Updated translation for the support for Mercurial sub-repositories.

Sun, 17 Jun 2012 14:08:47 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sun, 17 Jun 2012 14:08:47 +0200
changeset 1907
44d593ab5b40
parent 1906
8487f9c2533b
child 1908
7b40bf154fdc

Updated translation for the support for Mercurial sub-repositories.

i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Sun Jun 17 13:34:46 2012 +0200
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Sun Jun 17 14:08:47 2012 +0200
@@ -7616,7 +7616,7 @@
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4301"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4304"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
@@ -7706,122 +7706,122 @@
     <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3811"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3814"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3811"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3814"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4304"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4307"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4621"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4624"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4621"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4624"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4670"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4663"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4666"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4670"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4759"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4762"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4759"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4762"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4889"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4889"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5117"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5117"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5142"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5145"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5182"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5185"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5163"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5166"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5182"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5185"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5199"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5202"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5214"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5228"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5228"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5250"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5253"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5250"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5253"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
@@ -7831,77 +7831,77 @@
     <translation type="obsolete">&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pozor:&lt;/b&gt; Ztratíte všechny změny pokud jej znovu otevřete.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5379"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5382"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5636"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5639"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5654"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5657"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5656"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5659"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5658"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5661"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5660"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5663"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5662"/>
-    <source>Add localized resource...</source>
-    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5665"/>
+    <source>Add localized resource...</source>
+    <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5668"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5683"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5686"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5699"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5702"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5726"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5729"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5787"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5790"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5787"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5790"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5816"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5819"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5816"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5819"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
@@ -7921,12 +7921,12 @@
     <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5804"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5807"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5804"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5807"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
@@ -8001,7 +8001,7 @@
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6077"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6080"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
@@ -8011,12 +8011,12 @@
     <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6079"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6082"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6081"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6084"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
@@ -8061,12 +8061,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5156"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5159"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5163"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5166"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -8076,27 +8076,27 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5214"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5370"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5517"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5520"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5636"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5639"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5726"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5729"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
@@ -8121,12 +8121,12 @@
     <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5015"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5018"/>
     <source>py3flakes Warning</source>
     <translation>py3flakes varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5015"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5018"/>
     <source>No py3flakes warning message available.</source>
     <translation>Varování py3flakes není dostupné.</translation>
   </message>
@@ -8136,42 +8136,42 @@
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5199"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5202"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5058"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5061"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5064"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5067"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5375"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5378"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3907"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3910"/>
     <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3907"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3910"/>
     <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4092"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4095"/>
     <source>Activating Calltip Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4092"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4095"/>
     <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16962,42 +16962,42 @@
 <context>
   <name>Hg</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="251"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="253"/>
     <source>The hg process finished with the exit code {0}</source>
     <translation>hg proces skončil s exit kódem {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="254"/>
-    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
-    <translation>hg proces neskončil do 30s.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="256"/>
+    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
+    <translation>hg proces neskončil do 30s.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="258"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation>Nelze spustit hg program.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="282"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="284"/>
     <source>Create project repository</source>
     <translation>Vytvořit repozitář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="282"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="284"/>
     <source>The project repository could not be created.</source>
     <translation>Úložiště projektu nelze vytvořit.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="310"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="312"/>
     <source>Creating Mercurial repository</source>
     <translation>Vytváření Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="325"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="329"/>
     <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
     <translation>Úvodní zápis změn (commit) do Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="371"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="375"/>
     <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
     <translation>Naklonovat projekt z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
@@ -17007,47 +17007,47 @@
     <translation type="obsolete">Zapsání změn (commit) do Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="533"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="541"/>
     <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
     <translation>Synchronizovat s Mercurial úložištěm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="585"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="593"/>
     <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
     <translation>Přidat soubory/složky do Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="649"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="657"/>
     <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
     <translation>Odebrat soubory/složky z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="713"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="721"/>
     <source>Renaming {0}</source>
     <translation>Přejmenování {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="842"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="850"/>
     <source>Taging in the Mercurial repository</source>
     <translation>Otagovat Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="875"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="883"/>
     <source>Reverting changes</source>
     <translation>Navrácení změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="925"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="933"/>
     <source>Merging</source>
     <translation>Merging</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1178"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1186"/>
     <source>Mercurial command</source>
     <translation>Mercurial příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1368"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1376"/>
     <source>Copying {0}</source>
     <translation>Kopírování {0}</translation>
   </message>
@@ -17062,112 +17062,112 @@
     <translation type="obsolete">Vyberte počet položek, které se mají zobrazit.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1613"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1621"/>
     <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
     <translation>Stažení (pull) z Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1666"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1674"/>
     <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
     <translation>Odeslání (push) do Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1785"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1793"/>
     <source>Resolving files/directories</source>
     <translation>Vyřešení souborů/složek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1806"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1814"/>
     <source>Create Branch</source>
     <translation>Vytvořit větev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1806"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1814"/>
     <source>Enter branch name</source>
     <translation>Zadejte název větve</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1817"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1825"/>
     <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
     <translation>Vytvoření větve v Mercurial repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1898"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1906"/>
     <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
     <translation>Ověřit integritu Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1923"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1931"/>
     <source>Showing the combined configuration settings</source>
     <translation>Zobrazení nastavení kombinovaných konfigurací</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1946"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1954"/>
     <source>Showing aliases for remote repositories</source>
     <translation>Zobrazení aliasů pro vzdálené úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1969"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1977"/>
     <source>Recovering from interrupted transaction</source>
     <translation>Obnovení z přerušené transakce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2212"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2220"/>
     <source>Shall the working directory be updated?</source>
     <translation>Má být pracovní adresář aktualizován?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1841"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1849"/>
     <source>Showing current branch</source>
     <translation>Zobrazení aktuální větve</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2121"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2129"/>
     <source>Create changegroup</source>
     <translation>Vytvořit skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2224"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2232"/>
     <source>Apply changegroups</source>
     <translation>Použít skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2241"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2249"/>
     <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
     <translation>Neplatný bisect podpříkaz ({0}).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2275"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2283"/>
     <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
     <translation>Mercurial Bisect ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2173"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2181"/>
     <source>Preview changegroup</source>
     <translation>Náhled skupiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1992"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2000"/>
     <source>Identifying project directory</source>
     <translation>Rozpoznat složku projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2028"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2036"/>
     <source>Create .hgignore file</source>
     <translation>Vytvořit soubor .hgignore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2028"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2036"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2307"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2315"/>
     <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
     <translation>Odebrat soubory jen z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2079"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2087"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
     <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg)</translation>
   </message>
@@ -17177,85 +17177,163 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor Mercurial skupiny změn&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2206"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2214"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
     <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2183"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2191"/>
     <source>Identifying changegroup file</source>
     <translation>Rozpoznat soubor skupiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2363"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2371"/>
     <source>Backing out changeset</source>
     <translation>Zálohovat skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2343"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2351"/>
     <source>No revision given. Aborting...</source>
     <translation>Nebyla dána žádná revize. Ruším...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2096"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2104"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2388"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2396"/>
     <source>Rollback last transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2383"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2391"/>
     <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="481"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
     <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2766"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2906"/>
     <source>Mercurial Command Server</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2645"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2785"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2766"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2906"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2455"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2463"/>
     <source>Import Patch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2502"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2510"/>
     <source>Export Patches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2548"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2556"/>
     <source>Change Phase</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2595"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2603"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2622"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2630"/>
     <source>Copy Changesets (Continue)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2710"/>
+    <source>Add Sub-repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2740"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2693"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2756"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2756"/>
+    <source>Remove Sub-repositories</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2729"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HgAddSubrepositoryDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="91"/>
+    <source>Add Sub-repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="23"/>
+    <source>&amp;Path within Project:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="35"/>
+    <source>Enter the path of the sub-repository relative to the project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Select the path of the sub-repository with a directory selection dialog</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="54"/>
+    <source>&amp;Type:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="66"/>
+    <source>Select the type of the sub-repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="88"/>
+    <source>&amp;URL:</source>
+    <translation type="unfinished">&amp;URL:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="98"/>
+    <source>Enter the URL of the sub-repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="91"/>
+    <source>The sub-repository path must be inside the project.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgAnnotateDialog</name>
@@ -18117,6 +18195,16 @@
     <source>Amend the last commit</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCommitDialog.ui" line="70"/>
+    <source>Select to commit sub-repositories as well</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCommitDialog.ui" line="73"/>
+    <source>Commit sub-repositories</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgCopyDialog</name>
@@ -18333,27 +18421,27 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="191"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="194"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="191"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="194"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="216"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="219"/>
     <source>There is no difference.</source>
     <translation>Žádné rozdíly nebyly nalezeny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="428"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="431"/>
     <source>Save Diff</source>
     <translation>Uložit Diff</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="396"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="399"/>
     <source>Patch Files (*.diff)</source>
     <translation>Patch soubory (*.diff)</translation>
   </message>
@@ -18363,12 +18451,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="428"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="431"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="413"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="416"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -18378,12 +18466,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="229"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="232"/>
     <source>&lt;Start&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="230"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="233"/>
     <source>&lt;End&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -18957,12 +19045,12 @@
     <translation>Vybrat pole pro filtrování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1175"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1177"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1172"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1174"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Autor</translation>
   </message>
@@ -19107,12 +19195,12 @@
     <translation>Změněno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="691"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="693"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="691"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="693"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
@@ -19301,104 +19389,104 @@
     <translation>Revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="184"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="186"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="184"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="186"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="267"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="269"/>
     <source>No log available for &apos;{0}&apos;</source>
     <translation>Log není pro &apos;{0}&apos; dostupný</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="300"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="302"/>
     <source>diff to {0}</source>
     <translation>diff na {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="311"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="313"/>
     <source>Branches: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Větve: {0}&lt;br/&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="313"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="315"/>
     <source>Tags: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Tagy: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="318"/>
-    <source>Parents: {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation>Rodiče: {0}&lt;br/&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="320"/>
+    <source>Parents: {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation>Rodiče: {0}&lt;br/&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="322"/>
     <source>&lt;i&gt;Author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Autor: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="325"/>
     <source>&lt;i&gt;Date: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Datum: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="337"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="339"/>
     <source>Added {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Přidáno: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="343"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="345"/>
     <source>Modified {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Změněno: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="351"/>
     <source>Deleted {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Smazáno: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="234"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="236"/>
     <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
     <translation>Hg proces neskončil do 30s.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="236"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="238"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation>Nelze spustit hg program.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="239"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="241"/>
     <source>Mercurial Error</source>
     <translation>Mercurial chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="333"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="335"/>
     <source>Added {0} (copied from {1})&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Přidáno {0} (zkopírováno z {1})&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="316"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="318"/>
     <source>Bookmarks: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="309"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="311"/>
     <source>Phase: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -19897,142 +19985,142 @@
 <context>
   <name>HgProjectHelper</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="92"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="100"/>
     <source>New from repository</source>
     <translation>Nový z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="92"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="100"/>
     <source>&amp;New from repository...</source>
     <translation>&amp;Nový z repozitáře...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="95"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
     <source>Create (clone) a new project from a Mercurial repository</source>
     <translation>Naklonovat projekt z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="98"/>
-    <source>&lt;b&gt;New from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates (clones) a new local project from a Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nový z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří nový lokální projekt z Mercurial repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="106"/>
+    <source>&lt;b&gt;New from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates (clones) a new local project from a Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nový z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří nový lokální projekt z Mercurial repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="114"/>
     <source>Show incoming log</source>
     <translation>Zobrazit příchozí logy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="110"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="118"/>
     <source>Show the log of incoming changes</source>
     <translation>Zobrazit log přichozích změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="113"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="121"/>
     <source>&lt;b&gt;Show incoming log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes coming into the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit příchozí log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto zobrazí log se změnami přicházejícími z repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="120"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Pull changes</source>
     <translation>Stáhnout změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="124"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="132"/>
     <source>Pull changes from a remote repository</source>
     <translation>Stáhnout změny (pull) ze vzdáleného repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="127"/>
-    <source>&lt;b&gt;Pull changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls changes from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Stáhnoput změny&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přikaz pull stáhne změny ze vzdáleného repozitáře a začlení je do lokálního repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="135"/>
-    <source>Update from repository</source>
-    <translation>Obnovit z repozitáře</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="135"/>
+    <source>&lt;b&gt;Pull changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls changes from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Stáhnoput změny&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přikaz pull stáhne změny ze vzdáleného repozitáře a začlení je do lokálního repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="143"/>
+    <source>Update from repository</source>
+    <translation>Obnovit z repozitáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="143"/>
     <source>&amp;Update from repository</source>
     <translation>&amp;Update: obnovit z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="139"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="147"/>
     <source>Update the local project from the Mercurial repository</source>
     <translation>Obnovit lokální projekt z Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="142"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="150"/>
     <source>&lt;b&gt;Update from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This updates the local project from the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obnovit z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obnoví lokální projekt z Mercurial repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="149"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="157"/>
     <source>Commit changes to repository</source>
     <translation>Zapsat změny do repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="149"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="157"/>
     <source>&amp;Commit changes to repository...</source>
     <translation>&amp;Zapsat změny do repozitáře...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="161"/>
     <source>Commit changes to the local project to the Mercurial repository</source>
     <translation>Zápis změn (commit) do lokálního Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="156"/>
-    <source>&lt;b&gt;Commit changes to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This commits changes to the local project to the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zápis změn do repozitáře (commit)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží změny v projektu do lokálního Mercurial repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="164"/>
+    <source>&lt;b&gt;Commit changes to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This commits changes to the local project to the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zápis změn do repozitáře (commit)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží změny v projektu do lokálního Mercurial repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="172"/>
     <source>Show outgoing log</source>
     <translation>Zobrazit odchozí logy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="176"/>
     <source>Show the log of outgoing changes</source>
     <translation>Zobrazit log odchozích změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="171"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="179"/>
     <source>&lt;b&gt;Show outgoing log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes outgoing out of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odchozí log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto zobrazí log se změnami odcházejícími z repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="178"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="186"/>
     <source>Push changes</source>
     <translation>Předat změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="182"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="190"/>
     <source>Push changes to a remote repository</source>
     <translation>Předat změny do vzdáleného repozitáře (push)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="185"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="193"/>
     <source>&lt;b&gt;Push changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předat změny (push)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přikaz push předá změny z lokálního repozitáře do vzdáleného repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="208"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="216"/>
     <source>Export from repository</source>
     <translation>Exportovat z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="208"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="216"/>
     <source>&amp;Export from repository...</source>
     <translation>&amp;Exportovat z repozitáře...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="212"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="220"/>
     <source>Export a project from the repository</source>
     <translation>Export projekt z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="215"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="223"/>
     <source>&lt;b&gt;Export from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports a project from the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Exportovat z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportuje projekt z repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -20077,22 +20165,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Odebrat z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lokální projekt se odebere z repozitáře (a z disku).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="230"/>
     <source>Show log</source>
     <translation>Zobrazit log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="230"/>
     <source>Show &amp;log</source>
     <translation>Zobrazit &amp;log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="226"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="234"/>
     <source>Show the log of the local project</source>
     <translation>Zobrazit log lokálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="229"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="237"/>
     <source>&lt;b&gt;Show log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí log lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -20112,157 +20200,157 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit limitovaný log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje log lokálního projektu jen do určitého počtu záznamů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="236"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="244"/>
     <source>Show log browser</source>
     <translation>Zobrazit log prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="240"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="248"/>
     <source>Show a dialog to browse the log of the local project</source>
     <translation>Zobrazit dialog pro procházení logů lokálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="243"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="251"/>
     <source>&lt;b&gt;Show log browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to browse the log of the local project. A limited number of entries is shown first. More can be retrieved later on.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit log prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialogové okno pro procházení logů lokálního projektu. Jako první je zobrazen limit maximálního přenosu. Více záznamů může být zobrazeno později.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="252"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="260"/>
     <source>Show difference</source>
     <translation>Zobrazit odlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="252"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="260"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation>Zobrazit o&amp;dlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="256"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="264"/>
     <source>Show the difference of the local project to the repository</source>
     <translation>Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="259"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="267"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="266"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="274"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
     <translation>Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="270"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="278"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation>Zobrazí odlišnosti mezi revizemi projektu v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="273"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="281"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti vybraných revizí vůči projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Zobrazit status</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>Show &amp;status</source>
     <translation>Zobrazit &amp;status</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="284"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="292"/>
     <source>Show the status of the local project</source>
     <translation>Zobrazit status lokálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="287"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="295"/>
     <source>&lt;b&gt;Show status&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the status of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit status&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí status lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="294"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="302"/>
     <source>Show heads</source>
     <translation>Zobrazit hlavy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="297"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="305"/>
     <source>Show the heads of the repository</source>
     <translation>Zobrazit ukazatele hlav repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="300"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="308"/>
     <source>&lt;b&gt;Show heads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the heads of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit ukazatele hlav&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí ukazatele hlav repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="307"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="315"/>
     <source>Show parents</source>
     <translation>Zobrazit předky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="310"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="318"/>
     <source>Show the parents of the repository</source>
     <translation>Zobrazit předky repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="313"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="321"/>
     <source>&lt;b&gt;Show parents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the parents of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit předky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí předky repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="320"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="328"/>
     <source>Show tip</source>
     <translation>Zobrazit ukazatel tip</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="331"/>
     <source>Show the tip of the repository</source>
     <translation>Zobrazí ukazatel tip repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="326"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="334"/>
     <source>&lt;b&gt;Show tip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the tip of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit ukazatele tip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí ukazatele tip repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="333"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="341"/>
     <source>Revert changes</source>
     <translation>Vrátit změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="333"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="341"/>
     <source>Re&amp;vert changes</source>
     <translation>&amp;Vrátit změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="337"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="345"/>
     <source>Revert all changes made to the local project</source>
     <translation>Vrátit všechny změny, které byly provedeny v lokálním projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="340"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="348"/>
     <source>&lt;b&gt;Revert changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This reverts all changes made to the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vrátit změny&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vrátí se všechny změny, které byly provedeny v lokálním projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="347"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="355"/>
     <source>Merge</source>
     <translation>Sloučit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="347"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="355"/>
     <source>Mer&amp;ge changes...</source>
     <translation>&amp;Sloučit změny...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="351"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="359"/>
     <source>Merge changes of a revision into the local project</source>
     <translation>Sloučí změny revize do lokálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="354"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="362"/>
     <source>&lt;b&gt;Merge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This merges changes of a revision into the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sloučit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Sloučí se změny revize do lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -20287,197 +20375,197 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vyřešit konflikty&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyřeší se všechny konflikty v lokálním projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="374"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="382"/>
     <source>Tag in repository</source>
     <translation>Vytvořit tag v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="374"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="382"/>
     <source>&amp;Tag in repository...</source>
     <translation>Vytvořit &amp;tag v repozitáři...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="378"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="386"/>
     <source>Tag the local project in the repository</source>
     <translation>Vytvořit Tag - značku z lokálního projektu do repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="381"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="389"/>
     <source>&lt;b&gt;Tag in repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This tags the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit tag v repozitáři&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Z lokálního projektu vytvoří značku - tag v repozitáři.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="388"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="396"/>
     <source>List tags</source>
     <translation>Seznam tagů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="388"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="396"/>
     <source>List tags...</source>
     <translation>Seznam tagů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="391"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="399"/>
     <source>List tags of the project</source>
     <translation>Seznam tagů projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="394"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="402"/>
     <source>&lt;b&gt;List tags&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the tags of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Seznam tagů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí seznam tagů projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="401"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="409"/>
     <source>List branches</source>
     <translation>Seznam větví</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="401"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="409"/>
     <source>List branches...</source>
     <translation>Seznam větví...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="404"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="412"/>
     <source>List branches of the project</source>
     <translation>Seznam větví projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="407"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="415"/>
     <source>&lt;b&gt;List branches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the branches of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Seznam větví&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí seznam větví projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="422"/>
     <source>Create branch</source>
     <translation>Vytvořit větev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="422"/>
     <source>Create &amp;branch...</source>
     <translation>Narou&amp;bovat větev...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="418"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="426"/>
     <source>Create a new branch for the local project in the repository</source>
     <translation>Vytvořit v repoziáři novou větev pro lokální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="421"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
     <source>&lt;b&gt;Create branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a new branch for the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit větev&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V repozitáři se vytvoří nová větev v lokálním projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="443"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="451"/>
     <source>Close branch</source>
     <translation>Zavřít větev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="446"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="454"/>
     <source>Close the current branch of the local project</source>
     <translation>Zavře aktuální větev v lokálním projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="449"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="457"/>
     <source>&lt;b&gt;Close branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current branch of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít větev&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavře aktuální větev v lokálním projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="469"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="477"/>
     <source>Switch</source>
     <translation>Přepnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="469"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="477"/>
     <source>S&amp;witch...</source>
     <translation>&amp;Přepnout...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="473"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="481"/>
     <source>Switch the working directory to another revision</source>
     <translation>Přepnout pracovní adresář do jiné revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="476"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="484"/>
     <source>&lt;b&gt;Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the working directory to another revision.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přepne pracovní adresář do jiné revize.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="483"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="491"/>
     <source>Cleanup</source>
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="483"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="491"/>
     <source>Cleanu&amp;p</source>
     <translation>Vy&amp;prat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="486"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="494"/>
     <source>Cleanup the local project</source>
     <translation>Vyčistit lokální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="489"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="497"/>
     <source>&lt;b&gt;Cleanup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a cleanup of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provede úklid lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="496"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="504"/>
     <source>Execute command</source>
     <translation>Provést příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="496"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="504"/>
     <source>E&amp;xecute command...</source>
     <translation>P&amp;rovést příkaz...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="499"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="507"/>
     <source>Execute an arbitrary Mercurial command</source>
     <translation>Spustit libovolný Mercurial příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="502"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="510"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute command&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to enter an arbitrary Mercurial command.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Provést příkaz&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání libovolného Mercurial příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="509"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="517"/>
     <source>Command options</source>
     <translation>Parametry příkazu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="509"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="517"/>
     <source>Command &amp;options...</source>
     <translation>&amp;Parametry příkazu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="512"/>
-    <source>Show the Mercurial command options</source>
-    <translation>Zobrazit parametry Mercurial příkazu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="513"/>
-    <source>&lt;b&gt;Command options...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the Mercurial command options.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Parametry příkazu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací parametrů Mercurial příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="520"/>
+    <source>Show the Mercurial command options</source>
+    <translation>Zobrazit parametry Mercurial příkazu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="521"/>
+    <source>&lt;b&gt;Command options...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the Mercurial command options.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Parametry příkazu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací parametrů Mercurial příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="528"/>
     <source>Configure</source>
     <translation>Konfigurovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="520"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="528"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="523"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="531"/>
     <source>Show the configuration dialog with the Mercurial page selected</source>
     <translation>Zobrazit konfigurační dialog s vybranou Mercurial stranou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="526"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="534"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the configuration dialog with the Mercurial page selected.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit konfigurační dialog s vybranou Mercurial stranou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -20522,177 +20610,177 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit kombinovaná nastavení konfigurace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto zobrazí kombinovaná nastavení ze všech konfigurací.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="574"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="582"/>
     <source>Show paths</source>
     <translation>Zobrazit cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="574"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="582"/>
     <source>Show paths...</source>
     <translation>Zobrazit cesty...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="577"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="585"/>
     <source>Show the aliases for remote repositories</source>
     <translation>Zobrazit aliasy pro vzádelené repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="580"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="588"/>
     <source>&lt;b&gt;Show paths&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the aliases for remote repositories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit cesty&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí aliasy vzdálených repozitářů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="587"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="595"/>
     <source>Verify repository</source>
     <translation>Ověřit repozitář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="587"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="595"/>
     <source>Verify repository...</source>
     <translation>Ověřit repozitář...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="590"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="598"/>
     <source>Verify the integrity of the repository</source>
     <translation>Ověřit integritu repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="593"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="601"/>
     <source>&lt;b&gt;Verify repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This verifies the integrity of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ověřit integritu repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ověří integritu repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="600"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
     <source>Recover</source>
     <translation>Zotavit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="600"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
     <source>Recover...</source>
     <translation>Zotavit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="603"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="611"/>
     <source>Recover from an interrupted transaction</source>
     <translation>Zotavit z přerušené transakce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="606"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="614"/>
     <source>&lt;b&gt;Recover&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This recovers from an interrupted transaction.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zotavit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obnoví integritu repozitáře narušenou přerušenou transakcí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="878"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="916"/>
     <source>Repository Administration</source>
     <translation>Administrace repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="626"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="634"/>
     <source>Create .hgignore</source>
     <translation>Vytvořit .hgignore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="629"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="637"/>
     <source>Create a .hgignore file with default values</source>
     <translation>Vytvořit soubor .hgignore s výchozími hodnotami</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="632"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="640"/>
     <source>&lt;b&gt;Create .hgignore&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a .hgignore file with default values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vytvořit .hgignore&lt;br&gt;Vytvoří soubor .hgignore s výchozími hodnotami.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="647"/>
     <source>Create changegroup</source>
     <translation>Vytvořit skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="647"/>
     <source>Create changegroup...</source>
     <translation>Vytvořit skupinu změn...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="642"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="650"/>
     <source>Create changegroup file collecting changesets</source>
     <translation>Vytvořit soubor s skupinou změn obsahující množinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1239"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1288"/>
     <source>Apply changegroups</source>
     <translation>Použít skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="681"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="689"/>
     <source>Apply changegroups...</source>
     <translation>Použít skupinu změn...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="684"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="692"/>
     <source>Apply one or several changegroup files</source>
     <translation>Použít soubory s jednou nebo více skupinami změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="908"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="946"/>
     <source>Changegroup Management</source>
     <translation>Správa skupin změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="645"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
     <source>&lt;b&gt;Create changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a changegroup file collecting selected changesets (hg bundle).&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit skupin změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor se skupinou změn obsahující vybrané množiny změn (hg bundle).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="687"/>
-    <source>&lt;b&gt;Apply changegroups&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This applies one or several changegroup files generated by the &apos;Create changegroup&apos; action (hg unbundle).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Použít skupinu změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Použije se soubor vygenerovaný příkazem &apos;Vytvořit skupinu změn&apos;, s jednou nebo více skupinami změn (hg unbundle)&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="456"/>
-    <source>Show current branch</source>
-    <translation>Zobrazit aktuální větev</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="459"/>
-    <source>Show the current branch of the project</source>
-    <translation>Zobrazit aktuální větev projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="462"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show current branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the current branch of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit aktuální větev&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se aktuální větev projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="695"/>
+    <source>&lt;b&gt;Apply changegroups&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This applies one or several changegroup files generated by the &apos;Create changegroup&apos; action (hg unbundle).&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Použít skupinu změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Použije se soubor vygenerovaný příkazem &apos;Vytvořit skupinu změn&apos;, s jednou nebo více skupinami změn (hg unbundle)&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="464"/>
+    <source>Show current branch</source>
+    <translation>Zobrazit aktuální větev</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="467"/>
+    <source>Show the current branch of the project</source>
+    <translation>Zobrazit aktuální větev projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="470"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show current branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the current branch of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit aktuální větev&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se aktuální větev projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="703"/>
     <source>Mark as &quot;good&quot;</source>
     <translation>Označit jako &quot;v pořádku&quot;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="698"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="706"/>
     <source>Mark a selectable changeset as good</source>
     <translation>Označit volitelnou množinu změn, že je v pořádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="701"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="709"/>
     <source>&lt;b&gt;Mark as good&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as good.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Označit jako &quot;v pořádku&quot;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Označí se volitelná množina změn, že je v pořádku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="708"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="716"/>
     <source>Mark as &quot;bad&quot;</source>
     <translation>Označit jako &quot;špatná&quot;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="711"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="719"/>
     <source>Mark a selectable changeset as bad</source>
     <translation>Označit volitelnou množinu změn jako špatnou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="714"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="722"/>
     <source>&lt;b&gt;Mark as bad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as bad.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Označit jako &quot;špatná&quot;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Označí se volitelná množina změn, že je špatná.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="721"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="729"/>
     <source>Skip</source>
     <translation>Přeskočit</translation>
   </message>
@@ -20707,400 +20795,445 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Přeskočit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální množina změn se přeskočí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="734"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="742"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Reset</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="737"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="745"/>
     <source>Reset the bisect search data</source>
     <translation>Reset vyhledávání bisect</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="740"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="748"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the bisect search data.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje bisect vyhledávání v datech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="922"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="960"/>
     <source>Bisect</source>
     <translation>Bisect</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="695"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="703"/>
     <source>Mark as &quot;good&quot;...</source>
     <translation>Označit jako &quot;v pořádku&quot;...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="708"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="716"/>
     <source>Mark as &quot;bad&quot;...</source>
     <translation>Označit jako &quot;špatná&quot;...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="661"/>
     <source>Preview changegroup</source>
     <translation>Náhled skupiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="661"/>
     <source>Preview changegroup...</source>
     <translation>Náhled skupiny změn...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="613"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
     <source>Identify</source>
     <translation>Identifikovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="613"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
     <source>Identify...</source>
     <translation>Identifikovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="616"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="624"/>
     <source>Identify the project directory</source>
     <translation>Identifikovat adresář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="619"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="627"/>
     <source>&lt;b&gt;Identify&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies the project directory.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Identifikovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Identifikuje se adresář projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="656"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="664"/>
     <source>Preview a changegroup file containing a collection of changesets</source>
     <translation>Náhled souboru skupiny změn obsahující množiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="659"/>
-    <source>&lt;b&gt;Preview changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This previews a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Náhled skupiny změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí náhled souboru skupiny změn obsahující množiny změn.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
-    <source>Identify changegroup</source>
-    <translation>Identifikovat skupinu změn</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
+    <source>&lt;b&gt;Preview changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This previews a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Náhled skupiny změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí náhled souboru skupiny změn obsahující množiny změn.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="675"/>
+    <source>Identify changegroup</source>
+    <translation>Identifikovat skupinu změn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="675"/>
     <source>Identify changegroup...</source>
     <translation>Identifikovat skupinu změn...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="670"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="678"/>
     <source>Identify a changegroup file containing a collection of changesets</source>
     <translation>Identifikuje soubor se skupinou změn obsahující množinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="673"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="681"/>
     <source>&lt;b&gt;Identify changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Identifikovat skupinu změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Identifikuje soubor se skupinou změn obsahující množinu změn.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="747"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="755"/>
     <source>Back out changeset</source>
     <translation>Vycouvat z množiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="750"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="758"/>
     <source>Back out changes of an earlier changeset</source>
     <translation>Vrátit změny z předchozí množiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="753"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="761"/>
     <source>&lt;b&gt;Back out changeset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This backs out changes of an earlier changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vycouvat z množiny změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vrátit změny z předchozí množiny změn.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="193"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="201"/>
     <source>Push changes (force)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="197"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="205"/>
     <source>Push changes to a remote repository with force option</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="200"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="208"/>
     <source>&lt;b&gt;Push changes (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository using the &apos;force&apos; option.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="785"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="793"/>
     <source>Serve project repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="785"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="793"/>
     <source>Serve project repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="788"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="796"/>
     <source>Serve the project repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="791"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="799"/>
     <source>&lt;b&gt;Serve project repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This serves the project repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="901"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="939"/>
     <source>Specials</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1077"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1126"/>
     <source>Pull</source>
     <translation type="unfinished">Stáhnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1346"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1395"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation type="unfinished">Projekt bude znovu načten. Má se provést?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="437"/>
     <source>Push new branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="432"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="440"/>
     <source>Push the current branch of the local project as a new named branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="435"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="443"/>
     <source>&lt;b&gt;Push new branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes the current branch of the local project as a new named branch.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="760"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="768"/>
     <source>Rollback last transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="763"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="771"/>
     <source>Rollback the last transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="766"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="774"/>
     <source>&lt;b&gt;Rollback last transaction&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a rollback of the last transaction. Transactions are used to encapsulate the effects of all commands that create new changesets or propagate existing changesets into a repository. For example, the following commands are transactional, and their effects can be rolled back:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;import&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pull&lt;/li&gt;&lt;li&gt;push (with this repository as the destination)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;unbundle&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This command is dangerous. Please use with care.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="930"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="968"/>
     <source>Extensions</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="533"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="541"/>
     <source>Edit user configuration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="533"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="541"/>
     <source>Edit user configuration...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="536"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="544"/>
     <source>Show an editor to edit the user configuration file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="539"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="547"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit user configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the user configuration file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="546"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="554"/>
     <source>Edit repository configuration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="546"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="554"/>
     <source>Edit repository configuration...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="549"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="557"/>
     <source>Show an editor to edit the repository configuration file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="552"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="560"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit repository configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the repository configuration file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="559"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="567"/>
     <source>Show combined configuration settings</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="559"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="567"/>
     <source>Show combined configuration settings...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="563"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="571"/>
     <source>Show the combined configuration settings from all configuration files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="566"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="574"/>
     <source>&lt;b&gt;Show combined configuration settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the combined configuration settings from all configuration files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="721"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="729"/>
     <source>Skip...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="724"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="732"/>
     <source>Skip a selectable changeset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="727"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="735"/>
     <source>&lt;b&gt;Skip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This skips a selectable changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1294"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1343"/>
     <source>Import Patch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="798"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="806"/>
     <source>Import Patch...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="801"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="809"/>
     <source>Import a patch from a patch file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="804"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="812"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Patch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This imports a patch from a patch file into the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="916"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="954"/>
     <source>Patch Management</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1313"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1362"/>
     <source>Revert Changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="811"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="819"/>
     <source>Export Patches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="811"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="819"/>
     <source>Export Patches...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="814"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="822"/>
     <source>Export revisions to patch files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="817"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="825"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Patches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports revisions of the project to patch files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="824"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="832"/>
     <source>Change Phase</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="824"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="832"/>
     <source>Change Phase...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="827"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="835"/>
     <source>Change the phase of revisions</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="830"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="838"/>
     <source>&lt;b&gt;Change Phase&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This changes the phase of revisions.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1332"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1381"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="841"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="849"/>
     <source>Copies changesets from another branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="844"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="852"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy Changesets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This copies changesets from another branch on top of the current working directory with the user, date and description of the original changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="853"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="861"/>
     <source>Continue Copying Session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="857"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="865"/>
     <source>Continue the last copying session after conflicts were resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="860"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="868"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue Copying Session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This continues the last copying session after conflicts were resolved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="941"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="979"/>
     <source>Graft</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1346"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1395"/>
     <source>Copy Changesets (Continue)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="361"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="369"/>
     <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="361"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="369"/>
     <source>Con&amp;flicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="364"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="372"/>
     <source>Mark all conflicts of the local project as resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="367"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="375"/>
     <source>&lt;b&gt;Conflicts resolved&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks all conflicts of the local project as resolved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="876"/>
+    <source>Add</source>
+    <translation type="unfinished">Přidat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="876"/>
+    <source>Add...</source>
+    <translation type="unfinished">Přidat...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="881"/>
+    <source>Add a sub-repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="884"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a sub-repository to the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="891"/>
+    <source>Remove</source>
+    <translation type="unfinished">Odebrat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="891"/>
+    <source>Remove...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="896"/>
+    <source>Remove sub-repositories</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="899"/>
+    <source>&lt;b&gt;Remove...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove sub-repositories from the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="988"/>
+    <source>Sub-Repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -21831,6 +21964,34 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HgRemoveSubrepositoriesDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRemoveSubrepositoriesDialog.ui" line="14"/>
+    <source>Remove Sub-repositories</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRemoveSubrepositoriesDialog.ui" line="36"/>
+    <source>Press to remove the selected entries</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRemoveSubrepositoriesDialog.ui" line="39"/>
+    <source>&amp;Remove</source>
+    <translation type="unfinished">Odeb&amp;rat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRemoveSubrepositoriesDialog.ui" line="46"/>
+    <source>Select to delete the removed entries from disc</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRemoveSubrepositoriesDialog.ui" line="49"/>
+    <source>Delete removed entries from disc</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>HgRevisionSelectionDialog</name>
   <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRevisionSelectionDialog.ui" line="14"/>
@@ -22238,37 +22399,37 @@
     <translation>chybějící</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="245"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="248"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="245"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="248"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="546"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="549"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>Zapsat měny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="660"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="663"/>
     <source>There are no uncommitted changes available/selected.</source>
     <translation>Nezapsné změny nejsou dostupné/vybrané.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="585"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="588"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Přidat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="585"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="588"/>
     <source>There are no unversioned entries available/selected.</source>
     <translation>Položky mimo verzi nejsou dostupné/vybrány.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="643"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="646"/>
     <source>Revert</source>
     <translation>Vrátit</translation>
   </message>
@@ -22278,12 +22439,12 @@
     <translation>Odebrat z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="606"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="609"/>
     <source>Remove</source>
     <translation>Odebrat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="643"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="646"/>
     <source>There are no missing entries available/selected.</source>
     <translation>Chybějící záznamy nejsou dostupné/vybrány.</translation>
   </message>
@@ -22368,7 +22529,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="458"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="461"/>
     <source>all</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -22378,12 +22539,12 @@
     <translation type="obsolete">Odlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="660"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="663"/>
     <source>Differences</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="546"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="549"/>
     <source>There are no entries selected to be committed.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -54807,30 +54968,30 @@
 <context>
   <name>mercurial</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1238"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1246"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parent #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Rodič #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Množina změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1735"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1743"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tags&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tagy&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1743"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1751"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Branches&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Větve&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1254"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1262"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Poslední autor&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Datum zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Čas zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1284"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1292"/>
     <source>&lt;h3&gt;Repository information&lt;/h3&gt;
 &lt;p&gt;&lt;table&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Mercurial V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
@@ -54841,23 +55002,23 @@
     <translation>&lt;h3&gt;Informace o repozitáře&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Mercurial V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;URL&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;{2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1729"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1737"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 </source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1731"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1739"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Množina změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1747"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1755"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parents&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Rodiče&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1750"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1758"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
@@ -54865,7 +55026,7 @@
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Poslední autor&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Datum zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Čas zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1739"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1747"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
Binary file i18n/eric5_de.qm has changed
--- a/i18n/eric5_de.ts	Sun Jun 17 13:34:46 2012 +0200
+++ b/i18n/eric5_de.ts	Sun Jun 17 14:08:47 2012 +0200
@@ -7260,7 +7260,7 @@
     <translation>Drucken abgebrochen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5379"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5382"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Datei geändert</translation>
   </message>
@@ -7325,57 +7325,57 @@
     <translation>Zurück zum letzten gesichert Zustand</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5117"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Makro Name</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5117"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Wähle einen Makro Namen:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5182"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5185"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Makro Dateien (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5142"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5145"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Lade Makro Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5163"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5166"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Fehler beim Makro Laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5182"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5185"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Makro Datei schreiben</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5199"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5202"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Makro speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5214"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Fehler beim Makro speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5228"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Makroaufzeichnung starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5250"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5253"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Makroaufzeichnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5250"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5253"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Gib einen Namen für das Makro ein:</translation>
   </message>
@@ -7435,32 +7435,32 @@
     <translation>Haltepunkt bearbeiten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4301"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4304"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt aktivieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4304"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4307"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt deaktivieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4621"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4624"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4621"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4624"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Bitte wählen sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4759"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4762"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4759"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4762"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Bitte wählen sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
@@ -7470,12 +7470,12 @@
     <translation>Autom. Vervollständigung aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3811"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3814"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autom. Vervollständigung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3811"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3814"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Die automatische Vervollständigung ist nicht verfügbar, da keine Quelle gesetzt ist.</translation>
   </message>
@@ -7510,7 +7510,7 @@
     <translation>Autom. Speicherung aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5636"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5639"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Drop Fehler</translation>
   </message>
@@ -7520,12 +7520,12 @@
     <translation>Zeige Syntaxfehlermeldung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4889"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Syntaxfehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4889"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Keine Syntaxfehlermeldung verfügbar.</translation>
   </message>
@@ -7555,17 +7555,17 @@
     <translation>Vorige nichtabgedeckte Zeile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4670"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zeilen ohne Abdeckung Markieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4663"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4666"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Alle Zeilen sind abgedeckt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4670"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Es gibt keine Datei mit Abdeckungsinformationen.</translation>
   </message>
@@ -7575,22 +7575,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält ungesicherte Änderungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5156"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5159"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makro Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5163"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5166"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makro Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist zerstört.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5214"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makro Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5636"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5639"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -7635,82 +7635,82 @@
     <translation>Keine Sprache</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5517"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5520"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5654"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5657"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Resourcen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5656"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5659"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Datei hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5658"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5661"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Dateien hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5660"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5663"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Aliased Datei hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5662"/>
-    <source>Add localized resource...</source>
-    <translation>Lokalisierte Resource hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5683"/>
-    <source>Add file resource</source>
-    <translation>Dateiresource hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5699"/>
-    <source>Add file resources</source>
-    <translation>Dateiresourcen hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5726"/>
-    <source>Add aliased file resource</source>
-    <translation>Aliased Dateiresourcen hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5726"/>
-    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
-    <translation>Alias für Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5787"/>
-    <source>Package Diagram</source>
-    <translation>Package-Diagramm</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5787"/>
-    <source>Include class attributes?</source>
-    <translation>Klassenattribute anzeigen?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5816"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5816"/>
-    <source>Include module names?</source>
-    <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5665"/>
+    <source>Add localized resource...</source>
+    <translation>Lokalisierte Resource hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5686"/>
+    <source>Add file resource</source>
+    <translation>Dateiresource hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5702"/>
+    <source>Add file resources</source>
+    <translation>Dateiresourcen hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5729"/>
+    <source>Add aliased file resource</source>
+    <translation>Aliased Dateiresourcen hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5729"/>
+    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
+    <translation>Alias für Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5790"/>
+    <source>Package Diagram</source>
+    <translation>Package-Diagramm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5790"/>
+    <source>Include class attributes?</source>
+    <translation>Klassenattribute anzeigen?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5819"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5819"/>
+    <source>Include module names?</source>
+    <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5668"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Resource Rahmen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5228"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Eine Makroaufzeichnung ist bereits aktiv. Neu starten?</translation>
   </message>
@@ -7765,12 +7765,12 @@
     <translation>Kein Exportformat angegeben. Abbruch...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5804"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5807"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Imports Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5804"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5807"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Imports externer Module anzeigen?</translation>
   </message>
@@ -7850,7 +7850,7 @@
     <translation>Wähle den anzuwendenden Pygments Lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6077"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6080"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Rechtschreibprüfung...</translation>
   </message>
@@ -7860,12 +7860,12 @@
     <translation>Rechtschreibprüfung für Auswahl...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6079"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6082"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Zum Wörterbuch hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6081"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6084"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Alle ignorieren</translation>
   </message>
@@ -7885,7 +7885,7 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gesichert werden.&lt;br/&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5370"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde geändert, während sie in eric5 geöffnet war. Neu einlesen?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -7910,12 +7910,12 @@
     <translation>Warnungen löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5015"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5018"/>
     <source>py3flakes Warning</source>
     <translation>py3flakes Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5015"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5018"/>
     <source>No py3flakes warning message available.</source>
     <translation>Keine Py3flakes Warnung verfügbar.</translation>
   </message>
@@ -7925,42 +7925,42 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5199"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5202"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makro Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5058"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5061"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Warnung: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5064"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5067"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Fehler: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5375"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5378"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warnung:&lt;/b&gt; Vorgenommenen Änderungen gehen beim neu einlesen verloren.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3907"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3910"/>
     <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
     <translation>Aktivierung eines Providers für automatische Vervollständigungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3907"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3910"/>
     <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation>Ein Providers für automatische Vervollständigungen kann nicht angebunden werden, da bereits ein anderer aktiv ist. Bitte überprüfen sie ihre Konfiguration.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4092"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4095"/>
     <source>Activating Calltip Provider</source>
     <translation>Aktivierung eines Providers für Calltips</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4092"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4095"/>
     <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation>Ein Providers für Calltips kann nicht angebunden werden, da bereits ein anderer aktiv ist. Bitte überprüfen sie ihre Konfiguration.</translation>
   </message>
@@ -16516,280 +16516,358 @@
 <context>
   <name>Hg</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="251"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="253"/>
     <source>The hg process finished with the exit code {0}</source>
     <translation>Der hg Prozess endete mit dem Code {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="254"/>
-    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
-    <translation>Der hg Prozess endete nicht innerhalb von 30s.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="256"/>
+    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
+    <translation>Der hg Prozess endete nicht innerhalb von 30s.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="258"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation>Das hg Programm konnte nicht gestartet werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="282"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="284"/>
     <source>Create project repository</source>
     <translation>Projektrepository anlegen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="282"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="284"/>
     <source>The project repository could not be created.</source>
     <translation>Das Projektrepository konnte nicht erzeugt werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="310"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="312"/>
     <source>Creating Mercurial repository</source>
     <translation>Lege Mercurial Repository an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="325"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="329"/>
     <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
     <translation>Erstes Commit für das Mercurial Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="371"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="375"/>
     <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
     <translation>Klone das Projekt aus dem Mercurial Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="533"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="541"/>
     <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
     <translation>Gleiche mit dem Mercurial Repository ab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="585"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="593"/>
     <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
     <translation>Füge Dateien/Verzeichnisse dem Mercurial Repository hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="649"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="657"/>
     <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
     <translation>Lösche Dateien/Verzeichnisse aus dem Mercurial Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="713"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="721"/>
     <source>Renaming {0}</source>
     <translation>Benenne {0} um</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="842"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="850"/>
     <source>Taging in the Mercurial repository</source>
     <translation>Marke im Mercurial Repository setzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="875"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="883"/>
     <source>Reverting changes</source>
     <translation>Mache Änderungen rückgängig</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="925"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="933"/>
     <source>Merging</source>
     <translation>Zusammenführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1178"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1186"/>
     <source>Mercurial command</source>
     <translation>Mercurial Befehl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1368"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1376"/>
     <source>Copying {0}</source>
     <translation>Kopiere {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1613"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1621"/>
     <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
     <translation>Pull von einem entfernten Mercurial Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1666"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1674"/>
     <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
     <translation>Push in ein entferntes Mercurial Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1785"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1793"/>
     <source>Resolving files/directories</source>
     <translation>Löse Dateien/Verzeichnisse auf</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1806"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1814"/>
     <source>Create Branch</source>
     <translation>Zweig erzeugen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1806"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1814"/>
     <source>Enter branch name</source>
     <translation>Gib den Zweignamen ein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1817"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1825"/>
     <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
     <translation>Erzeuge Zweig im Mercurial Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1898"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1906"/>
     <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
     <translation>Verifiziere die Integrität des Mercurial Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1923"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1931"/>
     <source>Showing the combined configuration settings</source>
     <translation>Zeige die kombinierten Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1946"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1954"/>
     <source>Showing aliases for remote repositories</source>
     <translation>Zeige Namen für entfernte Repositories</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1969"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1977"/>
     <source>Recovering from interrupted transaction</source>
     <translation>Setze abgebrochene Transaktion zurück</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2212"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2220"/>
     <source>Shall the working directory be updated?</source>
     <translation>Soll das Arbeitsverzeichnis aktualisiert werden?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1841"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1849"/>
     <source>Showing current branch</source>
     <translation>Zeige aktuellen Zweig</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2121"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2129"/>
     <source>Create changegroup</source>
     <translation>Änderungsgruppe erzeugen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2224"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2232"/>
     <source>Apply changegroups</source>
     <translation>Änderungsgruppen anwenden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2241"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2249"/>
     <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
     <translation>Ungültiger Bisect Unterbefehl ({0}).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2275"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2283"/>
     <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
     <translation>Mercurial Bisect ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2173"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2181"/>
     <source>Preview changegroup</source>
     <translation>Änderungsgruppe ansehen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1992"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2000"/>
     <source>Identifying project directory</source>
     <translation>Projektverzeichnis identifizieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2028"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2036"/>
     <source>Create .hgignore file</source>
     <translation>.hgignore Datei erstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2028"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2036"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2307"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2315"/>
     <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
     <translation>Lösche Dateien nur aus dem Mercurial Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2079"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2087"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
     <translation>Mercurial Änderungsgruppendateien (*.hg)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2206"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2214"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
     <translation>Mercurial Änderungsgruppendateien (*.hg);;Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2183"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2191"/>
     <source>Identifying changegroup file</source>
     <translation>Identifiziere Änderungsgruppendatei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2363"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2371"/>
     <source>Backing out changeset</source>
     <translation>Änderungssatz umkehren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2343"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2351"/>
     <source>No revision given. Aborting...</source>
     <translation>Keine Revision angegeben. Abbruch...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2096"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2104"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Mercurial Änderungsgruppendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2388"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2396"/>
     <source>Rollback last transaction</source>
     <translation>Letzte Transaktion zurücksetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2383"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2391"/>
     <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
     <translation>Wollen sie die letzte Transaktion wirklich zurücksetzen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="481"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
     <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
     <translation>Pflege Änderungen in das Mercurial Repository ein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2766"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2906"/>
     <source>Mercurial Command Server</source>
     <translation>Mercurial Befehlsserver</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2645"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2785"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Mercurial Befehlsserver konnte nicht wiedergestartet werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2766"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2906"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Mercurial Befehlsserver konnte nicht gestartet werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2455"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2463"/>
     <source>Import Patch</source>
     <translation>Patch importieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2502"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2510"/>
     <source>Export Patches</source>
     <translation>Patches exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2548"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2556"/>
     <source>Change Phase</source>
     <translation>Phase ändern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2595"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2603"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation>Änderungssätze kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2622"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2630"/>
     <source>Copy Changesets (Continue)</source>
     <translation>Änderungssätze kopieren (Fortsetzung)</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2710"/>
+    <source>Add Sub-repository</source>
+    <translation>Unterrepository hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2740"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2693"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub enthält bereits einen Eintrag &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2756"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2756"/>
+    <source>Remove Sub-repositories</source>
+    <translation>Unterrepositories löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2729"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HgAddSubrepositoryDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="91"/>
+    <source>Add Sub-repository</source>
+    <translation>Unterrepository hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="23"/>
+    <source>&amp;Path within Project:</source>
+    <translation>&amp;Pfad im Projekt:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="35"/>
+    <source>Enter the path of the sub-repository relative to the project</source>
+    <translation>Gib den Pfad des Unterrepositories relativ zum Projekt ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Select the path of the sub-repository with a directory selection dialog</source>
+    <translation>Wähle das Verzeichnis des Unterrepositories über einen Verzeichnisauswahldialog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="54"/>
+    <source>&amp;Type:</source>
+    <translation>&amp;Typ:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="66"/>
+    <source>Select the type of the sub-repository</source>
+    <translation>Wähle den Typ des Unterrepositories</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="88"/>
+    <source>&amp;URL:</source>
+    <translation>&amp;URL:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="98"/>
+    <source>Enter the URL of the sub-repository</source>
+    <translation>Gib die URL des Unterrepository ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="91"/>
+    <source>The sub-repository path must be inside the project.</source>
+    <translation>Der Unterrepositorypfad muss innerhalb des Projektes liegen.</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgAnnotateDialog</name>
@@ -17629,6 +17707,16 @@
     <source>Amend the last commit</source>
     <translation>Letzte Änderung ergänzen</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCommitDialog.ui" line="70"/>
+    <source>Select to commit sub-repositories as well</source>
+    <translation>Auswählen, um auch Unterrepositories einzupflegen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCommitDialog.ui" line="73"/>
+    <source>Commit sub-repositories</source>
+    <translation>Unterrepositories einpflegen</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgCopyDialog</name>
@@ -17840,37 +17928,37 @@
     <translation>Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="191"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="194"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="191"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="194"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Der Prozess {0} konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass er sich im Suchpfad befindet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="216"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="219"/>
     <source>There is no difference.</source>
     <translation>Es gibt keinen Unterschied.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="428"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="431"/>
     <source>Save Diff</source>
     <translation>Diff speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="396"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="399"/>
     <source>Patch Files (*.diff)</source>
     <translation>Patchdateien (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="428"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="431"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Patchdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden.&lt;br&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="413"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="416"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Patchdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -17880,12 +17968,12 @@
     <translation>Patchinhalt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="229"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="232"/>
     <source>&lt;Start&gt;</source>
     <translation>&lt;Anfang&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="230"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="233"/>
     <source>&lt;End&gt;</source>
     <translation>&lt;Ende&gt;</translation>
   </message>
@@ -18472,12 +18560,12 @@
     <translation>Wähle das als Filter zu verwendende Feld</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1175"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1177"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revision</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1172"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1174"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Autor</translation>
   </message>
@@ -18612,12 +18700,12 @@
     <translation>Modifiziert</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="691"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="693"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="691"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="693"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Der Prozess {0} konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass er sich im Suchpfad befindet.</translation>
   </message>
@@ -18811,111 +18899,111 @@
     <translation>Revision</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="184"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="186"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="184"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="186"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Der Prozess {0} konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass er sich im Suchpfad befindet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="267"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="269"/>
     <source>No log available for &apos;{0}&apos;</source>
     <translation>Kein Log für &apos;{0}&apos; verfügbar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="300"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="302"/>
     <source>diff to {0}</source>
     <translation>Unterschied zu {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="311"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="313"/>
     <source>Branches: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Zweige: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="313"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="315"/>
     <source>Tags: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Marken: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="318"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="320"/>
     <source>Parents: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Vorgänger: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="320"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="322"/>
     <source>&lt;i&gt;Author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Autor: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="325"/>
     <source>&lt;i&gt;Date: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Datum: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="337"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="339"/>
     <source>Added {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Hinzugefügt: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="343"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="345"/>
     <source>Modified {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Modifiziert: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="349"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="351"/>
     <source>Deleted {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Gelöscht: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="234"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="236"/>
     <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
     <translation>Der hg Prozess endete nicht innerhalb von 30s.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="236"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="238"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation>Das hg Programm konnte nicht gestartet werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="239"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="241"/>
     <source>Mercurial Error</source>
     <translation>Mercurial Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="333"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="335"/>
     <source>Added {0} (copied from {1})&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Hinzugefügt: {0} (kopiert von {1})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="316"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="318"/>
     <source>Bookmarks: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Lesezeichen: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="309"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="311"/>
     <source>Phase: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Phase: {0}&lt;br /&gt;
@@ -19402,1085 +19490,1130 @@
 <context>
   <name>HgProjectHelper</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="92"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="100"/>
     <source>New from repository</source>
     <translation>Neu aus Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="92"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="100"/>
     <source>&amp;New from repository...</source>
     <translation>&amp;Neu aus Repository...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="95"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
     <source>Create (clone) a new project from a Mercurial repository</source>
     <translation>Erzeuge (clone) ein neues Projekt aus einem Mercurial Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="98"/>
-    <source>&lt;b&gt;New from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates (clones) a new local project from a Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Neu aus Repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt (clone) ein neues Projekt aus dem Mercurial Repository.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="106"/>
+    <source>&lt;b&gt;New from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates (clones) a new local project from a Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Neu aus Repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt (clone) ein neues Projekt aus dem Mercurial Repository.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="114"/>
     <source>Show incoming log</source>
     <translation>Zeige eingehendes Log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="110"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="118"/>
     <source>Show the log of incoming changes</source>
     <translation>Zeige das Log eingehender Änderungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="113"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="121"/>
     <source>&lt;b&gt;Show incoming log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes coming into the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige eingehendes Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt das Log von Änderungen, die in das Repository gehen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="120"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Pull changes</source>
     <translation>Änderungen herunterladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="124"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="132"/>
     <source>Pull changes from a remote repository</source>
     <translation>Änderungen von einem entfernten Repository herunterladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="127"/>
-    <source>&lt;b&gt;Pull changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls changes from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungen herunterladen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt Änderungen von einem entfernten Repository in das lokale Repository herunter.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="135"/>
-    <source>Update from repository</source>
-    <translation>Abgleich mit Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="135"/>
+    <source>&lt;b&gt;Pull changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls changes from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungen herunterladen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt Änderungen von einem entfernten Repository in das lokale Repository herunter.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="143"/>
+    <source>Update from repository</source>
+    <translation>Abgleich mit Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="143"/>
     <source>&amp;Update from repository</source>
     <translation>&amp;Abgleich mit Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="139"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="147"/>
     <source>Update the local project from the Mercurial repository</source>
     <translation>Abgleich des lokalen Projektes mit dem Mercurial Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="142"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="150"/>
     <source>&lt;b&gt;Update from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This updates the local project from the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Abgleich mit Repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies gleicht das lokale Projekt mit dem Mercurial Repository ab.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="149"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="157"/>
     <source>Commit changes to repository</source>
     <translation>Änderungen in Repository einpflegen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="149"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="157"/>
     <source>&amp;Commit changes to repository...</source>
     <translation>&amp;Änderungen in Repository einpflegen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="161"/>
     <source>Commit changes to the local project to the Mercurial repository</source>
     <translation>Änderungen am lokalen Projekt in das Mercurial Repository einpflegen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="156"/>
-    <source>&lt;b&gt;Commit changes to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This commits changes to the local project to the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungen in Repository einpflegen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies pflegt Änderungen am lokalen Projekt in das Mercurial Repository ein.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="164"/>
+    <source>&lt;b&gt;Commit changes to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This commits changes to the local project to the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungen in Repository einpflegen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies pflegt Änderungen am lokalen Projekt in das Mercurial Repository ein.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="172"/>
     <source>Show outgoing log</source>
     <translation>Zeige ausgehendes Log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="176"/>
     <source>Show the log of outgoing changes</source>
     <translation>Zeige das Log ausgehender Änderungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="171"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="179"/>
     <source>&lt;b&gt;Show outgoing log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes outgoing out of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige ausgehendes Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt das Log von Änderungen, die aus dem Repository gehen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="178"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="186"/>
     <source>Push changes</source>
     <translation>Änderungen hochladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="182"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="190"/>
     <source>Push changes to a remote repository</source>
     <translation>Änderungen an ein entferntes Repository hochladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="185"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="193"/>
     <source>&lt;b&gt;Push changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungen hochladen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt Änderungen vom lokalen Repository an ein entferntes Repository hoch.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="208"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="216"/>
     <source>Export from repository</source>
     <translation>Export aus Repository</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="216"/>
+    <source>&amp;Export from repository...</source>
+    <translation>&amp;Export aus Repository...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="220"/>
+    <source>Export a project from the repository</source>
+    <translation>Exportiert ein Projekt aus dem Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="223"/>
+    <source>&lt;b&gt;Export from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports a project from the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Export aus Repository&lt;/b&lt;&lt;p&gt;Dies exportiert ein Projekt aus dem Repository.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="230"/>
+    <source>Show log</source>
+    <translation>Beschreibungen anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="230"/>
+    <source>Show &amp;log</source>
+    <translation>&amp;Beschreibungen anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="234"/>
+    <source>Show the log of the local project</source>
+    <translation>Zeigt die Änderungsbeschreibungen des lokalen Projektes an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="237"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of the local project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Beschreibungen anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Änderungsbeschreibungen (Log) des lokalen Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="244"/>
+    <source>Show log browser</source>
+    <translation>Zeige Log Browser</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="248"/>
+    <source>Show a dialog to browse the log of the local project</source>
+    <translation>Zeigt einen Dialog, um das Log des lokalen Projektes durchzusehen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="251"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show log browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to browse the log of the local project. A limited number of entries is shown first. More can be retrieved later on.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zeige Log Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog, um das Log des lokalen Projektes durchzusehen. Zunächst wird nur eine begrenzte Anzahl an Einträgen angezeigt. Weitere können später geholt werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="260"/>
+    <source>Show difference</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="260"/>
+    <source>Show &amp;difference</source>
+    <translation>&amp;Unterschiede anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="264"/>
+    <source>Show the difference of the local project to the repository</source>
+    <translation>Zeigt den Unterschied des lokalen Projektes zum Repository an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="267"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied des lokalen Projektes zum Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="274"/>
+    <source>Show difference (extended)</source>
+    <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="278"/>
+    <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
+    <translation>Zeigt den Unterschied von Revisionen des Projektes an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="281"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen (erweitert)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied von Revisionen des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>Show status</source>
+    <translation>Status anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
+    <source>Show &amp;status</source>
+    <translation>Status an&amp;zeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="292"/>
+    <source>Show the status of the local project</source>
+    <translation>Zeige den Status des lokalen Projektes an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="295"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show status&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the status of the local project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Status anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Status des lokalen Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="302"/>
+    <source>Show heads</source>
+    <translation>Köpfe anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="305"/>
+    <source>Show the heads of the repository</source>
+    <translation>Zeigt die Köpfe des Repository an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="308"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show heads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the heads of the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Köpfe anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Köpfe des Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="315"/>
+    <source>Show parents</source>
+    <translation>Vorgänger anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="318"/>
+    <source>Show the parents of the repository</source>
+    <translation>Zeigt die Vorgänger des repository an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="321"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show parents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the parents of the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Vorgänger anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Vorgänger des repository an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="328"/>
+    <source>Show tip</source>
+    <translation>Spitze (tip) anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="331"/>
+    <source>Show the tip of the repository</source>
+    <translation>Zeigt die Spitze (tip) des Repository an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="334"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show tip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the tip of the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Spitze (tip) anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Spitze (tip) des Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="341"/>
+    <source>Revert changes</source>
+    <translation>Änderungen rückgängig</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="341"/>
+    <source>Re&amp;vert changes</source>
+    <translation>Änderungen &amp;rückgängig</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="345"/>
+    <source>Revert all changes made to the local project</source>
+    <translation>Alle Änderungen am lokalen Projekt werden rückgängig gemacht</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="348"/>
+    <source>&lt;b&gt;Revert changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This reverts all changes made to the local project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungen rückgängig&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies macht alle Änderungen am lokalen Projekt werden rückgängig.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="355"/>
+    <source>Merge</source>
+    <translation>Änderungen einpflegen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="355"/>
+    <source>Mer&amp;ge changes...</source>
+    <translation>Änderungen ein&amp;pflegen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="359"/>
+    <source>Merge changes of a revision into the local project</source>
+    <translation>Pflege Änderungen einer Revision in das lokale Projekt ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="362"/>
+    <source>&lt;b&gt;Merge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This merges changes of a revision into the local project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungen einpflegen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies pfleget Änderungen einer Revision in das lokale Projekt ein.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="382"/>
+    <source>Tag in repository</source>
+    <translation>Im Repository markieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="382"/>
+    <source>&amp;Tag in repository...</source>
+    <translation>Im Repository &amp;markieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="386"/>
+    <source>Tag the local project in the repository</source>
+    <translation>Das lokale Projekt im Repository markieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="389"/>
+    <source>&lt;b&gt;Tag in repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This tags the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Im Repository markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert das lokale Projekt im Repository.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="396"/>
+    <source>List tags</source>
+    <translation>Marken listen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="396"/>
+    <source>List tags...</source>
+    <translation>Marken listen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="399"/>
+    <source>List tags of the project</source>
+    <translation>Listet Marken des Projektes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="402"/>
+    <source>&lt;b&gt;List tags&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the tags of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Marken listen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies listet die Marken des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="409"/>
+    <source>List branches</source>
+    <translation>Zweige listen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="409"/>
+    <source>List branches...</source>
+    <translation>Zweige listen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="412"/>
+    <source>List branches of the project</source>
+    <translation>Listet Zweige des Projektes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="415"/>
+    <source>&lt;b&gt;List branches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the branches of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zweige listen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies listet die Zweige des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="422"/>
+    <source>Create branch</source>
+    <translation>Zweig erzeugen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="422"/>
+    <source>Create &amp;branch...</source>
+    <translation>&amp;Zweig erzeugen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="426"/>
+    <source>Create a new branch for the local project in the repository</source>
+    <translation>Erzeuge einen neuen Zweig für das lokale Projekt im Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a new branch for the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zweig erzeugen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt einen neuen Zweig für das lokale Projekt im Repository&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="451"/>
+    <source>Close branch</source>
+    <translation>Zweig abschließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="454"/>
+    <source>Close the current branch of the local project</source>
+    <translation>Schließt den aktuellen Zweig des lokalen Projektes ab</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="457"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current branch of the local project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zweig abschließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt den aktuellen Zweig des lokalen Projektes ab.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="477"/>
+    <source>Switch</source>
+    <translation>Umschalten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="477"/>
+    <source>S&amp;witch...</source>
+    <translation>Umschal&amp;ten...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="481"/>
+    <source>Switch the working directory to another revision</source>
+    <translation>Schaltet das Arbeitsverzeichnis auf eine andere Revision um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="484"/>
+    <source>&lt;b&gt;Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the working directory to another revision.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Umschalten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schaltet das lokale Arbeitsverzeichnis auf eine andere Revision um.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="491"/>
+    <source>Cleanup</source>
+    <translation>Aufräumen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="491"/>
+    <source>Cleanu&amp;p</source>
+    <translation>Au&amp;fräumen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="494"/>
+    <source>Cleanup the local project</source>
+    <translation>Räume das lokale Projekt auf</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="497"/>
+    <source>&lt;b&gt;Cleanup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a cleanup of the local project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Aufräumen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies räumt das lokale Projekt auf.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="504"/>
+    <source>Execute command</source>
+    <translation>Befehl ausführen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="504"/>
+    <source>E&amp;xecute command...</source>
+    <translation>Befehl ausf&amp;ühren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="507"/>
+    <source>Execute an arbitrary Mercurial command</source>
+    <translation>Führe einen beliebigen Mercurial Befehl aus</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="510"/>
+    <source>&lt;b&gt;Execute command&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to enter an arbitrary Mercurial command.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Befehl ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe eines beliebeigen Mercurial Befehls.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="517"/>
+    <source>Command options</source>
+    <translation>Befehlsoptionen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="517"/>
+    <source>Command &amp;options...</source>
+    <translation>Befehls&amp;optionen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="520"/>
+    <source>Show the Mercurial command options</source>
+    <translation>Zeigt die Mercurial Befehlsoptionen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="521"/>
+    <source>&lt;b&gt;Command options...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the Mercurial command options.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Befehlsoptionen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe der Mercurial Befehlsoptionen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="528"/>
+    <source>Configure</source>
+    <translation>Einstellungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="528"/>
+    <source>Configure...</source>
+    <translation>Einstellungen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="531"/>
+    <source>Show the configuration dialog with the Mercurial page selected</source>
+    <translation>Zeigt den Konfigurationsdialog mit ausgewählter Mercurial Seite</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="534"/>
+    <source>&lt;b&gt;Configure&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the configuration dialog with the Mercurial page selected.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Einstellungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt den Konfigurationsdialog mit ausgewählter Mercurial Seite.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="582"/>
+    <source>Show paths</source>
+    <translation>Pfade anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="582"/>
+    <source>Show paths...</source>
+    <translation>Pfade anzeigen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="585"/>
+    <source>Show the aliases for remote repositories</source>
+    <translation>Zeigt die Namen für entfernte Repositories</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="588"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show paths&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the aliases for remote repositories.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Pfade anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Namen für entfernte Repositories.&lt;/p&lt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="595"/>
+    <source>Verify repository</source>
+    <translation>Repository verifizieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="595"/>
+    <source>Verify repository...</source>
+    <translation>Repository verifizieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="598"/>
+    <source>Verify the integrity of the repository</source>
+    <translation>Verfiziert die Integrität des Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="601"/>
+    <source>&lt;b&gt;Verify repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This verifies the integrity of the repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Repository verifizieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies verfiziert die Integrität des Repository.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
+    <source>Recover</source>
+    <translation>Transaktion zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
+    <source>Recover...</source>
+    <translation>Transaktion zurücksetzen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="611"/>
+    <source>Recover from an interrupted transaction</source>
+    <translation>Setzt eine abgebrochene Transaktion zurück</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="614"/>
+    <source>&lt;b&gt;Recover&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This recovers from an interrupted transaction.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Transaktion zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt eine abgebrochene Transaktion zurück.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="916"/>
+    <source>Repository Administration</source>
+    <translation>Repository Administration</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="634"/>
+    <source>Create .hgignore</source>
+    <translation>Erstelle .hgignore</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="637"/>
+    <source>Create a .hgignore file with default values</source>
+    <translation>Erstelle eine .hgignore Datei mit Standardwerten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="640"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create .hgignore&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a .hgignore file with default values.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Erstelle .hgignore&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erstellt eine .hgignore Datei mit Standardwerten.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="647"/>
+    <source>Create changegroup</source>
+    <translation>Änderungsgruppe erzeugen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="647"/>
+    <source>Create changegroup...</source>
+    <translation>Änderungsgruppe erzeugen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="650"/>
+    <source>Create changegroup file collecting changesets</source>
+    <translation>Erzeuge eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1288"/>
+    <source>Apply changegroups</source>
+    <translation>Änderungsgruppen anwenden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="689"/>
+    <source>Apply changegroups...</source>
+    <translation>Änderungsgruppen anwenden...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="692"/>
+    <source>Apply one or several changegroup files</source>
+    <translation>Wende eine oder mehrere Änderungsgruppendateien an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="946"/>
+    <source>Changegroup Management</source>
+    <translation>Verwaltung von Änderungsgruppen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a changegroup file collecting selected changesets (hg bundle).&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppe erzeugen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeuge eine Änderungsgruppendatei für ausgewählte Änderungssätze (hg bundle).&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="695"/>
+    <source>&lt;b&gt;Apply changegroups&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This applies one or several changegroup files generated by the &apos;Create changegroup&apos; action (hg unbundle).&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppen anwenden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies wendet eine oder mehrere mit &apos;Änderungsgruppe erzeugen&apos; erstellte Änderungsgruppendateien an (hg unbundle).&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="464"/>
+    <source>Show current branch</source>
+    <translation>Zeige aktuellen Zweig</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="467"/>
+    <source>Show the current branch of the project</source>
+    <translation>Zeigt den aktuellen Zweig des Projektes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="470"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show current branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the current branch of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zeige aktuellen Zweig&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den aktuellen Zweig des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="703"/>
+    <source>Mark as &quot;good&quot;</source>
+    <translation>Als &quot;gut&quot; markieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="706"/>
+    <source>Mark a selectable changeset as good</source>
+    <translation>Markiere einen auswählbaren Änderungssatz als gut</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="709"/>
+    <source>&lt;b&gt;Mark as good&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as good.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Als gut markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert einen auswählbaren Änderungssatz als gut.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="716"/>
+    <source>Mark as &quot;bad&quot;</source>
+    <translation>Als &quot;schlecht&quot; markieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="719"/>
+    <source>Mark a selectable changeset as bad</source>
+    <translation>Markiere einen auswählbaren Änderungssatz als schlecht</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="722"/>
+    <source>&lt;b&gt;Mark as bad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as bad.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Als schlecht markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert einen auswählbaren Änderungssatz als schlecht.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="729"/>
+    <source>Skip</source>
+    <translation>Überspringen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="742"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation>Zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="745"/>
+    <source>Reset the bisect search data</source>
+    <translation>Setzt die Bisect Suchdaten zurück</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="748"/>
+    <source>&lt;b&gt;Reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the bisect search data.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die Bisect Suchdaten zurück.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="960"/>
+    <source>Bisect</source>
+    <translation>Bisect</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="703"/>
+    <source>Mark as &quot;good&quot;...</source>
+    <translation>Als &quot;gut&quot; markieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="716"/>
+    <source>Mark as &quot;bad&quot;...</source>
+    <translation>Als &quot;schlecht&quot; markieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="661"/>
+    <source>Preview changegroup</source>
+    <translation>Änderungsgruppe ansehen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="661"/>
+    <source>Preview changegroup...</source>
+    <translation>Änderungsgruppe ansehen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
+    <source>Identify</source>
+    <translation>Identifizieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
+    <source>Identify...</source>
+    <translation>Identifizieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="624"/>
+    <source>Identify the project directory</source>
+    <translation>Identifiziere das Projektverzeichnis</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="627"/>
+    <source>&lt;b&gt;Identify&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies the project directory.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Identifizieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies identifiziert das Projektverzeichnis.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="664"/>
+    <source>Preview a changegroup file containing a collection of changesets</source>
+    <translation>Eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze ansehen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
+    <source>&lt;b&gt;Preview changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This previews a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppe ansehen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Inhalt einer Änderungsgruppendatei für Änderungssätze an.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="675"/>
+    <source>Identify changegroup</source>
+    <translation>Änderungsgruppe identifizieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="675"/>
+    <source>Identify changegroup...</source>
+    <translation>Änderungsgruppe identifizieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="678"/>
+    <source>Identify a changegroup file containing a collection of changesets</source>
+    <translation>Eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze identifizieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="681"/>
+    <source>&lt;b&gt;Identify changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppe ansehen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies identifiziert eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="755"/>
+    <source>Back out changeset</source>
+    <translation>Änderungssatz umkehren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="758"/>
+    <source>Back out changes of an earlier changeset</source>
+    <translation>Änderungen eines früheren Änderungssatzes umkehren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="761"/>
+    <source>&lt;b&gt;Back out changeset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This backs out changes of an earlier changeset.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungssatz umkehren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies kehrt die Änderungen eines früheren Änderungssatzes um.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="201"/>
+    <source>Push changes (force)</source>
+    <translation>Änderungen hochladen (force)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="205"/>
+    <source>Push changes to a remote repository with force option</source>
+    <translation>Änderungen an ein entferntes Repository mit der Option &apos;force&apos; hochladen</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="208"/>
-    <source>&amp;Export from repository...</source>
-    <translation>&amp;Export aus Repository...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="212"/>
-    <source>Export a project from the repository</source>
-    <translation>Exportiert ein Projekt aus dem Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="215"/>
-    <source>&lt;b&gt;Export from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports a project from the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Export aus Repository&lt;/b&lt;&lt;p&gt;Dies exportiert ein Projekt aus dem Repository.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
-    <source>Show log</source>
-    <translation>Beschreibungen anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
-    <source>Show &amp;log</source>
-    <translation>&amp;Beschreibungen anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="226"/>
-    <source>Show the log of the local project</source>
-    <translation>Zeigt die Änderungsbeschreibungen des lokalen Projektes an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="229"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of the local project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Beschreibungen anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Änderungsbeschreibungen (Log) des lokalen Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="236"/>
-    <source>Show log browser</source>
-    <translation>Zeige Log Browser</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="240"/>
-    <source>Show a dialog to browse the log of the local project</source>
-    <translation>Zeigt einen Dialog, um das Log des lokalen Projektes durchzusehen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="243"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show log browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to browse the log of the local project. A limited number of entries is shown first. More can be retrieved later on.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zeige Log Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog, um das Log des lokalen Projektes durchzusehen. Zunächst wird nur eine begrenzte Anzahl an Einträgen angezeigt. Weitere können später geholt werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="252"/>
-    <source>Show difference</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="252"/>
-    <source>Show &amp;difference</source>
-    <translation>&amp;Unterschiede anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="256"/>
-    <source>Show the difference of the local project to the repository</source>
-    <translation>Zeigt den Unterschied des lokalen Projektes zum Repository an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="259"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied des lokalen Projektes zum Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="266"/>
-    <source>Show difference (extended)</source>
-    <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="270"/>
-    <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
-    <translation>Zeigt den Unterschied von Revisionen des Projektes an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="273"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen (erweitert)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied von Revisionen des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
-    <source>Show status</source>
-    <translation>Status anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
-    <source>Show &amp;status</source>
-    <translation>Status an&amp;zeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="284"/>
-    <source>Show the status of the local project</source>
-    <translation>Zeige den Status des lokalen Projektes an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="287"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show status&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the status of the local project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Status anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Status des lokalen Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="294"/>
-    <source>Show heads</source>
-    <translation>Köpfe anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="297"/>
-    <source>Show the heads of the repository</source>
-    <translation>Zeigt die Köpfe des Repository an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="300"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show heads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the heads of the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Köpfe anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Köpfe des Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="307"/>
-    <source>Show parents</source>
-    <translation>Vorgänger anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="310"/>
-    <source>Show the parents of the repository</source>
-    <translation>Zeigt die Vorgänger des repository an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="313"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show parents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the parents of the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Vorgänger anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Vorgänger des repository an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="320"/>
-    <source>Show tip</source>
-    <translation>Spitze (tip) anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="323"/>
-    <source>Show the tip of the repository</source>
-    <translation>Zeigt die Spitze (tip) des Repository an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="326"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show tip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the tip of the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Spitze (tip) anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Spitze (tip) des Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="333"/>
-    <source>Revert changes</source>
-    <translation>Änderungen rückgängig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="333"/>
-    <source>Re&amp;vert changes</source>
-    <translation>Änderungen &amp;rückgängig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="337"/>
-    <source>Revert all changes made to the local project</source>
-    <translation>Alle Änderungen am lokalen Projekt werden rückgängig gemacht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="340"/>
-    <source>&lt;b&gt;Revert changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This reverts all changes made to the local project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungen rückgängig&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies macht alle Änderungen am lokalen Projekt werden rückgängig.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="347"/>
-    <source>Merge</source>
-    <translation>Änderungen einpflegen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="347"/>
-    <source>Mer&amp;ge changes...</source>
-    <translation>Änderungen ein&amp;pflegen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="351"/>
-    <source>Merge changes of a revision into the local project</source>
-    <translation>Pflege Änderungen einer Revision in das lokale Projekt ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="354"/>
-    <source>&lt;b&gt;Merge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This merges changes of a revision into the local project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungen einpflegen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies pfleget Änderungen einer Revision in das lokale Projekt ein.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="374"/>
-    <source>Tag in repository</source>
-    <translation>Im Repository markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="374"/>
-    <source>&amp;Tag in repository...</source>
-    <translation>Im Repository &amp;markieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="378"/>
-    <source>Tag the local project in the repository</source>
-    <translation>Das lokale Projekt im Repository markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="381"/>
-    <source>&lt;b&gt;Tag in repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This tags the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Im Repository markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert das lokale Projekt im Repository.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="388"/>
-    <source>List tags</source>
-    <translation>Marken listen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="388"/>
-    <source>List tags...</source>
-    <translation>Marken listen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="391"/>
-    <source>List tags of the project</source>
-    <translation>Listet Marken des Projektes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="394"/>
-    <source>&lt;b&gt;List tags&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the tags of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Marken listen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies listet die Marken des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="401"/>
-    <source>List branches</source>
-    <translation>Zweige listen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="401"/>
-    <source>List branches...</source>
-    <translation>Zweige listen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="404"/>
-    <source>List branches of the project</source>
-    <translation>Listet Zweige des Projektes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="407"/>
-    <source>&lt;b&gt;List branches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the branches of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zweige listen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies listet die Zweige des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
-    <source>Create branch</source>
-    <translation>Zweig erzeugen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
-    <source>Create &amp;branch...</source>
-    <translation>&amp;Zweig erzeugen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="418"/>
-    <source>Create a new branch for the local project in the repository</source>
-    <translation>Erzeuge einen neuen Zweig für das lokale Projekt im Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="421"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a new branch for the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zweig erzeugen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt einen neuen Zweig für das lokale Projekt im Repository&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Push changes (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository using the &apos;force&apos; option.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungen hochladen (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt Änderungen vom lokalen Repository an ein entferntes Repository mit der Option &apos;force&apos; hoch.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="939"/>
+    <source>Specials</source>
+    <translation>Spezialfunktionen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="793"/>
+    <source>Serve project repository</source>
+    <translation>Server für Projektrepository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="793"/>
+    <source>Serve project repository...</source>
+    <translation>Server für Projektrepository...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="796"/>
+    <source>Serve the project repository</source>
+    <translation>Server für das Projektrepository bereitstellen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="799"/>
+    <source>&lt;b&gt;Serve project repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This serves the project repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Server für Projektrepository&lt;b&gt;&lt;p&gt;Dies stellt einen Server für das Projektrepository zur Verfügung.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1126"/>
+    <source>Pull</source>
+    <translation>Pull</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1395"/>
+    <source>The project should be reread. Do this now?</source>
+    <translation>Das Projekt sollte neu gelesen werde. Jetzt durchführen?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="437"/>
+    <source>Push new branch</source>
+    <translation>Neuen Zweig hochladen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="440"/>
+    <source>Push the current branch of the local project as a new named branch</source>
+    <translation>Lade den aktuellen Zweig als neuen benannten Zweig hoch</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="443"/>
-    <source>Close branch</source>
-    <translation>Zweig abschließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="446"/>
-    <source>Close the current branch of the local project</source>
-    <translation>Schließt den aktuellen Zweig des lokalen Projektes ab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="449"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current branch of the local project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zweig abschließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt den aktuellen Zweig des lokalen Projektes ab.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="469"/>
-    <source>Switch</source>
-    <translation>Umschalten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="469"/>
-    <source>S&amp;witch...</source>
-    <translation>Umschal&amp;ten...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="473"/>
-    <source>Switch the working directory to another revision</source>
-    <translation>Schaltet das Arbeitsverzeichnis auf eine andere Revision um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="476"/>
-    <source>&lt;b&gt;Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the working directory to another revision.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Umschalten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schaltet das lokale Arbeitsverzeichnis auf eine andere Revision um.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="483"/>
-    <source>Cleanup</source>
-    <translation>Aufräumen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="483"/>
-    <source>Cleanu&amp;p</source>
-    <translation>Au&amp;fräumen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="486"/>
-    <source>Cleanup the local project</source>
-    <translation>Räume das lokale Projekt auf</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="489"/>
-    <source>&lt;b&gt;Cleanup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a cleanup of the local project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Aufräumen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies räumt das lokale Projekt auf.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="496"/>
-    <source>Execute command</source>
-    <translation>Befehl ausführen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="496"/>
-    <source>E&amp;xecute command...</source>
-    <translation>Befehl ausf&amp;ühren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="499"/>
-    <source>Execute an arbitrary Mercurial command</source>
-    <translation>Führe einen beliebigen Mercurial Befehl aus</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="502"/>
-    <source>&lt;b&gt;Execute command&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to enter an arbitrary Mercurial command.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Befehl ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe eines beliebeigen Mercurial Befehls.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="509"/>
-    <source>Command options</source>
-    <translation>Befehlsoptionen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="509"/>
-    <source>Command &amp;options...</source>
-    <translation>Befehls&amp;optionen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="512"/>
-    <source>Show the Mercurial command options</source>
-    <translation>Zeigt die Mercurial Befehlsoptionen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="513"/>
-    <source>&lt;b&gt;Command options...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the Mercurial command options.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Befehlsoptionen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe der Mercurial Befehlsoptionen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="520"/>
-    <source>Configure</source>
-    <translation>Einstellungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="520"/>
-    <source>Configure...</source>
-    <translation>Einstellungen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="523"/>
-    <source>Show the configuration dialog with the Mercurial page selected</source>
-    <translation>Zeigt den Konfigurationsdialog mit ausgewählter Mercurial Seite</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="526"/>
-    <source>&lt;b&gt;Configure&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the configuration dialog with the Mercurial page selected.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Einstellungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt den Konfigurationsdialog mit ausgewählter Mercurial Seite.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="574"/>
-    <source>Show paths</source>
-    <translation>Pfade anzeigen</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Push new branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes the current branch of the local project as a new named branch.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Neuen Zweig hochladen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt den aktuellen Zweig als neuen benannten Zweig hoch.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="768"/>
+    <source>Rollback last transaction</source>
+    <translation>Letzte Transaktion zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="771"/>
+    <source>Rollback the last transaction</source>
+    <translation>Die letzte Transaktion zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="774"/>
+    <source>&lt;b&gt;Rollback last transaction&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a rollback of the last transaction. Transactions are used to encapsulate the effects of all commands that create new changesets or propagate existing changesets into a repository. For example, the following commands are transactional, and their effects can be rolled back:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;import&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pull&lt;/li&gt;&lt;li&gt;push (with this repository as the destination)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;unbundle&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This command is dangerous. Please use with care.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Letzte Transaktion zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die letzte Transaktion zurück. Transaktionen werden verwendet, um die Effekte aller Befehle, die neue Änderungssätze erzeugen oder vorhandene Änderungssätze in das Repository propagieren, zu kapseln. So arbeiten z.B. die folgenden Befehle transaktional und ihre Effekte können zurückgesetzt werden:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;import&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pull&lt;/li&gt;&lt;li&gt;push (mit diesem repository als Ziel)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;unbundle&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dieser Befehl kann gefährlich sein. Bitte mit Vorsicht verwenden.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="968"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation>Erweiterungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="541"/>
+    <source>Edit user configuration</source>
+    <translation>Nutzerkonfiguration editieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="541"/>
+    <source>Edit user configuration...</source>
+    <translation>Nutzerkonfiguration editieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="544"/>
+    <source>Show an editor to edit the user configuration file</source>
+    <translation>Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Nutzers</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="547"/>
+    <source>&lt;b&gt;Edit user configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the user configuration file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nutzerkonfiguration editieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Nutzers.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="554"/>
+    <source>Edit repository configuration</source>
+    <translation>Repositorykonfiguration editieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="554"/>
+    <source>Edit repository configuration...</source>
+    <translation>Repositorykonfiguration editieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="557"/>
+    <source>Show an editor to edit the repository configuration file</source>
+    <translation>Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="560"/>
+    <source>&lt;b&gt;Edit repository configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the repository configuration file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Repositorykonfiguration editieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Repository.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="567"/>
+    <source>Show combined configuration settings</source>
+    <translation>Zeige kombinierte Einstellungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="567"/>
+    <source>Show combined configuration settings...</source>
+    <translation>Zeige kombinierte Einstellungen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="571"/>
+    <source>Show the combined configuration settings from all configuration files</source>
+    <translation>Zeigt die kombinierten Einstellungen aus allen Konfigurationsdateien</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="574"/>
-    <source>Show paths...</source>
-    <translation>Pfade anzeigen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="577"/>
-    <source>Show the aliases for remote repositories</source>
-    <translation>Zeigt die Namen für entfernte Repositories</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="580"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show paths&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the aliases for remote repositories.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Pfade anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Namen für entfernte Repositories.&lt;/p&lt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="587"/>
-    <source>Verify repository</source>
-    <translation>Repository verifizieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="587"/>
-    <source>Verify repository...</source>
-    <translation>Repository verifizieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="590"/>
-    <source>Verify the integrity of the repository</source>
-    <translation>Verfiziert die Integrität des Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="593"/>
-    <source>&lt;b&gt;Verify repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This verifies the integrity of the repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Repository verifizieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies verfiziert die Integrität des Repository.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="600"/>
-    <source>Recover</source>
-    <translation>Transaktion zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="600"/>
-    <source>Recover...</source>
-    <translation>Transaktion zurücksetzen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="603"/>
-    <source>Recover from an interrupted transaction</source>
-    <translation>Setzt eine abgebrochene Transaktion zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="606"/>
-    <source>&lt;b&gt;Recover&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This recovers from an interrupted transaction.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Transaktion zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt eine abgebrochene Transaktion zurück.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="878"/>
-    <source>Repository Administration</source>
-    <translation>Repository Administration</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="626"/>
-    <source>Create .hgignore</source>
-    <translation>Erstelle .hgignore</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="629"/>
-    <source>Create a .hgignore file with default values</source>
-    <translation>Erstelle eine .hgignore Datei mit Standardwerten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="632"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create .hgignore&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a .hgignore file with default values.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Erstelle .hgignore&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erstellt eine .hgignore Datei mit Standardwerten.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
-    <source>Create changegroup</source>
-    <translation>Änderungsgruppe erzeugen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
-    <source>Create changegroup...</source>
-    <translation>Änderungsgruppe erzeugen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="642"/>
-    <source>Create changegroup file collecting changesets</source>
-    <translation>Erzeuge eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1239"/>
-    <source>Apply changegroups</source>
-    <translation>Änderungsgruppen anwenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="681"/>
-    <source>Apply changegroups...</source>
-    <translation>Änderungsgruppen anwenden...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="684"/>
-    <source>Apply one or several changegroup files</source>
-    <translation>Wende eine oder mehrere Änderungsgruppendateien an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="908"/>
-    <source>Changegroup Management</source>
-    <translation>Verwaltung von Änderungsgruppen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="645"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a changegroup file collecting selected changesets (hg bundle).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppe erzeugen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeuge eine Änderungsgruppendatei für ausgewählte Änderungssätze (hg bundle).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="687"/>
-    <source>&lt;b&gt;Apply changegroups&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This applies one or several changegroup files generated by the &apos;Create changegroup&apos; action (hg unbundle).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppen anwenden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies wendet eine oder mehrere mit &apos;Änderungsgruppe erzeugen&apos; erstellte Änderungsgruppendateien an (hg unbundle).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="456"/>
-    <source>Show current branch</source>
-    <translation>Zeige aktuellen Zweig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="459"/>
-    <source>Show the current branch of the project</source>
-    <translation>Zeigt den aktuellen Zweig des Projektes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="462"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show current branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the current branch of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zeige aktuellen Zweig&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den aktuellen Zweig des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="695"/>
-    <source>Mark as &quot;good&quot;</source>
-    <translation>Als &quot;gut&quot; markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="698"/>
-    <source>Mark a selectable changeset as good</source>
-    <translation>Markiere einen auswählbaren Änderungssatz als gut</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="701"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mark as good&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as good.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Als gut markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert einen auswählbaren Änderungssatz als gut.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="708"/>
-    <source>Mark as &quot;bad&quot;</source>
-    <translation>Als &quot;schlecht&quot; markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="711"/>
-    <source>Mark a selectable changeset as bad</source>
-    <translation>Markiere einen auswählbaren Änderungssatz als schlecht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="714"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mark as bad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as bad.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Als schlecht markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert einen auswählbaren Änderungssatz als schlecht.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="721"/>
-    <source>Skip</source>
-    <translation>Überspringen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="734"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation>Zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="737"/>
-    <source>Reset the bisect search data</source>
-    <translation>Setzt die Bisect Suchdaten zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="740"/>
-    <source>&lt;b&gt;Reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the bisect search data.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die Bisect Suchdaten zurück.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="922"/>
-    <source>Bisect</source>
-    <translation>Bisect</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="695"/>
-    <source>Mark as &quot;good&quot;...</source>
-    <translation>Als &quot;gut&quot; markieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="708"/>
-    <source>Mark as &quot;bad&quot;...</source>
-    <translation>Als &quot;schlecht&quot; markieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
-    <source>Preview changegroup</source>
-    <translation>Änderungsgruppe ansehen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
-    <source>Preview changegroup...</source>
-    <translation>Änderungsgruppe ansehen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="613"/>
-    <source>Identify</source>
-    <translation>Identifizieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="613"/>
-    <source>Identify...</source>
-    <translation>Identifizieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="616"/>
-    <source>Identify the project directory</source>
-    <translation>Identifiziere das Projektverzeichnis</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="619"/>
-    <source>&lt;b&gt;Identify&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies the project directory.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Identifizieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies identifiziert das Projektverzeichnis.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="656"/>
-    <source>Preview a changegroup file containing a collection of changesets</source>
-    <translation>Eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze ansehen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="659"/>
-    <source>&lt;b&gt;Preview changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This previews a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppe ansehen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Inhalt einer Änderungsgruppendatei für Änderungssätze an.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
-    <source>Identify changegroup</source>
-    <translation>Änderungsgruppe identifizieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
-    <source>Identify changegroup...</source>
-    <translation>Änderungsgruppe identifizieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="670"/>
-    <source>Identify a changegroup file containing a collection of changesets</source>
-    <translation>Eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze identifizieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="673"/>
-    <source>&lt;b&gt;Identify changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppe ansehen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies identifiziert eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="747"/>
-    <source>Back out changeset</source>
-    <translation>Änderungssatz umkehren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="750"/>
-    <source>Back out changes of an earlier changeset</source>
-    <translation>Änderungen eines früheren Änderungssatzes umkehren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="753"/>
-    <source>&lt;b&gt;Back out changeset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This backs out changes of an earlier changeset.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungssatz umkehren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies kehrt die Änderungen eines früheren Änderungssatzes um.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="193"/>
-    <source>Push changes (force)</source>
-    <translation>Änderungen hochladen (force)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="197"/>
-    <source>Push changes to a remote repository with force option</source>
-    <translation>Änderungen an ein entferntes Repository mit der Option &apos;force&apos; hochladen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="200"/>
-    <source>&lt;b&gt;Push changes (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository using the &apos;force&apos; option.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungen hochladen (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt Änderungen vom lokalen Repository an ein entferntes Repository mit der Option &apos;force&apos; hoch.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="901"/>
-    <source>Specials</source>
-    <translation>Spezialfunktionen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="785"/>
-    <source>Serve project repository</source>
-    <translation>Server für Projektrepository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="785"/>
-    <source>Serve project repository...</source>
-    <translation>Server für Projektrepository...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="788"/>
-    <source>Serve the project repository</source>
-    <translation>Server für das Projektrepository bereitstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="791"/>
-    <source>&lt;b&gt;Serve project repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This serves the project repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Server für Projektrepository&lt;b&gt;&lt;p&gt;Dies stellt einen Server für das Projektrepository zur Verfügung.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1077"/>
-    <source>Pull</source>
-    <translation>Pull</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1346"/>
-    <source>The project should be reread. Do this now?</source>
-    <translation>Das Projekt sollte neu gelesen werde. Jetzt durchführen?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
-    <source>Push new branch</source>
-    <translation>Neuen Zweig hochladen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="432"/>
-    <source>Push the current branch of the local project as a new named branch</source>
-    <translation>Lade den aktuellen Zweig als neuen benannten Zweig hoch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="435"/>
-    <source>&lt;b&gt;Push new branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes the current branch of the local project as a new named branch.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Neuen Zweig hochladen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt den aktuellen Zweig als neuen benannten Zweig hoch.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="760"/>
-    <source>Rollback last transaction</source>
-    <translation>Letzte Transaktion zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="763"/>
-    <source>Rollback the last transaction</source>
-    <translation>Die letzte Transaktion zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="766"/>
-    <source>&lt;b&gt;Rollback last transaction&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a rollback of the last transaction. Transactions are used to encapsulate the effects of all commands that create new changesets or propagate existing changesets into a repository. For example, the following commands are transactional, and their effects can be rolled back:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;import&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pull&lt;/li&gt;&lt;li&gt;push (with this repository as the destination)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;unbundle&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This command is dangerous. Please use with care.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Letzte Transaktion zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die letzte Transaktion zurück. Transaktionen werden verwendet, um die Effekte aller Befehle, die neue Änderungssätze erzeugen oder vorhandene Änderungssätze in das Repository propagieren, zu kapseln. So arbeiten z.B. die folgenden Befehle transaktional und ihre Effekte können zurückgesetzt werden:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;import&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pull&lt;/li&gt;&lt;li&gt;push (mit diesem repository als Ziel)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;unbundle&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dieser Befehl kann gefährlich sein. Bitte mit Vorsicht verwenden.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="930"/>
-    <source>Extensions</source>
-    <translation>Erweiterungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="533"/>
-    <source>Edit user configuration</source>
-    <translation>Nutzerkonfiguration editieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="533"/>
-    <source>Edit user configuration...</source>
-    <translation>Nutzerkonfiguration editieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="536"/>
-    <source>Show an editor to edit the user configuration file</source>
-    <translation>Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Nutzers</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="539"/>
-    <source>&lt;b&gt;Edit user configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the user configuration file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nutzerkonfiguration editieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Nutzers.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="546"/>
-    <source>Edit repository configuration</source>
-    <translation>Repositorykonfiguration editieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="546"/>
-    <source>Edit repository configuration...</source>
-    <translation>Repositorykonfiguration editieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="549"/>
-    <source>Show an editor to edit the repository configuration file</source>
-    <translation>Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="552"/>
-    <source>&lt;b&gt;Edit repository configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the repository configuration file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Repositorykonfiguration editieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Repository.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="559"/>
-    <source>Show combined configuration settings</source>
-    <translation>Zeige kombinierte Einstellungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="559"/>
-    <source>Show combined configuration settings...</source>
-    <translation>Zeige kombinierte Einstellungen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="563"/>
-    <source>Show the combined configuration settings from all configuration files</source>
-    <translation>Zeigt die kombinierten Einstellungen aus allen Konfigurationsdateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="566"/>
     <source>&lt;b&gt;Show combined configuration settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the combined configuration settings from all configuration files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige kombinierte Einstellungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die kombinierten Einstellungen aus allen Konfigurationsdateien.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="721"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="729"/>
     <source>Skip...</source>
     <translation>Überspringen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="724"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="732"/>
     <source>Skip a selectable changeset</source>
     <translation>Überspringe einen auswählbaren Änderungssatz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="727"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="735"/>
     <source>&lt;b&gt;Skip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This skips a selectable changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Überspringen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies überspringt einen auswählbaren Änderungssatz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1294"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1343"/>
     <source>Import Patch</source>
     <translation>Patch importieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="798"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="806"/>
     <source>Import Patch...</source>
     <translation>Patch importieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="801"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="809"/>
     <source>Import a patch from a patch file</source>
     <translation>Einen Patch aus einer Patchdatei importieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="804"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="812"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Patch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This imports a patch from a patch file into the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Patch importieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies importiert einen Patch aus einer Patchdatei in das Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="916"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="954"/>
     <source>Patch Management</source>
     <translation>Verwaltung von Patches</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1313"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1362"/>
     <source>Revert Changes</source>
     <translation>Änderungen rückgängig machen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="811"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="819"/>
     <source>Export Patches</source>
     <translation>Patches exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="811"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="819"/>
     <source>Export Patches...</source>
     <translation>Patches exportieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="814"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="822"/>
     <source>Export revisions to patch files</source>
     <translation>Änderungssätze in Patchdateien exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="817"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="825"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Patches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports revisions of the project to patch files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Patches exportieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies exportiert Änderungssätze des projektes in Patchdateien.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="824"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="832"/>
     <source>Change Phase</source>
     <translation>Phase ändern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="824"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="832"/>
     <source>Change Phase...</source>
     <translation>Phase ändern...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="827"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="835"/>
     <source>Change the phase of revisions</source>
     <translation>Ändert die Phase von Revisionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="830"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="838"/>
     <source>&lt;b&gt;Change Phase&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This changes the phase of revisions.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Phase ändern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies ändert die Phase von Revisionen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1332"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1381"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation>Änderungssätze kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="841"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="849"/>
     <source>Copies changesets from another branch</source>
     <translation>Änderungssätze aus einem anderen Zweig kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="844"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="852"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy Changesets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This copies changesets from another branch on top of the current working directory with the user, date and description of the original changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungssätze kopieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies kopiert Änderungssätze aus einem anderen Zweig mit dem Nutzernamen, der Datums und der Änderungsmeldung des Originaländerungssatzes in das Arbeitsverzeichnis.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="853"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="861"/>
     <source>Continue Copying Session</source>
     <translation>Kopiersitzung fortsetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="857"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="865"/>
     <source>Continue the last copying session after conflicts were resolved</source>
     <translation>Setzt die letzte Kopiersitzung nach Lösung von Konflikten fort</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="860"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="868"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue Copying Session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This continues the last copying session after conflicts were resolved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopiersitzung fortsetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die letzte Kopiersitzung nach Lösung von Konflikten fort.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="941"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="979"/>
     <source>Graft</source>
     <translation>Graft</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1346"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1395"/>
     <source>Copy Changesets (Continue)</source>
     <translation>Änderungssätze kopieren (Fortsetzung)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="361"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="369"/>
     <source>Conflicts resolved</source>
     <translation>Konflikte gelöst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="361"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="369"/>
     <source>Con&amp;flicts resolved</source>
     <translation>&amp;Konflikte gelöst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="364"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="372"/>
     <source>Mark all conflicts of the local project as resolved</source>
     <translation>Markiert alle Konflikte des lokalen Projektes als gelöst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="367"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="375"/>
     <source>&lt;b&gt;Conflicts resolved&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks all conflicts of the local project as resolved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konflikte gelöst&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert alle Konflikte des lokalen Projektes als gelöst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="876"/>
+    <source>Add</source>
+    <translation>Hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="876"/>
+    <source>Add...</source>
+    <translation>Hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="881"/>
+    <source>Add a sub-repository</source>
+    <translation>Ein Unterrepository hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="884"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a sub-repository to the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ein Unterrepository zum Projekt hinzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="891"/>
+    <source>Remove</source>
+    <translation>Entfernen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="891"/>
+    <source>Remove...</source>
+    <translation>Entfernen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="896"/>
+    <source>Remove sub-repositories</source>
+    <translation>Unterrepositories löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="899"/>
+    <source>&lt;b&gt;Remove...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove sub-repositories from the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Entfernen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Unterrepositories aus dem Projekt löschen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="988"/>
+    <source>Sub-Repository</source>
+    <translation>Unterrepository</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgPurgeListDialog</name>
@@ -21208,6 +21341,34 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HgRemoveSubrepositoriesDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRemoveSubrepositoriesDialog.ui" line="14"/>
+    <source>Remove Sub-repositories</source>
+    <translation>Unterrepositories löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRemoveSubrepositoriesDialog.ui" line="36"/>
+    <source>Press to remove the selected entries</source>
+    <translation>Drücken, um die ausgwählten Einträge zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRemoveSubrepositoriesDialog.ui" line="39"/>
+    <source>&amp;Remove</source>
+    <translation>&amp;Entfernen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRemoveSubrepositoriesDialog.ui" line="46"/>
+    <source>Select to delete the removed entries from disc</source>
+    <translation>Auswählen, um die entfernten Einträge vom Datenträger zu löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRemoveSubrepositoriesDialog.ui" line="49"/>
+    <source>Delete removed entries from disc</source>
+    <translation>Entfernte Einträge vom Datenträger löschen</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>HgRevisionSelectionDialog</name>
   <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgRevisionSelectionDialog.ui" line="14"/>
@@ -21616,37 +21777,37 @@
     <translation>fehlt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="245"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="248"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="245"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="248"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Der Prozess {0} konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass er sich im Suchpfad befindet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="546"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="549"/>
     <source>Commit</source>
     <translation>Einpflegen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="660"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="663"/>
     <source>There are no uncommitted changes available/selected.</source>
     <translation>Es sind keine nicht eingepflegten Änderungen vorhanden/ausgewählt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="585"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="588"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="585"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="588"/>
     <source>There are no unversioned entries available/selected.</source>
     <translation>Es sind keine unversionierten Einträge vorhanden/ausgewählt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="643"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="646"/>
     <source>Revert</source>
     <translation>Rückgängig machen</translation>
   </message>
@@ -21656,12 +21817,12 @@
     <translation>Vom Repository löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="606"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="609"/>
     <source>Remove</source>
     <translation>Entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="643"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="646"/>
     <source>There are no missing entries available/selected.</source>
     <translation>Es sind keine fehlenden Einträge vorhanden/ausgewählt.</translation>
   </message>
@@ -21746,17 +21907,17 @@
     <translation>Fehlende wiederherstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="458"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="461"/>
     <source>all</source>
     <translation>alle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="660"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="663"/>
     <source>Differences</source>
     <translation>Unterschiede</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="546"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgStatusDialog.py" line="549"/>
     <source>There are no entries selected to be committed.</source>
     <translation>Es sind keine Einträge zum Einpflegen ausgewählt.</translation>
   </message>
@@ -53034,24 +53195,24 @@
 <context>
   <name>mercurial</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1238"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1246"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parent #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Vorgänger #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Änderungssatz&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1735"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1743"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tags&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Marken&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1743"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1751"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Branches&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Zweige&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1254"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1262"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
@@ -53060,7 +53221,7 @@
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed um&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1284"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1292"/>
     <source>&lt;h3&gt;Repository information&lt;/h3&gt;
 &lt;p&gt;&lt;table&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Mercurial V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
@@ -53077,24 +53238,24 @@
 {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1729"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1737"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 </source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Spitze&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1731"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1739"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Änderungssatz&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1747"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1755"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parents&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Vorgänger&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1750"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1758"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
@@ -53105,7 +53266,7 @@
 &lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1739"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1747"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Lesezeichen&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
--- a/i18n/eric5_en.ts	Sun Jun 17 13:34:46 2012 +0200
+++ b/i18n/eric5_en.ts	Sun Jun 17 14:08:47 2012 +0200
@@ -7167,7 +7167,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6077"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6080"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7417,7 +7417,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4301"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4304"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7592,302 +7592,302 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3811"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3814"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3811"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3814"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4304"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4307"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4621"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4624"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4621"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4624"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4670"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4663"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4666"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4667"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4670"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4759"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4762"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4759"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4762"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4889"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4889"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4892"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5015"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5018"/>
     <source>py3flakes Warning</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5015"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5018"/>
     <source>No py3flakes warning message available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5117"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5114"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5117"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5142"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5145"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5182"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5185"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5163"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5166"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5156"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5159"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5163"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5166"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5182"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5185"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5199"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5202"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5199"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5202"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5214"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5214"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5228"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5225"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5228"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5250"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5253"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5250"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5253"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5370"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5373"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5379"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5382"/>
     <source>File changed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5517"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5520"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5636"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5639"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5636"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5639"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5654"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5657"/>
     <source>Resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5656"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5659"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5658"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5661"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5660"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5663"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5662"/>
-    <source>Add localized resource...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5665"/>
+    <source>Add localized resource...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5668"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5683"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5686"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5699"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5702"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5726"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5729"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5726"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5729"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5787"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5790"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5787"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5790"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5804"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5807"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5804"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5807"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5816"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5819"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5816"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5819"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6079"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6082"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6081"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="6084"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5058"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5061"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5064"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5067"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5375"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5378"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3907"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3910"/>
     <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3907"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3910"/>
     <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4092"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4095"/>
     <source>Activating Calltip Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4092"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4095"/>
     <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16425,280 +16425,358 @@
 <context>
   <name>Hg</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="251"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="253"/>
     <source>The hg process finished with the exit code {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="254"/>
-    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="256"/>
+    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="258"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="282"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="284"/>
     <source>Create project repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="282"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="284"/>
     <source>The project repository could not be created.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="310"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="312"/>
     <source>Creating Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="325"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="329"/>
     <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="371"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="375"/>
     <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="533"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="541"/>
     <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="585"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="593"/>
     <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="649"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="657"/>
     <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="713"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="721"/>
     <source>Renaming {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="842"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="850"/>
     <source>Taging in the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="875"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="883"/>
     <source>Reverting changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="925"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="933"/>
     <source>Merging</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1178"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1186"/>
     <source>Mercurial command</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1368"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1376"/>
     <source>Copying {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1613"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1621"/>
     <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1666"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1674"/>
     <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1785"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1793"/>
     <source>Resolving files/directories</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1806"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1814"/>
     <source>Create Branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1806"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1814"/>
     <source>Enter branch name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1817"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1825"/>
     <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1841"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1849"/>
     <source>Showing current branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1898"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1906"/>
     <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1923"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1931"/>
     <source>Showing the combined configuration settings</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1946"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1954"/>
     <source>Showing aliases for remote repositories</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1969"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1977"/>
     <source>Recovering from interrupted transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1992"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2000"/>
     <source>Identifying project directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2028"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2036"/>
     <source>Create .hgignore file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2028"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2036"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2121"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2129"/>
     <source>Create changegroup</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2079"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2087"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2096"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2104"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2173"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2181"/>
     <source>Preview changegroup</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2206"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2214"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2183"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2191"/>
     <source>Identifying changegroup file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2224"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2232"/>
     <source>Apply changegroups</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2212"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2220"/>
     <source>Shall the working directory be updated?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2241"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2249"/>
     <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2275"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2283"/>
     <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2307"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2315"/>
     <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2363"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2371"/>
     <source>Backing out changeset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2343"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2351"/>
     <source>No revision given. Aborting...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2388"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2396"/>
     <source>Rollback last transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2383"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2391"/>
     <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="481"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
     <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2766"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2906"/>
     <source>Mercurial Command Server</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2645"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2785"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2766"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2906"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2455"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2463"/>
     <source>Import Patch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2502"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2510"/>
     <source>Export Patches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2548"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2556"/>
     <source>Change Phase</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2595"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2603"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2622"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2630"/>
     <source>Copy Changesets (Continue)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2710"/>
+    <source>Add Sub-repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2740"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2693"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2756"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2756"/>
+    <source>Remove Sub-repositories</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2729"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HgAddSubrepositoryDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="91"/>
+    <source>Add Sub-repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="23"/>
+    <source>&amp;Path within Project:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="35"/>
+    <source>Enter the path of the sub-repository relative to the project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Select the path of the sub-repository with a directory selection dialog</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="54"/>
+    <source>&amp;Type:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="66"/>
+    <source>Select the type of the sub-repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="88"/>
+    <source>&amp;URL:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.ui" line="98"/>
+    <source>Enter the URL of the sub-repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgAddSubrepositoryDialog.py" line="91"/>
+    <source>The sub-repository path must be inside the project.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgAnnotateDialog</name>
@@ -17530,6 +17608,16 @@
     <source>Amend the last commit</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCommitDialog.ui" line="70"/>
+    <source>Select to commit sub-repositories as well</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgCommitDialog.ui" line="73"/>
+    <source>Commit sub-repositories</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgCopyDialog</name>
@@ -17738,37 +17826,37 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="191"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="194"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="191"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="194"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="216"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="219"/>
     <source>There is no difference.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="428"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="431"/>
     <source>Save Diff</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="396"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="399"/>
     <source>Patch Files (*.diff)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="413"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="416"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="428"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="431"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -17778,12 +17866,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="229"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="232"/>
     <source>&lt;Start&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="230"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgDiffDialog.py" line="233"/>
     <source>&lt;End&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -18367,12 +18455,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1175"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1177"/>
     <source>Revision</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1172"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1174"/>
     <source>Author</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -18562,12 +18650,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="691"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="693"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="691"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="693"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -18696,102 +18784,102 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="184"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="186"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="184"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="186"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="234"/>
-    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="236"/>
+    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="238"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="239"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="241"/>
     <source>Mercurial Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="267"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="269"/>
     <source>No log available for &apos;{0}&apos;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="300"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="302"/>
     <source>diff to {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="311"/>
-    <source>Branches: {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="313"/>
+    <source>Branches: {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="315"/>
     <source>Tags: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="320"/>
+    <source>Parents: {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="322"/>
+    <source>&lt;i&gt;Author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="325"/>
+    <source>&lt;i&gt;Date: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="335"/>
+    <source>Added {0} (copied from {1})&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="339"/>
+    <source>Added {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="345"/>
+    <source>Modified {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="351"/>
+    <source>Deleted {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="318"/>
-    <source>Parents: {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="320"/>
-    <source>&lt;i&gt;Author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="323"/>
-    <source>&lt;i&gt;Date: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="333"/>
-    <source>Added {0} (copied from {1})&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="337"/>
-    <source>Added {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="343"/>
-    <source>Modified {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="349"/>
-    <source>Deleted {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="316"/>
     <source>Bookmarks: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="309"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="311"/>
     <source>Phase: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -19270,1085 +19358,1130 @@
 <context>
   <name>HgProjectHelper</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="92"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="100"/>
     <source>New from repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="92"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="100"/>
     <source>&amp;New from repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="95"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
     <source>Create (clone) a new project from a Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="98"/>
-    <source>&lt;b&gt;New from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates (clones) a new local project from a Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="106"/>
+    <source>&lt;b&gt;New from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates (clones) a new local project from a Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="114"/>
     <source>Show incoming log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="110"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="118"/>
     <source>Show the log of incoming changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="113"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="121"/>
     <source>&lt;b&gt;Show incoming log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes coming into the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="120"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="128"/>
     <source>Pull changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="124"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="132"/>
     <source>Pull changes from a remote repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="127"/>
-    <source>&lt;b&gt;Pull changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls changes from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="135"/>
-    <source>Update from repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="135"/>
+    <source>&lt;b&gt;Pull changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls changes from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="143"/>
+    <source>Update from repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="143"/>
     <source>&amp;Update from repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="139"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="147"/>
     <source>Update the local project from the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="142"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="150"/>
     <source>&lt;b&gt;Update from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This updates the local project from the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="149"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="157"/>
     <source>Commit changes to repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="149"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="157"/>
     <source>&amp;Commit changes to repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="161"/>
     <source>Commit changes to the local project to the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="156"/>
-    <source>&lt;b&gt;Commit changes to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This commits changes to the local project to the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="164"/>
+    <source>&lt;b&gt;Commit changes to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This commits changes to the local project to the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="172"/>
     <source>Show outgoing log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="168"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="176"/>
     <source>Show the log of outgoing changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="171"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="179"/>
     <source>&lt;b&gt;Show outgoing log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes outgoing out of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="178"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="186"/>
     <source>Push changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="182"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="190"/>
     <source>Push changes to a remote repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="185"/>
-    <source>&lt;b&gt;Push changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="193"/>
+    <source>&lt;b&gt;Push changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="201"/>
     <source>Push changes (force)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="197"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="205"/>
     <source>Push changes to a remote repository with force option</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="200"/>
-    <source>&lt;b&gt;Push changes (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository using the &apos;force&apos; option.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="208"/>
-    <source>Export from repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="208"/>
+    <source>&lt;b&gt;Push changes (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository using the &apos;force&apos; option.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="216"/>
+    <source>Export from repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="216"/>
     <source>&amp;Export from repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="212"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="220"/>
     <source>Export a project from the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="215"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="223"/>
     <source>&lt;b&gt;Export from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports a project from the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="230"/>
     <source>Show log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="230"/>
     <source>Show &amp;log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="226"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="234"/>
     <source>Show the log of the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="229"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="237"/>
     <source>&lt;b&gt;Show log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="236"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="244"/>
     <source>Show log browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="240"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="248"/>
     <source>Show a dialog to browse the log of the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="243"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="251"/>
     <source>&lt;b&gt;Show log browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to browse the log of the local project. A limited number of entries is shown first. More can be retrieved later on.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="252"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="260"/>
     <source>Show difference</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="252"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="260"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="256"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="264"/>
     <source>Show the difference of the local project to the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="259"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="267"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="266"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="274"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="270"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="278"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="273"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="281"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>Show status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>Show &amp;status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="284"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="292"/>
     <source>Show the status of the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="287"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="295"/>
     <source>&lt;b&gt;Show status&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the status of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="294"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="302"/>
     <source>Show heads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="297"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="305"/>
     <source>Show the heads of the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="300"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="308"/>
     <source>&lt;b&gt;Show heads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the heads of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="307"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="315"/>
     <source>Show parents</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="310"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="318"/>
     <source>Show the parents of the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="313"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="321"/>
     <source>&lt;b&gt;Show parents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the parents of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="320"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="328"/>
     <source>Show tip</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="323"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="331"/>
     <source>Show the tip of the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="326"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="334"/>
     <source>&lt;b&gt;Show tip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the tip of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="333"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="341"/>
     <source>Revert changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="333"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="341"/>
     <source>Re&amp;vert changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="337"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="345"/>
     <source>Revert all changes made to the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="340"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="348"/>
     <source>&lt;b&gt;Revert changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This reverts all changes made to the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="347"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="355"/>
     <source>Merge</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="347"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="355"/>
     <source>Mer&amp;ge changes...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="351"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="359"/>
     <source>Merge changes of a revision into the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="354"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="362"/>
     <source>&lt;b&gt;Merge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This merges changes of a revision into the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="374"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="382"/>
     <source>Tag in repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="374"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="382"/>
     <source>&amp;Tag in repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="378"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="386"/>
     <source>Tag the local project in the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="381"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="389"/>
     <source>&lt;b&gt;Tag in repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This tags the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="388"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="396"/>
     <source>List tags</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="388"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="396"/>
     <source>List tags...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="391"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="399"/>
     <source>List tags of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="394"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="402"/>
     <source>&lt;b&gt;List tags&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the tags of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="401"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="409"/>
     <source>List branches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="401"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="409"/>
     <source>List branches...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="404"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="412"/>
     <source>List branches of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="407"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="415"/>
     <source>&lt;b&gt;List branches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the branches of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="422"/>
     <source>Create branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="422"/>
     <source>Create &amp;branch...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="418"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="426"/>
     <source>Create a new branch for the local project in the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="421"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
     <source>&lt;b&gt;Create branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a new branch for the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="443"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="451"/>
     <source>Close branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="446"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="454"/>
     <source>Close the current branch of the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="449"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="457"/>
     <source>&lt;b&gt;Close branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current branch of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="456"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="464"/>
     <source>Show current branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="459"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="467"/>
     <source>Show the current branch of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="462"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="470"/>
     <source>&lt;b&gt;Show current branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the current branch of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="469"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="477"/>
     <source>Switch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="469"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="477"/>
     <source>S&amp;witch...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="473"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="481"/>
     <source>Switch the working directory to another revision</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="476"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="484"/>
     <source>&lt;b&gt;Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the working directory to another revision.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="483"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="491"/>
     <source>Cleanup</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="483"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="491"/>
     <source>Cleanu&amp;p</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="486"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="494"/>
     <source>Cleanup the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="489"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="497"/>
     <source>&lt;b&gt;Cleanup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a cleanup of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="496"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="504"/>
     <source>Execute command</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="496"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="504"/>
     <source>E&amp;xecute command...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="499"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="507"/>
     <source>Execute an arbitrary Mercurial command</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="502"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="510"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute command&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to enter an arbitrary Mercurial command.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="509"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="517"/>
     <source>Command options</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="509"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="517"/>
     <source>Command &amp;options...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="512"/>
-    <source>Show the Mercurial command options</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="513"/>
-    <source>&lt;b&gt;Command options...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the Mercurial command options.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="520"/>
-    <source>Configure</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="520"/>
+    <source>Show the Mercurial command options</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="521"/>
+    <source>&lt;b&gt;Command options...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the Mercurial command options.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="528"/>
+    <source>Configure</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="528"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="523"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="531"/>
     <source>Show the configuration dialog with the Mercurial page selected</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="526"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="534"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the configuration dialog with the Mercurial page selected.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="574"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="582"/>
     <source>Show paths</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="574"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="582"/>
     <source>Show paths...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="577"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="585"/>
     <source>Show the aliases for remote repositories</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="580"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="588"/>
     <source>&lt;b&gt;Show paths&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the aliases for remote repositories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="587"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="595"/>
     <source>Verify repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="587"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="595"/>
     <source>Verify repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="590"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="598"/>
     <source>Verify the integrity of the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="593"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="601"/>
     <source>&lt;b&gt;Verify repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This verifies the integrity of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="600"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
     <source>Recover</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="600"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
     <source>Recover...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="603"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="611"/>
     <source>Recover from an interrupted transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="606"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="614"/>
     <source>&lt;b&gt;Recover&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This recovers from an interrupted transaction.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="613"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
     <source>Identify</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="613"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
     <source>Identify...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="616"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="624"/>
     <source>Identify the project directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="619"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="627"/>
     <source>&lt;b&gt;Identify&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies the project directory.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="626"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="634"/>
     <source>Create .hgignore</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="629"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="637"/>
     <source>Create a .hgignore file with default values</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="632"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="640"/>
     <source>&lt;b&gt;Create .hgignore&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a .hgignore file with default values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="647"/>
     <source>Create changegroup</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="647"/>
     <source>Create changegroup...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="642"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="650"/>
     <source>Create changegroup file collecting changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="645"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a changegroup file collecting selected changesets (hg bundle).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a changegroup file collecting selected changesets (hg bundle).&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="661"/>
     <source>Preview changegroup</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="661"/>
     <source>Preview changegroup...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="656"/>
+    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="664"/>
     <source>Preview a changegroup file containing a collection of changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="659"/>
-    <source>&lt;b&gt;Preview changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This previews a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>