Updated and released translations.

Sat, 30 Dec 2017 18:33:35 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sat, 30 Dec 2017 18:33:35 +0100
changeset 6044
427c4ead135d
parent 6043
24e02ddacc78
child 6045
1c49386b96ed

Updated and released translations.

i18n/eric6_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_empty.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_es.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_pt.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_zh_CN.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric6_cs.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_cs.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -5654,7 +5654,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Spustit skript</translation>
   </message>
@@ -5674,7 +5674,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Spustit projekt</translation>
   </message>
@@ -5774,7 +5774,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Debugovat skript</translation>
   </message>
@@ -5794,7 +5794,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Debugovat projekt</translation>
   </message>
@@ -6127,37 +6127,37 @@
     <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Pokrytí projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
@@ -6182,12 +6182,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vyhodnotit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhodnotit výraz aktuálního kontextu debugovaného programu. Výsledek je zobrazen v shell okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
   </message>
@@ -6249,22 +6249,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; pro proměnnou &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -10190,7 +10190,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
@@ -10450,7 +10450,7 @@
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
@@ -10500,237 +10500,237 @@
     <translation>LMB přepínač breakpointů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Tisk je hotov</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6373"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6374"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6626"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6951"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6952"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6953"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6954"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6956"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6957"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6958"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6960"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6961"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6983"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7000"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
@@ -10750,12 +10750,12 @@
     <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
@@ -10830,7 +10830,7 @@
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
@@ -10840,12 +10840,12 @@
     <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7407"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7409"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
@@ -10870,47 +10870,47 @@
     <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3042"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3041"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6387"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6790"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6791"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
@@ -10935,27 +10935,27 @@
     <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6284"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6285"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6291"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6623"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10980,27 +10980,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished">Varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6281"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6282"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11025,7 +11025,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6616"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt; {0}?} {6.?}</translation>
   </message>
@@ -11040,32 +11040,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61659,12 +61659,12 @@
     <translation>Reset a vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="776"/>
     <source>No.</source>
     <translation>Č.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
@@ -61674,7 +61674,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Okno Shellu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto je jednoduchý interpretr běžící v okně. Interpretr běží nezávisle na programu, který je debugován. To znamená, že můžete spustit jakýkoliv příkaz i během debugování.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Během vkládání příkazu můžete použít kurzorové klávesy. Je zde také historie příkazů, která se aktivuje klávesami up a down. Stisknutím up nebo down klávesy po textu, který byl zadán se spustí inkrementální vyhledávání.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shell má několik speciálních příkazů. &apos;reset&apos; zabije shell a spustí nový. &apos;clear&apos; vyčistí obsah shell okna.&apos;start&apos; se používá pro přepnutí shell jazyka a musí za ním následovat jméno podporovaného jazyka. Podporované jazyky jsou zobrazeny v seznamu, který vrací příkaz &apos;languages&apos;. Tyto příkazy (kromě &apos;languages&apos;) jsou také dostupné přes kontextové menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stisknutím tab klávesy po nějakém vloženém textu se zobrazí seznam s nabídkou možných zakončení výrazu. Odpovídající zadání pak může být vybráno z tohoto listu. Pokud je existuje jen jedna možnost, je vložena automaticky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dokud se program neukončí, je shell v pasivním módu dostupný jen pokud se debugovaný program připojil k IDE. To je oznámeno odlišným promptem a dále v názvu titulku okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="786"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="773"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation>Pasivní debug mód</translation>
   </message>
@@ -61694,17 +61694,17 @@
     <translation>Zobrazit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select History</source>
     <translation>Vybrat historii</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation>Vybrat vstup historie pro vykonání (nejaktuálnější zobrazen poslední).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="774"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>Nepřipojen</translation>
@@ -61720,28 +61720,28 @@
     <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="778"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation>{0} na {1}, {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="934"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="921"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation>StdOut: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="929"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation>StdErr: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1678"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1697"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation>Shell jazyk &quot;{0}&quot; není podporován.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -61751,7 +61751,7 @@
     <translation type="unfinished">Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="821"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -61759,26 +61759,26 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="867"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="854"/>
     <source>Unspecified syntax error.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="844"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="831"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="869"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="892"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="879"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -83421,6 +83421,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>WebBrowserVirusTotalPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="78"/>
+    <source>Checking validity of the service key...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="96"/>
+    <source>The service key is valid.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="100"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;The service key is not valid.&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="104"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>WebBrowserWebSearchWidget</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWebSearchWidget.py" line="141"/>
Binary file i18n/eric6_de.qm has changed
--- a/i18n/eric6_de.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_de.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.1" language="de">
+<!DOCTYPE TS><TS version="2.0" language="de" sourcelanguage="">
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
@@ -1973,8 +1972,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="145"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>In neuem &amp;Register öffnen	Strg+LMK</translation>
+    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>In neuem &amp;Register öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="163"/>
@@ -1983,8 +1982,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="166"/>
-    <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>In neuem Register öffnen	Strg+LMK</translation>
+    <source>Open in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>In neuem Register öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="169"/>
@@ -2072,8 +2071,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="93"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>In neuem &amp;Register öffnen	Strg+LMK</translation>
+    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>In neuem &amp;Register öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="87"/>
@@ -2082,8 +2081,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="90"/>
-    <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>In neuem Register öffnen	Strg+LMK</translation>
+    <source>Open in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>In neuem Register öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="93"/>
@@ -5578,7 +5577,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Skript ausführen</translation>
   </message>
@@ -5593,7 +5592,7 @@
     <translation>Das aktuelle Skript ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Projekt ausführen</translation>
   </message>
@@ -5713,12 +5712,12 @@
     <translation>Das untersuchte Programm wurde unerwartet beendet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Projekt debuggen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>Das aktuelle Projekt besitzt kein Hauptskript. Debuggen ist nicht möglich.</translation>
   </message>
@@ -5758,7 +5757,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Skript ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Skript außerhalb des Debuggers aus. Falls die Datei ungesicherte Änderungen hat, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Skript debuggen</translation>
   </message>
@@ -5793,7 +5792,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Projekt debuggen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und setze die erste ausführbare Python-Zeile des Hauptskriptes des aktuellen Projektes als aktuelle Zeile. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
   </message>
@@ -5843,12 +5842,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Abdeckungslauf des Projektes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Hauptskript des aktuellen Projektes unter Kontrolle eines Abdeckungsanalysetools aus. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Abdeckung des Projektes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Abdeckung des Skriptes</translation>
   </message>
@@ -5893,12 +5892,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Projektprofil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bestimme die Kommandozeilenparameter und führe das Hauptskript des aktuellen Projektes unter Kontrolle des Python-Profilers aus. Falls Dateien des aktuellen Projektes ungesicherte Änderungen haben, so können diese zunächst gesichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Projektprofil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Skriptprofil</translation>
   </message>
@@ -6008,12 +6007,12 @@
     <translation>&lt;p&gt;Das untersuchte Programm erzeugte die Ausnahme &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;„&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;“&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Fehler in Haltepunktbedingung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Bedingung des Haltepunktes &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; enthält einen Syntaxfehler.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -6071,27 +6070,27 @@
     <translation>Halte das laufende Skript an.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Fehler in Beobachtungsausdruck</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Beobachtungsausdrucks &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält einen Syntaxfehler.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Ein Beobachtungsausdruck „&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;“ existiert bereits.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Ein Beobachtungsausdruck „&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;“ für die Variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Beobachtungsausdruck existiert bereits</translation>
   </message>
@@ -9836,12 +9835,12 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Datei öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Datei sichern</translation>
   </message>
@@ -9926,27 +9925,27 @@
     <translation>Drucken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Drucke...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Drucken beendet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Fehler beim Drucken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Drucken abgebrochen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6626"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Datei geändert</translation>
   </message>
@@ -9956,7 +9955,7 @@
     <translation>Prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Datei geändert</translation>
   </message>
@@ -9991,12 +9990,12 @@
     <translation>Box Kommentar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Änderungsversuch für eine schreibgeschützte Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Sie versuchen, eine schreibgeschützte Datei zu ändern. Bitte speichern Sie sie zuerst in eine andere Datei.</translation>
   </message>
@@ -10011,57 +10010,57 @@
     <translation>Zurück zum letzten gesichert Zustand</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Makro Name</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Wähle einen Makro Namen:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Makrodateien (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6373"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6374"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Lade Makrodatei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Fehler beim Makro Laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Makrodatei schreiben</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Makro speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Fehler beim Makro speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Makroaufzeichnung starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Makroaufzeichnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Gib einen Namen für das Makro ein:</translation>
   </message>
@@ -10121,42 +10120,42 @@
     <translation>Haltepunkt bearbeiten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt aktivieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Haltepunkt deaktivieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Automatische Vervollständigung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Die automatische Vervollständigung ist nicht verfügbar, da keine Quelle gesetzt ist.</translation>
   </message>
@@ -10186,7 +10185,7 @@
     <translation>Autom. Speicherung aktiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Drop Fehler</translation>
   </message>
@@ -10196,12 +10195,12 @@
     <translation>Zeige Syntaxfehlermeldung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Syntaxfehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Keine Syntaxfehlermeldung verfügbar.</translation>
   </message>
@@ -10231,42 +10230,42 @@
     <translation>Vorige nichtabgedeckte Zeile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zeilen ohne Abdeckung Markieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Alle Zeilen sind abgedeckt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Es gibt keine Datei mit Abdeckungsinformationen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; enthält ungesicherte Änderungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6387"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist zerstört.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kann nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -10306,82 +10305,82 @@
     <translation>Keine Sprache</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6790"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6791"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6951"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6952"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Ressourcen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6953"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6954"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Datei hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6956"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Dateien hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6957"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6958"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Aliased-Datei hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6960"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6961"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Lokalisierte Ressource hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6983"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Dateiressource hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7000"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Dateiressourcen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Aliased-Dateiressourcen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Alias für Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Package-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Klassenattribute anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Applikations-Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Ressourcenrahmen hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Eine Makroaufzeichnung ist bereits aktiv. Neu starten?</translation>
   </message>
@@ -10431,12 +10430,12 @@
     <translation>Kein Exportformat angegeben. Abbruch...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Imports Diagramm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Imports externer Module anzeigen?</translation>
   </message>
@@ -10511,7 +10510,7 @@
     <translation>Wähle den anzuwendenden Pygments Lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Rechtschreibprüfung...</translation>
   </message>
@@ -10521,12 +10520,12 @@
     <translation>Rechtschreibprüfung für Auswahl...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7407"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Zum Wörterbuch hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7409"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Alle ignorieren</translation>
   </message>
@@ -10536,12 +10535,12 @@
     <translation>Aus dem Wörterbuch entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geöffnet werden.&lt;br /&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3042"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3041"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gesichert werden.&lt;br/&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -10566,27 +10565,27 @@
     <translation>Warnungen löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Makrodatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6284"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6285"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Warnung: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6291"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Fehler: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6623"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warnung:&lt;/b&gt; Vorgenommenen Änderungen gehen beim neu einlesen verloren.</translation>
   </message>
@@ -10611,27 +10610,27 @@
     <translation>Vorherige Änderung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation>Zeilen sortieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation>Die Auswahl enthält für eine numerische Sortierung ungültige Daten.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>Warning</source>
     <translation>Warnung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation>Keine Warnmeldungen verfügbar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6281"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6282"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation>Stil: {0}</translation>
   </message>
@@ -10656,7 +10655,7 @@
     <translation>Öffnen mit Kodierung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6616"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde geändert, während sie in eric6 geöffnet war. Neu einlesen?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -10671,32 +10670,32 @@
     <translation>Vervollständigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation>Provider für automatische Vervollständigungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation>Der Provider für automatische Vervollständigungen namens &apos;{0}&apos; ist bereits registriert. Die Wiederholung wird ignoriert.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation>Calltipps-Provider</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation>Der Calltipps-Provider namens &apos;{0}&apos; ist bereits registriert. Die Wiederholung wird ignoriert.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation>Maus Klick Handler registrieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation>Ein Maus Klick Handler für &quot;{0}&quot; wurde bereits durch &quot;{1}&quot; registriert. Die Anfrage durch &quot;{2}&quot; wird abgebrochen...</translation>
   </message>
@@ -24714,8 +24713,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1219"/>
-    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Link in neuem Fenster öffnen	Strg+LMK</translation>
+    <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Link in neuem Fenster öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1292"/>
@@ -60685,17 +60684,17 @@
     <translation>Zurücksetzen und Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Drop Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="776"/>
     <source>No.</source>
     <translation>Nr.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -60705,29 +60704,29 @@
     <translation>Starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="778"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation>{0} auf {1}, {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1678"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1697"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation>Die Shell-Sprache „{0}“ wird nicht unterstützt.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="786"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="773"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation>Passiver Debugmodus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="934"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="921"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation>StdOut: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="929"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation>StdErr: {0}</translation>
   </message>
@@ -60747,17 +60746,17 @@
     <translation>Zeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select History</source>
     <translation>Eintrag auswählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation>Wähle den auszuführenden Eintrag aus (aktuellster ist zuletzt dargestellt).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="774"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>
@@ -60779,7 +60778,7 @@
     <translation>Suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="821"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -60790,14 +60789,14 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="867"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="854"/>
     <source>Unspecified syntax error.
 </source>
     <translation>Unspezifischer Syntaxfehler.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="844"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="831"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 </source>
@@ -60806,14 +60805,14 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="869"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation>Syntaxfehler &quot;{1}&quot; in Datei {0}, Zeile {2}, Zeichen {3}.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="892"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="879"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation>Signal &quot;{0}&quot; in der Datei {1} in Zeile {2} erzeugt.
@@ -81913,8 +81912,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="618"/>
-    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Link in neuem Fenster öffnen	Strg+LMK</translation>
+    <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Link in neuem Fenster öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="622"/>
@@ -82163,6 +82162,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>WebBrowserVirusTotalPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="78"/>
+    <source>Checking validity of the service key...</source>
+    <translation>Prüfe die Gültigkeit des Dienstschlüssels...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="96"/>
+    <source>The service key is valid.</source>
+    <translation>Der Dienstschlüssel ist gültig.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="100"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;The service key is not valid.&lt;/font&gt;</source>
+    <translation>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;Der Dienstschlüssel ist ungültig.&lt;/font&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="104"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</source>
+    <translation>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Fehler:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>WebBrowserWebSearchWidget</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWebSearchWidget.py" line="141"/>
--- a/i18n/eric6_empty.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_empty.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -5518,7 +5518,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5538,7 +5538,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5638,7 +5638,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5658,7 +5658,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6079,67 +6079,67 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -9726,7 +9726,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -9816,7 +9816,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10086,7 +10086,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10211,387 +10211,387 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3042"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3041"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6281"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6282"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6284"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6285"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6291"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6373"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6374"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6387"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6616"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6623"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6626"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
     <source>File changed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6790"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6791"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6951"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6952"/>
     <source>Resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6953"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6954"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6956"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6957"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6958"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6960"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6961"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6983"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7000"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7407"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7409"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -60235,38 +60235,38 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select History</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="786"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="773"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="774"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="776"/>
     <source>No.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="778"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="821"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -60274,53 +60274,53 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="844"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="831"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="867"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="854"/>
     <source>Unspecified syntax error.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="869"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="892"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="879"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="934"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="921"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="929"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1678"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1697"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -81492,6 +81492,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>WebBrowserVirusTotalPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="78"/>
+    <source>Checking validity of the service key...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="96"/>
+    <source>The service key is valid.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="100"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;The service key is not valid.&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="104"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>WebBrowserWebSearchWidget</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWebSearchWidget.py" line="141"/>
--- a/i18n/eric6_en.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_en.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -5525,7 +5525,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5545,7 +5545,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5645,7 +5645,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5665,7 +5665,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6015,67 +6015,67 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -9740,7 +9740,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -9830,7 +9830,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10055,7 +10055,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10170,327 +10170,327 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3042"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3041"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6373"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6374"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6387"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6626"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
     <source>File changed</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6790"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6791"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6951"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6952"/>
     <source>Resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6953"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6954"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6956"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6957"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6958"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6960"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6961"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6983"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7000"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7407"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7409"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6284"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6285"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6291"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6623"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10515,27 +10515,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6281"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6282"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10560,7 +10560,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6616"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10575,32 +10575,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -60276,59 +60276,59 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select History</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="786"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="773"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="774"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="776"/>
     <source>No.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="778"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="934"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="921"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="929"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1678"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1697"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -60338,7 +60338,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="821"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -60346,26 +60346,26 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="867"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="854"/>
     <source>Unspecified syntax error.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="844"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="831"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="869"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="892"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="879"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -81542,6 +81542,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>WebBrowserVirusTotalPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="78"/>
+    <source>Checking validity of the service key...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="96"/>
+    <source>The service key is valid.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="100"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;The service key is not valid.&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="104"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>WebBrowserWebSearchWidget</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWebSearchWidget.py" line="141"/>
Binary file i18n/eric6_es.qm has changed
--- a/i18n/eric6_es.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_es.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.1" language="es">
+<!DOCTYPE TS><TS version="2.0" language="es" sourcelanguage="">
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
@@ -1960,8 +1959,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="145"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Abrir en Nueva &amp;Pestaña	Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
+    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Abrir en Nueva &amp;Pestaña<byte value="x9"/>Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="151"/>
@@ -1980,8 +1979,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="166"/>
-    <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Abrir en Nueva Pestaña	 Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
+    <source>Open in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Abrir en Nueva Pestaña<byte value="x9"/> Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="169"/>
@@ -2064,8 +2063,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="93"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Abrir en Nueva &amp;Pestaña	Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
+    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Abrir en Nueva &amp;Pestaña<byte value="x9"/>Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="104"/>
@@ -2079,8 +2078,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="90"/>
-    <source>Open in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Abrir en Nueva Pestaña	 Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
+    <source>Open in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Abrir en Nueva Pestaña<byte value="x9"/> Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="93"/>
@@ -5573,7 +5572,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Ejecutar Script</translation>
   </message>
@@ -5593,7 +5592,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Ejecutar Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establece los parámetros de la línea de comandos y ejecuta el script fuera del depurador. Si tiene cambios sin guardar, deben ser guardados primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Ejecutar Proyecto</translation>
   </message>
@@ -5693,7 +5692,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Hacer Profiling del Proyecto&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establecer los argumentos de línea de comandos y hacer profiling del proyecto actual. Si hay archivos que tienen cambios sin guardar, se puede guardar primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Depurar Script</translation>
   </message>
@@ -5713,7 +5712,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Depurar Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Establecer los argumentos de línea de comandos y establecer la línea actual en la ventana actual de edición como la primera sentencia Python ejecutable. Si el archivo tiene cambios sin guardar, se puede guardar primero.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Depurar proyecto</translation>
   </message>
@@ -6016,47 +6015,47 @@
     <translation>El programa en depuración ha terminado inesperadamente.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Error en la condición del Breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Cobertura del Proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Cobertura del Script</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>No hay script principal definido para el proyecto actual. Abortando</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profiling del proyecto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profiling del script</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>No hay script principal definido para el proyecto actual. La depuración no es posible.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Error en la Expresión a Examinar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>La expresión a Examinar ya existe</translation>
   </message>
@@ -6108,22 +6107,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;El programa en depuración ha lanzado la excepción &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;La condición del punto de ruptura &lt;b&gt;{0},{1}&lt;/b&gt; tiene un error de sintaxis.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;La expresión a examinar &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contiene un error de sintaxis.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Una expresión a examinar &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; ya existe.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Una expresión a examinar &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; para la variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; ya existe.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -9830,7 +9829,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Abrir archivo</translation>
   </message>
@@ -10085,7 +10084,7 @@
     <translation>Editar punto de interrupción...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Activar punto de interrupción</translation>
   </message>
@@ -10145,247 +10144,247 @@
     <translation>No se ha proporcionado un formato de exportación. Abortando...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modificación de un archivo de solo lectura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Usted está intentando modificar un archivo solo lectura. Por favor guarde en otro archivo primero.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Imprimiendo...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Impresión completa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Error al imprimir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Impresión cancelada</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Archivo modificado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Guardar archivo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autocompletar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autocompletar no está disponible porque no hay origen de datos para autocompletar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deshabilitar punto de interrupción</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Cobertura de codigo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Por favor seleccione un archivo de cobertura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Mostrar Anotaciones de Cobertura de Código</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Todas las líneas han sido cubiertas.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>No hay archivo de cobertura disponible.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Datos de profiling</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Por favor seleccione un archivo de profiling</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Error de sintaxis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>No hay mensajes de error de sintaxis disponibles.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Nombre de macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Seleccione un nombre de macro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6373"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6374"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Cargar archivo de macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Archivos de Macro (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Error al cargar macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Guardar archivo de macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Guardar macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Error al guardar macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Comenzar grabación de macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Grabación de macro ya está activada. ¿Comenzar una nueva?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Grabando macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Introduzca el nombre de la macro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6626"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Archivo modificado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Error al soltar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6951"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6952"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Recursos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6953"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6954"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Añadir archivo...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6956"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Añadir archivos...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6957"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6958"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Añadir archivo con un alias...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6960"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6961"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Añadir recursos localizados...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Añadir ventana de recursos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6983"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Añadir archivo de recursos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7000"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Añadir archivo de recursos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Añadir archivo de recursos con un alias</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Digrama de paquetes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>¿Incluir atributos de clase?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Diagrama de imports</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>¿Incluir los imports de módulos externos?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagrama de aplicación</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>¿Incluir nombres de módulos?</translation>
   </message>
@@ -10455,7 +10454,7 @@
     <translation>Seleccionar el Analizador Léxico de Pygments.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Corrección ortográfica...</translation>
   </message>
@@ -10465,12 +10464,12 @@
     <translation>Corrección ortográfica de la selección...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7407"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Añadir al diccionario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7409"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorar Todo</translation>
   </message>
@@ -10495,47 +10494,47 @@
     <translation>Alternativas ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; tiene cambios sin guardar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no puede ser abierto.&lt;br /&gt;Causa: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3042"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3041"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no puede ser guardado.&lt;br&gt;Causa: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6387"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se puede leer.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; está dañado&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se puede escribir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6790"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6791"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no es un archivo.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Alias para el archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
@@ -10560,27 +10559,27 @@
     <translation>Limpiar advertencias</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe. ¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo de macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe. ¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6284"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6285"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Advertencia: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6291"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Error: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6623"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Advertencia:&lt;/b&gt; Perderá los cambios si lo reabre.</translation>
   </message>
@@ -10605,27 +10604,27 @@
     <translation>Cambio anterior</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation>Ordenar Líneas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation>La selección contiene datos ilegales para una ordenación numérica.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>Warning</source>
     <translation>Advertencia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation>No hay mensajes de advertencia disponibles.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6281"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6282"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation>Estilo: {0}</translation>
   </message>
@@ -10650,7 +10649,7 @@
     <translation>Reabrir Con Codificación</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6616"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ha cambiado mientras estaba abierto en eric6. ¿Desea volver a cargarlo?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -10665,32 +10664,32 @@
     <translation>Completo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation>Proveedor de Autocompletado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation>El proveedor de lista de completado&apos;{0}&apos; ya está registrado. Se ignora la solicitud duplicada.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation>Proveedor de Call-Tips</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation>El proveedor de call-tips&apos;{0}&apos; ya está registrado. Se ignora la solicitud duplicada.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation>Registrar Manejador de Clicks de Ratón</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation>Un manejador de clicks de ratón para &quot;{0}&quot; ya está registrado por &quot;{1}&quot;. Abortando solicitud por &quot;{2}&quot;...</translation>
   </message>
@@ -20770,7 +20769,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/ProjectHelper.py" line="421"/>
     <source>&lt;b&gt;Unstage changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This unstages all changes made to the local project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Sacar cambios del área de preparación (unstage)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saca todos los cambios del área de preparación (unstage) en el proyecto local.&lt;/p&gt; </translation>
+    <translation>&lt;b&gt;Sacar cambios del área de preparación (unstage)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saca todos los cambios del área de preparación (unstage) en el proyecto local.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsGit/ProjectHelper.py" line="428"/>
@@ -24435,7 +24434,7 @@
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1219"/>
-    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
+    <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Abrir enlace en Nueva Pestaña Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
   </message>
   <message>
@@ -60586,7 +60585,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="708"/>
     <source>Select to add the &apos;include_package_data&apos; statement</source>
-    <translation>Seleccionar para añadir la sentencia &apos;include_package_data&apos; </translation>
+    <translation>Seleccionar para añadir la sentencia &apos;include_package_data&apos;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/WizardPlugins/SetupWizard/SetupWizardDialog.ui" line="711"/>
@@ -60657,17 +60656,17 @@
     <translation>Restaurar y borrar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="786"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="773"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation>Modo de depuración pasiva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="776"/>
     <source>No.</source>
     <translation>No.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Error al soltar</translation>
   </message>
@@ -60687,17 +60686,17 @@
     <translation>Mostrar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select History</source>
     <translation>Seleccionar historial</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation>Seleccionar la entrada del historial a ejecutar (las más recientes mostradas en último lugar).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="774"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>
@@ -60714,29 +60713,29 @@
     <translation>Cortar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="778"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation>{0} en {1}, {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="934"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="921"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation>StdOut: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="929"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation>StdErr: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1678"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1697"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation>Lenguaje de Shell &quot;{0}&quot; no soportado.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no es un archivo.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -60746,7 +60745,7 @@
     <translation>Buscar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="821"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -60757,14 +60756,14 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="867"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="854"/>
     <source>Unspecified syntax error.
 </source>
     <translation>Error de sintaxis sin especificar.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="844"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="831"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 </source>
@@ -60773,14 +60772,14 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="869"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation>Error de sintaxis &quot;{1}&quot; en archivo {0} en la línea {2}, carácter {3}.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="892"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="879"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation>Señal &quot;{0}&quot; generada en el archivo {1} y línea {2}.
@@ -71018,7 +71017,7 @@
     <source>&lt;b&gt;Menu text&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the menu text. Precede the accelerator key with an &amp; character.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Texto del menú&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Introduzca el texto del menú. Marque el acelerador de teclado con un carácter &amp;.&lt;/p&gt;</translation>
+&lt;p&gt;Introduzca el texto del menú. Marque el acelerador de teclado con un carácter &amp; .&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ToolConfigurationDialog.ui" line="67"/>
@@ -71314,7 +71313,7 @@
     <source>&lt;b&gt;Menu text&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the menu text. Precede the accelerator key with an &amp; character.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Texto del menú&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Introduzca el texto del menú. Marque el acelerador de teclado con un carácter &amp;.&lt;/p&gt;</translation>
+&lt;p&gt;Introduzca el texto del menú. Marque el acelerador de teclado con un carácter &amp; .&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ToolGroupConfigurationDialog.py" line="99"/>
@@ -71343,19 +71342,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>ToolPipPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginToolPip.py" line="58"/>
-    <source>Package Management - pip</source>
-    <translation type="obsolete">Gestión de Packages - pip</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginToolPip.py" line="100"/>
-    <source>Python Package Management</source>
-    <translation type="obsolete">Gestión de Packages Python</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>TranslationEngine</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorEngines/TranslationEngine.py" line="67"/>
@@ -71704,11 +71690,6 @@
     <translation>Italiano</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../TranslatorLanguagesDb.py" line="56"/>
-    <source>Hebrew</source>
-    <translation type="obsolete">Hebreo</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/Translator/TranslatorLanguagesDb.py" line="57"/>
     <source>Japanese</source>
     <translation>Japonés</translation>
@@ -80197,26 +80178,31 @@
     <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/VirtualenvInterface/VirtualenvExecDialog.py" line="198"/>
     <source>No suitable virtualenv program could be started.
 </source>
-    <translation>No se ha podido iniciar un programa para virtualenv adecuado.</translation>
+    <translation>No se ha podido iniciar un programa para virtualenv adecuado.
+</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/VirtualenvInterface/VirtualenvExecDialog.py" line="263"/>
     <source>
 Writing log file &apos;{0}&apos;.
 </source>
-    <translation>Escribiendo archivo de log &apos;{0}&apos;.</translation>
+    <translation>
+Escribiendo archivo de log &apos;{0}&apos;.
+</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/VirtualenvInterface/VirtualenvExecDialog.py" line="268"/>
     <source>Output:
 </source>
-    <translation>Salida:</translation>
+    <translation>Salida:
+</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/VirtualenvInterface/VirtualenvExecDialog.py" line="273"/>
     <source>Errors:
 </source>
-    <translation>Errores:</translation>
+    <translation>Errores:
+</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/VirtualenvInterface/VirtualenvExecDialog.py" line="277"/>
@@ -80231,7 +80217,8 @@
     <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/VirtualenvInterface/VirtualenvExecDialog.py" line="308"/>
     <source>Done.
 </source>
-    <translation>Terminado.</translation>
+    <translation>Terminado.
+</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/VirtualenvInterface/VirtualenvExecDialog.py" line="297"/>
@@ -80278,7 +80265,8 @@
     <location filename="../Plugins/UiExtensionPlugins/VirtualenvInterface/VirtualenvExecDialog.py" line="194"/>
     <source>No suitable pyvenv program could be started.
 </source>
-    <translation>No se ha podido iniciar un programa para pyvenv adecuado.</translation>
+    <translation>No se ha podido iniciar un programa para pyvenv adecuado.
+</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -81879,8 +81867,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="618"/>
-    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Abrir enlace en nueva pestaña Tab	Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
+    <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Abrir enlace en nueva pestaña Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB (botón izquierdo del ratón)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserView.py" line="622"/>
@@ -82129,6 +82117,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>WebBrowserVirusTotalPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="78"/>
+    <source>Checking validity of the service key...</source>
+    <translation>Comprobando la validez de la service key...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="96"/>
+    <source>The service key is valid.</source>
+    <translation>La service key es válida.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="100"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;The service key is not valid.&lt;/font&gt;</source>
+    <translation>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;La service key no es válida.&lt;/font&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="104"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</source>
+    <translation>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>WebBrowserWebSearchWidget</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWebSearchWidget.py" line="141"/>
@@ -84295,82 +84306,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>WizardDotDesktopPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="146"/>
-    <source>.desktop Wizard</source>
-    <translation type="obsolete">Asistente .desktop</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="108"/>
-    <source>.&amp;desktop Wizard...</source>
-    <translation type="obsolete">Asistente .&amp;desktop...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="140"/>
-    <source>No current editor</source>
-    <translation type="obsolete">Sin editor actual</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="140"/>
-    <source>Please open or create a file first.</source>
-    <translation type="obsolete">Por favor, abra o crée un archivo primero.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="146"/>
-    <source>The current editor contains text. Shall this be replaced?</source>
-    <translation type="obsolete">El editor actual contiene texto. ¿Desea reemplazarlo?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="114"/>
-    <source>&lt;b&gt;.desktop Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create the contents of a .desktop file. The generated code replaces the text of the current editor. Alternatively a new editor is opened.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Asistente .desktop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Este asistente abre un diálogo para introducir todos los parámetros necesarios para crear el contenido de un archivo .desktop. El código generado reemplaza el texto del editor actual. Alternativamente se puede abrir un nuevo editor.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>WizardEricPluginPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="118"/>
-    <source>eric Plug-in Wizard</source>
-    <translation type="obsolete">Asistente de eric Plug-in</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="113"/>
-    <source>&amp;eric Plug-in Wizard...</source>
-    <translation type="obsolete">Asistente de &amp;eric Plug-in...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="119"/>
-    <source>&lt;b&gt;eric Plug-in Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create the basic contents of an eric plug-in file. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Asistente de eric Plug-in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Este asistente abre un diálogo para introducir todos los parámetros necesarios para crear los contenidos básicos de un archivo de eric plug-in. El código general se inserta en la posición actual del cursor.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="160"/>
-    <source>No current editor</source>
-    <translation type="obsolete">No hay editor actual</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="160"/>
-    <source>Please open or create a file first.</source>
-    <translation type="obsolete">Por favor, abrir o crear un archivo primero.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="198"/>
-    <source>Create Package</source>
-    <translation type="obsolete">Crear Package</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="183"/>
-    <source>&lt;p&gt;The package directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;El directorio de package &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se ha podido crear. Abortando...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="198"/>
-    <source>&lt;p&gt;The package file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;El archivo de package &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se ha podido crear. Abortando...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>WizardEricPluginWizard</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardEricPlugin.py" line="97"/>
@@ -84414,57 +84349,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>WizardSetupPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardSetup.py" line="116"/>
-    <source>setup.py Wizard</source>
-    <translation type="obsolete">Asistente setup.py</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardSetup.py" line="111"/>
-    <source>&amp;setup.py Wizard...</source>
-    <translation type="obsolete">Asistente &amp;setup.py...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardSetup.py" line="117"/>
-    <source>&lt;b&gt;setup.py Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create the basic contents of a setup.py file. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Asistente setup.py&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Este asistente abre un diálogo para introducir todos los parámentros necesarios para crear los contenidos básicos de un archivo setup.py. El código generado se inserta en la posición actual del cursor.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardSetup.py" line="163"/>
-    <source>No current editor</source>
-    <translation type="obsolete">No hay editor actual</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardSetup.py" line="163"/>
-    <source>Please open or create a file first.</source>
-    <translation type="obsolete">Por favor, abra o crée un archivo primero.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>WizardVirtualenvPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginVirtualenvInterface.py" line="88"/>
-    <source>Virtualenv Wizard</source>
-    <translation type="obsolete">Asistente de Virtualenv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginVirtualenvInterface.py" line="83"/>
-    <source>Virtualenv Configurator</source>
-    <translation type="obsolete">Configurador de virtualenv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginVirtualenvInterface.py" line="83"/>
-    <source>&amp;Virtualenv Configurator...</source>
-    <translation type="obsolete">Configurador de &amp;virtualenv...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginVirtualenvInterface.py" line="89"/>
-    <source>&lt;b&gt;Virtualenv Configurator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering all the parameters needed to create a Python virtual environment using virtualenv or pyvenv.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Configurador de Virtualenv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Abre un diálogo para introducir todos los parámetros necesarios para crear un entorno virtual de Python utilizando virtualenv o pyvenv.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>XMLStreamReaderBase</name>
   <message>
     <location filename="../E5XML/XMLStreamReaderBase.py" line="68"/>
--- a/i18n/eric6_fr.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_fr.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -5662,7 +5662,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Lancer le script</translation>
   </message>
@@ -5682,7 +5682,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Lancer le script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et lancer le script sans le débogueur. Si le script a des modifications, elles doivent d&apos;abord être enregistrées.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Lancer le projet</translation>
   </message>
@@ -5782,7 +5782,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Profiler le projet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et profiler le projet. Si des fichiers du projet ont été modifiés, ils doivent d&apos;abord être enregistrés.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Déboguer le script</translation>
   </message>
@@ -5802,7 +5802,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Deboguer le script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Entrer les arguments de la ligne de commande et donner la ligne qui correspond à la première instruction Python. Si le fichier a été modifié, il doit d&apos;abord être sauvé.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Déboguer le projet</translation>
   </message>
@@ -6057,32 +6057,32 @@
     <translation>Le programme débogué s&apos;est terminé de façon prématurée.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Coverage du projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Coverage du Script</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Il n&apos;y a pas de script principal défini dans le projet en cours. Abandon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profil du projet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profil du Script</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>Il n&apos;y a pas de script principal défini dans le projet en cours. Débogage impossible.</translation>
   </message>
@@ -6137,7 +6137,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Filtre de Variables&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure le filtre de variables. Seuls les types de variables non sélectionnés sont affichés dans la fenêtre des variables globales (resp. locales) pendant la session de débogage.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Erreur de condition pour le point d&apos;arrêt</translation>
   </message>
@@ -6190,12 +6190,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Evaluer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evalue une expression dans le contexte courant du programme débogué. Le résultat est affiché dans la fenêtre Shell&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Erreur dans l&apos;expression</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>L&apos;expression existe déjà</translation>
   </message>
@@ -6247,22 +6247,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;L&apos;expression de contrôle &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; existe déjà.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;L&apos;expression de contrôle &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; pour la variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; existe déjà.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -10306,7 +10306,7 @@
     <translation>Éditer le point d&apos;arrêt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Activer le point d&apos;arrêt</translation>
   </message>
@@ -10336,142 +10336,142 @@
     <translation>Le click principal place les points d&apos;arrêts</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modification de la lecture seule</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Le fichier est en lecture seule. Sauvez d&apos;abord votre fichier sous un autre nom.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Impression....</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Impression terminée</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Erreur durant l&apos;impression</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Impression abandonnée</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Ouvrir Fichier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Enregistrer Fichier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Fichier Modifié</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autocompletion</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>L&apos;autocompletion n&apos;est pas disponible car aucune source d&apos;autocomplétion n&apos;est définie.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Désactiver le point d&apos;arrêt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Code Coverage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Sélectionner un fichier coverage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profiler de données</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Sélectionner un fichier profile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Nom de la macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Sélectionner un nom de macro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Fichier Macro (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6373"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6374"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Charger un fichier macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Erreur lors du chargement de la macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Enregistrer le fichier macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Enregistrer la macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Erreur lors de l&apos;enregistrement de la macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Démarrer l&apos;enregistrement de la macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Enregistrement de macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Entrer le nom de la macro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6626"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Fichier modifié</translation>
   </message>
@@ -10491,7 +10491,7 @@
     <translation>Supprimer les flags d&apos;erreurs de syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Erreur de suppression</translation>
   </message>
@@ -10501,12 +10501,12 @@
     <translation>Afficher le message d&apos;erreur de syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Erreur de syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Aucun message d&apos;erreur de syntaxe..</translation>
   </message>
@@ -10536,17 +10536,17 @@
     <translation>Ligne non executée précédente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Afficher les annotations de Code Coverage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Toutes les lignes ont été executées.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Impossible de trouver le fichier de coverage.</translation>
   </message>
@@ -10581,72 +10581,72 @@
     <translation>Pas de langage</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6951"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6952"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Ressources</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6953"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6954"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Ajouter un fichier...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6956"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Ajouter des fichiers...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6957"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6958"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Ajouter un fichier alias...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6960"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6961"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Ajouter une ressource localisée...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6983"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Ajoute un fichier ressource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7000"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Ajoute des fichiers ressources</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Ajoute un alias de fichier ressource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagramme de package</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Inclure les attributs de classes ?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagramme de l&apos;application</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Inclure les noms de modules ?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Ajouter un cadre ressource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>L&apos;enregistrement de macro est déjà actif. En démarrer une nouvelle ?</translation>
   </message>
@@ -10696,12 +10696,12 @@
     <translation>Aucun format d&apos;exportation indiqué. Abandon...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Diagramme des modules</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Inclure l&apos;importation de modules externes?</translation>
   </message>
@@ -10776,7 +10776,7 @@
     <translation>Sélectionne l&apos;analyseur Pygments à appliquer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Correction orthographique...</translation>
   </message>
@@ -10786,12 +10786,12 @@
     <translation>Correction orthographique de la sélection...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7407"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Ajouter au dictionnaire</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7409"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Tout ignorer</translation>
   </message>
@@ -10816,47 +10816,47 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Le fichier &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; a des modifications non enregistrées. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3042"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3041"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6387"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6790"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6791"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10881,27 +10881,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Le fichier &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;existe déjà. Écraser ?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6284"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6285"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6291"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6623"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10926,27 +10926,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished">Warning</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6281"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6282"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10971,7 +10971,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6616"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10986,32 +10986,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61395,12 +61395,12 @@
     <translation>Effacer et réinitialiser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Erreur de suppression</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="776"/>
     <source>No.</source>
     <translation>Non.</translation>
   </message>
@@ -61415,7 +61415,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;La fenêtre Shell&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Il s&apos;agit simplement d&apos;un interpreteur Python affiché dans une fenêtre. L&apos;interpréteur affiché est celui utilisé pour le débogage du programme en cours .Cela signifie qu&apos;on peut exécuter n&apos;importe quelle commande durant le débogage, en utilisant l&apos;environnement de débug en cours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut utiliser les flèches pour rappeler les commandes enregistrées dans l&apos;historique. En appuyant sur les flèches du haut et du bas, on peut aussi rappeler les commandes qui commencent par le début du mot tapé..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le shell possède des commandes spéciales. &apos;Réinitialiser&apos; tue le shell en cours et en redémarre un nouveau. &apos;Effacer&apos; efface l&apos;affichage, et &apos;Lancer...&apos; est utilisé pour basculer d&apos;un langage shell à l&apos;autre (&apos;Python&apos; ou &apos;Ruby&apos;). Ces commandes sont aussi disponibles via le menu contextuel du shell.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En appuyant sur la touche Tab après avoir saisi du texte, on affiche la liste des complétions possibles. L&apos;entrée voulue peut être sélectionnée dans la liste. Si une seule entrée est disponible, elle sera sélectionnée automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode débogage passif, le shell est disponible uniquement après que le programme débogué connecté à l&apos;IDE a été terminé. Ceci est indiqué par une invite de commande différente et par une indication dans le titre de la fenêtre.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="786"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="773"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation>Mode débogueur passif</translation>
   </message>
@@ -61435,17 +61435,17 @@
     <translation>Afficher</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select History</source>
     <translation>Historique</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation>Sélectionner une entrée à executer (la plus récente est à la fin).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="774"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>Non connexté</translation>
@@ -61461,28 +61461,28 @@
     <translation type="unfinished">Couper</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="778"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="934"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="921"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="929"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1678"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1697"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61492,7 +61492,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="821"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -61500,26 +61500,26 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="867"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="854"/>
     <source>Unspecified syntax error.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="844"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="831"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="869"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="892"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="879"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -83194,6 +83194,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>WebBrowserVirusTotalPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="78"/>
+    <source>Checking validity of the service key...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="96"/>
+    <source>The service key is valid.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="100"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;The service key is not valid.&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="104"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>WebBrowserWebSearchWidget</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWebSearchWidget.py" line="141"/>
--- a/i18n/eric6_it.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_it.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -5560,7 +5560,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Esegui Script</translation>
   </message>
@@ -5580,7 +5580,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Esegui Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Imposta gli argomenti della linea di comando ed esegue lo script al di fuori del debugger. Se il file non è stato salvato può essere salvato prima.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Esegui Progetto</translation>
   </message>
@@ -5680,7 +5680,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Profila Progetto&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Imposta gli argomenti della linea di comando e profila il progetto. Se file del progetto corrente non sono stati salvati, è possibile salvarli prima.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Debug dello script</translation>
   </message>
@@ -5700,7 +5700,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Debug dello Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Imposta gli argomenti della linea di comando e imposta la linea corrente per essere la prima istruzione eseguibile di Python della finestra dell&apos;editor. Se il file ha modifiche non salvate è possibile salvarle prima.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Debug del Progetto</translation>
   </message>
@@ -5920,32 +5920,32 @@
     <translation>Il programma debuggato è terminato in maniera inaspettata.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Analisi del Progetto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Analisi delle Script</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Non c&apos;è uno script principale definito per il progetto. Esco</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profilazione del progetto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profilazione dello script</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>Non c&apos;è uno script principale per il progetto. Non è possibile il debug.</translation>
   </message>
@@ -5990,7 +5990,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Filtro tipo variabili&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configura il filtro per i tipi variabile. Solo i tipi di variabile che non sono selezionati sono mostrati nella finestra delle variabili globali o locali durante una sessione di debug. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Errore condizione di interruzione</translation>
   </message>
@@ -6038,12 +6038,12 @@
     <translation>Ferma lo script in esecuzione.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Errore espressione di watch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>L&apos;espressione di controllo esiste già</translation>
   </message>
@@ -6095,22 +6095,22 @@
     <translation>&lt;p&gt;Il programma debuggato ha sollevato un&apos;eccezione &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;La condizione del breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contiene un errore di sintassi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;L&apos;espressione &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contiene un errore di sintassi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;L&apos;espressione &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; esiste già.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;L&apos;espressione &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; per la variabile &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; esiste già.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -9972,7 +9972,7 @@
     <translation>Modifica Breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Abilita breakpoint</translation>
   </message>
@@ -10002,142 +10002,142 @@
     <translation>Toggle Breakpoint LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modifica di un file di sola lettura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Stai tentando di modificare un file in sola lettura. Per favore prima salva come un file diverso.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>In stampa...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Stampa completata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Errore durante la stampa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Stampa annullata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Apri File</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Salva file</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>File modificato</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autocompletamento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>L&apos;autocomplentamento non è disponibile perchè non ci sono fonti impostate.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Disabilita breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Analisi codice</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Per favore seleziona un file per l&apos;analisi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilazione dati</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Per favore seleziona un file per la profilazione</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Nome Macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Seleziona un nome per la macro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>File Macro (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6373"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6374"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Carica un file di macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Errore nel caricamento della macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Salva un file di macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Salva macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Errore nel salvataggio della macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Avvia registrazione della macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Registrazione Macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Inserisci un nome per la macro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6626"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>File modificato</translation>
   </message>
@@ -10157,7 +10157,7 @@
     <translation>Elimina errori di sintassi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Errore Drop</translation>
   </message>
@@ -10167,12 +10167,12 @@
     <translation>Mostra i messaggi degli errori di sintassi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Errore di sintassi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Nessun messaggio degli errori di sintassi disponibile.</translation>
   </message>
@@ -10202,17 +10202,17 @@
     <translation>File non analizzato precedente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Mostra le annotazioni dell&apos;analisi del codice</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Tutte le linee sono state analizzate.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Non ci sono file di analisi disponibili.</translation>
   </message>
@@ -10247,72 +10247,72 @@
     <translation>Nessun linguaggio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6951"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6952"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Risorse</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6953"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6954"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Aggiungi file...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6956"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Aggiungi files...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6957"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6958"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Aggiungi file sinonimo...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6960"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6961"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Aggiungi una risorsa localizzata...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6983"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Aggiungi un file risorse</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7000"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Aggiundi dei file risorse</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Aggiungi file sinonimo delle risorse</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagrammi del package</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Includi gli attributi della classe ?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagrammi dell&apos;applicazione</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Includi i nomi dei moduli ?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Aggiungi riquadro delle risorse</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Registrazione macro già attiva. Avvia nuovamente ?</translation>
   </message>
@@ -10357,12 +10357,12 @@
     <translation>Nessun formato di export impostato. Annullamento...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Importa diagrammi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Includi gli import dai moduli esterni ?</translation>
   </message>
@@ -10432,7 +10432,7 @@
     <translation>Selezione l&apos;analizzatore lessicale di Pygments da applicare.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Controllo sillabazione...</translation>
   </message>
@@ -10442,12 +10442,12 @@
     <translation>Controllo sillabazione della selezione...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7407"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Aggiungi al dizionario</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7409"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignora tutto</translation>
   </message>
@@ -10472,47 +10472,47 @@
     <translation>Alternative ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contiene modifiche non salvate.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; non può essere aperto.&lt;br /&gt;Motivo: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3042"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3041"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; non può essere salvato.&lt;br /&gt;Motivo: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6387"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il file macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; non può essere letto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il file macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; è danneggiato.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il file macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; non può essere scritto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6790"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6791"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; non è un file.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Alias per il file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
@@ -10537,27 +10537,27 @@
     <translation>Pulisci warning</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; esiste già. Sovrascriverlo ?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il file delle macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; esiste già.Sovrascriverlo ?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6284"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6285"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Attenzione: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6291"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Errore: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6623"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Attenzione:&lt;/b&gt; con la riapertura le modifiche andranno perse.</translation>
   </message>
@@ -10582,27 +10582,27 @@
     <translation>Modifica precedente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation>Righe ordinate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation>La selezione contiene dati non validi per un ordinamento numerico.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>Warning</source>
     <translation>Attenzione</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation>Nessun messaggio di attenzione disponibile.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6281"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6282"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation>Stile: {0}</translation>
   </message>
@@ -10627,7 +10627,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6616"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Il file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; è stato modificato mentre era aperto in eric6. Rileggerlo ?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -10642,32 +10642,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -60517,12 +60517,12 @@
     <translation>Resetta e pulisci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Drop Error</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="776"/>
     <source>No.</source>
     <translation>No.</translation>
   </message>
@@ -60532,7 +60532,7 @@
     <translation>Inizia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="786"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="773"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation>Passive Debug Mode</translation>
   </message>
@@ -60552,17 +60552,17 @@
     <translation>Mostra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select History</source>
     <translation>Selezione cronologia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation>Seleziona l&apos;elemento dalla cronologia da esegurie (i più recenti sono gli ultimi).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="774"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>
@@ -60579,29 +60579,29 @@
     <translation>Taglia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="778"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="934"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="921"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation>StdOut: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="929"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation>StdErr: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1678"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1697"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation>Il linguaggio &quot;{0}&quot; della shell non è supportato.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; non è un file.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -60611,7 +60611,7 @@
     <translation>Trova</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="821"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -60619,26 +60619,26 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="867"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="854"/>
     <source>Unspecified syntax error.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="844"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="831"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="869"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="892"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="879"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -81952,6 +81952,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>WebBrowserVirusTotalPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="78"/>
+    <source>Checking validity of the service key...</source>
+    <translation type="unfinished">Controlla la validità del Servizio Chiavi...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="96"/>
+    <source>The service key is valid.</source>
+    <translation type="unfinished">Il Servizio Chiavi è valido.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="100"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;The service key is not valid.&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;Il Servizio Chiavi non è valido.&lt;/font&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="104"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Errore:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>WebBrowserWebSearchWidget</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWebSearchWidget.py" line="141"/>
--- a/i18n/eric6_pt.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_pt.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -5716,7 +5716,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Executar Script</translation>
   </message>
@@ -5736,7 +5736,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Executar Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Definir os argumentos da linha de comandos e executar o script fora do depurador. Poderão gravar-se primeiro as alterações que estejam por gravar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Executar Projeto</translation>
   </message>
@@ -5836,7 +5836,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Perfilar Projeto&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Define os argumentos da linha de comandos e perfila o projeto atual. Poderá gravar antes os ficheiros alterados por gravar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Depurar Script</translation>
   </message>
@@ -5856,7 +5856,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Depurar Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Definir os argumentos da linha de comandos e definir a linha atual para que seja a primeira instrução Python executável da janela do editor atual. Poderão gravar-se primeiro as alterações que estejam por gravar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Depurar projeto</translation>
   </message>
@@ -6256,67 +6256,67 @@
     <translation>O programa a depurar acabou inesperadamente.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Erro de Condição de Ponto de Interrupção</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;A condição do ponto de interrupção &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt;tem um erro de sintaxe.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Observar Erro de Expressão</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>O projeto atual não tem um script principal definido. A cancelar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Perfil de Projeto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Perfil do Script</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>O projeto atual não tem um script principal definido. Impossível depurar.</translation>
   </message>
@@ -10312,7 +10312,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Abrir Ficheiro</translation>
   </message>
@@ -10402,7 +10402,7 @@
     <translation>Desselecionar tudo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Verificação ortográfica...</translation>
   </message>
@@ -10642,7 +10642,7 @@
     <translation>Editar ponto de interrupção...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Habilitar pontos de interrupção</translation>
   </message>
@@ -10757,327 +10757,327 @@
     <translation>Selecionar o analizador léxico Pygments a aplicar.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modificação do ficheiro de Apenas Leitura</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Tenta alterar um ficheiro de Apenas Leitura. Por favor guarde-o primeiro num ficheiro diferente. </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>A imprimir...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Impressão completa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Erro durante a impressão</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Impressão cancelada</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Ficheiro Modificado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;O ficheiro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; tem alterações por gravar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Não se pôde abrir o ficheiro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Motivo: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Gravar Ficheiro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3042"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3041"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;O ficheiro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; não se pôde gravar. &lt;br/&gt;Motivo: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;O ficheiro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; já existe. Sobreescrever?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autocompletar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autocompletar não está disponivel porque a fonte de autocompletar não está definida.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Inabilitar ponto de interrupção</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Foram cobertas as linhas todas.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Dados de Perfil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Escolha um ficheiro de perfil por favor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Erro de Sintaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Não está disponível a mensagem de erro de sintaxe.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Nome de Macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Selecionar um nome de macro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6373"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6374"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Carregar ficheiro macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Ficheiros Macro (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Erro ao carregar macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6387"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;O ficheiro macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; não se pode ler.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;O ficheiro macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; está corrompido.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Gravar ficheiro macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Gravar macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;O ficheiro macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; já existe. Sobreescrever-lo?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Erro ao gravar macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;O ficheiro macro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; não pode ser escrito.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Iniciar Registo de Macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>A gravação de macro já está ativada. Começar nova?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Gravação de Macro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Introduza o nome de macro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6626"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Ficheiro alterado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6790"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6791"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; não é um ficheiro.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6951"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6952"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Recursos</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6953"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6954"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Adicionar Ficheiro...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6956"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Adicionar Ficheiros...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6957"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6958"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Adicionar ficheiro com pseudónimo...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6960"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6961"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Adicionar recursos localizado...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6983"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Adicionar recurso de ficheiro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7000"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Adicionar recursos de ficheiro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Adicionar recurso de ficheiro com pseudónimo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Pseudónimo para o ficheiro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagrama do Pacote</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Incluir atributos de classes?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Diagrama de Imports</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Incluir imports de módulos externos?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagrama da Aplicação</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Incluir nome dos módulos?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7407"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Adicionar dicionário</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7409"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorar Tudo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6284"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6285"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Aviso: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6291"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Erro: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6623"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Aviso:&lt;/b&gt; Perderá todas as alterações uma vez que o volte a abrir.</translation>
   </message>
@@ -11092,7 +11092,7 @@
     <translation type="obsolete">Não se pode conetar o fornecedor de autocompletar porque já há outro ativo. Por favor verifique a sua configuração.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11122,27 +11122,27 @@
     <translation>Alteração anterior</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation>Ordenar Linhas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation>A seleção contém dados ilegais para uma ordenação numérica.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>Warning</source>
     <translation>Aviso</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation>Não estão disponíveis mensagens de aviso.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6281"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6282"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation>Estilo: {0}</translation>
   </message>
@@ -11167,7 +11167,7 @@
     <translation>Reabrir Com Codificação</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6616"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;O ficheiro &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; foi alterado enquanto estava aberto em eric6. Recarregar?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -11182,27 +11182,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61972,59 +61972,59 @@
     <translation>Configurar...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select History</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="786"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="773"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="774"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>Desconetado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="776"/>
     <source>No.</source>
     <translation>Nº</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="778"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="934"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="921"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="929"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1678"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1697"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; não é um ficheiro.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -62034,7 +62034,7 @@
     <translation>Encontrar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="821"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -62042,26 +62042,26 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="867"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="854"/>
     <source>Unspecified syntax error.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="844"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="831"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="869"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="892"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="879"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -83617,6 +83617,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>WebBrowserVirusTotalPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="78"/>
+    <source>Checking validity of the service key...</source>
+    <translation type="unfinished">Verificando validade da chave de serviço...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="96"/>
+    <source>The service key is valid.</source>
+    <translation type="unfinished">A chave de serviço é válida.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="100"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;The service key is not valid.&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;A chave de serviço não é válida.&lt;/font&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="104"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>WebBrowserWebSearchWidget</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWebSearchWidget.py" line="141"/>
--- a/i18n/eric6_ru.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_ru.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -5582,7 +5582,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Выполнить сценарий</translation>
   </message>
@@ -5603,7 +5603,7 @@
 &lt;p&gt;Задание аргументов и запуск сценария без отладки. Если файл не был сохранён, изменения можно предварительно сохранить.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Выполнить проект</translation>
   </message>
@@ -5708,7 +5708,7 @@
 &lt;p&gt;Задание аргументов и запуск проекта на профилирование. Если файлы проекта не были сохранены, изменения можно предварительно сохранить.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Отладить сценарий</translation>
   </message>
@@ -5729,7 +5729,7 @@
 &lt;p&gt;Задание аргументов командной строки и запуск сценария на отладку. Если файл не был сохранён, изменения можно предварительно сохранить.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Отладить проект</translation>
   </message>
@@ -6091,67 +6091,67 @@
     <translation>Отлаживаемая программа была неожиданно прервана.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Ошибка в условиях точки останова</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Условие точки останова &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; содержит синтаксическую ошибку.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Ошибка в выражении для отслеживания</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Выражение для отслеживания &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; содержит синтаксическую ошибку.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Выражение для отслеживания &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; уже существует.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Выражение для отслеживания &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; для переменной &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; уже существует.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Выражение для отслеживания уже существует</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Охват проекта</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Охват сценария</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Для текущего проекта не определён главный сценарий. Отмена</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Профиль проекта</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Профиль сценария</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>Для текущего проекта не определён главный сценарий. Отладка невозможна.</translation>
   </message>
@@ -7716,7 +7716,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardDotDesktop.py" line="124"/>
     <source>.desktop Wizard</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Мастер создания ярлыков приложений .desktop</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardDotDesktop.py" line="86"/>
@@ -7731,7 +7731,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardDotDesktop.py" line="118"/>
     <source>No current editor</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Нет редактора</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardDotDesktop.py" line="118"/>
@@ -9864,7 +9864,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Открыть файл</translation>
   </message>
@@ -9954,7 +9954,7 @@
     <translation>Снять выделение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Проверка орфографии...</translation>
   </message>
@@ -10179,7 +10179,7 @@
     <translation>Редактировать точку останова...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Разрешить точку останова</translation>
   </message>
@@ -10294,327 +10294,327 @@
     <translation>Задайте лексер подсветки синтаксиса.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Редактирование файла, открытого только на чтение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Попытка редактирования файла, открытого только на чтение. Пожалуйста, сначала сохраните изменения в другой файл.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Печать...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Печать завершена</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Ошибка печати</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Печать прервана</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Файл изменён</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;В файле &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; есть несохранённые изменения.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно прочитать файл &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Причина: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Сохранить файл</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3042"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3041"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно сохранить файл &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:&lt;br&gt;Причина: {1}.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Файл &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; уже существует. Переписать?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Автодополнение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Автодополнение недоступно, так как не задан источник автодополнения.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Запретить точку останова</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Охват кода</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Пожалуйста, выберите файл для информации охвата</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Показать аннотации по охвату</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Все строки выполняются.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Нет файла с информацией по охвату.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Данные профайлера</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Пожалуйста, выберите файл профиля</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Синтаксическая ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Нет сообщения о синтаксической ошибке.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Имя макроса</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Задайте имя макроса:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6373"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6374"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Загрузить макрос</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Макросы (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Ошибка при загрузке макроса</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6387"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно прочитать файл с макросами: &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Файл с макросами &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; повреждён&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Сохранить файл с макросами</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Сохранить макрос</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Макро &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; уже существует. Переписать?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Ошибка при сохранении макроса</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Невозможно сохранить файл с макросами: &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Начать запись макроса</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Запись макроса уже идёт. Начать новую запись?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Запись макроса</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Задайте имя макроса:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6626"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Файл изменен</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6790"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6791"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (только чтение)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Ошибка Drag&amp;&amp;Drop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; не является файлом&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6951"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6952"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Ресурсы</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6953"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6954"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Добавить файл...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6956"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Добавить файлы...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6957"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6958"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Добавить файл под другим именем...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6960"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6961"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Добавить локализованный ресурс...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Добавить фрагмент ресурсов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6983"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Добавить файл ресурсов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7000"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Добавить файлы ресурсов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Добавить файл ресурсов под другим именем</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Другое имя для файла &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Диаграмма пакетов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Включать атрибуты класса?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Диаграмма импортов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Включать импорты из внешних модулей?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Диаграмма приложения</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Включать имена модулей?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7407"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Добавить в словарь</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7409"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Игнорировать всё</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6284"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6285"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Предупреждение: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6291"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Ошибка: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6623"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Предупреждение:&lt;/b&gt; При переоткрытии все изменения будут потеряны.</translation>
   </message>
@@ -10639,27 +10639,27 @@
     <translation>Предыдущее изменение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation>Сортировать строки</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation>Выборка содержит данные неподходящие для сортировки как числа.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>Warning</source>
     <translation>Предупреждение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation>Нет предупреждающего сообщения.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6281"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6282"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation>Стиль: {0}</translation>
   </message>
@@ -10684,7 +10684,7 @@
     <translation>Открыть заново с кодировкой</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6616"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Файл &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; был изменён, будучи открытым в Eric6. Обновить?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -10699,32 +10699,32 @@
     <translation>Дополнить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation>Источник автодополнений</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation>Список дополнений источника &apos;{0}&apos; уже зарегистрирован. Повторный запрос проигнорирован.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation>Источник всплывающих подсказок</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation>Источник всплывающих подсказок &apos;{0}&apos; уже зарегистрирован. Повторный запрос проигнорирован.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation>Регистрация обработчика кликов мышки</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation>Обработчик кликов мышки для &quot;{0}&quot; уже зарегистрирован &quot;{1}&quot;. Запрос прерван &quot;{2}&quot;...</translation>
   </message>
@@ -60324,7 +60324,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardSetup.py" line="140"/>
     <source>No current editor</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Нет редактора</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardSetup.py" line="140"/>
@@ -60863,61 +60863,61 @@
     <translation>Настроить...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select History</source>
     <translation>Выберите историю</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation>Выберите одну из предыдущих команд для выполнения.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="786"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="773"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation>Режим пассивной отладки</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="774"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>
 Нет соединения</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="776"/>
     <source>No.</source>
     <translation>Нет.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="778"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation>{0} в {1}, {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="934"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="921"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation>StdOut: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="929"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation>StdErr: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1678"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1697"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation>Язык оболочки &quot;{0}&quot; не поддерживается.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Ошибка Drag&amp;&amp;Drop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; не является файлом&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -60927,7 +60927,7 @@
     <translation>Найти</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="821"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -60938,14 +60938,14 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="867"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="854"/>
     <source>Unspecified syntax error.
 </source>
     <translation>Неизвестная синтакcическая ошибка.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="844"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="831"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 </source>
@@ -60954,14 +60954,14 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="869"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation>Синтаксическая ошибка &quot;{1}&quot; в файле {0} в строке {2}, символ {3}.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="892"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="879"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation>Сигнал &quot;{0}&quot; сгенерирован в файле {1} в строке {2}.
@@ -82372,6 +82372,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>WebBrowserVirusTotalPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="78"/>
+    <source>Checking validity of the service key...</source>
+    <translation type="unfinished">Проверка достоверности сервисного ключа...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="96"/>
+    <source>The service key is valid.</source>
+    <translation type="unfinished">Сервисный ключ действителен.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="100"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;The service key is not valid.&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;Сервисный ключ не действителен.&lt;/font&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="104"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Ошибка:&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>WebBrowserWebSearchWidget</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWebSearchWidget.py" line="141"/>
@@ -84538,82 +84561,6 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>WizardDotDesktopPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="147"/>
-    <source>.desktop Wizard</source>
-    <translation type="obsolete">Мастер .desktop</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="109"/>
-    <source>.&amp;desktop Wizard...</source>
-    <translation type="obsolete">Мастер .&amp;desktop...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="141"/>
-    <source>No current editor</source>
-    <translation type="obsolete">Не редактируйте текущее</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="141"/>
-    <source>Please open or create a file first.</source>
-    <translation type="obsolete">Пожалуйста, сначала откройте или создайте файл.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="147"/>
-    <source>The current editor contains text. Shall this be replaced?</source>
-    <translation type="obsolete">В текущем окне редактора содержится текст. Должен ли он быть заменен?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardDotDesktop.py" line="115"/>
-    <source>&lt;b&gt;.desktop Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create the contents of a .desktop file. The generated code replaces the text of the current editor. Alternatively a new editor is opened.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Мастер .desktop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Этот мастер открывает диалог для ввода всех параметров, необходимых для создания контента .desktop файла. Созданный код заменит текст в текущем окне редактора. Либо, в качестве альтернативы, откроет новое окно редактора.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>WizardEricPluginPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="118"/>
-    <source>eric Plug-in Wizard</source>
-    <translation type="obsolete">Мастер eric Plug-in</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="113"/>
-    <source>&amp;eric Plug-in Wizard...</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Мастер eric Plug-in...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="119"/>
-    <source>&lt;b&gt;eric Plug-in Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create the basic contents of an eric plug-in file. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Мастер eric Plug-in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Этот мастер открывает диалог для ввода всех параметров, необходимых для создания базового контента eric-плагина. Созданный код вставляется в текущую позицию курсора.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="160"/>
-    <source>No current editor</source>
-    <translation type="obsolete">Не редактируйте текущее</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="160"/>
-    <source>Please open or create a file first.</source>
-    <translation type="obsolete">Пожалуйста, сначала откройте или создайте файл.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="198"/>
-    <source>Create Package</source>
-    <translation type="obsolete">Создать пакет</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="183"/>
-    <source>&lt;p&gt;The package directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Каталог пакета &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; не может быть создан. Прерывание...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Причина: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardEricPlugin.py" line="198"/>
-    <source>&lt;p&gt;The package file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Файл пакета &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; не может быть создан. Прерывание...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Причина: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>WizardEricPluginWizard</name>
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardEricPlugin.py" line="97"/>
@@ -84633,7 +84580,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardEricPlugin.py" line="140"/>
     <source>No current editor</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Нет редактора</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardEricPlugin.py" line="140"/>
@@ -84648,63 +84595,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardEricPlugin.py" line="163"/>
     <source>&lt;p&gt;The package directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Невозможно создать директорию &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; для пакета. Отмена...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Причина: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/PluginWizardEricPlugin.py" line="178"/>
     <source>&lt;p&gt;The package file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created. Aborting...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>WizardSetupPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardSetup.py" line="115"/>
-    <source>setup.py Wizard</source>
-    <translation type="obsolete">Мастер setup.py</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardSetup.py" line="110"/>
-    <source>&amp;setup.py Wizard...</source>
-    <translation type="obsolete">&amp;Мастер setup.py...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardSetup.py" line="116"/>
-    <source>&lt;b&gt;setup.py Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create the basic contents of a setup.py file. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Мастер setup.py&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Этот мастер открывает диалог для ввода всех параметров, необходимых для создания основной контент файла setup.py. Созданный код будет вставлен в текущую позицию курсора.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardSetup.py" line="162"/>
-    <source>No current editor</source>
-    <translation type="obsolete">Не редактируйте текущее</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../PluginWizardSetup.py" line="162"/>
-    <source>Please open or create a file first.</source>
-    <translation type="obsolete">Пожалуйста, сначала откройте или создайте файл.</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
-  <name>WizardVirtualenvPlugin</name>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginVirtualenvInterface.py" line="88"/>
-    <source>Virtualenv Wizard</source>
-    <translation type="obsolete">Мастер Virtualenv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginVirtualenvInterface.py" line="83"/>
-    <source>Virtualenv Configurator</source>
-    <translation type="obsolete">Настройка плагина Virtualenv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginVirtualenvInterface.py" line="83"/>
-    <source>&amp;Virtualenv Configurator...</source>
-    <translation type="obsolete">Настройка &amp;Virtualenv...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginVirtualenvInterface.py" line="89"/>
-    <source>&lt;b&gt;Virtualenv Configurator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering all the parameters needed to create a Python virtual environment using virtualenv or pyvenv.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Настройка Virtualenv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Открытие диалога для ввода всех параметров, необходимых для создания виртуальной среды Python посредством приложений virtualenv или pyvenv.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Невозможно создать файл &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; для пакета. Отмена...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Причина: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
--- a/i18n/eric6_tr.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_tr.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -5651,7 +5651,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Betiği Çalıştır</translation>
   </message>
@@ -5671,7 +5671,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Betiği Çalıştır&lt;/b&gt;&lt;p&gt; KOmut satırı argumanlarını ayarla ve hata ayıklayıcının dışında çalıştır. Eğer dosyada kaydedilmemiş değişiklikler varsa önce kaydedilmelidir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Projeyi Çalıştır</translation>
   </message>
@@ -5771,7 +5771,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Betik Hata Ayıklama</translation>
   </message>
@@ -5791,7 +5791,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Proje Hata Ayıklama</translation>
   </message>
@@ -6171,67 +6171,67 @@
     <translation>Hata ayıklanmaya başlanan program beklenmeyen bir şekilde sonlandı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Gözetleme İfade hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Hali hazırda gözetleme ifadesi var</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Proje Kapsamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Betik Kapsamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Bugeçerli projede tanımlanan ana betik değil. Durduruluyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Proje Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Betik Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10176,7 +10176,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Dosya Aç</translation>
   </message>
@@ -10266,7 +10266,7 @@
     <translation>Tüm seçimi iptal et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Yazım Kontrolü...</translation>
   </message>
@@ -10506,7 +10506,7 @@
     <translation>Bekleme noktasını düzenle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Beklemenoktasını etkinleştir</translation>
   </message>
@@ -10621,327 +10621,327 @@
     <translation>Kullanmak için Pygment lexer seç.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Yalnızca okunabilir dosyada değişiklik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Yalnızca okunabilir bir dosyayı değiştirmeşe çalışıyorsunuz. Lütfen önce farklı bir isimde kaydediniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Yazılıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Yazdırma tamalandı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Yazdırılırken hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Yazdırma iptal edildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Dosya Değiştirildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasında kaydedilmemiş değişiklikler var.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; açılamıyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Dosyayı Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3042"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3041"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kaydedilemiyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Otomatik tamamlama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Otomatiktamamlama uygun değil çünkü bu otomatiktamamlama kaynağı değil.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Durmanoktasını iptal et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Kod Koruyucu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Lütfen bir koruyucu dosya seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Kodların Dipnotunu Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Tüm satırlar korumaya alındı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Hazırda koruma dosyası yok.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Veri Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5870"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5871"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Lütfen kesit dosyasını seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Sözdizimi Hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6030"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6031"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Uygun söz dizimi hata mesajı yok.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Makro Adı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6345"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6346"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Bir makro ismi seç:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6373"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6374"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Makro dosyasını yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Makro dosyaları (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Makronun yüklenmesinde hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6387"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6388"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; okunamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6396"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6397"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bozuk.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6416"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6417"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Makro Dosyasını Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Makro Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Makronun kaydedilmesinde hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6449"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6450"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; yazılamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Makro Kaydı Başladı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6462"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6463"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Makro kaydı şuan aktif. Yeniden başlasın mı?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Makro Kaydediliyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6488"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6489"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Makronun ismini gir:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6626"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6627"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Dosya değiştirilmiş</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6790"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6791"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Düşme hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6930"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6931"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bir dosya değil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6951"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6952"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Kaynaklar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6953"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6954"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Dosya ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6955"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6956"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Dosyaları ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6957"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6958"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Kısaltmalar dosyasına ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6960"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6961"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Yaral kaynak ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6964"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6965"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Çerçeve kaynağı ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6983"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6984"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Dosya kaynağını ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6999"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7000"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Dosya kaynaklarını ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Kısaltmalar dosyası kaynağını ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7027"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7028"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>&lt;b&gt;{0} dosyası için takma ad&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Paket Şeması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7091"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7092"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Sınıf nitelikleri dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Şemayı İçe Aktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7111"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7112"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Harici modüllerdan içe aktarım dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Uygulama Şeması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7125"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7126"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modül isimleri dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7406"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7407"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Sözlüğe ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7408"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7409"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Hepsini Yoksay</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6284"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6285"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Dikkat: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6291"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6292"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Hata: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6433"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6434"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten var. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6622"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6623"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10966,27 +10966,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>Sort Lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7820"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7821"/>
     <source>The selection contains illegal data for a numerical sort.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished">Dikkat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6220"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6221"/>
     <source>No warning messages available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6281"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6282"/>
     <source>Style: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -11011,7 +11011,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6616"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6617"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric6. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Eric5 ile açıldıktan sonra &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyasında değişiklik olmuş. Yeniden açılsın mı?&lt;/p&gt; {0}?} {6.?}</translation>
   </message>
@@ -11026,32 +11026,32 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4638"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4637"/>
     <source>The completion list provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>Call-Tips Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4898"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4899"/>
     <source>The call-tips provider &apos;{0}&apos; was already registered. Ignoring duplicate request.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>Register Mouse Click Handler</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7907"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7908"/>
     <source>A mouse click handler for &quot;{0}&quot; was already registered by &quot;{1}&quot;. Aborting request by &quot;{2}&quot;...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61370,61 +61370,61 @@
     <translation>Ayarlanıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select History</source>
     <translation>Geçmişi Seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="723"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="710"/>
     <source>Select the history entry to execute (most recent shown last).</source>
     <translation>geçmişte yapılanları göster (ençok gösterilenleri seç).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="786"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="773"/>
     <source>Passive Debug Mode</source>
     <translation>Pasif Hata Ayıklama Modu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="787"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="774"/>
     <source>
 Not connected</source>
     <translation>
 Bağlantı yok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="789"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="776"/>
     <source>No.</source>
     <translation>NO.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="791"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="778"/>
     <source>{0} on {1}, {2}</source>
     <translation>{0} üzerin {1}, {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="934"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="921"/>
     <source>StdOut: {0}</source>
     <translation>Stdçıktı:{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="942"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="929"/>
     <source>StdErr: {0}</source>
     <translation>stdhata: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1678"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1697"/>
     <source>Shell language &quot;{0}&quot; not supported.
 </source>
     <translation>Kabuk dili &quot;{0}&quot; desteklenmiyor.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Düşme hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="1992"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="2012"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bir dosya değil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -61434,7 +61434,7 @@
     <translation type="unfinished">Bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="834"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="821"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 File: {2}, Line: {3}
@@ -61442,26 +61442,26 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="867"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="854"/>
     <source>Unspecified syntax error.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="844"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="831"/>
     <source>Exception &quot;{0}&quot;
 {1}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="869"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="856"/>
     <source>Syntax error &quot;{1}&quot; in file {0} at line {2}, character {3}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="892"/>
+    <location filename="../QScintilla/Shell.py" line="879"/>
     <source>Signal &quot;{0}&quot; generated in file {1} at line {2}.
 Function: {3}({4})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -83039,6 +83039,29 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>WebBrowserVirusTotalPage</name>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="78"/>
+    <source>Checking validity of the service key...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="96"/>
+    <source>The service key is valid.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="100"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;The service key is not valid.&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/WebBrowserVirusTotalPage.py" line="104"/>
+    <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Error:&lt;/b&gt; {0}&lt;/font&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>WebBrowserWebSearchWidget</name>
   <message>
     <location filename="../WebBrowser/WebBrowserWebSearchWidget.py" line="141"/>
--- a/i18n/eric6_zh_CN.ts	Sat Dec 30 18:25:38 2017 +0100
+++ b/i18n/eric6_zh_CN.ts	Sat Dec 30 18:33:35 2017 +0100
@@ -5652,7 +5652,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1845"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1847"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>运行脚本</translation>
   </message>
@@ -5672,7 +5672,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;运行脚本&lt;/b&gt;&lt;p&gt;设置命令行参数,并在调试器之外运行脚本。如果文件未对更改进行保存,则可能会先行保存。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>运行项目</translation>
   </message>
@@ -5772,7 +5772,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;剖析项目&lt;/b&gt;&lt;p&gt;设置命令行参数,并剖析当前项目。如果当前项目的文件未保存则会先行保存。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1981"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1983"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>调试脚本</translation>
   </message>
@@ -5792,7 +5792,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;调试脚本&lt;/b&gt;&lt;p&gt;设置命令行参数,并将当前行设为当前编辑窗口首先执行的 Python 声明。如果文件未保存则会先行保存。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>调试项目</translation>
   </message>
@@ -6155,47 +6155,47 @@
     <translation>被调试的程序意外终止。</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>断点条件错误</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>监视表达式出错</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1429"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>监视表达式已存在</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1594"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>项目覆盖率</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1579"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1581"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>脚本覆盖率</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1860"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1862"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>当前项目未定义主脚本。终止</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1725"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1727"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>项目轮廓</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1712"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1714"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>脚本轮廓</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1997"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1999"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>当前项目未定义主脚本。不能进行调试。</translation>
   </message>
@@ -6247,22 +6247,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1351"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1353"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1387"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1417"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1419"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1421"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1423"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -10171,7 +10171,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2938"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2937"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>打开文件</translation>
   </message>
@@ -10256,7 +10256,7 @@
     <translation>全部取消选择</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7403"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="7404"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>正在进行拼写检查…</translation>
   </message>
@@ -10491,7 +10491,7 @@
     <translation>编辑断点…</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5312"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5313"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>允许断点</translation>
   </message>
@@ -10576,257 +10576,257 @@
     <translation>选择要应用的 Pygments 词法分析器。</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>只读文件的改变</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1812"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1811"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>试图改变只读文件。请先保存到另一个文件中。</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2503"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2502"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>打印中…</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2520"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2519"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>打印已完成</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2522"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2521"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>打印时出错</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2525"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>打印失败</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2883"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="2882"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>文件已改变</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3101"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="3100"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>保存文件</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>自动完成</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4513"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>自动完成无效,没有设定自动完成源。</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5315"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>去除断点</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>代码覆盖率</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5692"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5693"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>请选择一个覆盖率文件</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>显示代码覆盖率注解</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5748"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>所有行均被已覆盖。</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5755"/>
+    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="5756"/>