Updated translations. eric7

Fri, 30 Jul 2021 15:32:25 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Fri, 30 Jul 2021 15:32:25 +0200
branch
eric7
changeset 8499
51e72524ccbf
parent 8498
3d3b31f16846
child 8500
e7814dd19115

Updated translations.

eric7/i18n/eric7_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_empty.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_zh_CN.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Fri Jul 30 15:32:02 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Fri Jul 30 15:32:25 2021 +0200
@@ -3450,17 +3450,17 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="410" />
+   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="407" />
    <source>No documentation available</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="432" />
+   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="429" />
    <source>No source code documentation provider has been registered. This function has been disabled.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="437" />
+   <location filename="../UI/CodeDocumentationViewer.py" line="434" />
    <source>This function has been disabled.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -10828,948 +10828,961 @@
  <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3139" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="394" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3161" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="399" />
    <source>Open File</source>
    <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="395" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="400" />
    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="481" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="486" />
    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window's titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="796" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="818" />
    <source>Undo</source>
    <translation>Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="799" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="821" />
    <source>Redo</source>
    <translation>Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="801" />
-   <source>Revert to last saved state</source>
-   <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="806" />
-   <source>Cut</source>
-   <translation>Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="809" />
-   <source>Copy</source>
-   <translation>Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="812" />
-   <source>Paste</source>
-   <translation>Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="815" />
-   <source>Execute Selection In Console</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="820" />
-   <source>Indent</source>
-   <translation>Odsadit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="823" />
-   <source>Unindent</source>
-   <translation>Zrušit odsazení</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="826" />
-   <source>Comment</source>
-   <translation>Vytvořit komentář</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="829" />
-   <source>Uncomment</source>
-   <translation>Zrušit komentář</translation>
+   <source>Revert to last saved state</source>
+   <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828" />
+   <source>Cut</source>
+   <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="831" />
-   <source>Stream Comment</source>
-   <translation>Proudový komentář</translation>
+   <source>Copy</source>
+   <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="834" />
-   <source>Box Comment</source>
-   <translation>Obdélníkový komentář</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8754" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="838" />
-   <source>Generate Docstring</source>
+   <source>Paste</source>
+   <translation>Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="837" />
+   <source>Execute Selection In Console</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="842" />
-   <source>Select to brace</source>
-   <translation>Vybrat až po závorku</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="843" />
-   <source>Select all</source>
-   <translation>Vybrat vše</translation>
+   <source>Indent</source>
+   <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="845" />
+   <source>Unindent</source>
+   <translation>Zrušit odsazení</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="848" />
+   <source>Comment</source>
+   <translation>Vytvořit komentář</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="851" />
+   <source>Uncomment</source>
+   <translation>Zrušit komentář</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="853" />
+   <source>Stream Comment</source>
+   <translation>Proudový komentář</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="856" />
+   <source>Box Comment</source>
+   <translation>Obdélníkový komentář</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8824" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="860" />
+   <source>Generate Docstring</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="864" />
+   <source>Select to brace</source>
+   <translation>Vybrat až po závorku</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865" />
+   <source>Select all</source>
+   <translation>Vybrat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="867" />
    <source>Deselect all</source>
    <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7928" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="851" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="873" />
    <source>Check spelling...</source>
    <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="854" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="876" />
    <source>Check spelling of selection...</source>
    <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="857" />
-   <source>Remove from dictionary</source>
-   <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="863" />
-   <source>Shorten empty lines</source>
-   <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="870" />
-   <source>Use Monospaced Font</source>
-   <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="875" />
-   <source>Autosave enabled</source>
-   <translation>Zapnout autosave</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="879" />
+   <source>Remove from dictionary</source>
+   <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="885" />
+   <source>Shorten empty lines</source>
+   <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="892" />
+   <source>Use Monospaced Font</source>
+   <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="897" />
+   <source>Autosave enabled</source>
+   <translation>Zapnout autosave</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="901" />
    <source>Typing aids enabled</source>
    <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="886" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="908" />
    <source>Automatic Completion enabled</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="894" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="916" />
    <source>Calltip</source>
    <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="896" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="918" />
    <source>Code Info</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="911" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="933" />
    <source>New Document View</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="914" />
-   <source>New Document View (with new split)</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="919" />
-   <source>Close</source>
-   <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="925" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="928" />
-   <source>Save As...</source>
-   <translation>Uložit jako...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="931" />
-   <source>Save Copy...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="936" />
-   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <source>New Document View (with new split)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="941" />
+   <source>Close</source>
+   <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="947" />
+   <source>Save</source>
+   <translation>Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="950" />
+   <source>Save As...</source>
+   <translation>Uložit jako...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="953" />
+   <source>Save Copy...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="958" />
+   <source>Open 'rejection' file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="963" />
    <source>Print Preview</source>
    <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="944" />
-   <source>Print</source>
-   <translation>Tisk</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="966" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="963" />
+   <source>Print</source>
+   <translation>Tisk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="988" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="985" />
    <source>Complete</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="969" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="991" />
    <source>Clear Completions Cache</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="972" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="994" />
    <source>Complete from Document</source>
    <translation type="unfinished">z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="974" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="996" />
    <source>Complete from APIs</source>
    <translation type="unfinished">z API</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="976" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="998" />
    <source>Complete from Document and APIs</source>
    <translation type="unfinished">z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="989" />
-   <source>Check</source>
-   <translation>Zkontrolovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="999" />
-   <source>Tools</source>
-   <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1009" />
-   <source>Show</source>
-   <translation>Zobrazit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1011" />
-   <source>Code metrics...</source>
-   <translation>Metrika kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1013" />
-   <source>Code coverage...</source>
-   <translation>Pokrytí kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1015" />
-   <source>Show code coverage annotations</source>
-   <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1018" />
-   <source>Hide code coverage annotations</source>
-   <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
+   <source>Check</source>
+   <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1021" />
-   <source>Profile data...</source>
-   <translation>Profilovat data...</translation>
+   <source>Tools</source>
+   <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1031" />
+   <source>Show</source>
+   <translation>Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1033" />
-   <source>Diagrams</source>
-   <translation>Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1036" />
-   <source>Class Diagram...</source>
-   <translation>Diagram třídy...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1038" />
-   <source>Package Diagram...</source>
-   <translation>Diagram balíčku...</translation>
+   <source>Code metrics...</source>
+   <translation>Metrika kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1035" />
+   <source>Code coverage...</source>
+   <translation>Pokrytí kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1037" />
+   <source>Show code coverage annotations</source>
+   <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1040" />
+   <source>Hide code coverage annotations</source>
+   <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1043" />
+   <source>Profile data...</source>
+   <translation>Profilovat data...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1055" />
+   <source>Diagrams</source>
+   <translation>Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1058" />
+   <source>Class Diagram...</source>
+   <translation>Diagram třídy...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1060" />
+   <source>Package Diagram...</source>
+   <translation>Diagram balíčku...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1062" />
    <source>Imports Diagram...</source>
    <translation>Diagram importů...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1042" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1064" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation>Diagram aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1047" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1069" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1059" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1081" />
    <source>Languages</source>
    <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1193" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1064" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1215" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1086" />
    <source>No Language</source>
    <translation>Žádný jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1088" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1110" />
    <source>Guessed</source>
    <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1428" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1092" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1450" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1114" />
    <source>Alternatives</source>
    <translation>Alternativy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1108" />
-   <source>Encodings</source>
-   <translation>Kódování</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1130" />
+   <source>Encodings</source>
+   <translation>Kódování</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1152" />
    <source>Re-Open With Encoding</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1149" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1171" />
    <source>End-of-Line Type</source>
    <translation>Typ Konec-řádku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1154" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1176" />
    <source>Unix</source>
    <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1161" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1183" />
    <source>Windows</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1168" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1190" />
    <source>Macintosh</source>
    <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1188" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1210" />
    <source>Spell Check Languages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1217" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1239" />
    <source>Export as</source>
    <translation>Exportovat jako</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1240" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1262" />
    <source>Toggle bookmark</source>
    <translation>Přepnout záložku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1242" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1264" />
    <source>Next bookmark</source>
    <translation>Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1244" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1266" />
    <source>Previous bookmark</source>
    <translation>Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1246" />
-   <source>Clear all bookmarks</source>
-   <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1255" />
-   <source>Toggle breakpoint</source>
-   <translation>Přepnout breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1257" />
-   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
-   <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1260" />
-   <source>Edit breakpoint...</source>
-   <translation>Editovat breakpoint...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5660" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1262" />
-   <source>Enable breakpoint</source>
-   <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1265" />
-   <source>Next breakpoint</source>
-   <translation>Následující breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1268" />
-   <source>Previous breakpoint</source>
-   <translation>Předchozí breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1272" />
-   <source>Clear all breakpoints</source>
-   <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
+   <source>Clear all bookmarks</source>
+   <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1277" />
+   <source>Toggle breakpoint</source>
+   <translation>Přepnout breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1279" />
+   <source>Toggle temporary breakpoint</source>
+   <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1282" />
-   <source>Toggle all folds</source>
-   <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání</translation>
+   <source>Edit breakpoint...</source>
+   <translation>Editovat breakpoint...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5695" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1284" />
+   <source>Enable breakpoint</source>
+   <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1287" />
-   <source>Toggle all folds (including children)</source>
-   <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1292" />
-   <source>Toggle current fold</source>
-   <translation type="unfinished">Složit/rozložit aktuální složený blok</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1298" />
-   <source>Expand (including children)</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1303" />
-   <source>Collapse (including children)</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Next breakpoint</source>
+   <translation>Následující breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1290" />
+   <source>Previous breakpoint</source>
+   <translation>Předchozí breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1294" />
+   <source>Clear all breakpoints</source>
+   <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1304" />
+   <source>Toggle all folds</source>
+   <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1309" />
-   <source>Clear all folds</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1321" />
-   <source>Goto syntax error</source>
-   <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
+   <source>Toggle all folds (including children)</source>
+   <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1314" />
+   <source>Toggle current fold</source>
+   <translation type="unfinished">Složit/rozložit aktuální složený blok</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1320" />
+   <source>Expand (including children)</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1325" />
-   <source>Show syntax error message</source>
-   <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1330" />
-   <source>Clear syntax error</source>
-   <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1335" />
-   <source>Next warning</source>
-   <translation>Následující varování</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1339" />
-   <source>Previous warning</source>
-   <translation>Předchozí varování</translation>
+   <source>Collapse (including children)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1331" />
+   <source>Clear all folds</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1343" />
-   <source>Show warning message</source>
-   <translation>Zobrazit varování</translation>
+   <source>Goto syntax error</source>
+   <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1347" />
-   <source>Clear warnings</source>
-   <translation>Vyčistit varování</translation>
+   <source>Show syntax error message</source>
+   <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1352" />
-   <source>Next uncovered line</source>
-   <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1356" />
-   <source>Previous uncovered line</source>
-   <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
+   <source>Clear syntax error</source>
+   <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1357" />
+   <source>Next warning</source>
+   <translation>Následující varování</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1361" />
-   <source>Next task</source>
-   <translation>Následující úloha</translation>
+   <source>Previous warning</source>
+   <translation>Předchozí varování</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1365" />
-   <source>Previous task</source>
-   <translation>Předchozí úloha</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1370" />
-   <source>Next change</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Show warning message</source>
+   <translation>Zobrazit varování</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1369" />
+   <source>Clear warnings</source>
+   <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1374" />
-   <source>Previous change</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Next uncovered line</source>
+   <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1378" />
+   <source>Previous uncovered line</source>
+   <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1383" />
+   <source>Next task</source>
+   <translation>Následující úloha</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1387" />
+   <source>Previous task</source>
+   <translation>Předchozí úloha</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1392" />
+   <source>Next change</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1396" />
+   <source>Previous change</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1400" />
    <source>Clear changes</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1415" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1407" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1437" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1429" />
    <source>Export source</source>
    <translation>Export zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1408" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1430" />
    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1416" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1438" />
    <source>No export format given. Aborting...</source>
    <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1425" />
-   <source>Alternatives ({0})</source>
-   <translation>Alternativy ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1446" />
-   <source>Pygments Lexer</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1447" />
+   <source>Alternatives ({0})</source>
+   <translation>Alternativy ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1468" />
+   <source>Pygments Lexer</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1469" />
    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
    <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1989" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2011" />
    <source>Modification of Read Only file</source>
    <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1990" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2012" />
    <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
    <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2701" />
-   <source>Printing...</source>
-   <translation>Tisk...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2721" />
-   <source>Printing completed</source>
-   <translation>Tisk je hotov</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2723" />
+   <source>Printing...</source>
+   <translation>Tisk...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2743" />
+   <source>Printing completed</source>
+   <translation>Tisk je hotov</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2745" />
    <source>Error while printing</source>
    <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2726" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2748" />
    <source>Printing aborted</source>
    <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3081" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3103" />
    <source>File Modified</source>
    <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3082" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3104" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3140" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3162" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3320" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3302" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3257" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3342" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3324" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3279" />
    <source>Save File</source>
    <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3258" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3280" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3321" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3343" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4800" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4824" />
    <source>Autocompletion</source>
    <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4801" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4825" />
    <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
    <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4938" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4962" />
    <source>Auto-Completion Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4939" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4963" />
    <source>The completion list provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5222" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5257" />
    <source>Call-Tips Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5223" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5258" />
    <source>The call-tips provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5663" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5698" />
    <source>Disable breakpoint</source>
    <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6039" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6074" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6040" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6075" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6102" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6095" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6137" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6130" />
    <source>Show Code Coverage Annotations</source>
    <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6096" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6131" />
    <source>All lines have been covered.</source>
    <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6103" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6138" />
    <source>There is no coverage file available.</source>
    <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6219" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6254" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6255" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6381" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6375" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6410" />
    <source>Syntax Error</source>
    <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6382" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417" />
    <source>No syntax error message available.</source>
    <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6593" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6587" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6628" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622" />
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6594" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6629" />
    <source>No warning messages available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6654" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6689" />
    <source>Style: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6657" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6692" />
    <source>Warning: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6664" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6699" />
    <source>Error: {0}</source>
    <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6770" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6805" />
    <source>Macro Name</source>
    <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6771" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6806" />
    <source>Select a macro name:</source>
    <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6798" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6833" />
    <source>Load macro file</source>
    <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6842" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6800" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6877" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6835" />
    <source>Macro files (*.macro)</source>
    <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6820" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6811" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6855" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6846" />
    <source>Error loading macro</source>
    <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6812" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6847" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6821" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6856" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6840" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6875" />
    <source>Save macro file</source>
    <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6857" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6892" />
    <source>Save macro</source>
    <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6858" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6893" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6872" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6907" />
    <source>Error saving macro</source>
    <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6873" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6908" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6885" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6920" />
    <source>Start Macro Recording</source>
    <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6886" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6921" />
    <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
    <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6911" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6946" />
    <source>Macro Recording</source>
    <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6912" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6947" />
    <source>Enter name of the macro:</source>
    <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7064" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7099" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7070" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7105" />
    <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7076" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111" />
    <source>File changed</source>
    <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7160" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7405" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7440" />
    <source>Drop Error</source>
    <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7441" />
    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7424" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7459" />
    <source>Resources</source>
    <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7427" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7462" />
    <source>Add file...</source>
    <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7429" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7464" />
    <source>Add files...</source>
    <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7431" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7466" />
    <source>Add aliased file...</source>
    <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7434" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7469" />
    <source>Add localized resource...</source>
    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7438" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7473" />
    <source>Add resource frame</source>
    <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7458" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7493" />
    <source>Add file resource</source>
    <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7474" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7509" />
    <source>Add file resources</source>
    <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7501" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7494" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7536" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7529" />
    <source>Add aliased file resource</source>
    <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7502" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7537" />
    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
    <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7567" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7602" />
    <source>Package Diagram</source>
    <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7568" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7603" />
    <source>Include class attributes?</source>
    <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7586" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7621" />
    <source>Imports Diagram</source>
    <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7587" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7622" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7600" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7635" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7601" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7636" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7930" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7965" />
    <source>Add to dictionary</source>
    <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7932" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7967" />
    <source>Ignore All</source>
    <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8346" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8381" />
    <source>Sort Lines</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8347" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8382" />
    <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8435" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8470" />
    <source>Register Mouse Click Handler</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8436" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8471" />
    <source>A mouse click handler for "{0}" was already registered by "{1}". Aborting request by "{2}"...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8560" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8564" />
+   <source>{0:4d}  {1}</source>
+   <comment>line number, source code</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8569" />
+   <source>{0:4d}  {1}
+  =&gt; {2}</source>
+   <comment>line number, source code, file name</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8630" />
    <source>EditorConfig Properties</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8561" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8631" />
    <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -28049,27 +28062,27 @@
  <context>
   <name>Globals</name>
   <message>
+   <location filename="../Globals/__init__.py" line="445" />
+   <source>{0:4.2f} Bytes</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Globals/__init__.py" line="449" />
+   <source>{0:4.2f} KiB</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../Globals/__init__.py" line="453" />
-   <source>{0:4.2f} Bytes</source>
+   <source>{0:4.2f} MiB</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Globals/__init__.py" line="457" />
-   <source>{0:4.2f} KiB</source>
+   <source>{0:4.2f} GiB</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Globals/__init__.py" line="461" />
-   <source>{0:4.2f} MiB</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Globals/__init__.py" line="465" />
-   <source>{0:4.2f} GiB</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Globals/__init__.py" line="469" />
    <source>{0:4.2f} TiB</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -53666,29 +53679,29 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="362" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="373" />
    <source>Getting installed packages...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="377" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="388" />
    <source>Getting outdated packages...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="962" />
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="799" />
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="777" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="973" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="810" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="788" />
    <source>Search PyPI</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="778" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="789" />
    <source>&lt;p&gt;Received an error while searching for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message numerus="yes">
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="792" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="803" />
    <source>%n package(s) found.</source>
    <translation type="unfinished">
     <numerusform />
@@ -53697,113 +53710,113 @@
    </translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="794" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="805" />
    <source>Showing first 20 packages found.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="802" />
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="800" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="813" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="811" />
    <source>&lt;p&gt;There were no results for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="963" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="974" />
    <source>&lt;p&gt;No package details info for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; available.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="977" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="988" />
    <source>Install Pip</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="980" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="991" />
    <source>Install Pip to User-Site</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="983" />
-   <source>Repair Pip</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1103" />
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="987" />
-   <source>Install Packages</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="990" />
-   <source>Install Local Package</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="994" />
+   <source>Repair Pip</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1114" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="998" />
+   <source>Install Packages</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1001" />
+   <source>Install Local Package</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1005" />
    <source>Install Requirements</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="997" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1008" />
    <source>Re-Install Selected Packages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1000" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1011" />
    <source>Uninstall Requirements</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1003" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1014" />
    <source>Generate Requirements...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1007" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1018" />
    <source>Show Cache Info...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1010" />
-   <source>Show Cached Files...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1013" />
-   <source>Remove Cached Files...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1016" />
-   <source>Purge Cache...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1021" />
-   <source>Edit User Configuration...</source>
+   <source>Show Cached Files...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1024" />
+   <source>Remove Cached Files...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1027" />
+   <source>Purge Cache...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1032" />
+   <source>Edit User Configuration...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1035" />
    <source>Edit Environment Configuration...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1029" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1040" />
    <source>Configure...</source>
    <translation type="unfinished">Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1224" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1235" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1222" />
    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1211" />
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1200" />
    <source>Edit Configuration</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1225" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1236" />
+   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1223" />
    <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1212" />
-   <location filename="../PipInterface/PipPackagesWidget.py" line="1201" />
    <source>No valid configuration path determined. Aborting</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -55096,18 +55109,18 @@
  <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1632" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1631" />
    <source>Export Preferences</source>
    <translation>Předvolby exportu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1662" />
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1634" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1661" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1633" />
    <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1660" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1659" />
    <source>Import Preferences</source>
    <translation>Předvolby importu</translation>
   </message>
@@ -55651,448 +55664,448 @@
  <context>
   <name>Project</name>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="184" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="185" />
    <source>Python3 Files (*.py *.py3);;Python3 GUI Files (*.pyw *.pyw3);;</source>
    <translation>Python3 soubory (*.py *.py3);;Python3 GUI soubory (*.pyw *.pyw3);;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="281" />
-   <source>PyQt5 GUI</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="282" />
-   <source>PyQt5 Console</source>
+   <source>PyQt5 GUI</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="283" />
-   <source>PyQt6 GUI</source>
+   <source>PyQt5 Console</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="284" />
-   <source>PyQt6 Console</source>
+   <source>PyQt6 GUI</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="285" />
-   <source>Eric7 Plugin</source>
+   <source>PyQt6 Console</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="286" />
-   <source>Console</source>
-   <translation>Konzole</translation>
+   <source>Eric7 Plugin</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="287" />
+   <source>Console</source>
+   <translation>Konzole</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="288" />
    <source>Other</source>
    <translation>Ostatní</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="299" />
-   <source>PySide2 GUI</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="300" />
+   <source>PySide2 GUI</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="301" />
    <source>PySide2 Console</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="305" />
-   <source>PySide6 GUI</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="306" />
+   <source>PySide6 GUI</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="307" />
    <source>PySide6 Console</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="389" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="377" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="366" />
-   <source>Registering Project Type</source>
-   <translation>Zaregistrovat typ projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="367" />
-   <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported (project type: {1}).&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="378" />
-   <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered with Programming Language &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="390" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="378" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="367" />
+   <source>Registering Project Type</source>
+   <translation>Zaregistrovat typ projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="368" />
+   <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported (project type: {1}).&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="379" />
+   <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered with Programming Language &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="391" />
    <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="831" />
-   <source>Read Project File</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="832" />
+   <source>Read Project File</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="833" />
    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="959" />
-   <source>Read User Project Properties</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="960" />
+   <source>Read User Project Properties</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="961" />
    <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Uživatelská nastavení projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1009" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1010" />
    <source>Read Project Session</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1239" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1221" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1175" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1097" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1070" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1053" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1010" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1240" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1222" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1176" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1098" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1071" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1054" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1011" />
    <source>Please save the project first.</source>
    <translation>Prosím, nejdříve uložte projekt.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1034" />
-   <source>Read project session</source>
-   <translation>Načíst relaci projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="1035" />
+   <source>Read project session</source>
+   <translation>Načíst relaci projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1036" />
    <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1052" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1053" />
    <source>Save Project Session</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1084" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1069" />
-   <source>Delete Project Session</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="1085" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1070" />
+   <source>Delete Project Session</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1086" />
    <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1120" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1096" />
-   <source>Read Tasks</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="1121" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1097" />
+   <source>Read Tasks</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1122" />
    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1203" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1174" />
-   <source>Read Debugger Properties</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="1204" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1175" />
+   <source>Read Debugger Properties</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1205" />
    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1220" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1221" />
    <source>Save Debugger Properties</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1253" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1238" />
-   <source>Delete Debugger Properties</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="1254" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1239" />
+   <source>Delete Debugger Properties</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1255" />
    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1397" />
-   <source>Add Language</source>
-   <translation>Přidat jazyk</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="1398" />
+   <source>Add Language</source>
+   <translation>Přidat jazyk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1399" />
    <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
    <translation>Nejdříve musíte specifikovat vzor překladu.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1521" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1499" />
-   <source>Delete translation</source>
-   <translation>Smazat překlad</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="1522" />
    <location filename="../Project/Project.py" line="1500" />
+   <source>Delete translation</source>
+   <translation>Smazat překlad</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1523" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1501" />
    <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1683" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1670" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1657" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1684" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1671" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1658" />
    <source>Add file</source>
    <translation>Přidat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1748" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1658" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1749" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1659" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1671" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1672" />
    <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přidat do &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1816" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1684" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1817" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1685" />
    <source>The target directory must not be empty.</source>
    <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1826" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1815" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1747" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1729" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1714" />
-   <source>Add directory</source>
-   <translation>Přidat adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1715" />
-   <source>&lt;p&gt;The source directory doesn't contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Zdrojový adresář neobsahuje žádné soubory související s danou kategorií.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1730" />
-   <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Cílový adresář &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="1827" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1816" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1748" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1730" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1715" />
+   <source>Add directory</source>
+   <translation>Přidat adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1716" />
+   <source>&lt;p&gt;The source directory doesn't contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Zdrojový adresář neobsahuje žádné soubory související s danou kategorií.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1731" />
+   <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Cílový adresář &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1828" />
    <source>The source directory must not be empty.</source>
    <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1963" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1964" />
    <source>Rename file</source>
    <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1987" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1974" />
-   <source>Rename File</source>
-   <translation>Přejmenovat soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3145" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="1975" />
-   <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="1988" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1975" />
+   <source>Rename File</source>
+   <translation>Přejmenovat soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3146" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1976" />
+   <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="1989" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be renamed.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2234" />
-   <source>Delete file</source>
-   <translation>Smazat soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="2235" />
+   <source>Delete file</source>
+   <translation>Smazat soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2236" />
    <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2264" />
-   <source>Delete directory</source>
-   <translation>Smazat adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="2265" />
+   <source>Delete directory</source>
+   <translation>Smazat adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2266" />
    <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2356" />
-   <source>Create project directory</source>
-   <translation>Vytvořit adresář projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="2357" />
+   <source>Create project directory</source>
+   <translation>Vytvořit adresář projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2358" />
    <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Adresář projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2953" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2421" />
-   <source>Create project management directory</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="2954" />
    <location filename="../Project/Project.py" line="2422" />
+   <source>Create project management directory</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2955" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2423" />
    <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not writable.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2442" />
-   <source>Create main script</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="2443" />
+   <source>Create main script</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2444" />
    <source>&lt;p&gt;The mainscript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2757" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2466" />
-   <source>Create Makefile</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="2758" />
    <location filename="../Project/Project.py" line="2467" />
+   <source>Create Makefile</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2759" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2468" />
    <source>&lt;p&gt;The makefile &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2983" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2603" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2575" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2529" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2506" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2476" />
-   <source>New Project</source>
-   <translation>Nový projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2477" />
-   <source>Add existing files to the project?</source>
-   <translation>Přidat existující soubory do projektu?</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="2984" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2604" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2576" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2530" />
    <location filename="../Project/Project.py" line="2507" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2477" />
+   <source>New Project</source>
+   <translation>Nový projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2478" />
+   <source>Add existing files to the project?</source>
+   <translation>Přidat existující soubory do projektu?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2985" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2508" />
    <source>Select Version Control System</source>
    <translation>Vybrat Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2604" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2530" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2605" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2531" />
    <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
    <translation>Chcete editovat parametry VCS příkazu?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3842" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2546" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3848" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2547" />
    <source>New project</source>
    <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2547" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2548" />
    <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
    <translation>Má být projekt přidán do repozitáře?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2580" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2569" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2581" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2570" />
    <source>None</source>
    <translation>None</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2576" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2577" />
    <source>Select version control system for the project</source>
    <translation>Výběr verzovacího systému projektu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2684" />
-   <source>Translation Pattern</source>
-   <translation>Vzor překladu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="2685" />
+   <source>Translation Pattern</source>
+   <translation>Vzor překladu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2686" />
    <source>Enter the path pattern for translation files (use '%language%' in place of the language code):</source>
    <translation>Zadejte vzor cesty pro soubory s překlady (použijte '%language%' na místě s kódem jazyka):</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3856" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2930" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3862" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2931" />
    <source>Open project</source>
    <translation>Otevřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="2933" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="2934" />
    <source>Project Files (*.epj);;XML Project Files (*.e4p)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3131" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3120" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3132" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3121" />
    <source>Project Files (*.epj)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3129" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3130" />
    <source>Save Project</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3144" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3145" />
    <source>Save File</source>
    <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3180" />
-   <source>Close Project</source>
-   <translation>Zavřít projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="3181" />
+   <source>Close Project</source>
+   <translation>Zavřít projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3182" />
    <source>The current project has unsaved changes.</source>
    <translation>Aktuální projekt obsahuje neuložené změny.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3357" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3325" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3363" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3331" />
    <source>Syntax errors detected</source>
    <translation>Zjištěny syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3358" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3326" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3364" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3332" />
    <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
    <translation>
     <numerusform>Projekt obsahuje %n soubor se syntaktickými chybami.</numerusform>
@@ -56101,880 +56114,880 @@
    </translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3844" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3850" />
    <source>&amp;New...</source>
    <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3846" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3852" />
    <source>Generate a new project</source>
    <translation>Vygenerovat nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3847" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3853" />
    <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3858" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3864" />
    <source>&amp;Open...</source>
    <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3860" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3866" />
    <source>Open an existing project</source>
    <translation>Otevřít existující projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3861" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3867" />
    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3869" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3875" />
    <source>Close project</source>
    <translation>Zavřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3871" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3877" />
    <source>&amp;Close</source>
    <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3872" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3878" />
    <source>Close the current project</source>
    <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3873" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3879" />
    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3881" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3887" />
    <source>Save project</source>
    <translation>Uložit projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4074" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3883" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4080" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3889" />
    <source>&amp;Save</source>
    <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3884" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3890" />
    <source>Save the current project</source>
    <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3885" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3891" />
    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3893" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3899" />
    <source>Save project as</source>
    <translation>Uložit projekt jako</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3895" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3901" />
    <source>Save &amp;as...</source>
    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3896" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3902" />
    <source>Save the current project to a new file</source>
    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3898" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3904" />
    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3908" />
-   <source>Add files to project</source>
-   <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3910" />
-   <source>Add &amp;files...</source>
-   <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3912" />
-   <source>Add files to the current project</source>
-   <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="3914" />
+   <source>Add files to project</source>
+   <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3916" />
+   <source>Add &amp;files...</source>
+   <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3918" />
+   <source>Add files to the current project</source>
+   <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3920" />
    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3924" />
-   <source>Add directory to project</source>
-   <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3926" />
-   <source>Add directory...</source>
-   <translation>Přidat adresář...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3929" />
-   <source>Add a directory to the current project</source>
-   <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="3930" />
+   <source>Add directory to project</source>
+   <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3932" />
+   <source>Add directory...</source>
+   <translation>Přidat adresář...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3935" />
+   <source>Add a directory to the current project</source>
+   <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3936" />
    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3939" />
-   <source>Add translation to project</source>
-   <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3941" />
-   <source>Add &amp;translation...</source>
-   <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3944" />
-   <source>Add a translation to the current project</source>
-   <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="3945" />
+   <source>Add translation to project</source>
+   <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3947" />
+   <source>Add &amp;translation...</source>
+   <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3950" />
+   <source>Add a translation to the current project</source>
+   <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3951" />
    <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3954" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3960" />
    <source>Search new files</source>
    <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3955" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3961" />
    <source>Searc&amp;h new files...</source>
    <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3957" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3963" />
    <source>Search new files in the project directory.</source>
    <translation>Hledat nové soubory v adresáři projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3959" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3965" />
    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl, *.proto) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3969" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3975" />
    <source>Search Project File</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3970" />
-   <source>Search Project File...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3971" />
-   <source>Alt+Ctrl+P</source>
-   <comment>Project|Search Project File</comment>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3974" />
-   <source>Search for a file in the project list of files.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="3976" />
+   <source>Search Project File...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3977" />
+   <source>Alt+Ctrl+P</source>
+   <comment>Project|Search Project File</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3980" />
+   <source>Search for a file in the project list of files.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3982" />
    <source>&lt;b&gt;Search Project File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for a file in the project list of files.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3984" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3990" />
    <source>Project properties</source>
    <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3986" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3992" />
    <source>&amp;Properties...</source>
    <translation>&amp;Natavení...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3988" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3994" />
    <source>Show the project properties</source>
    <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3989" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="3995" />
    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3997" />
-   <source>User project properties</source>
-   <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="3999" />
-   <source>&amp;User Properties...</source>
-   <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4001" />
-   <source>Show the user specific project properties</source>
-   <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="4003" />
+   <source>User project properties</source>
+   <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4005" />
+   <source>&amp;User Properties...</source>
+   <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4007" />
+   <source>Show the user specific project properties</source>
+   <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4009" />
    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Uživatelská nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací uživatelských nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4012" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4018" />
    <source>Filetype Associations</source>
    <translation>Asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4013" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4019" />
    <source>Filetype Associations...</source>
    <translation>Asociace typů souborů...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4016" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4022" />
    <source>Show the project file type associations</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4017" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4023" />
    <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the file type associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface, protocol or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4030" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4036" />
    <source>Lexer Associations</source>
    <translation>Spojení lexeru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4031" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4037" />
    <source>Lexer Associations...</source>
    <translation>Spojení lexeru...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4033" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4039" />
    <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
    <translation>Zobrazit spojení lexeru projektu (přepíše výchozí)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4035" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4041" />
    <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Spojení lexeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje dialog s editací spojení lexeru projektu. Tato spojení přepisují globální lexer spojení. Lexer je použit pro zvýraznění textu v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4048" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4054" />
    <source>Debugger Properties</source>
    <translation>Nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4049" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4055" />
    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
    <translation>Nastavení &amp;debuggeru...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4051" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4057" />
    <source>Show the debugger properties</source>
    <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4052" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4058" />
    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4061" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4067" />
    <source>Load</source>
    <translation>Načíst</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4062" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4068" />
    <source>&amp;Load</source>
    <translation>&amp;Načíst</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4064" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4070" />
    <source>Load the debugger properties</source>
    <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4065" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4071" />
    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4073" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4079" />
    <source>Save</source>
    <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4076" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4082" />
    <source>Save the debugger properties</source>
    <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4077" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4083" />
    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4085" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4091" />
    <source>Delete</source>
    <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4086" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4092" />
    <source>&amp;Delete</source>
    <translation>Sma&amp;zat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4088" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4094" />
    <source>Delete the debugger properties</source>
    <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4089" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4095" />
    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4098" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4104" />
    <source>Reset</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4099" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4105" />
    <source>&amp;Reset</source>
    <translation>&amp;Reset</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4101" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4107" />
    <source>Reset the debugger properties</source>
    <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4102" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4108" />
    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4113" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4112" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4119" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4118" />
    <source>Load session</source>
    <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4115" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4121" />
    <source>Load the projects session file.</source>
    <translation>Načíst soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4116" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4122" />
    <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Načíst relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4131" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4130" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4137" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4136" />
    <source>Save session</source>
    <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4133" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4139" />
    <source>Save the projects session file.</source>
    <translation>Uložit soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4134" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4140" />
    <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Uložit relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4149" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4148" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4155" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4154" />
    <source>Delete session</source>
    <translation>Smazat relaci</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4151" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4157" />
    <source>Delete the projects session file.</source>
    <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4152" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4158" />
    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4162" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4168" />
    <source>Code Metrics</source>
    <translation>Metriky kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4163" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4169" />
    <source>&amp;Code Metrics...</source>
    <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4166" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4172" />
    <source>Show some code metrics for the project.</source>
    <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4167" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4173" />
    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4176" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4182" />
    <source>Python Code Coverage</source>
    <translation>Pokrytí python kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4177" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4183" />
    <source>Code Co&amp;verage...</source>
    <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4180" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4186" />
    <source>Show code coverage information for the project.</source>
    <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4181" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4187" />
    <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5045" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5022" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4190" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5051" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5028" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4196" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4191" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4197" />
    <source>&amp;Profile Data...</source>
    <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4194" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4200" />
    <source>Show profiling data for the project.</source>
    <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4195" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4201" />
    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5099" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4205" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5105" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4211" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4206" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4212" />
    <source>&amp;Application Diagram...</source>
    <translation>Diagram &amp;aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4209" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4215" />
    <source>Show a diagram of the project.</source>
    <translation>Zobrazit diagram projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4210" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4216" />
    <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Diagram aplikace...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí diagram projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4219" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4225" />
    <source>Load Diagram</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4220" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4226" />
    <source>&amp;Load Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4223" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4229" />
    <source>Load a diagram from file.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4224" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4230" />
    <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5292" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5244" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4234" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5298" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5250" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4240" />
    <source>Create Package List</source>
    <translation>Vytvořit seznam balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4236" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4242" />
    <source>Create &amp;Package List</source>
    <translation type="unfinished">Vytvořit Plugin &amp;archiv</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4239" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4245" />
    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric plugin.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4240" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4246" />
    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5345" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4250" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5351" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4256" />
    <source>Create Plugin Archives</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4252" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4258" />
    <source>Create Plugin &amp;Archives</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4255" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4261" />
    <source>Create eric plugin archive files.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4256" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4262" />
    <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archives&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates eric plugin archive files using the list of files given in a PKGLIST* file. The archive name is built from the main script name if not designated in the package list file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4267" />
-   <source>Create Plugin Archives (Snapshot)</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4269" />
-   <source>Create Plugin Archives (&amp;Snapshot)</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4271" />
-   <source>Create eric plugin archive files (snapshot releases).</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="4273" />
+   <source>Create Plugin Archives (Snapshot)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4275" />
+   <source>Create Plugin Archives (&amp;Snapshot)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4277" />
+   <source>Create eric plugin archive files (snapshot releases).</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4279" />
    <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archives (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates eric plugin archive files using the list of files given in the PKGLIST* file. The archive name is built from the main script name if not designated in the package list file. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5743" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5717" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5672" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4288" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5749" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5723" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5678" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4294" />
    <source>Execute Make</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4289" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4295" />
    <source>&amp;Execute Make</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4292" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4298" />
    <source>Perform a 'make' run.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4293" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4299" />
    <source>&lt;b&gt;Execute Make&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a 'make' run to rebuild the configured target.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5722" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4302" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5728" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4308" />
    <source>Test for Changes</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4303" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4309" />
    <source>&amp;Test for Changes</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4306" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4312" />
    <source>Question 'make', if a rebuild is needed.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4307" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4313" />
    <source>&lt;b&gt;Test for Changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This questions 'make', if a rebuild of the configured target is necessary.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4335" />
-   <source>&amp;Project</source>
-   <translation>&amp;Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4336" />
-   <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-   <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4337" />
-   <source>Session</source>
-   <translation>Relace</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4338" />
-   <source>Debugger</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4340" />
-   <source>Project-T&amp;ools</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="4341" />
-   <source>&amp;Version Control</source>
-   <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4345" />
-   <source>Chec&amp;k</source>
-   <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
+   <source>&amp;Project</source>
+   <translation>&amp;Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4342" />
+   <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+   <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4343" />
+   <source>Session</source>
+   <translation>Relace</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4344" />
+   <source>Debugger</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4346" />
+   <source>Project-T&amp;ools</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="4347" />
+   <source>&amp;Version Control</source>
+   <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4351" />
+   <source>Chec&amp;k</source>
+   <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4353" />
    <source>Sho&amp;w</source>
    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4348" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4354" />
    <source>&amp;Diagrams</source>
    <translation>&amp;Diagramy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4349" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4355" />
    <source>Pac&amp;kagers</source>
    <translation>Balíč&amp;ky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4350" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4356" />
    <source>Source &amp;Documentation</source>
    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4352" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4358" />
    <source>Make</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4475" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4472" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4481" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4478" />
    <source>Project</source>
    <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4536" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4542" />
    <source>&amp;Clear</source>
    <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4698" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4704" />
    <source>Search New Files</source>
    <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4699" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4705" />
    <source>There were no new files found to be added.</source>
    <translation>Nebyly nalezeny žádné soubory, které je možné přidat.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4846" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4834" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4852" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4840" />
    <source>Version Control System</source>
    <translation>Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4835" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4841" />
    <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found. &lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4847" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4853" />
    <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Kontrola verzí vypnuta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4972" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4978" />
    <source>Coverage Data</source>
    <translation>Datové pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5023" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4973" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5029" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="4979" />
    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
    <translation>V aktuálním projektu nebyl určen hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4995" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5001" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="4996" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5002" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5046" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5052" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5100" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5106" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5245" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5251" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Přepsat jej?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5293" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5299" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5557" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5516" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5472" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5464" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5447" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5412" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5385" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5358" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5336" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5324" />
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5311" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5563" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5522" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5478" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5470" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5453" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5418" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5391" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5364" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5342" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5330" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5317" />
    <source>Create Plugin Archive</source>
    <translation>Vytvořit Plugin archiv</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5312" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5318" />
    <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
    <translation>Projekt nemá definován hlavní skript. Zrušeno...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5325" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5331" />
    <source>Select package lists:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5337" />
-   <source>&lt;p&gt;No package list files (PKGLIST*) available or selected. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5342" />
-   <source>Creating plugin archives...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5342" />
-   <source>Abort</source>
-   <translation type="unfinished">Přerušit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Project/Project.py" line="5343" />
+   <source>&lt;p&gt;No package list files (PKGLIST*) available or selected. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5348" />
+   <source>Creating plugin archives...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5348" />
+   <source>Abort</source>
+   <translation type="unfinished">Přerušit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5349" />
    <source>%v/%m Archives</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5359" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5365" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5386" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5392" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not ready yet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please rework it and delete the'; initial_list' line of the header.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5413" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5419" />
    <source>&lt;p&gt;The eric plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5448" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5454" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit do archivu. Ingorováno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5465" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5471" />
    <source>&lt;p&gt;The eric plugin archive files were created with some errors.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5473" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5479" />
    <source>&lt;p&gt;The eric plugin archive files were created successfully.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5517" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5523" />
    <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Plugin soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5558" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5564" />
    <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5673" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5679" />
    <source>The make process did not start.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5718" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5724" />
    <source>The make process crashed.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5725" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5731" />
    <source>&lt;p&gt;There are changes that require the configured make target &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; to be rebuilt.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5730" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5736" />
    <source>&lt;p&gt;There are changes that require the default make target to be rebuilt.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/Project.py" line="5744" />
+   <location filename="../Project/Project.py" line="5750" />
    <source>The makefile contains errors.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -67634,45 +67647,45 @@
    <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2056" />
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1831" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2058" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1833" />
    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="399" />
    <source>Project</source>
    <translation type="unfinished">Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="793" />
    <source>Select History</source>
    <translation>Vybrat historii</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="792" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="794" />
    <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
    <translation>Vybrat vstup historie pro vykonání (nejaktuálnější zobrazen poslední).</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="855" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="857" />
    <source>Passive Debug Mode</source>
    <translation>Pasivní debug mód</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="858" />
    <source>
 Not connected</source>
    <translation>Nepřipojen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="859" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="861" />
    <source>No.</source>
    <translation>Č.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="861" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="863" />
    <source>{0} on {1}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="908" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="910" />
    <source>Exception "{0}"
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -67680,66 +67693,66 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="918" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="920" />
    <source>Exception "{0}"
 {1}
 </source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="944" />
    <source>Unspecified syntax error.
 </source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="945" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="947" />
    <source>Syntax error "{1}" in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="968" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="970" />
    <source>Signal "{0}" generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1049" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1051" />
    <source>StdOut: {0}</source>
    <translation>StdOut: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1057" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1059" />
    <source>StdErr: {0}</source>
    <translation>StdErr: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1083" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1085" />
    <source>&lt;{0}&gt; {1}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1876" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1878" />
    <source>Available Virtual Environments:
 {0}
 </source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1923" />
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1886" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1925" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1888" />
    <source>Current Virtual Environment: '{0}'
 </source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2201" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2203" />
    <source>Drop Error</source>
    <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2202" />
+   <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2204" />
    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -85132,7 +85145,7 @@
  <context>
   <name>VariableItem</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="235" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="238" />
    <source>&lt;double click to show value&gt;</source>
    <translation>&lt;dvojitý klik pro zobrazení hodnoty&gt;</translation>
   </message>
@@ -85211,22 +85224,22 @@
  <context>
   <name>VariablesModel</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="295" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="298" />
    <source>Globals</source>
    <translation type="unfinished">Globální</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="295" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="298" />
    <source>Locals</source>
    <translation type="unfinished">Lokální</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="296" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="299" />
    <source>Type</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="297" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="300" />
    <source>Value</source>
    <translation type="unfinished">Hodnota</translation>
   </message>
@@ -85244,60 +85257,60 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="971" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="974" />
    <source>Global Variables</source>
    <translation>Globální proměnné</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="972" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="975" />
    <source>&lt;b&gt;The Global Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the global variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč globálních proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazuje globální proměnné debugovénho programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="978" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="981" />
    <source>Local Variables</source>
    <translation>Lokální proměnné</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="979" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="982" />
    <source>&lt;b&gt;The Local Variables Viewer Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the local variables of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč lokálních proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazuje lokální proměnné debugovénho programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1096" />
-   <source>Show Details...</source>
-   <translation>Zobrazit detaily...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1098" />
-   <source>Expand</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1099" />
+   <source>Show Details...</source>
+   <translation>Zobrazit detaily...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1101" />
+   <source>Expand</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1102" />
    <source>Collapse</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1100" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1103" />
    <source>Collapse All</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1109" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1102" />
-   <source>Refresh</source>
-   <translation type="unfinished">Obnovit</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1111" />
-   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1104" />
-   <source>Configure...</source>
-   <translation>Konfigurovat...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1112" />
    <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1105" />
+   <source>Refresh</source>
+   <translation type="unfinished">Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1114" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1107" />
+   <source>Configure...</source>
+   <translation>Konfigurovat...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1115" />
+   <location filename="../Debugger/VariablesViewer.py" line="1108" />
    <source>Variables Type Filter...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -85899,7 +85912,7 @@
    <translation>Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/ProjectHelper.py" line="619" />
+   <location filename="../VCS/ProjectHelper.py" line="612" />
    <location filename="../VCS/ProjectHelper.py" line="481" />
    <source>The project should be reread. Do this now?</source>
    <translation>Projekt bude znovu načten. Má se provést?</translation>
@@ -85915,7 +85928,7 @@
    <translation>Opravdu chcete odebrat tento projekt z repozitáře (a z disku)?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/ProjectHelper.py" line="618" />
+   <location filename="../VCS/ProjectHelper.py" line="611" />
    <source>Switch</source>
    <translation type="unfinished">Přepnout</translation>
   </message>
--- a/eric7/i18n/eric7_de.ts	Fri Jul 30 15:32:02 2021 +0200
+++ b/eric7/i18n/eric7_de.ts	Fri Jul 30 15:32:25 2021 +0200
@@ -1,14332 +1,14346 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!DOCTYPE TS>
 <TS version="2.1" language="de">
- <context>
+<context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="23" />
-   <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href="{1}"&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href="mailto:{2}"&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href="mailto:{3}"&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;{0} ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Python-Programmiersprache. Sie wurde unter Verwendung der PyQt-Python-Bindings für das Qt-GUI-Toolkit und unter Verwendung des QScintilla-Editor-Widgets erstellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitergehende Informationen erhalten Sie unter &lt;a href="{1}"&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte senden Sie Fehlerberichte an &lt;a href="mailto:{2}"&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Um eine neue Funktion anzufragen, senden Sie bitte eine E-Mail an &lt;a href="mailto:{3}"&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} benutzt Fremdsoftware, deren Copyright bei den entsprechenden Copyrighthaltern liegt. Details können der Copyrightnotiz des entsprechenden Paketes entnommen werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
-   <source>About Eric</source>
-   <translation>Über Eric</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;About</source>
-   <translation>Ü&amp;ber</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
-   <source>A&amp;uthors</source>
-   <translation>&amp;Autoren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Thanks To</source>
-   <translation>&amp;Dank</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;License Agreement</source>
-   <translation>&amp;Lizenzvereinbarung</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="23"/>
+    <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;{0} ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Python-Programmiersprache. Sie wurde unter Verwendung der PyQt-Python-Bindings für das Qt-GUI-Toolkit und unter Verwendung des QScintilla-Editor-Widgets erstellt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitergehende Informationen erhalten Sie unter &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bitte senden Sie Fehlerberichte an &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Um eine neue Funktion anzufragen, senden Sie bitte eine E-Mail an &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} benutzt Fremdsoftware, deren Copyright bei den entsprechenden Copyrighthaltern liegt. Details können der Copyrightnotiz des entsprechenden Paketes entnommen werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
+    <source>About Eric</source>
+    <translation>Über Eric</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;About</source>
+    <translation>Ü&amp;ber</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
+    <source>A&amp;uthors</source>
+    <translation>&amp;Autoren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Thanks To</source>
+    <translation>&amp;Dank</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;License Agreement</source>
+    <translation>&amp;Lizenzvereinbarung</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AboutPlugin</name>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="79" />
-   <source>About {0}</source>
-   <translation>Über {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="81" />
-   <source>&amp;About {0}</source>
-   <translation>&amp;Über {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="83" />
-   <source>Display information about this software</source>
-   <translation>Zeigt Informationen zu diesem Programm an</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="85" />
-   <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Über {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über dieses Programm an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="94" />
-   <source>About Qt</source>
-   <translation>Über Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="96" />
-   <source>About &amp;Qt</source>
-   <translation>Über &amp;Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="98" />
-   <source>Display information about the Qt toolkit</source>
-   <translation>Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="99" />
-   <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Über Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="79"/>
+    <source>About {0}</source>
+    <translation>Über {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="81"/>
+    <source>&amp;About {0}</source>
+    <translation>&amp;Über {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="83"/>
+    <source>Display information about this software</source>
+    <translation>Zeigt Informationen zu diesem Programm an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="85"/>
+    <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Über {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über dieses Programm an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="94"/>
+    <source>About Qt</source>
+    <translation>Über Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="96"/>
+    <source>About &amp;Qt</source>
+    <translation>Über &amp;Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="98"/>
+    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
+    <translation>Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="99"/>
+    <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Über Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige Informationen über das Qt-Toolkit an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AdBlockDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
-   <source>AdBlock Configuration</source>
-   <translation>AdBlock-Konfiguration</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enable AdBlock</source>
-   <translation>AdBlock aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter search term for subscriptions and rules</source>
-   <translation>Gib den Suchtext für Abonnements und Regeln ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
-   <source>Search...</source>
-   <translation>Suchen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
-   <source>Actions</source>
-   <translation>Aktionen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
-   <source>Default Update Period (days):</source>
-   <translation>Standardaktualisierungsperiode (Tage):</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the update period (1 to 14 days)</source>
-   <translation>Gib die Aktualisierungsperiode ein (1 bis 14 Tage)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0" />
-   <source>Use only essential part of EasyList (for performance reasons)</source>
-   <translation>Nur den essentiellen Anteil der EasyList verwendet (Preformanzgründe)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="140" />
-   <source>Add Rule</source>
-   <translation>Regel hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="143" />
-   <source>Remove Rule</source>
-   <translation>Regel löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="147" />
-   <source>Browse Subscriptions...</source>
-   <translation>Abonnements anschauen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="246" />
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="149" />
-   <source>Remove Subscription</source>
-   <translation>Abonnement löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="154" />
-   <source>Disable Subscription</source>
-   <translation>Abonnement deaktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="156" />
-   <source>Enable Subscription</source>
-   <translation>Abonnement aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="160" />
-   <source>Update Subscription</source>
-   <translation>Abonnement aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="163" />
-   <source>Update All Subscriptions</source>
-   <translation>Alle Abonnements aktualisieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="166" />
-   <source>Learn more about writing rules...</source>
-   <translation>Mehr über das Schreiben von Regeln lernen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="233" />
-   <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; and all subscriptions requiring it?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; und alle abhängigen Abonnements wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="240" />
-   <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
+    <source>AdBlock Configuration</source>
+    <translation>AdBlock-Konfiguration</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enable AdBlock</source>
+    <translation>AdBlock aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter search term for subscriptions and rules</source>
+    <translation>Gib den Suchtext für Abonnements und Regeln ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Search...</source>
+    <translation>Suchen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Actions</source>
+    <translation>Aktionen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Default Update Period (days):</source>
+    <translation>Standardaktualisierungsperiode (Tage):</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the update period (1 to 14 days)</source>
+    <translation>Gib die Aktualisierungsperiode ein (1 bis 14 Tage)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Use only essential part of EasyList (for performance reasons)</source>
+    <translation>Nur den essentiellen Anteil der EasyList verwendet (Preformanzgründe)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="140"/>
+    <source>Add Rule</source>
+    <translation>Regel hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="143"/>
+    <source>Remove Rule</source>
+    <translation>Regel löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="147"/>
+    <source>Browse Subscriptions...</source>
+    <translation>Abonnements anschauen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="246"/>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="149"/>
+    <source>Remove Subscription</source>
+    <translation>Abonnement löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="154"/>
+    <source>Disable Subscription</source>
+    <translation>Abonnement deaktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="156"/>
+    <source>Enable Subscription</source>
+    <translation>Abonnement aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="160"/>
+    <source>Update Subscription</source>
+    <translation>Abonnement aktualisieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="163"/>
+    <source>Update All Subscriptions</source>
+    <translation>Alle Abonnements aktualisieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="166"/>
+    <source>Learn more about writing rules...</source>
+    <translation>Mehr über das Schreiben von Regeln lernen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="233"/>
+    <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; and all subscriptions requiring it?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; und alle abhängigen Abonnements wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="240"/>
+    <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Soll das Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wirklich gelöscht werden?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AdBlockExceptionsDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
-   <source>AdBlock Exceptions</source>
-   <translation>AdBlock-Ausnahmen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter a host to block AdBlock for</source>
-   <translation>Gib einen Host ein, für den AdBlock blockiert werden soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter host to be added...</source>
-   <translation>Gib einen hinzuzufügenden Host ein …</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
-   <source>Press to add the host</source>
-   <translation>Drücken, um den Host hinzuzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Add</source>
-   <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
-   <source>Press to delete the selected hosts</source>
-   <translation>Drücken, um die ausgewählten Hosts zu löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Delete</source>
-   <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
+    <source>AdBlock Exceptions</source>
+    <translation>AdBlock-Ausnahmen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter a host to block AdBlock for</source>
+    <translation>Gib einen Host ein, für den AdBlock blockiert werden soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter host to be added...</source>
+    <translation>Gib einen hinzuzufügenden Host ein …</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Press to add the host</source>
+    <translation>Drücken, um den Host hinzuzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Add</source>
+    <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Press to delete the selected hosts</source>
+    <translation>Drücken, um die ausgewählten Hosts zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Löschen</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AdBlockIcon</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="32" />
-   <source>AdBlock</source>
-   <translation>AdBlock</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="37" />
-   <source>AdBlock lets you block unwanted content on web pages.</source>
-   <translation>AdBlock lässt Sie ungewünschten Webinhalt blockieren.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="68" />
-   <source>Disable AdBlock</source>
-   <translation>AdBlock deaktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="73" />
-   <source>Enable AdBlock</source>
-   <translation>AdBlock aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="80" />
-   <source>Remove AdBlock Exception</source>
-   <translation>AdBlock Ausnahme löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="85" />
-   <source>Add AdBlock Exception</source>
-   <translation>AdBlock Ausnahme hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89" />
-   <source>AdBlock Exceptions...</source>
-   <translation>AdBlock-Ausnahmen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="93" />
-   <source>AdBlock Configuration...</source>
-   <translation>AdBlock-Konfiguration …</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="32"/>
+    <source>AdBlock</source>
+    <translation>AdBlock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="37"/>
+    <source>AdBlock lets you block unwanted content on web pages.</source>
+    <translation>AdBlock lässt Sie ungewünschten Webinhalt blockieren.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="68"/>
+    <source>Disable AdBlock</source>
+    <translation>AdBlock deaktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="73"/>
+    <source>Enable AdBlock</source>
+    <translation>AdBlock aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="80"/>
+    <source>Remove AdBlock Exception</source>
+    <translation>AdBlock Ausnahme löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="85"/>
+    <source>Add AdBlock Exception</source>
+    <translation>AdBlock Ausnahme hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89"/>
+    <source>AdBlock Exceptions...</source>
+    <translation>AdBlock-Ausnahmen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="93"/>
+    <source>AdBlock Configuration...</source>
+    <translation>AdBlock-Konfiguration …</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AdBlockManager</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="235" />
-   <source>Custom Rules</source>
-   <translation>Spezifische Regel</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="336" />
-   <source>Subscribe?</source>
-   <translation>Abonnieren?</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="337" />
-   <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Soll dieses AdBlock-Abonnement gebucht werden?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="235"/>
+    <source>Custom Rules</source>
+    <translation>Spezifische Regel</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="336"/>
+    <source>Subscribe?</source>
+    <translation>Abonnieren?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockManager.py" line="337"/>
+    <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Soll dieses AdBlock-Abonnement gebucht werden?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="296" />
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="286" />
-   <source>Load subscription rules</source>
-   <translation>Abonnementregeln laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="287" />
-   <source>Unable to open AdBlock file '{0}' for reading.</source>
-   <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="297" />
-   <source>AdBlock file '{0}' does not start with [Adblock.</source>
-   <translation>AdBlock-Datei „{0}“ startet nicht mit [Adblock.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="504" />
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="424" />
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="414" />
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="401" />
-   <source>Downloading subscription rules</source>
-   <translation>Lade Abonnementregeln herunter</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="402" />
-   <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Abonnementregeln konnten nicht heruntergeladen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fehler: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="415" />
-   <source>Got empty subscription rules.</source>
-   <translation>Habe leere Abonnementregeln erhalten.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="529" />
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="425" />
-   <source>Unable to open AdBlock file '{0}' for writing.</source>
-   <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="505" />
-   <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;AdBlock Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; hat eine falsche Prüfsumme.&lt;br/&gt;Gefunden: {1}&lt;br/&gt;Berechnet: {2}&lt;br/&gt;Trotzdem verwenden?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="528" />
-   <source>Saving subscription rules</source>
-   <translation>Speichern der Abonnementregeln</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="296"/>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="286"/>
+    <source>Load subscription rules</source>
+    <translation>Abonnementregeln laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="287"/>
+    <source>Unable to open AdBlock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
+    <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="297"/>
+    <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
+    <translation>AdBlock-Datei „{0}“ startet nicht mit [Adblock.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="504"/>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="424"/>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="414"/>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="401"/>
+    <source>Downloading subscription rules</source>
+    <translation>Lade Abonnementregeln herunter</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="402"/>
+    <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Abonnementregeln konnten nicht heruntergeladen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fehler: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="415"/>
+    <source>Got empty subscription rules.</source>
+    <translation>Habe leere Abonnementregeln erhalten.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="529"/>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="425"/>
+    <source>Unable to open AdBlock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
+    <translation>AdBlock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="505"/>
+    <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;AdBlock Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; hat eine falsche Prüfsumme.&lt;br/&gt;Gefunden: {1}&lt;br/&gt;Berechnet: {2}&lt;br/&gt;Trotzdem verwenden?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="528"/>
+    <source>Saving subscription rules</source>
+    <translation>Speichern der Abonnementregeln</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AdBlockTreeWidget</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="123" />
-   <source>Add Custom Rule</source>
-   <translation>Spezifische Regel hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="124" />
-   <source>Write your rule here:</source>
-   <translation>Schreibe die Regel hier:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="164" />
-   <source>Add Rule</source>
-   <translation>Regel hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="166" />
-   <source>Remove Rule</source>
-   <translation>Regel löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="226" />
-   <source>{0} (recently updated)</source>
-   <translation>{0} (kürzlich aktualisiert)</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="123"/>
+    <source>Add Custom Rule</source>
+    <translation>Spezifische Regel hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="124"/>
+    <source>Write your rule here:</source>
+    <translation>Schreibe die Regel hier:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="164"/>
+    <source>Add Rule</source>
+    <translation>Regel hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="166"/>
+    <source>Remove Rule</source>
+    <translation>Regel löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="226"/>
+    <source>{0} (recently updated)</source>
+    <translation>{0} (kürzlich aktualisiert)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="193" />
-   <source>Add Folder</source>
-   <translation>Ordner hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="197" />
-   <source>Add Bookmark</source>
-   <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
-   <source>Name:</source>
-   <translation>Name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the name</source>
-   <translation>Gib den Namen ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
-   <source>Bookmark Title</source>
-   <translation>Lesezeichentitel</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
-   <source>Address:</source>
-   <translation>Adresse:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the address</source>
-   <translation>Gib die Adresse ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
-   <source>Bookmark URL</source>
-   <translation>Lesezeichen URL</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
-   <source>Description:</source>
-   <translation>Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter a description</source>
-   <translation>Gib eine Beschreibung ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0" />
-   <source>Folder:</source>
-   <translation>Ordner:</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="193"/>
+    <source>Add Folder</source>
+    <translation>Ordner hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="197"/>
+    <source>Add Bookmark</source>
+    <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Name:</source>
+    <translation>Name:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the name</source>
+    <translation>Gib den Namen ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Bookmark Title</source>
+    <translation>Lesezeichentitel</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Address:</source>
+    <translation>Adresse:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the address</source>
+    <translation>Gib die Adresse ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Bookmark URL</source>
+    <translation>Lesezeichen URL</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Description:</source>
+    <translation>Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter a description</source>
+    <translation>Gib eine Beschreibung ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Folder:</source>
+    <translation>Ordner:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AddDirectoryDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="69" />
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="49" />
-   <source>Source Files</source>
-   <translation>Quelldateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="71" />
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="52" />
-   <source>Forms Files</source>
-   <translation>Formulare</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="73" />
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="55" />
-   <source>Resource Files</source>
-   <translation>Ressourcendateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="75" />
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="58" />
-   <source>Interface Files</source>
-   <translation>Corba-IDL-Dateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="77" />
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="61" />
-   <source>Protocol Files</source>
-   <translation>Protokolldateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="79" />
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="64" />
-   <source>Other Files (*)</source>
-   <translation>Andere Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add Directory</source>
-   <translation>Verzeichnis hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add a directory to the current project</source>
-   <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Add Directory Dialog&lt;/b&gt;
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="69"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="49"/>
+    <source>Source Files</source>
+    <translation>Quelldateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="71"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="52"/>
+    <source>Forms Files</source>
+    <translation>Formulare</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="73"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="55"/>
+    <source>Resource Files</source>
+    <translation>Ressourcendateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="75"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="58"/>
+    <source>Interface Files</source>
+    <translation>Corba-IDL-Dateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="77"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
+    <source>Protocol Files</source>
+    <translation>Protokolldateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="79"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="64"/>
+    <source>Other Files (*)</source>
+    <translation>Andere Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Add Directory</source>
+    <translation>Verzeichnis hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Add a directory to the current project</source>
+    <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add Directory Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dieser Dialog wird genutzt, um den Inhalt eines Verzeichnisses zum aktuellen Projekt hinzuzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;File Type:</source>
-   <translation>&amp;Dateityp:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Source Directory:</source>
-   <translation>&amp;Quellverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the name of the directory to add</source>
-   <translation>Gib den Namen des Quellverzeichnisses ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;File Type:</source>
+    <translation>&amp;Dateityp:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Source Directory:</source>
+    <translation>&amp;Quellverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the name of the directory to add</source>
+    <translation>Gib den Namen des Quellverzeichnisses ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of the directory to add to the current project.
 You may select it with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Quellverzeichnis&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Quellverzeichnis&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib den Namen des Quellverzeichnisses an, das dem aktuellen Projekt
 hinzugefügt werden soll. Sie können es mittels eines Dialogs 
 auswählen, indem Sie den Knopf zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Target Directory:</source>
-   <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the target directory for the file</source>
-   <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Target Directory:</source>
+    <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the target directory for the file</source>
+    <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib das Zielverzeichnis ein. Sie können es
 mittels eines Dialogs auswählen, indem Sie den Knopf
 zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select, whether a recursive add should be performed</source>
-   <translation>Wähle, ob diese Aktion rekursiv für alle Unterverzeichnisse ausgeführt werden soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Recurse into subdirectories</source>
-   <translation>&amp;Unterverzeichnisse einbeziehen</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Select, whether a recursive add should be performed</source>
+    <translation>Wähle, ob diese Aktion rekursiv für alle Unterverzeichnisse ausgeführt werden soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Recurse into subdirectories</source>
+    <translation>&amp;Unterverzeichnisse einbeziehen</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AddEditDevicesDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add Unknown Device</source>
-   <translation>Unbekanntes Gerät hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Vendor ID:</source>
-   <translation>Hersteller ID:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Product ID:</source>
-   <translation>Produkt ID:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Description:</source>
-   <translation>Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Device Type:</source>
-   <translation>Gerätetype:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select the device type</source>
-   <translation>Wähle den Gerätetyp</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Data Volume:</source>
-   <translation>Volume für Daten:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the volume name used for direct acces to the device</source>
-   <translation>Gib den Namen des Volumes für den Direktzugriff auf das Gerät ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Flash Volume:</source>
-   <translation>Volume zum Flashen:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the volume name used for flashing if this device supports UF2</source>
-   <translation>Gib den Namen des Volumes ein, das zum Flashen verwendet wird, falls das Gerät UF2 unterstützt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Press to report the entered data via email</source>
-   <translation>Drücken, um die eingegebenen Daten per Email zu melden</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Report Data</source>
-   <translation>Daten melden</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Add Unknown Device</source>
+    <translation>Unbekanntes Gerät hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Vendor ID:</source>
+    <translation>Hersteller ID:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Product ID:</source>
+    <translation>Produkt ID:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Description:</source>
+    <translation>Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Device Type:</source>
+    <translation>Gerätetype:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Select the device type</source>
+    <translation>Wähle den Gerätetyp</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Data Volume:</source>
+    <translation>Volume für Daten:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the volume name used for direct acces to the device</source>
+    <translation>Gib den Namen des Volumes für den Direktzugriff auf das Gerät ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Flash Volume:</source>
+    <translation>Volume zum Flashen:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the volume name used for flashing if this device supports UF2</source>
+    <translation>Gib den Namen des Volumes ein, das zum Flashen verwendet wird, falls das Gerät UF2 unterstützt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Press to report the entered data via email</source>
+    <translation>Drücken, um die eingegebenen Daten per Email zu melden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MicroPython/AddEditDevicesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Report Data</source>
+    <translation>Daten melden</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AddFileDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add Files</source>
-   <translation>Dateien hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Add Files Dialog&lt;/b&gt;
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Add Files</source>
+    <translation>Dateien hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add Files Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add files to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dieser Dialog wird genutzt, um Dateien zum aktuellen Projekt hinzuzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Source Files:</source>
-   <translation>&amp;Quelldateien:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the name of files to add separated by ";"</source>
-   <translation>Gib die Namen der Quelldateien getrennt durch ";" ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Source Files:</source>
+    <translation>&amp;Quelldateien:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the name of files to add separated by &quot;;&quot;</source>
+    <translation>Gib die Namen der Quelldateien getrennt durch &quot;;&quot; ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of files to add to the current project separated
-by ";". You may select them with a dialog by pressing 
+by &quot;;&quot;. You may select them with a dialog by pressing 
 the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Quelldateien&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Quelldateien&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib den Namen der Quelldateien, die dem aktuellen Projekt hinzugefügt werden sollen,
-getrennt durch ";" an. Sie können sie mittels eines Dialogs 
+getrennt durch &quot;;&quot; an. Sie können sie mittels eines Dialogs 
 auswählen, indem Sie den Knopf zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Target Directory:</source>
-   <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the target directory for the file</source>
-   <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Target Directory:</source>
+    <translation>&amp;Zielverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the target directory for the file</source>
+    <translation>Gib das Zielverzeichnis für die Datei an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Zielverzeichnis&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib das Zielverzeichnis ein. Sie können es
 mittels eines Dialogs auswählen, indem Sie den Knopf
 zur Rechten drücken.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select, if the files should be added as sourcecode (overriding automatic detection)</source>
-   <translation>Auswählen, wenn die Dateien als Quelltextdateien hinzugefügt werden sollen (überschreibt die automatische Erkennung)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>Is source&amp;code files</source>
-   <translation>Sind Quell&amp;textdateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0" />
-   <source>Alt+C</source>
-   <translation>Alt+T</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="80" />
-   <source>Source Files ({0});;Forms Files ({1});;Resource Files ({2});;Interface Files ({3});;Protocol Files ({4});;Translation Files ({5});;All Files (*)</source>
-   <translation>Quelldateien ({0});;Formulare ({1});;Ressourcendateien ({2});;Corba-IDL-Dateien ({3});;Protokolldateien ({4});;Übersetzungsdateien ({5});;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="96" />
-   <source>Select Files</source>
-   <translation>Dateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="102" />
-   <source>Forms Files ({0})</source>
-   <translation>Formulare ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="104" />
-   <source>Select user-interface files</source>
-   <translation>Qt-Formulardateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="110" />
-   <source>Resource Files ({0})</source>
-   <translation>Ressourcendateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="112" />
-   <source>Select resource files</source>
-   <translation>Ressourcendatei auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="118" />
-   <source>Source Files ({0});;All Files (*)</source>
-   <translation>Quelldateien ({0});;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="120" />
-   <source>Select source files</source>
-   <translation>Quellcodedateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="126" />
-   <source>Interface Files ({0})</source>
-   <translation>Corba-IDL-Dateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="128" />
-   <source>Select interface files</source>
-   <translation>Corba-IDL-Dateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="134" />
-   <source>Protocol Files ({0})</source>
-   <translation>Protokolldateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="136" />
-   <source>Select protocol files</source>
-   <translation>Protokolldateien auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="142" />
-   <source>Translation Files ({0})</source>
-   <translation>Übersetzungs-Dateien ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="144" />
-   <source>Select translation files</source>
-   <translation>Wähle Übersetzungsdateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="146" />
-   <source>All Files (*)</source>
-   <translation>Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="147" />
-   <source>Select files</source>
-   <translation>Dateien auswählen</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Select, if the files should be added as sourcecode (overriding automatic detection)</source>
+    <translation>Auswählen, wenn die Dateien als Quelltextdateien hinzugefügt werden sollen (überschreibt die automatische Erkennung)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Is source&amp;code files</source>
+    <translation>Sind Quell&amp;textdateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Alt+C</source>
+    <translation>Alt+T</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="80"/>
+    <source>Source Files ({0});;Forms Files ({1});;Resource Files ({2});;Interface Files ({3});;Protocol Files ({4});;Translation Files ({5});;All Files (*)</source>
+    <translation>Quelldateien ({0});;Formulare ({1});;Ressourcendateien ({2});;Corba-IDL-Dateien ({3});;Protokolldateien ({4});;Übersetzungsdateien ({5});;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="96"/>
+    <source>Select Files</source>
+    <translation>Dateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="102"/>
+    <source>Forms Files ({0})</source>
+    <translation>Formulare ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="104"/>
+    <source>Select user-interface files</source>
+    <translation>Qt-Formulardateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="110"/>
+    <source>Resource Files ({0})</source>
+    <translation>Ressourcendateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="112"/>
+    <source>Select resource files</source>
+    <translation>Ressourcendatei auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="118"/>
+    <source>Source Files ({0});;All Files (*)</source>
+    <translation>Quelldateien ({0});;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="120"/>
+    <source>Select source files</source>
+    <translation>Quellcodedateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="126"/>
+    <source>Interface Files ({0})</source>
+    <translation>Corba-IDL-Dateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="128"/>
+    <source>Select interface files</source>
+    <translation>Corba-IDL-Dateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="134"/>
+    <source>Protocol Files ({0})</source>
+    <translation>Protokolldateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="136"/>
+    <source>Select protocol files</source>
+    <translation>Protokolldateien auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="142"/>
+    <source>Translation Files ({0})</source>
+    <translation>Übersetzungs-Dateien ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="144"/>
+    <source>Select translation files</source>
+    <translation>Wähle Übersetzungsdateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="146"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation>Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="147"/>
+    <source>Select files</source>
+    <translation>Dateien auswählen</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AddFoundFilesDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="39" />
-   <source>Add All</source>
-   <translation>Alle hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="40" />
-   <source>Add all files.</source>
-   <translation>Alle Datein hinzufügen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="42" />
-   <source>Add Selected</source>
-   <translation>Auswahl hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="44" />
-   <source>Add selected files only.</source>
-   <translation>Ausgewählte Dateien hinzufügen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add found files to project</source>
-   <translation>Gefundene Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Adds the found files to the current project.</source>
-   <translation>Die gefundenen Dateien zum aktuellen Projekt hinzufügen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>List of found files.</source>
-   <translation>Liste der gefundenen Dateien.</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="39"/>
+    <source>Add All</source>
+    <translation>Alle hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="40"/>
+    <source>Add all files.</source>
+    <translation>Alle Datein hinzufügen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="42"/>
+    <source>Add Selected</source>
+    <translation>Auswahl hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="44"/>
+    <source>Add selected files only.</source>
+    <translation>Ausgewählte Dateien hinzufügen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Add found files to project</source>
+    <translation>Gefundene Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Adds the found files to the current project.</source>
+    <translation>Die gefundenen Dateien zum aktuellen Projekt hinzufügen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>List of found files.</source>
+    <translation>Liste der gefundenen Dateien.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AddLanguageDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add Language</source>
-   <translation>Sprache hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add a language to the current project</source>
-   <translation>Eine Sprache zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Add Language Dialog&lt;/b&gt;
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Add Language</source>
+    <translation>Sprache hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Add a language to the current project</source>
+    <translation>Eine Sprache zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add Language Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add a language to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Sprache hinzufügen&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Sprache hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dieser Dialog wird genutzt, um eine Sprache zum aktuellen Projekt hinzuzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Language:</source>
-   <translation>&amp;Sprache:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select a language to add to the current project</source>
-   <translation>Wähle eine Sprache aus, die zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Language&lt;/b&gt;
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Language:</source>
+    <translation>&amp;Sprache:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Select a language to add to the current project</source>
+    <translation>Wähle eine Sprache aus, die zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Language&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select a language to add to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Sprache&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Sprache&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Wähle eine Sprache aus, die zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden soll.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>af</source>
-   <translation>af</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>ar</source>
-   <translation>ar</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>bg</source>
-   <translation>bg</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>bo</source>
-   <translation>bo</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>br</source>
-   <translation>br</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>bs</source>
-   <translation>bs</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>ca</source>
-   <translation>ca</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>cs</source>
-   <translation>cs</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>cy</source>
-   <translation>cy</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>da</source>
-   <translation>da</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>de</source>
-   <translation>de</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>el</source>
-   <translation>el</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>en</source>
-   <translation>en</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>en_GB</source>
-   <translation>en_GB</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>en_US</source>
-   <translation>en_US</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>eo</source>
-   <translation>eo</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>es</source>
-   <translation>es</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>et</source>
-   <translation>et</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>eu</source>
-   <translation>eu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>fi</source>
-   <translation>fi</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>fr</source>
-   <translation>fr</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>ga</source>
-   <translation>ga</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>gl</source>
-   <translation>gl</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>gu</source>
-   <translation>gu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>he</source>
-   <translation>he</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>hi</source>
-   <translation>hi</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>hu</source>
-   <translation>hu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>id</source>
-   <translation>id</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>is</source>
-   <translation>is</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>it</source>
-   <translation>it</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>ja</source>
-   <translation>ja</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>km</source>
-   <translation>km</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>ko</source>
-   <translation>ko</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>lt</source>
-   <translation>lt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>lv</source>
-   <translation>lv</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>mi</source>
-   <translation>mi</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>mk</source>
-   <translation>mk</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>mr</source>
-   <translation>mr</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>nl</source>
-   <translation>nl</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>no</source>
-   <translation>no</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>no_NY</source>
-   <translation>no_NY</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>oc</source>
-   <translation>oc</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>pl</source>
-   <translation>pl</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>pt</source>
-   <translation>pt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>pt_BR</source>
-   <translation>pt_BR</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>ro</source>
-   <translation>ro</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>ru</source>
-   <translation>ru</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>sk</source>
-   <translation>sk</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>sl</source>
-   <translation>sl</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>sr</source>
-   <translation>sr</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>sv</source>
-   <translation>sv</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>ta</source>
-   <translation>ta</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>th</source>
-   <translation>th</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>tr</source>
-   <translation>tr</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>uk</source>
-   <translation>uk</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>vn</source>
-   <translation>vn</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>wa</source>
-   <translation>wa</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>zh_CN.GB2312</source>
-   <translation>zh_CN.GB2312</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0" />
-   <source>zh_TW.Big5</source>
-   <translation>zh_TW.Big5</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>af</source>
+    <translation>af</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>ar</source>
+    <translation>ar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>bg</source>
+    <translation>bg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>bo</source>
+    <translation>bo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>br</source>
+    <translation>br</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>bs</source>
+    <translation>bs</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>ca</source>
+    <translation>ca</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>cs</source>
+    <translation>cs</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>cy</source>
+    <translation>cy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>da</source>
+    <translation>da</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>de</source>
+    <translation>de</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>el</source>
+    <translation>el</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>en</source>
+    <translation>en</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>en_GB</source>
+    <translation>en_GB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>en_US</source>
+    <translation>en_US</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>eo</source>
+    <translation>eo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>es</source>
+    <translation>es</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>et</source>
+    <translation>et</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>eu</source>
+    <translation>eu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>fi</source>
+    <translation>fi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>fr</source>
+    <translation>fr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>ga</source>
+    <translation>ga</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>gl</source>
+    <translation>gl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>gu</source>
+    <translation>gu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>he</source>
+    <translation>he</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>hi</source>
+    <translation>hi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>hu</source>
+    <translation>hu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>id</source>
+    <translation>id</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>is</source>
+    <translation>is</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>it</source>
+    <translation>it</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>ja</source>
+    <translation>ja</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>km</source>
+    <translation>km</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>ko</source>
+    <translation>ko</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>lt</source>
+    <translation>lt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>lv</source>
+    <translation>lv</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>mi</source>
+    <translation>mi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>mk</source>
+    <translation>mk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>mr</source>
+    <translation>mr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>nl</source>
+    <translation>nl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>no</source>
+    <translation>no</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>no_NY</source>
+    <translation>no_NY</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>oc</source>
+    <translation>oc</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>pl</source>
+    <translation>pl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>pt</source>
+    <translation>pt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>pt_BR</source>
+    <translation>pt_BR</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>ro</source>
+    <translation>ro</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>ru</source>
+    <translation>ru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>sk</source>
+    <translation>sk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>sl</source>
+    <translation>sl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>sr</source>
+    <translation>sr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>sv</source>
+    <translation>sv</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>ta</source>
+    <translation>ta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>th</source>
+    <translation>th</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>tr</source>
+    <translation>tr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>uk</source>
+    <translation>uk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>vn</source>
+    <translation>vn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>wa</source>
+    <translation>wa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>zh_CN.GB2312</source>
+    <translation>zh_CN.GB2312</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="0"/>
+    <source>zh_TW.Big5</source>
+    <translation>zh_TW.Big5</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AddProjectDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="48" />
-   <source>Project Files (*.epj);;XML Project Files (*.e4p)</source>
-   <translation>Projekt Dateien (*.epj);;XML Projekt Dateien (*.e4p)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="65" />
-   <source>Project Properties</source>
-   <translation>Projekteigenschaften</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add Project</source>
-   <translation>Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Name:</source>
-   <translation>&amp;Name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the name of the project</source>
-   <translation>Gib den Namen des Projektes ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>Project&amp;file:</source>
-   <translation>Projekt&amp;datei:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the name of the project file</source>
-   <translation>Gib den Namen der Projektdatei ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Description:</source>
-   <translation>&amp;Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter a short description for the project</source>
-   <translation>Gib eine Kurzbeschreibung des Projektes ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Category:</source>
-   <translation>&amp;Kategorie:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select a project category</source>
-   <translation>Wähle eine Projektkategorie</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select to make this project the main project</source>
-   <translation>Auswählen, um dieses Projekt zum Hauptprojekt zu erklären</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0" />
-   <source>Is &amp;main project</source>
-   <translation>Ist &amp;Hauptprojekt</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="48"/>
+    <source>Project Files (*.epj);;XML Project Files (*.e4p)</source>
+    <translation>Projekt Dateien (*.epj);;XML Projekt Dateien (*.e4p)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="65"/>
+    <source>Project Properties</source>
+    <translation>Projekteigenschaften</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Add Project</source>
+    <translation>Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Name:</source>
+    <translation>&amp;Name:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the name of the project</source>
+    <translation>Gib den Namen des Projektes ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Project&amp;file:</source>
+    <translation>Projekt&amp;datei:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the name of the project file</source>
+    <translation>Gib den Namen der Projektdatei ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Description:</source>
+    <translation>&amp;Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter a short description for the project</source>
+    <translation>Gib eine Kurzbeschreibung des Projektes ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Category:</source>
+    <translation>&amp;Kategorie:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Select a project category</source>
+    <translation>Wähle eine Projektkategorie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Select to make this project the main project</source>
+    <translation>Auswählen, um dieses Projekt zum Hauptprojekt zu erklären</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Is &amp;main project</source>
+    <translation>Ist &amp;Hauptprojekt</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AnnotationsChecker</name>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="15" />
-   <source>missing type annotation for function argument '{0}'</source>
-   <translation>fehlende Typannotation für Funktionsargument '{0}'</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="18" />
-   <source>missing type annotation for '*{0}'</source>
-   <translation>fehlende Typannotation für '*{0}'</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="21" />
-   <source>missing type annotation for '**{0}'</source>
-   <translation>fehlende Typannotation für '**{0}'</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="24" />
-   <source>missing type annotation for 'self' in method</source>
-   <translation>fehlende Typannotation für 'self' in Methode</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="27" />
-   <source>missing type annotation for 'cls' in classmethod</source>
-   <translation>fehlende Typannotation für 'cls' in Klassenmethode</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="30" />
-   <source>missing return type annotation for public function</source>
-   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für öffentliche Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="33" />
-   <source>missing return type annotation for protected function</source>
-   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für geschützte Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="36" />
-   <source>missing return type annotation for private function</source>
-   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für private Funktion</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="39" />
-   <source>missing return type annotation for special method</source>
-   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für spezielle Methode</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="42" />
-   <source>missing return type annotation for staticmethod</source>
-   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für statische Methode</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="45" />
-   <source>missing return type annotation for classmethod</source>
-   <translation>fehlende Rückgabetypannotation für Klassenmethode</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="48" />
-   <source>PEP 484 disallows both type annotations and type comments</source>
-   <translation>PEP 484 verbietet die gleichzeitige Verwendung von Typ Annotationen und Kommentaren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="52" />
-   <source>type annotation coverage of {0}% is too low</source>
-   <translation>Typannotationsabdeckung von {0}% ist zu niedrig</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="56" />
-   <source>type annotation is too complex ({0} &gt; {1})</source>
-   <translation>Typannotation ist zu komplex ({0} &gt; {1})</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="59" />
-   <source>type annotation is too long ({0} &gt; {1})</source>
-   <translation>Typ Annotation is zu lang ({0} &gt; {1})</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="15"/>
+    <source>missing type annotation for function argument &apos;{0}&apos;</source>
+    <translation>fehlende Typannotation für Funktionsargument &apos;{0}&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="18"/>
+    <source>missing type annotation for &apos;*{0}&apos;</source>
+    <translation>fehlende Typannotation für &apos;*{0}&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="21"/>
+    <source>missing type annotation for &apos;**{0}&apos;</source>
+    <translation>fehlende Typannotation für &apos;**{0}&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="24"/>
+    <source>missing type annotation for &apos;self&apos; in method</source>
+    <translation>fehlende Typannotation für &apos;self&apos; in Methode</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="27"/>
+    <source>missing type annotation for &apos;cls&apos; in classmethod</source>
+    <translation>fehlende Typannotation für &apos;cls&apos; in Klassenmethode</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="30"/>
+    <source>missing return type annotation for public function</source>
+    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für öffentliche Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="33"/>
+    <source>missing return type annotation for protected function</source>
+    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für geschützte Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="36"/>
+    <source>missing return type annotation for private function</source>
+    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für private Funktion</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="39"/>
+    <source>missing return type annotation for special method</source>
+    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für spezielle Methode</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="42"/>
+    <source>missing return type annotation for staticmethod</source>
+    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für statische Methode</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="45"/>
+    <source>missing return type annotation for classmethod</source>
+    <translation>fehlende Rückgabetypannotation für Klassenmethode</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="48"/>
+    <source>PEP 484 disallows both type annotations and type comments</source>
+    <translation>PEP 484 verbietet die gleichzeitige Verwendung von Typ Annotationen und Kommentaren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="52"/>
+    <source>type annotation coverage of {0}% is too low</source>
+    <translation>Typannotationsabdeckung von {0}% ist zu niedrig</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="56"/>
+    <source>type annotation is too complex ({0} &gt; {1})</source>
+    <translation>Typannotation ist zu komplex ({0} &gt; {1})</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/Annotations/translations.py" line="59"/>
+    <source>type annotation is too long ({0} &gt; {1})</source>
+    <translation>Typ Annotation is zu lang ({0} &gt; {1})</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>ApplicationDiagramBuilder</name>
   <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="48" />
-   <source>Application Diagram {0}</source>
-   <translation>Applikations-Diagramm {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="72" />
-   <source>Parsing modules...</source>
-   <translation>Module werden gelesen …</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="73" />
-   <source>%v/%m Modules</source>
-   <translation>%v/%m Module</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="137" />
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="128" />
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="74" />
-   <source>Application Diagram</source>
-   <translation>Applikations-Diagramm</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="129" />
-   <source>Select the application directory:</source>
-   <translation>Wähle das Applikationsverzeichnis:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="138" />
-   <source>No application package could be detected. Aborting...</source>
-   <translation>Es konnte kein Applikationspaket gefunden werden. Abbruch...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="252" />
-   <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
-   <translation>&lt;&lt;Applikation&gt;&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="254" />
-   <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
-   <translation>&lt;&lt;Sonstige&gt;&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="414" />
-   <source>Load Diagram</source>
-   <translation>Diagramm laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="415" />
-   <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to the project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Shall this project be opened?&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Das Diagramm gehört zum Projekt &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Soll dieses Projekt geöffnet werden?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="456" />
-   <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Please open it and try again.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Das Diagramm gehört zu dem Projekt &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Öffne es und versuch es erneut.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="48"/>
+    <source>Application Diagram {0}</source>
+    <translation>Applikations-Diagramm {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="72"/>
+    <source>Parsing modules...</source>
+    <translation>Module werden gelesen …</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="73"/>
+    <source>%v/%m Modules</source>
+    <translation>%v/%m Module</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="137"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="128"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="74"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="129"/>
+    <source>Select the application directory:</source>
+    <translation>Wähle das Applikationsverzeichnis:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="138"/>
+    <source>No application package could be detected. Aborting...</source>
+    <translation>Es konnte kein Applikationspaket gefunden werden. Abbruch...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="252"/>
+    <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
+    <translation>&lt;&lt;Applikation&gt;&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="254"/>
+    <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
+    <translation>&lt;&lt;Sonstige&gt;&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="414"/>
+    <source>Load Diagram</source>
+    <translation>Diagramm laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="415"/>
+    <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to the project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Shall this project be opened?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Das Diagramm gehört zum Projekt &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Soll dieses Projekt geöffnet werden?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="456"/>
+    <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Please open it and try again.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Das Diagramm gehört zu dem Projekt &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Öffne es und versuch es erneut.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>ApplicationPage</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Configure the application&lt;/b&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Applikation einstellen&lt;/b&lt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select, if only one instance of the application should be running</source>
-   <translation>Auswählen, wenn nur eine Instanz der Applikation laufen soll</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Single Application Mode</source>
-   <translation>Nur eine Instanz der Applikation</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to show the startup splash screen</source>
-   <translation>Auswählen, um das Starbild anzuzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Show Splash Screen at startup</source>
-   <translation>Startbild anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to enable the generation of a crash session file</source>
-   <translation>Auswählen, um die Erzeugung einer Absturzsitzungsdatei zu aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Enable Crash Session</source>
-   <translation>Absturzsitzung aktivieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to use the global application menu bar</source>
-   <translation>Auswählen, um die globale Anwendunsmenüleiste zu verwenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Use Global Menu Bar</source>
-   <translation>Verwende Globale Menüleiste</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Open at startup</source>
-   <translation>Beim Start öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to not open anything</source>
-   <translation>Auswählen, um nichts zu öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>None</source>
-   <translation>Keine</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to open the most recently opened file</source>
-   <translation>Auswählen, um die zuletzt geöffnete Datei zu öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Last File</source>
-   <translation>Letzte Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to open the most recently opened project</source>
-   <translation>Auswählen, um das zuletzt geöffnete Projekt zu öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Last Project</source>
-   <translation>Letztes Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to open the most recently opened multiproject</source>
-   <translation>Auswählen, um das zuletzt geöffnete Mehrfachprojekt zu öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Last Multiproject</source>
-   <translation>Letztes Mehrfachprojekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to restore the global session</source>
-   <translation>Auswählen, um die globale Sitzung wiederherzustellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Global Session</source>
-   <translation>Globale Sitzung</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to look for a crash session file first</source>
-   <translation>Auswählen, um beim Start nach einer Absturzsitzung zu suchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Load Crash Session</source>
-   <translation>Lade Absturzsicherung</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Check for updates</source>
-   <translation>Aktualisierungen prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to disable update checking</source>
-   <translation>Auswählen, um die Prüfung auf Aktualisierungen abzuschalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Never</source>
-   <translation>Niemals</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to check for updates at every startup</source>
-   <translation>Auswählen, um bei jedem Start auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Always</source>
-   <translation>Immer</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to check for updates once a day</source>
-   <translation>Auswählen, um täglich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Daily</source>
-   <translation>Täglich</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to check for updates once a week</source>
-   <translation>Auswählen, um wöchentlich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Weekly</source>
-   <translation>Wöchentlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to check for updates once a month</source>
-   <translation>Auswählen, um monatlich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Monthly</source>
-   <translation>Monatlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Reporting</source>
-   <translation>Berichte</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to use the system email client to send reports</source>
-   <translation>Auswählen, um Berichte mit dem Standardemailclient zu senden</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Use System Email Client</source>
-   <translation>Standardemailclient verwenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Error Log</source>
-   <translation>Fehlerdatei</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to check the existence of an error log upon startup</source>
-   <translation>Auswählen, um beim Start das Vorhandensein einer Fehlerdatei zu überprüfen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Check for Error Log at Startup</source>
-   <translation>Überprüfe beim Starten die Existenz einer Fehlerdatei</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Minimum Severity for message dialog:</source>
-   <translation>Mindestschweregrad für Meldungsdialog:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Select the minimum message severity shown</source>
-   <translation>Wähle den Mindestschweregrad für anzuzeigende Meldungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Keyboard Input Interval</source>
-   <translation>Tastatureingabeintervall</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Enter the keyboard input interval, '0' for default</source>
-   <translation>Gib das Tastatureingabeintervall ein, '0' für Standardwert</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>System Default</source>
-   <translation>Standardwert</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source> ms</source>
-   <translation> ms</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Background Services</source>
-   <translation>Hintergrunddienste</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>max. Processes:</source>
-   <translation>max. Prozesse:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0" />
-   <source>Automatic</source>
-   <translation>Automatisch</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="29" />
-   <source>eric is using background services for certain things like syntax checks or code style checks. Per default the number of processes to use for these checks is determined automatically based on the number of CPUs. Please note, that this is an advanced setting.</source>
-   <translation>eric verwendet Hintergrunddienste für verschiedene Dinge wie z.B. Syntaxprüfungen oder Codestilprüfungen. Standardmäßig wird die Anzahl der für diese Prüfungen zu startenden Prozesse automatisch basierend auf der Anzahl verfügbarer Prozessorkernen ermittelt. Bitte beachten, dass dies ein Einstellung für Fortgeschrittene ist.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="37" />
-   <source>Debug</source>
-   <translation>Debug</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="38" />
-   <source>Warning</source>
-   <translation>Warnung</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="39" />
-   <source>Critical</source>
-   <translation>Kritischer Fehler</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="40" />
-   <source>Fatal Error</source>
-   <translation>Fataler Fehler</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Configure the application&lt;/b&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Applikation einstellen&lt;/b&lt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select, if only one instance of the application should be running</source>
+    <translation>Auswählen, wenn nur eine Instanz der Applikation laufen soll</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Single Application Mode</source>
+    <translation>Nur eine Instanz der Applikation</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to show the startup splash screen</source>
+    <translation>Auswählen, um das Starbild anzuzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Show Splash Screen at startup</source>
+    <translation>Startbild anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to enable the generation of a crash session file</source>
+    <translation>Auswählen, um die Erzeugung einer Absturzsitzungsdatei zu aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Enable Crash Session</source>
+    <translation>Absturzsitzung aktivieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to use the global application menu bar</source>
+    <translation>Auswählen, um die globale Anwendunsmenüleiste zu verwenden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Use Global Menu Bar</source>
+    <translation>Verwende Globale Menüleiste</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Open at startup</source>
+    <translation>Beim Start öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to not open anything</source>
+    <translation>Auswählen, um nichts zu öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>None</source>
+    <translation>Keine</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to open the most recently opened file</source>
+    <translation>Auswählen, um die zuletzt geöffnete Datei zu öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Last File</source>
+    <translation>Letzte Datei</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to open the most recently opened project</source>
+    <translation>Auswählen, um das zuletzt geöffnete Projekt zu öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Last Project</source>
+    <translation>Letztes Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to open the most recently opened multiproject</source>
+    <translation>Auswählen, um das zuletzt geöffnete Mehrfachprojekt zu öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Last Multiproject</source>
+    <translation>Letztes Mehrfachprojekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to restore the global session</source>
+    <translation>Auswählen, um die globale Sitzung wiederherzustellen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Global Session</source>
+    <translation>Globale Sitzung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to look for a crash session file first</source>
+    <translation>Auswählen, um beim Start nach einer Absturzsitzung zu suchen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Load Crash Session</source>
+    <translation>Lade Absturzsicherung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Check for updates</source>
+    <translation>Aktualisierungen prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to disable update checking</source>
+    <translation>Auswählen, um die Prüfung auf Aktualisierungen abzuschalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Never</source>
+    <translation>Niemals</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to check for updates at every startup</source>
+    <translation>Auswählen, um bei jedem Start auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Always</source>
+    <translation>Immer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to check for updates once a day</source>
+    <translation>Auswählen, um täglich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Daily</source>
+    <translation>Täglich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to check for updates once a week</source>
+    <translation>Auswählen, um wöchentlich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Weekly</source>
+    <translation>Wöchentlich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to check for updates once a month</source>
+    <translation>Auswählen, um monatlich auf Aktualisierungen zu prüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Monthly</source>
+    <translation>Monatlich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Reporting</source>
+    <translation>Berichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to use the system email client to send reports</source>
+    <translation>Auswählen, um Berichte mit dem Standardemailclient zu senden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Use System Email Client</source>
+    <translation>Standardemailclient verwenden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Error Log</source>
+    <translation>Fehlerdatei</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select to check the existence of an error log upon startup</source>
+    <translation>Auswählen, um beim Start das Vorhandensein einer Fehlerdatei zu überprüfen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Check for Error Log at Startup</source>
+    <translation>Überprüfe beim Starten die Existenz einer Fehlerdatei</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Minimum Severity for message dialog:</source>
+    <translation>Mindestschweregrad für Meldungsdialog:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Select the minimum message severity shown</source>
+    <translation>Wähle den Mindestschweregrad für anzuzeigende Meldungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Keyboard Input Interval</source>
+    <translation>Tastatureingabeintervall</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the keyboard input interval, &apos;0&apos; for default</source>
+    <translation>Gib das Tastatureingabeintervall ein, &apos;0&apos; für Standardwert</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>System Default</source>
+    <translation>Standardwert</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source> ms</source>
+    <translation> ms</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Background Services</source>
+    <translation>Hintergrunddienste</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>max. Processes:</source>
+    <translation>max. Prozesse:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="0"/>
+    <source>Automatic</source>
+    <translation>Automatisch</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="29"/>
+    <source>eric is using background services for certain things like syntax checks or code style checks. Per default the number of processes to use for these checks is determined automatically based on the number of CPUs. Please note, that this is an advanced setting.</source>
+    <translation>eric verwendet Hintergrunddienste für verschiedene Dinge wie z.B. Syntaxprüfungen oder Codestilprüfungen. Standardmäßig wird die Anzahl der für diese Prüfungen zu startenden Prozesse automatisch basierend auf der Anzahl verfügbarer Prozessorkernen ermittelt. Bitte beachten, dass dies ein Einstellung für Fortgeschrittene ist.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="37"/>
+    <source>Debug</source>
+    <translation>Debug</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="38"/>
+    <source>Warning</source>
+    <translation>Warnung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="39"/>
+    <source>Critical</source>
+    <translation>Kritischer Fehler</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.py" line="40"/>
+    <source>Fatal Error</source>
+    <translation>Fataler Fehler</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AuthenticationDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
-   <source>Authentication Required</source>
-   <translation>Authentisierung erforderlich</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
-   <source>Icon</source>
-   <translation>Icon</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
-   <source>Info</source>
-   <translation>Info</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
-   <source>Username:</source>
-   <translation>Nutzername:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter username</source>
-   <translation>Gib den Nutzernamen ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
-   <source>Password:</source>
-   <translation>Kennwort:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter password</source>
-   <translation>Gib das Kennwort ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
-   <source>Select to save the login data</source>
-   <translation>Auswählen, um die Anmeldedaten zu speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0" />
-   <source>Save login data</source>
-   <translation>Anmeldedaten speichern</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Authentication Required</source>
+    <translation>Authentisierung erforderlich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Icon</source>
+    <translation>Icon</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Info</source>
+    <translation>Info</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Username:</source>
+    <translation>Nutzername:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter username</source>
+    <translation>Gib den Nutzernamen ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Password:</source>
+    <translation>Kennwort:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter password</source>
+    <translation>Gib das Kennwort ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Select to save the login data</source>
+    <translation>Auswählen, um die Anmeldedaten zu speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Save login data</source>
+    <translation>Anmeldedaten speichern</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BackgroundService</name>
   <message>
-   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="145" />
-   <source>{0} not configured.</source>
-   <translation>{0} nicht konfiguriert.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="193" />
-   <source>Initialization of Background Service</source>
-   <translation>Initialisierung des Hintergrunddienstes</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="194" />
-   <source>&lt;p&gt;Initialization of Background Service &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; failed.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Die Initialisierung des Hintergrunddienstes &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist fehlgeschlagen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="207" />
-   <source>Restart background client?</source>
-   <translation>Hintergrund Client neu starten?</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="208" />
-   <source>&lt;p&gt;The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has stopped due to an exception. It's used by various plug-ins like the different checkers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Select&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'Yes'&lt;/b&gt; to restart the client, but abort the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'Retry'&lt;/b&gt; to restart the client and the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'No'&lt;/b&gt; to leave the client off.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note: The client can be restarted by opening and accepting the preferences dialog or reloading/changing the project.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Der Hintergund Client für &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde durch eine Exception gestoppt. Er wird für verschiedene Plugins, wie z.B. die Checker, verwendet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wähle:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'Ja'&lt;/b&gt;, um den Client aber nicht den letzten Job neu zu starten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'Wiederholen'&lt;/b&gt;, um den Client und letzten Job neu zu starten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;'Nein'&lt;/b&gt;, um den Client nicht neu zu starten.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hinweis: Der Client kann immer wieder gestartet werden, indem der Einstellungsdialog mit Ok geschlossen wird oder durch das Neuladen/ Wechseln des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="233" />
-   <source>An error in Eric's background client stopped the service.</source>
-   <translation>Ein Fehler im Eric Hintergrunddienst hat den Dienst beendet.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="461" />
-   <source>Eric's background client disconnected because of an unknown reason.</source>
-   <translation>Die Verbindung zu Erics Hintergund Client wurde aus unbekanntem Grund getrennt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="469" />
-   <source>Background client disconnected.</source>
-   <translation>Hintergrund Client wurde getrennt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="470" />
-   <source>The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; disconnected because of an unknown reason.&lt;br&gt;Should it be restarted?</source>
-   <translation>Die Verbindung zum Hintergund Client für &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde aus unbekanntem Grund getrennt.&lt;br&gt;Soll er neu gestartet werden?</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="145"/>
+    <source>{0} not configured.</source>
+    <translation>{0} nicht konfiguriert.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="193"/>
+    <source>Initialization of Background Service</source>
+    <translation>Initialisierung des Hintergrunddienstes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="194"/>
+    <source>&lt;p&gt;Initialization of Background Service &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; failed.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Initialisierung des Hintergrunddienstes &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist fehlgeschlagen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="207"/>
+    <source>Restart background client?</source>
+    <translation>Hintergrund Client neu starten?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="208"/>
+    <source>&lt;p&gt;The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has stopped due to an exception. It&apos;s used by various plug-ins like the different checkers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Select&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Yes&apos;&lt;/b&gt; to restart the client, but abort the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Retry&apos;&lt;/b&gt; to restart the client and the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;No&apos;&lt;/b&gt; to leave the client off.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note: The client can be restarted by opening and accepting the preferences dialog or reloading/changing the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Der Hintergund Client für &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde durch eine Exception gestoppt. Er wird für verschiedene Plugins, wie z.B. die Checker, verwendet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wähle:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Ja&apos;&lt;/b&gt;, um den Client aber nicht den letzten Job neu zu starten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Wiederholen&apos;&lt;/b&gt;, um den Client und letzten Job neu zu starten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Nein&apos;&lt;/b&gt;, um den Client nicht neu zu starten.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hinweis: Der Client kann immer wieder gestartet werden, indem der Einstellungsdialog mit Ok geschlossen wird oder durch das Neuladen/ Wechseln des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="233"/>
+    <source>An error in Eric&apos;s background client stopped the service.</source>
+    <translation>Ein Fehler im Eric Hintergrunddienst hat den Dienst beendet.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="461"/>
+    <source>Eric&apos;s background client disconnected because of an unknown reason.</source>
+    <translation>Die Verbindung zu Erics Hintergund Client wurde aus unbekanntem Grund getrennt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="469"/>
+    <source>Background client disconnected.</source>
+    <translation>Hintergrund Client wurde getrennt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="470"/>
+    <source>The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; disconnected because of an unknown reason.&lt;br&gt;Should it be restarted?</source>
+    <translation>Die Verbindung zum Hintergund Client für &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde aus unbekanntem Grund getrennt.&lt;br&gt;Soll er neu gestartet werden?</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarkActionSelectionDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Add/Edit Bookmark&lt;/b&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Lesezeichen hinzufügen/bearbeiten&lt;/b&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="48" />
-   <source>Add Bookmark</source>
-   <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="51" />
-   <source>Edit Bookmark</source>
-   <translation>Lesezeichen bearbeiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="56" />
-   <source>Remove from Speed Dial</source>
-   <translation>Von Schnellwahl löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="59" />
-   <source>Add to Speed Dial</source>
-   <translation>Zur Schnellwahl hinzufügen</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add/Edit Bookmark&lt;/b&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Lesezeichen hinzufügen/bearbeiten&lt;/b&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="48"/>
+    <source>Add Bookmark</source>
+    <translation>Lesezeichen hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="51"/>
+    <source>Edit Bookmark</source>
+    <translation>Lesezeichen bearbeiten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="56"/>
+    <source>Remove from Speed Dial</source>
+    <translation>Von Schnellwahl löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="59"/>
+    <source>Add to Speed Dial</source>
+    <translation>Zur Schnellwahl hinzufügen</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarkInfoDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0" />
-   <source>Edit Bookmark</source>
-   <translation>Lesezeichen bearbeiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0" />
-   <source>Edit this Bookmark</source>
-   <translation>Dieses Lesezeichen bearbeiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0" />
-   <source>Press to remove this bookmark</source>
-   <translation>Drücken, um dieses Lesezeichen zu löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0" />
-   <source>Remove this Bookmark</source>
-   <translation>Dieses Lesezeichen löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0" />
-   <source>Title:</source>
-   <translation>Titel:</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Edit Bookmark</source>
+    <translation>Lesezeichen bearbeiten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Edit this Bookmark</source>
+    <translation>Dieses Lesezeichen bearbeiten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Press to remove this bookmark</source>
+    <translation>Drücken, um dieses Lesezeichen zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Remove this Bookmark</source>
+    <translation>Dieses Lesezeichen löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Title:</source>
+    <translation>Titel:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarkPropertiesDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Bookmark Properties</source>
-   <translation>Lesezeicheneigenschaften</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Name:</source>
-   <translation>Name:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the name</source>
-   <translation>Gib den Namen ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Address:</source>
-   <translation>Adresse:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the address</source>
-   <translation>Gib die Adresse ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Description:</source>
-   <translation>Beschreibung:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter a description</source>
-   <translation>Gib eine Beschreibung ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.py" line="39" />
-   <source>Visited &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; times. Last visit on &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.</source>
-   <translation>&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; mal besucht. Letzter Besuch am &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Bookmark Properties</source>
+    <translation>Lesezeicheneigenschaften</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Name:</source>
+    <translation>Name:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the name</source>
+    <translation>Gib den Namen ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Address:</source>
+    <translation>Adresse:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the address</source>
+    <translation>Gib die Adresse ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Description:</source>
+    <translation>Beschreibung:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter a description</source>
+    <translation>Gib eine Beschreibung ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.py" line="39"/>
+    <source>Visited &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; times. Last visit on &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.</source>
+    <translation>&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; mal besucht. Letzter Besuch am &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarkedFilesDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Configure Bookmarked Files Menu</source>
-   <translation>Gemerkte dateien Menü konfigurieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add a new bookmarked file</source>
-   <translation>Zu merkende Datei hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Add&lt;/b&gt;
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Configure Bookmarked Files Menu</source>
+    <translation>Gemerkte dateien Menü konfigurieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Add a new bookmarked file</source>
+    <translation>Zu merkende Datei hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Add a new bookmarked file with the value entered below.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Hinzufügen&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Hinzufügen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Füge eine zu merkende Datei hinzu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Add</source>
-   <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Alt+A</source>
-   <translation>Alt+H</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Change the value of the selected entry</source>
-   <translation>Ändere den Wert des ausgewählten Eintrages</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Change&lt;/b&gt;
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Add</source>
+    <translation>&amp;Hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Alt+A</source>
+    <translation>Alt+H</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Change the value of the selected entry</source>
+    <translation>Ändere den Wert des ausgewählten Eintrages</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Change&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Change the value of the selected entry.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Ändern&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Ändern&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Ändere den Wert des ausgewählten Eintrages.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>C&amp;hange</source>
-   <translation>Ä&amp;ndern</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Alt+H</source>
-   <translation>Alt+N</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Delete the selected entry</source>
-   <translation>Lösche den ausgewählten Eintrag</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Delete&lt;/b&gt;
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>C&amp;hange</source>
+    <translation>Ä&amp;ndern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Alt+H</source>
+    <translation>Alt+N</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Delete the selected entry</source>
+    <translation>Lösche den ausgewählten Eintrag</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Delete the selected entry.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Löschen&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Löschen&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Lösche den ausgewählten Eintrag.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Delete</source>
-   <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Alt+D</source>
-   <translation>Alt+L</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Move up</source>
-   <translation>Aufwärts</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Move Up&lt;/b&gt;
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Alt+D</source>
+    <translation>Alt+L</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Move up</source>
+    <translation>Aufwärts</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Move Up&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Move the selected entry up.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Aufwärts&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Aufwärts&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bewege den ausgewählten Eintrag aufwärts.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Up</source>
-   <translation>Au&amp;f</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Alt+U</source>
-   <translation>Alt+F</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Move down</source>
-   <translation>Abwärts</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;Move Down&lt;/b&gt;
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Up</source>
+    <translation>Au&amp;f</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Alt+U</source>
+    <translation>Alt+F</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Move down</source>
+    <translation>Abwärts</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;Move Down&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Move the selected entry down.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Abwärts&lt;/b&gt;
+    <translation>&lt;b&gt;Abwärts&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bewege den ausgewählten Eintrag abwärts.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;Down</source>
-   <translation>A&amp;b</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&amp;File:</source>
-   <translation>&amp;Datei:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the filename of the file</source>
-   <translation>Gib den Dateinamen der Datei ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0" />
-   <source>&lt;b&gt;File&lt;/b&gt;
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;Down</source>
+    <translation>A&amp;b</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&amp;File:</source>
+    <translation>&amp;Datei:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the filename of the file</source>
+    <translation>Gib den Dateinamen der Datei ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="0"/>
+    <source>&lt;b&gt;File&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the filename of the bookmarked file.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Datei&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Gib den Dateinamen der zu merkenden Datei ein.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <translation>&lt;b&gt;Datei&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Gib den Dateinamen der zu merkenden Datei ein.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarksDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="157" />
-   <source>&amp;Open</source>
-   <translation>Ö&amp;ffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="159" />
-   <source>Open in New &amp;Tab</source>
-   <translation>In neuem &amp;Register öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="161" />
-   <source>Open in New &amp;Background Tab</source>
-   <translation>In neuem &amp;Hintergrundregister öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="164" />
-   <source>Open in New &amp;Window</source>
-   <translation>In neuem &amp;Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="166" />
-   <source>Open in New Pri&amp;vate Window</source>
-   <translation>In neuem &amp;privaten Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="169" />
-   <source>Edit &amp;Name</source>
-   <translation>&amp;Namen editieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="173" />
-   <source>Edit &amp;Address</source>
-   <translation>&amp;Adresse editieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="176" />
-   <source>&amp;Delete</source>
-   <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="180" />
-   <source>&amp;Properties...</source>
-   <translation>&amp;Eigenschaften …</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="185" />
-   <source>New &amp;Folder...</source>
-   <translation>&amp;Neuer Ordner...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="352" />
-   <source>New Bookmark Folder</source>
-   <translation>Neuer Lesezeichenordner</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="353" />
-   <source>Enter title for new bookmark folder:</source>
-   <translation>Gib den Titel des neuen Lesezeichenordners ein:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="358" />
-   <source>New Folder</source>
-   <translation>Neuer Ordner</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
-   <source>Manage Bookmarks</source>
-   <translation>Lesezeichen verwalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter search term for bookmarks</source>
-   <translation>Gib den Suchausdruck für Lesezeichen ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
-   <source>Press to delete the selected entries</source>
-   <translation>Drücken, um die ausgwählten Einträge zu löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
-   <source>Press to add a new bookmarks folder</source>
-   <translation>Drücken, um einen neuen Lesezeichenordner hinzuzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0" />
-   <source>Add &amp;Folder</source>
-   <translation>&amp;Ordner hinzufügen</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="157"/>
+    <source>&amp;Open</source>
+    <translation>Ö&amp;ffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="159"/>
+    <source>Open in New &amp;Tab</source>
+    <translation>In neuem &amp;Register öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="161"/>
+    <source>Open in New &amp;Background Tab</source>
+    <translation>In neuem &amp;Hintergrundregister öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="164"/>
+    <source>Open in New &amp;Window</source>
+    <translation>In neuem &amp;Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="166"/>
+    <source>Open in New Pri&amp;vate Window</source>
+    <translation>In neuem &amp;privaten Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="169"/>
+    <source>Edit &amp;Name</source>
+    <translation>&amp;Namen editieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="173"/>
+    <source>Edit &amp;Address</source>
+    <translation>&amp;Adresse editieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="176"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="180"/>
+    <source>&amp;Properties...</source>
+    <translation>&amp;Eigenschaften …</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="185"/>
+    <source>New &amp;Folder...</source>
+    <translation>&amp;Neuer Ordner...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="352"/>
+    <source>New Bookmark Folder</source>
+    <translation>Neuer Lesezeichenordner</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="353"/>
+    <source>Enter title for new bookmark folder:</source>
+    <translation>Gib den Titel des neuen Lesezeichenordners ein:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="358"/>
+    <source>New Folder</source>
+    <translation>Neuer Ordner</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Manage Bookmarks</source>
+    <translation>Lesezeichen verwalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter search term for bookmarks</source>
+    <translation>Gib den Suchausdruck für Lesezeichen ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Press to delete the selected entries</source>
+    <translation>Drücken, um die ausgwählten Einträge zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Press to add a new bookmarks folder</source>
+    <translation>Drücken, um einen neuen Lesezeichenordner hinzuzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Add &amp;Folder</source>
+    <translation>&amp;Ordner hinzufügen</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarksImportDialog</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="99" />
-   <source>&lt;b&gt;Importing from {0}&lt;/b&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Imprtiere von {0}&lt;/b&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="105" />
-   <source>Finish</source>
-   <translation>Abschließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="134" />
-   <source>Error importing bookmarks</source>
-   <translation>Fehler beim Importieren von Lesezeichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
-   <source>Import Bookmarks</source>
-   <translation>Lesezeichen importieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
-   <source>Choose source from which you want to import bookmarks:</source>
-   <translation>Wähle die Quelle aus, von der Lesezeichen importiert werden sollen:</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
-   <source>Choose the source to import from</source>
-   <translation>Wähle die zu importierende Quelle aus</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
-   <source>Enter the name of the bookmarks file or directory</source>
-   <translation>Gib den Namen der Lesezeichendatei oder des Lesezeichenverzeichnisses ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
-   <source>Next &gt;</source>
-   <translation>Weiter &gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0" />
-   <source>Cancel</source>
-   <translation>Abbrechen</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="99"/>
+    <source>&lt;b&gt;Importing from {0}&lt;/b&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Imprtiere von {0}&lt;/b&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="105"/>
+    <source>Finish</source>
+    <translation>Abschließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="134"/>
+    <source>Error importing bookmarks</source>
+    <translation>Fehler beim Importieren von Lesezeichen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Import Bookmarks</source>
+    <translation>Lesezeichen importieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Choose source from which you want to import bookmarks:</source>
+    <translation>Wähle die Quelle aus, von der Lesezeichen importiert werden sollen:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Choose the source to import from</source>
+    <translation>Wähle die zu importierende Quelle aus</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Enter the name of the bookmarks file or directory</source>
+    <translation>Gib den Namen der Lesezeichendatei oder des Lesezeichenverzeichnisses ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Next &gt;</source>
+    <translation>Weiter &gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="0"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Abbrechen</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarksImporters</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="47" />
-   <source>XBEL File</source>
-   <translation>XBEL-Datei</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="51" />
-   <source>HTML File</source>
-   <translation>HTML-Datei</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="47"/>
+    <source>XBEL File</source>
+    <translation>XBEL-Datei</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="51"/>
+    <source>HTML File</source>
+    <translation>HTML-Datei</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarksManager</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="26" />
-   <source>Bookmarks Bar</source>
-   <translation>Lesezeichenleiste</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="27" />
-   <source>Bookmarks Menu</source>
-   <translation>Lesezeichenmenü</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="535" />
-   <source>Remove Bookmark</source>
-   <translation>Lesezeichen löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="576" />
-   <source>Insert Bookmark</source>
-   <translation>Lesezeichen einfügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="617" />
-   <source>Name Change</source>
-   <translation>Namensänderung</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="621" />
-   <source>Address Change</source>
-   <translation>Adressenänderung</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="141" />
-   <source>Loading Bookmarks</source>
-   <translation>Lesezeichen laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="142" />
-   <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="26"/>
+    <source>Bookmarks Bar</source>
+    <translation>Lesezeichenleiste</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="27"/>
+    <source>Bookmarks Menu</source>
+    <translation>Lesezeichenmenü</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="535"/>
+    <source>Remove Bookmark</source>
+    <translation>Lesezeichen löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="576"/>
+    <source>Insert Bookmark</source>
+    <translation>Lesezeichen einfügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="617"/>
+    <source>Name Change</source>
+    <translation>Namensänderung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="621"/>
+    <source>Address Change</source>
+    <translation>Adressenänderung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="141"/>
+    <source>Loading Bookmarks</source>
+    <translation>Lesezeichen laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="142"/>
+    <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
 {2}</source>
-   <translation>Fehler beim Laden der Lesezeichen in Zeile {0}, Spalte {1}:
+    <translation>Fehler beim Laden der Lesezeichen in Zeile {0}, Spalte {1}:
 {2}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="155" />
-   <source>Toolbar Bookmarks</source>
-   <translation>Lesezeichenleiste</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="163" />
-   <source>Menu</source>
-   <translation>Menü</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="210" />
-   <source>Saving Bookmarks</source>
-   <translation>Lesezeichen speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="211" />
-   <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
-   <translation>Fehler beim Speichern der Lesezeichen in &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="392" />
-   <source>Export Bookmarks</source>
-   <translation>Lesezeichen exportieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="394" />
-   <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml);;HTML Bookmarks (*.html)</source>
-   <translation>XBEL Lesezeichen (*.xbel);;XBEL Lesezeichen (*.xml);;HTML Lesezeichen (*.html)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="416" />
-   <source>Exporting Bookmarks</source>
-   <translation>Lesezeichen exportieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="417" />
-   <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
-   <translation>Fehler beim Exportieren der Lesezeichen in &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="155"/>
+    <source>Toolbar Bookmarks</source>
+    <translation>Lesezeichenleiste</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="163"/>
+    <source>Menu</source>
+    <translation>Menü</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="210"/>
+    <source>Saving Bookmarks</source>
+    <translation>Lesezeichen speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="211"/>
+    <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
+    <translation>Fehler beim Speichern der Lesezeichen in &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="392"/>
+    <source>Export Bookmarks</source>
+    <translation>Lesezeichen exportieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="394"/>
+    <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml);;HTML Bookmarks (*.html)</source>
+    <translation>XBEL Lesezeichen (*.xbel);;XBEL Lesezeichen (*.xml);;HTML Lesezeichen (*.html)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="416"/>
+    <source>Exporting Bookmarks</source>
+    <translation>Lesezeichen exportieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="417"/>
+    <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
+    <translation>Fehler beim Exportieren der Lesezeichen in &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarksMenu</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="116" />
-   <source>Open all in Tabs</source>
-   <translation>Alle in Tabs öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="166" />
-   <source>Open</source>
-   <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="170" />
-   <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-   <translation>In neuem Register öffnen	Strg+LMK</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="174" />
-   <source>Open in New Window</source>
-   <translation>In neuem Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="178" />
-   <source>Open in New Private Window</source>
-   <translation>In neuem privaten Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="184" />
-   <source>Remove</source>
-   <translation>Entfernen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="189" />
-   <source>Properties...</source>
-   <translation>Eigenschaften...</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="116"/>
+    <source>Open all in Tabs</source>
+    <translation>Alle in Tabs öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="166"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="170"/>
+    <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
+    <translation>In neuem Register öffnen	Strg+LMK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="174"/>
+    <source>Open in New Window</source>
+    <translation>In neuem Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="178"/>
+    <source>Open in New Private Window</source>
+    <translation>In neuem privaten Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="184"/>
+    <source>Remove</source>
+    <translation>Entfernen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="189"/>
+    <source>Properties...</source>
+    <translation>Eigenschaften...</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarksMenuBarMenu</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="351" />
-   <source>Default Home Page</source>
-   <translation>Standard-Startseite</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="355" />
-   <source>Speed Dial</source>
-   <translation>Schnellwahl</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="360" />
-   <source>Open all in Tabs</source>
-   <translation>Alle in Tabs öffnen</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="351"/>
+    <source>Default Home Page</source>
+    <translation>Standard-Startseite</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="355"/>
+    <source>Speed Dial</source>
+    <translation>Schnellwahl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="360"/>
+    <source>Open all in Tabs</source>
+    <translation>Alle in Tabs öffnen</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarksModel</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="50" />
-   <source>Title</source>
-   <translation>Titel</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="51" />
-   <source>Address</source>
-   <translation>Adresse</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="50"/>
+    <source>Title</source>
+    <translation>Titel</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="51"/>
+    <source>Address</source>
+    <translation>Adresse</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BookmarksToolBar</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="41" />
-   <source>Bookmarks</source>
-   <translation>Lesezeichen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="87" />
-   <source>Open</source>
-   <translation>Öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="91" />
-   <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-   <translation>In neuem Register öffnen	Strg+LMK</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="95" />
-   <source>Open in New Window</source>
-   <translation>In neuem Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="99" />
-   <source>Open in New Private Window</source>
-   <translation>In neuem privaten Fenster öffnen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="105" />
-   <source>Remove</source>
-   <translation>Entfernen</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="110" />
-   <source>Properties...</source>
-   <translation>Eigenschaften...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="115" />
-   <source>Add Bookmark...</source>
-   <translation>Lesezeichen hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="116" />
-   <source>Add Folder...</source>
-   <translation>Ordner hinzufügen...</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="41"/>
+    <source>Bookmarks</source>
+    <translation>Lesezeichen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="87"/>
+    <source>Open</source>
+    <translation>Öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="91"/>
+    <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
+    <translation>In neuem Register öffnen	Strg+LMK</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="95"/>
+    <source>Open in New Window</source>
+    <translation>In neuem Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="99"/>
+    <source>Open in New Private Window</source>
+    <translation>In neuem privaten Fenster öffnen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="105"/>
+    <source>Remove</source>
+    <translation>Entfernen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="110"/>
+    <source>Properties...</source>
+    <translation>Eigenschaften...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="115"/>
+    <source>Add Bookmark...</source>
+    <translation>Lesezeichen hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="116"/>
+    <source>Add Folder...</source>
+    <translation>Ordner hinzufügen...</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>BreakPointModel</name>
   <message>
-   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="39" />
-   <source>Filename</source>
-   <translation>Dateiname</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="40" />
-   <source>Line</source>
-   <translation>Zeile</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="41" />
-   <source>Condition</source>
-   <translation>Bedingung</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="42" />
-   <source>Temporary</source>
-   <translation>Temporär</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="43" />
-   <source>Enabled</source>
-   <translation>Aktiv</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="44" />
-   <source>Ignore Count</source>
-   <translation># Ignorierungen</translation>
-  </message>
- </context>
- <context>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="39"/>
+    <source>Filename</source>
+    <translation>Dateiname</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="40"/>
+    <source>Line</source>
+    <translation>Zeile</translation>