Updated translations.

Sat, 05 Jul 2014 19:29:23 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sat, 05 Jul 2014 19:29:23 +0200
changeset 3692
a934139966a0
parent 3691
c473d6347610
child 3693
983904b9568f

Updated translations.

i18n/eric6_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric6_cs.ts	Sat Jul 05 19:27:57 2014 +0200
+++ b/i18n/eric6_cs.ts	Sat Jul 05 19:29:23 2014 +0200
@@ -5159,7 +5159,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1735"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Spustit skript</translation>
   </message>
@@ -5179,7 +5179,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1752"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Spustit projekt</translation>
   </message>
@@ -5279,7 +5279,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1856"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1859"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Debugovat skript</translation>
   </message>
@@ -5299,7 +5299,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1874"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Debugovat projekt</translation>
   </message>
@@ -5454,7 +5454,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop běhu aktuální debug relace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2166"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluate</translation>
   </message>
@@ -5469,7 +5469,7 @@
     <translation>Vyhodnotit aktuální kontext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2195"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Vykonat</translation>
   </message>
@@ -5657,32 +5657,32 @@
     <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1752"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1630"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1631"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1617"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1618"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1874"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2166"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vyhodnocení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2195"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vykonání</translation>
   </message>
@@ -37290,27 +37290,27 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1161"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1168"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Předvolby exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1189"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1196"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Předvolby importu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1189"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1196"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1298"/>
     <source>Select Python{0} Interpreter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1298"/>
     <source>Select the Python{0} interpreter to be used:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -37707,17 +37707,17 @@
     <translation>Ruby soubory (*.rb);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
     <source>Console</source>
     <translation>Konzole</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="251"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Ostatní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="684"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
     <source>Read project file</source>
     <translation>Načíst soubor projektu</translation>
   </message>
@@ -37727,27 +37727,27 @@
     <translation type="obsolete">Komprimované soubory nejsou podporovány. Kompresní knihovna chybí.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="784"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
     <source>Save project file</source>
     <translation>Uložit soubor projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="820"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
     <source>Read user project properties</source>
     <translation>Načíst uživatelská nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="844"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
     <source>Save user project properties</source>
     <translation>Uložit uživatelská nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="902"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
     <source>Read project session</source>
     <translation>Načíst relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1119"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1123"/>
     <source>Please save the project first.</source>
     <translation>Prosím, nejdříve uložte projekt.</translation>
   </message>
@@ -37757,17 +37757,17 @@
     <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanou relací projektu není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="938"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
     <source>Save project session</source>
     <translation>Uložit relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="967"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
     <source>Delete project session</source>
     <translation>Smazat relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="996"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
@@ -37777,17 +37777,17 @@
     <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanými úlohami není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1016"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1073"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
     <source>Read debugger properties</source>
     <translation>Načíst nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
     <source>Save debugger properties</source>
     <translation>Uložit nastavení debuggeru</translation>
   </message>
@@ -37797,97 +37797,97 @@
     <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanými nastaveními debuggeru není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1133"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
     <translation>Smazat nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation>Přidat jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
     <source>Delete translation</source>
     <translation>Smazat překlad</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1506"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1510"/>
     <source>Add file</source>
     <translation>Přidat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1623"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1627"/>
     <source>The target directory must not be empty.</source>
     <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1634"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
     <source>Add directory</source>
     <translation>Přidat adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1634"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
     <source>The source directory must not be empty.</source>
     <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1758"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1762"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1782"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
     <source>Rename File</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1979"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
     <source>Delete file</source>
     <translation>Smazat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2008"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
     <source>Delete directory</source>
     <translation>Smazat adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation>Vytvořit adresář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2596"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2158"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2162"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>Přidat existující soubory do projektu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2277"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2281"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>Chcete editovat parametry VCS příkazu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2225"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2229"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>Má být projekt přidán do repozitáře?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2253"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>Výběr verzovacího systému projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Otevřít projekt</translation>
   </message>
@@ -37897,12 +37897,12 @@
     <translation type="obsolete">Komprimované soubory projektu (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2729"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2734"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3394"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Uložit projekt jako</translation>
   </message>
@@ -37912,27 +37912,27 @@
     <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p);;Komprimované soubory projektu (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2744"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2780"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Zavřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2780"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>Aktuální projekt obsahuje neuložené změny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Zjištěny syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>Projekt obsahuje %n soubor se syntaktickými chybami.</numerusform>
@@ -37941,662 +37941,662 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3353"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Vygenerovat nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3349"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3354"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
-    <source>&amp;Open...</source>
-    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <source>&amp;Open...</source>
+    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3367"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation>Otevřít existující projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3363"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3368"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3370"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Zavřít projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3370"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3374"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Zavřít projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3379"/>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3380"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3382"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Uložit projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3558"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3387"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Uložit projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3391"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3392"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3394"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3398"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3403"/>
     <source>Save the current project to a new file</source>
     <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3400"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3405"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
-    <source>Add files to project</source>
-    <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
-    <source>Add &amp;files...</source>
-    <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
+    <source>Add files to project</source>
+    <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
+    <source>Add &amp;files...</source>
+    <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3419"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3416"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3421"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
-    <source>Add directory to project</source>
-    <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
-    <source>Add directory...</source>
-    <translation>Přidat adresář...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add directory to project</source>
+    <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add directory...</source>
+    <translation>Přidat adresář...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3435"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3432"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3437"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3440"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3440"/>
-    <source>Add &amp;translation...</source>
-    <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <source>Add &amp;translation...</source>
+    <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3450"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3447"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3452"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3455"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3455"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3459"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3464"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Hledat nové soubory v adresáři projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3461"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3466"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat nové soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledají se nové soubory (zdrojové, *.ui, *.idl) v adresáři projektu a v registrovaných podadresářích.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3469"/>
-    <source>Project properties</source>
-    <translation>Nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3469"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Natavení...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>Project properties</source>
+    <translation>Nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Natavení...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3479"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3475"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3480"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3482"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3492"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3489"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uživatelská nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací uživatelských nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Asociace typů souborů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3501"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3506"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Zobrazit asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3503"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3508"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Asociace typů souborů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací asociace typů souborů v projektu. Na základě vzorku souborového jména tyto asociace určují typ souboru (zdrojový kód, formulář, interface nebo jiné). Tyto asociace jsou použity při přidávání souborů do projektu a při vyhledávání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3533"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3533"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation>Nastavení &amp;debuggeru...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3537"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
+    <translation>Nastavení &amp;debuggeru...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3542"/>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3543"/>
     <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation>Načíst</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>&amp;Načíst</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3550"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Načíst</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation>&amp;Načíst</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3555"/>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3556"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3558"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3567"/>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3568"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3570"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3570"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>Sma&amp;zat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>Sma&amp;zat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3579"/>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3580"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3583"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
     <source>Reset</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3583"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Reset</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3587"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Reset</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3592"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3593"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3597"/>
-    <source>Load session</source>
-    <translation>Načíst relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3601"/>
-    <source>Load the projects session file.</source>
-    <translation>Načíst soubor s relací projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3602"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation>Načíst relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3606"/>
+    <source>Load the projects session file.</source>
+    <translation>Načíst soubor s relací projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3607"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Načíst relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3615"/>
-    <source>Save session</source>
-    <translation>Uložit relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3619"/>
-    <source>Save the projects session file.</source>
-    <translation>Uložit soubor s relací projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3620"/>
+    <source>Save session</source>
+    <translation>Uložit relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3624"/>
+    <source>Save the projects session file.</source>
+    <translation>Uložit soubor s relací projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3625"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3633"/>
-    <source>Delete session</source>
-    <translation>Smazat relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3637"/>
-    <source>Delete the projects session file.</source>
-    <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3638"/>
+    <source>Delete session</source>
+    <translation>Smazat relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3642"/>
+    <source>Delete the projects session file.</source>
+    <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3643"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Metriky kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3651"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3656"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3653"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3658"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí python kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3665"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3670"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3667"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3672"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4428"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3675"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3680"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3679"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3684"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3681"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3686"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3690"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3695"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram &amp;aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3694"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3699"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zobrazit diagram projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3696"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3701"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Diagram aplikace...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí diagram projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3787"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3792"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3788"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3789"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3793"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3795"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3796"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>&amp;Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3797"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Relace</translation>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3794"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3798"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3800"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation></translation>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3801"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>&amp;Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3802"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Relace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3803"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3805"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3806"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Balíč&amp;ky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3908"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3913"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3970"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3975"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Nebyly nalezeny žádné soubory, které je možné přidat.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4237"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4360"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Datové pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4405"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4410"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu nebyl určen hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4428"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4640"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3719"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam &amp;balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4833"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3735"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin &amp;archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4600"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4605"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Přepsat jej?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4660"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4665"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; neexistuje. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4669"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4674"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Projekt nemá definován hlavní skript. Zrušeno...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1537"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1541"/>
     <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zdrojový adresář neobsahuje žádné soubory související s danou kategorií.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2596"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Vybrat Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2256"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2260"/>
     <source>None</source>
     <translation>None</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="346"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
     <source>Registering Project Type</source>
     <translation>Zaregistrovat typ projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (snímek)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (&amp;snímek)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
     <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
     <translation>Nejdříve musíte specifikovat vzor překladu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Vzor překladu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Zadejte vzor cesty pro soubory s překlady (použijte &apos;%language%&apos; na místě s kódem jazyka):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Spojení lexeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Spojení lexeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3519"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3524"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zobrazit spojení lexeru projektu (přepíše výchozí)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3521"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3526"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spojení lexeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje dialog s editací spojení lexeru projektu. Tato spojení přepisují globální lexer spojení. Lexer je použit pro zvýraznění textu v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="262"/>
-    <source>PySide GUI</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="263"/>
+    <source>PySide GUI</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="264"/>
     <source>PySide Console</source>
     <translation>PySide konzole</translation>
   </message>
@@ -38613,7 +38613,7 @@
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
     <source>Eric Plugin</source>
-    <translation>Eric Plugin</translation>
+    <translation type="obsolete">Eric Plugin</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="290"/>
@@ -38621,7 +38621,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Typ projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="684"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38636,17 +38636,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; má neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="784"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="820"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Uživatelská nastavení projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="844"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s uživatelskými nastaveními &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38661,22 +38661,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Relace projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="902"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="938"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="967"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="996"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38686,12 +38686,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1016"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1073"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38701,47 +38701,47 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1133"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor s překladem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1568"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1572"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2744"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1782"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be renamed.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1979"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2008"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný adresář &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
     <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38791,17 +38791,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Navrácení do původního stavu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4237"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Kontrola verzí vypnuta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4640"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4683"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4688"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38811,7 +38811,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4722"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4727"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit do archivu. Ingorováno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38821,17 +38821,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl úspěšně vytvořen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4791"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4796"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1494"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1498"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přidat do &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1550"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1554"/>
     <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cílový adresář &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38841,47 +38841,47 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2145"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
     <source>Create main script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2145"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
     <source>&lt;p&gt;The mainscript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
     <source>&amp;Load Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3708"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3713"/>
     <source>Load a diagram from file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3710"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3715"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="323"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="324"/>
     <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="346"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="334"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="335"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered with Programming Language &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -38896,52 +38896,52 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4226"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4231"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found. &lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4833"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3729"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric6 plugin.</source>
     <translation type="unfinished">Vytvořit počáteční soubor PKGLIST pro eric5 plugin. {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3726"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3731"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric6 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vytvořit seznam balíčků&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří počáteční seznam souborů pro vložení do eric5 plugin archivu. Seznam je vytvořen ze souboru projektu.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3745"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file.</source>
     <translation type="unfinished">Vytvořit soubor eric5 plugin archivu. {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3742"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3747"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Jméno archivu je odvozeno ze jména hlavního skriptu.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3761"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation type="unfinished">Vytvoří se soubor eric5 plugin archívu (snímek vydání). {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3758"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3763"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv (Snímek)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Údaj o verzi hlavního skriptu je změněn v souladu se snímkem vydání.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4696"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4701"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt; {6 ?} {0}?} {1}?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4745"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4750"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl úspěšně vytvořen.&lt;/p&gt; {6 ?} {0}?}</translation>
   </message>
@@ -38955,6 +38955,16 @@
     <source>PyQt4 Console</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
+    <source>Eric4/5 Plugin</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
+    <source>Eric6 Plugin</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ProjectBaseBrowser</name>
@@ -39893,7 +39903,7 @@
 <context>
   <name>ProjectResourcesBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="843"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="844"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Resources</translation>
   </message>
@@ -40003,27 +40013,27 @@
     <translation>Kompliace Resource souboru selhala.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="700"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="701"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="766"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="767"/>
     <source>Compiling resources...</source>
     <translation>Kompilovat resources...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="766"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="767"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Přerušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="839"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="840"/>
     <source>Determining changed resources...</source>
     <translation>Určení změněných resources...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="874"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="875"/>
     <source>Compiling changed resources...</source>
     <translation>Kompilování změněných resources...</translation>
   </message>
@@ -40048,12 +40058,12 @@
     <translation>&lt;p&gt;Kompilace Resource se nepodařila.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="700"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="701"/>
     <source>Could not start {0}.&lt;br&gt;Ensure that it is in the search path.</source>
     <translation>Nelze spustit {0}.&lt;br&gt;Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="839"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="840"/>
     <source>%v/%m Resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
Binary file i18n/eric6_de.qm has changed
--- a/i18n/eric6_de.ts	Sat Jul 05 19:27:57 2014 +0200
+++ b/i18n/eric6_de.ts	Sat Jul 05 19:29:23 2014 +0200
@@ -4877,7 +4877,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1735"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Skript ausführen</translation>
   </message>
@@ -4892,7 +4892,7 @@
     <translation>Das aktuelle Skript ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1752"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Projekt ausführen</translation>
   </message>
@@ -5027,32 +5027,32 @@
     <translation>Das untersuchte Programm wurde unerwartet beendet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1874"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Projekt debuggen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1874"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>Das aktuelle Projekt besitzt kein Hauptskript. Debuggen ist nicht möglich.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2166"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Auswerten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2166"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Gebe die auszuwertende Anweisung ein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2195"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Einzelanweisung ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2195"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Gebe die auszuführende Anweisung ein</translation>
   </message>
@@ -5102,7 +5102,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Skript ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Skript außerhalb des Debuggers aus. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1856"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1859"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Skript debuggen</translation>
   </message>
@@ -5137,7 +5137,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Projekt debuggen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und setze die erste ausführbare Python-Zeile des Hauptskriptes des aktuellen Projektes als aktuelle Zeile. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1752"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
   </message>
@@ -5237,12 +5237,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Projektprofil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Hauptskript des aktuellen Projektes unter Kontrolle des Python-Profilers aus. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1630"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1631"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Projektprofil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1617"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1618"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Skriptprofil</translation>
   </message>
@@ -35385,27 +35385,27 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1161"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1168"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Einstellungen exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1189"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1196"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Einstellungen importieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1189"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1196"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation>Properties-Dateien (*.ini);;Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1298"/>
     <source>Select Python{0} Interpreter</source>
     <translation>Wähle den Python{0}-Interpreter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1298"/>
     <source>Select the Python{0} interpreter to be used:</source>
     <translation>Wähle den zu verwendenden Python{0}-Interpreter aus:</translation>
   </message>
@@ -35759,537 +35759,537 @@
 <context>
   <name>Project</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="684"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
     <source>Read project file</source>
     <translation>Projektdatei lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
     <source>Delete translation</source>
     <translation>Übersetzung löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1506"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1510"/>
     <source>Add file</source>
     <translation>Datei hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1979"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
     <source>Delete file</source>
     <translation>Datei löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation>Projektverzeichnis erstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Projekt öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3394"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Projekt speichern unter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2744"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Datei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2780"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Projekt schließen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2780"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>Das aktuelle Projekt hat ungesicherte Änderungen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3558"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
-    <source>New project</source>
-    <translation>Neues Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
-    <source>&amp;New...</source>
-    <translation>&amp;Neu...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <source>New project</source>
+    <translation>Neues Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <source>&amp;New...</source>
+    <translation>&amp;Neu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3353"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Erstelle ein neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3349"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3354"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe der Informationen des neuen Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
-    <source>&amp;Open...</source>
-    <translation>&amp;Öffnen...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <source>&amp;Open...</source>
+    <translation>&amp;Öffnen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3367"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation>Öffnet ein bestehendes Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3363"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3368"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Öffnen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet ein bestehendes Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3370"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Projekt schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3370"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3374"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Schließt das aktuelle Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Projekt schließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3379"/>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Schließt das aktuelle Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3380"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3382"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Projekt speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Speichert das aktuelle Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3387"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Projekt speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3391"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Speichert das aktuelle Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3392"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3398"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3403"/>
     <source>Save the current project to a new file</source>
     <translation>Speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3400"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3405"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Speichern unter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3440"/>
-    <source>Add translation to project</source>
-    <translation>Übersetzung zum Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3440"/>
-    <source>Add &amp;translation...</source>
-    <translation>&amp;Übersetzung hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <source>Add translation to project</source>
+    <translation>Übersetzung zum Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <source>Add &amp;translation...</source>
+    <translation>&amp;Übersetzung hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3450"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Eine Übersetzung zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3447"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3452"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Übersetzung hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem eine Übersetzung zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3469"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Projekteigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3469"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Eigenschaften...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Eigenschaften...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3479"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Zeigt die Projekteigenschaften an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3475"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3480"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, mit dem die Projekteigenschaften bearbeitet werden können.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3788"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Zu&amp;letzt geöffnete Projekte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1623"/>
-    <source>The target directory must not be empty.</source>
-    <translation>Das Zielverzeichnis darf nicht leer sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3455"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation>Neue Dateien suchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3455"/>
-    <source>Searc&amp;h new files...</source>
-    <translation>Neue &amp;Dateien suchen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3459"/>
-    <source>Search new files in the project directory.</source>
-    <translation>Sucht neue Dateien im Projektverzeichnis.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1634"/>
-    <source>Add directory</source>
-    <translation>Verzeichnis hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1634"/>
-    <source>The source directory must not be empty.</source>
-    <translation>Das Quellverzeichnis darf nicht leer sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1231"/>
-    <source>Add Language</source>
-    <translation>Sprache hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3394"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
-    <translation>Speichern &amp;unter...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4237"/>
-    <source>Version Control System</source>
-    <translation>Versionskontrollsystem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4091"/>
-    <source>Search New Files</source>
-    <translation>Neue Dateien suchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4091"/>
-    <source>There were no new files found to be added.</source>
-    <translation>Es wurden keine neuen Dateien gefunden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="902"/>
-    <source>Read project session</source>
-    <translation>Projekt Session lesen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1119"/>
-    <source>Please save the project first.</source>
-    <translation>Bitte speichern Sie zuerst das Projekt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="938"/>
-    <source>Save project session</source>
-    <translation>Projekt Session speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3597"/>
-    <source>Load session</source>
-    <translation>Session laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3601"/>
-    <source>Load the projects session file.</source>
-    <translation>Laden der Projekt Session.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3615"/>
-    <source>Save session</source>
-    <translation>Session speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3619"/>
-    <source>Save the projects session file.</source>
-    <translation>Speichern der Projekt Session.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3602"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Session laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt eine Projektsessiondatei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3620"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Session speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert eine Projektsessiondatei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3798"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>&amp;Quelltextdokumentation</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3793"/>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Zu&amp;letzt geöffnete Projekte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1627"/>
+    <source>The target directory must not be empty.</source>
+    <translation>Das Zielverzeichnis darf nicht leer sein.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
+    <source>Search new files</source>
+    <translation>Neue Dateien suchen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
+    <source>Searc&amp;h new files...</source>
+    <translation>Neue &amp;Dateien suchen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3464"/>
+    <source>Search new files in the project directory.</source>
+    <translation>Sucht neue Dateien im Projektverzeichnis.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
+    <source>Add directory</source>
+    <translation>Verzeichnis hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
+    <source>The source directory must not be empty.</source>
+    <translation>Das Quellverzeichnis darf nicht leer sein.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
+    <source>Add Language</source>
+    <translation>Sprache hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
+    <translation>Speichern &amp;unter...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
+    <source>Version Control System</source>
+    <translation>Versionskontrollsystem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
+    <source>Search New Files</source>
+    <translation>Neue Dateien suchen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
+    <source>There were no new files found to be added.</source>
+    <translation>Es wurden keine neuen Dateien gefunden.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
+    <source>Read project session</source>
+    <translation>Projekt Session lesen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1123"/>
+    <source>Please save the project first.</source>
+    <translation>Bitte speichern Sie zuerst das Projekt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
+    <source>Save project session</source>
+    <translation>Projekt Session speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3602"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation>Session laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3606"/>
+    <source>Load the projects session file.</source>
+    <translation>Laden der Projekt Session.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3620"/>
+    <source>Save session</source>
+    <translation>Session speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3624"/>
+    <source>Save the projects session file.</source>
+    <translation>Speichern der Projekt Session.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3607"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Session laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt eine Projektsessiondatei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3625"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Session speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert eine Projektsessiondatei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3803"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>&amp;Quelltextdokumentation</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3798"/>
     <source>Chec&amp;k</source>
     <translation>&amp;Prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Quelltextmetriken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>&amp;Quelltextmetriken...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3651"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3656"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation>Zeige einige Quelltextmetriken für das Projekt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3653"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3658"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Quelltextmetriken...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einige Quelltextmetriken für alle Python-Dateien des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation>Python-Quelltext-Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>&amp;Quelltext Abdeckung...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3665"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3670"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation>Zeige die Quelltextabdeckung für das Projekt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3667"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3672"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Quelltext Abdeckung...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Quelltextabdeckung für alle Python-Dateien des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4428"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3675"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3680"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Profildaten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3679"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3684"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation>Zeige Profildaten des aktuellen Projektes.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3681"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3686"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profildaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Profildaten des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3795"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3800"/>
     <source>Sho&amp;w</source>
     <translation>&amp;Zeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4405"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4410"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4360"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Quelltext Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3789"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3794"/>
     <source>&amp;Version Control</source>
     <translation>&amp;Versionskontrolle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Applikations-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3690"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3695"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>&amp;Applikations-Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3694"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3699"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zeigt ein Diagramm des Projektes.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3696"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3701"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Applikations-Diagramm...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt ein Diagramm des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3796"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3801"/>
     <source>&amp;Diagrams</source>
     <translation>&amp;Diagramme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="784"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
     <source>Save project file</source>
     <translation>Projektdatei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4428"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
-    <source>Add directory to project</source>
-    <translation>Verzeichnis zum Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
-    <source>Add directory...</source>
-    <translation>Verzeichnis hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add directory to project</source>
+    <translation>Verzeichnis zum Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add directory...</source>
+    <translation>Verzeichnis hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3435"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3432"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3437"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem ein Verzeichnis bzw. der Inhalt eines Verzeichnisses zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1758"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1762"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Datei umbenennen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1782"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
     <source>Rename File</source>
     <translation>Datei umbenennen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2225"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2229"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>Soll die Projektdatei zum Repository hinzugefügt werden?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2596"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2158"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2162"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>Existierende Dateien dem Projekt hinzufügen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2277"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2281"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>Möchten Sie die VCS-Befehlsoptionen bearbeiten?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2253"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>Wähle das Versionskontrollsystem für das Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="684"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Projektdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="784"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Projektdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="902"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Projektsessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="938"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Projektsessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Übersetzungsdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2744"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1979"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
     <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Projektverzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erstellt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="967"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
     <source>Delete project session</source>
     <translation>Projekt Session löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="967"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Projektsessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3633"/>
-    <source>Delete session</source>
-    <translation>Session löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3637"/>
-    <source>Delete the projects session file.</source>
-    <translation>Löscht die Projektsessiondatei.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3638"/>
+    <source>Delete session</source>
+    <translation>Session löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3642"/>
+    <source>Delete the projects session file.</source>
+    <translation>Löscht die Projektsessiondatei.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3643"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Sessiondatei des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36299,312 +36299,312 @@
     <translation>Ruby-Dateien (*.rb);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3461"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3466"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neue Dateien suchen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies sucht im Projektverzeichnis und in registrierten Unterverzeichnissen nach neuen Dateien (Quellen, *.ui, *.idl).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
-    <source>Console</source>
-    <translation>Konsole</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
+    <source>Console</source>
+    <translation>Konsole</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="251"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Sonstige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2008"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
     <source>Delete directory</source>
     <translation>Verzeichnis löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2008"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Verzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="996"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Aufgaben lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="996"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1016"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Aufgaben speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1016"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1073"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
     <source>Read debugger properties</source>
     <translation>Debugger-Eigenschaften lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1073"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
     <source>Save debugger properties</source>
     <translation>Debugger-Eigenschaften speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1133"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
     <translation>Debugger-Eigenschaften löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1133"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3533"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Debugger-Eigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3533"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation>Debugger-&amp;Eigenschaften...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3537"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
+    <translation>Debugger-&amp;Eigenschaften...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3542"/>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3543"/>
     <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um die projektspezifischen Debugger-Einstellungen zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>&amp;Laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3550"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3558"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3570"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3570"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3583"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation>Zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3583"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3587"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3800"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation>Debugger</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3797"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Session</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt die projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation>&amp;Laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3555"/>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften laden</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert die projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3567"/>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften speichern</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3579"/>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation>Zurücksetzen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3592"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3805"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation>Debugger</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3802"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Session</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3556"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt die projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3568"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert die projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3580"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3593"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die projektspezifischen Debugger-Einstellungen zurück.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Dateitypzuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Dateitypzuordnungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3501"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3506"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Zeigt die Dateitypzuordnungen des Projektes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3503"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3508"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateitypzuordnungen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog zur Eingabe der Dateitypzuordnungen des Projektes. Diese Zuordnungen bestimmen den Typ (Quellen, Formulare, Schnittstellen oder Sonstige) über ein Dateinamenmuster. Sie werden genutzt, wenn eine Datei zum Projekt hinzugefügt oder wenn nach neuen Dateien gesucht wird.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3801"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3806"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Pa&amp;ketierer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
-    <source>Add &amp;files...</source>
-    <translation>&amp;Dateien hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
+    <source>Add &amp;files...</source>
+    <translation>&amp;Dateien hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3419"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Fügt Dateien zum aktuellen Projekt hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3416"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3421"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem Dateien zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann. Der Ort, an dem sie eingefügt werden, wird durch die Dateinamenerweiterung bestimmt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1782"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be renamed.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht umbenannt werden.&lt;br /&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2729"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2734"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Projektdateien (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3787"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3792"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3908"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3913"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3970"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3975"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1568"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1572"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="820"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
     <source>Read user project properties</source>
     <translation>Nutzer bezogene Projektdaten lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="820"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den Nutzer bezogenen Projektdaten &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="844"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
     <source>Save user project properties</source>
     <translation>Nutzer bezogene Projektdaten sichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="844"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den Nutzer bezogenen Projektdaten &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3482"/>
-    <source>User project properties</source>
-    <translation>Nutzer bezogene Projektdaten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3482"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation>&amp;Nutzer bezogene Projektdaten...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <source>User project properties</source>
+    <translation>Nutzer bezogene Projektdaten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation>&amp;Nutzer bezogene Projektdaten...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3492"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Zeigt die Nutzer bezogenen Projektdaten an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3489"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nutzer bezogene Projektdaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um Nutzer bezogene Projektdaten zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Syntaxfehler gefunden</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>Das Projekt beinhaltet %n Datei mit Syntaxfehlern.</numerusform>
@@ -36612,137 +36612,137 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4640"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Erzeuge Paketliste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3719"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Erzeuge &amp;Paketliste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4833"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3735"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Erzeuge Plugin &amp;Archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4600"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4605"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4640"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4660"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4665"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4669"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4674"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Für das Projekt wurde kein Hauptskript angegeben. Abbruch...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4683"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4688"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1537"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1541"/>
     <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Quellverzeichnis enthält keine Dateien, die zur gewählten Kategorie gehören.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2596"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Versionskontrollsystem auswählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2256"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2260"/>
     <source>None</source>
     <translation>Keines</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="346"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
     <source>Registering Project Type</source>
     <translation>Projekttyp Registrierung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4722"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4727"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht im Archiv gespeichert werde. Sie wird ignoriert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv (Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv (&amp;Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4791"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4796"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Plugindatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;br&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
     <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
     <translation>Sie müssen zuerst ein Übersetzungsmuster festlegen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Übersetzungsmuster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Gib das Pfadmuster für Übersetzungsdateien ein (benutze „%language%“ anstelle des Sprachcodes):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4237"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Versionskontrolle nicht möglich.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Lexerzuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Lexerzuordnungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3519"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3524"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zeigt die projektspezifischen Lexerzuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3521"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3526"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Lexerzuordnungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, um die projektspezifischen Lexerzuordnungen zu bearbeiten. Diese Zuordnungen überschreiben die globalen Lexerzuordnungen. Lexer werden verwendet, um den Editortext einzufärben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="262"/>
-    <source>PySide GUI</source>
-    <translation>PySide Oberfläche</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="263"/>
+    <source>PySide GUI</source>
+    <translation>PySide Oberfläche</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="264"/>
     <source>PySide Console</source>
     <translation>PySide Kommandozeile</translation>
   </message>
@@ -36754,7 +36754,7 @@
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
     <source>Eric Plugin</source>
-    <translation>Eric Plugin</translation>
+    <translation type="obsolete">Eric Plugin</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3707"/>
@@ -36797,12 +36797,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Die eric5 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde erfolgreich erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1494"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1498"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht zu &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; hinzugefügt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1550"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1554"/>
     <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Zielverzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erstellt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36812,47 +36812,47 @@
     <translation>Python 2-Dateien (*.py2);;Python 2-GUI-Dateien (*.pyw2);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2145"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
     <source>Create main script</source>
     <translation>Hauptskript erzeugen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2145"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
     <source>&lt;p&gt;The mainscript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Hauptskript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;br/&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation>Diagramm laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
     <source>&amp;Load Diagram...</source>
     <translation>Diagramm &amp;laden...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3708"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3713"/>
     <source>Load a diagram from file.</source>
     <translation>Lade ein Diagramm aus einer Datei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3710"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3715"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Diagramm laden...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt ein Diagramm aus einer Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="323"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="324"/>
     <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Programmiersprache &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wird nicht unterstützt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="346"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Projekttyp &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist bereits registriert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="334"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="335"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered with Programming Language &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Projekttyp &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist bereits für die Programmiersprache &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; registriert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36877,52 +36877,52 @@
     <translation>PyQt5 Kommandozeile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4226"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4231"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found. &lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Ignoriere Übersteuerung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4833"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Plugindatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;br&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3729"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric6 plugin.</source>
     <translation>Erzeugt eine erste PKGLIST-Datei für ein eric6-Plugin.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3726"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3731"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric6 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Paketliste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine erste Liste von Dateien, die in ein eric6-Pluginarchive einbezogen werden sollen. Die Liste wird aus der Projektdatei erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3745"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file.</source>
     <translation>Erzeugt eine eric6 Plugin Archivdatei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3742"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3747"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Pluginarchiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric6-Pluginarchivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST-Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3761"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation>Erzeugt eine eric6 Plugin Archivdatei (Snapshot Release).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3758"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3763"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Pluginarchiv (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric6-Pluginarchivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST-Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert. Der Versionseintrag des Hauptskriptes wird verändert, um ein Snapshot Release anzuzeigen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4696"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4701"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die eric6 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4745"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4750"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die eric6 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde erfolgreich erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36936,6 +36936,16 @@
     <source>PyQt4 Console</source>
     <translation>PyQt4 Kommandozeile</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
+    <source>Eric4/5 Plugin</source>
+    <translation>Eric4/5 Plugin</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
+    <source>Eric6 Plugin</source>
+    <translation>Eric6 Plugin</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ProjectBaseBrowser</name>
@@ -37859,7 +37869,7 @@
 <context>
   <name>ProjectResourcesBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="843"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="844"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Ressourcen</translation>
   </message>
@@ -37974,32 +37984,32 @@
     <translation>Die Übersetzung der Ressourcendatei ist fehlgeschlagen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="700"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="701"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="700"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="701"/>
     <source>Could not start {0}.&lt;br&gt;Ensure that it is in the search path.</source>
     <translation>{0} konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass es sich im Suchpfad befindet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="766"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="767"/>
     <source>Compiling resources...</source>
     <translation>Übersetze Ressourcendateien...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="766"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="767"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Abbrechen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="839"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="840"/>
     <source>Determining changed resources...</source>
     <translation>Ermittle veränderte Ressourcen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="874"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="875"/>
     <source>Compiling changed resources...</source>
     <translation>Übersetze veränderte Ressourcen...</translation>
   </message>
@@ -38019,7 +38029,7 @@
     <translation>Pfad in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="839"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="840"/>
     <source>%v/%m Resources</source>
     <translation>%v/%m Resourcen</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric6_en.ts	Sat Jul 05 19:27:57 2014 +0200
+++ b/i18n/eric6_en.ts	Sat Jul 05 19:29:23 2014 +0200
@@ -4821,7 +4821,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1735"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4841,7 +4841,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1752"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4941,7 +4941,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1856"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1859"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4961,7 +4961,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1874"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5111,7 +5111,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2166"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5131,7 +5131,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2195"/>
     <source>Execute</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5406,32 +5406,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1752"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1630"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1631"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1617"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1618"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1874"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2166"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2195"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -35031,27 +35031,27 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1161"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1168"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1189"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1196"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1189"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1196"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1298"/>
     <source>Select Python{0} Interpreter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1298"/>
     <source>Select the Python{0} interpreter to be used:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -35415,357 +35415,352 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
-    <source>Eric Plugin</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
     <source>Console</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="251"/>
     <source>Other</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="262"/>
-    <source>PySide GUI</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="263"/>
+    <source>PySide GUI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="264"/>
     <source>PySide Console</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="346"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
     <source>Registering Project Type</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="684"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
     <source>Read project file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="684"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="784"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
     <source>Save project file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="784"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="820"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
     <source>Read user project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="820"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="844"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
     <source>Save user project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="844"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="902"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
     <source>Read project session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1119"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1123"/>
     <source>Please save the project first.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="902"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="938"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
     <source>Save project session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="938"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="967"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
     <source>Delete project session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="967"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="996"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="996"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1016"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1016"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1073"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
     <source>Read debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1073"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
     <source>Save debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1133"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1133"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
     <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
     <source>Delete translation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1506"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1510"/>
     <source>Add file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1568"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1572"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1494"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1498"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1623"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1627"/>
     <source>The target directory must not be empty.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1634"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
     <source>Add directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1537"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1541"/>
     <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1550"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1554"/>
     <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1634"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
     <source>The source directory must not be empty.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1758"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1762"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1782"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
     <source>Rename File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2744"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1782"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be renamed.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1979"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
     <source>Delete file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1979"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2008"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
     <source>Delete directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2008"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
     <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2596"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
     <source>New Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2158"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2162"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2596"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2277"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2281"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
     <source>New project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2225"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2229"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2256"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2260"/>
     <source>None</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2253"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
     <source>Open project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2729"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2734"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3394"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2744"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2780"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2780"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>The project contains one file with syntax errors.</numerusform>
@@ -35773,642 +35768,642 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3353"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3349"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3354"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
-    <source>&amp;Open...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <source>&amp;Open...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3367"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3363"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3368"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3370"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3370"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3374"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3379"/>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3380"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3382"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3558"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3387"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3391"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3392"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3394"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3398"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3403"/>
     <source>Save the current project to a new file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3400"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3405"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
-    <source>Add files to project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
-    <source>Add &amp;files...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
+    <source>Add files to project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
+    <source>Add &amp;files...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3419"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3416"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3421"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
-    <source>Add directory to project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
-    <source>Add directory...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add directory to project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add directory...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3435"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3432"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3437"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3440"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3440"/>
-    <source>Add &amp;translation...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <source>Add &amp;translation...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3450"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3447"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3452"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3455"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3455"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3459"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3464"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3461"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3466"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3469"/>
-    <source>Project properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3469"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>Project properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3479"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3475"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3480"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3482"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3492"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3489"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3501"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3506"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3503"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3508"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3519"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3524"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3521"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3526"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3533"/>
-    <source>Debugger Properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3533"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3537"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
+    <source>Debugger Properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3542"/>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3543"/>
     <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
     <source>Load</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3550"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3555"/>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3556"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3558"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3567"/>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3568"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3570"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
     <source>Delete</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3570"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3579"/>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3580"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3583"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
     <source>Reset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3583"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3587"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3592"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3593"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3597"/>
-    <source>Load session</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3601"/>
-    <source>Load the projects session file.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3602"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3606"/>
+    <source>Load the projects session file.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3607"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3615"/>
-    <source>Save session</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3619"/>
-    <source>Save the projects session file.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3620"/>
+    <source>Save session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3624"/>
+    <source>Save the projects session file.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3625"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3633"/>
-    <source>Delete session</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3637"/>
-    <source>Delete the projects session file.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3638"/>
+    <source>Delete session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3642"/>
+    <source>Delete the projects session file.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3643"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3651"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3656"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3653"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3658"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3665"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3670"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3667"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3672"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4428"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3675"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3680"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3679"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3684"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3681"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3686"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3690"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3695"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3694"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3699"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3696"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3701"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4640"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3719"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4833"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3735"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3787"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3792"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3788"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3789"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3793"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3795"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3796"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3797"/>
-    <source>Session</source>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3794"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3798"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <source>Chec&amp;k</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3800"/>
-    <source>Debugger</source>
+    <source>Sho&amp;w</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3801"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3802"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3803"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3805"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3806"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3908"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3913"/>
     <source>Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3970"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3975"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4237"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4237"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4360"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4405"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4410"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4428"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4600"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4605"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4640"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4660"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4665"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4669"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4674"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4683"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4688"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4722"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4727"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4791"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4796"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -36418,47 +36413,47 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2145"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
     <source>Create main script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2145"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
     <source>&lt;p&gt;The mainscript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
     <source>&amp;Load Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3708"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3713"/>
     <source>Load a diagram from file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3710"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3715"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="323"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="324"/>
     <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="346"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="334"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="335"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered with Programming Language &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -36473,52 +36468,52 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4226"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4231"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found. &lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4833"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3729"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric6 plugin.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3726"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3731"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric6 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3745"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3742"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3747"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3761"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3758"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3763"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4696"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4701"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4745"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4750"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -36532,6 +36527,16 @@
     <source>PyQt4 Console</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
+    <source>Eric4/5 Plugin</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
+    <source>Eric6 Plugin</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ProjectBaseBrowser</name>
@@ -37455,7 +37460,7 @@
 <context>
   <name>ProjectResourcesBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="843"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="844"/>
     <source>Resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -37585,37 +37590,37 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="700"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="701"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="700"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="701"/>
     <source>Could not start {0}.&lt;br&gt;Ensure that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="766"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="767"/>
     <source>Compiling resources...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="766"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="767"/>
     <source>Abort</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="839"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="840"/>
     <source>Determining changed resources...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="874"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="875"/>
     <source>Compiling changed resources...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="839"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="840"/>
     <source>%v/%m Resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
--- a/i18n/eric6_es.ts	Sat Jul 05 19:27:57 2014 +0200
+++ b/i18n/eric6_es.ts	Sat Jul 05 19:29:23 2014 +0200
@@ -4872,7 +4872,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1735"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Ejecutar Script</translation>
   </message>
@@ -4892,7 +4892,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Ejecutar Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establece los parámetros de la línea de comandos y ejecuta el script fuera del depurador. Si tiene cambios sin guardar, deben ser guardados primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1752"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Ejecutar Proyecto</translation>
   </message>
@@ -4992,7 +4992,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Hacer Profiling del Proyecto&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establecer los argumentos de línea de comandos y hacer profiling del proyecto actual. Si hay archivos que tienen cambios sin guardar, se puede guardar primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1856"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1859"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Depurar Script</translation>
   </message>
@@ -5012,7 +5012,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Depurar Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establecer los argumentos de línea de comandos y establecer la línea actual en la ventana actual de edición como la primera sentencia Python ejecutable. Si el archivo tiene cambios sin guardar, se puede guardar primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1874"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Depurar proyecto</translation>
   </message>
@@ -5162,7 +5162,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Detener&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Detener la sesión de depuración en ejecución.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2166"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluar</translation>
   </message>
@@ -5177,7 +5177,7 @@
     <translation>Evaluar en el contexto actual</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2195"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Ejecutar</translation>
   </message>
@@ -5365,32 +5365,32 @@
     <translation>Cobertura del Script</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1752"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>No hay script principal definido para el proyecto actual. Abortando</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1630"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1631"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profiling del proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1617"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1618"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profiling del script</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1874"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>No hay script principal definido para el proyecto actual. La depuración no es posible.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2166"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Introduzca la sentencia a evaluar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2195"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Introduzca la sentencia a ejecutar</translation>
   </message>
@@ -35385,27 +35385,27 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1161"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1168"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Exportar Preferencias</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1189"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1196"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Importar Preferencias</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1189"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1196"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation>Archivo de Propiedades (*.ini);;Todos los archivos (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1298"/>
     <source>Select Python{0} Interpreter</source>
     <translation>Seleccionar intérprete de Python{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1298"/>
     <source>Select the Python{0} interpreter to be used:</source>
     <translation>Seleccionar el intérprete de Python{0} a utilizar:</translation>
   </message>
@@ -35764,217 +35764,217 @@
     <translation>Archivos Ruby (*.rb);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
     <source>Console</source>
     <translation>Consola</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="251"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Otro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="684"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
     <source>Read project file</source>
     <translation>Leer archivo de proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="784"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
     <source>Save project file</source>
     <translation>Guardar proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="820"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
     <source>Read user project properties</source>
     <translation>Leer las propiedades de proyecto del usuario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="844"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
     <source>Save user project properties</source>
     <translation>Guardar propiedades de proyecto del usuario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="902"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
     <source>Read project session</source>
     <translation>Leer sesion de proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1119"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1123"/>
     <source>Please save the project first.</source>
     <translation>Por favor guarde primero el proyecto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="938"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
     <source>Save project session</source>
     <translation>Guardar sesion de proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="967"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
     <source>Delete project session</source>
     <translation>Borrar sesion de proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="996"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Leer tareas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1016"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Guardar Tareas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1073"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
     <source>Read debugger properties</source>
     <translation>Leer propiedades del depurador</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
     <source>Save debugger properties</source>
     <translation>Guardar propiedades del depurador</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1133"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
     <translation>Borrar propiedades del depurador</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation>Añadir lenguaje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
     <source>Delete translation</source>
     <translation>Borrar traducción</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1506"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1510"/>
     <source>Add file</source>
     <translation>Agregar archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1623"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1627"/>
     <source>The target directory must not be empty.</source>
     <translation>El directorio de destino no puede estar vacío.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1634"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
     <source>Add directory</source>
     <translation>Añadir directorio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1537"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1541"/>
     <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El directorio de origen no contiene archivos que pertenezcan a la categoría seleccionada.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1634"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
     <source>The source directory must not be empty.</source>
     <translation>El directorio de origen no puede estar vacío.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1758"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1762"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Renombrar archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1782"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
     <source>Rename File</source>
     <translation>Renombrar Archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1979"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
     <source>Delete file</source>
     <translation>Borrar archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2008"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
     <source>Delete directory</source>
     <translation>Borrar directorio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation>Crear directorio de proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2596"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Proyecto nuevo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2158"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2162"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>¿Agregar archivos existentes al proyecto?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2596"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Seleccion el Sistema de control de versiones (VCS)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2277"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2281"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>¿Le gustaría editar las opciones de comando para VCS?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Proyecto nuevo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2225"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2229"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>¿Debe añadirse el archivo de proyecto al repositorio?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2256"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2260"/>
     <source>None</source>
     <translation>Ninguno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2253"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>Seleccione el sistema de control de versiones para el proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Abrir proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2729"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2734"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Archivos de proyecto (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3394"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Guardar proyecto como</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2744"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Guardar archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2780"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Cerrar Proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2780"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>El proyecto actual tiene cambios sin guardar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Se detectaron errores de sintaxis</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>El archivo contiene %n archivo(s) con errores de sintaxis.</numerusform>
@@ -35982,647 +35982,647 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nuevo...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3353"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Generar un nuevo proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3349"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3354"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nuevo...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para introducir la información para un nuevo proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
-    <source>&amp;Open...</source>
-    <translation>&amp;Abrir...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <source>&amp;Open...</source>
+    <translation>&amp;Abrir...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3367"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation>Abrir un proyecto existente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3363"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3368"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Abrir...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un proyecto existente..&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3370"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Cerrar proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3370"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Cerrar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3374"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Cierra el proyecto actual</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Cerrar proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Cerrar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3379"/>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Cierra el proyecto actual</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3380"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Cerrar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cierra el proyecto actualt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3382"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Guardar proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3558"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Guardar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Guarda el proyecto actual</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3387"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Guardar proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Guardar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3391"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Guarda el proyecto actual</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3392"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Guardar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Guarda el proyecto actual.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3394"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Guardar co&amp;mo...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3398"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3403"/>
     <source>Save the current project to a new file</source>
     <translation>Guardar el proyecto actual en un nuevo archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3400"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3405"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Guardar como&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Guarda el proyecto en otro archivo.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
-    <source>Add files to project</source>
-    <translation>Agregar archivos al proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
-    <source>Add &amp;files...</source>
-    <translation>&amp;Agregar archivos...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
+    <source>Add files to project</source>
+    <translation>Agregar archivos al proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
+    <source>Add &amp;files...</source>
+    <translation>&amp;Agregar archivos...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3419"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Añadir archivos al proyecto actual</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3416"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3421"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Añadir archivos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para añadir archivos al proyecto actual. El lugar donde se van a añadir es determinado por la extensión del nombre de archivo.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
-    <source>Add directory to project</source>
-    <translation>Agregar directorio al proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
-    <source>Add directory...</source>
-    <translation>Agregar directorio...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add directory to project</source>
+    <translation>Agregar directorio al proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add directory...</source>
+    <translation>Agregar directorio...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3435"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Agregar directorio al proyecto actual</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3432"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3437"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Añadir directorio...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para añadir un directorio al proyecto actual.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3440"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Añadir traducción al proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3440"/>
-    <source>Add &amp;translation...</source>
-    <translation>Añadir &amp;Traducción...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <source>Add &amp;translation...</source>
+    <translation>Añadir &amp;Traducción...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3450"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Añadir una traducción al proyecto actual</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3447"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3452"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Añadir traducción...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para añadir una traducción al proyecto actual.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3455"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation>Buscar archivos nuevos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3455"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation>Bus&amp;car archivos nuevos...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3459"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3464"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Bucar nuevos archivos en el directorio de proyecto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3461"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3466"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Buscar nuevos archivos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Busca nuevos archivos (fuentes, *.ui, *.idl) en el directorio del proyecto y en los subdirectorios registrados.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3469"/>
-    <source>Project properties</source>
-    <translation>Propiedades del proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3469"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Propiedades...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>Project properties</source>
+    <translation>Propiedades del proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Propiedades...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3479"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Ver las propiedades del proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3475"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3480"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Propiedades...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra un diálogo para editar las propiedades del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation>Propiedades del usuario del proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3482"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation>Propiedades del &amp;Usuario...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation>Propiedades del &amp;Usuario...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3492"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Muestra propiedades del proyecto específicas del usuario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3489"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Propiedades del Usuario...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo par editar las propiedades del proyecto específicas del usuario.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Asociación de tipos de archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Asociación de tipos de archivo...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3501"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3506"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Ver las asociaciones del proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3503"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3508"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Asociaciones de Tipo de Archivo...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra un diálogo para editar las asociaciones de los tipos de archivos del proyecto. Estas asociaciones determinan el tipo (fuente, formulario, interfaz u otras) con un patrón de nombres de archivo. Se usan cuando se añade un archivo al proyecto y cuando se realiza una búsqueda de nuevos archivos.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3533"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Propiedades del depurador</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3533"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Propiedades del depurador...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3537"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Muestra las propiedades del depurador</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Propiedades del depurador...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3542"/>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Muestra las propiedades del depurador</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3543"/>
     <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Propiedades del Depurador...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo par editar las propiedades del depurador específicas del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation>Cargar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>&amp;Cargar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3550"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Cargar las propiedades del depurador</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Cargar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation>&amp;Cargar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3555"/>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Cargar las propiedades del depurador</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3556"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Cargar Propiedades del Depurador&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Carga las opciones de configuración del depurador específicas del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3558"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Guardar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Guardar propiedades del depurador</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Guardar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3567"/>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Guardar propiedades del depurador</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3568"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Guardar Propiedades del Depurador&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Guarda las opciones de configuración del depurador específicas del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3570"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Borrar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3570"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Borrar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation>Borrar las propiedades del depurador</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Borrar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Borrar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3579"/>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation>Borrar las propiedades del depurador</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3580"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Borrar Propiedades del Depurador&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Borra el archivo que contiene las opciones de configuración del depurador específicas del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3583"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Reiniciar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3583"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Reiniciar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3587"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Restablecer las propiedades del depurador</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Reiniciar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3592"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Restablecer las propiedades del depurador</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3593"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Restablecer Propiedades del Depurador&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restablece las opciones de configuración del depurador específicas del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3597"/>
-    <source>Load session</source>
-    <translation>Cargar sesión</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3601"/>
-    <source>Load the projects session file.</source>
-    <translation>Cargar archivo de sesión de proyectos.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3602"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation>Cargar sesión</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3606"/>
+    <source>Load the projects session file.</source>
+    <translation>Cargar archivo de sesión de proyectos.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3607"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Cargar sesión&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Carga el archivo de sesión de proyecto. La sesión consiste en los datos siguientes.&lt;br&gt;- todos los archivos de fuentes abiertos&lt;br&gt;- todos los puntos de interrupción&lt;br&gt;- todos los argumentos de línea de comandos&lt;br&gt;- el directorio de trabajo&lt;br&gt;- el flag de reporte de excepciones&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3615"/>
-    <source>Save session</source>
-    <translation>Guardar sesión</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3619"/>
-    <source>Save the projects session file.</source>
-    <translation>Guardar archivos de sessión de proyecto.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3620"/>
+    <source>Save session</source>
+    <translation>Guardar sesión</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3624"/>
+    <source>Save the projects session file.</source>
+    <translation>Guardar archivos de sessión de proyecto.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3625"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Guardar sesión&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Guarda el archivo de sesión de proyecto. La sesión consiste en los datos siguientes.&lt;br&gt;- todos los archivos de fuentes abiertos&lt;br&gt;- todos los puntos de interrupción&lt;br&gt;- todos los argumentos de línea de comandos&lt;br&gt;- el directorio de trabajo&lt;br&gt;- el flag de reporte de excepciones&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3633"/>
-    <source>Delete session</source>
-    <translation>Borrar sesión</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3637"/>
-    <source>Delete the projects session file.</source>
-    <translation>Borrar el archivo de sesión de proyecto.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3638"/>
+    <source>Delete session</source>
+    <translation>Borrar sesión</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3642"/>
+    <source>Delete the projects session file.</source>
+    <translation>Borrar el archivo de sesión de proyecto.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3643"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Borrar sesión&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Borra el archivo de sesión del proyecto&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Métricas de código</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>Métricas de &amp;código...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3651"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3656"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation>Muestra algunas métricas del código para este proyecto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3653"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3658"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Métricas de Código...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra algunas métricas de código para todos los archivos Python en el proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation>Cobertura de Código Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>Co&amp;bertura de código...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3665"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3670"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation>Muestra información de cobertura de código para el proyecto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3667"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3672"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Cobertura de Código...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la información de cobertura de código para todos los archivos Python en el proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4428"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Datos de perfil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3675"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3680"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>Datos de &amp;pefil...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3679"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3684"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation>Mostrar datos de profiling para el proyecto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3681"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3686"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Datos de Profiling...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra datos de profiling para el proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagrama de Aplicación</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3690"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3695"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>Diagrama de &amp;Aplicación...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3694"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3699"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Mostrar diagrama del proyecto.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3696"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3701"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Diagrama de Aplicación...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra un diagrama del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4640"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Crear Lista del Paquete</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3719"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Crear Lista del &amp;Paquete</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4833"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Crear Archivo de Plugin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3735"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Crear &amp;Archivo de Plugin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3787"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3792"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3788"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Abrir Proyectos &amp;Recientes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3789"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>Control de &amp;Versiones</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3793"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>Veri&amp;ficar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3795"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>V&amp;er</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3796"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>&amp;Diagramas</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3797"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Sesión</translation>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Abrir Proyectos &amp;Recientes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3794"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>Control de &amp;Versiones</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3798"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Origen de &amp;Documentación </translation>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>Veri&amp;ficar</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3800"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation>Depurador</translation>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>V&amp;er</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3801"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>&amp;Diagramas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3802"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Sesión</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3803"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Origen de &amp;Documentación </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3805"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation>Depurador</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3806"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Empa&amp;quetadores</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3908"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3913"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3970"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3975"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Borrar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Buscar nuevos archivos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>No se han encontrado nuevos archivos para ser añadidos.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4237"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Sistema de control de versiones</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4360"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Datos de Cobertura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4405"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4410"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>No hay script principal definido para el proyecto actual. Abortando</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Cobertura de codigo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Por favor seleccione un archivo de cobertura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4428"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Por favor seleccione un archivo de profiling</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>¿Incluir nombres de módulos?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4600"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4605"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; ya existe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4660"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4665"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; no existe. Abortando...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4669"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4674"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>No hay script principal definido para el proyecto actual. Abortando...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="346"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
     <source>Registering Project Type</source>
     <translation>Registrando Tipo de Proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Crear un Archivo de Plugin (Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Crear un Archivo de Plugin (&amp;Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
     <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
     <translation>Debe especificar primero un patrón de traducción.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Patrón de Traducción</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Introduzca el patrón de ruta para los archivos de traducción (use &apos;%language%&apos; in lugar del código de idioma):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Asociaciones de Analizador Léxico</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Asociaciones de Analizador Léxico...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3519"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3524"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Ver las asociaciones de analizador léxico del proyecto (sobreescribiendo valores por defecto)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3521"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3526"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Asociaciones de Analizador Léxico ...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra un diálogo para editar las asociaciones de analizador léxico del proyecto. Estas asociaciones sobreescriben las asociaciones de analizador léxico globales. Los analizadores léxicos se utilizan para resaltar el texto en el editor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="262"/>
-    <source>PySide GUI</source>
-    <translation>GUI de PySide</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="263"/>
+    <source>PySide GUI</source>
+    <translation>GUI de PySide</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="264"/>
     <source>PySide Console</source>
     <translation>Consola PySide</translation>
   </message>
@@ -36634,100 +36634,100 @@
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
     <source>Eric Plugin</source>
-    <translation>Plugin para Eric</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="684"/>
+    <translation type="obsolete">Plugin para Eric</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido ser leído.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="784"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido ser guardado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="820"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de propiedades de proyecto específicas del usuario &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido ser leído.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="844"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de propiedades de proyecto específicas del usuario &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido ser guardado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="902"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de sesión de proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido leerse.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="938"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de sesión de proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido guardarse.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="967"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de sesión de proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido borrarse.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="996"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de tareas &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no puede leerse.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1016"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de tareas &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no pudo ser guardado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1073"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de propiedades del depurador del proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido leerse.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de propiedades del depurador del proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no pudo ser guardado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1133"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de propiedades del depurador del proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no pudo ser borrado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de traducción seleccionado &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido ser borrado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1568"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1572"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2744"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1782"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be renamed.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no puede ser renombrado.&lt;br /&gt;Causa: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1979"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo seleccionado &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido borrarse.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2008"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El directorio seleccionado &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido borrarse.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
     <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El directorio de proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no pudo ser creado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36762,17 +36762,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Crear un archivo de plugin (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Crea un archivo de plugin utilizando la lista de archivos proporcionada en el archivo PKGLIST. El nombre del archivo se determina por el nombre del script principal. La entrada para la versión del script proncipal se modifica para reflejar una versión snapshot.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4237"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El VCS seleccionado &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha sido encontrado.&lt;br&gt;Deshabilitando control de versiones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4640"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; no puede ser creado.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Causa: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4683"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4688"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; no puede ser leido.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Causa: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36782,7 +36782,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;El archivo de plugin de eric5 &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido ser creado. Abortando...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4722"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4727"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El fichero&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido ser almacenado en el archivo. Va a ser ignorado.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Causa: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36792,17 +36792,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;El archivo de plugin de eric5 &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se ha creado satisfactoriamente.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4791"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4796"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de plugin&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no puede ser leido.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Causa: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1494"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1498"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo seleccionado &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido se añadido a &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1550"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1554"/>
     <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El directorio de destino &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido ser creado.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36812,47 +36812,47 @@
     <translation>Archivos Python2(*.py2);;Archivos de GUI Python2 (*.pyw2);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2145"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
     <source>Create main script</source>
     <translation>Crear script principal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2145"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
     <source>&lt;p&gt;The mainscript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El script principal &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se ha podido crear.&lt;br/&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation>Cargar Diagrama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3704"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
     <source>&amp;Load Diagram...</source>
     <translation>&amp;Cargar Diagrama...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3708"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3713"/>
     <source>Load a diagram from file.</source>
     <translation>CArgar diagrama desde archivo.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3710"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3715"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Cargar Diagrama...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Carga un diagrama desde un archivo.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="323"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="324"/>
     <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El Lenguaje de Programación &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no está soportado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="346"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El Tipo de Proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya está registrado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="334"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="335"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered with Programming Language &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El tipo de Proyecto &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya está registrado con el Lenguaje de Programación &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36877,52 +36877,52 @@
     <translation>Consola PyQt5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4226"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4231"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found. &lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El VCS seleccionado &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha sido encontrado.&lt;br&gt;Revirtiendo sobreescritura.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4833"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de plugin&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no puede ser leido.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Causa: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3729"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric6 plugin.</source>
     <translation type="unfinished">Crear un archivo inicial PKGLIST para un plugin para eric5. {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3726"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3731"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric6 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Crear Lista del Paquete&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Crea una lista inicial de archivos a incluir en un archivo para plugin de eric5. Esta lista se crea a partir del archivo de proyecto.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3745"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file.</source>
     <translation type="unfinished">Crear un archivo de plugin para eric5. {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3742"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3747"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Crear Archivo de Plugin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Crea un archivo de plugin para eric5 utilizando la lista de archivos dada en el archivo PKGLIST. El nombre de archivo se determina a partir del nombr del script principal.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3761"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation type="unfinished">Crear un archivo de plugin de eric5 (snapshot release). {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3758"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3763"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Crear un archivo de plugin (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Crea un archivo de plugin utilizando la lista de archivos proporcionada en el archivo PKGLIST. El nombre del archivo se determina por el nombre del script principal. La entrada para la versión del script proncipal se modifica para reflejar una versión snapshot.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4696"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4701"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;El archivo de plugin de eric5 &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no ha podido ser creado. Abortando...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt; {6 ?} {0}?} {1}?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4745"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4750"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;El archivo de plugin de eric5 &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se ha creado satisfactoriamente.&lt;/p&gt; {6 ?} {0}?}</translation>
   </message>
@@ -36936,6 +36936,16 @@
     <source>PyQt4 Console</source>
     <translation type="unfinished">Consola PyQt5 {4 ?}</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
+    <source>Eric4/5 Plugin</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
+    <source>Eric6 Plugin</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ProjectBaseBrowser</name>
@@ -37859,7 +37869,7 @@
 <context>
   <name>ProjectResourcesBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="843"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="844"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Recursos</translation>
   </message>
@@ -37969,27 +37979,27 @@
     <translation>La compilación del archivo de recursos ha fallado.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="700"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="701"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Error de Generación de Proceso</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="766"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="767"/>
     <source>Compiling resources...</source>
     <translation>Compilando recursos...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="766"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="767"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Abortar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="839"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="840"/>
     <source>Determining changed resources...</source>
     <translation>Determinando que recursos han cambiado...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="874"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="875"/>
     <source>Compiling changed resources...</source>
     <translation>Compilando recursos que han cambiado...</translation>
   </message>
@@ -38014,12 +38024,12 @@
     <translation>&lt;p&gt;La compilación del archivo de recursos ha fallado.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Causa: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="700"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="701"/>
     <source>Could not start {0}.&lt;br&gt;Ensure that it is in the search path.</source>
     <translation>No se ha podido ejecutar {0}.&lt;br&gt;Verifique que está en la ruta de búsqueda (search path).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="839"/>
+    <location filename="../Project/ProjectResourcesBrowser.py" line="840"/>
     <source>%v/%m Resources</source>
     <translation>%v/%m Recursos</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric6_fr.ts	Sat Jul 05 19:27:57 2014 +0200
+++ b/i18n/eric6_fr.ts	Sat Jul 05 19:29:23 2014 +0200
@@ -5540,7 +5540,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1735"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Lancer le script</translation>
   </message>
@@ -5560,7 +5560,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Lancer le script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et lancer le script sans le débogueur. Si le script a des modifications, elles doivent d&apos;abord être enregistrées.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1752"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Lancer le projet</translation>
   </message>
@@ -5700,7 +5700,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Lancement du projet avec Cyclops&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et lancer le projet avec Cyclops. Si des fichiers ont été modifiés, ils doivent d&apos;abord être sauvés.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1856"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1859"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Déboguer le script</translation>
   </message>
@@ -5720,7 +5720,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Deboguer le script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et donner la ligne qui correspond à la première instruction Python. Si le fichier a été modifié, il doit d&apos;abord être sauvé.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1874"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Déboguer le projet</translation>
   </message>
@@ -5855,7 +5855,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Arrêt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Arrête le débogage courant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2166"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluer</translation>
   </message>
@@ -5870,7 +5870,7 @@
     <translation>Evalue l&apos;expression dans le contexte en cours</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2195"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Exécuter</translation>
   </message>
@@ -5995,17 +5995,17 @@
     <translation>Coverage du Script</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1750"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1752"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Il n&apos;y a pas de script principal défini dans le projet en cours. Abandon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1630"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1631"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profil du projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1617"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1618"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profil du Script</translation>
   </message>
@@ -6025,17 +6025,17 @@
     <translation type="obsolete">Erreur Cyclops</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1871"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1874"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>Il n&apos;y a pas de script principal défini dans le projet en cours. Débogage impossible.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2166"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Entrer une instruction à évaluer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2195"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Entrer une instruction à exécuter</translation>
   </message>
@@ -38669,27 +38669,27 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1161"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1168"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Export des préférences</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1189"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1196"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Import des préférences</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1189"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1196"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1298"/>
     <source>Select Python{0} Interpreter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1291"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1298"/>
     <source>Select the Python{0} interpreter to be used:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -39156,7 +39156,7 @@
 <context>
   <name>Project</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="684"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
     <source>Read project file</source>
     <translation>Lire un fichier projet</translation>
   </message>
@@ -39166,17 +39166,17 @@
     <translation type="obsolete">Les fichiers projets compressés ne sont pas supportés. La librairie de compression est manquante.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="784"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
     <source>Save project file</source>
     <translation>Enregistrer le fichier projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="902"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
     <source>Read project session</source>
     <translation>Lire la session du projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1119"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1123"/>
     <source>Please save the project first.</source>
     <translation>Prière d&apos;enregistrer votre projet d&apos;abord.</translation>
   </message>
@@ -39186,307 +39186,307 @@
     <translation type="obsolete">Les fichiers de session compressés ne sont pas supportés. La librairie de compression est manquante.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="938"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
     <source>Save project session</source>
     <translation>Enregistrer la session</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation>Ajouter une langue</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
     <source>Delete translation</source>
     <translation>Supprimer la traduction</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1506"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1510"/>
     <source>Add file</source>
     <translation>Ajouter un fichier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1623"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1627"/>
     <source>The target directory must not be empty.</source>
     <translation>Le répertoire cible ne doit pas être vide.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1634"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
     <source>Add directory</source>
     <translation>Ajouter un répertoire</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1634"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
     <source>The source directory must not be empty.</source>
     <translation>Le répertoire source ne doit pas être vide.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1979"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
     <source>Delete file</source>
     <translation>Suppression de fichier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation>Création d&apos;un répertoire projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
-    <source>New project</source>
-    <translation>Nouveau projet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
-    <source>Open project</source>
-    <translation>Ouvir un projet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3394"/>
-    <source>Save project as</source>
-    <translation>Enregistrer le projet sous</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2744"/>
-    <source>Save File</source>
-    <translation>Enregistrer Fichier</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2780"/>
-    <source>Close Project</source>
-    <translation>Fermer le projet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2780"/>
-    <source>The current project has unsaved changes.</source>
-    <translation>Le projet courant a des modifications non enregistrées.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3558"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Enregistrer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
-    <source>&amp;New...</source>
-    <translation>&amp;Nouveau...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
-    <source>Generate a new project</source>
-    <translation>Génerer un nouveau projet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3349"/>
-    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nouveau...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une boite de dialogue pour entrer les paramètres d&apos;un nouveau projet.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
-    <source>&amp;Open...</source>
-    <translation>&amp;Ouvrir...</translation>
+    <source>New project</source>
+    <translation>Nouveau projet</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <source>Open project</source>
+    <translation>Ouvir un projet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
+    <source>Save project as</source>
+    <translation>Enregistrer le projet sous</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
+    <source>Save File</source>
+    <translation>Enregistrer Fichier</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
+    <source>Close Project</source>
+    <translation>Fermer le projet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
+    <source>The current project has unsaved changes.</source>
+    <translation>Le projet courant a des modifications non enregistrées.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Enregistrer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <source>&amp;New...</source>
+    <translation>&amp;Nouveau...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3353"/>
+    <source>Generate a new project</source>
+    <translation>Génerer un nouveau projet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3354"/>
+    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nouveau...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une boite de dialogue pour entrer les paramètres d&apos;un nouveau projet.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <source>&amp;Open...</source>
+    <translation>&amp;Ouvrir...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3367"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation>Ouvrir un projet existant</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3363"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3368"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ouvrir...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre un projet existant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3370"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Fermer le projet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3370"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Fermer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3374"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Fermer le projet en cours</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Fermer le projet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Fermer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3379"/>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Fermer le projet en cours</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3380"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Fermer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ferme le projet en cours.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3382"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Enregistrer le projet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Enregistre le projet courant</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3387"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Enregistrer le projet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3391"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Enregistre le projet courant</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3392"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Enregistrer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enregistre le projet en cours.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3394"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>&amp;Enregistrer sous...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3398"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3403"/>
     <source>Save the current project to a new file</source>
     <translation>Enregistre le projet en cours dans un nouveau fichier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3400"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3405"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Enregistrer sous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enregistre le projet en cours dans un nouveau fichier.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3440"/>
-    <source>Add translation to project</source>
-    <translation>Ajouter une traduction au projet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3440"/>
-    <source>Add &amp;translation...</source>
-    <translation>Ajouter une &amp;traduction...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <source>Add translation to project</source>
+    <translation>Ajouter une traduction au projet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <source>Add &amp;translation...</source>
+    <translation>Ajouter une &amp;traduction...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3450"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Ajoute une traduction au projet en cours</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3447"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3452"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ajouter une traduction...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une boite de dialogue pour ajouter une traduction au projet courant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3455"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation>Rechercher des nouveaux fichiers</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3455"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation>Re&amp;chercher des nouveaux fichiers...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3459"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3464"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Recherche des nouveaux fichiers dans le répertoire du projet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3469"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Propriétés du projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3469"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Propriétés...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Propriétés...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3479"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Affiche les propriétés du projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3475"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3480"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Propriétés...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche une boite de dialogue pour éditer les propriétés du projet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3597"/>
-    <source>Load session</source>
-    <translation>Charger la session</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3601"/>
-    <source>Load the projects session file.</source>
-    <translation>Charge le fichier de session du projet.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3602"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation>Charger la session</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3606"/>
+    <source>Load the projects session file.</source>
+    <translation>Charge le fichier de session du projet.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3607"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Charger la session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Charge le fichier session du projet. Une session est constituée par les données suivantes.&lt;br&gt;- tous les fichiers open source&lt;br&gt;- tous les points d&apos;arrêts&lt;br&gt;- les arguments de ligne de commande&lt;br&gt;- le répertoire de travail&lt;br&gt;- le flag de rapport d&apos;exception&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3615"/>
-    <source>Save session</source>
-    <translation>Enregistrer la session</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3619"/>
-    <source>Save the projects session file.</source>
-    <translation>Enregistre le fichier de session du projet.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3620"/>
+    <source>Save session</source>
+    <translation>Enregistrer la session</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3624"/>
+    <source>Save the projects session file.</source>
+    <translation>Enregistre le fichier de session du projet.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3625"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Enregistrer la session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enregistrer le fichier session du projet. Une session est constituée par les données suivantes.&lt;br&gt;- tous les fichiers open source&lt;br&gt;- tous les points d&apos;arrêts&lt;br&gt;- les arguments de ligne de commande&lt;br&gt;- le répertoire de travail&lt;br&gt;- le flag de rapport d&apos;exception&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Statistiques du code</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3647"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>Statistiques du &amp;Code...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3651"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3656"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation>Affiche des statistiques sur le code du projet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3653"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3658"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Statistiques du Code...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche des statistiques sur le code de tous les fichiers Python du projet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation> Code Coverage Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3661"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>Code Co&amp;verage...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3665"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3670"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation>Affiche les informations de code coverage pour le projet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3667"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3672"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les informations de code coverage pour le projet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4428"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profiling des données</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3675"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3680"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Profiling des données...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3679"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3684"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation>Affiche le profiling des données du projet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3681"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3686"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilling des données...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche le profiling des données du projet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -39531,147 +39531,147 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Supprimer Cyclops le rapport Cyclops&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Supprime le rapport Cyclops du projet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagramme de l&apos;application</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3690"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3695"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>&amp;Diagramme de l&apos;application...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3694"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3699"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Affiche le diagramme de l&apos;application.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3696"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3701"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Diagramme de l&apos;application...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche le diagramme du projet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3788"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Ouvrir un projet &amp;récent</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3796"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>&amp;Diagrammes</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3793"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>&amp;Vérification</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3789"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>&amp;Contrôle de version</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3795"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>&amp;Affichage</translation>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Ouvrir un projet &amp;récent</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3801"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>&amp;Diagrammes</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3798"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>&amp;Vérification</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3794"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>&amp;Contrôle de version</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3800"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>&amp;Affichage</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3803"/>
     <source>Source &amp;Documentation</source>
     <translation>&amp;Documentation automatique</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Rechercher des nouveaux fichiers</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4091"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Aucun fichier à ajouter n&apos;a été trouvé.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4237"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Système de conrôle des versions (VCS)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4360"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Coverage de données</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4405"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4410"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Il n&apos;y a pas de script principal défini dans le projet en cours. Abandon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1758"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1762"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Renommer le fichier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1782"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
     <source>Rename File</source>
     <translation>Renommer le fichier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2596"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Nouveau projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2158"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2162"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>Ajouter des fichiers existant au projet ?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2277"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2281"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>Voulez-vous éditer les options de commande VCS ?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2225"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2229"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>Le fichier projet doit-il être ajouté au référentiel?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2253"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>Sélectionner un système de contrôle de version (VCS) pour le projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
-    <source>Add directory to project</source>
-    <translation>Ajouter un répertoire au projet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
-    <source>Add directory...</source>
-    <translation>Ajouter un répertoire...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add directory to project</source>
+    <translation>Ajouter un répertoire au projet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add directory...</source>
+    <translation>Ajouter un répertoire...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3435"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Ajouter un répertoire au projet courant</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3432"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3437"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ajouter un répertoire...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une fenêtre pour ajouter un répertoire au projet courant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Code Coverage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4378"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Sélectionner un fichier coverage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4428"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Sélectionner un fichier profile</translation>
   </message>
@@ -39761,7 +39761,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible de créer le répertoire projet &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="967"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
     <source>Delete project session</source>
     <translation>Supprime la session de projet</translation>
   </message>
@@ -39771,17 +39771,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible de supprimer le fichier session de projet &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3633"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3638"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Supprimer la session</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3637"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3642"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Suppression du fichier session de projet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3638"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3643"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Suppression de session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ceci supprime le fichier session de projet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -39791,27 +39791,27 @@
     <translation>Fichiers Ruby (*.rb);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3461"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3466"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Chercher des nouveaux fichiers...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cette commande recherche des nouveaux fichiers (sources, *.ui, *.idl) dans le répertoire projet et dans les sous-répertoires enregistrés.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
-    <source>Console</source>
-    <translation>Console</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
+    <source>Console</source>
+    <translation>Console</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="251"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Autre</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Inclure les noms de modules ?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2008"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
     <source>Delete directory</source>
     <translation>Suppression répertoire</translation>
   </message>
@@ -39821,7 +39821,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible de supprimer le répertoire sélectionné &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="996"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Tâches lues</translation>
   </message>
@@ -39841,7 +39841,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Format non reconnu pour le fichier de tâches &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1016"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Tâches enregistrées</translation>
   </message>
@@ -39851,7 +39851,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible d&apos;enregistrer le fichier de tâches &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1073"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
     <source>Read debugger properties</source>
     <translation>Lecture des propriétés du débogueur</translation>
   </message>
@@ -39866,7 +39866,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Le format du fichier de propriétés du débogueur &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; n&apos;est pas supporté.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1107"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
     <source>Save debugger properties</source>
     <translation>Enregistrement des propriétés du débogueur</translation>
   </message>
@@ -39881,7 +39881,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible d&apos;écrire le fichier de propriétés du débogueur : &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1133"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
     <translation>Suppression des propriétés du débogueur</translation>
   </message>
@@ -39891,132 +39891,132 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible de supprimer le fichier de propriétés du débogueur : &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3533"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Propriétés du Débogueur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3533"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation>Débogueur &amp; Propriétés...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3537"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Affichage des propriétés du débogueur</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
+    <translation>Débogueur &amp; Propriétés...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3542"/>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Affichage des propriétés du débogueur</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3543"/>
     <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Propriétés du Débogueur...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche une boite de dialogue permettant d&apos;éditer les proprités du débogueur, spécifiques au projet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Charger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>&amp;Charger</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3550"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Charger les propriétés du débogueur</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3558"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Enregistrer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Enregistrer les propriétés du débogueur</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3570"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Supprimer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3570"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Supprimer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation>Supprimer les propriétés du débogueur</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3583"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation>Réinitialiser</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3583"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Réinitialiser</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3587"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Réinitialise des propriétés du débogueur</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3800"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation>Débogueur</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3797"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Session</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Chargement des Propriétés du Débogueur&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Charge la configuration du débogueur spécifique au projet.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation>&amp;Charger</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3555"/>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Charger les propriétés du débogueur</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Enregistrement des Propriétés du Débogueur&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enregistre la configuration du débogueur spécifique au projet.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Enregistrer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3567"/>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Enregistrer les propriétés du débogueur</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Suppression des Propriétés du Débogueur...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Supprime la configuration du débogueur spécifique au projet.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Supprimer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Supprimer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3579"/>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation>Supprimer les propriétés du débogueur</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation>Réinitialiser</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Réinitialiser</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3592"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Réinitialise des propriétés du débogueur</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3805"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation>Débogueur</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3802"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Session</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3556"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Chargement des Propriétés du Débogueur&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Charge la configuration du débogueur spécifique au projet.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3568"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Enregistrement des Propriétés du Débogueur&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enregistre la configuration du débogueur spécifique au projet.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3580"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Suppression des Propriétés du Débogueur...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Supprime la configuration du débogueur spécifique au projet.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3593"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Réinitialiser les propriétés du débogueur&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Réinitialise la configuration du débogueur spécifique au projet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Association des types de fichiers</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Association des types de fichiers...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3501"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3506"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Affiche les asociation Fichier/Type de fichier pour le projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3503"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3508"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3801"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3806"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Création de pac&amp;kage</translation>
   </message>
@@ -40026,22 +40026,22 @@
     <translation type="obsolete">Problème de sécurité</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Ajouter des fichiers au projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
-    <source>Add &amp;files...</source>
-    <translation>Ajouter des &amp;fichiers...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
+    <source>Add &amp;files...</source>
+    <translation>Ajouter des &amp;fichiers...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3419"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Ajouter des fichiers au projet courant</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3416"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3421"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ajouter des fichiers...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ouvre une boite de dialogue pour ajouter des fichiers au projet courant. La position pour l&apos;insertion est déterminée par l&apos;extension du fichier.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -40086,7 +40086,7 @@
     <translation type="obsolete">Fichiers projets compressés (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2729"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2734"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Fichiers projets (*.e4p)</translation>
   </message>
@@ -40096,17 +40096,17 @@
     <translation type="obsolete">Fichiers projets (*.e4p);;Fichiers projets compressés (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3787"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3792"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3908"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3913"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3970"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3975"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Effacer</translation>
   </message>
@@ -40116,7 +40116,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Le fichier &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; existe déjà. Ecraser ?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="820"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
     <source>Read user project properties</source>
     <translation>Lire les propriétés utilisateur du projet</translation>
   </message>
@@ -40126,7 +40126,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible de lire le fichier de propriétés de projet &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="844"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
     <source>Save user project properties</source>
     <translation>Enregistrer les propriétés utilisateur du projet</translation>
   </message>
@@ -40136,27 +40136,27 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible d&apos;écrire le fichier de propriétés du projet &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3482"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation>Propriétés utilisateur du projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3482"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation>Propriétés &amp;Utilisateur...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation>Propriétés &amp;Utilisateur...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3492"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Afficher le propriétés utilisateurs spécifiques au projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3489"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Propriétés utilisateur...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche une fenêtre permettant d&apos;éditer les propriétés du projet spécifiques à l&apos;utilisateur.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Erreurs de syntaxe détectées</translation>
   </message>
@@ -40166,7 +40166,7 @@
     <translation type="obsolete">KDE 3</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2943"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>Le projet contient %n fichier avec des erreurs de syntaxe.</numerusform>
@@ -40179,12 +40179,12 @@
     <translation type="obsolete">Plugin Eric4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4640"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Création de la liste de package</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3719"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Création de la liste de &amp;package</translation>
   </message>
@@ -40199,12 +40199,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Création de la liste de package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cette commande créé la liste des fichiers à inclure dans l&apos;archive d&apos;un plugin eric4. Cette liste est créée à partir du fichier projet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4833"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Création de l&apos;archive du plugin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3735"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Création de l&apos;&amp;archive du plugin</translation>
   </message>
@@ -40214,7 +40214,7 @@
     <translation type="obsolete">Créé le fichier d&apos;archive pour un plugin eric4.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4600"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4605"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Le fichier &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existe déjà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ecraser ?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -40224,12 +40224,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible de créer le fichier &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raison: %1&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4660"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4665"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Le fichier &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; n&apos;existe pas. Abandon...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4669"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4674"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Le projet n&apos;a pas de script principal défini. Abandon...</translation>
   </message>
@@ -40254,22 +40254,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Création de l&apos;archive du plugin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ceci créé une archive contenant l&apos;ensemble des fichiers indiqués dans le fichier PKGLIST. Le nom de l&apos;archive est construit à partir du nom du script principal.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1537"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1541"/>
     <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Le répertoire source ne contient aucun fichier correspondant à la catégorie sélectionnée.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2596"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Sélectionner un système de contrôle de version</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2256"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2260"/>
     <source>None</source>
     <translation>Auncun</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="346"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
     <source>Registering Project Type</source>
     <translation>Enregistrement du type de projet</translation>
   </message>
@@ -40284,12 +40284,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Impossible d&apos;enregistrer le fichier &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dans l&apos;archive. Plugin ignoré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raison: %2&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Création d&apos;une archive plugin (Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Création d&apos;une archive plugin (&amp;Snapshot)</translation>
   </message>
@@ -40314,17 +40314,17 @@
     <translation type="obsolete">KDE 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
     <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
     <translation>Vous devez d&apos;abord spécifier un pattern de traduction.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Pattern de traduction</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Entrer le pattern pour les fichiers de traduction (utiliser la balise &apos;%language%&apos; à la place de la langue à utiliser):</translation>
   </message>
@@ -40339,32 +40339,32 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Le VCS sélectionné (&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;) est introuvable.&lt;br&gt;Désactivation du système de contrôle de versions (VCS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%2&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Association des types de fichiers</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Association des types de fichiers...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3519"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3524"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Affiche les asociations Fichier/Type de fichier pour le projet (sans tenir compte des valeurs par défaut)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3521"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3526"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Associations des types de fichiers...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Permet d&apos;associer les types de fichiers aux analyseurs syntaxiques pour le projet en cours. Ces associations sont prioritaires sur les associations de fichiers configurées par défaut.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="262"/>
-    <source>PySide GUI</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="263"/>
+    <source>PySide GUI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="264"/>
     <source>PySide Console</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -40374,102 +40374,97 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
-    <source>Eric Plugin</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="684"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="784"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&