titulek:</translation>
   </message>
@@ -1523,37 +1523,37 @@
 <context>
   <name>BookmarkPropertiesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="26"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="26"/>
     <source>Bookmark Properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="35"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="35"/>
     <source>Name:</source>
     <translation type="unfinished">Jméno:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="42"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="42"/>
     <source>Enter the name</source>
     <translation type="unfinished">Zadejte název</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="49"/>
     <source>Address:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="56"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="56"/>
     <source>Enter the address</source>
     <translation type="unfinished">Zadejte adresu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="63"/>
     <source>Description:</source>
     <translation type="unfinished">Popisek:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="73"/>
     <source>Enter a description</source>
     <translation type="unfinished">Zadejte popis</translation>
   </message>
@@ -1561,144 +1561,144 @@
 <context>
   <name>BookmarkedFilesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="13"/>
     <source>Configure Bookmarked Files Menu</source>
     <translation>Konfigurace menu souborů v záložkách</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="34"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="34"/>
     <source>Delete the selected entry</source>
     <translation>Smazat vybranou položku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="37"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="37"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Delete the selected entry.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Smazat&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Smazat vybranou položku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="41"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="41"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>Sma&amp;zat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="114"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="114"/>
     <source>Alt+D</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="70"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="70"/>
     <source>Move up</source>
     <translation>Posunout nahoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="73"/>
     <source>&lt;b&gt;Move Up&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Move the selected entry up.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Posunout nahoru&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Posunout vybranou položku nahoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="77"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="77"/>
     <source>&amp;Up</source>
     <translation>Nahor&amp;u</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="80"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="80"/>
     <source>Alt+U</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="87"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="87"/>
     <source>Select the file via a file selection dialog</source>
     <translation>Vybrat soubor přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="94"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="104"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="104"/>
     <source>Move down</source>
     <translation>Posunout dolů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="107"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="107"/>
     <source>&lt;b&gt;Move Down&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Move the selected entry down.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Posunout dolů&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Posunout vybranou položku dolů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="111"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="111"/>
     <source>&amp;Down</source>
     <translation>&amp;Dolů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="124"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="124"/>
     <source>Add a new bookmarked file</source>
     <translation>Přidat novou záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="127"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="127"/>
     <source>&lt;b&gt;Add&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Add a new bookmarked file with the value entered below.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Přidat novou záložku s hodnotou zadanou níže.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="131"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="131"/>
     <source>&amp;Add</source>
     <translation>Přid&amp;at</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="134"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="134"/>
     <source>Alt+A</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="141"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="141"/>
     <source>&amp;File:</source>
     <translation>&amp;Soubor:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="154"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="154"/>
     <source>Change the value of the selected entry</source>
     <translation>Změnit hodnotu vybrané položky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="157"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="157"/>
     <source>&lt;b&gt;Change&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Change the value of the selected entry.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Změnit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Změnit hodnotu vybrané položky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="161"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="161"/>
     <source>C&amp;hange</source>
     <translation>Z&amp;měnit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="164"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="164"/>
     <source>Alt+H</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="171"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="171"/>
     <source>Enter the filename of the file</source>
     <translation>Vložte jméno souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="90"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="90"/>
     <source>&lt;b&gt;File&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the file to be bookmarked via a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Soubor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Výběr souboru, který bude uložen do záložek, pomocí dialogu výběru souborů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="174"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="174"/>
     <source>&lt;b&gt;File&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the filename of the bookmarked file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Soubor&lt;/b&gt;
@@ -1708,62 +1708,62 @@
 <context>
   <name>Bookmarks</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="126"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="126"/>
     <source>Mercurial Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="144"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="144"/>
     <source>Delete Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="144"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="144"/>
     <source>Select the bookmark to be deleted:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="156"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="156"/>
     <source>Delete Mercurial Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="185"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="185"/>
     <source>Rename Mercurial Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="219"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="219"/>
     <source>Move Mercurial Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="305"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="305"/>
     <source>Pull Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="305"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="305"/>
     <source>Select the bookmark to be pulled:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="317"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="317"/>
     <source>Pulling bookmark from a remote Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="339"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="339"/>
     <source>Push Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="339"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="339"/>
     <source>Select the bookmark to be push:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="351"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="351"/>
     <source>Pushing bookmark to a remote Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1771,12 +1771,12 @@
 <context>
   <name>BookmarksDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="14"/>
     <source>Manage Bookmarks</source>
     <translation>Správa záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="43"/>
     <source>Enter search term for bookmarks</source>
     <translation>Zadejte hledaný výraz pro záložku</translation>
   </message>
@@ -1786,52 +1786,52 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro vymazání okna vyhledávání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="88"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="88"/>
     <source>Press to add a new bookmarks folder</source>
     <translation>Stisknout pro přidání nové složky záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="91"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="91"/>
     <source>Add &amp;Folder</source>
     <translation>Přidat s&amp;ložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="138"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="138"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="139"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="139"/>
     <source>Open in New &amp;Tab</source>
     <translation>Otevřít v novém &amp;tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="141"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="141"/>
     <source>Edit &amp;Name</source>
     <translation>Editovat &amp;název</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="144"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="144"/>
     <source>Edit &amp;Address</source>
     <translation>Editovat &amp;adresu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="146"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="252"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="252"/>
     <source>New Folder</source>
     <translation>Nová složka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
     <source>Press to delete the selected entries</source>
     <translation>Stisknout pro smazání vybraných položek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="149"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="149"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Natavení...</translation>
   </message>
@@ -1839,17 +1839,17 @@
 <context>
   <name>BookmarksImportDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="20"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="20"/>
     <source>Import Bookmarks</source>
     <translation type="unfinished">Importovat záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="36"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="36"/>
     <source>Choose source from which you want to import bookmarks:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="43"/>
     <source>Choose the source to import from</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1859,42 +1859,42 @@
     <translation type="obsolete">Další</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="179"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="179"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="85"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="85"/>
     <source>Choose Directory ...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="95"/>
     <source>Choose File ...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="119"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="119"/>
     <source>&lt;b&gt;Importing from {0}&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="125"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="125"/>
     <source>Finish</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="140"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="140"/>
     <source>Error importing bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="124"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="124"/>
     <source>Shows the name of the bookmarks file or directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="172"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="172"/>
     <source>Next &gt;</source>
     <translation type="unfinished">Další &gt;</translation>
   </message>
@@ -1902,12 +1902,12 @@
 <context>
   <name>BookmarksImporters</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="42"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="42"/>
     <source>XBEL File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="46"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="46"/>
     <source>HTML File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1915,32 +1915,32 @@
 <context>
   <name>BookmarksManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="24"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="24"/>
     <source>Bookmarks Bar</source>
     <translation>Panel záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="25"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="25"/>
     <source>Bookmarks Menu</source>
     <translation>Menu záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="132"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="132"/>
     <source>Loading Bookmarks</source>
     <translation>Nahrání záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="144"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="144"/>
     <source>Toolbar Bookmarks</source>
     <translation>Panel nástrojů záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="150"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="150"/>
     <source>Menu</source>
     <translation>Menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="194"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="194"/>
     <source>Saving Bookmarks</source>
     <translation>Ukládání záložek</translation>
   </message>
@@ -1960,37 +1960,37 @@
     <translation type="obsolete">Importovat záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="350"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="350"/>
     <source>Export Bookmarks</source>
     <translation>Export záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="374"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="374"/>
     <source>Exporting Bookmarks</source>
     <translation>Exportování záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="509"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="509"/>
     <source>Remove Bookmark</source>
     <translation>Odebrat záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="549"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="549"/>
     <source>Insert Bookmark</source>
     <translation>Vložit záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="588"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="588"/>
     <source>Name Change</source>
     <translation>Změnit název</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="591"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="591"/>
     <source>Address Change</source>
     <translation>Změnit adresu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="194"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="194"/>
     <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
     <translation>Chyba při ukládání záložek do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
@@ -2011,12 +2011,12 @@
     <translation type="obsolete">Importováno {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="374"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="374"/>
     <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
     <translation>Chyba při exportu záložek &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="389"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="389"/>
     <source>Converted {0}</source>
     <translation>Konvertováno {0}</translation>
   </message>
@@ -2026,14 +2026,14 @@
     <translation type="obsolete">XBEL záložky (*.xbel);;XBEL záložky (*.xml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="132"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="132"/>
     <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
 {2}</source>
     <translation>Chyba při načítání záložek na řádce {0}, sloupci {1}:
 {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="350"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="350"/>
     <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml);;HTML Bookmarks (*.html)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2041,27 +2041,27 @@
 <context>
   <name>BookmarksMenu</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="95"/>
     <source>Open all in Tabs</source>
     <translation>Otevřít vše v tabech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="137"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="137"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="139"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="139"/>
     <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít nový &amp;Tab<byte value="x9"/></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="144"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="144"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="148"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="148"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Natavení...</translation>
   </message>
@@ -2069,17 +2069,17 @@
 <context>
   <name>BookmarksMenuBarMenu</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="270"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="270"/>
     <source>Default Home Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="273"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="273"/>
     <source>Speed Dial</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="277"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="277"/>
     <source>Open all in Tabs</source>
     <translation type="unfinished">Otevřít vše v tabech</translation>
   </message>
@@ -2087,12 +2087,12 @@
 <context>
   <name>BookmarksModel</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="44"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="44"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Titulek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="45"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="45"/>
     <source>Address</source>
     <translation>Adresa</translation>
   </message>
@@ -2100,167 +2100,167 @@
 <context>
   <name>BookmarksProjectHelper</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="33"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="33"/>
     <source>List bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="33"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="33"/>
     <source>List bookmarks...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="37"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="37"/>
     <source>List bookmarks of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="40"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="40"/>
     <source>&lt;b&gt;List bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the bookmarks of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="47"/>
     <source>Define bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="47"/>
     <source>Define bookmark...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="51"/>
     <source>Define a bookmark for the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="54"/>
     <source>&lt;b&gt;Define bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This defines a bookmark for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="61"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="61"/>
     <source>Delete bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="61"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="61"/>
     <source>Delete bookmark...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="65"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="65"/>
     <source>Delete a bookmark of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="68"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="68"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes a bookmark of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="75"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="75"/>
     <source>Rename bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="75"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="75"/>
     <source>Rename bookmark...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="79"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="79"/>
     <source>Rename a bookmark of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="82"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="82"/>
     <source>&lt;b&gt;Rename bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This renames a bookmark of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="89"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="89"/>
     <source>Move bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="89"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="89"/>
     <source>Move bookmark...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="93"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="93"/>
     <source>Move a bookmark of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="96"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="96"/>
     <source>&lt;b&gt;Move bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This moves a bookmark of the project to another changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="103"/>
     <source>Show incoming bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="107"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="107"/>
     <source>Show a list of incoming bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="110"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="110"/>
     <source>&lt;b&gt;Show incoming bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a list of new bookmarks available at the remote repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="118"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="118"/>
     <source>Pull bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="122"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="122"/>
     <source>Pull a bookmark from a remote repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="125"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="125"/>
     <source>&lt;b&gt;Pull bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls a bookmark from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="133"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="133"/>
     <source>Show outgoing bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="137"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="137"/>
     <source>Show a list of outgoing bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="140"/>
     <source>&lt;b&gt;Show outgoing bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a list of new bookmarks available at the local repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="148"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="148"/>
     <source>Push bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="152"/>
     <source>Push a bookmark to a remote repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="155"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="155"/>
     <source>&lt;b&gt;Push bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes a bookmark from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="195"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="195"/>
     <source>Bookmarks</source>
     <translation type="unfinished">Záložky</translation>
   </message>
@@ -2268,37 +2268,37 @@
 <context>
   <name>BookmarksToolBar</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="39"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="39"/>
     <source>Bookmarks</source>
     <translation>Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="85"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="85"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="92"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="92"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="100"/>
     <source>Add &amp;Bookmark...</source>
     <translation>Přidat &amp;záložku...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="101"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="101"/>
     <source>Add &amp;Folder...</source>
     <translation>Přidat s&amp;ložku...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="87"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="87"/>
     <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít nový &amp;Tab<byte value="x9"/><byte value="x9"/></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="96"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="96"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Natavení...</translation>
   </message>
@@ -2306,32 +2306,32 @@
 <context>
   <name>BreakPointModel</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="29"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="29"/>
     <source>Filename</source>
     <translation>Jméno souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="30"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="30"/>
     <source>Line</source>
     <translation>Řádek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="31"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="31"/>
     <source>Condition</source>
     <translation>Podmínka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="32"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="32"/>
     <source>Temporary</source>
     <translation>Dočasné</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="33"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="33"/>
     <source>Enabled</source>
     <translation>Zapnuto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="34"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="34"/>
     <source>Ignore Count</source>
     <translation>Ignorovat počet</translation>
   </message>
@@ -2339,72 +2339,72 @@
 <context>
   <name>BreakPointViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="45"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="45"/>
     <source>Breakpoints</source>
     <translation>Breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="172"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="172"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Přidat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="143"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="143"/>
     <source>Edit...</source>
     <translation>Editovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="145"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="145"/>
     <source>Enable</source>
     <translation>Zapnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="176"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="176"/>
     <source>Enable all</source>
     <translation>Zapnout vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="148"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="148"/>
     <source>Disable</source>
     <translation>Vypnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="180"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="180"/>
     <source>Disable all</source>
     <translation>Vypnout vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="151"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="151"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="184"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="184"/>
     <source>Delete all</source>
     <translation>Smazat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="154"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="154"/>
     <source>Goto</source>
     <translation>Jít na</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="174"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="174"/>
     <source>Enable selected</source>
     <translation>Zapnout vybrané</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="178"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="178"/>
     <source>Disable selected</source>
     <translation>Vypnout vybrané</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="182"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="182"/>
     <source>Delete selected</source>
     <translation>Smazat vybrané</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="186"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="186"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
@@ -2412,7 +2412,7 @@
 <context>
   <name>Browser</name>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="69"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="69"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Prohlížeč souborů</translation>
   </message>
@@ -2422,77 +2422,77 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Prohlížeč umožňuje jednoduše procházet strukturu adresářů a souborů ve vašem systému, rozpoznat Python programy a otevřít je do okna Zobrazení zdrojového kódu. Prohlížeč zobrazuje několik samostatných hierarchií.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;První hierarchie zobrazuje pouze otevřenou aplikaci pro debugování a její kořen je adresář obsahující tuto aplikaci. Všechny Python soubory, které tvoří aplikaci, jsou obvykle ve stejném adresáři, takže tato hierarchie umožňuje rychlý přístup ke všemu, co je třeba.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Další hierarchie se používá k rychlé navigaci v adresářích, které jsou uvedeny v Python proměnné &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zbývající hierarchie umožňují procházet operační systém jako celek. Na UNIX systémech bude hierarchie s kořenem &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; a další s user home adresářem. Ve Windows zde bude hierarchie pro každý disk v systému.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programy (mají extenzi &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) jsou v hierarchii zobrazeny s Python ikonou. Pravé tlačítko myši otevře popup menu, které umožňuje otevřít soubor do okna Zobrazení zdrojového kódu, otevřít soubor pro debugging nebo jej použít pro spuštění unittestu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kontextové menu s třídami, funkcemi a metodami umožňuje otevřít soubor na pozici vybrané třídy, funkci nebo metody a zajišťuje zobrazení kódu na požadovaném řádku.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s ikonou Designeru. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Designeru.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s Linguist ikonou. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Linguistu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="207"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="207"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="185"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="185"/>
     <source>Run unittest...</source>
     <translation>Spustit unittest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="263"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="263"/>
     <source>New toplevel directory...</source>
     <translation>Nový adresář toplevel...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="219"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="219"/>
     <source>Add as toplevel directory</source>
     <translation>Přidat jako toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="222"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="222"/>
     <source>Remove from toplevel</source>
     <translation>Odebrat z toplevelu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="230"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="230"/>
     <source>Find in this directory</source>
     <translation>Hledat v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="466"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="466"/>
     <source>New toplevel directory</source>
     <translation>Nový toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="233"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="233"/>
     <source>Find&amp;&amp;Replace in this directory</source>
     <translation>Najít &amp;&amp; nahradit v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="268"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="268"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="195"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="195"/>
     <source>Open in Icon Editor</source>
     <translation>Otevřit v editoru ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="236"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="236"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="226"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="226"/>
     <source>Refresh directory</source>
     <translation>Obnovit složku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="245"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="245"/>
     <source>Goto</source>
     <translation type="unfinished">Jít na</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="347"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="347"/>
     <source>Line {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="89"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="89"/>
     <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierachy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierachies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierachy is only shown if you have opened a program for debugging and its root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2500,17 +2500,17 @@
 <context>
   <name>BrowserModel</name>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="51"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="51"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Jméno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="604"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="604"/>
     <source>Attributes</source>
     <translation>Atributy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="563"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="563"/>
     <source>Globals</source>
     <translation>Globální</translation>
   </message>
@@ -2520,12 +2520,12 @@
     <translation type="obsolete">Atributy (globální)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="558"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="558"/>
     <source>Coding: {0}</source>
     <translation>Kódování: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="614"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="614"/>
     <source>Class Attributes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2533,60 +2533,60 @@
 <context>
   <name>CallStackViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="48"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="48"/>
     <source>Show source</source>
     <translation type="unfinished">Zobrazit zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="50"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="50"/>
     <source>Clear</source>
     <translation type="unfinished">Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="52"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="52"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="unfinished">Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="59"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="59"/>
     <source>File: {0}
 Line: {1}
 {2}{3}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="61"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="61"/>
     <source>File: {0}
 Line: {1}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="169"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="169"/>
     <source>Save Call Stack Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="155"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="155"/>
     <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished">Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="169"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="169"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="187"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="187"/>
     <source>Error saving Call Stack Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="187"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="187"/>
     <source>&lt;p&gt;The call stack info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="45"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="45"/>
     <source>Call Stack</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2594,67 +2594,67 @@
 <context>
   <name>CallTraceViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="14"/>
     <source>Call Trace</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="22"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="22"/>
     <source>Press to start tracing calls and returns</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="32"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="32"/>
     <source>Press to stop tracing calls and returns</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="55"/>
     <source>Press to resize the columns to their contents</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="65"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="65"/>
     <source>Press to clear the call trace</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="75"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="75"/>
     <source>Press to save the call trace as a text file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="49"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="49"/>
     <source>From</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="49"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="49"/>
     <source>To</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="131"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="131"/>
     <source>Save Call Trace Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="117"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="117"/>
     <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished">Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="131"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="131"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="154"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="154"/>
     <source>Error saving Call Trace Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="154"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="154"/>
     <source>&lt;p&gt;The call trace info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2662,155 +2662,155 @@
 <context>
   <name>ChatWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="54"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="54"/>
     <source>Chat</source>
     <translation>Pokec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="29"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="29"/>
     <source>Users</source>
     <translation>Uživatelé</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="80"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="80"/>
     <source>Press to send the text above</source>
     <translation>Stisknutím odeslat výše uvedený text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="83"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="83"/>
     <source>Send</source>
     <translation>Odeslat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="189"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="189"/>
     <source>Connection</source>
     <translation>Připojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="197"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="197"/>
     <source>Host:</source>
     <translation>Host:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="277"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="277"/>
     <source>Port:</source>
     <translation>Port:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="259"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="259"/>
     <source>Shows the connection status</source>
     <translation>Zobrazuje stav připojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="271"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="271"/>
     <source>Server</source>
     <translation>Server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="319"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="319"/>
     <source>Shows the status of the server</source>
     <translation>Zobrazuje stav serveru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="296"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="296"/>
     <source>Start Server</source>
     <translation>Spustit server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="150"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="150"/>
     <source>! Unknown command: {0}
 </source>
     <translation>!Neznámý příkaz: {0}
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="171"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="171"/>
     <source>* {0} has joined.
 </source>
     <translation>* {0} připojeno.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="204"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="204"/>
     <source>* {0} has left.
 </source>
     <translation>* {0} odešlo.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="304"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="304"/>
     <source>Stop Server</source>
     <translation>Zastavit server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="309"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="309"/>
     <source>! Server Error: {0}
 </source>
     <translation>!Chyba serveru: {0}
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="321"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="321"/>
     <source>Disconnect</source>
     <translation>Odpojeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="325"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="325"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Připojeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="96"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="96"/>
     <source>Share Editor</source>
     <translation>Sdílený editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="118"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="118"/>
     <source>Press to toggle the shared status of the current editor</source>
     <translation>Stisknutím přepnout sdílený status aktuálního editoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="166"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="166"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="134"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="134"/>
     <source>Press to start a shared edit</source>
     <translation>Stisknutím spustit sdílený editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="150"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="150"/>
     <source>Press to end the edit and send the changes</source>
     <translation>Stisknutím ukončit editaci a odeslat změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="163"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="163"/>
     <source>Press to cancel the shared edit</source>
     <translation>Stisknutím zrušit sdílený editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="494"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="494"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="499"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="499"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="480"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="480"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="553"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="553"/>
     <source>Save Chat</source>
     <translation>Uložit pokec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="539"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="539"/>
     <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
     <translation>Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -2820,22 +2820,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="567"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="567"/>
     <source>Error saving Chat</source>
     <translation>Chyba při ukládání pokecu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="567"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="567"/>
     <source>&lt;p&gt;The chat contents could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Obsah pokecu se nepodařilo zapsat do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="73"/>
     <source>Enter the text to send</source>
     <translation>Zadejte text k odeslání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="284"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="284"/>
     <source>Enter the server port</source>
     <translation>Zadejte port serveru</translation>
   </message>
@@ -2855,7 +2855,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknutím odebrat hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
     <source>Press to clear the hosts list</source>
     <translation>Stisknutím vymazat seznam hostů</translation>
   </message>
@@ -2865,82 +2865,82 @@
     <translation type="obsolete">Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="485"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="485"/>
     <source>Cut all</source>
     <translation>Vyjmout vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="489"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="489"/>
     <source>Copy all</source>
     <translation>Kopírovat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="604"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="604"/>
     <source>Kick User</source>
     <translation>Vykopnout uživatele</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="608"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="608"/>
     <source>Ban User</source>
     <translation>Zakázat uživatele</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="612"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="612"/>
     <source>Ban and Kick User</source>
     <translation>Zakázat a vykopnout uživatele</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="640"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="640"/>
     <source>* {0} has been kicked.
 </source>
     <translation>* {0} bylo vykopnuto.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="655"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="655"/>
     <source>* {0} has been banned.
 </source>
     <translation>* {0} bylo zakázáno.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="670"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="670"/>
     <source>* {0} has been banned and kicked.
 </source>
     <translation>* {0} bylo zakázáno a vykopnuto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="553"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="553"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="183"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="183"/>
     <source>New User</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="183"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="183"/>
     <source>{0} has joined.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="211"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="211"/>
     <source>User Left</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="211"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="211"/>
     <source>{0} has left.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="232"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="232"/>
     <source>Message from &lt;{0}&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="210"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="210"/>
     <source>Enter the host and port to connect to in the form &quot;host@port&quot;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2948,43 +2948,43 @@
 <context>
   <name>ChromeImporter</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="38"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="38"/>
     <source>Google Chrome stores its bookmarks in the &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt; text file. This file is usually located in</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="55"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="55"/>
     <source>Please choose the file to begin importing bookmarks.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="55"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="55"/>
     <source>Chromium stores its bookmarks in the &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt; text file. This file is usually located in</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="101"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="101"/>
     <source>File &apos;{0}&apos; does not exist.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="118"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="118"/>
     <source>File &apos;{0}&apos; cannot be read.
 Reason: {1}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="128"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="128"/>
     <source>Google Chrome Import</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="130"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="130"/>
     <source>Chromium Import</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="132"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="132"/>
     <source>Imported {0}</source>
     <translation type="unfinished">Importováno {0}</translation>
   </message>
@@ -2992,62 +2992,62 @@
 <context>
   <name>ClickToFlash</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.ui" line="43"/>
     <source>Press to activate the content; context menu for more options</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="94"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="94"/>
     <source>Load</source>
     <translation type="unfinished">Načíst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="88"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="88"/>
     <source>Object blocked by ClickToFlash</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="92"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="92"/>
     <source>Show information about object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="95"/>
     <source>Delete object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="98"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="98"/>
     <source>Add &apos;{0}&apos; to Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="100"/>
     <source>Remove &apos;{0}&apos; from Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="106"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="106"/>
     <source>Configure Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="252"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="252"/>
     <source>Flash Object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="255"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="255"/>
     <source>&lt;b&gt;Attribute Name&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="255"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="255"/>
     <source>&lt;b&gt;Value&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="270"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="270"/>
     <source>No information available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3055,7 +3055,7 @@
 <context>
   <name>ClickToFlashWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="52"/>
     <source>ClickToFlash Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3065,42 +3065,42 @@
     <translation type="obsolete">Zadejte hledaný výraz pro záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="103"/>
     <source>Press to add site to the whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="106"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="106"/>
     <source>&amp;Add...</source>
     <translation type="unfinished">Přid&amp;at...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="123"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="123"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="126"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="126"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation type="unfinished">Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="136"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="136"/>
     <source>Press to remove all entries</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="139"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="139"/>
     <source>R&amp;emove All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="52"/>
     <source>Enter host name to add to whitelist:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="79"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="79"/>
     <source>Enter search term for hosts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3108,137 +3108,137 @@
 <context>
   <name>CodeMetricsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Metrika kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="17"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog shows some code metrics.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Metrika kódu&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Tento dialog zobrazuje metriku kódu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="76"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="76"/>
     <source>&lt;b&gt;Code metrics&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This list shows some code metrics.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento dialog zobrazuje metriky kódu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="84"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Jméno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="89"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="89"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="94"/>
     <source>End</source>
     <translation>Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="99"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="99"/>
     <source>Lines</source>
     <translation>Řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="104"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="104"/>
     <source>Lines of code</source>
     <translation>Řádky kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="109"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="109"/>
     <source>Comments</source>
     <translation>Komentáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="114"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="114"/>
     <source>Empty</source>
     <translation>Prázdné</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="128"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="128"/>
     <source>&lt;b&gt;Summary&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This shows some overall code metrics.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sumarizace&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zde se zobrazují výsledky sumarizace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="136"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="136"/>
     <source>Summary</source>
     <translation>Sumarizace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="141"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="141"/>
     <source>#</source>
     <translation>#</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="149"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="149"/>
     <source>Shows the progress of the code metrics action</source>
     <translation>Zobrazuje průběh procesu měření metriky kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="185"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="185"/>
     <source>files</source>
     <translation>soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="186"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="186"/>
     <source>lines</source>
     <translation>řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="187"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="187"/>
     <source>bytes</source>
     <translation>bajty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="188"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="188"/>
     <source>comments</source>
     <translation>komentáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="189"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="189"/>
     <source>empty lines</source>
     <translation>prázdné řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="191"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="191"/>
     <source>non-commentary lines</source>
     <translation>nekomentované řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="193"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="193"/>
     <source>documentation lines</source>
     <translation>řádky dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="48"/>
     <source>Collapse all</source>
     <translation>Složit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="49"/>
     <source>Expand all</source>
     <translation>Rozbalit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="39"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="39"/>
     <source>Exclude Files:</source>
     <translation type="unfinished">Nevkládat soubory:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="46"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="46"/>
     <source>Enter filename patterns of files to be excluded separated by a comma</source>
     <translation type="unfinished">Zadejte patterny jmen souborů oddělené čárkami, které se nemají vkládat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="63"/>
     <source>Press to start the code metrics run</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3246,7 +3246,7 @@
 <context>
   <name>CodingError</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="96"/>
+    <location filename="../Utilities/__init__.py" line="96"/>
     <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
     <translation>Nesprávné kódování &apos;{0}&apos; pro daný text.</translation>
   </message>
@@ -3254,27 +3254,27 @@
 <context>
   <name>ColorDialogWizard</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="120"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation>Editor není znám</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="120"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation>Prosím, nejdříve otevřete nebo vytvořte soubor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="73"/>
     <source>QColorDialog Wizard</source>
     <translation>QColorDialog průvodce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="70"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="70"/>
     <source>Q&amp;ColorDialog Wizard...</source>
     <translation>Q&amp;ColorDialog průvodce...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="74"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="74"/>
     <source>&lt;b&gt;QColorDialog Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create a QColorDialog. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;QColorDialog průvodce&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Tento průvodce otevře dialog pro zadání všech parametrů potřebných pro vytvoření QColorDialog. Vygenerovaný kód je vložen na aktuální pozici kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -3283,197 +3283,197 @@
 <context>
   <name>ColorDialogWizardDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="14"/>
     <source>QColorDialog Wizard</source>
     <translation>QColorDialog průvodce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="23"/>
     <source>Type</source>
     <translation>Typ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="29"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="29"/>
     <source>Select to generate a QColorDialog.getColor dialog</source>
     <translation>Výběr generování QColorDialog.getColor dialogu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="71"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="71"/>
     <source>Colour</source>
     <translation>Barva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="42"/>
     <source>Select to generate a QColorDialog.getRgba dialog</source>
     <translation>Výběr generování QColorDialog.getRgba dialogu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="204"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="204"/>
     <source>RGBA</source>
     <translation>RGBA</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="83"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="83"/>
     <source>Enter a variable name or a colour</source>
     <translation>Zadejte hodnotu barvy nebo název</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="95"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="95"/>
     <source>Qt.red</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="100"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="100"/>
     <source>Qt.darkRed</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="105"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="105"/>
     <source>Qt.green</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="110"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="110"/>
     <source>Qt.darkGreen</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="115"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="115"/>
     <source>Qt.blue</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="120"/>
     <source>Qt.darkBlue</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="125"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="125"/>
     <source>Qt.cyan</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="130"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="130"/>
     <source>Qt.darkCyan</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="135"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="135"/>
     <source>Qt.magenta</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="140"/>
     <source>Qt.darkMagenta</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="145"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="145"/>
     <source>Qt.yellow</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="150"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="150"/>
     <source>Qt.darkYellow</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="155"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="155"/>
     <source>Qt.white</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="160"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="160"/>
     <source>Qt.lightGray</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="165"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="165"/>
     <source>Qt.gray</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="170"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="170"/>
     <source>Qt.darkGray</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="175"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="175"/>
     <source>Qt.black</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="180"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="180"/>
     <source>Qt.transparent</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="185"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="185"/>
     <source>Qt.color0</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="190"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="190"/>
     <source>Qt.color1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="213"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="213"/>
     <source>Enter a variable name</source>
     <translation>Zadejte název proměnné</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="220"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="220"/>
     <source>Variable</source>
     <translation>Proměnná</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="227"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="227"/>
     <source>Enter the alpha value</source>
     <translation>Zadejte alfa hodnotu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="237"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="237"/>
     <source>Enter the blue value</source>
     <translation>Zadejte hodnotu modré barvy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="250"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="250"/>
     <source>Enter the green value</source>
     <translation>Zadejte hodnotu zelené barvy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="263"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="263"/>
     <source>Enter the red value</source>
     <translation>Zadejte hodnotu červené barvy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="276"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="276"/>
     <source>Alpha</source>
     <translation>Alfa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="283"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="283"/>
     <source>Blue</source>
     <translation>Modrá</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="290"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="290"/>
     <source>Red</source>
     <translation>Červená</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="297"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="297"/>
     <source>Green</source>
     <translation>Zelená</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="37"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="37"/>
     <source>Test</source>
     <translation>Test</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="67"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="67"/>
     <source>QColorDialog Wizard Error</source>
     <translation>Chyba v QColorDialog průvodci</translation>
   </message>
@@ -3503,17 +3503,17 @@
     <translation type="obsolete">Qt 4.5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="55"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Titulek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="61"/>
     <source>Enter the dialog title</source>
     <translation>Zadejte titulek dialogu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="67"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="67"/>
     <source>&lt;p&gt;The colour &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not valid.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Barva &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není platná.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -3521,117 +3521,117 @@
 <context>
   <name>CompareDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="14"/>
     <source>File Comparison</source>
     <translation>Porovnání souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="32"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="32"/>
     <source>File &amp;1:</source>
     <translation>Soubor &amp;1:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="42"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="42"/>
     <source>Enter the name of the first file</source>
     <translation>Zadejte jméno prvního souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="76"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="76"/>
     <source>Press to select the file via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr souboru přes dialogové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="79"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="79"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="59"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="59"/>
     <source>File &amp;2:</source>
     <translation>Soubor &amp;2:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="69"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="69"/>
     <source>Enter the name of the second file</source>
     <translation>Zadejte jméno druhého souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="148"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="148"/>
     <source>Press to move to the first difference</source>
     <translation>Stisknout pro posun na první rozdíl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="158"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="158"/>
     <source>Press to move to the previous difference</source>
     <translation>Stisknout pro posun na předchozí rozdíl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="168"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="168"/>
     <source>Press to move to the next difference</source>
     <translation>Stisknout pro posun na další rozdíl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="178"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="178"/>
     <source>Press to move to the last difference</source>
     <translation>Stisknout pro posun na poslední rozdíl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="227"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="227"/>
     <source>Alt+S</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="98"/>
     <source>Compare</source>
     <translation>Porovnat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="99"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="99"/>
     <source>Press to perform the comparison of the two files</source>
     <translation>Stisknout pro provedení porovnání dvou souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="239"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="239"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="388"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="388"/>
     <source>Select file to compare</source>
     <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="221"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="221"/>
     <source>Select, if the horizontal scrollbars should be synchronized</source>
     <translation>Vybrat, mají-li se vodorovné posuvníky pohybovat společně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="224"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="224"/>
     <source>&amp;Synchronize horizontal scrollbars</source>
     <translation>&amp;Synchronizovat vodorovné posuvníky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="301"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="301"/>
     <source>Total: {0}</source>
     <translation>Celkem: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="303"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="303"/>
     <source>Changed: {0}</source>
     <translation>Změněno: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="304"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="304"/>
     <source>Added: {0}</source>
     <translation>Přidáno: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="305"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="305"/>
     <source>Deleted: {0}</source>
     <translation>Smazáno: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="239"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="239"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -3639,212 +3639,212 @@
 <context>
   <name>ConfigurationWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="119"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="119"/>
     <source>Application</source>
     <translation>Aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="125"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="125"/>
     <source>CORBA</source>
     <translation>CORBA</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="128"/>
     <source>Email</source>
     <translation>Email</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="131"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="131"/>
     <source>Graphics</source>
     <translation>Grafika</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="134"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="134"/>
     <source>Icons</source>
     <translation>Ikony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="146"/>
     <source>Plugin Manager</source>
     <translation>Plugin Manažer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="318"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="318"/>
     <source>Printer</source>
     <translation>Tiskárna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="186"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="186"/>
     <source>Python</source>
     <translation>Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="158"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="158"/>
     <source>Qt</source>
     <translation>Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="164"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="164"/>
     <source>Shell</source>
     <translation>Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="167"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="167"/>
     <source>Tasks</source>
     <translation>Úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="170"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="170"/>
     <source>Templates</source>
     <translation>Šablony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="176"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="176"/>
     <source>Version Control Systems</source>
     <translation>Version Control Systems</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="180"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="180"/>
     <source>Debugger</source>
     <translation>Debugger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="192"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="192"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="196"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="196"/>
     <source>Editor</source>
     <translation>Editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="199"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="199"/>
     <source>APIs</source>
     <translation>APIs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="202"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="202"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="209"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="209"/>
     <source>Calltips</source>
     <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="215"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="215"/>
     <source>General</source>
     <translation>Hlavní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="233"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="233"/>
     <source>Typing</source>
     <translation>Psaní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="236"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="236"/>
     <source>Exporters</source>
     <translation>Exportery</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="240"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="240"/>
     <source>Highlighters</source>
     <translation>Zvýrazňovače</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="243"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="243"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="247"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="247"/>
     <source>Styles</source>
     <translation>Styly</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="325"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="325"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="331"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="331"/>
     <source>Help Documentation</source>
     <translation>Dokumenty nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="268"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="268"/>
     <source>Help Viewers</source>
     <translation>Prohlížeče nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="284"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="284"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="281"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="281"/>
     <source>Project Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="287"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="287"/>
     <source>Multiproject</source>
     <translation>Multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="312"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="312"/>
     <source>Interface</source>
     <translation>Interface</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="297"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="297"/>
     <source>Viewmanager</source>
     <translation>Viewmanager</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="543"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="543"/>
     <source>Configuration Page Error</source>
     <translation>Chyba na straně konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="218"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="218"/>
     <source>Filehandling</source>
     <translation>Manažer souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="221"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="221"/>
     <source>Searching</source>
     <translation>Vyhledávání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="328"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="328"/>
     <source>Appearance</source>
     <translation>Vzhled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="212"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="212"/>
     <source>QScintilla</source>
     <translation>QScintilla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="227"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="227"/>
     <source>Style</source>
     <translation>Styl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="254"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="254"/>
     <source>Properties</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="468"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="468"/>
     <source>Preferences</source>
     <translation>Předvolby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="473"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="473"/>
     <source>Please select an entry of the list 
 to display the configuration page.</source>
     <translation>Pro zobrazení strany s konfigurací vyberte položku ze seznamu.</translation>
@@ -3855,17 +3855,17 @@
     <translation type="obsolete">Terminál</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="315"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="315"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Síť</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="224"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="224"/>
     <source>Spell checking</source>
     <translation>Kontrola pravopisu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="189"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="189"/>
     <source>Python3</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -3875,7 +3875,7 @@
     <translation type="obsolete">Eric web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="543"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="543"/>
     <source>&lt;p&gt;The configuration page &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Konfigurační stranu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -3885,57 +3885,57 @@
     <translation type="obsolete">Py3Flakes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="251"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="251"/>
     <source>Keywords</source>
     <translation>Klíčová slova</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="122"/>
     <source>Cooperation</source>
     <translation>Spolupráce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="350"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="350"/>
     <source>Tray Starter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="152"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="152"/>
     <source>PyFlakes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="335"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="335"/>
     <source>VirusTotal Interface</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="321"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="321"/>
     <source>Security</source>
     <translation type="unfinished">Bezpečnost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="338"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="338"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="230"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="230"/>
     <source>Syntax Checker</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="409"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="409"/>
     <source>Enter filter text...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="143"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="143"/>
     <source>Notifications</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="137"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="137"/>
     <source>IRC</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3943,32 +3943,32 @@
 <context>
   <name>Connection</name>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="72"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="72"/>
     <source>undefined</source>
     <translation>nedefinovaný</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="73"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="73"/>
     <source>unknown</source>
     <translation>neznámý</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="207"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="207"/>
     <source>New Connection</source>
     <translation>Nové spojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="207"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="207"/>
     <source>&lt;p&gt;Accept connection from &lt;strong&gt;{0}@{1}&lt;/strong&gt;?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Přijmout připojení z &lt;strong&gt;{0}@{1}&lt;/strong&gt;?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="432"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="432"/>
     <source>* Connection to {0}:{1} refused.</source>
     <translation>* Připojení z {0}:{1} odmítnuto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="197"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="197"/>
     <source>* Connection attempted by banned user &apos;{0}&apos;.</source>
     <translation>* Pokus o připojení od zakázaného uživatele &apos;{0}&apos;.</translation>
   </message>
@@ -3976,37 +3976,37 @@
 <context>
   <name>CookieDetailsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Cookie Details</source>
     <translation>Detail cookie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="25"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="25"/>
     <source>Domain:</source>
     <translation>Doména:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="39"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="39"/>
     <source>Name:</source>
     <translation>Jméno:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="53"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="53"/>
     <source>Path:</source>
     <translation>Cesta:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="67"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="67"/>
     <source>Secure:</source>
     <translation>Zabezpečení:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="84"/>
     <source>Expires:</source>
     <translation>Platnost:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="98"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="98"/>
     <source>Contents:</source>
     <translation>Obsah:</translation>
   </message>
@@ -4014,27 +4014,27 @@
 <context>
   <name>CookieExceptionsModel</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="33"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="33"/>
     <source>Website</source>
     <translation>Webstrana</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="34"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="34"/>
     <source>Status</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="78"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="78"/>
     <source>Allow</source>
     <translation>Povolit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="87"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="87"/>
     <source>Block</source>
     <translation>Blokovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="96"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="96"/>
     <source>Allow For Session</source>
     <translation>Povolit pro relaci</translation>
   </message>
@@ -4042,32 +4042,32 @@
 <context>
   <name>CookieModel</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="28"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="28"/>
     <source>Website</source>
     <translation>Webstrana</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="29"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="29"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Jméno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="30"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="30"/>
     <source>Path</source>
     <translation>Cesta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="31"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="31"/>
     <source>Secure</source>
     <translation>Zabezpečení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="32"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="32"/>
     <source>Expires</source>
     <translation>Platnost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="33"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="33"/>
     <source>Contents</source>
     <translation>Obsah</translation>
   </message>
@@ -4075,92 +4075,92 @@
 <context>
   <name>CookiesConfigurationDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="14"/>
     <source>Configure cookies</source>
     <translation>Konfigurovat cookies</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="23"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure cookies&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurovat cookies&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="45"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;Accept Cookies:</source>
     <translation>&amp;Přijmout cookies:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="61"/>
     <source>Select the accept policy</source>
     <translation>Vybrat pro přijetí pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="65"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="65"/>
     <source>Always</source>
     <translation>Vždy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="70"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="70"/>
     <source>Never</source>
     <translation>Nikdy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="75"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="75"/>
     <source>Only from sites you navigate to</source>
     <translation>Jen ze stran kam směřujete</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="83"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="83"/>
     <source>Show a dialog to configure exceptions</source>
     <translation>Zobrazit dialog pro nastavení výjimek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="86"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="86"/>
     <source>&amp;Exceptions...</source>
     <translation>&amp;Výjimky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="93"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="93"/>
     <source>&amp;Keep until:</source>
     <translation>Po&amp;kračuj do:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="109"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="109"/>
     <source>Select the keep policy</source>
     <translation>Vybrat pro pokračování pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="113"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="113"/>
     <source>They expire</source>
     <translation>Platnost do</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="118"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="118"/>
     <source>I exit the application</source>
     <translation>Ukončuji aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="123"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="123"/>
     <source>At most 90 days</source>
     <translation>Nevýše 90 dní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="131"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="131"/>
     <source>Show a dialog listing all cookies</source>
     <translation>Zobrazit dialog se seznamem cookies</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="134"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="134"/>
     <source>&amp;Show Cookies...</source>
     <translation>&amp;Zobrazit cookies...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="141"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="141"/>
     <source>Select to filter tracking cookies</source>
     <translation>Vybrat filtr pro sledování cookies</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="144"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="144"/>
     <source>&amp;Filter Tracking Cookies</source>
     <translation>&amp;Filtr pro sledování cookies</translation>
   </message>
@@ -4168,7 +4168,7 @@
 <context>
   <name>CookiesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="14"/>
     <source>Cookies</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -4178,37 +4178,37 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro zrušení obsahu okna hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="79"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="79"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation>Stisknout pro odebrání vybraných položek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="82"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="82"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="92"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="92"/>
     <source>Press to remove all entries</source>
     <translation>Stisknout pro odebrání všech položek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="95"/>
     <source>Remove &amp;All</source>
     <translation>Odebr&amp;at vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="49"/>
     <source>Enter search term for cookies</source>
     <translation>Zadejte hledaný výraz pro cookies</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="105"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="105"/>
     <source>Press to open the cookies exceptions dialog to add a new rule</source>
     <translation>Stisknutím tlačítka otevřete dialog výjimek cookies pro přidání nového pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="108"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="108"/>
     <source>Add R&amp;ule...</source>
     <translation>Přidat p&amp;ravidlo...</translation>
   </message>
@@ -4216,62 +4216,62 @@
 <context>
   <name>CookiesExceptionsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Cookie Exceptions</source>
     <translation>Cookies výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="23"/>
     <source>New Exception</source>
     <translation>Nová výjimka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="31"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="31"/>
     <source>&amp;Domain:</source>
     <translation>&amp;Doména:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="41"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="41"/>
     <source>Enter the domain name</source>
     <translation>Zadejte jméno domény</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="68"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="68"/>
     <source>Press to always reject cookies for the domain</source>
     <translation>Stisknutím tlačítka vždy odmítnout cookies pro doménu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="71"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="71"/>
     <source>&amp;Block</source>
     <translation>&amp;Blokovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="84"/>
     <source>Press to accept cookies for the domain for the current session</source>
     <translation>Stisknutím tlačítka akceptovat cookies pro doménu pro aktuální relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="87"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="87"/>
     <source>Allow For &amp;Session</source>
     <translation>Povolit pro r&amp;elaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="100"/>
     <source>Press to always accept cookies for the domain</source>
     <translation>Stisknutím tlačítka vždy akceptovat cookies pro doménu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="103"/>
     <source>Allo&amp;w</source>
     <translation>Po&amp;volit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="118"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="118"/>
     <source>Exceptions</source>
     <translation>Výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="150"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="150"/>
     <source>Enter search term for exceptions</source>
     <translation>Zadejte hledaný pojem výjimky</translation>
   </message>
@@ -4281,27 +4281,27 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout tlačítko pro zrušení obsahu okna hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="183"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="183"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation>Stisknout tlačítko pro odebrání vybraných položek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="186"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="186"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="196"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="196"/>
     <source>Press to remove all entries</source>
     <translation>Stisknout tlačítko pro odebrání všech položek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="199"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="199"/>
     <source>Remove &amp;All</source>
     <translation>Odebr&amp;at vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.py" line="59"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.py" line="59"/>
     <source>Allow For Session</source>
     <translation>Povolit pro relaci</translation>
   </message>
@@ -4309,7 +4309,7 @@
 <context>
   <name>CooperationClient</name>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/CooperationClient.py" line="83"/>
+    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="83"/>
     <source>unknown</source>
     <translation>neznámý</translation>
   </message>
@@ -4321,13 +4321,13 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/CooperationClient.py" line="286"/>
+    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="286"/>
     <source>Illegal address: {0}@{1}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/CooperationClient.py" line="377"/>
+    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="377"/>
     <source>No servers present.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4335,97 +4335,97 @@
 <context>
   <name>CooperationPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="20"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="20"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure cooperation settings&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace nastavení spolupráce&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="46"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="46"/>
     <source>Select to start the server automatically</source>
     <translation>Zvolte pro autoamtické spuštění serveru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="49"/>
     <source>Start server automatically</source>
     <translation>Automaticky spustit server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="56"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="56"/>
     <source>Server Port:</source>
     <translation>Server port:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="63"/>
     <source>Enter the port number to listen on</source>
     <translation>Zadejte číslo portu, na kterém bude server naslouchat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="95"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="95"/>
     <source>Select to incrementally try other ports for the server</source>
     <translation>Zvolte, chcete-li zkusit postupně další porty pro server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="98"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="98"/>
     <source>Try other ports for server</source>
     <translation>Zkusit jiné porty pro server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="108"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="108"/>
     <source>No. ports to try:</source>
     <translation>Zkusit porty:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="118"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="118"/>
     <source>Enter the maximum number of additional ports to try</source>
     <translation>Zadejte maximální číslo pro zkoušení portů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="40"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="40"/>
     <source>Server</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="147"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="147"/>
     <source>Connections</source>
     <translation>Připojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="153"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="153"/>
     <source>Select to accept incomming connections automatically</source>
     <translation>Zvolte pro automatické přijení příchozích připojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="156"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="156"/>
     <source>Accept connections automatically</source>
     <translation>Přijmout připojení automaticky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="166"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="166"/>
     <source>Banned Users</source>
     <translation>Zakázaní uživatelé</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="185"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="185"/>
     <source>Delete the selected entries from the list of banned users</source>
     <translation>Smazat vybrané položky ze seznamu zakázaných uživatelů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="188"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="188"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="195"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="195"/>
     <source>Enter the user and host of the banned user</source>
     <translation>Zadejte uživatel a host zakázaného uživatele</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="205"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="205"/>
     <source>Add the user to the list of banned users</source>
     <translation>Přidat uživatele do seznamu zakázaných uživatelů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="208"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="208"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Přidat</translation>
   </message>
@@ -4433,37 +4433,37 @@
 <context>
   <name>CorbaPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="16"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure CORBA support&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Podpora konfigurace CORBA&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="36"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="36"/>
     <source>IDL Compiler</source>
     <translation>IDL kompilátor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="42"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="42"/>
     <source>Press to select the IDL compiler via a file selection dialog.</source>
     <translation>Stisknout pro výběr IDL kompilátoru přes dialog výběru souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="45"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="45"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="52"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="52"/>
     <source>Enter the path to the IDL compiler.</source>
     <translation>Zadejte cestu k IDL kompilátoru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="59"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="59"/>
     <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Leave this entry empty to use the default value (omniidl or omniidl.exe).</source>
     <translation>&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Ponechte tento vstup prázdný chcete-li použít defaultní hodnotu omniidl or omniidl.exe).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.py" line="50"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.py" line="50"/>
     <source>Select IDL compiler</source>
     <translation>Vyberte IDL kompliátor</translation>
   </message>
@@ -4471,87 +4471,87 @@
 <context>
   <name>CreateDialogCodeDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="14"/>
     <source>Forms code generator</source>
     <translation>Generátor kódu formulářů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="58"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="58"/>
     <source>&amp;Filename:</source>
     <translation>Jméno &amp;souboru:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="48"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="48"/>
     <source>Press to generate a new forms class</source>
     <translation>Stisknout pro vygenerování nové třídy formuláře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="51"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="51"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="25"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="25"/>
     <source>&amp;Classname:</source>
     <translation>&amp;Jméno třídy:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="41"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="41"/>
     <source>Select the class that should get the forms code</source>
     <translation>Vyberte třídu, která by měla získat kód formulářů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="68"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="68"/>
     <source>Displays the name of the file containing the code</source>
     <translation>Zobrazí jméno souboru obsahující kód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="88"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="88"/>
     <source>Enter a regular expression to filter the list below</source>
     <translation>Zadejte regulární výraz pro filtrování seznamu níže</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="78"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="78"/>
     <source>Filter &amp;with:</source>
     <translation>&amp;Filtr pro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="475"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="475"/>
     <source>Code Generation</source>
     <translation>Generování kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="306"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="306"/>
     <source>uic error</source>
     <translation>uic chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="110"/>
     <source>Create Dialog Code</source>
     <translation>Vytvořit Dialog Code</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="110"/>
     <source>The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists but does not contain any classes.</source>
     <translation>Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existuje ale neobsahuje žádné třídy.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="306"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="306"/>
     <source>&lt;p&gt;There was an error loading the form &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Byla nalezena chyba načtená z &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="367"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="367"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not open the code template file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Template soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze otevřít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="400"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="400"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not open the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze ovevřít source soubor &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="475"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="475"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not write the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze zapsat do source souboru &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4559,22 +4559,22 @@
 <context>
   <name>Crypto</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/crypto/__init__.py" line="87"/>
+    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="87"/>
     <source>Master Password</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/crypto/__init__.py" line="64"/>
+    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="64"/>
     <source>Enter the master password:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/crypto/__init__.py" line="77"/>
+    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="77"/>
     <source>The given password is incorrect.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/crypto/__init__.py" line="82"/>
+    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="82"/>
     <source>There is no master password registered.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4582,34 +4582,34 @@
 <context>
   <name>DebugServer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="146"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="146"/>
     <source>created</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>vytvořeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="148"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="148"/>
     <source>changed</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>změněno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="605"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="605"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1354"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1354"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru přijato</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1368"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1368"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1175"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1175"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -4618,7 +4618,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="605"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="605"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4626,162 +4626,162 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1610"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1610"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Spustit skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="161"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="161"/>
     <source>&amp;Run Script...</source>
     <translation>Spustit sk&amp;ript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="164"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="164"/>
     <source>Run the current Script</source>
     <translation>Spustit aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="165"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="165"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1623"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1623"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Spustit projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="173"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="173"/>
     <source>Run &amp;Project...</source>
     <translation>Spustit &amp;projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="177"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="177"/>
     <source>Run the current Project</source>
     <translation>Spustit aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="178"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="178"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu bez debugeru. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
     <source>Coverage run of Script</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
     <source>Coverage run of Script...</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="191"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
     <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního skriptu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
     <source>Coverage run of Project</source>
     <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
     <source>Coverage run of Project...</source>
     <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="205"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="205"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
     <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního projektu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="207"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="207"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
     <source>Profile Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
     <source>Profile Script...</source>
     <translation>Profilovat skript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
     <source>Profile the current Script</source>
     <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="221"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="221"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
     <source>Profile Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
     <source>Profile Project...</source>
     <translation>Profilovat projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="232"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="232"/>
     <source>Profile the current Project</source>
     <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="233"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="233"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1724"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1724"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Debugovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="242"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="242"/>
     <source>&amp;Debug Script...</source>
     <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="245"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="245"/>
     <source>Debug the current Script</source>
     <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="246"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="246"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Debugovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="255"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="255"/>
     <source>Debug &amp;Project...</source>
     <translation>Debugovat pro&amp;jekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="259"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="259"/>
     <source>Debug the current Project</source>
     <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="260"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="260"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a nastavení aktuální řádky jako první python příkaz hlavního skriptu v aktuálním projektu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se měly nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4791,7 +4791,7 @@
     <translation type="obsolete">Restartovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="273"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="273"/>
     <source>Restart the last debugged script</source>
     <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
   </message>
@@ -4801,355 +4801,355 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Restart skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v naposled debugovaném skriptu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
     <source>Continue</source>
     <translation>Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
     <source>&amp;Continue</source>
     <translation>&amp;Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
     <source>Continue running the program from the current line</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="303"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="303"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky. Program se zastaví na nejbližším breakpointu nebo běží až do konce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
     <source>Continue to Cursor</source>
     <translation>Pokračovat až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
     <source>Continue &amp;To Cursor</source>
     <translation>Pokračova&amp;t až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="315"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="315"/>
     <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky až na pozici kurzoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="317"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="317"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat až na kurzor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Běh programu pokračuje až na řádek, na kterém se nachází kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
     <source>Single Step</source>
     <translation>Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
     <source>Sin&amp;gle Step</source>
     <translation>&amp;Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
     <source>Execute a single Python statement</source>
     <translation>Vykonat jen jeden python příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
     <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok dovnitř&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jen jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger vstoupí dovnitř funkce a zastaví se na prvním příkazu v těle funkce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
     <source>Step Over</source>
     <translation>Krok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
     <source>Step &amp;Over</source>
     <translation>Kr&amp;ok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="344"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="344"/>
     <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
     <translation>Vykonat jeden python příkaz ale nevstupovat do něj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="346"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="346"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok přes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger nevstupuje dovnitř funkce, ale vykoná ji celou a zastaví se až na následujícím příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
     <source>Step Out</source>
     <translation>Krok ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
     <source>Step Ou&amp;t</source>
     <translation>Krok &amp;ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="360"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="360"/>
     <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
     <translation>Vykonávat python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="362"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="362"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok ven&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provádí se python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla aktuálního bloku kódu. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger provádí příkazy tak dlouho, dokud z daného bloku nevystoupí. Zastaví se až na příkazu následujícím za daným blokem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
     <source>Stop</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>&amp;Stop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="376"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="376"/>
     <source>Stop debugging</source>
     <translation>Stop debugování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop běhu aktuální debug relace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2005"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2005"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="386"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="386"/>
     <source>E&amp;valuate...</source>
     <translation>V&amp;yhodnotit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="389"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="389"/>
     <source>Evaluate in current context</source>
     <translation>Vyhodnotit aktuální kontext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2034"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2034"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Vykonat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="399"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="399"/>
     <source>E&amp;xecute...</source>
     <translation>Vykon&amp;at...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="402"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="402"/>
     <source>Execute a one line statement in the current context</source>
     <translation>Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="404"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="404"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a one line statement in the current context of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu debugovaného programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
     <source>Variables Type Filter</source>
     <translation>Filtr typů proměnných</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
     <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
     <translation>&amp;Filtr typů proměnných...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
     <source>Configure variables type filter</source>
     <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="416"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="416"/>
     <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr typů proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru typů proměnných. Během debugování jsou v okně globálních nebo lokálních proměnných zobrazovány jen ty typy proměnných, které nebyly vybrány.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
     <source>Exceptions Filter</source>
     <translation>Filtr výjimek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
     <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
     <translation>Filtr výjim&amp;ek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="427"/>
     <source>Configure exceptions filter</source>
     <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="428"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="428"/>
     <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr výjimek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty výjimky, které jsou uvedeny v seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si, že neošetřené výjimky jsou zvýrazněny nezávisle na seznamu filtru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="458"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="458"/>
     <source>Toggle Breakpoint</source>
     <translation>Přepnout breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="459"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="459"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapíná/vypíná breakpoint na aktuální řádce v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="472"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="472"/>
     <source>Edit Breakpoint</source>
     <translation>Editovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
     <source>Edit Breakpoint...</source>
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="473"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="473"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editovat breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog s editací vlastností breakpointů. Zpracovává aktuální řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="486"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="486"/>
     <source>Next Breakpoint</source>
     <translation>Následující breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="481"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="481"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
     <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="487"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="487"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na následující breakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="499"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="499"/>
     <source>Previous Breakpoint</source>
     <translation>Předchozí breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="494"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="494"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
     <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="500"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí brakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="511"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="511"/>
     <source>Clear Breakpoints</source>
     <translation>Zrušit breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="507"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="507"/>
     <source>Ctrl+Shift+C</source>
     <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="512"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="512"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit breakpointy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zrušení breakpointů ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="539"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="539"/>
     <source>&amp;Debug</source>
     <translation>&amp;Debugování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="541"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="541"/>
     <source>&amp;Start</source>
     <translation>&amp;Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="543"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="543"/>
     <source>&amp;Breakpoints</source>
     <translation>&amp;Breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="587"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="587"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="601"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="601"/>
     <source>Debug</source>
     <translation>Debug</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="989"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="989"/>
     <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
     <translation>Program, který je právě debugován, obsahuje nespecifikovanou syntaktickou chybu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1019"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1019"/>
     <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
     <translation>Objevila se neošetřená výjimka. Detaily naleznete v shell okně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1102"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1102"/>
     <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
     <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1171"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1171"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1399"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1399"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Pokrytí projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1623"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1623"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1510"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1510"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1499"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1499"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2005"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2005"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vyhodnocení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2034"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2034"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vykonání</translation>
   </message>
@@ -5159,7 +5159,7 @@
     <translation type="obsolete">Stopnout skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="287"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="287"/>
     <source>Stop the running script.</source>
     <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
   </message>
@@ -5169,136 +5169,136 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Stopnout skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví skript, který běží v debugeru na pozadí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="390"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="390"/>
     <source>&lt;b&gt;Evaluate&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evaluate an expression in the current context of the debugged program. The result is displayed in the shell window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyhodnotit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhodnotit výraz aktuálního kontextu debugovaného programu. Výsledek je zobrazen v shell okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1239"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1239"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
     <source>Ignored Exceptions</source>
     <translation>Ignorované výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
     <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
     <translation>&amp;Ignorované výjimky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="441"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="441"/>
     <source>Configure ignored exceptions</source>
     <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="442"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="442"/>
     <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ignorované výjimky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seznam ignorovaných výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty typy výjimek, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si prosím, že výjimky typu unhalted nelze ignorovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="453"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="453"/>
     <source>Shift+F11</source>
     <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
     <source>Shift+F12</source>
     <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="945"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="945"/>
     <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Program byl ukončen s exit statusem {0}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="949"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="949"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl ukončen s exit statusem {1}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1002"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1002"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; na řádce &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, písmeno &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, obsahuje syntaktickou chybu &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1057"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1057"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;Soubor: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, řádek: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zastavit zde?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1068"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1068"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1171"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1171"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1231"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1235"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1235"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; pro proměnnou &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="966"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="966"/>
     <source>The program has terminated with an exit status of {0}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="970"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="970"/>
     <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="962"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="962"/>
     <source>Program terminated</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="956"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="956"/>
     <source>The program has terminated with an exit status of {0}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="959"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="959"/>
     <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="270"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="270"/>
     <source>Restart</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="274"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="274"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5306,52 +5306,52 @@
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="162"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. </source>
     <translation>Zadání vzorků regulárních výrazů oddělených &apos;;&apos; pro definování proměnných filtrů.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="165"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="165"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. All variables and class attributes matched by one of the expressions are not shown in the list above.</source>
     <translation>Zadání vzorků regulárních výrazů oddělených &apos;;&apos; pro definování proměnných filtrů. Proměnné a atributy tříd nalezené jedním z uvedených výrazů, nejsou zobrazovány v seznamu nahoře.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="170"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="170"/>
     <source>Set</source>
     <translation>Množina</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="148"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="148"/>
     <source>Source</source>
     <translation>Zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="233"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="233"/>
     <source>Threads:</source>
     <translation>Thready:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
     <source>ID</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Jméno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
     <source>State</source>
     <translation>Stav</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="487"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="487"/>
     <source>waiting at breakpoint</source>
     <translation>čekající na breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="489"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="489"/>
     <source>running</source>
     <translation>běžící</translation>
   </message>
@@ -5359,382 +5359,382 @@
 <context>
   <name>DebuggerGeneralPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="17"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure general debugger settings&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace hlavních nastavení debuggeru&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="37"/>
     <source>Network Interface</source>
     <translation>Připojení sítě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="83"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="83"/>
     <source>Select the network interface to listen on</source>
     <translation>Výběr připojení sítě, na které se bude naslouchat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="158"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="158"/>
     <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; These settings are activated at the next startup of the application.&lt;/font&gt;</source>
     <translation>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Tato nastavení budou aktivována až po novém spuštění aplikace.&lt;/font&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="70"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="70"/>
     <source>Select to listen on the configured interface</source>
     <translation>Výběr naslouchání na zkonfigurovaném připojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="73"/>
     <source>Only selected interface</source>
     <translation>Jen vybrané připojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="93"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="93"/>
     <source>Allowed hosts</source>
     <translation>Povolené hosty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="115"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="115"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="125"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="125"/>
     <source>Edit...</source>
     <translation>Editovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="132"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="132"/>
     <source>Add...</source>
     <translation>Přidat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="152"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="152"/>
     <source>Passive Debugger</source>
     <translation>Pasivní debugger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="165"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="165"/>
     <source>Enables the passive debug mode</source>
     <translation>Aktivace pasivního debug módu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="168"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Passive Debugger Enabled&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This enables the passive debugging mode. In this mode the debug client (the script) connects to the debug server (the IDE). The script is started outside the IDE. This way mod_python or Zope scripts can be debugged.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pasivní debugger aktivován&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Aktivuje se pasivní debugovací mód. V tomto módu se debugovaný klient (skript) připojí k debug serveru (IDE). Skript je spuštěn mimo IDE. Tím je umožněno debugovat skripty jako mod_python nebo Zope.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="172"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="172"/>
     <source>Passive Debugger Enabled</source>
     <translation>Pasivní debugger aktivován</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="182"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="182"/>
     <source>Debug Server Port:</source>
     <translation>Port debug serveru:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="192"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="192"/>
     <source>Enter the port the debugger should listen on</source>
     <translation>Zadejte port debuggeru, na kterém bude naslouchat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="195"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="195"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Server Port&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the port the debugger should listen on.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Port debug serveru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání portu, na kterém bude debugger naslouchat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="228"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="228"/>
     <source>Debugger Type:</source>
     <translation>Typ debuggeru:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="238"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="238"/>
     <source>Select the debugger type of the backend</source>
     <translation>Vybrat typ debuggeru pro backend</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="261"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="261"/>
     <source>Remote Debugger</source>
     <translation>Vzdálený debuger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="270"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="270"/>
     <source>Remote Execution:</source>
     <translation>Vykonat vzdálený příkaz:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="283"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="283"/>
     <source>Enter the remote execution command.</source>
     <translation>Zadání příkazu pro vzdálené vykonání.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="286"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="286"/>
     <source>&lt;b&gt;Remote Execution&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the remote execution command (e.g. ssh). This command is used to log into the remote host and execute the remote debugger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vzdálené vykonání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání příkazu pro vzdálené vykonání (např. ssh). Tento příkaz je použit pro zalogování se na vzáleného hosta a spuštění vzdáleného debuggeru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="297"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="297"/>
     <source>Enter the hostname of the remote machine.</source>
     <translation>Zadání jméno hosta vzdáleného stroje.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="300"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="300"/>
     <source>&lt;b&gt;Remote Host&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the hostname of the remote machine.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vzdálený host&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání jména hosta vzdáleného stroje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="311"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="311"/>
     <source>Remote Host:</source>
     <translation>Vzdálený host:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="321"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="321"/>
     <source>Enable remote debugging</source>
     <translation>Zapnout vzdálené debuggování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="324"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="324"/>
     <source>This enables the remote debugger. Please enter the hostname of the remote machine and the command for the remote execution (e.g. ssh) below.</source>
     <translation>Zapne se vzdálený debugger. Prosím, zadejte jméno hosta vzáleného stroje a příkaz pro vzdálené provedení (např. ssh).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="327"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="327"/>
     <source>Remote Debugging Enabled</source>
     <translation>Vzdálené debuggování zapnuto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="337"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="337"/>
     <source>Path Translation</source>
     <translation>Cesta překladu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="343"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="343"/>
     <source>Select to perform path translation</source>
     <translation>Výběr pro vykonání překladu cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="346"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="346"/>
     <source>Perform Path Translation</source>
     <translation>Vykonat překlad cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="356"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="356"/>
     <source>Local Path:</source>
     <translation>Lokální cesta:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="366"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="366"/>
     <source>Enter the local path</source>
     <translation>Zadání lokální cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="376"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="376"/>
     <source>Enter the remote path</source>
     <translation>Zadání vzdálené cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="386"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="386"/>
     <source>Remote Path:</source>
     <translation>Vzdálená cesta:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="396"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="396"/>
     <source>Console Debugger</source>
     <translation>Konzole debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="402"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="402"/>
     <source>Enter the console command (e.g. xterm -e)</source>
     <translation>Zadání příkazu konzole (např. xterm -e)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="405"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="405"/>
     <source>&lt;b&gt;Console Command&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the console command (e.g. xterm -e). This command is used to open a command window for the debugger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Příkaz konzole&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání příkazu konzole (např. xterm -e). Tento příkaz je použit pro otevření příkazového okna debuggeru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="413"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="413"/>
     <source>Console Command:</source>
     <translation>Příkaz konzole:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="420"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="420"/>
     <source>Select to start the debugger in a console window (e.g. xterm)</source>
     <translation>Vyberte pro spuštění debuggeru v okně konzole (např. xterm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="423"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="423"/>
     <source>Start debugger in console window</source>
     <translation>Spustit debugger v okně konzole</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="433"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="433"/>
     <source>Environment for Debug Client</source>
     <translation>Prostředí debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="439"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="439"/>
     <source>Select, if the environment should be replaced.</source>
     <translation>Vyberte, jestliže prostředí bude nahrazeno.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="442"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="442"/>
     <source>&lt;b&gt;Replace Environment&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;If this entry is checked, the environment of the debugger will be replaced by the entries of the environment variables field. If it is unchecked, the environment will be ammended by these settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nahrazení prostředí&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Je-li tento přepínač zatržen, prostředí debuggeru bude nahrazeno zadanými hodnotami v poli prostředí. Je-li nezatržen, prostředí bude ponecháno vlastní nastavení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="446"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="446"/>
     <source>Replace Environment</source>
     <translation>Nahradit prostředí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="453"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="453"/>
     <source>Environment:</source>
     <translation>Prostředí:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="460"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="460"/>
     <source>Enter the environment variables to be set.</source>
     <translation>Zadání proměnných prostředí.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="463"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="463"/>
     <source>&lt;b&gt;Environment&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the debugger. The individual settings must be separate by whitespace and be given in the form &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;Example: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prostředí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání proměnných prostředí, které debuger použije. Jednotlivá nastavení musí být oddělena prázdnými znaky a být ve formátu &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Příklad: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="500"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="500"/>
     <source>Select, whether a reset of the debug client should be performed after a client exit</source>
     <translation>Zatrhnout, jestli po ukončení klienta bude vykonán reset debugovaného klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="503"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="503"/>
     <source>Automatic Reset after Client Exit</source>
     <translation>Automatický reset po ukončení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="481"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="481"/>
     <source>Select, whether changed scripts should be saved upon a debug, run, ... action.</source>
     <translation>Zatrhnout, jestli po debugování, běhu, ..., akci mají být změny ve skriptu uloženy.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="484"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="484"/>
     <source>Autosave changed scripts</source>
     <translation>Automatické ukládání změn ve skriptech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="226"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="226"/>
     <source>Add allowed host</source>
     <translation>Přidat povoleného hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="245"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="245"/>
     <source>Enter the IP address of an allowed host</source>
     <translation>Zadání IP adresy povoleného hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="256"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="256"/>
     <source>Edit allowed host</source>
     <translation>Editovat povolené hosty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="50"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="50"/>
     <source>Select to listen on all available network interfaces (IPv4 mode)</source>
     <translation>Vybrat naslouchání na všech dostupných síťových připojení (mód IPv4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="53"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="53"/>
     <source>All network interfaces (IPv4)</source>
     <translation>Všechna síťová připojení (IPv4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="60"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="60"/>
     <source>Select to listen on all available network interfaces (IPv6 mode)</source>
     <translation>Vybrat naslouchání na všech dostupných síťových připojení (mód IPv6)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="63"/>
     <source>All network interfaces (IPv6)</source>
     <translation>Všechna síťová připojení (IPv6)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="529"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="529"/>
     <source>Select to change the breakpoint toggle order from Off-&gt;On-&gt;Off to Off-&gt;On (permanent)-&gt;On (temporary)-&gt;Off</source>
     <translation>Vybrat pro změnu přepínání breakpointu od Off-&gt;On-&gt;Off na Off-&gt;On (trvale)-&gt;On (dočasně)-&gt;Off</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="532"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="532"/>
     <source>Three state breakpoint</source>
     <translation>Třístavový breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="475"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="475"/>
     <source>Start Debugging</source>
     <translation>Start debugování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="494"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="494"/>
     <source>Debug Client Exit</source>
     <translation>Ukončení debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="510"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="510"/>
     <source>Select to suppress the client exit dialog for a clean exit</source>
     <translation>Potlačit dialog ukončení klienta při čistém ukončení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="513"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="513"/>
     <source>Don&apos;t show client exit dialog for a clean exit</source>
     <translation>Nezobrazovat dialog ukončení klienta při čistém ukončení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="523"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="523"/>
     <source>Breakpoints</source>
     <translation>Breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="542"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="542"/>
     <source>Exceptions</source>
     <translation>Výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="548"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="548"/>
     <source>Select to always break at exceptions</source>
     <translation>Vybrat vždy zastavit na výjimkách</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="551"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="551"/>
     <source>Always break at exceptions</source>
     <translation>Vždy zastavit na výjimkách</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="256"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="256"/>
     <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zadaná adresa &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není validní IP v4 nebo IP v6. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="561"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="561"/>
     <source>Local Variables Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="567"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="567"/>
     <source>Automatically view source code when user changes the callstack frame in the callstack viewer.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="570"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="570"/>
     <source>Automatically view source code</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5742,37 +5742,37 @@
 <context>
   <name>DebuggerInterfacePython</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="340"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="340"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Spustit debuger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="340"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="340"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Rodičovský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Dětský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Větvení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="156"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="156"/>
     <source>&lt;p&gt;No Python2 interpreter configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Python2 interpreter není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -5780,32 +5780,32 @@
 <context>
   <name>DebuggerInterfacePython3</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="336"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="336"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Spustit debuger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="336"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="336"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovací backend nelze spustit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Rodičovský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Dětský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Větvení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
   </message>
@@ -5813,12 +5813,12 @@
 <context>
   <name>DebuggerInterfaceRuby</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="309"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="309"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Spustit debuger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="309"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="309"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovací backend nelze spustit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -5826,207 +5826,207 @@
 <context>
   <name>DebuggerPropertiesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="14"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Vlastnosti debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="23"/>
     <source>Debug Client</source>
     <translation>Klient debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="29"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="29"/>
     <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
     <translation>Zadání cesty ke klinetu debugeru. Ponechte prázdné chcete-li použít default.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="36"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="36"/>
     <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr klienta debugeru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="65"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="65"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="49"/>
     <source>Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Interpret pro klienta debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="55"/>
     <source>Enter the path of the interpreter to be used by the debug client.</source>
     <translation>Zadání cesty k interpretru použitého v klient debugeru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="62"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="62"/>
     <source>Press to select the interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="75"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="75"/>
     <source>Environment for Debug Client</source>
     <translation>Prostředí klienta debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="81"/>
     <source>Select, if the environment of the debug client should be replaced</source>
     <translation>Zatrhněte, jestliže prostředí klienta debugeru má být nahrazeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="84"/>
     <source>Replace Environment</source>
     <translation>Nahradit prostředí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="91"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="91"/>
     <source>Enter the environment variables to be set.</source>
     <translation>Zadání proměnných prostředí, které mají být nastaveny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="94"/>
     <source>&lt;b&gt;Environment&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the debugger. The individual settings must be separate by whitespace and be given in the form &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;Example: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prostředí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání proměnných prostředím které debuger použije. Jednotlivá nastavení musí být oddělena bílými znaky a být ve formátu &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Příklad: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="103"/>
     <source>Environment:</source>
     <translation>Prostředí:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="113"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="113"/>
     <source>Select, if the debugger should be run remotely</source>
     <translation>Vyberte, má-li debuger běžet vzdáleně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="116"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="116"/>
     <source>Remote Debugger</source>
     <translation>Vzdálený debuger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="125"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="125"/>
     <source>Select, if path translation for remote debugging should be done</source>
     <translation>Vyberte, je-li cesta překladu pro vzdálený debuger dána</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="128"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="128"/>
     <source>Perform Path Translation</source>
     <translation>Vykonat cestu překladu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="137"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="137"/>
     <source>Local Path:</source>
     <translation>Lokální cesta:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="144"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="144"/>
     <source>Enter the local path</source>
     <translation>Zadání lokální cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="151"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="151"/>
     <source>Enter the remote path</source>
     <translation>Zadání vzdálené cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="158"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="158"/>
     <source>Remote Path:</source>
     <translation>Vzdálená cesta:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="168"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="168"/>
     <source>Remote Host:</source>
     <translation>Vzdálený host:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="175"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="175"/>
     <source>Enter the remote execution command.</source>
     <translation>Zadání příkazu pro vzdálené vykonání.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="178"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="178"/>
     <source>&lt;b&gt;Remote Execution&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the remote execution command (e.g. ssh). This command is used to log into the remote host and execute the remote debugger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vzdálené vykonání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání příkazu pro vzdálené vykonání (např. ssh). Tento příkaz je použit pro zalogování se na vzdáleného hosta a spuštění vzdáleného debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="186"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="186"/>
     <source>Remote Execution:</source>
     <translation>Vykonat vzdálený příkaz:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="193"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="193"/>
     <source>Enter the hostname of the remote machine.</source>
     <translation>Zadání jméno hosta vzdáleného stroje.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="196"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="196"/>
     <source>&lt;b&gt;Remote Host&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the hostname of the remote machine.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vzdálený host&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání jména hosta vzdáleného stroje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="207"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="207"/>
     <source>Select, if the debugger should be executed in a console window</source>
     <translation>Vyberte má-li debuger běžet v okně konzole</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="210"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="210"/>
     <source>Console Debugger</source>
     <translation>Debuger na konzoli</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="219"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="219"/>
     <source>Console Command:</source>
     <translation>Příkaz konzole:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="226"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="226"/>
     <source>Enter the console command (e.g. xterm -e)</source>
     <translation>Zadání příkazu konzole (např. xterm -e)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="229"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="229"/>
     <source>&lt;b&gt;Console Command&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the console command (e.g. xterm -e). This command is used to open a command window for the debugger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Příkaz konzole&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání příkazu konzole (např. xterm -e). Tento příkaz je použit pro otevření příkazového okna debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="243"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="243"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="250"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="250"/>
     <source>Select to not set the debug client encoding</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="253"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="253"/>
     <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="101"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="101"/>
     <source>Select interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="116"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="116"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="117"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="117"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Výběr Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="240"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="240"/>
     <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
     <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
   </message>
@@ -6034,12 +6034,12 @@
 <context>
   <name>DebuggerPython3Page</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="17"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Python3 Debugger&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace Python3 debugeru&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="37"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="37"/>
     <source>Python3 Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Python3 interpret pro Debug klienta</translation>
   </message>
@@ -6049,117 +6049,117 @@
     <translation type="obsolete">Zadání cesty na Python3 interpret, který bude použit debug klientem.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="60"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="60"/>
     <source>Press to select the Python3 interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr Python3 interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="97"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="97"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="73"/>
     <source>Debug Client Type</source>
     <translation>Typ Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="84"/>
     <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
     <translation>Zadání cesty ke klinetu debugeru.  Ponechte prázdné chcete-li použít výchozí hodnotu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="94"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="94"/>
     <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr klienta debugeru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="106"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="106"/>
     <source>Select the standard debug client</source>
     <translation>Výběr standardního debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="109"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="109"/>
     <source>Standard</source>
     <translation>Standard</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="116"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="116"/>
     <source>Select the custom selected debug client</source>
     <translation>Zapnout vybraného obvyklého debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="119"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="119"/>
     <source>Custom</source>
     <translation>Obvyklý</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="126"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="126"/>
     <source>Select the multi threaded debug client</source>
     <translation>Výběr multi threadového debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="129"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="129"/>
     <source>Multi Threaded</source>
     <translation>Multi Threadový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="139"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="139"/>
     <source>Source association</source>
     <translation>Asociace zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="145"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="145"/>
     <source>Enter the file extensions to be associated with the Python3 debugger separated by a space. They must not overlap with the ones for Python2.</source>
     <translation>Zadejte extenze (oddělené mezerou) pro asociaci s Python3 debugerem. Pozor! Musí být jiné, než ty pro Python2. </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="164"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="164"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="171"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="171"/>
     <source>Select to not set the debug client encoding</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="174"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="174"/>
     <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="87"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="87"/>
     <source>Select Python interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="102"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="102"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Výběr Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="102"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="102"/>
     <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
     <translation>Python soubory (*.py *.py3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
     <source>Select, whether a special Python interpreter should be used</source>
     <translation>Vyberte, jestli má být použit speciální Python interpret</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="46"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="46"/>
     <source>Custom Python Interpreter</source>
     <translation>Běžný Python interpret</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="161"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="161"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
     <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="53"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="53"/>
     <source>Enter the path of the Python3 interpreter to be used by the debug client. Leave empty to use the default.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6167,12 +6167,12 @@
 <context>
   <name>DebuggerPythonPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="17"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Python Debugger&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace Python debugeru&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="37"/>
     <source>Python Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Python interpret pro Debug klienta</translation>
   </message>
@@ -6182,82 +6182,82 @@
     <translation type="obsolete">Zadání Python interpretru, který se má použít debug klientem. Má-li se použít default, ponechte zadání nevyplněné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="50"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="50"/>
     <source>Press to select the Python interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr Python interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="87"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="87"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="63"/>
     <source>Debug Client Type</source>
     <translation>Typ Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="74"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="74"/>
     <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
     <translation>Zadání cesty k Debug klinetovi, který se má použít. Ponechte prázdné chcete-li použít default.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="84"/>
     <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr klienta debugeru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="96"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="96"/>
     <source>Select the standard debug client</source>
     <translation>Výběr standardního debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="99"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="99"/>
     <source>Standard</source>
     <translation>Standard</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="106"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="106"/>
     <source>Select the custom selected debug client</source>
     <translation>Zapnout vybraného běžného debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="109"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="109"/>
     <source>Custom</source>
     <translation>Běžný</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="116"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="116"/>
     <source>Select the multi threaded debug client</source>
     <translation>Výběr multi threadového debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="119"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="119"/>
     <source>Multi Threaded</source>
     <translation>Multi Threadový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="154"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="154"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="161"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="161"/>
     <source>Select to not set the debug client encoding</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="164"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="164"/>
     <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="83"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="83"/>
     <source>Select Python interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="98"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="98"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Výběr Debug klienta</translation>
   </message>
@@ -6267,27 +6267,27 @@
     <translation type="obsolete">Python soubory (*.py)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="129"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="129"/>
     <source>Source association</source>
     <translation>Asociace zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="135"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="135"/>
     <source>Enter the file extensions to be associated with the Python2 debugger separated by a space. They must not overlap with the ones for Python3.</source>
     <translation>Zadejte extenze (oddělené mezerou) pro asociaci s Python2 debugerem. Pozor! Musí být jiné, než ty pro Python3. </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="151"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="151"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
     <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="98"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="98"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2)</source>
     <translation type="unfinished">Python soubory (*.py *.py3) {2)?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="43"/>
     <source>Enter the path of the Python interpreter to be used by the debug client.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6295,42 +6295,42 @@
 <context>
   <name>DebuggerRubyPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="17"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Ruby Debugger&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace Ruby debuger&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="37"/>
     <source>Ruby Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Ruby interpret pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="43"/>
     <source>Enter the path of the Ruby interpreter to be used by the debug client.</source>
     <translation>Zadání cesty na Ruby interpret, který bude použit debug klientem.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="50"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="50"/>
     <source>Press to select the Ruby interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr Ruby interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="53"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="53"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="66"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="66"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.py" line="56"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.py" line="56"/>
     <source>Select Ruby interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Výběr Ruby interpretru pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="63"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
     <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric5 IDE</translation>
   </message>
@@ -6338,7 +6338,7 @@
 <context>
   <name>DeleteFilesConfirmationDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/DeleteFilesConfirmationDialog.ui" line="22"/>
+    <location filename="../UI/DeleteFilesConfirmationDialog.ui" line="22"/>
     <source>Dummy</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -6346,112 +6346,112 @@
 <context>
   <name>DiffDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="14"/>
     <source>File Differences</source>
     <translation>Odlišnosti v souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="22"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="22"/>
     <source>File &amp;1:</source>
     <translation>Soubor &amp;1:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="32"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="32"/>
     <source>Enter the name of the first file</source>
     <translation>Zadání jména prvního souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="70"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="70"/>
     <source>Press to select the file via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr souboru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="73"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="53"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="53"/>
     <source>File &amp;2:</source>
     <translation>Soubor &amp;2:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="63"/>
     <source>Enter the name of the second file</source>
     <translation>Zadejte jméno druhého souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="88"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="88"/>
     <source>Select to generate a unified diff</source>
     <translation>Zapnout generování sjednoceného diffu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="91"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="91"/>
     <source>&amp;Unified Diff</source>
     <translation>&amp;Sjednocený Diff</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="94"/>
     <source>Alt+U</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="104"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="104"/>
     <source>Select to generate a context diff</source>
     <translation>Zapnout generování diffu kontextu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="107"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="107"/>
     <source>Co&amp;ntext Diff</source>
     <translation>Ko&amp;ntext Diff</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="110"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="110"/>
     <source>Alt+N</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="212"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="212"/>
     <source>Compare</source>
     <translation>Porovnat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="213"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="213"/>
     <source>Press to perform the comparison of the two files</source>
     <translation>Stisknout pro provedení porovnání dvou souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="216"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="216"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="217"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="217"/>
     <source>Save the output to a patch file</source>
     <translation>Uložit výstup do path souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="315"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="315"/>
     <source>Save Diff</source>
     <translation>Uložit Diff</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="280"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="280"/>
     <source>Patch Files (*.diff)</source>
     <translation>Patch soubory (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="351"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="351"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="449"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="449"/>
     <source>There is no difference.</source>
     <translation>Žádné rozdíly nebyly nalezeny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="468"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="468"/>
     <source>Select file to compare</source>
     <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
   </message>
@@ -6461,17 +6461,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="315"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="315"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="351"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="351"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="297"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="297"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6479,25 +6479,25 @@
 <context>
   <name>DirectorySyncHandler</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="68"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="68"/>
     <source>Error creating the shared directory.
 {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="91"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="91"/>
     <source>Cannot read remote file.
 {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="123"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="123"/>
     <source>Cannot write remote file.
 {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="190"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="190"/>
     <source>Synchronization finished</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6505,57 +6505,57 @@
 <context>
   <name>DownloadAskActionDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="14"/>
     <source>What to do?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="23"/>
     <source>You are about to download this file:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="49"/>
     <source>Type:</source>
     <translation type="unfinished">Typ:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="69"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="69"/>
     <source>From:</source>
     <translation type="unfinished">Od:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="100"/>
     <source>Select to open the downloaded file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="103"/>
     <source>&amp;Open File</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="110"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="110"/>
     <source>Select to scan the file with VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="113"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="113"/>
     <source>Scan with &amp;VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="133"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="133"/>
     <source>Select to save the file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="136"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="136"/>
     <source>&amp;Save File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="146"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="146"/>
     <source>&lt;b&gt;What do you want to do?&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6563,27 +6563,27 @@
 <context>
   <name>DownloadDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="22"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="22"/>
     <source>Icon</source>
     <translation>Ikona</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="31"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="31"/>
     <source>Filename</source>
     <translation>Jméno souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="41"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="41"/>
     <source>Info</source>
     <translation>Info</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="52"/>
     <source>Select to keep the dialog open when finished</source>
     <translation>Dialog po ukončení zůstává otevřen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="55"/>
     <source>Keep open when finished</source>
     <translation>Po ukončení ponechat otevřený</translation>
   </message>
@@ -6628,7 +6628,7 @@
     <translation type="obsolete">Stahování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="14"/>
     <source>Eric5 Download</source>
     <translation>Eric5 Download</translation>
   </message>
@@ -6686,12 +6686,12 @@
 <context>
   <name>DownloadItem</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="26"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="26"/>
     <source>Icon</source>
     <translation type="unfinished">Ikona</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="41"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="41"/>
     <source>Filename</source>
     <translation type="unfinished">Jméno souboru</translation>
   </message>
@@ -6701,7 +6701,7 @@
     <translation type="obsolete">Info</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="78"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="78"/>
     <source>Press to repeat the download</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6711,12 +6711,12 @@
     <translation type="obsolete">...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="101"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="101"/>
     <source>Press to cancel the download</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="111"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="111"/>
     <source>Press to open the downloaded file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6731,37 +6731,37 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Chystáte se stáhnout soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="218"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="218"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Download zrušen: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="208"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="208"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished">Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="237"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="237"/>
     <source>Download directory ({0}) couldn&apos;t be created.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="412"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="412"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="424"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="424"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba při ukládání: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="436"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="436"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba sítě: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="546"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="546"/>
     <source>?</source>
     <translation type="unfinished">?</translation>
   </message>
@@ -6771,28 +6771,28 @@
     <translation type="obsolete">{0} staženo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="559"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="559"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation type="unfinished">{0} z {1} - zastaveno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="196"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="196"/>
     <source>VirusTotal scan scheduled: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="88"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="88"/>
     <source>Press to pause the download</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="545"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="545"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec)
 {3}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="554"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="554"/>
     <source>{0} downloaded
 SHA1: {1}
 MD5: {2}</source>
@@ -6802,22 +6802,22 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="374"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="374"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="31"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="31"/>
     <source>Press to clean up the list of downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="59"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="59"/>
     <source>0 Items</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="364"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="364"/>
     <source>%n Download(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -6826,7 +6826,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="138"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="138"/>
     <source>There are %n downloads in progress.
 Do you want to quit anyway?</source>
     <translation type="unfinished">
@@ -6836,52 +6836,52 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="34"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="34"/>
     <source>Clear List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="80"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="80"/>
     <source>Retry</source>
     <translation type="unfinished">Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="84"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="84"/>
     <source>Open</source>
     <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="87"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="87"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="90"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="90"/>
     <source>Open Containing Folder</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="93"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="93"/>
     <source>Go to Download Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="95"/>
     <source>Copy Download Link</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="98"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="98"/>
     <source>Select All</source>
     <translation type="unfinished">Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="105"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="105"/>
     <source>Remove From List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="372"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="372"/>
     <source>Downloading %n file(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -6893,7 +6893,7 @@
 <context>
   <name>DownloadUtilities</name>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="24"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="24"/>
     <source>%n seconds remaining</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -6902,27 +6902,27 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="39"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="39"/>
     <source>Bytes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="42"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="42"/>
     <source>KiB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="45"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="45"/>
     <source>MiB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="48"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="48"/>
     <source>GiB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="19"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="19"/>
     <source>%n:{0:02} minutes remaining</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -6934,47 +6934,47 @@
 <context>
   <name>E5ErrorMessage</name>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="95"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="95"/>
     <source>Debug Message:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="98"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="98"/>
     <source>Warning:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="101"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="101"/>
     <source>Critical:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="104"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="104"/>
     <source>Fatal Error:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="131"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="131"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="133"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="133"/>
     <source>Critical</source>
     <translation type="unfinished">Kritický</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="135"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="135"/>
     <source>Fatal Error</source>
     <translation type="unfinished">Závažná chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="129"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="129"/>
     <source>Debug Message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="163"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="163"/>
     <source>No message handler installed.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6982,47 +6982,47 @@
 <context>
   <name>E5ErrorMessageFilterDialog</name>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="48"/>
     <source>Error Messages Filter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="40"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="40"/>
     <source>Enter search term for message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="77"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="77"/>
     <source>Press to add filter to the list</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="80"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="80"/>
     <source>&amp;Add...</source>
     <translation type="unfinished">Přid&amp;at...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="97"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="97"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="100"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="100"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation type="unfinished">Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="110"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="110"/>
     <source>Press to remove all entries</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="113"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="113"/>
     <source>R&amp;emove All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="48"/>
     <source>Enter message filter to add to the list:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7030,7 +7030,7 @@
 <context>
   <name>E5GraphicsView</name>
   <message>
-    <location filename="E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="54"/>
+    <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="54"/>
     <source>&lt;b&gt;Graphics View&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This graphics view is used to show a diagram. 
 There are various actions available to manipulate the 
@@ -7065,7 +7065,7 @@
     <translation type="obsolete">Diagram: {0}, Strana {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="362"/>
+    <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="362"/>
     <source>{0}, Page {1}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7073,12 +7073,12 @@
 <context>
   <name>E5MainWindow</name>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5MainWindow.py" line="54"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5MainWindow.py" line="54"/>
     <source>Loading Style Sheet</source>
     <translation type="unfinished">Načtení kaskádového stylu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5MainWindow.py" line="54"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5MainWindow.py" line="54"/>
     <source>&lt;p&gt;The Qt Style Sheet file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor Qt Style Sheet &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -7086,27 +7086,27 @@
 <context>
   <name>E5MessageBoxWizard</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="73"/>
     <source>E5MessageBox Wizard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="70"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="70"/>
     <source>&amp;E5MessageBox Wizard...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="74"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="74"/>
     <source>&lt;b&gt;E5MessageBox Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create an E5MessageBox. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="120"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="120"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7114,342 +7114,342 @@
 <context>
   <name>E5MessageBoxWizardDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="14"/>
     <source>E5MessageBox Wizard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="23"/>
     <source>Type</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="29"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="29"/>
     <source>Generate an Information message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="403"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="403"/>
     <source>Information</source>
     <translation type="unfinished">Informace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="45"/>
     <source>Generate a Question message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="419"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="419"/>
     <source>Question</source>
     <translation type="unfinished">Otázka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="58"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="58"/>
     <source>Generate a Warning message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="435"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="435"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="71"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="71"/>
     <source>Generate a Critical message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="448"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="448"/>
     <source>Critical</source>
     <translation type="unfinished">Kritický</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="81"/>
     <source>Generate a Yes/No message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="84"/>
     <source>Yes/No</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="91"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="91"/>
     <source>Generate a retry/abort message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="94"/>
     <source>Retry/Abort</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="101"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="101"/>
     <source>Generate an &quot;ok to clear data&quot; message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="104"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="104"/>
     <source>OK to clear data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="114"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="114"/>
     <source>Generate an About message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="117"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="117"/>
     <source>About</source>
     <translation type="unfinished">O aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="127"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="127"/>
     <source>Generate an AboutQt message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="130"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="130"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation type="unfinished">O Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="137"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="137"/>
     <source>Generate a standard message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="140"/>
     <source>Standard message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="150"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="150"/>
     <source>Title</source>
     <translation type="unfinished">Titulek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="157"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="157"/>
     <source>Enter the title for the message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="164"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="164"/>
     <source>Message</source>
     <translation type="unfinished">Zpráva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="171"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="171"/>
     <source>Enter the message to be shown in the message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="181"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="181"/>
     <source>Parent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="187"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="187"/>
     <source>Select &quot;self&quot; as parent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="190"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="190"/>
     <source>self</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="200"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="200"/>
     <source>Select &quot;None&quot; as parent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="203"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="203"/>
     <source>None</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="212"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="212"/>
     <source>Select to enter a parent expression</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="215"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="215"/>
     <source>Expression:</source>
     <translation type="unfinished">Sledovací bod:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="225"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="225"/>
     <source>Enter the parent expression</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="237"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="237"/>
     <source>Standard Buttons</source>
     <translation type="unfinished">Standardní tlačítka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="36"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="36"/>
     <source>Abort</source>
     <translation type="unfinished">Přerušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="37"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="37"/>
     <source>Apply</source>
     <translation type="unfinished">Použít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="38"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="38"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation type="unfinished">Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
     <source>Close</source>
     <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="unfinished">Zahodit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
     <source>Help</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation type="unfinished">Ignorovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
     <source>No</source>
     <translation type="unfinished">Ne</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
     <source>No to all</source>
     <translation type="unfinished">Ne pro všechno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
     <source>Ok</source>
     <translation type="unfinished">Ok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
     <source>Open</source>
     <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
     <source>Reset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation type="unfinished">Obnovit defaulty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
     <source>Retry</source>
     <translation type="unfinished">Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="unfinished">Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
     <source>Save all</source>
     &l