Updated translations.

Thu, 01 Nov 2012 18:35:44 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Thu, 01 Nov 2012 18:35:44 +0100
changeset 2172
6d8eb5736925
parent 2171
c7dd548d67d8
child 2173
c21d1e99015a

Updated translations.

i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Thu Nov 01 18:29:58 2012 +0100
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Thu Nov 01 18:35:44 2012 +0100
@@ -2511,6 +2511,74 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>CallTraceViewer</name>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="14"/>
+    <source>Call Trace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="22"/>
+    <source>Press to start tracing calls and returns</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="32"/>
+    <source>Press to stop tracing calls and returns</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="55"/>
+    <source>Press to resize the columns to their contents</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="65"/>
+    <source>Press to clear the call trace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="75"/>
+    <source>Press to save the call trace as a text file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="48"/>
+    <source>From</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="48"/>
+    <source>To</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="130"/>
+    <source>Save Call Trace Info</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="116"/>
+    <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
+    <translation type="unfinished">Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="130"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="153"/>
+    <source>Error saving Call Trace Info</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="153"/>
+    <source>&lt;p&gt;The call trace info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>ChatWidget</name>
   <message>
     <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="51"/>
@@ -4403,34 +4471,34 @@
 <context>
   <name>DebugServer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="143"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="146"/>
     <source>created</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>vytvořeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="145"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="148"/>
     <source>changed</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>změněno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="606"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="609"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1328"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1362"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru přijato</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1342"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1376"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1183"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -4439,7 +4507,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="606"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="609"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4742,7 +4810,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop běhu aktuální debug relace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1959"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1971"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluate</translation>
   </message>
@@ -4757,7 +4825,7 @@
     <translation>Vyhodnotit aktuální kontext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1988"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2000"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Vykonat</translation>
   </message>
@@ -4965,12 +5033,12 @@
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1959"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1971"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vyhodnocení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1988"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2000"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vykonání</translation>
   </message>
@@ -5097,52 +5165,52 @@
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="167"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. </source>
     <translation>Zadání vzorků regulárních výrazů oddělených &apos;;&apos; pro definování proměnných filtrů.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="168"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="170"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. All variables and class attributes matched by one of the expressions are not shown in the list above.</source>
     <translation>Zadání vzorků regulárních výrazů oddělených &apos;;&apos; pro definování proměnných filtrů. Proměnné a atributy tříd nalezené jedním z uvedených výrazů, nejsou zobrazovány v seznamu nahoře.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="173"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="175"/>
     <source>Set</source>
     <translation>Množina</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="151"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="153"/>
     <source>Source</source>
     <translation>Zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="216"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="225"/>
     <source>Threads:</source>
     <translation>Thready:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>ID</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Jméno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>State</source>
     <translation>Stav</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="428"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="462"/>
     <source>waiting at breakpoint</source>
     <translation>čekající na breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="430"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="464"/>
     <source>running</source>
     <translation>běžící</translation>
   </message>
@@ -5543,22 +5611,22 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="747"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Rodičovský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="747"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Dětský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="748"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Větvení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="748"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
   </message>
@@ -5581,22 +5649,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Debugovací backend nelze spustit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="743"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Rodičovský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="743"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Dětský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="744"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Větvení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="744"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
   </message>
@@ -7596,482 +7664,482 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2624"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="605"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="610"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="608"/>
     <source>Redo</source>
     <translation>Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="613"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="611"/>
     <source>Revert to last saved state</source>
     <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="617"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="615"/>
     <source>Cut</source>
     <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="618"/>
+    <source>Copy</source>
+    <translation>Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="620"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation>Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="622"/>
     <source>Paste</source>
     <translation>Vložit</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="624"/>
+    <source>Indent</source>
+    <translation>Odsadit</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="626"/>
-    <source>Indent</source>
-    <translation>Odsadit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="628"/>
     <source>Unindent</source>
     <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="631"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="629"/>
     <source>Comment</source>
     <translation>Vytvořit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="634"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="632"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation>Zrušit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="637"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="635"/>
     <source>Stream Comment</source>
     <translation>Proudový komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="640"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="638"/>
     <source>Box Comment</source>
     <translation>Obdélníkový komentář</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="641"/>
+    <source>Select to brace</source>
+    <translation>Vybrat až po závorku</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="643"/>
-    <source>Select to brace</source>
-    <translation>Vybrat až po závorku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="645"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="646"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="644"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="659"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="657"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="665"/>
     <source>Use Monospaced Font</source>
     <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="672"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="670"/>
     <source>Autosave enabled</source>
     <translation>Zapnout autosave</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="684"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="682"/>
     <source>Autocompletion enabled</source>
     <translation>Zapnout autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="701"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="699"/>
     <source>New view</source>
     <translation>Nový pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="702"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="700"/>
     <source>New view (with new split)</source>
     <translation>Nový pohled (s novým rozdělením)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="706"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="704"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="708"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="710"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="712"/>
     <source>Save As...</source>
     <translation>Uložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="723"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="721"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="740"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="738"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="746"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="744"/>
     <source>from Document</source>
     <translation>z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="749"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="747"/>
     <source>from APIs</source>
     <translation>z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="752"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="750"/>
     <source>from Document and APIs</source>
     <translation>z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="766"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="764"/>
     <source>Check</source>
     <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="772"/>
+    <source>Show</source>
+    <translation>Zobrazit</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="774"/>
-    <source>Show</source>
-    <translation>Zobrazit</translation>
+    <source>Code metrics...</source>
+    <translation>Metrika kódu...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="776"/>
-    <source>Code metrics...</source>
-    <translation>Metrika kódu...</translation>
+    <source>Code coverage...</source>
+    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="778"/>
-    <source>Code coverage...</source>
-    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="780"/>
     <source>Show code coverage annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="783"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="781"/>
     <source>Hide code coverage annotations</source>
     <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="786"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="784"/>
     <source>Profile data...</source>
     <translation>Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="794"/>
+    <source>Diagrams</source>
+    <translation>Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="796"/>
-    <source>Diagrams</source>
-    <translation>Diagramy</translation>
+    <source>Class Diagram...</source>
+    <translation>Diagram třídy...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="798"/>
-    <source>Class Diagram...</source>
-    <translation>Diagram třídy...</translation>
+    <source>Package Diagram...</source>
+    <translation>Diagram balíčku...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="800"/>
-    <source>Package Diagram...</source>
-    <translation>Diagram balíčku...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="802"/>
     <source>Imports Diagram...</source>
     <translation>Diagram importů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="805"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="803"/>
     <source>Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="819"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="817"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="822"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="820"/>
     <source>No Language</source>
     <translation>Žádný jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1038"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1036"/>
     <source>Toggle bookmark</source>
     <translation>Přepnout záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1041"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1039"/>
     <source>Next bookmark</source>
     <translation>Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1044"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1042"/>
     <source>Previous bookmark</source>
     <translation>Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1047"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1045"/>
     <source>Clear all bookmarks</source>
     <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1051"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1049"/>
     <source>Goto syntax error</source>
     <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1054"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1052"/>
     <source>Show syntax error message</source>
     <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1057"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1055"/>
     <source>Clear syntax error</source>
     <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1074"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1072"/>
     <source>Toggle breakpoint</source>
     <translation>Přepnout breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1077"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1075"/>
     <source>Toggle temporary breakpoint</source>
     <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1080"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1078"/>
     <source>Edit breakpoint...</source>
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4504"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4519"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1086"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1084"/>
     <source>Next breakpoint</source>
     <translation>Následující breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1089"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1087"/>
     <source>Previous breakpoint</source>
     <translation>Předchozí breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1092"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1090"/>
     <source>Clear all breakpoints</source>
     <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1096"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1094"/>
     <source>Next uncovered line</source>
     <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1097"/>
     <source>Previous uncovered line</source>
     <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1103"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1101"/>
     <source>Next task</source>
     <translation>Následující úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1106"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1104"/>
     <source>Previous task</source>
     <translation>Předchozí úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1117"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1115"/>
     <source>LMB toggles bookmarks</source>
     <translation>LMB přepínač záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1122"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1120"/>
     <source>LMB toggles breakpoints</source>
     <translation>LMB přepínač breakpointů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1603"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1601"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1603"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1601"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2263"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2261"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2278"/>
+    <source>Printing completed</source>
+    <translation>Tisk je hotov</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2280"/>
-    <source>Printing completed</source>
-    <translation>Tisk je hotov</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2282"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2285"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2283"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2769"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2786"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2559"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2576"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4014"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4029"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4014"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4029"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4507"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4522"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4831"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4846"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4831"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4846"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4877"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4873"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4888"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4877"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4969"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4969"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5324"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5339"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5324"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5339"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5352"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5367"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5392"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5407"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5388"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5392"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5407"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5409"/>
-    <source>Save macro</source>
-    <translation>Uložit makro</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
+    <source>Save macro</source>
+    <translation>Uložit makro</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5450"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5450"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5460"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5475"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5460"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5475"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
@@ -8081,227 +8149,227 @@
     <translation type="obsolete">&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pozor:&lt;/b&gt; Ztratíte všechny změny pokud jej znovu otevřete.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5589"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5604"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5846"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5861"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5864"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5879"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5866"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5881"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5868"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5883"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5885"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5872"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5887"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5875"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5890"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5893"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5908"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5909"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5924"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5936"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5951"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5998"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6013"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5998"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6013"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6028"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6043"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6028"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6043"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="912"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="910"/>
     <source>Export as</source>
     <translation>Exportovat jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1155"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1153"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Export zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1155"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1153"/>
     <source>No export format given. Aborting...</source>
     <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6016"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6016"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="743"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="741"/>
     <source>dynamic</source>
     <translation>dynamický</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="756"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="754"/>
     <source>Calltip</source>
     <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="721"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="719"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="360"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="358"/>
     <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="677"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="675"/>
     <source>Typing aids enabled</source>
     <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="881"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="879"/>
     <source>End-of-Line Type</source>
     <translation>Typ Konec-řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="885"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="883"/>
     <source>Unix</source>
     <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="891"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="889"/>
     <source>Windows</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="897"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="895"/>
     <source>Macintosh</source>
     <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="859"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="857"/>
     <source>Encodings</source>
     <translation>Kódování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="841"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="839"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1168"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1166"/>
     <source>Alternatives</source>
     <translation>Alternativy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1184"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1182"/>
     <source>Pygments Lexer</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1184"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1182"/>
     <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6300"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6315"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="652"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="650"/>
     <source>Check spelling of selection...</source>
     <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6302"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6317"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6304"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6319"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="656"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="654"/>
     <source>Remove from dictionary</source>
     <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="308"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="306"/>
     <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1149"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1147"/>
     <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1164"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1162"/>
     <source>Alternatives ({0})</source>
     <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2559"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2576"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2624"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2708"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2725"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -8311,12 +8379,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5366"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5381"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -8326,122 +8394,122 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5580"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5595"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5727"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5742"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5846"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5861"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5936"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5951"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1061"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1059"/>
     <source>Next warning</source>
     <translation>Následující varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1064"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1062"/>
     <source>Previous warning</source>
     <translation>Předchozí varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1067"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1065"/>
     <source>Show warning message</source>
     <translation>Zobrazit varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1070"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1068"/>
     <source>Clear warnings</source>
     <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5240"/>
     <source>py3flakes Warning</source>
     <translation>py3flakes varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5240"/>
     <source>No py3flakes warning message available.</source>
     <translation>Varování py3flakes není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2769"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2786"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5409"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5268"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5283"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5274"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5289"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5585"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5600"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4125"/>
     <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4125"/>
     <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4295"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
     <source>Activating Calltip Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4295"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
     <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="718"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="716"/>
     <source>Open &apos;rejection&apos; file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="808"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="806"/>
     <source>Load Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1108"/>
     <source>Next change</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1113"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1111"/>
     <source>Previous change</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -31236,7 +31304,7 @@
     <translation>Chcete editovat parametry VCS příkazu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3017"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3029"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
@@ -31251,7 +31319,7 @@
     <translation>Výběr verzovacího systému projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3030"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Otevřít projekt</translation>
   </message>
@@ -31266,7 +31334,7 @@
     <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3064"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3076"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Uložit projekt jako</translation>
   </message>
@@ -31305,587 +31373,587 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3017"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3029"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3021"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3033"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Vygenerovat nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3022"/>
-    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3030"/>
-    <source>&amp;Open...</source>
-    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3034"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation>Otevřít existující projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Zavřít projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3045"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
+    <source>&amp;Open...</source>
+    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3053"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Uložit projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3207"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3056"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
+    <source>Open an existing project</source>
+    <translation>Otevřít existující projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3047"/>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3054"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Zavřít projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3054"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3057"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3064"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
-    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3067"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3065"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Uložit projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3219"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3068"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3069"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3076"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
+    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3079"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3080"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3077"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3089"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3077"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3089"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3081"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3093"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3082"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3094"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3103"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3103"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation>Přidat adresář...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3095"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3107"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3097"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3105"/>
-    <source>Add translation to project</source>
-    <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3105"/>
-    <source>Add &amp;translation...</source>
-    <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3117"/>
+    <source>Add translation to project</source>
+    <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3117"/>
+    <source>Add &amp;translation...</source>
+    <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3121"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3111"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3119"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation>Hledat nové soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3119"/>
-    <source>Searc&amp;h new files...</source>
-    <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3122"/>
-    <source>Search new files in the project directory.</source>
-    <translation>Hledat nové soubory v adresáři projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3123"/>
-    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hledat nové soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledají se nové soubory (zdrojové, *.ui, *.idl) v adresáři projektu a v registrovaných podadresářích.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
-    <source>Project properties</source>
-    <translation>Nastavení projektu</translation>
+    <source>Search new files</source>
+    <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
-    <translation>&amp;Natavení...</translation>
+    <source>Searc&amp;h new files...</source>
+    <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3134"/>
-    <source>Show the project properties</source>
-    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
+    <source>Search new files in the project directory.</source>
+    <translation>Hledat nové soubory v adresáři projektu.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3135"/>
-    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3142"/>
-    <source>User project properties</source>
-    <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3142"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3145"/>
-    <source>Show the user specific project properties</source>
-    <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hledat nové soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledají se nové soubory (zdrojové, *.ui, *.idl) v adresáři projektu a v registrovaných podadresářích.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
+    <source>Project properties</source>
+    <translation>Nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Natavení...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3146"/>
+    <source>Show the project properties</source>
+    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3147"/>
-    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uživatelská nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací uživatelských nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3154"/>
-    <source>Filetype Associations</source>
-    <translation>Asociace typů souborů</translation>
+    <source>User project properties</source>
+    <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3154"/>
-    <source>Filetype Associations...</source>
-    <translation>Asociace typů souborů...</translation>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
+    <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3157"/>
-    <source>Show the project filetype associations</source>
-    <translation>Zobrazit asociace typů souborů</translation>
+    <source>Show the user specific project properties</source>
+    <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3159"/>
+    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uživatelská nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací uživatelských nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3166"/>
+    <source>Filetype Associations</source>
+    <translation>Asociace typů souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3166"/>
+    <source>Filetype Associations...</source>
+    <translation>Asociace typů souborů...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
+    <source>Show the project filetype associations</source>
+    <translation>Zobrazit asociace typů souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3171"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Asociace typů souborů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací asociace typů souborů v projektu. Na základě vzorku souborového jména tyto asociace určují typ souboru (zdrojový kód, formulář, interface nebo jiné). Tyto asociace jsou použity při přidávání souborů do projektu a při vyhledávání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3185"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3197"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3185"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3197"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation>Nastavení &amp;debuggeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3188"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3189"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3196"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation>Načíst</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3196"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>&amp;Načíst</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3199"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3200"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3207"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3210"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3201"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3208"/>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Načíst</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3208"/>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation>&amp;Načíst</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3211"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3218"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3218"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>Sma&amp;zat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3221"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3212"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3219"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3222"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3223"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3230"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation></translation>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3230"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Reset</translation>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>Sma&amp;zat</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3233"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3234"/>
-    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3243"/>
-    <source>Load session</source>
-    <translation>Načíst relaci</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3242"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3242"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Reset</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3245"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3246"/>
+    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3255"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation>Načíst relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3258"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Načíst soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3247"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3259"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Načíst relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3260"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3272"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3263"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3275"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Uložit soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3264"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3276"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3277"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3289"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Smazat relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3280"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3292"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3281"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3290"/>
-    <source>Code Metrics</source>
-    <translation>Metriky kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3290"/>
-    <source>&amp;Code Metrics...</source>
-    <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3293"/>
-    <source>Show some code metrics for the project.</source>
-    <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3295"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3302"/>
-    <source>Python Code Coverage</source>
-    <translation>Pokrytí python kódu</translation>
+    <source>Code Metrics</source>
+    <translation>Metriky kódu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3302"/>
-    <source>Code Co&amp;verage...</source>
-    <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
+    <source>&amp;Code Metrics...</source>
+    <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3305"/>
-    <source>Show code coverage information for the project.</source>
-    <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
+    <source>Show some code metrics for the project.</source>
+    <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3307"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3314"/>
+    <source>Python Code Coverage</source>
+    <translation>Pokrytí python kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3314"/>
+    <source>Code Co&amp;verage...</source>
+    <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3317"/>
+    <source>Show code coverage information for the project.</source>
+    <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3319"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4018"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4030"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3315"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3327"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3318"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3330"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3320"/>
-    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4071"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Diagram aplikace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3329"/>
-    <source>&amp;Application Diagram...</source>
-    <translation>Diagram &amp;aplikace...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3332"/>
+    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4083"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Diagram aplikace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3341"/>
+    <source>&amp;Application Diagram...</source>
+    <translation>Diagram &amp;aplikace...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3344"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zobrazit diagram projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3334"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Diagram aplikace...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí diagram projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3418"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3430"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3419"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3424"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3426"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3427"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>&amp;Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3428"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Relace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3429"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation></translation>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3432"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3436"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3438"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3439"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>&amp;Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3440"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Relace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3441"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3443"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3444"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Balíč&amp;ky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3536"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3548"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3597"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3609"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3707"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3719"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3707"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3719"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Nebyly nalezeny žádné soubory, které je možné přidat.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3845"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3857"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3951"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3963"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Datové pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3997"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4009"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu nebyl určen hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3972"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3984"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3972"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3984"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4018"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4030"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4071"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4083"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4212"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4224"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3355"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3367"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam &amp;balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4372"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4384"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3369"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3381"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin &amp;archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4185"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4197"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Přepsat jej?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4229"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4241"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; neexistuje. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4237"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4249"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Projekt nemá definován hlavní skript. Zrušeno...</translation>
   </message>
@@ -31910,12 +31978,12 @@
     <translation>Zaregistrovat typ projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3384"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3396"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (snímek)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3384"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3396"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (&amp;snímek)</translation>
   </message>
@@ -31935,22 +32003,22 @@
     <translation>Zadejte vzor cesty pro soubory s překlady (použijte &apos;%language%&apos; na místě s kódem jazyka):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3181"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Spojení lexeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3181"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Spojení lexeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3172"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3184"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zobrazit spojení lexeru projektu (přepíše výchozí)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3174"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3186"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spojení lexeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje dialog s editací spojení lexeru projektu. Tato spojení přepisují globální lexer spojení. Lexer je použit pro zvýraznění textu v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -32120,72 +32188,72 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
     <translation>Vytvořit počáteční soubor PKGLIST pro eric5 plugin.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3361"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Vytvořit seznam balíčků&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří počáteční seznam souborů pro vložení do eric5 plugin archivu. Seznam je vytvořen ze souboru projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3373"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Vytvořit seznam balíčků&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří počáteční seznam souborů pro vložení do eric5 plugin archivu. Seznam je vytvořen ze souboru projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3385"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
     <translation>Vytvořit soubor eric5 plugin archivu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3375"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3387"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Jméno archivu je odvozeno ze jména hlavního skriptu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3388"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3400"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation>Vytvoří se soubor eric5 plugin archívu (snímek vydání).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3390"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3402"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv (Snímek)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Údaj o verzi hlavního skriptu je změněn v souladu se snímkem vydání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3836"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3848"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Navrácení do původního stavu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3845"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3857"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Kontrola verzí vypnuta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4212"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4224"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4249"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4261"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4260"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4272"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4280"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit do archivu. Ingorováno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="4292"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit do archivu. Ingorováno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4304"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl úspěšně vytvořen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4372"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4384"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -32215,22 +32283,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3341"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3353"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3341"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3353"/>
     <source>&amp;Load Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3344"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3356"/>
     <source>Load a diagram from file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3358"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
Binary file i18n/eric5_de.qm has changed
--- a/i18n/eric5_de.ts	Thu Nov 01 18:29:58 2012 +0100
+++ b/i18n/eric5_de.ts	Thu Nov 01 18:35:44 2012 +0100
@@ -2407,6 +2407,74 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>CallTraceViewer</name>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="14"/>
+    <source>Call Trace</source>
+    <translation>Aufrufverfolgung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="22"/>
+    <source>Press to start tracing calls and returns</source>
+    <translation>Drücken, um die Aufzeichnung von Aufrufen und Rücksprüngen zu starten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="32"/>
+    <source>Press to stop tracing calls and returns</source>
+    <translation>Drücken, um die Aufzeichnung von Aufrufen und Rücksprüngen zu stoppen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="55"/>
+    <source>Press to resize the columns to their contents</source>
+    <translation>Drücken, um die Breite der Spalten an ihren Inhalt anzupassen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="65"/>
+    <source>Press to clear the call trace</source>
+    <translation>Drücken, um die Aufrufverfolgung zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="75"/>
+    <source>Press to save the call trace as a text file</source>
+    <translation>Drücken, um die Aufrufverfolgung in eine Textdatei zu speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="48"/>
+    <source>From</source>
+    <translation>Von</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="48"/>
+    <source>To</source>
+    <translation>Nach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="130"/>
+    <source>Save Call Trace Info</source>
+    <translation>Aufrufinformation speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="116"/>
+    <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
+    <translation>Text Dateien (*.txt);;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="130"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="153"/>
+    <source>Error saving Call Trace Info</source>
+    <translation>Fehler beim Speichern der Aufrufinformation</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="153"/>
+    <source>&lt;p&gt;The call trace info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Aufrufinformationen konnten nicht nach &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; geschrieben werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>ChatWidget</name>
   <message>
     <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="51"/>
@@ -4248,34 +4316,34 @@
 <context>
   <name>DebugServer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1328"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1362"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Verbindung für passives Debuggen empfangen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1342"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1376"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Verbindung für passives Debuggen geschlossen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="143"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="146"/>
     <source>created</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>erzeugt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="145"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="148"/>
     <source>changed</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>geändert</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="606"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="609"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Verbindung von ungültigem Rechner</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1183"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -4284,7 +4352,7 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="606"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="609"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Es wurde versucht, eine Verbindung von dem nicht zugelassenen Rechner &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; aufzubauen. Soll die Verbindung angenommen werden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4452,22 +4520,22 @@
     <translation>Das aktuelle Projekt besitzt kein Hauptskript. Debuggen ist nicht möglich.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1959"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1971"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Auswerten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1959"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1971"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Gebe die auszuwertende Anweisung ein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1988"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2000"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Einzelanweisung ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1988"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2000"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Gebe die auszuführende Anweisung ein</translation>
   </message>
@@ -4944,52 +5012,52 @@
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="167"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. </source>
     <translation>Gib reguläre Ausdrücke getrennt durch &apos;;&apos; ein, um Variablenfilter zu definieren.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="168"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="170"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. All variables and class attributes matched by one of the expressions are not shown in the list above.</source>
     <translation>Gib reguläre Ausdrücke getrennt durch &apos;;&apos; ein, um Variablenfilter zu definieren. Alle Variablen und Klassenattribute, auf die einer der Ausdrücke passt, werden in der obigen Liste nicht dargestellt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="173"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="175"/>
     <source>Set</source>
     <translation>Setzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="151"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="153"/>
     <source>Source</source>
     <translation>Quelltext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="216"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="225"/>
     <source>Threads:</source>
     <translation>Threads:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>ID</source>
     <translation>ID</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Name</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>State</source>
     <translation>Status</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="428"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="462"/>
     <source>waiting at breakpoint</source>
     <translation>am Haltepunkt wartend</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="430"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="464"/>
     <source>running</source>
     <translation>ausführend</translation>
   </message>
@@ -5395,22 +5463,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Der Debugger konnte nicht gestartet werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="747"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Vater Prozess</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="747"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Kind Prozess</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="748"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Client forkt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="748"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Wähle den zu folgenden Fork Pfad.</translation>
   </message>
@@ -5433,22 +5501,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Der Debugger konnte nicht gestartet werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="743"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Vater Prozess</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="743"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Kind Prozess</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="744"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Client forkt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="744"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Wähle den zu folgenden Fork Pfad.</translation>
   </message>
@@ -7319,837 +7387,837 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2624"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Datei öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2769"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2786"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Datei sichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="605"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Rückgängig</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="610"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="608"/>
     <source>Redo</source>
     <translation>Wiederherstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="617"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="615"/>
     <source>Cut</source>
     <translation>Ausschneiden</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="618"/>
+    <source>Copy</source>
+    <translation>Kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="620"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation>Kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="622"/>
     <source>Paste</source>
     <translation>Einfügen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="624"/>
+    <source>Indent</source>
+    <translation>Einrücken</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="626"/>
-    <source>Indent</source>
-    <translation>Einrücken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="628"/>
     <source>Unindent</source>
     <translation>Einrücken rückgängig</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="631"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="629"/>
     <source>Comment</source>
     <translation>Kommentar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="634"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="632"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation>Kommentar entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="706"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="704"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Schließen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="708"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="710"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="712"/>
     <source>Save As...</source>
     <translation>Speichern unter...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="645"/>
-    <source>Select all</source>
-    <translation>Alles auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="646"/>
-    <source>Deselect all</source>
-    <translation>Auswahl aufheben</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="643"/>
+    <source>Select all</source>
+    <translation>Alles auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="644"/>
+    <source>Deselect all</source>
+    <translation>Auswahl aufheben</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="641"/>
     <source>Select to brace</source>
     <translation>Zur Klammer auswählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="723"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="721"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Drucken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2263"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2261"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Drucke...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2278"/>
+    <source>Printing completed</source>
+    <translation>Drucken beendet</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2280"/>
-    <source>Printing completed</source>
-    <translation>Drucken beendet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2282"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Fehler beim Drucken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2285"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2283"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Drucken abgebrochen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5589"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5604"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Datei geändert</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="766"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="764"/>
     <source>Check</source>
     <translation>Prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2559"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2576"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Datei geändert</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="776"/>
-    <source>Code metrics...</source>
-    <translation>Quelltext Metriken...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="778"/>
-    <source>Code coverage...</source>
-    <translation>Quelltext Abdeckung...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="786"/>
-    <source>Profile data...</source>
-    <translation>Profildaten...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="774"/>
+    <source>Code metrics...</source>
+    <translation>Quelltext Metriken...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="776"/>
+    <source>Code coverage...</source>
+    <translation>Quelltext Abdeckung...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="784"/>
+    <source>Profile data...</source>
+    <translation>Profildaten...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="772"/>
     <source>Show</source>
     <translation>Zeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="637"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="635"/>
     <source>Stream Comment</source>
     <translation>Stream Kommentar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="640"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="638"/>
     <source>Box Comment</source>
     <translation>Box Kommentar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1603"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1601"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Änderungsversuch für eine schreibgeschützte Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1603"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1601"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Sie versuchen, eine schreibgeschützte Datei zu ändern. Bitte speichern sie sie zuerst in eine andere Datei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="819"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="817"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Sprachen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="613"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="611"/>
     <source>Revert to last saved state</source>
     <translation>Zurück zum letzten gesichert Zustand</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5324"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5339"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Makro Name</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5324"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5339"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Wähle einen Makro Namen:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5392"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5407"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Makro Dateien (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5352"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5367"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Lade Makro Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5388"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Fehler beim Makro Laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5392"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5407"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Makro Datei schreiben</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5409"/>
-    <source>Save macro</source>
-    <translation>Makro speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
+    <source>Save macro</source>
+    <translation>Makro speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Fehler beim Makro speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5450"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Makroaufzeichnung starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5460"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5475"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Makroaufzeichnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5460"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5475"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Gib einen Namen für das Makro ein:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1038"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1036"/>
     <source>Toggle bookmark</source>
     <translation>Lesezeichen setzen/löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1041"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1039"/>
     <source>Next bookmark</source>
     <translation>Nächstes Lesezeichen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1044"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1042"/>
     <source>Previous bookmark</source>
     <translation>Vorheriges Lesezeichen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1047"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1045"/>
     <source>Clear all bookmarks</source>
     <translation>Alle Lesezeichen löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1074"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1072"/>
     <source>Toggle breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt setzen/löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1117"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1115"/>
     <source>LMB toggles bookmarks</source>
     <translation>LMK schaltet Lesezeichen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1122"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1120"/>
     <source>LMB toggles breakpoints</source>
     <translation>LMK schaltet Haltepunkte</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1086"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1084"/>
     <source>Next breakpoint</source>
     <translation>Nächster Haltepunkt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1089"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1087"/>
     <source>Previous breakpoint</source>
     <translation>Vorheriger Haltepunkt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1092"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1090"/>
     <source>Clear all breakpoints</source>
     <translation>Alle Haltepunkte löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1080"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1078"/>
     <source>Edit breakpoint...</source>
     <translation>Haltepunkt bearbeiten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4504"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4519"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt aktivieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4507"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4522"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt deaktivieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4831"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4846"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4831"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4846"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Bitte wählen sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4969"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4969"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Bitte wählen sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="684"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="682"/>
     <source>Autocompletion enabled</source>
     <translation>Autom. Vervollständigung aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4014"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4029"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autom. Vervollständigung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4014"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4029"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Die automatische Vervollständigung ist nicht verfügbar, da keine Quelle gesetzt ist.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="665"/>
     <source>Use Monospaced Font</source>
     <translation>Benutze Monospace Font</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="659"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="657"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation>Leere Zeilen verkürzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="701"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="699"/>
     <source>New view</source>
     <translation>Neue Ansicht</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1051"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1049"/>
     <source>Goto syntax error</source>
     <translation>Zu Syntaxfehler gehen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1057"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1055"/>
     <source>Clear syntax error</source>
     <translation>Syntaxfehler löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="672"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="670"/>
     <source>Autosave enabled</source>
     <translation>Autom. Speicherung aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5846"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5861"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Drop Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1054"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1052"/>
     <source>Show syntax error message</source>
     <translation>Zeige Syntaxfehlermeldung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Syntaxfehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Keine Syntaxfehlermeldung verfügbar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1077"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1075"/>
     <source>Toggle temporary breakpoint</source>
     <translation>Temporären Haltepunkt setzen/löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="780"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="778"/>
     <source>Show code coverage annotations</source>
     <translation>Markiere Zeilen ohne Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="783"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="781"/>
     <source>Hide code coverage annotations</source>
     <translation>Lösche Abdeckungsmarkierungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1096"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1094"/>
     <source>Next uncovered line</source>
     <translation>Nächste nichtabgedeckte Zeile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1097"/>
     <source>Previous uncovered line</source>
     <translation>Vorige nichtabgedeckte Zeile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4877"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zeilen ohne Abdeckung Markieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4873"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4888"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Alle Zeilen sind abgedeckt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4877"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Es gibt keine Datei mit Abdeckungsinformationen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2559"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2576"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält ungesicherte Änderungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5366"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5381"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makro Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makro Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist zerstört.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makro Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5846"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5861"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="702"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="700"/>
     <source>New view (with new split)</source>
     <translation>Neue Ansicht (in neuem Abschnitt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="308"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="306"/>
     <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Größe der Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist &lt;b&gt;{1} KB&lt;7B&gt;. Soll sie wirklich geladen werden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="794"/>
+    <source>Diagrams</source>
+    <translation>Diagramme</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="796"/>
-    <source>Diagrams</source>
-    <translation>Diagramme</translation>
+    <source>Class Diagram...</source>
+    <translation>Klassendiagramm...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="798"/>
-    <source>Class Diagram...</source>
-    <translation>Klassendiagramm...</translation>
+    <source>Package Diagram...</source>
+    <translation>Package Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="800"/>
-    <source>Package Diagram...</source>
-    <translation>Package Diagramm...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="802"/>
     <source>Imports Diagram...</source>
     <translation>Imports-Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="805"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="803"/>
     <source>Application Diagram...</source>
     <translation>Applikations-Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="822"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="820"/>
     <source>No Language</source>
     <translation>Keine Sprache</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5727"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5742"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5864"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5879"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Resourcen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5866"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5881"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Datei hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5868"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5883"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Dateien hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5885"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Aliased Datei hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5872"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5887"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Lokalisierte Resource hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5893"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5908"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Dateiresource hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5909"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5924"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Dateiresourcen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5936"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5951"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Aliased Dateiresourcen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5936"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5951"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Alias für Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5998"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6013"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Package-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5998"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6013"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Klassenattribute anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6028"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6043"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Applikations-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6028"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6043"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5875"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5890"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Resource Rahmen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5450"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Eine Makroaufzeichnung ist bereits aktiv. Neu starten?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1103"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1101"/>
     <source>Next task</source>
     <translation>Nächste Aufgabe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1106"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1104"/>
     <source>Previous task</source>
     <translation>Vorherige Aufgabe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="740"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="738"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation>Vervollständigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="746"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="744"/>
     <source>from Document</source>
     <translation>vom Dokument</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="749"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="747"/>
     <source>from APIs</source>
     <translation>von APIs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="752"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="750"/>
     <source>from Document and APIs</source>
     <translation>vom Dokument und von APIs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="912"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="910"/>
     <source>Export as</source>
     <translation>Exportieren als</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1155"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1153"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Quelltext exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1149"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1147"/>
     <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Für das Exportformat &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; steht kein Exporter zur Verfügung. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1155"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1153"/>
     <source>No export format given. Aborting...</source>
     <translation>Kein Exportformat angegeben. Abbruch...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6016"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Imports Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6016"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Imports externer Module anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="743"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="741"/>
     <source>dynamic</source>
     <translation>dynamisch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="756"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="754"/>
     <source>Calltip</source>
     <translation>Calltip</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="721"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="719"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Druckvorschau</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="360"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="358"/>
     <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Quelltext Editor Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dieses Fenster wird zum Bearbeiten von Quelltexten benutzt. Sie können beliebig viele dieser Fenster öffnen. Der Name der Datei wird im Titel des Fensters dargestellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Um Haltepunkte zu setzen, klicken sie in den Raum zwischen den Zeilennummern und der Faltungsspalte. Über das Kontextmenü des Bereiches links des Editors können Haltepunkte bearbeitet werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Um Lesezeichen zu setzen, drücken sie die Shift-Taste und klicken in den Raum zwischen den Zeilennummern und der Faltungsspalte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Diese Aktionen können über das Kontextmenü umgedreht werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ein Klick auf einen Syntaxfehler-Marker mit gedrückter Strg-Taste zeigt die zugehörige Fehlermeldung an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="677"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="675"/>
     <source>Typing aids enabled</source>
     <translation>Eingabehilfen aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="881"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="879"/>
     <source>End-of-Line Type</source>
     <translation>Zeilenendemarkierung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="885"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="883"/>
     <source>Unix</source>
     <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="891"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="889"/>
     <source>Windows</source>
     <translation>Windows</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="897"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="895"/>
     <source>Macintosh</source>
     <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="859"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="857"/>
     <source>Encodings</source>
     <translation>Kodierungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="841"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="839"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation>Ermittelt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1168"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1166"/>
     <source>Alternatives</source>
     <translation>Alternativen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1164"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1162"/>
     <source>Alternatives ({0})</source>
     <translation>Alternativen ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1184"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1182"/>
     <source>Pygments Lexer</source>
     <translation>Pygments Lexer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1184"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1182"/>
     <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
     <translation>Wähle den anzuwendenden Pygments Lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6300"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6315"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Rechtschreibprüfung...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="652"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="650"/>
     <source>Check spelling of selection...</source>
     <translation>Rechtschreibprüfung für Auswahl...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6302"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6317"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Zum Wörterbuch hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6304"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6319"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Alle ignorieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="656"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="654"/>
     <source>Remove from dictionary</source>
     <translation>Aus dem Wörterbuch entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2624"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geöffnet werden.&lt;br /&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2708"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2725"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gesichert werden.&lt;br/&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5580"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5595"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde geändert, während sie in eric5 geöffnet war. Neu einlesen?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1061"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1059"/>
     <source>Next warning</source>
     <translation>Nächste Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1064"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1062"/>
     <source>Previous warning</source>
     <translation>Vorherige Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1067"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1065"/>
     <source>Show warning message</source>
     <translation>Zeige Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1070"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1068"/>
     <source>Clear warnings</source>
     <translation>Warnungen löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5240"/>
     <source>py3flakes Warning</source>
     <translation>py3flakes Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5240"/>
     <source>No py3flakes warning message available.</source>
     <translation>Keine Py3flakes Warnung verfügbar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2769"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2786"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5409"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makro Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5268"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5283"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Warnung: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5274"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5289"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Fehler: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5585"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5600"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warnung:&lt;/b&gt; Vorgenommenen Änderungen gehen beim neu einlesen verloren.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4125"/>
     <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
     <translation>Aktivierung eines Providers für automatische Vervollständigungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4125"/>
     <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation>Ein Providers für automatische Vervollständigungen kann nicht angebunden werden, da bereits ein anderer aktiv ist. Bitte überprüfen sie ihre Konfiguration.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4295"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
     <source>Activating Calltip Provider</source>
     <translation>Aktivierung eines Providers für Calltips</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4295"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
     <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation>Ein Providers für Calltips kann nicht angebunden werden, da bereits ein anderer aktiv ist. Bitte überprüfen sie ihre Konfiguration.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="718"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="716"/>
     <source>Open &apos;rejection&apos; file</source>
     <translation>Öffne &quot;Ablehnungs&quot;-Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="808"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="806"/>
     <source>Load Diagram...</source>
     <translation>Diagramm laden...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1108"/>
     <source>Next change</source>
     <translation>Nächste Änderung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1113"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1111"/>
     <source>Previous change</source>
     <translation>Vorherige Änderung</translation>
   </message>
@@ -29956,12 +30024,12 @@
     <translation>Projektverzeichnis erstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3030"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Projekt öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3064"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3076"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Projekt speichern unter</translation>
   </message>
@@ -29981,132 +30049,132 @@
     <translation>Das aktuelle Projekt hat ungesicherte Änderungen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3207"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3219"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3017"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3029"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3017"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3029"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Neu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3021"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3033"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Erstelle ein neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3022"/>
-    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Neu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe der Informationen des neuen Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3030"/>
-    <source>&amp;Open...</source>
-    <translation>&amp;Öffnen...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3034"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation>Öffnet ein bestehendes Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Öffnen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet ein bestehendes Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Neu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe der Informationen des neuen Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Projekt schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3045"/>
-    <source>Close the current project</source>
-    <translation>Schließt das aktuelle Projekt</translation>
+    <source>&amp;Open...</source>
+    <translation>&amp;Öffnen...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Schließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3053"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Projekt speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3056"/>
-    <source>Save the current project</source>
-    <translation>Speichert das aktuelle Projekt</translation>
+    <source>Open an existing project</source>
+    <translation>Öffnet ein bestehendes Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3047"/>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Öffnen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet ein bestehendes Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3054"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Projekt schließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3054"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3057"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3067"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation>Speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei</translation>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation>Schließt das aktuelle Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Schließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3065"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Projekt speichern</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3068"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation>Speichert das aktuelle Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3069"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3079"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation>Speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3080"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Speichern unter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3105"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3117"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Übersetzung zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3105"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3117"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>&amp;Übersetzung hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3121"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Eine Übersetzung zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3111"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3123"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Übersetzung hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem eine Übersetzung zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Projekt Eigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Eigenschaften...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3134"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3146"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Zeigt die Projekt Eigenschaften an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3135"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3147"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, mit dem die Projekt Eigenschaften bearbeitet werden können.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3419"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
     <source>Open &amp;Recent Projects</source>
     <translation>Zu&amp;letzt geöffnete Projekte</translation>
   </message>
@@ -30116,17 +30184,17 @@
     <translation>Das Zielverzeichnis darf nicht leer sein.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3119"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation>Neue Dateien suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3119"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation>Neue &amp;Dateien suchen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3122"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3134"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Sucht neue Dateien im Projektverzeichnis.</translation>
   </message>
@@ -30146,22 +30214,22 @@
     <translation>Sprache hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3064"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3076"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Speichern &amp;unter...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3845"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3857"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Versionskontrollsystem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3707"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3719"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Neue Dateien suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3707"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3719"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Es wurden keine neuen Dateien gefunden.</translation>
   </message>
@@ -30181,147 +30249,147 @@
     <translation>Projekt Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3243"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3255"/>
     <source>Load session</source>
     <translation>Session laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3246"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3258"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Laden der Projekt Session.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3260"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3272"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3263"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3275"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Speichern der Projekt Session.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3247"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3259"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt eine Projekt Session Datei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3264"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3276"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert eine Projekt Session Datei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3429"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3441"/>
     <source>Source &amp;Documentation</source>
     <translation>&amp;Quelltextdokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3424"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3436"/>
     <source>Chec&amp;k</source>
     <translation>&amp;Prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3290"/>
-    <source>Code Metrics</source>
-    <translation>Quelltext Metriken</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3290"/>
-    <source>&amp;Code Metrics...</source>
-    <translation>&amp;Quelltext Metriken...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3293"/>
-    <source>Show some code metrics for the project.</source>
-    <translation>Zeige einige Quelltext Metriken für das Projekt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3295"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Quelltext Metriken...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einige Quelltext Metriken für alle Python Dateien des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3302"/>
-    <source>Python Code Coverage</source>
-    <translation>Python Quelltext Abdeckung</translation>
+    <source>Code Metrics</source>
+    <translation>Quelltext Metriken</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3302"/>
-    <source>Code Co&amp;verage...</source>
-    <translation>&amp;Quelltext Abdeckung...</translation>
+    <source>&amp;Code Metrics...</source>
+    <translation>&amp;Quelltext Metriken...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3305"/>
-    <source>Show code coverage information for the project.</source>
-    <translation>Zeige die Quelltextabdeckung für das Projekt.</translation>
+    <source>Show some code metrics for the project.</source>
+    <translation>Zeige einige Quelltext Metriken für das Projekt.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3307"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Quelltext Metriken...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einige Quelltext Metriken für alle Python Dateien des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3314"/>
+    <source>Python Code Coverage</source>
+    <translation>Python Quelltext Abdeckung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3314"/>
+    <source>Code Co&amp;verage...</source>
+    <translation>&amp;Quelltext Abdeckung...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3317"/>
+    <source>Show code coverage information for the project.</source>
+    <translation>Zeige die Quelltextabdeckung für das Projekt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3319"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Quelltext Abdeckung...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Quelltextabdeckung für alle Python Dateien des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4018"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4030"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3315"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3327"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Profildaten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3318"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3330"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation>Zeige Profildaten des aktuellen Projektes.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3320"/>
-    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Profildaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Profildaten des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3426"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>&amp;Zeige</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3997"/>
-    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
-    <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3951"/>
-    <source>Coverage Data</source>
-    <translation>Quelltext Abdeckungsdaten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>&amp;Versionskontrolle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4071"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3329"/>
-    <source>&amp;Application Diagram...</source>
-    <translation>&amp;Applikations-Diagramm...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3332"/>
+    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Profildaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Profildaten des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3438"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>&amp;Zeige</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4009"/>
+    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
+    <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3963"/>
+    <source>Coverage Data</source>
+    <translation>Quelltext Abdeckungsdaten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3432"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>&amp;Versionskontrolle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4083"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3341"/>
+    <source>&amp;Application Diagram...</source>
+    <translation>&amp;Applikations-Diagramm...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3344"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zeigt ein Diagramm des Projektes.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3334"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Applikations-Diagramm...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt ein Diagramm des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3427"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3439"/>
     <source>&amp;Diagrams</source>
     <translation>&amp;Diagramme</translation>
   </message>
@@ -30331,37 +30399,37 @@
     <translation>Projektdatei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3972"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3984"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3972"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3984"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Bitte wählen sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4018"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4030"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Bitte wählen sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3103"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation>Verzeichnis zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3103"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation>Verzeichnis hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3095"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3107"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3097"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem ein Verzeichnis bzw. der Inhalt eines Verzeichnisses zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30451,17 +30519,17 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Projekt Session Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3277"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3289"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Session löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3280"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3292"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Löscht die Projekt Session Datei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3281"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3293"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Session Datei des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30471,7 +30539,7 @@
     <translation>Ruby Dateien (*.rb);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3123"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3135"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neue Dateien suchen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies sucht im Projektverzeichnis und in registrierten Unterverzeichnissen nach neuen Dateien (Quellen, *.ui, *.idl).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30486,7 +30554,7 @@
     <translation>Sonstige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4071"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4083"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
   </message>
@@ -30551,152 +30619,152 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3185"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3197"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Debugger Eigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3185"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3197"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation>Debugger &amp;Eigenschaften...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3188"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3200"/>
     <source>Show the debugger properties</source>
     <translation>Debugger Eigenschaften anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3189"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3201"/>
     <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um die projektspezifischen Debugger Einstellungen zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3196"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3208"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3196"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3208"/>
     <source>&amp;Load</source>
     <translation>&amp;Laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3199"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3211"/>
     <source>Load the debugger properties</source>
     <translation>Debugger Eigenschaften laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3207"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3219"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3210"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3222"/>
     <source>Save the debugger properties</source>
     <translation>Debugger Eigenschaften speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3218"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3218"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3221"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger Eigenschaften löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3230"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation>Zurücksetzen</translation>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Löschen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3230"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Zurücksetzen</translation>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Löschen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3233"/>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger Eigenschaften löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3242"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation>Zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3242"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3245"/>
     <source>Reset the debugger properties</source>
     <translation>Debugger Eigenschaften zurücksetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3443"/>
     <source>Debugger</source>
     <translation>Debugger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3428"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3440"/>
     <source>Session</source>
     <translation>Session</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3200"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3212"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt die projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3211"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3223"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert die projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3222"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Datei mit den projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3234"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Datei mit den projektspezifischen Debugger Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3246"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugger Eigenschaften zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die projektspezifischen Debugger Einstellungen zurück.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3154"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3166"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Dateitypzuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3154"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3166"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Dateitypzuordnungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3157"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Zeigt die Dateitypzuordnungen des Projektes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3159"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3171"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateitypzuordnungen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog zur Eingabe der Dateitypzuordnungen des Projektes. Diese Zuordnungen bestimmen den Typ (Quellen, Formulare, Schnittstellen oder Sonstige) über ein Dateinamenmuster. Sie werden genutzt, wenn eine Datei zum Projekt hinzugefügt oder wenn nach neuen Dateien gesucht wird.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3432"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3444"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Pa&amp;ketierer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3077"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3089"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3077"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3089"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation>&amp;Dateien hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3081"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3093"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Fügt Dateien zum aktuellen Projekt hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3082"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3094"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem Dateien zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann. Der Ort, an dem sie eingefügt werden, wird durch die Dateinamenerweiterung bestimmt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30721,17 +30789,17 @@
     <translation>Projektdateien (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3418"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3430"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3536"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3548"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3597"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3609"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Löschen</translation>
   </message>
@@ -30761,22 +30829,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den Nutzer bezogenen Projektdaten &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3142"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3154"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation>Nutzer bezogene Projektdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3142"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3154"/>
     <source>&amp;User Properties...</source>
     <translation>&amp;Nutzer bezogene Projektdaten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3145"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3157"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Zeigt die Nutzer bezogenen Projektdaten an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3147"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3159"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nutzer bezogene Projektdaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um Nutzer bezogene Projektdaten zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30794,47 +30862,47 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4212"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4224"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Erzeuge Paketliste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3355"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3367"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Erzeuge &amp;Paketliste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4372"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4384"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3369"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3381"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Erzeuge Plugin &amp;Archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4185"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4197"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4212"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4224"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4229"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4241"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4237"/>
-    <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
-    <translation>Für das Projekt wurde kein Hauptskript angegeben. Abbruch...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="4249"/>
+    <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
+    <translation>Für das Projekt wurde kein Hauptskript angegeben. Abbruch...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4261"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30859,22 +30927,22 @@
     <translation>Projekttyp Registrierung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4280"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4292"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht im Archiv gespeichert werde. Sie wird ignoriert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3384"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3396"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv (Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3384"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3396"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Erzeuge Plugin Archiv (&amp;Snapshot)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4372"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4384"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Plugindatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;br&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30894,32 +30962,32 @@
     <translation>Gib das Pfadmuster für Übersetzungsdateien ein (benutze &apos;%language%&apos; anstelle des Sprachcodes):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3836"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3848"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Ignoriere Übersteuerung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3845"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3857"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Versionskontrolle nicht möglich.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3181"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Lexer Zuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3181"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Lexer Zuordnungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3172"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3184"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zeigt die Projekt spezifischen Lexer Zuordnungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3174"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3186"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Lexer Zuordnungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, um die Projekt spezifischen Lexer Zuordnungen zu bearbeiten. Diese Zuordnungen überschreiben die globalen Lexer Zuordnungen. Lexer werden verwendet, um den Editortext einzufärben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30944,42 +31012,42 @@
     <translation>Eric Plugin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
     <translation>Erzeugt eine erste PKGLIST Datei für ein eric5 Plugin.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3361"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Paketliste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine erste List von Dateien, die in ein eric5 Pluginarchive einbezogen werden sollen. Die Liste wird aus der Projektdatei erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3373"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Paketliste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine erste List von Dateien, die in ein eric5 Pluginarchive einbezogen werden sollen. Die Liste wird aus der Projektdatei erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3385"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
     <translation>Erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3375"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3387"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Plugin Archiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3388"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3400"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation>Erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei (Snapshot Release).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3390"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3402"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Plugin Archiv (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert. Der Versionseintrag des Hauptskriptes wird verändert, um ein Snapshot Release anzuzeigen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4260"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4272"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die eric5 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4292"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4304"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die eric5 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde erfolgreich erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -31009,22 +31077,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Das Hauptskript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;br/&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3341"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3353"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation>Diagramm laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3341"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3353"/>
     <source>&amp;Load Diagram...</source>
     <translation>Diagramm &amp;laden...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3344"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3356"/>
     <source>Load a diagram from file.</source>
     <translation>Lade ein Diagramm aus einer Datei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3358"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Diagramm laden...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt ein Diagramm aus einer Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric5_en.ts	Thu Nov 01 18:29:58 2012 +0100
+++ b/i18n/eric5_en.ts	Thu Nov 01 18:35:44 2012 +0100
@@ -2380,6 +2380,74 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>CallTraceViewer</name>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="14"/>
+    <source>Call Trace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="22"/>
+    <source>Press to start tracing calls and returns</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="32"/>
+    <source>Press to stop tracing calls and returns</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="55"/>
+    <source>Press to resize the columns to their contents</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="65"/>
+    <source>Press to clear the call trace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="75"/>
+    <source>Press to save the call trace as a text file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="48"/>
+    <source>From</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="48"/>
+    <source>To</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="130"/>
+    <source>Save Call Trace Info</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="116"/>
+    <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="130"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="153"/>
+    <source>Error saving Call Trace Info</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="153"/>
+    <source>&lt;p&gt;The call trace info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>ChatWidget</name>
   <message>
     <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="51"/>
@@ -4211,41 +4279,41 @@
 <context>
   <name>DebugServer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="143"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="146"/>
     <source>created</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="145"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="148"/>
     <source>changed</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="606"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="609"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="606"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="609"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1183"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1328"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1362"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1342"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1376"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4563,7 +4631,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1959"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1971"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4583,7 +4651,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1988"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2000"/>
     <source>Execute</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4878,12 +4946,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1959"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1971"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1988"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2000"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4903,52 +4971,52 @@
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="167"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="168"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="170"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. All variables and class attributes matched by one of the expressions are not shown in the list above.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="173"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="175"/>
     <source>Set</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="151"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="153"/>
     <source>Source</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="216"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="225"/>
     <source>Threads:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>ID</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>Name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>State</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="428"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="462"/>
     <source>waiting at breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="430"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="464"/>
     <source>running</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5352,22 +5420,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="747"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="747"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Child process</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="748"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="748"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5385,22 +5453,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="743"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="743"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Child process</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="744"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="744"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7246,837 +7314,837 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2624"/>
     <source>Open File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="308"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="306"/>
     <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="360"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="358"/>
     <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="605"/>
     <source>Undo</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="610"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="608"/>
     <source>Redo</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="613"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="611"/>
     <source>Revert to last saved state</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="617"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="615"/>
     <source>Cut</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="618"/>
+    <source>Copy</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="620"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="622"/>
     <source>Paste</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="624"/>
+    <source>Indent</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="626"/>
-    <source>Indent</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="628"/>
     <source>Unindent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="631"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="629"/>
     <source>Comment</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="634"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="632"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="637"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="635"/>
     <source>Stream Comment</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="640"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="638"/>
     <source>Box Comment</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="641"/>
+    <source>Select to brace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="643"/>
-    <source>Select to brace</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="645"/>
     <source>Select all</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="646"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="644"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6300"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6315"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="652"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="650"/>
     <source>Check spelling of selection...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="656"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="654"/>
     <source>Remove from dictionary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="659"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="657"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="665"/>
     <source>Use Monospaced Font</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="672"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="670"/>
     <source>Autosave enabled</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="677"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="675"/>
     <source>Typing aids enabled</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="684"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="682"/>
     <source>Autocompletion enabled</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="701"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="699"/>
     <source>New view</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="702"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="700"/>
     <source>New view (with new split)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="706"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="704"/>
     <source>Close</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="708"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="710"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="712"/>
     <source>Save As...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="719"/>
+    <source>Print Preview</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="721"/>
-    <source>Print Preview</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="723"/>
     <source>Print</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="740"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="738"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="743"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="741"/>
     <source>dynamic</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="746"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="744"/>
     <source>from Document</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="749"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="747"/>
     <source>from APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="752"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="750"/>
     <source>from Document and APIs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="756"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="754"/>
     <source>Calltip</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="766"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="764"/>
     <source>Check</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="772"/>
+    <source>Show</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="774"/>
-    <source>Show</source>
+    <source>Code metrics...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="776"/>
-    <source>Code metrics...</source>
+    <source>Code coverage...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="778"/>
-    <source>Code coverage...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="780"/>
     <source>Show code coverage annotations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="783"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="781"/>
     <source>Hide code coverage annotations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="786"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="784"/>
     <source>Profile data...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="794"/>
+    <source>Diagrams</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="796"/>
-    <source>Diagrams</source>
+    <source>Class Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="798"/>
-    <source>Class Diagram...</source>
+    <source>Package Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="800"/>
-    <source>Package Diagram...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="802"/>
     <source>Imports Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="805"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="803"/>
     <source>Application Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="819"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="817"/>
     <source>Languages</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="822"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="820"/>
     <source>No Language</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="841"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="839"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1168"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1166"/>
     <source>Alternatives</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="859"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="857"/>
     <source>Encodings</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="881"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="879"/>
     <source>End-of-Line Type</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="885"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="883"/>
     <source>Unix</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="891"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="889"/>
     <source>Windows</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="897"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="895"/>
     <source>Macintosh</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="912"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="910"/>
     <source>Export as</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1038"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1036"/>
     <source>Toggle bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1041"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1039"/>
     <source>Next bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1044"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1042"/>
     <source>Previous bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1047"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1045"/>
     <source>Clear all bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1074"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1072"/>
     <source>Toggle breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1077"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1075"/>
     <source>Toggle temporary breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1080"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1078"/>
     <source>Edit breakpoint...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4504"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4519"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1086"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1084"/>
     <source>Next breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1089"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1087"/>
     <source>Previous breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1092"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1090"/>
     <source>Clear all breakpoints</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1051"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1049"/>
     <source>Goto syntax error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1054"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1052"/>
     <source>Show syntax error message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1057"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1055"/>
     <source>Clear syntax error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1061"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1059"/>
     <source>Next warning</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1064"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1062"/>
     <source>Previous warning</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1067"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1065"/>
     <source>Show warning message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1070"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1068"/>
     <source>Clear warnings</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1096"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1094"/>
     <source>Next uncovered line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1097"/>
     <source>Previous uncovered line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1103"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1101"/>
     <source>Next task</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1106"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1104"/>
     <source>Previous task</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1117"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1115"/>
     <source>LMB toggles bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1122"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1120"/>
     <source>LMB toggles breakpoints</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1155"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1153"/>
     <source>Export source</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1149"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1147"/>
     <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1155"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1153"/>
     <source>No export format given. Aborting...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1164"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1162"/>
     <source>Alternatives ({0})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1184"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1182"/>
     <source>Pygments Lexer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1184"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1182"/>
     <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1603"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1601"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1603"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1601"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2263"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2261"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2278"/>
+    <source>Printing completed</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2280"/>
-    <source>Printing completed</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2282"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2285"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2283"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2559"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2576"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2559"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2576"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2624"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2769"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2786"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2708"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2725"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2769"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2786"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4014"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4029"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4014"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4029"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4507"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4522"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4831"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4846"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4831"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4846"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4877"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4873"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4888"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4877"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4969"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4969"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5240"/>
     <source>py3flakes Warning</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5240"/>
     <source>No py3flakes warning message available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5324"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5339"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5324"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5339"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5352"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5367"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5392"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5407"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5388"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5366"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5381"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5392"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5407"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5409"/>
-    <source>Save macro</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5409"/>
-    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
-    <source>Error saving macro</source>
+    <source>Save macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
+    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
+    <source>Error saving macro</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5450"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5450"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5460"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5475"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5460"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5475"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5580"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5595"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5589"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5604"/>
     <source>File changed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5727"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5742"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5846"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5861"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5846"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5861"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5864"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5879"/>
     <source>Resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5866"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5881"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5868"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5883"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5885"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5872"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5887"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5875"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5890"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5893"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5908"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5909"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5924"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5936"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5951"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5936"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5951"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5998"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6013"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5998"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6013"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6016"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6016"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6028"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6043"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6028"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6043"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6302"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6317"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6304"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6319"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5268"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5283"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5274"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5289"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5585"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5600"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4125"/>
     <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4125"/>
     <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4295"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
     <source>Activating Calltip Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4295"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
     <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="718"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="716"/>
     <source>Open &apos;rejection&apos; file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="808"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="806"/>
     <source>Load Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1108"/>
     <source>Next change</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1113"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1111"/>
     <source>Previous change</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30072,7 +30140,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3017"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3029"/>
     <source>New project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30102,7 +30170,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3030"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
     <source>Open project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30112,7 +30180,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3064"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3076"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30145,687 +30213,687 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3017"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3029"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3021"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3033"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3022"/>
-    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3030"/>
-    <source>&amp;Open...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3034"/>
-    <source>Open an existing project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
-    <source>Close project</source>
+    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3042"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3045"/>
-    <source>Close the current project</source>
+    <source>&amp;Open...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3046"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3053"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3207"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3056"/>
-    <source>Save the current project</source>
+    <source>Open an existing project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3047"/>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3054"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3054"/>
+    <source>&amp;Close</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3057"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3064"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3067"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <source>Close the current project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3065"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3219"/>
+    <source>&amp;Save</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3068"/>
+    <source>Save the current project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3069"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3076"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3079"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3080"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3077"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3089"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3077"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3089"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3081"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3093"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3082"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3094"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3103"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3103"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3095"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3107"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3097"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3105"/>
-    <source>Add translation to project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3105"/>
-    <source>Add &amp;translation...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3117"/>
+    <source>Add translation to project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3117"/>
+    <source>Add &amp;translation...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3121"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3111"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3119"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3119"/>
-    <source>Searc&amp;h new files...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3122"/>
-    <source>Search new files in the project directory.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3123"/>
-    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
+    <source>Search new files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
-    <source>Project properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
-    <source>&amp;Properties...</source>
+    <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3134"/>
-    <source>Show the project properties</source>
+    <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3135"/>
-    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3142"/>
-    <source>User project properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3142"/>
-    <source>&amp;User Properties...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3145"/>
-    <source>Show the user specific project properties</source>
+    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
+    <source>Project properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3146"/>
+    <source>Show the project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3147"/>
-    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3154"/>
-    <source>Filetype Associations</source>
+    <source>User project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3154"/>
-    <source>Filetype Associations...</source>
+    <source>&amp;User Properties...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3157"/>
-    <source>Show the project filetype associations</source>
+    <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3159"/>
-    <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
-    <source>Lexer Associations</source>
+    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3166"/>
+    <source>Filetype Associations</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3166"/>
+    <source>Filetype Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
+    <source>Show the project filetype associations</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3171"/>
+    <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3181"/>
+    <source>Lexer Associations</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3181"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3172"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3184"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3174"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3186"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3185"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3197"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3185"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3197"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3188"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3189"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3196"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3196"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3199"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3200"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3207"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3210"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3201"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3208"/>
+    <source>Load</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3208"/>
+    <source>&amp;Load</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3211"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3218"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3218"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3221"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3212"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3219"/>
+    <source>Save</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3222"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3223"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3230"/>
-    <source>Reset</source>
+    <source>Delete</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3230"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
+    <source>&amp;Delete</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3233"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3234"/>
-    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3243"/>
-    <source>Load session</source>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3242"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3242"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3245"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3246"/>
+    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3255"/>
+    <source>Load session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3258"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3247"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3259"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3260"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3272"/>
     <source>Save session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3263"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3275"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3264"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3276"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3277"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3289"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3280"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3292"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3281"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3290"/>
-    <source>Code Metrics</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3290"/>
-    <source>&amp;Code Metrics...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3293"/>
-    <source>Show some code metrics for the project.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3295"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3302"/>
-    <source>Python Code Coverage</source>
+    <source>Code Metrics</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3302"/>
-    <source>Code Co&amp;verage...</source>
+    <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3305"/>
-    <source>Show code coverage information for the project.</source>
+    <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3307"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3314"/>
+    <source>Python Code Coverage</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3314"/>
+    <source>Code Co&amp;verage...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3317"/>
+    <source>Show code coverage information for the project.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3319"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4018"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4030"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3315"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3327"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3318"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3330"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3320"/>
-    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4071"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3329"/>
-    <source>&amp;Application Diagram...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3332"/>
+    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4083"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3341"/>
+    <source>&amp;Application Diagram...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3344"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3334"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4212"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4224"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3355"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3367"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3359"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3371"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3361"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4372"/>
-    <source>Create Plugin Archive</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3369"/>
-    <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3373"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4384"/>
+    <source>Create Plugin Archive</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3381"/>
+    <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3385"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3375"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3387"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3384"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3396"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3384"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3396"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3388"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3400"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3390"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3402"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3418"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3430"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3419"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3420"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3424"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3426"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3427"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3428"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3429"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3431"/>
-    <source>Debugger</source>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3432"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3436"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3438"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3439"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3440"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3441"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3443"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3444"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3536"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3548"/>
     <source>Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3597"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3609"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3707"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3719"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3707"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3719"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3845"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3857"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3836"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3848"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3845"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3857"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3951"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3963"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3997"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4009"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3972"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3984"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3972"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3984"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4018"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4030"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4071"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4083"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4185"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4197"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4212"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4224"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4229"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4241"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4237"/>
-    <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="4249"/>
+    <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4261"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4260"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4272"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4280"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="4292"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4304"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4372"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4384"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30845,22 +30913,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3341"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3353"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3341"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3353"/>
     <source>&amp;Load Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3344"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3356"/>
     <source>Load a diagram from file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3346"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3358"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
--- a/i18n/eric5_es.ts	Thu Nov 01 18:29:58 2012 +0100
+++ b/i18n/eric5_es.ts	Thu Nov 01 18:35:44 2012 +0100
@@ -2455,6 +2455,74 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>CallTraceViewer</name>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="14"/>
+    <source>Call Trace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="22"/>
+    <source>Press to start tracing calls and returns</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="32"/>
+    <source>Press to stop tracing calls and returns</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="55"/>
+    <source>Press to resize the columns to their contents</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="65"/>
+    <source>Press to clear the call trace</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="75"/>
+    <source>Press to save the call trace as a text file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="48"/>
+    <source>From</source>
+    <translation type="unfinished">Desde</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="48"/>
+    <source>To</source>
+    <translation type="unfinished">Hasta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="130"/>
+    <source>Save Call Trace Info</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="116"/>
+    <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
+    <translation type="unfinished">Archivos de Texto (*.txt);;Todos los Archivos (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="130"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="153"/>
+    <source>Error saving Call Trace Info</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="153"/>
+    <source>&lt;p&gt;The call trace info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>ChatWidget</name>
   <message>
     <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="51"/>
@@ -4324,41 +4392,41 @@
 <context>
   <name>DebugServer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="143"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="146"/>
     <source>created</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>creado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="145"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="148"/>
     <source>changed</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>cambiado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="606"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="609"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Conexión desde un host ilegal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1328"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1362"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Recibida conexión pasiva de depuración</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1342"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1376"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Cerrada conexión pasiva de depuración</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1183"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
     <translation>No conectado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="606"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="609"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Se ha intentado una conexión desde el host ilegal &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. ¿Aceptar esta conexión?.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4676,7 +4744,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Detener&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Detener la sesión de depuración en ejecución.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1959"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1971"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluar</translation>
   </message>
@@ -4691,7 +4759,7 @@
     <translation>Evaluar en el contexto actual</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1988"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2000"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Ejecutar</translation>
   </message>
@@ -4899,12 +4967,12 @@
     <translation>No hay script principal definido para el proyecto actual. La depuración no es posible.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1959"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1971"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Introduzca la sentencia a evaluar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1988"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2000"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Introduzca la sentencia a ejecutar</translation>
   </message>
@@ -5018,52 +5086,52 @@
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="167"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. </source>
     <translation>Para definir filtros de variables introduzca patrones de expresión regular separados por &apos;;&apos;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="168"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="170"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. All variables and class attributes matched by one of the expressions are not shown in the list above.</source>
     <translation>Para definir filtros de variables introduzca patrones de expresión regular separados por &apos;;&apos;. Todas las variables y atributos de clases que coincidan con una de las expresiones, no se muestran en el listado anterior.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="173"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="175"/>
     <source>Set</source>
     <translation>Establecer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="151"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="153"/>
     <source>Source</source>
     <translation>Código fuente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="216"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="225"/>
     <source>Threads:</source>
     <translation>Hilos:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>ID</source>
     <translation>ID</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Nombre</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="218"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="227"/>
     <source>State</source>
     <translation>Estado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="428"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="462"/>
     <source>waiting at breakpoint</source>
     <translation>esperando en el punto de ruptura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="430"/>
+    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="464"/>
     <source>running</source>
     <translation>en ejecución</translation>
   </message>
@@ -5470,22 +5538,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;No ha sido posible lanzar el extremo del depurador.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="747"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Proceso Padre</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="747"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Proceso hijo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="748"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Fork del cliente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="748"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Seleccionar la rama de fork para continuar.</translation>
   </message>
@@ -5508,22 +5576,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;No ha sido posible lanzar el extremo del depurador.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="743"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Proceso Padre</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="743"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Proceso hijo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="744"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Fork del cliente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="744"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Seleccionar la rama de fork para continuar.</translation>
   </message>
@@ -7402,837 +7470,837 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2624"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Abrir archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="605"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Deshacer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="610"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="608"/>
     <source>Redo</source>
     <translation>Rehacer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="613"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="611"/>
     <source>Revert to last saved state</source>
     <translation>Volver al último estado guardado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="617"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="615"/>
     <source>Cut</source>
     <translation>Cortar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="618"/>
+    <source>Copy</source>
+    <translation>Copiar</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="620"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation>Copiar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="622"/>
     <source>Paste</source>
     <translation>Pegar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="624"/>
+    <source>Indent</source>
+    <translation>Indentar</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="626"/>
-    <source>Indent</source>
-    <translation>Indentar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="628"/>
     <source>Unindent</source>
     <translation>Desindentar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="631"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="629"/>
     <source>Comment</source>
     <translation>Pasar a comentario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="634"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="632"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation>Sacar de comentario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="637"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="635"/>
     <source>Stream Comment</source>
     <translation>Bloque de comentario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="640"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="638"/>
     <source>Box Comment</source>
     <translation>Caja de comentario</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="641"/>
+    <source>Select to brace</source>
+    <translation>Seleccionar hasta la llave ( &apos;{&apos; o &apos;}&apos; )</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="643"/>
-    <source>Select to brace</source>
-    <translation>Seleccionar hasta la llave ( &apos;{&apos; o &apos;}&apos; )</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="645"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Seleccionar todo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="646"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="644"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Deseleccionar todo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="659"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="657"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation>Acortar las líneas vacías</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="665"/>
     <source>Use Monospaced Font</source>
     <translation>Usar fuente monoespaciada</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="672"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="670"/>
     <source>Autosave enabled</source>
     <translation>Autoguardar habilitado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="684"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="682"/>
     <source>Autocompletion enabled</source>
     <translation>Autocompletar habilitado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="701"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="699"/>
     <source>New view</source>
     <translation>Nueva vista</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="702"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="700"/>
     <source>New view (with new split)</source>
     <translation>Nueva vista (con nueva división)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="706"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="704"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Cerrar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="708"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Guardar</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="710"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Guardar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="712"/>
     <source>Save As...</source>
     <translation>Guardar como...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="723"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="721"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Imprimir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="740"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="738"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation>Autocompletar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="746"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="744"/>
     <source>from Document</source>
     <translation>desde Documento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="749"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="747"/>
     <source>from APIs</source>
     <translation>desde APIs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="752"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="750"/>
     <source>from Document and APIs</source>
     <translation>desde Documento y APIs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="766"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="764"/>
     <source>Check</source>
     <translation>Verificar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="772"/>
+    <source>Show</source>
+    <translation>Mostrar</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="774"/>
-    <source>Show</source>
-    <translation>Mostrar</translation>
+    <source>Code metrics...</source>
+    <translation>Métricas de código...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="776"/>
-    <source>Code metrics...</source>
-    <translation>Métricas de código...</translation>
+    <source>Code coverage...</source>
+    <translation>Cobertura de código...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="778"/>
-    <source>Code coverage...</source>
-    <translation>Cobertura de código...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="780"/>
     <source>Show code coverage annotations</source>
     <translation>Mostrar anotaciones de cobertura de codigo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="783"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="781"/>
     <source>Hide code coverage annotations</source>
     <translation>Ocultar anotaciones de cobertura de codigo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="786"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="784"/>
     <source>Profile data...</source>
     <translation>Datos de profiling...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="794"/>
+    <source>Diagrams</source>
+    <translation>Diagramas</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="796"/>
-    <source>Diagrams</source>
-    <translation>Diagramas</translation>
+    <source>Class Diagram...</source>
+    <translation>Diagrama de clases...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="798"/>
-    <source>Class Diagram...</source>
-    <translation>Diagrama de clases...</translation>
+    <source>Package Diagram...</source>
+    <translation>Diagrama de paquetes...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="800"/>
-    <source>Package Diagram...</source>
-    <translation>Diagrama de paquetes...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="802"/>
     <source>Imports Diagram...</source>
     <translation>Diagrama de imports...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="805"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="803"/>
     <source>Application Diagram...</source>
     <translation>Diagrama de aplicación...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="819"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="817"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Lenguajes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="822"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="820"/>
     <source>No Language</source>
     <translation>Ningún Lenguaje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="912"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="910"/>
     <source>Export as</source>
     <translation>Exportar como</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1038"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1036"/>
     <source>Toggle bookmark</source>
     <translation>Alternar marcador</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1041"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1039"/>
     <source>Next bookmark</source>
     <translation>Nuevo marcador</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1044"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1042"/>
     <source>Previous bookmark</source>
     <translation>Marcador anterior</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1047"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1045"/>
     <source>Clear all bookmarks</source>
     <translation>Borrar todos los marcadores</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1051"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1049"/>
     <source>Goto syntax error</source>
     <translation>Ir al error de sintaxis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1054"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1052"/>
     <source>Show syntax error message</source>
     <translation>Ver el mensaje de error de sintaxis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1057"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1055"/>
     <source>Clear syntax error</source>
     <translation>Borrar error de sintaxis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1074"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1072"/>
     <source>Toggle breakpoint</source>
     <translation>Alternar punto de interrupción</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1077"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1075"/>
     <source>Toggle temporary breakpoint</source>
     <translation>Alternar punto de interrupción temporal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1080"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1078"/>
     <source>Edit breakpoint...</source>
     <translation>Editar punto de interrupción...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4504"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4519"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Activar punto de interrupción</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1086"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1084"/>
     <source>Next breakpoint</source>
     <translation>Siguiente punto de interrupción</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1089"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1087"/>
     <source>Previous breakpoint</source>
     <translation>Punto de interrupción anterior</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1092"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1090"/>
     <source>Clear all breakpoints</source>
     <translation>Borrar todos los puntos de interrupción</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1096"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1094"/>
     <source>Next uncovered line</source>
     <translation>Siguiente línea sin cobertura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1097"/>
     <source>Previous uncovered line</source>
     <translation>Anterior línea sin cobertura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1103"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1101"/>
     <source>Next task</source>
     <translation>Nueva tarea</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1106"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1104"/>
     <source>Previous task</source>
     <translation>Tarea anterior</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1117"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1115"/>
     <source>LMB toggles bookmarks</source>
     <translation>LMB (botón izquierdo del ratón) alterna marcadores</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1122"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1120"/>
     <source>LMB toggles breakpoints</source>
     <translation>LMB (botón izquierdo del ratón) alterna puntos de interrupción</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1155"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1153"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Exportar fuente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1155"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1153"/>
     <source>No export format given. Aborting...</source>
     <translation>No se ha proporcionado un formato de exportación. Abortando...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1603"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1601"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modificación de un archivo de solo lectura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1603"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1601"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Usted está intentando modificar un archivo solo lectura. Por favor guarde en otro archivo primero.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2263"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2261"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Imprimiendo...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2278"/>
+    <source>Printing completed</source>
+    <translation>Impresión completa</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2280"/>
-    <source>Printing completed</source>
-    <translation>Impresión completa</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2282"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Error al imprimir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2285"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2283"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Impresión cancelada</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2559"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2576"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Archivo modificado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2769"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2786"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Guardar archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4014"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4029"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autocompletar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4014"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4029"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autocompletar no está disponible porque no hay origen de datos para autocompletar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4507"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4522"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deshabilitar punto de interrupción</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4831"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4846"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Cobertura de codigo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4831"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4846"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Por favor seleccione un archivo de cobertura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4877"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Mostrar Anotaciones de Cobertura de Código</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4873"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4888"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Todas las líneas han sido cubiertas.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4877"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>No hay archivo de cobertura disponible.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4969"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Datos de profiling</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4969"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Por favor seleccione un archivo de profiling</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Error de sintaxis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>No hay mensajes de error de sintaxis disponibles.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5324"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5339"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Nombre de macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5324"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5339"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Seleccione un nombre de macro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5352"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5367"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Cargar archivo de macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5392"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5407"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Archivos de Macro (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5388"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Error al cargar macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5392"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5407"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Guardar archivo de macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5409"/>
-    <source>Save macro</source>
-    <translation>Guardar macro</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
+    <source>Save macro</source>
+    <translation>Guardar macro</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Error al guardar macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5450"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Comenzar grabación de macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5450"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Grabación de macro ya está activada. ¿Comenzar una nueva?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5460"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5475"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Grabando macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5460"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5475"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Introduzca el nombre de la macro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5589"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5604"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Archivo modificado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5846"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5861"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Error al soltar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5864"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5879"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Recursos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5866"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5881"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Añadir archivo...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5868"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5883"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Añadir archivos...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5885"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Añadir archivo con un alias...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5872"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5887"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Añadir recursos localizados...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5875"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5890"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Añadir ventana de recursos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5893"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5908"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Añadir archivo de recursos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5909"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5924"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Añadir archivo de recursos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5936"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5951"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Añadir archivo de recursos con un alias</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5998"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6013"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Digrama de paquetes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5998"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6013"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>¿Incluir atributos de clase?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6016"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Diagrama de imports</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6016"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>¿Incluir los imports de módulos externos?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6028"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6043"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagrama de aplicación</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6028"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6043"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>¿Incluir nombres de módulos?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="743"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="741"/>
     <source>dynamic</source>
     <translation>dinámico</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="756"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="754"/>
     <source>Calltip</source>
     <translation>Consejo de llamada</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="721"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="719"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Presentación preliminar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="360"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="358"/>
     <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Una Ventana de Edición de Códigos Fuente&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Esta ventana se utiliza para mostrar y editar un archivo de código fuente. Puede abrir tantas como desee. El nombre del archivo se muestra en la barra de título de la ventana.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Para insertar puntos de interrupción basta con hacer un click en el espacio entre los números de línea y los marcadores de plegado. Pueden editarse con el menú de contexto de los márgenes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Para insertar marcadores solo hay que hacer Shift-click en el espacio entre los números de línea y los marcadores de plegado.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Estas acciones se pueden revertir utilizando el menú de contexto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Haciendo Ctrl-click en un marcador de error sintáctico se muestra información sobre el dicho error.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="677"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="675"/>
     <source>Typing aids enabled</source>
     <translation>Ayudas al tecleo habilitadas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="881"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="879"/>
     <source>End-of-Line Type</source>
     <translation>Typo de fin-de-línea</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="885"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="883"/>
     <source>Unix</source>
     <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="891"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="889"/>
     <source>Windows</source>
     <translation>Windows</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="897"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="895"/>
     <source>Macintosh</source>
     <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="859"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="857"/>
     <source>Encodings</source>
     <translation>Codificaciones</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="841"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="839"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation>Suposición</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1168"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1166"/>
     <source>Alternatives</source>
     <translation>Alternativas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1184"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1182"/>
     <source>Pygments Lexer</source>
     <translation>Analizador Léxico de Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1184"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1182"/>
     <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
     <translation>Seleccionar el Analizador Léxico de Pygments.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6300"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6315"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Corrección ortográfica...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="652"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="650"/>
     <source>Check spelling of selection...</source>
     <translation>Corrección ortográfica de la selección...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6302"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6317"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Añadir al diccionario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6304"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6319"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorar Todo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="656"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="654"/>
     <source>Remove from dictionary</source>
     <translation>Eliminar del diccionario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="308"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="306"/>
     <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El tamaño del archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; es &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. ¿Desea cargarlo de todos modos?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1149"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1147"/>
     <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;No hay un exportador disponible para el formato de exportación &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Abortando...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1164"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1162"/>
     <source>Alternatives ({0})</source>
     <translation>Alternativas ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2559"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2576"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; tiene cambios sin guardar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2624"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no puede ser abierto.&lt;br /&gt;Causa: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2708"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2725"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no puede ser guardado.&lt;br&gt;Causa: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5366"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5381"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se puede leer.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; está dañado&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
+    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;El archivo de macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se puede escribir.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5595"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ha cambiado mientras estaba abierto en eric5. ¿Desea volver a cargarlo?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5742"/>
+    <source>{0} (ro)</source>
+    <translation>{0} (ro)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5861"/>
+    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no es un archivo.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5951"/>
+    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
+    <translation>Alias para el archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1059"/>
+    <source>Next warning</source>
+    <translation>Siguiente advertencia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1062"/>
+    <source>Previous warning</source>
+    <translation>Anterior advertencia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1065"/>
+    <source>Show warning message</source>
+    <translation>Mostrar mensaje de advertencia</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1068"/>
+    <source>Clear warnings</source>
+    <translation>Limpiar advertencias</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5240"/>
+    <source>py3flakes Warning</source>
+    <translation>Advertencia de py3flakes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5240"/>
+    <source>No py3flakes warning message available.</source>
+    <translation>No hay un mensaje de advertencia de py3flakes disponible.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2786"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe. ¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5424"/>
-    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;El archivo de macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se puede escribir.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5580"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ha cambiado mientras estaba abierto en eric5. ¿Desea volver a cargarlo?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5727"/>
-    <source>{0} (ro)</source>
-    <translation>{0} (ro)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5846"/>
-    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no es un archivo.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5936"/>
-    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
-    <translation>Alias para el archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1061"/>
-    <source>Next warning</source>
-    <translation>Siguiente advertencia</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1064"/>
-    <source>Previous warning</source>
-    <translation>Anterior advertencia</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1067"/>
-    <source>Show warning message</source>
-    <translation>Mostrar mensaje de advertencia</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1070"/>
-    <source>Clear warnings</source>
-    <translation>Limpiar advertencias</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
-    <source>py3flakes Warning</source>
-    <translation>Advertencia de py3flakes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
-    <source>No py3flakes warning message available.</source>
-    <translation>No hay un mensaje de advertencia de py3flakes disponible.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2769"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe. ¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5409"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe. ¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5268"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5283"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Advertencia: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5274"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5289"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Error: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5585"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5600"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Advertencia:&lt;/b&gt; Perderá los cambios si lo reabre.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4125"/>
     <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
     <translation>Activando el Proveedor de Autocompletado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4125"/>
     <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation>El proveedor de autocompletado no puede ser conectado porque ya hay uno activo. Por favor revise la configuración.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4295"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
     <source>Activating Calltip Provider</source>
     <translation>Activando Proveedor de Calltip</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4295"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4310"/>
     <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation>El proveedor de calltip no puede ser conectado porque ya hay uno activo. Por favor revise la configuración.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="718"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="716"/>
     <source>Open &apos;rejection&apos; file</source>
     <translation>Abrir archivo &apos;de rechazo&apos;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="808"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="806"/>
     <source>Load Diagram...</source>
     <translation>Cargar Diagrama...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1110"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1108"/>