Updated translations.

Sun, 19 Dec 2010 13:32:54 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sun, 19 Dec 2010 13:32:54 +0100
changeset 758
59c6bee45fc2
parent 757
d3daf1d8f058
child 759
576fbf256645

Updated translations.

i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_en.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Sun Dec 19 13:20:52 2010 +0100
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Sun Dec 19 13:32:54 2010 +0100
@@ -3545,640 +3545,650 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1548"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1561"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Spustit skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="161"/>
-    <source>&amp;Run Script...</source>
-    <translation>Spustit sk&amp;ript...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="164"/>
+    <source>&amp;Run Script...</source>
+    <translation>Spustit sk&amp;ript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="167"/>
     <source>Run the current Script</source>
     <translation>Spustit aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="165"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1561"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1574"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Spustit projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="173"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="176"/>
     <source>Run &amp;Project...</source>
     <translation>Spustit &amp;projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="177"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="180"/>
     <source>Run the current Project</source>
     <translation>Spustit aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="178"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="181"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu bez debugeru. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="191"/>
     <source>Coverage run of Script</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
-    <source>Coverage run of Script...</source>
-    <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="191"/>
+    <source>Coverage run of Script...</source>
+    <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="194"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
     <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního skriptu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="196"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
-    <source>Coverage run of Project</source>
-    <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
-    <source>Coverage run of Project...</source>
-    <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="205"/>
+    <source>Coverage run of Project</source>
+    <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="205"/>
+    <source>Coverage run of Project...</source>
+    <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="208"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
     <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního projektu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="207"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="210"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
-    <source>Profile Script</source>
-    <translation>Profilovat skript</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
-    <source>Profile Script...</source>
-    <translation>Profilovat skript...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
+    <source>Profile Script</source>
+    <translation>Profilovat skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
+    <source>Profile Script...</source>
+    <translation>Profilovat skript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="223"/>
     <source>Profile the current Script</source>
     <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="221"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="224"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
-    <source>Profile Project</source>
-    <translation>Profilovat projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
-    <source>Profile Project...</source>
-    <translation>Profilovat projekt...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="232"/>
+    <source>Profile Project</source>
+    <translation>Profilovat projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="232"/>
+    <source>Profile Project...</source>
+    <translation>Profilovat projekt...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="235"/>
     <source>Profile the current Project</source>
     <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="233"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="236"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1656"/>
-    <source>Debug Script</source>
-    <translation>Debugovat skript</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="242"/>
-    <source>&amp;Debug Script...</source>
-    <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="245"/>
-    <source>Debug the current Script</source>
-    <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="246"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1669"/>
+    <source>Debug Script</source>
+    <translation>Debugovat skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="245"/>
+    <source>&amp;Debug Script...</source>
+    <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="248"/>
+    <source>Debug the current Script</source>
+    <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="249"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1682"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Debugovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="255"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="258"/>
     <source>Debug &amp;Project...</source>
     <translation>Debugovat pro&amp;jekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="259"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="262"/>
     <source>Debug the current Project</source>
     <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="260"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="263"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a nastavení aktuální řádky jako první python příkaz hlavního skriptu v aktuálním projektu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se měly nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="270"/>
-    <source>Restart Script</source>
-    <translation>Restartovat skript</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="273"/>
+    <source>Restart Script</source>
+    <translation>Restartovat skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="276"/>
     <source>Restart the last debugged script</source>
     <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="274"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="277"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Restart skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v naposled debugovaném skriptu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="300"/>
     <source>Continue</source>
     <translation>Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="300"/>
     <source>&amp;Continue</source>
     <translation>&amp;Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="304"/>
     <source>Continue running the program from the current line</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="303"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="306"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky. Program se zastaví na nejbližším breakpointu nebo běží až do konce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="314"/>
     <source>Continue to Cursor</source>
     <translation>Pokračovat až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="314"/>
     <source>Continue &amp;To Cursor</source>
     <translation>Pokračova&amp;t až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="315"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="318"/>
     <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky až na pozici kurzoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="317"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="320"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat až na kurzor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Běh programu pokračuje až na řádek, na kterém se nachází kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="328"/>
     <source>Single Step</source>
     <translation>Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="328"/>
     <source>Sin&amp;gle Step</source>
     <translation>&amp;Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="332"/>
     <source>Execute a single Python statement</source>
     <translation>Vykonat jen jeden python příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="333"/>
     <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok dovnitř&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jen jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger vstoupí dovnitř funkce a zastaví se na prvním příkazu v těle funkce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="343"/>
     <source>Step Over</source>
     <translation>Krok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="343"/>
     <source>Step &amp;Over</source>
     <translation>Kr&amp;ok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="344"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="347"/>
     <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
     <translation>Vykonat jeden python příkaz ale nevstupovat do něj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="346"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="349"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok přes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger nevstupuje dovnitř funkce, ale vykoná ji celou a zastaví se až na následujícím příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="359"/>
     <source>Step Out</source>
     <translation>Krok ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="359"/>
     <source>Step Ou&amp;t</source>
     <translation>Krok &amp;ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="360"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="363"/>
     <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
     <translation>Vykonávat python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="362"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="365"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok ven&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provádí se python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla aktuálního bloku kódu. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger provádí příkazy tak dlouho, dokud z daného bloku nevystoupí. Zastaví se až na příkazu následujícím za daným blokem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="375"/>
     <source>Stop</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="375"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>&amp;Stop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="376"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="379"/>
     <source>Stop debugging</source>
     <translation>Stop debugování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="380"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop běhu aktuální debug relace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1914"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1927"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="386"/>
-    <source>E&amp;valuate...</source>
-    <translation>V&amp;yhodnotit...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="389"/>
+    <source>E&amp;valuate...</source>
+    <translation>V&amp;yhodnotit...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="392"/>
     <source>Evaluate in current context</source>
     <translation>Vyhodnotit aktuální kontext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1943"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1956"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Vykonat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="399"/>
-    <source>E&amp;xecute...</source>
-    <translation>Vykon&amp;at...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="402"/>
+    <source>E&amp;xecute...</source>
+    <translation>Vykon&amp;at...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="405"/>
     <source>Execute a one line statement in the current context</source>
     <translation>Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="404"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="407"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a one line statement in the current context of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu debugovaného programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
-    <source>Variables Type Filter</source>
-    <translation>Filtr typů proměnných</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
-    <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
-    <translation>&amp;Filtr typů proměnných...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
+    <source>Variables Type Filter</source>
+    <translation>Filtr typů proměnných</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
+    <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
+    <translation>&amp;Filtr typů proměnných...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="418"/>
     <source>Configure variables type filter</source>
     <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="416"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="419"/>
     <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr typů proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru typů proměnných. Během debugování jsou v okně globálních nebo lokálních proměnných zobrazovány jen ty typy proměnných, které nebyly vybrány.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="428"/>
     <source>Exceptions Filter</source>
     <translation>Filtr výjimek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
-    <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
-    <translation>Filtr výjim&amp;ek...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="427"/>
-    <source>Configure exceptions filter</source>
-    <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="428"/>
+    <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
+    <translation>Filtr výjim&amp;ek...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="430"/>
+    <source>Configure exceptions filter</source>
+    <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="431"/>
     <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr výjimek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty výjimky, které jsou uvedeny v seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si, že neošetřené výjimky jsou zvýrazněny nezávisle na seznamu filtru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="458"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="461"/>
     <source>Toggle Breakpoint</source>
     <translation>Přepnout breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="459"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="462"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapíná/vypíná breakpoint na aktuální řádce v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="472"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="475"/>
     <source>Edit Breakpoint</source>
     <translation>Editovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="470"/>
     <source>Edit Breakpoint...</source>
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="473"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="476"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editovat breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog s editací vlastností breakpointů. Zpracovává aktuální řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="486"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="489"/>
     <source>Next Breakpoint</source>
     <translation>Následující breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="481"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="484"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
     <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="487"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="490"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na následující breakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="499"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="502"/>
     <source>Previous Breakpoint</source>
     <translation>Předchozí breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="494"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="497"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
     <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="500"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="503"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí brakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="511"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="514"/>
     <source>Clear Breakpoints</source>
     <translation>Zrušit breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="507"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="510"/>
     <source>Ctrl+Shift+C</source>
     <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="512"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="515"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit breakpointy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zrušení breakpointů ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="539"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="542"/>
     <source>&amp;Debug</source>
     <translation>&amp;Debugování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="541"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="544"/>
     <source>&amp;Start</source>
     <translation>&amp;Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="543"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="546"/>
     <source>&amp;Breakpoints</source>
     <translation>&amp;Breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="587"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="590"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="601"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="604"/>
     <source>Debug</source>
     <translation>Debug</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="966"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="979"/>
     <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
     <translation>Program, který je právě debugován, obsahuje nespecifikovanou syntaktickou chybu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="989"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1002"/>
     <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
     <translation>Objevila se neošetřená výjimka. Detaily naleznete v shell okně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1059"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1072"/>
     <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
     <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1128"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1141"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1364"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Pokrytí projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1341"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1354"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1561"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1574"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1455"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1468"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1444"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1457"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1669"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1682"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1914"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1927"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vyhodnocení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1943"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1956"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vykonání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="283"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="286"/>
     <source>Stop Script</source>
     <translation>Stopnout skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="287"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="290"/>
     <source>Stop the running script.</source>
     <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="291"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stopnout skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví skript, který běží v debugeru na pozadí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="390"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="393"/>
     <source>&lt;b&gt;Evaluate&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evaluate an expression in the current context of the debugged program. The result is displayed in the shell window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyhodnotit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhodnotit výraz aktuálního kontextu debugovaného programu. Výsledek je zobrazen v shell okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1159"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1172"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1194"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1207"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
-    <source>Ignored Exceptions</source>
-    <translation>Ignorované výjimky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
-    <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
-    <translation>&amp;Ignorované výjimky...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="441"/>
+    <source>Ignored Exceptions</source>
+    <translation>Ignorované výjimky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="441"/>
+    <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
+    <translation>&amp;Ignorované výjimky...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="444"/>
     <source>Configure ignored exceptions</source>
     <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="442"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="445"/>
     <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ignorované výjimky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seznam ignorovaných výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty typy výjimek, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si prosím, že výjimky typu unhalted nelze ignorovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="453"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="456"/>
     <source>Shift+F11</source>
     <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="470"/>
     <source>Shift+F12</source>
     <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="943"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="946"/>
     <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Program byl ukončen s exit statusem {0}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="947"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="950"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl ukončen s exit statusem {1}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="972"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="985"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; na řádce &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, písmeno &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, obsahuje syntaktickou chybu &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1014"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1027"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;Soubor: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, řádek: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zastavit zde?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1025"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1038"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1128"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1141"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1159"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1172"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1186"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1199"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1190"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; pro proměnnou &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="956"/>
+    <source>The program has terminated with an exit status of {0}.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="960"/>
+    <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
@@ -5489,62 +5499,62 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="146"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="151"/>
     <source>Downloading</source>
     <translation type="unfinished">Stahování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="146"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="151"/>
     <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Chystáte se stáhnout soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="179"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="184"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Download zrušen: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="169"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="174"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished">Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="198"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="203"/>
     <source>Download directory ({0}) couldn&apos;t be created.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="335"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="341"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba při otvírání uloženého souboru: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="344"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="350"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba při ukládání: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="356"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="362"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyba sítě: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="463"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="470"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec) - {3}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="464"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="471"/>
     <source>?</source>
     <translation type="unfinished">?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="472"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="479"/>
     <source>{0} downloaded</source>
     <translation type="unfinished">{0} staženo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="475"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="482"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation type="unfinished">{0} z {1} - zastaveno</translation>
   </message>
@@ -5552,7 +5562,7 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="14"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="359"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5567,7 +5577,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="345"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="349"/>
     <source>%n Download(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -5630,6 +5640,15 @@
     <source>Remove From List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="357"/>
+    <source>Downloading %n file(s)</source>
+    <translation type="unfinished">
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+    </translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DownloadUtilities</name>
@@ -8116,22 +8135,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="211"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="213"/>
     <source>Add File Filter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="172"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="175"/>
     <source>A Save File Filter must contain exactly one wildcard pattern. Yours contains {0}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="180"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="183"/>
     <source>A File Filter must contain at least one wildcard pattern.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="211"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="213"/>
     <source>Enter the file filter entry:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11964,187 +11983,187 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="774"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="778"/>
     <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít odkaz v novém tab okně<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="385"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="390"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Okno nápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazí vybranou informaci nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="843"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="847"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Web inspektor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1208"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1212"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1208"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1212"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa vpořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1208"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1212"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="807"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="811"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation>Záložka na tuto stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="778"/>
-    <source>Save Lin&amp;k</source>
-    <translation>Uložit lin&amp;k</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="779"/>
-    <source>Bookmark this Link</source>
-    <translation>Záložka na tento link</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="782"/>
+    <source>Save Lin&amp;k</source>
+    <translation>Uložit lin&amp;k</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="783"/>
+    <source>Bookmark this Link</source>
+    <translation>Záložka na tento link</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="786"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat link do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="787"/>
-    <source>Open Image in New Tab</source>
-    <translation>Otevřít obrázek v novém tabu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="791"/>
+    <source>Open Image in New Tab</source>
+    <translation>Otevřít obrázek v novém tabu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="795"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Uložit obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="792"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="796"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Kopíroavt obrázek do schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="793"/>
-    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
-    <translation>Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="590"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation>Web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="797"/>
+    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
+    <translation>Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="594"/>
+    <source>Web Browser</source>
+    <translation>Web prohlížeč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="801"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Blokovat obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="821"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="825"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Hledat s...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="552"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="557"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{}&lt;/b&gt; neexistuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="590"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="594"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit prohlížeč se souborem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="572"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="577"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit aplikaci pro URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1199"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1203"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Chyba při načítání strany: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1208"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1212"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Při připojení na: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1248"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1252"/>
     <source>Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1248"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1252"/>
     <source>&lt;p&gt;The database quota of &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; has been exceeded while accessing database &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shall it be changed?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1256"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1260"/>
     <source>New Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1256"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1260"/>
     <source>Enter the new quota in MB (current = {0}, used = {1}; step size = 5 MB):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1276"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1280"/>
     <source>bytes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1279"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1283"/>
     <source>kB</source>
     <translation type="unfinished">kB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1282"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1286"/>
     <source>MB</source>
     <translation type="unfinished">MB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="838"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="842"/>
     <source>Add to web search toolbar</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="950"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="954"/>
     <source>Method not supported</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="950"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="954"/>
     <source>{0} method is not supported.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="992"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="996"/>
     <source>Search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="992"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="996"/>
     <source>Choose the desired search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1009"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1013"/>
     <source>Engine name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1009"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1013"/>
     <source>Enter a name for the engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1208"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1212"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -13015,52 +13034,52 @@
 <context>
   <name>HelpWebPage</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="243"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="248"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Chyba při načítání strany: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="252"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="257"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Při připojení na: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="252"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="257"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="252"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="257"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa v pořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="252"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="257"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="252"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="257"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="350"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="355"/>
     <source>SSL Certificate Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="350"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="355"/>
     <source>There is no SSL Certificate Info available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="179"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="184"/>
     <source>Resending POST request</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="179"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="184"/>
     <source>In order to display the site, the request along with all the data must be sent once again, which may lead to some unexpected behaviour of the site e.g. the same action might be performed once again. Do you want to continue anyway?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -13419,37 +13438,37 @@
     <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopírovat vybraný text do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1113"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1127"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1136"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1150"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1144"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1158"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>Poh&amp;led</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1160"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1174"/>
     <source>&amp;Go</source>
     <translation>&amp;Jít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1173"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1187"/>
     <source>H&amp;istory</source>
     <translation>H&amp;istorie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1180"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1194"/>
     <source>&amp;Bookmarks</source>
     <translation>&amp;Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1229"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1245"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
@@ -13474,32 +13493,32 @@
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1240"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1256"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1257"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1273"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Editovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1262"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1278"/>
     <source>View</source>
     <translation>Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1271"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1287"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1297"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1313"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1304"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1320"/>
     <source>Go</source>
     <translation>Jít</translation>
   </message>
@@ -13509,12 +13528,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zadání souboru s nápovědou, který se zobrazí přímo do tohoto editačního okna. Výběr předchozí zobrazené nápovědy z drop down seznamu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1461"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1477"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1461"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1477"/>
     <source>Help Files (*.html *.htm);;PDF Files (*.pdf);;CHM Files (*.chm);;All Files (*)</source>
     <translation>Help soubory (*.html *.htm);;PDF soubory (*.pdf);;CHM soubory (*.chm);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -13851,22 +13870,22 @@
     <translation>&lt;b&gt;Uspořádat dokumenty QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1219"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1235"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>O&amp;kno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1278"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1294"/>
     <source>Filter</source>
     <translation>Filtr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1283"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1299"/>
     <source>Filtered by: </source>
     <translation>Filtrováno: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1945"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1961"/>
     <source>Could not find an associated content.</source>
     <translation>Asociovaný obsah nelze nalézt.</translation>
   </message>
@@ -13931,22 +13950,22 @@
     <translation>&lt;b&gt;Znovu indexovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přeindexuje dokumentaci.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2054"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2070"/>
     <source>Updating search index</source>
     <translation>Aktualizovat index pro hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2106"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2122"/>
     <source>Looking for Documentation...</source>
     <translation>Vyhledat dokumentaci...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2136"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2152"/>
     <source>Unfiltered</source>
     <translation>Nefiltrováno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2155"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2171"/>
     <source>Help Engine</source>
     <translation>Engine nápovědy</translation>
   </message>
@@ -14031,32 +14050,32 @@
     <translation>Smazat databázi &amp;ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1067"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1081"/>
     <source>Show Network Monitor</source>
     <translation>Zobrazit monitor sítě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1067"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1081"/>
     <source>Show &amp;Network Monitor</source>
     <translation>Zobrazit mo&amp;nitor sítě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1071"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1085"/>
     <source>Show the network monitor dialog</source>
     <translation>Zobrazit dialog monitoru sítě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1072"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1086"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Network Monitor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the network monitor dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit monitor sítě&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog monitoru sítě.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1192"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1206"/>
     <source>&amp;Settings</source>
     <translation>Na&amp;stavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1215"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1231"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Nástroje</translation>
   </message>
@@ -14121,7 +14140,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit ovládání cookies.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1289"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1305"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
@@ -14304,7 +14323,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit záložky pro všechny taby...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek pro všechny otevřené taby.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1568"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1584"/>
     <source>Saved Tabs</source>
     <translation>Uložkt taby</translation>
   </message>
@@ -14383,12 +14402,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit aktuální stranu na disk.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1498"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1514"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation>Eric web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1489"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1505"/>
     <source>&lt;h3&gt;About Eric Web Browser&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;The Eric Web Browser is a combined help file and HTML browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;O Eric web prohlížeči&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Eric web prohlížeč je kombinace souboru nápovědy a HTML prohlížeče.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -14458,7 +14477,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci AdBlock odebírání a pravidel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2115"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2131"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
     <translation>eric5 web prohlížeč</translation>
   </message>
@@ -14508,12 +14527,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1744"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1760"/>
     <source>&lt;b&gt;Are you sure you want to turn on private browsing?&lt;/b&gt;&lt;p&gt;When private browsing is turned on, web pages are not added to the history, searches are not added to the list of recent searches and web site icons and cookies are not stored. HTML5 offline storage will be deactivated. Until you close the window, you can still click the Back and Forward buttons to return to the web pages you have opened.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1155"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1169"/>
     <source>Text Encoding</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -14523,60 +14542,80 @@
     <translation type="obsolete">Výchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1205"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1221"/>
     <source>User Agent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2461"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2486"/>
     <source>ISO</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2462"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2487"/>
     <source>Windows</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2463"/>
-    <source>ISCII</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2464"/>
-    <source>Unicode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2465"/>
-    <source>Other</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2466"/>
-    <source>IBM</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2488"/>
+    <source>ISCII</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2489"/>
+    <source>Unicode</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2490"/>
+    <source>Other</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2491"/>
+    <source>IBM</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2513"/>
     <source>Default Encoding</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1080"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1094"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1083"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1097"/>
     <source>Shows the downloads window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1085"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1099"/>
     <source>&lt;b&gt;Downloads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the downloads window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1067"/>
+    <source>Manage Certificates</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1067"/>
+    <source>Manage Certificates...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1071"/>
+    <source>Manage the saved certificates</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1073"/>
+    <source>&lt;b&gt;Manage Saved Certificates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved certificates.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>Hg</name>
@@ -22234,42 +22273,42 @@
 <context>
   <name>NetworkAccessManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="214"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="225"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="238"/>
     <source>Certificates</source>
     <translation>Certifikáty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="166"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zadejte uživatelské jméno a heslo pro &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="169"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="171"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zadejte uživatelské jméno a heslo pro {0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="214"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="225"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors for &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;SSL chyby pro &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="238"/>
     <source>&lt;p&gt;Certificates:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Do you want to accept all these certificates?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Certifikáty:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Chcete akceptovat všechny certifikáty?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="266"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="291"/>
     <source>&lt;br/&gt;Issuer: {0}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Vydatavel: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="269"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="295"/>
     <source>&lt;br/&gt;Not valid before: {0}&lt;br/&gt;Valid Until: {1}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Neplatný před: {0}&lt;br/&gt;Platný do: {1}</translation>
   </message>
@@ -22279,12 +22318,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;br/&gt;Alternativní jména:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{0}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="260"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="283"/>
     <source>Name: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="263"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="287"/>
     <source>&lt;br/&gt;Organization: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30018,6 +30057,89 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>SslCertificatesDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="14"/>
+    <source>SSL Certificate Manager</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="27"/>
+    <source>&amp;Servers</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="33"/>
+    <source>You have saved certificates identifying these servers:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="117"/>
+    <source>Certificate name</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="46"/>
+    <source>Server</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="122"/>
+    <source>Expiry Date</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="135"/>
+    <source>Press to view the selected certificate</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="138"/>
+    <source>&amp;View...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="77"/>
+    <source>Press to delete the selected certificate</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="80"/>
+    <source>&amp;Delete...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="103"/>
+    <source>Certificate &amp;Authorities</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="109"/>
+    <source>You have saved certificates identifying these certification authorities:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.py" line="176"/>
+    <source>(Unknown)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.py" line="180"/>
+    <source>(Unknown common name)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.py" line="115"/>
+    <source>Delete Server Certificate</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.py" line="115"/>
+    <source>&lt;p&gt;Shall the server certificate really be deleted?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If the server certificate is deleted, the normal security checks will be reinstantiated and the server has to present a valid certificate.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>SslInfoDialog</name>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/SslInfoDialog.ui" line="14"/>
@@ -30085,7 +30207,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/SslInfoDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="Helpviewer/SslInfoDialog.py" line="73"/>
     <source>&lt;not part of the certificate&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -38319,12 +38441,12 @@
 <context>
   <name>UrlBar</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/UrlBar.py" line="39"/>
+    <location filename="Helpviewer/UrlBar/UrlBar.py" line="40"/>
     <source>Enter the location here.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/UrlBar.py" line="148"/>
+    <location filename="Helpviewer/UrlBar/UrlBar.py" line="151"/>
     <source>Unknown</source>
     <translation type="unfinished">Neznámý</translation>
   </message>
@@ -38375,958 +38497,958 @@
     <translation>Nastavení připojení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="467"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="468"/>
     <source>Initializing Tools...</source>
     <translation>Inicializace nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="476"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="477"/>
     <source>Registering Objects...</source>
     <translation>Registrování objektů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="498"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="499"/>
     <source>Initializing Actions...</source>
     <translation>Inicializace akcí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="500"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="501"/>
     <source>Initializing Menus...</source>
     <translation>Inicializace menu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="502"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="503"/>
     <source>Initializing Toolbars...</source>
     <translation>Inicializace nástrojových lišt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="504"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="505"/>
     <source>Initializing Statusbar...</source>
     <translation>Inicializace statusbaru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="528"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="529"/>
     <source>Initializing Single Application Server...</source>
     <translation>Inicializace jednouživatelského aplikačního serveru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="599"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="600"/>
     <source>Loading Style Sheet</source>
     <translation>Načtení kaskádového stylu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1338"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1339"/>
     <source>Project-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1379"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1380"/>
     <source>Debug-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1461"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1462"/>
     <source>Log-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč logu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1481"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1482"/>
     <source>Task-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč úloh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1501"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1502"/>
     <source>Template-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1399"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1400"/>
     <source>Shell</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1440"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1441"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Browser souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1290"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1291"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1290"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1291"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1290"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1291"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1295"/>
-    <source>Quit the IDE</source>
-    <translation>Ukončit IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1296"/>
+    <source>Quit the IDE</source>
+    <translation>Ukončit IDE</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1297"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This quits the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ukončit IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončí se IDE. Nejdříve by se měly uložit neuložené změny. Python programy běžící v debug procesu budou ukončeny a nastavení budou uložena.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1307"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1308"/>
     <source>Edit Profile</source>
     <translation>Editační profil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1312"/>
-    <source>Activate the edit view profile</source>
-    <translation>Aktivovat profil editace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1313"/>
+    <source>Activate the edit view profile</source>
+    <translation>Aktivovat profil editace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1314"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Edit View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editační profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivování skupiny &apos;Editační profil&apos;. Okna, která se v tomto profilu zobrazí lze nastavit v dialogu &apos;Konfigurace profilu pohledů&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1322"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1323"/>
     <source>Debug Profile</source>
     <translation>Debugovací profil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1327"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1328"/>
     <source>Activate the debug view profile</source>
     <translation>Aktivovat debugovací profil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1329"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1330"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Debug View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovací profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivování skupiny &apos;Debugovací profil&apos;. Okna, která se v tomto profilu zobrazí lze nastavit v dialogu &apos;Konfigurace profilu pohledů&apos;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1338"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1339"/>
     <source>&amp;Project-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč &amp;projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1340"/>
-    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
-    <translation>Přepnout okno Prohlížeč projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1341"/>
+    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
+    <translation>Přepnout okno Prohlížeč projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1342"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Project-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Project-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno Prohlížeč projektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud bylo okno skryto, tak se zobrazí. Pokud se zobrazovalo, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1349"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1350"/>
     <source>Activate Project-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat prohlížeč projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1349"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1350"/>
     <source>Alt+Shift+P</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1390"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1391"/>
     <source>Alt+Shift+D</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1399"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1400"/>
     <source>&amp;Shell</source>
     <translation>&amp;Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1401"/>
-    <source>Toggle the Shell window</source>
-    <translation>Zobrazit/skrýt Shell okno</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1402"/>
+    <source>Toggle the Shell window</source>
+    <translation>Zobrazit/skrýt Shell okno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1403"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Shell window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Shell window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt Shell okno&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je shell okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1411"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1412"/>
     <source>Activate Shell</source>
     <translation>Aktivovat Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1411"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1412"/>
     <source>Alt+Shift+S</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1440"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1441"/>
     <source>File-&amp;Browser</source>
     <translation>&amp;Browser souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1442"/>
-    <source>Toggle the File-Browser window</source>
-    <translation>Zobrazit/skrýt browser souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1443"/>
+    <source>Toggle the File-Browser window</source>
+    <translation>Zobrazit/skrýt browser souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1444"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the File-Browser window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the File-Browser window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt browser souborů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1452"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1453"/>
     <source>Activate File-Browser</source>
     <translation>Aktivovat Browser souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1452"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1453"/>
     <source>Alt+Shift+F</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1461"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1462"/>
     <source>&amp;Log-Viewer</source>
     <translation>&amp;Log prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1463"/>
-    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
-    <translation>Zobrazit/skrýt Log prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1464"/>
+    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
+    <translation>Zobrazit/skrýt Log prohlížeč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1465"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Log-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Log-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt Log prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1472"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1473"/>
     <source>Activate Log-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat Log prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1472"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1473"/>
     <source>Alt+Shift+G</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1481"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1482"/>
     <source>T&amp;ask-Viewer</source>
     <translation>Pr&amp;ohlížeč úloh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1483"/>
-    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
-    <translation>Zobrazit/skrýt prohlížeč úloh</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1484"/>
+    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
+    <translation>Zobrazit/skrýt prohlížeč úloh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1485"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Task-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Task-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt prohlížeč úloh&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1492"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1493"/>
     <source>Activate Task-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat prohlížeč úloh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1492"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1493"/>
     <source>Alt+Shift+T</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1503"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1504"/>
     <source>Toggle the Template-Viewer window</source>
     <translation>Zobrazit/skrýt prohlížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1505"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1506"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Template-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Template-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt prohlížeč šablon&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1513"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1514"/>
     <source>Activate Template-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat prohlížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1370"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1371"/>
     <source>Alt+Shift+M</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1634"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1635"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1634"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1635"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1634"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1635"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1639"/>
-    <source>Context sensitive help</source>
-    <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1640"/>
+    <source>Context sensitive help</source>
+    <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1641"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1651"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1652"/>
     <source>Helpviewer</source>
     <translation>Prohlížeč nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1651"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1652"/>
     <source>&amp;Helpviewer...</source>
     <translation>Pro&amp;hlížeč nápovědy...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1651"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1652"/>
     <source>F1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1656"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1657"/>
     <source>Open the helpviewer window</source>
     <translation>Otevřít okno prohlížeče nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1674"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1675"/>
     <source>Show Versions</source>
     <translation>Zobrazit verze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1674"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1675"/>
     <source>Show &amp;Versions</source>
     <translation>Zobrazit &amp;verze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1676"/>
-    <source>Display version information</source>
-    <translation>Zobrazit informace o verzích</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1677"/>
+    <source>Display version information</source>
+    <translation>Zobrazit informace o verzích</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1678"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Versions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display version information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit verze&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o verzích.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1686"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1687"/>
     <source>Check for Updates</source>
     <translation>Zjistit aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1684"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1685"/>
     <source>Check for &amp;Updates...</source>
     <translation>Zjistit akt&amp;ualizace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2728"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2729"/>
     <source>Report Bug</source>
     <translation>Reportovat Bugy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1707"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1708"/>
     <source>Report &amp;Bug...</source>
     <translation>Reportovat &amp;Bugy...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1709"/>
-    <source>Report a bug</source>
-    <translation>Reportovat bug</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1710"/>
+    <source>Report a bug</source>
+    <translation>Reportovat bug</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1711"/>
     <source>&lt;b&gt;Report Bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to report a bug.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reportovat bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialog pro reportování bugu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2379"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2380"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1729"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1730"/>
     <source>&amp;Unittest...</source>
     <translation>&amp;Unittest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1733"/>
-    <source>Start unittest dialog</source>
-    <translation>Otevřít dialog unittestu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1734"/>
+    <source>Start unittest dialog</source>
+    <translation>Otevřít dialog unittestu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1735"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform unit tests. The dialog gives you the ability to select and run a unittest suite.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provést unittesty. V dialogovém okně se nastaví který test se má provést.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1742"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1743"/>
     <source>Unittest Restart</source>
     <translation>Restart unittestu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1742"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1743"/>
     <source>&amp;Restart Unittest...</source>
     <translation>&amp;Restart unittestu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1746"/>
-    <source>Restart last unittest</source>
-    <translation>Restart posledního unittestu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1747"/>
+    <source>Restart last unittest</source>
+    <translation>Restart posledního unittestu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1748"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restart the unittest performed last.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Restart unittestu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restartuje se poslední provedený unittest.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1756"/>
     <source>Unittest Script</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1756"/>
     <source>Unittest &amp;Script...</source>
     <translation>Unittest &amp;Script...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1759"/>
-    <source>Run unittest with current script</source>
-    <translation>Spustit unittest s aktuálním skriptem</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1760"/>
+    <source>Run unittest with current script</source>
+    <translation>Spustit unittest s aktuálním skriptem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1761"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current script.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním skriptem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3942"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3943"/>
     <source>Unittest Project</source>
     <translation>Unittest Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1768"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1769"/>
     <source>Unittest &amp;Project...</source>
     <translation>Unittest &amp;Projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1772"/>
-    <source>Run unittest with current project</source>
-    <translation>Spustit unittest s aktuálním projektem</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1773"/>
+    <source>Run unittest with current project</source>
+    <translation>Spustit unittest s aktuálním projektem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1774"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Unittest projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním projektem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1786"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1787"/>
     <source>Qt-Designer 4</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1789"/>
-    <source>Start Qt-Designer 4</source>
-    <translation>Spustit Qt-Designer 4</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1790"/>
+    <source>Start Qt-Designer 4</source>
+    <translation>Spustit Qt-Designer 4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1791"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1803"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1804"/>
     <source>Qt-Linguist 4</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1806"/>
-    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
-    <translation>Spustit Qt-Linguist 4</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1807"/>
+    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
+    <translation>Spustit Qt-Linguist 4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1808"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1816"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1817"/>
     <source>UI Previewer</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1816"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1817"/>
     <source>&amp;UI Previewer...</source>
     <translation>&amp;UI Previewer...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1819"/>
-    <source>Start the UI Previewer</source>
-    <translation>Spustit UI Previewer</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1820"/>
+    <source>Start the UI Previewer</source>
+    <translation>Spustit UI Previewer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1821"/>
     <source>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the UI Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit UI Previewer.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1827"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>Translations Previewer</source>
     <translation>Náhled překladů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1827"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>&amp;Translations Previewer...</source>
     <translation>Náhled &amp;překladů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1830"/>
-    <source>Start the Translations Previewer</source>
-    <translation>Spustit Previewer překladů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1831"/>
+    <source>Start the Translations Previewer</source>
+    <translation>Spustit Previewer překladů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1832"/>
     <source>&lt;b&gt;Translations Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the Translations Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Previewer překladů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Previewer překladů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1838"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1838"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>&amp;Compare Files...</source>
     <translation>&amp;Porovnat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1853"/>
-    <source>Compare two files</source>
-    <translation>Porovnat dva soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1842"/>
-    <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání dvou souborů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1849"/>
-    <source>Compare Files side by side</source>
-    <translation>Porovnat soubory stranu proti straně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1849"/>
-    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
-    <translation>Porovnat soubory &amp;stranu proti straně...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1854"/>
+    <source>Compare two files</source>
+    <translation>Porovnat dva soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1843"/>
+    <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání dvou souborů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1850"/>
+    <source>Compare Files side by side</source>
+    <translation>Porovnat soubory stranu proti straně</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1850"/>
+    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
+    <translation>Porovnat soubory &amp;stranu proti straně...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1855"/>
     <source>&lt;b&gt;Compare Files side by side&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files and show the result side by side.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory stranu proti straně&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání souborů a zobrazení rozdílů strany proti straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1910"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1911"/>
     <source>Preferences</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1910"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1911"/>
     <source>&amp;Preferences...</source>
     <translation>Na&amp;stavení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1913"/>
-    <source>Set the prefered configuration</source>
-    <translation>Nastavení konfigurace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1914"/>
+    <source>Set the prefered configuration</source>
+    <translation>Nastavení konfigurace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1915"/>
     <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upravit konfiguraci aplikace podle požadavků uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1945"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1946"/>
     <source>Reload APIs</source>
     <translation>Obnovit API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1945"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1946"/>
     <source>Reload &amp;APIs</source>
     <translation>Obnovit &amp;API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1947"/>
-    <source>Reload the API information</source>
-    <translation>Obnovit API nastavení</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1948"/>
+    <source>Reload the API information</source>
+    <translation>Obnovit API nastavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1949"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reload the API information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obnovit API&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obnovit API nastavení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1967"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1968"/>
     <source>View Profiles</source>
     <translation>Profily pohledů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1967"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1968"/>
     <source>&amp;View Profiles...</source>
     <translation>Profily &amp;pohledů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1970"/>
-    <source>Configure view profiles</source>
-    <translation>Konfigurace profilů pohledů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1971"/>
+    <source>Configure view profiles</source>
+    <translation>Konfigurace profilů pohledů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1972"/>
     <source>&lt;b&gt;View Profiles&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the view profiles. With this dialog you may set the visibility of the various windows for the predetermined view profiles.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profily pohledů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace profilu pohledů. V tomto dialogu můžete nastavit zobrazování různých typů pohledů - editačních oken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1993"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1994"/>
     <source>Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1993"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1994"/>
     <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
     <translation>Klávesové &amp;zkratky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1996"/>
-    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Nastavení klávesových zkratek</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1997"/>
+    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Nastavení klávesových zkratek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1998"/>
     <source>&lt;b&gt;Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the keyboard shortcuts of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4885"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4886"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2005"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2006"/>
     <source>&amp;Export Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Exportovat klávesové zkratky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2009"/>
-    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Export klávesových zkratek</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2010"/>
+    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Export klávesových zkratek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2011"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Export klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportují se klávesové zkratky z aplikace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4908"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4909"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2017"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2018"/>
     <source>&amp;Import Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Import klávesových zkratek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2021"/>
-    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Import klávesových zkratek</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2022"/>
+    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Import klávesových zkratek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2023"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Import klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Do aplikace se importují klávesové zkratky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2029"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2030"/>
     <source>Activate current editor</source>
     <translation>Aktivovat aktuální editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2029"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2030"/>
     <source>Alt+Shift+E</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2038"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2039"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2046"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2047"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2125"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2126"/>
     <source>Qt4 Documentation</source>
     <translation>Qt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2125"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2126"/>
     <source>Qt&amp;4 Documentation</source>
     <translation>Qt&amp;4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2127"/>
-    <source>Open Qt4 Documentation</source>
-    <translation>Otevřít Qt4 dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2128"/>
+    <source>Open Qt4 Documentation</source>
+    <translation>Otevřít Qt4 dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2129"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt4 dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Qt4 dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2137"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2138"/>
     <source>PyQt4 Documentation</source>
     <translation>PyQt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2137"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2138"/>
     <source>P&amp;yQt4 Documentation</source>
     <translation>P&amp;yQt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2139"/>
-    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
-    <translation>Otevřít PyQt4 dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2140"/>
+    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
+    <translation>Otevřít PyQt4 dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2141"/>
     <source>&lt;b&gt;PyQt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;PyQt4 dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PyQt4 dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2153"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2154"/>
     <source>Python Documentation</source>
     <translation>Python dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2153"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2154"/>
     <source>&amp;Python Documentation</source>
     <translation>&amp;Python dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2155"/>
-    <source>Open Python Documentation</source>
-    <translation>Otevřít Python dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2156"/>
+    <source>Open Python Documentation</source>
+    <translation>Otevřít Python dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2157"/>
     <source>&lt;b&gt;Python Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the python documentation. If no documentation directory is configured, the location of the python documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the python executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHONDOCDIR in your environment to override this. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Python dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí python dokumentaci. Pokud není adresář dokumentace nastaven, tak ve Windows se dokumentace hledá v adresáři odkud se python spouští a na Unixu v doc adresáři &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt;. Pokud chcete jiný, nastavte si proměnnou prostředí PYTHONDOCDIR.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2172"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2173"/>
     <source>Eric API Documentation</source>
     <translation>Eric API dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2172"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2173"/>
     <source>&amp;Eric API Documentation</source>
     <translation>&amp;Eric API dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2174"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2175"/>
     <source>Open Eric API Documentation</source>
     <translation>Otevřít Eric API dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2228"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2229"/>
     <source>&amp;Unittest</source>
     <translation>&amp;Unittest</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2243"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2244"/>
     <source>E&amp;xtras</source>
     <translation>E&amp;xtra funkce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2255"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2256"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2258"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2259"/>
     <source>Select Tool Group</source>
     <translation>Vybrat skupinu nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2264"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2265"/>
     <source>Se&amp;ttings</source>
     <translation>Nas&amp;tavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2282"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2283"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>O&amp;kno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2288"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2289"/>
     <source>&amp;Toolbars</source>
     <translation>&amp;Toolbary</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2313"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2314"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2378"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2379"/>
     <source>Tools</source>
     <translation>Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2380"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2381"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4154"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4155"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2382"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2383"/>
     <source>Profiles</source>
     <translation>Profily</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2677"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2678"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version Numbers&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Čísla verzí&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5502"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5503"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2728"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2729"/>
     <source>Email address or mail server address is empty. Please configure your Email settings in the Preferences Dialog.</source>
     <translation>Emailová adresa nebo mail server adresa jsou prázdné. Prosím, nastavte váš email v dialogovém okně Nastavení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3019"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3020"/>
     <source>Configure Tool Groups ...</source>
     <translation>Konfigurace Skupin nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3022"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3023"/>
     <source>Configure current Tool Group ...</source>
     <translation>Konfigurace aktuální skupiny nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3070"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3071"/>
     <source>&amp;Builtin Tools</source>
     <translation>&amp;Vestavěné nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3942"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3943"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4262"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4263"/>
     <source>Problem</source>
     <translation>Problém</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4395"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4396"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4154"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4155"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Aktuálně není vybrán žádný prohlížeč. Prosím otevřete Nastavení a nějaký vyberte.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4185"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4186"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit prohlížeč nápovědy.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4691"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4692"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Dokumentace chybí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4676"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4677"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4585"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4586"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt4 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář PyQt4 dokumentace není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5027"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5028"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5049"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5050"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5205"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5206"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5468"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5469"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Chyba během zjišťování aktualizací</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5455"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5456"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Byla nalezena aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1958"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1959"/>
     <source>Show external tools</source>
     <translation>Zobrazit externí nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1955"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1956"/>
     <source>Show external &amp;tools</source>
     <translation>Zobrazit externí nás&amp;troje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5468"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5469"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Kontrolu updatů nelze provést.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5349"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5350"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5541"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Spuštěno poprvé</translation>
   </message>
@@ -39336,746 +39458,746 @@
     <translation>Inicializace Plugin manažera...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2299"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2300"/>
     <source>P&amp;lugins</source>
     <translation>P&amp;luginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2383"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2384"/>
     <source>Plugins</source>
     <translation>Pluginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2062"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2063"/>
     <source>Plugin Infos</source>
     <translation>Plugin Infa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2065"/>
-    <source>Show Plugin Infos</source>
-    <translation>Zobrazit Plugin infa</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2066"/>
+    <source>Show Plugin Infos</source>
+    <translation>Zobrazit Plugin infa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2067"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Infos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that show some information about loaded plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugin Infa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog, který zobrazí informace o načtených pluginech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2062"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2063"/>
     <source>&amp;Plugin Infos...</source>
     <translation>&amp;Plugin Infa...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3078"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3079"/>
     <source>&amp;Plugin Tools</source>
     <translation>&amp;Plugin nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2088"/>
-    <source>Uninstall Plugin</source>
-    <translation>Odinstalovat plugin</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2085"/>
-    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
-    <translation>&amp;Odinstalovat plugin...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2089"/>
+    <source>Uninstall Plugin</source>
+    <translation>Odinstalovat plugin</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2086"/>
+    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
+    <translation>&amp;Odinstalovat plugin...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2090"/>
     <source>&lt;b&gt;Uninstall Plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to uninstall a plugin.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Odinstalovat plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odinstalaci pluginu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3231"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3232"/>
     <source>&amp;Show all</source>
     <translation>&amp;Zobrazit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3233"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3234"/>
     <source>&amp;Hide all</source>
     <translation>&amp;Skrýt vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="536"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="537"/>
     <source>Activating Plugins...</source>
     <translation>Aktivace pluginů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2248"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2249"/>
     <source>Wi&amp;zards</source>
     <translation>&amp;Průvodci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1694"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1695"/>
     <source>Show downloadable versions</source>
     <translation>Zobrazit verze ke stažení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1694"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1695"/>
     <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
     <translation>Zobrazit verze pro &amp;download...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1697"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1698"/>
     <source>Show the versions available for download</source>
     <translation>Zobrazit dostupné verze ke stažení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5383"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5384"/>
     <source>Error downloading versions file</source>
     <translation>Chyba v souboru stahování verzí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5383"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5384"/>
     <source>Could not download the versions file.</source>
     <translation>Nelze stáhnout soubor s verzemi.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5490"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Dostupné verze&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2096"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2097"/>
     <source>Plugin Repository</source>
     <translation>Repozitář pluginů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2096"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2097"/>
     <source>Plugin &amp;Repository...</source>
     <translation>&amp;Repozitář pluginů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2099"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2100"/>
     <source>Show Plugins available for download</source>
     <translation>Zobrazit pluginy dostupné ke stažení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2101"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2102"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that shows a list of plugins available on the Internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Repozitář pluginů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialog, který zobrazí seznam pluginů dostupných ke stažení přes internet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2077"/>
-    <source>Install Plugins</source>
-    <translation>Instalovat pluginy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2074"/>
-    <source>&amp;Install Plugins...</source>
-    <translation>&amp;Instalovat pluginy...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2078"/>
+    <source>Install Plugins</source>
+    <translation>Instalovat pluginy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2075"/>
+    <source>&amp;Install Plugins...</source>
+    <translation>&amp;Instalovat pluginy...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2079"/>
     <source>&lt;b&gt;Install Plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to install or update plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Instalovat pluginy...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro instalaci nebo aktualizaci pluginů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1878"/>
-    <source>Mini Editor</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1874"/>
-    <source>Mini &amp;Editor...</source>
-    <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1879"/>
+    <source>Mini Editor</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1875"/>
+    <source>Mini &amp;Editor...</source>
+    <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1880"/>
     <source>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog with a simplified editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mini editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se okno s jednoduchým editorem&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1786"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1787"/>
     <source>&amp;Designer 4...</source>
     <translation>&amp;Designer 4...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1803"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1804"/>
     <source>&amp;Linguist 4...</source>
     <translation>&amp;Linguist 4...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1980"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1981"/>
     <source>Toolbars</source>
     <translation>Lišty nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1980"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1981"/>
     <source>Tool&amp;bars...</source>
     <translation>&amp;Lišty nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1983"/>
-    <source>Configure toolbars</source>
-    <translation>Konfigurace lišt nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1984"/>
+    <source>Configure toolbars</source>
+    <translation>Konfigurace lišt nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1985"/>
     <source>&lt;b&gt;Toolbars&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the toolbars. With this dialog you may change the actions shown on the various toolbars and define your own toolbars.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Listy nástrojů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace lišt nástrojů. S tímto dialogem můžete změnit akce zobrazené v různých nástrojových lištách nebo definovat své vlastní nástrojové lišty.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="543"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="544"/>
     <source>Restoring Toolbarmanager...</source>
     <translation>Obnovit manažer nástrojových lišt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4343"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4344"/>
     <source>External Tools</source>
     <translation>Externí nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1358"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1359"/>
     <source>Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1358"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1359"/>
     <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč &amp;multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1361"/>
-    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
-    <translation>Přepnout okno Prohlížeč multiprojektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1362"/>
+    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
+    <translation>Přepnout okno Prohlížeč multiprojektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1363"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Multiproject-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Multiproject-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno Prohlížeče multiprojektu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud bylo okno skryto, tak se zobrazí. Pokud se zobrazovalo, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1370"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1371"/>
     <source>Activate Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat prohlížeč multiprojektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1501"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1502"/>
     <source>Temp&amp;late-Viewer</source>
     <translation>Proh&amp;lížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5064"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5065"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5087"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5088"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2497"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2498"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors encoding.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální kódování editorů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2511"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2512"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the current editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5517"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5518"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1717"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1718"/>
     <source>Request Feature</source>
     <translation>Požadavek na vlastnost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1717"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1718"/>
     <source>Request &amp;Feature...</source>
     <translation>&amp;Požadavek na vlastnost...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1719"/>
-    <source>Send a feature request</source>
-    <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1720"/>
+    <source>Send a feature request</source>
+    <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1721"/>
     <source>&lt;b&gt;Request Feature...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to send a feature request.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Požadavek na vlastnost...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odeslání požadavku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2490"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2491"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors language.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální jazyk editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2520"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2521"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the name of the file of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část statusbaru zobrazuje jméno souboru v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2527"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2528"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje číslo řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2534"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2535"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje pozici kurzoru v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1522"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1523"/>
     <source>Vertical Toolbox</source>
     <translation>Svislá nástrojová lišta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1533"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1534"/>
     <source>Horizontal Toolbox</source>
     <translation>Vodorovná nástrojová lišta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1522"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1523"/>
     <source>&amp;Vertical Toolbox</source>
     <translation>S&amp;vislá nástrojová lišta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1524"/>
-    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
-    <translation>Přepnout na svislou nástrojovou lištu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1525"/>
+    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
+    <translation>Přepnout na svislou nástrojovou lištu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1526"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Vertical Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Vertical Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout svislou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je svislá nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1533"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1534"/>
     <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
     <translation>&amp;Horizontální lista nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1536"/>
-    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
-    <translation>Přepnout na vodorovnou lištu nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1537"/>
+    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
+    <translation>Přepnout na vodorovnou lištu nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1538"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Horizontal Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Horizontal Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout vodorovnou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je vodorovná nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2998"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2999"/>
     <source>Restart application</source>
     <translation>Restartovat aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2998"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2999"/>
     <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
     <translation>Aplikace potřebuje restartovat. Má se provést nyní?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1420"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1421"/>
     <source>Terminal</source>
     <translation>Terminál</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1420"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1421"/>
     <source>Te&amp;rminal</source>
     <translation>Te&amp;rminál</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1422"/>
-    <source>Toggle the Terminal window</source>
-    <translation>Přepnout do okna s terminálem</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1423"/>
+    <source>Toggle the Terminal window</source>
+    <translation>Přepnout do okna s terminálem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1424"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Terminal window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Terminal window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout do okna s terminálem&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1431"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1432"/>
     <source>Activate Terminal</source>
     <translation>Aktivovat terminál</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1431"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1432"/>
     <source>Alt+Shift+R</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1513"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1514"/>
     <source>Alt+Shift+A</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2308"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2309"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2504"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2505"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors eol setting.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje eol nastavení v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2054"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2055"/>
     <source>Switch between tabs</source>
     <translation>Přepnout mezi taby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2054"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2055"/>
     <source>Ctrl+1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1922"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1923"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Exportovat předvolby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1922"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1923"/>
     <source>E&amp;xport Preferences...</source>
     <translation>E&amp;xportovat předvolby...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1925"/>
-    <source>Export the current configuration</source>
-    <translation>Export aktuální konfigurace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1926"/>
+    <source>Export the current configuration</source>
+    <translation>Export aktuální konfigurace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1927"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the current configuration to a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Export předvoleb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export aktuální konfigurace do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1933"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1934"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Import předvoleb</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1933"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1934"/>
     <source>I&amp;mport Preferences...</source>
     <translation>I&amp;mport předvoleb...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1936"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1937"/>
     <source>Import a previously exported configuration</source>
     <translation>Import dříve exportované konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1938"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1939"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import a previously exported configuration.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Import předvoleb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import dříve exportované konfigurace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2038"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2039"/>
     <source>Show next</source>
     <translation>Zobrazit další</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2046"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2047"/>
     <source>Show previous</source>
     <translation>Zobrazit předchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1545"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1546"/>
     <source>Left Sidebar</source>
     <translation>Levé menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1545"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1546"/>
     <source>&amp;Left Sidebar</source>
     <translation>&amp;Levé menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1547"/>
-    <source>Toggle the left sidebar window</source>
-    <translation>Přepnout okno levého menu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1548"/>
+    <source>Toggle the left sidebar window</source>
+    <translation>Přepnout okno levého menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1549"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the left sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the left sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno levého menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno levého menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
     <source>Bottom Sidebar</source>
     <translation>Dolní menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1556"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1557"/>
     <source>&amp;Bottom Sidebar</source>
     <translation>&amp;Dolní menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1559"/>
-    <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
-    <translation>Přepnout okno dolního menu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1560"/>
+    <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
+    <translation>Přepnout okno dolního menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1561"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the bottom sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the bottom sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno dolního menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno dolního menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1379"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1380"/>
     <source>&amp;Debug-Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč &amp;debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1381"/>
-    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
-    <translation>Přepnout okno debug prohlížeče</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1382"/>
+    <source>Toggle the Debug-Viewer window</source>
+    <translation>Přepnout okno debug prohlížeče</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1383"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Debug-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Debug-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno debug prohlížeče&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno debug prohlížeče skryto, zobrazí se. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1390"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1391"/>
     <source>Activate Debug-Viewer</source>
     <translation>Aktivní debug prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1862"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1863"/>
     <source>SQL Browser</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1862"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1863"/>
     <source>SQL &amp;Browser...</source>
     <translation>SQL &amp;Browser...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1866"/>
-    <source>Browse a SQL database</source>
-    <translation>Procházet SQL databázi</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1867"/>
+    <source>Browse a SQL database</source>
+    <translation>Procházet SQL databázi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1868"/>
     <source>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse a SQL database.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Procházet SQL databázi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2781"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2782"/>
     <source>Error log found</source>
     <translation>Nalezen záznam o chybě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2781"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2782"/>
     <source>An error log file was found. What should be done with it?</source>
     <translation>Nalezen záznam o chybě. Co by se s tím mělo dělat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2794"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2795"/>
     <source>Send Bug Email</source>
     <translation>Poslat email s chybou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2797"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2798"/>
     <source>Ignore and Delete</source>
     <translation>Ignotovat a smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2800"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2801"/>
     <source>Ignore but Keep</source>
     <translation>Ignorovat ale zachovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1886"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1887"/>
     <source>Web Browser</source>
     <translation>Web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1886"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1887"/>
     <source>&amp;Web Browser...</source>
     <translation>&amp;Web prohlížeč...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1898"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1899"/>
     <source>Icon Editor</source>
     <translation>Editor ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1898"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1899"/>
     <source>&amp;Icon Editor...</source>
     <translation>Editor &amp;ikon...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4104"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4105"/>
     <source>Qt 3 support</source>
     <translation>Qt 3 podpora</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2190"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2191"/>
     <source>PySide Documentation</source>
     <translation>PySide dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2190"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2191"/>
     <source>Py&amp;Side Documentation</source>
     <translation>Py&amp;Side dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2192"/>
-    <source>Open PySide Documentation</source>
-    <translation>Otevřít PySide dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2193"/>
+    <source>Open PySide Documentation</source>
+    <translation>Otevřít PySide dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2194"/>
     <source>&lt;b&gt;PySide Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;PySide dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PySide dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4676"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4677"/>
     <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Počátek dokumentace PySide nebyl nastaven.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="599"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="600"/>
     <source>&lt;p&gt;The Qt Style Sheet file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor Qt Style Sheet &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1262"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1263"/>
     <source>{0} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - Pasivní mód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1267"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1268"/>
     <source>{0} - {1} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - {1} - pasivní mód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1270"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1271"/>
     <source>{0} - {1} - {2} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - {1} - {2} - pasivní mód</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1657"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1658"/>
     <source>&lt;b&gt;Helpviewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the eric5 web browser. This window will show HTML help files and help from Qt help collections. It has the capability to navigate to links, set bookmarks, print the displayed help and some more features. You may use it to browse the internet as well&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If called with a word selected, this word is search in the Qt help collection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč nápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se eric5 web prohlížeč. Toto okno zobrazuje HTML soubory s nápovědou z Qt kolekce. Má schopnosti navigovat přes odkazy, nastavovat záložky, tisknout zobrazenou nápovědu a další možnosti. Můžete jej také použít pro procházení internetem&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je-li otevřen s hledaným slovem, je toto slovo hledáno v Qt nápovědách.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1687"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1688"/>
     <source>&lt;b&gt;Check for Updates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Checks the internet for updates of eric5.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zjistit aktualizace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zkontroluje přes internet jestli existují nějaké aktualizace Eric5.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1699"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1700"/>
     <source>&lt;b&gt;Show downloadable versions...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the eric5 versions available for download from the internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit dostupné verze ke stažení&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dostupné verze eric5 pro stažení z internetu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1890"/>
-    <source>Start the eric5 Web Browser</source>
-    <translation>Spustit eric5 web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1891"/>
+    <source>Start the eric5 Web Browser</source>
+    <translation>Spustit eric5 web prohlížeč</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1892"/>
     <source>&lt;b&gt;Web Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse the Internet with the eric5 Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Web prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Procházet internet pomocí eric5 web prohlížeče.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1902"/>
-    <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
-    <translation>Spustit eric5 editor ikon</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1903"/>
+    <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
+    <translation>Spustit eric5 editor ikon</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1904"/>
     <source>&lt;b&gt;Icon Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric5 Icon Editor for editing simple icons.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editor ikon&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustí se eric5 editor ikon pro jednoduchou editaci ikon.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1959"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1960"/>
     <source>&lt;b&gt;Show external tools&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to show the path and versions of all extenal tools used by eric5.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit externí nástroje&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro zobrazení cesty a verze externích nástrojů používaných Eric5.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2175"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2176"/>
     <source>&lt;b&gt;Eric API Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Eric API documentation. The location for the documentation is the Documentation/Source subdirectory of the eric5 installation directory.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eric API dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Eric API dokumentaci. Umístění dokumentace je v podadresáři Documentation/Source v instalačním adresáři eric5.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2591"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2592"/>
     <source>External Tools/{0}</source>
     <translation>Externí nástroje/{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4104"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4105"/>
     <source>Qt v.3 is not supported by eric5.</source>
     <translation>Qt v.3 není podporováno v eric5.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4262"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4263"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; neexistuje nebo má nulovou délku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4024"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4025"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Designer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Designer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4081"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4082"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4125"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4126"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4166"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4167"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit aktuální prohlížeč.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4225"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4226"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit UI Previewer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4270"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4271"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Previewer překladů.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4289"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4290"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start SQL Browser.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit SQL Browser.&lt;br&gt;Ujistěte se, že je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4337"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4338"/>
     <source>No tool entry found for external tool &apos;{0}&apos; in tool group &apos;{1}&apos;.</source>
     <translation>V externím nástroji &apos;{0}&apos; ve skupině &apos;{1}&apos; nebyl záznam nástroje nalezen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4343"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4344"/>
     <source>No toolgroup entry &apos;{0}&apos; found.</source>
     <translation>Skupina nástrojů &apos;{0}&apos; nenalezena. </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4379"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4380"/>
     <source>Starting process &apos;{0} {1}&apos;.
 </source>
     <translation>Spouštím proces &apos;{0} {1}&apos;.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4395"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4396"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit příkaz &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4472"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4473"/>
     <source>Process &apos;{0}&apos; has exited.
 </source>
     <translation>Proces &apos;{0}&apos; byl ukončen.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4691"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4692"/>
     <source>&lt;p&gt;The documentation starting point &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; could not be found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář dokumentace &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; nebyl nalezen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -40095,12 +40217,12 @@
     <translation type="obsolete">Soubor klávesových zkratek (*.e4k *.e4kz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5027"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5028"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5049"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5050"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -40110,12 +40232,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5064"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5065"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zápis do souboru relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se nezdařil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5087"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5088"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -40125,132 +40247,132 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor relace (session) &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5205"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5206"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5354"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5355"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Zkouším host {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5455"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5456"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric5 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation>Aktualizace &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; eric5 je připravena na &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Chcete ji stáhnout a nainstalovat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5464"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5465"/>
     <source>Eric5 is up to date</source>
     <translation>Eric5 je aktuální</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5464"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5465"/>
     <source>You are using the latest version of eric5</source>
     <translation>Používáte poslední verzi eric5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5517"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5518"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;SSL chyby:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5541"/>
     <source>eric5 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation>eric5 nebyl ještě nakonfigurován. Bude spuštěn konfigurační dialog.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1568"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1569"/>
     <source>Cooperation</source>
     <translation>Spolupráce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1568"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1569"/>
     <source>&amp;Cooperation</source>
     <translation>Spoluprá&amp;ce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1570"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1571"/>
     <source>Toggle the Cooperation window</source>
     <translation>Zobrazit/skrýt okno spolupráce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1572"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1573"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Cooperation window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Cooperation window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit/skrýt okno spolupráce&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je okno skryté zobrazí se. Pokud se okno zobrazuje, tak se skryje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1580"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1581"/>
     <source>Activate Cooperation-Viewer</source>
     <translation>Aktivovat náhled spolupráce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1580"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1581"/>
     <source>Alt+Shift+O</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1590"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1591"/>
     <source>Symbols</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1590"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1591"/>
     <source>&amp;Symbols</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1592"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1593"/>
     <source>Toggle the Symbols window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1594"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1595"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Symbols window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Symbols window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1602"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1603"/>
     <source>Activate Symbols-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1602"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1603"/>
     <source>Alt+Shift+Y</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1612"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1613"/>
     <source>Numbers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1612"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1613"/>
     <source>&amp;Numbers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1614"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1615"/>
     <source>Toggle the Numbers window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1616"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1617"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Numbers window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Numbers window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1624"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1625"/>
     <source>Activate Numbers-Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1624"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1625"/>
     <source>Alt+Shift+B</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4908"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4909"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -40307,7 +40429,7 @@
 <context>
   <name>Utilities</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="864"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="903"/>
     <source>&lt;p&gt;You may use %-codes as placeholders in the string. Supported codes are:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;&lt;td&gt;column of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;&lt;td&gt;directory of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;&lt;td&gt;filename of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;&lt;td&gt;home directory of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;&lt;td&gt;line of the cursor of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;&lt;td&gt;path of the current project&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;&lt;td&gt;selected text of the current editor&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;&lt;td&gt;username of the current user&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;&lt;td&gt;the percent sign&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Můžete použít %-kódy a rezervovaná místa ve stringu. Podporované kódy jsou:&lt;table&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%C&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;sloupec kurzoru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%D&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;adresář v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%F&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;jméno souboru v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%H&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;home adresář aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%L&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;řádek s kurzorem v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%P&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;cesta aktuálního projektu&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%S&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;vybraný text v aktuálním editoru&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%U&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;uživatelské jméno aktuálního uživatele&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;  &lt;td&gt;%%&lt;/td&gt;  &lt;td&gt;znak procenta&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
Binary file i18n/eric5_de.qm has changed
--- a/i18n/eric5_de.ts	Sun Dec 19 13:20:52 2010 +0100
+++ b/i18n/eric5_de.ts	Sun Dec 19 13:32:54 2010 +0100
@@ -3542,640 +3542,650 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1548"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1561"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Skript ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="161"/>
-    <source>&amp;Run Script...</source>
-    <translation>&amp;Skript ausführen...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="164"/>
+    <source>&amp;Run Script...</source>
+    <translation>&amp;Skript ausführen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="167"/>
     <source>Run the current Script</source>
     <translation>Das aktuelle Skript ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1561"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1574"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Projekt ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="173"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="176"/>
     <source>Run &amp;Project...</source>
     <translation>Projekt &amp;ausführen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="177"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="180"/>
     <source>Run the current Project</source>
     <translation>Das aktuelle Projekt ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="300"/>
     <source>Continue</source>
     <translation>Weiter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="300"/>
     <source>&amp;Continue</source>
     <translation>&amp;Weiter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="304"/>
     <source>Continue running the program from the current line</source>
     <translation>Führe das laufende Programm ab der aktuellen Zeile weiter aus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="303"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="306"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Weiter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe das laufende Programm ab der aktuellen Zeile weiter aus. Das Programm wird angehalten, wenn es das Ende oder einen Haltepunkt erreicht.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="328"/>
     <source>Single Step</source>
     <translation>Einzelschritt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="332"/>
     <source>Execute a single Python statement</source>
     <translation>Führe eine einzelne Python Anweisung aus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="333"/>
     <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Einzelschritt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe eine einzelne Python Anweisung aus. Ist die Anweisung eine &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; Anweisung, ein Klassenkonstruktor oder eine Methode oder Funktionsaufruf, so wird die Kontrolle bei der nächsten Anweisung an den Debugger zurückgegeben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="343"/>
     <source>Step Over</source>
     <translation>Prozedurschritt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="343"/>
     <source>Step &amp;Over</source>
     <translation>&amp;Prozedurschritt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="344"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="347"/>
     <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
     <translation>Führe eine einzelne Python Anweisung aus, bleibe aber in der aktuellen Ebene</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="346"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="349"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prozedurschritt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe eine einzelne Python Anweisung aus, bleibe jedoch in der aktuellen Ebene. Ist die Anweisung eine &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; Anweisung, ein Klassenkonstruktor oder eine Methode oder Funktionsaufruf, so wird die Kontrolle nach Beendigung der Anweisung an den Debugger zurückgegeben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="359"/>
     <source>Step Out</source>
     <translation>Rückschritt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="359"/>
     <source>Step Ou&amp;t</source>
     <translation>&amp;Rückschritt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="360"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="363"/>
     <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
     <translation>Führe Python Anweisung bis zum Rücksprung aus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="362"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="365"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rücksprung&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe Python Anweisungen bis zum Rücksprung aus. Ist die Anweisung innerhalbe einer &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; Anweisung, eines Klassenkonstruktors oder einer Methode oder Funktionsaufrufes, so wird die Kontrolle nach dem Rücksprung an den Debugger zurückgegeben.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="375"/>
     <source>Stop</source>
     <translation>Anhalten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="376"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="379"/>
     <source>Stop debugging</source>
     <translation>Beende das Debuggen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="380"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Anhalten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Beende das Debuggen des laufenden Programms.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="392"/>
+    <source>Evaluate in current context</source>
+    <translation>Auswerten im aktuellen Kontext</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="405"/>
+    <source>Execute a one line statement in the current context</source>
+    <translation>Ausführen einer einzelnen Anweisung im aktuellen Kontext</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="407"/>
+    <source>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a one line statement in the current context of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Einzelanweisung ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe eine einzelne Anweisung im aktuellen Kontext des debuggten Programmes aus.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="979"/>
+    <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
+    <translation>Das untersuchte Programm enthält einen unspezifizierten Syntaxfehler.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1002"/>
+    <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
+    <translation>Eine nicht abgefangene Ausnahme ist aufgetreten. Details finden Sie im Shell-Fenster.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1072"/>
+    <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
+    <translation>Das untersuchte Programm wurde unerwartet beendet.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1682"/>
+    <source>Debug Project</source>
+    <translation>Projekt debuggen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1682"/>
+    <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
+    <translation>Das aktuelle Projekt besitzt kein Hauptskript. Debuggen ist nicht möglich.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1927"/>
+    <source>Evaluate</source>
+    <translation>Auswerten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1927"/>
+    <source>Enter the statement to evaluate</source>
+    <translation>Gebe die auszuwertende Anweisung ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1956"/>
+    <source>Execute</source>
+    <translation>Einzelanweisung ausführen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1956"/>
+    <source>Enter the statement to execute</source>
+    <translation>Gebe die auszuführende Anweisung ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="328"/>
+    <source>Sin&amp;gle Step</source>
+    <translation>&amp;Einzelschritt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="375"/>
+    <source>&amp;Stop</source>
+    <translation>An&amp;halten</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="389"/>
-    <source>Evaluate in current context</source>
-    <translation>Auswerten im aktuellen Kontext</translation>
+    <source>E&amp;valuate...</source>
+    <translation>Auswer&amp;ten...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="402"/>
-    <source>Execute a one line statement in the current context</source>
-    <translation>Ausführen einer einzelnen Anweisung im aktuellen Kontext</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="404"/>
-    <source>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a one line statement in the current context of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Einzelanweisung ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe eine einzelne Anweisung im aktuellen Kontext des debuggten Programmes aus.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="966"/>
-    <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
-    <translation>Das untersuchte Programm enthält einen unspezifizierten Syntaxfehler.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="989"/>
-    <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
-    <translation>Eine nicht abgefangene Ausnahme ist aufgetreten. Details finden Sie im Shell-Fenster.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1059"/>
-    <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
-    <translation>Das untersuchte Programm wurde unerwartet beendet.</translation>
+    <source>E&amp;xecute...</source>
+    <translation>E&amp;inzelanweisung ausführen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="273"/>
+    <source>Restart Script</source>
+    <translation>Skript neu starten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="276"/>
+    <source>Restart the last debugged script</source>
+    <translation>Das zuletzt untersuchte Skript neu starten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="277"/>
+    <source>&lt;b&gt;Restart Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Skript neu starten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Setzt die Kommandozeilenparameter und setzt die erste ausführbare Python Zeile des zuletzt untersuchten Skriptes. Falls ungesicherte Änderungen vorliegen, so werden diese zunächst gesichert.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="428"/>
+    <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
+    <translation>&amp;Ausnahmen Filter...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="430"/>
+    <source>Configure exceptions filter</source>
+    <translation>Konfiguriert den Ausnahmenfilter</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="431"/>
+    <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Ausnahmen Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfiguriert den Ausnahmenfilter. Nur Ausnahmen, deren Typ aufgelistet sind, werden während einer Debug-Sitzung angezeigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte beachten sie, dass alle nicht abgefangenen Ausnahmen unabhängig von der Liste angezeigt werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Skript ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Skript auserhalb des Debuggers aus. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1669"/>
-    <source>Debug Project</source>
-    <translation>Projekt debuggen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1669"/>
-    <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
-    <translation>Das aktuelle Projekt besitzt kein Hauptskript. Debuggen ist nicht möglich.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1914"/>
-    <source>Evaluate</source>
-    <translation>Auswerten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1914"/>
-    <source>Enter the statement to evaluate</source>
-    <translation>Gebe die auszuwertende Anweisung ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1943"/>
-    <source>Execute</source>
-    <translation>Einzelanweisung ausführen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1943"/>
-    <source>Enter the statement to execute</source>
-    <translation>Gebe die auszuführende Anweisung ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
-    <source>Sin&amp;gle Step</source>
-    <translation>&amp;Einzelschritt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
-    <source>&amp;Stop</source>
-    <translation>An&amp;halten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="386"/>
-    <source>E&amp;valuate...</source>
-    <translation>Auswer&amp;ten...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="399"/>
-    <source>E&amp;xecute...</source>
-    <translation>E&amp;inzelanweisung ausführen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="270"/>
-    <source>Restart Script</source>
-    <translation>Skript neu starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="273"/>
-    <source>Restart the last debugged script</source>
-    <translation>Das zuletzt untersuchte Skript neu starten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="274"/>
-    <source>&lt;b&gt;Restart Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Skript neu starten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Setzt die Kommandozeilenparameter und setzt die erste ausführbare Python Zeile des zuletzt untersuchten Skriptes. Falls ungesicherte Änderungen vorliegen, so werden diese zunächst gesichert.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
-    <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
-    <translation>&amp;Ausnahmen Filter...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="427"/>
-    <source>Configure exceptions filter</source>
-    <translation>Konfiguriert den Ausnahmenfilter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="428"/>
-    <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Ausnahmen Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfiguriert den Ausnahmenfilter. Nur Ausnahmen, deren Typ aufgelistet sind, werden während einer Debug-Sitzung angezeigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte beachten sie, dass alle nicht abgefangenen Ausnahmen unabhängig von der Liste angezeigt werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="165"/>
-    <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Skript ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Skript auserhalb des Debuggers aus. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1656"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Debug Skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="242"/>
-    <source>&amp;Debug Script...</source>
-    <translation>&amp;Debug Skript...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="245"/>
+    <source>&amp;Debug Script...</source>
+    <translation>&amp;Debug Skript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="248"/>
     <source>Debug the current Script</source>
     <translation>Das aktuelle Skript debuggen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="246"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="249"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Skript debuggen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und setze die erste ausführbare Python Zeile des aktuellen Editors als aktuelle Zeile. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="255"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="258"/>
     <source>Debug &amp;Project...</source>
     <translation>Debug &amp;Projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="259"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="262"/>
     <source>Debug the current Project</source>
     <translation>Das aktuelle Projekt debuggen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="260"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="263"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Projekt debuggen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und setze die erste ausführbare Python Zeile des Hauptskriptes des aktuellen Projektes als aktuelle Zeile. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1561"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1574"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="178"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="181"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Projekt ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Hauptskript des aktuellen Projektes auserhalb des Debuggers aus. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
-    <source>Coverage run of Script</source>
-    <translation>Abdeckungslauf des Skriptes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
-    <source>Coverage run of Script...</source>
-    <translation>Abdeckungslauf des Skriptes...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="191"/>
+    <source>Coverage run of Script</source>
+    <translation>Abdeckungslauf des Skriptes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="191"/>
+    <source>Coverage run of Script...</source>
+    <translation>Abdeckungslauf des Skriptes...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="194"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
     <translation>Führe einen Abdeckungslauf des aktuellen Skriptes durch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="196"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Abdeckungslauf des Skriptes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Skript unter Kontrolle eines Abdeckungsanalysetools aus. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="205"/>
     <source>Coverage run of Project</source>
     <translation>Abdeckungslauf des Projektes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
-    <source>Coverage run of Project...</source>
-    <translation>Abdeckungslauf des Projektes...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="205"/>
+    <source>Coverage run of Project...</source>
+    <translation>Abdeckungslauf des Projektes...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="208"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
     <translation>Führe einen Abdeckungslauf des aktuellen Projektes durch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="207"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="210"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Abdeckungslauf des Projektes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Hauptskript des aktuellen Projektes unter Kontrolle eines Abdeckungsanalysetools aus. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1364"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Abdeckung des Projektes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1341"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1354"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Abdeckung des Skriptes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
-    <source>Profile Script</source>
-    <translation>Skriptprofil</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
-    <source>Profile Script...</source>
-    <translation>Skriptprofil...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
+    <source>Profile Script</source>
+    <translation>Skriptprofil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
+    <source>Profile Script...</source>
+    <translation>Skriptprofil...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="223"/>
     <source>Profile the current Script</source>
     <translation>Profil des aktuellen Skriptes erstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="221"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="224"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Skriptprofil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Skript unter Kontrolle des Python Profilers aus. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="232"/>
     <source>Profile Project</source>
     <translation>Projektprofil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
-    <source>Profile Project...</source>
-    <translation>Projektprofil...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="232"/>
+    <source>Profile Project...</source>
+    <translation>Projektprofil...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="235"/>
     <source>Profile the current Project</source>
     <translation>Profil des aktuellen Projektes erstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="233"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="236"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Projektprofil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Hauptskript des aktuellen Projektes unter Kontrolle des Python Profilers aus. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1455"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1468"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Projektprofil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1444"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1457"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Skriptprofil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="428"/>
     <source>Exceptions Filter</source>
     <translation>Ausnahmen Filter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="458"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="461"/>
     <source>Toggle Breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt setzen/löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="459"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="462"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Haltepunkt setzen/löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Setzt/löscht einen Haltepunkt in der aktuellen Zeile des aktuellen Editors.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="486"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="489"/>
     <source>Next Breakpoint</source>
     <translation>Nächster Haltepunkt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="487"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="490"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nächster Haltepunkt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Gehe zum nächsten Haltepunkt des aktuellen Editors.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="499"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="502"/>
     <source>Previous Breakpoint</source>
     <translation>Vorheriger Haltepunkt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="500"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="503"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vorheriger Haltepunkt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Gehe zum vorherigen Haltepunkt des aktuellen Editors.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="511"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="514"/>
     <source>Clear Breakpoints</source>
     <translation>Haltepunkte löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="512"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="515"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Haltepunkte löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Haltepunkte aller Editoren löschen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="543"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="546"/>
     <source>&amp;Breakpoints</source>
     <translation>&amp;Haltepunkte</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="472"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="475"/>
     <source>Edit Breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt bearbeiten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="473"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="476"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Haltepunkt bearbeiten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Bearbeiten der Haltepunkt Eigenschaften. Es wird mit der aktuellen Zeile des aktuellen Editors gearbeitet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="314"/>
     <source>Continue to Cursor</source>
     <translation>Weiter bis Einfügemarke</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="314"/>
     <source>Continue &amp;To Cursor</source>
     <translation>Weiter bis Einfüge&amp;marke</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="315"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="318"/>
     <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
     <translation>Das Programm von der aktuellen Zeile bis zur Einfügemarke ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="317"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="320"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Weiter bis Einfügemarke&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Das Programm von der aktuellen Zeile bis zur Einfügemarke ausführen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
     <source>Variables Type Filter</source>
     <translation>Variablentypen Filter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
-    <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
-    <translation>&amp;Variablentypen Filter...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
+    <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
+    <translation>&amp;Variablentypen Filter...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="418"/>
     <source>Configure variables type filter</source>
     <translation>Konfiguriert die Variablentypenfilter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="416"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="419"/>
     <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Variablenfilter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurieren der Variablenfilter. Nur Variablen mit einem Typ, der nicht ausgewählt ist, werden im Globalen oder Lokalen Variablen Fenster während einer Debuggingsitzung angezeigt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="947"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="950"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde mit dem Status {1} beendet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1025"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1038"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das untersuchte Programm erzeugte die Ausnahme &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="943"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="946"/>
     <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Programm wurde mit dem Status {0} beendet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1128"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1141"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Fehler in Haltepunkt Bedingung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1128"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1141"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Bedingung des Haltepunktes &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; enthält einen Syntaxfehler.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="481"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="484"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
     <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+PgDown</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="494"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="497"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
     <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+PgUp</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="507"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="510"/>
     <source>Ctrl+Shift+C</source>
     <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+C</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="539"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="542"/>
     <source>&amp;Debug</source>
     <translation>Debu&amp;g</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="541"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="544"/>
     <source>&amp;Start</source>
     <translation>&amp;Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="587"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="590"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="601"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="604"/>
     <source>Debug</source>
     <translation>Debug</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1014"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1027"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das untersuchte Programm erzeugte die Ausnahme &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;Datei: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Zeile: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anhalten?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="972"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="985"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält den Syntaxfehler &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; in Zeile &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Position &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="283"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="286"/>
     <source>Stop Script</source>
     <translation>Skript anhalten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="287"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="290"/>
     <source>Stop the running script.</source>
     <translation>Halte das laufende Skript an.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="291"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Skript anhalten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies hält das Skript, das im Debugger läuft, an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="390"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="393"/>
     <source>&lt;b&gt;Evaluate&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evaluate an expression in the current context of the debugged program. The result is displayed in the shell window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Auswerten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Wertet einen Ausdruck im aktuellen Kontext des debuggten Programmes aus. Das Resultat wird im Shell-Fenster angezeigt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1159"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1172"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Fehler in Beobachtungsausdruck</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1159"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1172"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Beobachtungsausdrucks &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält einen Syntaxfehler.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1186"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1199"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Ein Beobachtungsausdruck &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; existiert bereits.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1190"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Ein Beobachtungsausdruck &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; für die Variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1194"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1207"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Beaobachtungsausdruck existiert bereits</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
-    <source>Ignored Exceptions</source>
-    <translation>Ignorierte Ausnahmen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
-    <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
-    <translation>&amp;Ignorierte Ausnahmen...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="441"/>
+    <source>Ignored Exceptions</source>
+    <translation>Ignorierte Ausnahmen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="441"/>
+    <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
+    <translation>&amp;Ignorierte Ausnahmen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="444"/>
     <source>Configure ignored exceptions</source>
     <translation>Konfiguriert ignorierte Ausnahmen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="442"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="445"/>
     <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ignorierte Ausnahmen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfiguriert die ignorierten Ausnahmen. Nur Ausnahmen, deren Typ nicht aufgelistet sind, werden während einer Debug-Sitzung angezeigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte beachten sie, dass nicht abgefangenen Ausnahmen nicht ignoriert werden können.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="453"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="456"/>
     <source>Shift+F11</source>
     <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
     <translation>Shift+F11</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="470"/>
     <source>Shift+F12</source>
     <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
     <translation>Shift+F12</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="470"/>
     <source>Edit Breakpoint...</source>
     <translation>Haltepunkt bearbeiten...</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="956"/>
+    <source>The program has terminated with an exit status of {0}.</source>
+    <translation>Das Programm wurde mit dem Status {0} beendet.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="960"/>
+    <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.</source>
+    <translation>&quot;{0}&quot; wurde mit dem Status {1} beendet.</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
@@ -5396,62 +5406,62 @@
     <translation>Drücken, um die geladenen Datei zu öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="146"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="151"/>
     <source>Downloading</source>
     <translation>Download</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="146"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="151"/>
     <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sie sind dabei, die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; herunterzuladen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Was wollen sie tun?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="179"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="184"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation>Download abgebrochen: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="169"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="174"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Datei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="198"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="203"/>
     <source>Download directory ({0}) couldn&apos;t be created.</source>
     <translation>Das Downloadverzeichnis ({0}) konnte nicht erzeugt werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="335"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="341"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation>Fehler beim Öffnen der zu speichernden Datei: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="344"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="350"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation>Fehler beim Speichern: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="356"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="362"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation>Netzwerkfehler: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="463"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="470"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec) - {3}</source>
     <translation>{0} von {1} ({2}/s) - {3}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="464"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="471"/>
     <source>?</source>
     <translation>?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="472"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="479"/>
     <source>{0} downloaded</source>
     <translation>{0} heruntergeladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="475"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="482"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation>{0} von {1} - Angehalten</translation>
   </message>
@@ -5459,7 +5469,7 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="14"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="359"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation>Downloads</translation>
   </message>
@@ -5474,7 +5484,7 @@
     <translation>0 Einträge</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="345"/>
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="349"/>
     <source>%n Download(s)</source>
     <translation>
       <numerusform>1 Download</numerusform>
@@ -5537,6 +5547,14 @@
     <source>Remove From List</source>
     <translation>Aus der Liste löschen</translation>
   </message>
+  <message numerus="yes">
+    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="357"/>
+    <source>Downloading %n file(s)</source>
+    <translation>
+      <numerusform>Lade eine Datei herunter</numerusform>
+      <numerusform>Lade %n Dateien herunter</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DownloadUtilities</name>
@@ -8014,22 +8032,22 @@
     <translation>Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="211"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="213"/>
     <source>Add File Filter</source>
     <translation>Dateifilter hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="172"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="175"/>
     <source>A Save File Filter must contain exactly one wildcard pattern. Yours contains {0}.</source>
     <translation>Ein Dateifilter zum Speichern darf genau ein Wildcard-Muster enthalten. Ihrer enthält {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="180"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="183"/>
     <source>A File Filter must contain at least one wildcard pattern.</source>
     <translation>Ein Dateifilter muss mindestens ein Wildcard-Muster enthalten.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="211"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="213"/>
     <source>Enter the file filter entry:</source>
     <translation>Gib den Dateifilter Eintrag ein:</translation>
   </message>
@@ -11856,187 +11874,187 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="590"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="594"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Es konnte kein Betrachter für die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; gestartet werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="774"/>
-    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Link in neuem Fenster öffnen\tStrg+LMK</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="552"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert nicht.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="385"/>
-    <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hilfe Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dieses Fenster zeigt die ausgewählte Hilfe an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="843"/>
-    <source>Web Inspector...</source>
-    <translation>Web Inspektor...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1199"/>
-    <source>Error loading page: {0}</source>
-    <translation>Fehler beim Laden von: {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1208"/>
-    <source>When connecting to: {0}.</source>
-    <translation>Beim Verbinden zu: {0}.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1208"/>
-    <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
-    <translation>Überprüfen Sie die Adresse auf Fehler wie &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org statt &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1208"/>
-    <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
-    <translation>Falls die Adresse stimmt, versuchen Sie, die Netzwerkverbindung zu überprüfen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1208"/>
-    <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
-    <translation>Wenn Ihr Computer oder Ihr Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt ist, stellen Sie sicher, dass der Browser auf das Netzwerk zugreifen darf.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="572"/>
-    <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Es konnte keine Anwendung für die URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; gestartet werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="807"/>
-    <source>Bookmark this Page</source>
-    <translation>Lesezeichen für diese Seite hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="778"/>
-    <source>Save Lin&amp;k</source>
-    <translation>Lin&amp;k speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="779"/>
-    <source>Bookmark this Link</source>
-    <translation>Lesezeichen für diesen Link hinzufügen</translation>
+    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Link in neuem Fenster öffnen\tStrg+LMK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="557"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert nicht.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="390"/>
+    <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hilfe Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dieses Fenster zeigt die ausgewählte Hilfe an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="847"/>
+    <source>Web Inspector...</source>
+    <translation>Web Inspektor...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1203"/>
+    <source>Error loading page: {0}</source>
+    <translation>Fehler beim Laden von: {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1212"/>
+    <source>When connecting to: {0}.</source>
+    <translation>Beim Verbinden zu: {0}.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1212"/>
+    <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
+    <translation>Überprüfen Sie die Adresse auf Fehler wie &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org statt &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1212"/>
+    <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
+    <translation>Falls die Adresse stimmt, versuchen Sie, die Netzwerkverbindung zu überprüfen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1212"/>
+    <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
+    <translation>Wenn Ihr Computer oder Ihr Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt ist, stellen Sie sicher, dass der Browser auf das Netzwerk zugreifen darf.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="577"/>
+    <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Es konnte keine Anwendung für die URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; gestartet werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="811"/>
+    <source>Bookmark this Page</source>
+    <translation>Lesezeichen für diese Seite hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="782"/>
+    <source>Save Lin&amp;k</source>
+    <translation>Lin&amp;k speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="783"/>
+    <source>Bookmark this Link</source>
+    <translation>Lesezeichen für diesen Link hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="786"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Link in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="787"/>
-    <source>Open Image in New Tab</source>
-    <translation>Bild in neuem Register öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="791"/>
+    <source>Open Image in New Tab</source>
+    <translation>Bild in neuem Register öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="795"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Bild speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="792"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="796"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Bild in die Zwischenablage kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="793"/>
-    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
-    <translation>Bildadresse in die Zwischenablage kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="590"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation>Web-Browser</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="797"/>
+    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
+    <translation>Bildadresse in die Zwischenablage kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="594"/>
+    <source>Web Browser</source>
+    <translation>Web-Browser</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="801"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Bild blockieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="821"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="825"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Suchen mit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1248"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1252"/>
     <source>Web Database Quota</source>
     <translation>Webdatenbankquota</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1248"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1252"/>
     <source>&lt;p&gt;The database quota of &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; has been exceeded while accessing database &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shall it be changed?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Datenbankquota von &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; wurde beim Zugriff auf die Datenbank &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt; überschritten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soll es geändert werden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1256"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1260"/>
     <source>New Web Database Quota</source>
     <translation>Neues Datenbankquota</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1276"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1280"/>
     <source>bytes</source>
     <translation>Bytes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1279"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1283"/>
     <source>kB</source>
     <translation>kB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1282"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1286"/>
     <source>MB</source>
     <translation>MB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1256"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1260"/>
     <source>Enter the new quota in MB (current = {0}, used = {1}; step size = 5 MB):</source>
     <translation>Gib das neue Quota in MB ein (aktuell = {0}, verbraucht = {1}; Schrittweite = 5 MB):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="838"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="842"/>
     <source>Add to web search toolbar</source>
     <translation>Zur Websuchleiste hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="950"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="954"/>
     <source>Method not supported</source>
     <translation>Methode nicht unterstützt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="950"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="954"/>
     <source>{0} method is not supported.</source>
     <translation>{0} Methode wird nicht unterstützt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="992"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="996"/>
     <source>Search engine</source>
     <translation>Suchmaschine</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="992"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="996"/>
     <source>Choose the desired search engine</source>
     <translation>Wähle die gewünschte Suchmaschine aus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1009"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1013"/>
     <source>Engine name</source>
     <translation>Suchmaschinenname</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1009"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1013"/>
     <source>Enter a name for the engine</source>
     <translation>Gib einen Namen für die Suchmaschine ein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1208"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1212"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation>Wenn die Zwischenspeicher-Regelung auf Offline-Browsing steht, sind nur Seiten im lokalen Zwischenspeicher verfügbar.</translation>
   </message>
@@ -12908,52 +12926,52 @@
 <context>
   <name>HelpWebPage</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="243"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="248"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Fehler beim Laden von: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="252"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="257"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Beim Verbinden zu: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="252"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="257"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Überprüfen Sie die Adresse auf Fehler wie &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org statt &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="252"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="257"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Falls die Adresse stimmt, versuchen Sie, die Netzwerkverbindung zu überprüfen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="252"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="257"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Wenn Ihr Computer oder Ihr Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt ist, stellen Sie sicher, dass der Browser auf das Netzwerk zugreifen darf.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="252"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="257"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation>Wenn die Zwischenspeicher-Regelung auf Offline-Browsing steht, sind nur Seiten im lokalen Zwischenspeicher verfügbar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="350"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="355"/>
     <source>SSL Certificate Info</source>
     <translation>SSL Zertifikat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="350"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="355"/>
     <source>There is no SSL Certificate Info available.</source>
     <translation>Es sind keine Informationen für das SSL Zertifikat verfügbar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="179"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="184"/>
     <source>Resending POST request</source>
     <translation>Erneutes Senden einer POST Anfrage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="179"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="184"/>
     <source>In order to display the site, the request along with all the data must be sent once again, which may lead to some unexpected behaviour of the site e.g. the same action might be performed once again. Do you want to continue anyway?</source>
     <translation>Um diese Seite anzeigen können, muss die Anfrage mit allen Daten erneut gesendet werden, was zu unerwartetem Verhalten der Seite führen kann, so könnte z.B. die selbe Aktion erneut ausgeführt werden. Möchten Sie trotzdem fortfahren?</translation>
   </message>
@@ -12989,7 +13007,7 @@
 <context>
   <name>HelpWindow</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1461"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1477"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Datei öffnen</translation>
   </message>
@@ -13104,22 +13122,22 @@
     <translation>Zeige Informationen über das Qt Toolkit an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1113"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1127"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>&amp;Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1160"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1174"/>
     <source>&amp;Go</source>
     <translation>&amp;Gehe zu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1180"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1194"/>
     <source>&amp;Bookmarks</source>
     <translation>&amp;Lesezeichen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1229"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1245"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Hilfe</translation>
   </message>
@@ -13164,12 +13182,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Kopieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopiert den ausgewählten Text in die Zwischenablage.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1136"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1150"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Bearbeiten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1144"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1158"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>&amp;Ansicht</translation>
   </message>
@@ -13204,7 +13222,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Verkleinern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Den angezeigten Text verkleinern.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1173"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1187"/>
     <source>H&amp;istory</source>
     <translation>&amp;Chronik</translation>
   </message>
@@ -13285,37 +13303,37 @@
     <translation>Ctrl+C</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1240"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1256"/>
     <source>File</source>
     <translation>Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1257"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1273"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Bearbeiten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1262"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1278"/>
     <source>View</source>
     <translation>Ansicht</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1271"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1287"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1297"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1313"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Hilfe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1304"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1320"/>
     <source>Go</source>
     <translation>Gehe zu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1461"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1477"/>
     <source>Help Files (*.html *.htm);;PDF Files (*.pdf);;CHM Files (*.chm);;All Files (*)</source>
     <translation>Hilfedateien (*.html *.htm);;PDF Dateien (*.pdf);;CHM Dateien (*.chm);;Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
@@ -13719,22 +13737,22 @@
     <translation>&lt;b&gt;QtHelp Dokumente verwalten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt einen Dialog zur Verwaltung der QtHelp Dokumente.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1219"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1235"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>&amp;Fenster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1278"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1294"/>
     <source>Filter</source>
     <translation>Filter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1283"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1299"/>
     <source>Filtered by: </source>
     <translation>Filter: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1945"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1961"/>
     <source>Could not find an associated content.</source>
     <translation>Konnte keinen zugehörigen Inhalt finden.</translation>
   </message>
@@ -13799,22 +13817,22 @@
     <translation>&lt;b&gt;Dokumentation reindizieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reindiziert die Dokumentation.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2054"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2070"/>
     <source>Updating search index</source>
     <translation>Aktualisiere Suchindex</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2106"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2122"/>
     <source>Looking for Documentation...</source>
     <translation>Suche nach Dokumentation...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2136"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2152"/>
     <source>Unfiltered</source>
     <translation>Ungefiltert</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2155"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2171"/>
     <source>Help Engine</source>
     <translation>Hilfe</translation>
   </message>
@@ -13884,32 +13902,32 @@
     <translation>Iconsdatenbank &amp;löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1067"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1081"/>
     <source>Show Network Monitor</source>
     <translation>Netzwerkmonitor anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1067"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1081"/>
     <source>Show &amp;Network Monitor</source>
     <translation>&amp;Netzwerkmonitor anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1071"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1085"/>
     <source>Show the network monitor dialog</source>
     <translation>Zeigt den Netzwerkmonitordialog an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1072"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1086"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Network Monitor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the network monitor dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Netzwerkmonitor anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt den Netzwerkmonitordialog an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1192"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1206"/>
     <source>&amp;Settings</source>
     <translation>&amp;Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1215"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1231"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Werkzeuge</translation>
   </message>
@@ -13974,7 +13992,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cookieverwaltung konfigurieren&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1289"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1305"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Einstellungen</translation>
   </message>
@@ -14157,7 +14175,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Lesezeichen für alle Tabs...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog, um einen neuen Lesezeichenordner für alle offenen Tabs hinzuzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1568"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1584"/>
     <source>Saved Tabs</source>
     <translation>Gesicherte Tabs</translation>
   </message>
@@ -14226,12 +14244,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Speichern unter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert die aktuelle Seite in eine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1498"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1514"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation>Eric Web-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1489"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1505"/>
     <source>&lt;h3&gt;About Eric Web Browser&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;The Eric Web Browser is a combined help file and HTML browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Über Eric Web-Browser&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Der Eric-Web-Browser ist eine kombinierte Anzeige für Hilfe- und HTML-Dateien.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -14301,7 +14319,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum konfigurieren von AdBlock Abonnements und Regeln&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2115"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2131"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
     <translation>eric5 Web-Browser</translation>
   </message>
@@ -14346,70 +14364,90 @@
     <translation>Such&amp;maschinen verwalten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1744"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1760"/>
     <source>&lt;b&gt;Are you sure you want to turn on private browsing?&lt;/b&gt;&lt;p&gt;When private browsing is turned on, web pages are not added to the history, searches are not added to the list of recent searches and web site icons and cookies are not stored. HTML5 offline storage will be deactivated. Until you close the window, you can still click the Back and Forward buttons to return to the web pages you have opened.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sind sie sicher, dass sie privates Browsen einschalten möchten?&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Wenn das private Browsen eingeschaltet ist, werden keine Web Seiten mehr zur Chronik hinzugefügt und Suchanfragen, Web Site Icons und Cookies werden nicht mehr gespeichert. HTML5 Offline Speicher wird deaktiviert. Bis das Fenster geschlossen wird, können sie jedoch weiterhin die Zurück und Vorwärts Knöpfe nutzen, um zu besuchten Web Seiten zurückzukehren.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1155"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1169"/>
     <source>Text Encoding</source>
     <translation>Zeichenkodierung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1205"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1221"/>
     <source>User Agent</source>
     <translation>User Agent</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2461"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2486"/>
     <source>ISO</source>
     <translation>ISO</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2462"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2487"/>
     <source>Windows</source>
     <translation>Windows</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2463"/>
-    <source>ISCII</source>
-    <translation>ISCII</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2464"/>
-    <source>Unicode</source>
-    <translation>Unicode</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2465"/>
-    <source>Other</source>
-    <translation>Sonstige</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2466"/>
-    <source>IBM</source>
-    <translation>IBM</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2488"/>
+    <source>ISCII</source>
+    <translation>ISCII</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2489"/>
+    <source>Unicode</source>
+    <translation>Unicode</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2490"/>
+    <source>Other</source>
+    <translation>Sonstige</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2491"/>
+    <source>IBM</source>
+    <translation>IBM</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2513"/>
     <source>Default Encoding</source>
     <translation>Standardkodierung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1080"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1094"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation>Downloads</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1083"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1097"/>
     <source>Shows the downloads window</source>
     <translation>Zeig das Downloadsfenster an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1085"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1099"/>
     <source>&lt;b&gt;Downloads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the downloads window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Downloads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeig das Downloadsfenster an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1067"/>
+    <source>Manage Certificates</source>
+    <translation>Zertifikate verwalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1067"/>
+    <source>Manage Certificates...</source>
+    <translation>Zertifikate verwalten...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1071"/>
+    <source>Manage the saved certificates</source>
+    <translation>Verwalten der gespeicherten Zertifikate</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1073"/>
+    <source>&lt;b&gt;Manage Saved Certificates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved certificates.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Gespeicherte Zertifikate verwalten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zur Verwaltung gespeicherter Zertifikate.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>Hg</name>
@@ -21942,52 +21980,52 @@
 <context>
   <name>NetworkAccessManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="166"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Gib Nutzernamen und Passwort für &apos;{0}&apos; ein&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="169"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="171"/>
     <source>&lt;b&gt;Enter username and password for &apos;{0}&apos;, realm &apos;{1}&apos;&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Gib Nutzernamen und Passwort für &apos;{0}&apos; und Realm &apos;{1}&apos; ein&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="214"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="225"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="214"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="225"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors for &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;SSL Fehler für &lt;br /&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sollen diese Fehler ignoriert werden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="238"/>
     <source>Certificates</source>
     <translation>Zertifikate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="227"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="238"/>
     <source>&lt;p&gt;Certificates:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Do you want to accept all these certificates?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zertifikate:&lt;br/&gt;{0}&lt;br/&gt;Sollen alle diese Zertifikate akzeptiert werden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="266"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="291"/>
     <source>&lt;br/&gt;Issuer: {0}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Aussteller: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="269"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="295"/>
     <source>&lt;br/&gt;Not valid before: {0}&lt;br/&gt;Valid Until: {1}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Gültig ab: {0}&lt;br/&gt;Gültig bis: {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="260"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="283"/>
     <source>Name: {0}</source>
     <translation>Name: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="263"/>
+    <location filename="Helpviewer/Network/NetworkAccessManager.py" line="287"/>
     <source>&lt;br/&gt;Organization: {0}</source>
     <translation>&lt;br/&gt;Organisation: {0}</translation>
   </message>
@@ -29664,6 +29702,89 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>SslCertificatesDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="14"/>
+    <source>SSL Certificate Manager</source>
+    <translation>SSL Zertifikatmanager</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="27"/>
+    <source>&amp;Servers</source>
+    <translation>&amp;Server</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="33"/>
+    <source>You have saved certificates identifying these servers:</source>
+    <translation>Sie habe Zertifikate für diese Server gespeichert:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="117"/>
+    <source>Certificate name</source>
+    <translation>Zertifikatname</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="46"/>
+    <source>Server</source>
+    <translation>Server</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="122"/>
+    <source>Expiry Date</source>
+    <translation>Läuft ab am</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="135"/>
+    <source>Press to view the selected certificate</source>
+    <translation>Drücken, um das ausgewählte Zertifikat anzusehen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="138"/>
+    <source>&amp;View...</source>
+    <translation>&amp;Ansehen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="77"/>
+    <source>Press to delete the selected certificate</source>
+    <translation>Drücken, um das ausgewählte Zertifikat zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="80"/>
+    <source>&amp;Delete...</source>
+    <translation>&amp;Löschen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="103"/>
+    <source>Certificate &amp;Authorities</source>
+    <translation>&amp;Zertifizierungsstellen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.ui" line="109"/>
+    <source>You have saved certificates identifying these certification authorities:</source>
+    <translation>Sie habe Zertifikate für diese Zertifizierungsstellen gespeichert:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.py" line="176"/>
+    <source>(Unknown)</source>
+    <translation>(Unbekannt)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.py" line="180"/>
+    <source>(Unknown common name)</source>
+    <translation>(Unbekannter allgemeiner Name)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.py" line="115"/>
+    <source>Delete Server Certificate</source>
+    <translation>Serverzertifikat löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/SslCertificatesDialog.py" line="115"/>
+    <source>&lt;p&gt;Shall the server certificate really be deleted?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If the server certificate is deleted, the normal security checks will be reinstantiated and the server has to present a valid certificate.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Soll das Serverzertifikat wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wenn das Serverzertifikat gelöscht wird, werden die normalen Sicherheitsprüfungen reaktiviert und der Server muss ein gültiges Zertifikat vorweisen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>SslInfoDialog</name>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/SslInfoDialog.ui" line="14"/>
@@ -29731,7 +29852,7 @@
     <translation>MD5-Fingerabdruck</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/SslInfoDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="Helpviewer/SslInfoDialog.py" line="73"/>
     <source>&lt;not part of the certificate&gt;</source>
     <translation>&lt;kein Teil des Zertifikates&gt;</translation>
   </message>
@@ -38016,12 +38137,12 @@
 <context>
   <name>UrlBar</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/UrlBar.py" line="39"/>
+    <location filename="Helpviewer/UrlBar/UrlBar.py" line="40"/>
     <source>Enter the location here.</source>
     <translation>Geben sie den Pfad hier ein.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/UrlBar.py" line="148"/>
+    <location filename="Helpviewer/UrlBar/UrlBar.py" line="151"/>
     <source>Unknown</source>
     <translation>Unbekannt</translation>
   </message>
@@ -38062,287 +38183,287 @@
 <context>
   <name>UserInterface</name>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1634"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1635"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Was ist das?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1639"/>
-    <source>Context sensitive help</source>
-    <translation>Kontextsensitive Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1640"/>
+    <source>Context sensitive help</source>
+    <translation>Kontextsensitive Hilfe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1641"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige kontextsensitive Hilfe an&lt;b&gt;&lt;/p&gt;Im &quot;Was ist das?&quot; Modus (der Mauszeiger stellt einen Pfeil mit Fragezeichen dar) wird auf einen Mausklick eine kurze Hilfebeschreibung zu dem ausgewählten MMI-Element angezeigt. In Dialogen kann diese Funktionalität durch den entsprechenden Knopf im Fensterkopf erreicht werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1651"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1652"/>
     <source>Helpviewer</source>
     <translation>Hilfe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1651"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1652"/>
     <source>&amp;Helpviewer...</source>
     <translation>&amp;Hilfe...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1656"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1657"/>
     <source>Open the helpviewer window</source>
     <translation>Öffnet das Hilfe-Fenster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2379"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2380"/>
     <source>Unittest</source>
     <translation>Modultests</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1729"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1730"/>
     <source>&amp;Unittest...</source>
     <translation>&amp;Modultests...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1733"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1734"/>
     <source>Start unittest dialog</source>
     <translation>Starte den Modultest Dialog</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2282"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2283"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>&amp;Fenster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2255"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2256"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2313"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2314"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Hilfe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1290"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1291"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Beenden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1910"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1911"/>
     <source>Preferences</source>
     <translation>Optionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1910"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1911"/>
     <source>&amp;Preferences...</source>
     <translation>&amp;Optionen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1913"/>
-    <source>Set the prefered configuration</source>
-    <translation>Konfiguriert die Einstellungen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1914"/>
+    <source>Set the prefered configuration</source>
+    <translation>Konfiguriert die Einstellungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1915"/>
     <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Optionen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfiguriert die einstellbaren Parameter der Applikation nach ihren Wünschen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1295"/>
-    <source>Quit the IDE</source>
-    <translation>Beenden der Entwicklungsumgebung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2378"/>
-    <source>Tools</source>
-    <translation>Werkzeuge</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4154"/>
-    <source>Help</source>
-    <translation>Hilfe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2288"/>
-    <source>&amp;Toolbars</source>
-    <translation>&amp;Werkzeugleisten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4262"/>
-    <source>Problem</source>
-    <translation>Problem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1290"/>
-    <source>&amp;Quit</source>
-    <translation>B&amp;eenden</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1296"/>
+    <source>Quit the IDE</source>
+    <translation>Beenden der Entwicklungsumgebung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2379"/>
+    <source>Tools</source>
+    <translation>Werkzeuge</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4155"/>
+    <source>Help</source>
+    <translation>Hilfe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2289"/>
+    <source>&amp;Toolbars</source>
+    <translation>&amp;Werkzeugleisten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4263"/>
+    <source>Problem</source>
+    <translation>Problem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1291"/>
+    <source>&amp;Quit</source>
+    <translation>B&amp;eenden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1297"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This quits the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Die Entwicklungsumgebung beenden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies beendet die Entwicklungsumgebung. Ungesicherte Änderungen können zuvor gesichert werden. Ein Python Programm, das gerade debugged wird, wird beendet und sämtliche Einstellungen werden gespeichert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1634"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1635"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Was ist das?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4395"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4396"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1262"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1263"/>
     <source>{0} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - Passiver Modus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1267"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1268"/>
     <source>{0} - {1} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - {1} - Passiver Modus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1461"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1462"/>
     <source>Log-Viewer</source>
     <translation>Ausgabefenster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2153"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2154"/>
     <source>&amp;Python Documentation</source>
     <translation>&amp;Python Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2155"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2156"/>
     <source>Open Python Documentation</source>
     <translation>Öffne die Python Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2153"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2154"/>
     <source>Python Documentation</source>
     <translation>Python Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2380"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2381"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1461"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1462"/>
     <source>&amp;Log-Viewer</source>
     <translation>&amp;Ausgabefenster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1463"/>
-    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
-    <translation>Schalte das Ausgabefenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1464"/>
+    <source>Toggle the Log-Viewer window</source>
+    <translation>Schalte das Ausgabefenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1465"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Log-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Log-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Ausgabefenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Ausgabefenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1674"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1675"/>
     <source>Show Versions</source>
     <translation>Zeige Versionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1674"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1675"/>
     <source>Show &amp;Versions</source>
     <translation>Zeige &amp;Versionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1676"/>
-    <source>Display version information</source>
-    <translation>Zeigt Versionsinformationen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1677"/>
+    <source>Display version information</source>
+    <translation>Zeigt Versionsinformationen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1678"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Versions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display version information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige Versionen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt Versionsinformationen an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1993"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1994"/>
     <source>Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1993"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1994"/>
     <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
     <translation>&amp;Tastaturkurzbefehle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1996"/>
-    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Setze die Tastaturkurzbefehle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1997"/>
+    <source>Set the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Setze die Tastaturkurzbefehle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1998"/>
     <source>&lt;b&gt;Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the keyboard shortcuts of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tastaturkurzbefehle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Setze die Tastaturkurzbefehle der Applikation mit den bevorzugten Werten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2243"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2244"/>
     <source>E&amp;xtras</source>
     <translation>E&amp;xtras</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2728"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2729"/>
     <source>Report Bug</source>
     <translation>Fehler berichten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1707"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1708"/>
     <source>Report &amp;Bug...</source>
     <translation>&amp;Fehler berichten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1709"/>
-    <source>Report a bug</source>
-    <translation>Einen Fehler berichten</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1710"/>
+    <source>Report a bug</source>
+    <translation>Einen Fehler berichten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1711"/>
     <source>&lt;b&gt;Report Bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to report a bug.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Fehler berichten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Senden eines Fehlerberichtes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4885"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4886"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2005"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2006"/>
     <source>&amp;Export Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle &amp;exportieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2009"/>
-    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Exportiert die Tastaturkurzbefehle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2010"/>
+    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Exportiert die Tastaturkurzbefehle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2011"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tastaturkurzbefehle exportieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportiert die Tastaturkurzbefehle der Applikation.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4908"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4909"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle importieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2017"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2018"/>
     <source>&amp;Import Keyboard Shortcuts...</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle &amp;importieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2021"/>
-    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
-    <translation>Importiert die Tastaturkurzbefehle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2022"/>
+    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
+    <translation>Importiert die Tastaturkurzbefehle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2023"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tastaturkurzbefehle importieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Importiert die Tastaturkurzbefehle der Applikation.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38357,772 +38478,772 @@
     <translation>Erstelle Verbindungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="498"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="499"/>
     <source>Initializing Actions...</source>
     <translation>Initialisiere Aktionen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="500"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="501"/>
     <source>Initializing Menus...</source>
     <translation>Initialisiere Menüs...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="502"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="503"/>
     <source>Initializing Toolbars...</source>
     <translation>Initialisiere Werkzeugleisten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="504"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="505"/>
     <source>Initializing Statusbar...</source>
     <translation>Initialisiere Statuszeile...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="467"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="468"/>
     <source>Initializing Tools...</source>
     <translation>Initialisiere Werkzeuge...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1734"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1735"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform unit tests. The dialog gives you the ability to select and run a unittest suite.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Modultests&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Führe Modultests durch. Der Dialog bietet die Möglichkeit eine Zusammenstellung von Modultests auszuwählen und auszuführen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1742"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1743"/>
     <source>Unittest Restart</source>
     <translation>Modultest neu starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1746"/>
-    <source>Restart last unittest</source>
-    <translation>Modultest neu starten</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1747"/>
+    <source>Restart last unittest</source>
+    <translation>Modultest neu starten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1748"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restart the unittest performed last.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Modultest neu starten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Den letzten durchgeführten Modultest neu starten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1756"/>
     <source>Unittest Script</source>
     <translation>Modultest (Skript)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1759"/>
-    <source>Run unittest with current script</source>
-    <translation>Modultest für aktuelles Skript ausführen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1760"/>
+    <source>Run unittest with current script</source>
+    <translation>Modultest für aktuelles Skript ausführen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1761"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current script.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Modultest (Skript)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Modultest für aktuelles Skript ausführen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3942"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3943"/>
     <source>Unittest Project</source>
     <translation>Modultest (Projekt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1772"/>
-    <source>Run unittest with current project</source>
-    <translation>Modultest für aktuellesProjekt ausführen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1773"/>
+    <source>Run unittest with current project</source>
+    <translation>Modultest für aktuellesProjekt ausführen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1774"/>
     <source>&lt;b&gt;Unittest Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Modultest (Projekt)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Modultest für aktuelles Projekt ausführen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2228"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2229"/>
     <source>&amp;Unittest</source>
     <translation>&amp;Modultests</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3942"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3943"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1742"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1743"/>
     <source>&amp;Restart Unittest...</source>
     <translation>Modultest &amp;neu starten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1755"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1756"/>
     <source>Unittest &amp;Script...</source>
     <translation>Modultest (&amp;Skript)...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1768"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1769"/>
     <source>Unittest &amp;Project...</source>
     <translation>Modultest (&amp;Projekt)...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1838"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Dateien vergleichen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1838"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1839"/>
     <source>&amp;Compare Files...</source>
     <translation>Dateien &amp;vergleichen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1853"/>
-    <source>Compare two files</source>
-    <translation>Zwei Dateien vergleichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1842"/>
-    <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Dateien vergleichen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Vergleich zweier Dateien.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1849"/>
-    <source>Compare Files side by side</source>
-    <translation>Dateien Seite an Seite vergleichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1849"/>
-    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
-    <translation>Dateien &amp;Seite an Seite vergleichen...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1854"/>
+    <source>Compare two files</source>
+    <translation>Zwei Dateien vergleichen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1843"/>
+    <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Dateien vergleichen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Vergleich zweier Dateien.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1850"/>
+    <source>Compare Files side by side</source>
+    <translation>Dateien Seite an Seite vergleichen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1850"/>
+    <source>Compare Files &amp;side by side...</source>
+    <translation>Dateien &amp;Seite an Seite vergleichen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1855"/>
     <source>&lt;b&gt;Compare Files side by side&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files and show the result side by side.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateien Seite an Seite vergleichen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Vergleich zweier Dateien und zur Anzeige des Ergebnisse Seite an Seite.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5205"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5206"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Drop Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="528"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="529"/>
     <source>Initializing Single Application Server...</source>
     <translation>Initialisiere Applikationsserver...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1270"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1271"/>
     <source>{0} - {1} - {2} - Passive Mode</source>
     <translation>{0} - {1} - {2} - Passiver Modus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1440"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1441"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Datei-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1307"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1308"/>
     <source>Edit Profile</source>
     <translation>Editieren Profil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1312"/>
-    <source>Activate the edit view profile</source>
-    <translation>Aktiviert das Editieren Ansichtsprofil </translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1313"/>
+    <source>Activate the edit view profile</source>
+    <translation>Aktiviert das Editieren Ansichtsprofil </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1314"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Edit View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editieren Profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktiviert das &quot;Editieren Ansichtsprofil&quot;. Fenster, die in diesem Profil angezeigt werden sollen, können im &quot;Ansichtenprofile konfigurieren&quot; Dialog ausgewählt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1322"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1323"/>
     <source>Debug Profile</source>
     <translation>Debuggen Profil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1327"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1328"/>
     <source>Activate the debug view profile</source>
     <translation>Aktiviert das Debuggen Ansichtsprofil </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1329"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1330"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the &quot;Debug View Profile&quot;. Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the &quot;View Profile Configuration&quot; dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debuggen Profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktiviert das &quot;Debuggen Ansichtsprofil&quot;. Fenster, die in diesem Profil angezeigt werden sollen, können im &quot;Ansichtenprofile konfigurieren&quot; Dialog ausgewählt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1440"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1441"/>
     <source>File-&amp;Browser</source>
     <translation>Datei-&amp;Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1442"/>
-    <source>Toggle the File-Browser window</source>
-    <translation>Schalte das Datei-Browser Fenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1443"/>
+    <source>Toggle the File-Browser window</source>
+    <translation>Schalte das Datei-Browser Fenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1444"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the File-Browser window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the File-Browser window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Datei-Browser Fenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Datei-Browser Fenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1967"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1968"/>
     <source>View Profiles</source>
     <translation>Ansichtenprofile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1967"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1968"/>
     <source>&amp;View Profiles...</source>
     <translation>&amp;Ansichtenprofile...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1970"/>
-    <source>Configure view profiles</source>
-    <translation>Ansichtenprofile konfigurieren</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1971"/>
+    <source>Configure view profiles</source>
+    <translation>Ansichtenprofile konfigurieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1972"/>
     <source>&lt;b&gt;View Profiles&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the view profiles. With this dialog you may set the visibility of the various windows for the predetermined view profiles.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ansichtenprofile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ansichtenprofile konfigurieren. Mit diesem Dialog kann die Sichtbarkeit der verschiedenen Fenster für die vorbestimmten Ansichtenprofile eingestellt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4262"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4263"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert nicht oder hat die Größe Null.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4024"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4025"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Designer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Qt-Designer konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass es als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4081"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4082"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Qt-Linguist konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass es als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4125"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4126"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Qt-Assistant konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass es als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4395"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4396"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Werkzeuge Eintrag &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass er als &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5205"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5206"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1816"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1817"/>
     <source>UI Previewer</source>
     <translation>UI Betrachter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1816"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1817"/>
     <source>&amp;UI Previewer...</source>
     <translation>&amp;UI Betrachter...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1819"/>
-    <source>Start the UI Previewer</source>
-    <translation>Started den UI Betrachter</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1820"/>
+    <source>Start the UI Previewer</source>
+    <translation>Started den UI Betrachter</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1821"/>
     <source>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the UI Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;UI Betrachter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Started den UI Betrachter.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4225"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4226"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der UI Betrachter konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass er als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1827"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>Translations Previewer</source>
     <translation>Übersetzungsvorschau</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1827"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1828"/>
     <source>&amp;Translations Previewer...</source>
     <translation>&amp;Übersetzungsvorschau...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1830"/>
-    <source>Start the Translations Previewer</source>
-    <translation>Die Übersetzungsvorschau starten</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1831"/>
+    <source>Start the Translations Previewer</source>
+    <translation>Die Übersetzungsvorschau starten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1832"/>
     <source>&lt;b&gt;Translations Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the Translations Previewer.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Übersetzungsvorschau&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies startet das Programm zur Vorschau von Übersetzungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4270"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4271"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Übersetzungsvorschau konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass sie als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1399"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1400"/>
     <source>Shell</source>
     <translation>Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1399"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1400"/>
     <source>&amp;Shell</source>
     <translation>&amp;Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1401"/>
-    <source>Toggle the Shell window</source>
-    <translation>Schalte das Shell Fenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1402"/>
+    <source>Toggle the Shell window</source>
+    <translation>Schalte das Shell Fenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1403"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Shell window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Shell window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Shell Fenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Shell Fenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1945"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1946"/>
     <source>Reload APIs</source>
     <translation>APIs neu laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1945"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1946"/>
     <source>Reload &amp;APIs</source>
     <translation>APIs &amp;neu laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1947"/>
-    <source>Reload the API information</source>
-    <translation>Die API Informationen neu laden</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1948"/>
+    <source>Reload the API information</source>
+    <translation>Die API Informationen neu laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1949"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reload the API information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;APIs neu laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lädt die API Informationen neu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1481"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1482"/>
     <source>Task-Viewer</source>
     <translation>Aufgabenanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1481"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1482"/>
     <source>T&amp;ask-Viewer</source>
     <translation>&amp;Aufgabenanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1483"/>
-    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
-    <translation>Schalte das Aufgabenfenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1484"/>
+    <source>Toggle the Task-Viewer window</source>
+    <translation>Schalte das Aufgabenfenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1485"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Task-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Task-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Aufgabenfenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Aufgabenfenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5027"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5028"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Aufgaben speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5027"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5028"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5049"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5050"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Aufgaben lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5049"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5050"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2156"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2157"/>
     <source>&lt;b&gt;Python Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the python documentation. If no documentation directory is configured, the location of the python documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the python executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHONDOCDIR in your environment to override this. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Python Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt die Python Dokumentation an. Ist kein Dokumentationsverzeichnis konfiguriert, so ist der Ort, an dem die Python Dokumentation gesucht wird, unter Windows das Verzeichnis doc unter dem Verzeichnis, in dem der Python Interpreter installiert ist, und unter Unix das Verzeichnis &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt;. Um dies zu überschreiben, können sie die Umgebungsvariable PYTHONDOCDIR setzen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4154"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4155"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Momentan ist kein Betrachter angegeben. Bitte benutzen sie den Optionen Dialog, um einen festzulegen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4166"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4167"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Betrachter konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass er als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4691"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4692"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Dokumentation fehlt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4691"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4692"/>
     <source>&lt;p&gt;The documentation starting point &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; could not be found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Dokumentationsstartpunkt &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; konnte nicht gefunden werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2728"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2729"/>
     <source>Email address or mail server address is empty. Please configure your Email settings in the Preferences Dialog.</source>
     <translation>Email Adresse oder Mail Server Adresse sind leer. Bitte konfiguriere die Email Einstellungen im Einstellungen Dialog.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1501"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1502"/>
     <source>Template-Viewer</source>
     <translation>Vorlagen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1503"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1504"/>
     <source>Toggle the Template-Viewer window</source>
     <translation>Schalte das Vorlagenfenster um</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1505"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1506"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Template-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Template-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Vorlagenfenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Vorlagenfenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1349"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1350"/>
     <source>Alt+Shift+P</source>
     <translation>Alt+Shift+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1390"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1391"/>
     <source>Alt+Shift+D</source>
     <translation>Alt+Shift+D</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1411"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1412"/>
     <source>Activate Shell</source>
     <translation>Aktiviere Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1411"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1412"/>
     <source>Alt+Shift+S</source>
     <translation>Alt+Shift+S</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1452"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1453"/>
     <source>Activate File-Browser</source>
     <translation>Aktiviere Datei-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1452"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1453"/>
     <source>Alt+Shift+F</source>
     <translation>Alt+Shift+F</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1472"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1473"/>
     <source>Activate Log-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Ausgabefenster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1492"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1493"/>
     <source>Activate Task-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Aufgabenanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1492"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1493"/>
     <source>Alt+Shift+T</source>
     <translation>Alt+Shift+T</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1513"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1514"/>
     <source>Activate Template-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Vorlagen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1370"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1371"/>
     <source>Alt+Shift+M</source>
     <translation>Alt+Shift+M</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2029"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2030"/>
     <source>Activate current editor</source>
     <translation>Aktiviere aktuellen Editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2029"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2030"/>
     <source>Alt+Shift+E</source>
     <translation>Alt+Shift+E</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2038"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2039"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2046"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2047"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Shift+Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1472"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1473"/>
     <source>Alt+Shift+G</source>
     <translation>Alt+Shift+G</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1786"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1787"/>
     <source>Qt-Designer 4</source>
     <translation>Qt-Designer 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1789"/>
-    <source>Start Qt-Designer 4</source>
-    <translation>Starte Qt-Designer 4</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1790"/>
+    <source>Start Qt-Designer 4</source>
+    <translation>Starte Qt-Designer 4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1791"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Designer 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starte Qt-Designer 4.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1803"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1804"/>
     <source>Qt-Linguist 4</source>
     <translation>Qt-Linguist 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1806"/>
-    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
-    <translation>Starte Qt-Linguist 4</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1807"/>
+    <source>Start Qt-Linguist 4</source>
+    <translation>Starte Qt-Linguist 4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1808"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Linguist 4.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt-Linguist 4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starte Qt-Linguist 4 (Übersetzungsprogramm).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2125"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2126"/>
     <source>Qt4 Documentation</source>
     <translation>Qt4 Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2125"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2126"/>
     <source>Qt&amp;4 Documentation</source>
     <translation>Qt&amp;4 Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2127"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2128"/>
     <source>Open Qt4 Documentation</source>
     <translation>Öffne die Qt4 Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2172"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2173"/>
     <source>Eric API Documentation</source>
     <translation>Eric API Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2172"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2173"/>
     <source>&amp;Eric API Documentation</source>
     <translation>&amp;Eric API Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2174"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2175"/>
     <source>Open Eric API Documentation</source>
     <translation>Öffne die Eric API Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4185"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4186"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Hilfeanzeige konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass sie als &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="476"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="477"/>
     <source>Registering Objects...</source>
     <translation>Registriere Objekte...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1338"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1339"/>
     <source>Project-Viewer</source>
     <translation>Projektanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1379"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1380"/>
     <source>Debug-Viewer</source>
     <translation>Debuganzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1290"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1291"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation>Ctrl+Q</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1338"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1339"/>
     <source>&amp;Project-Viewer</source>
     <translation>&amp;Projektanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1340"/>
-    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
-    <translation>Schalte das Projektanzeigefenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1341"/>
+    <source>Toggle the Project-Viewer window</source>
+    <translation>Schalte das Projektanzeigefenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1342"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Project-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Project-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Projektanzeigefenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Projektanzeigefenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1349"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1350"/>
     <source>Activate Project-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Projektanzeiger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1634"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1635"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <translation>Shift+F1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1651"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1652"/>
     <source>F1</source>
     <translation>F1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1686"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1687"/>
     <source>Check for Updates</source>
     <translation>Auf Aktualisierungen prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1684"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1685"/>
     <source>Check for &amp;Updates...</source>
     <translation>Auf &amp;Aktualisierungen prüfen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2128"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2129"/>
     <source>&lt;b&gt;Qt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt4 Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige die Qt4 Dokumentation an. Abhängig von den Einstellungen, wird Erics interner Hilfeanzeiger, ein Web-Browser oder Qt Assistant verwendet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2137"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2138"/>
     <source>PyQt4 Documentation</source>
     <translation>PyQt4 Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2137"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2138"/>
     <source>P&amp;yQt4 Documentation</source>
     <translation>P&amp;yQt4 Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2139"/>
-    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
-    <translation>Öffne die PyQt4 Dokumentation</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2140"/>
+    <source>Open PyQt4 Documentation</source>
+    <translation>Öffne die PyQt4 Dokumentation</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2141"/>
     <source>&lt;b&gt;PyQt4 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt4 Documentation. Dependant upon your settings, this will either show the help in Eric&apos;s internal help viewer, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;PyQt4 Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige die PyQt4 Dokumentation an. Abhängig von den Einstellungen, wird Erics interner Hilfeanzeiger, ein Web-Browser oder Qt Assistant verwendet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2258"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2259"/>
     <source>Select Tool Group</source>
     <translation>Werkzeuggruppe wählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2264"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2265"/>
     <source>Se&amp;ttings</source>
     <translation>&amp;Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2382"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2383"/>
     <source>Profiles</source>
     <translation>Profile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3070"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3071"/>
     <source>&amp;Builtin Tools</source>
     <translation>&amp;Eingebaute Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4379"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4380"/>
     <source>Starting process &apos;{0} {1}&apos;.
 </source>
     <translation>Starte Prozess &apos;{0} {1}&apos;.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4472"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4473"/>
     <source>Process &apos;{0}&apos; has exited.
 </source>
     <translation>Prozess &apos;{0}&apos; ist beendet.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4676"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4677"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4585"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4586"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt4 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der PyQt4 Dokumentations Startpunkt ist nicht konfiguriert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5468"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5469"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Fehler während der Aktualisierungsprüfung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5455"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5456"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Aktualisierung verfügbar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2677"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2678"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version Numbers&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Versions Nummern&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5502"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5503"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="599"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="600"/>
     <source>Loading Style Sheet</source>
     <translation>Lade Stildatei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="599"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="600"/>
     <source>&lt;p&gt;The Qt Style Sheet file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Qt Style Sheet Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geladen werden.&lt;br&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3019"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3020"/>
     <source>Configure Tool Groups ...</source>
     <translation>Konfiguriere Werkzeuggruppen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3022"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3023"/>
     <source>Configure current Tool Group ...</source>
     <translation>Konfiguriere aktuelle Werkzeuggruppe...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1958"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1959"/>
     <source>Show external tools</source>
     <translation>Zeige externe Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1955"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1956"/>
     <source>Show external &amp;tools</source>
     <translation>Zeige externe &amp;Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5468"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5469"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Konnte keine Aktualisierungsprüfung durchführen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5349"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5350"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Abbrechen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5354"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5355"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Prüfe Host {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5540"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5541"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Erstmalige Nutzung</translation>
   </message>
@@ -39132,798 +39253,798 @@
     <translation>Initialisiere Plugin Manager...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2299"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2300"/>
     <source>P&amp;lugins</source>
     <translation>Plugi&amp;ns</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2383"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2384"/>
     <source>Plugins</source>
     <translation>Plugins</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2062"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2063"/>
     <source>Plugin Infos</source>
     <translation>Plugin Informationen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2065"/>
-    <source>Show Plugin Infos</source>
-    <translation>Zeigt Plugin Informationen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2066"/>
+    <source>Show Plugin Infos</source>
+    <translation>Zeigt Plugin Informationen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2067"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Infos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that show some information about loaded plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugin Informationen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, der einige Informationen über die geladenen Plugins anzeigt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2062"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2063"/>
     <source>&amp;Plugin Infos...</source>
     <translation>&amp;Plugin Informationen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3078"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3079"/>
     <source>&amp;Plugin Tools</source>
     <translation>&amp;Plugin Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2088"/>
-    <source>Uninstall Plugin</source>
-    <translation>Plugin deinstallieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2085"/>
-    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
-    <translation>Plugin &amp;deinstallieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2089"/>
+    <source>Uninstall Plugin</source>
+    <translation>Plugin deinstallieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2086"/>
+    <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
+    <translation>Plugin &amp;deinstallieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2090"/>
     <source>&lt;b&gt;Uninstall Plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to uninstall a plugin.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugin deinstallieren...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Deinstallation eines Plugins.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3231"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3232"/>
     <source>&amp;Show all</source>
     <translation>Alle an&amp;zeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3233"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="3234"/>
     <source>&amp;Hide all</source>
     <translation>Alle &amp;ausblenden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="536"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="537"/>
     <source>Activating Plugins...</source>
     <translation>Aktiviere Plugins...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2248"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2249"/>
     <source>Wi&amp;zards</source>
     <translation>A&amp;utopiloten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1694"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1695"/>
     <source>Show downloadable versions</source>
     <translation>Zeige verfügbare Versionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1694"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1695"/>
     <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
     <translation>&amp;Zeige verfügbare Versionen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1697"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1698"/>
     <source>Show the versions available for download</source>
     <translation>Zeige die verfügbaren eric4 Versionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5383"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5384"/>
     <source>Error downloading versions file</source>
     <translation>Fehler beim Herunterladen der Versionsdatei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5383"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5384"/>
     <source>Could not download the versions file.</source>
     <translation>Die Versionsdatei konnte nicht heruntergeladen werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5490"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Verfügbare Versionen&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2096"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2097"/>
     <source>Plugin Repository</source>
     <translation>Plugin Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2096"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2097"/>
     <source>Plugin &amp;Repository...</source>
     <translation>Plugin &amp;Repository...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2099"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2100"/>
     <source>Show Plugins available for download</source>
     <translation>Zeige Plugins verfügbar zum Download an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2101"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2102"/>
     <source>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that shows a list of plugins available on the Internet.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, der eine Liste der im Internet verfügbaren Plugins anzeigt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2077"/>
-    <source>Install Plugins</source>
-    <translation>Plugins installieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2074"/>
-    <source>&amp;Install Plugins...</source>
-    <translation>Plugins &amp;installieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="2078"/>
+    <source>Install Plugins</source>
+    <translation>Plugins installieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2075"/>
+    <source>&amp;Install Plugins...</source>
+    <translation>Plugins &amp;installieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2079"/>
     <source>&lt;b&gt;Install Plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to install or update plugins.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Plugins installieren...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Installation oder Update von Plugins.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1878"/>
-    <source>Mini Editor</source>
-    <translation>Mini Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1874"/>
-    <source>Mini &amp;Editor...</source>
-    <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1879"/>
+    <source>Mini Editor</source>
+    <translation>Mini Editor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1875"/>
+    <source>Mini &amp;Editor...</source>
+    <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1880"/>
     <source>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog with a simplified editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog mit einem vereinfachten Editor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1786"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1787"/>
     <source>&amp;Designer 4...</source>
     <translation>&amp;Designer 4...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1803"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1804"/>
     <source>&amp;Linguist 4...</source>
     <translation>&amp;Linguist 4...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1980"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1981"/>
     <source>Toolbars</source>
     <translation>Werkzeugleisten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1980"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1981"/>
     <source>Tool&amp;bars...</source>
     <translation>Werkzeug&amp;leisten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1983"/>
-    <source>Configure toolbars</source>
-    <translation>Werkzeugleisten einrichten</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1984"/>
+    <source>Configure toolbars</source>
+    <translation>Werkzeugleisten einrichten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1985"/>
     <source>&lt;b&gt;Toolbars&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the toolbars. With this dialog you may change the actions shown on the various toolbars and define your own toolbars.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Werkzeugleisten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Werkzeugleisten konfigurieren. Mit diesem Dialog können die auf den Werkzeugleisten gezeigten Aktionen geändert und neue Werkzeugleisten definiert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="543"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="544"/>
     <source>Restoring Toolbarmanager...</source>
     <translation>Lade Toolbarmanager...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2591"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2592"/>
     <source>External Tools/{0}</source>
     <translation>Externe Werkzeuge/{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4343"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4344"/>
     <source>External Tools</source>
     <translation>Externe Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4337"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4338"/>
     <source>No tool entry found for external tool &apos;{0}&apos; in tool group &apos;{1}&apos;.</source>
     <translation>Kein Eintrag für das externe Werkzeug &apos;{0}&apos; in der Gruppe &apos;{1}&apos; gefunden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4343"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4344"/>
     <source>No toolgroup entry &apos;{0}&apos; found.</source>
     <translation>Kein Werkzeuggruppeneintrag &apos;{0}&apos; gefunden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1358"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1359"/>
     <source>Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Mehrfachprojektanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1358"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1359"/>
     <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
     <translation>&amp;Mehrfachprojektanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1361"/>
-    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
-    <translation>Schalte das Mehrfachprojektanzeigefenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1362"/>
+    <source>Toggle the Multiproject-Viewer window</source>
+    <translation>Schalte das Mehrfachprojektanzeigefenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1363"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Multiproject-Viewer window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Multiproject-Viewer window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Mehrfachprojektanzeigefenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Mehrfachprojektanzeigefenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1370"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1371"/>
     <source>Activate Multiproject-Viewer</source>
     <translation>Aktiviere Mehrfachprojektanzeiger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1501"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1502"/>
     <source>Temp&amp;late-Viewer</source>
     <translation>&amp;Vorlagen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5064"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5065"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5064"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5065"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Sessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5087"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5088"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Session lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5087"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5088"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Sessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2497"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2498"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors encoding.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt die Zeichenkodierung des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2511"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2512"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the current editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt an, ob die aktuelle Datei geschrieben werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5517"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5518"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5517"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5518"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;SSL Fehler&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wollen Sie diese Fehler ignorieren?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1717"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1718"/>
     <source>Request Feature</source>
     <translation>Neue Funktion anfragen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1717"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1718"/>
     <source>Request &amp;Feature...</source>
     <translation>Neue &amp;Funktion anfragen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1719"/>
-    <source>Send a feature request</source>
-    <translation>Sende eine Anfrage für eine neue Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1720"/>
+    <source>Send a feature request</source>
+    <translation>Sende eine Anfrage für eine neue Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1721"/>
     <source>&lt;b&gt;Request Feature...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to send a feature request.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neue Funktion anfragen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog, um eine Anfrage für eine neue Funktion zu senden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2490"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2491"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors language.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt die Sprache des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2520"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2521"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the name of the file of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt den Namen der Datei des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2527"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2528"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt die Zeilennummer des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2534"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2535"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt die Cursorposition des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1522"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1523"/>
     <source>Vertical Toolbox</source>
     <translation>Vertikale Werkzeugbox</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1533"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1534"/>
     <source>Horizontal Toolbox</source>
     <translation>Horizontale Werkzeugbox</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1522"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1523"/>
     <source>&amp;Vertical Toolbox</source>
     <translation>&amp;Vertikale Werkzeugbox</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1524"/>
-    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
-    <translation>Schalte das Fenster der Vertikalen Werkzeugbox um</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1525"/>
+    <source>Toggle the Vertical Toolbox window</source>
+    <translation>Schalte das Fenster der Vertikalen Werkzeugbox um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1526"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Vertical Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Vertical Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Fenster der Vertikalen Werkzeugbox um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Fenster der Vertikalen Werkzeugbox nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1533"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1534"/>
     <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
     <translation>&amp;Horizontale Werkzeugbox</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1536"/>
-    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
-    <translation>Schalte das Fenster der Horizontalen Werkzeugbox um</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1537"/>
+    <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
+    <translation>Schalte das Fenster der Horizontalen Werkzeugbox um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1538"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Horizontal Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Horizontal Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Fenster der Horizontalen Werkzeugbox um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Fenster der Horizontalen Werkzeugbox nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2998"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2999"/>
     <source>Restart application</source>
     <translation>Anwendung neu starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2998"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2999"/>
     <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
     <translation>Die Anwendung muss neu gestartet werden. Jetzt durchführen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1420"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1421"/>
     <source>Terminal</source>
     <translation>Terminal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1420"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1421"/>
     <source>Te&amp;rminal</source>
     <translation>Te&amp;rminal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1422"/>
-    <source>Toggle the Terminal window</source>
-    <translation>Schalte das Terminal Fenster um</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1423"/>
+    <source>Toggle the Terminal window</source>
+    <translation>Schalte das Terminal Fenster um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1424"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle the Terminal window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Terminal window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Terminal Fenster um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Terminal Fenster nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1431"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1432"/>
     <source>Activate Terminal</source>
     <translation>Aktiviere Terminal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1431"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1432"/>
     <source>Alt+Shift+R</source>
     <translation>Alt+Shift+R</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1513"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1514"/>
     <source>Alt+Shift+A</source>
     <translation>Alt+Shift+A</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2308"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2309"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Einstellungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2504"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2505"/>
     <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors eol setting.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dieser Teil der Statusleiste zeigt die Zeilenendekodierung des aktuellen Editors an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2054"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2055"/>
     <source>Switch between tabs</source>
     <translation>Zwischen Tabs umschalten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2054"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2055"/>
     <source>Ctrl+1</source>
     <translation>Ctrl+1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1922"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1923"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Konfiguration exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1922"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1923"/>
     <source>E&amp;xport Preferences...</source>
     <translation>Konfiguration e&amp;xportieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1925"/>
-    <source>Export the current configuration</source>
-    <translation>Exportiert die aktuelle Konfiguration</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="UI/UserInterface.py" line="1926"/>
+    <source>Export the current configuration</source>
+    <translation>Exportiert die aktuelle Konfiguration</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1927"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the current configuration to a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfiguration exportieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportiert die aktuelle Konfiguration in eine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1933"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1934"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Konfiguration importieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1933"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1934"/>
     <source>I&amp;mport Preferences...</source>
     <translation>Konfiguration i&amp;mportieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1936"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1937"/>
     <source>Import a previously exported configuration</source>
     <translation>Importiert eine zuvor exportierte Konfiguration</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1938"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="1939"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import a previously exported configuration.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfiguration importieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Importiert eine zuvor exportierte Konfiguration.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2038"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="2039"/>
     <source>Show next</source>
     <translation>Zeige nächste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Use