Updated translations sub_styles

Sat, 16 Mar 2019 20:12:03 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sat, 16 Mar 2019 20:12:03 +0100
branch
sub_styles
changeset 6865
a65349424cb7
parent 6864
7837ab17f079
child 6866
b792455b35cd

Updated translations

i18n/eric6_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_empty.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_zh_CN.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric6_cs.ts	Sat Mar 16 18:38:01 2019 +0100
+++ b/i18n/eric6_cs.ts	Sat Mar 16 20:12:03 2019 +0100
@@ -9248,27 +9248,27 @@
 <context>
   <name>E5GoogleMail</name>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="191"/>
+    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="188"/>
     <source>The client secrets file is not present. Has the Gmail API been enabled?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="228"/>
+    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="225"/>
     <source>OAuth2 Authorization Code</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="228"/>
+    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="225"/>
     <source>Enter the OAuth2 authorization code:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="272"/>
+    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="269"/>
     <source>No authorized session available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="293"/>
+    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="290"/>
     <source>Message #{0} sent.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10733,7 +10733,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2944"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
@@ -10983,7 +10983,7 @@
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5332"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5343"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
@@ -11023,237 +11023,237 @@
     <translation>Předchozí úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1814"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1814"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2500"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2515"/>
-    <source>Printing completed</source>
-    <translation>Tisk je hotov</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2517"/>
+    <source>Printing completed</source>
+    <translation>Tisk je hotov</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3115"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3117"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2884"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4531"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4531"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5335"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5346"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5703"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5703"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5766"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5759"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5766"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5881"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5881"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6041"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6041"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6427"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6427"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6444"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6455"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6487"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6498"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6467"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6478"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6487"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6498"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6515"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6531"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6533"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6544"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6533"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6544"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6559"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6570"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6559"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6570"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6697"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6708"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7001"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7022"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7033"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7024"/>
-    <source>Add file...</source>
-    <translation>Přidat soubor...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7026"/>
-    <source>Add files...</source>
-    <translation>Přidat soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
-    <source>Add aliased file...</source>
-    <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7031"/>
-    <source>Add localized resource...</source>
-    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7035"/>
+    <source>Add file...</source>
+    <translation>Přidat soubor...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7037"/>
+    <source>Add files...</source>
+    <translation>Přidat soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7039"/>
+    <source>Add aliased file...</source>
+    <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7042"/>
+    <source>Add localized resource...</source>
+    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7046"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7054"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7065"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7070"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7081"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7098"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7109"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7162"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7173"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7162"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7173"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7196"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7207"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7196"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7207"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
@@ -11273,12 +11273,12 @@
     <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7182"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7193"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7182"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7193"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
@@ -11348,7 +11348,7 @@
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7500"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
@@ -11358,12 +11358,12 @@
     <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7503"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7494"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7505"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
@@ -11388,47 +11388,47 @@
     <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2884"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2944"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3056"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3058"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6458"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6469"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6467"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6478"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6531"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6861"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6872"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7001"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7098"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7109"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
@@ -11453,27 +11453,27 @@
     <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3115"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3117"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6515"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6306"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6317"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6313"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6324"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6693"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6704"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11498,27 +11498,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7906"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7917"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7906"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7917"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6242"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6253"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6242"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6253"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6303"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6314"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11543,7 +11543,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6687"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6698"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt; {0}?} {6.?}</translation>
   </message>
@@ -11558,32 +11558,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4645"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4656"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4645"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4656"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4917"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4928"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4917"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4928"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7993"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8004"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7993"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8004"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11613,12 +11613,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8114"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8125"/>
     <source>EditorConfig Properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8114"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8125"/>
     <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -13041,210 +13041,255 @@
     <translation>Element stylu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="110"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="197"/>
     <source>Select end of line fill.</source>
     <translation>Výběr výplně konce řádku.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="358"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="431"/>
     <source>Fill to end of line</source>
     <translation>Vyplnit do konce řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="189"/>
-    <source>Select the font for all styles.</source>
-    <translation>Výběr fontu pro všechny styly.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="192"/>
-    <source>All Fonts</source>
-    <translation>Všechny fonty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="179"/>
-    <source>Select the background colour for all styles</source>
-    <translation>Výběr barvy pozadí pro všechny styly</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="182"/>
-    <source>All Background Colours</source>
-    <translation>Všechny barvy pozadí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="229"/>
-    <source>Sample Text</source>
-    <translation>Ukázka textu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="90"/>
-    <source>Select the background colour.</source>
-    <translation>Výběr barvy pozadí.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="93"/>
-    <source>Background Colour</source>
-    <translation>Barva pozadí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="100"/>
-    <source>Select the font.</source>
-    <translation>Vybrat font.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="70"/>
-    <source>Font</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="80"/>
-    <source>Select the foreground colour.</source>
-    <translation>Vybrat barvu popředí.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="83"/>
-    <source>Foreground Colour</source>
-    <translation>Barva popředí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="199"/>
-    <source>Select the eol fill for all styles</source>
-    <translation>Vybrat pro eol vyplní všechny styly</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="202"/>
-    <source>All Fill to end of line</source>
-    <translation>Vše Vyplnit do konce řádku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="356"/>
-    <source>Enabled</source>
-    <translation>Zapnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="357"/>
-    <source>Disabled</source>
-    <translation>Vypnuto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="358"/>
-    <source>Select fill to end of line for all styles</source>
-    <translation>Vybrat pro doplnit do konce řádku pro všechny styly</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="130"/>
-    <source>to Default</source>
-    <translation>na výchozí hodnotu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="216"/>
-    <source>Press to set all styles to their default values</source>
-    <translation>Stisknout pro nastavení všech stylů na výchozí hodnoty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="219"/>
-    <source>All to Default</source>
-    <translation>Vše na výchozí hodnoty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="260"/>
-    <source>Imports all styles of the currently selected language</source>
-    <translation>Importovat všechny styly právě vybraného jazyka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="263"/>
-    <source>Import styles</source>
-    <translation>Import stylů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="273"/>
-    <source>Exports all styles of the currently selected language</source>
-    <translation>Exportovat všechny styly právě vybraného jazyka</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="276"/>
-    <source>Export styles</source>
-    <translation>Export stylů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="283"/>
-    <source>Imports all styles of all languages</source>
-    <translation>Importovat všechny styly všech jazyků</translation>
+    <source>Select the font for all styles.</source>
+    <translation>Výběr fontu pro všechny styly.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="279"/>
+    <source>All Fonts</source>
+    <translation>Všechny fonty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="266"/>
+    <source>Select the background colour for all styles</source>
+    <translation>Výběr barvy pozadí pro všechny styly</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="269"/>
+    <source>All Background Colours</source>
+    <translation>Všechny barvy pozadí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="318"/>
+    <source>Sample Text</source>
+    <translation>Ukázka textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="177"/>
+    <source>Select the background colour.</source>
+    <translation>Výběr barvy pozadí.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="180"/>
+    <source>Background Colour</source>
+    <translation>Barva pozadí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="187"/>
+    <source>Select the font.</source>
+    <translation>Vybrat font.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="81"/>
+    <source>Font</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="167"/>
+    <source>Select the foreground colour.</source>
+    <translation>Vybrat barvu popředí.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="170"/>
+    <source>Foreground Colour</source>
+    <translation>Barva popředí</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="286"/>
+    <source>Select the eol fill for all styles</source>
+    <translation>Vybrat pro eol vyplní všechny styly</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="289"/>
+    <source>All Fill to end of line</source>
+    <translation>Vše Vyplnit do konce řádku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="429"/>
+    <source>Enabled</source>
+    <translation>Zapnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="430"/>
+    <source>Disabled</source>
+    <translation>Vypnuto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="431"/>
+    <source>Select fill to end of line for all styles</source>
+    <translation>Vybrat pro doplnit do konce řádku pro všechny styly</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="217"/>
+    <source>to Default</source>
+    <translation>na výchozí hodnotu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="303"/>
+    <source>Press to set all styles to their default values</source>
+    <translation>Stisknout pro nastavení všech stylů na výchozí hodnoty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="306"/>
+    <source>All to Default</source>
+    <translation>Vše na výchozí hodnoty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="349"/>
+    <source>Imports all styles of the currently selected language</source>
+    <translation>Importovat všechny styly právě vybraného jazyka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="352"/>
+    <source>Import styles</source>
+    <translation>Import stylů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="362"/>
+    <source>Exports all styles of the currently selected language</source>
+    <translation>Exportovat všechny styly právě vybraného jazyka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="365"/>
+    <source>Export styles</source>
+    <translation>Export stylů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="372"/>
+    <source>Imports all styles of all languages</source>
+    <translation>Importovat všechny styly všech jazyků</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="375"/>
     <source>Import all styles</source>
     <translation>Import všech stylů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="293"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="382"/>
     <source>Exports all styles of all languages</source>
     <translation>Exportovat všechny styly všech jazyků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="296"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="385"/>
     <source>Export all styles</source>
     <translation>Export všech stylů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="466"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="556"/>
     <source>Export Highlighting Styles</source>
     <translation>Export stylů zvýraznění</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="501"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="591"/>
     <source>Import Highlighting Styles</source>
     <translation>Importovat styly zvýraznění</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="485"/>
     <source>Highlighting styles file (*.e4h)</source>
-    <translation>Soubor se styly zvýrazňování (*.e4h)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="466"/>
+    <translation type="obsolete">Soubor se styly zvýrazňování (*.e4h)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="556"/>
     <source>&lt;p&gt;The highlighting styles could not be exported to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se do souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo exportovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="501"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="591"/>
     <source>&lt;p&gt;The highlighting styles could not be read from file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se ze souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nepodařilo načít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="73"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="84"/>
     <source>Family and Size only</source>
     <translation>Jen rodina a velikost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="76"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="87"/>
     <source>Family only</source>
     <translation>Jen rodina</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="78"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="89"/>
     <source>Size only</source>
     <translation>Jen velikost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="127"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="214"/>
     <source>Press to set the current style to its default values</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="242"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="331"/>
     <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; The tick in the list above indicates the entrie&apos;s &apos;fill to end of line&apos; setting.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="150"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="237"/>
     <source>Press to show only monospaced fonts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="153"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="240"/>
     <source>Monospaced Fonts Only</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="117"/>
+    <source>Press to add a sub-style to the selected style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="124"/>
+    <source>Press to to delete the selected sub-style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="131"/>
+    <source>Press to edit the selected sub-style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="138"/>
+    <source>Press to copy the selected sub-style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="533"/>
+    <source>Highlighting styles file (*.e6h)</source>
+    <translation type="unfinished">Soubor se styly zvýrazňování (*.e4h) {6h?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="575"/>
+    <source>Highlighting styles file (*.e6h *.e4h)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="684"/>
+    <source>Delete Sub-Style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="684"/>
+    <source>&lt;p&gt;Shall the sub-style &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; really be deleted?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="724"/>
+    <source>{0} - Copy</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorKeywordsPage</name>
@@ -13951,70 +13996,95 @@
 <context>
   <name>EditorSearchPage</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure editor search options&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace vyhledávání v editoru&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="36"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="37"/>
     <source>Search Markers</source>
     <translation>Značky hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="126"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="127"/>
     <source>Marker Colour:</source>
     <translation>Barva značky:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="139"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="140"/>
     <source>Select the colour for the search markers.</source>
     <translation>Vybrat barvu pro značky hledání.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="52"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="53"/>
     <source>Select, whether search markers shall be shown for a standard search</source>
     <translation>Vybrat, jestliže značky hledání mají být zobrazeny pro standardní vyhledávání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="62"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="63"/>
     <source>Select, whether search markers shall be shown for a quicksearch</source>
     <translation>Vybrat, jestliže značky hledání mají být zobrazeny pro rychlé hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="42"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="43"/>
     <source>Select, whether markers for all occurrences of the current word shall be shown</source>
     <translation>Vybrat, jestliže mají být zobrazeny značky pro všechny výstyky aktuálního slova</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="45"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="46"/>
     <source>Highlight all occurrences of current word</source>
     <translation>Zvýraznit všechny výskyty aktuálního slova</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="56"/>
     <source>Highlight all occurrences of search text</source>
     <translation>Zvýraznit všechny výskyty hledaného textu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="65"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="66"/>
     <source>Highlight all occurrences of quicksearch text</source>
     <translation>Zvýraznit všechny výskyty rychle hledaného textu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="74"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="75"/>
     <source>Timeout for current word highlighting:</source>
     <translation>Timeout pro zvýraznění aktuálního slova:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="82"/>
     <source>Enter the time in milliseconds after which occurrences of the current word shall be highlighted</source>
     <translation>Zadejte čas v milisekundách, po který budou výskyty aktuálního slova zvýrazněny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="93"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="94"/>
     <source> ms</source>
     <translation> ms</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="168"/>
+    <source>Regular Expression Type</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="174"/>
+    <source>Select to used the QScintilla POSIX alike regular expression mode.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="177"/>
+    <source>QScintilla Regular Mode (POSIX)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="187"/>
+    <source>Select to used the QScintilla extended (C++11) regular expression mode.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorSearchPage.ui" line="190"/>
+    <source>QScintilla Extended Mode (C++11)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorSpellCheckingPage</name>
@@ -14357,177 +14427,177 @@
     <translation>Vybrat barvu pozadí pro výběr.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="564"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="570"/>
     <source>Caret</source>
     <translation>Karet (textový kurzor)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="572"/>
     <source>Select, whether the caretline should be highlighted</source>
-    <translation>Vybrat, má-li být linka karetu zvýrazněna</translation>
+    <translation type="obsolete">Vybrat, má-li být linka karetu zvýrazněna</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="575"/>
     <source>Caretline visible</source>
-    <translation>Zobrazení textového kurzoru</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazení textového kurzoru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="609"/>
     <source>Caret width:</source>
-    <translation>Šířka text.kurzoru:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="616"/>
+    <translation type="obsolete">Šířka text.kurzoru:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="583"/>
     <source>Select caret width (1, 2 or 3 pixels)</source>
     <translation>Výběr délky karetu (1, 2 nebo 3 pixelu)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="649"/>
-    <source>Caret foreground:</source>
-    <translation>Barva karetu:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="662"/>
+    <source>Caret line visible</source>
+    <translation type="unfinished">Barva karetu:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="609"/>
     <source>Select the colour for the caret.</source>
     <translation>Výběr barvy karetu.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="672"/>
     <source>Caretline background:</source>
-    <translation>Pozadí karetu:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="685"/>
+    <translation type="obsolete">Pozadí karetu:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="722"/>
     <source>Select the background colour for the line containing the caret.</source>
     <translation>Vybrat barvu pozadí pro řádku obsahující karet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="716"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="769"/>
     <source>Current line marker:</source>
     <translation type="unfinished">Značka aktuální řádky:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="729"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="782"/>
     <source>Select the colour for the current line marker.</source>
     <translation type="unfinished">Vybrat barvu pro značku aktuální řádky.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="739"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="792"/>
     <source>Error line marker:</source>
     <translation type="unfinished">Značka chybné řádky:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="752"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="805"/>
     <source>Select the colour for the error line marker.</source>
     <translation type="unfinished">Vybrat barvu pro značku chybné řádky.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="765"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="818"/>
     <source>Braces</source>
     <translation>Závorky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="771"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="824"/>
     <source>Select whether matching and bad braces shall be highlighted.</source>
     <translation>Vybrat, jestliže se má zkontrolovat párovost závorek a neplatné se mají zvýraznit.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="774"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="827"/>
     <source>Highlight braces</source>
     <translation>Zvýraznit závorky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="781"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="834"/>
     <source>Matched braces:</source>
     <translation>Párové závorky:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="794"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="847"/>
     <source>Select the colour for highlighting matching braces.</source>
     <translation>Výběr barvy pro zvýraznění párových závorek.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="804"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="857"/>
     <source>Matched braces background:</source>
     <translation>Pozadí párových závorek:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="817"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="870"/>
     <source>Select the background colour for highlighting matching braces.</source>
     <translation>Výběr barvy pozadí pro zvýraznění párových závorek.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="833"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="886"/>
     <source>Unmatched brace:</source>
     <translation>Nepárová závorka:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="840"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="893"/>
     <source>Select the colour for highlighting nonmatching braces.</source>
     <translation>Výběr barvy pro zvýraznění nepárových závorek.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="856"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="909"/>
     <source>Unmatched brace background:</source>
     <translation>Pozadí nepárové závorky:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="863"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="916"/>
     <source>Select the background colour for highlighting nonmatching braces.</source>
     <translation>Vybrat barvu pozadí pro zvýraznění nepárových závorek.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="876"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="929"/>
     <source>End of Line</source>
     <translation>Konec řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="882"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="935"/>
     <source>Select whether end of line shall be shown</source>
     <translation>Vybrat, mají-li se zobrazovat symboly konce řádků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="885"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="938"/>
     <source>Show End of Line</source>
     <translation>Zobrazovat konce řádků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="895"/>
-    <source>Wrap long lines</source>
-    <translation>Zalamovat dlouhé řádky</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="948"/>
+    <source>Wrap long lines</source>
+    <translation>Zalamovat dlouhé řádky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1041"/>
     <source>Edge Mode</source>
     <translation>Mód okraje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="992"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1085"/>
     <source>Select the colour for the edge marker.</source>
     <translation>Vybrat barvu pro značku okraje.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1002"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1095"/>
     <source>Background colour:</source>
     <translation>Barva pozadí:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1015"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1108"/>
     <source>Move to set the edge column.</source>
     <translation>Posunout pro nastavení sloupce okraje.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1043"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1136"/>
     <source>Displays the selected tab width.</source>
     <translation>Zobrazuje vybranou šířku tabulátoru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1059"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1152"/>
     <source>Column number:</source>
     <translation>Číslo sloupce:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1066"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1159"/>
     <source>Mode:</source>
     <translation>Mód:</translation>
   </message>
@@ -14537,37 +14607,37 @@
     <translation>Vypnuto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1085"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1178"/>
     <source>Draw Line</source>
     <translation>Zobrazit linku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1090"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1183"/>
     <source>Change Background Colour</source>
     <translation>Změnit barvu pozadí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1945"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2038"/>
     <source>Various</source>
     <translation>Různé</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1439"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1532"/>
     <source>Select whether whitspace characters shall be shown</source>
     <translation>Vybrat, mají-li se zobrazovat prázdné znaky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1442"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1535"/>
     <source>Show Whitespace</source>
     <translation>Zobrazit prázdné znaky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1951"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2044"/>
     <source>Select to show a minimalistic context menu</source>
     <translation>Vybrat pro zobrazení minimalistického kontextového menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1954"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2047"/>
     <source>Show minimal context menu</source>
     <translation>Zobrazit minimální kontextové menu</translation>
   </message>
@@ -14602,27 +14672,27 @@
     <translation>Vybrat barvu pozadí pro okraj se značkami skládání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="700"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="753"/>
     <source>Debugging Line Markers</source>
     <translation type="unfinished">Značky debugované řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1104"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1197"/>
     <source>Zoom</source>
     <translation>Lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1110"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1203"/>
     <source>Initial zoom factor:</source>
     <translation>Úvodní nastavení lupy:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1117"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1210"/>
     <source>Move to set the initial zoom factor</source>
     <translation>Posunout pro nastavení velikosti lupy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1139"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1232"/>
     <source>Displays the selected initial zoom factor</source>
     <translation>Zobrazuje vybranou velikost lupy</translation>
   </message>
@@ -14662,82 +14732,82 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1158"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1251"/>
     <source>Annotations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1164"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1257"/>
     <source>Select to enable the display of annotations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1167"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1260"/>
     <source>Show annotations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1174"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1267"/>
     <source>Warnings</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1270"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1363"/>
     <source>Press to select the foreground colour</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1273"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1366"/>
     <source>Foreground</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1280"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1373"/>
     <source>Press to select the background colour</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1283"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1376"/>
     <source>Background</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1219"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1312"/>
     <source>Errors</source>
     <translation type="unfinished">Chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1433"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1526"/>
     <source>Whitespace</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1451"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1544"/>
     <source>Whitespace size:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1458"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1551"/>
     <source>Select the size of the dots used to represent visible whitespace</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1491"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1584"/>
     <source>Whitespace foreground:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1504"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1597"/>
     <source>Select the foreground colour for visible whitespace</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1514"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1607"/>
     <source>Whitespace background:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1527"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1620"/>
     <source>Select the background colour for visible whitespace</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -14772,72 +14842,72 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1631"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1724"/>
     <source>Colours</source>
     <translation type="unfinished">Barvy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1312"/>
-    <source>Change Tracing</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1318"/>
-    <source>Select to mark changed lines</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1321"/>
-    <source>Mark changed lines</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1330"/>
-    <source>Timeout for marking changed lines:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1337"/>
-    <source>Enter the time in milliseconds after which changed lines will be marked</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1349"/>
-    <source> ms</source>
-    <translation type="unfinished"> ms</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1382"/>
-    <source>Unsaved changes colour:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1395"/>
-    <source>Select the colour for the change marker for unsaved changes.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1405"/>
+    <source>Change Tracing</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1411"/>
+    <source>Select to mark changed lines</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1414"/>
+    <source>Mark changed lines</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1423"/>
+    <source>Timeout for marking changed lines:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1430"/>
+    <source>Enter the time in milliseconds after which changed lines will be marked</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1442"/>
+    <source> ms</source>
+    <translation type="unfinished"> ms</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1475"/>
+    <source>Unsaved changes colour:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1488"/>
+    <source>Select the colour for the change marker for unsaved changes.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1498"/>
     <source>Saved changes colour:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1418"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1511"/>
     <source>Select the colour for the change marker for saved changes.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="911"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="964"/>
     <source>Select the wrap mode for long lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="931"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="984"/>
     <source>Indication:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="938"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="991"/>
     <source>Select, how wrapped lines are indicated</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -14872,261 +14942,336 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1203"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1296"/>
     <source>Warning: There might be an issue.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1248"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1341"/>
     <source>Error: There is an issue.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1264"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1357"/>
     <source>Style</source>
     <translation type="unfinished">Styl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1293"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1386"/>
     <source>Style: There is a style issue.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="582"/>
-    <source>Select, whether the caretline should be highlighted even if the editor doesn&apos;t have the focus</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="585"/>
-    <source>Caretline always visible</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1611"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1704"/>
     <source>Marker Map</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1637"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1730"/>
     <source>Errors:</source>
     <translation type="unfinished">Chyby:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1650"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1743"/>
     <source>Select the colour for error markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1660"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1753"/>
     <source>Warnings:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1673"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1766"/>
     <source>Select the colour for warning markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1683"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1776"/>
     <source>Bookmarks:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1696"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1789"/>
     <source>Select the colour for bookmark markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1706"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1799"/>
     <source>Breakpoints:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1719"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1812"/>
     <source>Select the colour for breakpoint markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1729"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1822"/>
     <source>Tasks:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1742"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1835"/>
     <source>Select the colour for task markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1752"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1845"/>
     <source>Changes:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1765"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1858"/>
     <source>Select the colour for change markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1775"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1868"/>
     <source>Coverage:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1788"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1881"/>
     <source>Select the colour for coverage markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1798"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1891"/>
     <source>Current Line:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1811"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1904"/>
     <source>Select the colour for the current line marker</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1867"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1960"/>
     <source>Background:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1880"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1973"/>
     <source>Select the background colour for the marker map</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1542"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1635"/>
     <source>Indentation Guides</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1548"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1641"/>
     <source>Select whether indentation guides should be shown.</source>
     <translation type="unfinished">Vybrat, jestliže se mají zobrazovat vodítka odsazování.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1551"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1644"/>
     <source>Show Indentation Guides</source>
     <translation type="unfinished">Zobrazit vodítka odsazování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1560"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1653"/>
     <source>Indentation Guides foreground:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1573"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1666"/>
     <source>Select the foreground colour for indentation guides</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1583"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1676"/>
     <source>Indentation Guides background:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1596"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1689"/>
     <source>Select the background colour for indentation guides</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1821"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1914"/>
     <source>Search Markers:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1834"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1927"/>
     <source>Select the colour for the search marker</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1961"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2054"/>
     <source>Select to hide the Format Buttons bar when formatting is not supported</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1964"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2057"/>
     <source>Hide Format Buttons bar when not supported</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="706"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="759"/>
     <source>Select to indicate the debug markers using coloured line backgrounds, arrow indicators otherwise</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="709"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="762"/>
     <source>Use background colours</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1844"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1937"/>
     <source>Conflict Marker Line:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1857"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1950"/>
     <source>Select the colour for the conflict marker line marker</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1617"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1710"/>
     <source>Select to show the marker map right of the editor</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1620"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1713"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Marker Map Right of the Editor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;If this entry is selected (default), the marker map is show on the right side of the editor. If it is unselected, it is shown on the left side right before the margins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1624"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1717"/>
     <source>Show Marker Map Right of the Editor</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1893"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1986"/>
     <source>Shown Markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1899"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1992"/>
     <source>Select to show change markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1902"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1995"/>
     <source>Changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1909"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2002"/>
     <source>Select to show coverage markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1912"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2005"/>
     <source>Coverage</source>
     <translation type="unfinished">Pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1919"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2012"/>
     <source>Select to show search markers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1922"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2015"/>
     <source>Search Markers</source>
     <translation type="unfinished">Značky hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1929"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="2022"/>
     <source>&lt;b&gt;Note&lt;/b&gt;: Marker types not listed are always shown.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="576"/>
+    <source>Width:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="596"/>
+    <source>Foreground:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="638"/>
+    <source>Caret Line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="646"/>
+    <source>Select, whether the caret line should be highlighted</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="656"/>
+    <source>Select, whether the caret line should be highlighted even if the editor doesn&apos;t have the focus</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="659"/>
+    <source>Caret line always visible</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="683"/>
+    <source>Frame Width:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="690"/>
+    <source>Select caret line frame width (off, 1, 2 or 3 pixels)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="693"/>
+    <source>Off</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="998"/>
+    <source>Indentation:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1005"/>
+    <source>Select, how wrapped lines are indented</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1012"/>
+    <source>Enter the number of characters to indent (only used for &apos;Fixed&apos;)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.ui" line="1015"/>
+    <source> characters</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="75"/>
+    <source>Fixed</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="77"/>
+    <source>Aligned</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="79"/>
+    <source>Aligned plus One</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorStylesPage.py" line="83"/>
+    <source>Aligned plus Two</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorSyntaxPage</name>
@@ -43839,6 +43984,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>LexerCPP</name>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerCPP.py" line="55"/>
+    <source>Extra Identifiers</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerCPP.py" line="65"/>
+    <source>Extra Doc Comment Keywords</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerCPP.py" line="75"/>
+    <source>Inactive Extra Identifiers</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerCPP.py" line="85"/>
+    <source>Inactive Extra Doc Comment Keywords</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>LexerPygments</name>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPygments.py" line="180"/>
@@ -44097,6 +44265,19 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>LexerPython</name>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPython.py" line="48"/>
+    <source>Standard Library Modules</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/LexerPython.py" line="77"/>
+    <source>__future__ Imports</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Lexers</name>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="87"/>
@@ -46056,168 +46237,168 @@
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smazat všechnen text v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2118"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2131"/>
     <source>About</source>
     <translation>O aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2118"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2131"/>
     <source>&amp;About</source>
     <translation>O &amp;aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2122"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2135"/>
     <source>Display information about this software</source>
     <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2124"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2137"/>
     <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2130"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2143"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>O Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2130"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2143"/>
     <source>About &amp;Qt</source>
     <translation>O &amp;Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2134"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2147"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2136"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2149"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2166"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2179"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2178"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2191"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2198"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2211"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2260"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2273"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje číslo řádku v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2267"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2280"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje pozici kurzoru v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2272"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2285"/>
     <source>Ready</source>
     <translation>Hotovo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2367"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2380"/>
     <source>File loaded</source>
     <translation>Soubor načten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2775"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2795"/>
     <source>Untitled</source>
     <translation>Beze jména</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2465"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2478"/>
     <source>Mini Editor</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2816"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2836"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2817"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2837"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2831"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2851"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2834"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2854"/>
     <source>No Language</source>
     <translation>Žádný jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2328"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2341"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2436"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2449"/>
     <source>File saved</source>
     <translation>Soubor uložen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2266"/>
+    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tato část statusbaru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2156"/>
+    <source>What&apos;s This?</source>
+    <translation>Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2156"/>
+    <source>&amp;What&apos;s This?</source>
+    <translation>&amp;Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2156"/>
+    <source>Shift+F1</source>
+    <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2162"/>
+    <source>Context sensitive help</source>
+    <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2163"/>
+    <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2223"/>
+    <source>File</source>
+    <translation>Soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2236"/>
+    <source>Edit</source>
+    <translation>Editovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2246"/>
+    <source>Find</source>
+    <translation>Hledat</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2253"/>
-    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tato část statusbaru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2143"/>
-    <source>What&apos;s This?</source>
-    <translation>Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2143"/>
-    <source>&amp;What&apos;s This?</source>
-    <translation>&amp;Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2143"/>
-    <source>Shift+F1</source>
-    <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2149"/>
-    <source>Context sensitive help</source>
-    <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2150"/>
-    <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2210"/>
-    <source>File</source>
-    <translation>Soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2223"/>
-    <source>Edit</source>
-    <translation>Editovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2233"/>
-    <source>Find</source>
-    <translation>Hledat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2240"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
@@ -46243,22 +46424,22 @@
     <translation>Tisk aktuálního souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2739"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2759"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2756"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2776"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Tisk je hotov</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2758"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2778"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2761"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2781"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
@@ -46283,22 +46464,22 @@
     <translation>&lt;b&gt;Náhkled tisku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Náhkled tisku aktuálního souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2857"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2877"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2878"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2898"/>
     <source>Alternatives</source>
     <translation>Alternativy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2892"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2912"/>
     <source>Pygments Lexer</source>
     <translation>Pygments Lexer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2892"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2912"/>
     <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
@@ -46313,32 +46494,32 @@
     <translation>Poz: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2328"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2341"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze otevřít.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2428"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2441"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2428"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2441"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2465"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2478"/>
     <source>{0}[*] - {1}</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2875"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2895"/>
     <source>Alternatives ({0})</source>
     <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2299"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2312"/>
     <source>The document has unsaved changes.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -46353,7 +46534,7 @@
     <translation type="unfinished">Eric5 Mini editor je odvozen od modulu QScintilla. Lze jej použít pro jednoduché úpravy, kde není nutné mít k dispozici všechny vlastnosti plného editoru. {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2299"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2312"/>
     <source>eric6 Mini Editor</source>
     <translation type="unfinished">eric5 Mini Editor {6 ?}</translation>
   </message>
@@ -46378,17 +46559,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3405"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3427"/>
     <source>EditorConfig Properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3405"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3427"/>
     <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2448"/>
+    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2461"/>
     <source>[*] - {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -46725,62 +46906,62 @@
 <context>
   <name>MultiProject</name>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="615"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="616"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="694"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="695"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="708"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="709"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="721"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="722"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="734"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="735"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="746"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="747"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="760"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="761"/>
     <source>Add &amp;project...</source>
     <translation>Přidat &amp;projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="775"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="776"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Natavení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="802"/>
-    <source>&amp;Multiproject</source>
-    <translation>&amp;Multiprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="803"/>
+    <source>&amp;Multiproject</source>
+    <translation>&amp;Multiprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="804"/>
     <source>Open &amp;Recent Multiprojects</source>
     <translation>Otevřít poslední multip&amp;rojekty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="844"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="845"/>
     <source>Multiproject</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="903"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="904"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
@@ -46795,117 +46976,117 @@
     <translation>Uložit soubor multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="708"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="709"/>
     <source>Open multiproject</source>
     <translation>Otevřít multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="746"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="747"/>
     <source>Save multiproject as</source>
     <translation>Uložit multiprojekt jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="640"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="641"/>
     <source>Close Multiproject</source>
     <translation>Zavřít multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="640"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="641"/>
     <source>The current multiproject has unsaved changes.</source>
     <translation>Aktuální multiprojekt obsahuje neuložené změny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="694"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="695"/>
     <source>New multiproject</source>
     <translation>Nový multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="699"/>
-    <source>Generate a new multiproject</source>
-    <translation>Vygenerovat nový multiprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="700"/>
+    <source>Generate a new multiproject</source>
+    <translation>Vygenerovat nový multiprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="701"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém multiprojektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="713"/>
-    <source>Open an existing multiproject</source>
-    <translation>Otevřít existující multiprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="714"/>
+    <source>Open an existing multiproject</source>
+    <translation>Otevřít existující multiprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="715"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující multiprojekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="721"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="722"/>
     <source>Close multiproject</source>
     <translation>Zavřít multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="725"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="726"/>
     <source>Close the current multiproject</source>
     <translation>Uzavře aktuální multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="727"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="728"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální multiprojekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="734"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="735"/>
     <source>Save multiproject</source>
     <translation>Uložit multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="738"/>
-    <source>Save the current multiproject</source>
-    <translation>Uložit aktuální multiprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="739"/>
+    <source>Save the current multiproject</source>
+    <translation>Uložit aktuální multiprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="740"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální multiprojekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="751"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="752"/>
     <source>Save the current multiproject to a new file</source>
     <translation>Uloží aktuální multiprojekt do nového souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="753"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="754"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current multiproject to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální mulktiprojekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="760"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="761"/>
     <source>Add project to multiproject</source>
     <translation>Přidat projekt do multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="765"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="766"/>
     <source>Add a project to the current multiproject</source>
     <translation>Projekt se přidá do aktuálního multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="767"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="768"/>
     <source>&lt;b&gt;Add project...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a project to the current multiproject.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat projekt...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání projektu do aktuálního multiprojektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="775"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="776"/>
     <source>Multiproject properties</source>
     <translation>Nastavení multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="780"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="781"/>
     <source>Show the multiproject properties</source>
     <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="782"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="783"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the multiproject properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení multiprojektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -46920,17 +47101,17 @@
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru multiprojektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="615"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="616"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="536"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="537"/>
     <source>Multiproject Files (*.e5m *.e4m)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="600"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="601"/>
     <source>Multiproject Files (*.e5m)</source>
     <translation type="unfinished">Soubory multiprojektu (*.e4m) {5m?}</translation>
   </message>
@@ -46950,7 +47131,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="395"/>
+    <location filename="../MultiProject/MultiProject.py" line="396"/>
     <source>{0} - Copy</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -50877,17 +51058,17 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1736"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1740"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Předvolby exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1764"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1768"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Předvolby importu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1764"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1768"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -50895,12 +51076,12 @@
 <context>
   <name>PreferencesLexerError</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/PreferencesLexer.py" line="28"/>
+    <location filename="../Preferences/PreferencesLexer.py" line="27"/>
     <source>Unspecific PreferencesLexer error.</source>
     <translation>Neznámá chyba v Nastavení Lexeru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/PreferencesLexer.py" line="60"/>
+    <location filename="../Preferences/PreferencesLexer.py" line="62"/>
     <source>Unsupported Lexer Language: {0}</source>
     <translation>Nepodporovaný Lexer jazyk: {0}</translation>
   </message>
@@ -61434,27 +61615,27 @@
 <context>
   <name>SearchReplaceWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="793"/>
+    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="808"/>
     <source>&apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; nebyl nalezen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="924"/>
+    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="945"/>
     <source>Replaced {0} occurrences.</source>
     <translation>Nahrazeno {0} výskytů.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="929"/>
+    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="950"/>
     <source>Nothing replaced because &apos;{0}&apos; was not found.</source>
     <translation>Nebylo nic nahrazeno, protože &apos;{0}&apos; nebyl nalezen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="151"/>
+    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="154"/>
     <source>Find Next</source>
     <translation>Najít další</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="158"/>
+    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="161"/>
     <source>Find Prev</source>
     <translation>Najít předchozí</translation>
   </message>
@@ -61478,17 +61659,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="166"/>
+    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="169"/>
     <source>Replace and Search</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="176"/>
+    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="179"/>
     <source>Replace Occurrence</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="186"/>
+    <location filename="../QScintilla/SearchReplaceWidget.py" line="189"/>
     <source>Replace All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61535,6 +61716,9 @@
 &lt;td&gt;This matches 1 or more times. For example, &lt;code&gt;Sa+m&lt;/code&gt; matches
 &lt;code&gt;Sam&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;Saam&lt;/code&gt;, &lt;code&gt;Saaam&lt;/code&gt; and so on.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;/table&gt;
+&lt;p&gt;When using the Extended (C++11) regular expression mode more features are
+available, generally similar to regular expression support in JavaScript. See
+the documentation of your C++ runtime for details on what is supported.&lt;p&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -62491,17 +62675,17 @@
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="836"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="838"/>
     <source>No.</source>
     <translation>Č.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2140"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2142"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="832"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation>Pasivní debug mód</translation>
   </message>
@@ -62521,17 +62705,17 @@
     <translation>Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="764"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="766"/>
     <source>Select History</source>
     <translation>Vybrat historii</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="764"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="766"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation>Vybrat vstup historie pro vykonání (nejaktuálnější zobrazen poslední).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="833"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="835"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>Nepřipojen</translation>
@@ -62547,22 +62731,22 @@
     <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="838"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="840"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation>{0} na {1}, {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1018"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1020"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation>StdOut: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1026"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1028"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation>StdErr: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2140"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2142"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -62572,7 +62756,7 @@
     <translation type="unfinished">Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="885"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -62580,32 +62764,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="916"/>
-    <source>Unspecified syntax error.
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="893"/>
-    <source>Exception &quot;{0}&quot;
-{1}
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="918"/>
+    <source>Unspecified syntax error.
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="895"/>
+    <source>Exception &quot;{0}&quot;
+{1}
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="920"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="941"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="943"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2000"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2002"/>
     <source>Project</source>
     <translation type="unfinished">Projekt</translation>
   </message>
@@ -62635,14 +62819,14 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1823"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1825"/>
     <source>Available Virtual Environments:
 {0}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1863"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1865"/>
     <source>Current Virtual Environment: &apos;{0}&apos;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -65695,6 +65879,79 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>SubstyleDefinitionDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.ui" line="14"/>
+    <source>Define Sub-Style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.ui" line="32"/>
+    <source>Description:</source>
+    <translation type="unfinished">Popisek:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.ui" line="39"/>
+    <source>Enter a short description for the style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.ui" line="48"/>
+    <source>Words (separated by spaces):</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.ui" line="55"/>
+    <source>Enter the list of words separated by space</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.ui" line="64"/>
+    <source>Press to reset the data</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.ui" line="67"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.ui" line="74"/>
+    <source>Press to set the data to default values (if available)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.ui" line="77"/>
+    <source>Defaults</source>
+    <translation type="unfinished">Defaulty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.py" line="44"/>
+    <source>&lt;h3&gt;{0} - {1}&lt;/h3&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.py" line="84"/>
+    <source>Reset Sub-Style Data</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.py" line="84"/>
+    <source>Shall the entered sub-style data be reset?</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.py" line="106"/>
+    <source>Set Sub-Style Data to Default</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/SubstyleDefinitionDialog.py" line="106"/>
+    <source>Shall the sub-style data be set to default values?</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Subversion</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsSubversion/subversion.py" line="218"/>
@@ -75717,7 +75974,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6015"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6014"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
@@ -75737,7 +75994,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Export klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportují se klávesové zkratky z aplikace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6039"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6038"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
@@ -75877,7 +76134,7 @@
     <translation>&lt;h3&gt;Čísla verzí&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7004"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7003"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
@@ -75942,27 +76199,27 @@
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Počátek dokumentace PySide nebyl nastaven.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6208"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6207"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6237"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6236"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6598"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6597"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6966"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6965"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Chyba během zjišťování aktualizací</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6946"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6945"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Byla nalezena aktualizace</translation>
   </message>
@@ -75977,17 +76234,17 @@
     <translation>Zobrazit externí nás&amp;troje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6966"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6965"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Kontrolu updatů nelze provést.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6779"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6778"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7041"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7040"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Spuštěno poprvé</translation>
   </message>
@@ -76082,7 +76339,7 @@
     <translation>Zobrazit dostupné verze ke stažení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6990"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6989"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Dostupné verze&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
@@ -76177,12 +76434,12 @@
     <translation>Prohlížeč &amp;multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6334"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6333"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6318"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6317"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
@@ -76526,32 +76783,32 @@
     <translation>&lt;p&gt;Adresář dokumentace &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; nebyl nalezen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6208"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6207"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6237"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6236"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6271"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6270"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zápis do souboru relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se nezdařil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6318"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6317"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6598"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6597"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6788"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6787"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Zkouším host {0}</translation>
   </message>
@@ -76586,7 +76843,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6039"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6038"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -76626,27 +76883,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6852"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6851"/>
     <source>Error getting versions information</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6845"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6844"/>
     <source>The versions information could not be downloaded. Please go online and try again.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5814"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5813"/>
     <source>Open Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5814"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5813"/>
     <source>Could not start a web browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6852"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6851"/>
     <source>The versions information could not be downloaded for the last 7 days. Please go online and try again.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -76737,7 +76994,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7060"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7059"/>
     <source>Select Workspace Directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -77122,7 +77379,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6779"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6778"/>
     <source>%v/%m</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -77142,7 +77399,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6783"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6782"/>
     <source>Version Check</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -77217,22 +77474,22 @@
     <translation type="unfinished">Qt v.3 není podporováno v eric5. {3 ?} {6.?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6946"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6945"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric6 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation type="unfinished">Aktualizace &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; eric5 je připravena na &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Chcete ji stáhnout a nainstalovat? {0}?} {6 ?} {1}?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6959"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6958"/>
     <source>Eric6 is up to date</source>
     <translation type="unfinished">Eric5 je aktuální {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6959"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6958"/>
     <source>You are using the latest version of eric6</source>
     <translation type="unfinished">Používáte poslední verzi eric6</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7041"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7040"/>
     <source>eric6 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation type="unfinished">eric5 nebyl ještě nakonfigurován. Bude spuštěn konfigurační dialog. {6 ?}</translation>
   </message>
@@ -77252,7 +77509,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6799"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6798"/>
     <source>The versions information cannot not be downloaded because you are &lt;b&gt;offline&lt;/b&gt;. Please go online and try again.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -77297,7 +77554,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6356"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6355"/>
     <source>Load session</source>
     <translation type="unfinished">Načíst relaci</translation>
   </message>
@@ -77312,17 +77569,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6356"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6355"/>
     <source>eric6 Session Files (*.e5s)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6403"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6402"/>
     <source>Crash Session found!</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6403"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6402"/>
     <source>A session file of a crashed session was found. Shall this session be restored?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -77337,17 +77594,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6934"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6933"/>
     <source>Update Check</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6934"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6933"/>
     <source>You installed eric directly from the source code. There is no possibility to check for the availability of an update.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6924"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6923"/>
     <source>You are using a snapshot release of eric6. A more up-to-date stable release might be available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -77478,17 +77735,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5769"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5768"/>
     <source>Start Web Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5709"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5710"/>
     <source>The eric6 web browser could not be started.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5769"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5768"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 web browser is not started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -78514,3193 +78771,3193 @@
 <context>
   <name>ViewManager</name>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="613"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="614"/>
     <source>New</source>
     <translation>Nový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="613"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="614"/>
     <source>&amp;New</source>
     <translation>&amp;Nový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="613"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="614"/>
     <source>Ctrl+N</source>
     <comment>File|New</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="621"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="622"/>
     <source>Open an empty editor window</source>
     <translation>Otevřít prázdné editační okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="624"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="625"/>
     <source>&lt;b&gt;New&lt;/b&gt;&lt;p&gt;An empty editor window will be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bude otevřeno prázdné editační okno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="632"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="633"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="632"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="633"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="632"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="633"/>
     <source>Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="640"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="641"/>
     <source>Open a file</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="642"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="643"/>
     <source>&lt;b&gt;Open a file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;You will be asked for the name of a file to be opened in an editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Budete dotázáni na jméno souboru, který se má otevřít do editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="653"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="654"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="653"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="654"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="653"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="654"/>
     <source>Ctrl+W</source>
     <comment>File|Close</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="661"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="662"/>
     <source>Close the current window</source>
     <translation>Zavřít aktuální okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="664"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="665"/>
     <source>&lt;b&gt;Close Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Close the current window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít okno&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zavřít aktuální okno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="672"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="673"/>
     <source>Close All</source>
     <translation>Zavřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="672"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="673"/>
     <source>Clos&amp;e All</source>
     <translation>Zavřít vš&amp;e</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="676"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="677"/>
     <source>Close all editor windows</source>
     <translation>Zavřít všechny editační okna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="679"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="680"/>
     <source>&lt;b&gt;Close All Windows&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Close all editor windows.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít všechna okna&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zavřít všechna editační okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="691"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="692"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="691"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="692"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="691"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="692"/>
     <source>Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="698"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="699"/>
     <source>Save the current file</source>
     <translation>Uložit aktuální soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="700"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="701"/>
     <source>&lt;b&gt;Save File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of current editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="708"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="709"/>
     <source>Save as</source>
     <translation>Uložit jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="708"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="709"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>U&amp;ložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="708"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="709"/>
     <source>Shift+Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save As</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="715"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="716"/>
     <source>Save the current file to a new one</source>
     <translation>Uložit aktuální soubor do nového</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="717"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="718"/>
     <source>&lt;b&gt;Save File as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of current editor window to a new file. The file can be entered in a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor jako&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna do nového souboru. Název souboru bude zadán v dialogu výběru souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="742"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="743"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Uložit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="747"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="748"/>
     <source>Save all files</source>
     <translation>Uložit všechny soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="749"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="750"/>
     <source>&lt;b&gt;Save All Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of all editor windows.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit všechny soubory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uložit obsah všech editačních oken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="759"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="760"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="759"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="760"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="759"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="760"/>
     <source>Ctrl+P</source>
     <comment>File|Print</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="766"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="767"/>
     <source>Print the current file</source>
     <translation>Tisk aktuálního souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="768"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="769"/>
     <source>&lt;b&gt;Print File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the contents of current editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tisk souboru&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Tisk obsahu aktuálního editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="794"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="795"/>
     <source>Search File</source>
     <translation>Najít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="794"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="795"/>
     <source>Search &amp;File...</source>
     <translation>N&amp;ajít soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="794"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="795"/>
     <source>Alt+Ctrl+F</source>
     <comment>File|Search File</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="800"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="801"/>
     <source>Search for a file</source>
     <translation>Vyhledat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="802"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="803"/>
     <source>&lt;b&gt;Search File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Najít soubor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Hledání souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="816"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="817"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="818"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="819"/>
     <source>Open &amp;Recent Files</source>
     <translation>Otevřít poslední soubo&amp;ry</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="821"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="822"/>
     <source>Open &amp;Bookmarked Files</source>
     <translation>Otevřít sou&amp;bory ze záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="869"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="870"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="916"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="917"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Undo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="916"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="917"/>
     <source>&amp;Undo</source>
     <translation>&amp;Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="916"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="917"/>
     <source>Ctrl+Z</source>
     <comment>Edit|Undo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="916"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="917"/>
     <source>Alt+Backspace</source>
     <comment>Edit|Undo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="925"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="926"/>
     <source>Undo the last change</source>
     <translation>Vrátit poslední změnu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="927"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="928"/>
     <source>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo the last change done in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Vrátit poslední změnu v aktuálním editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="935"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="936"/>
     <source>Redo</source>
     <translation>Redo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="935"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="936"/>
     <source>&amp;Redo</source>
     <translation>&amp;Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="935"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="936"/>
     <source>Ctrl+Shift+Z</source>
     <comment>Edit|Redo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="943"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="944"/>
     <source>Redo the last change</source>
     <translation>Znovu použít poslední změnu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="945"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="946"/>
     <source>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Redo the last change done in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Znovu použít poslení změnu, která byla provedena v aktuálním editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="962"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="963"/>
     <source>Revert to last saved state</source>
     <translation>Vrátit se k poslednímu uloženému stavu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="953"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="954"/>
     <source>Re&amp;vert to last saved state</source>
     <translation>Vrátit se k &amp;poslednímu uloženému stavu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="953"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="954"/>
     <source>Ctrl+Y</source>
     <comment>Edit|Revert</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="964"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="965"/>
     <source>&lt;b&gt;Revert to last saved state&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo all changes up to the last saved state of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vrátit poslwední uložený stav&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zruší všechny změny, které byly provedeny od posledního uložení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="975"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="976"/>
     <source>Cut</source>
     <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="975"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="976"/>
     <source>Cu&amp;t</source>
     <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="975"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="976"/>
     <source>Ctrl+X</source>
     <comment>Edit|Cut</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="975"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="976"/>
     <source>Shift+Del</source>
     <comment>Edit|Cut</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="984"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="985"/>
     <source>Cut the selection</source>
     <translation>Vyjmout výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="986"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="987"/>
     <source>&lt;b&gt;Cut&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cut the selected text of the current editor to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyjmout&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Vyjme vybraný text z aktuálního editačního okna a vloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="995"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="996"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="995"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="996"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="995"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="996"/>
     <source>Ctrl+C</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="995"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="996"/>
     <source>Ctrl+Ins</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1004"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1005"/>
     <source>Copy the selection</source>
     <translation>Kopírovat výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1006"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1007"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text of the current editor to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zkopíruje vybraný text v aktuálním editačním okně a uloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1015"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1016"/>
     <source>Paste</source>
     <translation>Vložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1015"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1016"/>
     <source>&amp;Paste</source>
     <translation>V&amp;ložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1015"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1016"/>
     <source>Ctrl+V</source>
     <comment>Edit|Paste</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1015"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1016"/>
     <source>Shift+Ins</source>
     <comment>Edit|Paste</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1024"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1025"/>
     <source>Paste the last cut/copied text</source>
     <translation>Vložit text ze schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1026"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1027"/>
     <source>&lt;b&gt;Paste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Paste the last cut/copied text from the clipboard to the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vložit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Vloží text, který byl uložen do schránky při předchozím kroku Vyjmout nebo Kopírovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1035"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1036"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1035"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1036"/>
     <source>Alt+Shift+C</source>
     <comment>Edit|Clear</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1043"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1044"/>
     <source>Clear all text</source>
     <translation>Vyčistit všechen text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1045"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1046"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Delete all text of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Smazat všechnen text v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1070"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1071"/>
     <source>Indent</source>
     <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1070"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1071"/>
     <source>&amp;Indent</source>
     <translation>Odsad&amp;it</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1070"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1071"/>
     <source>Ctrl+I</source>
     <comment>Edit|Indent</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1078"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1079"/>
     <source>Indent line</source>
     <translation>Odsadit řádek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1080"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1081"/>
     <source>&lt;b&gt;Indent&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Indents the current line or the lines of the selection by one level.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Odsadit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Odsadí aktuální řádek nebo vybrané řádky o jednu úroveň.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1089"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1090"/>
     <source>Unindent</source>
     <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1089"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1090"/>
     <source>U&amp;nindent</source>
     <translation>Zrušit odsaze&amp;ní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1089"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1090"/>
     <source>Ctrl+Shift+I</source>
     <comment>Edit|Unindent</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1097"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1098"/>
     <source>Unindent line</source>
     <translation>Zrušit odsazení řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1099"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1100"/>
     <source>&lt;b&gt;Unindent&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Unindents the current line or the lines of the selection by one level.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit odsazení&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zruší odsazení akruálního řádku nebo vybraných řádků o jednu úroveň.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1108"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1109"/>
     <source>Smart indent</source>
     <translation>Chytré odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1114"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1115"/>
     <source>Smart indent Line or Selection</source>
     <translation>Chytré odsazení řádku nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1116"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1117"/>
     <source>&lt;b&gt;Smart indent&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Indents the current line or the lines of the current selection smartly.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Chytré odsazení&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Odsadí aktuální řádek nebo výběr podle významu předchozího kódu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1125"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1126"/>
     <source>Comment</source>
     <translation>Vytvořit Komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1125"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1126"/>
     <source>C&amp;omment</source>
     <translation>Vytvořit K&amp;omentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1125"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1126"/>
     <source>Ctrl+M</source>
     <comment>Edit|Comment</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1133"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1134"/>
     <source>Comment Line or Selection</source>
     <translation>Vytvořit z řádky nebo výběru komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1135"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1136"/>
     <source>&lt;b&gt;Comment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Comments the current line or the lines of the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Z aktuální řádky nebo vybraných řádků vytvoří komentář.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1144"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1145"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation>Zrušit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1144"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1145"/>
     <source>Unco&amp;mment</source>
     <translation>Zrušit ko&amp;mentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1144"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1145"/>
     <source>Alt+Ctrl+M</source>
     <comment>Edit|Uncomment</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1152"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1153"/>
     <source>Uncomment Line or Selection</source>
     <translation>Zrušit komentář na řádce nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1154"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1155"/>
     <source>&lt;b&gt;Uncomment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uncomments the current line or the lines of the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zruší komentář na aktuálním řádku nebo výběru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1185"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1186"/>
     <source>Stream Comment</source>
     <translation>Stream komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1190"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1191"/>
     <source>Stream Comment Line or Selection</source>
     <translation>Steram komentář řádky nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1193"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1194"/>
     <source>&lt;b&gt;Stream Comment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stream comments the current line or the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stream komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Stream zakomentuje aktuální řádku nebo výběr.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1202"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1203"/>
     <source>Box Comment</source>
     <translation>Box komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1207"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1208"/>
     <source>Box Comment Line or Selection</source>
     <translation>Box komentář řádku nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1209"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1210"/>
     <source>&lt;b&gt;Box Comment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Box comments the current line or the lines of the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Box komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bok komentář vytvoří komnetář z aktuálního řádku nebo výběru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1218"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1219"/>
     <source>Select to brace</source>
     <translation>Vybrat obsah závorek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1218"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1219"/>
     <source>Select to &amp;brace</source>
     <translation>Vy&amp;brat obsah závorek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1218"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1219"/>
     <source>Ctrl+E</source>
     <comment>Edit|Select to brace</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1225"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1226"/>
     <source>Select text to the matching brace</source>
     <translation>Výběr textu, který je mezi závorkami</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1236"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1237"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1236"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1237"/>
     <source>&amp;Select all</source>
     <translation>Vybrat vš&amp;e</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1236"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1237"/>
     <source>Ctrl+A</source>
     <comment>Edit|Select all</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1244"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1245"/>
     <source>Select all text</source>
     <translation>Vybrat všechen text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1254"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1255"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1254"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1255"/>
     <source>&amp;Deselect all</source>
     <translation>Z&amp;rušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1254"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1255"/>
     <source>Alt+Ctrl+A</source>
     <comment>Edit|Deselect all</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1261"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1262"/>
     <source>Deselect all text</source>
     <translation>Zrušit výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1278"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1279"/>
     <source>Convert Line End Characters</source>
     <translation>Konvertovat znaky konce řádků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1271"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1272"/>
     <source>Convert &amp;Line End Characters</source>
     <translation>Konvertovat znaky konce řá&amp;dků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1280"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1281"/>
     <source>&lt;b&gt;Convert Line End Characters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Convert the line end characters to the currently set type.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konvertovet znaky konce řádků&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Konvertuje znaky konců řádků na aktuální nastavený typ.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1294"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1295"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1296"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1297"/>
     <source>&lt;b&gt;Shorten empty lines&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shorten lines consisting solely of whitespace characters.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zkrátit prázné řádky&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zkrátí řádky, které obsabují jen prázdné znaky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1305"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1306"/>
     <source>&amp;Complete</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2743"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2757"/>
     <source>Complete</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1312"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1313"/>
     <source>Complete current word</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1314"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1315"/>
     <source>&lt;b&gt;Complete&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs a completion of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1323"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1324"/>
     <source>Complete from Document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1333"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1334"/>
     <source>Complete current word from Document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1336"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1337"/>
     <source>&lt;b&gt;Complete from Document&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs a completion from document of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1346"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1347"/>
     <source>Complete from APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1356"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1357"/>
     <source>Complete current word from APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1359"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1360"/>
     <source>&lt;b&gt;Complete from APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs a completion from APIs of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1369"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1370"/>
     <source>Complete from Document and APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1379"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1380"/>
     <source>Complete current word from Document and APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1382"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1383"/>
     <source>&lt;b&gt;Complete from Document and APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs a completion from document and APIs of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1459"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1460"/>
     <source>Move left one character</source>
     <translation>Posun o jeden znak doleva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1459"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1460"/>
     <source>Left</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1473"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1474"/>
     <source>Move right one character</source>
     <translation>Posun o jeden znak doprava</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1473"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1474"/>
     <source>Right</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1487"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1488"/>
     <source>Move up one line</source>
     <translation>Posun o jeden řádek nahoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1487"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1488"/>
     <source>Up</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1499"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1500"/>
     <source>Move down one line</source>
     <translation>Posun o jeden řádek dolu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1499"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1500"/>
     <source>Down</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1511"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1512"/>
     <source>Move left one word part</source>
     <translation>Posun o jednu část slova doleva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1545"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1546"/>
     <source>Alt+Left</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1525"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1526"/>
     <source>Move right one word part</source>
     <translation>Posun o jednu část slova doprava</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2413"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2427"/>
     <source>Alt+Right</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1539"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1540"/>
     <source>Move left one word</source>
     <translation>Posun o jedno slovo doleva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1590"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1591"/>
     <source>Ctrl+Left</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1554"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1555"/>
     <source>Move right one word</source>
     <translation>Posun o jedno slovo doprava</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2167"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2181"/>
     <source>Ctrl+Right</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2368"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2382"/>
     <source>Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1593"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1594"/>
     <source>Alt+Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2383"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2397"/>
     <source>End</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1616"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1617"/>
     <source>Scroll view down one line</source>
     <translation>Posun pohledu jeden řádek dolů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1706"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1707"/>
     <source>Ctrl+Down</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1628"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1629"/>
     <source>Scroll view up one line</source>
     <translation>Posun pohledu o jeden řádek nahoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1689"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1690"/>
     <source>Ctrl+Up</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1639"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1640"/>
     <source>Move up one paragraph</source>
     <translation>Posun na předchozí odstavec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1639"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1640"/>
     <source>Alt+Up</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1648"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1649"/>
     <source>Move down one paragraph</source>
     <translation>Posun na následující odstavec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1648"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1649"/>
     <source>Alt+Down</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1660"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1661"/>
     <source>Move up one page</source>
     <translation>Posun na předchozí stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1660"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1661"/>
     <source>PgUp</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1669"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1670"/>
     <source>Move down one page</source>
     <translation>Posun na následující stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1669"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1670"/>
     <source>PgDown</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1692"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1693"/>
     <source>Ctrl+Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1709"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1710"/>
     <source>Ctrl+End</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1715"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1716"/>
     <source>Indent one level</source>
     <translation>Odsadit o jednu úroveň</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1715"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1716"/>
     <source>Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1724"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1725"/>
     <source>Unindent one level</source>
     <translation>Zrušit odsazení o jednu úroveň</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1724"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1725"/>
     <source>Shift+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1734"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1735"/>
     <source>Extend selection left one character</source>
     <translation>Rozšířit výběr o jeden znak vlevo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1734"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1735"/>
     <source>Shift+Left</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1749"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1750"/>
     <source>Extend selection right one character</source>
     <translation>Rozšířit výběr o jeden znak vpravo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1749"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1750"/>
     <source>Shift+Right</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1764"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1765"/>
     <source>Extend selection up one line</source>
     <translation>Rozšířit výběr o řádku nahoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1764"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1765"/>
     <source>Shift+Up</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1779"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1780"/>
     <source>Extend selection down one line</source>
     <translation>Rozšířit výběr o jednu řádku dolů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1779"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1780"/>
     <source>Shift+Down</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1794"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1795"/>
     <source>Extend selection left one word part</source>
     <translation>Rozšířit výběr o jednu část slova vlevo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1830"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1831"/>
     <source>Alt+Shift+Left</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1808"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1809"/>
     <source>Extend selection right one word part</source>
     <translation>Rozšířit výběr o jednu část slova vpravo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2428"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2442"/>
     <source>Alt+Shift+Right</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1822"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1823"/>
     <source>Extend selection left one word</source>
     <translation>Rozšířit výběr o jedno slovo vlevo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2522"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2536"/>
     <source>Ctrl+Shift+Left</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1839"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1840"/>
     <source>Extend selection right one word</source>
     <translation>Rozšířit výběr o jedno slovo vpravo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2198"/>
+    <source>Ctrl+Shift+Right</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1869"/>
+    <source>Shift+Home</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2302"/>
+    <source>Alt+Shift+Home</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1886"/>
+    <source>Shift+End</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1892"/>
+    <source>Extend selection up one paragraph</source>
+    <translation>Rozšířit výběr o předchozí odstavec</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1892"/>
+    <source>Alt+Shift+Up</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1905"/>
+    <source>Extend selection down one paragraph</source>
+    <translation>Rozšířit výběr o následující odstavec</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1905"/>
+    <source>Alt+Shift+Down</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1918"/>
+    <source>Extend selection up one page</source>
+    <translation>Rozšířit výběr na předchozí stranu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1918"/>
+    <source>Shift+PgUp</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1930"/>
+    <source>Extend selection down one page</source>
+    <translation>Rozšířit výběr na následující stranu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1930"/>
+    <source>Shift+PgDown</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1957"/>
+    <source>Ctrl+Shift+Home</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1974"/>
+    <source>Ctrl+Shift+End</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1980"/>
+    <source>Delete previous character</source>
+    <translation>Smazat předchozí znak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1980"/>
+    <source>Backspace</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1992"/>
+    <source>Shift+Backspace</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2011"/>
+    <source>Delete current character</source>
+    <translation>Smazat aktuální znak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2011"/>
+    <source>Del</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2025"/>
+    <source>Delete word to left</source>
+    <translation>Smazat slovo doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2025"/>
+    <source>Ctrl+Backspace</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2036"/>
+    <source>Delete word to right</source>
+    <translation>Smazat slovo doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2036"/>
+    <source>Ctrl+Del</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2046"/>
+    <source>Delete line to left</source>
+    <translation>Smazat řádku doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2046"/>
+    <source>Ctrl+Shift+Backspace</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2057"/>
+    <source>Delete line to right</source>
+    <translation>Smazat řádku doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2066"/>
+    <source>Ctrl+Shift+Del</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2072"/>
+    <source>Insert new line</source>
+    <translation>Vložit nový řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2072"/>
+    <source>Return</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2072"/>
+    <source>Enter</source>
+    <translation>Enter</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2095"/>
+    <source>Delete current line</source>
+    <translation>Smazat aktuální řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2095"/>
+    <source>Ctrl+Shift+L</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2106"/>
+    <source>Duplicate current line</source>
+    <translation>Duplikovat aktuální řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2106"/>
+    <source>Ctrl+D</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2117"/>
+    <source>Swap current and previous lines</source>
+    <translation>Prohodit aktuální řádek s předchozím</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2117"/>
+    <source>Ctrl+T</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2141"/>
+    <source>Cut current line</source>
+    <translation>Vyjmout aktuální řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2141"/>
+    <source>Alt+Shift+L</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2151"/>
+    <source>Copy current line</source>
+    <translation>Kopírovat aktuální řádek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2151"/>
+    <source>Ctrl+Shift+T</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2162"/>
+    <source>Toggle insert/overtype</source>
+    <translation>Přepnout vkládání/přepisování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2162"/>
+    <source>Ins</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2726"/>
+    <source>Convert selection to lower case</source>
+    <translation>Převést výběr na minusky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2726"/>
+    <source>Alt+Shift+U</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2738"/>
+    <source>Convert selection to upper case</source>
+    <translation>Převést výběr na verzálky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2738"/>
+    <source>Ctrl+Shift+U</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2184"/>
-    <source>Ctrl+Shift+Right</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1868"/>
-    <source>Shift+Home</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2288"/>
-    <source>Alt+Shift+Home</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1885"/>
-    <source>Shift+End</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1891"/>
-    <source>Extend selection up one paragraph</source>
-    <translation>Rozšířit výběr o předchozí odstavec</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1891"/>
-    <source>Alt+Shift+Up</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1904"/>
-    <source>Extend selection down one paragraph</source>
-    <translation>Rozšířit výběr o následující odstavec</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1904"/>
-    <source>Alt+Shift+Down</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1917"/>
-    <source>Extend selection up one page</source>
-    <translation>Rozšířit výběr na předchozí stranu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1917"/>
-    <source>Shift+PgUp</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1929"/>
-    <source>Extend selection down one page</source>
-    <translation>Rozšířit výběr na následující stranu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1929"/>
-    <source>Shift+PgDown</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1956"/>
-    <source>Ctrl+Shift+Home</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1973"/>
-    <source>Ctrl+Shift+End</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1979"/>
-    <source>Delete previous character</source>
-    <translation>Smazat předchozí znak</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1979"/>
-    <source>Backspace</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1991"/>
-    <source>Shift+Backspace</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2010"/>
-    <source>Delete current character</source>
-    <translation>Smazat aktuální znak</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2010"/>
-    <source>Del</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2024"/>
-    <source>Delete word to left</source>
-    <translation>Smazat slovo doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2024"/>
-    <source>Ctrl+Backspace</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2035"/>
-    <source>Delete word to right</source>
-    <translation>Smazat slovo doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2035"/>
-    <source>Ctrl+Del</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/>
-    <source>Delete line to left</source>
-    <translation>Smazat řádku doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/>
-    <source>Ctrl+Shift+Backspace</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2056"/>
-    <source>Delete line to right</source>
-    <translation>Smazat řádku doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2065"/>
-    <source>Ctrl+Shift+Del</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2071"/>
-    <source>Insert new line</source>
-    <translation>Vložit nový řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2071"/>
-    <source>Return</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2071"/>
-    <source>Enter</source>
-    <translation>Enter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2094"/>
-    <source>Delete current line</source>
-    <translation>Smazat aktuální řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2094"/>
-    <source>Ctrl+Shift+L</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2105"/>
-    <source>Duplicate current line</source>
-    <translation>Duplikovat aktuální řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2105"/>
-    <source>Ctrl+D</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2116"/>
-    <source>Swap current and previous lines</source>
-    <translation>Prohodit aktuální řádek s předchozím</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2116"/>
-    <source>Ctrl+T</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2127"/>
-    <source>Cut current line</source>
-    <translation>Vyjmout aktuální řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2127"/>
-    <source>Alt+Shift+L</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2137"/>
-    <source>Copy current line</source>
-    <translation>Kopírovat aktuální řádek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2137"/>
-    <source>Ctrl+Shift+T</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2148"/>
-    <source>Toggle insert/overtype</source>
-    <translation>Přepnout vkládání/přepisování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2148"/>
-    <source>Ins</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2712"/>
-    <source>Convert selection to lower case</source>
-    <translation>Převést výběr na minusky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2712"/>
-    <source>Alt+Shift+U</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2724"/>
-    <source>Convert selection to upper case</source>
-    <translation>Převést výběr na verzálky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2724"/>
-    <source>Ctrl+Shift+U</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2170"/>
     <source>Alt+End</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2190"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2204"/>
     <source>Formfeed</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2199"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2213"/>
     <source>Escape</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2199"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2213"/>
     <source>Esc</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2208"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2222"/>
     <source>Extend rectangular selection down one line</source>
     <translation>Rozšířit obdélníkový výběr o řádek dolů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2208"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2222"/>
     <source>Alt+Ctrl+Down</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2224"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2238"/>
     <source>Extend rectangular selection up one line</source>
     <translation>Rozšířit obdélníkový výběr o řádek nahoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2224"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2238"/>
     <source>Alt+Ctrl+Up</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2239"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2253"/>
     <source>Extend rectangular selection left one character</source>
     <translation>Rozšířit obdélníkový výběr o jeden znak vlevo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2239"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2253"/>
     <source>Alt+Ctrl+Left</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2257"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2271"/>
     <source>Extend rectangular selection right one character</source>
     <translation>Rozšířit obdélníkový výběr o jeden znak vpravo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2257"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2271"/>
     <source>Alt+Ctrl+Right</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2313"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2327"/>
     <source>Extend rectangular selection up one page</source>
     <translation>Rozšířit obdélníkový výběr o předchozí stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2328"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2342"/>
     <source>Extend rectangular selection down one page</source>
     <translation>Rozšířit obdélníkový výběr o následující stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2346"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2360"/>
     <source>Duplicate current selection</source>
     <translation>Duplikovat aktuální výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2346"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2360"/>
     <source>Ctrl+Shift+D</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2753"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2767"/>
     <source>&amp;Search</source>
     <translation>V&amp;yhledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2774"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2788"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2833"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2847"/>
     <source>Edit</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3408"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3422"/>
     <source>Search</source>
     <translation>Vyhledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2865"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2879"/>
     <source>&amp;Search...</source>
     <translation>V&amp;yhledat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2865"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2879"/>
     <source>Ctrl+F</source>
     <comment>Search|Search</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2873"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2887"/>
     <source>Search for a text</source>
     <translation>Hledat text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2875"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2889"/>
     <source>&lt;b&gt;Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the current editor. A dialog is shown to enter the searchtext and options for the search.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Hledat text v aktuálním editoru. Zobrazí se dialogové okno, do kterého se zadá hledaný text a další nastavení.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2885"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2899"/>
     <source>Search next</source>
     <translation>Hledat text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2885"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2899"/>
     <source>Search &amp;next</source>
     <translation>Hledat &amp;další</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2885"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2899"/>
     <source>F3</source>
     <comment>Search|Search next</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2906"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2920"/>
     <source>Search previous</source>
     <translation>Hledat předchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2906"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2920"/>
     <source>Search &amp;previous</source>
     <translation>Hledat &amp;předchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2906"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2920"/>
     <source>Shift+F3</source>
     <comment>Search|Search previous</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2991"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3005"/>
     <source>Replace</source>
     <translation>Nahradit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2991"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3005"/>
     <source>&amp;Replace...</source>
     <translation>Nah&amp;radit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2991"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3005"/>
     <source>Ctrl+R</source>
     <comment>Search|Replace</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2998"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3012"/>
     <source>Replace some text</source>
     <translation>Hledat nějaký text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3000"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3014"/>
     <source>&lt;b&gt;Replace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the current editor and replace it. A dialog is shown to enter the searchtext, the replacement text and options for the search and replace.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nahradit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Vyhledá va ktuálním editoru text a nahradí jej. Je zobrazeno dialogové okno, kde se zadá text, který se má nahradit, nový text a nastavení pro vyhledávání a nahrazení.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3347"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3361"/>
     <source>Quicksearch</source>
     <translation>Rychlé hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3078"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3092"/>
     <source>&amp;Quicksearch</source>
     <translation>Rychlé hl&amp;edání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3078"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3092"/>
     <source>Ctrl+Shift+K</source>
     <comment>Search|Quicksearch</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3086"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3100"/>
     <source>Perform a quicksearch</source>
     <translation>Provést rychlé hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3099"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3113"/>
     <source>Quicksearch backwards</source>
     <translation>Rychlé hledání zpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3099"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3113"/>
     <source>Quicksearch &amp;backwards</source>
     <translation>Rychlé hledání &amp;zpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3099"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3113"/>
     <source>Ctrl+Shift+J</source>
     <comment>Search|Quicksearch backwards</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3109"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3123"/>
     <source>Perform a quicksearch backwards</source>
     <translation>Provést rychlé hledání zpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3121"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3135"/>
     <source>Quicksearch extend</source>
     <translation>Rychlé hledání rozšířit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3121"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3135"/>
     <source>Quicksearch e&amp;xtend</source>
     <translation>Rychlé hl&amp;edání rozšířit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3121"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3135"/>
     <source>Ctrl+Shift+H</source>
     <comment>Search|Quicksearch extend</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3129"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3143"/>
     <source>Extend the quicksearch to the end of the current word</source>
     <translation>Rozšířit rychlé hledání na konec aktuálního slova</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3132"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3146"/>
     <source>&lt;b&gt;Quicksearch extend&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This extends the quicksearch text to the end of the word currently found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rychlé hlednání rozšířit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Rychlé hledání se rozšíří na konec aktuálně nalezeného slova.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3150"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3164"/>
     <source>Goto Line</source>
     <translation>Jít na řádek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3142"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3156"/>
     <source>&amp;Goto Line...</source>
     <translation>&amp;Jít na řádek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3142"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3156"/>
     <source>Ctrl+G</source>
     <comment>Search|Goto Line</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3152"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3166"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to a specific line of text in the current editor. A dialog is shown to enter the linenumber.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jít na řádek&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Jít na určený řádek. Zobrazí se dialogové okno, kde se zadá číslo požadovaného řádku.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3169"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3183"/>
     <source>Goto Brace</source>
     <translation>Jít na závorku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3161"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3175"/>
     <source>Goto &amp;Brace</source>
     <translation>Jít na závork&amp;u</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3161"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3175"/>
     <source>Ctrl+L</source>
     <comment>Search|Goto Brace</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3171"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3185"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Brace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to the matching brace in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jít na závorku&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Jíta na závoku, která patří do páru s tou, na které se nachází kurzor.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3249"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3263"/>
     <source>Search in Files</source>
     <translation>Hledat v souborech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3249"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3263"/>
     <source>Search in &amp;Files...</source>
     <translation>&amp;Hledat v souborech...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3249"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3263"/>
     <source>Shift+Ctrl+F</source>
     <comment>Search|Search Files</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3257"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3271"/>
     <source>Search for a text in files</source>
     <translation>Hledat text v souborech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3259"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3273"/>
     <source>&lt;b&gt;Search in Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the files of a directory tree or the project. A dialog is shown to enter the searchtext and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat v souborech&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Hledat text v souborech v adresářích nebo projektu. Je zobrazeno dialogové okno, do kterého se zadá hledaný text a nastavení a ve kterém se zobrazuje výsledek hledání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3448"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3462"/>
     <source>Zoom in</source>
     <translation>Přiblížit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3448"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3462"/>
     <source>Zoom &amp;in</source>
     <translation>Př&amp;iblížit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3448"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3462"/>
     <source>Ctrl++</source>
     <comment>View|Zoom in</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3457"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3471"/>
     <source>Zoom in on the text</source>
     <translation>Zvětšovací lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3459"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3473"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přiblížit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přiblížit text. Text bude větší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3467"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3481"/>
     <source>Zoom out</source>
     <translation>Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3467"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3481"/>
     <source>Zoom &amp;out</source>
     <translation>&amp;Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3467"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3481"/>
     <source>Ctrl+-</source>
     <comment>View|Zoom out</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3476"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3490"/>
     <source>Zoom out on the text</source>
     <translation>Zmenšovací lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3478"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3492"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Oddálit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na oddálení textu. Text bude menší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3505"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3519"/>
     <source>Zoom</source>
     <translation>Lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3505"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3519"/>
     <source>&amp;Zoom</source>
     <translation>&amp;Lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3505"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3519"/>
     <source>Ctrl+#</source>
     <comment>View|Zoom</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3513"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3527"/>
     <source>Zoom the text</source>
     <translation>Lupa na text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3515"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3529"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom the text. This opens a dialog where the desired size can be entered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Lupa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na text. Otevře se dialogové okno kde se zadá požadovaná hodnota zvětšení/zmenšení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3528"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3542"/>
     <source>Toggle all folds</source>
     <translation>Složit/rozložit všechna skládání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3524"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3538"/>
     <source>&amp;Toggle all folds</source>
     <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechn&amp;a skládání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3530"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle all folds&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Složit/rozložit všechna skládání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Složí/rozloží všechna skládání v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3544"/>
+    <source>&lt;b&gt;Toggle all folds&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Složit/rozložit všechna skládání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Složí/rozloží všechna skládání v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3558"/>
     <source>Toggle all folds (including children)</source>
     <translation>Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3538"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3552"/>
     <source>Toggle all &amp;folds (including children)</source>
     <translation>Složit/rozložit všechna &amp;skládání (i s podsložkami)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3546"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle all folds (including children)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor including all children.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Složí nebo rozloží všechna skládání i s podsložkami.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3560"/>
+    <source>&lt;b&gt;Toggle all folds (including children)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor including all children.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Složí nebo rozloží všechna skládání i s podsložkami.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3574"/>
     <source>Toggle current fold</source>
     <translation>Složit/rozložit aktuální složený blok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3556"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3570"/>
     <source>Toggle &amp;current fold</source>
     <translation>Složit/rozložit aktuální složený &amp;blok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3562"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3576"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle current fold&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle the folds of the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Složit/rozložit aktuální složený blok&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Složí nebo rozloží aktuální složený blok v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3592"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3606"/>
     <source>Remove all highlights</source>
     <translation>Odebrat všechna zvýraznění</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3594"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3608"/>
     <source>&lt;b&gt;Remove all highlights&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the highlights of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Odebrat všechna zvýraznění&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Odebrat zvýraznění ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3640"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3654"/>
     <source>Split view</source>
     <translation>Rozdělit pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3640"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3654"/>
     <source>&amp;Split view</source>
     <translation>&amp;Rozdělit pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3645"/>
-    <source>Add a split to the view</source>
-    <translation>Přidat další rozdělení pohledu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3647"/>
-    <source>&lt;b&gt;Split view&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a split to the view.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Rozdělit pohled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přidá další okno na aktuální pohled.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3655"/>
-    <source>Arrange horizontally</source>
-    <translation>Uspořádat horizontálně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3655"/>
-    <source>Arrange &amp;horizontally</source>
-    <translation>Uspořádat &amp;horizontálně</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3659"/>
-    <source>Arrange the splitted views horizontally</source>
-    <translation>Uspořádat rozdělené pohledy horizontálně</translation>
+    <source>Add a split to the view</source>
+    <translation>Přidat další rozdělení pohledu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3661"/>
-    <source>&lt;b&gt;Arrange horizontally&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Arrange the splitted views horizontally.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uspořádat horizontálně&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uspořádat rozdělené pohledy horizontálně.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3670"/>
-    <source>Remove split</source>
-    <translation>Odebrat rozdělený pohled</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3670"/>
-    <source>&amp;Remove split</source>
-    <translation>Odebra&amp;t rozdělený pohled</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Split view&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a split to the view.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Rozdělit pohled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přidá další okno na aktuální pohled.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3669"/>
+    <source>Arrange horizontally</source>
+    <translation>Uspořádat horizontálně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3669"/>
+    <source>Arrange &amp;horizontally</source>
+    <translation>Uspořádat &amp;horizontálně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3673"/>
+    <source>Arrange the splitted views horizontally</source>
+    <translation>Uspořádat rozdělené pohledy horizontálně</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3675"/>
+    <source>&lt;b&gt;Arrange horizontally&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Arrange the splitted views horizontally.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uspořádat horizontálně&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uspořádat rozdělené pohledy horizontálně.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3684"/>
+    <source>Remove split</source>
+    <translation>Odebrat rozdělený pohled</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3684"/>
+    <source>&amp;Remove split</source>
+    <translation>Odebra&amp;t rozdělený pohled</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3689"/>
     <source>Remove the current split</source>
     <translation>Odebrat aktuální rozdělení pohledu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3677"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3691"/>
     <source>&lt;b&gt;Remove split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the current split.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Odebrat rozdělený pohled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Odebrat aktuální rozdělený pohled.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3685"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3699"/>
     <source>Next split</source>
     <translation>Další rozdělený pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3685"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3699"/>
     <source>&amp;Next split</source>
     <translation>Další rozděle&amp;ný pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3685"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3699"/>
     <source>Ctrl+Alt+N</source>
     <comment>View|Next split</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3692"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3706"/>
     <source>Move to the next split</source>
     <translation>Posun na další rozdělený pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3694"/>
-    <source>&lt;b&gt;Next split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the next split.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Další rozdělený pohled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun na další rozdělený pohled.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3702"/>
-    <source>Previous split</source>
-    <translation>Předchozí rozdělený pohled</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3702"/>
-    <source>&amp;Previous split</source>
-    <translation>&amp;Předchozí rozdělený pohled</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3702"/>
-    <source>Ctrl+Alt+P</source>
-    <comment>View|Previous split</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3708"/>
+    <source>&lt;b&gt;Next split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the next split.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Další rozdělený pohled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun na další rozdělený pohled.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3716"/>
+    <source>Previous split</source>
+    <translation>Předchozí rozdělený pohled</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3716"/>
+    <source>&amp;Previous split</source>
+    <translation>&amp;Předchozí rozdělený pohled</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3716"/>
+    <source>Ctrl+Alt+P</source>
+    <comment>View|Previous split</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3722"/>
     <source>Move to the previous split</source>
     <translation>Posun na předchozí rozdělený pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3710"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3724"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the previous split.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí rozdělený pohled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun na předchozí rozdělený pohled.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3756"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3770"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>Poh&amp;led</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3791"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3805"/>
     <source>View</source>
     <translation>Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3825"/>
-    <source>Start Macro Recording</source>
-    <translation>Spustit záznam makra</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3819"/>
-    <source>S&amp;tart Macro Recording</source>
-    <translation>Spus&amp;tit záznam makra</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3827"/>
-    <source>&lt;b&gt;Start Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Spustit záznam makra&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustí se záznam příkazů do nového makra.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3839"/>
-    <source>Stop Macro Recording</source>
-    <translation>Zastavit záznam makra</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3835"/>
-    <source>Sto&amp;p Macro Recording</source>
-    <translation>Sto&amp;p záznamu makra</translation>
+    <source>Start Macro Recording</source>
+    <translation>Spustit záznam makra</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3833"/>
+    <source>S&amp;tart Macro Recording</source>
+    <translation>Spus&amp;tit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3841"/>
-    <source>&lt;b&gt;Stop Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Stop záznamu makra&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví se nahrávání příkazů do makra.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Start Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Spustit záznam makra&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustí se záznam příkazů do nového makra.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3853"/>
-    <source>Run Macro</source>
-    <translation>Spustit makro</translation>
+    <source>Stop Macro Recording</source>
+    <translation>Zastavit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3849"/>
-    <source>&amp;Run Macro</source>
-    <translation>Spustit mak&amp;ro</translation>
+    <source>Sto&amp;p Macro Recording</source>
+    <translation>Sto&amp;p záznamu makra</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3855"/>
-    <source>&lt;b&gt;Run Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Spustit makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit nahrané makro.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Stop Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Stop záznamu makra&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví se nahrávání příkazů do makra.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3867"/>
-    <source>Delete Macro</source>
-    <translation>Smazat makro</translation>
+    <source>Run Macro</source>
+    <translation>Spustit makro</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3863"/>
-    <source>&amp;Delete Macro</source>
-    <translation>Smazat makr&amp;o</translation>
+    <source>&amp;Run Macro</source>
+    <translation>Spustit mak&amp;ro</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3869"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Delete a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Smazat makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se nahrané makro.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Run Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Spustit makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit nahrané makro.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3881"/>
-    <source>Load Macro</source>
-    <translation>Načíst makro</translation>
+    <source>Delete Macro</source>
+    <translation>Smazat makro</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3877"/>
-    <source>&amp;Load Macro</source>
-    <translation>&amp;Načíst makro</translation>
+    <source>&amp;Delete Macro</source>
+    <translation>Smazat makr&amp;o</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3883"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Load an editor macro from a file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Načíst makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte se makro ze souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Delete a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se nahrané makro.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3895"/>
-    <source>Save Macro</source>
-    <translation>Uložit makro</translation>
+    <source>Load Macro</source>
+    <translation>Načíst makro</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3891"/>
-    <source>&amp;Save Macro</source>
-    <translation>&amp;Uložit makro</translation>
+    <source>&amp;Load Macro</source>
+    <translation>&amp;Načíst makro</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3897"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Load an editor macro from a file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Načíst makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte se makro ze souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3909"/>
+    <source>Save Macro</source>
+    <translation>Uložit makro</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3905"/>
+    <source>&amp;Save Macro</source>
+    <translation>&amp;Uložit makro</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3911"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a previously recorded editor macro to a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nahrané makro se uloží do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3913"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3927"/>
     <source>&amp;Macros</source>
     <translation>&amp;Makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3939"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3953"/>
     <source>Toggle Bookmark</source>
     <translation>Přepnout záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3931"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3945"/>
     <source>&amp;Toggle Bookmark</source>
     <translation>Přepnou&amp;t záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3931"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3945"/>
     <source>Alt+Ctrl+T</source>
     <comment>Bookmark|Toggle</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3941"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3955"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle a bookmark at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout záložku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří/zruší záložku na aktuálním řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3958"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3972"/>
     <source>Next Bookmark</source>
     <translation>Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3950"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3964"/>
     <source>&amp;Next Bookmark</source>
     <translation>&amp;Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3950"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3964"/>
     <source>Ctrl+PgDown</source>
     <comment>Bookmark|Next</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3960"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3974"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next bookmark of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující záložka&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přesun na následující záložku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3976"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3990"/>
     <source>Previous Bookmark</source>
     <translation>Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3968"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3982"/>
     <source>&amp;Previous Bookmark</source>
     <translation>&amp;Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3968"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3982"/>
     <source>Ctrl+PgUp</source>
     <comment>Bookmark|Previous</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3978"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3992"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous bookmark of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí záložka&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přesun na předchozí záložku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3993"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4007"/>
     <source>Clear Bookmarks</source>
     <translation>Vyčistit záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3986"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4000"/>
     <source>&amp;Clear Bookmarks</source>
     <translation>Vyčistit (zr&amp;ušit) záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3986"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4000"/>
     <source>Alt+Ctrl+C</source>
     <comment>Bookmark|Clear</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3995"/>
-    <source>&lt;b&gt;Clear Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear bookmarks of all editors.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Vyčistit (zrušit) záložky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zruší se všechny záložky ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4009"/>
+    <source>&lt;b&gt;Clear Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear bookmarks of all editors.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Vyčistit (zrušit) záložky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zruší se všechny záložky ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4023"/>
     <source>Goto Syntax Error</source>
     <translation>Jít na Syntaktickou chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4003"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4017"/>
     <source>&amp;Goto Syntax Error</source>
     <translation>&amp;Jít na Syntaktickou chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4011"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4025"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Syntax Error&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next syntax error of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jít na Syntax error&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přesun na syntaktickou chybu v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4024"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4038"/>
     <source>Clear Syntax Errors</source>
     <translation>Vyčistit Syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4019"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4033"/>
     <source>Clear &amp;Syntax Errors</source>
     <translation>V&amp;yčistit Syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4026"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4040"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Syntax Errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear syntax errors of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit syntaktické chyby&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smažou se záznamy o syntaktických chybách ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4094"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4108"/>
     <source>Next uncovered line</source>
     <translation>Následují problémová řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4088"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4102"/>
     <source>&amp;Next uncovered line</source>
     <translation>Nás&amp;ledující problémová řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4096"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4110"/>
     <source>&lt;b&gt;Next uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující problémová řádka&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na řádku v aktuálním editoru, která byla nalezena jako problémová.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4113"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4127"/>
     <source>Previous uncovered line</source>
     <translation>Předchozí problémová řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4105"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4119"/>
     <source>&amp;Previous uncovered line</source>
     <translation>Př&amp;edchozí problémová řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4115"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4129"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí problémová řádka&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí řádku v aktuálním editoru, která byla nalezena jako problémová.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4131"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4145"/>
     <source>Next Task</source>
     <translation>Následující úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4125"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4139"/>
     <source>&amp;Next Task</source>
     <translation>Následující úlo&amp;ha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4133"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4147"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující úloha&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na řádek v aktuálním editoru, na kterém je následující úloha.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4148"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4162"/>
     <source>Previous Task</source>
     <translation>Předchozí úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4141"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4155"/>
     <source>&amp;Previous Task</source>
     <translation>Předchozí úl&amp;oha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4150"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4164"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí úloha&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na řádek, na kterém se nachází předchozí úloha.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4204"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4218"/>
     <source>&amp;Bookmarks</source>
     <translation>&amp;Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4250"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4264"/>
     <source>Bookmarks</source>
     <translation>Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4402"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4416"/>
     <source>Open files</source>
     <translation>Otevřené soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4446"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4460"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="5292"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="5306"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="5286"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="5300"/>
     <source>&amp;Add</source>
     <translation>Přid&amp;at</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="5289"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="5303"/>
     <source>&amp;Edit...</source>
     <translation>&amp;Edit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1227"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1228"/>
     <source>&lt;b&gt;Select to brace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select text of the current editor to the matching brace.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vybrat obsah závorek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybere se text, který se nachází mezi závorkami.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1246"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1247"/>
     <source>&lt;b&gt;Select All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select all text of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vybrat vše&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybere se všechen text v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1263"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1264"/>
     <source>&lt;b&gt;Deselect All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Deselect all text of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit výběr&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zruší výběr textu v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="892"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="893"/>
     <source>Export as</source>
     <translation>Exportovat jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3394"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3408"/>
     <source>Quicksearch Textedit</source>
     <translation>Rychlé hledání texteditoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2926"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2940"/>
     <source>Clear search markers</source>
     <translation>Vyčistit značky hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2926"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2940"/>
     <source>Ctrl+3</source>
     <comment>Search|Clear search markers</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2934"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2948"/>
     <source>Clear all displayed search markers</source>
     <translation>Vyčistit všechny zobrazené začky hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2936"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2950"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear search markers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear all displayed search markers.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit značky hledání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smažou všechny zabrazené značky hledání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2894"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2908"/>
     <source>Search next occurrence of text</source>
     <translation>Hledat další výskyt textu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2896"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2910"/>
     <source>&lt;b&gt;Search next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search the next occurrence of some text in the current editor. The previously entered searchtext and options are reused.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat další&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledá se další výskyt hledaného textu v aktuálním editoru. Stále platí nastavení, která byla nastavena při zadání hledaného textu.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2914"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2928"/>
     <source>Search previous occurrence of text</source>
     <translation>Hledat předchozí výskyt textu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2916"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2930"/>
     <source>&lt;b&gt;Search previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search the previous occurrence of some text in the current editor. The previously entered searchtext and options are reused.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledá se předchozí výskyt hledaného textu v aktuálním editoru. Stále platí nastavení, která byla nastavena při zadání hledaného textu.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3088"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3102"/>
     <source>&lt;b&gt;Quicksearch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This activates the quicksearch function of the IDE by giving focus to the quicksearch entry field. If this field is already active and contains text, it searches for the next occurrence of this text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rychlé hledání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivuje se funkce rychlého hledání. Kurzor se přemístí do okna zadání hledaného výrazu. Je-li toto okno aktivní a obsahuje-li text, vyhledává v textu výskyt tohoto výrazu.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3112"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3126"/>
     <source>&lt;b&gt;Quicksearch backwards&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches the previous occurrence of the quicksearch text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rychlé hledání zpět&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledává se předchozí výskyt výrazu v rychlém hledání.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3367"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3381"/>
     <source>&lt;p&gt;Enter the searchtext directly into this field. The search will be performed case insensitive. The quicksearch function is activated upon activation of the quicksearch next action (default key Ctrl+Shift+K), if this entry field does not have the input focus. Otherwise it searches for the next occurrence of the text entered. The quicksearch backwards action (default key Ctrl+Shift+J) searches backward. Activating the &apos;quicksearch extend&apos; action (default key Ctrl+Shift+H) extends the current searchtext to the end of the currently found word. The quicksearch can be ended by pressing the Return key while the quicksearch entry has the the input focus.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pište hledaný text přímo do okna Rychlého hledání. Při zadávání se neberou na zřetel velké/malé znaky. Pokud okno nemá fokus, aktivujte jej příkazem Rychlé hledání (defaultně Ctrl+Shift+K). Jinak se pokračuje v hledání dalšího výskytu zadaného textu. Rychlé hledání nazpět (defaultně Ctr+Shift+J) prohledává text směrem k začátku dokumentu. Rozšířené rychlé hledání (defaultně Ctrl+Shift+H) rozšíří hledaný text na celé slovo, na kterém je kurzor. Rychlé hledání je ukončeno stiskem klávesy Enter za předpokladu, že fokus se nachází v okně Rychlého hledání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1392"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1393"/>
     <source>Calltip</source>
     <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1392"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1393"/>
     <source>&amp;Calltip</source>
     <translation>&amp;Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1399"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1400"/>
     <source>Show Calltips</source>
     <translation>Zobrazit Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1401"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1402"/>
     <source>&lt;b&gt;Calltip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show calltips based on the characters immediately to the left of the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rychlé tipy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Rychlé typy založené na znacích hned vlevo vedle kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="777"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="778"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="782"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="783"/>
     <source>Print preview of the current file</source>
     <translation>Náhled tisku aktuálního souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="784"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="785"/>
     <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the current editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Náhled tisku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Náhled tisku aktuálního editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2081"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2082"/>
     <source>Insert new line below current line</source>
     <translation>Vložit nový řádek pod aktuální</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2081"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2082"/>
     <source>Shift+Return</source>
     <translation>Shift+Return</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2081"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2082"/>
     <source>Shift+Enter</source>
     <translation>Shift+Enter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3269"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3283"/>
     <source>Replace in Files</source>
     <translation>Nahradit v souborech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3269"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3283"/>
     <source>Replace in F&amp;iles...</source>
     <translation>Nahrad&amp;it v souborech...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3269"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3283"/>
     <source>Shift+Ctrl+R</source>
     <comment>Search|Replace in Files</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3276"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3290"/>
     <source>Search for a text in files and replace it</source>
     <translation>Hledat text v souborech a nahradit jej</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3278"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3292"/>
     <source>&lt;b&gt;Replace in Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the files of a directory tree or the project and replace it. A dialog is shown to enter the searchtext, the replacement text and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nahradit v souborech&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledání zadaného textu v souborech v adresářovém stromu projektu a jeho nahrazení. Je zobrazeno dialogové okno pro zadání hledaného textu, textu nahrazujícího a volby pro hledání a zobrazní výsledku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4283"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4297"/>
     <source>Shift+F7</source>
     <comment>Spelling|Spell Check</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4292"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4306"/>
     <source>Perform spell check of current editor</source>
     <translation>Spustit kontrolu pravopisu v aktuálním editoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4302"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4316"/>
     <source>Automatic spell checking</source>
     <translation>Automatická kontrola pravopisu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4302"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4316"/>
     <source>&amp;Automatic spell checking</source>
     <translation>&amp;Automatická kontrola pravopisu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4310"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4324"/>
     <source>(De-)Activate automatic spell checking</source>
     <translation>(De-)aktivovat akutomatickou kontrolu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4312"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4326"/>
     <source>&lt;b&gt;Automatic spell checking&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate or deactivate the automatic spell checking function of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Automatická kontrola pravopisu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapnout neobo vypnout automatickou kontrolu pravopisu ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4379"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4393"/>
     <source>Spelling</source>
     <translation>Pravopis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4446"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4460"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4844"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4858"/>
     <source>Line: {0:5}</source>
     <translation>Řádek: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4851"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4865"/>
     <source>Pos: {0:5}</source>
     <translation>Poz: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4041"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4055"/>
     <source>Next warning message</source>
     <translation>Další varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4035"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4049"/>
     <source>&amp;Next warning message</source>
     <translation>Další varová&amp;ní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4060"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4074"/>
     <source>Previous warning message</source>
     <translation>Předchozí varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4052"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4066"/>
     <source>&amp;Previous warning message</source>
     <translation>&amp;Předchozí varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4078"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4092"/>
     <source>Clear Warning Messages</source>
     <translation>Vyčistit varovná hlášení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4071"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4085"/>
     <source>Clear &amp;Warning Messages</source>
     <translation>&amp;Vyčistit varovná hlášení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1060"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1061"/>
     <source>Join Lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1053"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1054"/>
     <source>Ctrl+J</source>
     <comment>Edit|Join Lines</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1062"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1063"/>
     <source>&lt;b&gt;Join Lines&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Join the current and the next lines.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3190"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3204"/>
     <source>Goto Last Edit Location</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3179"/>
-    <source>Goto Last &amp;Edit Location</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3179"/>
-    <source>Ctrl+Shift+G</source>
-    <comment>Search|Goto Last Edit Location</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3193"/>
+    <source>Goto Last &amp;Edit Location</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3193"/>
+    <source>Ctrl+Shift+G</source>
+    <comment>Search|Goto Last Edit Location</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3207"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Last Edit Location&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to the location of the last edit in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3202"/>
-    <source>Goto Previous Method or Class</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3202"/>
-    <source>Ctrl+Shift+Up</source>
-    <comment>Search|Goto Previous Method or Class</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3212"/>
-    <source>Go to the previous method or class definition</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3216"/>
-    <source>&lt;b&gt;Goto Previous Method or Class&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Goes to the line of the previous method or class definition and highlights the name.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3226"/>
-    <source>Goto Next Method or Class</source>
+    <source>Goto Previous Method or Class</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3216"/>
+    <source>Ctrl+Shift+Up</source>
+    <comment>Search|Goto Previous Method or Class</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3226"/>
+    <source>Go to the previous method or class definition</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3230"/>
+    <source>&lt;b&gt;Goto Previous Method or Class&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Goes to the line of the previous method or class definition and highlights the name.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3240"/>
+    <source>Goto Next Method or Class</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3240"/>
     <source>Ctrl+Shift+Down</source>
     <comment>Search|Goto Next Method or Class</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3236"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3250"/>
     <source>Go to the next method or class definition</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3238"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3252"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Next Method or Class&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Goes to the line of the next method or class definition and highlights the name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3718"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3732"/>
     <source>Preview</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3723"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3737"/>
     <source>Preview the current file in the web browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3725"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3739"/>
     <source>&lt;b&gt;Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens the web browser with a preview of the current file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1468"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1469"/>
     <source>Meta+B</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1481"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1482"/>
     <source>Meta+F</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1493"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1494"/>
     <source>Meta+P</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1505"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1506"/>
     <source>Meta+N</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1566"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1567"/>
     <source>Move to first visible character in document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1582"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1583"/>
     <source>Move to start of display line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1599"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1600"/>
     <source>Move to end of document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1607"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1608"/>
     <source>Meta+E</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1675"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1676"/>
     <source>Meta+V</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1681"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1682"/>
     <source>Move to start of document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1698"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1699"/>
     <source>Move to end of document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1743"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1744"/>
     <source>Meta+Shift+B</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1758"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1759"/>
     <source>Meta+Shift+F</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1773"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1774"/>
     <source>Meta+Shift+P</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1788"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1789"/>
     <source>Meta+Shift+N</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1856"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1857"/>
     <source>Extend selection to first visible character in document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1874"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1875"/>
     <source>Extend selection to end of document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1882"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1883"/>
     <source>Meta+Shift+E</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1939"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1940"/>
     <source>Meta+Shift+V</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1945"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1946"/>
     <source>Extend selection to start of document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1953"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1954"/>
     <source>Ctrl+Shift+Up</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1962"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1963"/>
     <source>Extend selection to end of document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1970"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1971"/>
     <source>Ctrl+Shift+Down</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1988"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1989"/>
     <source>Meta+H</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1997"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1998"/>
     <source>Delete previous character if not at start of line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2018"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2019"/>
     <source>Meta+D</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2062"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2063"/>
     <source>Meta+K</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2159"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2173"/>
     <source>Move to end of display line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2176"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2190"/>
     <source>Extend selection to end of display line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2218"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2232"/>
     <source>Meta+Alt+Shift+N</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2233"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2247"/>
     <source>Meta+Alt+Shift+P</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2251"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2265"/>
     <source>Meta+Alt+Shift+B</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2269"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2283"/>
     <source>Meta+Alt+Shift+F</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2275"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2289"/>
     <source>Extend rectangular selection to first visible character in document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2294"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2308"/>
     <source>Extend rectangular selection to end of document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2304"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2318"/>
     <source>Meta+Alt+Shift+E</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2307"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2321"/>
     <source>Alt+Shift+End</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2328"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2342"/>
     <source>Alt+Shift+PgDown</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2340"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2354"/>
     <source>Meta+Alt+Shift+V</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2360"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2374"/>
     <source>Scroll to start of document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2375"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2389"/>
     <source>Scroll to end of document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2390"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2404"/>
     <source>Scroll vertically to center current line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2398"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2412"/>
     <source>Meta+L</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2405"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2419"/>
     <source>Move to end of next word</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2420"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2434"/>
     <source>Extend selection to end of next word</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2436"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2450"/>
     <source>Move to end of previous word</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2448"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2462"/>
     <source>Extend selection to end of previous word</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2460"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2474"/>
     <source>Move to start of document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2468"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2482"/>
     <source>Meta+A</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2475"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2489"/>
     <source>Extend selection to start of document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2486"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2500"/>
     <source>Meta+Shift+A</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2493"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2507"/>
     <source>Extend rectangular selection to start of document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2503"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2517"/>
     <source>Meta+Alt+Shift+A</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2511"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2525"/>
     <source>Extend selection to start of display line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2530"/>
-    <source>Move to start of display or document line</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2544"/>
+    <source>Move to start of display or document line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2558"/>
     <source>Extend selection to start of display or document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2559"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2573"/>
     <source>Move to first visible character in display or document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2576"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2590"/>
     <source>Extend selection to first visible character in display or document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2593"/>
-    <source>Move to end of display or document line</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2607"/>
+    <source>Move to end of display or document line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2621"/>
     <source>Extend selection to end of display or document line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2622"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2636"/>
     <source>Stuttered move up one page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2634"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2648"/>
     <source>Stuttered extend selection up one page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2647"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2661"/>
     <source>Stuttered move down one page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2659"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2673"/>
     <source>Stuttered extend selection down one page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2672"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2686"/>
     <source>Delete right to end of next word</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2680"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2694"/>
     <source>Alt+Del</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2687"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2701"/>
     <source>Move selected lines up one line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2699"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2713"/>
     <source>Move selected lines down one line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2313"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2327"/>
     <source>Alt+Shift+PgUp</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1163"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1164"/>
     <source>Toggle Comment</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1163"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1164"/>
     <source>Ctrl+Shift+M</source>
     <comment>Edit|Toggle Comment</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1171"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1172"/>
     <source>Toggle the comment of the current line, selection or comment block</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1175"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1176"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Comment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the current line does not start with a block comment, the current line or selection is commented. If it is already commented, this comment block is uncommented. &lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3486"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3500"/>
     <source>Zoom reset</source>
     <translation type="unfinished">Resetovat lupu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3486"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3500"/>
     <source>Zoom &amp;reset</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Resetovat lupu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3486"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3500"/>
     <source>Ctrl+0</source>
     <comment>View|Zoom reset</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3494"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3508"/>
     <source>Reset the zoom of the text</source>
     <translation type="unfinished">Resetovat lupu textu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3496"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3510"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset the zoom of the text. This sets the zoom factor to 100%.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Reset lupy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset lupy pro text. Nastaví se lupa na hodnotu 100%.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3448"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3462"/>
     <source>Zoom In</source>
     <comment>View|Zoom in</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3467"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3481"/>
     <source>Zoom Out</source>
     <comment>View|Zoom out</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="742"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="743"/>
     <source>Save a&amp;ll</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4165"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4179"/>
     <source>Next Change</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4159"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4173"/>
     <source>&amp;Next Change</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4167"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4181"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Change&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a change marker.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4183"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4197"/>
     <source>Previous Change</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4176"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4190"/>
     <source>&amp;Previous Change</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4185"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4199"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Change&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a change marker.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4283"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4297"/>
     <source>Check spelling</source>
     <translation type="unfinished">Kontrola pravopisu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4283"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4297"/>
     <source>Check &amp;spelling...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4294"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4308"/>
     <source>&lt;b&gt;Check spelling&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform a spell check of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4343"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4357"/>
     <source>Edit Dictionary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4345"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4359"/>
     <source>Project Word List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4348"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4362"/>
     <source>Project Exception List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4353"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4367"/>
     <source>User Word List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4356"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4370"/>
     <source>User Exception List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="6530"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="6544"/>
     <source>Edit Spelling Dictionary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="6505"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="6519"/>
     <source>Editing {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="6490"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="6504"/>
     <source>&lt;p&gt;The spelling dictionary file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="6517"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="6531"/>
     <source>&lt;p&gt;The spelling dictionary file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="6530"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="6544"/>
     <source>The spelling dictionary was saved successfully.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2945"/>
-    <source>Search current word forward</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2945"/>
-    <source>Ctrl+.</source>
-    <comment>Search|Search current word forward</comment>
-    <translation type="unfinished">Ctrl+.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2956"/>
-    <source>Search next occurrence of the current word</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2959"/>
+    <source>Search current word forward</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2959"/>
+    <source>Ctrl+.</source>
+    <comment>Search|Search current word forward</comment>
+    <translation type="unfinished">Ctrl+.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2970"/>
+    <source>Search next occurrence of the current word</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2973"/>
     <source>&lt;b&gt;Search current word forward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search the next occurrence of the current word of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2968"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2982"/>
     <source>Search current word backward</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2968"/>
-    <source>Ctrl+,</source>
-    <comment>Search|Search current word backward</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2979"/>
-    <source>Search previous occurrence of the current word</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2982"/>
+    <source>Ctrl+,</source>
+    <comment>Search|Search current word backward</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2993"/>
+    <source>Search previous occurrence of the current word</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2996"/>
     <source>&lt;b&gt;Search current word backward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search the previous occurrence of the current word of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3289"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3303"/>
     <source>Search in Open Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3289"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3303"/>
     <source>Search in Open Files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3289"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3303"/>
     <source>Meta+Ctrl+Alt+F</source>
     <comment>Search|Search Open Files</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3300"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3314"/>
     <source>Search for a text in open files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3302"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3316"/>
     <source>&lt;b&gt;Search in Open Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the currently opened files. A dialog is shown to enter the searchtext and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3312"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3326"/>
     <source>Replace in Open Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3312"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3326"/>
     <source>Meta+Ctrl+Alt+R</source>
     <comment>Search|Replace in Open Files</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3322"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3336"/>
     <source>Search for a text in open files and replace it</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3324"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3338"/>
     <source>&lt;b&gt;Replace in Open Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the currently opened files and replace it. A dialog is shown to enter the searchtext, the replacement text and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3312"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3326"/>
     <source>Replace in Open Files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1428"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1429"/>
     <source>Sort</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1428"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1429"/>
     <source>Ctrl+Alt+S</source>
     <comment>Edit|Sort</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1435"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1436"/>
     <source>Sort the lines containing the rectangular selection</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1438"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1439"/>
     <source>&lt;b&gt;Sort&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Sort the lines spanned by a rectangular selection based on the selection ignoring leading and trailing whitespace.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4873"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4887"/>
     <source>Language: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4881"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4895"/>
     <source>EOL Mode: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3602"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3616"/>
     <source>New Document View</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3602"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3616"/>
     <source>New &amp;Document View</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3607"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3621"/>
     <source>Open a new view of the current document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3609"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3623"/>
     <source>&lt;b&gt;New Document View&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a new view of the current document. Both views show the same document. However, the cursors may be positioned independently.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3619"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3633"/>
     <source>New Document View (with new split)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3626"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3640"/>
     <source>Open a new view of the current document in a new split</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3629"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3643"/>
     <source>&lt;b&gt;New Document View&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a new view of the current document in a new split. Both views show the same document. However, the cursors may be positioned independently.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4043"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4057"/>
     <source>&lt;b&gt;Next warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a pyflakes warning.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4062"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4076"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a pyflakes warning.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4080"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="4094"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Warning Messages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear pyflakes warning messages of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1305"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1306"/>
     <source>Ctrl+Space</source>
     <comment>Edit|Complete</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1323"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1324"/>
     <source>Ctrl+Shift+Space</source>
     <comment>Edit|Complete from Document</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1346"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1347"/>
     <source>Ctrl+Alt+Space</source>
     <comment>Edit|Complete from APIs</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1369"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1370"/>
     <source>Alt+Shift+Space</source>
     <comment>Edit|Complete from Document and APIs</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1392"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1393"/>
     <source>Meta+Alt+Space</source>
     <comment>Edit|Calltip</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="726"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="727"/>
     <source>Save Copy</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="726"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="727"/>
     <source>Save &amp;Copy...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="731"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="732"/>
     <source>Save a copy of the current file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="733"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="734"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a copy of the contents of current editor window. The file can be entered in a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -81711,104 +81968,114 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3010"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3024"/>
     <source>Replace and Search</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3010"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3024"/>
     <source>Meta+R</source>
     <comment>Search|Replace and Search</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3020"/>
-    <source>Replace the found text and search the next occurrence</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3023"/>
-    <source>&lt;b&gt;Replace and Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Replace the found occurrence of text in the current editor and search for the next one. The previously entered search text and options are reused.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3034"/>
-    <source>Replace Occurrence</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3034"/>
+    <source>Replace the found text and search the next occurrence</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3037"/>
+    <source>&lt;b&gt;Replace and Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Replace the found occurrence of text in the current editor and search for the next one. The previously entered search text and options are reused.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3048"/>
+    <source>Replace Occurrence</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3048"/>
     <source>Ctrl+Meta+R</source>
     <comment>Search|Replace Occurrence</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3044"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3058"/>
     <source>Replace the found text</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3046"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3060"/>
     <source>&lt;b&gt;Replace Occurrence&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Replace the found occurrence of the search text in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3056"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3070"/>
     <source>Replace All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3056"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3070"/>
     <source>Shift+Meta+R</source>
     <comment>Search|Replace All</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3066"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3080"/>
     <source>Replace search text occurrences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3068"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3082"/>
     <source>&lt;b&gt;Replace All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Replace all occurrences of the search text in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1410"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1411"/>
     <source>Code Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1410"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1411"/>
     <source>Ctrl+Alt+I</source>
     <comment>Edit|Code Info</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1418"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1419"/>
     <source>Show Code Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1420"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="1421"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Info&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show code information based on the cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3575"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3589"/>
     <source>Clear all folds</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3571"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3585"/>
     <source>Clear &amp;all folds</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3577"/>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="3591"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear all folds&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear all folds of the current editor, i.e. ensure that all lines are displayed unfolded.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2129"/>
+    <source>Reverse selected lines</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/ViewManager.py" line="2129"/>
+    <source>Meta+Alt+R</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ViewProfileSidebarsDialog</name>
@@ -84750,7 +85017,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1751"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1758"/>
     <source>Try reloading the page or closing some tabs to make more memory available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -84770,22 +85037,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1740"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1747"/>
     <source>Render Process terminated abnormally</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1743"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1750"/>
     <source>The render process crashed while loading this page.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1746"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1753"/>
     <source>The render process was killed.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1748"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1755"/>
     <source>The render process terminated while loading this page.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -84795,37 +85062,37 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1878"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1885"/>
     <source>Web Archive (*.mhtml *.mht)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1879"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1886"/>
     <source>HTML File (*.html *.htm)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1880"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1887"/>
     <source>HTML File with all resources (*.html *.htm)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1904"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1911"/>
     <source>Save Web Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1691"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1698"/>
     <source>Empty Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="2257"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="2264"/>
     <source>Quota Request</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="2257"/>
+    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="2264"/>
     <source>&lt;p&gt; Allow the website at &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; to use &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; of persistent storage?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
Binary file i18n/eric6_de.qm has changed
--- a/i18n/eric6_de.ts	Sat Mar 16 18:38:01 2019 +0100
+++ b/i18n/eric6_de.ts	Sat Mar 16 20:12:03 2019 +0100
@@ -9273,27 +9273,27 @@
 <context>
   <name>E5GoogleMail</name>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="191"/>
+    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="188"/>
     <source>The client secrets file is not present. Has the Gmail API been enabled?</source>
     <translation>Die Datei mit den Clientdaten liegt nicht vor. Wurde das Gmail API aktiviert?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="228"/>
+    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="225"/>
     <source>OAuth2 Authorization Code</source>
     <translation>OAuth2 Autorisierungscode</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="228"/>
+    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="225"/>
     <source>Enter the OAuth2 authorization code:</source>
     <translation>Gib den OAuth2 Autorisierungscode ein:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="272"/>
+    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="269"/>
     <source>No authorized session available.</source>
     <translation>Keine authorisierte Sitzung verfügbar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="293"/>
+    <location filename="../E5Network/E5GoogleMail.py" line="290"/>
     <source>Message #{0} sent.</source>
     <translation>Nachrich #{0} gesendet.</translation>
   </message>
@@ -10765,12 +10765,12 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2944"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Datei öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3115"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3117"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Datei sichern</translation>
   </message>
@@ -10855,27 +10855,27 @@
     <translation>Drucken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2500"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Drucke...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2515"/>
-    <source>Printing completed</source>
-    <translation>Drucken beendet</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2517"/>
+    <source>Printing completed</source>
+    <translation>Drucken beendet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Fehler beim Drucken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Drucken abgebrochen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6697"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6708"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Datei geändert</translation>
   </message>
@@ -10885,7 +10885,7 @@
     <translation>Prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2884"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Datei geändert</translation>
   </message>
@@ -10920,12 +10920,12 @@
     <translation>Box Kommentar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1814"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Änderungsversuch für eine schreibgeschützte Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1814"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Sie versuchen, eine schreibgeschützte Datei zu ändern. Bitte speichern Sie sie zuerst in eine andere Datei.</translation>
   </message>
@@ -10940,57 +10940,57 @@
     <translation>Zurück zum letzten gesichert Zustand</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6427"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Makro Name</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6427"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Wähle einen Makro Namen:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6487"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6498"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Makrodateien (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6444"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6455"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Lade Makrodatei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6467"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6478"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Fehler beim Makro Laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6487"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6498"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Makrodatei schreiben</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6515"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Makro speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6531"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Fehler beim Makro speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6533"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6544"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Makroaufzeichnung starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6559"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6570"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Makroaufzeichnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6559"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6570"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Gib einen Namen für das Makro ein:</translation>
   </message>
@@ -11040,42 +11040,42 @@
     <translation>Haltepunkt bearbeiten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5332"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5343"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt aktivieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5335"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5346"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt deaktivieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5703"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5703"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5881"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5881"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4531"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Automatische Vervollständigung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4531"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Die automatische Vervollständigung ist nicht verfügbar, da keine Quelle gesetzt ist.</translation>
   </message>
@@ -11105,7 +11105,7 @@
     <translation>Autom. Speicherung aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7001"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Drop Fehler</translation>
   </message>
@@ -11115,12 +11115,12 @@
     <translation>Zeige Syntaxfehlermeldung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6041"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Syntaxfehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6041"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Keine Syntaxfehlermeldung verfügbar.</translation>
   </message>
@@ -11150,42 +11150,42 @@
     <translation>Vorige nichtabgedeckte Zeile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5766"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zeilen ohne Abdeckung Markieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5759"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Alle Zeilen sind abgedeckt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5766"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Es gibt keine Datei mit Abdeckungsinformationen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2884"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält ungesicherte Änderungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6458"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6469"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6467"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6478"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist zerstört.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6531"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7001"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -11225,82 +11225,82 @@
     <translation>Keine Sprache</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6861"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6872"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7022"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7033"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Ressourcen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7024"/>
-    <source>Add file...</source>
-    <translation>Datei hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7026"/>
-    <source>Add files...</source>
-    <translation>Dateien hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
-    <source>Add aliased file...</source>
-    <translation>Aliased-Datei hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7031"/>
-    <source>Add localized resource...</source>
-    <translation>Lokalisierte Ressource hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7054"/>
-    <source>Add file resource</source>
-    <translation>Dateiressource hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7070"/>
-    <source>Add file resources</source>
-    <translation>Dateiressourcen hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7098"/>
-    <source>Add aliased file resource</source>
-    <translation>Aliased-Dateiressourcen hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7098"/>
-    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
-    <translation>Alias für Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7162"/>
-    <source>Package Diagram</source>
-    <translation>Package-Diagramm</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7162"/>
-    <source>Include class attributes?</source>
-    <translation>Klassenattribute anzeigen?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7196"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7196"/>
-    <source>Include module names?</source>
-    <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7035"/>
+    <source>Add file...</source>
+    <translation>Datei hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7037"/>
+    <source>Add files...</source>
+    <translation>Dateien hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7039"/>
+    <source>Add aliased file...</source>
+    <translation>Aliased-Datei hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7042"/>
+    <source>Add localized resource...</source>
+    <translation>Lokalisierte Ressource hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7065"/>
+    <source>Add file resource</source>
+    <translation>Dateiressource hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7081"/>
+    <source>Add file resources</source>
+    <translation>Dateiressourcen hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7109"/>
+    <source>Add aliased file resource</source>
+    <translation>Aliased-Dateiressourcen hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7109"/>
+    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
+    <translation>Alias für Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7173"/>
+    <source>Package Diagram</source>
+    <translation>Package-Diagramm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7173"/>
+    <source>Include class attributes?</source>
+    <translation>Klassenattribute anzeigen?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7207"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7207"/>
+    <source>Include module names?</source>
+    <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7046"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Ressourcenrahmen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6533"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6544"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Eine Makroaufzeichnung ist bereits aktiv. Neu starten?</translation>
   </message>
@@ -11350,12 +11350,12 @@
     <translation>Kein Exportformat angegeben. Abbruch...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7182"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7193"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Imports Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7182"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7193"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Imports externer Module anzeigen?</translation>
   </message>
@@ -11430,7 +11430,7 @@
     <translation>Wähle den anzuwendenden Pygments Lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7500"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Rechtschreibprüfung...</translation>
   </message>
@@ -11440,12 +11440,12 @@
     <translation>Rechtschreibprüfung für Auswahl...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7503"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Zum Wörterbuch hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7494"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7505"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Alle ignorieren</translation>
   </message>
@@ -11455,12 +11455,12 @@
     <translation>Aus dem Wörterbuch entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2944"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geöffnet werden.&lt;br /&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3056"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3058"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gesichert werden.&lt;br/&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -11485,27 +11485,27 @@
     <translation>Warnungen löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3115"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3117"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6515"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6306"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6317"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Warnung: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6313"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6324"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Fehler: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6693"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6704"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warnung:&lt;/b&gt; Vorgenommenen Änderungen gehen beim neu einlesen verloren.</translation>
   </message>
@@ -11530,27 +11530,27 @@
     <translation>Vorherige Änderung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7906"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7917"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation>Zeilen sortieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7906"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7917"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation>Die Auswahl enthält für eine numerische Sortierung ungültige Daten.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6242"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6253"/>
     <source>Warning</source>
     <translation>Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6242"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6253"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation>Keine Warnmeldungen verfügbar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6303"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6314"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation>Stil: {0}</translation>
   </message>
@@ -11575,7 +11575,7 @@
     <translation>Öffnen mit Kodierung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6687"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6698"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde geändert, während sie in eric6 geöffnet war. Neu einlesen?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -11590,32 +11590,32 @@
     <translation>Vervollständigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4645"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4656"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation>Provider für automatische Vervollständigungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4645"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4656"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation>Der Provider für automatische Vervollständigungen namens &apos;{0}&apos; ist bereits registriert. Die Wiederholung wird ignoriert.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4917"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4928"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation>Calltipps-Provider</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4917"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4928"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation>Der Calltipps-Provider namens &apos;{0}&apos; ist bereits registriert. Die Wiederholung wird ignoriert.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7993"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8004"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation>Maus Klick Handler registrieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7993"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8004"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation>Ein Maus Klick Handler für &quot;{0}&quot; wurde bereits durch &quot;{1}&quot; registriert. Die Anfrage durch &quot;{2}&quot; wird abgebrochen...</translation>
   </message>
@@ -11645,12 +11645,12 @@
     <translation>Auswahl in Konsole ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8114"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8125"/>
     <source>EditorConfig Properties</source>
     <translation>EditorConfig Eigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8114"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8125"/>
     <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die EditorConfig Eigenschaften für die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnten nicht geladen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -13068,67 +13068,67 @@
     <translation>Syntaxelement</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="110"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="197"/>
     <source>Select end of line fill.</source>
     <translation>Wähle den Modus „Füllen bis zum Zeilenende“.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="358"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="431"/>
     <source>Fill to end of line</source>
     <translation>Füllen bis zum Zeilenende</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="189"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="276"/>
     <source>Select the font for all styles.</source>
     <translation>Wähle die Schriftart für alle Stile.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="192"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="279"/>
     <source>All Fonts</source>
     <translation>Alle Schriftarten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="179"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="266"/>
     <source>Select the background colour for all styles</source>
     <translation>Wähle die Hintergrundfarbe für alle Stile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="182"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="269"/>
     <source>All Background Colours</source>
     <translation>Alle Hintergrundfarben</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="229"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="318"/>
     <source>Sample Text</source>
     <translation>Beispieltext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="90"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="177"/>
     <source>Select the background colour.</source>
     <translation>Wähle die Hintergrundfarbe aus.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="93"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="180"/>
     <source>Background Colour</source>
     <translation>Hintergrundfarbe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="100"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.ui" line="187"/>
     <source>Select the font.</source>
     <translation>Wähle die Schriftart aus.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="70"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="81"/>