Updated translations.

Mon, 01 Feb 2021 16:04:34 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Mon, 01 Feb 2021 16:04:34 +0100
changeset 8048
aa1a01274673
parent 8047
b5594178c7fa
child 8049
af58c1d47e5e

Updated translations.

eric6/i18n/eric6_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_empty.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric6/i18n/eric6_zh_CN.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/eric6/i18n/eric6_cs.ts	Mon Feb 01 14:49:12 2021 +0100
+++ b/eric6/i18n/eric6_cs.ts	Mon Feb 01 16:04:34 2021 +0100
@@ -1084,14 +1084,14 @@
     <translation>&amp;Popis:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="63"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="64"/>
     <source>Project Properties</source>
     <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="47"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
-    <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
+    <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="112"/>
@@ -1113,6 +1113,11 @@
     <source>Select a project category</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="47"/>
+    <source>Project Files (*.epj);;XML Project Files (*.e4p)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>AnnotationsChecker</name>
@@ -2186,32 +2191,32 @@
 <context>
   <name>BreakPointModel</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="33"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="35"/>
     <source>Filename</source>
     <translation>Jméno souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="34"/>
-    <source>Line</source>
-    <translation>Řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="35"/>
-    <source>Condition</source>
-    <translation>Podmínka</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="36"/>
-    <source>Temporary</source>
-    <translation>Dočasné</translation>
+    <source>Line</source>
+    <translation>Řádek</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="37"/>
-    <source>Enabled</source>
-    <translation>Zapnuto</translation>
+    <source>Condition</source>
+    <translation>Podmínka</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="38"/>
+    <source>Temporary</source>
+    <translation>Dočasné</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="39"/>
+    <source>Enabled</source>
+    <translation>Zapnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="40"/>
     <source>Ignore Count</source>
     <translation>Ignorovat počet</translation>
   </message>
@@ -8274,6 +8279,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>DebuggerPropertiesFile</name>
+  <message>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesFile.py" line="73"/>
+    <source>Save Debugger Properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesFile.py" line="73"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesFile.py" line="101"/>
+    <source>Read Debugger Properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesFile.py" line="101"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>DebuggerPython2Page</name>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython2Page.ui" line="17"/>
@@ -13892,7 +13920,7 @@
     <translation>Výběr výplně konce řádku.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="427"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="426"/>
     <source>Fill to end of line</source>
     <translation>Vyplnit do konce řádku</translation>
   </message>
@@ -13937,7 +13965,7 @@
     <translation>Vybrat font.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="75"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="77"/>
     <source>Font</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -13962,17 +13990,17 @@
     <translation>Vše Vyplnit do konce řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="425"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="424"/>
     <source>Enabled</source>
     <translation>Zapnuto</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="425"/>
+    <source>Disabled</source>
+    <translation>Vypnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="426"/>
-    <source>Disabled</source>
-    <translation>Vypnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="427"/>
     <source>Select fill to end of line for all styles</source>
     <translation>Vybrat pro doplnit do konce řádku pro všechny styly</translation>
   </message>
@@ -13994,50 +14022,50 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="356"/>
     <source>Imports all styles of the currently selected language</source>
-    <translation>Importovat všechny styly právě vybraného jazyka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="359"/>
+    <translation type="obsolete">Importovat všechny styly právě vybraného jazyka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="356"/>
     <source>Import styles</source>
     <translation>Import stylů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="369"/>
     <source>Exports all styles of the currently selected language</source>
-    <translation>Exportovat všechny styly právě vybraného jazyka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="372"/>
+    <translation type="obsolete">Exportovat všechny styly právě vybraného jazyka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="366"/>
     <source>Export styles</source>
     <translation>Export stylů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="379"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="373"/>
     <source>Imports all styles of all languages</source>
     <translation>Importovat všechny styly všech jazyků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="382"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="376"/>
     <source>Import all styles</source>
     <translation>Import všech stylů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="389"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="383"/>
     <source>Exports all styles of all languages</source>
     <translation>Exportovat všechny styly všech jazyků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="392"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="386"/>
     <source>Export all styles</source>
     <translation>Export všech stylů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="552"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="591"/>
     <source>Export Highlighting Styles</source>
     <translation>Export stylů zvýraznění</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="587"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="642"/>
     <source>Import Highlighting Styles</source>
     <translation>Importovat styly zvýraznění</translation>
   </message>
@@ -14049,25 +14077,25 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="552"/>
     <source>&lt;p&gt;The highlighting styles could not be exported to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo exportovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo exportovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="587"/>
     <source>&lt;p&gt;The highlighting styles could not be read from file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo načít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="78"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo načít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="80"/>
     <source>Family and Size only</source>
     <translation>Jen rodina a velikost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="81"/>
-    <source>Family only</source>
-    <translation>Jen rodina</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="83"/>
+    <source>Family only</source>
+    <translation>Jen rodina</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="85"/>
     <source>Size only</source>
     <translation>Jen velikost</translation>
   </message>
@@ -14114,35 +14142,30 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="529"/>
     <source>Highlighting styles file (*.e6h)</source>
-    <translation type="unfinished">Soubor se styly zvýrazňování (*.e4h) {6h?}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="571"/>
-    <source>Highlighting styles file (*.e6h *.e4h)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="684"/>
+    <translation type="obsolete">Soubor se styly zvýrazňování (*.e4h) {6h?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="783"/>
     <source>Delete Sub-Style</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="684"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="783"/>
     <source>&lt;p&gt;Shall the sub-style &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; really be deleted?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="724"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="823"/>
     <source>{0} - Copy</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="752"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="851"/>
     <source>Reset Sub-Styles to Default</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="752"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="851"/>
     <source>&lt;p&gt;Do you really want to reset all defined sub-styles of &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; to the default values?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -14181,6 +14204,69 @@
     <source>All Background Colors</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="353"/>
+    <source>Imports all styles of languages to be selected</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="363"/>
+    <source>Exports all styles of languages to be selected</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="548"/>
+    <source>Highlighting Styles File (*.ehj);;XML Highlighting Styles File (*.e6h)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="567"/>
+    <source>&lt;p&gt;The highlighting styles file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="591"/>
+    <source>&lt;p&gt;The highlighting styles file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="610"/>
+    <source>Highlighting Styles File (*.ehj);;XML Highlighting Styles File (*.e6h *.e4h)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="642"/>
+    <source>&lt;p&gt;The highlighting styles file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>EditorHighlightingStylesSelectionDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesSelectionDialog.py" line="42"/>
+    <source>Select All</source>
+    <translation type="unfinished">Vybrat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesSelectionDialog.py" line="46"/>
+    <source>Import Highlighting Styles</source>
+    <translation type="unfinished">Importovat styly zvýraznění</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesSelectionDialog.py" line="47"/>
+    <source>Select the highlighting styles to be imported</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesSelectionDialog.py" line="50"/>
+    <source>Export Highlighting Styles</source>
+    <translation type="unfinished">Export stylů zvýraznění</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesSelectionDialog.py" line="51"/>
+    <source>Select the highlighting styles to be exported</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorKeywordsPage</name>
@@ -17350,62 +17436,62 @@
     <translation>Výstupní soubor:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="80"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="83"/>
     <source>Additional source extensions:</source>
     <translation>Doplňující extenze zdroje:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="87"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="90"/>
     <source>Enter additional source extensions separated by a comma</source>
     <translation>Zadejte doplňující extenze zdrojů oddělené čárkami</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="114"/>
-    <source>Select to recurse into subdirectories</source>
-    <translation>Vybrat pro platnost hodnoty i pro podadresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="117"/>
+    <source>Select to recurse into subdirectories</source>
+    <translation>Vybrat pro platnost hodnoty i pro podadresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="120"/>
     <source>Recurse into subdirectories</source>
     <translation>Rekurzivně i pro podadresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="138"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="141"/>
     <source>Base package name:</source>
     <translation>Jméno bázového balíčku:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="145"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="148"/>
     <source>Enter the name of the base package</source>
     <translation>Zadejte jméno bázového balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="178"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="181"/>
     <source>Exclude Directories</source>
     <translation>Vyloučit adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="220"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="226"/>
     <source>Enter a directory basename to be ignored</source>
     <translation>Zadejte jméno bázového adresáře, který má být ignorován</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="201"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="207"/>
     <source>Press to add the entered directory to the list</source>
     <translation>Stisknout pro přidání adresáře do seznamu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="204"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="210"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Přidat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="194"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="200"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Odebrat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="184"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="187"/>
     <source>List of directory basenames to be ignored</source>
     <translation>Seznam jmen bázových adresářů, které budou ignorovány</translation>
   </message>
@@ -17415,27 +17501,27 @@
     <translation>API soubory (*.api);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="156"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="159"/>
     <source>Exclude Files:</source>
     <translation>Nevkládat soubory:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="163"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="166"/>
     <source>Enter filename patterns of files to be excluded separated by a comma</source>
     <translation>Zadejte patterny jmen souborů oddělené čárkami, které se nemají vkládat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="191"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="197"/>
     <source>Press to delete the selected directory from the list</source>
     <translation>Stisknout pro odebrání vybraného adresáře ze seznamu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="124"/>
-    <source>Select to include private classes, methods and functions in the API file</source>
-    <translation>Vybrat pro vložení private tříd, metod a funkcí v API souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="127"/>
+    <source>Select to include private classes, methods and functions in the API file</source>
+    <translation>Vybrat pro vložení private tříd, metod a funkcí v API souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.ui" line="130"/>
     <source>Include private classes, methods and functions</source>
     <translation>Vložit private třídy, metody a funkce</translation>
   </message>
@@ -17555,12 +17641,12 @@
     <translation>Hlavní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="406"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="409"/>
     <source>Enter an output directory</source>
     <translation>Zadejte výstupní adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="390"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="393"/>
     <source>Output Directory:</source>
     <translation>Výstupní adresář:</translation>
   </message>
@@ -17610,7 +17696,7 @@
     <translation>Nevkládat adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="220"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="223"/>
     <source>Enter a directory basename to be ignored</source>
     <translation>Zadejte jméno bázového adresáře, který má být ignorován</translation>
   </message>
@@ -17635,12 +17721,12 @@
     <translation>Seznam jmen bázových adresářů, které budou ignorovány</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="231"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="234"/>
     <source>Style</source>
     <translation>Styl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="237"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="240"/>
     <source>Style Sheet</source>
     <translation>List stylů</translation>
   </message>
@@ -17660,7 +17746,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr barvy pozadí pro třídu a hlavičku funkce.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="271"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="274"/>
     <source>Class/Function Header Background</source>
     <translation>Barva pozadí třídy/hlavičky funkce</translation>
   </message>
@@ -17670,7 +17756,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr barvy textu pro třídu a hlavičku funkce.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="281"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="284"/>
     <source>Class/Function Header Foreground</source>
     <translation>Barva textu třídy/hlavičky funkce</translation>
   </message>
@@ -17680,7 +17766,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr barvy pozadí hlavičky druhé úrovně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="291"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="294"/>
     <source>Level 2 Header Background</source>
     <translation>Barva pozadí hlavičky druhé úrovně</translation>
   </message>
@@ -17690,7 +17776,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr barvy textu hlavičky druhé úrovně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="301"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="304"/>
     <source>Level 2 Header Foreground</source>
     <translation>Barva textu hlavičky druhé úrovně</translation>
   </message>
@@ -17700,7 +17786,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr barvy pozadí hlavičky první úrovně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="311"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="314"/>
     <source>Level 1 Header Background</source>
     <translation>Barva pozadí hlavičky první úrovně</translation>
   </message>
@@ -17710,7 +17796,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr barvy textu hlavičky první úrovně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="321"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="324"/>
     <source>Level 1 Header Foreground</source>
     <translation>Barva textu hlavičky první úrovně</translation>
   </message>
@@ -17720,7 +17806,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr barvy pozadí těla.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="331"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="334"/>
     <source>Body Background</source>
     <translation>Barva pozadí těla</translation>
   </message>
@@ -17730,7 +17816,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr barvy textu těla.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="341"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="344"/>
     <source>Body Foreground</source>
     <translation>Barva textu těla</translation>
   </message>
@@ -17740,7 +17826,7 @@
     <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr barvy linek.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="351"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="354"/>
     <source>Links</source>
     <translation>Linky</translation>
   </message>
@@ -17770,72 +17856,72 @@
     <translation>Stisknout pro odebrání vybraného adresáře ze seznamu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="372"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="375"/>
     <source>QtHelp</source>
     <translation>QtNápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="378"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="381"/>
     <source>Generate QtHelp Files</source>
     <translation>Generovat soubory QtNápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="413"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="416"/>
     <source>Namespace:</source>
     <translation>Jmenný prostor:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="420"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="423"/>
     <source>Enter the namespace</source>
     <translation>Zadejte jmenný prostor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="427"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="430"/>
     <source>Virtual Folder:</source>
     <translation>Virtuální adresář:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="434"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="437"/>
     <source>Enter the name of the virtual folder (must not contain &apos;/&apos;)</source>
     <translation>Zadejte jméno virtuálního adresáře (nesmí obsahovat &quot;/&quot;)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="441"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="444"/>
     <source>Filter Name:</source>
     <translation>Název filtru:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="448"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="451"/>
     <source>Enter the name of the custom filter</source>
     <translation>Zadejte název aktuálního filtru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="455"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="458"/>
     <source>Filter Attributes:</source>
     <translation>Atributy filtru:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="462"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="465"/>
     <source>Enter the filter attributes separated by &apos;:&apos;</source>
     <translation>Zadejte atributy filtru oddělené &apos;:&apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="469"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="472"/>
     <source>Title:</source>
     <translation>Titulek:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="476"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="479"/>
     <source>Enter a short title for the top entry</source>
     <translation>Zadejte krátký titulek pro vstup nahoře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="483"/>
-    <source>Select to generate the QtHelp collection files</source>
-    <translation>Vybrat pro generování kolekce souborů QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="486"/>
+    <source>Select to generate the QtHelp collection files</source>
+    <translation>Vybrat pro generování kolekce souborů QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="489"/>
     <source>Generate QtHelp collection files</source>
     <translation>Generovat kolekci souborů QtNápovědy</translation>
   </message>
@@ -17845,62 +17931,62 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="252"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="255"/>
     <source>Enter the filename of a CSS style sheet. Leave empty to use the colors defined below.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="262"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="265"/>
     <source>Colors</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="268"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="271"/>
     <source>Press to select the class and function header background color.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="281"/>
     <source>Press to select the class and function header foreground color.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="288"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="291"/>
     <source>Press to select the level 2 header background color.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="298"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="301"/>
     <source>Press to select the level 2 header foreground color.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="308"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="311"/>
     <source>Press to select the level 1 header background color.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="318"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="321"/>
     <source>Press to select the level 1 header foreground color.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="328"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="331"/>
     <source>Press to select the body background color.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="338"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="341"/>
     <source>Press to select the body foreground color.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="348"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="351"/>
     <source>Press to select the foreground color of links.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="358"/>
+    <location filename="../Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.ui" line="361"/>
     <source>This shows an example of the selected colors.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -39008,6 +39094,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HighlightingStylesFile</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/HighlightingStylesFile.py" line="80"/>
+    <source>Export Highlighting Styles</source>
+    <translation type="unfinished">Export stylů zvýraznění</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/HighlightingStylesFile.py" line="80"/>
+    <source>&lt;p&gt;The highlighting styles file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/HighlightingStylesFile.py" line="107"/>
+    <source>Import Highlighting Styles</source>
+    <translation type="unfinished">Importovat styly zvýraznění</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/HighlightingStylesFile.py" line="107"/>
+    <source>&lt;p&gt;The highlighting styles file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Histedit</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HisteditExtension/histedit.py" line="66"/>
@@ -44925,257 +45034,257 @@
 <context>
   <name>LexerPygments</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="195"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="198"/>
     <source>Default</source>
     <translation>Výchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="196"/>
-    <source>Comment</source>
-    <translation>Poznámka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="197"/>
-    <source>Preprocessor</source>
-    <translation>Preprocessor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="198"/>
-    <source>Keyword</source>
-    <translation>Klíčové slovo</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="199"/>
-    <source>Pseudo Keyword</source>
-    <translation>Pseudo klíčové slovo</translation>
+    <source>Comment</source>
+    <translation>Poznámka</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="200"/>
-    <source>Type Keyword</source>
-    <translation>Zadejte klíčové slovo</translation>
+    <source>Preprocessor</source>
+    <translation>Preprocessor</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="201"/>
-    <source>Operator</source>
-    <translation>Operátor</translation>
+    <source>Keyword</source>
+    <translation>Klíčové slovo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="202"/>
-    <source>Word</source>
-    <translation>Slovo</translation>
+    <source>Pseudo Keyword</source>
+    <translation>Pseudo klíčové slovo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="203"/>
-    <source>Builtin</source>
-    <translation>Builtin</translation>
+    <source>Type Keyword</source>
+    <translation>Zadejte klíčové slovo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="204"/>
-    <source>Function or method name</source>
-    <translation>Funkce nebo název metody</translation>
+    <source>Operator</source>
+    <translation>Operátor</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="205"/>
-    <source>Class name</source>
-    <translation>Název třídy</translation>
+    <source>Word</source>
+    <translation>Slovo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="206"/>
-    <source>Namespace</source>
-    <translation>Jmenný prostor</translation>
+    <source>Builtin</source>
+    <translation>Builtin</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="207"/>
-    <source>Exception</source>
-    <translation>Výjimka</translation>
+    <source>Function or method name</source>
+    <translation>Funkce nebo název metody</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="208"/>
-    <source>Identifier</source>
-    <translation>Identifikátor</translation>
+    <source>Class name</source>
+    <translation>Název třídy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="209"/>
-    <source>Constant</source>
-    <translation>Konstanta</translation>
+    <source>Namespace</source>
+    <translation>Jmenný prostor</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="210"/>
-    <source>Label</source>
-    <translation>Označení</translation>
+    <source>Exception</source>
+    <translation>Výjimka</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="211"/>
-    <source>Entity</source>
-    <translation>Entita</translation>
+    <source>Identifier</source>
+    <translation>Identifikátor</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="212"/>
-    <source>Attribute</source>
-    <translation>Atribut</translation>
+    <source>Constant</source>
+    <translation>Konstanta</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="213"/>
-    <source>Tag</source>
-    <translation>Tag</translation>
+    <source>Label</source>
+    <translation>Označení</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="214"/>
-    <source>Decorator</source>
-    <translation>Dekorátor</translation>
+    <source>Entity</source>
+    <translation>Entita</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="215"/>
-    <source>String</source>
-    <translation>String</translation>
+    <source>Attribute</source>
+    <translation>Atribut</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="216"/>
-    <source>Documentation string</source>
-    <translation>Dokumentační string</translation>
+    <source>Tag</source>
+    <translation>Tag</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="217"/>
-    <source>Scalar</source>
-    <translation>Skalár</translation>
+    <source>Decorator</source>
+    <translation>Dekorátor</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="218"/>
-    <source>Escape</source>
-    <translation>Escape</translation>
+    <source>String</source>
+    <translation>String</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="219"/>
-    <source>Regular expression</source>
-    <translation>Regulární výraz</translation>
+    <source>Documentation string</source>
+    <translation>Dokumentační string</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="220"/>
-    <source>Symbol</source>
-    <translation>Symbol</translation>
+    <source>Scalar</source>
+    <translation>Skalár</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="221"/>
-    <source>Other string</source>
-    <translation>Jiný string</translation>
+    <source>Escape</source>
+    <translation>Escape</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="222"/>
-    <source>Number</source>
-    <translation>Číslo</translation>
+    <source>Regular expression</source>
+    <translation>Regulární výraz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="223"/>
-    <source>Heading</source>
-    <translation>Nadpis</translation>
+    <source>Symbol</source>
+    <translation>Symbol</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="224"/>
-    <source>Subheading</source>
-    <translation>Podnadpis</translation>
+    <source>Other string</source>
+    <translation>Jiný string</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="225"/>
-    <source>Deleted</source>
-    <translation>Smazáno</translation>
+    <source>Number</source>
+    <translation>Číslo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="226"/>
-    <source>Inserted</source>
-    <translation>Vloženo</translation>
+    <source>Heading</source>
+    <translation>Nadpis</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="227"/>
-    <source>Generic error</source>
-    <translation>Generická chyba</translation>
+    <source>Subheading</source>
+    <translation>Podnadpis</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="228"/>
-    <source>Emphasized text</source>
-    <translation>Zvýrazněný text</translation>
+    <source>Deleted</source>
+    <translation>Smazáno</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="229"/>
-    <source>Strong text</source>
-    <translation>Tučný text</translation>
+    <source>Inserted</source>
+    <translation>Vloženo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="230"/>
-    <source>Prompt</source>
-    <translation>Prompt</translation>
+    <source>Generic error</source>
+    <translation>Generická chyba</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="231"/>
-    <source>Output</source>
-    <translation>Výstup</translation>
+    <source>Emphasized text</source>
+    <translation>Zvýrazněný text</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="232"/>
-    <source>Traceback</source>
-    <translation>Traceback</translation>
+    <source>Strong text</source>
+    <translation>Tučný text</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="233"/>
-    <source>Error</source>
-    <translation>Chyba</translation>
+    <source>Prompt</source>
+    <translation>Prompt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="234"/>
-    <source>Comment block</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <source>Output</source>
+    <translation>Výstup</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="235"/>
-    <source>Property</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <source>Traceback</source>
+    <translation>Traceback</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="236"/>
-    <source>Character</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="237"/>
-    <source>Here document</source>
+    <source>Comment block</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="238"/>
-    <source>Punctuation</source>
+    <source>Property</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="239"/>
-    <source>Hashbang</source>
+    <source>Character</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="240"/>
-    <source>Reserved Keyword</source>
+    <source>Here document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="241"/>
-    <source>Literal</source>
+    <source>Punctuation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="242"/>
-    <source>Double quoted string</source>
+    <source>Hashbang</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="243"/>
-    <source>Single quoted string</source>
+    <source>Reserved Keyword</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="244"/>
-    <source>Backtick string</source>
+    <source>Literal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="245"/>
+    <source>Double quoted string</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="246"/>
+    <source>Single quoted string</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="247"/>
+    <source>Backtick string</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="248"/>
     <source>Whitespace</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -45455,467 +45564,467 @@
 <context>
   <name>Lexers</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="83"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="84"/>
     <source>Bash</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="85"/>
-    <source>Batch</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="87"/>
+    <source>Batch</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="90"/>
     <source>C/C++</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="89"/>
-    <source>C#</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="91"/>
-    <source>CMake</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="93"/>
-    <source>CSS</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="97"/>
-    <source>D</source>
+    <source>C#</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="96"/>
+    <source>CMake</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="99"/>
-    <source>Diff</source>
+    <source>CSS</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="105"/>
+    <source>D</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="108"/>
+    <source>Diff</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="117"/>
     <source>HTML/PHP/XML</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="107"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="120"/>
     <source>IDL</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="109"/>
-    <source>Java</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="111"/>
-    <source>JavaScript</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="113"/>
-    <source>Lua</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="115"/>
-    <source>Makefile</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="123"/>
-    <source>Perl</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
-    <source>Povray</source>
+    <source>Java</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="126"/>
+    <source>JavaScript</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
-    <source>Properties</source>
-    <translation>Nastavení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="140"/>
-    <source>Ruby</source>
-    <translation>Ruby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="142"/>
-    <source>SQL</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
-    <source>TeX</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="148"/>
-    <source>VHDL</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="561"/>
-    <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
-    <translation>Quixote Template soubory (*.ptl)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="564"/>
-    <source>Ruby Files (*.rb)</source>
-    <translation>Ruby soubory (*.rb)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="567"/>
-    <source>IDL Files (*.idl)</source>
-    <translation>IDL soubory (*.idl)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="397"/>
-    <source>C Files (*.h *.c)</source>
-    <translation>C soubory (*.h *.c)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="400"/>
-    <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
-    <translation>C++ soubory (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="582"/>
-    <source>C# Files (*.cs)</source>
-    <translation>C# soubory (*.cs)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="406"/>
-    <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
-    <translation>HTML soubory (*.html *.htm *.asp *.shtml)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="594"/>
-    <source>CSS Files (*.css)</source>
-    <translation>CSS soubory (*.css)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="597"/>
-    <source>QSS Files (*.qss)</source>
-    <translation>QSS soubory (*.qss)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="415"/>
-    <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
-    <translation>PHP soubory (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="609"/>
-    <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
-    <translation>Qt Resource soubory (*.qrc)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="424"/>
-    <source>D Files (*.d *.di)</source>
-    <translation>D soubory (*.d *.di)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="618"/>
-    <source>Java Files (*.java)</source>
-    <translation>Java soubory (*.java)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="621"/>
-    <source>JavaScript Files (*.js)</source>
-    <translation>JavaScript soubory (*.js)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="624"/>
-    <source>SQL Files (*.sql)</source>
-    <translation>SQL soubory (*.sql)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="627"/>
-    <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
-    <translation>Docbook soubory (*.docbook)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="439"/>
-    <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
-    <translation>Perl soubory (*.pl *.pm *.ph)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
-    <source>Lua Files (*.lua)</source>
-    <translation>Lua soubory (*.lua)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
-    <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
-    <translation>Tex soubory (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="639"/>
-    <source>Shell Files (*.sh)</source>
-    <translation>Shell soubory (*.sh)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="451"/>
-    <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
-    <translation>Batch soubory (*.bat *.cmd)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="454"/>
-    <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
-    <translation>Diff soubory (*.diff *.patch)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="457"/>
-    <source>Makefiles (*makefile Makefile *.mak)</source>
-    <translation type="unfinished">Makefiles (*.mak)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="460"/>
-    <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
-    <translation>Properties soubory (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="663"/>
-    <source>Povray Files (*.pov)</source>
-    <translation>Povray soubory (*.pov)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="467"/>
-    <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
-    <translation>CMake soubory (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="470"/>
-    <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
-    <translation>VHDL soubory (*.vhd *.vhdl)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="729"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
+    <source>Lua</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="132"/>
+    <source>Makefile</source>
+    <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
-    <source>TCL</source>
-    <translation>TCL</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="473"/>
-    <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
-    <translation>TCL/Tk soubory (*.tcl *.tk)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="573"/>
-    <source>C Files (*.c)</source>
-    <translation>C soubory (*.c)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="576"/>
-    <source>C++ Files (*.cpp)</source>
-    <translation>C++ soubory (*.cpp)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="579"/>
-    <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
-    <translation>C++/C hlavičkové soubory (*.h)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585"/>
-    <source>HTML Files (*.html)</source>
-    <translation>HTML soubory (*.html)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="588"/>
-    <source>PHP Files (*.php)</source>
-    <translation>PHP soubory (*.php)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="591"/>
-    <source>ASP Files (*.asp)</source>
-    <translation>ASP soubory (*.asp)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="600"/>
-    <source>XML Files (*.xml)</source>
-    <translation>XML soubory (*.xml)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="603"/>
-    <source>XSL Files (*.xsl)</source>
-    <translation>XSL soubory (*.xsl)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="606"/>
-    <source>DTD Files (*.dtd)</source>
-    <translation>DTD soubory (*.dtd)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="612"/>
-    <source>D Files (*.d)</source>
-    <translation>D soubory (*.d)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="615"/>
-    <source>D Interface Files (*.di)</source>
-    <translation>D Interface soubory (*.di)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="630"/>
-    <source>Perl Files (*.pl)</source>
-    <translation>Perl soubory (*.pl)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="633"/>
-    <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
-    <translation>Perl Module soubory (*.pm)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="642"/>
-    <source>Batch Files (*.bat)</source>
-    <translation>Batch soubory (*.bat)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="645"/>
-    <source>TeX Files (*.tex)</source>
-    <translation>TeX soubory (*.tex)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="648"/>
-    <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
-    <translation>TeX Template soubory (*.sty)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="651"/>
-    <source>Diff Files (*.diff)</source>
-    <translation>Diff soubory (*.diff)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="654"/>
-    <source>Make Files (*.mak)</source>
-    <translation>Make soubory (*.mak)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="657"/>
-    <source>Properties Files (*.ini)</source>
-    <translation>Properties soubory (*.ini)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="660"/>
-    <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
-    <translation>Konfigurační soubory (*.cfg)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="666"/>
-    <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
-    <translation>CMake soubory (CMakeLists.txt)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="669"/>
-    <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
-    <translation>CMake makro soubory (*.cmake)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="672"/>
-    <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
-    <translation>VHDL soubory (*.vhd)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="675"/>
-    <source>TCL Files (*.tcl)</source>
-    <translation>TCL soubory (*.tcl)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="678"/>
-    <source>Tk Files (*.tk)</source>
-    <translation>Tk soubory (*.tk)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="101"/>
-    <source>Fortran</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="103"/>
-    <source>Fortran77</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="121"/>
-    <source>Pascal</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="476"/>
-    <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
-    <translation>Fortran soubory (*.f90 *.f95 *.f2k)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="479"/>
-    <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
-    <translation>Fortran77 soubory (*.f *.for)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="482"/>
-    <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
-    <translation>Pascal soubory (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="681"/>
-    <source>Fortran Files (*.f95)</source>
-    <translation>Fortran soubory (*.f95)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="684"/>
-    <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
-    <translation>Fortran77 soubory (*.f)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="687"/>
-    <source>Pascal Files (*.pas)</source>
-    <translation>Pascal soubory (*.pas)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="125"/>
-    <source>PostScript</source>
+    <source>Perl</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="150"/>
+    <source>Povray</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="153"/>
+    <source>Properties</source>
+    <translation>Nastavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="168"/>
+    <source>Ruby</source>
+    <translation>Ruby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="171"/>
+    <source>SQL</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="177"/>
+    <source>TeX</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="180"/>
+    <source>VHDL</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="599"/>
+    <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
+    <translation>Quixote Template soubory (*.ptl)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="602"/>
+    <source>Ruby Files (*.rb)</source>
+    <translation>Ruby soubory (*.rb)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="605"/>
+    <source>IDL Files (*.idl)</source>
+    <translation>IDL soubory (*.idl)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="435"/>
+    <source>C Files (*.h *.c)</source>
+    <translation>C soubory (*.h *.c)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="438"/>
+    <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
+    <translation>C++ soubory (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="620"/>
+    <source>C# Files (*.cs)</source>
+    <translation>C# soubory (*.cs)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="444"/>
+    <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
+    <translation>HTML soubory (*.html *.htm *.asp *.shtml)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="632"/>
+    <source>CSS Files (*.css)</source>
+    <translation>CSS soubory (*.css)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="635"/>
+    <source>QSS Files (*.qss)</source>
+    <translation>QSS soubory (*.qss)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="453"/>
+    <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
+    <translation>PHP soubory (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="647"/>
+    <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
+    <translation>Qt Resource soubory (*.qrc)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="462"/>
+    <source>D Files (*.d *.di)</source>
+    <translation>D soubory (*.d *.di)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="656"/>
+    <source>Java Files (*.java)</source>
+    <translation>Java soubory (*.java)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="659"/>
+    <source>JavaScript Files (*.js)</source>
+    <translation>JavaScript soubory (*.js)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="662"/>
+    <source>SQL Files (*.sql)</source>
+    <translation>SQL soubory (*.sql)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="665"/>
+    <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
+    <translation>Docbook soubory (*.docbook)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="477"/>
+    <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
+    <translation>Perl soubory (*.pl *.pm *.ph)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="674"/>
+    <source>Lua Files (*.lua)</source>
+    <translation>Lua soubory (*.lua)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="483"/>
+    <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
+    <translation>Tex soubory (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="677"/>
+    <source>Shell Files (*.sh)</source>
+    <translation>Shell soubory (*.sh)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="489"/>
+    <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
+    <translation>Batch soubory (*.bat *.cmd)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="492"/>
+    <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
+    <translation>Diff soubory (*.diff *.patch)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="495"/>
+    <source>Makefiles (*makefile Makefile *.mak)</source>
+    <translation type="unfinished">Makefiles (*.mak)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="498"/>
+    <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
+    <translation>Properties soubory (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="701"/>
+    <source>Povray Files (*.pov)</source>
+    <translation>Povray soubory (*.pov)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="505"/>
+    <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
+    <translation>CMake soubory (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="508"/>
+    <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
+    <translation>VHDL soubory (*.vhd *.vhdl)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="767"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="174"/>
+    <source>TCL</source>
+    <translation>TCL</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="511"/>
+    <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
+    <translation>TCL/Tk soubory (*.tcl *.tk)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="611"/>
+    <source>C Files (*.c)</source>
+    <translation>C soubory (*.c)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="614"/>
+    <source>C++ Files (*.cpp)</source>
+    <translation>C++ soubory (*.cpp)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="617"/>
+    <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
+    <translation>C++/C hlavičkové soubory (*.h)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="623"/>
+    <source>HTML Files (*.html)</source>
+    <translation>HTML soubory (*.html)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="626"/>
+    <source>PHP Files (*.php)</source>
+    <translation>PHP soubory (*.php)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="629"/>
+    <source>ASP Files (*.asp)</source>
+    <translation>ASP soubory (*.asp)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="638"/>
+    <source>XML Files (*.xml)</source>
+    <translation>XML soubory (*.xml)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
+    <source>XSL Files (*.xsl)</source>
+    <translation>XSL soubory (*.xsl)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="644"/>
+    <source>DTD Files (*.dtd)</source>
+    <translation>DTD soubory (*.dtd)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="650"/>
+    <source>D Files (*.d)</source>
+    <translation>D soubory (*.d)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="653"/>
+    <source>D Interface Files (*.di)</source>
+    <translation>D Interface soubory (*.di)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="668"/>
+    <source>Perl Files (*.pl)</source>
+    <translation>Perl soubory (*.pl)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="671"/>
+    <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
+    <translation>Perl Module soubory (*.pm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="680"/>
+    <source>Batch Files (*.bat)</source>
+    <translation>Batch soubory (*.bat)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="683"/>
+    <source>TeX Files (*.tex)</source>
+    <translation>TeX soubory (*.tex)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="686"/>
+    <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
+    <translation>TeX Template soubory (*.sty)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="689"/>
+    <source>Diff Files (*.diff)</source>
+    <translation>Diff soubory (*.diff)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="692"/>
+    <source>Make Files (*.mak)</source>
+    <translation>Make soubory (*.mak)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="695"/>
+    <source>Properties Files (*.ini)</source>
+    <translation>Properties soubory (*.ini)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="698"/>
+    <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
+    <translation>Konfigurační soubory (*.cfg)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="704"/>
+    <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
+    <translation>CMake soubory (CMakeLists.txt)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="707"/>
+    <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
+    <translation>CMake makro soubory (*.cmake)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="710"/>
+    <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
+    <translation>VHDL soubory (*.vhd)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="713"/>
+    <source>TCL Files (*.tcl)</source>
+    <translation>TCL soubory (*.tcl)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="716"/>
+    <source>Tk Files (*.tk)</source>
+    <translation>Tk soubory (*.tk)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="111"/>
+    <source>Fortran</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="114"/>
+    <source>Fortran77</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="141"/>
+    <source>Pascal</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="514"/>
+    <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
+    <translation>Fortran soubory (*.f90 *.f95 *.f2k)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="517"/>
+    <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
+    <translation>Fortran77 soubory (*.f *.for)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="520"/>
+    <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
+    <translation>Pascal soubory (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="719"/>
+    <source>Fortran Files (*.f95)</source>
+    <translation>Fortran soubory (*.f95)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="722"/>
+    <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
+    <translation>Fortran77 soubory (*.f)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="725"/>
+    <source>Pascal Files (*.pas)</source>
+    <translation>Pascal soubory (*.pas)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="147"/>
+    <source>PostScript</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="183"/>
     <source>XML</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="152"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="186"/>
     <source>YAML</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="456"/>
     <source>XML Files (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</source>
     <translation>XML soubory (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="690"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="728"/>
     <source>PostScript Files (*.ps)</source>
     <translation>PostScript soubory (*.ps)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="526"/>
     <source>YAML Files (*.yaml *.yml)</source>
     <translation>YAML soubory (*.yaml *.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="693"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="731"/>
     <source>YAML Files (*.yml)</source>
     <translation>YAML soubory (*.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="172"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="210"/>
     <source>Pygments</source>
     <translation>Pygments</translation>
   </message>
@@ -45930,148 +46039,148 @@
     <translation type="obsolete">Python GUI soubory (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="546"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="584"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation>Python3 soubory (*.py)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="549"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="587"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation>Python3 GUI soubory (*.pyw)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="134"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="159"/>
     <source>Python3</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="117"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
     <source>Matlab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="119"/>
-    <source>Octave</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="494"/>
-    <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="699"/>
-    <source>Matlab Files (*.m)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="702"/>
-    <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="497"/>
-    <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="138"/>
+    <source>Octave</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="532"/>
+    <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="737"/>
+    <source>Matlab Files (*.m)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="740"/>
+    <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="535"/>
+    <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="165"/>
     <source>QSS</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="154"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="189"/>
     <source>Gettext</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="705"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="743"/>
     <source>Gettext Files (*.po)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="192"/>
+    <source>CoffeeScript</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="746"/>
+    <source>CoffeeScript Files (*.coffee)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="195"/>
+    <source>JSON</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="749"/>
+    <source>JSON Files (*.json)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="198"/>
+    <source>Markdown</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="752"/>
+    <source>Markdown Files (*.md)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="102"/>
+    <source>Cython</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="420"/>
+    <source>Cython Files (*.pyx *.pxd *.pxi)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="590"/>
+    <source>Cython Files (*.pyx)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="593"/>
+    <source>Cython Declaration Files (*.pxd)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="596"/>
+    <source>Cython Include Files (*.pxi)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="162"/>
+    <source>MicroPython</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="414"/>
+    <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
+    <translation type="unfinished">Python soubory (*.py *.py3)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="417"/>
+    <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw3)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="734"/>
+    <source>TOML Files (*.toml)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="156"/>
-    <source>CoffeeScript</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="708"/>
-    <source>CoffeeScript Files (*.coffee)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="158"/>
-    <source>JSON</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="711"/>
-    <source>JSON Files (*.json)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="160"/>
-    <source>Markdown</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="714"/>
-    <source>Markdown Files (*.md)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
-    <source>Protocol (protobuf)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="570"/>
-    <source>Protocol Files (*.proto)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="95"/>
-    <source>Cython</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="382"/>
-    <source>Cython Files (*.pyx *.pxd *.pxi)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="552"/>
-    <source>Cython Files (*.pyx)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="555"/>
-    <source>Cython Declaration Files (*.pxd)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="558"/>
-    <source>Cython Include Files (*.pxi)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="136"/>
-    <source>MicroPython</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="376"/>
-    <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
-    <translation type="unfinished">Python soubory (*.py *.py3)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="379"/>
-    <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw3)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="696"/>
-    <source>TOML Files (*.toml)</source>
+    <source>Protocol Buffer (protobuf)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="608"/>
+    <source>Protocol Buffer Files (*.proto)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -49409,255 +49518,290 @@
 <context>
   <name>MultiProject</name>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="618"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="641"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="697"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="720"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="711"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="734"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="724"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="747"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="737"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="760"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="749"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="772"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="763"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="786"/>
     <source>Add &amp;project...</source>
     <translation>Přidat &amp;projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="778"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="801"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Natavení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="805"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="828"/>
     <source>&amp;Multiproject</source>
     <translation>&amp;Multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="806"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="829"/>
     <source>Open &amp;Recent Multiprojects</source>
     <translation>Otevřít poslední multip&amp;rojekty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="847"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="870"/>
     <source>Multiproject</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="906"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="929"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="235"/>
     <source>Read multiproject file</source>
-    <translation>Načíst soubor multiprojektu</translation>
+    <translation type="obsolete">Načíst soubor multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="281"/>
     <source>Save multiproject file</source>
-    <translation>Uložit soubor multiprojektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="711"/>
+    <translation type="obsolete">Uložit soubor multiprojektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="734"/>
     <source>Open multiproject</source>
     <translation>Otevřít multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="749"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="772"/>
     <source>Save multiproject as</source>
     <translation>Uložit multiprojekt jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="643"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="666"/>
     <source>Close Multiproject</source>
     <translation>Zavřít multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="643"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="666"/>
     <source>The current multiproject has unsaved changes.</source>
     <translation>Aktuální multiprojekt obsahuje neuložené změny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="697"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="720"/>
     <source>New multiproject</source>
     <translation>Nový multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="702"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="725"/>
     <source>Generate a new multiproject</source>
     <translation>Vygenerovat nový multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="703"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="726"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém multiprojektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="716"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="739"/>
     <source>Open an existing multiproject</source>
     <translation>Otevřít existující multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="717"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="740"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující multiprojekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="724"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="747"/>
     <source>Close multiproject</source>
     <translation>Zavřít multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="728"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="751"/>
     <source>Close the current multiproject</source>
     <translation>Uzavře aktuální multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="730"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="753"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální multiprojekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="737"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="760"/>
     <source>Save multiproject</source>
     <translation>Uložit multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="741"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="764"/>
     <source>Save the current multiproject</source>
     <translation>Uložit aktuální multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="742"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="765"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální multiprojekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="754"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="777"/>
     <source>Save the current multiproject to a new file</source>
     <translation>Uloží aktuální multiprojekt do nového souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="756"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="779"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current multiproject to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální mulktiprojekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="763"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="786"/>
     <source>Add project to multiproject</source>
     <translation>Přidat projekt do multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="768"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="791"/>
     <source>Add a project to the current multiproject</source>
     <translation>Projekt se přidá do aktuálního multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="770"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="793"/>
     <source>&lt;b&gt;Add project...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a project to the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat projekt...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání projektu do aktuálního multiprojektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="778"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="801"/>
     <source>Multiproject properties</source>
     <translation>Nastavení multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="783"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="806"/>
     <source>Show the multiproject properties</source>
     <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="785"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="808"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the multiproject properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení multiprojektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="235"/>
     <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="281"/>
     <source>&lt;p&gt;The multiproject file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Do souboru multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="618"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Do souboru multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="641"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="542"/>
-    <source>Multiproject Files (*.e5m *.e4m)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="603"/>
     <source>Multiproject Files (*.e5m)</source>
-    <translation type="unfinished">Soubory multiprojektu (*.e4m) {5m?}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="390"/>
+    <translation type="obsolete">Soubory multiprojektu (*.e4m) {5m?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="405"/>
     <source>Copy Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="373"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="388"/>
     <source>Enter directory for the new project (must not exist already):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="390"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="405"/>
     <source>&lt;p&gt;The source project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be copied to its destination &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="401"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="416"/>
     <source>{0} - Copy</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="244"/>
+    <source>Read Multi Project File</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="244"/>
+    <source>&lt;p&gt;The multi project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="296"/>
+    <source>Save Multi Project File</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="296"/>
+    <source>&lt;p&gt;The multi project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="559"/>
+    <source>Open Multi Project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="559"/>
+    <source>Multi Project Files (*.emj);;XML Multi Project Files (*.e5m *.e4m)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="617"/>
+    <source>Multi Project Files (*.emj)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="625"/>
+    <source>Multi Project Files (*.emj);;XML Multi Project Files (*.e5m)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>MultiProjectBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="413"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="414"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="418"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="419"/>
     <source>Properties</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="432"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="433"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="429"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="430"/>
     <source>Add Project...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -49667,7 +49811,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="324"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="325"/>
     <source>Delete Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -49677,32 +49821,55 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="317"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="318"/>
     <source>&lt;p&gt;Shall the project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; (Path: {1}) really be deleted?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="324"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="325"/>
     <source>&lt;p&gt;Shall the project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; (Path: {1}) really be deleted?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; It contains &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt; sub-projects.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="414"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="415"/>
     <source>Remove from Multi Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="416"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="417"/>
     <source>Delete from Disk</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="423"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectBrowser.py" line="424"/>
     <source>Copy Project...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>MultiProjectFile</name>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectFile.py" line="72"/>
+    <source>Save Multi Project File</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectFile.py" line="72"/>
+    <source>&lt;p&gt;The multi project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectFile.py" line="99"/>
+    <source>Read Multi Project File</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProjectFile.py" line="99"/>
+    <source>&lt;p&gt;The multi project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>MultiProjectPage</name>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/MultiProjectPage.ui" line="17"/>
@@ -49720,19 +49887,14 @@
     <translation>Otevřít hlavní projekt automaticky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/MultiProjectPage.ui" line="81"/>
-    <source>XML</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/MultiProjectPage.ui" line="87"/>
     <source>Select, if a timestamp should be written to all multiproject related XML files</source>
-    <translation>Vybrat, má-li být časové razítko zapsáno do všech XML souborů týkající se multiprojektu</translation>
+    <translation type="obsolete">Vybrat, má-li být časové razítko zapsáno do všech XML souborů týkající se multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/MultiProjectPage.ui" line="90"/>
     <source>Include timestamp in multiproject related XML files</source>
-    <translation>Zahrnout časové razítko do XML týkající se multiprojeku</translation>
+    <translation type="obsolete">Zahrnout časové razítko do XML týkající se multiprojeku</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/MultiProjectPage.ui" line="100"/>
@@ -49764,6 +49926,21 @@
     <source>Enter the name of the workspace directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/MultiProjectPage.ui" line="81"/>
+    <source>Files</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/MultiProjectPage.ui" line="87"/>
+    <source>Select, if a timestamp should be written to all Multi Project files</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/MultiProjectPage.ui" line="90"/>
+    <source>Include timestamp in Multi Project files</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>MyMemoryEngine</name>
@@ -54062,202 +54239,202 @@
 <context>
   <name>Project</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="272"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="286"/>
     <source>Console</source>
     <translation>Konzole</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="273"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="287"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Ostatní</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="803"/>
     <source>Read project file</source>
-    <translation>Načíst soubor projektu</translation>
+    <translation type="obsolete">Načíst soubor projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
     <source>Save project file</source>
-    <translation>Uložit soubor projektu</translation>
+    <translation type="obsolete">Uložit soubor projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
     <source>Read user project properties</source>
-    <translation>Načíst uživatelská nastavení projektu</translation>
+    <translation type="obsolete">Načíst uživatelská nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="966"/>
     <source>Save user project properties</source>
-    <translation>Uložit uživatelská nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1024"/>
+    <translation type="obsolete">Uložit uživatelská nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1054"/>
     <source>Read project session</source>
     <translation>Načíst relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1258"/>
     <source>Please save the project first.</source>
     <translation>Prosím, nejdříve uložte projekt.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1060"/>
     <source>Save project session</source>
-    <translation>Uložit relaci projektu</translation>
+    <translation type="obsolete">Uložit relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1089"/>
     <source>Delete project session</source>
-    <translation>Smazat relaci projektu</translation>
+    <translation type="obsolete">Smazat relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1123"/>
     <source>Read tasks</source>
-    <translation>Načíst úlohy</translation>
+    <translation type="obsolete">Načíst úlohy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1143"/>
     <source>Save tasks</source>
-    <translation>Uložit úlohy</translation>
+    <translation type="obsolete">Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1202"/>
     <source>Read debugger properties</source>
-    <translation>Načíst nastavení debuggeru</translation>
+    <translation type="obsolete">Načíst nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1237"/>
     <source>Save debugger properties</source>
-    <translation>Uložit nastavení debuggeru</translation>
+    <translation type="obsolete">Uložit nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1263"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
-    <translation>Smazat nastavení debuggeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1402"/>
+    <translation type="obsolete">Smazat nastavení debuggeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1412"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation>Přidat jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1528"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1538"/>
     <source>Delete translation</source>
     <translation>Smazat překlad</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1693"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1703"/>
     <source>Add file</source>
     <translation>Přidat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1825"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1835"/>
     <source>The target directory must not be empty.</source>
     <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1836"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1846"/>
     <source>Add directory</source>
     <translation>Přidat adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1836"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1846"/>
     <source>The source directory must not be empty.</source>
     <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1973"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2007"/>
     <source>Rename File</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2247"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2257"/>
     <source>Delete file</source>
     <translation>Smazat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2277"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2287"/>
     <source>Delete directory</source>
     <translation>Smazat adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2372"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2382"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation>Vytvořit adresář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2992"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3002"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2492"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2502"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>Přidat existující soubory do projektu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2619"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2629"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>Chcete editovat parametry VCS příkazu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3861"/>
-    <source>New project</source>
-    <translation>Nový projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2562"/>
-    <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
-    <translation>Má být projekt přidán do repozitáře?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2591"/>
-    <source>Select version control system for the project</source>
-    <translation>Výběr verzovacího systému projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3875"/>
+    <source>New project</source>
+    <translation>Nový projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2572"/>
+    <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
+    <translation>Má být projekt přidán do repozitáře?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2601"/>
+    <source>Select version control system for the project</source>
+    <translation>Výběr verzovacího systému projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3889"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Otevřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3136"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
-    <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3912"/>
+    <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3926"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Uložit projekt jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3151"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3165"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3187"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3201"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Zavřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3187"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3201"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>Aktuální projekt obsahuje neuložené změny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3364"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3378"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Zjištěny syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3364"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3378"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>Projekt obsahuje %n soubor se syntaktickými chybami.</numerusform>
@@ -54266,627 +54443,627 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3861"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3875"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3866"/>
-    <source>Generate a new project</source>
-    <translation>Vygenerovat nový projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3867"/>
-    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3875"/>
-    <source>&amp;Open...</source>
-    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3880"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation>Otevřít existující projekt</translation>
+    <source>Generate a new project</source>
+    <translation>Vygenerovat nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3881"/>
+    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3889"/>
+    <source>&amp;Open...</source>
+    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3894"/>
+    <source>Open an existing project</source>
+    <translation>Otevřít existující projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3895"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3888"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3902"/>
     <source>Close project</source>
     <translation>Zavřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3888"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3902"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3892"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3906"/>
     <source>Close the current project</source>
     <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3893"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3907"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3900"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3914"/>
     <source>Save project</source>
     <translation>Uložit projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4092"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4106"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3904"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3905"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3912"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
-    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3916"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3918"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3927"/>
-    <source>Add files to project</source>
-    <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3927"/>
-    <source>Add &amp;files...</source>
-    <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3919"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3926"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
+    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3930"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3932"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3941"/>
+    <source>Add files to project</source>
+    <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3941"/>
+    <source>Add &amp;files...</source>
+    <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3946"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3934"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3943"/>
-    <source>Add directory to project</source>
-    <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3943"/>
-    <source>Add directory...</source>
-    <translation>Přidat adresář...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3948"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3957"/>
+    <source>Add directory to project</source>
+    <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3957"/>
+    <source>Add directory...</source>
+    <translation>Přidat adresář...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3962"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3950"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3964"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3958"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3972"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3958"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3972"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3963"/>
-    <source>Add a translation to the current project</source>
-    <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3965"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3973"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation>Hledat nové soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3973"/>
-    <source>Searc&amp;h new files...</source>
-    <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3977"/>
+    <source>Add a translation to the current project</source>
+    <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3979"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3987"/>
+    <source>Search new files</source>
+    <translation>Hledat nové soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3987"/>
+    <source>Searc&amp;h new files...</source>
+    <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3991"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Hledat nové soubory v adresáři projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4003"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4017"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4003"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4017"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Natavení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4008"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4022"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4009"/>
-    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4016"/>
-    <source>User project properties</source>
-    <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4016"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4021"/>
-    <source>Show the user specific project properties</source>
-    <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4023"/>
+    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4030"/>
+    <source>User project properties</source>
+    <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4030"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4035"/>
+    <source>Show the user specific project properties</source>
+    <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4037"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uživatelská nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací uživatelských nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4031"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4045"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4031"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4045"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Asociace typů souborů...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4035"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
-    <translation>Zobrazit asociace typů souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4067"/>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit asociace typů souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4081"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4067"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4081"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation>Nastavení &amp;debuggeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4071"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4072"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4080"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation>Načíst</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4080"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>&amp;Načíst</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4084"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4085"/>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4086"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4094"/>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Načíst</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4094"/>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation>&amp;Načíst</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4098"/>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4099"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4092"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4106"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4110"/>
     <source>Save the debugger properties</source>
     <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4097"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4111"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4104"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4118"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4104"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4118"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>Sma&amp;zat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4108"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4109"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4117"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4117"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Reset</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4121"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4122"/>
-    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4123"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4131"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4131"/>
-    <source>Load session</source>
-    <translation>Načíst relaci</translation>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Reset</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4135"/>
-    <source>Load the projects session file.</source>
-    <translation>Načíst soubor s relací projektu.</translation>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4136"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Načíst relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4145"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4149"/>
+    <source>Load the projects session file.</source>
+    <translation>Načíst soubor s relací projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4150"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Načíst relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4163"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4153"/>
-    <source>Save the projects session file.</source>
-    <translation>Uložit soubor s relací projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4154"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4167"/>
-    <source>Delete session</source>
-    <translation>Smazat relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4171"/>
-    <source>Delete the projects session file.</source>
-    <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4172"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Save the projects session file.</source>
+    <translation>Uložit soubor s relací projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4181"/>
-    <source>Code Metrics</source>
-    <translation>Metriky kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4181"/>
-    <source>&amp;Code Metrics...</source>
-    <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
+    <source>Delete session</source>
+    <translation>Smazat relaci</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4185"/>
-    <source>Show some code metrics for the project.</source>
-    <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4187"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Delete the projects session file.</source>
+    <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4186"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4195"/>
-    <source>Python Code Coverage</source>
-    <translation>Pokrytí python kódu</translation>
+    <source>Code Metrics</source>
+    <translation>Metriky kódu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4195"/>
-    <source>Code Co&amp;verage...</source>
-    <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
+    <source>&amp;Code Metrics...</source>
+    <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4199"/>
-    <source>Show code coverage information for the project.</source>
-    <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
+    <source>Show some code metrics for the project.</source>
+    <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4201"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5085"/>
-    <source>Profile Data</source>
-    <translation>Profilovat data</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4209"/>
-    <source>&amp;Profile Data...</source>
-    <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
+    <source>Python Code Coverage</source>
+    <translation>Pokrytí python kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4209"/>
+    <source>Code Co&amp;verage...</source>
+    <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4213"/>
-    <source>Show profiling data for the project.</source>
-    <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
+    <source>Show code coverage information for the project.</source>
+    <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4215"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5099"/>
+    <source>Profile Data</source>
+    <translation>Profilovat data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4223"/>
+    <source>&amp;Profile Data...</source>
+    <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4227"/>
+    <source>Show profiling data for the project.</source>
+    <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4229"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5139"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5153"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4224"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4238"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram &amp;aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4228"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zobrazit diagram projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4230"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4244"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Diagram aplikace...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí diagram projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4355"/>
-    <source>&amp;Project</source>
-    <translation>&amp;Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4356"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4361"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4365"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4367"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4368"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>&amp;Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4357"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Relace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4370"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4358"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4369"/>
+    <source>&amp;Project</source>
+    <translation>&amp;Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4370"/>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4375"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4379"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4381"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4382"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>&amp;Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4371"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Relace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4384"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4372"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Balíč&amp;ky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4495"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4509"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4561"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4575"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4734"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4748"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4734"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4748"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Nebyly nalezeny žádné soubory, které je možné přidat.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4882"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4896"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5012"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5026"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Datové pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5062"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5076"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu nebyl určen hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5035"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5049"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5035"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5049"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5085"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5099"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5139"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5153"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5334"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5348"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4253"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4267"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation type="unfinished">Vytvořit Plugin &amp;archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5605"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5619"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5283"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5297"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Přepsat jej?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5353"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5367"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Projekt nemá definován hlavní skript. Zrušeno...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1724"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1734"/>
     <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zdrojový adresář neobsahuje žádné soubory související s danou kategorií.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2992"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3002"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Vybrat Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2598"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2608"/>
     <source>None</source>
     <translation>None</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="377"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="391"/>
     <source>Registering Project Type</source>
     <translation>Zaregistrovat typ projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4269"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4283"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archives</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1402"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1412"/>
     <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
     <translation>Nejdříve musíte specifikovat vzor překladu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2700"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2710"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Vzor překladu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2700"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2710"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Zadejte vzor cesty pro soubory s překlady (použijte &apos;%language%&apos; na místě s kódem jazyka):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4049"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4063"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Spojení lexeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4049"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4063"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Spojení lexeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4053"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4067"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zobrazit spojení lexeru projektu (přepíše výchozí)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4055"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4069"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spojení lexeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje dialog s editací spojení lexeru projektu. Tato spojení přepisují globální lexer spojení. Lexer je použit pro zvýraznění textu v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -54896,177 +55073,177 @@
     <translation type="obsolete">PySide konzole</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="175"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="183"/>
     <source>Python3 Files (*.py *.py3);;Python3 GUI Files (*.pyw *.pyw3);;</source>
     <translation>Python3 soubory (*.py *.py3);;Python3 GUI soubory (*.pyw *.pyw3);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="803"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="833"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="934"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="979"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Uživatelská nastavení projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="966"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Do souboru s uživatelskými nastaveními &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1024"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Do souboru s uživatelskými nastaveními &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1054"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1060"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Do souboru s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1089"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Do souboru s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1104"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1123"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1140"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1143"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1202"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1223"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1237"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Do souboru s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1263"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Do souboru s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1273"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1757"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1767"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3151"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3165"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2007"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be renamed.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2372"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2382"/>
     <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4882"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4896"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Kontrola verzí vypnuta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5334"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5348"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5493"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5507"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit do archivu. Ingorováno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5564"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5578"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1680"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1690"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přidat do &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1739"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1749"/>
     <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cílový adresář &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2458"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2468"/>
     <source>Create main script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2458"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2468"/>
     <source>&lt;p&gt;The mainscript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4238"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4252"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4238"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4252"/>
     <source>&amp;Load Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4256"/>
     <source>Load a diagram from file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4244"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4258"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="377"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="391"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="365"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="379"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered with Programming Language &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="267"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="281"/>
     <source>PyQt5 GUI</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="268"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="282"/>
     <source>PyQt5 Console</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4870"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4884"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found. &lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5605"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5619"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -55086,286 +55263,351 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt; {6 ?} {0}?} {1}?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="271"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="285"/>
     <source>Eric6 Plugin</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2962"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2972"/>
     <source>Create project management directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2962"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2972"/>
     <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not writable.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3988"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4002"/>
     <source>Alt+Ctrl+P</source>
     <comment>Project|Search Project File</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3994"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4008"/>
     <source>Search for a file in the project list of files.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3996"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4010"/>
     <source>&lt;b&gt;Search Project File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for a file in the project list of files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3988"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4002"/>
     <source>Search Project File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3988"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4002"/>
     <source>Search Project File...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5389"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5403"/>
     <source>Create Plugin Archives</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4286"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4300"/>
     <source>Create Plugin Archives (Snapshot)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4286"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4300"/>
     <source>Create Plugin Archives (&amp;Snapshot)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5367"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5381"/>
     <source>Select package lists:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5385"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5399"/>
     <source>Creating plugin archives...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5385"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5399"/>
     <source>Abort</source>
     <translation type="unfinished">Přerušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5385"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5399"/>
     <source>%v/%m Archives</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5401"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5415"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5392"/>
     <source>&lt;p&gt;No package list files (PKGLIST*) available or selected. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5429"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5443"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not ready yet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please rework it and delete the&apos;; initial_list&apos; line of the header.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3979"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3993"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl, *.proto) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4037"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4051"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the file type associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface, protocol or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1528"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1538"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2247"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2257"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2277"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2287"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2773"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2783"/>
     <source>Create Makefile</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2773"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2783"/>
     <source>&lt;p&gt;The makefile &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5790"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5804"/>
     <source>Execute Make</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4321"/>
+    <source>&amp;Execute Make</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4325"/>
+    <source>Perform a &apos;make&apos; run.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4327"/>
+    <source>&lt;b&gt;Execute Make&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a &apos;make&apos; run to rebuild the configured target.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5785"/>
+    <source>Test for Changes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4335"/>
+    <source>&amp;Test for Changes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4339"/>
+    <source>Question &apos;make&apos;, if a rebuild is needed.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4341"/>
+    <source>&lt;b&gt;Test for Changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This questions &apos;make&apos;, if a rebuild of the configured target is necessary.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4386"/>
+    <source>Make</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5733"/>
+    <source>The make process did not start.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5778"/>
+    <source>The make process crashed.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5788"/>
+    <source>&lt;p&gt;There are changes that require the configured make target &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; to be rebuilt.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5793"/>
+    <source>&lt;p&gt;There are changes that require the default make target to be rebuilt.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5804"/>
+    <source>The makefile contains errors.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="299"/>
+    <source>PySide2 GUI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="300"/>
+    <source>PySide2 Console</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4374"/>
+    <source>Project-T&amp;ools</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="368"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported (project type: {1}).&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="283"/>
+    <source>PyQt6 GUI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="284"/>
+    <source>PyQt6 Console</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="305"/>
+    <source>PySide6 GUI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="306"/>
+    <source>PySide6 Console</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4272"/>
+    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric plugin.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4274"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4288"/>
+    <source>Create eric plugin archive files.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4290"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archives&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates eric plugin archive files using the list of files given in a PKGLIST* file. The archive name is built from the main script name if not designated in the package list file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4305"/>
+    <source>Create eric plugin archive files (snapshot releases).</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4307"/>
-    <source>&amp;Execute Make</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4311"/>
-    <source>Perform a &apos;make&apos; run.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4313"/>
-    <source>&lt;b&gt;Execute Make&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a &apos;make&apos; run to rebuild the configured target.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5771"/>
-    <source>Test for Changes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4321"/>
-    <source>&amp;Test for Changes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4325"/>
-    <source>Question &apos;make&apos;, if a rebuild is needed.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4327"/>
-    <source>&lt;b&gt;Test for Changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This questions &apos;make&apos;, if a rebuild of the configured target is necessary.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4372"/>
-    <source>Make</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5719"/>
-    <source>The make process did not start.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5764"/>
-    <source>The make process crashed.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5774"/>
-    <source>&lt;p&gt;There are changes that require the configured make target &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; to be rebuilt.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5779"/>
-    <source>&lt;p&gt;There are changes that require the default make target to be rebuilt.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5790"/>
-    <source>The makefile contains errors.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="285"/>
-    <source>PySide2 GUI</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="286"/>
-    <source>PySide2 Console</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4360"/>
-    <source>Project-T&amp;ools</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="354"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported (project type: {1}).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="269"/>
-    <source>PyQt6 GUI</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="270"/>
-    <source>PyQt6 Console</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="291"/>
-    <source>PySide6 GUI</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="292"/>
-    <source>PySide6 Console</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4258"/>
-    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric plugin.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4260"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4274"/>
-    <source>Create eric plugin archive files.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4276"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archives&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates eric plugin archive files using the list of files given in a PKGLIST* file. The archive name is built from the main script name if not designated in the package list file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4291"/>
-    <source>Create eric plugin archive files (snapshot releases).</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4293"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archives (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates eric plugin archive files using the list of files given in the PKGLIST* file. The archive name is built from the main script name if not designated in the package list file. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5457"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5471"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5512"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5526"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric plugin archive files were created with some errors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="5520"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="5534"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric plugin archive files were created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="833"/>
+    <source>Read Project File</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="934"/>
+    <source>Save Project File</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="979"/>
+    <source>Read User Project Properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1029"/>
+    <source>Read Project Session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1072"/>
+    <source>Save Project Session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1104"/>
+    <source>Delete Project Session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1140"/>
+    <source>Read Tasks</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1223"/>
+    <source>Read Debugger Properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1240"/>
+    <source>Save Debugger Properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1273"/>
+    <source>Delete Debugger Properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3149"/>
+    <source>Project Files (*.epj);;XML Project Files (*.e4p)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3141"/>
+    <source>Project Files (*.epj)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4049"/>
+    <source>Show the project file type associations</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ProjectBaseBrowser</name>
@@ -55620,6 +55862,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>ProjectFile</name>
+  <message>
+    <location filename="../Project/ProjectFile.py" line="72"/>
+    <source>Save Project File</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/ProjectFile.py" line="72"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/ProjectFile.py" line="98"/>
+    <source>Read Project File</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/ProjectFile.py" line="98"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>ProjectFormsBrowser</name>
   <message>
     <location filename="../Project/ProjectFormsBrowser.py" line="1005"/>
@@ -56256,19 +56521,14 @@
     <translation>Vybrat, jestliže se resources mají při spuštění automaticky kompilovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="37"/>
-    <source>XML</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="43"/>
     <source>Select, if a timestamp should be written to all project related XML files</source>
-    <translation>Vybrat, má-li se uložit timestamp do všech XML souborů projektu</translation>
+    <translation type="obsolete">Vybrat, má-li se uložit timestamp do všech XML souborů projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="46"/>
     <source>Include timestamp in project related XML files</source>
-    <translation>Vložit timestamp do XML souborů projektu</translation>
+    <translation type="obsolete">Vložit timestamp do XML souborů projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="56"/>
@@ -56375,6 +56635,21 @@
     <source>Restart Shell for project upon opening</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="37"/>
+    <source>Files</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="43"/>
+    <source>Select, if a timestamp should be written to all Project files</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ProjectPage.ui" line="46"/>
+    <source>Include timestamp in Project files</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ProjectProtocolsBrowser</name>
@@ -64589,6 +64864,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>SessionFile</name>
+  <message>
+    <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="229"/>
+    <source>Save Session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="229"/>
+    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="255"/>
+    <source>Read Session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="255"/>
+    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>SessionManager</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Session/SessionManager.py" line="286"/>
@@ -66288,24 +66586,34 @@
 <context>
   <name>Shortcuts</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/Shortcuts.py" line="216"/>
+    <location filename="../Preferences/Shortcuts.py" line="225"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/Shortcuts.py" line="250"/>
+    <location filename="../Preferences/Shortcuts.py" line="272"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Importovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/Shortcuts.py" line="250"/>
     <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts could not be read from file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Klávesové zkratky se ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo načíst.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Klávesové zkratky se ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/Shortcuts.py" line="216"/>
     <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts could not be written to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Klávesové zkratky nelze do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zapsat.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Klávesové zkratky nelze do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zapsat.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/Shortcuts.py" line="225"/>
+    <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/Shortcuts.py" line="272"/>
+    <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -66469,6 +66777,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>ShortcutsFile</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ShortcutsFile.py" line="167"/>
+    <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
+    <translation type="unfinished">Exportovat klávesové zkratky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ShortcutsFile.py" line="167"/>
+    <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ShortcutsFile.py" line="196"/>
+    <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ShortcutsFile.py" line="196"/>
+    <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>SingleApplicationServer</name>
   <message>
     <location filename="../Toolbox/SingleApplication.py" line="70"/>
@@ -75187,12 +75518,12 @@
     <translation>&amp;Změnit šířky sloupců</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="646"/>
+    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="657"/>
     <source>Activate task filter</source>
     <translation>Aktivovat filtr úloh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="646"/>
+    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="657"/>
     <source>The task filter doesn&apos;t have any active filters. Do you want to configure the filter settings?</source>
     <translation>Filtr úloh nemá žádný aktivní. Chcete konfigurovat nastavení filtru?</translation>
   </message>
@@ -75202,12 +75533,12 @@
     <translation>Znovu vygene&amp;rovat úlohy projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="718"/>
+    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="729"/>
     <source>Extracting project tasks...</source>
     <translation>Extrahovat úlohy projektu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="718"/>
+    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="729"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Přerušit</translation>
   </message>
@@ -75222,7 +75553,7 @@
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="727"/>
+    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="738"/>
     <source>Extracting project tasks...
 {0}</source>
     <translation>Extrahování úloh projektu....{0}</translation>
@@ -75233,12 +75564,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="678"/>
+    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="689"/>
     <source>Scan Filter Patterns</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="678"/>
+    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="689"/>
     <source>Enter filename patterns of files to be excluded separated by a comma:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -75248,12 +75579,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="718"/>
+    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="729"/>
     <source>%v/%m Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="722"/>
+    <location filename="../Tasks/TaskViewer.py" line="733"/>
     <source>Tasks</source>
     <translation type="unfinished">Úlohy</translation>
   </message>
@@ -75279,6 +75610,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>TasksFile</name>
+  <message>
+    <location filename="../Tasks/TasksFile.py" line="95"/>
+    <source>Save Tasks</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Tasks/TasksFile.py" line="95"/>
+    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Tasks/TasksFile.py" line="121"/>
+    <source>Read Tasks</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Tasks/TasksFile.py" line="121"/>
+    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>TasksPage</name>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/TasksPage.ui" line="17"/>
@@ -75354,12 +75708,12 @@
 <context>
   <name>TemplateGroup</name>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="95"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="97"/>
     <source>Add Template</source>
     <translation>Přidat šablonu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="95"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="97"/>
     <source>&lt;p&gt;The group &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already contains a template named &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Skupina &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již obsahuje šablonu se jménem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -75510,135 +75864,178 @@
 <context>
   <name>TemplateViewer</name>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="399"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="401"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>Použít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="402"/>
-    <source>Add entry...</source>
-    <translation>Přidat záznam...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="418"/>
-    <source>Add group...</source>
-    <translation>Přidat skupinu...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="404"/>
-    <source>Edit...</source>
-    <translation>Editovat...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="405"/>
-    <source>Remove</source>
-    <translation>Odebrat</translation>
+    <source>Add entry...</source>
+    <translation>Přidat záznam...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="420"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="421"/>
-    <source>Import...</source>
-    <translation>Import...</translation>
+    <source>Add group...</source>
+    <translation>Přidat skupinu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="406"/>
+    <source>Edit...</source>
+    <translation>Editovat...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="407"/>
+    <source>Remove</source>
+    <translation>Odebrat</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="422"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="423"/>
+    <source>Import...</source>
+    <translation>Import...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="424"/>
     <source>Export...</source>
     <translation>Export...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="426"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="428"/>
     <source>Help about Templates...</source>
     <translation>Nápověda o šablonách...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="535"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="539"/>
     <source>Remove Template</source>
     <translation>Odebrat šablonu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="562"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="566"/>
     <source>Import Templates</source>
     <translation>Importovat šablony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="576"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="599"/>
     <source>Export Templates</source>
     <translation>Exportovat šablony</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="576"/>
     <source>Templates Files (*.e4c);; All Files (*)</source>
-    <translation>Soubory šablon (*.e4c);; Všechny soubory (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="616"/>
+    <translation type="obsolete">Soubory šablon (*.e4c);; Všechny soubory (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="634"/>
     <source>Template Help</source>
     <translation>Nápověda šablony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="871"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="889"/>
     <source>Edit Template Group</source>
     <translation>Editovat skupinu šablon</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="965"/>
     <source>Save templates</source>
-    <translation>Uložit šablony</translation>
+    <translation type="obsolete">Uložit šablony</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="999"/>
     <source>Read templates</source>
-    <translation>Načíst šablony</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="429"/>
+    <translation type="obsolete">Načíst šablony</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="431"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="535"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="539"/>
     <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Opravdu chcete odebrat &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="871"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="889"/>
     <source>&lt;p&gt;A template group with the name &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Skupina šablon se jménem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="965"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="990"/>
     <source>&lt;p&gt;The templates file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru se šablonami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="999"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="1034"/>
     <source>&lt;p&gt;The templates file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor se šablonami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="616"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="634"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Template groups&lt;/b&gt; are a means of grouping individual templates. Groups have an attribute that specifies, which programming language they apply for. In order to add template entries, at least one group has to be defined.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Template entries&lt;/b&gt; are the actual templates. They are grouped by the template groups. Help about how to define them is available in the template edit dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="424"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="426"/>
     <source>Reload</source>
     <translation type="unfinished">Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="597"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="615"/>
     <source>Reload Templates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="597"/>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="615"/>
     <source>The templates contain unsaved changes. Shall these changes be discarded?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="582"/>
+    <source>Templates Files (*.ecj);;XML Templates Files (*.e4c);;All Files (*)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="599"/>
+    <source>&lt;p&gt;The templates file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="990"/>
+    <source>Save Templates</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplateViewer.py" line="1034"/>
+    <source>Read Templates</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>TemplatesFile</name>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplatesFile.py" line="81"/>
+    <source>Save Templates</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplatesFile.py" line="81"/>
+    <source>&lt;p&gt;The templates file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplatesFile.py" line="107"/>
+    <source>Read Templates</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Templates/TemplatesFile.py" line="107"/>
+    <source>&lt;p&gt;The templates file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>TemplatesPage</name>
@@ -78399,568 +78796,568 @@
 <context>
   <name>UserInterface</name>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="276"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="280"/>
     <source>Generating Main User Interface...</source>
     <translation>Generování hlavního uživatelského rozhraní...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="326"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="330"/>
     <source>Setting up connections...</source>
     <translation>Nastavení připojení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="571"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="575"/>
     <source>Initializing Tools...</source>
     <translation>Inicializace nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="581"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="585"/>
     <source>Registering Objects...</source>
     <translation>Registrování objektů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="614"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="622"/>
     <source>Initializing Actions...</source>
     <translation>Inicializace akcí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="616"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="624"/>
     <source>Initializing Menus...</source>
     <translation>Inicializace menu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="618"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="626"/>
     <source>Initializing Toolbars...</source>
     <translation>Inicializace nástrojových lišt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="620"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="628"/>
     <source>Initializing Statusbar...</source>
     <translation>Inicializace statusbaru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="647"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="655"/>
     <source>Initializing Single Application Server...</source>
     <translation>Inicializace jednouživatelského aplikačního serveru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1735"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1743"/>
     <source>Project-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1770"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1778"/>
     <source>Debug-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1822"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1830"/>
     <source>Log-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč logu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1840"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1848"/>
     <source>Task-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč úloh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1859"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1867"/>
     <source>Template-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1788"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1796"/>
     <source>Shell</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1805"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1813"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Browser souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1623"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1631"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1623"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1631"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1623"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1631"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1629"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1637"/>
     <source>Quit the IDE</source>
     <translation>Ukončit IDE</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1630"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1638"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This quits the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ukončit IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončí se IDE. Nejdříve by se měly uložit neuložené změny. Python programy běžící v debug procesu budou ukončeny a nastavení budou uložena.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1701"/>
-    <source>Edit Profile</source>
-    <translation>Editační profil</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1707"/>
-    <source>Activate the edit view profile</source>
-    <translation>Aktivovat profil editace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1709"/>
+    <source>Edit Profile</source>
+    <translation>Editační profil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1715"/>
+    <source>Activate the edit view profile</source>
+    <translation>Aktivovat profil editace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1717"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Edit View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editační profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivování skupiny &apos;Editační profil&apos;. Okna, která se v tomto profilu zobrazí lze nastavit v dialogu &apos;Konfigurace profilu pohledů&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1718"/>
-    <source>Debug Profile</source>
-    <translation>Debugovací profil</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1724"/>
-    <source>Activate the debug view profile</source>
-    <translation>Aktivovat debugovací profil</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1726"/>
+    <source>Debug Profile</source>
+    <translation>Debugovací profil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1732"/>
+    <source>Activate the debug view profile</source>
+    <translation>Aktivovat debugovací profil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1734"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Debug View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovací profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivování skupiny &apos;Debugovací profil&apos;. Okna, která se v tomto profilu zobrazí lze nastavit v dialogu &apos;Konfigurace profilu pohledů&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1735"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1743"/>
     <source>&amp;Project-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč &amp;projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1735"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1743"/>
     <source>Alt+Shift+P</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1770"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1778"/>
     <source>Alt+Shift+D</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1788"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1796"/>
     <source>&amp;Shell</source>
     <translation>&amp;Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1788"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1796"/>
     <source>Alt+Shift+S</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1805"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1813"/>
     <source>Alt+Shift+F</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1822"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1830"/>
     <source>Alt+Shift+G</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1840"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1848"/>
     <source>Alt+Shift+T</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1752"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1760"/>
     <source>Alt+Shift+M</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2107"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2115"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2107"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2115"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2107"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2115"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2113"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2121"/>
     <source>Context sensitive help</source>
     <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2114"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2122"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2125"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2133"/>
     <source>Helpviewer</source>
     <translation>Prohlížeč nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2125"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2133"/>
     <source>&amp;Helpviewer...</source>
     <translation>Pro&amp;hlížeč nápovědy...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2125"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2133"/>
     <source>F1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2131"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2139"/>
     <source>Open the helpviewer window</source>
     <translation>Otevřít okno prohlížeče nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2151"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2159"/>
     <source>Show Versions</source>
     <translation>Zobrazit verze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2151"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2159"/>
     <source>Show &amp;Versions</source>
     <translation>Zobrazit &amp;verze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2155"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2163"/>
     <source>Display version information</source>
     <translation>Zobrazit informace o verzích</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2157"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2165"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Versions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display version information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit verze&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o verzích.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2167"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2175"/>
     <source>Check for Updates</source>
     <translation>Zjistit aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2164"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2172"/>
     <source>Check for &amp;Updates...</source>
     <translation>Zjistit akt&amp;ualizace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3814"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3822"/>
     <source>Report Bug</source>
     <translation>Reportovat Bugy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2216"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2224"/>
     <source>Report &amp;Bug...</source>
     <translation>Reportovat &amp;Bugy...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2220"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2228"/>
     <source>Report a bug</source>
     <translation>Reportovat bug</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2221"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2229"/>
     <source>&lt;b&gt;Report Bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to report a bug.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reportovat bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialog pro reportování bugu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3353"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3361"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2243"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2251"/>
     <source>&amp;Unittest...</source>
     <translation>&amp;Unittest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2248"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2256"/>
     <source>Start unittest dialog</source>
     <translation>Otevřít dialog unittestu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2249"/>
-    <source>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform unit tests. The dialog gives you the ability to select and run a unittest suite.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provést unittesty. V dialogovém okně se nastaví který test se má provést.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2257"/>
+    <source>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform unit tests. The dialog gives you the ability to select and run a unittest suite.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provést unittesty. V dialogovém okně se nastaví který test se má provést.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2265"/>
     <source>Unittest Restart</source>
     <translation>Restart unittestu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2257"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2265"/>
     <source>&amp;Restart Unittest...</source>
     <translation>&amp;Restart unittestu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2262"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2270"/>
     <source>Restart last unittest</source>
     <translation>Restart posledního unittestu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2263"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2271"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restart the unittest performed last.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Restart unittestu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restartuje se poslední provedený unittest.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2287"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2295"/>
     <source>Unittest Script</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2287"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2295"/>
     <source>Unittest &amp;Script...</source>
     <translation>Unittest &amp;Script...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2292"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2300"/>
     <source>Run unittest with current script</source>
     <translation>Spustit unittest s aktuálním skriptem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2294"/>
-    <source>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current script.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním skriptem.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2302"/>
-    <source>Unittest Project</source>
-    <translation>Unittest Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2302"/>
+    <source>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current script.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním skriptem.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2310"/>
+    <source>Unittest Project</source>
+    <translation>Unittest Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2310"/>
     <source>Unittest &amp;Project...</source>
     <translation>Unittest &amp;Projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2307"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2315"/>
     <source>Run unittest with current project</source>
     <translation>Spustit unittest s aktuálním projektem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2309"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2317"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Unittest projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním projektem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2370"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2378"/>
     <source>UI Previewer</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2370"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2378"/>
     <source>&amp;UI Previewer...</source>
     <translation>&amp;UI Previewer...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2375"/>
-    <source>Start the UI Previewer</source>
-    <translation>Spustit UI Previewer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2376"/>
-    <source>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the UI Previewer.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit UI Previewer.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2383"/>
-    <source>Translations Previewer</source>
-    <translation>Náhled překladů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2383"/>
+    <source>Start the UI Previewer</source>
+    <translation>Spustit UI Previewer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2384"/>
+    <source>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the UI Previewer.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit UI Previewer.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2391"/>
+    <source>Translations Previewer</source>
+    <translation>Náhled překladů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2391"/>
     <source>&amp;Translations Previewer...</source>
     <translation>Náhled &amp;překladů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2388"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2396"/>
     <source>Start the Translations Previewer</source>
     <translation>Spustit Previewer překladů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2390"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2398"/>
     <source>&lt;b&gt;Translations Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the Translations Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Previewer překladů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Previewer překladů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2397"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2405"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2397"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2405"/>
     <source>&amp;Compare Files...</source>
     <translation>&amp;Porovnat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2415"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2423"/>
     <source>Compare two files</source>
     <translation>Porovnat dva soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2403"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2411"/>
     <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání dvou souborů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2410"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2418"/>
     <source>Compare Files side by side</source>
     <translation>Porovnat soubory stranu proti straně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2416"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2424"/>
     <source>&lt;b&gt;Compare Files side by side&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files and show the result side by side.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory stranu proti straně&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání souborů a zobrazení rozdílů strany proti straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2508"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2516"/>
     <source>Preferences</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2508"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2516"/>
     <source>&amp;Preferences...</source>
     <translation>Na&amp;stavení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2513"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2521"/>
     <source>Set the prefered configuration</source>
     <translation>Nastavení konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2515"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2523"/>
     <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upravit konfiguraci aplikace podle požadavků uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2552"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2560"/>
     <source>Reload APIs</source>
     <translation>Obnovit API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2552"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2560"/>
     <source>Reload &amp;APIs</source>
     <translation>Obnovit &amp;API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2556"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2564"/>
     <source>Reload the API information</source>
     <translation>Obnovit API nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2558"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2566"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reload the API information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obnovit API&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obnovit API nastavení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2581"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2589"/>
     <source>View Profiles</source>
     <translation>Profily pohledů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2581"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2589"/>
     <source>&amp;View Profiles...</source>
     <translation>Profily &amp;pohledů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2586"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2594"/>
     <source>Configure view profiles</source>
     <translation>Konfigurace profilů pohledů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2588"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2596"/>
     <source>&lt;b&gt;View Profiles&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the view profiles. With this dialog you may set the visibility of the various windows for the predetermined view profiles.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profily pohledů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace profilu pohledů. V tomto dialogu můžete nastavit zobrazování různých typů pohledů - editačních oken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2613"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2621"/>
     <source>Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2613"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2621"/>
     <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
     <translation>Klávesové &amp;zkratky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2618"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2626"/>
     <source>Set the keyboard shortcuts</source>
     <translation>Nastavení klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2620"/>
-    <source>&lt;b&gt;Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the keyboard shortcuts of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6287"/>
-    <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
-    <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2628"/>
+    <source>&lt;b&gt;Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the keyboard shortcuts of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6314"/>
+    <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
+    <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2636"/>
     <source>&amp;Export Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Exportovat klávesové zkratky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2633"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2641"/>
     <source>Export the keyboard shortcuts</source>
     <translation>Export klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2635"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2643"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Export klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportují se klávesové zkratky z aplikace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6311"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6330"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2642"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2650"/>
     <source>&amp;Import Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Import klávesových zkratek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2647"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2655"/>
     <source>Import the keyboard shortcuts</source>
     <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2649"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2657"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Import klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Do aplikace se importují klávesové zkratky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2707"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2715"/>
     <source>Activate current editor</source>
     <translation>Aktivovat aktuální editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2707"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2715"/>
     <source>Alt+Shift+E</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2717"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2725"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2726"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2734"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -78990,7 +79387,7 @@
     <translation type="obsolete">Otevřít PyQt4 dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2940"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2948"/>
     <source>Eric API Documentation</source>
     <translation>Eric API dokumentace</translation>
   </message>
@@ -79000,62 +79397,62 @@
     <translation type="obsolete">&amp;Eric API dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2944"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2952"/>
     <source>Open Eric API Documentation</source>
     <translation>Otevřít Eric API dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3145"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3153"/>
     <source>&amp;Unittest</source>
     <translation>&amp;Unittest</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3089"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3097"/>
     <source>E&amp;xtras</source>
     <translation>E&amp;xtra funkce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3162"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3170"/>
     <source>Select Tool Group</source>
     <translation>Vybrat skupinu nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3173"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3181"/>
     <source>Se&amp;ttings</source>
     <translation>Nas&amp;tavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3203"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3211"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>O&amp;kno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3264"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3272"/>
     <source>&amp;Toolbars</source>
     <translation>&amp;Toolbary</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3278"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3286"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3352"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3360"/>
     <source>Tools</source>
     <translation>Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3354"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3362"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5216"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5224"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3356"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3364"/>
     <source>Profiles</source>
     <translation>Profily</translation>
   </message>
@@ -79065,27 +79462,27 @@
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Čísla verzí&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7255"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7280"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3814"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3822"/>
     <source>Email address or mail server address is empty. Please configure your Email settings in the Preferences Dialog.</source>
     <translation>Emailová adresa nebo mail server adresa jsou prázdné. Prosím, nastavte váš email v dialogovém okně Nastavení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4215"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4223"/>
     <source>Configure Tool Groups ...</source>
     <translation>Konfigurace Skupin nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4219"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4227"/>
     <source>Configure current Tool Group ...</source>
     <translation>Konfigurace aktuální skupiny nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4170"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4178"/>
     <source>&amp;Builtin Tools</source>
     <translation>&amp;Vestavěné nástroje</translation>
   </message>
@@ -79095,32 +79492,32 @@
     <translation type="obsolete">V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5344"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5352"/>
     <source>Problem</source>
     <translation>Problém</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5539"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5547"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5216"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5224"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Aktuálně není vybrán žádný prohlížeč. Prosím otevřete Nastavení a nějaký vyberte.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5250"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5258"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit prohlížeč nápovědy.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5879"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5887"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Dokumentace chybí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5862"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5870"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Dokumentace</translation>
   </message>
@@ -79132,470 +79529,470 @@
   <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6481"/>
     <source>Save tasks</source>
-    <translation>Uložit úlohy</translation>
+    <translation type="obsolete">Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6510"/>
     <source>Read tasks</source>
-    <translation>Načíst úlohy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6873"/>
+    <translation type="obsolete">Načíst úlohy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6898"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7216"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7241"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Chyba během zjišťování aktualizací</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7197"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7222"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Byla nalezena aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2570"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2578"/>
     <source>Show external tools</source>
     <translation>Zobrazit externí nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2565"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2573"/>
     <source>Show external &amp;tools</source>
     <translation>Zobrazit externí nás&amp;troje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7216"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7241"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Kontrolu updatů nelze provést.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7038"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7063"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7292"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7317"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Spuštěno poprvé</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="269"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="273"/>
     <source>Initializing Plugin Manager...</source>
     <translation>Inicializace Plugin manažera...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3126"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3134"/>
     <source>P&amp;lugins</source>
     <translation>P&amp;luginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3357"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3365"/>
     <source>Plugins</source>
     <translation>Pluginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2744"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2752"/>
     <source>Plugin Infos</source>
     <translation>Plugin Infa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2748"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2756"/>
     <source>Show Plugin Infos</source>
     <translation>Zobrazit Plugin infa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2749"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2757"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Infos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that show some information about loaded plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugin Infa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog, který zobrazí informace o načtených pluginech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2744"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2752"/>
     <source>&amp;Plugin Infos...</source>
     <translation>&amp;Plugin Infa...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4187"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4195"/>
     <source>&amp;Plugin Tools</source>
     <translation>&amp;Plugin nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2775"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2783"/>
     <source>Uninstall Plugin</source>
     <translation>Odinstalovat plugin</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2778"/>
+    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
+    <translation>&amp;Odinstalovat plugin...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2784"/>
+    <source>&lt;b&gt;Uninstall Plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to uninstall a plugin.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Odinstalovat plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odinstalaci pluginu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4344"/>
+    <source>&amp;Show all</source>
+    <translation>&amp;Zobrazit vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4346"/>
+    <source>&amp;Hide all</source>
+    <translation>&amp;Skrýt vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="665"/>
+    <source>Activating Plugins...</source>
+    <translation>Aktivace pluginů...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3107"/>
+    <source>Wi&amp;zards</source>
+    <translation>&amp;Průvodci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2183"/>
+    <source>Show downloadable versions</source>
+    <translation>Zobrazit verze ke stažení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2183"/>
+    <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
+    <translation>Zobrazit verze pro &amp;download...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2187"/>
+    <source>Show the versions available for download</source>
+    <translation>Zobrazit dostupné verze ke stažení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7265"/>
+    <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
+    <translation>&lt;h3&gt;Dostupné verze&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2791"/>
+    <source>Plugin Repository</source>
+    <translation>Repozitář pluginů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2791"/>
+    <source>Plugin &amp;Repository...</source>
+    <translation>&amp;Repozitář pluginů...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2796"/>
+    <source>Show Plugins available for download</source>
+    <translation>Zobrazit pluginy dostupné ke stažení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2798"/>
+    <source>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that shows a list of plugins available on the Internet.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Repozitář pluginů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialog, který zobrazí seznam pluginů dostupných ke stažení přes internet.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2770"/>
-    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
-    <translation>&amp;Odinstalovat plugin...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2776"/>
-    <source>&lt;b&gt;Uninstall Plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to uninstall a plugin.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Odinstalovat plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odinstalaci pluginu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4336"/>
-    <source>&amp;Show all</source>
-    <translation>&amp;Zobrazit vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4338"/>
-    <source>&amp;Hide all</source>
-    <translation>&amp;Skrýt vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="657"/>
-    <source>Activating Plugins...</source>
-    <translation>Aktivace pluginů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3099"/>
-    <source>Wi&amp;zards</source>
-    <translation>&amp;Průvodci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2175"/>
-    <source>Show downloadable versions</source>
-    <translation>Zobrazit verze ke stažení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2175"/>
-    <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
-    <translation>Zobrazit verze pro &amp;download...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2179"/>
-    <source>Show the versions available for download</source>
-    <translation>Zobrazit dostupné verze ke stažení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7240"/>
-    <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
-    <translation>&lt;h3&gt;Dostupné verze&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2783"/>
-    <source>Plugin Repository</source>
-    <translation>Repozitář pluginů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2783"/>
-    <source>Plugin &amp;Repository...</source>
-    <translation>&amp;Repozitář pluginů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2788"/>
-    <source>Show Plugins available for download</source>
-    <translation>Zobrazit pluginy dostupné ke stažení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2790"/>
-    <source>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that shows a list of plugins available on the Internet.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Repozitář pluginů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialog, který zobrazí seznam pluginů dostupných ke stažení přes internet.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2762"/>
     <source>Install Plugins</source>
     <translation>Instalovat pluginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2757"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2765"/>
     <source>&amp;Install Plugins...</source>
     <translation>&amp;Instalovat pluginy...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2763"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2771"/>
     <source>&lt;b&gt;Install Plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to install or update plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Instalovat pluginy...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro instalaci nebo aktualizaci pluginů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2442"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2450"/>
     <source>Mini Editor</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2445"/>
+    <source>Mini &amp;Editor...</source>
+    <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2451"/>
+    <source>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog with a simplified editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Mini editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se okno s jednoduchým editorem&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2606"/>
+    <source>Toolbars</source>
+    <translation>Lišty nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2606"/>
+    <source>Tool&amp;bars...</source>
+    <translation>&amp;Lišty nástrojů...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2611"/>
+    <source>Configure toolbars</source>
+    <translation>Konfigurace lišt nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2612"/>
+    <source>&lt;b&gt;Toolbars&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the toolbars. With this dialog you may change the actions shown on the various toolbars and define your own toolbars.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Listy nástrojů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace lišt nástrojů. S tímto dialogem můžete změnit akce zobrazené v různých nástrojových lištách nebo definovat své vlastní nástrojové lišty.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="681"/>
+    <source>Restoring Toolbarmanager...</source>
+    <translation>Obnovit manažer nástrojových lišt...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5492"/>
+    <source>External Tools</source>
+    <translation>Externí nástroje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1760"/>
+    <source>Multiproject-Viewer</source>
+    <translation>Prohlížeč multiprojektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1760"/>
+    <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
+    <translation>Prohlížeč &amp;multiprojektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1668"/>
+    <source>Save session</source>
+    <translation>Uložit relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6612"/>
+    <source>Read session</source>
+    <translation>Načíst relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3541"/>
+    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors encoding.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální kódování editorů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3555"/>
+    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the current editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2236"/>
+    <source>Request Feature</source>
+    <translation>Požadavek na vlastnost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2236"/>
+    <source>Request &amp;Feature...</source>
+    <translation>&amp;Požadavek na vlastnost...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2240"/>
+    <source>Send a feature request</source>
+    <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2242"/>
+    <source>&lt;b&gt;Request Feature...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to send a feature request.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Požadavek na vlastnost...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odeslání požadavku.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3534"/>
+    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors language.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální jazyk editoru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3562"/>
+    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje číslo řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3569"/>
+    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje pozici kurzoru v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1910"/>
+    <source>Horizontal Toolbox</source>
+    <translation>Vodorovná nástrojová lišta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1910"/>
+    <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
+    <translation>&amp;Horizontální lista nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1914"/>
+    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
+    <translation>Přepnout na vodorovnou lištu nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1916"/>
+    <source>&lt;b&gt;Toggle the Horizontal Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Horizontal Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přepnout vodorovnou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je vodorovná nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4142"/>
+    <source>Restart application</source>
+    <translation>Restartovat aplikaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4142"/>
+    <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
+    <translation>Aplikace potřebuje restartovat. Má se provést nyní?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1867"/>
+    <source>Alt+Shift+A</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3143"/>
+    <source>Configure...</source>
+    <translation>Konfigurovat...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3548"/>
+    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors eol setting.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje eol nastavení v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2743"/>
+    <source>Switch between tabs</source>
+    <translation>Přepnout mezi taby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2743"/>
+    <source>Ctrl+1</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2532"/>
+    <source>Export Preferences</source>
+    <translation>Exportovat předvolby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2532"/>
+    <source>E&amp;xport Preferences...</source>
+    <translation>E&amp;xportovat předvolby...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2537"/>
+    <source>Export the current configuration</source>
+    <translation>Export aktuální konfigurace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2539"/>
+    <source>&lt;b&gt;Export Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the current configuration to a file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Export předvoleb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export aktuální konfigurace do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2546"/>
+    <source>Import Preferences</source>
+    <translation>Import předvoleb</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2546"/>
+    <source>I&amp;mport Preferences...</source>
+    <translation>I&amp;mport předvoleb...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2551"/>
+    <source>Import a previously exported configuration</source>
+    <translation>Import dříve exportované konfigurace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2553"/>
+    <source>&lt;b&gt;Import Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import a previously exported configuration.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Import předvoleb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import dříve exportované konfigurace.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2725"/>
+    <source>Show next</source>
+    <translation>Zobrazit další</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2734"/>
+    <source>Show previous</source>
+    <translation>Zobrazit předchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1924"/>
+    <source>Left Sidebar</source>
+    <translation>Levé menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1924"/>
+    <source>&amp;Left Sidebar</source>
+    <translation>&amp;Levé menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1928"/>
+    <source>Toggle the left sidebar window</source>
+    <translation>Přepnout okno levého menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1929"/>
+    <source>&lt;b&gt;Toggle the left sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the left sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno levého menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno levého menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1951"/>
+    <source>Bottom Sidebar</source>
+    <translation>Dolní menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1951"/>
+    <source>&amp;Bottom Sidebar</source>
+    <translation>&amp;Dolní menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1955"/>
+    <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
+    <translation>Přepnout okno dolního menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1957"/>
+    <source>&lt;b&gt;Toggle the bottom sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the bottom sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno dolního menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno dolního menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1778"/>
+    <source>&amp;Debug-Viewer</source>
+    <translation>Prohlížeč &amp;debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2432"/>
+    <source>SQL Browser</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2432"/>
+    <source>SQL &amp;Browser...</source>
+    <translation>SQL &amp;Browser...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2437"/>
-    <source>Mini &amp;Editor...</source>
-    <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2443"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog with a simplified editor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mini editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se okno s jednoduchým editorem&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2598"/>
-    <source>Toolbars</source>
-    <translation>Lišty nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2598"/>
-    <source>Tool&amp;bars...</source>
-    <translation>&amp;Lišty nástrojů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2603"/>
-    <source>Configure toolbars</source>
-    <translation>Konfigurace lišt nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2604"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toolbars&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the toolbars. With this dialog you may change the actions shown on the various toolbars and define your own toolbars.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Listy nástrojů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace lišt nástrojů. S tímto dialogem můžete změnit akce zobrazené v různých nástrojových lištách nebo definovat své vlastní nástrojové lišty.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="673"/>
-    <source>Restoring Toolbarmanager...</source>
-    <translation>Obnovit manažer nástrojových lišt...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5484"/>
-    <source>External Tools</source>
-    <translation>Externí nástroje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1752"/>
-    <source>Multiproject-Viewer</source>
-    <translation>Prohlížeč multiprojektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1752"/>
-    <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
-    <translation>Prohlížeč &amp;multiprojektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6606"/>
-    <source>Save session</source>
-    <translation>Uložit relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6590"/>
-    <source>Read session</source>
-    <translation>Načíst relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3533"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors encoding.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální kódování editorů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3547"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the current editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2228"/>
-    <source>Request Feature</source>
-    <translation>Požadavek na vlastnost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2228"/>
-    <source>Request &amp;Feature...</source>
-    <translation>&amp;Požadavek na vlastnost...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2232"/>
-    <source>Send a feature request</source>
-    <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2234"/>
-    <source>&lt;b&gt;Request Feature...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to send a feature request.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Požadavek na vlastnost...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odeslání požadavku.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3526"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors language.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální jazyk editoru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3554"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje číslo řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3561"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje pozici kurzoru v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1902"/>
-    <source>Horizontal Toolbox</source>
-    <translation>Vodorovná nástrojová lišta</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1902"/>
-    <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
-    <translation>&amp;Horizontální lista nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1906"/>
-    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
-    <translation>Přepnout na vodorovnou lištu nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1908"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the Horizontal Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Horizontal Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přepnout vodorovnou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je vodorovná nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4134"/>
-    <source>Restart application</source>
-    <translation>Restartovat aplikaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4134"/>
-    <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
-    <translation>Aplikace potřebuje restartovat. Má se provést nyní?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1859"/>
-    <source>Alt+Shift+A</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3135"/>
-    <source>Configure...</source>
-    <translation>Konfigurovat...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3540"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors eol setting.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje eol nastavení v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2735"/>
-    <source>Switch between tabs</source>
-    <translation>Přepnout mezi taby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2735"/>
-    <source>Ctrl+1</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2524"/>
-    <source>Export Preferences</source>
-    <translation>Exportovat předvolby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2524"/>
-    <source>E&amp;xport Preferences...</source>
-    <translation>E&amp;xportovat předvolby...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2529"/>
-    <source>Export the current configuration</source>
-    <translation>Export aktuální konfigurace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2531"/>
-    <source>&lt;b&gt;Export Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the current configuration to a file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Export předvoleb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export aktuální konfigurace do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2538"/>
-    <source>Import Preferences</source>
-    <translation>Import předvoleb</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2538"/>
-    <source>I&amp;mport Preferences...</source>
-    <translation>I&amp;mport předvoleb...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2543"/>
-    <source>Import a previously exported configuration</source>
-    <translation>Import dříve exportované konfigurace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2545"/>
-    <source>&lt;b&gt;Import Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import a previously exported configuration.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Import předvoleb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import dříve exportované konfigurace.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2717"/>
-    <source>Show next</source>
-    <translation>Zobrazit další</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2726"/>
-    <source>Show previous</source>
-    <translation>Zobrazit předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1916"/>
-    <source>Left Sidebar</source>
-    <translation>Levé menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1916"/>
-    <source>&amp;Left Sidebar</source>
-    <translation>&amp;Levé menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1920"/>
-    <source>Toggle the left sidebar window</source>
-    <translation>Přepnout okno levého menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1921"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the left sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the left sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno levého menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno levého menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1943"/>
-    <source>Bottom Sidebar</source>
-    <translation>Dolní menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1943"/>
-    <source>&amp;Bottom Sidebar</source>
-    <translation>&amp;Dolní menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1947"/>
-    <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
-    <translation>Přepnout okno dolního menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1949"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle the bottom sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the bottom sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno dolního menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno dolního menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1770"/>
-    <source>&amp;Debug-Viewer</source>
-    <translation>Prohlížeč &amp;debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2424"/>
-    <source>SQL Browser</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2424"/>
-    <source>SQL &amp;Browser...</source>
-    <translation>SQL &amp;Browser...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2429"/>
     <source>Browse a SQL database</source>
     <translation>Procházet SQL databázi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2430"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2438"/>
     <source>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse a SQL database.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Procházet SQL databázi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2479"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2487"/>
     <source>Icon Editor</source>
     <translation>Editor ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2479"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2487"/>
     <source>&amp;Icon Editor...</source>
     <translation>Editor &amp;ikon...</translation>
   </message>
@@ -79620,577 +80017,572 @@
     <translation type="obsolete">Otevřít PySide dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1589"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1597"/>
     <source>{0} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - Pasivní mód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1596"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1604"/>
     <source>{0} - {1} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - {1} - pasivní mód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1600"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1608"/>
     <source>{0} - {1} - {2} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - {1} - {2} - pasivní mód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3632"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3640"/>
     <source>External Tools/{0}</source>
     <translation>Externí nástroje/{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5344"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5352"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; neexistuje nebo má nulovou délku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5069"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5077"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Designer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Designer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5139"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5147"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5183"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5191"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5230"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5238"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit aktuální prohlížeč.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5300"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5308"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit UI Previewer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5357"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5365"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Previewer překladů.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5380"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5388"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start SQL Browser.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit SQL Browser.&lt;br&gt;Ujistěte se, že je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5475"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5483"/>
     <source>No tool entry found for external tool &apos;{0}&apos; in tool group &apos;{1}&apos;.</source>
     <translation>V externím nástroji &apos;{0}&apos; ve skupině &apos;{1}&apos; nebyl záznam nástroje nalezen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5484"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5492"/>
     <source>No toolgroup entry &apos;{0}&apos; found.</source>
     <translation>Skupina nástrojů &apos;{0}&apos; nenalezena. </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5523"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5531"/>
     <source>Starting process &apos;{0} {1}&apos;.
 </source>
     <translation>Spouštím proces &apos;{0} {1}&apos;.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5539"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5547"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit příkaz &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5617"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5625"/>
     <source>Process &apos;{0}&apos; has exited.
 </source>
     <translation>Proces &apos;{0}&apos; byl ukončen.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5879"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5887"/>
     <source>&lt;p&gt;The documentation starting point &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; could not be found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář dokumentace &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; nebyl nalezen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6481"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6510"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6519"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6544"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6557"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zápis do souboru relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se nezdařil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6590"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6612"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6873"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6898"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7047"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7072"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Zkouším host {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1109"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1117"/>
     <source>Cooperation</source>
     <translation>Spolupráce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1958"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1966"/>
     <source>Alt+Shift+O</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1165"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1173"/>
     <source>Symbols</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1995"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2003"/>
     <source>Alt+Shift+Y</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1174"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1182"/>
     <source>Numbers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2014"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2022"/>
     <source>Alt+Shift+B</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6311"/>
-    <source>Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2918"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2926"/>
     <source>Python 3 Documentation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2922"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2930"/>
     <source>Open Python 3 Documentation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7105"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7130"/>
     <source>Error getting versions information</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7098"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7123"/>
     <source>The versions information could not be downloaded. Please go online and try again.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6079"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6087"/>
     <source>Open Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6079"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6087"/>
     <source>Could not start a web browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7105"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7130"/>
     <source>The versions information could not be downloaded for the last 7 days. Please go online and try again.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="682"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="690"/>
     <source>Setting View Profile...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="695"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="703"/>
     <source>Reading Tasks...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="700"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="708"/>
     <source>Reading Templates...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="705"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="713"/>
     <source>Starting Debugger...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1682"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1690"/>
     <source>New Window</source>
     <translation type="unfinished">Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1682"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1690"/>
     <source>New &amp;Window</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1682"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1690"/>
     <source>Ctrl+Shift+N</source>
     <comment>File|New Window</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2271"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2279"/>
     <source>Unittest Rerun Failed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2271"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2279"/>
     <source>Rerun Failed Tests...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2276"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2284"/>
     <source>Rerun failed tests of the last run</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2278"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2286"/>
     <source>&lt;b&gt;Rerun Failed Tests&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Rerun all tests that failed during the last unittest run.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2410"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2418"/>
     <source>Compare &amp;Files side by side...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2493"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2501"/>
     <source>Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2493"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2501"/>
     <source>&amp;Snapshot...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2498"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2506"/>
     <source>Take snapshots of a screen region</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2500"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2508"/>
     <source>&lt;b&gt;Snapshot&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to take snapshots of a screen region.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5452"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5460"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Snapshot tool.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7311"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7336"/>
     <source>Select Workspace Directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1877"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1885"/>
     <source>Left Toolbox</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1897"/>
+    <source>Right Toolbox</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1749"/>
+    <source>Switch the input focus to the Project-Viewer window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1751"/>
+    <source>&lt;b&gt;Activate Project-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Project-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1766"/>
+    <source>Switch the input focus to the Multiproject-Viewer window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1768"/>
+    <source>&lt;b&gt;Activate Multiproject-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Multiproject-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1784"/>
+    <source>Switch the input focus to the Debug-Viewer window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1786"/>
+    <source>&lt;b&gt;Activate Debug-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Debug-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1802"/>
+    <source>Switch the input focus to the Shell window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1804"/>
+    <source>&lt;b&gt;Activate Shell&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Shell window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1813"/>
+    <source>&amp;File-Browser</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1819"/>
+    <source>Switch the input focus to the File-Browser window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1821"/>
+    <source>&lt;b&gt;Activate File-Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the File-Browser window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1830"/>
+    <source>Lo&amp;g-Viewer</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1836"/>
+    <source>Switch the input focus to the Log-Viewer window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1838"/>
+    <source>&lt;b&gt;Activate Log-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Log-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1848"/>
+    <source>&amp;Task-Viewer</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1854"/>
+    <source>Switch the input focus to the Task-Viewer window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1867"/>
+    <source>Templ&amp;ate-Viewer</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1873"/>
+    <source>Switch the input focus to the Template-Viewer window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1875"/>
+    <source>&lt;b&gt;Activate Template-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Template-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1885"/>
+    <source>&amp;Left Toolbox</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1888"/>
+    <source>Toggle the Left Toolbox window</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1889"/>
-    <source>Right Toolbox</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1741"/>
-    <source>Switch the input focus to the Project-Viewer window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1743"/>
-    <source>&lt;b&gt;Activate Project-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Project-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1758"/>
-    <source>Switch the input focus to the Multiproject-Viewer window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1760"/>
-    <source>&lt;b&gt;Activate Multiproject-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Multiproject-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1776"/>
-    <source>Switch the input focus to the Debug-Viewer window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1778"/>
-    <source>&lt;b&gt;Activate Debug-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Debug-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1794"/>
-    <source>Switch the input focus to the Shell window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1796"/>
-    <source>&lt;b&gt;Activate Shell&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Shell window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1805"/>
-    <source>&amp;File-Browser</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1811"/>
-    <source>Switch the input focus to the File-Browser window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1813"/>
-    <source>&lt;b&gt;Activate File-Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the File-Browser window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1822"/>
-    <source>Lo&amp;g-Viewer</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1828"/>
-    <source>Switch the input focus to the Log-Viewer window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1830"/>
-    <source>&lt;b&gt;Activate Log-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Log-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1840"/>
-    <source>&amp;Task-Viewer</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1846"/>
-    <source>Switch the input focus to the Task-Viewer window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1859"/>
-    <source>Templ&amp;ate-Viewer</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1865"/>
-    <source>Switch the input focus to the Template-Viewer window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1867"/>
-    <source>&lt;b&gt;Activate Template-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Template-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1877"/>
-    <source>&amp;Left Toolbox</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1880"/>
-    <source>Toggle the Left Toolbox window</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1881"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Left Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Left Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1889"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1897"/>
     <source>&amp;Right Toolbox</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1893"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1901"/>
     <source>Toggle the Right Toolbox window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1894"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1902"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Right Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Right Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1929"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1937"/>
     <source>Right Sidebar</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1929"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1937"/>
     <source>&amp;Right Sidebar</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1933"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1941"/>
     <source>Toggle the right sidebar window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1935"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1943"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the right sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the right sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1958"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1966"/>
     <source>Cooperation-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1958"/>
-    <source>Co&amp;operation-Viewer</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1964"/>
-    <source>Switch the input focus to the Cooperation-Viewer window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1966"/>
+    <source>Co&amp;operation-Viewer</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1972"/>
+    <source>Switch the input focus to the Cooperation-Viewer window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1974"/>
     <source>&lt;b&gt;Activate Cooperation-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Cooperation-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1995"/>
-    <source>Symbols-Viewer</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1995"/>
-    <source>S&amp;ymbols-Viewer</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2001"/>
-    <source>Switch the input focus to the Symbols-Viewer window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2003"/>
+    <source>Symbols-Viewer</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2003"/>
+    <source>S&amp;ymbols-Viewer</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2009"/>
+    <source>Switch the input focus to the Symbols-Viewer window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2011"/>
     <source>&lt;b&gt;Activate Symbols-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Symbols-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2014"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2022"/>
     <source>Numbers-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2014"/>
-    <source>Num&amp;bers-Viewer</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2020"/>
-    <source>Switch the input focus to the Numbers-Viewer window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2022"/>
+    <source>Num&amp;bers-Viewer</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2028"/>
+    <source>Switch the input focus to the Numbers-Viewer window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2030"/>
     <source>&lt;b&gt;Activate Numbers-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Numbers-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3212"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3220"/>
     <source>&amp;Windows</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Windows</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1848"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1856"/>
     <source>&lt;b&gt;Activate Task-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Task-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1977"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1985"/>
     <source>IRC</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1977"/>
-    <source>&amp;IRC</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1983"/>
-    <source>Switch the input focus to the IRC window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1985"/>
+    <source>&amp;IRC</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1991"/>
+    <source>Switch the input focus to the IRC window.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1993"/>
     <source>&lt;b&gt;Activate IRC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the IRC window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2329"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2337"/>
     <source>Qt-Designer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2329"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2337"/>
     <source>Qt-&amp;Designer...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2334"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2342"/>
     <source>Start Qt-Designer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2335"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2343"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Designer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Designer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2355"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2363"/>
     <source>Qt-Linguist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2355"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2363"/>
     <source>Qt-&amp;Linguist...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2360"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2368"/>
     <source>Start Qt-Linguist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2361"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2369"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Linguist&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Linguist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2849"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2857"/>
     <source>Qt5 Documentation</source>
     <translation type="unfinished">Qt4 dokumentace {5 ?}</translation>
   </message>
@@ -80200,57 +80592,57 @@
     <translation type="obsolete">Qt&amp;4 dokumentace {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2853"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2861"/>
     <source>Open Qt5 Documentation</source>
     <translation type="unfinished">Otevřít Qt4 dokumentaci {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2657"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2665"/>
     <source>Manage SSL Certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2657"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2665"/>
     <source>Manage SSL Certificates...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2662"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2670"/>
     <source>Manage the saved SSL certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2664"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2672"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage SSL Certificates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved SSL certificates.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2673"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2681"/>
     <source>Edit Message Filters</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2673"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2681"/>
     <source>Edit Message Filters...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2678"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2686"/>
     <source>Edit the message filters used to suppress unwanted messages</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2680"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2688"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Message Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the message filters used to suppress unwanted messages been shown in an error window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2879"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2887"/>
     <source>PyQt5 Documentation</source>
     <translation type="unfinished">PyQt4 dokumentace {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2883"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2891"/>
     <source>Open PyQt5 Documentation</source>
     <translation type="unfinished">Otevřít PyQt4 dokumentaci {5 ?}</translation>
   </message>
@@ -80260,32 +80652,32 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Adresář PyQt4 dokumentace není nakonfigurován.&lt;/p&gt; {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2924"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2932"/>
     <source>&lt;b&gt;Python 3 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Python 3 documentation. If no documentation directory is configured, the location of the Python 3 documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the Python 3 executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHON3DOCDIR in your environment to override this.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7038"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7063"/>
     <source>%v/%m</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2194"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2202"/>
     <source>Show Error Log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2190"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2198"/>
     <source>Show Error &amp;Log...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2195"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2203"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Error Log...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog showing the most recent error log.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7042"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7067"/>
     <source>Version Check</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -80360,499 +80752,552 @@
     <translation type="obsolete">eric5 nebyl ještě nakonfigurován. Bude spuštěn konfigurační dialog. {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="659"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="667"/>
     <source>Generating Plugins Toolbars...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4190"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4198"/>
     <source>&amp;User Tools</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4262"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4270"/>
     <source>No User Tools Configured</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2450"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2458"/>
     <source>Hex Editor</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2450"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2458"/>
     <source>&amp;Hex Editor...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2696"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2704"/>
     <source>Clear private data</source>
     <translation type="unfinished">Smazat soukromá data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2698"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2706"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like the various list of recently opened files, projects or multi projects.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1656"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1664"/>
     <source>Save session...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1661"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save session...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current session to disk. A dialog is opened to select the file name.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6628"/>
-    <source>Load session</source>
-    <translation type="unfinished">Načíst relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1669"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save session...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current session to disk. A dialog is opened to select the file name.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6651"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation type="unfinished">Načíst relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1677"/>
     <source>Load session...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1674"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1682"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a session saved to disk previously. A dialog is opened to select the file name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6679"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6704"/>
     <source>Crash Session found!</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6679"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6704"/>
     <source>A session file of a crashed session was found. Shall this session be restored?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="670"/>
+    <source>Cleaning Plugins Download Area...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="662"/>
-    <source>Cleaning Plugins Download Area...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="654"/>
     <source>Initializing Plugins...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7185"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7210"/>
     <source>Update Check</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7185"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7210"/>
     <source>You installed eric directly from the source code. There is no possibility to check for the availability of an update.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2033"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2041"/>
     <source>Code Documentation Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2854"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2862"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt5 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt5 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2885"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2893"/>
     <source>&lt;b&gt;PyQt5 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt5 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2961"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2969"/>
     <source>PySide2 Documentation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2965"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2973"/>
     <source>Open PySide2 Documentation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2967"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2975"/>
     <source>&lt;b&gt;PySide2 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide2 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5862"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5870"/>
     <source>&lt;p&gt;The PySide{0} documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2804"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2812"/>
     <source>Virtualenv Manager</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2798"/>
-    <source>&amp;Virtualenv Manager...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2806"/>
+    <source>&amp;Virtualenv Manager...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2814"/>
     <source>&lt;b&gt;Virtualenv Manager&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to manage the defined Python virtual environments.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2821"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2829"/>
     <source>Virtualenv Configurator</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2815"/>
-    <source>Virtualenv &amp;Configurator...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2823"/>
+    <source>Virtualenv &amp;Configurator...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2831"/>
     <source>&lt;b&gt;Virtualenv Configurator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering all the parameters needed to create a Python virtual environment using virtualenv or pyvenv.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3219"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3227"/>
     <source>Left Side</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3231"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3239"/>
     <source>Bottom Side</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3238"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3246"/>
     <source>Right Side</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3258"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3266"/>
     <source>Plug-ins</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1640"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1648"/>
     <source>Restart</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1640"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1648"/>
     <source>Ctrl+Shift+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1646"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1654"/>
     <source>Restart the IDE</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1647"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1655"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This restarts the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6036"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6044"/>
     <source>Start Web Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2071"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2079"/>
     <source>Conda</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2053"/>
-    <source>PyPI</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3572"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar allows zooming the current editor or shell.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2089"/>
-    <source>MicroPython</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1977"/>
-    <source>Ctrl+Alt+Shift+I</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2033"/>
-    <source>Ctrl+Alt+Shift+D</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2039"/>
-    <source>Switch the input focus to the Code Documentation Viewer window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2042"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Documentation Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Code Documentation Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2053"/>
-    <source>Ctrl+Alt+Shift+P</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2059"/>
-    <source>Switch the input focus to the PyPI window.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2061"/>
+    <source>PyPI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3580"/>
+    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar allows zooming the current editor or shell.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2097"/>
+    <source>MicroPython</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1985"/>
+    <source>Ctrl+Alt+Shift+I</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2041"/>
+    <source>Ctrl+Alt+Shift+D</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2047"/>