Updated translations.

Thu, 03 Apr 2014 19:02:33 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Thu, 03 Apr 2014 19:02:33 +0200
changeset 3473
533226ce6c1e
parent 3472
9ea593813385
child 3475
852dc7d65ff0

Updated translations.

i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Thu Apr 03 18:58:08 2014 +0200
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Thu Apr 03 19:02:33 2014 +0200
@@ -20411,12 +20411,12 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
@@ -23203,12 +23203,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Zobrazit odlišnosti</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="342"/>
@@ -23261,11 +23261,6 @@
     <translation>Opravdu chcete odebrat tyto soubory z repozitáře?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="523"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished">Kopírovat</translation>
@@ -23276,18 +23271,33 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
-    <source>Extensions</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -23526,7 +23536,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Zobrazit odlišnosti</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
@@ -23541,12 +23551,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
@@ -23556,7 +23566,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti vybraných revizí vůči projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti vybraných revizí vůči projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
@@ -24593,6 +24603,26 @@
     <source>Administration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -31810,302 +31840,302 @@
     <translation type="obsolete">Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
     <source>SQL</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
-    <source>TeX</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
+    <source>TeX</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
     <source>VHDL</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="503"/>
     <source>Pyrex Files (*.pyx)</source>
     <translation>Pyrex soubory (*.pyx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="501"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="506"/>
     <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
     <translation>Quixote Template soubory (*.ptl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="509"/>
     <source>Ruby Files (*.rb)</source>
     <translation>Ruby soubory (*.rb)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="507"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="512"/>
     <source>IDL Files (*.idl)</source>
     <translation>IDL soubory (*.idl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="348"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="353"/>
     <source>C Files (*.h *.c)</source>
     <translation>C soubory (*.h *.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="356"/>
     <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
     <translation>C++ soubory (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="519"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="524"/>
     <source>C# Files (*.cs)</source>
     <translation>C# soubory (*.cs)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="357"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="362"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
     <translation>HTML soubory (*.html *.htm *.asp *.shtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="531"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="536"/>
     <source>CSS Files (*.css)</source>
     <translation>CSS soubory (*.css)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="534"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="539"/>
     <source>QSS Files (*.qss)</source>
     <translation>QSS soubory (*.qss)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="366"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="371"/>
     <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
     <translation>PHP soubory (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="546"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="551"/>
     <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
     <translation>Qt Resource soubory (*.qrc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="375"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="380"/>
     <source>D Files (*.d *.di)</source>
     <translation>D soubory (*.d *.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="555"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="560"/>
     <source>Java Files (*.java)</source>
     <translation>Java soubory (*.java)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="558"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="563"/>
     <source>JavaScript Files (*.js)</source>
     <translation>JavaScript soubory (*.js)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="561"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="566"/>
     <source>SQL Files (*.sql)</source>
     <translation>SQL soubory (*.sql)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="564"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="569"/>
     <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
     <translation>Docbook soubory (*.docbook)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="390"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="395"/>
     <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
     <translation>Perl soubory (*.pl *.pm *.ph)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="573"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="578"/>
     <source>Lua Files (*.lua)</source>
     <translation>Lua soubory (*.lua)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="401"/>
     <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
     <translation>Tex soubory (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="576"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="581"/>
     <source>Shell Files (*.sh)</source>
     <translation>Shell soubory (*.sh)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="402"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="407"/>
     <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
     <translation>Batch soubory (*.bat *.cmd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="405"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="410"/>
     <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
     <translation>Diff soubory (*.diff *.patch)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="413"/>
     <source>Makefiles (*.mak)</source>
     <translation>Makefiles (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="416"/>
     <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
     <translation>Properties soubory (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="600"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="605"/>
     <source>Povray Files (*.pov)</source>
     <translation>Povray soubory (*.pov)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="423"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
     <translation>CMake soubory (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="421"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="426"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
     <translation>VHDL soubory (*.vhd *.vhdl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="655"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="660"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
     <source>TCL</source>
     <translation>TCL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="424"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="429"/>
     <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
     <translation>TCL/Tk soubory (*.tcl *.tk)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="510"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="515"/>
     <source>C Files (*.c)</source>
     <translation>C soubory (*.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="518"/>
     <source>C++ Files (*.cpp)</source>
     <translation>C++ soubory (*.cpp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="516"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="521"/>
     <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
     <translation>C++/C hlavičkové soubory (*.h)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="527"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>HTML soubory (*.html)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="530"/>
     <source>PHP Files (*.php)</source>
     <translation>PHP soubory (*.php)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="528"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="533"/>
     <source>ASP Files (*.asp)</source>
     <translation>ASP soubory (*.asp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="537"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="542"/>
     <source>XML Files (*.xml)</source>
     <translation>XML soubory (*.xml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="540"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="545"/>
     <source>XSL Files (*.xsl)</source>
     <translation>XSL soubory (*.xsl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="543"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="548"/>
     <source>DTD Files (*.dtd)</source>
     <translation>DTD soubory (*.dtd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="549"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="554"/>
     <source>D Files (*.d)</source>
     <translation>D soubory (*.d)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="552"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="557"/>
     <source>D Interface Files (*.di)</source>
     <translation>D Interface soubory (*.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="567"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="572"/>
     <source>Perl Files (*.pl)</source>
     <translation>Perl soubory (*.pl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="570"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="575"/>
     <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
     <translation>Perl Module soubory (*.pm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="579"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="584"/>
     <source>Batch Files (*.bat)</source>
     <translation>Batch soubory (*.bat)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="582"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="587"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation>TeX soubory (*.tex)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="590"/>
     <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
     <translation>TeX Template soubory (*.sty)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="588"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="593"/>
     <source>Diff Files (*.diff)</source>
     <translation>Diff soubory (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="591"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="596"/>
     <source>Make Files (*.mak)</source>
     <translation>Make soubory (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="594"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="599"/>
     <source>Properties Files (*.ini)</source>
     <translation>Properties soubory (*.ini)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="597"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="602"/>
     <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
     <translation>Konfigurační soubory (*.cfg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="603"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="608"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
     <translation>CMake soubory (CMakeLists.txt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="606"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="611"/>
     <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
     <translation>CMake makro soubory (*.cmake)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="609"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="614"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
     <translation>VHDL soubory (*.vhd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="612"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="617"/>
     <source>TCL Files (*.tcl)</source>
     <translation>TCL soubory (*.tcl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="615"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="620"/>
     <source>Tk Files (*.tk)</source>
     <translation>Tk soubory (*.tk)</translation>
   </message>
@@ -32125,32 +32155,32 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="427"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="432"/>
     <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
     <translation>Fortran soubory (*.f90 *.f95 *.f2k)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="430"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="435"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
     <translation>Fortran77 soubory (*.f *.for)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="438"/>
     <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
     <translation>Pascal soubory (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="618"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="623"/>
     <source>Fortran Files (*.f95)</source>
     <translation>Fortran soubory (*.f95)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="621"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="626"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
     <translation>Fortran77 soubory (*.f)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="624"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="629"/>
     <source>Pascal Files (*.pas)</source>
     <translation>Pascal soubory (*.pas)</translation>
   </message>
@@ -32160,47 +32190,47 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
     <source>XML</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="141"/>
     <source>YAML</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="369"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="374"/>
     <source>XML Files (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</source>
     <translation>XML soubory (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="632"/>
     <source>PostScript Files (*.ps)</source>
     <translation>PostScript soubory (*.ps)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="439"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="444"/>
     <source>YAML Files (*.yaml *.yml)</source>
     <translation>YAML soubory (*.yaml *.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="630"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="635"/>
     <source>YAML Files (*.yml)</source>
     <translation>YAML soubory (*.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="157"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="159"/>
     <source>Pygments</source>
     <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="330"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="335"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2 *.py3)</source>
     <translation>Python soubory (*.py *.py2 *.py3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="333"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="338"/>
     <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</source>
     <translation>Python GUI soubory (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</translation>
   </message>
@@ -32210,7 +32240,7 @@
     <translation type="obsolete">Python soubory (*.py2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="494"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation>Python3 soubory (*.py)</translation>
   </message>
@@ -32220,17 +32250,17 @@
     <translation type="obsolete">Python GUI soubory (*.pyw2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="495"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="500"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation>Python3 GUI soubory (*.pyw)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="486"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="491"/>
     <source>Python2 Files (*.py2)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="497"/>
     <source>Python2 GUI Files (*.pyw2)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -32245,35 +32275,40 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Matlab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Octave</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Matlab Files (*.m)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <source>QSS</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>LfConvertDataDialog</name>
@@ -36888,6 +36923,44 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PreviewerQSS</name>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.ui" line="27"/>
+    <source>Preview Style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="36"/>
+    <source>Action 1</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="38"/>
+    <source>Action 2</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="42"/>
+    <source>MDI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Python</source>
+    <translation type="unfinished">Python</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Ruby</source>
+    <translation type="unfinished">Ruby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>JavaScript</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Printer</name>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Printer.py" line="63"/>
@@ -50945,12 +51018,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Zobrazit odlišnosti</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="293"/>
@@ -51035,7 +51108,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Zobrazit odlišnosti (URL)</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (URL)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="568"/>
@@ -51058,11 +51131,6 @@
     <translation>Odebrat ze seznamu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="549"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished">Kopírovat</translation>
@@ -51073,13 +51141,33 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -51223,7 +51311,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Zobrazit odlišnosti</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
@@ -51238,12 +51326,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="149"/>
@@ -51253,7 +51341,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti vybraných revizí vůči projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti vybraných revizí vůči projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="176"/>
@@ -51613,7 +51701,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Zobrazit odlišnosti (na URL)</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit odlišnosti (na URL)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="165"/>
@@ -51623,7 +51711,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (na URL)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti v projektu mezi dvěma repozitáři na URL.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (na URL)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti v projektu mezi dvěma repozitáři na URL.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="455"/>
@@ -51735,6 +51823,36 @@
     <source>&lt;b&gt;Upgrade&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upgrades the working copy to the current format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnPropDelDialog</name>
Binary file i18n/eric5_de.qm has changed
--- a/i18n/eric5_de.ts	Thu Apr 03 18:58:08 2014 +0200
+++ b/i18n/eric5_de.ts	Thu Apr 03 19:02:33 2014 +0200
@@ -19510,12 +19510,12 @@
     <translation>Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Der Prozess {0} konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass er sich im Suchpfad befindet.</translation>
   </message>
@@ -22241,16 +22241,6 @@
     <translation>Status anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="342"/>
     <source>Show annotated file</source>
     <translation>Zeige kommentierte Datei</translation>
@@ -22291,11 +22281,6 @@
     <translation>Wollen Sie wirklich diese Dateien vom Repository löschen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation>Konflikt gelöst</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="523"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopieren</translation>
@@ -22306,19 +22291,34 @@
     <translation>Verschieben</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation>Erweiterungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
     <translation>Unterschiede nebeneinander anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
     <translation>Unterschiede nebeneinander anzeigen (erweitert)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
-    <source>Extensions</source>
-    <translation>Erweiterungen</translation>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
+    <translation>Konflikte gelöst</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -22500,11 +22500,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation>&amp;Unterschiede anzeigen</translation>
   </message>
@@ -22514,26 +22509,11 @@
     <translation>Zeigt den Unterschied des lokalen Projektes zum Repository an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied des lokalen Projektes zum Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation>Zeigt den Unterschied von Revisionen des Projektes an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen (erweitert)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied von Revisionen des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Status anzeigen</translation>
@@ -23448,6 +23428,26 @@
     <source>Administration</source>
     <translation>Verwaltung</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt Unterschiede des lokalen Projektes zum Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen (erweitert)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt Unterschiede von Revisionen des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -30448,302 +30448,302 @@
     <translation>Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
     <source>SQL</source>
     <translation>SQL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
-    <source>TeX</source>
-    <translation>TeX</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
+    <source>TeX</source>
+    <translation>TeX</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
     <source>VHDL</source>
     <translation>VHDL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="503"/>
     <source>Pyrex Files (*.pyx)</source>
     <translation>Pyrex-Dateien (*.pyx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="501"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="506"/>
     <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
     <translation>Quixote-Templatedateien (*.ptl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="509"/>
     <source>Ruby Files (*.rb)</source>
     <translation>Ruby-Dateien (*.rb)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="507"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="512"/>
     <source>IDL Files (*.idl)</source>
     <translation>IDL-Dateien (*.idl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="348"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="353"/>
     <source>C Files (*.h *.c)</source>
     <translation>C-Dateien (*.h *.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="356"/>
     <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
     <translation>C++-Dateien (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="519"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="524"/>
     <source>C# Files (*.cs)</source>
     <translation>C#-Dateien (*.cs)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="357"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="362"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
     <translation>HTML-Dateien (*.html *.htm *.asp *.shtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="531"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="536"/>
     <source>CSS Files (*.css)</source>
     <translation>CSS-Dateien (*.css)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="534"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="539"/>
     <source>QSS Files (*.qss)</source>
     <translation>QSS-Dateien (*.qss)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="366"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="371"/>
     <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
     <translation>PHP-Dateien (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="546"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="551"/>
     <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
     <translation>Qt-Ressourcendateien (*.qrc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="375"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="380"/>
     <source>D Files (*.d *.di)</source>
     <translation>D-Dateien (*.d *.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="555"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="560"/>
     <source>Java Files (*.java)</source>
     <translation>Java-Dateien (*.java)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="558"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="563"/>
     <source>JavaScript Files (*.js)</source>
     <translation>JavaScript-Dateien (*.js)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="561"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="566"/>
     <source>SQL Files (*.sql)</source>
     <translation>SQL-Dateien (*.sql)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="564"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="569"/>
     <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
     <translation>Docbook-Dateien (*.docbook)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="390"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="395"/>
     <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
     <translation>Perl-Dateien (*.pl *,pm *.ph)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="573"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="578"/>
     <source>Lua Files (*.lua)</source>
     <translation>Lua-Dateien (*.lua)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="401"/>
     <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
     <translation>TeX-Dateien (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="576"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="581"/>
     <source>Shell Files (*.sh)</source>
     <translation>Shell dateien (*.sh)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="402"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="407"/>
     <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
     <translation>Batch-Dateien (*.bat *.cmd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="405"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="410"/>
     <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
     <translation>Diff-Dateien (*.diff *.patch)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="413"/>
     <source>Makefiles (*.mak)</source>
     <translation>Make-Dateien (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="416"/>
     <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
     <translation>Properties-Dateien (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="600"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="605"/>
     <source>Povray Files (*.pov)</source>
     <translation>Povray-Dateien (*.pov)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="423"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
     <translation>CMakeDateien (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="421"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="426"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
     <translation>VHDLDateien (*.vhd *.vhdl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="655"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="660"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
     <source>TCL</source>
     <translation>TCL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="424"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="429"/>
     <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
     <translation>TCL-/Tk-Dateien (*.tcl *.tk)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="510"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="515"/>
     <source>C Files (*.c)</source>
     <translation>C-Dateien (*.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="518"/>
     <source>C++ Files (*.cpp)</source>
     <translation>C++-Dateien (*.cpp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="516"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="521"/>
     <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
     <translation>C++-/C-Header Dateien (*.h)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="527"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>HTML-Dateien (*.html)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="530"/>
     <source>PHP Files (*.php)</source>
     <translation>PHP-Dateien (*.php)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="528"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="533"/>
     <source>ASP Files (*.asp)</source>
     <translation>ASP-Dateien (*.asp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="537"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="542"/>
     <source>XML Files (*.xml)</source>
     <translation>XML-Dateien (*.xml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="540"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="545"/>
     <source>XSL Files (*.xsl)</source>
     <translation>XSL-Dateien (*.xsl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="543"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="548"/>
     <source>DTD Files (*.dtd)</source>
     <translation>DTD-Dateien (*.dtd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="549"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="554"/>
     <source>D Files (*.d)</source>
     <translation>D-Dateien (*.d)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="552"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="557"/>
     <source>D Interface Files (*.di)</source>
     <translation>D-Interfacedateien (*.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="567"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="572"/>
     <source>Perl Files (*.pl)</source>
     <translation>Perl-Dateien (*.pl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="570"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="575"/>
     <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
     <translation>Perl-Moduldateien (*.pm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="579"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="584"/>
     <source>Batch Files (*.bat)</source>
     <translation>Batch-Dateien (*.bat)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="582"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="587"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation>TeX-Dateien (*.tex)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="590"/>
     <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
     <translation>TeX-Templatedateien (*.sty)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="588"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="593"/>
     <source>Diff Files (*.diff)</source>
     <translation>Diff-Dateien (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="591"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="596"/>
     <source>Make Files (*.mak)</source>
     <translation>Make-Dateien (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="594"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="599"/>
     <source>Properties Files (*.ini)</source>
     <translation>Properties-Dateien (*.ini)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="597"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="602"/>
     <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
     <translation>Konfigurationsdateien (*.cfg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="603"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="608"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
     <translation>CMake-Dateien (CMakeLists.txt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="606"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="611"/>
     <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
     <translation>CMake-Makrodateien (*.cmake)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="609"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="614"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
     <translation>VHDL-Dateien (*.vhd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="612"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="617"/>
     <source>TCL Files (*.tcl)</source>
     <translation>TCL-Dateien (*.tcl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="615"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="620"/>
     <source>Tk Files (*.tk)</source>
     <translation>Tk-Dateien (*.tk)</translation>
   </message>
@@ -30763,32 +30763,32 @@
     <translation>Pascal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="427"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="432"/>
     <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
     <translation>Fortran-Dateien (*.f90 *.f95 *.f2k)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="430"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="435"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
     <translation>Fortran77-Dateien (*.f *.for)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="438"/>
     <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
     <translation>Pascal-Dateien (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="618"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="623"/>
     <source>Fortran Files (*.f95)</source>
     <translation>Fortran-Dateien (*.f95)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="621"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="626"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
     <translation>Fortran77-Dateien (*.f)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="624"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="629"/>
     <source>Pascal Files (*.pas)</source>
     <translation>Pascal-Dateien (*.pas)</translation>
   </message>
@@ -30798,67 +30798,67 @@
     <translation>PostScript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
     <source>XML</source>
     <translation>XML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="141"/>
     <source>YAML</source>
     <translation>YAML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="369"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="374"/>
     <source>XML Files (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</source>
     <translation>XML-Dateien (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="632"/>
     <source>PostScript Files (*.ps)</source>
     <translation>PostScript-Dateien (*.ps)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="439"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="444"/>
     <source>YAML Files (*.yaml *.yml)</source>
     <translation>YAML-Dateien (*.yaml *.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="630"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="635"/>
     <source>YAML Files (*.yml)</source>
     <translation>YAML-Dateien (*.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="157"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="159"/>
     <source>Pygments</source>
     <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="330"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="335"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2 *.py3)</source>
     <translation>Python-Dateien (*.py *.py2 *.py3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="333"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="338"/>
     <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</source>
     <translation>Python-GUI-Dateien (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="494"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation>Python 3-Dateien (*.py)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="495"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="500"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation>Python 3-GUI-Dateien (*.pyw)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="486"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="491"/>
     <source>Python2 Files (*.py2)</source>
     <translation>Python 2-Dateien (*.py2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="497"/>
     <source>Python2 GUI Files (*.pyw2)</source>
     <translation>Python 2-GUI-Dateien (*.pyw2)</translation>
   </message>
@@ -30873,35 +30873,40 @@
     <translation>Python 3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Matlab</source>
     <translation>Matlab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Octave</source>
     <translation>Octave</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
     <translation>Matlab-Dateien (*.m *.m.matlab)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Matlab Files (*.m)</source>
     <translation>Matlab-Dateien (*.m)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
     <translation>Octave-Dateien (*.m.octave)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
     <translation>Octave-Dateien (*.m *.m.octave)</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <source>QSS</source>
+    <translation>QSS</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>LfConvertDataDialog</name>
@@ -34962,6 +34967,44 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PreviewerQSS</name>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.ui" line="27"/>
+    <source>Preview Style</source>
+    <translation>Stilvorschau</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="36"/>
+    <source>Action 1</source>
+    <translation>Aktion 1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="38"/>
+    <source>Action 2</source>
+    <translation>Aktion 2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="42"/>
+    <source>MDI</source>
+    <translation>MDI</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Python</source>
+    <translation>Python</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Ruby</source>
+    <translation>Ruby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>JavaScript</source>
+    <translation>JavaScript</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Printer</name>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Printer.py" line="63"/>
@@ -48521,16 +48564,6 @@
     <translation>Status anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="705"/>
     <source>Revert changes</source>
     <translation>Änderungen rückgängig</translation>
@@ -48611,11 +48644,6 @@
     <translation>Zeige Repositoryinformationen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
-    <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen (URLs)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="568"/>
     <source>Show log browser</source>
     <translation>Zeige Log Browser</translation>
@@ -48636,11 +48664,6 @@
     <translation>Von Änderungsliste entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation>Konflikt gelöst</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="549"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopieren</translation>
@@ -48651,15 +48674,35 @@
     <translation>Verschieben</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
     <translation>Unterschiede nebeneinander anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
     <translation>Unterschiede nebeneinander anzeigen (erweitert)</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen (URLs)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
+    <translation>Konflikte gelöst</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnProjectHelper</name>
@@ -48745,11 +48788,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation>&amp;Unterschiede anzeigen</translation>
   </message>
@@ -48759,26 +48797,11 @@
     <translation>Zeigt den Unterschied des lokalen Projektes zum Repository an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied des lokalen Projektes zum Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="149"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation>Zeigt den Unterschied von Revisionen des Projektes an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen (erweitert)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied von Revisionen des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="176"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Status anzeigen</translation>
@@ -49114,21 +49137,11 @@
     <translation>&lt;b&gt;Zeige Repositoryinformationen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt repositorybezogene Informationen des lokalen Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
-    <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen (URLs)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="165"/>
     <source>Show the difference of the project between two repository URLs</source>
     <translation>Zeigt den Unterschied des Projektes zwischen zwei Repository-URLs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied des Projektes zwischen zwei Repository-URLs.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="455"/>
     <source>Repository Browser</source>
     <translation>Repositorybrowser</translation>
@@ -49238,6 +49251,36 @@
     <source>&lt;b&gt;Upgrade&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upgrades the working copy to the current format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Modernisieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ändert das Format der Arbeitskopie in das aktuelle Format.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen (URLs)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt Unterschiede des lokalen Projektes zum Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen (erweitert)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt Unterschiede von Revisionen des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt Unterschiede des Projektes zwischen zwei Repository-URLs.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnPropDelDialog</name>
--- a/i18n/eric5_en.ts	Thu Apr 03 18:58:08 2014 +0200
+++ b/i18n/eric5_en.ts	Thu Apr 03 19:02:33 2014 +0200
@@ -19406,12 +19406,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -22101,16 +22101,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="342"/>
     <source>Show annotated file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -22146,11 +22136,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="523"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -22161,18 +22146,33 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
-    <source>Extensions</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -22370,11 +22370,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -22384,26 +22379,11 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
     <source>Show status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -23303,6 +23283,26 @@
     <source>Administration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -30313,397 +30313,397 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
-    <source>SQL</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
-    <source>TCL</source>
+    <source>SQL</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
-    <source>TeX</source>
+    <source>TCL</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
-    <source>VHDL</source>
+    <source>TeX</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
-    <source>XML</source>
+    <source>VHDL</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
+    <source>XML</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="141"/>
     <source>YAML</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="157"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="159"/>
     <source>Pygments</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="330"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="335"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2 *.py3)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="333"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="338"/>
     <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="503"/>
     <source>Pyrex Files (*.pyx)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="501"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="506"/>
     <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="509"/>
     <source>Ruby Files (*.rb)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="507"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="512"/>
     <source>IDL Files (*.idl)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="348"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="353"/>
     <source>C Files (*.h *.c)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="356"/>
     <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="519"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="524"/>
     <source>C# Files (*.cs)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="357"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="362"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="531"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="536"/>
     <source>CSS Files (*.css)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="534"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="539"/>
     <source>QSS Files (*.qss)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="366"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="371"/>
     <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="369"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="374"/>
     <source>XML Files (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="546"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="551"/>
     <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="375"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="380"/>
     <source>D Files (*.d *.di)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="555"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="560"/>
     <source>Java Files (*.java)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="558"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="563"/>
     <source>JavaScript Files (*.js)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="561"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="566"/>
     <source>SQL Files (*.sql)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="564"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="569"/>
     <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="390"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="395"/>
     <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="573"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="578"/>
     <source>Lua Files (*.lua)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="401"/>
     <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="576"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="581"/>
     <source>Shell Files (*.sh)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="402"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="407"/>
     <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="405"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="410"/>
     <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="413"/>
     <source>Makefiles (*.mak)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="416"/>
     <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="600"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="605"/>
     <source>Povray Files (*.pov)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="423"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="421"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="426"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="424"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="429"/>
     <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="427"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="432"/>
     <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="430"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="435"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="438"/>
     <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="632"/>
     <source>PostScript Files (*.ps)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="439"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="444"/>
     <source>YAML Files (*.yaml *.yml)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="655"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="660"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="494"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="495"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="500"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="510"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="515"/>
     <source>C Files (*.c)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="518"/>
     <source>C++ Files (*.cpp)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="516"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="521"/>
     <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="527"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="530"/>
     <source>PHP Files (*.php)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="528"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="533"/>
     <source>ASP Files (*.asp)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="537"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="542"/>
     <source>XML Files (*.xml)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="540"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="545"/>
     <source>XSL Files (*.xsl)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="543"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="548"/>
     <source>DTD Files (*.dtd)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="549"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="554"/>
     <source>D Files (*.d)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="552"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="557"/>
     <source>D Interface Files (*.di)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="567"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="572"/>
     <source>Perl Files (*.pl)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="570"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="575"/>
     <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="579"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="584"/>
     <source>Batch Files (*.bat)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="582"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="587"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="590"/>
     <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="588"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="593"/>
     <source>Diff Files (*.diff)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="591"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="596"/>
     <source>Make Files (*.mak)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="594"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="599"/>
     <source>Properties Files (*.ini)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="597"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="602"/>
     <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="603"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="608"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="606"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="611"/>
     <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="609"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="614"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="612"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="617"/>
     <source>TCL Files (*.tcl)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="615"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="620"/>
     <source>Tk Files (*.tk)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="618"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="623"/>
     <source>Fortran Files (*.f95)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="621"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="626"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="624"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="629"/>
     <source>Pascal Files (*.pas)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="630"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="635"/>
     <source>YAML Files (*.yml)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="486"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="491"/>
     <source>Python2 Files (*.py2)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="497"/>
     <source>Python2 GUI Files (*.pyw2)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30718,35 +30718,40 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Matlab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Octave</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Matlab Files (*.m)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <source>QSS</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>LfConvertDataDialog</name>
@@ -34796,6 +34801,44 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PreviewerQSS</name>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.ui" line="27"/>
+    <source>Preview Style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="36"/>
+    <source>Action 1</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="38"/>
+    <source>Action 2</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="42"/>
+    <source>MDI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Python</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Ruby</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>JavaScript</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Printer</name>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Printer.py" line="63"/>
@@ -48073,21 +48116,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
-    <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="293"/>
     <source>Show annotated file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -48168,11 +48196,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="549"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -48183,13 +48206,33 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -48292,11 +48335,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -48306,41 +48344,16 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="149"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
-    <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="165"/>
     <source>Show the difference of the project between two repository URLs</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="176"/>
     <source>Show status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -48770,6 +48783,36 @@
     <source>&lt;b&gt;Upgrade&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upgrades the working copy to the current format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnPropDelDialog</name>
--- a/i18n/eric5_es.ts	Thu Apr 03 18:58:08 2014 +0200
+++ b/i18n/eric5_es.ts	Thu Apr 03 19:02:33 2014 +0200
@@ -19515,12 +19515,12 @@
     <translation>Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Error de Generación de Proceso</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>El proceso {0} no se ha podido ejecutar. Verifique que está en la ruta de búsqueda (search path).</translation>
   </message>
@@ -22245,12 +22245,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Mostrar diferencia</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencia</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Mostrar diferencia (extendida)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencia (extendida)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="638"/>
@@ -22300,7 +22300,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
     <source>Conflict resolved</source>
-    <translation>Conflicto resuelto</translation>
+    <translation type="obsolete">Conflicto resuelto</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="523"/>
@@ -22315,18 +22315,43 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
     <source>Show difference side-by-side</source>
-    <translation>Mostrar diferencias lado a lado</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencias lado a lado</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
     <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation>Mostrar diferencias lado a lado (extendido)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencias lado a lado (extendido)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
     <source>Extensions</source>
     <translation>Extensiones</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished">Mostrar diferencias</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished">Mostrar diferencias lado a lado</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
+    <translation type="unfinished">Conflictos resueltos</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgProjectHelper</name>
@@ -22508,7 +22533,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Mostrar diferencia</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencia</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
@@ -22523,12 +22548,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mostrar direfencia&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la diferencia que hay entre el proyecto local y el repositorio.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mostrar direfencia&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la diferencia que hay entre el proyecto local y el repositorio.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Mostrar diferencia (extendida)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencia (extendida)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
@@ -22538,7 +22563,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mostrar direfencia (extendida)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la diferencia entre revisiones seleccionables del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mostrar direfencia (extendida)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la diferencia entre revisiones seleccionables del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="343"/>
@@ -23475,6 +23500,26 @@
     <source>Administration</source>
     <translation>Administración</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished">Mostrar diferencias</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -30475,302 +30520,302 @@
     <translation>Propiedades</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
     <source>SQL</source>
     <translation>SQL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
-    <source>TeX</source>
-    <translation>TeX</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
+    <source>TeX</source>
+    <translation>TeX</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
     <source>VHDL</source>
     <translation>VHDL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="503"/>
     <source>Pyrex Files (*.pyx)</source>
     <translation>Archivos Pyrex(*.pyx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="501"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="506"/>
     <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
     <translation>Archivos de Plantilla Quixote (*.ptl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="509"/>
     <source>Ruby Files (*.rb)</source>
     <translation>Archivos Ruby (*.rb)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="507"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="512"/>
     <source>IDL Files (*.idl)</source>
     <translation>Archivos IDL (*.idl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="348"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="353"/>
     <source>C Files (*.h *.c)</source>
     <translation>Archivos C (*.h *.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="356"/>
     <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
     <translation>Archivos C++ (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="519"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="524"/>
     <source>C# Files (*.cs)</source>
     <translation>Archivos C# (*.cs)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="357"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="362"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
     <translation>Archivos HTML (*.html *.htm *.asp *.shtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="531"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="536"/>
     <source>CSS Files (*.css)</source>
     <translation>Archivos CSS (*.css)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="534"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="539"/>
     <source>QSS Files (*.qss)</source>
     <translation>Archivos QSS (*.qss)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="366"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="371"/>
     <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
     <translation>Archivos PHP (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="546"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="551"/>
     <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
     <translation>Archivos de Recursos Qt (*.qrc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="375"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="380"/>
     <source>D Files (*.d *.di)</source>
     <translation>Archivos D (*.d *.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="555"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="560"/>
     <source>Java Files (*.java)</source>
     <translation>Archivos Java (*.java)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="558"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="563"/>
     <source>JavaScript Files (*.js)</source>
     <translation>Archivos JavaScript (*.js)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="561"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="566"/>
     <source>SQL Files (*.sql)</source>
     <translation>Archivos SQL (*.sql)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="564"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="569"/>
     <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
     <translation>Archivos DocBook (*.docbook)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="390"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="395"/>
     <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
     <translation>Archivos Perl (*.pl *.pm *.ph)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="573"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="578"/>
     <source>Lua Files (*.lua)</source>
     <translation>Archivos Lua (^.lua)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="401"/>
     <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
     <translation>Archivos TeX (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="576"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="581"/>
     <source>Shell Files (*.sh)</source>
     <translation>Archivos Shell (*.sh)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="402"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="407"/>
     <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
     <translation>Archivos Batch (*.bat *.cmd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="405"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="410"/>
     <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
     <translation>Archivos Diff (*.diff *.patch)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="413"/>
     <source>Makefiles (*.mak)</source>
     <translation>Makefiles (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="416"/>
     <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
     <translation>Archivos de Propiedades (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="600"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="605"/>
     <source>Povray Files (*.pov)</source>
     <translation>Archivos Povray (*.pov)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="423"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
     <translation>Archivos CMake (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="421"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="426"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
     <translation>Archivos VHDL (*.vhd *.vhdl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="655"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="660"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Todos los archivos (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
     <source>TCL</source>
     <translation>TCL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="424"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="429"/>
     <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
     <translation>Archivos TCL/Tk (*.tcl *.tk)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="510"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="515"/>
     <source>C Files (*.c)</source>
     <translation>Archivos C (*.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="518"/>
     <source>C++ Files (*.cpp)</source>
     <translation>Archivos C++ (*.cpp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="516"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="521"/>
     <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
     <translation>Archivos de cabecera C++ (*.h )</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="527"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>Archivos HTML (*.html)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="530"/>
     <source>PHP Files (*.php)</source>
     <translation>Archivos PHP (*.php)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="528"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="533"/>
     <source>ASP Files (*.asp)</source>
     <translation>Archivos ASP (*.asp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="537"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="542"/>
     <source>XML Files (*.xml)</source>
     <translation>Archivos XML (*.xml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="540"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="545"/>
     <source>XSL Files (*.xsl)</source>
     <translation>Archivos XSL (*.xsl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="543"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="548"/>
     <source>DTD Files (*.dtd)</source>
     <translation>Archivos DTD (*.dtd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="549"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="554"/>
     <source>D Files (*.d)</source>
     <translation>Archivos D (*.d)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="552"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="557"/>
     <source>D Interface Files (*.di)</source>
     <translation>Archivos de interfaces D (*.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="567"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="572"/>
     <source>Perl Files (*.pl)</source>
     <translation>Archivos Perl (*.pl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="570"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="575"/>
     <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
     <translation>Archivos de módulo Perl (*.pm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="579"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="584"/>
     <source>Batch Files (*.bat)</source>
     <translation>Archivos Batch (*.bat)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="582"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="587"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation>Archivos TeX (*.tex)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="590"/>
     <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
     <translation>Archivos de plantilla TeX (*.sty)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="588"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="593"/>
     <source>Diff Files (*.diff)</source>
     <translation>Archivos Diff (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="591"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="596"/>
     <source>Make Files (*.mak)</source>
     <translation>Archivos Make (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="594"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="599"/>
     <source>Properties Files (*.ini)</source>
     <translation>Archivos de Propiedades (*.ini)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="597"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="602"/>
     <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
     <translation>Archivos de Configuración (*.cfg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="603"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="608"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
     <translation>Archivos CMake (CMakeLists.txt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="606"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="611"/>
     <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
     <translation>Archivos de Macro CMake (*.cmake)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="609"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="614"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
     <translation>Archivos VHDL (*.vhd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="612"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="617"/>
     <source>TCL Files (*.tcl)</source>
     <translation>Archivos TCL (*.tcl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="615"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="620"/>
     <source>Tk Files (*.tk)</source>
     <translation>Archivos Tk (*.tk)</translation>
   </message>
@@ -30795,97 +30840,97 @@
     <translation>PostScript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
     <source>XML</source>
     <translation>XML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="141"/>
     <source>YAML</source>
     <translation>YAML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="369"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="374"/>
     <source>XML Files (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</source>
     <translation>Archivos XML (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="427"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="432"/>
     <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
     <translation>Archivos Fortran (*.f90 *.f95 *.f2k)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="430"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="435"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
     <translation>Archivos Fortran77 (*.f *.for)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="438"/>
     <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
     <translation>Archivos Pascal (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="632"/>
     <source>PostScript Files (*.ps)</source>
     <translation>Archivos PostScript (*.ps)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="439"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="444"/>
     <source>YAML Files (*.yaml *.yml)</source>
     <translation>Archivos YAML (*.yaml *.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="618"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="623"/>
     <source>Fortran Files (*.f95)</source>
     <translation>Archivos Fortran (*.f95)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="621"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="626"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
     <translation>Archivos Fortran77 (*.f)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="624"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="629"/>
     <source>Pascal Files (*.pas)</source>
     <translation>Archivos Pascal (*.pas)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="630"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="635"/>
     <source>YAML Files (*.yml)</source>
     <translation>Archivos YAML (*.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="157"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="159"/>
     <source>Pygments</source>
     <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="330"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="335"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2 *.py3)</source>
     <translation>Archivos Python (*.py *.py2 *.py3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="333"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="338"/>
     <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</source>
     <translation>Archivos de GUI Python (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="494"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation>Archivos Python (*.py3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="495"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="500"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation>Archivos de GUI Python3 (*.pyw)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="486"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="491"/>
     <source>Python2 Files (*.py2)</source>
     <translation>Archivos Python2 (*.py2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="497"/>
     <source>Python2 GUI Files (*.pyw2)</source>
     <translation>Archivos de GUI Python2 (*.pyw2)</translation>
   </message>
@@ -30900,35 +30945,40 @@
     <translation>Python3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Matlab</source>
     <translation>Matlab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Octave</source>
     <translation>Octave</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
     <translation>Archivos Matlab (*.m *.m.matlab)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Matlab Files (*.m)</source>
     <translation>Archivos Matlab (*.m)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
     <translation>Archivos Octave (*.m.octave)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
     <translation>Archivos Octave (*.m *.m.octave)</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <source>QSS</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>LfConvertDataDialog</name>
@@ -35031,6 +35081,44 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PreviewerQSS</name>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.ui" line="27"/>
+    <source>Preview Style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="36"/>
+    <source>Action 1</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="38"/>
+    <source>Action 2</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="42"/>
+    <source>MDI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Python</source>
+    <translation type="unfinished">Python</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Ruby</source>
+    <translation type="unfinished">Ruby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>JavaScript</source>
+    <translation type="unfinished">JavaScript</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Printer</name>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Printer.py" line="63"/>
@@ -48554,17 +48642,17 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Mostrar diferencia</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencia</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Mostrar diferencia (extendida)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencia (extendida)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Mostrar diferencia (URLs)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencia (URLs)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="293"/>
@@ -48664,7 +48752,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
     <source>Conflict resolved</source>
-    <translation>Conflicto resuelto</translation>
+    <translation type="obsolete">Conflicto resuelto</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="549"/>
@@ -48679,12 +48767,42 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
     <source>Show difference side-by-side</source>
-    <translation>Mostrar diferencias lado a lado</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencias lado a lado</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
     <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation>Mostrar diferencias lado a lado (extendido)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencias lado a lado (extendido)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished">Mostrar diferencias</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished">Mostrar diferencias lado a lado</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
+    <translation type="unfinished">Conflictos resueltos</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -48772,7 +48890,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Mostrar diferencia</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencia</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
@@ -48787,12 +48905,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mostrar direfencia&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la diferencia que hay entre el proyecto local y el repositorio.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mostrar direfencia&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la diferencia que hay entre el proyecto local y el repositorio.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Mostrar diferencia (extendida)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencia (extendida)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="149"/>
@@ -48802,12 +48920,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mostrar direfencia (extendida)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la diferencia entre revisiones seleccionables del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mostrar direfencia (extendida)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la diferencia entre revisiones seleccionables del proyecto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Mostrar diferencia (URLs)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostrar diferencia (URLs)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="165"/>
@@ -48817,7 +48935,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mostrar direfencia (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la diferencia del proyecto entre dos URLs de repositorios.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mostrar direfencia (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra la diferencia del proyecto entre dos URLs de repositorios.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="176"/>
@@ -49264,6 +49382,36 @@
     <source>&lt;b&gt;Upgrade&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upgrades the working copy to the current format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Actualizar versión&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Actualiza la versión de la copia de trabajo al formato actual.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished">Mostrar diferencias</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnPropDelDialog</name>
--- a/i18n/eric5_fr.ts	Thu Apr 03 18:58:08 2014 +0200
+++ b/i18n/eric5_fr.ts	Thu Apr 03 19:02:33 2014 +0200
@@ -21390,12 +21390,12 @@
     <translation type="unfinished">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation type="unfinished">Erreur du processus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished">Impossible de lancer le processus {0}. Assurez-vous qu&apos;il est bien dans le chemin de recherche.</translation>
   </message>
@@ -24168,12 +24168,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation type="unfinished">Afficher les différences</translation>
+    <translation type="obsolete">Afficher les différences</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="unfinished">Afficher les différences (étendu)</translation>
+    <translation type="obsolete">Afficher les différences (étendu)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="342"/>
@@ -24221,11 +24221,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="523"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished">Copier</translation>
@@ -24236,18 +24231,33 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
-    <source>Extensions</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -24461,7 +24471,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation type="unfinished">Afficher les différences</translation>
+    <translation type="obsolete">Afficher les différences</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
@@ -24476,12 +24486,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Afficher les différences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les différences du projet local avec le référentiel.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Afficher les différences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les différences du projet local avec le référentiel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="unfinished">Afficher les différences (étendu)</translation>
+    <translation type="obsolete">Afficher les différences (étendu)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
@@ -24491,7 +24501,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Afficher les différences (etendu)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les différences du projet entre différentes révisions.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Afficher les différences (etendu)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les différences du projet entre différentes révisions.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
@@ -25443,6 +25453,26 @@
     <source>Administration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -32745,22 +32775,22 @@
     <translation type="obsolete">Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
     <source>SQL</source>
     <translation>SQL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
-    <source>TeX</source>
-    <translation>TeX</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
+    <source>TeX</source>
+    <translation>TeX</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
     <source>VHDL</source>
     <translation>VHDL</translation>
   </message>
@@ -32775,282 +32805,282 @@
     <translation type="obsolete">Fichiers Python win32 (*.pyw)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="503"/>
     <source>Pyrex Files (*.pyx)</source>
     <translation>Fichiers Pyrex (*.pyx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="501"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="506"/>
     <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
     <translation>Fichiers gabarits Quixote (*.ptl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="509"/>
     <source>Ruby Files (*.rb)</source>
     <translation>Fichiers Ruby (*.rb)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="507"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="512"/>
     <source>IDL Files (*.idl)</source>
     <translation>Fichiers IDL (*.idl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="348"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="353"/>
     <source>C Files (*.h *.c)</source>
     <translation>Fichiers C (*.h *.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="356"/>
     <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
     <translation>Fichiers C++ (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="519"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="524"/>
     <source>C# Files (*.cs)</source>
     <translation>Fichiers C# (*.cs)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="357"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="362"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
     <translation>Fichiers HTML (*.html *.htm *.asp *.shtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="531"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="536"/>
     <source>CSS Files (*.css)</source>
     <translation>Fichiers CSS (*.css)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="534"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="539"/>
     <source>QSS Files (*.qss)</source>
     <translation>Fichiers QSS (*.qss)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="366"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="371"/>
     <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
     <translation>Fichiers PHP (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="546"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="551"/>
     <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
     <translation>Fichiers Qt Resource (*.qrc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="375"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="380"/>
     <source>D Files (*.d *.di)</source>
     <translation>Fichiers D (*.d *.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="555"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="560"/>
     <source>Java Files (*.java)</source>
     <translation>Fichiers Java (*.java)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="558"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="563"/>
     <source>JavaScript Files (*.js)</source>
     <translation>Fichiers JavaScript (*.js)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="561"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="566"/>
     <source>SQL Files (*.sql)</source>
     <translation>Fichiers SQL (*.sql)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="564"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="569"/>
     <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
     <translation>Fichiers Docbook (*.docbook)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="390"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="395"/>
     <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
     <translation>Fichiers Perl (*.pl *.pm *.ph)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="573"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="578"/>
     <source>Lua Files (*.lua)</source>
     <translation>Fichiers Lua (*.lua)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="401"/>
     <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
     <translation>Fichiers Tex (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="576"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="581"/>
     <source>Shell Files (*.sh)</source>
     <translation>Fichiers Shell (*.sh)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="402"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="407"/>
     <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
     <translation>Fichiers Batch (*.bat *.cmd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="405"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="410"/>
     <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
     <translation>Fichiers Diff (*.diff *.patch)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="413"/>
     <source>Makefiles (*.mak)</source>
     <translation>Makefiles (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="416"/>
     <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
     <translation>Fichiers de configuration (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="600"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="605"/>
     <source>Povray Files (*.pov)</source>
     <translation>Fichiers Povray (*.pov)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="423"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
     <translation>Fichiers CMake (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="421"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="426"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
     <translation>Fichiers VHDL (*.vhd *.vhdl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="655"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="660"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Tous fichiers (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
     <source>TCL</source>
     <translation>TCL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="424"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="429"/>
     <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
     <translation>Fichiers TCL/Tk (*.tcl *.tk)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="510"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="515"/>
     <source>C Files (*.c)</source>
     <translation>Fichiers C (*.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="518"/>
     <source>C++ Files (*.cpp)</source>
     <translation>Fichiers C++ (*.cpp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="516"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="521"/>
     <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
     <translation>Fichiers headers C++/C (*.h)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="527"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>Fichiers HTML (*.html)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="530"/>
     <source>PHP Files (*.php)</source>
     <translation>Fichiers PHP (*.php)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="528"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="533"/>
     <source>ASP Files (*.asp)</source>
     <translation>Fichiers ASP (*.asp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="537"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="542"/>
     <source>XML Files (*.xml)</source>
     <translation>Fichiers XML (*.xml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="540"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="545"/>
     <source>XSL Files (*.xsl)</source>
     <translation>Fichiers XSL (*.xsl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="543"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="548"/>
     <source>DTD Files (*.dtd)</source>
     <translation>Fichiers DTD (*.dtd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="549"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="554"/>
     <source>D Files (*.d)</source>
     <translation>Fichiers D (*.d)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="552"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="557"/>
     <source>D Interface Files (*.di)</source>
     <translation>Fichiers Interface D (*.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="567"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="572"/>
     <source>Perl Files (*.pl)</source>
     <translation>Fichiers Perl (*.pl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="570"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="575"/>
     <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
     <translation>Fichiers module Perl (*.pm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="579"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="584"/>
     <source>Batch Files (*.bat)</source>
     <translation>Fichiers Batch (*.bat)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="582"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="587"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation>Fichiers TeX (*.tex)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="590"/>
     <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
     <translation>Fichiers Template TeX (*.sty)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="588"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="593"/>
     <source>Diff Files (*.diff)</source>
     <translation>Fichiers Diff (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="591"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="596"/>
     <source>Make Files (*.mak)</source>
     <translation>Fichiers Make (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="594"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="599"/>
     <source>Properties Files (*.ini)</source>
     <translation>Fichiers de propriétés (*.ini)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="597"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="602"/>
     <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
     <translation>Fichiers de configuration (*.cfg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="603"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="608"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
     <translation>Fichiers CMake (CMakeLists.txt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="606"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="611"/>
     <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
     <translation>Fichiers Macro CMake (*.cmake)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="609"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="614"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
     <translation>Fichiers VHDL (*.vhd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="612"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="617"/>
     <source>TCL Files (*.tcl)</source>
     <translation>Fichiers TCL (*.tcl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="615"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="620"/>
     <source>Tk Files (*.tk)</source>
     <translation>Fichiers Tk (*.tk)</translation>
   </message>
@@ -33075,97 +33105,97 @@
     <translation>PostScript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
     <source>XML</source>
     <translation>XML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="141"/>
     <source>YAML</source>
     <translation>YAML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="369"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="374"/>
     <source>XML Files (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</source>
     <translation>Fichiers XML (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="427"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="432"/>
     <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
     <translation>Fichiers Fortran (*.f90 *.f95 *.f2k)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="430"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="435"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
     <translation>Fichiers Fortran77 (*.f *.for)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="438"/>
     <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
     <translation>Fichiers Pascal (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="632"/>
     <source>PostScript Files (*.ps)</source>
     <translation>Fichiers PostScript (*.ps)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="439"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="444"/>
     <source>YAML Files (*.yaml *.yml)</source>
     <translation>Fichiers YAML (*.yaml *.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="618"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="623"/>
     <source>Fortran Files (*.f95)</source>
     <translation>Fichiers Fortran (*.f95)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="621"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="626"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
     <translation>Fichiers Fortran77 (*.f)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="624"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="629"/>
     <source>Pascal Files (*.pas)</source>
     <translation>Fichiers Pascal (*.pas)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="630"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="635"/>
     <source>YAML Files (*.yml)</source>
     <translation>Fichiers YAML (*.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="157"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="159"/>
     <source>Pygments</source>
     <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="330"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="335"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2 *.py3)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="333"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="338"/>
     <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="494"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="495"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="500"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="486"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="491"/>
     <source>Python2 Files (*.py2)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="497"/>
     <source>Python2 GUI Files (*.pyw2)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -33180,35 +33210,40 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Matlab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Octave</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Matlab Files (*.m)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <source>QSS</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>LfConvertDataDialog</name>
@@ -38111,6 +38146,44 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PreviewerQSS</name>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.ui" line="27"/>
+    <source>Preview Style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="36"/>
+    <source>Action 1</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="38"/>
+    <source>Action 2</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="42"/>
+    <source>MDI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Python</source>
+    <translation type="unfinished">Python</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Ruby</source>
+    <translation type="unfinished">Ruby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>JavaScript</source>
+    <translation type="unfinished">JavaScript</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Printer</name>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Printer.py" line="53"/>
@@ -53688,12 +53761,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Afficher les différences</translation>
+    <translation type="obsolete">Afficher les différences</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Afficher les différences (étendu)</translation>
+    <translation type="obsolete">Afficher les différences (étendu)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="705"/>
@@ -53788,7 +53861,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Afficher les différences (URLs)</translation>
+    <translation type="obsolete">Afficher les différences (URLs)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="568"/>
@@ -53811,11 +53884,6 @@
     <translation>Supprimer de la liste des modifications</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="549"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished">Copier</translation>
@@ -53826,13 +53894,33 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -53961,7 +54049,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Afficher les différences</translation>
+    <translation type="obsolete">Afficher les différences</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
@@ -53976,12 +54064,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Afficher les différences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les différences du projet local avec le référentiel.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Afficher les différences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les différences du projet local avec le référentiel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Afficher les différences (étendu)</translation>
+    <translation type="obsolete">Afficher les différences (étendu)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="149"/>
@@ -53991,7 +54079,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Afficher les différences (etendu)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les différences du projet entre différentes révisions.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Afficher les différences (etendu)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les différences du projet entre différentes révisions.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="176"/>
@@ -54366,7 +54454,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Afficher les différences (URLs)</translation>
+    <translation type="obsolete">Afficher les différences (URLs)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="165"/>
@@ -54376,7 +54464,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Affiche les différences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les différences du projet entre deux référentiels indiqués par leurs URLs.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Affiche les différences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Affiche les différences du projet entre deux référentiels indiqués par leurs URLs.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="111"/>
@@ -54488,6 +54576,36 @@
     <source>&lt;b&gt;Upgrade&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upgrades the working copy to the current format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnPropDelDialog</name>
--- a/i18n/eric5_it.ts	Thu Apr 03 18:58:08 2014 +0200
+++ b/i18n/eric5_it.ts	Thu Apr 03 19:02:33 2014 +0200
@@ -20331,12 +20331,12 @@
     <translation>Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Errore Generazione Processo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Il processo {0} non può essere avviato. Assicurarsi che sia nel path.</translation>
   </message>
@@ -23132,12 +23132,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Mostra differenza</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenza</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Mostra differenza (esteso)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenza (esteso)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="342"/>
@@ -23192,7 +23192,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
     <source>Conflict resolved</source>
-    <translation>Conflitto risolto</translation>
+    <translation type="obsolete">Conflitto risolto</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="523"/>
@@ -23207,18 +23207,43 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
     <source>Show difference side-by-side</source>
-    <translation>Mostra differenze fianco a fianco</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenze fianco a fianco</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
     <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation>Mostra differenze fianco a fianco (esteso)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenze fianco a fianco (esteso)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
     <source>Extensions</source>
     <translation>Estensioni</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgProjectHelper</name>
@@ -23455,7 +23480,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Mostra differenza</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenza</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
@@ -23470,12 +23495,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mostra differenze&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra le differenze tra il progetto locale e il repository.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mostra differenze&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra le differenze tra il progetto locale e il repository.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Mostra differenza (esteso)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenza (esteso)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
@@ -23485,7 +23510,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mostra differenze (esteso)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra le differenze di una revisione selezionabile del progetto.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mostra differenze (esteso)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra le differenze di una revisione selezionabile del progetto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
@@ -24522,6 +24547,26 @@
     <source>Administration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -31711,302 +31756,302 @@
     <translation>Proprietà</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
     <source>SQL</source>
     <translation>SQL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
-    <source>TeX</source>
-    <translation>TeX</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
+    <source>TeX</source>
+    <translation>TeX</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
     <source>VHDL</source>
     <translation>VHDL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="503"/>
     <source>Pyrex Files (*.pyx)</source>
     <translation>File Pyrex (*.pyx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="501"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="506"/>
     <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
     <translation>File template Quixote</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="509"/>
     <source>Ruby Files (*.rb)</source>
     <translation>File Ruby (*.rb)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="507"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="512"/>
     <source>IDL Files (*.idl)</source>
     <translation>File IDL (*.idl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="348"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="353"/>
     <source>C Files (*.h *.c)</source>
     <translation>File C (*.h *.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="356"/>
     <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
     <translation>File C++ (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="519"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="524"/>
     <source>C# Files (*.cs)</source>
     <translation>File C# (*.cs)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="357"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="362"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
     <translation>File HTML (*.html *.htm *.asp *.shtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="531"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="536"/>
     <source>CSS Files (*.css)</source>
     <translation>File CSS (*.css)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="534"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="539"/>
     <source>QSS Files (*.qss)</source>
     <translation>File QSS (*.qss)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="366"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="371"/>
     <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
     <translation>File PHP (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="546"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="551"/>
     <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
     <translation>File Risorse Qt (*.qrc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="375"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="380"/>
     <source>D Files (*.d *.di)</source>
     <translation>File D (*.d *.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="555"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="560"/>
     <source>Java Files (*.java)</source>
     <translation>File Java (*.java)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="558"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="563"/>
     <source>JavaScript Files (*.js)</source>
     <translation>File JavaScript (*.js)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="561"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="566"/>
     <source>SQL Files (*.sql)</source>
     <translation>File SQL (*.sql)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="564"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="569"/>
     <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
     <translation>File Docbook (*.docbook)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="390"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="395"/>
     <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
     <translation>File Perl (*.pl *.pm *.ph)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="573"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="578"/>
     <source>Lua Files (*.lua)</source>
     <translation>File Lua (*.lua)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="401"/>
     <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
     <translation>File TeX (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="576"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="581"/>
     <source>Shell Files (*.sh)</source>
     <translation>File Shell (*.sh)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="402"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="407"/>
     <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
     <translation>File Batch (*.bat *.cmd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="405"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="410"/>
     <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
     <translation>File Diff (*.diff *.patch)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="413"/>
     <source>Makefiles (*.mak)</source>
     <translation>Makefile (*,mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="416"/>
     <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
     <translation>File proprietà (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="600"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="605"/>
     <source>Povray Files (*.pov)</source>
     <translation>File Povray (*.pov)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="423"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
     <translation>File CMake (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="421"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="426"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
     <translation>File VHDL (*.vhd *.vhdl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="655"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="660"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Tutti i file (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
     <source>TCL</source>
     <translation>TCL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="424"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="429"/>
     <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
     <translation>File TCL/Tk (*.tcl *.tk)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="510"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="515"/>
     <source>C Files (*.c)</source>
     <translation>File C (*.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="518"/>
     <source>C++ Files (*.cpp)</source>
     <translation>File C++ (*.cpp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="516"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="521"/>
     <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
     <translation>File Header C/C++ (*.h)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="527"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>File HTML (*.html)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="530"/>
     <source>PHP Files (*.php)</source>
     <translation>File PHP (*.php)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="528"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="533"/>
     <source>ASP Files (*.asp)</source>
     <translation>File ASP (*.asp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="537"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="542"/>
     <source>XML Files (*.xml)</source>
     <translation>File XML (*.xml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="540"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="545"/>
     <source>XSL Files (*.xsl)</source>
     <translation>File XSL (*.xsl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="543"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="548"/>
     <source>DTD Files (*.dtd)</source>
     <translation>File DTD (*.dtd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="549"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="554"/>
     <source>D Files (*.d)</source>
     <translation>File D (*.d)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="552"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="557"/>
     <source>D Interface Files (*.di)</source>
     <translation>File interfaccia D (*.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="567"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="572"/>
     <source>Perl Files (*.pl)</source>
     <translation>File Perl (*.pl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="570"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="575"/>
     <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
     <translation>File moduli Perl (*.pm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="579"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="584"/>
     <source>Batch Files (*.bat)</source>
     <translation>File Batch (*.bat)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="582"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="587"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation>File TeX (*.tex)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="590"/>
     <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
     <translation>File Template TeX (*.sty)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="588"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="593"/>
     <source>Diff Files (*.diff)</source>
     <translation>File Diff (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="591"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="596"/>
     <source>Make Files (*.mak)</source>
     <translation>File Make (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="594"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="599"/>
     <source>Properties Files (*.ini)</source>
     <translation>File proprietà (*.ini)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="597"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="602"/>
     <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
     <translation>File configurazione (*.cfg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="603"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="608"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
     <translation>File CMake (CMakeList.txt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="606"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="611"/>
     <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
     <translation>File Macro CMake (*.cmake)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="609"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="614"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
     <translation>File VHDL (*.vhd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="612"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="617"/>
     <source>TCL Files (*.tcl)</source>
     <translation>File TCL (*.tcl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="615"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="620"/>
     <source>Tk Files (*.tk)</source>
     <translation>File Tk (*.tk)</translation>
   </message>
@@ -32031,97 +32076,97 @@
     <translation>PostScript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
     <source>XML</source>
     <translation>XML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="141"/>
     <source>YAML</source>
     <translation>YAML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="369"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="374"/>
     <source>XML Files (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</source>
     <translation>File XML (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="427"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="432"/>
     <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
     <translation>File Fortran (*.f90 *.f95 *.f2k)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="430"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="435"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
     <translation>File Fortran77 (*.f *.for)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="438"/>
     <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
     <translation>File Pascal (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="632"/>
     <source>PostScript Files (*.ps)</source>
     <translation>File PostScript (*.ps)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="439"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="444"/>
     <source>YAML Files (*.yaml *.yml)</source>
     <translation>File YAML (*.yaml *.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="618"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="623"/>
     <source>Fortran Files (*.f95)</source>
     <translation>File Fortran (*.f95)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="621"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="626"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
     <translation>File Fortran77 (*.f)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="624"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="629"/>
     <source>Pascal Files (*.pas)</source>
     <translation>File Pascal (*.pas)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="630"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="635"/>
     <source>YAML Files (*.yml)</source>
     <translation>File YAML (*.yaml *.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="157"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="159"/>
     <source>Pygments</source>
     <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="330"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="335"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2 *.py3)</source>
     <translation>Python Files (*.py *.py2 *.py3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="333"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="338"/>
     <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</source>
     <translation>Python GUI Files (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="494"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation>Python3 Files (*.py)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="495"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="500"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation>Python3 GUI Files (*.pyw)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="486"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="491"/>
     <source>Python2 Files (*.py2)</source>
     <translation>Python Files (*.py2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="497"/>
     <source>Python2 GUI Files (*.pyw2)</source>
     <translation>Python GUI Files (*.pyw2)</translation>
   </message>
@@ -32136,35 +32181,40 @@
     <translation>Python3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Matlab</source>
     <translation>Matlab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Octave</source>
     <translation>Octave</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
     <translation>File Matlab (*.m *.m.matlab)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
     <translation>File Octave (*.m *.m.octave)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Matlab Files (*.m)</source>
     <translation>File Matlab (*.m)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
     <translation>File Octave (*.m.octave)</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <source>QSS</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>LfConvertDataDialog</name>
@@ -37009,6 +37059,44 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PreviewerQSS</name>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.ui" line="27"/>
+    <source>Preview Style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="36"/>
+    <source>Action 1</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="38"/>
+    <source>Action 2</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="42"/>
+    <source>MDI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Python</source>
+    <translation type="unfinished">Python</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Ruby</source>
+    <translation type="unfinished">Ruby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>JavaScript</source>
+    <translation type="unfinished">JavaScript</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Printer</name>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Printer.py" line="63"/>
@@ -51381,12 +51469,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Mostra differenza</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenza</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Mostra differenza (esteso)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenza (esteso)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="705"/>
@@ -51481,7 +51569,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Mostra differenze (URL)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenze (URL)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="568"/>
@@ -51506,7 +51594,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
     <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished">Conflitto risolto</translation>
+    <translation type="obsolete">Conflitto risolto</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="549"/>
@@ -51521,12 +51609,42 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
     <source>Show difference side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished">Mostra differenze fianco a fianco</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenze fianco a fianco</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
     <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation type="unfinished">Mostra differenze fianco a fianco (esteso)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenze fianco a fianco (esteso)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -51654,7 +51772,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Mostra differenze</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenze</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
@@ -51669,12 +51787,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mostra differenze&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra le differenze tra il progetto locale e il repository.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mostra differenze&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra le differenze tra il progetto locale e il repository.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Mostra differenza (esteso)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenza (esteso)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="149"/>
@@ -51684,7 +51802,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mostra differenze (esteso)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra le differenze di una revisione selezionabile del progetto.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mostra differenze (esteso)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra le differenze di una revisione selezionabile del progetto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="176"/>
@@ -52059,7 +52177,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Mostra differenze (URLs)</translation>
+    <translation type="obsolete">Mostra differenze (URLs)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="165"/>
@@ -52069,7 +52187,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Mostra le differenze (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra le differenze del progetto tra due URLs di repostitory.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Mostra le differenze (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Mostra le differenze del progetto tra due URLs di repostitory.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="111"/>
@@ -52181,6 +52299,36 @@
     <source>&lt;b&gt;Upgrade&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upgrades the working copy to the current format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnPropDelDialog</name>
--- a/i18n/eric5_ru.ts	Thu Apr 03 18:58:08 2014 +0200
+++ b/i18n/eric5_ru.ts	Thu Apr 03 19:02:33 2014 +0200
@@ -20450,12 +20450,12 @@
     <translation>Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Ошибка процесса генерации</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Не могу запустить процесс {0}. Убедитесь, что он находится в пути поиска.</translation>
   </message>
@@ -23246,12 +23246,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Показать различие</translation>
+    <translation type="obsolete">Показать различие</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Показать различие (расширенно)</translation>
+    <translation type="obsolete">Показать различие (расширенно)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="493"/>
@@ -23311,7 +23311,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
     <source>Conflict resolved</source>
-    <translation>Конфликт решён</translation>
+    <translation type="obsolete">Конфликт решён</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="523"/>
@@ -23324,19 +23324,34 @@
     <translation>Сдвинуть</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
-    <source>Extensions</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
+    <translation type="unfinished">Конфликт решён</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -23574,7 +23589,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Показать различие</translation>
+    <translation type="obsolete">Показать различие</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
@@ -23589,12 +23604,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Показать различие&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Показать различие между локальным проектом и репозиторием.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Показать различие&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Показать различие между локальным проектом и репозиторием.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Показать различие (расширенно)</translation>
+    <translation type="obsolete">Показать различие (расширенно)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
@@ -23604,7 +23619,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Показать разницу (насширенно)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Отображает различие выбираемых ревизий проекта.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Показать разницу (насширенно)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Отображает различие выбираемых ревизий проекта.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="343"/>
@@ -24641,6 +24656,26 @@
     <source>Administration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -31858,302 +31893,302 @@
     <translation>Свойства</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
     <source>SQL</source>
     <translation>SQL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
-    <source>TeX</source>
-    <translation>TeX</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
+    <source>TeX</source>
+    <translation>TeX</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
     <source>VHDL</source>
     <translation>VHDL</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="503"/>
     <source>Pyrex Files (*.pyx)</source>
     <translation>Файлы Pyrex (*.pyx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="501"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="506"/>
     <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
     <translation>Шаблоны Quixote (*.ptl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="509"/>
     <source>Ruby Files (*.rb)</source>
     <translation>Исходники на Ruby (*.rb)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="507"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="512"/>
     <source>IDL Files (*.idl)</source>
     <translation>Описания интерфейсов (*.idl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="348"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="353"/>
     <source>C Files (*.h *.c)</source>
     <translation>Исходники на C (*.h *.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="356"/>
     <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
     <translation>Исходники на C++ (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="519"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="524"/>
     <source>C# Files (*.cs)</source>
     <translation>Исходники на C# (*.cs)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="357"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="362"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
     <translation>Файлы разметки HTML (*.html *.htm *.asp *.shtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="531"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="536"/>
     <source>CSS Files (*.css)</source>
     <translation>Стили CSS (*.css)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="534"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="539"/>
     <source>QSS Files (*.qss)</source>
     <translation>Файлы QSS (*.qss)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="366"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="371"/>
     <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
     <translation>Исходники на PHP (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="546"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="551"/>
     <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
     <translation>Файлы ресурсов Qt (*.qrc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="375"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="380"/>
     <source>D Files (*.d *.di)</source>
     <translation>Исходники на D (*.d *.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="555"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="560"/>
     <source>Java Files (*.java)</source>
     <translation>Исходники на Java (*.java)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="558"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="563"/>
     <source>JavaScript Files (*.js)</source>
     <translation>Исходники на JavaScript (*.js)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="561"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="566"/>
     <source>SQL Files (*.sql)</source>
     <translation>Запросы SQL (*.sql)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="564"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="569"/>
     <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
     <translation>Файлы Docbook (*.docbook)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="390"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="395"/>
     <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
     <translation>Файлы Perl (*.pl *.pm *.ph)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="573"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="578"/>
     <source>Lua Files (*.lua)</source>
     <translation>Исходники на Lua (*.lua)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="401"/>
     <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
     <translation>Файлы TeX (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="576"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="581"/>
     <source>Shell Files (*.sh)</source>
     <translation>Сценарии Shell (*.sh)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="402"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="407"/>
     <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
     <translation>Пакетные файлы (*.bat *.cmd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="405"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="410"/>
     <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
     <translation>Файлы различий (*.diff *.patch)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="413"/>
     <source>Makefiles (*.mak)</source>
     <translation>Правила сборки (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="416"/>
     <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
     <translation>Файлы свойств (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="600"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="605"/>
     <source>Povray Files (*.pov)</source>
     <translation>Файлы Povray (*.pov)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="423"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
     <translation>Правила сборки для CMake (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="421"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="426"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
     <translation>Файлы VHDL (*.vhd *.vhdl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="655"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="660"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Все файлы(*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
     <source>TCL</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="424"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="429"/>
     <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
     <translation>TCL/Tk файлы (*.tcl *.tk)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="510"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="515"/>
     <source>C Files (*.c)</source>
     <translation>Исходники на C (*.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="518"/>
     <source>C++ Files (*.cpp)</source>
     <translation>Исходники на C++ (*.cpp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="516"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="521"/>
     <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
     <translation>Заголовочные файлы C/C++ (*.h)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="527"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>HTML файлы (*.html)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="530"/>
     <source>PHP Files (*.php)</source>
     <translation>PHP файлы (*.php)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="528"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="533"/>
     <source>ASP Files (*.asp)</source>
     <translation>ASP файлы (*.asp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="537"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="542"/>
     <source>XML Files (*.xml)</source>
     <translation>XML файлы (*.sql)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="540"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="545"/>
     <source>XSL Files (*.xsl)</source>
     <translation>Файлы XSL (*.xsl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="543"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="548"/>
     <source>DTD Files (*.dtd)</source>
     <translation>Файлы DTD (*.dtd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="549"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="554"/>
     <source>D Files (*.d)</source>
     <translation>Исходники на D (*.d)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="552"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="557"/>
     <source>D Interface Files (*.di)</source>
     <translation>Описания интерфейсов на D (*.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="567"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="572"/>
     <source>Perl Files (*.pl)</source>
     <translation>Perl файлы (*.pl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="570"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="575"/>
     <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
     <translation>Модули Perl (*.pm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="579"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="584"/>
     <source>Batch Files (*.bat)</source>
     <translation>Пакетные файлы (*.bat)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="582"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="587"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation>Файлы TeX (*.tex)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="590"/>
     <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
     <translation>Шаблоны TeX (*.sty)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="588"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="593"/>
     <source>Diff Files (*.diff)</source>
     <translation>Файлы различий (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="591"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="596"/>
     <source>Make Files (*.mak)</source>
     <translation>Правила сборки (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="594"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="599"/>
     <source>Properties Files (*.ini)</source>
     <translation>Файлы свойств (*.ini)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="597"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="602"/>
     <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
     <translation>Файлы конфигурации (*.cfg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="603"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="608"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
     <translation>Правила сборки для CMake (CMakeLists.txt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="606"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="611"/>
     <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
     <translation>Мафлы макросов CMake (*.cmake)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="609"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="614"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
     <translation>Файлы VHDL (*.vhd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="612"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="617"/>
     <source>TCL Files (*.tcl)</source>
     <translation>TCL файлы (*.tcl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="615"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="620"/>
     <source>Tk Files (*.tk)</source>
     <translation>Tk файлы (*.tk)</translation>
   </message>
@@ -32173,32 +32208,32 @@
     <translation>Pascal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="427"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="432"/>
     <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
     <translation>Fortran файлы (*.f90 *.f95 *.f2k)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="430"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="435"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
     <translation>Fortran77 файлы (*.f *.for)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="438"/>
     <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
     <translation>Pascal файлы (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="618"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="623"/>
     <source>Fortran Files (*.f95)</source>
     <translation>Fortran файлы (*.f95)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="621"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="626"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
     <translation>Fortran77 файлы (*.f)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="624"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="629"/>
     <source>Pascal Files (*.pas)</source>
     <translation>Pascal файлы (*.pas)</translation>
   </message>
@@ -32208,67 +32243,67 @@
     <translation>PostScript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
     <source>XML</source>
     <translation>XML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="141"/>
     <source>YAML</source>
     <translation>YAML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="369"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="374"/>
     <source>XML Files (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</source>
     <translation>XML файлы (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="632"/>
     <source>PostScript Files (*.ps)</source>
     <translation>PostScript файлы (*.ps)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="439"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="444"/>
     <source>YAML Files (*.yaml *.yml)</source>
     <translation>YAML файлы (*.yaml *.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="630"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="635"/>
     <source>YAML Files (*.yml)</source>
     <translation>YAML файлы (*.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="157"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="159"/>
     <source>Pygments</source>
     <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="330"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="335"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2 *.py3)</source>
     <translation>Python файлы (*.py *.py2 *.py3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="333"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="338"/>
     <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</source>
     <translation>Python GUI файлы (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="494"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation>Python3 файлы (*.py)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="495"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="500"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation>Python3 GUI файлы (*.pyw)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="486"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="491"/>
     <source>Python2 Files (*.py2)</source>
     <translation>Python2 файлы (*.py2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="497"/>
     <source>Python2 GUI Files (*.pyw2)</source>
     <translation>Python2 GUI файлы (*.pyw2)</translation>
   </message>
@@ -32283,35 +32318,40 @@
     <translation>Python3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Matlab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Octave</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Matlab Files (*.m)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <source>QSS</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>LfConvertDataDialog</name>
@@ -37166,6 +37206,44 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PreviewerQSS</name>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.ui" line="27"/>
+    <source>Preview Style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="36"/>
+    <source>Action 1</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="38"/>
+    <source>Action 2</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="42"/>
+    <source>MDI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Python</source>
+    <translation type="unfinished">Python</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Ruby</source>
+    <translation type="unfinished">Ruby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>JavaScript</source>
+    <translation type="unfinished">JavaScript</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Printer</name>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Printer.py" line="63"/>
@@ -51499,12 +51577,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Показать различие</translation>
+    <translation type="obsolete">Показать различие</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Показать различие (расширенно)</translation>
+    <translation type="obsolete">Показать различие (расширенно)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="705"/>
@@ -51599,7 +51677,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Показать разницу (URL)</translation>
+    <translation type="obsolete">Показать разницу (URL)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="568"/>
@@ -51624,7 +51702,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
     <source>Conflict resolved</source>
-    <translation>Конфликт решён</translation>
+    <translation type="obsolete">Конфликт решён</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="549"/>
@@ -51637,14 +51715,34 @@
     <translation>Переместить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
+    <translation type="unfinished">Конфликт решён</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -51772,7 +51870,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Показать различие</translation>
+    <translation type="obsolete">Показать различие</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
@@ -51787,13 +51885,13 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Показать различие&lt;/b&gt;
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Показать различие&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Показать различие между локальным проектом и репозиторием.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Показать различие (расширенно)</translation>
+    <translation type="obsolete">Показать различие (расширенно)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="149"/>
@@ -51803,7 +51901,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Показать разницу (насширенно)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Отображает различие выбираемых ревизий проекта.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Показать разницу (насширенно)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Отображает различие выбираемых ревизий проекта.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="176"/>
@@ -52180,7 +52278,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Показать разницу (URL)</translation>
+    <translation type="obsolete">Показать разницу (URL)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="165"/>
@@ -52190,7 +52288,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Показать разницу (URL)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Показывает разницу между репозиториями, заданными двумя URL.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Показать разницу (URL)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Показывает разницу между репозиториями, заданными двумя URL.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="455"/>
@@ -52302,6 +52400,36 @@
     <source>&lt;b&gt;Upgrade&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upgrades the working copy to the current format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnPropDelDialog</name>
--- a/i18n/eric5_tr.ts	Thu Apr 03 18:58:08 2014 +0200
+++ b/i18n/eric5_tr.ts	Thu Apr 03 19:02:33 2014 +0200
@@ -20369,12 +20369,12 @@
     <translation>Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>İşlem Üretecinde Hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Süreç {0} başlatılamadı. Bunun arama yolunda olduğundan emin olun.</translation>
   </message>
@@ -23147,12 +23147,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Farkları göster</translation>
+    <translation type="obsolete">Farkları göster</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Farkları göster (gelişmiş)</translation>
+    <translation type="obsolete">Farkları göster (gelişmiş)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="342"/>
@@ -23200,11 +23200,6 @@
     <translation>Bu dosyaları gerçekten kaynak havuzundan kaldırmak istiyor musunuz?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="523"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished">Kopyala</translation>
@@ -23215,18 +23210,33 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
-    <source>Extensions</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -23435,7 +23445,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Farkları göster</translation>
+    <translation type="obsolete">Farkları göster</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
@@ -23448,14 +23458,9 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Farkları göster (gelişmiş)</translation>
+    <translation type="obsolete">Farkları göster (gelişmiş)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
@@ -23463,11 +23468,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Durumu Göster</translation>
@@ -24407,6 +24407,26 @@
     <source>Administration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -31612,232 +31632,232 @@
     <translation type="obsolete">Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
-    <source>SQL</source>
-    <translation>SQL</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
-    <source>TCL</source>
-    <translation>TCL</translation>
+    <source>SQL</source>
+    <translation>SQL</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
-    <source>TeX</source>
-    <translation>TeX</translation>
+    <source>TCL</source>
+    <translation>TCL</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
-    <source>VHDL</source>
-    <translation>VHDL</translation>
+    <source>TeX</source>
+    <translation>TeX</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
-    <source>XML</source>
-    <translation>XML</translation>
+    <source>VHDL</source>
+    <translation>VHDL</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
+    <source>XML</source>
+    <translation>XML</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="141"/>
     <source>YAML</source>
     <translation>YAML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="157"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="159"/>
     <source>Pygments</source>
     <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="330"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="335"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2 *.py3)</source>
     <translation>Python Dosyaları (*.py *.py2 *.py3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="333"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="338"/>
     <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</source>
     <translation>Python GUI Dosyaları (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="503"/>
     <source>Pyrex Files (*.pyx)</source>
     <translation>Pyrex Dosyaları (*.pyx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="501"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="506"/>
     <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
     <translation>Quixote Template Dosyaları (*.ptl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="509"/>
     <source>Ruby Files (*.rb)</source>
     <translation>Ruby Dosyaları (*.rb)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="507"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="512"/>
     <source>IDL Files (*.idl)</source>
     <translation>IDL Dosyaları (*.idl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="348"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="353"/>
     <source>C Files (*.h *.c)</source>
     <translation>C Dosyalır (*.h *.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="356"/>
     <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
     <translation>C++ Dosyaları (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="519"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="524"/>
     <source>C# Files (*.cs)</source>
     <translation>C# Dosyaları (*.cs)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="357"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="362"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
     <translation>HTML Dosyaları (*.html *.htm *.asp *.shtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="531"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="536"/>
     <source>CSS Files (*.css)</source>
     <translation>CSS Dosyaları (*.css)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="534"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="539"/>
     <source>QSS Files (*.qss)</source>
     <translation>QSS Dosyaları (*.qss)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="366"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="371"/>
     <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
     <translation>PHP Dosyaları (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="369"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="374"/>
     <source>XML Files (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</source>
     <translation>XML Dosyaları (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="546"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="551"/>
     <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
     <translation>Qt Kaynak Dosyaları (*.qrc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="375"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="380"/>
     <source>D Files (*.d *.di)</source>
     <translation>D Dosyaları (*.d *.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="555"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="560"/>
     <source>Java Files (*.java)</source>
     <translation>Java Dosyaları (*.java)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="558"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="563"/>
     <source>JavaScript Files (*.js)</source>
     <translation>JavaScript Dosyaları (*.js)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="561"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="566"/>
     <source>SQL Files (*.sql)</source>
     <translation>SQL Dosyaları (*.sql)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="564"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="569"/>
     <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
     <translation>Docbook Dosyaları (*.docbook)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="390"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="395"/>
     <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
     <translation>Perl Dosyaları (*.pl *.pm *.ph)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="573"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="578"/>
     <source>Lua Files (*.lua)</source>
     <translation>Lua Dosyaları (*.lua)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="401"/>
     <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
     <translation>Tex Dosyaları (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="576"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="581"/>
     <source>Shell Files (*.sh)</source>
     <translation>Kabuk Dosyaları (*.sh)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="402"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="407"/>
     <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
     <translation>Batch Dosyaları (*.bat *.cmd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="405"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="410"/>
     <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
     <translation>Diff Dosyaları (*.diff *.patch)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="413"/>
     <source>Makefiles (*.mak)</source>
     <translation>Make Dosyaları (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="416"/>
     <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
     <translation>Ayarlar Dosyaları (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="600"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="605"/>
     <source>Povray Files (*.pov)</source>
     <translation>Povray Dosyaları (*.pov)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="423"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
     <translation>CMake Dosyaları (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="421"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="426"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
     <translation>VHDL Dosyaları (*.vhd *.vhdl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="424"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="429"/>
     <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
     <translation>TCL/Tk Dosyaları (*.tcl *.tk)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="427"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="432"/>
     <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
     <translation>Fortran Dosyaları (*.f90 *.f95 *.f2k)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="430"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="435"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
     <translation>Fortran77 Dosyaları (*.f *.for)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="438"/>
     <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
     <translation>Pascal Dosyaları (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="632"/>
     <source>PostScript Files (*.ps)</source>
     <translation>PostScript Dosyaları (*.ps)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="439"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="444"/>
     <source>YAML Files (*.yaml *.yml)</source>
     <translation>YAML Dosyaları (*.yaml *.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="655"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="660"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Tüm Dosyalar (*)</translation>
   </message>
@@ -31847,7 +31867,7 @@
     <translation type="obsolete">Python Dosyaları (*.py2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="494"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation>Python Dosyaları (*.py3)</translation>
   </message>
@@ -31857,152 +31877,152 @@
     <translation type="obsolete">Python GUI Dosyaları (*.pyw2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="495"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="500"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation>Python GUI Dosyaları (*.pyw3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="510"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="515"/>
     <source>C Files (*.c)</source>
     <translation>C Dosyaları (*.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="518"/>
     <source>C++ Files (*.cpp)</source>
     <translation>C++ Dosyaları (*.cpp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="516"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="521"/>
     <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
     <translation>C++/C Yardımcı Dosyaları (*.h)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="527"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>HTML Dosyaları (*.html)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="530"/>
     <source>PHP Files (*.php)</source>
     <translation>PHP Dosyaları (*.php)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="528"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="533"/>
     <source>ASP Files (*.asp)</source>
     <translation>ASP Dosyaları (*.asp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="537"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="542"/>
     <source>XML Files (*.xml)</source>
     <translation>XML Dosyaları (*.xml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="540"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="545"/>
     <source>XSL Files (*.xsl)</source>
     <translation>XSL Dosyaları (*.xsl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="543"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="548"/>
     <source>DTD Files (*.dtd)</source>
     <translation>DTD Dosyaları (*.dtd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="549"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="554"/>
     <source>D Files (*.d)</source>
     <translation>D Dosyaları (*.d)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="552"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="557"/>
     <source>D Interface Files (*.di)</source>
     <translation>D Interface Dosyaları (*.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="567"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="572"/>
     <source>Perl Files (*.pl)</source>
     <translation>Perl Dosyaları (*.pl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="570"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="575"/>
     <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
     <translation>Perl Module Dosyaları (*.pm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="579"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="584"/>
     <source>Batch Files (*.bat)</source>
     <translation>Batch Dosyaları (*.bat)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="582"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="587"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation>TeX Dosyaları (*.tex)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="590"/>
     <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
     <translation>TeXŞablon Dosyası (*.sty)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="588"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="593"/>
     <source>Diff Files (*.diff)</source>
     <translation>Diff Dosyaları (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="591"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="596"/>
     <source>Make Files (*.mak)</source>
     <translation>Make Dosyaları (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="594"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="599"/>
     <source>Properties Files (*.ini)</source>
     <translation>Özellikler Dosyaları (*.ini)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="597"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="602"/>
     <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
     <translation>Ayar Dosyaları (*.cfg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="603"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="608"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
     <translation>CMake Dosyaları (CMakeLists.txt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="606"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="611"/>
     <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
     <translation>CMake Makro Dosyaları (*.cmake)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="609"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="614"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
     <translation>VHDL Dosyaları (*.vhd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="612"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="617"/>
     <source>TCL Files (*.tcl)</source>
     <translation>TCL Dosyaları (*.tcl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="615"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="620"/>
     <source>Tk Files (*.tk)</source>
     <translation>Tk Dosyaları (*.tk)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="618"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="623"/>
     <source>Fortran Files (*.f95)</source>
     <translation>Fortran Dosyaları (*.f95)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="621"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="626"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
     <translation>Fortran77 Dosyaları (*.f)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="624"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="629"/>
     <source>Pascal Files (*.pas)</source>
     <translation>Pascal Dosyaları (*.pas)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="630"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="635"/>
     <source>YAML Files (*.yml)</source>
     <translation>YAML Dosyaları (*.yml)</translation>
   </message>
@@ -32017,45 +32037,50 @@
     <translation>Python3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="486"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="491"/>
     <source>Python2 Files (*.py2)</source>
     <translation>Python2 Dosyaları (*.py2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="497"/>
     <source>Python2 GUI Files (*.pyw2)</source>
     <translation>Python2 GUI Dosyaları (*.pyw2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Matlab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Octave</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Matlab Files (*.m)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <source>QSS</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>LfConvertDataDialog</name>
@@ -36640,6 +36665,44 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PreviewerQSS</name>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.ui" line="27"/>
+    <source>Preview Style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="36"/>
+    <source>Action 1</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="38"/>
+    <source>Action 2</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="42"/>
+    <source>MDI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Python</source>
+    <translation type="unfinished">Python</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Ruby</source>
+    <translation type="unfinished">Ruby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>JavaScript</source>
+    <translation type="unfinished">JavaScript</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Printer</name>
   <message>
     <location filename="../QScintilla/Printer.py" line="63"/>
@@ -50426,17 +50489,17 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Farkları göster</translation>
+    <translation type="obsolete">Farkları göster</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Farkları göster (gelişmiş)</translation>
+    <translation type="obsolete">Farkları göster (gelişmiş)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Farkları göster (URL&apos;ler)</translation>
+    <translation type="obsolete">Farkları göster (URL&apos;ler)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="293"/>
@@ -50524,11 +50587,6 @@
     <translation>Kaynak havuzu bilgisini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="549"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished">Kopyala</translation>
@@ -50539,13 +50597,33 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -50684,7 +50762,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>Farkları göster</translation>
+    <translation type="obsolete">Farkları göster</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
@@ -50697,14 +50775,9 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Farkları göster (gelişmiş)</translation>
+    <translation type="obsolete">Farkları göster (gelişmiş)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="149"/>
@@ -50712,14 +50785,9 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>Farkları göster (URL&apos;ler)</translation>
+    <translation type="obsolete">Farkları göster (URL&apos;ler)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="165"/>
@@ -50727,11 +50795,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="176"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Durumu Göster</translation>
@@ -51171,6 +51234,36 @@
     <source>&lt;b&gt;Upgrade&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upgrades the working copy to the current format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnPropDelDialog</name>
--- a/i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts	Thu Apr 03 18:58:08 2014 +0200
+++ b/i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts	Thu Apr 03 19:02:33 2014 +0200
@@ -21305,12 +21305,12 @@
     <translation type="unfinished">Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation type="unfinished">进程生成错误</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAnnotateDialog.py" line="132"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -24083,12 +24083,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation type="unfinished">显示差异</translation>
+    <translation type="obsolete">显示差异</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="unfinished">显示差异(扩展)</translation>
+    <translation type="obsolete">显示差异(扩展)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="342"/>
@@ -24136,11 +24136,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="523"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished">复制</translation>
@@ -24151,18 +24146,33 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="620"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="328"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="624"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="337"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="244"/>
-    <source>Extensions</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectBrowserHelper.py" line="634"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -24381,7 +24391,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation type="unfinished">显示差异</translation>
+    <translation type="obsolete">显示差异</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
@@ -24396,12 +24406,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;显示差异&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示本地项目与储存库的差异。&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;显示差异&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示本地项目与储存库的差异。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation type="unfinished">显示差异(扩展)</translation>
+    <translation type="obsolete">显示差异(扩展)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
@@ -24411,7 +24421,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;显示差异(扩展)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示项目的修订本与储存库的差异。&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;显示差异(扩展)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示项目的修订本与储存库的差异。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
@@ -25363,6 +25373,26 @@
     <source>Administration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -32654,27 +32684,27 @@
     <translation type="obsolete">Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="129"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
     <source>SQL</source>
     <translation>SQL</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
+    <source>TeX</source>
+    <translation>TeX</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
+    <source>VHDL</source>
+    <translation>VHDL</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="133"/>
-    <source>TeX</source>
-    <translation>TeX</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="135"/>
-    <source>VHDL</source>
-    <translation>VHDL</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="131"/>
     <source>TCL</source>
     <translation>TCL</translation>
   </message>
@@ -32699,17 +32729,17 @@
     <translation>PostScript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="137"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
     <source>XML</source>
     <translation>XML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="139"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="141"/>
     <source>YAML</source>
     <translation>YAML</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="157"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="159"/>
     <source>Pygments</source>
     <translation>Pygments</translation>
   </message>
@@ -32724,357 +32754,357 @@
     <translation type="obsolete">Python 文件 win32 (*.pyw)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="498"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="503"/>
     <source>Pyrex Files (*.pyx)</source>
     <translation>Pyrex 文件 (*.pyx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="501"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="506"/>
     <source>Quixote Template Files (*.ptl)</source>
     <translation>Quixote 模板文件 (*.ptl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="504"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="509"/>
     <source>Ruby Files (*.rb)</source>
     <translation>Ruby 文件 (*.rb)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="507"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="512"/>
     <source>IDL Files (*.idl)</source>
     <translation>IDL 文件 (*.idl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="348"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="353"/>
     <source>C Files (*.h *.c)</source>
     <translation>C 文件 (*.h *.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="351"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="356"/>
     <source>C++ Files (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</source>
     <translation>C++ 文件 (*.h *.hpp *.hh *.cxx *.cpp *.cc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="519"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="524"/>
     <source>C# Files (*.cs)</source>
     <translation>C# 文件 (*.cs)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="357"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="362"/>
     <source>HTML Files (*.html *.htm *.asp *.shtml)</source>
     <translation>HTML 文件 (*.html *.htm *.asp *.shtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="531"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="536"/>
     <source>CSS Files (*.css)</source>
     <translation>CSS 文件 (*.css)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="534"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="539"/>
     <source>QSS Files (*.qss)</source>
     <translation>QSS 文件 (*.qss)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="366"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="371"/>
     <source>PHP Files (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</source>
     <translation>PHP 文件 (*.php *.php3 *.php4 *.php5 *.phtml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="369"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="374"/>
     <source>XML Files (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</source>
     <translation>XML 文件 (*.xml *.xsl *.xslt *.dtd *.svg *.xul *.xsd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="546"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="551"/>
     <source>Qt Resource Files (*.qrc)</source>
     <translation>Qt 资源文件 (*.qrc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="375"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="380"/>
     <source>D Files (*.d *.di)</source>
     <translation>D 文件 (*.d *.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="555"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="560"/>
     <source>Java Files (*.java)</source>
     <translation>Java 文件 (*.java)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="558"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="563"/>
     <source>JavaScript Files (*.js)</source>
     <translation>JavaScript 文件 (*.js)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="561"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="566"/>
     <source>SQL Files (*.sql)</source>
     <translation>SQL 文件 (*.sql)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="564"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="569"/>
     <source>Docbook Files (*.docbook)</source>
     <translation>Docbook 文件 (*.docbook)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="390"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="395"/>
     <source>Perl Files (*.pl *.pm *.ph)</source>
     <translation>Perl 文件 (*.pl *.pm *.ph)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="573"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="578"/>
     <source>Lua Files (*.lua)</source>
     <translation>Lua 文件 (*.lua)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="401"/>
     <source>Tex Files (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</source>
     <translation>Tex 文件 (*.tex *.sty *.aux *.toc *.idx)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="576"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="581"/>
     <source>Shell Files (*.sh)</source>
     <translation>命令行文件 (*.sh)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="402"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="407"/>
     <source>Batch Files (*.bat *.cmd)</source>
     <translation>批处理文件 (*.bat *.cmd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="405"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="410"/>
     <source>Diff Files (*.diff *.patch)</source>
     <translation>差异文件 (*.diff *.patch)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="413"/>
     <source>Makefiles (*.mak)</source>
     <translation>Makefiles (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="411"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="416"/>
     <source>Properties Files (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</source>
     <translation>属性文件 (*.properties *.ini *.inf *.reg *.cfg *.cnf *.rc)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="600"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="605"/>
     <source>Povray Files (*.pov)</source>
     <translation>Povray 文件 (*.pov)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="418"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="423"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</source>
     <translation>CMake 文件 (CMakeLists.txt *.cmake *.ctest)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="421"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="426"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd *.vhdl)</source>
     <translation>VHDL 文件 (*.vhd *.vhdl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="424"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="429"/>
     <source>TCL/Tk Files (*.tcl *.tk)</source>
     <translation>TCL/Tk 文件 (*.vhd *.vhdl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="427"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="432"/>
     <source>Fortran Files (*.f90 *.f95 *.f2k)</source>
     <translation>Fortran 文件 (*.f90 *.f95 *.f2k)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="430"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="435"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f *.for)</source>
     <translation>Fortran77 文件 (*.f *.for)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="438"/>
     <source>Pascal Files (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</source>
     <translation>Pascal 文件 (*.dpr *.dpk *.pas *.dfm *.inc *.pp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="627"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="632"/>
     <source>PostScript Files (*.ps)</source>
     <translation>PostScript 文件 (*.ps)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="439"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="444"/>
     <source>YAML Files (*.yaml *.yml)</source>
     <translation>YAML 文件 (*.yaml *.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="655"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="660"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>所有文件 (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="510"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="515"/>
     <source>C Files (*.c)</source>
     <translation>C 文件 (*.c)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="518"/>
     <source>C++ Files (*.cpp)</source>
     <translation>C++ 文件 (*.cpp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="516"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="521"/>
     <source>C++/C Header Files (*.h)</source>
     <translation>C++/C 头文件 (*.h)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="527"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>HTML 文件 (*.html)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="530"/>
     <source>PHP Files (*.php)</source>
     <translation>PHP 文件 (*.php)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="528"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="533"/>
     <source>ASP Files (*.asp)</source>
     <translation>ASP 文件 (*.asp)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="537"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="542"/>
     <source>XML Files (*.xml)</source>
     <translation>XML 文件 (*.xml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="540"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="545"/>
     <source>XSL Files (*.xsl)</source>
     <translation>XSL 文件 (*.xsl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="543"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="548"/>
     <source>DTD Files (*.dtd)</source>
     <translation>DTD 文件 (*.dtd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="549"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="554"/>
     <source>D Files (*.d)</source>
     <translation>D 文件 (*.d)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="552"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="557"/>
     <source>D Interface Files (*.di)</source>
     <translation>D 界面文件 (*.di)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="567"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="572"/>
     <source>Perl Files (*.pl)</source>
     <translation>Perl 文件 (*.pl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="570"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="575"/>
     <source>Perl Module Files (*.pm)</source>
     <translation>Perl 模块文件 (*.pm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="579"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="584"/>
     <source>Batch Files (*.bat)</source>
     <translation>批处理文件 (*.bat)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="582"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="587"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation>TeX 文件 (*.tex)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="590"/>
     <source>TeX Template Files (*.sty)</source>
     <translation>TeX 模板文件 (*.sty)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="588"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="593"/>
     <source>Diff Files (*.diff)</source>
     <translation>差异文件 (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="591"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="596"/>
     <source>Make Files (*.mak)</source>
     <translation>Make 文件 (*.mak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="594"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="599"/>
     <source>Properties Files (*.ini)</source>
     <translation>属性文件 (*.ini)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="597"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="602"/>
     <source>Configuration Files (*.cfg)</source>
     <translation>配置文件 (*.cfg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="603"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="608"/>
     <source>CMake Files (CMakeLists.txt)</source>
     <translation>CMake 文件 (CMakeLists.txt)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="606"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="611"/>
     <source>CMake Macro Files (*.cmake)</source>
     <translation>CMake 宏文件 (*.cmake)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="609"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="614"/>
     <source>VHDL Files (*.vhd)</source>
     <translation>VHDL 文件 (*.vhd)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="612"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="617"/>
     <source>TCL Files (*.tcl)</source>
     <translation>TCL 文件 (*.tcl)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="615"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="620"/>
     <source>Tk Files (*.tk)</source>
     <translation>Tk 文件 (*.tk)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="618"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="623"/>
     <source>Fortran Files (*.f95)</source>
     <translation>Fortran 文件 (*.f95)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="621"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="626"/>
     <source>Fortran77 Files (*.f)</source>
     <translation>Fortran77 文件 (*.f)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="624"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="629"/>
     <source>Pascal Files (*.pas)</source>
     <translation>Pascal 文件 (*.pas)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="630"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="635"/>
     <source>YAML Files (*.yml)</source>
     <translation>YAML 文件 (*.yml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="330"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="335"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2 *.py3)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="333"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="338"/>
     <source>Python GUI Files (*.pyw *.pyw2 *.pyw3)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="489"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="494"/>
     <source>Python3 Files (*.py)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="495"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="500"/>
     <source>Python3 GUI Files (*.pyw)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="486"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="491"/>
     <source>Python2 Files (*.py2)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="492"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="497"/>
     <source>Python2 GUI Files (*.pyw2)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -33089,35 +33119,40 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Matlab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="144"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="146"/>
     <source>Octave</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Matlab Files (*.m *.m.matlab)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Matlab Files (*.m)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="636"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="641"/>
     <source>Octave Files (*.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="445"/>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="450"/>
     <source>Octave Files (*.m *.m.octave)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="127"/>
+    <source>QSS</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>LfConvertDataDialog</name>
@@ -38026,6 +38061,44 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PreviewerQSS</name>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.ui" line="27"/>
+    <source>Preview Style</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="36"/>
+    <source>Action 1</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="38"/>
+    <source>Action 2</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="42"/>
+    <source>MDI</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Python</source>
+    <translation type="unfinished">Python</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>Ruby</source>
+    <translation type="unfinished">Ruby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerQSS.py" line="59"/>
+    <source>JavaScript</source>
+    <translation type="unfinished">JavaScript</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>Printer</name>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Printer.py" line="53"/>
@@ -53626,17 +53699,17 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>显示差异</translation>
+    <translation type="obsolete">显示差异</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>显示差异(扩展)</translation>
+    <translation type="obsolete">显示差异(扩展)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>显示差异(URL)</translation>
+    <translation type="obsolete">显示差异(URL)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="293"/>
@@ -53724,11 +53797,6 @@
     <translation>显示储存库信息</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
-    <source>Conflict resolved</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="549"/>
     <source>Copy</source>
     <translation type="unfinished">复制</translation>
@@ -53739,13 +53807,33 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="690"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="274"/>
-    <source>Show difference side-by-side</source>
+    <source>Show differences side-by-side</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="694"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="283"/>
-    <source>Show difference side-by-side (extended)</source>
+    <source>Show differences side-by-side (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="699"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectBrowserHelper.py" line="713"/>
+    <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -53904,7 +53992,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Show difference</source>
-    <translation>显示差异</translation>
+    <translation type="obsolete">显示差异</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
@@ -53919,12 +54007,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;显示差异&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示本地项目与储存库的差异。&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;显示差异&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示本地项目与储存库的差异。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>显示差异(扩展)</translation>
+    <translation type="obsolete">显示差异(扩展)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="149"/>
@@ -53934,12 +54022,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;显示差异(扩展)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示项目的修订本与储存库的差异。&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;显示差异(扩展)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示项目的修订本与储存库的差异。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
     <source>Show difference (URLs)</source>
-    <translation>显示差异(URL)</translation>
+    <translation type="obsolete">显示差异(URL)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="165"/>
@@ -53949,7 +54037,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;显示差异(URL)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示两个储存库 URL 中项目的差异。&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;显示差异(URL)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;显示两个储存库 URL 中项目的差异。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="176"/>
@@ -54401,6 +54489,36 @@
     <source>&lt;b&gt;Upgrade&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upgrades the working copy to the current format.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="128"/>
+    <source>Show differences</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="144"/>
+    <source>Show differences (extended)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="160"/>
+    <source>Show differences (URLs)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="136"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show differences (URLs)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows differences of the project between two repository URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SvnPropDelDialog</name>

eric ide

mercurial