Updated translations. eric7

Mon, 01 Nov 2021 16:53:32 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Mon, 01 Nov 2021 16:53:32 +0100
branch
eric7
changeset 8751
4a6c2ccd880f
parent 8750
978bb45ffdcd
child 8752
3c1ea4dfb691

Updated translations.

eric7/HelpViewer/HelpViewerWidget.py file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_empty.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_en.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
eric7/i18n/eric7_zh_CN.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/eric7/HelpViewer/HelpViewerWidget.py	Mon Nov 01 13:14:46 2021 +0100
+++ b/eric7/HelpViewer/HelpViewerWidget.py	Mon Nov 01 16:53:32 2021 +0100
@@ -674,7 +674,7 @@
     """
     EricMessageBox.warning(
       self,
-      self.tr("eric Web Browser"),
+      self.tr("eric Help Viewer"),
       message)
   
   @pyqtSlot(bool)
--- a/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Mon Nov 01 13:14:46 2021 +0100
+++ b/eric7/i18n/eric7_cs.ts	Mon Nov 01 16:53:32 2021 +0100
@@ -1608,27 +1608,27 @@
  <context>
   <name>AssistantJedi</name>
   <message>
-   <location filename="../JediInterface/AssistantJedi.py" line="225" />
+   <location filename="../JediInterface/AssistantJedi.py" line="224" />
    <source>Refactoring</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../JediInterface/AssistantJedi.py" line="227" />
+   <location filename="../JediInterface/AssistantJedi.py" line="226" />
    <source>Rename Variable</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../JediInterface/AssistantJedi.py" line="230" />
+   <location filename="../JediInterface/AssistantJedi.py" line="229" />
    <source>Extract Variable</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../JediInterface/AssistantJedi.py" line="233" />
+   <location filename="../JediInterface/AssistantJedi.py" line="232" />
    <source>Inline Variable</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../JediInterface/AssistantJedi.py" line="237" />
+   <location filename="../JediInterface/AssistantJedi.py" line="236" />
    <source>Extract Function</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -10895,940 +10895,940 @@
  <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3201" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="403" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3203" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="405" />
    <source>Open File</source>
    <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="404" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="406" />
    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="496" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="498" />
    <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window's titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="826" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="828" />
    <source>Undo</source>
    <translation>Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="829" />
-   <source>Redo</source>
-   <translation>Znovu použít</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="831" />
+   <source>Redo</source>
+   <translation>Znovu použít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="833" />
    <source>Revert to last saved state</source>
    <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="836" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="838" />
    <source>Cut</source>
    <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="839" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="841" />
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="842" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="844" />
    <source>Paste</source>
    <translation>Vložit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="847" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="849" />
    <source>Indent</source>
    <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="850" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="852" />
    <source>Unindent</source>
    <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="853" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="855" />
    <source>Comment</source>
    <translation>Vytvořit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="856" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="858" />
    <source>Uncomment</source>
    <translation>Zrušit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8847" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="859" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8868" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="861" />
    <source>Generate Docstring</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="863" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="865" />
    <source>Select to brace</source>
    <translation>Vybrat až po závorku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="864" />
-   <source>Select all</source>
-   <translation>Vybrat vše</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="866" />
-   <source>Deselect all</source>
-   <translation>Zrušit celý výběr</translation>
+   <source>Select all</source>
+   <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="868" />
+   <source>Deselect all</source>
+   <translation>Zrušit celý výběr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="870" />
    <source>Execute Selection In Console</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="880" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="882" />
    <source>Use Monospaced Font</source>
    <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="885" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="887" />
    <source>Autosave enabled</source>
    <translation>Zapnout autosave</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="889" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="891" />
    <source>Typing aids enabled</source>
    <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="896" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="898" />
    <source>Automatic Completion enabled</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="904" />
-   <source>Calltip</source>
-   <translation>Rychlé tipy</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="906" />
+   <source>Calltip</source>
+   <translation>Rychlé tipy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="908" />
    <source>Code Info</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="921" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="923" />
    <source>New Document View</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="924" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="926" />
    <source>New Document View (with new split)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="932" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="934" />
    <source>Save</source>
    <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="935" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="937" />
    <source>Save As...</source>
    <translation>Uložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="938" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="940" />
    <source>Save Copy...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="959" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="956" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="961" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="958" />
    <source>Complete</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="962" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="964" />
    <source>Clear Completions Cache</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="965" />
-   <source>Complete from Document</source>
-   <translation type="unfinished">z dokumentu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="967" />
-   <source>Complete from APIs</source>
-   <translation type="unfinished">z API</translation>
+   <source>Complete from Document</source>
+   <translation type="unfinished">z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="969" />
+   <source>Complete from APIs</source>
+   <translation type="unfinished">z API</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="971" />
    <source>Complete from Document and APIs</source>
    <translation type="unfinished">z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="983" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="985" />
    <source>Check</source>
    <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="994" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="996" />
    <source>Tools</source>
    <translation type="unfinished">Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1005" />
-   <source>Show</source>
-   <translation>Zobrazit</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1007" />
-   <source>Code metrics...</source>
-   <translation>Metrika kódu...</translation>
+   <source>Show</source>
+   <translation>Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1009" />
-   <source>Code coverage...</source>
-   <translation>Pokrytí kódu...</translation>
+   <source>Code metrics...</source>
+   <translation>Metrika kódu...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1011" />
+   <source>Code coverage...</source>
+   <translation>Pokrytí kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1013" />
    <source>Show code coverage annotations</source>
    <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1014" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1016" />
    <source>Hide code coverage annotations</source>
    <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1017" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1019" />
    <source>Profile data...</source>
    <translation>Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1030" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1032" />
    <source>Diagrams</source>
    <translation>Diagramy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1033" />
-   <source>Class Diagram...</source>
-   <translation>Diagram třídy...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1035" />
-   <source>Package Diagram...</source>
-   <translation>Diagram balíčku...</translation>
+   <source>Class Diagram...</source>
+   <translation>Diagram třídy...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1037" />
-   <source>Imports Diagram...</source>
-   <translation>Diagram importů...</translation>
+   <source>Package Diagram...</source>
+   <translation>Diagram balíčku...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1039" />
+   <source>Imports Diagram...</source>
+   <translation>Diagram importů...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1041" />
    <source>Application Diagram...</source>
    <translation>Diagram aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1044" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1046" />
    <source>Load Diagram...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1057" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1059" />
    <source>Languages</source>
    <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1062" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1064" />
    <source>Text</source>
    <translation type="unfinished">Text</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1086" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1088" />
    <source>Guessed</source>
    <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1431" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1090" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1433" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1092" />
    <source>Alternatives</source>
    <translation>Alternativy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1107" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1109" />
    <source>Encodings</source>
    <translation>Kódování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1130" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1132" />
    <source>Re-Open With Encoding</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1150" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1152" />
    <source>End-of-Line Type</source>
    <translation>Typ Konec-řádku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1155" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1157" />
    <source>Unix</source>
    <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1162" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1164" />
    <source>Windows</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1169" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1171" />
    <source>Macintosh</source>
    <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1187" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1189" />
    <source>Spelling</source>
    <translation type="unfinished">Pravopis</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7982" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1195" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8001" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1197" />
    <source>Check spelling...</source>
    <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1198" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1200" />
    <source>Check spelling of selection...</source>
    <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1201" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1203" />
    <source>Remove from dictionary</source>
    <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1219" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1221" />
    <source>Spell Check Languages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1224" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1226" />
    <source>No Language</source>
    <translation>Žádný jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1252" />
-   <source>Toggle bookmark</source>
-   <translation>Přepnout záložku</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1254" />
-   <source>Next bookmark</source>
-   <translation>Následující záložka</translation>
+   <source>Toggle bookmark</source>
+   <translation>Přepnout záložku</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1256" />
-   <source>Previous bookmark</source>
-   <translation>Předchozí záložka</translation>
+   <source>Next bookmark</source>
+   <translation>Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1258" />
+   <source>Previous bookmark</source>
+   <translation>Předchozí záložka</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1260" />
    <source>Clear all bookmarks</source>
    <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1267" />
-   <source>Toggle breakpoint</source>
-   <translation>Přepnout breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1269" />
+   <source>Toggle breakpoint</source>
+   <translation>Přepnout breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1271" />
    <source>Toggle temporary breakpoint</source>
    <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1272" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1274" />
    <source>Edit breakpoint...</source>
    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5721" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1274" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5723" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1276" />
    <source>Enable breakpoint</source>
    <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1277" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1279" />
    <source>Next breakpoint</source>
    <translation>Následující breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1280" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1282" />
    <source>Previous breakpoint</source>
    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1284" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1286" />
    <source>Clear all breakpoints</source>
    <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1294" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1296" />
    <source>Toggle all folds</source>
    <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1299" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1301" />
    <source>Toggle all folds (including children)</source>
    <translation type="unfinished">Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1304" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1306" />
    <source>Toggle current fold</source>
    <translation type="unfinished">Složit/rozložit aktuální složený blok</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1310" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1312" />
    <source>Expand (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1315" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1317" />
    <source>Collapse (including children)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1321" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1323" />
    <source>Clear all folds</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1333" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1335" />
    <source>Goto syntax error</source>
    <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1337" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1339" />
    <source>Show syntax error message</source>
    <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1342" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1344" />
    <source>Clear syntax error</source>
    <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1347" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1349" />
    <source>Next warning</source>
    <translation>Následující varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1351" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1353" />
    <source>Previous warning</source>
    <translation>Předchozí varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1355" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1357" />
    <source>Show warning message</source>
    <translation>Zobrazit varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1359" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1361" />
    <source>Clear warnings</source>
    <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1364" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1366" />
    <source>Next uncovered line</source>
    <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1368" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1370" />
    <source>Previous uncovered line</source>
    <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1373" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1375" />
    <source>Next task</source>
    <translation>Následující úloha</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1377" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1379" />
    <source>Previous task</source>
    <translation>Předchozí úloha</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1382" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1384" />
    <source>Next change</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1386" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1388" />
    <source>Previous change</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1390" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1392" />
    <source>Clear changes</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1418" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1410" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1420" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1412" />
    <source>Export source</source>
    <translation>Export zdroj</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1411" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1413" />
    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1419" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1421" />
    <source>No export format given. Aborting...</source>
    <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1428" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1430" />
    <source>Alternatives ({0})</source>
    <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1449" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1451" />
    <source>Pygments Lexer</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1450" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1452" />
    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
    <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2014" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2016" />
    <source>Modification of Read Only file</source>
    <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2015" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2017" />
    <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
    <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2433" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2435" />
    <source>Add Breakpoint</source>
    <translation type="unfinished">Přidat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2434" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2436" />
    <source>No Python byte code will be created for the selected line. No break point will be set!</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2763" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2765" />
    <source>Printing...</source>
    <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2783" />
-   <source>Printing completed</source>
-   <translation>Tisk je hotov</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2785" />
+   <source>Printing completed</source>
+   <translation>Tisk je hotov</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2787" />
    <source>Error while printing</source>
    <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2788" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2790" />
    <source>Printing aborted</source>
    <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3143" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3145" />
    <source>File Modified</source>
    <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3144" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3146" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3202" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3204" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3382" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3364" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3319" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3384" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3366" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3321" />
    <source>Save File</source>
    <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3320" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3322" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3383" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3385" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4871" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4873" />
    <source>Autocompletion</source>
    <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4872" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4874" />
    <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
    <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5009" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5011" />
    <source>Auto-Completion Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5010" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5012" />
    <source>The completion list provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5304" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5306" />
    <source>Call-Tips Provider</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5305" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5307" />
    <source>The call-tips provider '{0}' was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5724" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5726" />
    <source>Disable breakpoint</source>
    <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6091" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6093" />
    <source>Code Coverage</source>
    <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6092" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6094" />
    <source>Please select a coverage file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6154" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6147" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6156" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6149" />
    <source>Show Code Coverage Annotations</source>
    <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6148" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6150" />
    <source>All lines have been covered.</source>
    <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6155" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6157" />
    <source>There is no coverage file available.</source>
    <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6271" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6273" />
    <source>Profile Data</source>
    <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6272" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6274" />
    <source>Please select a profile file</source>
    <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6427" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6435" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6429" />
    <source>Syntax Error</source>
    <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6436" />
    <source>No syntax error message available.</source>
    <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6645" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6639" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6647" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6641" />
    <source>Warning</source>
    <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6646" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6648" />
    <source>No warning messages available.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6706" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6708" />
    <source>Style: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6709" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6711" />
    <source>Warning: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6716" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6718" />
    <source>Error: {0}</source>
    <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6822" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6824" />
    <source>Macro Name</source>
    <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6823" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6825" />
    <source>Select a macro name:</source>
    <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6850" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6852" />
    <source>Load macro file</source>
    <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6896" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6854" />
+   <source>Macro files (*.macro)</source>
+   <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6874" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6865" />
+   <source>Error loading macro</source>
+   <translation>Chyba při načítání makra</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6866" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6875" />
+   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6894" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6852" />
-   <source>Macro files (*.macro)</source>
-   <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6872" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6863" />
-   <source>Error loading macro</source>
-   <translation>Chyba při načítání makra</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6864" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6873" />
-   <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6892" />
    <source>Save macro file</source>
    <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6909" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6911" />
    <source>Save macro</source>
    <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6910" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6912" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6924" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6926" />
    <source>Error saving macro</source>
    <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6925" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6927" />
    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6937" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6939" />
    <source>Start Macro Recording</source>
    <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6938" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6940" />
    <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
    <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6963" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965" />
    <source>Macro Recording</source>
    <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6966" />
    <source>Enter name of the macro:</source>
    <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7116" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7118" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7122" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7124" />
    <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7128" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7130" />
    <source>File changed</source>
    <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7179" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7181" />
    <source>{0} (ro)</source>
    <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7459" />
-   <source>Drop Error</source>
-   <translation>Zahodit chybu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7460" />
-   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7478" />
+   <source>Drop Error</source>
+   <translation>Zahodit chybu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7479" />
+   <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7497" />
    <source>Resources</source>
    <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7481" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7500" />
    <source>Add file...</source>
    <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7483" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7502" />
    <source>Add files...</source>
    <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7485" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7504" />
    <source>Add aliased file...</source>
    <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7488" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7507" />
    <source>Add localized resource...</source>
    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7492" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7511" />
    <source>Add resource frame</source>
    <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7512" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7531" />
    <source>Add file resource</source>
    <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7528" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7547" />
    <source>Add file resources</source>
    <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7555" />
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7548" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7574" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7567" />
    <source>Add aliased file resource</source>
    <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7556" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7575" />
    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
    <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7621" />
-   <source>Package Diagram</source>
-   <translation>Diagram balíčku</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7622" />
-   <source>Include class attributes?</source>
-   <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7640" />
-   <source>Imports Diagram</source>
-   <translation>Importovat diagram</translation>
+   <source>Package Diagram</source>
+   <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7641" />
+   <source>Include class attributes?</source>
+   <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7659" />
+   <source>Imports Diagram</source>
+   <translation>Importovat diagram</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7660" />
    <source>Include imports from external modules?</source>
    <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7654" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7673" />
    <source>Application Diagram</source>
    <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7655" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7674" />
    <source>Include module names?</source>
    <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7984" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8003" />
    <source>Add to dictionary</source>
    <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7986" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8005" />
    <source>Ignore All</source>
    <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8400" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8419" />
    <source>Sort Lines</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8401" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8420" />
    <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8489" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8510" />
    <source>Register Mouse Click Handler</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8490" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8511" />
    <source>A mouse click handler for "{0}" was already registered by "{1}". Aborting request by "{2}"...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8583" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8604" />
    <source>{0:4d}  {1}</source>
    <comment>line number, source code</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8588" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8609" />
    <source>{0:4d}  {1}
   =&gt; {2}</source>
    <comment>line number, source code, file name</comment>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8653" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8674" />
    <source>EditorConfig Properties</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8654" />
+   <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="8675" />
    <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -18399,35 +18399,41 @@
  <context>
   <name>EricTextEditSearchWidget</name>
   <message>
-   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="93" />
+   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="110" />
    <source>Find:</source>
    <translation type="unfinished">Hledat:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="119" />
+   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="136" />
    <source>Match case</source>
    <translation type="unfinished">Rozlišit velké a malé znaky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="124" />
-   <source>Whole word</source>
-   <translation type="unfinished">Celé slovo</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="134" />
-   <source>Press to find the previous occurrence</source>
-   <translation type="unfinished">Stisknout pro vyhledání předchozího výskytu</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="141" />
+   <source>Whole word</source>
+   <translation type="unfinished">Celé slovo</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="151" />
+   <source>Press to find the previous occurrence</source>
+   <translation type="unfinished">Stisknout pro vyhledání předchozího výskytu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="158" />
    <source>Press to find the next occurrence</source>
    <translation type="unfinished">Stisknout pro vyhledání následujícího výskytu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="358" />
+   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="482" />
+   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="430" />
    <source>'{0}' was not found.</source>
    <translation type="unfinished">'{0}' nebyl nalezen.</translation>
   </message>
+  <message>
+   <location filename="../EricWidgets/EricTextEditSearchWidget.py" line="487" />
+   <source>Match {0} of {1}</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
  </context>
  <context>
   <name>EricTldExtractor</name>
@@ -27321,6 +27327,7 @@
    <translation type="unfinished">Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitStashBrowserDialog.py" line="378" />
    <source>%n file(s) changed</source>
    <translation type="vanished">
     <numerusform />
@@ -27329,6 +27336,7 @@
    </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitStashBrowserDialog.py" line="380" />
    <source>%n line(s) inserted</source>
    <translation type="vanished">
     <numerusform />
@@ -27337,6 +27345,7 @@
    </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/GitStashBrowserDialog.py" line="382" />
    <source>%n line(s) deleted</source>
    <translation type="vanished">
     <numerusform />
@@ -29243,8 +29252,8 @@
  <context>
   <name>HelpDocsInstaller</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpDocsInstaller.py" line="240" />
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpDocsInstaller.py" line="176" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpDocsInstaller.py" line="247" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpDocsInstaller.py" line="181" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be registered. &lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -29432,30 +29441,45 @@
  <context>
   <name>HelpIndexWidget</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="51" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="61" />
    <source>&amp;Look for:</source>
    <translation>H&amp;ledat:</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="218" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="235" />
    <source>Open Link</source>
    <translation>Otevřít link</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="219" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="237" />
+   <source>Open Link in New Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="239" />
+   <source>Open Link in Background Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="241" />
    <source>Open Link in New Tab</source>
    <translation>Otevřít link v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="221" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="243" />
    <source>Open Link in Background Tab</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="222" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="244" />
    <source>Open Link in New Window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpIndexWidget.py" line="246" />
+   <source>Copy URL to Clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
  </context>
  <context>
   <name>HelpInterfacePage</name>
@@ -29518,25 +29542,40 @@
  <context>
   <name>HelpSearchWidget</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="150" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="164" />
    <source>Open Link</source>
    <translation>Otevřít link</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="151" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="166" />
+   <source>Open Link in New Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="168" />
+   <source>Open Link in Background Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="170" />
    <source>Open Link in New Tab</source>
    <translation>Otevřít link v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="153" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="172" />
    <source>Open Link in Background Tab</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="154" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="173" />
    <source>Open Link in New Window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpSearchWidget.py" line="175" />
+   <source>Copy URL to Clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
  </context>
  <context>
   <name>HelpTabWidget</name>
@@ -29628,25 +29667,40 @@
  <context>
   <name>HelpTocWidget</name>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="164" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="177" />
    <source>Open Link</source>
    <translation>Otevřít link</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="165" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="179" />
+   <source>Open Link in New Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="181" />
+   <source>Open Link in Background Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="183" />
    <source>Open Link in New Tab</source>
    <translation>Otevřít link v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="167" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="185" />
    <source>Open Link in Background Tab</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="168" />
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="186" />
    <source>Open Link in New Window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
+  <message>
+   <location filename="../WebBrowser/QtHelp/HelpTocWidget.py" line="188" />
+   <source>Copy URL to Clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
  </context>
  <context>
   <name>HelpTopicDialog</name>
@@ -29667,6 +29721,352 @@
   </message>
  </context>
  <context>
+  <name>HelpViewer</name>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="24" />
+   <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;about:blank&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="31" />
+   <source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Error 404...&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;h1&gt;The page could not be found&lt;/h1&gt;&lt;br&gt;&lt;h3&gt;'{0}'&lt;/h3&gt;&lt;/div&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+ </context>
+ <context>
+  <name>HelpViewerImplQTB</name>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="186" />
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="175" />
+   <source>Empty Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="463" />
+   <source>Backward</source>
+   <translation type="unfinished">Nazpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="469" />
+   <source>Forward</source>
+   <translation type="unfinished">Dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="475" />
+   <source>Reload</source>
+   <translation type="unfinished">Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="485" />
+   <source>Copy Page URL to Clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="494" />
+   <source>Zoom in</source>
+   <translation type="unfinished">Přiblížit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="500" />
+   <source>Zoom out</source>
+   <translation type="unfinished">Oddálit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="506" />
+   <source>Zoom reset</source>
+   <translation type="unfinished">Resetovat lupu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="513" />
+   <source>Copy</source>
+   <translation type="unfinished">Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="519" />
+   <source>Select All</source>
+   <translation type="unfinished">Vybrat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="526" />
+   <source>Close</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="531" />
+   <source>Close Others</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít ostatní</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="551" />
+   <source>Open Link in New Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="558" />
+   <source>Open Link in Background Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQTB.py" line="567" />
+   <source>Copy URL to Clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+ </context>
+ <context>
+  <name>HelpViewerImplQWE</name>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="152" />
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="141" />
+   <source>Empty Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="585" />
+   <source>Backward</source>
+   <translation type="unfinished">Nazpět</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="591" />
+   <source>Forward</source>
+   <translation type="unfinished">Dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="597" />
+   <source>Reload</source>
+   <translation type="unfinished">Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="610" />
+   <source>Copy Page URL to Clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="619" />
+   <source>Zoom in</source>
+   <translation type="unfinished">Přiblížit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="625" />
+   <source>Zoom out</source>
+   <translation type="unfinished">Oddálit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="631" />
+   <source>Zoom reset</source>
+   <translation type="unfinished">Resetovat lupu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="638" />
+   <source>Copy</source>
+   <translation type="unfinished">Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="644" />
+   <source>Select All</source>
+   <translation type="unfinished">Vybrat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="651" />
+   <source>Close</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="656" />
+   <source>Close Others</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít ostatní</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="674" />
+   <source>Open Link in New Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="681" />
+   <source>Open Link in Background Page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerImplQWE.py" line="690" />
+   <source>Copy URL to Clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+ </context>
+ <context>
+  <name>HelpViewerWidget</name>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="81" />
+   <source>Open a local file</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="89" />
+   <source>Select action from menu</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="106" />
+   <source>Move one page backward</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="111" />
+   <source>Move one page forward</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="123" />
+   <source>Reload the current page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="135" />
+   <source>Zoom in on the current page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="142" />
+   <source>Zoom out on the current page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="149" />
+   <source>Reset the zoom level of the current page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="161" />
+   <source>Add a new empty page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="168" />
+   <source>Close the current page</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="180" />
+   <source>Show or hide the search pane</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="255" />
+   <source>Show list of open pages</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="257" />
+   <source>Show the table of contents</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="259" />
+   <source>Show the help document index</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="261" />
+   <source>Show the help search window</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="395" />
+   <source>eric API Documentation</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="396" />
+   <source>Python 3 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="397" />
+   <source>Qt5 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">Qt4 dokumentace {5 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="398" />
+   <source>Qt6 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">Qt4 dokumentace {6 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="399" />
+   <source>PyQt5 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">PyQt4 dokumentace {5 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="400" />
+   <source>PyQt6 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">PyQt4 dokumentace {6 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="401" />
+   <source>PySide2 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="402" />
+   <source>PySide6 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="457" />
+   <source>Open HTML File</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="459" />
+   <source>HTML Files (*.htm *.html);;All Files (*)</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="638" />
+   <source>Help Engine</source>
+   <translation type="unfinished">Engine nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="664" />
+   <source>Looking for Documentation...</source>
+   <translation type="unfinished">Vyhledat dokumentaci...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="677" />
+   <source>eric Help Viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="703" />
+   <source>Manage QtHelp Documents</source>
+   <translation type="unfinished">Uspořádat dokumenty QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="706" />
+   <source>Reindex Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">Znovu indexovat dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="791" />
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="771" />
+   <source>Clear History</source>
+   <translation type="unfinished">Vyčistit historii</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="902" />
+   <source>Updating search index</source>
+   <translation type="unfinished">Aktualizovat index pro hledání</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="963" />
+   <source>Filtered by: </source>
+   <translation type="unfinished">Filtrováno: </translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="997" />
+   <location filename="../HelpViewer/HelpViewerWidget.py" line="992" />
+   <source>Unfiltered</source>
+   <translation type="unfinished">Nefiltrováno</translation>
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>HelpViewersPage</name>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.ui" line="0" />
@@ -29680,6 +30080,16 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.ui" line="0" />
+   <source>Select to use the internal help viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.ui" line="0" />
+   <source>Internal Viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.ui" line="0" />
    <source>Select to use the Eric Web Browser</source>
    <translation>Vybrat pro používání Eric web prohlížeče</translation>
   </message>
@@ -32414,9 +32824,9 @@
    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2222" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2212" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2203" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2224" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2214" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2205" />
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1666" />
    <source>Apply changegroups</source>
    <translation>Použít skupinu změn</translation>
@@ -32447,284 +32857,284 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1873" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1875" />
    <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
    <translation>Vytvoření větve v Mercurial repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1882" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1884" />
    <source>Created new branch &lt;{0}&gt;.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1891" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1893" />
    <source>Showing current branch</source>
    <translation>Zobrazení aktuální větve</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1982" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1984" />
    <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
    <translation>Ověřit integritu Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1996" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1998" />
    <source>Showing the combined configuration settings</source>
    <translation>Zobrazení nastavení kombinovaných konfigurací</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2009" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2011" />
    <source>Showing aliases for remote repositories</source>
    <translation>Zobrazení aliasů pro vzdálené úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2022" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2024" />
    <source>Recovering from interrupted transaction</source>
    <translation>Obnovení z přerušené transakce</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2034" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2036" />
    <source>Identifying project directory</source>
    <translation>Rozpoznat složku projektu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2070" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2072" />
    <source>Create .hgignore file</source>
    <translation>Vytvořit soubor .hgignore</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2071" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2073" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2163" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2139" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2122" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2165" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2141" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2124" />
    <source>Create changegroup</source>
    <translation>Vytvořit skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2124" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2126" />
    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
    <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2140" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2142" />
    <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2175" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2177" />
    <source>Preview changegroup</source>
    <translation>Náhled skupiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2205" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2177" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2207" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2179" />
    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
    <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2213" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2215" />
    <source>Shall the working directory be updated?</source>
    <translation>Má být pracovní adresář aktualizován?</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2242" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2244" />
    <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
    <translation>Neplatný bisect podpříkaz ({0}).</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2262" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2264" />
    <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
    <translation>Mercurial Bisect ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2285" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2287" />
    <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
    <translation>Odebrat soubory jen z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2327" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2309" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2329" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2311" />
    <source>Backing out changeset</source>
    <translation>Zálohovat skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2310" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2312" />
    <source>No revision given. Aborting...</source>
    <translation>Nebyla dána žádná revize. Ruším...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2343" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2338" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2345" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2340" />
    <source>Rollback last transaction</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2339" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2341" />
    <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2395" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2397" />
    <source>Import Patch</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2436" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2438" />
    <source>Export Patches</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2475" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2477" />
    <source>Change Phase</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2524" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2526" />
    <source>Copy Changesets</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2565" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2567" />
    <source>Copy Changesets (Continue)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2577" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2579" />
    <source>Copy Changesets (Stop)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2590" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2592" />
    <source>Copy Changesets (Abort)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2612" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2614" />
    <source>Create Unversioned Archive</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2625" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2627" />
    <source>Delete All Backups</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2626" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2628" />
    <source>&lt;p&gt;Do you really want to delete all backup bundles stored the backup area &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2709" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2691" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2681" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2711" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2693" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2683" />
    <source>Add Sub-repository</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2742" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2682" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2744" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2684" />
    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2692" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2694" />
    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2761" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2710" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2763" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2712" />
    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2760" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2741" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2730" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2762" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2743" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2732" />
    <source>Remove Sub-repositories</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2731" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2733" />
    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2983" />
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2845" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2985" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2847" />
    <source>Mercurial Command Server</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2846" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2848" />
    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2984" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2986" />
    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3093" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3095" />
    <source>Mercurial Bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3109" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3111" />
    <source>Delete Bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3110" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3112" />
    <source>Select the bookmark to be deleted:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3118" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3120" />
    <source>Delete Mercurial Bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3142" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3144" />
    <source>Rename Mercurial Bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3176" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3178" />
    <source>Move Mercurial Bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3247" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3249" />
    <source>Pull Bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3248" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3250" />
    <source>Select the bookmark to be pulled:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3257" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3259" />
    <source>Pulling bookmark from a remote Mercurial repository</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3284" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3286" />
    <source>Push Bookmark</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3285" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3287" />
    <source>Select the bookmark to be push:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3297" />
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3299" />
    <source>Pushing bookmark to a remote Mercurial repository</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -33497,6 +33907,16 @@
    <source>Commit Branch</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBranchInputDialog.ui" line="0" />
+   <source>Select to force creating the branch</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBranchInputDialog.ui" line="0" />
+   <source>Force</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
  </context>
  <context>
   <name>HgBundleDialog</name>
@@ -38840,6 +39260,33 @@
    <source>Delete all shelves</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
+  <message numerus="yes">
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ShelveExtension/HgShelveBrowserDialog.py" line="281" />
+   <source>%n file(s) changed</source>
+   <translation type="vanished">
+    <numerusform />
+    <numerusform />
+    <numerusform />
+   </translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ShelveExtension/HgShelveBrowserDialog.py" line="283" />
+   <source>%n line(s) inserted</source>
+   <translation type="vanished">
+    <numerusform />
+    <numerusform />
+    <numerusform />
+   </translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+   <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ShelveExtension/HgShelveBrowserDialog.py" line="285" />
+   <source>%n line(s) deleted</source>
+   <translation type="vanished">
+    <numerusform />
+    <numerusform />
+    <numerusform />
+   </translation>
+  </message>
   <message>
    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ShelveExtension/HgShelveBrowserDialog.ui" line="0" />
    <source>Mercurial Shelve Browser</source>
@@ -38919,30 +39366,6 @@
    <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
    <translation type="vanished">Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
-  <message numerus="yes">
-   <source>%n file(s) changed</source>
-   <translation type="vanished">
-    <numerusform />
-    <numerusform />
-    <numerusform />
-   </translation>
-  </message>
-  <message numerus="yes">
-   <source>%n line(s) inserted</source>
-   <translation type="vanished">
-    <numerusform />
-    <numerusform />
-    <numerusform />
-   </translation>
-  </message>
-  <message numerus="yes">
-   <source>%n line(s) deleted</source>
-   <translation type="vanished">
-    <numerusform />
-    <numerusform />
-    <numerusform />
-   </translation>
-  </message>
  </context>
  <context>
   <name>HgShelveDataDialog</name>
@@ -43304,13 +43727,33 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
+   <source>&lt;font color="#FF0000"&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; The following setting will be activated at the next startup of the application.&lt;/font&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
+   <source>Select to combine the left and right sidebar</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
+   <source>Combine left and right sidebar</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
    <source>&lt;font color="#FF0000"&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; All settings below are activated at the next startup of the application.&lt;/font&gt;</source>
    <translation>&lt;font color="#FF0000"&gt;&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Tato nastavení budou aktivována až po novém spuštění aplikace.&lt;/font&gt;</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
-   <source>Language:</source>
-   <translation>Jazyk:</translation>
+   <source>Select the layout type.</source>
+   <translation>Vybrat typ layoutu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
+   <source>Toolboxes</source>
+   <translation>Nástrojové lišty</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
@@ -43324,36 +43767,20 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
+   <source>Language:</source>
+   <translation>Jazyk:</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
    <source>Layout:</source>
    <translation>Layout:</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
-   <source>Select the layout type.</source>
-   <translation>Vybrat typ layoutu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
-   <source>Toolboxes</source>
-   <translation>Nástrojové lišty</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
-   <source>Shell Position:</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
-   <source>Select the position for the Shell window</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
    <source>Integrated Tools Activation</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="278" />
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
    <source>Left Side</source>
    <translation type="unfinished" />
@@ -43389,7 +43816,7 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="279" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="336" />
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
    <source>Right Side</source>
    <translation type="unfinished" />
@@ -43406,13 +43833,13 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
-   <source>Select to activate the PyPI package manager widget</source>
+   <source>Select to activate the Help Viewer widget</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
-   <source>PyPI Package Manager</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Help Viewer</source>
+   <translation type="unfinished">Prohlížeč nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
@@ -43426,6 +43853,16 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
+   <source>Select to activate the PyPI package manager widget</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
+   <source>PyPI Package Manager</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
    <source>Select to activate the Cooperation widget</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -43455,7 +43892,6 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="280" />
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.ui" line="0" />
    <source>Bottom Side</source>
    <translation type="unfinished" />
@@ -43476,7 +43912,7 @@
    <translation>Resetovat layout továrny defaultů</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="250" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="255" />
    <source>English</source>
    <comment>Translate this with your language</comment>
    <translation>Česky</translation>
@@ -43487,12 +43923,17 @@
    <translation>Qt Style Sheets (*.qss);;Cascading Style Sheets (*.css);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="269" />
-   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="223" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="274" />
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="228" />
    <source>System</source>
    <translation>Systém</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/InterfacePage.py" line="334" />
+   <source>Combined Left Side</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <source> ms</source>
    <translation type="vanished"> ms</translation>
   </message>
@@ -47432,7 +47873,7 @@
    <translation>Pygments</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="470" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="472" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="415" />
    <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
    <translation type="unfinished">Python soubory (*.py *.py3)</translation>
@@ -47685,7 +48126,7 @@
    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="472" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="474" />
    <location filename="../QScintilla/Lexers/__init__.py" line="585" />
    <source>Python3 Files (*.py)</source>
    <translation>Python3 soubory (*.py)</translation>
@@ -50245,678 +50686,678 @@
  <context>
   <name>MiniEditor</name>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="414" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="442" />
    <source>About eric Mini Editor</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="415" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="443" />
    <source>The eric Mini Editor is an editor component based on QScintilla. It may be used for simple editing tasks, that don't need the power of a full blown editor.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="482" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="510" />
    <source>Line: {0:5}</source>
    <translation>Řádek: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="486" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="514" />
    <source>Pos: {0:5}</source>
    <translation>Poz: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="502" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="530" />
    <source>Language: {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="561" />
-   <source>New</source>
-   <translation>Nový</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="563" />
-   <source>&amp;New</source>
-   <translation>&amp;Nový</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="564" />
-   <source>Ctrl+N</source>
-   <comment>File|New</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="566" />
-   <source>Open an empty editor window</source>
-   <translation>Otevřít prázdné editační okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="567" />
-   <source>&lt;b&gt;New&lt;/b&gt;&lt;p&gt;An empty editor window will be created.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Nový&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bude otevřeno prázdné editační okno.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="575" />
-   <source>Open</source>
-   <translation>Otevřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="577" />
-   <source>&amp;Open...</source>
-   <translation>&amp;Otevřít...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="578" />
-   <source>Ctrl+O</source>
-   <comment>File|Open</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="580" />
-   <source>Open a file</source>
-   <translation>Otevřít soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="581" />
-   <source>&lt;b&gt;Open a file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;You will be asked for the name of a file to be opened.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Budete dotázáni na jméno souboru, který se má otevřít do editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="589" />
-   <source>Save</source>
-   <translation>Uložit</translation>
+   <source>New</source>
+   <translation>Nový</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="591" />
-   <source>&amp;Save</source>
-   <translation>&amp;Uložit</translation>
+   <source>&amp;New</source>
+   <translation>&amp;Nový</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="592" />
-   <source>Ctrl+S</source>
-   <comment>File|Save</comment>
+   <source>Ctrl+N</source>
+   <comment>File|New</comment>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="594" />
-   <source>Save the current file</source>
-   <translation>Uložit aktuální soubor</translation>
+   <source>Open an empty editor window</source>
+   <translation>Otevřít prázdné editační okno</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="595" />
-   <source>&lt;b&gt;Save File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of current editor window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>&lt;b&gt;New&lt;/b&gt;&lt;p&gt;An empty editor window will be created.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Nový&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bude otevřeno prázdné editační okno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="603" />
-   <source>Save as</source>
-   <translation>Uložit jako</translation>
+   <source>Open</source>
+   <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="605" />
-   <source>Save &amp;as...</source>
-   <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
+   <source>&amp;Open...</source>
+   <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="606" />
-   <source>Shift+Ctrl+S</source>
-   <comment>File|Save As</comment>
+   <source>Ctrl+O</source>
+   <comment>File|Open</comment>
    <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="608" />
-   <source>Save the current file to a new one</source>
-   <translation>Uložit aktuální soubor do nového</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="610" />
-   <source>&lt;b&gt;Save File as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of current editor window to a new file. The file can be entered in a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna do nového souboru. Název souboru bude zadán v dialogu výběru souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>Open a file</source>
+   <translation>Otevřít soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="609" />
+   <source>&lt;b&gt;Open a file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;You will be asked for the name of a file to be opened.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Budete dotázáni na jméno souboru, který se má otevřít do editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="617" />
+   <source>Save</source>
+   <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="619" />
-   <source>Save Copy</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="621" />
-   <source>Save &amp;Copy...</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>&amp;Save</source>
+   <translation>&amp;Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="620" />
+   <source>Ctrl+S</source>
+   <comment>File|Save</comment>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="622" />
+   <source>Save the current file</source>
+   <translation>Uložit aktuální soubor</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="623" />
-   <source>Save a copy of the current file</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="625" />
-   <source>&lt;b&gt;Save Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a copy of the contents of current editor window. The file can be entered in a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>&lt;b&gt;Save File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of current editor window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="631" />
+   <source>Save as</source>
+   <translation>Uložit jako</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="633" />
+   <source>Save &amp;as...</source>
+   <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="634" />
-   <source>Close</source>
-   <translation>Zavřít</translation>
+   <source>Shift+Ctrl+S</source>
+   <comment>File|Save As</comment>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="636" />
-   <source>&amp;Close</source>
-   <translation>&amp;Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="637" />
-   <source>Ctrl+W</source>
-   <comment>File|Close</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="639" />
-   <source>Close the editor window</source>
-   <translation>Zavřít editační okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="640" />
-   <source>&lt;b&gt;Close Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Close the current window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Zavřít okno&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavřít aktuální okno.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="648" />
-   <source>Print</source>
-   <translation>Tisk</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="650" />
-   <source>&amp;Print</source>
-   <translation>&amp;Tisk</translation>
+   <source>Save the current file to a new one</source>
+   <translation>Uložit aktuální soubor do nového</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="638" />
+   <source>&lt;b&gt;Save File as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of current editor window to a new file. The file can be entered in a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna do nového souboru. Název souboru bude zadán v dialogu výběru souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="647" />
+   <source>Save Copy</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="649" />
+   <source>Save &amp;Copy...</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="651" />
-   <source>Ctrl+P</source>
-   <comment>File|Print</comment>
-   <translation />
+   <source>Save a copy of the current file</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="653" />
-   <source>Print the current file</source>
-   <translation>Tisk aktuálního souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="654" />
-   <source>&lt;b&gt;Print File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the contents of the current file.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Tisk souboru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisk obsahu aktuálního souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Save Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a copy of the contents of current editor window. The file can be entered in a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="662" />
-   <source>Print Preview</source>
-   <translation>Náhled tisku</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="666" />
-   <source>Print preview of the current file</source>
-   <translation>Náhled tisku aktuálního souboru</translation>
+   <source>Close</source>
+   <translation>Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="664" />
+   <source>&amp;Close</source>
+   <translation>&amp;Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="665" />
+   <source>Ctrl+W</source>
+   <comment>File|Close</comment>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="667" />
+   <source>Close the editor window</source>
+   <translation>Zavřít editační okno</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="668" />
-   <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the current file.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Náhkled tisku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Náhkled tisku aktuálního souboru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="680" />
-   <source>Undo</source>
-   <translation>Vrátit</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Close Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Close the current window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Zavřít okno&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavřít aktuální okno.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="676" />
+   <source>Print</source>
+   <translation>Tisk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="678" />
+   <source>&amp;Print</source>
+   <translation>&amp;Tisk</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="679" />
+   <source>Ctrl+P</source>
+   <comment>File|Print</comment>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="681" />
+   <source>Print the current file</source>
+   <translation>Tisk aktuálního souboru</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="682" />
+   <source>&lt;b&gt;Print File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the contents of the current file.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Tisk souboru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisk obsahu aktuálního souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="690" />
+   <source>Print Preview</source>
+   <translation>Náhled tisku</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="694" />
+   <source>Print preview of the current file</source>
+   <translation>Náhled tisku aktuálního souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="696" />
+   <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the current file.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Náhkled tisku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Náhkled tisku aktuálního souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="708" />
+   <source>Undo</source>
+   <translation>Vrátit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="710" />
    <source>&amp;Undo</source>
    <translation>&amp;Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="683" />
-   <source>Ctrl+Z</source>
-   <comment>Edit|Undo</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="684" />
-   <source>Alt+Backspace</source>
-   <comment>Edit|Undo</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="686" />
-   <source>Undo the last change</source>
-   <translation>Vrátit poslední změnu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="687" />
-   <source>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo the last change done in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vrátit poslední změnu v aktuálním editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="695" />
-   <source>Redo</source>
-   <translation>Znovu použít</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="697" />
-   <source>&amp;Redo</source>
-   <translation>&amp;Znovu použít</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="698" />
-   <source>Ctrl+Shift+Z</source>
-   <comment>Edit|Redo</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="700" />
-   <source>Redo the last change</source>
-   <translation>Znovu použít poslední změnu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="701" />
-   <source>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Redo the last change done in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Znovu použít poslení změnu, která byla provedena v aktuálním editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="709" />
-   <source>Cut</source>
-   <translation>Vyjmout</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="711" />
-   <source>Cu&amp;t</source>
-   <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
+   <source>Ctrl+Z</source>
+   <comment>Edit|Undo</comment>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="712" />
-   <source>Ctrl+X</source>
-   <comment>Edit|Cut</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="713" />
-   <source>Shift+Del</source>
-   <comment>Edit|Cut</comment>
-   <translation />
+   <source>Alt+Backspace</source>
+   <comment>Edit|Undo</comment>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="714" />
+   <source>Undo the last change</source>
+   <translation>Vrátit poslední změnu</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="715" />
-   <source>Cut the selection</source>
-   <translation>Vyjmout výběr</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="716" />
-   <source>&lt;b&gt;Cut&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cut the selected text of the current editor to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Vyjmout&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyjme vybraný text z aktuálního editačního okna a vloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo the last change done in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vrátit poslední změnu v aktuálním editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="723" />
+   <source>Redo</source>
+   <translation>Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="725" />
-   <source>Copy</source>
-   <translation>Kopírovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="727" />
-   <source>&amp;Copy</source>
-   <translation>&amp;Kopírovat</translation>
+   <source>&amp;Redo</source>
+   <translation>&amp;Znovu použít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="726" />
+   <source>Ctrl+Shift+Z</source>
+   <comment>Edit|Redo</comment>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="728" />
-   <source>Ctrl+C</source>
-   <comment>Edit|Copy</comment>
-   <translation />
+   <source>Redo the last change</source>
+   <translation>Znovu použít poslední změnu</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="729" />
-   <source>Ctrl+Ins</source>
-   <comment>Edit|Copy</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="731" />
-   <source>Copy the selection</source>
-   <translation>Kopírovat výběr</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="732" />
-   <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text of the current editor to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zkopíruje vybraný text v aktuálním editačním okně a uloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Redo the last change done in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Znovu použít poslení změnu, která byla provedena v aktuálním editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="737" />
+   <source>Cut</source>
+   <translation>Vyjmout</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="739" />
+   <source>Cu&amp;t</source>
+   <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="740" />
+   <source>Ctrl+X</source>
+   <comment>Edit|Cut</comment>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="741" />
-   <source>Paste</source>
-   <translation>Vložit</translation>
+   <source>Shift+Del</source>
+   <comment>Edit|Cut</comment>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="743" />
-   <source>&amp;Paste</source>
-   <translation>V&amp;ložit</translation>
+   <source>Cut the selection</source>
+   <translation>Vyjmout výběr</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="744" />
-   <source>Ctrl+V</source>
-   <comment>Edit|Paste</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="745" />
-   <source>Shift+Ins</source>
-   <comment>Edit|Paste</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="747" />
-   <source>Paste the last cut/copied text</source>
-   <translation>Vložit text ze schránky</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="749" />
-   <source>&lt;b&gt;Paste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Paste the last cut/copied text from the clipboard to the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Vložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vloží text, který byl uložen do schránky při předchozím kroku Vyjmout nebo Kopírovat.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="758" />
-   <source>Clear</source>
-   <translation>Vyčistit</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Cut&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cut the selected text of the current editor to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Vyjmout&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyjme vybraný text z aktuálního editačního okna a vloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="753" />
+   <source>Copy</source>
+   <translation>Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="755" />
+   <source>&amp;Copy</source>
+   <translation>&amp;Kopírovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="756" />
+   <source>Ctrl+C</source>
+   <comment>Edit|Copy</comment>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="757" />
+   <source>Ctrl+Ins</source>
+   <comment>Edit|Copy</comment>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="759" />
+   <source>Copy the selection</source>
+   <translation>Kopírovat výběr</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="760" />
+   <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text of the current editor to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zkopíruje vybraný text v aktuálním editačním okně a uloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="769" />
+   <source>Paste</source>
+   <translation>Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="771" />
+   <source>&amp;Paste</source>
+   <translation>V&amp;ložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="772" />
+   <source>Ctrl+V</source>
+   <comment>Edit|Paste</comment>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="773" />
+   <source>Shift+Ins</source>
+   <comment>Edit|Paste</comment>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="775" />
+   <source>Paste the last cut/copied text</source>
+   <translation>Vložit text ze schránky</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="777" />
+   <source>&lt;b&gt;Paste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Paste the last cut/copied text from the clipboard to the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Vložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vloží text, který byl uložen do schránky při předchozím kroku Vyjmout nebo Kopírovat.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="786" />
+   <source>Clear</source>
+   <translation>Vyčistit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="788" />
    <source>Cl&amp;ear</source>
    <translation>Vyči&amp;stit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="761" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="789" />
    <source>Alt+Shift+C</source>
    <comment>Edit|Clear</comment>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="764" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="792" />
    <source>Clear all text</source>
    <translation>Vyčistit všechen text</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="765" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="793" />
    <source>&lt;b&gt;Clear&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Delete all text of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Vyčistit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smazat všechnen text v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2373" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2399" />
    <source>About</source>
    <translation>O aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2374" />
-   <source>&amp;About</source>
-   <translation>O &amp;aplikaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2376" />
-   <source>Display information about this software</source>
-   <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2378" />
-   <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2385" />
-   <source>About Qt</source>
-   <translation>O Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2386" />
-   <source>About &amp;Qt</source>
-   <translation>O &amp;Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2389" />
-   <source>Display information about the Qt toolkit</source>
-   <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2390" />
-   <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;O Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2398" />
-   <source>What's This?</source>
-   <translation>Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2400" />
-   <source>&amp;What's This?</source>
-   <translation>&amp;Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2401" />
-   <source>Shift+F1</source>
-   <comment>Help|What's This?'</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2403" />
-   <source>Context sensitive help</source>
-   <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
+   <source>&amp;About</source>
+   <translation>O &amp;aplikaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2402" />
+   <source>Display information about this software</source>
+   <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2404" />
+   <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2411" />
+   <source>About Qt</source>
+   <translation>O Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2412" />
+   <source>About &amp;Qt</source>
+   <translation>O &amp;Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2415" />
+   <source>Display information about the Qt toolkit</source>
+   <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2416" />
+   <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;O Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2424" />
+   <source>What's This?</source>
+   <translation>Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2426" />
+   <source>&amp;What's This?</source>
+   <translation>&amp;Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2427" />
+   <source>Shift+F1</source>
+   <comment>Help|What's This?'</comment>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2429" />
+   <source>Context sensitive help</source>
+   <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2430" />
    <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What's This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu "Co je to?" se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2420" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2446" />
    <source>&amp;File</source>
    <translation>S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2432" />
-   <source>&amp;Edit</source>
-   <translation>&amp;Edit</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2450" />
-   <source>&amp;View</source>
-   <translation type="unfinished">Poh&amp;led</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2458" />
+   <source>&amp;Edit</source>
+   <translation>&amp;Edit</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2476" />
+   <source>&amp;View</source>
+   <translation type="unfinished">Poh&amp;led</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2484" />
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2470" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2496" />
    <source>File</source>
    <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2483" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2509" />
    <source>Edit</source>
    <translation>Editovat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2493" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2519" />
    <source>Find</source>
    <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2500" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2526" />
    <source>View</source>
    <translation type="unfinished">Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2507" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2533" />
    <source>Help</source>
    <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2520" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2546" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the editor language.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2528" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2554" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Tato část statusbaru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2535" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2561" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje číslo řádku v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2542" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2568" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje pozici kurzoru v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2553" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2579" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar allows zooming the editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2559" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2585" />
    <source>Ready</source>
    <translation>Hotovo</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2588" />
-   <source>eric Mini Editor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2589" />
-   <source>The document has unsaved changes.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2614" />
-   <source>Open File</source>
-   <translation>Otevřít soubor</translation>
+   <source>eric Mini Editor</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2615" />
-   <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze otevřít.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>The document has unsaved changes.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2640" />
+   <source>Open File</source>
+   <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2641" />
+   <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze otevřít.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2667" />
    <source>File loaded</source>
    <translation>Soubor načten</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2721" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2747" />
    <source>Save File</source>
    <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2722" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2748" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2727" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2753" />
    <source>File saved</source>
    <translation>Soubor uložen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2739" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2765" />
    <source>[*] - {0}</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2758" />
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2740" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2784" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2766" />
    <source>Mini Editor</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3085" />
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3050" />
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2752" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3111" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3076" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2778" />
    <source>Untitled</source>
    <translation>Beze jména</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2757" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2783" />
    <source>{0}[*] - {1}</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3045" />
-   <source>Printing...</source>
-   <translation>Tisk...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3066" />
-   <source>Printing completed</source>
-   <translation>Tisk je hotov</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3068" />
-   <source>Error while printing</source>
-   <translation>Chyba během tisku</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3071" />
+   <source>Printing...</source>
+   <translation>Tisk...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3092" />
+   <source>Printing completed</source>
+   <translation>Tisk je hotov</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3094" />
+   <source>Error while printing</source>
+   <translation>Chyba během tisku</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3097" />
    <source>Printing aborted</source>
    <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3126" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3152" />
    <source>Select all</source>
    <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3128" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3154" />
    <source>Deselect all</source>
    <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3141" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3167" />
    <source>Languages</source>
    <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3144" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3170" />
    <source>No Language</source>
    <translation>Žádný jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3168" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3194" />
    <source>Guessed</source>
    <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3190" />
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3172" />
-   <source>Alternatives</source>
-   <translation>Alternativy</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3187" />
-   <source>Alternatives ({0})</source>
-   <translation>Alternativy ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3216" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3198" />
+   <source>Alternatives</source>
+   <translation>Alternativy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3213" />
+   <source>Alternatives ({0})</source>
+   <translation>Alternativy ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3242" />
    <source>Pygments Lexer</source>
    <translation>Pygments Lexer</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3217" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3243" />
    <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
    <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3735" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3761" />
    <source>EditorConfig Properties</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3736" />
+   <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="3762" />
    <source>&lt;p&gt;The EditorConfig properties for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -52764,6 +53205,29 @@
   </message>
  </context>
  <context>
+  <name>OpenPagesWidget</name>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/OpenPagesWidget.py" line="76" />
+   <source>Close</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/OpenPagesWidget.py" line="79" />
+   <source>Close Others</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít ostatní</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/OpenPagesWidget.py" line="82" />
+   <source>Close All</source>
+   <translation type="unfinished">Zavřít vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../HelpViewer/OpenPagesWidget.py" line="85" />
+   <source>Copy URL to Clipboard</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+ </context>
+ <context>
   <name>OpenSearchDialog</name>
   <message>
    <location filename="../WebBrowser/OpenSearch/OpenSearchDialog.py" line="66" />
@@ -55855,18 +56319,18 @@
  <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1659" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1658" />
    <source>Export Preferences</source>
    <translation>Předvolby exportu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1687" />
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1661" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1686" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1660" />
    <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1685" />
+   <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1684" />
    <source>Import Preferences</source>
    <translation>Předvolby importu</translation>
   </message>
@@ -55924,7 +56388,7 @@
   <name>PreviewerHTML</name>
   <message>
    <location filename="../UI/Previewers/PreviewerHTML.py" line="59" />
-   <source>&lt;b&gt;HTML Preview is not available!&lt;br/&gt;Install PyQtWebEngine.&lt;/b&gt;</source>
+   <source>&lt;b&gt;HTML Preview is not available!&lt;br/&gt;Install PyQt6-WebEngine.&lt;/b&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
@@ -68736,13 +69200,13 @@
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ShellPage.ui" line="0" />
-   <source>Select to show debuggee stdout and stderr</source>
-   <translation>Vybrat pro zobrazení debugování na stdout a stderr</translation>
+   <source>Select to show debugger stdout and stderr</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ShellPage.ui" line="0" />
-   <source>Show stdout and stderr of debuggee</source>
-   <translation>Zobrazit debugování na stdout a stderr</translation>
+   <source>Show stdout and stderr of debugger</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ShellPage.py" line="34" />
@@ -68759,11 +69223,19 @@
    <source>Windows Style</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
+  <message>
+   <source>Select to show debuggee stdout and stderr</source>
+   <translation type="vanished">Vybrat pro zobrazení debugování na stdout a stderr</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <source>Show stdout and stderr of debuggee</source>
+   <translation type="vanished">Zobrazit debugování na stdout a stderr</translation>
+  </message>
  </context>
  <context>
   <name>ShellWindow</name>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1075" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1073" />
    <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="63" />
    <source>eric Shell</source>
    <translation type="unfinished" />
@@ -68905,193 +69377,193 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="931" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="929" />
    <source>Show History</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="933" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="931" />
    <source>&amp;Show History...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="936" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="934" />
    <source>Show the shell history in a dialog</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="939" />
+   <source>Clear History</source>
+   <translation type="unfinished">Vyčistit historii</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="941" />
-   <source>Clear History</source>
-   <translation type="unfinished">Vyčistit historii</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="943" />
    <source>&amp;Clear History...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="946" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="944" />
    <source>Clear the shell history</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="951" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="949" />
    <source>Select History Entry</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="952" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="950" />
    <source>Select History &amp;Entry</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="955" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="953" />
    <source>Select an entry of the shell history</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="964" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="962" />
    <source>About</source>
    <translation type="unfinished">O aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="963" />
+   <source>&amp;About</source>
+   <translation type="unfinished">O &amp;aplikaci</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="965" />
-   <source>&amp;About</source>
-   <translation type="unfinished">O &amp;aplikaci</translation>
+   <source>Display information about this software</source>
+   <translation type="unfinished">Zobrazit informace a tomto software</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="967" />
-   <source>Display information about this software</source>
-   <translation type="unfinished">Zobrazit informace a tomto software</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="969" />
    <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="976" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="974" />
    <source>About Qt</source>
    <translation type="unfinished">O Qt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="977" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="975" />
    <source>About &amp;Qt</source>
    <translation type="unfinished">O &amp;Qt</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="980" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="978" />
    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
    <translation type="unfinished">Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="981" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="979" />
    <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="987" />
+   <source>What's This?</source>
+   <translation type="unfinished">Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="989" />
-   <source>What's This?</source>
-   <translation type="unfinished">Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="991" />
    <source>&amp;What's This?</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="990" />
+   <source>Shift+F1</source>
+   <comment>Help|What's This?'</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="992" />
-   <source>Shift+F1</source>
-   <comment>Help|What's This?'</comment>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="994" />
    <source>Context sensitive help</source>
    <translation type="unfinished">Kontextově senzitivní nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="995" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="993" />
    <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What's This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu "Co je to?" se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1073" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1071" />
    <source>eric Shell [{0}]</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1141" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1139" />
    <source>About eric Shell Window</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1142" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1140" />
    <source>The eric Shell is a standalone shell window. It uses the same backend as the debugger of the full IDE, but is executed independently.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1167" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1165" />
    <source>&amp;File</source>
    <translation type="unfinished">S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1178" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1176" />
    <source>&amp;Edit</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1189" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1187" />
    <source>&amp;View</source>
    <translation type="unfinished">Poh&amp;led</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1196" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1194" />
    <source>Histor&amp;y</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1203" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1201" />
    <source>&amp;Start</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Start</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1209" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1207" />
    <source>&amp;Help</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1242" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1240" />
    <source>File</source>
    <translation type="unfinished">Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1253" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1251" />
    <source>Edit</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1260" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1258" />
    <source>Find</source>
    <translation type="unfinished">Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1266" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1264" />
    <source>View</source>
    <translation type="unfinished">Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1273" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1271" />
    <source>History</source>
    <translation type="unfinished">Historie</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1279" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1277" />
    <source>Help</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1300" />
+   <location filename="../QScintilla/ShellWindow.py" line="1298" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar allows zooming the shell.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -72158,237 +72630,237 @@
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="873" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="887" />
    <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="121" />
    <source>Quick Commit</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="139" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="141" />
    <source>Select commit message from previous commits</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="148" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="150" />
    <source>Clear the list of saved commit messages</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="158" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="160" />
    <source>Press to commit the marked entries</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="180" />
-   <source>added</source>
-   <translation type="unfinished">přidáno</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="181" />
-   <source>modified</source>
-   <translation type="unfinished">změněno</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="182" />
-   <source>removed</source>
-   <translation type="unfinished">odebráno</translation>
+   <source>added</source>
+   <translation type="unfinished">přidáno</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="183" />
-   <source>renamed</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>modified</source>
+   <translation type="unfinished">změněno</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="184" />
-   <source>needs update</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>removed</source>
+   <translation type="unfinished">odebráno</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="185" />
-   <source>conflict</source>
-   <translation type="unfinished">konflikt</translation>
+   <source>renamed</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="186" />
-   <source>not tracked</source>
-   <translation type="unfinished">nesledováno</translation>
+   <source>needs update</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="187" />
+   <source>conflict</source>
+   <translation type="unfinished">konflikt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="188" />
+   <source>not tracked</source>
+   <translation type="unfinished">nesledováno</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="189" />
    <source>missing</source>
    <translation type="unfinished">chybějící</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="908" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="473" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="218" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="922" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="481" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="222" />
    <source>Commit</source>
    <translation type="unfinished">Commit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="219" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="223" />
    <source>Commit the marked entries with options</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="222" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="226" />
    <source>Select all for commit</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="224" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="228" />
    <source>Unselect all from commit</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="528" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="230" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="536" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="234" />
    <source>Add</source>
    <translation type="unfinished">Přidat</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="231" />
-   <source>Add the selected, untracked entries</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="234" />
-   <source>Add All</source>
-   <translation type="unfinished">Přidat vše</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="235" />
+   <source>Add the selected, untracked entries</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="238" />
+   <source>Add All</source>
+   <translation type="unfinished">Přidat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="239" />
    <source>Add all untracked entries</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="719" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="242" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="733" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="246" />
    <source>Differences</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="243" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="247" />
    <source>Shows the differences of the selected entry in a separate dialog</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="753" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="746" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="248" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="767" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="760" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="252" />
    <source>Differences Side-By-Side</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="249" />
-   <source>Shows the differences of the selected entry side-by-side in a separate dialog</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="253" />
+   <source>Shows the differences of the selected entry side-by-side in a separate dialog</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="257" />
    <source>All Differences</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="254" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="258" />
    <source>Shows the differences of all entries in a separate dialog</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="773" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="261" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="787" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="265" />
    <source>Revert</source>
    <translation type="unfinished">Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="262" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="266" />
    <source>Reverts the changes of the selected files</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="794" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="268" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="808" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="272" />
    <source>Forget Missing</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="269" />
-   <source>Forgets about the selected missing files</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="815" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="272" />
-   <source>Restore Missing</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="273" />
+   <source>Forgets about the selected missing files</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="829" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="276" />
+   <source>Restore Missing</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="277" />
    <source>Restores the selected missing files</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="279" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="283" />
    <source>Edit Conflict</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="280" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="284" />
    <source>Edit the selected conflicting file</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="848" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="284" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="862" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="288" />
    <source>Conflict Resolved</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="285" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="289" />
    <source>Mark the selected conflicting file as resolved</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="314" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="318" />
    <source>No project open.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="909" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="474" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="923" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="482" />
    <source>There are no entries selected to be committed.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="529" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="537" />
    <source>There are no unversioned entries available/selected.</source>
    <translation type="unfinished">Položky mimo verzi nejsou dostupné/vybrány.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="774" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="747" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="720" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="788" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="761" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="734" />
    <source>There are no uncommitted changes available/selected.</source>
    <translation type="unfinished">Nezapsané změny nejsou dostupné/vybrané.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="754" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="768" />
    <source>Only one file with uncommitted changes must be selected.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="816" />
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="795" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="830" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="809" />
    <source>There are no missing entries available/selected.</source>
    <translation type="unfinished">Chybějící záznamy nejsou dostupné/vybrány.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="849" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="863" />
    <source>There are no conflicting entries available/selected.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="874" />
+   <location filename="../VCS/StatusWidget.py" line="888" />
    <source>Select your commit message:</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
@@ -83453,2561 +83925,2593 @@
  <context>
   <name>UserInterface</name>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="250" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="256" />
    <source>Initializing Basic Services...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="291" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="297" />
    <source>Initializing Plugin Manager...</source>
    <translation>Inicializace Plugin manažera...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="298" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="304" />
    <source>Generating Main User Interface...</source>
    <translation>Generování hlavního uživatelského rozhraní...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="340" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="346" />
    <source>Setting up connections...</source>
    <translation>Nastavení připojení...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="587" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="593" />
    <source>Initializing Tools...</source>
    <translation>Inicializace nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="597" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="603" />
    <source>Registering Objects...</source>
    <translation>Registrování objektů...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="638" />
-   <source>Initializing Actions...</source>
-   <translation>Inicializace akcí...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="640" />
-   <source>Initializing Menus...</source>
-   <translation>Inicializace menu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="642" />
-   <source>Initializing Toolbars...</source>
-   <translation>Inicializace nástrojových lišt...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="644" />
+   <source>Initializing Actions...</source>
+   <translation>Inicializace akcí...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="646" />
+   <source>Initializing Menus...</source>
+   <translation>Inicializace menu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="648" />
+   <source>Initializing Toolbars...</source>
+   <translation>Inicializace nástrojových lišt...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="650" />
    <source>Initializing Statusbar...</source>
    <translation>Inicializace statusbaru...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="672" />
-   <source>Initializing Single Application Server...</source>
-   <translation>Inicializace jednouživatelského aplikačního serveru...</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="678" />
+   <source>Initializing Single Application Server...</source>
+   <translation>Inicializace jednouživatelského aplikačního serveru...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="684" />
    <source>Initializing Plugins...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="681" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="687" />
    <source>Activating Plugins...</source>
    <translation>Aktivace pluginů...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="683" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="689" />
    <source>Generating Plugins Toolbars...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="686" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="692" />
    <source>Cleaning Plugins Download Area...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="697" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="703" />
    <source>Restoring Toolbarmanager...</source>
    <translation>Obnovit manažer nástrojových lišt...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="706" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="712" />
    <source>Setting View Profile...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="719" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="725" />
    <source>Reading Tasks...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="724" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="730" />
    <source>Reading Templates...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="729" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="735" />
    <source>Starting Debugger...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2005" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1039" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2034" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1057" />
    <source>Left Toolbox</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2030" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1047" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2059" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1065" />
    <source>Horizontal Toolbox</source>
    <translation>Vodorovná nástrojová lišta</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2017" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1055" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2046" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1073" />
    <source>Right Toolbox</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1909" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1229" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1081" />
+   <source>Multiproject-Viewer</source>
+   <translation>Prohlížeč multiprojektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1892" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1234" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1085" />
+   <source>Project-Viewer</source>
+   <translation>Prohlížeč projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2305" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2304" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1239" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1089" />
+   <source>Find/Replace In Files</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2323" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2322" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1244" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1093" />
+   <source>Find File</source>
+   <translation type="unfinished">Hledat soubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1249" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1097" />
+   <source>VCS Status</source>
+   <translation type="unfinished">VCS Status</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2016" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1255" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1102" />
+   <source>Template-Viewer</source>
+   <translation>Prohlížeč šablon</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1962" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1261" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1107" />
+   <source>File-Browser</source>
+   <translation>Browser souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1267" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1112" />
+   <source>Symbols</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1927" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1289" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1284" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1120" />
+   <source>Debug-Viewer</source>
+   <translation>Prohlížeč debugeru</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2194" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2193" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1295" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1125" />
+   <source>Code Documentation Viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2359" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2358" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1301" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1130" />
+   <source>Help Viewer</source>
+   <translation type="unfinished">Prohlížeč nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3054" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2268" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2267" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1306" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1134" />
+   <source>Plugin Repository</source>
+   <translation>Repozitář pluginů</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2286" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2285" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1311" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1138" />
+   <source>Virtual Environments</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2214" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2213" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1316" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1143" />
+   <source>PyPI</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2232" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2231" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1321" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1148" />
+   <source>Conda</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1326" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1153" />
+   <source>Cooperation</source>
+   <translation>Spolupráce</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2137" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1331" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1158" />
+   <source>IRC</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2250" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2249" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1337" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1163" />
+   <source>MicroPython</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1945" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1345" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1171" />
+   <source>Shell</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1997" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1349" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1175" />
+   <source>Task-Viewer</source>
+   <translation>Prohlížeč úloh</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1979" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1353" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1179" />
+   <source>Log-Viewer</source>
+   <translation>Prohlížeč logu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1358" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1184" />
+   <source>Numbers</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1746" />
+   <source>{0} - Passive Mode</source>
+   <translation>{0} - Pasivní mód</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1753" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1749" />
+   <source>{0} - {1} - Passive Mode</source>
+   <translation>{0} - {1} - pasivní mód</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1757" />
+   <source>{0} - {1} - {2} - Passive Mode</source>
+   <translation>{0} - {1} - {2} - pasivní mód</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1780" />
+   <source>Quit</source>
+   <translation>Konec</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1782" />
+   <source>&amp;Quit</source>
+   <translation>&amp;Konec</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1783" />
+   <source>Ctrl+Q</source>
+   <comment>File|Quit</comment>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1785" />
+   <source>Quit the IDE</source>
+   <translation>Ukončit IDE</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1786" />
+   <source>&lt;b&gt;Quit the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This quits the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Ukončit IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončí se IDE. Nejdříve by se měly uložit neuložené změny. Python programy běžící v debug procesu budou ukončeny a nastavení budou uložena.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1799" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1797" />
+   <source>Restart</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1800" />
+   <source>Ctrl+Shift+Q</source>
+   <comment>File|Quit</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1802" />
+   <source>Restart the IDE</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1803" />
+   <source>&lt;b&gt;Restart the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This restarts the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1816" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1813" />
+   <source>Save session</source>
+   <translation>Uložit relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1814" />
+   <source>Save session...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1817" />
+   <source>&lt;b&gt;Save session...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current session to disk. A dialog is opened to select the file name.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6925" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1829" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1826" />
+   <source>Load session</source>
+   <translation type="unfinished">Načíst relaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1827" />
+   <source>Load session...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1830" />
+   <source>&lt;b&gt;Load session...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a session saved to disk previously. A dialog is opened to select the file name.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1839" />
+   <source>New Window</source>
+   <translation type="unfinished">Nové okno</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1841" />
+   <source>New &amp;Window</source>
+   <translation type="unfinished">&amp;Nové okno</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1842" />
+   <source>Ctrl+Shift+N</source>
+   <comment>File|New Window</comment>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1844" />
+   <source>Open a new eric instance</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1846" />
+   <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new instance of the eric IDE.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1860" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1858" />
+   <source>Edit Profile</source>
+   <translation>Editační profil</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1863" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1211" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1063" />
-   <source>Project-Viewer</source>
-   <translation>Prohlížeč projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1216" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1067" />
-   <source>VCS Status</source>
-   <translation type="unfinished">VCS Status</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1880" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1221" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1071" />
-   <source>Multiproject-Viewer</source>
-   <translation>Prohlížeč multiprojektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1987" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1227" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1076" />
-   <source>Template-Viewer</source>
-   <translation>Prohlížeč šablon</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1933" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1233" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1081" />
-   <source>File-Browser</source>
-   <translation>Browser souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1239" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1086" />
-   <source>Symbols</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2162" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2161" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1249" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1095" />
-   <source>Code Documentation Viewer</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1898" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1254" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1099" />
-   <source>Debug-Viewer</source>
-   <translation>Prohlížeč debugeru</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2273" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2272" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1259" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1103" />
-   <source>Find/Replace In Files</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2291" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2290" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1264" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1107" />
-   <source>Find File</source>
-   <translation type="unfinished">Hledat soubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3002" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2236" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2235" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1269" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1111" />
-   <source>Plugin Repository</source>
-   <translation>Repozitář pluginů</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2254" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2253" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1274" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1115" />
-   <source>Virtual Environments</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2182" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2181" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1279" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1119" />
-   <source>PyPI</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2200" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2199" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1284" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1124" />
-   <source>Conda</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1289" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1129" />
-   <source>Cooperation</source>
-   <translation>Spolupráce</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2105" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1294" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1134" />
-   <source>IRC</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2218" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2217" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1300" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1139" />
-   <source>MicroPython</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1968" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1308" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1147" />
-   <source>Task-Viewer</source>
-   <translation>Prohlížeč úloh</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1950" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1312" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1151" />
-   <source>Log-Viewer</source>
-   <translation>Prohlížeč logu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1317" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1156" />
-   <source>Numbers</source>
+   <source>Activate the edit view profile</source>
+   <translation>Aktivovat profil editace</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1865" />
+   <source>&lt;b&gt;Edit Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the "Edit View Profile". Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the "View Profile Configuration" dialog.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Editační profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivování skupiny 'Editační profil'. Okna, která se v tomto profilu zobrazí lze nastavit v dialogu 'Konfigurace profilu pohledů'.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1877" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1875" />
+   <source>Debug Profile</source>
+   <translation>Debugovací profil</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1881" />
+   <source>Activate the debug view profile</source>
+   <translation>Aktivovat debugovací profil</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1882" />
+   <source>&lt;b&gt;Debug Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the "Debug View Profile". Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the "View Profile Configuration" dialog.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Debugovací profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivování skupiny 'Debugovací profil'. Okna, která se v tomto profilu zobrazí lze nastavit v dialogu 'Konfigurace profilu pohledů'.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1893" />
+   <source>&amp;Project-Viewer</source>
+   <translation>Prohlížeč &amp;projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1894" />
+   <source>Alt+Shift+P</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1897" />
+   <source>Switch the input focus to the Project-Viewer window.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1899" />
+   <source>&lt;b&gt;Activate Project-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Project-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1910" />
+   <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
+   <translation>Prohlížeč &amp;multiprojektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1911" />
+   <source>Alt+Shift+M</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1914" />
+   <source>Switch the input focus to the Multiproject-Viewer window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1916" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1332" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1171" />
-   <source>Shell</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1717" />
-   <source>{0} - Passive Mode</source>
-   <translation>{0} - Pasivní mód</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1724" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1720" />
-   <source>{0} - {1} - Passive Mode</source>
-   <translation>{0} - {1} - pasivní mód</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1728" />
-   <source>{0} - {1} - {2} - Passive Mode</source>
-   <translation>{0} - {1} - {2} - pasivní mód</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1751" />
-   <source>Quit</source>
-   <translation>Konec</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1753" />
-   <source>&amp;Quit</source>
-   <translation>&amp;Konec</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1754" />
-   <source>Ctrl+Q</source>
-   <comment>File|Quit</comment>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1756" />
-   <source>Quit the IDE</source>
-   <translation>Ukončit IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1757" />
-   <source>&lt;b&gt;Quit the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This quits the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Ukončit IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončí se IDE. Nejdříve by se měly uložit neuložené změny. Python programy běžící v debug procesu budou ukončeny a nastavení budou uložena.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1770" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1768" />
-   <source>Restart</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1771" />
-   <source>Ctrl+Shift+Q</source>
-   <comment>File|Quit</comment>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1773" />
-   <source>Restart the IDE</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1774" />
-   <source>&lt;b&gt;Restart the IDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This restarts the IDE. Any unsaved changes may be saved first. Any Python program being debugged will be stopped and the preferences will be written to disc.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1787" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1784" />
-   <source>Save session</source>
-   <translation>Uložit relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1785" />
-   <source>Save session...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1788" />
-   <source>&lt;b&gt;Save session...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current session to disk. A dialog is opened to select the file name.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6841" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1800" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1797" />
-   <source>Load session</source>
-   <translation type="unfinished">Načíst relaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1798" />
-   <source>Load session...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1801" />
-   <source>&lt;b&gt;Load session...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a session saved to disk previously. A dialog is opened to select the file name.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1810" />
-   <source>New Window</source>
-   <translation type="unfinished">Nové okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1812" />
-   <source>New &amp;Window</source>
-   <translation type="unfinished">&amp;Nové okno</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1813" />
-   <source>Ctrl+Shift+N</source>
-   <comment>File|New Window</comment>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1815" />
-   <source>Open a new eric instance</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1817" />
-   <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new instance of the eric IDE.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1831" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1829" />
-   <source>Edit Profile</source>
-   <translation>Editační profil</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1834" />
-   <source>Activate the edit view profile</source>
-   <translation>Aktivovat profil editace</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1836" />
-   <source>&lt;b&gt;Edit Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the "Edit View Profile". Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the "View Profile Configuration" dialog.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Editační profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivování skupiny 'Editační profil'. Okna, která se v tomto profilu zobrazí lze nastavit v dialogu 'Konfigurace profilu pohledů'.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1848" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1846" />
-   <source>Debug Profile</source>
-   <translation>Debugovací profil</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1852" />
-   <source>Activate the debug view profile</source>
-   <translation>Aktivovat debugovací profil</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1853" />
-   <source>&lt;b&gt;Debug Profile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate the "Debug View Profile". Windows being shown, if this profile is active, may be configured with the "View Profile Configuration" dialog.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Debugovací profil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivování skupiny 'Debugovací profil'. Okna, která se v tomto profilu zobrazí lze nastavit v dialogu 'Konfigurace profilu pohledů'.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1864" />
-   <source>&amp;Project-Viewer</source>
-   <translation>Prohlížeč &amp;projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1865" />
-   <source>Alt+Shift+P</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1868" />
-   <source>Switch the input focus to the Project-Viewer window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1870" />
-   <source>&lt;b&gt;Activate Project-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Project-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1881" />
-   <source>&amp;Multiproject-Viewer</source>
-   <translation>Prohlížeč &amp;multiprojektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1882" />
-   <source>Alt+Shift+M</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1885" />
-   <source>Switch the input focus to the Multiproject-Viewer window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1887" />
    <source>&lt;b&gt;Activate Multiproject-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Multiproject-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1899" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1928" />
    <source>&amp;Debug-Viewer</source>
    <translation>Prohlížeč &amp;debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1900" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1929" />
    <source>Alt+Shift+D</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1903" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1932" />
    <source>Switch the input focus to the Debug-Viewer window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1905" />
-   <source>&lt;b&gt;Activate Debug-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Debug-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1917" />
-   <source>&amp;Shell</source>
-   <translation>&amp;Shell</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1918" />
-   <source>Alt+Shift+S</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1921" />
-   <source>Switch the input focus to the Shell window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1923" />
-   <source>&lt;b&gt;Activate Shell&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Shell window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1934" />
-   <source>&amp;File-Browser</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1935" />
-   <source>Alt+Shift+F</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1938" />
-   <source>Switch the input focus to the File-Browser window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1940" />
-   <source>&lt;b&gt;Activate File-Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the File-Browser window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1951" />
-   <source>Lo&amp;g-Viewer</source>
+   <source>&lt;b&gt;Activate Debug-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Debug-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1946" />
+   <source>&amp;Shell</source>
+   <translation>&amp;Shell</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1947" />
+   <source>Alt+Shift+S</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1950" />
+   <source>Switch the input focus to the Shell window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1952" />
-   <source>Alt+Shift+G</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1955" />
-   <source>Switch the input focus to the Log-Viewer window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1957" />
-   <source>&lt;b&gt;Activate Log-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Log-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+   <source>&lt;b&gt;Activate Shell&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Shell window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1963" />
+   <source>&amp;File-Browser</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1964" />
+   <source>Alt+Shift+F</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1967" />
+   <source>Switch the input focus to the File-Browser window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1969" />
+   <source>&lt;b&gt;Activate File-Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the File-Browser window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1980" />
+   <source>Lo&amp;g-Viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1981" />
+   <source>Alt+Shift+G</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1984" />
+   <source>Switch the input focus to the Log-Viewer window.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1986" />
+   <source>&lt;b&gt;Activate Log-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Log-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1998" />
    <source>&amp;Task-Viewer</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1970" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1999" />
    <source>Alt+Shift+T</source>
    <translation />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1973" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2002" />
    <source>Switch the input focus to the Task-Viewer window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1975" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2004" />
    <source>&lt;b&gt;Activate Task-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Task-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1988" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2017" />
    <source>Templ&amp;ate-Viewer</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1989" />
-   <source>Alt+Shift+A</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1992" />
-   <source>Switch the input focus to the Template-Viewer window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1994" />
-   <source>&lt;b&gt;Activate Template-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Template-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2006" />
-   <source>&amp;Left Toolbox</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2007" />
-   <source>Toggle the Left Toolbox window</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2008" />
-   <source>&lt;b&gt;Toggle the Left Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Left Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2018" />
-   <source>&amp;Right Toolbox</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2020" />
-   <source>Toggle the Right Toolbox window</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Alt+Shift+A</source>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2021" />
-   <source>&lt;b&gt;Toggle the Right Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Right Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2031" />
-   <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
-   <translation>&amp;Horizontální lista nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2033" />
-   <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
-   <translation>Přepnout na vodorovnou lištu nástrojů</translation>
+   <source>Switch the input focus to the Template-Viewer window.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2023" />
+   <source>&lt;b&gt;Activate Template-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Template-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2035" />
-   <source>&lt;b&gt;Toggle the Horizontal Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Horizontal Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Přepnout vodorovnou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je vodorovná nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2044" />
-   <source>Left Sidebar</source>
-   <translation>Levé menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2045" />
-   <source>&amp;Left Sidebar</source>
-   <translation>&amp;Levé menu</translation>
+   <source>&amp;Left Toolbox</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2036" />
+   <source>Toggle the Left Toolbox window</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2037" />
+   <source>&lt;b&gt;Toggle the Left Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Left Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2047" />
-   <source>Toggle the left sidebar window</source>
-   <translation>Přepnout okno levého menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2048" />
-   <source>&lt;b&gt;Toggle the left sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the left sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno levého menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno levého menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2057" />
-   <source>Right Sidebar</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2058" />
-   <source>&amp;Right Sidebar</source>
+   <source>&amp;Right Toolbox</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2049" />
+   <source>Toggle the Right Toolbox window</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2050" />
+   <source>&lt;b&gt;Toggle the Right Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Right Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2060" />
-   <source>Toggle the right sidebar window</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>&amp;Horizontal Toolbox</source>
+   <translation>&amp;Horizontální lista nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2062" />
-   <source>&lt;b&gt;Toggle the right sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the right sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2071" />
-   <source>Bottom Sidebar</source>
-   <translation>Dolní menu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2072" />
-   <source>&amp;Bottom Sidebar</source>
-   <translation>&amp;Dolní menu</translation>
+   <source>Toggle the Horizontal Toolbox window</source>
+   <translation>Přepnout na vodorovnou lištu nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2064" />
+   <source>&lt;b&gt;Toggle the Horizontal Toolbox window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the Horizontal Toolbox window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Přepnout vodorovnou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je vodorovná nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2073" />
+   <source>Left Sidebar</source>
+   <translation>Levé menu</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2074" />
-   <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
-   <translation>Přepnout okno dolního menu</translation>
+   <source>&amp;Left Sidebar</source>
+   <translation>&amp;Levé menu</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2076" />
-   <source>&lt;b&gt;Toggle the bottom sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the bottom sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno dolního menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno dolního menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2086" />
-   <source>Cooperation-Viewer</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Toggle the left sidebar window</source>
+   <translation>Přepnout okno levého menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2077" />
+   <source>&lt;b&gt;Toggle the left sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the left sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno levého menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno levého menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2087" />
-   <source>Co&amp;operation-Viewer</source>
+   <source>Right Sidebar</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2088" />
-   <source>Alt+Shift+O</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2091" />
-   <source>Switch the input focus to the Cooperation-Viewer window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2093" />
-   <source>&lt;b&gt;Activate Cooperation-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Cooperation-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>&amp;Right Sidebar</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2090" />
+   <source>Toggle the right sidebar window</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2092" />
+   <source>&lt;b&gt;Toggle the right sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the right sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2103" />
+   <source>Bottom Sidebar</source>
+   <translation>Dolní menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2104" />
+   <source>&amp;Bottom Sidebar</source>
+   <translation>&amp;Dolní menu</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2106" />
-   <source>&amp;IRC</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2107" />
-   <source>Ctrl+Alt+Shift+I</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2110" />
-   <source>Switch the input focus to the IRC window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2112" />
-   <source>&lt;b&gt;Activate IRC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the IRC window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Toggle the bottom sidebar window</source>
+   <translation>Přepnout okno dolního menu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2108" />
+   <source>&lt;b&gt;Toggle the bottom sidebar window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;If the bottom sidebar window is hidden then display it. If it is displayed then close it.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Přepnout okno dolního menu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Je-li okno dolního menu skryto, tak se zobrazí. Je-li zobrazeno, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2118" />
+   <source>Cooperation-Viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2119" />
+   <source>Co&amp;operation-Viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2120" />
+   <source>Alt+Shift+O</source>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2123" />
-   <source>Symbols-Viewer</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2124" />
-   <source>S&amp;ymbols-Viewer</source>
+   <source>Switch the input focus to the Cooperation-Viewer window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2125" />
-   <source>Alt+Shift+Y</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2128" />
-   <source>Switch the input focus to the Symbols-Viewer window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2130" />
-   <source>&lt;b&gt;Activate Symbols-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Symbols-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+   <source>&lt;b&gt;Activate Cooperation-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Cooperation-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2138" />
+   <source>&amp;IRC</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2139" />
+   <source>Ctrl+Alt+Shift+I</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2142" />
-   <source>Numbers-Viewer</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2143" />
-   <source>Num&amp;bers-Viewer</source>
+   <source>Switch the input focus to the IRC window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2144" />
+   <source>&lt;b&gt;Activate IRC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the IRC window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2155" />
+   <source>Symbols-Viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2156" />
+   <source>S&amp;ymbols-Viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2157" />
+   <source>Alt+Shift+Y</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2160" />
+   <source>Switch the input focus to the Symbols-Viewer window.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2162" />
+   <source>&lt;b&gt;Activate Symbols-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Symbols-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2174" />
+   <source>Numbers-Viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2175" />
+   <source>Num&amp;bers-Viewer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2176" />
    <source>Alt+Shift+B</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2147" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2179" />
    <source>Switch the input focus to the Numbers-Viewer window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2149" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2181" />
    <source>&lt;b&gt;Activate Numbers-Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Numbers-Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2163" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2195" />
    <source>Ctrl+Alt+Shift+D</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2166" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2198" />
    <source>Switch the input focus to the Code Documentation Viewer window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2169" />
-   <source>&lt;b&gt;Code Documentation Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Code Documentation Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2183" />
-   <source>Ctrl+Alt+Shift+P</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2186" />
-   <source>Switch the input focus to the PyPI window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2188" />
-   <source>&lt;b&gt;PyPI&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the PyPI window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2201" />
+   <source>&lt;b&gt;Code Documentation Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Code Documentation Viewer window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2215" />
+   <source>Ctrl+Alt+Shift+P</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2218" />
+   <source>Switch the input focus to the PyPI window.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2220" />
+   <source>&lt;b&gt;PyPI&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the PyPI window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2233" />
    <source>Ctrl+Alt+Shift+C</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2204" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2236" />
    <source>Switch the input focus to the Conda window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2206" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2238" />
    <source>&lt;b&gt;Conda&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Conda window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2219" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2251" />
    <source>Ctrl+Alt+Shift+M</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2222" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2254" />
    <source>Switch the input focus to the MicroPython window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2224" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2256" />
    <source>&lt;b&gt;MicroPython&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the MicroPython window.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2237" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2269" />
    <source>Ctrl+Alt+Shift+R</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2240" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2272" />
    <source>Switch the input focus to the Plugin Repository window.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2242" />
-   <source>&lt;b&gt;Plugin Repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Plugin Repository window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2255" />
-   <source>Ctrl+Alt+V</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2258" />
-   <source>Switch the input focus to the Virtual Environments Manager window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2261" />
-   <source>&lt;b&gt;Virtual Environments&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Virtual Environments Manager window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2274" />
+   <source>&lt;b&gt;Plugin Repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Plugin Repository window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2287" />
+   <source>Ctrl+Alt+V</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2290" />
+   <source>Switch the input focus to the Virtual Environments Manager window.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2293" />
+   <source>&lt;b&gt;Virtual Environments&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Virtual Environments Manager window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2306" />
    <source>Ctrl+Alt+Shift+F</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2277" />
-   <source>Switch the input focus to the Find/Replace In Files window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2279" />
-   <source>&lt;b&gt;Find/Replace In Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Find/Replace In Files window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2292" />
-   <source>Ctrl+Alt+Shift+L</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2295" />
-   <source>Switch the input focus to the Find File window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2297" />
-   <source>&lt;b&gt;Find File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Find File window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2309" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2308" />
-   <source>VCS Status List</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2310" />
-   <source>Alt+Shift+V</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2313" />
-   <source>Switch the input focus to the VCS Status List window.</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2315" />
-   <source>&lt;b&gt;VCS Status List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the VCS Status List window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2326" />
-   <source>What's This?</source>
-   <translation>Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2328" />
-   <source>&amp;What's This?</source>
-   <translation>&amp;Co je to?</translation>
+   <source>Switch the input focus to the Find/Replace In Files window.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2311" />
+   <source>&lt;b&gt;Find/Replace In Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Find/Replace In Files window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2324" />
+   <source>Ctrl+Alt+Shift+L</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2327" />
+   <source>Switch the input focus to the Find File window.</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2329" />
-   <source>Shift+F1</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2331" />
-   <source>Context sensitive help</source>
-   <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2332" />
-   <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What's This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu "Co je to?" se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2344" />
-   <source>Helpviewer</source>
-   <translation>Prohlížeč nápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2346" />
-   <source>&amp;Helpviewer...</source>
-   <translation>Pro&amp;hlížeč nápovědy...</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Find File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the Find File window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2341" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2340" />
+   <source>VCS Status List</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2342" />
+   <source>Alt+Shift+V</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2345" />
+   <source>Switch the input focus to the VCS Status List window.</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2347" />
-   <source>F1</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2349" />
-   <source>Open the helpviewer window</source>
-   <translation>Otevřít okno prohlížeče nápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2351" />
-   <source>&lt;b&gt;Helpviewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the eric web browser. This window will show HTML help files and help from Qt help collections. It has the capability to navigate to links, set bookmarks, print the displayed help and some more features. You may use it to browse the internet as well&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If called with a word selected, this word is search in the Qt help collection.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2370" />
-   <source>Show Versions</source>
-   <translation>Zobrazit verze</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2371" />
-   <source>Show &amp;Versions</source>
-   <translation>Zobrazit &amp;verze</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2373" />
-   <source>Display version information</source>
-   <translation>Zobrazit informace o verzích</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2375" />
-   <source>&lt;b&gt;Show Versions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display version information.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Zobrazit verze&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o verzích.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2385" />
+   <source>&lt;b&gt;VCS Status List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the VCS Status List window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2360" />
+   <source>Alt+Shift+H</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2363" />
+   <source>Switch the input focus to the embedded Help Viewer window.</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2365" />
+   <source>&lt;b&gt;Help Viewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the input focus to the embedded Help Viewer window. It will show HTML help files and help from Qt help collections.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If called with a word selected, this word is searched in the Qt help collection.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2378" />
+   <source>What's This?</source>
+   <translation>Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2380" />
+   <source>&amp;What's This?</source>
+   <translation>&amp;Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2381" />
+   <source>Shift+F1</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2383" />
-   <source>Check for Updates</source>
-   <translation>Zjistit aktualizace</translation>
+   <source>Context sensitive help</source>
+   <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2384" />
-   <source>Check for &amp;Updates...</source>
-   <translation>Zjistit akt&amp;ualizace...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2386" />
-   <source>&lt;b&gt;Check for Updates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Checks the internet for updates of eric.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2394" />
-   <source>Show downloadable versions</source>
-   <translation>Zobrazit verze ke stažení</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2395" />
-   <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
-   <translation>Zobrazit verze pro &amp;download...</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What's This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu "Co je to?" se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2396" />
+   <source>Helpviewer</source>
+   <translation>Prohlížeč nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2398" />
-   <source>Show the versions available for download</source>
-   <translation>Zobrazit dostupné verze ke stažení</translation>
+   <source>&amp;Helpviewer...</source>
+   <translation>Pro&amp;hlížeč nápovědy...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2399" />
-   <source>&lt;b&gt;Show downloadable versions...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the eric versions available for download from the internet.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2412" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2409" />
-   <source>Show Error Log</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2410" />
-   <source>Show Error &amp;Log...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2413" />
-   <source>&lt;b&gt;Show Error Log...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog showing the most recent error log.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2421" />
-   <source>Show Install Info</source>
+   <source>F1</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2401" />
+   <source>Open the helpviewer window</source>
+   <translation>Otevřít okno prohlížeče nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2403" />
+   <source>&lt;b&gt;Helpviewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the eric web browser. This window will show HTML help files and help from Qt help collections. It has the capability to navigate to links, set bookmarks, print the displayed help and some more features. You may use it to browse the internet as well&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If called with a word selected, this word is searched in the Qt help collection.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2422" />
-   <source>Show Install &amp;Info...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2424" />
-   <source>Show Installation Information</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2426" />
-   <source>&lt;b&gt;Show Install Info...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog showing some information about the installation process.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3989" />
+   <source>Show Versions</source>
+   <translation>Zobrazit verze</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2423" />
+   <source>Show &amp;Versions</source>
+   <translation>Zobrazit &amp;verze</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2425" />
+   <source>Display version information</source>
+   <translation>Zobrazit informace o verzích</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2427" />
+   <source>&lt;b&gt;Show Versions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display version information.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Zobrazit verze&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o verzích.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2437" />
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2435" />
-   <source>Report Bug</source>
-   <translation>Reportovat Bugy</translation>
+   <source>Check for Updates</source>
+   <translation>Zjistit aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2436" />
-   <source>Report &amp;Bug...</source>
-   <translation>Reportovat &amp;Bugy...</translation>
+   <source>Check for &amp;Updates...</source>
+   <translation>Zjistit akt&amp;ualizace...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2438" />
-   <source>Report a bug</source>
-   <translation>Reportovat bug</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2439" />
-   <source>&lt;b&gt;Report Bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to report a bug.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Reportovat bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialog pro reportování bugu.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Check for Updates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Checks the internet for updates of eric.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2446" />
+   <source>Show downloadable versions</source>
+   <translation>Zobrazit verze ke stažení</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2447" />
-   <source>Request Feature</source>
-   <translation>Požadavek na vlastnost</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2448" />
-   <source>Request &amp;Feature...</source>
-   <translation>&amp;Požadavek na vlastnost...</translation>
+   <source>Show &amp;downloadable versions...</source>
+   <translation>Zobrazit verze pro &amp;download...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2450" />
-   <source>Send a feature request</source>
-   <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2452" />
-   <source>&lt;b&gt;Request Feature...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to send a feature request.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Požadavek na vlastnost...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odeslání požadavku.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3537" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3514" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2462" />
-   <source>Unittest</source>
-   <translation />
+   <source>Show the versions available for download</source>
+   <translation>Zobrazit dostupné verze ke stažení</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2451" />
+   <source>&lt;b&gt;Show downloadable versions...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the eric versions available for download from the internet.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2464" />
-   <source>&amp;Unittest...</source>
-   <translation>&amp;Unittest...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2466" />
-   <source>Start unittest dialog</source>
-   <translation>Otevřít dialog unittestu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2467" />
-   <source>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform unit tests. The dialog gives you the ability to select and run a unittest suite.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provést unittesty. V dialogovém okně se nastaví který test se má provést.&lt;/p&gt;</translation>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2461" />
+   <source>Show Error Log</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2462" />
+   <source>Show Error &amp;Log...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2465" />
+   <source>&lt;b&gt;Show Error Log...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog showing the most recent error log.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2473" />
+   <source>Show Install Info</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2474" />
+   <source>Show Install &amp;Info...</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2476" />
-   <source>Unittest Restart</source>
-   <translation>Restart unittestu</translation>
+   <source>Show Installation Information</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2478" />
-   <source>&amp;Restart Unittest...</source>
-   <translation>&amp;Restart unittestu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2480" />
-   <source>Restart last unittest</source>
-   <translation>Restart posledního unittestu</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2481" />
-   <source>&lt;b&gt;Restart Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restart the unittest performed last.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Restart unittestu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restartuje se poslední provedený unittest.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Show Install Info...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog showing some information about the installation process.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4043" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2487" />
+   <source>Report Bug</source>
+   <translation>Reportovat Bugy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2488" />
+   <source>Report &amp;Bug...</source>
+   <translation>Reportovat &amp;Bugy...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2490" />
+   <source>Report a bug</source>
+   <translation>Reportovat bug</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2491" />
+   <source>&lt;b&gt;Report Bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to report a bug.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Reportovat bug...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialog pro reportování bugu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2499" />
+   <source>Request Feature</source>
+   <translation>Požadavek na vlastnost</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2500" />
+   <source>Request &amp;Feature...</source>
+   <translation>&amp;Požadavek na vlastnost...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2502" />
+   <source>Send a feature request</source>
+   <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2504" />
+   <source>&lt;b&gt;Request Feature...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to send a feature request.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Požadavek na vlastnost...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odeslání požadavku.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3591" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3568" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2514" />
+   <source>Unittest</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2516" />
+   <source>&amp;Unittest...</source>
+   <translation>&amp;Unittest...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2518" />
+   <source>Start unittest dialog</source>
+   <translation>Otevřít dialog unittestu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2519" />
+   <source>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform unit tests. The dialog gives you the ability to select and run a unittest suite.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provést unittesty. V dialogovém okně se nastaví který test se má provést.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2528" />
+   <source>Unittest Restart</source>
+   <translation>Restart unittestu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2530" />
+   <source>&amp;Restart Unittest...</source>
+   <translation>&amp;Restart unittestu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2532" />
+   <source>Restart last unittest</source>
+   <translation>Restart posledního unittestu</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2533" />
+   <source>&lt;b&gt;Restart Unittest&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restart the unittest performed last.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Restart unittestu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Restartuje se poslední provedený unittest.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2542" />
    <source>Unittest Rerun Failed</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2492" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2544" />
    <source>Rerun Failed Tests...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2494" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2546" />
    <source>Rerun failed tests of the last run</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2496" />
-   <source>&lt;b&gt;Rerun Failed Tests&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Rerun all tests that failed during the last unittest run.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2506" />
-   <source>Unittest Script</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2508" />
-   <source>Unittest &amp;Script...</source>
-   <translation>Unittest &amp;Script...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2510" />
-   <source>Run unittest with current script</source>
-   <translation>Spustit unittest s aktuálním skriptem</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2512" />
-   <source>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current script.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním skriptem.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2521" />
-   <source>Unittest Project</source>
-   <translation>Unittest Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2523" />
-   <source>Unittest &amp;Project...</source>
-   <translation>Unittest &amp;Projekt...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2525" />
-   <source>Run unittest with current project</source>
-   <translation>Spustit unittest s aktuálním projektem</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2527" />
-   <source>&lt;b&gt;Unittest Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current project.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Unittest projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním projektem.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2548" />
-   <source>Qt-Designer</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2550" />
-   <source>Qt-&amp;Designer...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2552" />
-   <source>Start Qt-Designer</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2553" />
-   <source>&lt;b&gt;Qt-Designer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Designer.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2574" />
-   <source>Qt-Linguist</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2576" />
-   <source>Qt-&amp;Linguist...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2578" />
-   <source>Start Qt-Linguist</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>&lt;b&gt;Rerun Failed Tests&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Rerun all tests that failed during the last unittest run.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2558" />
+   <source>Unittest Script</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2560" />
+   <source>Unittest &amp;Script...</source>
+   <translation>Unittest &amp;Script...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2562" />
+   <source>Run unittest with current script</source>
+   <translation>Spustit unittest s aktuálním skriptem</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2564" />
+   <source>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current script.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním skriptem.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2573" />
+   <source>Unittest Project</source>
+   <translation>Unittest Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2575" />
+   <source>Unittest &amp;Project...</source>
+   <translation>Unittest &amp;Projekt...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2577" />
+   <source>Run unittest with current project</source>
+   <translation>Spustit unittest s aktuálním projektem</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2579" />
-   <source>&lt;b&gt;Qt-Linguist&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Linguist.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2589" />
-   <source>UI Previewer</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2591" />
-   <source>&amp;UI Previewer...</source>
-   <translation>&amp;UI Previewer...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2593" />
-   <source>Start the UI Previewer</source>
-   <translation>Spustit UI Previewer</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2594" />
-   <source>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the UI Previewer.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit UI Previewer.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Unittest Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run unittest with current project.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Unittest projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním projektem.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2600" />
+   <source>Qt-Designer</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2602" />
-   <source>Translations Previewer</source>
-   <translation>Náhled překladů</translation>
+   <source>Qt-&amp;Designer...</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2604" />
-   <source>&amp;Translations Previewer...</source>
-   <translation>Náhled &amp;překladů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2606" />
-   <source>Start the Translations Previewer</source>
-   <translation>Spustit Previewer překladů</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2608" />
-   <source>&lt;b&gt;Translations Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the Translations Previewer.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Previewer překladů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Previewer překladů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2616" />
-   <source>Compare Files</source>
-   <translation>Porovnat soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2618" />
-   <source>&amp;Compare Files...</source>
-   <translation>&amp;Porovnat soubory...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2633" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2620" />
-   <source>Compare two files</source>
-   <translation>Porovnat dva soubory</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2621" />
-   <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání dvou souborů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2629" />
-   <source>Compare Files side by side</source>
-   <translation>Porovnat soubory stranu proti straně</translation>
+   <source>Start Qt-Designer</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2605" />
+   <source>&lt;b&gt;Qt-Designer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Designer.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2626" />
+   <source>Qt-Linguist</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2628" />
+   <source>Qt-&amp;Linguist...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2630" />
+   <source>Start Qt-Linguist</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2631" />
-   <source>Compare &amp;Files side by side...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2634" />
-   <source>&lt;b&gt;Compare Files side by side&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files and show the result side by side.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory stranu proti straně&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání souborů a zobrazení rozdílů strany proti straně.&lt;/p&gt;</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Qt-Linguist&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start Qt-Linguist.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2641" />
+   <source>UI Previewer</source>
+   <translation />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2643" />
-   <source>SQL Browser</source>
-   <translation />
+   <source>&amp;UI Previewer...</source>
+   <translation>&amp;UI Previewer...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2645" />
-   <source>SQL &amp;Browser...</source>
-   <translation>SQL &amp;Browser...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2647" />
-   <source>Browse a SQL database</source>
-   <translation>Procházet SQL databázi</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2648" />
-   <source>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse a SQL database.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Procházet SQL databázi.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2660" />
+   <source>Start the UI Previewer</source>
+   <translation>Spustit UI Previewer</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2646" />
+   <source>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the UI Previewer.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;UI Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit UI Previewer.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2654" />
+   <source>Translations Previewer</source>
+   <translation>Náhled překladů</translation>
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2656" />
-   <source>Mini Editor</source>
-   <translation />
+   <source>&amp;Translations Previewer...</source>
+   <translation>Náhled &amp;překladů...</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2658" />
-   <source>Mini &amp;Editor...</source>
-   <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2661" />
-   <source>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog with a simplified editor.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Mini editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se okno s jednoduchým editorem&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2669" />
-   <source>Hex Editor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2671" />
-   <source>&amp;Hex Editor...</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>Start the Translations Previewer</source>
+   <translation>Spustit Previewer překladů</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2660" />
+   <source>&lt;b&gt;Translations Previewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start the Translations Previewer.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Previewer překladů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit Previewer překladů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2668" />
+   <source>Compare Files</source>
+   <translation>Porovnat soubory</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2670" />
+   <source>&amp;Compare Files...</source>
+   <translation>&amp;Porovnat soubory...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2685" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2672" />
+   <source>Compare two files</source>
+   <translation>Porovnat dva soubory</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2673" />
-   <source>Start the eric Hex Editor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2675" />
-   <source>&lt;b&gt;Hex Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric Hex Editor for viewing or editing binary files.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2684" />
-   <source>eric Web Browser</source>
+   <source>&lt;b&gt;Compare Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání dvou souborů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2681" />
+   <source>Compare Files side by side</source>
+   <translation>Porovnat soubory stranu proti straně</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2683" />
+   <source>Compare &amp;Files side by side...</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2686" />
-   <source>eric &amp;Web Browser...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2688" />
-   <source>Start the eric Web Browser</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2690" />
-   <source>&lt;b&gt;eric Web Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse the Internet with the eric Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2698" />
-   <source>Icon Editor</source>
-   <translation>Editor ikon</translation>
+   <source>&lt;b&gt;Compare Files side by side&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to compare two files and show the result side by side.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Porovnat soubory stranu proti straně&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro porovnání souborů a zobrazení rozdílů strany proti straně.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2695" />
+   <source>SQL Browser</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2697" />
+   <source>SQL &amp;Browser...</source>
+   <translation>SQL &amp;Browser...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2699" />
+   <source>Browse a SQL database</source>
+   <translation>Procházet SQL databázi</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2700" />
-   <source>&amp;Icon Editor...</source>
-   <translation>Editor &amp;ikon...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2702" />
-   <source>Start the eric Icon Editor</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2704" />
-   <source>&lt;b&gt;Icon Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric Icon Editor for editing simple icons.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
+   <source>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse a SQL database.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;SQL Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Procházet SQL databázi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2712" />
-   <source>Snapshot</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2714" />
-   <source>&amp;Snapshot...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2716" />
-   <source>Take snapshots of a screen region</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2718" />
-   <source>&lt;b&gt;Snapshot&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to take snapshots of a screen region.&lt;/p&gt;</source>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2708" />
+   <source>Mini Editor</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2710" />
+   <source>Mini &amp;Editor...</source>
+   <translation>Mini &amp;Editor...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2713" />
+   <source>&lt;b&gt;Mini Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog with a simplified editor.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Mini editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se okno s jednoduchým editorem&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2721" />
+   <source>Hex Editor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2723" />
+   <source>&amp;Hex Editor...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2725" />
+   <source>Start the eric Hex Editor</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2727" />
+   <source>&lt;b&gt;Hex Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric Hex Editor for viewing or editing binary files.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2736" />
+   <source>eric Web Browser</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2738" />
+   <source>eric &amp;Web Browser...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2740" />
+   <source>Start the eric Web Browser</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2742" />
+   <source>&lt;b&gt;eric Web Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse the Internet with the eric Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2750" />
+   <source>Icon Editor</source>
+   <translation>Editor ikon</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2752" />
+   <source>&amp;Icon Editor...</source>
+   <translation>Editor &amp;ikon...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2754" />
+   <source>Start the eric Icon Editor</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2756" />
+   <source>&lt;b&gt;Icon Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric Icon Editor for editing simple icons.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2764" />
+   <source>Snapshot</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2766" />
+   <source>&amp;Snapshot...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2768" />
+   <source>Take snapshots of a screen region</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2770" />
+   <source>&lt;b&gt;Snapshot&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to take snapshots of a screen region.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2779" />
    <source>Preferences</source>
    <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2729" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2781" />
    <source>&amp;Preferences...</source>
    <translation>Na&amp;stavení...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2731" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2783" />
    <source>Set the prefered configuration</source>
    <translation>Nastavení konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2733" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2785" />
    <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Nastavení&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upravit konfiguraci aplikace podle požadavků uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2743" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2795" />
    <source>Export Preferences</source>
    <translation>Exportovat předvolby</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2745" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2797" />
    <source>E&amp;xport Preferences...</source>
    <translation>E&amp;xportovat předvolby...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2747" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2799" />
    <source>Export the current configuration</source>
    <translation>Export aktuální konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2749" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2801" />
    <source>&lt;b&gt;Export Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the current configuration to a file.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Export předvoleb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export aktuální konfigurace do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2757" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2809" />
    <source>Import Preferences</source>
    <translation>Import předvoleb</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2759" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2811" />
    <source>I&amp;mport Preferences...</source>
    <translation>I&amp;mport předvoleb...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2761" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2813" />
    <source>Import a previously exported configuration</source>
    <translation>Import dříve exportované konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2763" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2815" />
    <source>&lt;b&gt;Import Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import a previously exported configuration.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Import předvoleb&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import dříve exportované konfigurace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2771" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2823" />
    <source>Reload APIs</source>
    <translation>Obnovit API</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2772" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2824" />
    <source>Reload &amp;APIs</source>
    <translation>Obnovit &amp;API</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2774" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2826" />
    <source>Reload the API information</source>
    <translation>Obnovit API nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2776" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2828" />
    <source>&lt;b&gt;Reload APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reload the API information.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Obnovit API&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obnovit API nastavení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2788" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2784" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2840" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2836" />
    <source>Show external tools</source>
    <translation>Zobrazit externí nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2786" />
-   <source>Show external &amp;tools</source>
-   <translation>Zobrazit externí nás&amp;troje</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2790" />
-   <source>&lt;b&gt;Show external tools&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to show the path and versions of all extenal tools used by eric.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2800" />
-   <source>View Profiles</source>
-   <translation>Profily pohledů</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2802" />
-   <source>&amp;View Profiles...</source>
-   <translation>Profily &amp;pohledů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2804" />
-   <source>Configure view profiles</source>
-   <translation>Konfigurace profilů pohledů</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2806" />
-   <source>&lt;b&gt;View Profiles&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the view profiles. With this dialog you may set the visibility of the various windows for the predetermined view profiles.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Profily pohledů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace profilu pohledů. V tomto dialogu můžete nastavit zobrazování různých typů pohledů - editačních oken.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2817" />
-   <source>Toolbars</source>
-   <translation>Lišty nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2819" />
-   <source>Tool&amp;bars...</source>
-   <translation>&amp;Lišty nástrojů...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2821" />
-   <source>Configure toolbars</source>
-   <translation>Konfigurace lišt nástrojů</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2822" />
-   <source>&lt;b&gt;Toolbars&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the toolbars. With this dialog you may change the actions shown on the various toolbars and define your own toolbars.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Listy nástrojů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace lišt nástrojů. S tímto dialogem můžete změnit akce zobrazené v různých nástrojových lištách nebo definovat své vlastní nástrojové lišty.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2832" />
-   <source>Keyboard Shortcuts</source>
-   <translation>Klávesové zkratky</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2834" />
-   <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
-   <translation>Klávesové &amp;zkratky...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2836" />
-   <source>Set the keyboard shortcuts</source>
-   <translation>Nastavení klávesových zkratek</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2838" />
+   <source>Show external &amp;tools</source>
+   <translation>Zobrazit externí nás&amp;troje</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2842" />
+   <source>&lt;b&gt;Show external tools&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to show the path and versions of all extenal tools used by eric.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2852" />
+   <source>View Profiles</source>
+   <translation>Profily pohledů</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2854" />
+   <source>&amp;View Profiles...</source>
+   <translation>Profily &amp;pohledů...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2856" />
+   <source>Configure view profiles</source>
+   <translation>Konfigurace profilů pohledů</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2858" />
+   <source>&lt;b&gt;View Profiles&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the view profiles. With this dialog you may set the visibility of the various windows for the predetermined view profiles.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Profily pohledů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace profilu pohledů. V tomto dialogu můžete nastavit zobrazování různých typů pohledů - editačních oken.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2869" />
+   <source>Toolbars</source>
+   <translation>Lišty nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2871" />
+   <source>Tool&amp;bars...</source>
+   <translation>&amp;Lišty nástrojů...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2873" />
+   <source>Configure toolbars</source>
+   <translation>Konfigurace lišt nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2874" />
+   <source>&lt;b&gt;Toolbars&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the toolbars. With this dialog you may change the actions shown on the various toolbars and define your own toolbars.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Listy nástrojů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Konfigurace lišt nástrojů. S tímto dialogem můžete změnit akce zobrazené v různých nástrojových lištách nebo definovat své vlastní nástrojové lišty.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2884" />
+   <source>Keyboard Shortcuts</source>
+   <translation>Klávesové zkratky</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2886" />
+   <source>Keyboard &amp;Shortcuts...</source>
+   <translation>Klávesové &amp;zkratky...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2888" />
+   <source>Set the keyboard shortcuts</source>
+   <translation>Nastavení klávesových zkratek</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2890" />
    <source>&lt;b&gt;Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the keyboard shortcuts of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6517" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6499" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2847" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6601" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6583" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2899" />
    <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2849" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2901" />
    <source>&amp;Export Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation>&amp;Exportovat klávesové zkratky...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2851" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2903" />
    <source>Export the keyboard shortcuts</source>
    <translation>Export klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2853" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2905" />
    <source>&lt;b&gt;Export Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Export klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportují se klávesové zkratky z aplikace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6534" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2861" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6618" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2913" />
    <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
    <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2863" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2915" />
    <source>&amp;Import Keyboard Shortcuts...</source>
    <translation>&amp;Import klávesových zkratek...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2865" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2917" />
    <source>Import the keyboard shortcuts</source>
    <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2867" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2919" />
    <source>&lt;b&gt;Import Keyboard Shortcuts&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import the keyboard shortcuts of the application.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Import klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Do aplikace se importují klávesové zkratky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2876" />
-   <source>Manage SSL Certificates</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2878" />
-   <source>Manage SSL Certificates...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2880" />
-   <source>Manage the saved SSL certificates</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2882" />
-   <source>&lt;b&gt;Manage SSL Certificates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved SSL certificates.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2892" />
-   <source>Edit Message Filters</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2894" />
-   <source>Edit Message Filters...</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2896" />
-   <source>Edit the message filters used to suppress unwanted messages</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2898" />
-   <source>&lt;b&gt;Edit Message Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the message filters used to suppress unwanted messages been shown in an error window.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2914" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2911" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2909" />
-   <source>Clear private data</source>
-   <translation type="unfinished">Smazat soukromá data</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2916" />
-   <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like the various list of recently opened files, projects or multi projects.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2927" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2926" />
-   <source>Activate current editor</source>
-   <translation>Aktivovat aktuální editor</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2928" />
-   <source>Alt+Shift+E</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2937" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2936" />
-   <source>Show next</source>
-   <translation>Zobrazit další</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2938" />
-   <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
-   <translation />
+   <source>Manage SSL Certificates</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2930" />
+   <source>Manage SSL Certificates...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2932" />
+   <source>Manage the saved SSL certificates</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2934" />
+   <source>&lt;b&gt;Manage SSL Certificates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved SSL certificates.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2944" />
+   <source>Edit Message Filters</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2946" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2945" />
-   <source>Show previous</source>
-   <translation>Zobrazit předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2947" />
-   <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2955" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2954" />
-   <source>Switch between tabs</source>
-   <translation>Přepnout mezi taby</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2956" />
-   <source>Ctrl+1</source>
-   <translation />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2963" />
-   <source>Plugin Infos</source>
-   <translation>Plugin Infa</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2965" />
-   <source>&amp;Plugin Infos...</source>
-   <translation>&amp;Plugin Infa...</translation>
+   <source>Edit Message Filters...</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2948" />
+   <source>Edit the message filters used to suppress unwanted messages</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2950" />
+   <source>&lt;b&gt;Edit Message Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the message filters used to suppress unwanted messages been shown in an error window.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2966" />
-   <source>Show Plugin Infos</source>
-   <translation>Zobrazit Plugin infa</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2967" />
-   <source>&lt;b&gt;Plugin Infos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that show some information about loaded plugins.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Plugin Infa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog, který zobrazí informace o načtených pluginech.&lt;/p&gt;</translation>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2963" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2961" />
+   <source>Clear private data</source>
+   <translation type="unfinished">Smazat soukromá data</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2968" />
+   <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like the various list of recently opened files, projects or multi projects.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2979" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2978" />
+   <source>Activate current editor</source>
+   <translation>Aktivovat aktuální editor</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2980" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2976" />
-   <source>Install Plugins</source>
-   <translation>Instalovat pluginy</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2978" />
-   <source>&amp;Install Plugins...</source>
-   <translation>&amp;Instalovat pluginy...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2981" />
-   <source>&lt;b&gt;Install Plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to install or update plugins.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Instalovat pluginy...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro instalaci nebo aktualizaci pluginů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2993" />
+   <source>Alt+Shift+E</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2989" />
-   <source>Uninstall Plugin</source>
-   <translation>Odinstalovat plugin</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2991" />
-   <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
-   <translation>&amp;Odinstalovat plugin...</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2994" />
-   <source>&lt;b&gt;Uninstall Plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to uninstall a plugin.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation>&lt;b&gt;Odinstalovat plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odinstalaci pluginu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3004" />
-   <source>Plugin &amp;Repository...</source>
-   <translation>&amp;Repozitář pluginů...</translation>
-  </message>
-  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2988" />
+   <source>Show next</source>
+   <translation>Zobrazit další</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2990" />
+   <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2998" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2997" />
+   <source>Show previous</source>
+   <translation>Zobrazit předchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2999" />
+   <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3007" />
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3006" />
-   <source>Show Plugins available for download</source>
-   <translation>Zobrazit pluginy dostupné ke stažení</translation>
+   <source>Switch between tabs</source>
+   <translation>Přepnout mezi taby</translation>
   </message>
   <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3008" />
+   <source>Ctrl+1</source>
+   <translation />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3015" />
+   <source>Plugin Infos</source>
+   <translation>Plugin Infa</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3017" />
+   <source>&amp;Plugin Infos...</source>
+   <translation>&amp;Plugin Infa...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3018" />
+   <source>Show Plugin Infos</source>
+   <translation>Zobrazit Plugin infa</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3019" />
+   <source>&lt;b&gt;Plugin Infos...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that show some information about loaded plugins.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Plugin Infa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog, který zobrazí informace o načtených pluginech.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3032" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3028" />
+   <source>Install Plugins</source>
+   <translation>Instalovat pluginy</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3030" />
+   <source>&amp;Install Plugins...</source>
+   <translation>&amp;Instalovat pluginy...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3033" />
+   <source>&lt;b&gt;Install Plugins...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to install or update plugins.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Instalovat pluginy...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro instalaci nebo aktualizaci pluginů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3045" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3041" />
+   <source>Uninstall Plugin</source>
+   <translation>Odinstalovat plugin</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3043" />
+   <source>&amp;Uninstall Plugin...</source>
+   <translation>&amp;Odinstalovat plugin...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3046" />
+   <source>&lt;b&gt;Uninstall Plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to uninstall a plugin.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation>&lt;b&gt;Odinstalovat plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odinstalaci pluginu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3056" />
+   <source>Plugin &amp;Repository...</source>
+   <translation>&amp;Repozitář pluginů...</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3058" />
+   <source>Show Plugins available for download</source>
+   <translation>Zobrazit pluginy dostupné ke stažení</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3060" />
    <source>&lt;b&gt;Plugin Repository...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog, that shows a list of plugins available on the Internet.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;b&gt;Repozitář pluginů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialog, který zobrazí seznam pluginů dostupných ke stažení přes internet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3034" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3033" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3086" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3085" />
    <source>Qt5 Documentation</source>
    <translation type="unfinished">Qt4 dokumentace {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3036" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3088" />
    <source>Open Qt5 Documentation</source>
    <translation type="unfinished">Otevřít Qt4 dokumentaci {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3037" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3089" />
    <source>&lt;b&gt;Qt5 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt5 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric's internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3049" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3048" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3101" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3100" />
    <source>Qt6 Documentation</source>
    <translation type="unfinished">Qt4 dokumentace {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3051" />
-   <source>Open Qt6 Documentation</source>
-   <translation type="unfinished">Otevřít Qt4 dokumentaci {6 ?}</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3052" />
-   <source>&lt;b&gt;Qt6 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt6 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric's internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3064" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3063" />
-   <source>PyQt5 Documentation</source>
-   <translation type="unfinished">PyQt4 dokumentace {5 ?}</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3066" />
-   <source>Open PyQt5 Documentation</source>
-   <translation type="unfinished">Otevřít PyQt4 dokumentaci {5 ?}</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3068" />
-   <source>&lt;b&gt;PyQt5 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt5 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric's internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3081" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3080" />
-   <source>PyQt6 Documentation</source>
-   <translation type="unfinished">PyQt4 dokumentace {6 ?}</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3083" />
-   <source>Open PyQt6 Documentation</source>
-   <translation type="unfinished">Otevřít PyQt4 dokumentaci {6 ?}</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3085" />
-   <source>&lt;b&gt;PyQt6 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt6 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric's internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3103" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3102" />
+   <source>Open Qt6 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">Otevřít Qt4 dokumentaci {6 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3104" />
+   <source>&lt;b&gt;Qt6 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Qt6 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric's internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3116" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3115" />
+   <source>PyQt5 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">PyQt4 dokumentace {5 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3118" />
+   <source>Open PyQt5 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">Otevřít PyQt4 dokumentaci {5 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3120" />
+   <source>&lt;b&gt;PyQt5 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt5 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric's internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3133" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3132" />
+   <source>PyQt6 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">PyQt4 dokumentace {6 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3135" />
+   <source>Open PyQt6 Documentation</source>
+   <translation type="unfinished">Otevřít PyQt4 dokumentaci {6 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3137" />
+   <source>&lt;b&gt;PyQt6 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PyQt6 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric's internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3155" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3154" />
    <source>Python 3 Documentation</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3105" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3157" />
    <source>Open Python 3 Documentation</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3107" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3159" />
    <source>&lt;b&gt;Python 3 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Python 3 documentation. If no documentation directory is configured, the location of the Python 3 documentation is assumed to be the doc directory underneath the location of the Python 3 executable on Windows and &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html&lt;/i&gt; on Unix. Set PYTHON3DOCDIR in your environment to override this.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3125" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3124" />
-   <source>Eric API Documentation</source>
-   <translation>Eric API dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3127" />
-   <source>Open Eric API Documentation</source>
-   <translation>Otevřít Eric API dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3129" />
-   <source>&lt;b&gt;Eric API Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Eric API documentation. The location for the documentation is the Documentation/Source subdirectory of the eric installation directory.&lt;/p&gt;</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3146" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3145" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3177" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3176" />
+   <source>eric API Documentation</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3179" />
+   <source>Open eric API Documentation</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3181" />
+   <source>&lt;b&gt;eric API Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the eric API documentation. The location for the documentation is the Documentation/Source subdirectory of the eric installation directory.&lt;/p&gt;</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3198" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3197" />
    <source>PySide2 Documentation</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3148" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3200" />
    <source>Open PySide2 Documentation</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3150" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3202" />
    <source>&lt;b&gt;PySide2 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide2 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric's internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3166" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3165" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3218" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3217" />
    <source>PySide6 Documentation</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3168" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3220" />
    <source>Open PySide6 Documentation</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3170" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3222" />
    <source>&lt;b&gt;PySide6 Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the PySide6 Documentation. Dependent upon your settings, this will either show the help in Eric's internal help viewer/web browser, or execute a web browser or Qt Assistant. &lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3272" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3324" />
    <source>E&amp;xtras</source>
    <translation>E&amp;xtra funkce</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3282" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3334" />
    <source>Wi&amp;zards</source>
    <translation>&amp;Průvodci</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3301" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3353" />
    <source>P&amp;lugins</source>
    <translation>P&amp;luginy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3311" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3363" />
    <source>Configure...</source>
    <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3320" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3372" />
    <source>&amp;Unittest</source>
    <translation>&amp;Unittest</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3337" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3389" />
    <source>Select Tool Group</source>
    <translation>Vybrat skupinu nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3348" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3400" />
    <source>Se&amp;ttings</source>
    <translation>Nas&amp;tavení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3378" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3430" />
    <source>&amp;Window</source>
    <translation>O&amp;kno</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3387" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3439" />
    <source>&amp;Windows</source>
    <translation type="unfinished">&amp;Windows</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3392" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3444" />
    <source>Central Park</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3396" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3448" />
    <source>Left Side</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3410" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3465" />
+   <source>Right Side</source>
+   <translation type="unfinished" />
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3489" />
    <source>Bottom Side</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3419" />
-   <source>Right Side</source>
-   <translation type="unfinished" />
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3443" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3497" />
    <source>Plug-ins</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3450" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3504" />
    <source>&amp;Toolbars</source>
    <translation>&amp;Toolbary</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3463" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3517" />
    <source>&amp;Help</source>
    <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3536" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3513" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3590" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3567" />
    <source>Tools</source>
    <translation>Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3538" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3517" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3592" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3571" />
    <source>Settings</source>
    <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5392" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3539" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3518" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5464" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3593" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3572" />
    <source>Help</source>
    <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3540" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3519" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3594" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3573" />
    <source>Profiles</source>
    <translation>Profily</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3541" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3520" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3595" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3574" />
    <source>Plugins</source>
    <translation>Pluginy</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3703" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3757" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors language.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální jazyk editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3710" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3764" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors encoding.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje aktuální kódování editorů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3717" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3771" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the current editors eol setting.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje eol nastavení v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3724" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3778" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays an indication of the current editors files writability.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3731" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3785" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the line number of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje číslo řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3738" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3792" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar displays the cursor position of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje pozici kurzoru v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3749" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3803" />
    <source>&lt;p&gt;This part of the status bar allows zooming the current editor or shell.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3814" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3774" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3868" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3828" />
    <source>External Tools/{0}</source>
    <translation>Externí nástroje/{0}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3920" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3974" />
    <source>&lt;h2&gt;Version Numbers&lt;/h2&gt;&lt;table&gt;</source>
    <translation type="unfinished">&lt;h3&gt;Čísla verzí&lt;/h3&gt;&lt;table&gt; {2&gt;?} {2&gt;?}</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7564" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3956" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="7681" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4010" />
    <source>&lt;/table&gt;</source>
    <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3990" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4044" />
    <source>Email address or mail server address is empty. Please configure your Email settings in the Preferences Dialog.</source>
    <translation>Emailová adresa nebo mail server adresa jsou prázdné. Prosím, nastavte váš email v dialogovém okně Nastavení.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4301" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4355" />
    <source>Restart application</source>
    <translation>Restartovat aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4302" />
-   <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
-   <translation>Aplikace potřebuje restartovat. Má se provést nyní?</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4336" />
-   <source>&amp;Builtin Tools</source>
-   <translation>&amp;Vestavěné nástroje</translation>
-  </message>
-  <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4353" />
-   <source>&amp;Plugin Tools</source>
-   <translation>&amp;Plugin nástroje</translation>
-  </message>
-  <message>
    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4356" />
+   <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
+   <translation>Aplikace potřebuje restartovat. Má se provést nyní?</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4390" />
+   <source>&amp;Builtin Tools</source>
+   <translation>&amp;Vestavěné nástroje</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4407" />
+   <source>&amp;Plugin Tools</source>
+   <translation>&amp;Plugin nástroje</translation>
+  </message>
+  <message>
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4410" />
    <source>&amp;User Tools</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4382" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4436" />
    <source>Configure Tool Groups ...</source>
    <translation>Konfigurace Skupin nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4386" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4440" />
    <source>Configure current Tool Group ...</source>
    <translation>Konfigurace aktuální skupiny nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4427" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4407" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4481" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4461" />
    <source>No User Tools Configured</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4500" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4555" />
    <source>&amp;Show all</source>
    <translation>&amp;Zobrazit vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4502" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4557" />
    <source>&amp;Hide all</source>
    <translation>&amp;Skrýt vše</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5520" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5510" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5463" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5454" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5293" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5284" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5223" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5214" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5592" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5582" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5535" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5526" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5365" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5356" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5295" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5286" />
    <source>Problem</source>
    <translation>Problém</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5521" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5511" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5464" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5455" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5294" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5285" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5224" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5215" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5593" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5583" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5536" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5527" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5366" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5357" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5296" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5287" />
    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; neexistuje nebo má nulovou délku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5728" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5641" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5556" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5533" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5476" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5426" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5406" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5368" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5359" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5324" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5315" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5254" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5245" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5800" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5713" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5628" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5605" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5548" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5498" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5478" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5440" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5431" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5396" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5387" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5326" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5317" />
    <source>Process Generation Error</source>
    <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5246" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5318" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Designer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Designer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5255" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5327" />
    <source>&lt;p&gt;Could not find the Qt-Designer executable.&lt;br&gt;Ensure that it is installed and optionally configured on the Qt configuration page.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5316" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5388" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5325" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5397" />
    <source>&lt;p&gt;Could not find the Qt-Linguist executable.&lt;br&gt;Ensure that it is installed and optionally configured on the Qt configuration page.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5360" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5432" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5369" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5441" />
    <source>&lt;p&gt;Could not find the Qt-Assistant executable.&lt;br&gt;Ensure that it is installed and optionally configured on the Qt configuration page.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5393" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5465" />
    <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
    <translation>Aktuálně není vybrán žádný prohlížeč. Prosím otevřete Nastavení a nějaký vyberte.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5407" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5479" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit aktuální prohlížeč.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5427" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5499" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit prohlížeč nápovědy.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5477" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5549" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit UI Previewer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5534" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5606" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Previewer překladů.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5557" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5629" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start SQL Browser.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit SQL Browser.&lt;br&gt;Ujistěte se, že je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5642" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5714" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start Snapshot tool.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5673" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5664" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5745" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5736" />
    <source>External Tools</source>
    <translation>Externí nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5665" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5737" />
    <source>No tool entry found for external tool '{0}' in tool group '{1}'.</source>
    <translation>V externím nástroji '{0}' ve skupině '{1}' nebyl záznam nástroje nalezen.</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5674" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5746" />
    <source>No toolgroup entry '{0}' found.</source>
    <translation>Skupina nástrojů '{0}' nenalezena. </translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5710" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5782" />
    <source>Starting process '{0} {1}'.
 </source>
    <translation>Spouštím proces '{0} {1}'.
 </translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5729" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5801" />
    <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit příkaz &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5804" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5876" />
    <source>Process '{0}' has exited.
 </source>
    <translation>Proces '{0}' byl ukončen.
 </translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6068" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6012" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5973" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5907" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5847" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6148" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6090" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6049" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5981" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5919" />
    <source>Documentation Missing</source>
    <translation>Dokumentace chybí</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6069" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6013" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5974" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5908" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5848" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6149" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6091" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6050" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5982" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5920" />
    <source>&lt;p&gt;The documentation starting point "&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;" could not be found.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Adresář dokumentace "&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;" nebyl nalezen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6051" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5946" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6131" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6022" />
    <source>Documentation</source>
    <translation>Dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5947" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6023" />
    <source>&lt;p&gt;The PyQt{0} documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6052" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6132" />
    <source>&lt;p&gt;The PySide{0} documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6228" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6164" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6310" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6246" />
    <source>Start Web Browser</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6165" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6247" />
    <source>The eric web browser could not be started.</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6229" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6311" />
    <source>&lt;p&gt;The eric web browser is not started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6271" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6353" />
    <source>Open Browser</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6272" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6354" />
    <source>Could not start a web browser</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6501" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6585" />
    <source>Keyboard Shortcuts File (*.ekj)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6518" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6602" />
    <source>&lt;p&gt;The keyboard shortcuts file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6536" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6620" />
    <source>Keyboard Shortcuts File (*.ekj);;XML Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6728" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6812" />
    <source>Read Tasks</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6729" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6813" />
    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6776" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6860" />
    <source>Read Session</source>
    <translation type="unfinished" />
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6804" />
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6777" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6888" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6861" />
    <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
    <translation>&lt;p&gt;Soubor relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-   <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6803" />
+   <location filename="../UI/UserInterface.p