Updated translations. eric7

Mon, 23 Aug 2021 19:24:16 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Mon, 23 Aug 2021 19:24:16 +0200
branch
eric7
changeset 8534
8be5b0697864
parent 8533
7265a143f5c0
child 8535
409de549193e

Updated translations.

eric7/Debugger/StartCoverageDialog.ui file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/Debugger/StartDebugDialog.ui file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/Debugger/StartProfileDialog.ui file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/Debugger/StartRunDialog.ui file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_empty.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_zh_CN.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/eric7/Debugger/StartCoverageDialog.ui	Mon Aug 23 19:16:33 2021 +0200
+++ b/eric7/Debugger/StartCoverageDialog.ui	Mon Aug 23 19:24:16 2021 +0200
@@ -71,7 +71,7 @@
     <enum>Qt::WheelFocus</enum>
    </property>
    <property name="toolTip">
-    <string>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Enter the script file name&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</string>
+    <string>Enter the script file name</string>
    </property>
    <property name="whatsThis">
     <string>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
--- a/eric7/Debugger/StartDebugDialog.ui	Mon Aug 23 19:16:33 2021 +0200
+++ b/eric7/Debugger/StartDebugDialog.ui	Mon Aug 23 19:24:16 2021 +0200
@@ -68,7 +68,7 @@
     <enum>Qt::WheelFocus</enum>
    </property>
    <property name="toolTip">
-    <string>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Enter the script file name&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</string>
+    <string>Enter the script file name</string>
    </property>
    <property name="whatsThis">
     <string>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
--- a/eric7/Debugger/StartProfileDialog.ui	Mon Aug 23 19:16:33 2021 +0200
+++ b/eric7/Debugger/StartProfileDialog.ui	Mon Aug 23 19:24:16 2021 +0200
@@ -68,7 +68,7 @@
     <enum>Qt::WheelFocus</enum>
    </property>
    <property name="toolTip">
-    <string>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Enter the script file name&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</string>
+    <string>Enter the script file name</string>
    </property>
    <property name="whatsThis">
     <string>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
--- a/eric7/Debugger/StartRunDialog.ui	Mon Aug 23 19:16:33 2021 +0200
+++ b/eric7/Debugger/StartRunDialog.ui	Mon Aug 23 19:24:16 2021 +0200
@@ -68,7 +68,7 @@
     <enum>Qt::WheelFocus</enum>
    </property>
    <property name="toolTip">
-    <string>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Enter the script file name&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</string>
+    <string>Enter the script file name</string>
    </property>
    <property name="whatsThis">
     <string>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
--- a/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Mon Aug 23 19:16:33 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Mon Aug 23 19:24:16 2021 +0200
@@ -7194,665 +7194,665 @@
  <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="189" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="191" />
    <source>Notification</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2008" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="211" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2068" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
    <source>Run Script</source>
    <translation>Spustit skript</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
-   <source>&amp;Run Script...</source>
-   <translation>Spustit sk&amp;ript...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="215" />
+   <source>&amp;Run Script...</source>
+   <translation>Spustit sk&amp;ript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="217" />
    <source>Run the current Script</source>
    <translation>Spustit aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="216" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="218" />
    <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2025" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2006" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="226" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2095" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2066" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
    <source>Run Project</source>
    <translation>Spustit projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="230" />
    <source>Run &amp;Project...</source>
    <translation>Spustit &amp;projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="233" />
    <source>Run the current Project</source>
    <translation>Spustit aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="232" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="234" />
    <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu bez debugeru. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="243" />
-   <source>Coverage run of Script</source>
-   <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="245" />
+   <source>Coverage run of Script</source>
+   <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="247" />
    <source>Coverage run of Script...</source>
    <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="248" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="250" />
    <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
    <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního skriptu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="249" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="251" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Spustit skript s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="259" />
-   <source>Coverage run of Project</source>
-   <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="261" />
+   <source>Coverage run of Project</source>
+   <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="263" />
    <source>Coverage run of Project...</source>
    <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="264" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="266" />
    <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
    <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního projektu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="265" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="267" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="276" />
-   <source>Profile Script</source>
-   <translation>Profilovat skript</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="278" />
-   <source>Profile Script...</source>
-   <translation>Profilovat skript...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="279" />
-   <source>Profile the current Script</source>
-   <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
+   <source>Profile Script</source>
+   <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="280" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation>Profilovat skript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="281" />
+   <source>Profile the current Script</source>
+   <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="282" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Profilovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="289" />
-   <source>Profile Project</source>
-   <translation>Profilovat projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="291" />
+   <source>Profile Project</source>
+   <translation>Profilovat projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="293" />
    <source>Profile Project...</source>
    <translation>Profilovat projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="294" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="296" />
    <source>Profile the current Project</source>
    <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="295" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="297" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2149" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="305" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
    <source>Debug Script</source>
    <translation>Debugovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
-   <source>&amp;Debug Script...</source>
-   <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="309" />
+   <source>&amp;Debug Script...</source>
+   <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="311" />
    <source>Debug the current Script</source>
    <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="310" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="312" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2171" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2147" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="321" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2263" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2229" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
    <source>Debug Project</source>
    <translation>Debugovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="325" />
    <source>Debug &amp;Project...</source>
    <translation>Debugovat pro&amp;jekt...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="326" />
-   <source>Debug the current Project</source>
-   <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="328" />
+   <source>Debug the current Project</source>
+   <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="330" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Debugovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a nastavení aktuální řádky jako první python příkaz hlavního skriptu v aktuálním projektu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se měly nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="343" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="341" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="339" />
    <source>Restart</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="342" />
-   <source>Restart the last debugged script</source>
-   <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="344" />
+   <source>Restart the last debugged script</source>
+   <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="346" />
    <source>&lt;b&gt;Restart&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="498" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="359" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="357" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="355" />
    <source>Stop</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="363" />
    <source>Stop the running script.</source>
    <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="362" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="364" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="372" />
-   <source>Continue</source>
-   <translation>Pokračovat</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="374" />
+   <source>Continue</source>
+   <translation>Pokračovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="376" />
    <source>&amp;Continue</source>
    <translation>&amp;Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="377" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="379" />
    <source>Continue running the program from the current line</source>
    <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="378" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="380" />
    <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Pokračovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky. Program se zastaví na nejbližším breakpointu nebo běží až do konce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="388" />
-   <source>Continue to Cursor</source>
-   <translation>Pokračovat až na kurzor</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="390" />
+   <source>Continue to Cursor</source>
+   <translation>Pokračovat až na kurzor</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="392" />
    <source>Continue &amp;To Cursor</source>
    <translation>Pokračova&amp;t až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="393" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="395" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
    <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky až na pozici kurzoru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="396" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="398" />
    <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Pokračovat až na kurzor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Běh programu pokračuje až na řádek, na kterém se nachází kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="405" />
-   <source>Continue Until</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="407" />
+   <source>Continue Until</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="409" />
    <source>Continue &amp;Until</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="411" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="413" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position or until leaving the current frame</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="414" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="416" />
    <source>&lt;b&gt;Continue Until&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the cursor position greater than the current line or until leaving the current frame.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="424" />
-   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="426" />
-   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
+   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="428" />
+   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="430" />
    <source>Skip the code from the current line to the current cursor position</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="431" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="433" />
    <source>&lt;b&gt;Move Instruction Pointer to Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move the Python internal instruction pointer to the current cursor position without executing the code in between.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It's not possible to jump out of a function or jump in a code block, e.g. a loop. In these cases, a error message is printed to the log window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="444" />
-   <source>Single Step</source>
-   <translation>Krok dovnitř</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="446" />
-   <source>Sin&amp;gle Step</source>
-   <translation>&amp;Krok dovnitř</translation>
+   <source>Single Step</source>
+   <translation>Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="448" />
+   <source>Sin&amp;gle Step</source>
+   <translation>&amp;Krok dovnitř</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="450" />
    <source>Execute a single Python statement</source>
    <translation>Vykonat jen jeden python příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="449" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="451" />
    <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Krok dovnitř&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jen jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger vstoupí dovnitř funkce a zastaví se na prvním příkazu v těle funkce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="460" />
-   <source>Step Over</source>
-   <translation>Krok přes</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="462" />
-   <source>Step &amp;Over</source>
-   <translation>Kr&amp;ok přes</translation>
+   <source>Step Over</source>
+   <translation>Krok přes</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="464" />
+   <source>Step &amp;Over</source>
+   <translation>Kr&amp;ok přes</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="466" />
    <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
    <translation>Vykonat jeden python příkaz ale nevstupovat do něj</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="469" />
    <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Krok přes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger nevstupuje dovnitř funkce, ale vykoná ji celou a zastaví se až na následujícím příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="479" />
-   <source>Step Out</source>
-   <translation>Krok ven</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="481" />
-   <source>Step Ou&amp;t</source>
-   <translation>Krok &amp;ven</translation>
+   <source>Step Out</source>
+   <translation>Krok ven</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="483" />
+   <source>Step Ou&amp;t</source>
+   <translation>Krok &amp;ven</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="485" />
    <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
    <translation>Vykonávat python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="486" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="488" />
    <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Krok ven&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provádí se python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla aktuálního bloku kódu. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger provádí příkazy tak dlouho, dokud z daného bloku nevystoupí. Zastaví se až na příkazu následujícím za daným blokem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
-   <source>&amp;Stop</source>
-   <translation>&amp;Stop</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="502" />
+   <source>&amp;Stop</source>
+   <translation>&amp;Stop</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="504" />
    <source>Stop debugging</source>
    <translation>Stop debugování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="503" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="505" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop běhu aktuální debug relace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="511" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="513" />
    <source>Variables Type Filter</source>
    <translation>Filtr typů proměnných</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="512" />
-   <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
-   <translation>&amp;Filtr typů proměnných...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="514" />
-   <source>Configure variables type filter</source>
-   <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
+   <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
+   <translation>&amp;Filtr typů proměnných...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="516" />
+   <source>Configure variables type filter</source>
+   <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="518" />
    <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Filtr typů proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru typů proměnných. Během debugování jsou v okně globálních nebo lokálních proměnných zobrazovány jen ty typy proměnných, které nebyly vybrány.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="527" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="529" />
    <source>Exceptions Filter</source>
    <translation>Filtr výjimek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="528" />
-   <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
-   <translation>Filtr výjim&amp;ek...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="530" />
-   <source>Configure exceptions filter</source>
-   <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
+   <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
+   <translation>Filtr výjim&amp;ek...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="532" />
+   <source>Configure exceptions filter</source>
+   <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="534" />
    <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Filtr výjimek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty výjimky, které jsou uvedeny v seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si, že neošetřené výjimky jsou zvýrazněny nezávisle na seznamu filtru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="544" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="546" />
    <source>Ignored Exceptions</source>
    <translation>Ignorované výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="545" />
-   <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
-   <translation>&amp;Ignorované výjimky...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="547" />
-   <source>Configure ignored exceptions</source>
-   <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
+   <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
+   <translation>&amp;Ignorované výjimky...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="549" />
+   <source>Configure ignored exceptions</source>
+   <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="551" />
    <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Ignorované výjimky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seznam ignorovaných výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty typy výjimek, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si prosím, že výjimky typu unhalted nelze ignorovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="570" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="567" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565" />
+   <source>Toggle Breakpoint</source>
+   <translation>Přepnout breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="568" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="563" />
-   <source>Toggle Breakpoint</source>
-   <translation>Přepnout breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="566" />
    <source>Shift+F11</source>
    <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="569" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="571" />
    <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Přepnout breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapíná/vypíná breakpoint na aktuální řádce v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="585" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580" />
+   <source>Edit Breakpoint</source>
+   <translation>Editovat breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="582" />
+   <source>Edit Breakpoint...</source>
+   <translation>Editovat breakpoint...</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="583" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="578" />
-   <source>Edit Breakpoint</source>
-   <translation>Editovat breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580" />
-   <source>Edit Breakpoint...</source>
-   <translation>Editovat breakpoint...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="581" />
    <source>Shift+F12</source>
    <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="584" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="586" />
    <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Editovat breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog s editací vlastností breakpointů. Zpracovává aktuální řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="601" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="597" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="595" />
+   <source>Next Breakpoint</source>
+   <translation>Následující breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="599" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="595" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="593" />
-   <source>Next Breakpoint</source>
-   <translation>Následující breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="597" />
    <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
    <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="600" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="602" />
    <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Následující breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na následující breakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="616" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="612" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="610" />
+   <source>Previous Breakpoint</source>
+   <translation>Předchozí breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="614" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="610" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="608" />
-   <source>Previous Breakpoint</source>
-   <translation>Předchozí breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="612" />
    <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
    <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="615" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="617" />
    <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Předchozí breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí brakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="627" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="624" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="623" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="629" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="626" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="625" />
    <source>Clear Breakpoints</source>
    <translation>Zrušit breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="628" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="630" />
    <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Zrušit breakpointy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zrušení breakpointů ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="652" />
+   <source>&amp;Debug</source>
+   <translation>&amp;Debugování</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="654" />
-   <source>&amp;Debug</source>
-   <translation>&amp;Debugování</translation>
+   <source>Sta&amp;rt</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="656" />
-   <source>Sta&amp;rt</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="658" />
    <source>&amp;Breakpoints</source>
    <translation>&amp;Breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="701" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="698" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="699" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="696" />
    <source>Start</source>
    <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="715" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="712" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="713" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="710" />
    <source>Debug</source>
    <translation>Debug</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1141" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1154" />
    <source>Message: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1146" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1159" />
    <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1150" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1163" />
    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{2}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1162" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1175" />
    <source>Program terminated</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1190" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1203" />
    <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
    <translation>Program, který je právě debugován, obsahuje nespecifikovanou syntaktickou chybu.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1209" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1222" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; na řádce &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, písmeno &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, obsahuje syntaktickou chybu &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1233" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1246" />
    <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
    <translation>Objevila se neošetřená výjimka. Detaily naleznete v shell okně.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1276" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1289" />
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;br&gt;Soubor: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, řádek: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zastavit zde?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1291" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1304" />
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1347" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1360" />
    <source>&lt;p&gt;The program generate the signal "{0}".&lt;br/&gt;File: &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1374" />
    <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
    <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1424" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1437" />
    <source>No locals available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1469" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1482" />
    <source>Breakpoint Condition Error</source>
    <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1470" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1483" />
    <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1527" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1540" />
    <source>Watch Expression Error</source>
    <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1528" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1541" />
    <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1555" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1568" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1560" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1573" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' pro proměnnou &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1567" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1580" />
    <source>Watch expression already exists</source>
    <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1736" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1716" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1762" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1732" />
    <source>Coverage of Project</source>
    <translation>Pokrytí projektu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1718" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1734" />
    <source>Coverage of Script</source>
    <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2026" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1882" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2096" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1930" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1763" />
    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
    <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1881" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1861" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1929" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1899" />
    <source>Profile of Project</source>
    <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1863" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1901" />
    <source>Profile of Script</source>
    <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2172" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2264" />
    <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
    <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
@@ -47327,62 +47327,87 @@
   <name>Listspace</name>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="260" />
-   <source>Close</source>
-   <translation>Zavřít</translation>
+   <source>Start</source>
+   <translation type="unfinished">Spustit</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="263" />
-   <source>Close Others</source>
-   <translation type="unfinished">Zavřít ostatní</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="266" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation>Zavřít vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="270" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="273" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation>Uložit jako...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="276" />
-   <source>Save All</source>
-   <translation>Uložit vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="279" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="267" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="271" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished">Profilovat skript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="275" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation type="unfinished">Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="281" />
+   <source>Close</source>
+   <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="284" />
-   <source>Print Preview</source>
-   <translation type="unfinished">Náhled tisku</translation>
+   <source>Close Others</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít ostatní</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="287" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation>Zavřít vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="291" />
+   <source>Save</source>
+   <translation>Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="294" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation>Uložit jako...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="297" />
+   <source>Save All</source>
+   <translation>Uložit vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="300" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="307" />
+   <source>Print Preview</source>
+   <translation type="unfinished">Náhled tisku</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="310" />
    <source>Print</source>
    <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="290" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="313" />
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation type="unfinished">Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="444" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="474" />
    <source>Untitled {0}</source>
    <translation>Beze jména {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="585" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="450" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="615" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="480" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation />
   </message>
@@ -66881,22 +66906,22 @@
  <context>
   <name>SessionFile</name>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="233" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="240" />
    <source>Save Session</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="234" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="241" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="259" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="266" />
    <source>Read Session</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="260" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="267" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -70364,8 +70389,35 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Working directory:</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Pracovní adresář:</translation>
+   <source>Virtual Environment:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select the virtual environment to be used</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Virtual Environment&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the virtual environment to be used. Leave it empty to use the default environment, i.e. the one configured globally or per project.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
@@ -70386,15 +70438,8 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the environment variables to be set separated by whitespace.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Environment Variables&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the program. The individual settings must be separated by whitespace and be given in the form 'var=value'. In order to add to an environment variable, enter it in the form 'var+=value'. To delete an environment variable, append a '-' to the variable name.&lt;/p&gt;
-&lt;p&gt;Example: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Working directory:</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Pracovní adresář:</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
@@ -70410,24 +70455,20 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select the virtual environment to be used</source>
+   <source>Environment Variables:</source>
+   <translation type="unfinished">Prostř&amp;edí:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the environment variables to be set separated by whitespace.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Virtual Environment&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the virtual environment to be used. Leave it empty to use the default environment, i.e. the one configured globally or per project.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Virtual Environment:</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Environment Variables:</source>
-   <translation type="unfinished">Prostř&amp;edí:</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Environment Variables&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the program. The individual settings must be separated by whitespace and be given in the form 'var=value'. In order to add to an environment variable, enter it in the form 'var+=value'. To delete an environment variable, append a '-' to the variable name.&lt;/p&gt;
+&lt;p&gt;Example: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
@@ -70562,6 +70603,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -70772,43 +70829,53 @@
  <context>
   <name>StartDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="114" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="120" />
+   <source>Python Files (*.py *.py3);;Python GUI Files (*.pyw *.pyw3);;All Files (*)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="136" />
    <source>Clear Histories</source>
    <translation>Vyčistit historii</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="303" />
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="116" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="341" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="138" />
    <source>Edit History</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="149" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="174" />
    <source>Enter the list of programs or program patterns not to be debugged separated by '{0}'.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="288" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="324" />
+   <source>Script Name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="325" />
    <source>Command Line</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="289" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="326" />
    <source>Working Directory</source>
    <translation type="unfinished">Pracovní adresář</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="290" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="327" />
    <source>Environment</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="299" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="337" />
    <source>No Debug Programs</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="304" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="342" />
    <source>Select the history list to be edited:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -70914,6 +70981,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -71090,6 +71173,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -78099,77 +78198,102 @@
    <translation>Zobrazit menu navigace</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="244" />
+   <source>Start</source>
+   <translation type="unfinished">Spustit</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="247" />
-   <source>Move Left</source>
-   <translation>Posun doleva</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="250" />
-   <source>Move Right</source>
-   <translation>Posun doprava</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="253" />
-   <source>Move First</source>
-   <translation>Jít na první</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="256" />
-   <source>Move Last</source>
-   <translation>Jít na poslední</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="260" />
-   <source>Close</source>
-   <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="263" />
-   <source>Close Others</source>
-   <translation>Zavřít ostatní</translation>
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="251" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="255" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished">Profilovat skript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="259" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation type="unfinished">Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="265" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation>Zavřít vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="269" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="272" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation>Uložit jako...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="275" />
-   <source>Save All</source>
-   <translation>Uložit vše</translation>
+   <source>Move Left</source>
+   <translation>Posun doleva</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="268" />
+   <source>Move Right</source>
+   <translation>Posun doprava</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="271" />
+   <source>Move First</source>
+   <translation>Jít na první</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="274" />
+   <source>Move Last</source>
+   <translation>Jít na poslední</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="278" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Close</source>
+   <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="281" />
+   <source>Close Others</source>
+   <translation>Zavřít ostatní</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="283" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation>Zavřít vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="287" />
+   <source>Save</source>
+   <translation>Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="290" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation>Uložit jako...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="293" />
+   <source>Save All</source>
+   <translation>Uložit vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="296" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="303" />
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="unfinished">Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="286" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="306" />
    <source>Print</source>
    <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="289" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="309" />
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation type="unfinished">Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="442" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="469" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
@@ -78250,15 +78374,15 @@
  <context>
   <name>Tabview</name>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1014" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="949" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1077" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1012" />
    <source>Untitled {0}</source>
    <translation>Beze jména {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1422" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1025" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="970" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1485" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1088" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1033" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
@@ -85303,60 +85427,60 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="974" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
    <source>Global Variables</source>
    <translation>Globální proměnné</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="976" />
    <source>&lt;b&gt;The Global Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the global variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč globálních proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazuje globální proměnné debugovénho programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="981" />
-   <source>Local Variables</source>
-   <translation>Lokální proměnné</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="982" />
+   <source>Local Variables</source>
+   <translation>Lokální proměnné</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="983" />
    <source>&lt;b&gt;The Local Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the local variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč lokálních proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazuje lokální proměnné debugovénho programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1099" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1100" />
    <source>Show Details...</source>
    <translation>Zobrazit detaily...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1101" />
-   <source>Expand</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1102" />
-   <source>Collapse</source>
+   <source>Expand</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1103" />
+   <source>Collapse</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1104" />
    <source>Collapse All</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1112" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1105" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1113" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1106" />
    <source>Refresh</source>
    <translation type="unfinished">Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1114" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1107" />
-   <source>Configure...</source>
-   <translation>Konfigurovat...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1115" />
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1108" />
+   <source>Configure...</source>
+   <translation>Konfigurovat...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1116" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1109" />
    <source>Variables Type Filter...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
Binary file eric7/i18n/eric7_de.qm has changed
--- a/eric7/i18n/eric7_de.ts	Mon Aug 23 19:16:33 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_de.ts	Mon Aug 23 19:24:16 2021 +0200
@@ -7068,665 +7068,665 @@
  <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="189" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="191" />
    <source>Notification</source>
    <translation>Benachrichtigung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2008" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="211" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2068" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
    <source>Run Script</source>
    <translation>Skript ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
-   <source>&amp;Run Script...</source>
-   <translation>&amp;Skript ausführen …</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="215" />
+   <source>&amp;Run Script...</source>
+   <translation>&amp;Skript ausführen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="217" />
    <source>Run the current Script</source>
    <translation>Das aktuelle Skript ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="216" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="218" />
    <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Skript ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Skript außerhalb des Debuggers aus. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2025" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2006" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="226" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2095" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2066" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
    <source>Run Project</source>
    <translation>Projekt ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="230" />
    <source>Run &amp;Project...</source>
    <translation>Projekt &amp;ausführen …</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="233" />
    <source>Run the current Project</source>
    <translation>Das aktuelle Projekt ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="232" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="234" />
    <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Projekt ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Hauptskript des aktuellen Projektes außerhalb des Debuggers aus. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="243" />
-   <source>Coverage run of Script</source>
-   <translation>Abdeckungslauf des Skriptes</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="245" />
+   <source>Coverage run of Script</source>
+   <translation>Abdeckungslauf des Skriptes</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="247" />
    <source>Coverage run of Script...</source>
    <translation>Abdeckungslauf des Skriptes …</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="248" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="250" />
    <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
    <translation>Führe einen Abdeckungslauf des aktuellen Skriptes durch</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="249" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="251" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Abdeckungslauf des Skriptes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Skript unter Kontrolle eines Abdeckungsanalysetools aus. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="259" />
-   <source>Coverage run of Project</source>
-   <translation>Abdeckungslauf des Projektes</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="261" />
+   <source>Coverage run of Project</source>
+   <translation>Abdeckungslauf des Projektes</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="263" />
    <source>Coverage run of Project...</source>
    <translation>Abdeckungslauf des Projektes …</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="264" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="266" />
    <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
    <translation>Führe einen Abdeckungslauf des aktuellen Projektes durch</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="265" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="267" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Abdeckungslauf des Projektes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Hauptskript des aktuellen Projektes unter Kontrolle eines Abdeckungsanalysetools aus. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="276" />
-   <source>Profile Script</source>
-   <translation>Skriptprofil</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="278" />
-   <source>Profile Script...</source>
-   <translation>Skriptprofil …</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="279" />
-   <source>Profile the current Script</source>
-   <translation>Profil des aktuellen Skriptes erstellen</translation>
+   <source>Profile Script</source>
+   <translation>Skriptprofil</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="280" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation>Skriptprofil …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="281" />
+   <source>Profile the current Script</source>
+   <translation>Profil des aktuellen Skriptes erstellen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="282" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Skriptprofil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Skript unter Kontrolle des Python-Profilers aus. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="289" />
-   <source>Profile Project</source>
-   <translation>Projektprofil</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="291" />
+   <source>Profile Project</source>
+   <translation>Projektprofil</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="293" />
    <source>Profile Project...</source>
    <translation>Projektprofil …</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="294" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="296" />
    <source>Profile the current Project</source>
    <translation>Profil des aktuellen Projektes erstellen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="295" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="297" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Projektprofil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Hauptskript des aktuellen Projektes unter Kontrolle des Python-Profilers aus. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2149" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="305" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
    <source>Debug Script</source>
    <translation>Skript debuggen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
-   <source>&amp;Debug Script...</source>
-   <translation>Skript &amp;debuggen …</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="309" />
+   <source>&amp;Debug Script...</source>
+   <translation>Skript &amp;debuggen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="311" />
    <source>Debug the current Script</source>
    <translation>Das aktuelle Skript debuggen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="310" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="312" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Skript debuggen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und setze die erste ausführbare Python-Zeile des aktuellen Editors als aktuelle Zeile. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2171" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2147" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="321" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2263" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2229" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
    <source>Debug Project</source>
    <translation>Projekt debuggen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="325" />
    <source>Debug &amp;Project...</source>
    <translation>&amp;Projekt debuggen…</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="326" />
-   <source>Debug the current Project</source>
-   <translation>Das aktuelle Projekt debuggen</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="328" />
+   <source>Debug the current Project</source>
+   <translation>Das aktuelle Projekt debuggen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="330" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Projekt debuggen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und setze die erste ausführbare Python-Zeile des Hauptskriptes des aktuellen Projektes als aktuelle Zeile. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="343" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="341" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="339" />
    <source>Restart</source>
    <translation>Neu starten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="342" />
-   <source>Restart the last debugged script</source>
-   <translation>Das zuletzt untersuchte Skript neu starten</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="344" />
+   <source>Restart the last debugged script</source>
+   <translation>Das zuletzt untersuchte Skript neu starten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="346" />
    <source>&lt;b&gt;Restart&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Neu starten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Setzt die Kommandozeilenparameter und setzt die erste ausführbare Python-Zeile des zuletzt untersuchten Skriptes. Falls ungesicherte Änderungen vorliegen, so werden diese zunächst gesichert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="498" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="359" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="357" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="355" />
    <source>Stop</source>
    <translation>Anhalten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="363" />
    <source>Stop the running script.</source>
    <translation>Halte das laufende Skript an.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="362" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="364" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Anhalten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies hält das Skript, das im Debugger läuft, an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="372" />
-   <source>Continue</source>
-   <translation>Weiter</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="374" />
+   <source>Continue</source>
+   <translation>Weiter</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="376" />
    <source>&amp;Continue</source>
    <translation>&amp;Weiter</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="377" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="379" />
    <source>Continue running the program from the current line</source>
    <translation>Führe das laufende Programm ab der aktuellen Zeile weiter aus</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="378" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="380" />
    <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Weiter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe das laufende Programm ab der aktuellen Zeile weiter aus. Das Programm wird angehalten, wenn es das Ende oder einen Haltepunkt erreicht.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="388" />
-   <source>Continue to Cursor</source>
-   <translation>Weiter bis Einfügemarke</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="390" />
+   <source>Continue to Cursor</source>
+   <translation>Weiter bis Einfügemarke</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="392" />
    <source>Continue &amp;To Cursor</source>
    <translation>Weiter bis Einfüge&amp;marke</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="393" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="395" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
    <translation>Das Programm von der aktuellen Zeile bis zur Einfügemarke ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="396" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="398" />
    <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Weiter bis Einfügemarke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Das Programm von der aktuellen Zeile bis zur Einfügemarke ausführen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="405" />
-   <source>Continue Until</source>
-   <translation>Weiter Bis</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="407" />
+   <source>Continue Until</source>
+   <translation>Weiter Bis</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="409" />
    <source>Continue &amp;Until</source>
    <translation>Weiter &amp;Bis</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="411" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="413" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position or until leaving the current frame</source>
    <translation>Das Programm von der aktuellen Zeile bis zur Einfügemarke oder dem Verlassen des aktuellen Frame ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="414" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="416" />
    <source>&lt;b&gt;Continue Until&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the cursor position greater than the current line or until leaving the current frame.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Weiter Bis&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Das Programm von der aktuellen Zeile bis zur Einfügemarke /größer als die aktuelle Zeile) oder dem Verlassen des aktuellen Frame ausführen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="424" />
-   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
-   <translation>Instruktionszeiger zur Cursorposition bewegen</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="426" />
-   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
-   <translation>Zum Cursor &amp;springen</translation>
+   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
+   <translation>Instruktionszeiger zur Cursorposition bewegen</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="428" />
+   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
+   <translation>Zum Cursor &amp;springen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="430" />
    <source>Skip the code from the current line to the current cursor position</source>
    <translation>Überspringe den Programmteil von der aktuellen Zeile bis zur aktuellen Cursorposition</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="431" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="433" />
    <source>&lt;b&gt;Move Instruction Pointer to Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move the Python internal instruction pointer to the current cursor position without executing the code in between.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It's not possible to jump out of a function or jump in a code block, e.g. a loop. In these cases, a error message is printed to the log window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Instruktionszeiger zur Cursorposition bewegen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bewege den Python Instruktionszeiger zur aktuellen Cursorposition, ohne Programmteile dazwischen auszuführen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es ist nicht möglich, aus einer Funktion herauszuspringen oder in eine Schleife hinein. In diesem Fall wird eine Fehlermeldung im Log-Fenster ausgegeben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="444" />
-   <source>Single Step</source>
-   <translation>Einzelschritt</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="446" />
-   <source>Sin&amp;gle Step</source>
-   <translation>&amp;Einzelschritt</translation>
+   <source>Single Step</source>
+   <translation>Einzelschritt</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="448" />
+   <source>Sin&amp;gle Step</source>
+   <translation>&amp;Einzelschritt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="450" />
    <source>Execute a single Python statement</source>
    <translation>Führe eine einzelne Python-Anweisung aus</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="449" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="451" />
    <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Einzelschritt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe eine einzelne Python-Anweisung aus. Ist die Anweisung eine &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;-Anweisung, ein Klassenkonstruktor oder eine Methode oder Funktionsaufruf, so wird die Kontrolle bei der nächsten Anweisung an den Debugger zurückgegeben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="460" />
-   <source>Step Over</source>
-   <translation>Prozedurschritt</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="462" />
-   <source>Step &amp;Over</source>
-   <translation>&amp;Prozedurschritt</translation>
+   <source>Step Over</source>
+   <translation>Prozedurschritt</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="464" />
+   <source>Step &amp;Over</source>
+   <translation>&amp;Prozedurschritt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="466" />
    <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
    <translation>Führe eine einzelne Python-Anweisung aus, bleibe aber in der aktuellen Ebene</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="469" />
    <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Prozedurschritt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe eine einzelne Python-Anweisung aus, bleibe jedoch in der aktuellen Ebene. Ist die Anweisung eine &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;-Anweisung, ein Klassenkonstruktor oder eine Methode oder Funktionsaufruf, so wird die Kontrolle nach Beendigung der Anweisung an den Debugger zurückgegeben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="479" />
-   <source>Step Out</source>
-   <translation>Rückschritt</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="481" />
-   <source>Step Ou&amp;t</source>
-   <translation>&amp;Rückschritt</translation>
+   <source>Step Out</source>
+   <translation>Rückschritt</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="483" />
+   <source>Step Ou&amp;t</source>
+   <translation>&amp;Rückschritt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="485" />
    <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
    <translation>Führe Python-Anweisung bis zum Rücksprung aus</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="486" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="488" />
    <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Rücksprung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe Python-Anweisungen bis zum Rücksprung aus. Sind die Anweisungen innerhalb einer &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;-Anweisung, eines Klassenkonstruktors oder einer Methode oder Funktionsaufrufes, so wird die Kontrolle nach dem Rücksprung an den Debugger zurückgegeben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
-   <source>&amp;Stop</source>
-   <translation>An&amp;halten</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="502" />
+   <source>&amp;Stop</source>
+   <translation>An&amp;halten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="504" />
    <source>Stop debugging</source>
    <translation>Beende das Debuggen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="503" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="505" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Anhalten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Beende das Debuggen des laufenden Programms.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="511" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="513" />
    <source>Variables Type Filter</source>
    <translation>Variablentypenfilter</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="512" />
-   <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
-   <translation>&amp;Variablentypenfilter …</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="514" />
-   <source>Configure variables type filter</source>
-   <translation>Konfiguriert die Variablentypenfilter</translation>
+   <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
+   <translation>&amp;Variablentypenfilter …</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="516" />
+   <source>Configure variables type filter</source>
+   <translation>Konfiguriert die Variablentypenfilter</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="518" />
    <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Variablenfilter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurieren der Variablenfilter. Nur Variablen mit einem Typ, der nicht ausgewählt ist, werden im globalen oder lokalen Variablenfenster während einer Debuggingsitzung angezeigt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="527" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="529" />
    <source>Exceptions Filter</source>
    <translation>Ausnahmen Filter</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="528" />
-   <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
-   <translation>&amp;Ausnahmenfilter …</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="530" />
-   <source>Configure exceptions filter</source>
-   <translation>Konfiguriert den Ausnahmenfilter</translation>
+   <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
+   <translation>&amp;Ausnahmenfilter …</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="532" />
+   <source>Configure exceptions filter</source>
+   <translation>Konfiguriert den Ausnahmenfilter</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="534" />
    <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Ausnahmen Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfiguriert den Ausnahmenfilter. Nur Ausnahmen, deren Typ aufgelistet sind, werden während einer Debug-Sitzung angezeigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte beachten Sie, dass alle nicht abgefangenen Ausnahmen unabhängig von der Liste angezeigt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="544" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="546" />
    <source>Ignored Exceptions</source>
    <translation>Ignorierte Ausnahmen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="545" />
-   <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
-   <translation>&amp;Ignorierte Ausnahmen …</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="547" />
-   <source>Configure ignored exceptions</source>
-   <translation>Konfiguriert ignorierte Ausnahmen</translation>
+   <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
+   <translation>&amp;Ignorierte Ausnahmen …</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="549" />
+   <source>Configure ignored exceptions</source>
+   <translation>Konfiguriert ignorierte Ausnahmen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="551" />
    <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Ignorierte Ausnahmen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfiguriert die ignorierten Ausnahmen. Nur Ausnahmen, deren Typ nicht aufgelistet sind, werden während einer Debug-Sitzung angezeigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte beachten Sie, dass nicht abgefangenen Ausnahmen nicht ignoriert werden können.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="570" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="567" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565" />
+   <source>Toggle Breakpoint</source>
+   <translation>Haltepunkt setzen/löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="568" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="563" />
-   <source>Toggle Breakpoint</source>
-   <translation>Haltepunkt setzen/löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="566" />
    <source>Shift+F11</source>
    <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
    <translation>Shift+F11</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="569" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="571" />
    <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Haltepunkt setzen/löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Setzt/löscht einen Haltepunkt in der aktuellen Zeile des aktuellen Editors.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="585" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580" />
+   <source>Edit Breakpoint</source>
+   <translation>Haltepunkt bearbeiten</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="582" />
+   <source>Edit Breakpoint...</source>
+   <translation>Haltepunkt bearbeiten …</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="583" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="578" />
-   <source>Edit Breakpoint</source>
-   <translation>Haltepunkt bearbeiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580" />
-   <source>Edit Breakpoint...</source>
-   <translation>Haltepunkt bearbeiten …</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="581" />
    <source>Shift+F12</source>
    <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
    <translation>Shift+F12</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="584" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="586" />
    <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Haltepunkt bearbeiten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Bearbeiten der Haltepunkteigenschaften. Es wird mit der aktuellen Zeile des aktuellen Editors gearbeitet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="601" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="597" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="595" />
+   <source>Next Breakpoint</source>
+   <translation>Nächster Haltepunkt</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="599" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="595" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="593" />
-   <source>Next Breakpoint</source>
-   <translation>Nächster Haltepunkt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="597" />
    <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
    <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
    <translation>Ctrl+Shift+PgDown</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="600" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="602" />
    <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Nächster Haltepunkt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Gehe zum nächsten Haltepunkt des aktuellen Editors.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="616" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="612" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="610" />
+   <source>Previous Breakpoint</source>
+   <translation>Vorheriger Haltepunkt</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="614" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="610" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="608" />
-   <source>Previous Breakpoint</source>
-   <translation>Vorheriger Haltepunkt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="612" />
    <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
    <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
    <translation>Ctrl+Shift+PgUp</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="615" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="617" />
    <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Vorheriger Haltepunkt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Gehe zum vorherigen Haltepunkt des aktuellen Editors.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="627" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="624" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="623" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="629" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="626" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="625" />
    <source>Clear Breakpoints</source>
    <translation>Haltepunkte löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="628" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="630" />
    <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Haltepunkte löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Haltepunkte aller Editoren löschen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="652" />
+   <source>&amp;Debug</source>
+   <translation>Debu&amp;g</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="654" />
-   <source>&amp;Debug</source>
-   <translation>Debu&amp;g</translation>
+   <source>Sta&amp;rt</source>
+   <translation>Sta&amp;rt</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="656" />
-   <source>Sta&amp;rt</source>
-   <translation>Sta&amp;rt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="658" />
    <source>&amp;Breakpoints</source>
    <translation>&amp;Haltepunkte</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="701" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="698" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="699" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="696" />
    <source>Start</source>
    <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="715" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="712" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="713" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="710" />
    <source>Debug</source>
    <translation>Debug</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1141" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1154" />
    <source>Message: {0}</source>
    <translation>Nachricht: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1146" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1159" />
    <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Das Programm wurde mit dem Status {0} beendet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1150" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1163" />
    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{2}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde mit dem Status {1} beendet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1162" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1175" />
    <source>Program terminated</source>
    <translation>Programm beendet</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1190" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1203" />
    <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
    <translation>Das untersuchte Programm enthält einen unspezifizierten Syntaxfehler.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1209" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1222" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält den Syntaxfehler &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; in Zeile &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Position &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1233" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1246" />
    <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
    <translation>Eine nicht abgefangene Ausnahme ist aufgetreten. Details finden Sie im Shell-Fenster.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1276" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1289" />
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Das untersuchte Programm erzeugte die Ausnahme &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;„&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;“&lt;br&gt;Datei: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Zeile: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anhalten?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1291" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1304" />
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Das untersuchte Programm erzeugte die Ausnahme &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;„&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;“&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1347" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1360" />
    <source>&lt;p&gt;The program generate the signal "{0}".&lt;br/&gt;File: &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Das Programm erzeugte das Signal "{0}".&lt;br/&gt;Datei: &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, Zeile: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1374" />
    <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
    <translation>Das untersuchte Programm wurde unerwartet beendet.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1424" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1437" />
    <source>No locals available.</source>
    <translation>Keine lokalen Variablen verfügbar.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1469" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1482" />
    <source>Breakpoint Condition Error</source>
    <translation>Fehler in Haltepunktbedingung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1470" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1483" />
    <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Bedingung des Haltepunktes &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; enthält einen Syntaxfehler.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1527" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1540" />
    <source>Watch Expression Error</source>
    <translation>Fehler in Beobachtungsausdruck</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1528" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1541" />
    <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Der Beobachtungsausdrucks &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält einen Syntaxfehler.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1555" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1568" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Ein Beobachtungsausdruck „&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;“ existiert bereits.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1560" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1573" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Ein Beobachtungsausdruck „&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;“ für die Variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1567" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1580" />
    <source>Watch expression already exists</source>
    <translation>Beobachtungsausdruck existiert bereits</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1736" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1716" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1762" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1732" />
    <source>Coverage of Project</source>
    <translation>Abdeckung des Projektes</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1718" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1734" />
    <source>Coverage of Script</source>
    <translation>Abdeckung des Skriptes</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2026" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1882" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2096" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1930" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1763" />
    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
    <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1881" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1861" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1929" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1899" />
    <source>Profile of Project</source>
    <translation>Projektprofil</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1863" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1901" />
    <source>Profile of Script</source>
    <translation>Skriptprofil</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2172" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2264" />
    <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
    <translation>Das aktuelle Projekt besitzt kein Hauptskript. Debuggen ist nicht möglich.</translation>
   </message>
@@ -44175,62 +44175,87 @@
   <name>Listspace</name>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="260" />
-   <source>Close</source>
-   <translation>Schließen</translation>
+   <source>Start</source>
+   <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="263" />
-   <source>Close Others</source>
-   <translation>Andere schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="266" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation>Alle schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="270" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="273" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation>Speichern unter...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="276" />
-   <source>Save All</source>
-   <translation>Alle speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="279" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
-   <translation>Öffne „Ablehnungs“-Datei</translation>
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation>Skript ausführen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="267" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation>Skript debuggen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="271" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation>Skriptprofil …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="275" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation>Abdeckungslauf des Skriptes …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="281" />
+   <source>Close</source>
+   <translation>Schließen</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="284" />
-   <source>Print Preview</source>
-   <translation>Druckvorschau</translation>
+   <source>Close Others</source>
+   <translation>Andere schließen</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="287" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation>Alle schließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="291" />
+   <source>Save</source>
+   <translation>Speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="294" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation>Speichern unter...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="297" />
+   <source>Save All</source>
+   <translation>Alle speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="300" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation>Öffne „Ablehnungs“-Datei</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="307" />
+   <source>Print Preview</source>
+   <translation>Druckvorschau</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="310" />
    <source>Print</source>
    <translation>Drucken</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="290" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="313" />
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation>Pfad in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="444" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="474" />
    <source>Untitled {0}</source>
    <translation>Unbenannt {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="585" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="450" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="615" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="480" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
@@ -62928,22 +62953,22 @@
  <context>
   <name>SessionFile</name>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="233" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="240" />
    <source>Save Session</source>
    <translation>Sitzung speichern</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="234" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="241" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Sitzungsdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="259" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="266" />
    <source>Read Session</source>
    <translation>Sitzung lesen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="260" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="267" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Die Sitzungsdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -66387,8 +66412,37 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Working directory:</source>
-   <translation>Arbeitsverzeichnis:</translation>
+   <source>Virtual Environment:</source>
+   <translation>Virtuelle Umgebung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select the virtual environment to be used</source>
+   <translation>Wähle die zu verwendende virtuelle Umgebung</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Virtual Environment&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the virtual environment to be used. Leave it empty to use the default environment, i.e. the one configured globally or per project.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Virtuelle Umgebung&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Wähle die zu verwendende virtuelle Umgebung aus. Leer lassen, um die Standardumgebung (d.h. die global oder per Projekt konfigurierte) zu verwenden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation>Skriptname:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation>Gib den Namen des Skriptes ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Skriptname&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Gib den Namen des Skriptes ein. Leer lassen, um das Skript des aktuellen Editors zu verwenden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
@@ -66409,17 +66463,8 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the environment variables to be set separated by whitespace.</source>
-   <translation>Gib die zu setzenden Umgebunsvariablen durch Leerzeichen getrennt ein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Environment Variables&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the program. The individual settings must be separated by whitespace and be given in the form 'var=value'. In order to add to an environment variable, enter it in the form 'var+=value'. To delete an environment variable, append a '-' to the variable name.&lt;/p&gt;
-&lt;p&gt;Example: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Umgebungsvariablen&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Gib die für das Programm zu setzenden Umgebungsvariablen ein. Die einzelnen Einträge müssen durch Leerzeichen getrennt und in der Form „var=Wert“ angegeben werden. Um eine Umgebungsvariable zu ergänzen, gib sie in der Form „var+=Wert“ ein. Um eine Umgebungsvariable zu löschen, hänge ein '-' an den Variablennamen an.&lt;/p&gt;
-&lt;p&gt;Beispiel: var1=1 var2="Hallo Welt" var3+=":/tmp var4-"&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>Working directory:</source>
+   <translation>Arbeitsverzeichnis:</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
@@ -66435,25 +66480,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select the virtual environment to be used</source>
-   <translation>Wähle die zu verwendende virtuelle Umgebung</translation>
+   <source>Environment Variables:</source>
+   <translation>Umgebungsvariablen:</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Virtual Environment&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the virtual environment to be used. Leave it empty to use the default environment, i.e. the one configured globally or per project.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Virtuelle Umgebung&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Wähle die zu verwendende virtuelle Umgebung aus. Leer lassen, um die Standardumgebung (d.h. die global oder per Projekt konfigurierte) zu verwenden.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>Enter the environment variables to be set separated by whitespace.</source>
+   <translation>Gib die zu setzenden Umgebunsvariablen durch Leerzeichen getrennt ein.</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Virtual Environment:</source>
-   <translation>Virtuelle Umgebung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Environment Variables:</source>
-   <translation>Umgebungsvariablen:</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Environment Variables&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the program. The individual settings must be separated by whitespace and be given in the form 'var=value'. In order to add to an environment variable, enter it in the form 'var+=value'. To delete an environment variable, append a '-' to the variable name.&lt;/p&gt;
+&lt;p&gt;Example: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Umgebungsvariablen&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Gib die für das Programm zu setzenden Umgebungsvariablen ein. Die einzelnen Einträge müssen durch Leerzeichen getrennt und in der Form „var=Wert“ angegeben werden. Um eine Umgebungsvariable zu ergänzen, gib sie in der Form „var+=Wert“ ein. Um eine Umgebungsvariable zu löschen, hänge ein '-' an den Variablennamen an.&lt;/p&gt;
+&lt;p&gt;Beispiel: var1=1 var2="Hallo Welt" var3+=":/tmp var4-"&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
@@ -66573,6 +66615,23 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation>Skriptname:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation>Gib den Namen des Skriptes ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Skriptname&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Gib den Namen des Skriptes ein. Leer lassen, um das Skript des aktuellen Editors zu verwenden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation>Skriptparameter:</translation>
   </message>
@@ -66747,43 +66806,53 @@
  <context>
   <name>StartDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="114" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="120" />
+   <source>Python Files (*.py *.py3);;Python GUI Files (*.pyw *.pyw3);;All Files (*)</source>
+   <translation>Python 3-Dateien (*.py *.py3);;Python 3-GUI-Dateien (*.pyw *.pyw3);;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="136" />
    <source>Clear Histories</source>
    <translation>Chroniken löschen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="303" />
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="116" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="341" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="138" />
    <source>Edit History</source>
    <translation>Historie bearbeiten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="149" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="174" />
    <source>Enter the list of programs or program patterns not to be debugged separated by '{0}'.</source>
    <translation>Gib eine List von nicht zu debuggenden Programmen oder Programmmuster durch '{0}' getrennt ein.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="288" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="324" />
+   <source>Script Name</source>
+   <translation>Skriptname</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="325" />
    <source>Command Line</source>
    <translation>Kommandozeile</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="289" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="326" />
    <source>Working Directory</source>
    <translation>Arbeitsverzeichnis</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="290" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="327" />
    <source>Environment</source>
    <translation>Umgebung</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="299" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="337" />
    <source>No Debug Programs</source>
    <translation>Nicht zu debuggende Programme</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="304" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="342" />
    <source>Select the history list to be edited:</source>
    <translation>Wähle die zu bearbeitende Chronik aus:</translation>
   </message>
@@ -66890,6 +66959,23 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation>Skriptname:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation>Gib den Namen des Skriptes ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Skriptname&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Gib den Namen des Skriptes ein. Leer lassen, um das Skript des aktuellen Editors zu verwenden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation>Skriptparameter:</translation>
   </message>
@@ -67059,6 +67145,23 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation>Skriptname:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation>Gib den Namen des Skriptes ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Skriptname&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Gib den Namen des Skriptes ein. Leer lassen, um das Skript des aktuellen Editors zu verwenden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation>Skriptparameter:</translation>
   </message>
@@ -74058,77 +74161,102 @@
    <translation>Zeige ein Navigationsmenü an</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="244" />
+   <source>Start</source>
+   <translation>Start</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="247" />
-   <source>Move Left</source>
-   <translation>nack links verschieben</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="250" />
-   <source>Move Right</source>
-   <translation>nach rechts verschieben</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="253" />
-   <source>Move First</source>
-   <translation>zum Anfang verschieben</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="256" />
-   <source>Move Last</source>
-   <translation>zum Schluss verschieben</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="260" />
-   <source>Close</source>
-   <translation>Schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="263" />
-   <source>Close Others</source>
-   <translation>Andere schließen</translation>
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation>Skript ausführen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="251" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation>Skript debuggen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="255" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation>Skriptprofil …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="259" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation>Abdeckungslauf des Skriptes …</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="265" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation>Alle schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="269" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="272" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation>Speichern unter...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="275" />
-   <source>Save All</source>
-   <translation>Alle speichern</translation>
+   <source>Move Left</source>
+   <translation>nack links verschieben</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="268" />
+   <source>Move Right</source>
+   <translation>nach rechts verschieben</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="271" />
+   <source>Move First</source>
+   <translation>zum Anfang verschieben</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="274" />
+   <source>Move Last</source>
+   <translation>zum Schluss verschieben</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="278" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
-   <translation>Öffne „Ablehnungs“-Datei</translation>
+   <source>Close</source>
+   <translation>Schließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="281" />
+   <source>Close Others</source>
+   <translation>Andere schließen</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="283" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation>Alle schließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="287" />
+   <source>Save</source>
+   <translation>Speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="290" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation>Speichern unter...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="293" />
+   <source>Save All</source>
+   <translation>Alle speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="296" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation>Öffne „Ablehnungs“-Datei</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="303" />
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Druckvorschau</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="286" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="306" />
    <source>Print</source>
    <translation>Drucken</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="289" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="309" />
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation>Pfad in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="442" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="469" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
@@ -74136,15 +74264,15 @@
  <context>
   <name>Tabview</name>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1014" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="949" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1077" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1012" />
    <source>Untitled {0}</source>
    <translation>Unbenannt {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1422" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1025" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="970" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1485" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1088" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1033" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
@@ -80997,60 +81125,60 @@
    <translation>ohne Länge</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="974" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
    <source>Global Variables</source>
    <translation>Globale Variablen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="976" />
    <source>&lt;b&gt;The Global Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the global variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Das Globale Variablen Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dieses Fenster zeigt die globalen Variablen des untersuchten Programmes an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="981" />
-   <source>Local Variables</source>
-   <translation>Lokale Variablen</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="982" />
+   <source>Local Variables</source>
+   <translation>Lokale Variablen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="983" />
    <source>&lt;b&gt;The Local Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the local variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Das Lokale Variablen Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dieses Fenster zeigt die lokalen Variablen des untersuchten Programmes an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1099" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1100" />
    <source>Show Details...</source>
    <translation>Zeige Details...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1101" />
-   <source>Expand</source>
-   <translation>Ausklappen</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1102" />
-   <source>Collapse</source>
-   <translation>Einklappen</translation>
+   <source>Expand</source>
+   <translation>Ausklappen</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1103" />
+   <source>Collapse</source>
+   <translation>Einklappen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1104" />
    <source>Collapse All</source>
    <translation>Alle einklappen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1112" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1105" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1113" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1106" />
    <source>Refresh</source>
    <translation>Aktualisieren</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1114" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1107" />
-   <source>Configure...</source>
-   <translation>Einstellungen...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1115" />
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1108" />
+   <source>Configure...</source>
+   <translation>Einstellungen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1116" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1109" />
    <source>Variables Type Filter...</source>
    <translation>Variablentypenfilter …</translation>
   </message>
--- a/eric7/i18n/eric7_empty.ts	Mon Aug 23 19:16:33 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_empty.ts	Mon Aug 23 19:24:16 2021 +0200
@@ -7003,665 +7003,665 @@
  <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="189" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="191" />
    <source>Notification</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2008" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="211" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2068" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
    <source>Run Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
-   <source>&amp;Run Script...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="215" />
+   <source>&amp;Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="217" />
    <source>Run the current Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="216" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="218" />
    <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2025" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2006" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="226" />
-   <source>Run Project</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2095" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2066" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
+   <source>Run Project</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="230" />
    <source>Run &amp;Project...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="233" />
    <source>Run the current Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="232" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="234" />
    <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="243" />
-   <source>Coverage run of Script</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="245" />
+   <source>Coverage run of Script</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="247" />
    <source>Coverage run of Script...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="248" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="250" />
    <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="249" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="251" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="259" />
-   <source>Coverage run of Project</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="261" />
+   <source>Coverage run of Project</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="263" />
    <source>Coverage run of Project...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="264" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="266" />
    <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="265" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="267" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="276" />
-   <source>Profile Script</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="278" />
-   <source>Profile Script...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="279" />
-   <source>Profile the current Script</source>
+   <source>Profile Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="280" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="281" />
+   <source>Profile the current Script</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="282" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="289" />
-   <source>Profile Project</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="291" />
+   <source>Profile Project</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="293" />
    <source>Profile Project...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="294" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="296" />
    <source>Profile the current Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="295" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="297" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2149" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="305" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
    <source>Debug Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
-   <source>&amp;Debug Script...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="309" />
+   <source>&amp;Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="311" />
    <source>Debug the current Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="310" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="312" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2171" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2147" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="321" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2263" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2229" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
    <source>Debug Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="325" />
    <source>Debug &amp;Project...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="326" />
-   <source>Debug the current Project</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="328" />
+   <source>Debug the current Project</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="330" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="343" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="341" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="339" />
    <source>Restart</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="342" />
-   <source>Restart the last debugged script</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="344" />
+   <source>Restart the last debugged script</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="346" />
    <source>&lt;b&gt;Restart&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="498" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="359" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="357" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="355" />
    <source>Stop</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="363" />
    <source>Stop the running script.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="362" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="364" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="372" />
-   <source>Continue</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="374" />
+   <source>Continue</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="376" />
    <source>&amp;Continue</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="377" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="379" />
    <source>Continue running the program from the current line</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="378" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="380" />
    <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="388" />
-   <source>Continue to Cursor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="390" />
+   <source>Continue to Cursor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="392" />
    <source>Continue &amp;To Cursor</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="393" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="395" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="396" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="398" />
    <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="405" />
-   <source>Continue Until</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="407" />
+   <source>Continue Until</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="409" />
    <source>Continue &amp;Until</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="411" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="413" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position or until leaving the current frame</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="414" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="416" />
    <source>&lt;b&gt;Continue Until&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the cursor position greater than the current line or until leaving the current frame.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="424" />
-   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="426" />
-   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
+   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="428" />
+   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="430" />
    <source>Skip the code from the current line to the current cursor position</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="431" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="433" />
    <source>&lt;b&gt;Move Instruction Pointer to Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move the Python internal instruction pointer to the current cursor position without executing the code in between.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It's not possible to jump out of a function or jump in a code block, e.g. a loop. In these cases, a error message is printed to the log window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="444" />
-   <source>Single Step</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="446" />
-   <source>Sin&amp;gle Step</source>
+   <source>Single Step</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="448" />
+   <source>Sin&amp;gle Step</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="450" />
    <source>Execute a single Python statement</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="449" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="451" />
    <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="460" />
-   <source>Step Over</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="462" />
-   <source>Step &amp;Over</source>
+   <source>Step Over</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="464" />
+   <source>Step &amp;Over</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="466" />
    <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="469" />
    <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="479" />
-   <source>Step Out</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="481" />
-   <source>Step Ou&amp;t</source>
+   <source>Step Out</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="483" />
+   <source>Step Ou&amp;t</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="485" />
    <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="486" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="488" />
    <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
-   <source>&amp;Stop</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="502" />
+   <source>&amp;Stop</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="504" />
    <source>Stop debugging</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="503" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="505" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="511" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="513" />
    <source>Variables Type Filter</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="512" />
-   <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="514" />
-   <source>Configure variables type filter</source>
+   <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="516" />
+   <source>Configure variables type filter</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="518" />
    <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="527" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="529" />
    <source>Exceptions Filter</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="528" />
-   <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="530" />
-   <source>Configure exceptions filter</source>
+   <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="532" />
+   <source>Configure exceptions filter</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="534" />
    <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="544" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="546" />
    <source>Ignored Exceptions</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="545" />
-   <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="547" />
-   <source>Configure ignored exceptions</source>
+   <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="549" />
+   <source>Configure ignored exceptions</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="551" />
    <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="570" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="567" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565" />
+   <source>Toggle Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="568" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="563" />
-   <source>Toggle Breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="566" />
    <source>Shift+F11</source>
    <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="569" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="571" />
    <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="585" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580" />
+   <source>Edit Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="582" />
+   <source>Edit Breakpoint...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="583" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="578" />
-   <source>Edit Breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580" />
-   <source>Edit Breakpoint...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="581" />
    <source>Shift+F12</source>
    <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="584" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="586" />
    <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="601" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="597" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="595" />
+   <source>Next Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="599" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="595" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="593" />
-   <source>Next Breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="597" />
    <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
    <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="600" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="602" />
    <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="616" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="612" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="610" />
+   <source>Previous Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="614" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="610" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="608" />
-   <source>Previous Breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="612" />
    <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
    <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="615" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="617" />
    <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="627" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="624" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="623" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="629" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="626" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="625" />
    <source>Clear Breakpoints</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="628" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="630" />
    <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="652" />
+   <source>&amp;Debug</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="654" />
-   <source>&amp;Debug</source>
+   <source>Sta&amp;rt</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="656" />
-   <source>Sta&amp;rt</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="658" />
    <source>&amp;Breakpoints</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="701" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="698" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="699" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="696" />
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="715" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="712" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="713" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="710" />
    <source>Debug</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1141" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1154" />
    <source>Message: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1146" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1159" />
    <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1150" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1163" />
    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{2}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1162" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1175" />
    <source>Program terminated</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1190" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1203" />
    <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1209" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1222" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1233" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1246" />
    <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1276" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1289" />
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1291" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1304" />
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1347" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1360" />
    <source>&lt;p&gt;The program generate the signal "{0}".&lt;br/&gt;File: &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1374" />
    <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1424" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1437" />
    <source>No locals available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1469" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1482" />
    <source>Breakpoint Condition Error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1470" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1483" />
    <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1527" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1540" />
    <source>Watch Expression Error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1528" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1541" />
    <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1555" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1568" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1560" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1573" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1567" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1580" />
    <source>Watch expression already exists</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1736" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1716" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1762" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1732" />
    <source>Coverage of Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1718" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1734" />
    <source>Coverage of Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2026" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1882" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2096" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1930" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1763" />
    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1881" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1861" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1929" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1899" />
    <source>Profile of Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1863" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1901" />
    <source>Profile of Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2172" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2264" />
    <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -43955,62 +43955,87 @@
   <name>Listspace</name>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="260" />
-   <source>Close</source>
+   <source>Start</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="263" />
-   <source>Close Others</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="266" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="270" />
-   <source>Save</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="273" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="276" />
-   <source>Save All</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="279" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="267" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="271" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="275" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="281" />
+   <source>Close</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="284" />
-   <source>Print Preview</source>
+   <source>Close Others</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="287" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="291" />
+   <source>Save</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="294" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="297" />
+   <source>Save All</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="300" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="307" />
+   <source>Print Preview</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="310" />
    <source>Print</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="290" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="313" />
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="444" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="474" />
    <source>Untitled {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="585" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="450" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="615" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="480" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -62499,22 +62524,22 @@
  <context>
   <name>SessionFile</name>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="233" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="240" />
    <source>Save Session</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="234" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="241" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="259" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="266" />
    <source>Read Session</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="260" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="267" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -65942,7 +65967,34 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Working directory:</source>
+   <source>Virtual Environment:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select the virtual environment to be used</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Virtual Environment&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the virtual environment to be used. Leave it empty to use the default environment, i.e. the one configured globally or per project.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
@@ -65963,14 +66015,7 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the environment variables to be set separated by whitespace.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Environment Variables&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the program. The individual settings must be separated by whitespace and be given in the form 'var=value'. In order to add to an environment variable, enter it in the form 'var+=value'. To delete an environment variable, append a '-' to the variable name.&lt;/p&gt;
-&lt;p&gt;Example: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</source>
+   <source>Working directory:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
@@ -65986,23 +66031,19 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select the virtual environment to be used</source>
+   <source>Environment Variables:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Virtual Environment&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the virtual environment to be used. Leave it empty to use the default environment, i.e. the one configured globally or per project.&lt;/p&gt;</source>
+   <source>Enter the environment variables to be set separated by whitespace.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Virtual Environment:</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Environment Variables:</source>
+   <source>&lt;b&gt;Environment Variables&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the program. The individual settings must be separated by whitespace and be given in the form 'var=value'. In order to add to an environment variable, enter it in the form 'var+=value'. To delete an environment variable, append a '-' to the variable name.&lt;/p&gt;
+&lt;p&gt;Example: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
@@ -66119,6 +66160,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -66287,43 +66344,53 @@
  <context>
   <name>StartDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="114" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="120" />
+   <source>Python Files (*.py *.py3);;Python GUI Files (*.pyw *.pyw3);;All Files (*)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="136" />
    <source>Clear Histories</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="303" />
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="116" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="341" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="138" />
    <source>Edit History</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="149" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="174" />
    <source>Enter the list of programs or program patterns not to be debugged separated by '{0}'.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="288" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="324" />
+   <source>Script Name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="325" />
    <source>Command Line</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="289" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="326" />
    <source>Working Directory</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="290" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="327" />
    <source>Environment</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="299" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="337" />
    <source>No Debug Programs</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="304" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="342" />
    <source>Select the history list to be edited:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -66429,6 +66496,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -66590,6 +66673,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -73532,77 +73631,102 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="244" />
+   <source>Start</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="247" />
-   <source>Move Left</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="250" />
-   <source>Move Right</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="253" />
-   <source>Move First</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="256" />
-   <source>Move Last</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="260" />
-   <source>Close</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="263" />
-   <source>Close Others</source>
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="251" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="255" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="259" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="265" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="269" />
-   <source>Save</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="272" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="275" />
-   <source>Save All</source>
+   <source>Move Left</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="268" />
+   <source>Move Right</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="271" />
+   <source>Move First</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="274" />
+   <source>Move Last</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="278" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <source>Close</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="281" />
+   <source>Close Others</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="283" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="287" />
+   <source>Save</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="290" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="293" />
+   <source>Save All</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="296" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="303" />
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="286" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="306" />
    <source>Print</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="289" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="309" />
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="442" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="469" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -73610,15 +73734,15 @@
  <context>
   <name>Tabview</name>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1014" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="949" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1077" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1012" />
    <source>Untitled {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1422" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1025" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="970" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1485" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1088" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1033" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -80428,60 +80552,60 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="974" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
    <source>Global Variables</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="976" />
    <source>&lt;b&gt;The Global Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the global variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="981" />
-   <source>Local Variables</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="982" />
+   <source>Local Variables</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="983" />
    <source>&lt;b&gt;The Local Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the local variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1099" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1100" />
    <source>Show Details...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1101" />
-   <source>Expand</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1102" />
-   <source>Collapse</source>
+   <source>Expand</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1103" />
+   <source>Collapse</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1104" />
    <source>Collapse All</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1112" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1105" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1113" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1106" />
    <source>Refresh</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1114" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1107" />
-   <source>Configure...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1115" />
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1108" />
+   <source>Configure...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1116" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1109" />
    <source>Variables Type Filter...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
--- a/eric7/i18n/eric7_en.ts	Mon Aug 23 19:16:33 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_en.ts	Mon Aug 23 19:24:16 2021 +0200
@@ -7011,665 +7011,665 @@
  <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="189" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="191" />
    <source>Notification</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2008" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="211" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2068" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
    <source>Run Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
-   <source>&amp;Run Script...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="215" />
+   <source>&amp;Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="217" />
    <source>Run the current Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="216" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="218" />
    <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2025" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2006" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="226" />
-   <source>Run Project</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2095" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2066" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
+   <source>Run Project</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="230" />
    <source>Run &amp;Project...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="233" />
    <source>Run the current Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="232" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="234" />
    <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="243" />
-   <source>Coverage run of Script</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="245" />
+   <source>Coverage run of Script</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="247" />
    <source>Coverage run of Script...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="248" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="250" />
    <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="249" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="251" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="259" />
-   <source>Coverage run of Project</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="261" />
+   <source>Coverage run of Project</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="263" />
    <source>Coverage run of Project...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="264" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="266" />
    <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="265" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="267" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="276" />
-   <source>Profile Script</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="278" />
-   <source>Profile Script...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="279" />
-   <source>Profile the current Script</source>
+   <source>Profile Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="280" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="281" />
+   <source>Profile the current Script</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="282" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="289" />
-   <source>Profile Project</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="291" />
+   <source>Profile Project</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="293" />
    <source>Profile Project...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="294" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="296" />
    <source>Profile the current Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="295" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="297" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2149" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="305" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
    <source>Debug Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
-   <source>&amp;Debug Script...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="309" />
+   <source>&amp;Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="311" />
    <source>Debug the current Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="310" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="312" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2171" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2147" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="321" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2263" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2229" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
    <source>Debug Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="325" />
    <source>Debug &amp;Project...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="326" />
-   <source>Debug the current Project</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="328" />
+   <source>Debug the current Project</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="330" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="343" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="341" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="339" />
    <source>Restart</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="342" />
-   <source>Restart the last debugged script</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="344" />
+   <source>Restart the last debugged script</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="346" />
    <source>&lt;b&gt;Restart&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="498" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="359" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="357" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="355" />
    <source>Stop</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="363" />
    <source>Stop the running script.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="362" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="364" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="372" />
-   <source>Continue</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="374" />
+   <source>Continue</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="376" />
    <source>&amp;Continue</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="377" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="379" />
    <source>Continue running the program from the current line</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="378" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="380" />
    <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="388" />
-   <source>Continue to Cursor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="390" />
+   <source>Continue to Cursor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="392" />
    <source>Continue &amp;To Cursor</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="393" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="395" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="396" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="398" />
    <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="405" />
-   <source>Continue Until</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="407" />
+   <source>Continue Until</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="409" />
    <source>Continue &amp;Until</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="411" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="413" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position or until leaving the current frame</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="414" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="416" />
    <source>&lt;b&gt;Continue Until&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the cursor position greater than the current line or until leaving the current frame.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="424" />
-   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="426" />
-   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
+   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="428" />
+   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="430" />
    <source>Skip the code from the current line to the current cursor position</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="431" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="433" />
    <source>&lt;b&gt;Move Instruction Pointer to Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move the Python internal instruction pointer to the current cursor position without executing the code in between.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It's not possible to jump out of a function or jump in a code block, e.g. a loop. In these cases, a error message is printed to the log window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="444" />
-   <source>Single Step</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="446" />
-   <source>Sin&amp;gle Step</source>
+   <source>Single Step</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="448" />
+   <source>Sin&amp;gle Step</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="450" />
    <source>Execute a single Python statement</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="449" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="451" />
    <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="460" />
-   <source>Step Over</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="462" />
-   <source>Step &amp;Over</source>
+   <source>Step Over</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="464" />
+   <source>Step &amp;Over</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="466" />
    <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="469" />
    <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="479" />
-   <source>Step Out</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="481" />
-   <source>Step Ou&amp;t</source>
+   <source>Step Out</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="483" />
+   <source>Step Ou&amp;t</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="485" />
    <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="486" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="488" />
    <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
-   <source>&amp;Stop</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="502" />
+   <source>&amp;Stop</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="504" />
    <source>Stop debugging</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="503" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="505" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="511" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="513" />
    <source>Variables Type Filter</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="512" />
-   <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="514" />
-   <source>Configure variables type filter</source>
+   <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="516" />
+   <source>Configure variables type filter</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="518" />
    <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="527" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="529" />
    <source>Exceptions Filter</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="528" />
-   <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="530" />
-   <source>Configure exceptions filter</source>
+   <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="532" />
+   <source>Configure exceptions filter</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="534" />
    <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="544" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="546" />
    <source>Ignored Exceptions</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="545" />
-   <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="547" />
-   <source>Configure ignored exceptions</source>
+   <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="549" />
+   <source>Configure ignored exceptions</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="551" />
    <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="570" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="567" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565" />
+   <source>Toggle Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="568" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="563" />
-   <source>Toggle Breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="566" />
    <source>Shift+F11</source>
    <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="569" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="571" />
    <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="585" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580" />
+   <source>Edit Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="582" />
+   <source>Edit Breakpoint...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="583" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="578" />
-   <source>Edit Breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580" />
-   <source>Edit Breakpoint...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="581" />
    <source>Shift+F12</source>
    <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="584" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="586" />
    <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="601" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="597" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="595" />
+   <source>Next Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="599" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="595" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="593" />
-   <source>Next Breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="597" />
    <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
    <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="600" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="602" />
    <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="616" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="612" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="610" />
+   <source>Previous Breakpoint</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="614" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="610" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="608" />
-   <source>Previous Breakpoint</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="612" />
    <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
    <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="615" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="617" />
    <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="627" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="624" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="623" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="629" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="626" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="625" />
    <source>Clear Breakpoints</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="628" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="630" />
    <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="652" />
+   <source>&amp;Debug</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="654" />
-   <source>&amp;Debug</source>
+   <source>Sta&amp;rt</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="656" />
-   <source>Sta&amp;rt</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="658" />
    <source>&amp;Breakpoints</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="701" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="698" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="699" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="696" />
    <source>Start</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="715" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="712" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="713" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="710" />
    <source>Debug</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1141" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1154" />
    <source>Message: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1146" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1159" />
    <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1150" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1163" />
    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{2}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1162" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1175" />
    <source>Program terminated</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1190" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1203" />
    <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1209" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1222" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1233" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1246" />
    <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1276" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1289" />
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1291" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1304" />
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1347" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1360" />
    <source>&lt;p&gt;The program generate the signal "{0}".&lt;br/&gt;File: &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1374" />
    <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1424" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1437" />
    <source>No locals available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1469" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1482" />
    <source>Breakpoint Condition Error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1470" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1483" />
    <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1527" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1540" />
    <source>Watch Expression Error</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1528" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1541" />
    <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1555" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1568" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1560" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1573" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1567" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1580" />
    <source>Watch expression already exists</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1736" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1716" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1762" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1732" />
    <source>Coverage of Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1718" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1734" />
    <source>Coverage of Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2026" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1882" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2096" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1930" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1763" />
    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1881" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1861" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1929" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1899" />
    <source>Profile of Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1863" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1901" />
    <source>Profile of Script</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2172" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2264" />
    <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -43989,62 +43989,87 @@
   <name>Listspace</name>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="260" />
-   <source>Close</source>
+   <source>Start</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="263" />
-   <source>Close Others</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="266" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="270" />
-   <source>Save</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="273" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="276" />
-   <source>Save All</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="279" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="267" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="271" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="275" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="281" />
+   <source>Close</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="284" />
-   <source>Print Preview</source>
+   <source>Close Others</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="287" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="291" />
+   <source>Save</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="294" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="297" />
+   <source>Save All</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="300" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="307" />
+   <source>Print Preview</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="310" />
    <source>Print</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="290" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="313" />
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="444" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="474" />
    <source>Untitled {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="585" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="450" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="615" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="480" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -62540,22 +62565,22 @@
  <context>
   <name>SessionFile</name>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="233" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="240" />
    <source>Save Session</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="234" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="241" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="259" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="266" />
    <source>Read Session</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="260" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="267" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -65984,7 +66009,34 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Working directory:</source>
+   <source>Virtual Environment:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select the virtual environment to be used</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Virtual Environment&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the virtual environment to be used. Leave it empty to use the default environment, i.e. the one configured globally or per project.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
@@ -66005,14 +66057,7 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the environment variables to be set separated by whitespace.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Environment Variables&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the program. The individual settings must be separated by whitespace and be given in the form 'var=value'. In order to add to an environment variable, enter it in the form 'var+=value'. To delete an environment variable, append a '-' to the variable name.&lt;/p&gt;
-&lt;p&gt;Example: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</source>
+   <source>Working directory:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
@@ -66028,23 +66073,19 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select the virtual environment to be used</source>
+   <source>Environment Variables:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Virtual Environment&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the virtual environment to be used. Leave it empty to use the default environment, i.e. the one configured globally or per project.&lt;/p&gt;</source>
+   <source>Enter the environment variables to be set separated by whitespace.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Virtual Environment:</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Environment Variables:</source>
+   <source>&lt;b&gt;Environment Variables&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the program. The individual settings must be separated by whitespace and be given in the form 'var=value'. In order to add to an environment variable, enter it in the form 'var+=value'. To delete an environment variable, append a '-' to the variable name.&lt;/p&gt;
+&lt;p&gt;Example: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
@@ -66161,6 +66202,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -66329,43 +66386,53 @@
  <context>
   <name>StartDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="114" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="120" />
+   <source>Python Files (*.py *.py3);;Python GUI Files (*.pyw *.pyw3);;All Files (*)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="136" />
    <source>Clear Histories</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="303" />
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="116" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="341" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="138" />
    <source>Edit History</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="149" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="174" />
    <source>Enter the list of programs or program patterns not to be debugged separated by '{0}'.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="288" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="324" />
+   <source>Script Name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="325" />
    <source>Command Line</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="289" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="326" />
    <source>Working Directory</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="290" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="327" />
    <source>Environment</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="299" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="337" />
    <source>No Debug Programs</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="304" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="342" />
    <source>Select the history list to be edited:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -66471,6 +66538,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -66632,6 +66715,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -73574,77 +73673,102 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="244" />
+   <source>Start</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="247" />
-   <source>Move Left</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="250" />
-   <source>Move Right</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="253" />
-   <source>Move First</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="256" />
-   <source>Move Last</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="260" />
-   <source>Close</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="263" />
-   <source>Close Others</source>
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="251" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="255" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="259" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="265" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="269" />
-   <source>Save</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="272" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="275" />
-   <source>Save All</source>
+   <source>Move Left</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="268" />
+   <source>Move Right</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="271" />
+   <source>Move First</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="274" />
+   <source>Move Last</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="278" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <source>Close</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="281" />
+   <source>Close Others</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="283" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="287" />
+   <source>Save</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="290" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="293" />
+   <source>Save All</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="296" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="303" />
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="286" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="306" />
    <source>Print</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="289" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="309" />
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="442" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="469" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -73652,15 +73776,15 @@
  <context>
   <name>Tabview</name>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1014" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="949" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1077" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1012" />
    <source>Untitled {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1422" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1025" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="970" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1485" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1088" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1033" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -80472,60 +80596,60 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="974" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
    <source>Global Variables</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="976" />
    <source>&lt;b&gt;The Global Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the global variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="981" />
-   <source>Local Variables</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="982" />
+   <source>Local Variables</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="983" />
    <source>&lt;b&gt;The Local Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the local variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1099" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1100" />
    <source>Show Details...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1101" />
-   <source>Expand</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1102" />
-   <source>Collapse</source>
+   <source>Expand</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1103" />
+   <source>Collapse</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1104" />
    <source>Collapse All</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1112" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1105" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1113" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1106" />
    <source>Refresh</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1114" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1107" />
-   <source>Configure...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1115" />
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1108" />
+   <source>Configure...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1116" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1109" />
    <source>Variables Type Filter...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
--- a/eric7/i18n/eric7_es.ts	Mon Aug 23 19:16:33 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_es.ts	Mon Aug 23 19:24:16 2021 +0200
@@ -7063,665 +7063,665 @@
  <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="189" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="191" />
    <source>Notification</source>
    <translation>Notificación</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2008" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="211" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2068" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
    <source>Run Script</source>
    <translation>Ejecutar Script</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
-   <source>&amp;Run Script...</source>
-   <translation>&amp;Ejecutar script...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="215" />
+   <source>&amp;Run Script...</source>
+   <translation>&amp;Ejecutar script...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="217" />
    <source>Run the current Script</source>
    <translation>Ejecutar el script actual</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="216" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="218" />
    <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Ejecutar Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establece los parámetros de la línea de comandos y ejecuta el script fuera del depurador. Si tiene cambios sin guardar, deben ser guardados primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2025" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2006" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="226" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2095" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2066" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
    <source>Run Project</source>
    <translation>Ejecutar Proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="230" />
    <source>Run &amp;Project...</source>
    <translation>Ejecutar &amp;Proyecto...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="233" />
    <source>Run the current Project</source>
    <translation>Ejecutar el proyecto Actual</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="232" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="234" />
    <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Ejecutar Proyecto&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establece los argumentos de la línea de comandos y ejecuta el proyecto actual fuera del depurador. Si los archivos del proyecto actual tienen archivos sin guardar, deben ser guardados primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="243" />
-   <source>Coverage run of Script</source>
-   <translation>Ejecutar Script con definición de cobertura</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="245" />
+   <source>Coverage run of Script</source>
+   <translation>Ejecutar Script con definición de cobertura</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="247" />
    <source>Coverage run of Script...</source>
    <translation>Ejecutar Script con definición de cobertura...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="248" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="250" />
    <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
    <translation>Llevar a cabo una ejecución con definición de cobertura del Script actual</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="249" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="251" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Ejecutar Script con definición de cobertura&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establece los argumentos de línea de comando y ejecuta el script bajo el control de una herramienta de análisis de cobertura. Si el archivo tiene cambios sin guardar, pueden ser guardados primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="259" />
-   <source>Coverage run of Project</source>
-   <translation>Ejecutar el Proyecto con definición de cobertura</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="261" />
+   <source>Coverage run of Project</source>
+   <translation>Ejecutar el Proyecto con definición de cobertura</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="263" />
    <source>Coverage run of Project...</source>
    <translation>Ejecutar el Proyecto con definición de cobertura...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="264" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="266" />
    <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
    <translation>Llevar a cabo una ejecución con definición de cobertura del Proyecto actual</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="265" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="267" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Ejecutar Proyecto con definición de cobertura&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establecer los argumentos de línea de comando y ejecutar el proyecto actual bajo el control de una herramienta de análisis de cobertura. Si hay archivos con cambios sin guardar, se pueden guardar primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="276" />
-   <source>Profile Script</source>
-   <translation>Hacer Profiling del Script</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="278" />
-   <source>Profile Script...</source>
-   <translation>Hacer Profiling del Script...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="279" />
-   <source>Profile the current Script</source>
-   <translation>Hacer Profiling del Script actual</translation>
+   <source>Profile Script</source>
+   <translation>Hacer Profiling del Script</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="280" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation>Hacer Profiling del Script...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="281" />
+   <source>Profile the current Script</source>
+   <translation>Hacer Profiling del Script actual</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="282" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Hacer Profiling del Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establecer los argumentos de línea de comandos y hacer profiling del script. Si el archivo tiene cambios sin guardar, se pueden guardar primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="289" />
-   <source>Profile Project</source>
-   <translation>Hacer Profiling del Proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="291" />
+   <source>Profile Project</source>
+   <translation>Hacer Profiling del Proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="293" />
    <source>Profile Project...</source>
    <translation>Hacer Profiling del Proyecto...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="294" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="296" />
    <source>Profile the current Project</source>
    <translation>Hacer Profiling del Proyecto actual</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="295" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="297" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Hacer Profiling del Proyecto&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establecer los argumentos de línea de comandos y hacer profiling del proyecto actual. Si hay archivos que tienen cambios sin guardar, se puede guardar primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2149" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="305" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
    <source>Debug Script</source>
    <translation>Depurar Script</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
-   <source>&amp;Debug Script...</source>
-   <translation>&amp;Depurar script...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="309" />
+   <source>&amp;Debug Script...</source>
+   <translation>&amp;Depurar script...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="311" />
    <source>Debug the current Script</source>
    <translation>Depurar el script actual</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="310" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="312" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Depurar Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establecer los argumentos de línea de comandos y establecer la línea actual en la ventana actual de edición como la primera sentencia Python ejecutable. Si el archivo tiene cambios sin guardar, se puede guardar primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2171" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2147" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="321" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2263" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2229" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
    <source>Debug Project</source>
    <translation>Depurar proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="325" />
    <source>Debug &amp;Project...</source>
    <translation>Depurar &amp;proyecto...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="326" />
-   <source>Debug the current Project</source>
-   <translation>Depurar el proyecto actual</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="328" />
+   <source>Debug the current Project</source>
+   <translation>Depurar el proyecto actual</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="330" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Depurar Proyecto&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establecer los argumentos de línea de comandos y establecer la línea actual en la ventana actual de edición como la primera sentencia Python ejecutable. Si hay archivos que tienen cambios sin guardar, se pueden guardar primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="343" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="341" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="339" />
    <source>Restart</source>
    <translation>Reiniciar</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="342" />
-   <source>Restart the last debugged script</source>
-   <translation>Reiniciar el último script depurado</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="344" />
+   <source>Restart the last debugged script</source>
+   <translation>Reiniciar el último script depurado</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="346" />
    <source>&lt;b&gt;Restart&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Reiniciar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establecer los argumentos de línea de comandos y la línea actual para que sea la primera sentencia del script que se depuró en último lugar. Si hay cambios sin guardar, pueden ser guardados primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="498" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="359" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="357" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="355" />
    <source>Stop</source>
    <translation>Detener</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="363" />
    <source>Stop the running script.</source>
    <translation>Detener el script en ejecución.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="362" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="364" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Detener&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Esto detiene el script que está corriendo en el backend del depurador.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="372" />
-   <source>Continue</source>
-   <translation>Continuar</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="374" />
+   <source>Continue</source>
+   <translation>Continuar</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="376" />
    <source>&amp;Continue</source>
    <translation>&amp;Continuar</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="377" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="379" />
    <source>Continue running the program from the current line</source>
    <translation>Continúa el programa a partir de la línea actual</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="378" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="380" />
    <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Continuar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continúa la ejecución del programa a partir de la línea actual. El programa se detendrá al terminar o al alcanzar un breakpoint.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="388" />
-   <source>Continue to Cursor</source>
-   <translation>Continuar hasta el cursor</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="390" />
+   <source>Continue to Cursor</source>
+   <translation>Continuar hasta el cursor</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="392" />
    <source>Continue &amp;To Cursor</source>
    <translation>Continuar &amp;hasta el cursor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="393" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="395" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
    <translation>Continúa ejecutando el programa desde la línea actual hasta la posición actual del cursor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="396" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="398" />
    <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Continuar hasta el Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continúa ejecutando el programa desde la línea actual hasta la posición actual del cursor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="405" />
-   <source>Continue Until</source>
-   <translation>Continuar Hasta</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="407" />
+   <source>Continue Until</source>
+   <translation>Continuar Hasta</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="409" />
    <source>Continue &amp;Until</source>
    <translation>Contin&amp;uar Hasta</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="411" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="413" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position or until leaving the current frame</source>
    <translation>Continuar la ejecución del programa desde la línea actual hasta la posición del cursor o hasta abandonar el marco actual</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="414" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="416" />
    <source>&lt;b&gt;Continue Until&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the cursor position greater than the current line or until leaving the current frame.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Continuar Hasta&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continuar la ejecución del programa desde la línea actual hasta la posición del cursor o hasta abandonar el marco actual.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="424" />
-   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
-   <translation>Mover el Puntero de Instrucción hasta el Cursor</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="426" />
-   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
-   <translation>Saltar al &amp;Cursor</translation>
+   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
+   <translation>Mover el Puntero de Instrucción hasta el Cursor</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="428" />
+   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
+   <translation>Saltar al &amp;Cursor</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="430" />
    <source>Skip the code from the current line to the current cursor position</source>
    <translation>Omitir el código desde la línea actual hasta la posición actual del cursor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="431" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="433" />
    <source>&lt;b&gt;Move Instruction Pointer to Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move the Python internal instruction pointer to the current cursor position without executing the code in between.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It's not possible to jump out of a function or jump in a code block, e.g. a loop. In these cases, a error message is printed to the log window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Mover Puntero de Instrucción hasta el Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mover el puntero interno de instrucción de Python hasta la posición actual del cursor sin executar el código entre ambos puntos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;No es posible saltar fuera de una función o saltar a un bloque de código, por ej. un bucle. En estos casos, se imprime un error de mensaje a la ventana de log.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="444" />
-   <source>Single Step</source>
-   <translation>Un paso</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="446" />
-   <source>Sin&amp;gle Step</source>
-   <translation>Un &amp;paso</translation>
+   <source>Single Step</source>
+   <translation>Un paso</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="448" />
+   <source>Sin&amp;gle Step</source>
+   <translation>Un &amp;paso</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="450" />
    <source>Execute a single Python statement</source>
    <translation>Ejecuta una sentencia python</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="449" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="451" />
    <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Paso Único&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ejecutar una única sentencia Python. Si la sentencia es un &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, un constructor de clase, o un método o llamada a función entonces el control se devuelve al depurador en la siguiente sentencia.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="460" />
-   <source>Step Over</source>
-   <translation>Saltar</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="462" />
-   <source>Step &amp;Over</source>
-   <translation>Salta&amp;r</translation>
+   <source>Step Over</source>
+   <translation>Saltar</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="464" />
+   <source>Step &amp;Over</source>
+   <translation>Salta&amp;r</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="466" />
    <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
    <translation>Ejecutar una única sentencia Python sin salir del marco actual</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="469" />
    <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Saltar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Eejcutar una única sentencia Python sin salir del marco actual. Si la sentencia es un &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, un constructor de clase, o un método o llamada a función, el control se devuelve al depurador despues de que la sentencia se haya completado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="479" />
-   <source>Step Out</source>
-   <translation>Paso atras</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="481" />
-   <source>Step Ou&amp;t</source>
-   <translation>Paso &amp;atras</translation>
+   <source>Step Out</source>
+   <translation>Paso atras</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="483" />
+   <source>Step Ou&amp;t</source>
+   <translation>Paso &amp;atras</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="485" />
    <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
    <translation>Ejecutar sentencia Python hasta abandonar el marco actual</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="486" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="488" />
    <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Saltar fuera&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ejecuta sentencias Python hasta salir del marco actual. Si las sentencias están dentro de una sentencia &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, un constructor de clase, o un método o llamada a función, el control se devuelve al depurador despues de que el marco actual ha sido abandonado.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
-   <source>&amp;Stop</source>
-   <translation>&amp;Parar</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="502" />
+   <source>&amp;Stop</source>
+   <translation>&amp;Parar</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="504" />
    <source>Stop debugging</source>
    <translation>Detener depuración</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="503" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="505" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Detener&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Detener la sesión de depuración en ejecución.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="511" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="513" />
    <source>Variables Type Filter</source>
    <translation>Fitro por tipo de variable</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="512" />
-   <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
-   <translation>&amp;Fitro por tipo de variable...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="514" />
-   <source>Configure variables type filter</source>
-   <translation>Configurar Fitro por tipo de variable</translation>
+   <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
+   <translation>&amp;Fitro por tipo de variable...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="516" />
+   <source>Configure variables type filter</source>
+   <translation>Configurar Fitro por tipo de variable</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="518" />
    <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Fitro por tipo de variable&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configurar el fitro por tipo de variable. Durante una sesión de depuración, solo se muestran en las ventanas de variables locales o globales los tipos de variable que no han sido seleccionados.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="527" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="529" />
    <source>Exceptions Filter</source>
    <translation>Filtro de excepciones</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="528" />
-   <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
-   <translation>Filtro de e&amp;xcepciones...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="530" />
-   <source>Configure exceptions filter</source>
-   <translation>Configurar Filtro de excepciones</translation>
+   <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
+   <translation>Filtro de e&amp;xcepciones...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="532" />
+   <source>Configure exceptions filter</source>
+   <translation>Configurar Filtro de excepciones</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="534" />
    <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Filtro de excepciones&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configurar el filtro de excepciones. Durante una sesión de depuración solo se resaltan los tipos de excepción de la lista.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por favor, note que se resaltarán todas las excepciones que no sean gestionadas, independientemente de la lista de filtros.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="544" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="546" />
    <source>Ignored Exceptions</source>
    <translation>Excepciones Ignoradas</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="545" />
-   <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
-   <translation>Excepciones &amp;Ignoradas...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="547" />
-   <source>Configure ignored exceptions</source>
-   <translation>Configurar excepciones ignoradas</translation>
+   <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
+   <translation>Excepciones &amp;Ignoradas...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="549" />
+   <source>Configure ignored exceptions</source>
+   <translation>Configurar excepciones ignoradas</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="551" />
    <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Excepciones ignoradas&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configurar las excepciones ignoradas. Durante una sesión de depuración se resaltarán solamente los tipos de excepción que no están en la lista.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por favor, note que las excepciones no gestionadas no pueden ser ignoradas..&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="570" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="567" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565" />
+   <source>Toggle Breakpoint</source>
+   <translation>Alternar Punto de Interrupción (Breakpoint)</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="568" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="565" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="563" />
-   <source>Toggle Breakpoint</source>
-   <translation>Alternar Punto de Interrupción (Breakpoint)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="566" />
    <source>Shift+F11</source>
    <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
    <translation>Shift+F11</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="569" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="571" />
    <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Alternar Punto de Interrupción&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Inserta o elimina un punto de interrupción en la línea actual del editor actual.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="585" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580" />
+   <source>Edit Breakpoint</source>
+   <translation>Editar Punto de Interrupción (Breakpoint)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="582" />
+   <source>Edit Breakpoint...</source>
+   <translation>Editar Punto de Interrupción (Breakpoint)...</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="583" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="578" />
-   <source>Edit Breakpoint</source>
-   <translation>Editar Punto de Interrupción (Breakpoint)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="580" />
-   <source>Edit Breakpoint...</source>
-   <translation>Editar Punto de Interrupción (Breakpoint)...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="581" />
    <source>Shift+F12</source>
    <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
    <translation>Shift+F12</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="584" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="586" />
    <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Editar Punto de Interrupción (Breakpoint)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para editar las propiedades de los breakpoints. Se aplica a la línea actual del editor actual.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="601" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="597" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="595" />
+   <source>Next Breakpoint</source>
+   <translation>Siguiente Punto de Interrupción (Breakpoint)</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="599" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="595" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="593" />
-   <source>Next Breakpoint</source>
-   <translation>Siguiente Punto de Interrupción (Breakpoint)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="597" />
    <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
    <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
    <translation>Ctrl+Shift+PgDown</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="600" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="602" />
    <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Siguiente Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mueve el cursor al siguiente breakpoint.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="616" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="612" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="610" />
+   <source>Previous Breakpoint</source>
+   <translation>Breakpoint (Punto de interrupción) Anterior</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="614" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="610" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="608" />
-   <source>Previous Breakpoint</source>
-   <translation>Breakpoint (Punto de interrupción) Anterior</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="612" />
    <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
    <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
    <translation>Ctrl+Shift+PgUp</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="615" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="617" />
    <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Punto de Interrupción (Breakpoint) Anterior&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mueve el cursor al anterior punto de interrupción.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="627" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="624" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="623" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="629" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="626" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="625" />
    <source>Clear Breakpoints</source>
    <translation>Eliminar Puntos de Interrupción (Breakpoints)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="628" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="630" />
    <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Eliminar Puntos de Interrupción (Breakpoints)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Elimina todos los puntos de interrupción del editor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="652" />
+   <source>&amp;Debug</source>
+   <translation>&amp;Depurar</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="654" />
-   <source>&amp;Debug</source>
-   <translation>&amp;Depurar</translation>
+   <source>Sta&amp;rt</source>
+   <translation>Inicia&amp;r</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="656" />
-   <source>Sta&amp;rt</source>
-   <translation>Inicia&amp;r</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="658" />
    <source>&amp;Breakpoints</source>
    <translation>Puntos de interrupción (&amp;Breakpoints)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="701" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="698" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="699" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="696" />
    <source>Start</source>
    <translation>Iniciar</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="715" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="712" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="713" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="710" />
    <source>Debug</source>
    <translation>Depurar</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1141" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1154" />
    <source>Message: {0}</source>
    <translation>Mensaje: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1146" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1159" />
    <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;El programa ha terminato con estado de salida {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1150" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1163" />
    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{2}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ha terminado con estado de salida {1}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1162" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1175" />
    <source>Program terminated</source>
    <translation>Programa terminado</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1190" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1203" />
    <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
    <translation>El programa en depuración contiene un error de sintaxis no especificado.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1209" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1222" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contiene el error de sintaxis &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; en la línea&lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, carácter &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1233" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1246" />
    <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
    <translation>Ha saltado una excepción que no ha sido manejada. Vea la ventana de shell para mas detalles.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1276" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1289" />
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;El programa en depuración ha lanzado la excepción &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;br&gt;Archivo: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Línea: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;¿Interrumpir aquí?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1291" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1304" />
    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;El programa en depuración ha lanzado la excepción &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;"&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;"&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1347" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1360" />
    <source>&lt;p&gt;The program generate the signal "{0}".&lt;br/&gt;File: &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;El programa ha generado la señal "{0}".&lt;br/&gt;Archivo: &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, Línea: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1374" />
    <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
    <translation>El programa en depuración ha terminado inesperadamente.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1424" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1437" />
    <source>No locals available.</source>
    <translation>No hay locals disponibles.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1469" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1482" />
    <source>Breakpoint Condition Error</source>
    <translation>Error en la condición del Breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1470" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1483" />
    <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;La condición del punto de ruptura &lt;b&gt;{0},{1}&lt;/b&gt; tiene un error de sintaxis.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1527" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1540" />
    <source>Watch Expression Error</source>
    <translation>Error en la Expresión a Examinar</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1528" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1541" />
    <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;La expresión a examinar &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contiene un error de sintaxis.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1555" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1568" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Una expresión a examinar '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' ya existe.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1560" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1573" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Una expresión a examinar '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' para la variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; ya existe.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1567" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1580" />
    <source>Watch expression already exists</source>
    <translation>La expresión a Examinar ya existe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1736" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1716" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1762" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1732" />
    <source>Coverage of Project</source>
    <translation>Cobertura del Proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1718" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1734" />
    <source>Coverage of Script</source>
    <translation>Cobertura del Script</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2026" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1882" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2096" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1930" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1763" />
    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
    <translation>No hay script principal definido para el proyecto actual. Abortando</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1881" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1861" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1929" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1899" />
    <source>Profile of Project</source>
    <translation>Profiling del proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1863" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1901" />
    <source>Profile of Script</source>
    <translation>Profiling del script</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2172" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2264" />
    <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
    <translation>No hay script principal definido para el proyecto actual. La depuración no es posible.</translation>
   </message>
@@ -44210,62 +44210,87 @@
   <name>Listspace</name>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="260" />
-   <source>Close</source>
-   <translation>Cerrar</translation>
+   <source>Start</source>
+   <translation type="unfinished">Comenzar</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="263" />
-   <source>Close Others</source>
-   <translation>Cerrar Otras</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="266" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation>Cerrar todo</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="270" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Guardar</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="273" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation>Guardar como...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="276" />
-   <source>Save All</source>
-   <translation>Guardar todo</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="279" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
-   <translation>Abrir archivo 'de rechazo'</translation>
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="267" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="271" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished">Hacer Profiling del Script...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="275" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation type="unfinished">Ejecutar Script con definición de cobertura...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="281" />
+   <source>Close</source>
+   <translation>Cerrar</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="284" />
-   <source>Print Preview</source>
-   <translation type="unfinished">Vista Previa de Impresión</translation>
+   <source>Close Others</source>
+   <translation>Cerrar Otras</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="287" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation>Cerrar todo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="291" />
+   <source>Save</source>
+   <translation>Guardar</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="294" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation>Guardar como...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="297" />
+   <source>Save All</source>
+   <translation>Guardar todo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="300" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation>Abrir archivo 'de rechazo'</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="307" />
+   <source>Print Preview</source>
+   <translation type="unfinished">Vista Previa de Impresión</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="310" />
    <source>Print</source>
    <translation>Imprimir</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="290" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="313" />
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation>Copiar Ruta al Portapapeles</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="444" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="474" />
    <source>Untitled {0}</source>
    <translation>Sin título {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="585" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="450" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="615" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Listspace/Listspace.py" line="480" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
@@ -62951,22 +62976,22 @@
  <context>
   <name>SessionFile</name>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="233" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="240" />
    <source>Save Session</source>
    <translation>Guardar Sesión</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="234" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="241" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;El archivo de sesión &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se puede escribir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="259" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="266" />
    <source>Read Session</source>
    <translation>Leer sesión</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="260" />
+   <location filename="../Sessions/SessionFile.py" line="267" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;El archivo de sesión&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se puede leer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -66411,8 +66436,36 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Working directory:</source>
-   <translation>Directorio de trabajo:</translation>
+   <source>Virtual Environment:</source>
+   <translation>Entorno Virtual:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select the virtual environment to be used</source>
+   <translation>Seleccionar el entorno virtual a utilizar</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Virtual Environment&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the virtual environment to be used. Leave it empty to use the default environment, i.e. the one configured globally or per project.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Entorno Virtual&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Introducir el entorno virtual a utilizar. Dejar en blanco para usar el entorno por defecto, es decir, el que está configurado globalmente o por proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
@@ -66433,17 +66486,8 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the environment variables to be set separated by whitespace.</source>
-   <translation>Introducir las variables de entorno a establecer separadas por espacios en blanco.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Environment Variables&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the program. The individual settings must be separated by whitespace and be given in the form 'var=value'. In order to add to an environment variable, enter it in the form 'var+=value'. To delete an environment variable, append a '-' to the variable name.&lt;/p&gt;
-&lt;p&gt;Example: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Variables de Entorno&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Introduzca las variables de entorno a establecer para el programa. Las opciones de configuración individuales deben separarse con espacios en blanco, y ser dadas en la forma 'var=valor'. Para añadir a una variable de entorno, introducir en la forma 'var+=valor'. Para borrar una variable de entorno, añadir un '-' al nombre de la variable.&lt;/p&gt;
-&lt;p&gt;Ejemplo: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>Working directory:</source>
+   <translation>Directorio de trabajo:</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
@@ -66459,25 +66503,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select the virtual environment to be used</source>
-   <translation>Seleccionar el entorno virtual a utilizar</translation>
+   <source>Environment Variables:</source>
+   <translation>Variables de Entorno:</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Virtual Environment&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the virtual environment to be used. Leave it empty to use the default environment, i.e. the one configured globally or per project.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Entorno Virtual&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Introducir el entorno virtual a utilizar. Dejar en blanco para usar el entorno por defecto, es decir, el que está configurado globalmente o por proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>Enter the environment variables to be set separated by whitespace.</source>
+   <translation>Introducir las variables de entorno a establecer separadas por espacios en blanco.</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Virtual Environment:</source>
-   <translation>Entorno Virtual:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Environment Variables:</source>
-   <translation>Variables de Entorno:</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Environment Variables&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the program. The individual settings must be separated by whitespace and be given in the form 'var=value'. In order to add to an environment variable, enter it in the form 'var+=value'. To delete an environment variable, append a '-' to the variable name.&lt;/p&gt;
+&lt;p&gt;Example: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Variables de Entorno&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Introduzca las variables de entorno a establecer para el programa. Las opciones de configuración individuales deben separarse con espacios en blanco, y ser dadas en la forma 'var=valor'. Para añadir a una variable de entorno, introducir en la forma 'var+=valor'. Para borrar una variable de entorno, añadir un '-' al nombre de la variable.&lt;/p&gt;
+&lt;p&gt;Ejemplo: var1=1 var2="hello world" var3+=":/tmp" var4-&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartCoverageDialog.ui" line="0" />
@@ -66597,6 +66638,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDebugDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation>Parámetros de Script:</translation>
   </message>
@@ -66771,43 +66828,53 @@
  <context>
   <name>StartDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="114" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="120" />
+   <source>Python Files (*.py *.py3);;Python GUI Files (*.pyw *.pyw3);;All Files (*)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="136" />
    <source>Clear Histories</source>
    <translation>Borrar Histórico</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="303" />
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="116" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="341" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="138" />
    <source>Edit History</source>
    <translation>Editar Historial</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="149" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="174" />
    <source>Enter the list of programs or program patterns not to be debugged separated by '{0}'.</source>
    <translation>Introducir la lista de programas o patrones de programas que no se deben depurar separadamente por '{0}'.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="288" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="324" />
+   <source>Script Name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="325" />
    <source>Command Line</source>
    <translation>Línea de Comando</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="289" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="326" />
    <source>Working Directory</source>
    <translation>Directorio de trabajo</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="290" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="327" />
    <source>Environment</source>
    <translation>Entorno</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="299" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="337" />
    <source>No Debug Programs</source>
    <translation>No Depurar Programas</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="304" />
+   <location filename="../Debugger/StartDialog.py" line="342" />
    <source>Select the history list to be edited:</source>
    <translation>Seleccionar el listado de historial a editar:</translation>
   </message>
@@ -66914,6 +66981,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartProfileDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation>Parámetros de Script:</translation>
   </message>
@@ -67083,6 +67166,22 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>Script Name:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the script file name</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Script Name&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;Enter the the name of the script. Leave empty to use the script of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/StartRunDialog.ui" line="0" />
    <source>Script Parameters:</source>
    <translation>Parámetros de Script:</translation>
   </message>
@@ -74073,77 +74172,102 @@
    <translation>Mostrar un menú de navegación</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="244" />
+   <source>Start</source>
+   <translation type="unfinished">Comenzar</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="247" />
-   <source>Move Left</source>
-   <translation>Mover a la Izquierda</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="250" />
-   <source>Move Right</source>
-   <translation>Mover a la Derecha</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="253" />
-   <source>Move First</source>
-   <translation>Mover al Primero</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="256" />
-   <source>Move Last</source>
-   <translation>Mover al Último</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="260" />
-   <source>Close</source>
-   <translation>Cerrar</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="263" />
-   <source>Close Others</source>
-   <translation>Cerrar Otras</translation>
+   <source>Run Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="251" />
+   <source>Debug Script...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="255" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation type="unfinished">Hacer Profiling del Script...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="259" />
+   <source>Coverage run of Script...</source>
+   <translation type="unfinished">Ejecutar Script con definición de cobertura...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="265" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation>Cerrar todo</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="269" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Guardar</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="272" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation>Guardar como...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="275" />
-   <source>Save All</source>
-   <translation>Guardar todo</translation>
+   <source>Move Left</source>
+   <translation>Mover a la Izquierda</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="268" />
+   <source>Move Right</source>
+   <translation>Mover a la Derecha</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="271" />
+   <source>Move First</source>
+   <translation>Mover al Primero</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="274" />
+   <source>Move Last</source>
+   <translation>Mover al Último</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="278" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
-   <translation>Abrir archivo 'de rechazo'</translation>
+   <source>Close</source>
+   <translation>Cerrar</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="281" />
+   <source>Close Others</source>
+   <translation>Cerrar Otras</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="283" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation>Cerrar todo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="287" />
+   <source>Save</source>
+   <translation>Guardar</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="290" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation>Guardar como...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="293" />
+   <source>Save All</source>
+   <translation>Guardar todo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="296" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation>Abrir archivo 'de rechazo'</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="303" />
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="unfinished">Vista Previa de Impresión</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="286" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="306" />
    <source>Print</source>
    <translation>Imprimir</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="289" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="309" />
    <source>Copy Path to Clipboard</source>
    <translation>Copiar Ruta al Portapapeles</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="442" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="469" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
@@ -74151,15 +74275,15 @@
  <context>
   <name>Tabview</name>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1014" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="949" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1077" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1012" />
    <source>Untitled {0}</source>
    <translation>Sin título {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1422" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1025" />
-   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="970" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1485" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1088" />
+   <location filename="../Plugins/ViewManagerPlugins/Tabview/Tabview.py" line="1033" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
@@ -81010,60 +81134,60 @@
    <translation>sin tamaño</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="974" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
    <source>Global Variables</source>
    <translation>Variables Globales</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="976" />
    <source>&lt;b&gt;The Global Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the global variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Ventana de Visor de Variables Globales&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Esta ventana muestra las variables globales del programa en depuración.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="981" />
-   <source>Local Variables</source>
-   <translation>Variables Locales</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="982" />
+   <source>Local Variables</source>
+   <translation>Variables Locales</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="983" />
    <source>&lt;b&gt;The Local Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the local variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Ventana de Visor de Variables Locales&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Esta ventana muestra las variables locales del programa en depuración.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1099" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1100" />
    <source>Show Details...</source>
    <translation>Mostrar detalles...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1101" />
-   <source>Expand</source>
-   <translation>Expandir</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1102" />
-   <source>Collapse</source>
-   <translation>Contraer</translation>
+   <source>Expand</source>
+   <translation>Expandir</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1103" />
+   <source>Collapse</source>
+   <translation>Contraer</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1104" />
    <source>Collapse All</source>
    <translation>Contraer Todo</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1112" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1105" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1113" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1106" />
    <source>Refresh</source>
    <translation>Actualizar</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1114" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1107" />
-   <source>Configure...</source>
-   <translation>Configurar...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1115" />
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1108" />
+   <source>Configure...</source>
+   <translation>Configurar...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1116" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1109" />
    <source>Variables Type Filter...</source>
    <translation>Fitro por Tipo de Variable...</translation>
   </message>
--- a/eric7/i18n/eric7_fr.ts	Mon Aug 23 19:16:33 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_fr.ts	Mon Aug 23 19:24:16 2021 +0200
@@ -7312,665 +7312,665 @@
  <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="189" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="191" />
    <source>Notification</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2008" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="211" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2068" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
    <source>Run Script</source>
    <translation>Lancer le script</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
-   <source>&amp;Run Script...</source>
-   <translation>&amp;Lancer le script...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="215" />
+   <source>&amp;Run Script...</source>
+   <translation>&amp;Lancer le script...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="217" />
    <source>Run the current Script</source>
    <translation>Lance le script courant</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="216" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="218" />
    <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Lancer le script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et lancer le script sans le débogueur. Si le script a des modifications, elles doivent d'abord être enregistrées.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2025" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2006" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="226" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2095" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2066" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
    <source>Run Project</source>
    <translation>Lancer le projet</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="230" />
    <source>Run &amp;Project...</source>
    <translation>Lancer &amp;projet...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="233" />
    <source>Run the current Project</source>
    <translation>Lance le projet courant</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="232" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="234" />
    <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Lancer le projet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et lancer le projet sans le débogueur. Si des fichiers du projet on été modifiés ils doivent d'abord être enregistrées.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="243" />
-   <source>Coverage run of Script</source>
-   <translation>Lancer le script en mode Coverage</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="245" />
+   <source>Coverage run of Script</source>
+   <translation>Lancer le script en mode Coverage</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="247" />
    <source>Coverage run of Script...</source>
    <translation>Lancer le script en mode Coverage...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="248" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="250" />
    <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
    <translation>Lance le script courant en mode Coverage</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="249" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="251" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Lancement du script en mode Coverage&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Indiquer les paramètres de la ligne de commande et lancer le script en exploitant les outils d'analyse 'Coverage'. Si le fichier a été modifié, il doit être sauvé avant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="259" />
-   <source>Coverage run of Project</source>
-   <translation>Lancer le projet en mode Coverage</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="261" />
+   <source>Coverage run of Project</source>
+   <translation>Lancer le projet en mode Coverage</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="263" />
    <source>Coverage run of Project...</source>
    <translation>Lancer le projet en mode Coverage...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="264" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="266" />
    <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
    <translation>Lance le projet courant en mode coverage</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="265" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="267" />
    <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Lancement du projet en mode Coverage&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Indiquer les paramètres de la ligne de commande et lancer le projet courant en exploitant les outils d'analyse 'Coverage'. Si des fichiers du projet ont été modifiés, ils doivent être sauvés avant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="276" />
-   <source>Profile Script</source>
-   <translation>Profiler le script</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="278" />
-   <source>Profile Script...</source>
-   <translation>Profiler le script....</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="279" />
-   <source>Profile the current Script</source>
-   <translation>Profiler le script courant</translation>
+   <source>Profile Script</source>
+   <translation>Profiler le script</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="280" />
+   <source>Profile Script...</source>
+   <translation>Profiler le script....</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="281" />
+   <source>Profile the current Script</source>
+   <translation>Profiler le script courant</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="282" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Profiler le script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et profiler le script. Si le script a subi des modifications, celles-ci doivent d'abord être enregistrées.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="289" />
-   <source>Profile Project</source>
-   <translation>Profiler le projet</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="291" />
+   <source>Profile Project</source>
+   <translation>Profiler le projet</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="293" />
    <source>Profile Project...</source>
    <translation>Profiler le projet...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="294" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="296" />
    <source>Profile the current Project</source>
    <translation>Profile le projet courant</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="295" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="297" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Profiler le projet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et profiler le projet. Si des fichiers du projet ont été modifiés, ils doivent d'abord être enregistrés.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2149" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="305" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
    <source>Debug Script</source>
    <translation>Déboguer le script</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
-   <source>&amp;Debug Script...</source>
-   <translation>&amp;Déboguer le script...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="309" />
+   <source>&amp;Debug Script...</source>
+   <translation>&amp;Déboguer le script...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="311" />
    <source>Debug the current Script</source>
    <translation>Débogue le script courant</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="310" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="312" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Deboguer le script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et donner la ligne qui correspond à la première instruction Python. Si le fichier a été modifié, il doit d'abord être sauvé.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2171" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2147" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="321" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2263" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2229" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
    <source>Debug Project</source>
    <translation>Déboguer le projet</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="325" />
    <source>Debug &amp;Project...</source>
    <translation>Déboguer le &amp;Projet...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="326" />
-   <source>Debug the current Project</source>
-   <translation>Déboguer le projet en cours</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="328" />
+   <source>Debug the current Project</source>
+   <translation>Déboguer le projet en cours</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="330" />
    <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Deboguer le projet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et donner la ligne correspondant à la première instruction Python du script principal du projet en cours.Si des fichiers du projet ont été modifiés, ils doivent d'abord être sauvés.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="343" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="341" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="339" />
    <source>Restart</source>
    <translation>Redémarrer</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="342" />
-   <source>Restart the last debugged script</source>
-   <translation>Relance le dernier script débogué</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="344" />
+   <source>Restart the last debugged script</source>
+   <translation>Relance le dernier script débogué</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="346" />
    <source>&lt;b&gt;Restart&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="498" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="359" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="357" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="355" />
    <source>Stop</source>
    <translation>Arrêt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="361" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="363" />
    <source>Stop the running script.</source>
    <translation>Arrête le run en cours.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="362" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="364" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="372" />
-   <source>Continue</source>
-   <translation>Continuer</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="374" />
+   <source>Continue</source>
+   <translation>Continuer</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="376" />
    <source>&amp;Continue</source>
    <translation>&amp;Continuer</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="377" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="379" />
    <source>Continue running the program from the current line</source>
    <translation>Continuer le programme à partir de la ligne courante</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="378" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="380" />
    <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Continuer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue le programme à partir de la ligne courante. Le programme s'arrêtera à la fin si aucun point d'arrêt n'est rencontré.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="388" />
-   <source>Continue to Cursor</source>
-   <translation>Continuer jusqu'au curseur</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="390" />
+   <source>Continue to Cursor</source>
+   <translation>Continuer jusqu'au curseur</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="392" />
    <source>Continue &amp;To Cursor</source>
    <translation>Continuer &amp;jusqu'au curseur</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="393" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="395" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
    <translation>Continue le programme en cours de la ligne en cours jusqu'à la position du curseur</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="396" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="398" />
    <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Continuer jusqu'au curseur&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue le programme depuis la ligne courante jusqu'au curseur.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="405" />
-   <source>Continue Until</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="407" />
+   <source>Continue Until</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="409" />
    <source>Continue &amp;Until</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="411" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="413" />
    <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position or until leaving the current frame</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="414" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="416" />
    <source>&lt;b&gt;Continue Until&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the cursor position greater than the current line or until leaving the current frame.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="424" />
-   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="426" />
-   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
+   <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="428" />
+   <source>&amp;Jump To Cursor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="430" />
    <source>Skip the code from the current line to the current cursor position</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="431" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="433" />
    <source>&lt;b&gt;Move Instruction Pointer to Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move the Python internal instruction pointer to the current cursor position without executing the code in between.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It's not possible to jump out of a function or jump in a code block, e.g. a loop. In these cases, a error message is printed to the log window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="444" />
-   <source>Single Step</source>
-   <translation>Instruction suivante (Single Step)</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="446" />
-   <source>Sin&amp;gle Step</source>
-   <translation>Instruction &amp;suivante (Single Step)</translation>
+   <source>Single Step</source>
+   <translation>Instruction suivante (Single Step)</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="448" />
+   <source>Sin&amp;gle Step</source>
+   <translation>Instruction &amp;suivante (Single Step)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="450" />
    <source>Execute a single Python statement</source>
    <translation>Execute une seule instruction Python</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="449" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="451" />
    <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Un seul Pas&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute une seule instruction Python. Si l'instruction est dans un &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; , un constructeur de classe, ou un appel à une méthode ou à une fonction, alors le contrôle est rendu au débogueur à l'instruction suivante.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="460" />
-   <source>Step Over</source>
-   <translation>Bloc d'instructions suivant (Step Over)</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="462" />
-   <source>Step &amp;Over</source>
-   <translation>&amp;Bloc d'instructions suivant (Step Over)</translation>
+   <source>Step Over</source>
+   <translation>Bloc d'instructions suivant (Step Over)</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="464" />
+   <source>Step &amp;Over</source>
+   <translation>&amp;Bloc d'instructions suivant (Step Over)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="466" />
    <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
    <translation>Execute une seule instruction Python en restant dans le même niveau d'instructions</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="469" />
    <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Bloc suivant&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute une seule instruction Python en restant au même niveau (profondeur) d'instructions. Si l'instruction est dans un &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; , un constructeur de classe, ou un appel à une méthode ou à une fonction, alors le contrôle est rendu au débogueur quand l'instruction est terminée.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="479" />
-   <source>Step Out</source>
-   <translation>Sortie du bloc (Step Out)</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="481" />
-   <source>Step Ou&amp;t</source>
-   <translation>Sortie du bloc (Step &amp;Out)</translation>
+   <source>Step Out</source>
+   <translation>Sortie du bloc (Step Out)</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="483" />
+   <source>Step Ou&amp;t</source>
+   <translation>Sortie du bloc (Step &amp;Out)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="485" />
    <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
    <translation>Débogue les instructions Python à partir de la sortie du bloc courant</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="486" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="488" />
    <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Sortie du Bloc (Step Out)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Débogue les instructions Python à partir de la sortie du bloc courant. Si les instructions sont dans un &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; , un constructeur de classe, ou dans une méthode ou une fonction, alors le contrôle est rendu au débogueur au début du bloc suivant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500" />
-   <source>&amp;Stop</source>
-   <translation>&amp;Arrêt</translation>
-