Updated translations. eric7

Fri, 03 Sep 2021 19:14:36 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Fri, 03 Sep 2021 19:14:36 +0200
branch
eric7
changeset 8572
718f80d8bcde
parent 8571
eb2b840bbf8f
child 8573
77845f40ebfe

Updated translations.

eric7/i18n/eric7_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_empty.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_zh_CN.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Fri Sep 03 19:14:20 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Fri Sep 03 19:14:36 2021 +0200
@@ -2089,83 +2089,83 @@
  <context>
   <name>BookmarksManager</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="26" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="27" />
    <source>Bookmarks Bar</source>
    <translation>Panel záložek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="27" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="28" />
    <source>Bookmarks Menu</source>
    <translation>Menu záložek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="535" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="536" />
    <source>Remove Bookmark</source>
    <translation>Odebrat záložku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="576" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="577" />
    <source>Insert Bookmark</source>
    <translation>Vložit záložku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="617" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="618" />
    <source>Name Change</source>
    <translation>Změnit název</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="621" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="622" />
    <source>Address Change</source>
    <translation>Změnit adresu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="141" />
-   <source>Loading Bookmarks</source>
-   <translation>Nahrání záložek</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="142" />
+   <source>Loading Bookmarks</source>
+   <translation>Nahrání záložek</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="143" />
    <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
 {2}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="155" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="156" />
    <source>Toolbar Bookmarks</source>
    <translation>Panel nástrojů záložek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="163" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="164" />
    <source>Menu</source>
    <translation>Menu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="210" />
-   <source>Saving Bookmarks</source>
-   <translation>Ukládání záložek</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="211" />
+   <source>Saving Bookmarks</source>
+   <translation>Ukládání záložek</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="212" />
    <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
    <translation>Chyba při ukládání záložek do &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="392" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="393" />
    <source>Export Bookmarks</source>
    <translation>Export záložek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="394" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="395" />
    <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml);;HTML Bookmarks (*.html)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="416" />
-   <source>Exporting Bookmarks</source>
-   <translation>Exportování záložek</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="417" />
+   <source>Exporting Bookmarks</source>
+   <translation>Exportování záložek</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="418" />
    <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
    <translation>Chyba při exportu záložek &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
@@ -3452,32 +3452,32 @@
  <context>
   <name>CodeDocumentationViewer</name>
   <message>
-   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="209" />
+   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="208" />
    <source>Code Info Provider:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="225" />
+   <source>Select the code info provider</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="226" />
-   <source>Select the code info provider</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="227" />
    <source>&lt;disabled&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="407" />
+   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="406" />
    <source>No documentation available</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="429" />
+   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="428" />
    <source>No source code documentation provider has been registered. This function has been disabled.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="434" />
+   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="433" />
    <source>This function has been disabled.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -7209,7 +7209,7 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2068" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2070" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="213" />
    <source>Run Script</source>
    <translation>Spustit skript</translation>
@@ -7230,8 +7230,8 @@
    <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2095" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2066" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2097" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2068" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="228" />
    <source>Run Project</source>
    <translation>Spustit projekt</translation>
@@ -7332,7 +7332,7 @@
    <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2231" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2233" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="307" />
    <source>Debug Script</source>
    <translation>Debugovat skript</translation>
@@ -7353,8 +7353,8 @@
    <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2263" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2229" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2265" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2231" />
    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="323" />
    <source>Debug Project</source>
    <translation>Debugovat projekt</translation>
@@ -7793,76 +7793,76 @@
    <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1437" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1438" />
    <source>No locals available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1482" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1484" />
    <source>Breakpoint Condition Error</source>
    <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1483" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1485" />
    <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1540" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1542" />
    <source>Watch Expression Error</source>
    <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1541" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1543" />
    <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1568" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1570" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1573" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1575" />
    <source>&lt;p&gt;A watch expression '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod '&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;' pro proměnnou &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1580" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1582" />
    <source>Watch expression already exists</source>
    <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1762" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1732" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1764" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1734" />
    <source>Coverage of Project</source>
    <translation>Pokrytí projektu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1734" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1736" />
    <source>Coverage of Script</source>
    <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2096" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1930" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1763" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2098" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1932" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1765" />
    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
    <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1929" />
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1899" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1931" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1901" />
    <source>Profile of Project</source>
    <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1901" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1903" />
    <source>Profile of Script</source>
    <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2264" />
+   <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2266" />
    <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
    <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
@@ -9966,43 +9966,43 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="224" />
-   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="185" />
+   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="225" />
+   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="186" />
    <source>Download canceled: {0}</source>
    <translation type="unfinished">Download zrušen: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="197" />
+   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="198" />
    <source>VirusTotal scan scheduled: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="215" />
+   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="216" />
    <source>Save File</source>
    <translation type="unfinished">Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="254" />
+   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="255" />
    <source>Download directory ({0}) couldn't be created.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="446" />
+   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="445" />
    <source>{0} of {1} ({2}/sec) {3}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="450" />
+   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="449" />
    <source>?</source>
    <translation type="unfinished">?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="457" />
+   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="456" />
    <source>{0} downloaded</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="461" />
+   <location filename="../WebBrowser/Download/DownloadItem.py" line="460" />
    <source>{0} of {1} - Stopped</source>
    <translation type="unfinished">{0} z {1} - zastaveno</translation>
   </message>
@@ -18100,59 +18100,59 @@
  <context>
   <name>EricSslInfoWidget</name>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="53" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="54" />
    <source>Identity</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="63" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="64" />
    <source>Warning: this site is NOT carrying a certificate.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="71" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="72" />
    <source>The certificate for this site is valid and has been verified by:
 {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="78" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="79" />
    <source>The certificate for this site is NOT valid.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="89" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="90" />
    <source>Certificate Information</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="102" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="103" />
    <source>Encryption</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="113" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="114" />
    <source>Your connection to "{0}" is NOT encrypted.
 </source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="122" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="123" />
    <source>Your connection to "{0}" is encrypted.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="141" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="154" />
    <source>unknown</source>
    <translation type="unfinished">neznámý</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="164" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="161" />
    <source>It uses protocol: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="171" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricSslInfoWidget.py" line="168" />
    <source>It is encrypted using {0} at {1} bits, with {2} for message authentication and {3} as key exchange mechanism.
 
 </source>
@@ -18253,7 +18253,7 @@
  <context>
   <name>EricTldExtractor</name>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricTldExtractor.py" line="469" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricTldExtractor.py" line="470" />
    <location filename="../EricNetwork/EricTldExtractor.py" line="289" />
    <source>TLD Data File not found</source>
    <translation type="unfinished" />
@@ -18264,7 +18264,7 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricNetwork/EricTldExtractor.py" line="470" />
+   <location filename="../EricNetwork/EricTldExtractor.py" line="471" />
    <source>&lt;p&gt;The file 'test_psl.txt' was not found!&lt;br/&gt;You can download it from '&lt;a href="{0}"&gt;&lt;b&gt;here&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;' to one of the following paths:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;{1}&lt;/ul&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -19743,76 +19743,76 @@
  <context>
   <name>FeaturePermissionsDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="165" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="149" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="131" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="115" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="99" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="83" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="67" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="51" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="161" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="145" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="129" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="113" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="97" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="81" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="65" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="49" />
    <source>Host</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="162" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="146" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="130" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="114" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="98" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="82" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="66" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="50" />
+   <source>Permission</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="54" />
+   <source>Notifications</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="70" />
+   <source>Geolocation</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="86" />
+   <source>Microphone</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="102" />
+   <source>Camera</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="118" />
+   <source>Microphone &amp;&amp; Camera</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="134" />
+   <source>Mouse Lock</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="150" />
+   <source>Desktop Video</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="166" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="150" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="132" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="116" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="100" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="84" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="68" />
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="52" />
-   <source>Permission</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="56" />
-   <source>Notifications</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="72" />
-   <source>Geolocation</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="88" />
-   <source>Microphone</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="104" />
-   <source>Camera</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="120" />
-   <source>Microphone &amp;&amp; Camera</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="136" />
-   <source>Mouse Lock</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="154" />
-   <source>Desktop Video</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="170" />
    <source>Desktop Audio &amp;&amp; Video</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="191" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="181" />
    <source>Allow</source>
    <translation type="unfinished">Povolit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="193" />
+   <location filename="../WebBrowser/FeaturePermissions/FeaturePermissionsDialog.py" line="183" />
    <source>Deny</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -30526,956 +30526,956 @@
  <context>
   <name>HexEditMainWindow</name>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="160" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="161" />
    <source>New Window</source>
    <translation type="unfinished">Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="162" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="163" />
    <source>New &amp;Window</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="164" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="165" />
    <source>Open a binary file for editing in a new hex editor window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="166" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="167" />
    <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a binary file for editing in a new hex editor window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="176" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="177" />
    <source>Open</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="178" />
-   <source>&amp;Open...</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Otevřít...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="179" />
+   <source>&amp;Open...</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Otevřít...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="180" />
    <source>Ctrl+O</source>
    <comment>File|Open</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="192" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="193" />
    <source>Save</source>
    <translation type="unfinished">Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="194" />
-   <source>&amp;Save</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="195" />
+   <source>&amp;Save</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="196" />
    <source>Ctrl+S</source>
    <comment>File|Save</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="197" />
-   <source>Save the current binary file</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="198" />
+   <source>Save the current binary file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="199" />
    <source>&lt;b&gt;Save File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of the hex editor window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="206" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="207" />
    <source>Save As</source>
    <translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="208" />
-   <source>Save &amp;As...</source>
-   <translation type="unfinished">Uložit j&amp;ako...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="209" />
+   <source>Save &amp;As...</source>
+   <translation type="unfinished">Uložit j&amp;ako...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="210" />
    <source>Shift+Ctrl+S</source>
    <comment>File|Save As</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="212" />
-   <source>Save the current binary data to a new file</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="213" />
+   <source>Save the current binary data to a new file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="214" />
    <source>&lt;b&gt;Save As...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current binary data to a new file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="221" />
-   <source>Save As Readable</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="222" />
+   <source>Save As Readable</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="223" />
    <source>Save As &amp;Readable...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="225" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="226" />
    <source>Save the current binary data to a new file in a readable format</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="227" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="228" />
    <source>&lt;b&gt;Save As Readable...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current binary data to a new file in a readable format.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="236" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="237" />
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="238" />
-   <source>&amp;Close</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="239" />
+   <source>&amp;Close</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="240" />
    <source>Ctrl+W</source>
    <comment>File|Close</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="241" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="242" />
    <source>Close the current hex editor window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="243" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="244" />
    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes the current hex editor window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="251" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation type="unfinished">Zavřít vše</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="252" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="253" />
    <source>Close &amp;All</source>
    <translation type="unfinished">Z&amp;avřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="254" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="255" />
    <source>Close all hex editor windows</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="256" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="257" />
    <source>&lt;b&gt;Close All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes all hex editor windows.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="266" />
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="265" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="264" />
    <source>Close Others</source>
    <translation type="unfinished">Zavřít ostatní</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="267" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="268" />
    <source>Close all other hex editor windows</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="269" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="270" />
    <source>&lt;b&gt;Close Others&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes all other hex editor windows.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="277" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="278" />
    <source>Quit</source>
    <translation type="unfinished">Konec</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="279" />
-   <source>&amp;Quit</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="280" />
+   <source>&amp;Quit</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="281" />
    <source>Ctrl+Q</source>
    <comment>File|Quit</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="282" />
-   <source>Quit the hex editor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="283" />
+   <source>Quit the hex editor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="284" />
    <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the hex editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="296" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="297" />
    <source>Undo</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="298" />
-   <source>&amp;Undo</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Vrátit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="299" />
-   <source>Ctrl+Z</source>
-   <comment>Edit|Undo</comment>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>&amp;Undo</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="300" />
+   <source>Ctrl+Z</source>
+   <comment>Edit|Undo</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="301" />
    <source>Alt+Backspace</source>
    <comment>Edit|Undo</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="302" />
-   <source>Undo the last change</source>
-   <translation type="unfinished">Vrátit poslední změnu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="303" />
+   <source>Undo the last change</source>
+   <translation type="unfinished">Vrátit poslední změnu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="304" />
    <source>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo the last change done.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vrátit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vrátit poslední změnu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="311" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="312" />
    <source>Redo</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="313" />
-   <source>&amp;Redo</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Znovu použít</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="314" />
+   <source>&amp;Redo</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Znovu použít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="315" />
    <source>Ctrl+Shift+Z</source>
    <comment>Edit|Redo</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="316" />
-   <source>Redo the last change</source>
-   <translation type="unfinished">Znovu použít poslední změnu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="317" />
+   <source>Redo the last change</source>
+   <translation type="unfinished">Znovu použít poslední změnu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="318" />
    <source>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Redo the last change done.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Znovu použít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Znovu použít poslední změnu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="330" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="325" />
-   <source>Revert to last saved state</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="326" />
-   <source>Re&amp;vert to last saved state</source>
-   <translation type="unfinished">Vrátit se k &amp;poslednímu uloženému stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="327" />
-   <source>Ctrl+Y</source>
-   <comment>Edit|Revert</comment>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="331" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="326" />
+   <source>Revert to last saved state</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="327" />
+   <source>Re&amp;vert to last saved state</source>
+   <translation type="unfinished">Vrátit se k &amp;poslednímu uloženému stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="328" />
+   <source>Ctrl+Y</source>
+   <comment>Edit|Revert</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="332" />
    <source>&lt;b&gt;Revert to last saved state&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo all changes up to the last saved state of the editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="340" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="341" />
    <source>Cut</source>
    <translation type="unfinished">Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="342" />
-   <source>Cu&amp;t</source>
-   <translation type="unfinished">Vyjmou&amp;t</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="343" />
-   <source>Ctrl+X</source>
-   <comment>Edit|Cut</comment>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Cu&amp;t</source>
+   <translation type="unfinished">Vyjmou&amp;t</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="344" />
+   <source>Ctrl+X</source>
+   <comment>Edit|Cut</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="345" />
    <source>Shift+Del</source>
    <comment>Edit|Cut</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="346" />
-   <source>Cut the selection</source>
-   <translation type="unfinished">Vyjmout výběr</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="347" />
+   <source>Cut the selection</source>
+   <translation type="unfinished">Vyjmout výběr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="348" />
    <source>&lt;b&gt;Cut&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cut the selected binary area to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="355" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="356" />
    <source>Copy</source>
    <translation type="unfinished">Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="357" />
-   <source>&amp;Copy</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="358" />
-   <source>Ctrl+C</source>
-   <comment>Edit|Copy</comment>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>&amp;Copy</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="359" />
+   <source>Ctrl+C</source>
+   <comment>Edit|Copy</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="360" />
    <source>Ctrl+Ins</source>
    <comment>Edit|Copy</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="361" />
-   <source>Copy the selection</source>
-   <translation type="unfinished">Kopírovat výběr</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="362" />
+   <source>Copy the selection</source>
+   <translation type="unfinished">Kopírovat výběr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="363" />
    <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected binary area to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="370" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="371" />
    <source>Paste</source>
    <translation type="unfinished">Vložit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="372" />
-   <source>&amp;Paste</source>
-   <translation type="unfinished">V&amp;ložit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="373" />
-   <source>Ctrl+V</source>
-   <comment>Edit|Paste</comment>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>&amp;Paste</source>
+   <translation type="unfinished">V&amp;ložit</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="374" />
+   <source>Ctrl+V</source>
+   <comment>Edit|Paste</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="375" />
    <source>Shift+Ins</source>
    <comment>Edit|Paste</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="376" />
-   <source>Paste the clipboard contents</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="377" />
+   <source>Paste the clipboard contents</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="378" />
    <source>&lt;b&gt;Paste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Paste the clipboard contents.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="385" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="386" />
    <source>Select All</source>
    <translation type="unfinished">Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="387" />
-   <source>&amp;Select All</source>
-   <translation type="unfinished">Vybrat vš&amp;e</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="388" />
+   <source>&amp;Select All</source>
+   <translation type="unfinished">Vybrat vš&amp;e</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="389" />
    <source>Ctrl+A</source>
    <comment>Edit|Select All</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="391" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="392" />
    <source>Select the complete binary data</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="393" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="394" />
    <source>&lt;b&gt;Select All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Selects the complete binary data.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="401" />
-   <source>Deselect all</source>
-   <translation type="unfinished">Zrušit celý výběr</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="402" />
-   <source>&amp;Deselect all</source>
-   <translation type="unfinished">Z&amp;rušit celý výběr</translation>
+   <source>Deselect all</source>
+   <translation type="unfinished">Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="403" />
+   <source>&amp;Deselect all</source>
+   <translation type="unfinished">Z&amp;rušit celý výběr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="404" />
    <source>Alt+Ctrl+A</source>
    <comment>Edit|Deselect all</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="406" />
-   <source>Deselect all binary data</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="407" />
+   <source>Deselect all binary data</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="408" />
    <source>&lt;b&gt;Deselect All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Deselect all all binary data.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="415" />
-   <source>Save Selection Readable</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="416" />
+   <source>Save Selection Readable</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="417" />
    <source>Save Selection Readable...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="419" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="420" />
    <source>Save the binary data of the current selection to a file in a readable format</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="421" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="422" />
    <source>&lt;b&gt;Save Selection Readable...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the binary data of the current selection to a file in a readable format.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="433" />
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="432" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="431" />
    <source>Set Read Only</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="434" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="435" />
    <source>Change the edit mode to read only</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="436" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="437" />
    <source>&lt;b&gt;Set Read Only&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This changes the edit mode to read only (i.e. to view mode).&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="447" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="448" />
    <source>Search</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="449" />
-   <source>&amp;Search...</source>
-   <translation type="unfinished">V&amp;yhledat...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="450" />
+   <source>&amp;Search...</source>
+   <translation type="unfinished">V&amp;yhledat...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="451" />
    <source>Ctrl+F</source>
    <comment>Search|Search</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="453" />
-   <source>Search for data</source>
-   <translation type="unfinished">Hledat text</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="454" />
+   <source>Search for data</source>
+   <translation type="unfinished">Hledat text</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="455" />
    <source>&lt;b&gt;Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some data. A dialog is shown to enter the data to search for in various formats.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Hledat&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Hledat text v aktuálním editoru. Zobrazí se dialogové okno, do kterého se zadá hledaný text a další nastavení.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="463" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="464" />
    <source>Search next</source>
    <translation type="unfinished">Hledat text</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="465" />
-   <source>Search &amp;next</source>
-   <translation type="unfinished">Hledat &amp;další</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="466" />
+   <source>Search &amp;next</source>
+   <translation type="unfinished">Hledat &amp;další</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="467" />
    <source>F3</source>
    <comment>Search|Search next</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="469" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="470" />
    <source>Search next occurrence</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="471" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="472" />
    <source>&lt;b&gt;Search next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search the next occurrence of some data. The previously entered search data are reused.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="480" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="481" />
    <source>Search previous</source>
    <translation type="unfinished">Hledat předchozí</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="482" />
-   <source>Search &amp;previous</source>
-   <translation type="unfinished">Hledat &amp;předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="483" />
+   <source>Search &amp;previous</source>
+   <translation type="unfinished">Hledat &amp;předchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="484" />
    <source>Shift+F3</source>
    <comment>Search|Search previous</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="486" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="487" />
    <source>Search previous occurrence</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="488" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="489" />
    <source>&lt;b&gt;Search previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search the previous occurrence of some data. The previously entered search data are reused.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Hledat předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledá se předchozí výskyt hledaného textu v aktuálním editoru. Stále platí nastavení, která byla nastavena při zadání hledaného textu.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="498" />
-   <source>Replace</source>
-   <translation type="unfinished">Nahradit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="499" />
-   <source>&amp;Replace...</source>
-   <translation type="unfinished">Nah&amp;radit...</translation>
+   <source>Replace</source>
+   <translation type="unfinished">Nahradit</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="500" />
+   <source>&amp;Replace...</source>
+   <translation type="unfinished">Nah&amp;radit...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="501" />
    <source>Ctrl+R</source>
    <comment>Search|Replace</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="503" />
-   <source>Replace data</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="504" />
+   <source>Replace data</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="505" />
    <source>&lt;b&gt;Replace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some data and replace it. A dialog is shown to enter the data to search for and the replacement data in various formats.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="521" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="514" />
-   <source>Goto Offset</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="516" />
-   <source>&amp;Goto Offset...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="522" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="515" />
+   <source>Goto Offset</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="517" />
+   <source>&amp;Goto Offset...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="523" />
    <source>&lt;b&gt;Goto Offset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to a specific address. A dialog is shown to enter the movement data.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="552" />
-   <source>About</source>
-   <translation type="unfinished">O aplikaci</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="553" />
+   <source>About</source>
+   <translation type="unfinished">O aplikaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="554" />
    <source>&amp;About</source>
    <translation type="unfinished">O &amp;aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="555" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="556" />
    <source>Display information about this software</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit informace a tomto software</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="557" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="558" />
    <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="564" />
-   <source>About Qt</source>
-   <translation type="unfinished">O Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="565" />
+   <source>About Qt</source>
+   <translation type="unfinished">O Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="566" />
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation type="unfinished">O &amp;Qt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="568" />
-   <source>Display information about the Qt toolkit</source>
-   <translation type="unfinished">Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="569" />
+   <source>Display information about the Qt toolkit</source>
+   <translation type="unfinished">Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="570" />
    <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="577" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="578" />
    <source>What's This?</source>
    <translation type="unfinished">Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="579" />
-   <source>&amp;What's This?</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="580" />
+   <source>&amp;What's This?</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="581" />
    <source>Shift+F1</source>
    <comment>Help|What's This?'</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="582" />
-   <source>Context sensitive help</source>
-   <translation type="unfinished">Kontextově senzitivní nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="583" />
+   <source>Context sensitive help</source>
+   <translation type="unfinished">Kontextově senzitivní nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="584" />
    <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What's This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu "Co je to?" se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="599" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="600" />
    <source>Preferences</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="601" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="602" />
    <source>&amp;Preferences...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="603" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="604" />
    <source>Set the prefered configuration</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="605" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="606" />
    <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="648" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="620" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="649" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="621" />
    <source>Open a binary file for viewing</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="622" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="623" />
    <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a binary file for viewing (i.e. in read only mode). It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="628" />
-   <source>Open for Editing...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="629" />
+   <source>Open for Editing...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="630" />
    <source>Open for Editing</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="638" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="630" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="639" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="631" />
    <source>Open a binary file for editing</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="632" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="633" />
    <source>&lt;b&gt;Open for Editing&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a binary file for editing. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="640" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="641" />
    <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a binary file for editing. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="646" />
-   <source>Open Read Only...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="647" />
+   <source>Open Read Only...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="648" />
    <source>Open Read Only</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="650" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="651" />
    <source>&lt;b&gt;Open Read Only&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a binary file for viewing (i.e. in read only mode). It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="662" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="663" />
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="unfinished">S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="664" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="665" />
    <source>Open &amp;Recent Files</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít poslední soubo&amp;ry</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="685" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="686" />
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="709" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="710" />
    <source>Se&amp;ttings</source>
    <translation type="unfinished">Nas&amp;tavení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="715" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="716" />
    <source>&amp;Help</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="725" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="726" />
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="738" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="739" />
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="748" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="749" />
    <source>Find</source>
    <translation type="unfinished">Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="756" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="757" />
    <source>Settings</source>
    <translation type="unfinished">Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="761" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="762" />
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="775" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="776" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor address.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="784" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="785" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays some selection information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="793" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="794" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the size of the binary data.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="802" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="803" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the edit mode.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="811" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="812" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the read only mode.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="832" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="833" />
    <source>Address: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="852" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="853" />
    <source>Selection: {0} - {1} ({2} Bytes)</source>
    <comment>0: start, 1: end, 2: selection length</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="858" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="859" />
    <source>Selection: -</source>
    <comment>no selection available</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="868" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="869" />
    <source>ro</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="868" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="869" />
    <source>rw</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="887" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="888" />
    <source>Overwrite</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="887" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="888" />
    <source>Insert</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="906" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="907" />
    <source>Size: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="951" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="952" />
    <source>Open binary file in new window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1079" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1028" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="953" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1080" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1029" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="954" />
    <source>All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished">Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1200" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1185" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1123" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1110" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="996" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="989" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="972" />
-   <source>eric Hex Editor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="973" />
-   <source>The loaded file has unsaved changes.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="990" />
-   <source>The file '{0}' does not exist.</source>
-   <translation type="unfinished">Soubor '{0}' neexistuje.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="997" />
-   <source>Cannot read file '{0}:
-{1}.</source>
-   <translation type="unfinished">Nelze číst soubor '{0}:{1}.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1026" />
-   <source>Open binary file</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1087" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1077" />
-   <source>Save binary file</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1176" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1088" />
-   <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1201" />
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1186" />
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1124" />
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1111" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="997" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="990" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="973" />
+   <source>eric Hex Editor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="974" />
+   <source>The loaded file has unsaved changes.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="991" />
+   <source>The file '{0}' does not exist.</source>
+   <translation type="unfinished">Soubor '{0}' neexistuje.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="998" />
+   <source>Cannot read file '{0}:
+{1}.</source>
+   <translation type="unfinished">Nelze číst soubor '{0}:{1}.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1027" />
+   <source>Open binary file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1088" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1078" />
+   <source>Save binary file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1177" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1089" />
+   <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1202" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1187" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1125" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1112" />
    <source>Cannot write file '{0}:
 {1}.</source>
    <translation type="unfinished">Nelze zapsat do souboru '{0}:
 {1}.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1205" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1134" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1206" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1135" />
    <source>File saved</source>
    <translation type="unfinished">Soubor uložen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1175" />
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1159" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1176" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1160" />
    <source>Save to readable file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1161" />
-   <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
-   <translation type="unfinished">Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1162" />
+   <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
+   <translation type="unfinished">Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1163" />
    <source>Text Files (*.txt)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1241" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1242" />
    <source>Untitled</source>
    <translation type="unfinished">Beze jména</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1246" />
-   <source>{0}[*] - {1}</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1247" />
+   <source>{0}[*] - {1}</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1248" />
    <source>Hex Editor</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1304" />
-   <source>About eric Hex Editor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1305" />
+   <source>About eric Hex Editor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1306" />
    <source>The eric Hex Editor is a simple editor component to edit binary files.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1449" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="1450" />
    <source>&amp;Clear</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
@@ -46850,7 +46850,7 @@
    <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="470" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="469" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="415" />
    <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
    <translation type="unfinished">Python soubory (*.py *.py3)</translation>
@@ -47103,7 +47103,7 @@
    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="472" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="471" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585" />
    <source>Python3 Files (*.py)</source>
    <translation>Python3 soubory (*.py)</translation>
@@ -55211,18 +55211,18 @@
  <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1635" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1634" />
    <source>Export Preferences</source>
    <translation>Předvolby exportu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1665" />
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1637" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1662" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1636" />
    <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1663" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1660" />
    <source>Import Preferences</source>
    <translation>Předvolby importu</translation>
   </message>
@@ -64341,7 +64341,7 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpDocumentationSettingsWidget.py" line="123" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpDocumentationSettingsWidget.py" line="121" />
    <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpDocumentationSettingsWidget.py" line="82" />
    <source>Add Documentation</source>
    <translation type="unfinished">Přidat dokumentaci</translation>
@@ -64352,7 +64352,7 @@
    <translation type="unfinished">Qt komprimované soubory s nápovqdou (*.qch)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpDocumentationSettingsWidget.py" line="124" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/QtHelpDocumentationSettingsWidget.py" line="122" />
    <source>The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -69274,67 +69274,67 @@
  <context>
   <name>SiteInfoWidget</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="45" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="46" />
    <source>&lt;b&gt;Site {0}&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="65" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="66" />
    <source>Your connection to this site &lt;b&gt;may not be secure&lt;/b&gt;.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="71" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="72" />
    <source>Your connection to this site is &lt;b&gt;secure&lt;/b&gt;.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="76" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="77" />
    <source>Your connection to this site is &lt;b&gt;not secure&lt;/b&gt;.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="91" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="92" />
    <source>This is your &lt;b&gt;{0}.&lt;/b&gt; visit of this site.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="97" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="98" />
    <source>You have &lt;b&gt;never&lt;/b&gt; visited this site before.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="105" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="106" />
    <source>first</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="107" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="108" />
    <source>second</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="109" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="110" />
    <source>third</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="111" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="112" />
    <source>This is your &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; visit of this site.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="132" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="133" />
    <source>Register as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; links handler.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="138" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="139" />
    <source>Register</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="156" />
+   <location filename="../WebBrowser/SiteInfo/SiteInfoWidget.py" line="157" />
    <source>More...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -70420,17 +70420,32 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Network/SslErrorExceptionsDialog.py" line="87" />
+   <location filename="../WebBrowser/Network/SslErrorExceptionsDialog.py" line="80" />
+   <source>The certificate is known to be used for interception by an entity other than the device owner.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Network/SslErrorExceptionsDialog.py" line="83" />
+   <source>The connection uses an obsolete version of SSL/TLS.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Network/SslErrorExceptionsDialog.py" line="85" />
+   <source>The certificate is a legacy Symantec one that's no longer valid.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Network/SslErrorExceptionsDialog.py" line="96" />
    <source>No error description available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Network/SslErrorExceptionsDialog.py" line="119" />
+   <location filename="../WebBrowser/Network/SslErrorExceptionsDialog.py" line="128" />
    <source>Remove Selected</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Network/SslErrorExceptionsDialog.py" line="124" />
+   <location filename="../WebBrowser/Network/SslErrorExceptionsDialog.py" line="133" />
    <source>Remove All</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -82375,13 +82390,13 @@
  <context>
   <name>UrlBar</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/UrlBar.py" line="47" />
    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/UrlBar.py" line="46" />
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/UrlBar.py" line="45" />
    <source>Enter the URL here.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/UrlBar.py" line="461" />
+   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/UrlBar.py" line="448" />
    <source>Unknown</source>
    <translation type="unfinished">Neznámý</translation>
   </message>
@@ -84940,27 +84955,33 @@
    <translation>&lt;h3&gt;Dostupné verze&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7346" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7358" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7347" />
    <source>First time usage</source>
    <translation>Spuštěno poprvé</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7347" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7348" />
+   <source>eric7 has not been configured yet but an eric6 configuration was found. Shall this be imported?</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7359" />
    <source>eric has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7365" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7379" />
    <source>Select Workspace Directory</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7542" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7556" />
    <source>Unsaved Data Detected</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7543" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7557" />
    <source>Some editors contain unsaved data. Shall these be saved?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -85191,157 +85212,177 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="16" />
-   <source>Type</source>
+   <source>Boolean</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="17" />
-   <source>Boolean</source>
+   <source>Integer</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="18" />
-   <source>Integer</source>
+   <source>Float</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="19" />
-   <source>Long Integer</source>
+   <source>Complex</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="20" />
-   <source>Float</source>
+   <source>String</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="21" />
-   <source>Complex</source>
+   <source>Tuple</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="22" />
-   <source>String</source>
+   <source>List/Array</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="23" />
-   <source>Tuple</source>
+   <source>Dictionary/Hash/Map</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="24" />
-   <source>List/Array</source>
+   <source>Dictionary Proxy</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="25" />
-   <source>Dictionary/Hash/Map</source>
-   <translation />
+   <source>Set</source>
+   <translation>Množina</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="26" />
-   <source>Dictionary Proxy</source>
-   <translation />
+   <source>Frozen Set</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="27" />
-   <source>Set</source>
-   <translation>Množina</translation>
+   <source>File</source>
+   <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="28" />
-   <source>Frozen Set</source>
+   <source>Range</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="29" />
-   <source>File</source>
-   <translation>Soubor</translation>
+   <source>Slice</source>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="30" />
-   <source>X Range</source>
+   <source>Buffer</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="31" />
-   <source>Slice</source>
-   <translation />
+   <source>Class</source>
+   <translation>Třída</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="32" />
-   <source>Buffer</source>
-   <translation />
+   <source>Class Instance</source>
+   <translation>Interface třídy</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="33" />
-   <source>Class</source>
-   <translation>Třída</translation>
+   <source>Class Method</source>
+   <translation>Metoda třídy</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="34" />
-   <source>Class Instance</source>
-   <translation>Interface třídy</translation>
+   <source>Class Property</source>
+   <translation>Property třídy</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="35" />
-   <source>Class Method</source>
-   <translation>Metoda třídy</translation>
+   <source>Generator</source>
+   <translation>Generátor</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="36" />
-   <source>Class Property</source>
-   <translation>Property třídy</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/Config.py" line="37" />
-   <source>Generator</source>
-   <translation>Generátor</translation>
+   <source>Function</source>
+   <translation>Funkce</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="38" />
-   <source>Function</source>
-   <translation>Funkce</translation>
+   <source>Builtin Function</source>
+   <translation>Builtin funkce</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/Config.py" line="39" />
+   <source>Code</source>
+   <translation>Kód</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="40" />
-   <source>Builtin Function</source>
-   <translation>Builtin funkce</translation>
+   <source>Module</source>
+   <translation>Modul</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="41" />
-   <source>Code</source>
-   <translation>Kód</translation>
+   <source>Ellipsis</source>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="42" />
-   <source>Module</source>
-   <translation>Modul</translation>
+   <source>Traceback</source>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="43" />
-   <source>Ellipsis</source>
+   <source>Frame</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="44" />
-   <source>Traceback</source>
-   <translation />
+   <source>Bytes</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="45" />
-   <source>Frame</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/Config.py" line="46" />
-   <source>Bytes</source>
+   <source>Special Attributes</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Debugger/Config.py" line="47" />
-   <source>Special Attributes</source>
+   <source>Dict. Items View</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/Config.py" line="48" />
+   <source>Dict. Keys View</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/Config.py" line="49" />
+   <source>Dict. Values View</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/Config.py" line="50" />
+   <source>Asynchronous Generator</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/Config.py" line="52" />
+   <source>Coroutine</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/Config.py" line="53" />
+   <source>Mapping Proxy</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
@@ -85375,7 +85416,7 @@
  <context>
   <name>VariableItem</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="238" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="162" />
    <source>&lt;double click to show value&gt;</source>
    <translation>&lt;dvojitý klik pro zobrazení hodnoty&gt;</translation>
   </message>
@@ -85454,22 +85495,22 @@
  <context>
   <name>VariablesModel</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="298" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="222" />
    <source>Globals</source>
    <translation type="unfinished">Globální</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="298" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="222" />
    <source>Locals</source>
    <translation type="unfinished">Lokální</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="299" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="223" />
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="300" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="224" />
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Hodnota</translation>
   </message>
@@ -85477,70 +85518,70 @@
  <context>
   <name>VariablesViewer</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="49" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="38" />
    <source>{0} items</source>
    <translation>{0} položek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="50" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="39" />
    <source>unsized</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="897" />
    <source>Global Variables</source>
    <translation>Globální proměnné</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="976" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="898" />
    <source>&lt;b&gt;The Global Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the global variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč globálních proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazuje globální proměnné debugovénho programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="982" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="904" />
    <source>Local Variables</source>
    <translation>Lokální proměnné</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="983" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="905" />
    <source>&lt;b&gt;The Local Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the local variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč lokálních proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazuje lokální proměnné debugovénho programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1100" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1022" />
    <source>Show Details...</source>
    <translation>Zobrazit detaily...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1102" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1024" />
    <source>Expand</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1103" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1025" />
    <source>Collapse</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1104" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1026" />
    <source>Collapse All</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1113" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1106" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1035" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1028" />
    <source>Refresh</source>
    <translation type="unfinished">Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1115" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1108" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1037" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1030" />
    <source>Configure...</source>
    <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1116" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1109" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1038" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1031" />
    <source>Variables Type Filter...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -86251,7 +86292,7 @@
  <context>
   <name>ViewManager</name>
   <message>
-   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="517" />
+   <location filename="../HexEdit/HexEditMainWindow.py" line="518" />
    <source>Ctrl+G</source>
    <comment>Search|Goto Offset</comment>
    <translation type="unfinished" />
@@ -91246,59 +91287,52 @@
  <context>
   <name>VirusTotalAPI</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="95" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="96" />
    <source>Request limit has been reached.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="96" />
-   <source>Requested item is not present.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="97" />
+   <source>Requested item is not present.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="98" />
    <source>Requested item is still queued.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="317" />
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="311" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="321" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="315" />
    <source>VirusTotal IP Address Report</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="312" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="316" />
    <source>VirusTotal does not have any information for the given IP address.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="318" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="322" />
    <source>The submitted IP address is invalid.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="379" />
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="373" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="383" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="377" />
    <source>VirusTotal Domain Report</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="374" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="378" />
    <source>VirusTotal does not have any information for the given domain.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="380" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="384" />
    <source>The submitted domain address is invalid.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="402" />
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="398" />
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalApi.py" line="394" />
-   <source>not available</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
  </context>
  <context>
   <name>VirusTotalDomainReportDialog</name>
@@ -91314,7 +91348,27 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalDomainReportDialog.ui" line="0" />
-   <source>Whois</source>
+   <source>Valkyrie Verdict:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalDomainReportDialog.ui" line="0" />
+   <source>alphaMountain:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalDomainReportDialog.ui" line="0" />
+   <source>Adult Content:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalDomainReportDialog.ui" line="0" />
+   <source>Safety Score:</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalDomainReportDialog.ui" line="0" />
+   <source>Verdict:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
@@ -91358,12 +91412,12 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalDomainReportDialog.py" line="51" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalDomainReportDialog.py" line="50" />
    <source>&lt;b&gt;Report for domain {0}&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalDomainReportDialog.py" line="71" />
+   <location filename="../WebBrowser/VirusTotal/VirusTotalDomainReportDialog.py" line="68" />
    <source>{0}/{1}</source>
    <comment>positives / total</comment>
    <translation type="unfinished" />
@@ -92098,22 +92152,22 @@
  <context>
   <name>WebBrowserPage</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="187" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="202" />
    <source>Suspicuous URL detected</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="188" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="203" />
    <source>&lt;p&gt;The URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was found in the Safe Browsing database.&lt;/p&gt;{1}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="700" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="715" />
    <source>SSL Info</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="701" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserPage.py" line="716" />
    <source>This site does not contain SSL information.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -92219,6 +92273,26 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to enable support for accelerated 2D canvas using OpenGL</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="0" />
+   <source>Enable Accelerated 2D Canvas</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to load web site icons automatically</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="0" />
+   <source>Load Icons automatically</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserPage.ui" line="0" />
    <source>Select, to inhibit playback of media content until the user interacts with the page</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -93122,304 +93196,304 @@
  <context>
   <name>WebBrowserView</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="295" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="283" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="272" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="261" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="294" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="282" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="271" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="260" />
    <source>eric Web Browser</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="262" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="261" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{}&lt;/b&gt; neexistuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="296" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="273" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="295" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="272" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Nelze spustit prohlížeč se souborem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="284" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="283" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Nelze spustit aplikaci pro URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="530" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="529" />
    <source>Match {0} of {1}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="573" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="572" />
    <source>Inspect Element...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="603" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="602" />
    <source>No suggestions</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="659" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="658" />
    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="665" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="664" />
    <source>Open Link in New Window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="671" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="670" />
    <source>Open Link in New Private Window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="678" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="677" />
    <source>Save Lin&amp;k</source>
    <translation type="unfinished">Uložit lin&amp;k</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="681" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="680" />
    <source>Bookmark this Link</source>
    <translation type="unfinished">Záložka na tento link</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="688" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="687" />
    <source>Copy Link to Clipboard</source>
    <translation type="unfinished">Kopírovat link do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="694" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="693" />
    <source>Send Link</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="704" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="703" />
    <source>Scan Link with VirusTotal</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="723" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="722" />
    <source>Open Image in New Tab</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít obrázek v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="730" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="729" />
    <source>Save Image</source>
    <translation type="unfinished">Uložit obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="732" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="731" />
    <source>Copy Image to Clipboard</source>
    <translation type="unfinished">Kopíroavt obrázek do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="735" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="734" />
    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
    <translation type="unfinished">Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="741" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="740" />
    <source>Send Image Link</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="763" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="753" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="762" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="752" />
    <source>Search image in {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="758" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="757" />
    <source>Search image with...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="772" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="771" />
    <source>Block Image</source>
    <translation type="unfinished">Blokovat obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="782" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="781" />
    <source>Scan Image with VirusTotal</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="802" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="801" />
    <source>Play</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="806" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="805" />
    <source>Pause</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="810" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="809" />
    <source>Unmute</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="814" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="813" />
    <source>Mute</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="818" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="817" />
    <source>Copy Media Address to Clipboard</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="824" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="823" />
    <source>Send Media Address</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="830" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="829" />
    <source>Save Media</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="848" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="847" />
    <source>Send Text</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="855" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="854" />
    <source>Search with '{0}'</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="862" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="861" />
    <source>Search with...</source>
    <translation type="unfinished">Hledat s...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1011" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="886" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1010" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="885" />
    <source>Google Translate</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="895" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="894" />
    <source>Dictionary</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="903" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="902" />
    <source>Go to web address</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="930" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="929" />
    <source>Add New Page</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="933" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="932" />
    <source>Configure Speed Dial</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="937" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="936" />
    <source>Reload All Dials</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="940" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="939" />
    <source>Reset to Default Dials</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="945" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="944" />
    <source>Bookmark this Page</source>
    <translation type="unfinished">Záložka na tuto stranu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="948" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="947" />
    <source>Copy Page Link</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="954" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="953" />
    <source>Send Page Link</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="961" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="960" />
    <source>User Agent</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="990" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="989" />
    <source>Validate Page</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1051" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1050" />
    <source>Add to web search toolbar</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1728" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1727" />
    <source>Empty Page</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1784" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1782" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1783" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1781" />
    <source>Render Process terminated abnormally</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1790" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1789" />
    <source>The render process crashed while loading this page.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1797" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1796" />
    <source>The render process was killed.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1799" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1798" />
    <source>The render process terminated while loading this page.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1804" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1803" />
    <source>Try reloading the page or closing some tabs to make more memory available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1924" />
+   <source>Web Archive (*.mhtml *.mht)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1925" />
-   <source>Web Archive (*.mhtml *.mht)</source>
+   <source>HTML File (*.html *.htm)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1926" />
-   <source>HTML File (*.html *.htm)</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1927" />
    <source>HTML File with all resources (*.html *.htm)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1952" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="1951" />
    <source>Save Web Page</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="2301" />
+   <source>Quota Request</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="2302" />
-   <source>Quota Request</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="2303" />
    <source>&lt;p&gt; Allow the website at &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; to use &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; of persistent storage?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -93541,2090 +93615,2094 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3576" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2567" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2554" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3647" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2577" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2563" />
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="151" />
    <source>eric Web Browser</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="259" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="261" />
    <source>Contents</source>
    <translation type="unfinished">Obsah</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1477" />
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1476" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="267" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1475" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="269" />
    <source>Index</source>
    <translation type="unfinished">Index</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1490" />
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1489" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="283" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1488" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="284" />
    <source>Search</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1753" />
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1752" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="293" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1751" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="294" />
    <source>JavaScript Console</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="669" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="668" />
    <source>New Tab</source>
    <translation type="unfinished">Nový Tab</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="670" />
+   <source>&amp;New Tab</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Nový tab</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="671" />
-   <source>&amp;New Tab</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Nový tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="672" />
    <source>Ctrl+T</source>
    <comment>File|New Tab</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="673" />
+   <source>Open a new web browser tab</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="674" />
-   <source>Open a new web browser tab</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="675" />
    <source>&lt;b&gt;New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new web browser tab.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="683" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="682" />
    <source>New Window</source>
    <translation type="unfinished">Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="684" />
+   <source>New &amp;Window</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Nové okno</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="685" />
-   <source>New &amp;Window</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Nové okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="686" />
    <source>Ctrl+N</source>
    <comment>File|New Window</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="687" />
+   <source>Open a new web browser window</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="688" />
-   <source>Open a new web browser window</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="689" />
    <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new web browser window in the current privacy mode.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2480" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="698" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2485" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="697" />
    <source>New Private Window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="699" />
+   <source>New &amp;Private Window</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="700" />
-   <source>New &amp;Private Window</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="701" />
    <source>Ctrl+Shift+P</source>
    <comment>File|New Private Window</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="703" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="702" />
    <source>Open a new private web browser window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="705" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="704" />
    <source>&lt;b&gt;New Private Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new private web browser window by starting a new web browser instance in private mode.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2513" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2493" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="714" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2520" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2499" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="713" />
    <source>Open File</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="715" />
+   <source>&amp;Open File</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Otevřít soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="716" />
-   <source>&amp;Open File</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Otevřít soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="717" />
    <source>Ctrl+O</source>
    <comment>File|Open</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="718" />
+   <source>Open a file for display</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="719" />
-   <source>Open a file for display</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="720" />
    <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new file for display. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="729" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="728" />
    <source>Open File in New Tab</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít soubor v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="730" />
+   <source>Open File in New &amp;Tab</source>
+   <translation type="unfinished">Otevřít soubor do nového &amp;tabu</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="731" />
-   <source>Open File in New &amp;Tab</source>
-   <translation type="unfinished">Otevřít soubor do nového &amp;tabu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="732" />
    <source>Shift+Ctrl+O</source>
    <comment>File|Open in new tab</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="734" />
+   <source>Open a file for display in a new tab</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="735" />
-   <source>Open a file for display in a new tab</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="736" />
    <source>&lt;b&gt;Open File in New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new file for display in a new tab. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="746" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="745" />
    <source>Save As</source>
    <translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="747" />
+   <source>&amp;Save As...</source>
+   <translation type="unfinished">Uložit j&amp;ako...</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="748" />
-   <source>&amp;Save As...</source>
-   <translation type="unfinished">Uložit j&amp;ako...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="749" />
    <source>Shift+Ctrl+S</source>
    <comment>File|Save As</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="751" />
+   <source>Save the current page to disk</source>
+   <translation type="unfinished">Uložit aktuální stranu na disk</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="752" />
-   <source>Save the current page to disk</source>
-   <translation type="unfinished">Uložit aktuální stranu na disk</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="753" />
    <source>&lt;b&gt;Save As...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current page to disk.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Uložit jako...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit aktuální stranu na disk.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="763" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="762" />
    <source>Save Page Screen</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="765" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="764" />
    <source>Save Page Screen...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="768" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="767" />
    <source>Save the visible part of the current page as a screen shot</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="770" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="769" />
    <source>&lt;b&gt;Save Page Screen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the visible part of the current page as a screen shot.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="780" />
+   <source>Import Bookmarks</source>
+   <translation type="unfinished">Importovat záložky</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="781" />
-   <source>Import Bookmarks</source>
-   <translation type="unfinished">Importovat záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="782" />
    <source>&amp;Import Bookmarks...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Importovat záložky...</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="784" />
+   <source>Import bookmarks from other browsers</source>
+   <translation type="unfinished">Import záložek z jiných prohlížečů</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="785" />
-   <source>Import bookmarks from other browsers</source>
-   <translation type="unfinished">Import záložek z jiných prohlížečů</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="786" />
    <source>&lt;b&gt;Import Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import bookmarks from other browsers.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Import záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import záložek z jiných prohlížečů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="794" />
+   <source>Export Bookmarks</source>
+   <translation type="unfinished">Export záložek</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="795" />
-   <source>Export Bookmarks</source>
-   <translation type="unfinished">Export záložek</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="796" />
    <source>&amp;Export Bookmarks...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Exportovat záložky...</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="798" />
+   <source>Export the bookmarks into a file</source>
+   <translation type="unfinished">Export záložek do souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="799" />
-   <source>Export the bookmarks into a file</source>
-   <translation type="unfinished">Export záložek do souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="800" />
    <source>&lt;b&gt;Export Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the bookmarks into a file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Export záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export záložek do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2130" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="809" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2129" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="808" />
    <source>Print</source>
    <translation type="unfinished">Tisk</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="810" />
+   <source>&amp;Print</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Tisk</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="811" />
-   <source>&amp;Print</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Tisk</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="812" />
    <source>Ctrl+P</source>
    <comment>File|Print</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="813" />
+   <source>Print the displayed help</source>
+   <translation type="unfinished">Tisknout zobrazenou nápovědu</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="814" />
-   <source>Print the displayed help</source>
-   <translation type="unfinished">Tisknout zobrazenou nápovědu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="815" />
    <source>&lt;b&gt;Print&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Tisk&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout zobrazenou nápovědu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="825" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="823" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="824" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="822" />
    <source>Print as PDF</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="827" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="826" />
    <source>Print the displayed help as PDF</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="829" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="828" />
    <source>&lt;b&gt;Print as PDF&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text as a PDF file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="840" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="838" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="839" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="837" />
    <source>Print Preview</source>
    <translation type="unfinished">Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="842" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="841" />
    <source>Print preview of the displayed help</source>
    <translation type="unfinished">Posun na hlavní stranu nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="844" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="843" />
    <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vytisknout náhled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout náhled zobrazeného textu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="855" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="853" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="854" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="852" />
    <source>Send Page Link</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="857" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="856" />
    <source>Send the link of the current page via email</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="859" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="858" />
    <source>&lt;b&gt;Send Page Link&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Send the link of the current page via email.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="867" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="866" />
    <source>Close</source>
    <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="868" />
+   <source>&amp;Close</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="869" />
-   <source>&amp;Close</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="870" />
    <source>Ctrl+W</source>
    <comment>File|Close</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="872" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="871" />
    <source>Close the current help window</source>
    <translation type="unfinished">Zavřít aktuální okno nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="874" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="873" />
    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes the current web browser window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="881" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít vše</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="882" />
-   <source>Close All</source>
-   <translation type="unfinished">Zavřít vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="883" />
    <source>Close &amp;All</source>
    <translation type="unfinished">Z&amp;avřít vše</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="884" />
+   <source>Close all help windows</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít všechna okna s nápovědou</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="885" />
-   <source>Close all help windows</source>
-   <translation type="unfinished">Zavřít všechna okna s nápovědou</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="886" />
    <source>&lt;b&gt;Close All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes all web browser windows except the first one.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="895" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="894" />
    <source>Quit</source>
    <translation type="unfinished">Konec</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2863" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="897" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2883" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="896" />
    <source>&amp;Quit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="898" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="897" />
    <source>Ctrl+Q</source>
    <comment>File|Quit</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="899" />
+   <source>Quit the eric Web Browser</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="900" />
-   <source>Quit the eric Web Browser</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="901" />
    <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the eric Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="909" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="908" />
    <source>Backward</source>
    <translation type="unfinished">Nazpět</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="910" />
+   <source>&amp;Backward</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Nazpět</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="911" />
-   <source>&amp;Backward</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Nazpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="912" />
    <source>Alt+Left</source>
    <comment>Go|Backward</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="913" />
+   <source>Move one screen backward</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="914" />
-   <source>Move one screen backward</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="915" />
    <source>&lt;b&gt;Backward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one screen backward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="924" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="923" />
    <source>Forward</source>
    <translation type="unfinished">Dopředu</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="925" />
+   <source>&amp;Forward</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="926" />
-   <source>&amp;Forward</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Dopředu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="927" />
    <source>Alt+Right</source>
    <comment>Go|Forward</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="929" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="928" />
    <source>Move one screen forward</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="931" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="930" />
    <source>&lt;b&gt;Forward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one screen forward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="940" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="939" />
    <source>Home</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="941" />
+   <source>&amp;Home</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Hlavní strana</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="942" />
-   <source>&amp;Home</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Hlavní strana</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="943" />
    <source>Ctrl+Home</source>
    <comment>Go|Home</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="945" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="944" />
    <source>Move to the initial screen</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="947" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="946" />
    <source>&lt;b&gt;Home&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves to the initial screen.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="955" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="954" />
    <source>Reload</source>
    <translation type="unfinished">Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="956" />
+   <source>&amp;Reload</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="957" />
-   <source>&amp;Reload</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Obnovit</translation>
+   <source>Ctrl+R</source>
+   <comment>Go|Reload</comment>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="958" />
-   <source>Ctrl+R</source>
-   <comment>Go|Reload</comment>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="959" />
    <source>F5</source>
    <comment>Go|Reload</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="961" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="960" />
    <source>Reload the current screen</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="963" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="962" />
    <source>&lt;b&gt;Reload&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reloads the current screen.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="971" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="970" />
    <source>Stop</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="972" />
+   <source>&amp;Stop</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="973" />
-   <source>&amp;Stop</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="974" />
    <source>Ctrl+.</source>
    <comment>Go|Stop</comment>
    <translation type="unfinished">Ctrl+.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="975" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="974" />
    <source>Esc</source>
    <comment>Go|Stop</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="976" />
+   <source>Stop loading</source>
+   <translation type="unfinished">Zastavit načítání</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="977" />
-   <source>Stop loading</source>
-   <translation type="unfinished">Zastavit načítání</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="978" />
    <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stops loading of the current tab.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Zastavit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastavit načítání aktuálního tabu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="986" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="985" />
    <source>Copy</source>
    <translation type="unfinished">Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="987" />
+   <source>&amp;Copy</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="988" />
-   <source>&amp;Copy</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="989" />
    <source>Ctrl+C</source>
    <comment>Edit|Copy</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="990" />
+   <source>Copy the selected text</source>
+   <translation type="unfinished">Kopírovat vybraný text</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="991" />
-   <source>Copy the selected text</source>
-   <translation type="unfinished">Kopírovat vybraný text</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="992" />
    <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopírovat vybraný text do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1000" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="999" />
    <source>Cut</source>
    <translation type="unfinished">Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1001" />
+   <source>Cu&amp;t</source>
+   <translation type="unfinished">Vyjmou&amp;t</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1002" />
-   <source>Cu&amp;t</source>
-   <translation type="unfinished">Vyjmou&amp;t</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1003" />
    <source>Ctrl+X</source>
    <comment>Edit|Cut</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1004" />
+   <source>Cut the selected text</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1005" />
-   <source>Cut the selected text</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1006" />
    <source>&lt;b&gt;Cut&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cut the selected text to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1014" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1013" />
    <source>Paste</source>
    <translation type="unfinished">Vložit</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1015" />
+   <source>&amp;Paste</source>
+   <translation type="unfinished">V&amp;ložit</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1016" />
-   <source>&amp;Paste</source>
-   <translation type="unfinished">V&amp;ložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1017" />
    <source>Ctrl+V</source>
    <comment>Edit|Paste</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1018" />
+   <source>Paste text from the clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1019" />
-   <source>Paste text from the clipboard</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1020" />
    <source>&lt;b&gt;Paste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Paste some text from the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1028" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1027" />
    <source>Undo</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1029" />
+   <source>&amp;Undo</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Vrátit</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1030" />
-   <source>&amp;Undo</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Vrátit</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1031" />
    <source>Ctrl+Z</source>
    <comment>Edit|Undo</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1032" />
+   <source>Undo the last edit action</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1033" />
-   <source>Undo the last edit action</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1034" />
    <source>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo the last edit action.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1042" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1041" />
    <source>Redo</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1043" />
+   <source>&amp;Redo</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Znovu použít</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1044" />
-   <source>&amp;Redo</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Znovu použít</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1045" />
    <source>Ctrl+Shift+Z</source>
    <comment>Edit|Redo</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1046" />
+   <source>Redo the last edit action</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1047" />
-   <source>Redo the last edit action</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1048" />
    <source>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Redo the last edit action.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1056" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1055" />
    <source>Select All</source>
    <translation type="unfinished">Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1057" />
+   <source>&amp;Select All</source>
+   <translation type="unfinished">Vybrat vš&amp;e</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1058" />
-   <source>&amp;Select All</source>
-   <translation type="unfinished">Vybrat vš&amp;e</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1059" />
    <source>Ctrl+A</source>
    <comment>Edit|Select All</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1060" />
+   <source>Select all text</source>
+   <translation type="unfinished">Vybrat všechen text</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1061" />
-   <source>Select all text</source>
-   <translation type="unfinished">Vybrat všechen text</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1062" />
    <source>&lt;b&gt;Select All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select all text of the current browser.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1070" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1069" />
+   <source>Unselect</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1071" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1070" />
-   <source>Unselect</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1072" />
    <source>Alt+Ctrl+A</source>
    <comment>Edit|Unselect</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1073" />
+   <source>Clear current selection</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1074" />
-   <source>Clear current selection</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1075" />
    <source>&lt;b&gt;Unselect&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear the selection of the current browser.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1083" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1082" />
    <source>Find...</source>
    <translation type="unfinished">Hledat...</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1084" />
+   <source>&amp;Find...</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Hledat...</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1085" />
-   <source>&amp;Find...</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Hledat...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1086" />
    <source>Ctrl+F</source>
    <comment>Edit|Find</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1087" />
+   <source>Find text in page</source>
+   <translation type="unfinished">Hledat text na stránce</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1088" />
-   <source>Find text in page</source>
-   <translation type="unfinished">Hledat text na stránce</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1089" />
    <source>&lt;b&gt;Find&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Hledat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledá se text na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1097" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1096" />
    <source>Find next</source>
    <translation type="unfinished">Najít další</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1098" />
+   <source>Find &amp;next</source>
+   <translation type="unfinished">Hledat &amp;následující</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1099" />
-   <source>Find &amp;next</source>
-   <translation type="unfinished">Hledat &amp;následující</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1100" />
    <source>F3</source>
    <comment>Edit|Find next</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1102" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1101" />
    <source>Find next occurrence of text in page</source>
    <translation type="unfinished">Hledat následující výskyt textu na straně</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1104" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1103" />
    <source>&lt;b&gt;Find next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the next occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Hledat následující&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá se následující výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1112" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1111" />
    <source>Find previous</source>
    <translation type="unfinished">Najít předchozí</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1113" />
+   <source>Find &amp;previous</source>
+   <translation type="unfinished">Hledat &amp;předchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1114" />
-   <source>Find &amp;previous</source>
-   <translation type="unfinished">Hledat &amp;předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1115" />
    <source>Shift+F3</source>
    <comment>Edit|Find previous</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1117" />
+   <source>Find previous occurrence of text in page</source>
+   <translation type="unfinished">Hledat předchozí výskyt textu na stránce</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1118" />
-   <source>Find previous occurrence of text in page</source>
-   <translation type="unfinished">Hledat předchozí výskyt textu na stránce</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1119" />
    <source>&lt;b&gt;Find previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the previous occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Hledat předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá předchozí výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1128" />
+   <source>Manage Bookmarks</source>
+   <translation type="unfinished">Správa záložek</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1129" />
-   <source>Manage Bookmarks</source>
-   <translation type="unfinished">Správa záložek</translation>
+   <source>&amp;Manage Bookmarks...</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Správa záložek...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1130" />
-   <source>&amp;Manage Bookmarks...</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Správa záložek...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1131" />
    <source>Ctrl+Shift+B</source>
    <comment>Help|Manage bookmarks</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1133" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1132" />
    <source>Open a dialog to manage the bookmarks.</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít dialog pro správu záložek.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1135" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1134" />
    <source>&lt;b&gt;Manage Bookmarks...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to manage the bookmarks.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Správa záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro správu záložek.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1144" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1143" />
    <source>Add Bookmark</source>
    <translation type="unfinished">Přidat záložku</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1145" />
+   <source>Add &amp;Bookmark...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1146" />
-   <source>Add &amp;Bookmark...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1147" />
    <source>Ctrl+D</source>
    <comment>Help|Add bookmark</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1150" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1149" />
    <source>Open a dialog to add a bookmark.</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít dialog pro přidání záložky.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1152" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1151" />
    <source>&lt;b&gt;Add Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add the current URL as a bookmark.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Přidat záložku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání aktuální URL jako záložky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1159" />
+   <source>Add Folder</source>
+   <translation type="unfinished">Přidat složku</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1160" />
-   <source>Add Folder</source>
-   <translation type="unfinished">Přidat složku</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1161" />
    <source>Add &amp;Folder...</source>
    <translation type="unfinished">Přidat s&amp;ložku...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1163" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1162" />
    <source>Open a dialog to add a new bookmarks folder.</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1165" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1164" />
    <source>&lt;b&gt;Add Folder...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Přidat složku...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1173" />
+   <source>Bookmark All Tabs</source>
+   <translation type="unfinished">Vytvořit záložky pro všechny taby</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1174" />
-   <source>Bookmark All Tabs</source>
-   <translation type="unfinished">Vytvořit záložky pro všechny taby</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1175" />
    <source>Bookmark All Tabs...</source>
    <translation type="unfinished">Vytvořit záložky pro všechny taby...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1177" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1176" />
    <source>Bookmark all open tabs.</source>
    <translation type="unfinished">Vytvořit záložky pro všechny otevřené taby.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1179" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1178" />
    <source>&lt;b&gt;Bookmark All Tabs...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder for all open tabs.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vytvořit záložky pro všechny taby...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek pro všechny otevřené taby.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1188" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1187" />
    <source>What's This?</source>
    <translation type="unfinished">Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1189" />
+   <source>&amp;What's This?</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1190" />
-   <source>&amp;What's This?</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1191" />
    <source>Shift+F1</source>
    <comment>Help|What's This?'</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1192" />
+   <source>Context sensitive help</source>
+   <translation type="unfinished">Kontextově senzitivní nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1193" />
-   <source>Context sensitive help</source>
-   <translation type="unfinished">Kontextově senzitivní nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1194" />
    <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What's This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu "Co je to?" se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1205" />
+   <source>About</source>
+   <translation type="unfinished">O aplikaci</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1206" />
-   <source>About</source>
-   <translation type="unfinished">O aplikaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1207" />
    <source>&amp;About</source>
    <translation type="unfinished">O &amp;aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1209" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1208" />
    <source>Display information about this software</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit informace a tomto software</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1211" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1210" />
    <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1218" />
+   <source>About Qt</source>
+   <translation type="unfinished">O Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1219" />
-   <source>About Qt</source>
-   <translation type="unfinished">O Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1220" />
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation type="unfinished">O &amp;Qt</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1222" />
+   <source>Display information about the Qt toolkit</source>
+   <translation type="unfinished">Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1223" />
-   <source>Display information about the Qt toolkit</source>
-   <translation type="unfinished">Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1224" />
    <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1232" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1231" />
    <source>Zoom in</source>
    <translation type="unfinished">Přiblížit</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1233" />
+   <source>Zoom &amp;in</source>
+   <translation type="unfinished">Př&amp;iblížit</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1234" />
-   <source>Zoom &amp;in</source>
-   <translation type="unfinished">Př&amp;iblížit</translation>
+   <source>Ctrl++</source>
+   <comment>View|Zoom in</comment>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1235" />
-   <source>Ctrl++</source>
-   <comment>View|Zoom in</comment>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1236" />
    <source>Zoom In</source>
    <comment>View|Zoom in</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1237" />
+   <source>Zoom in on the web page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1238" />
-   <source>Zoom in on the web page</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1239" />
    <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the web page. This makes the web page bigger.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1248" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1247" />
    <source>Zoom out</source>
    <translation type="unfinished">Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1249" />
+   <source>Zoom &amp;out</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Oddálit</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1250" />
-   <source>Zoom &amp;out</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Oddálit</translation>
+   <source>Ctrl+-</source>
+   <comment>View|Zoom out</comment>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1251" />
-   <source>Ctrl+-</source>
-   <comment>View|Zoom out</comment>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1252" />
    <source>Zoom Out</source>
    <comment>View|Zoom out</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1253" />
+   <source>Zoom out on the web page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1254" />
-   <source>Zoom out on the web page</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1255" />
    <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the web page. This makes the web page smaller.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1264" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1263" />
    <source>Zoom reset</source>
    <translation type="unfinished">Resetovat lupu</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1265" />
+   <source>Zoom &amp;reset</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Resetovat lupu</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1266" />
-   <source>Zoom &amp;reset</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Resetovat lupu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1267" />
    <source>Ctrl+0</source>
    <comment>View|Zoom reset</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1269" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1268" />
    <source>Reset the zoom of the web page</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1271" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1270" />
    <source>&lt;b&gt;Zoom reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset the zoom of the web page. This sets the zoom factor to 100%.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1280" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1279" />
+   <source>Show page source</source>
+   <translation type="unfinished">Zobrazit zdroj strany</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1281" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1280" />
-   <source>Show page source</source>
-   <translation type="unfinished">Zobrazit zdroj strany</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1282" />
    <source>Ctrl+U</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1284" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1283" />
    <source>Show the page source in an editor</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit zdroj strany v editoru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1286" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1285" />
    <source>&lt;b&gt;Show page source&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the page source in an editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Zobrazit zdroj strany&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit zdroj strany v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1295" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1294" />
    <source>Full Screen</source>
    <translation type="unfinished">Celá obrazovka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1297" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1296" />
    <source>&amp;Full Screen</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Celá obrazovka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1302" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1301" />
    <source>Meta+Ctrl+F</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1304" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1303" />
    <source>F11</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1310" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1309" />
+   <source>Show next tab</source>
+   <translation type="unfinished">Zobrazit následující tab</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1311" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1310" />
-   <source>Show next tab</source>
-   <translation type="unfinished">Zobrazit následující tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1312" />
    <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1319" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1318" />
+   <source>Show previous tab</source>
+   <translation type="unfinished">Zobrazit předchozí tab</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1320" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1319" />
-   <source>Show previous tab</source>
-   <translation type="unfinished">Zobrazit předchozí tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1321" />
    <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1328" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1327" />
+   <source>Switch between tabs</source>
+   <translation type="unfinished">Přepnout mezi taby</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1329" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1328" />
-   <source>Switch between tabs</source>
-   <translation type="unfinished">Přepnout mezi taby</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1330" />
    <source>Ctrl+1</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1337" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1336" />
    <source>Preferences</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1338" />
+   <source>&amp;Preferences...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1339" />
-   <source>&amp;Preferences...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1340" />
    <source>Set the prefered configuration</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1342" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1341" />
    <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1351" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1350" />
    <source>Languages</source>
    <translation type="unfinished">Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1353" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1352" />
    <source>&amp;Languages...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Jazyky...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1355" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1354" />
    <source>Configure the accepted languages for web pages</source>
    <translation type="unfinished">Nastavit polovené jazyky pro web strany</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1357" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1356" />
    <source>&lt;b&gt;Languages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the accepted languages for web pages.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Jazyky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit polovené jazyky pro web strany.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1366" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1365" />
    <source>Cookies</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1367" />
+   <source>C&amp;ookies...</source>
+   <translation type="unfinished">C&amp;ookies...</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1368" />
-   <source>C&amp;ookies...</source>
-   <translation type="unfinished">C&amp;ookies...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1369" />
    <source>Configure cookies handling</source>
    <translation type="unfinished">Nastavit ovládání cookies</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1371" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1370" />
    <source>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure cookies handling.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit ovládání cookies.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1380" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1379" />
    <source>Personal Information</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1382" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1381" />
    <source>Personal Information...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1385" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1384" />
    <source>Configure personal information for completing form fields</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1387" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1386" />
    <source>&lt;b&gt;Personal Information...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the personal information used for completing form fields.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1397" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1396" />
    <source>GreaseMonkey Scripts</source>
    <translation type="unfinished">Smazat &amp;soukromá data</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1399" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1398" />
    <source>GreaseMonkey Scripts...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1402" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1401" />
    <source>Configure the GreaseMonkey Scripts</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1404" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1403" />
    <source>&lt;b&gt;GreaseMonkey Scripts...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the available GreaseMonkey Scripts.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1414" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1413" />
    <source>Edit Message Filters</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1416" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1415" />
    <source>Edit Message Filters...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1418" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1417" />
    <source>Edit the message filters used to suppress unwanted messages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1420" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1419" />
    <source>&lt;b&gt;Edit Message Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the message filters used to suppress unwanted messages been shown in an error window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1431" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1430" />
    <source>Edit HTML5 Feature Permissions</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1433" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1432" />
    <source>Edit HTML5 Feature Permissions...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1435" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1434" />
    <source>Edit the remembered HTML5 feature permissions</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1437" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1436" />
    <source>&lt;b&gt;Edit HTML5 Feature Permissions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the remembered HTML5 feature permissions.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1450" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1448" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1449" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1447" />
    <source>Sync with Table of Contents</source>
    <translation type="unfinished">Sync obsahu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1452" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1451" />
    <source>Synchronizes the table of contents with current page</source>
    <translation type="unfinished">Synchronizuje obsah s aktuální stranou</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1454" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1453" />
    <source>&lt;b&gt;Sync with Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizes the table of contents with current page.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Sync obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizuje obsah s aktuální stranou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1464" />
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1463" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1462" />
    <source>Table of Contents</source>
    <translation type="unfinished">Obsah</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1466" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1465" />
    <source>Shows the table of contents window</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit okno s obsahem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1468" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1467" />
    <source>&lt;b&gt;Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the table of contents window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno s obsahem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1479" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1478" />
    <source>Shows the index window</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit index okna</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1481" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1480" />
    <source>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the index window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit index okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1492" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1491" />
    <source>Shows the search window</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit okno hledání</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1494" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1493" />
    <source>&lt;b&gt;Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the search window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Hledání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno hledání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1502" />
+   <source>Manage QtHelp Documents</source>
+   <translation type="unfinished">Uspořádat dokumenty QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1503" />
-   <source>Manage QtHelp Documents</source>
-   <translation type="unfinished">Uspořádat dokumenty QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1504" />
    <source>Manage QtHelp &amp;Documents</source>
    <translation type="unfinished">Uspořádat QtHelp &amp;dokumenty</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1506" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1505" />
    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1508" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1507" />
    <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Uspořádat dokumenty QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1517" />
+   <source>Reindex Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">Znovu indexovat dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1518" />
-   <source>Reindex Documentation</source>
-   <translation type="unfinished">Znovu indexovat dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1519" />
    <source>&amp;Reindex Documentation</source>
    <translation type="unfinished">Přeinde&amp;xovat dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1521" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1520" />
    <source>Reindexes the documentation set</source>
    <translation type="unfinished">Přeindexuje dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1523" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1522" />
    <source>&lt;b&gt;Reindex Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reindexes the documentation set.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Znovu indexovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přeindexuje dokumentaci.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1537" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1534" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1532" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1536" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1533" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1531" />
    <source>Clear private data</source>
    <translation type="unfinished">Smazat soukromá data</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1539" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1538" />
    <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like browsing history, search history or the favicons database.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Smazat soukromá data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soukromá data jako je historie prohlížení, vyhledávání a databáze favicon.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1548" />
+   <source>Clear icons database</source>
+   <translation type="unfinished">Vyčistit ikony databáze</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1549" />
-   <source>Clear icons database</source>
-   <translation type="unfinished">Vyčistit ikony databáze</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1550" />
    <source>Clear &amp;icons database</source>
    <translation type="unfinished">Smazat databázi &amp;ikon</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1553" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1552" />
    <source>Clear the database of favicons</source>
    <translation type="unfinished">Vyčistit databázi favicons</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1555" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1554" />
    <source>&lt;b&gt;Clear icons database&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the database of favicons of previously visited URLs.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vyčistit databázi favicons&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyčistit databázi favicons navštívených URL.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1566" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1564" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1565" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1563" />
    <source>Manage saved Favicons</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1569" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1568" />
    <source>Show a dialog to manage the saved favicons</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1571" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1570" />
    <source>&lt;b&gt;Manage saved Favicons&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to manage the saved favicons of previously visited URLs.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1579" />
+   <source>Configure Search Engines</source>
+   <translation type="unfinished">Konfigurovat vyhledávací enginy</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1580" />
-   <source>Configure Search Engines</source>
-   <translation type="unfinished">Konfigurovat vyhledávací enginy</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1581" />
    <source>Configure Search &amp;Engines...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1584" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1583" />
    <source>Configure the available search engines</source>
    <translation type="unfinished">Konfigurovat dostupné vyhledávací enginy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1586" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1585" />
    <source>&lt;b&gt;Configure Search Engines...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the available search engines.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Konfigurivat vyhledávací enginy...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci dostupných vyhledávacích enginů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1596" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1595" />
    <source>Manage Saved Passwords</source>
    <translation type="unfinished">Spravovat uložená hesla</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1598" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1597" />
    <source>Manage Saved Passwords...</source>
    <translation type="unfinished">Spravovat uložená hesla...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1601" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1600" />
    <source>Manage the saved passwords</source>
    <translation type="unfinished">Spravovat vaše uložená hesla</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1603" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1602" />
    <source>&lt;b&gt;Manage Saved Passwords...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved passwords.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Spravovat uložená hesla...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro spravování uložených hesel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1611" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1610" />
    <source>Ad Block</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1613" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1612" />
    <source>&amp;Ad Block...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Ad Block...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1616" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1615" />
    <source>Configure AdBlock subscriptions and rules</source>
    <translation type="unfinished">Konfigurovat AdBlock odebírání a pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1618" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1617" />
    <source>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure AdBlock subscriptions and rules.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci AdBlock odebírání a pravidel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1627" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1626" />
    <source>Manage SSL Certificate Errors</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1629" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1628" />
    <source>Manage SSL Certificate Errors...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1632" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1631" />
    <source>Manage the accepted SSL certificate Errors</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1634" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1633" />
    <source>&lt;b&gt;Manage SSL Certificate Errors...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the accepted SSL certificate errors.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1644" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1643" />
    <source>Manage Safe Browsing</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1646" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1645" />
    <source>Manage Safe Browsing...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1648" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1647" />
    <source>Configure Safe Browsing and manage local cache</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1650" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1649" />
    <source>&lt;b&gt;Manage Safe Browsing&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to configure Safe Browsing and to manage the local cache.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1661" />
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1660" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1659" />
    <source>Downloads</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1663" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1662" />
    <source>Shows the downloads window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1665" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1664" />
    <source>&lt;b&gt;Downloads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the downloads window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1674" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1673" />
    <source>RSS Feeds Dialog</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1675" />
+   <source>&amp;RSS Feeds Dialog...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1676" />
-   <source>&amp;RSS Feeds Dialog...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1677" />
    <source>Ctrl+Shift+F</source>
    <comment>Help|RSS Feeds Dialog</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1679" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1678" />
    <source>Open a dialog showing the configured RSS feeds.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1681" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1680" />
    <source>&lt;b&gt;RSS Feeds Dialog...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to show the configured RSS feeds. It can be used to mange the feeds and to show their contents.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1691" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1690" />
    <source>Siteinfo Dialog</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1692" />
+   <source>&amp;Siteinfo Dialog...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1693" />
-   <source>&amp;Siteinfo Dialog...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1694" />
    <source>Ctrl+Shift+I</source>
    <comment>Help|Siteinfo Dialog</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1696" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1695" />
    <source>Open a dialog showing some information about the current site.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1698" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1697" />
    <source>&lt;b&gt;Siteinfo Dialog...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog showing some information about the current site.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1706" />
+   <source>Manage User Agent Settings</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1707" />
-   <source>Manage User Agent Settings</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1708" />
    <source>Manage &amp;User Agent Settings</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1710" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1709" />
    <source>Shows a dialog to manage the User Agent settings</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1712" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1711" />
    <source>&lt;b&gt;Manage User Agent Settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the User Agent settings.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1721" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1720" />
    <source>Synchronize data</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1723" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1722" />
    <source>&amp;Synchronize Data...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1725" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1724" />
    <source>Shows a dialog to synchronize data via the network</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1727" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1726" />
    <source>&lt;b&gt;Synchronize Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to synchronize data via the network.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1737" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1736" />
    <source>Manage Saved Zoom Values</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1739" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1738" />
    <source>Manage Saved Zoom Values...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1742" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1741" />
    <source>Manage the saved zoom values</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1744" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1743" />
    <source>&lt;b&gt;Manage Saved Zoom Values...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved zoom values.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1755" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1754" />
    <source>Toggle the JavaScript console window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1757" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1756" />
    <source>&lt;b&gt;JavaScript Console&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This toggles the JavaScript console window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1767" />
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1766" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1765" />
    <source>Tab Manager</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1769" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1768" />
    <source>Shows the tab manager window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1771" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1770" />
    <source>&lt;b&gt;Tab Manager&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the tab manager window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1779" />
+   <source>Session Manager</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1780" />
-   <source>Session Manager</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1781" />
    <source>Session Manager...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1783" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1782" />
    <source>Shows the session manager window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1785" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1784" />
    <source>&lt;b&gt;Session Manager&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the session manager window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1796" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1794" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1795" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1793" />
    <source>Scan current site</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4619" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4610" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1806" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1804" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4728" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4719" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1805" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1803" />
    <source>IP Address Report</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4629" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1816" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1814" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4739" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1815" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1813" />
    <source>Domain Report</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1832" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1831" />
    <source>Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="unfinished">Klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1834" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1833" />
    <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
    <translation type="unfinished">Klávesové &amp;zkratky...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1837" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1836" />
    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
    <translation type="unfinished">Nastavení klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1839" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1838" />
    <source>&lt;b&gt;Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the keyboard shortcuts of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4998" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4980" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1848" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="5112" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="5094" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1847" />
    <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="unfinished">Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1850" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1849" />
    <source>&amp;Export Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Exportovat klávesové zkratky...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1852" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1851" />
    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
    <translation type="unfinished">Export klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1854" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1853" />
    <source>&lt;b&gt;Export Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Export klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportují se klávesové zkratky z aplikace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="5015" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1862" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="5130" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1861" />
    <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1864" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1863" />
    <source>&amp;Import Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Import klávesových zkratek...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1866" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1865" />
    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
    <translation type="unfinished">Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1868" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1867" />
    <source>&lt;b&gt;Import Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Import klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Do aplikace se importují klávesové zkratky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1875" />
+   <source>Protocol Handler Manager</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1876" />
-   <source>Protocol Handler Manager</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1877" />
    <source>Protocol Handler Manager...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1879" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1878" />
    <source>Shows the protocol handler manager window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1881" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1880" />
    <source>&lt;b&gt;Protocol Handler Manager&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the protocol handler manager window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1918" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1917" />
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="unfinished">S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2117" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1926" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2116" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1925" />
    <source>Sessions</source>
    <translation type="unfinished">Relace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1950" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1949" />
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2189" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1966" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2188" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1965" />
    <source>&amp;View</source>
    <translation type="unfinished">Poh&amp;led</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1978" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1977" />
    <source>Text Encoding</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1989" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="1988" />
    <source>H&amp;istory</source>
    <translation type="unfinished">H&amp;istorie</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2006" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2005" />
    <source>&amp;Bookmarks</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2022" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2021" />
    <source>&amp;Settings</source>
    <translation type="unfinished">Na&amp;stavení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2054" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2053" />
    <source>Global User Agent</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2220" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2066" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2219" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2065" />
    <source>&amp;Tools</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2227" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2073" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2226" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2072" />
    <source>&amp;VirusTotal</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2191" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2078" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2190" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2077" />
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2197" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2084" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2196" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2083" />
    <source>QtHelp</source>
    <translation type="unfinished">QtNápověda</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2089" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2088" />
    <source>&amp;Toolbars</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Toolbary</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2095" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2094" />
    <source>&amp;Help</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2124" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2123" />
    <source>Save</source>
    <translation type="unfinished">Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2144" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2143" />
    <source>Show All History...</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit celou historii...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2319" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2150" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2318" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2149" />
    <source>Settings</source>
    <translation type="unfinished">Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2244" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2243" />
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2269" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2268" />
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2282" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2281" />
    <source>View</source>
    <translation type="unfinished">Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2292" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2291" />
    <source>Find</source>
    <translation type="unfinished">Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2301" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2300" />
    <source>Filter</source>
    <translation type="unfinished">Filtr</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2311" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2310" />
    <source>Filtered by: </source>
    <translation type="unfinished">Filtrováno: </translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2331" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2330" />
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2340" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2339" />
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2347" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2346" />
    <source>VirusTotal</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2481" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2486" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start the process.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2485" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2490" />
    <source>OK</source>
    <translation type="unfinished">OK</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2515" />
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2495" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2522" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2501" />
    <source>HTML Files (*.html *.htm *.mhtml *.mht);;PDF Files (*.pdf);;CHM Files (*.chm);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2555" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2564" />
    <source>&lt;b&gt;eric Web Browser - {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;The eric Web Browser is a combined help file and HTML browser. It is part of the eric development toolset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;It is based on QtWebEngine {1} and Chrome {2}.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2675" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2694" />
    <source>Saved Tabs</source>
    <translation type="unfinished">Uložkt taby</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2855" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2875" />
    <source>Are you sure you want to close the web browser?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2856" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="2876" />
    <source>Are you sure you want to close the web browser?
 You have {0} windows with {1} tabs open.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3403" />
-   <source>Could not find an associated content.</source>
-   <translation type="unfinished">Asociovaný obsah nelze nalézt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3492" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3455" />
+   <source>Could not find any associated content.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3500" />
+   <source>Unfiltered</source>
+   <translation type="unfinished">Nefiltrováno</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3554" />
    <source>Updating search index</source>
    <translation type="unfinished">Aktualizovat index pro hledání</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3565" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3634" />
    <source>Looking for Documentation...</source>
    <translation type="unfinished">Vyhledat dokumentaci...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3594" />
-   <source>Unfiltered</source>
-   <translation type="unfinished">Nefiltrováno</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3613" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="3672" />
    <source>Help Engine</source>
    <translation type="unfinished">Engine nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4144" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4238" />
    <source>System</source>
    <translation type="unfinished">Systém</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4146" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4240" />
    <source>ISO</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4148" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4242" />
    <source>Unicode</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4150" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4244" />
    <source>Windows</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4152" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4246" />
    <source>IBM</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4154" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4248" />
    <source>Apple</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4156" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4250" />
    <source>Other</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4181" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4277" />
    <source>Menu Bar</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4186" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4282" />
    <source>Bookmarks</source>
    <translation type="unfinished">Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4191" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4287" />
    <source>Status Bar</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4205" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4301" />
    <source>&amp;Show all</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Zobrazit vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4207" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4303" />
    <source>&amp;Hide all</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Skrýt vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4584" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4688" />
    <source>VirusTotal Scan</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4585" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4689" />
    <source>&lt;p&gt;The VirusTotal scan could not be scheduled.&lt;p&gt;
 &lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4611" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4720" />
    <source>Enter a valid IPv4 address in dotted quad notation:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4620" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4729" />
    <source>The given IP address is not in dotted quad notation.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4630" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4740" />
    <source>Enter a valid domain name:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4982" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="5096" />
    <source>Keyboard Shortcuts File (*.ekj)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="4999" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="5113" />
    <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="5017" />
+   <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWindow.py" line="5132" />
    <source>Keyboard Shortcuts File (*.ekj);;XML Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <source>Could not find an associated content.</source>
+   <translation type="vanished">Asociovaný obsah nelze nalézt.</translation>
+  </message>
+  <message>
    <source>eric6 Web Browser</source>
    <translation type="vanished">eric5 web prohlížeč {6 ?}</translation>
   </message>
@@ -96039,12 +96117,12 @@
  <context>
   <name>eric7</name>
   <message>
-   <location filename="../eric7.py" line="386" />
+   <location filename="../eric7.py" line="392" />
    <source>Starting...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../eric7.py" line="392" />
+   <location filename="../eric7.py" line="398" />
    <source>Generating Main Window...</source>
    <translation type="unfinished">Generování hlavního okna...</translation>
   </message>
Binary file eric7/i18n/eric7_de.qm has changed
--- a/eric7/i18n/eric7_de.ts	Fri Sep 03 19:14:20 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_de.ts	Fri Sep 03 19:14:36 2021 +0200
@@ -1,14382 +1,14382 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.1" language="de">
-<context>
+<TS version="2.1" language="de_DE">
+ <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="23"/>
-    <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;{0} ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Python-Programmiersprache. Sie wurde unter Verwendung der PyQt-Python-Bindings für das Qt-GUI-Toolkit und unter Verwendung des QScintilla-Editor-Widgets erstellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitergehende Informationen erhalten Sie unter &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte senden Sie Fehlerberichte an &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Um eine neue Funktion anzufragen, senden Sie bitte eine E-Mail an &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} benutzt Fremdsoftware, deren Copyright bei den entsprechenden Copyrighthaltern liegt. Details können der Copyrightnotiz des entsprechenden Paketes entnommen werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
-    <source>About Eric</source>
-    <translation>Über Eric</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;About</source>
-    <translation>Ü&amp;ber</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
-    <source>A&amp;uthors</source>
-    <translation>&amp;Autoren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Thanks To</source>
-    <translation>&amp;Dank</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;License Agreement</source>
-    <translation>&amp;Lizenzvereinbarung</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="23" />
+   <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href="{1}"&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href="mailto:{2}"&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href="mailto:{3}"&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;{0} ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Python-Programmiersprache. Sie wurde unter Verwendung der PyQt-Python-Bindings für das Qt-GUI-Toolkit und unter Verwendung des QScintilla-Editor-Widgets erstellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitergehende Informationen erhalten Sie unter &lt;a href="{1}"&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte senden Sie Fehlerberichte an &lt;a href="mailto:{2}"&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Um eine neue Funktion anzufragen, senden Sie bitte eine E-Mail an &lt;a href="mailto:{3}"&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} benutzt Fremdsoftware, deren Copyright bei den entsprechenden Copyrighthaltern liegt. Details können der Copyrightnotiz des entsprechenden Paketes entnommen werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
+   <source>About Eric</source>
+   <translation>Über Eric</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;About</source>
+   <translation>Ü&amp;ber</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
+   <source>A&amp;uthors</source>
+   <translation>&amp;Autoren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Thanks To</source>
+   <translation>&amp;Dank</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;License Agreement</source>
+   <translation>&amp;Lizenzvereinbarung</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AboutPlugin</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="79"/>
-    <source>About {0}</source>
-    <translation>Über {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="81"/>
-    <source>&amp;About {0}</source>
-    <translation>&amp;Über {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="83"/>
-    <source>Display information about this software</source>
-    <translation>Zeigt Informationen zu diesem Programm an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="85"/>
-    <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Über {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über dieses Programm an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="94"/>
-    <source>About Qt</source>
-    <translation>Über Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="96"/>
-    <source>About &amp;Qt</source>
-    <translation>Über &amp;Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="98"/>
-    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
-    <translation>Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="99"/>
-    <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Über Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="79" />
+   <source>About {0}</source>
+   <translation>Über {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="81" />
+   <source>&amp;About {0}</source>
+   <translation>&amp;Über {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="83" />
+   <source>Display information about this software</source>
+   <translation>Zeigt Informationen zu diesem Programm an</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="85" />
+   <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Über {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über dieses Programm an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="94" />
+   <source>About Qt</source>
+   <translation>Über Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="96" />
+   <source>About &amp;Qt</source>
+   <translation>Über &amp;Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="98" />
+   <source>Display information about the Qt toolkit</source>
+   <translation>Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="99" />
+   <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Über Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>AdBlock Configuration</source>
-    <translation>AdBlock-Konfiguration</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enable AdBlock</source>
-    <translation>AdBlock aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter search term for subscriptions and rules</source>
-    <translation>Gib den Suchtext für Abonnements und Regeln ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Search...</source>
-    <translation>Suchen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Actions</source>
-    <translation>Aktionen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Default Update Period (days):</source>
-    <translation>Standardaktualisierungsperiode (Tage):</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the update period (1 to 14 days)</source>
-    <translation>Gib die Aktualisierungsperiode ein (1 bis 14 Tage)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Use only essential part of EasyList (for performance reasons)</source>
-    <translation>Nur den essentiellen Anteil der EasyList verwendet (Preformanzgründe)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="140"/>
-    <source>Add Rule</source>
-    <translation>Regel hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="143"/>
-    <source>Remove Rule</source>
-    <translation>Regel löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="147"/>
-    <source>Browse Subscriptions...</source>
-    <translation>Abonnements anschauen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="246"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="149"/>
-    <source>Remove Subscription</source>
-    <translation>Abonnement löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="154"/>
-    <source>Disable Subscription</source>
-    <translation>Abonnement deaktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="156"/>
-    <source>Enable Subscription</source>
-    <translation>Abonnement aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="160"/>
-    <source>Update Subscription</source>
-    <translation>Abonnement aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="163"/>
-    <source>Update All Subscriptions</source>
-    <translation>Alle Abonnements aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="166"/>
-    <source>Learn more about writing rules...</source>
-    <translation>Mehr über das Schreiben von Regeln lernen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="233"/>
-    <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; and all subscriptions requiring it?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; und alle abhängigen Abonnements wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="240"/>
-    <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>AdBlock Configuration</source>
+   <translation>AdBlock-Konfiguration</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enable AdBlock</source>
+   <translation>AdBlock aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter search term for subscriptions and rules</source>
+   <translation>Gib den Suchtext für Abonnements und Regeln ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Search...</source>
+   <translation>Suchen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Actions</source>
+   <translation>Aktionen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Default Update Period (days):</source>
+   <translation>Standardaktualisierungsperiode (Tage):</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the update period (1 to 14 days)</source>
+   <translation>Gib die Aktualisierungsperiode ein (1 bis 14 Tage)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
+   <source>Use only essential part of EasyList (for performance reasons)</source>
+   <translation>Nur den essentiellen Anteil der EasyList verwendet (Preformanzgründe)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="140" />
+   <source>Add Rule</source>
+   <translation>Regel hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="143" />
+   <source>Remove Rule</source>
+   <translation>Regel löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="147" />
+   <source>Browse Subscriptions...</source>
+   <translation>Abonnements anschauen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="246" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="149" />
+   <source>Remove Subscription</source>
+   <translation>Abonnement löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="154" />
+   <source>Disable Subscription</source>
+   <translation>Abonnement deaktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="156" />
+   <source>Enable Subscription</source>
+   <translation>Abonnement aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="160" />
+   <source>Update Subscription</source>
+   <translation>Abonnement aktualisieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="163" />
+   <source>Update All Subscriptions</source>
+   <translation>Alle Abonnements aktualisieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="166" />
+   <source>Learn more about writing rules...</source>
+   <translation>Mehr über das Schreiben von Regeln lernen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="233" />
+   <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; and all subscriptions requiring it?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; und alle abhängigen Abonnements wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="240" />
+   <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockExceptionsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>AdBlock Exceptions</source>
-    <translation>AdBlock-Ausnahmen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter a host to block AdBlock for</source>
-    <translation>Gib einen Host ein, für den AdBlock blockiert werden soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter host to be added...</source>
-    <translation>Gib einen hinzuzufügenden Host ein …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Press to add the host</source>
-    <translation>Drücken, um den Host hinzuzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Add</source>
-    <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Press to delete the selected hosts</source>
-    <translation>Drücken, um die ausgewählten Hosts zu löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>AdBlock Exceptions</source>
+   <translation>AdBlock-Ausnahmen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter a host to block AdBlock for</source>
+   <translation>Gib einen Host ein, für den AdBlock blockiert werden soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter host to be added...</source>
+   <translation>Gib einen hinzuzufügenden Host ein …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>Press to add the host</source>
+   <translation>Drücken, um den Host hinzuzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Add</source>
+   <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>Press to delete the selected hosts</source>
+   <translation>Drücken, um die ausgewählten Hosts zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Delete</source>
+   <translation>&amp;Löschen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockIcon</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="32"/>
-    <source>AdBlock</source>
-    <translation>AdBlock</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="37"/>
-    <source>AdBlock lets you block unwanted content on web pages.</source>
-    <translation>AdBlock lässt Sie ungewünschten Webinhalt blockieren.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="68"/>
-    <source>Disable AdBlock</source>
-    <translation>AdBlock deaktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="73"/>
-    <source>Enable AdBlock</source>
-    <translation>AdBlock aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="80"/>
-    <source>Remove AdBlock Exception</source>
-    <translation>AdBlock Ausnahme löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="85"/>
-    <source>Add AdBlock Exception</source>
-    <translation>AdBlock Ausnahme hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89"/>
-    <source>AdBlock Exceptions...</source>
-    <translation>AdBlock-Ausnahmen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="93"/>
-    <source>AdBlock Configuration...</source>
-    <translation>AdBlock-Konfiguration …</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="32" />
+   <source>AdBlock</source>
+   <translation>AdBlock</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="37" />
+   <source>AdBlock lets you block unwanted content on web pages.</source>
+   <translation>AdBlock lässt Sie ungewünschten Webinhalt blockieren.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="68" />
+   <source>Disable AdBlock</source>
+   <translation>AdBlock deaktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="73" />
+   <source>Enable AdBlock</source>
+   <translation>AdBlock aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="80" />
+   <source>Remove AdBlock Exception</source>
+   <translation>AdBlock Ausnahme löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="85" />
+   <source>Add AdBlock Exception</source>
+   <translation>AdBlock Ausnahme hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89" />
+   <source>AdBlock Exceptions...</source>
+   <translation>AdBlock-Ausnahmen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="93" />
+   <source>AdBlock Configuration...</source>
+   <translation>AdBlock-Konfiguration …</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockManager</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="235"/>
-    <source>Custom Rules</source>
-    <translation>Spezifische Regel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="336"/>
-    <source>Subscribe?</source>
-    <translation>Abonnieren?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="337"/>
-    <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soll dieses AdBlock-Abonnement gebucht werden?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="235" />
+   <source>Custom Rules</source>
+   <translation>Spezifische Regel</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="336" />
+   <source>Subscribe?</source>
+   <translation>Abonnieren?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="337" />
+   <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soll dieses AdBlock-Abonnement gebucht werden?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="296"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="286"/>
-    <source>Load subscription rules</source>
-    <translation>Abonnementregeln laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="287"/>
-    <source>Unable to open AdBlock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
-    <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="297"/>
-    <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
-    <translation>AdBlock-Datei „{0}“ startet nicht mit [Adblock.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="504"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="424"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="414"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="401"/>
-    <source>Downloading subscription rules</source>
-    <translation>Lade Abonnementregeln herunter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="402"/>
-    <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Abonnementregeln konnten nicht heruntergeladen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fehler: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="415"/>
-    <source>Got empty subscription rules.</source>
-    <translation>Habe leere Abonnementregeln erhalten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="529"/>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="425"/>
-    <source>Unable to open AdBlock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
-    <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="505"/>
-    <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;AdBlock Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; hat eine falsche Prüfsumme.&lt;br/&gt;Gefunden: {1}&lt;br/&gt;Berechnet: {2}&lt;br/&gt;Trotzdem verwenden?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="528"/>
-    <source>Saving subscription rules</source>
-    <translation>Speichern der Abonnementregeln</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="296" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="286" />
+   <source>Load subscription rules</source>
+   <translation>Abonnementregeln laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="287" />
+   <source>Unable to open AdBlock file '{0}' for reading.</source>
+   <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="297" />
+   <source>AdBlock file '{0}' does not start with [Adblock.</source>
+   <translation>AdBlock-Datei „{0}“ startet nicht mit [Adblock.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="504" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="424" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="414" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="401" />
+   <source>Downloading subscription rules</source>
+   <translation>Lade Abonnementregeln herunter</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="402" />
+   <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Abonnementregeln konnten nicht heruntergeladen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fehler: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="415" />
+   <source>Got empty subscription rules.</source>
+   <translation>Habe leere Abonnementregeln erhalten.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="529" />
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="425" />
+   <source>Unable to open AdBlock file '{0}' for writing.</source>
+   <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="505" />
+   <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;AdBlock Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; hat eine falsche Prüfsumme.&lt;br/&gt;Gefunden: {1}&lt;br/&gt;Berechnet: {2}&lt;br/&gt;Trotzdem verwenden?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="528" />
+   <source>Saving subscription rules</source>
+   <translation>Speichern der Abonnementregeln</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AdBlockTreeWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="123"/>
-    <source>Add Custom Rule</source>
-    <translation>Spezifische Regel hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="124"/>
-    <source>Write your rule here:</source>
-    <translation>Schreibe die Regel hier:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="164"/>
-    <source>Add Rule</source>
-    <translation>Regel hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="166"/>
-    <source>Remove Rule</source>
-    <translation>Regel löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="226"/>
-    <source>{0} (recently updated)</source>
-    <translation>{0} (kürzlich aktualisiert)</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="123" />
+   <source>Add Custom Rule</source>
+   <translation>Spezifische Regel hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="124" />
+   <source>Write your rule here:</source>
+   <translation>Schreibe die Regel hier:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="164" />
+   <source>Add Rule</source>
+   <translation>Regel hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="166" />
+   <source>Remove Rule</source>
+   <translation>Regel löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="226" />
+   <source>{0} (recently updated)</source>
+   <translation>{0} (kürzlich aktualisiert)</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="193"/>
-    <source>Add Folder</source>
-    <translation>Ordner hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="197"/>
-    <source>Add Bookmark</source>
-    <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Name:</source>
-    <translation>Name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name</source>
-    <translation>Gib den Namen ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Bookmark Title</source>
-    <translation>Lesezeichentitel</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Address:</source>
-    <translation>Adresse:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the address</source>
-    <translation>Gib die Adresse ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Bookmark URL</source>
-    <translation>Lesezeichen URL</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Description:</source>
-    <translation>Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter a description</source>
-    <translation>Gib eine Beschreibung ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Folder:</source>
-    <translation>Ordner:</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="193" />
+   <source>Add Folder</source>
+   <translation>Ordner hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="197" />
+   <source>Add Bookmark</source>
+   <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Name:</source>
+   <translation>Name:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name</source>
+   <translation>Gib den Namen ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Bookmark Title</source>
+   <translation>Lesezeichentitel</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Address:</source>
+   <translation>Adresse:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the address</source>
+   <translation>Gib die Adresse ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Bookmark URL</source>
+   <translation>Lesezeichen URL</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Description:</source>
+   <translation>Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter a description</source>
+   <translation>Gib eine Beschreibung ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
+   <source>Folder:</source>
+   <translation>Ordner:</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddDirectoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="69"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="49"/>
-    <source>Source Files</source>
-    <translation>Quelldateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="71"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="52"/>
-    <source>Forms Files</source>
-    <translation>Formulare</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="73"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="55"/>
-    <source>Resource Files</source>
-    <translation>Ressourcendateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="75"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="58"/>
-    <source>Interface Files</source>
-    <translation>Corba-IDL-Dateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="77"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
-    <source>Protocol Files</source>
-    <translation>Protokolldateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="79"/>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="64"/>
-    <source>Other Files (*)</source>
-    <translation>Andere Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add Directory</source>
-    <translation>Verzeichnis hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add a directory to the current project</source>
-    <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add Directory Dialog&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="69" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="49" />
+   <source>Source Files</source>
+   <translation>Quelldateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="71" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="52" />
+   <source>Forms Files</source>
+   <translation>Formulare</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="73" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="55" />
+   <source>Resource Files</source>
+   <translation>Ressourcendateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="75" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="58" />
+   <source>Interface Files</source>
+   <translation>Corba-IDL-Dateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="77" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="61" />
+   <source>Protocol Files</source>
+   <translation>Protokolldateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="79" />
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="64" />
+   <source>Other Files (*)</source>
+   <translation>Andere Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add Directory</source>
+   <translation>Verzeichnis hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add a directory to the current project</source>
+   <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Add Directory Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dieser Dialog wird genutzt, um den Inhalt eines Verzeichnisses zum aktuellen Projekt hinzuzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;File Type:</source>
-    <translation>&amp;Dateityp:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Source Directory:</source>
-    <translation>&amp;Quellverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name of the directory to add</source>
-    <translation>Gib den Namen des Quellverzeichnisses ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;File Type:</source>
+   <translation>&amp;Dateityp:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Source Directory:</source>
+   <translation>&amp;Quellverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name of the directory to add</source>
+   <translation>Gib den Namen des Quellverzeichnisses ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of the directory to add to the current project.
 You may select it with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Quellverzeichnis&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Quellverzeichnis&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib den Namen des Quellverzeichnisses an, das dem aktuellen Projekt
 hinzugefügt werden soll. Sie können es mittels eines Dialogs 
 auswählen, indem Sie den Knopf zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Target Directory:</source>
-    <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the target directory for the file</source>
-    <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Target Directory:</source>
+   <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the target directory for the file</source>
+   <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib das Zielverzeichnis ein. Sie können es
 mittels eines Dialogs auswählen, indem Sie den Knopf
 zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select, whether a recursive add should be performed</source>
-    <translation>Wähle, ob diese Aktion rekursiv für alle Unterverzeichnisse ausgeführt werden soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Recurse into subdirectories</source>
-    <translation>&amp;Unterverzeichnisse einbeziehen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select, whether a recursive add should be performed</source>
+   <translation>Wähle, ob diese Aktion rekursiv für alle Unterverzeichnisse ausgeführt werden soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Recurse into subdirectories</source>
+   <translation>&amp;Unterverzeichnisse einbeziehen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddEditDevicesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add Unknown Device</source>
-    <translation>Unbekanntes Gerät hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Vendor ID:</source>
-    <translation>Hersteller ID:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Product ID:</source>
-    <translation>Produkt ID:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Description:</source>
-    <translation>Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Device Type:</source>
-    <translation>Gerätetype:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select the device type</source>
-    <translation>Wähle den Gerätetyp</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Data Volume:</source>
-    <translation>Volume für Daten:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the volume name used for direct acces to the device</source>
-    <translation>Gib den Namen des Volumes für den Direktzugriff auf das Gerät ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Flash Volume:</source>
-    <translation>Volume zum Flashen:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the volume name used for flashing if this device supports UF2</source>
-    <translation>Gib den Namen des Volumes ein, das zum Flashen verwendet wird, falls das Gerät UF2 unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Press to report the entered data via email</source>
-    <translation>Drücken, um die eingegebenen Daten per Email zu melden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Report Data</source>
-    <translation>Daten melden</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add Unknown Device</source>
+   <translation>Unbekanntes Gerät hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Vendor ID:</source>
+   <translation>Hersteller ID:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Product ID:</source>
+   <translation>Produkt ID:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Description:</source>
+   <translation>Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Device Type:</source>
+   <translation>Gerätetype:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select the device type</source>
+   <translation>Wähle den Gerätetyp</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Data Volume:</source>
+   <translation>Volume für Daten:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the volume name used for direct acces to the device</source>
+   <translation>Gib den Namen des Volumes für den Direktzugriff auf das Gerät ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Flash Volume:</source>
+   <translation>Volume zum Flashen:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the volume name used for flashing if this device supports UF2</source>
+   <translation>Gib den Namen des Volumes ein, das zum Flashen verwendet wird, falls das Gerät UF2 unterstützt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Press to report the entered data via email</source>
+   <translation>Drücken, um die eingegebenen Daten per Email zu melden</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Report Data</source>
+   <translation>Daten melden</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddFileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add Files</source>
-    <translation>Dateien hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add Files Dialog&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add Files</source>
+   <translation>Dateien hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Add Files Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add files to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dieser Dialog wird genutzt, um Dateien zum aktuellen Projekt hinzuzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Source Files:</source>
-    <translation>&amp;Quelldateien:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name of files to add separated by &quot;;&quot;</source>
-    <translation>Gib die Namen der Quelldateien getrennt durch &quot;;&quot; ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Source Files:</source>
+   <translation>&amp;Quelldateien:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name of files to add separated by ";"</source>
+   <translation>Gib die Namen der Quelldateien getrennt durch ";" ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of files to add to the current project separated
-by &quot;;&quot;. You may select them with a dialog by pressing 
+by ";". You may select them with a dialog by pressing 
 the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Quelldateien&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Quelldateien&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib den Namen der Quelldateien, die dem aktuellen Projekt hinzugefügt werden sollen,
-getrennt durch &quot;;&quot; an. Sie können sie mittels eines Dialogs 
+getrennt durch ";" an. Sie können sie mittels eines Dialogs 
 auswählen, indem Sie den Knopf zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Target Directory:</source>
-    <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the target directory for the file</source>
-    <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Target Directory:</source>
+   <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the target directory for the file</source>
+   <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib das Zielverzeichnis ein. Sie können es
 mittels eines Dialogs auswählen, indem Sie den Knopf
 zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select, if the files should be added as sourcecode (overriding automatic detection)</source>
-    <translation>Auswählen, wenn die Dateien als Quelltextdateien hinzugefügt werden sollen (überschreibt die automatische Erkennung)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Is source&amp;code files</source>
-    <translation>Sind Quell&amp;textdateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Alt+C</source>
-    <translation>Alt+T</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="80"/>
-    <source>Source Files ({0});;Forms Files ({1});;Resource Files ({2});;Interface Files ({3});;Protocol Files ({4});;Translation Files ({5});;All Files (*)</source>
-    <translation>Quelldateien ({0});;Formulare ({1});;Ressourcendateien ({2});;Corba-IDL-Dateien ({3});;Protokolldateien ({4});;Übersetzungsdateien ({5});;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="96"/>
-    <source>Select Files</source>
-    <translation>Dateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="102"/>
-    <source>Forms Files ({0})</source>
-    <translation>Formulare ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="104"/>
-    <source>Select user-interface files</source>
-    <translation>Qt-Formulardateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="110"/>
-    <source>Resource Files ({0})</source>
-    <translation>Ressourcendateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="112"/>
-    <source>Select resource files</source>
-    <translation>Ressourcendatei auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="118"/>
-    <source>Source Files ({0});;All Files (*)</source>
-    <translation>Quelldateien ({0});;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="120"/>
-    <source>Select source files</source>
-    <translation>Quellcodedateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="126"/>
-    <source>Interface Files ({0})</source>
-    <translation>Corba-IDL-Dateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="128"/>
-    <source>Select interface files</source>
-    <translation>Corba-IDL-Dateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="134"/>
-    <source>Protocol Files ({0})</source>
-    <translation>Protokolldateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="136"/>
-    <source>Select protocol files</source>
-    <translation>Protokolldateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="142"/>
-    <source>Translation Files ({0})</source>
-    <translation>Übersetzungs-Dateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="144"/>
-    <source>Select translation files</source>
-    <translation>Wähle Übersetzungsdateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="146"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="147"/>
-    <source>Select files</source>
-    <translation>Dateien auswählen</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select, if the files should be added as sourcecode (overriding automatic detection)</source>
+   <translation>Auswählen, wenn die Dateien als Quelltextdateien hinzugefügt werden sollen (überschreibt die automatische Erkennung)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Is source&amp;code files</source>
+   <translation>Sind Quell&amp;textdateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
+   <source>Alt+C</source>
+   <translation>Alt+T</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="80" />
+   <source>Source Files ({0});;Forms Files ({1});;Resource Files ({2});;Interface Files ({3});;Protocol Files ({4});;Translation Files ({5});;All Files (*)</source>
+   <translation>Quelldateien ({0});;Formulare ({1});;Ressourcendateien ({2});;Corba-IDL-Dateien ({3});;Protokolldateien ({4});;Übersetzungsdateien ({5});;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="96" />
+   <source>Select Files</source>
+   <translation>Dateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="102" />
+   <source>Forms Files ({0})</source>
+   <translation>Formulare ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="104" />
+   <source>Select user-interface files</source>
+   <translation>Qt-Formulardateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="110" />
+   <source>Resource Files ({0})</source>
+   <translation>Ressourcendateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="112" />
+   <source>Select resource files</source>
+   <translation>Ressourcendatei auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="118" />
+   <source>Source Files ({0});;All Files (*)</source>
+   <translation>Quelldateien ({0});;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="120" />
+   <source>Select source files</source>
+   <translation>Quellcodedateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="126" />
+   <source>Interface Files ({0})</source>
+   <translation>Corba-IDL-Dateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="128" />
+   <source>Select interface files</source>
+   <translation>Corba-IDL-Dateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="134" />
+   <source>Protocol Files ({0})</source>
+   <translation>Protokolldateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="136" />
+   <source>Select protocol files</source>
+   <translation>Protokolldateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="142" />
+   <source>Translation Files ({0})</source>
+   <translation>Übersetzungs-Dateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="144" />
+   <source>Select translation files</source>
+   <translation>Wähle Übersetzungsdateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="146" />
+   <source>All Files (*)</source>
+   <translation>Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="147" />
+   <source>Select files</source>
+   <translation>Dateien auswählen</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddFoundFilesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="39"/>
-    <source>Add All</source>
-    <translation>Alle hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="40"/>
-    <source>Add all files.</source>
-    <translation>Alle Datein hinzufügen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="42"/>
-    <source>Add Selected</source>
-    <translation>Auswahl hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="44"/>
-    <source>Add selected files only.</source>
-    <translation>Ausgewählte Dateien hinzufügen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add found files to project</source>
-    <translation>Gefundene Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Adds the found files to the current project.</source>
-    <translation>Die gefundenen Dateien zum aktuellen Projekt hinzufügen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0"/>
-    <source>List of found files.</source>
-    <translation>Liste der gefundenen Dateien.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="39" />
+   <source>Add All</source>
+   <translation>Alle hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="40" />
+   <source>Add all files.</source>
+   <translation>Alle Datein hinzufügen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="42" />
+   <source>Add Selected</source>
+   <translation>Auswahl hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="44" />
+   <source>Add selected files only.</source>
+   <translation>Ausgewählte Dateien hinzufügen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add found files to project</source>
+   <translation>Gefundene Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>Adds the found files to the current project.</source>
+   <translation>Die gefundenen Dateien zum aktuellen Projekt hinzufügen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0" />
+   <source>List of found files.</source>
+   <translation>Liste der gefundenen Dateien.</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddLanguageDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add Language</source>
-    <translation>Sprache hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add a language to the current project</source>
-    <translation>Eine Sprache zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add Language Dialog&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add Language</source>
+   <translation>Sprache hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add a language to the current project</source>
+   <translation>Eine Sprache zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Add Language Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add a language to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Sprache hinzufügen&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Sprache hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dieser Dialog wird genutzt, um eine Sprache zum aktuellen Projekt hinzuzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Language:</source>
-    <translation>&amp;Sprache:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select a language to add to the current project</source>
-    <translation>Wähle eine Sprache aus, die zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&lt;b&gt;Language&lt;/b&gt;
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Language:</source>
+   <translation>&amp;Sprache:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select a language to add to the current project</source>
+   <translation>Wähle eine Sprache aus, die zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>&lt;b&gt;Language&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select a language to add to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Sprache&lt;/b&gt;
+   <translation>&lt;b&gt;Sprache&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Wähle eine Sprache aus, die zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden soll.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>af</source>
-    <translation>af</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ar</source>
-    <translation>ar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>bg</source>
-    <translation>bg</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>bo</source>
-    <translation>bo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>br</source>
-    <translation>br</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>bs</source>
-    <translation>bs</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ca</source>
-    <translation>ca</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>cs</source>
-    <translation>cs</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>cy</source>
-    <translation>cy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>da</source>
-    <translation>da</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>de</source>
-    <translation>de</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>el</source>
-    <translation>el</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>en</source>
-    <translation>en</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>en_GB</source>
-    <translation>en_GB</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>en_US</source>
-    <translation>en_US</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>eo</source>
-    <translation>eo</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>es</source>
-    <translation>es</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>et</source>
-    <translation>et</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>eu</source>
-    <translation>eu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>fi</source>
-    <translation>fi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>fr</source>
-    <translation>fr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ga</source>
-    <translation>ga</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>gl</source>
-    <translation>gl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>gu</source>
-    <translation>gu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>he</source>
-    <translation>he</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>hi</source>
-    <translation>hi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>hu</source>
-    <translation>hu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>id</source>
-    <translation>id</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>is</source>
-    <translation>is</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>it</source>
-    <translation>it</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ja</source>
-    <translation>ja</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>km</source>
-    <translation>km</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ko</source>
-    <translation>ko</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>lt</source>
-    <translation>lt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>lv</source>
-    <translation>lv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>mi</source>
-    <translation>mi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>mk</source>
-    <translation>mk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>mr</source>
-    <translation>mr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>nl</source>
-    <translation>nl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>no</source>
-    <translation>no</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>no_NY</source>
-    <translation>no_NY</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>oc</source>
-    <translation>oc</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>pl</source>
-    <translation>pl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>pt</source>
-    <translation>pt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>pt_BR</source>
-    <translation>pt_BR</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ro</source>
-    <translation>ro</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ru</source>
-    <translation>ru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>sk</source>
-    <translation>sk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>sl</source>
-    <translation>sl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>sr</source>
-    <translation>sr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>sv</source>
-    <translation>sv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>ta</source>
-    <translation>ta</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>th</source>
-    <translation>th</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>tr</source>
-    <translation>tr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>uk</source>
-    <translation>uk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>vn</source>
-    <translation>vn</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>wa</source>
-    <translation>wa</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>zh_CN.GB2312</source>
-    <translation>zh_CN.GB2312</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
-    <source>zh_TW.Big5</source>
-    <translation>zh_TW.Big5</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>af</source>
+   <translation>af</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ar</source>
+   <translation>ar</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>bg</source>
+   <translation>bg</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>bo</source>
+   <translation>bo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>br</source>
+   <translation>br</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>bs</source>
+   <translation>bs</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ca</source>
+   <translation>ca</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>cs</source>
+   <translation>cs</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>cy</source>
+   <translation>cy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>da</source>
+   <translation>da</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>de</source>
+   <translation>de</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>el</source>
+   <translation>el</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>en</source>
+   <translation>en</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>en_GB</source>
+   <translation>en_GB</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>en_US</source>
+   <translation>en_US</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>eo</source>
+   <translation>eo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>es</source>
+   <translation>es</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>et</source>
+   <translation>et</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>eu</source>
+   <translation>eu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>fi</source>
+   <translation>fi</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>fr</source>
+   <translation>fr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ga</source>
+   <translation>ga</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>gl</source>
+   <translation>gl</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>gu</source>
+   <translation>gu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>he</source>
+   <translation>he</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>hi</source>
+   <translation>hi</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>hu</source>
+   <translation>hu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>id</source>
+   <translation>id</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>is</source>
+   <translation>is</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>it</source>
+   <translation>it</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ja</source>
+   <translation>ja</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>km</source>
+   <translation>km</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ko</source>
+   <translation>ko</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>lt</source>
+   <translation>lt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>lv</source>
+   <translation>lv</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>mi</source>
+   <translation>mi</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>mk</source>
+   <translation>mk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>mr</source>
+   <translation>mr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>nl</source>
+   <translation>nl</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>no</source>
+   <translation>no</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>no_NY</source>
+   <translation>no_NY</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>oc</source>
+   <translation>oc</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>pl</source>
+   <translation>pl</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>pt</source>
+   <translation>pt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>pt_BR</source>
+   <translation>pt_BR</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ro</source>
+   <translation>ro</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ru</source>
+   <translation>ru</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>sk</source>
+   <translation>sk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>sl</source>
+   <translation>sl</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>sr</source>
+   <translation>sr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>sv</source>
+   <translation>sv</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>ta</source>
+   <translation>ta</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>th</source>
+   <translation>th</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>tr</source>
+   <translation>tr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>uk</source>
+   <translation>uk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>vn</source>
+   <translation>vn</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>wa</source>
+   <translation>wa</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>zh_CN.GB2312</source>
+   <translation>zh_CN.GB2312</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
+   <source>zh_TW.Big5</source>
+   <translation>zh_TW.Big5</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AddProjectDialog</name>
   <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="48"/>
-    <source>Project Files (*.epj);;XML Project Files (*.e4p)</source>
-    <translation>Projekt Dateien (*.epj);;XML Projekt Dateien (*.e4p)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="65"/>
-    <source>Project Properties</source>
-    <translation>Projekteigenschaften</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Add Project</source>
-    <translation>Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Name:</source>
-    <translation>&amp;Name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name of the project</source>
-    <translation>Gib den Namen des Projektes ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Project&amp;file:</source>
-    <translation>Projekt&amp;datei:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter the name of the project file</source>
-    <translation>Gib den Namen der Projektdatei ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Description:</source>
-    <translation>&amp;Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Enter a short description for the project</source>
-    <translation>Gib eine Kurzbeschreibung des Projektes ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>&amp;Category:</source>
-    <translation>&amp;Kategorie:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select a project category</source>
-    <translation>Wähle eine Projektkategorie</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Select to make this project the main project</source>
-    <translation>Auswählen, um dieses Projekt zum Hauptprojekt zu erklären</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
-    <source>Is &amp;main project</source>
-    <translation>Ist &amp;Hauptprojekt</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="48" />
+   <source>Project Files (*.epj);;XML Project Files (*.e4p)</source>
+   <translation>Projekt Dateien (*.epj);;XML Projekt Dateien (*.e4p)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="65" />
+   <source>Project Properties</source>
+   <translation>Projekteigenschaften</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Add Project</source>
+   <translation>Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Name:</source>
+   <translation>&amp;Name:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name of the project</source>
+   <translation>Gib den Namen des Projektes ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Project&amp;file:</source>
+   <translation>Projekt&amp;datei:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter the name of the project file</source>
+   <translation>Gib den Namen der Projektdatei ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Description:</source>
+   <translation>&amp;Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Enter a short description for the project</source>
+   <translation>Gib eine Kurzbeschreibung des Projektes ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>&amp;Category:</source>
+   <translation>&amp;Kategorie:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select a project category</source>
+   <translation>Wähle eine Projektkategorie</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select to make this project the main project</source>
+   <translation>Auswählen, um dieses Projekt zum Hauptprojekt zu erklären</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
+   <source>Is &amp;main project</source>
+   <translation>Ist &amp;Hauptprojekt</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>AnnotationsChecker</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="15"/>
-    <source>missing type annotation for function argument &apos;{0}&apos;</source>
-    <translation>fehlende Typannotation für Funktionsargument &apos;{0}&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="18"/>
-    <source>missing type annotation for &apos;*{0}&apos;</source>
-    <translation>fehlende Typannotation für &apos;*{0}&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="21"/>
-    <source>missing type annotation for &apos;**{0}&apos;</source>
-    <translation>fehlende Typannotation für &apos;**{0}&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="24"/>
-    <source>missing type annotation for &apos;self&apos; in method</source>
-    <translation>fehlende Typannotation für &apos;self&apos; in Methode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="27"/>
-    <source>missing type annotation for &apos;cls&apos; in classmethod</source>
-    <translation>fehlende Typannotation für &apos;cls&apos; in Klassenmethode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="30"/>
-    <source>missing return type annotation for public function</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für öffentliche Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="33"/>
-    <source>missing return type annotation for protected function</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für geschützte Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="36"/>
-    <source>missing return type annotation for private function</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für private Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="39"/>
-    <source>missing return type annotation for special method</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für spezielle Methode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="42"/>
-    <source>missing return type annotation for staticmethod</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für statische Methode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="45"/>
-    <source>missing return type annotation for classmethod</source>
-    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für Klassenmethode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="48"/>
-    <source>PEP 484 disallows both type annotations and type comments</source>
-    <translation>PEP 484 verbietet die gleichzeitige Verwendung von Typ Annotationen und Kommentaren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="52"/>
-    <source>type annotation coverage of {0}% is too low</source>
-    <translation>Typannotationsabdeckung von {0}% ist zu niedrig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="56"/>
-    <source>type annotation is too complex ({0} &gt; {1})</source>
-    <translation>Typannotation ist zu komplex ({0} &gt; {1})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="59"/>
-    <source>type annotation is too long ({0} &gt; {1})</source>
-    <translation>Typ Annotation is zu lang ({0} &gt; {1})</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="15" />
+   <source>missing type annotation for function argument '{0}'</source>
+   <translation>fehlende Typannotation für Funktionsargument '{0}'</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="18" />
+   <source>missing type annotation for '*{0}'</source>
+   <translation>fehlende Typannotation für '*{0}'</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="21" />
+   <source>missing type annotation for '**{0}'</source>
+   <translation>fehlende Typannotation für '**{0}'</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="24" />
+   <source>missing type annotation for 'self' in method</source>
+   <translation>fehlende Typannotation für 'self' in Methode</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="27" />
+   <source>missing type annotation for 'cls' in classmethod</source>
+   <translation>fehlende Typannotation für 'cls' in Klassenmethode</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="30" />
+   <source>missing return type annotation for public function</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für öffentliche Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="33" />
+   <source>missing return type annotation for protected function</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für geschützte Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="36" />
+   <source>missing return type annotation for private function</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für private Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="39" />
+   <source>missing return type annotation for special method</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für spezielle Methode</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="42" />
+   <source>missing return type annotation for staticmethod</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für statische Methode</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="45" />
+   <source>missing return type annotation for classmethod</source>
+   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für Klassenmethode</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="48" />
+   <source>PEP 484 disallows both type annotations and type comments</source>
+   <translation>PEP 484 verbietet die gleichzeitige Verwendung von Typ Annotationen und Kommentaren</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="52" />
+   <source>type annotation coverage of {0}% is too low</source>
+   <translation>Typannotationsabdeckung von {0}% ist zu niedrig</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="56" />
+   <source>type annotation is too complex ({0} &gt; {1})</source>
+   <translation>Typannotation ist zu komplex ({0} &gt; {1})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="59" />
+   <source>type annotation is too long ({0} &gt; {1})</source>
+   <translation>Typ Annotation is zu lang ({0} &gt; {1})</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>ApplicationDiagramBuilder</name>
   <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="48"/>
-    <source>Application Diagram {0}</source>
-    <translation>Applikations-Diagramm {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="72"/>
-    <source>Parsing modules...</source>
-    <translation>Module werden gelesen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="73"/>
-    <source>%v/%m Modules</source>
-    <translation>%v/%m Module</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="137"/>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="128"/>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="74"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="129"/>
-    <source>Select the application directory:</source>
-    <translation>Wähle das Applikationsverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="138"/>
-    <source>No application package could be detected. Aborting...</source>
-    <translation>Es konnte kein Applikationspaket gefunden werden. Abbruch...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="252"/>
-    <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
-    <translation>&lt;&lt;Applikation&gt;&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="254"/>
-    <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
-    <translation>&lt;&lt;Sonstige&gt;&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="414"/>
-    <source>Load Diagram</source>
-    <translation>Diagramm laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="415"/>
-    <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to the project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Shall this project be opened?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das Diagramm gehört zum Projekt &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Soll dieses Projekt geöffnet werden?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="456"/>
-    <source>&lt;p&gt;The