Updated translations.

Sat, 22 Mar 2014 18:06:55 +0100

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sat, 22 Mar 2014 18:06:55 +0100
changeset 3421
28ac580d1562
parent 3420
5169ee7a88db
child 3423
b3657c16f26f

Updated translations.

i18n/eric5_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric5_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Sat Mar 22 17:39:38 2014 +0100
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Sat Mar 22 18:06:55 2014 +0100
@@ -19890,42 +19890,42 @@
 <context>
   <name>Hg</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="265"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="268"/>
     <source>The hg process finished with the exit code {0}</source>
     <translation>hg proces skončil s exit kódem {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1781"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1784"/>
     <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
     <translation>hg proces neskončil do 30s.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="272"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="275"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation>Nelze spustit hg program.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="300"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="303"/>
     <source>Create project repository</source>
     <translation>Vytvořit repozitář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="300"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="303"/>
     <source>The project repository could not be created.</source>
     <translation>Úložiště projektu nelze vytvořit.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="329"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="332"/>
     <source>Creating Mercurial repository</source>
     <translation>Vytváření Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="345"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="348"/>
     <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
     <translation>Úvodní zápis změn (commit) do Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="393"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="396"/>
     <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
     <translation>Naklonovat projekt z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
@@ -19935,22 +19935,22 @@
     <translation type="obsolete">Zapsání změn (commit) do Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="606"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="609"/>
     <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
     <translation>Synchronizovat s Mercurial úložištěm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="656"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="659"/>
     <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
     <translation>Přidat soubory/složky do Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="726"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="729"/>
     <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
     <translation>Odebrat soubory/složky z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="788"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="791"/>
     <source>Renaming {0}</source>
     <translation>Přejmenování {0}</translation>
   </message>
@@ -19960,22 +19960,22 @@
     <translation type="obsolete">Otagovat Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1010"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1013"/>
     <source>Reverting changes</source>
     <translation>Navrácení změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1061"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1064"/>
     <source>Merging</source>
     <translation>Merging</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1316"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1319"/>
     <source>Mercurial command</source>
     <translation>Mercurial příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1536"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1539"/>
     <source>Copying {0}</source>
     <translation>Kopírování {0}</translation>
   </message>
@@ -19990,17 +19990,17 @@
     <translation type="obsolete">Vyberte počet položek, které se mají zobrazit.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1942"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1945"/>
     <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
     <translation>Stažení (pull) z Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1992"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1995"/>
     <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
     <translation>Odeslání (push) do Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2120"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2123"/>
     <source>Resolving files/directories</source>
     <translation>Vyřešení souborů/složek</translation>
   </message>
@@ -20015,87 +20015,87 @@
     <translation type="obsolete">Zadejte název větve</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2149"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2152"/>
     <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
     <translation>Vytvoření větve v Mercurial repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2301"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2305"/>
     <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
     <translation>Ověřit integritu Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2326"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2330"/>
     <source>Showing the combined configuration settings</source>
     <translation>Zobrazení nastavení kombinovaných konfigurací</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2350"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2354"/>
     <source>Showing aliases for remote repositories</source>
     <translation>Zobrazení aliasů pro vzdálené úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2374"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2378"/>
     <source>Recovering from interrupted transaction</source>
     <translation>Obnovení z přerušené transakce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2630"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2634"/>
     <source>Shall the working directory be updated?</source>
     <translation>Má být pracovní adresář aktualizován?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2178"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2181"/>
     <source>Showing current branch</source>
     <translation>Zobrazení aktuální větve</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2531"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2535"/>
     <source>Create changegroup</source>
     <translation>Vytvořit skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2642"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2646"/>
     <source>Apply changegroups</source>
     <translation>Použít skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2660"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2664"/>
     <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
     <translation>Neplatný bisect podpříkaz ({0}).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2696"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2700"/>
     <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
     <translation>Mercurial Bisect ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2588"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2592"/>
     <source>Preview changegroup</source>
     <translation>Náhled skupiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2402"/>
     <source>Identifying project directory</source>
     <translation>Rozpoznat složku projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2434"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2438"/>
     <source>Create .hgignore file</source>
     <translation>Vytvořit soubor .hgignore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2434"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2438"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2728"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2732"/>
     <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
     <translation>Odebrat soubory jen z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2488"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2492"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
     <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg)</translation>
   </message>
@@ -20105,172 +20105,172 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor Mercurial skupiny změn&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2622"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2626"/>
     <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
     <translation>Soubory Mercurial skupiny změn (*.hg);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2599"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2603"/>
     <source>Identifying changegroup file</source>
     <translation>Rozpoznat soubor skupiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2788"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2792"/>
     <source>Backing out changeset</source>
     <translation>Zálohovat skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2768"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2772"/>
     <source>No revision given. Aborting...</source>
     <translation>Nebyla dána žádná revize. Ruším...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2505"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2509"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2815"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2819"/>
     <source>Rollback last transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2808"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2812"/>
     <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="554"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="557"/>
     <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3468"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3474"/>
     <source>Mercurial Command Server</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3304"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3308"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3468"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3474"/>
     <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2883"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2887"/>
     <source>Import Patch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2930"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2934"/>
     <source>Export Patches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2977"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2981"/>
     <source>Change Phase</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3030"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3034"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3056"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3060"/>
     <source>Copy Changesets (Continue)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3173"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3177"/>
     <source>Add Sub-repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3206"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3210"/>
     <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3154"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3158"/>
     <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3225"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3229"/>
     <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3225"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3229"/>
     <source>Remove Sub-repositories</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3194"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3198"/>
     <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="492"/>
     <source>Commit Changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="492"/>
     <source>The commit affects files, that have unsaved changes. Shall the commit be continued?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1004"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1007"/>
     <source>Revert changes</source>
     <translation type="unfinished">Vrátit změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="995"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="998"/>
     <source>Do you really want to revert all changes to these files or directories?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1004"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1007"/>
     <source>Do you really want to revert all changes of the project?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3091"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3095"/>
     <source>Create Unversioned Archive</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1858"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1861"/>
     <source>Mercurial Side-by-Side Difference</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1858"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1861"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1784"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1787"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished">Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="954"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="957"/>
     <source>Tagging in the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2156"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2159"/>
     <source>Created new branch &lt;{0}&gt;.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1092"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1095"/>
     <source>Current branch tip</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -21183,11 +21183,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="32"/>
-    <source>Multiple</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="155"/>
     <source>Enter changesets by number, id, range or revset expression one per line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -21202,6 +21197,16 @@
     <source>Compression:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="32"/>
+    <source>Revisions:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgClient</name>
@@ -22882,16 +22887,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="32"/>
-    <source>Changesets:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Enter changesets by number, id, range or revset expression one per line</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="55"/>
     <source>Select to specify a revision by a tag</source>
     <translation type="unfinished">Vybrat pro specifikaci revize tagem</translation>
@@ -22946,6 +22941,16 @@
     <source>Enter number of entries to show:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="32"/>
+    <source>Revisions:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgNewProjectOptionsDialog</name>
@@ -23093,11 +23098,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="33"/>
-    <source>Enter changesets by number, id, range or revset expression one per line</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="46"/>
     <source>Phase:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -23132,6 +23132,11 @@
     <source>Secret</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="33"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgProjectBrowserHelper</name>
@@ -23279,142 +23284,142 @@
 <context>
   <name>HgProjectHelper</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="105"/>
     <source>New from repository</source>
     <translation>Nový z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="105"/>
     <source>&amp;New from repository...</source>
     <translation>&amp;Nový z repozitáře...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="108"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="110"/>
     <source>Create (clone) a new project from a Mercurial repository</source>
     <translation>Naklonovat projekt z Mercurial úložiště</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="111"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="113"/>
     <source>&lt;b&gt;New from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates (clones) a new local project from a Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří nový lokální projekt z Mercurial repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="119"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="121"/>
     <source>Show incoming log</source>
     <translation>Zobrazit příchozí logy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="126"/>
     <source>Show the log of incoming changes</source>
     <translation>Zobrazit log přichozích změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="127"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="129"/>
     <source>&lt;b&gt;Show incoming log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes coming into the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit příchozí log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto zobrazí log se změnami přicházejícími z repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="135"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="137"/>
     <source>Pull changes</source>
     <translation>Stáhnout změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="142"/>
     <source>Pull changes from a remote repository</source>
     <translation>Stáhnout změny (pull) ze vzdáleného repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="143"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="145"/>
     <source>&lt;b&gt;Pull changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls changes from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stáhnoput změny&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přikaz pull stáhne změny ze vzdáleného repozitáře a začlení je do lokálního repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="151"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
     <source>Update from repository</source>
     <translation>Obnovit z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="151"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
     <source>&amp;Update from repository</source>
     <translation>&amp;Update: obnovit z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="156"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="158"/>
     <source>Update the local project from the Mercurial repository</source>
     <translation>Obnovit lokální projekt z Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="159"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="161"/>
     <source>&lt;b&gt;Update from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This updates the local project from the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obnovit z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obnoví lokální projekt z Mercurial repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="167"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="169"/>
     <source>Commit changes to repository</source>
     <translation>Zapsat změny do repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="167"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="169"/>
     <source>&amp;Commit changes to repository...</source>
     <translation>&amp;Zapsat změny do repozitáře...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="172"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="174"/>
     <source>Commit changes to the local project to the Mercurial repository</source>
     <translation>Zápis změn (commit) do lokálního Mercurial repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="175"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="177"/>
     <source>&lt;b&gt;Commit changes to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This commits changes to the local project to the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zápis změn do repozitáře (commit)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží změny v projektu do lokálního Mercurial repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="183"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="185"/>
     <source>Show outgoing log</source>
     <translation>Zobrazit odchozí logy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="188"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="190"/>
     <source>Show the log of outgoing changes</source>
     <translation>Zobrazit log odchozích změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="191"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="193"/>
     <source>&lt;b&gt;Show outgoing log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes outgoing out of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odchozí log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto zobrazí log se změnami odcházejícími z repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="199"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="201"/>
     <source>Push changes</source>
     <translation>Předat změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="204"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="206"/>
     <source>Push changes to a remote repository</source>
     <translation>Předat změny do vzdáleného repozitáře (push)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="207"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="209"/>
     <source>&lt;b&gt;Push changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předat změny (push)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přikaz push předá změny z lokálního repozitáře do vzdáleného repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="231"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="233"/>
     <source>Export from repository</source>
     <translation>Exportovat z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="231"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="233"/>
     <source>&amp;Export from repository...</source>
     <translation>&amp;Exportovat z repozitáře...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="236"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="238"/>
     <source>Export a project from the repository</source>
     <translation>Export projekt z repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="239"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="241"/>
     <source>&lt;b&gt;Export from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports a project from the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Exportovat z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportuje projekt z repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23459,22 +23464,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Odebrat z repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lokální projekt se odebere z repozitáře (a z disku).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="248"/>
     <source>Show log</source>
     <translation>Zobrazit log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="248"/>
     <source>Show &amp;log</source>
     <translation>Zobrazit &amp;log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="251"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="253"/>
     <source>Show the log of the local project</source>
     <translation>Zobrazit log lokálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="254"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="256"/>
     <source>&lt;b&gt;Show log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí log lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23494,57 +23499,57 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit limitovaný log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje log lokálního projektu jen do určitého počtu záznamů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="261"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="263"/>
     <source>Show log browser</source>
     <translation>Zobrazit log prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="266"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="268"/>
     <source>Show a dialog to browse the log of the local project</source>
     <translation>Zobrazit dialog pro procházení logů lokálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="269"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="271"/>
     <source>&lt;b&gt;Show log browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to browse the log of the local project. A limited number of entries is shown first. More can be retrieved later on.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit log prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialogové okno pro procházení logů lokálního projektu. Jako první je zobrazen limit maximálního přenosu. Více záznamů může být zobrazeno později.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show difference</source>
     <translation>Zobrazit odlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation>Zobrazit o&amp;dlišnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="283"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="285"/>
     <source>Show the difference of the local project to the repository</source>
     <translation>Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="286"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí odlišnosti mezi lokálním projektem a repozitářem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="294"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
     <translation>Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="299"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation>Zobrazí odlišnosti mezi revizemi projektu v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="302"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit odlišnosti (rozšířeně)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazují se odlišnosti vybraných revizí vůči projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="310"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Zobrazit status</translation>
   </message>
@@ -23554,97 +23559,97 @@
     <translation type="obsolete">Zobrazit &amp;status</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="315"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="317"/>
     <source>Show the status of the local project</source>
     <translation>Zobrazit status lokálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="318"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="320"/>
     <source>&lt;b&gt;Show status&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the status of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit status&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí status lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="341"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="343"/>
     <source>Show heads</source>
     <translation>Zobrazit hlavy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="345"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="347"/>
     <source>Show the heads of the repository</source>
     <translation>Zobrazit ukazatele hlav repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="348"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="350"/>
     <source>&lt;b&gt;Show heads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the heads of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit ukazatele hlav&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí ukazatele hlav repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="355"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="357"/>
     <source>Show parents</source>
     <translation>Zobrazit předky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="359"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="361"/>
     <source>Show the parents of the repository</source>
     <translation>Zobrazit předky repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="362"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="364"/>
     <source>&lt;b&gt;Show parents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the parents of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit předky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí předky repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="369"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="371"/>
     <source>Show tip</source>
     <translation>Zobrazit ukazatel tip</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="373"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="375"/>
     <source>Show the tip of the repository</source>
     <translation>Zobrazí ukazatel tip repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="376"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="378"/>
     <source>&lt;b&gt;Show tip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the tip of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit ukazatele tip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí ukazatele tip repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="383"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="385"/>
     <source>Revert changes</source>
     <translation>Vrátit změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="383"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="385"/>
     <source>Re&amp;vert changes</source>
     <translation>&amp;Vrátit změny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="388"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="390"/>
     <source>Revert all changes made to the local project</source>
     <translation>Vrátit všechny změny, které byly provedeny v lokálním projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="391"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="393"/>
     <source>&lt;b&gt;Revert changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This reverts all changes made to the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vrátit změny&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vrátí se všechny změny, které byly provedeny v lokálním projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="400"/>
     <source>Merge</source>
     <translation>Sloučit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="400"/>
     <source>Mer&amp;ge changes...</source>
     <translation>&amp;Sloučit změny...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="403"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="405"/>
     <source>Merge changes of a revision into the local project</source>
     <translation>Sloučí změny revize do lokálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="406"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="408"/>
     <source>&lt;b&gt;Merge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This merges changes of a revision into the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sloučit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Sloučí se změny revize do lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23669,157 +23674,157 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Vyřešit konflikty&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyřeší se všechny konflikty v lokálním projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="431"/>
     <source>Tag in repository</source>
     <translation>Vytvořit tag v repozitáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="431"/>
     <source>&amp;Tag in repository...</source>
     <translation>Vytvořit &amp;tag v repozitáři...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="434"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="436"/>
     <source>Tag the local project in the repository</source>
     <translation>Vytvořit Tag - značku z lokálního projektu do repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="437"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="439"/>
     <source>&lt;b&gt;Tag in repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This tags the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit tag v repozitáři&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Z lokálního projektu vytvoří značku - tag v repozitáři.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="444"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="446"/>
     <source>List tags</source>
     <translation>Seznam tagů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="444"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="446"/>
     <source>List tags...</source>
     <translation>Seznam tagů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="448"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="450"/>
     <source>List tags of the project</source>
     <translation>Seznam tagů projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="451"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="453"/>
     <source>&lt;b&gt;List tags&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the tags of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Seznam tagů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí seznam tagů projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="458"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="460"/>
     <source>List branches</source>
     <translation>Seznam větví</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="458"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="460"/>
     <source>List branches...</source>
     <translation>Seznam větví...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="462"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="464"/>
     <source>List branches of the project</source>
     <translation>Seznam větví projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="465"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="467"/>
     <source>&lt;b&gt;List branches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the branches of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Seznam větví&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí seznam větví projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="472"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="474"/>
     <source>Create branch</source>
     <translation>Vytvořit větev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="472"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="474"/>
     <source>Create &amp;branch...</source>
     <translation>Narou&amp;bovat větev...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="477"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="479"/>
     <source>Create a new branch for the local project in the repository</source>
     <translation>Vytvořit v repoziáři novou větev pro lokální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="480"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="482"/>
     <source>&lt;b&gt;Create branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a new branch for the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit větev&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V repozitáři se vytvoří nová větev v lokálním projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="504"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="506"/>
     <source>Close branch</source>
     <translation>Zavřít větev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="508"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="510"/>
     <source>Close the current branch of the local project</source>
     <translation>Zavře aktuální větev v lokálním projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="511"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="513"/>
     <source>&lt;b&gt;Close branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current branch of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít větev&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavře aktuální větev v lokálním projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="532"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="534"/>
     <source>Switch</source>
     <translation>Přepnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="532"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="534"/>
     <source>S&amp;witch...</source>
     <translation>&amp;Přepnout...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="537"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="539"/>
     <source>Switch the working directory to another revision</source>
     <translation>Přepnout pracovní adresář do jiné revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="540"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="542"/>
     <source>&lt;b&gt;Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the working directory to another revision.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přepne pracovní adresář do jiné revize.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="548"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="550"/>
     <source>Cleanup</source>
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="548"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="550"/>
     <source>Cleanu&amp;p</source>
     <translation>Vy&amp;prat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="552"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="554"/>
     <source>Cleanup the local project</source>
     <translation>Vyčistit lokální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="555"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="557"/>
     <source>&lt;b&gt;Cleanup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a cleanup of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provede úklid lokálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="562"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="564"/>
     <source>Execute command</source>
     <translation>Provést příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="562"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="564"/>
     <source>E&amp;xecute command...</source>
     <translation>P&amp;rovést příkaz...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="566"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="568"/>
     <source>Execute an arbitrary Mercurial command</source>
     <translation>Spustit libovolný Mercurial příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="569"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="571"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute command&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to enter an arbitrary Mercurial command.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Provést příkaz&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání libovolného Mercurial příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23844,22 +23849,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Parametry příkazu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací parametrů Mercurial příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="577"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="579"/>
     <source>Configure</source>
     <translation>Konfigurovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="577"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="579"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="581"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="583"/>
     <source>Show the configuration dialog with the Mercurial page selected</source>
     <translation>Zobrazit konfigurační dialog s vybranou Mercurial stranou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="584"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="586"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the configuration dialog with the Mercurial page selected.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit konfigurační dialog s vybranou Mercurial stranou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23904,62 +23909,62 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zobrazit kombinovaná nastavení konfigurace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto zobrazí kombinovaná nastavení ze všech konfigurací.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="637"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
     <source>Show paths</source>
     <translation>Zobrazit cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="637"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
     <source>Show paths...</source>
     <translation>Zobrazit cesty...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="641"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="643"/>
     <source>Show the aliases for remote repositories</source>
     <translation>Zobrazit aliasy pro vzádelené repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="644"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="646"/>
     <source>&lt;b&gt;Show paths&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the aliases for remote repositories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit cesty&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí aliasy vzdálených repozitářů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="651"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
     <source>Verify repository</source>
     <translation>Ověřit repozitář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="651"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
     <source>Verify repository...</source>
     <translation>Ověřit repozitář...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="655"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="657"/>
     <source>Verify the integrity of the repository</source>
     <translation>Ověřit integritu repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="658"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="660"/>
     <source>&lt;b&gt;Verify repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This verifies the integrity of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ověřit integritu repozitáře&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ověří integritu repozitáře.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="665"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
     <source>Recover</source>
     <translation>Zotavit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="665"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
     <source>Recover...</source>
     <translation>Zotavit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="669"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="671"/>
     <source>Recover from an interrupted transaction</source>
     <translation>Zotavit z přerušené transakce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="672"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="674"/>
     <source>&lt;b&gt;Recover&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This recovers from an interrupted transaction.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zotavit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Obnoví integritu repozitáře narušenou přerušenou transakcí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -23969,112 +23974,112 @@
     <translation type="obsolete">Administrace repozitáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="693"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="695"/>
     <source>Create .hgignore</source>
     <translation>Vytvořit .hgignore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="697"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="699"/>
     <source>Create a .hgignore file with default values</source>
     <translation>Vytvořit soubor .hgignore s výchozími hodnotami</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="700"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="702"/>
     <source>&lt;b&gt;Create .hgignore&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a .hgignore file with default values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vytvořit .hgignore&lt;br&gt;Vytvoří soubor .hgignore s výchozími hodnotami.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="707"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="709"/>
     <source>Create changegroup</source>
     <translation>Vytvořit skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="707"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="709"/>
     <source>Create changegroup...</source>
     <translation>Vytvořit skupinu změn...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="711"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="713"/>
     <source>Create changegroup file collecting changesets</source>
     <translation>Vytvořit soubor s skupinou změn obsahující množinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1407"/>
     <source>Apply changegroups</source>
     <translation>Použít skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="752"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="754"/>
     <source>Apply changegroups...</source>
     <translation>Použít skupinu změn...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="756"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="758"/>
     <source>Apply one or several changegroup files</source>
     <translation>Použít soubory s jednou nebo více skupinami změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1042"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1056"/>
     <source>Changegroup Management</source>
     <translation>Správa skupin změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="714"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="716"/>
     <source>&lt;b&gt;Create changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a changegroup file collecting selected changesets (hg bundle).&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit skupin změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor se skupinou změn obsahující vybrané množiny změn (hg bundle).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="759"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="761"/>
     <source>&lt;b&gt;Apply changegroups&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This applies one or several changegroup files generated by the &apos;Create changegroup&apos; action (hg unbundle).&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Použít skupinu změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Použije se soubor vygenerovaný příkazem &apos;Vytvořit skupinu změn&apos;, s jednou nebo více skupinami změn (hg unbundle)&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="518"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="520"/>
     <source>Show current branch</source>
     <translation>Zobrazit aktuální větev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="522"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="524"/>
     <source>Show the current branch of the project</source>
     <translation>Zobrazit aktuální větev projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="525"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="527"/>
     <source>&lt;b&gt;Show current branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the current branch of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit aktuální větev&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se aktuální větev projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="767"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="769"/>
     <source>Mark as &quot;good&quot;</source>
     <translation>Označit jako &quot;v pořádku&quot;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="771"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="773"/>
     <source>Mark a selectable changeset as good</source>
     <translation>Označit volitelnou množinu změn, že je v pořádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="774"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="776"/>
     <source>&lt;b&gt;Mark as good&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as good.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Označit jako &quot;v pořádku&quot;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Označí se volitelná množina změn, že je v pořádku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="781"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="783"/>
     <source>Mark as &quot;bad&quot;</source>
     <translation>Označit jako &quot;špatná&quot;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="785"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="787"/>
     <source>Mark a selectable changeset as bad</source>
     <translation>Označit volitelnou množinu změn jako špatnou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="788"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="790"/>
     <source>&lt;b&gt;Mark as bad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as bad.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Označit jako &quot;špatná&quot;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Označí se volitelná množina změn, že je špatná.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="795"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="797"/>
     <source>Skip</source>
     <translation>Přeskočit</translation>
   </message>
@@ -24089,492 +24094,492 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Přeskočit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální množina změn se přeskočí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="809"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="811"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Reset</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="813"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="815"/>
     <source>Reset the bisect search data</source>
     <translation>Reset vyhledávání bisect</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="816"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="818"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the bisect search data.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje bisect vyhledávání v datech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1056"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1070"/>
     <source>Bisect</source>
     <translation>Bisect</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="767"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="769"/>
     <source>Mark as &quot;good&quot;...</source>
     <translation>Označit jako &quot;v pořádku&quot;...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="781"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="783"/>
     <source>Mark as &quot;bad&quot;...</source>
     <translation>Označit jako &quot;špatná&quot;...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="722"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="724"/>
     <source>Preview changegroup</source>
     <translation>Náhled skupiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="722"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="724"/>
     <source>Preview changegroup...</source>
     <translation>Náhled skupiny změn...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="679"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="681"/>
     <source>Identify</source>
     <translation>Identifikovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="679"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="681"/>
     <source>Identify...</source>
     <translation>Identifikovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="683"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="685"/>
     <source>Identify the project directory</source>
     <translation>Identifikovat adresář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="686"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="688"/>
     <source>&lt;b&gt;Identify&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies the project directory.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Identifikovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Identifikuje se adresář projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="726"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="728"/>
     <source>Preview a changegroup file containing a collection of changesets</source>
     <translation>Náhled souboru skupiny změn obsahující množiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="729"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="731"/>
     <source>&lt;b&gt;Preview changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This previews a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Náhled skupiny změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí náhled souboru skupiny změn obsahující množiny změn.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="737"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="739"/>
     <source>Identify changegroup</source>
     <translation>Identifikovat skupinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="737"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="739"/>
     <source>Identify changegroup...</source>
     <translation>Identifikovat skupinu změn...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="741"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="743"/>
     <source>Identify a changegroup file containing a collection of changesets</source>
     <translation>Identifikuje soubor se skupinou změn obsahující množinu změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="744"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="746"/>
     <source>&lt;b&gt;Identify changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Identifikovat skupinu změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Identifikuje soubor se skupinou změn obsahující množinu změn.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="823"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="825"/>
     <source>Back out changeset</source>
     <translation>Vycouvat z množiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="827"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="829"/>
     <source>Back out changes of an earlier changeset</source>
     <translation>Vrátit změny z předchozí množiny změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="830"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="832"/>
     <source>&lt;b&gt;Back out changeset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This backs out changes of an earlier changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vycouvat z množiny změn&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vrátit změny z předchozí množiny změn.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="215"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="217"/>
     <source>Push changes (force)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="220"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
     <source>Push changes to a remote repository with force option</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="223"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="225"/>
     <source>&lt;b&gt;Push changes (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository using the &apos;force&apos; option.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="864"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="866"/>
     <source>Serve project repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="864"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="866"/>
     <source>Serve project repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="868"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="870"/>
     <source>Serve the project repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="871"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="873"/>
     <source>&lt;b&gt;Serve project repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This serves the project repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1033"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1047"/>
     <source>Specials</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1235"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1244"/>
     <source>Pull</source>
     <translation type="unfinished">Stáhnout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1509"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1518"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation type="unfinished">Projekt bude znovu načten. Má se provést?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="488"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="490"/>
     <source>Push new branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="492"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="494"/>
     <source>Push the current branch of the local project as a new named branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="496"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="498"/>
     <source>&lt;b&gt;Push new branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes the current branch of the local project as a new named branch.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="837"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="839"/>
     <source>Rollback last transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="841"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="843"/>
     <source>Rollback the last transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1078"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="594"/>
+    <source>Edit user configuration</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="594"/>
+    <source>Edit user configuration...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="598"/>
+    <source>Show an editor to edit the user configuration file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="601"/>
+    <source>&lt;b&gt;Edit user configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the user configuration file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
+    <source>Edit repository configuration</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
+    <source>Edit repository configuration...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="612"/>
+    <source>Show an editor to edit the repository configuration file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="615"/>
+    <source>&lt;b&gt;Edit repository configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the repository configuration file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="623"/>
+    <source>Show combined configuration settings</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="623"/>
+    <source>Show combined configuration settings...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="627"/>
+    <source>Show the combined configuration settings from all configuration files</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="631"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show combined configuration settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the combined configuration settings from all configuration files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="797"/>
+    <source>Skip...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="801"/>
+    <source>Skip a selectable changeset</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="804"/>
+    <source>&lt;b&gt;Skip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This skips a selectable changeset.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1463"/>
+    <source>Import Patch</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="880"/>
+    <source>Import Patch...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="884"/>
+    <source>Import a patch from a patch file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="887"/>
+    <source>&lt;b&gt;Import Patch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This imports a patch from a patch file into the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1064"/>
-    <source>Extensions</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="592"/>
-    <source>Edit user configuration</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="592"/>
-    <source>Edit user configuration...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="596"/>
-    <source>Show an editor to edit the user configuration file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="599"/>
-    <source>&lt;b&gt;Edit user configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the user configuration file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="606"/>
-    <source>Edit repository configuration</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="606"/>
-    <source>Edit repository configuration...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="610"/>
-    <source>Show an editor to edit the repository configuration file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="613"/>
-    <source>&lt;b&gt;Edit repository configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the repository configuration file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
-    <source>Show combined configuration settings</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
-    <source>Show combined configuration settings...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="625"/>
-    <source>Show the combined configuration settings from all configuration files</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="629"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show combined configuration settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the combined configuration settings from all configuration files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="795"/>
-    <source>Skip...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="799"/>
-    <source>Skip a selectable changeset</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="802"/>
-    <source>&lt;b&gt;Skip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This skips a selectable changeset.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1454"/>
-    <source>Import Patch</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="878"/>
-    <source>Import Patch...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="882"/>
-    <source>Import a patch from a patch file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="885"/>
-    <source>&lt;b&gt;Import Patch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This imports a patch from a patch file into the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1050"/>
     <source>Patch Management</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1474"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1483"/>
     <source>Revert Changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="893"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="895"/>
     <source>Export Patches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="893"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="895"/>
     <source>Export Patches...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="897"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="899"/>
     <source>Export revisions to patch files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="900"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="902"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Patches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports revisions of the project to patch files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="907"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="909"/>
     <source>Change Phase</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="907"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="909"/>
     <source>Change Phase...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="911"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="913"/>
     <source>Change the phase of revisions</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="914"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="916"/>
     <source>&lt;b&gt;Change Phase&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This changes the phase of revisions.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1494"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1503"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="926"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="928"/>
     <source>Copies changesets from another branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="929"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="931"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy Changesets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This copies changesets from another branch on top of the current working directory with the user, date and description of the original changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="938"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="940"/>
     <source>Continue Copying Session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="942"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="944"/>
     <source>Continue the last copying session after conflicts were resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="945"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="947"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue Copying Session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This continues the last copying session after conflicts were resolved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1076"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1090"/>
     <source>Graft</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1509"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1518"/>
     <source>Copy Changesets (Continue)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="416"/>
     <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="416"/>
     <source>Con&amp;flicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="418"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="420"/>
     <source>Mark all conflicts of the local project as resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="421"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="423"/>
     <source>&lt;b&gt;Conflicts resolved&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks all conflicts of the local project as resolved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="953"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="955"/>
     <source>Add</source>
     <translation type="unfinished">Přidat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="953"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="955"/>
     <source>Add...</source>
     <translation type="unfinished">Přidat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="958"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="960"/>
     <source>Add a sub-repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="961"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="963"/>
     <source>&lt;b&gt;Add...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a sub-repository to the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="968"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="970"/>
     <source>Remove</source>
     <translation type="unfinished">Odebrat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="968"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="970"/>
     <source>Remove...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="973"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="975"/>
     <source>Remove sub-repositories</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="976"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="978"/>
     <source>&lt;b&gt;Remove...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove sub-repositories from the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1085"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1099"/>
     <source>Sub-Repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="310"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
     <source>Show &amp;status...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="325"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="327"/>
     <source>Show Summary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="325"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="327"/>
     <source>Show summary...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="330"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="332"/>
     <source>Show summary information of the working directory status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="333"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="335"/>
     <source>&lt;b&gt;Show summary&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some summary information of the working directory status.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="984"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="986"/>
     <source>Create unversioned archive</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="984"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="986"/>
     <source>Create unversioned archive...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="989"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="991"/>
     <source>Create an unversioned archive from the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="992"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="994"/>
     <source>&lt;b&gt;Create unversioned archive...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an unversioned archive from the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="844"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="846"/>
     <source>&lt;b&gt;Rollback last transaction&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a rollback of the last transaction. Transactions are used to encapsulate the effects of all commands that create new changesets or propagate existing changesets into a repository. For example, the following commands are transactional, and their effects can be rolled back:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;import&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pull&lt;/li&gt;&lt;li&gt;push (with this repository as the destination)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;unbundle&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This command is dangerous. Please use with care. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1010"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1024"/>
     <source>Administration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -65930,23 +65935,23 @@
 <context>
   <name>mercurial</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1383"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1386"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parent #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Rodič #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Množina změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2067"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2070"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tags&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tagy&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2077"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2080"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Branches&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Větve&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1403"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1406"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
@@ -65964,23 +65969,23 @@
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Informace o repozitáře&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Mercurial V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;URL&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;{2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2059"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2062"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 </source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2062"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2065"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Množina změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2082"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2085"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parents&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Rodiče&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2086"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2089"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
@@ -65988,12 +65993,12 @@
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Poslední autor&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Datum zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Čas zapsání změn&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2072"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2075"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1441"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1444"/>
     <source>&lt;h3&gt;Repository information&lt;/h3&gt;
 &lt;p&gt;&lt;table&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Mercurial V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
Binary file i18n/eric5_de.qm has changed
--- a/i18n/eric5_de.ts	Sat Mar 22 17:39:38 2014 +0100
+++ b/i18n/eric5_de.ts	Sat Mar 22 18:06:55 2014 +0100
@@ -1,5 +1,6 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS><TS version="2.0" language="de" sourcelanguage="">
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.1" language="de">
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
@@ -1938,8 +1939,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="142"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
-    <translation>In neuem &amp;Register öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
+    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
+    <translation>In neuem &amp;Register öffnen	Strg+LMK</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2175,8 +2176,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="90"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
-    <translation>In neuem &amp;Register öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
+    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
+    <translation>In neuem &amp;Register öffnen	Strg+LMK</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -15939,8 +15940,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1083"/>
-    <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Link in neuem Fenster öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
+    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Link in neuem Fenster öffnen	Strg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1156"/>
@@ -19029,352 +19030,352 @@
 <context>
   <name>Hg</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="265"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="268"/>
     <source>The hg process finished with the exit code {0}</source>
     <translation>Der hg-Prozess endete mit dem Code {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1781"/>
-    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
-    <translation>Der hg-Prozess endete nicht innerhalb von 30s.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="272"/>
-    <source>Could not start the hg executable.</source>
-    <translation>Das hg Programm konnte nicht gestartet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="300"/>
-    <source>Create project repository</source>
-    <translation>Projektrepository anlegen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="300"/>
-    <source>The project repository could not be created.</source>
-    <translation>Das Projektrepository konnte nicht erzeugt werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="329"/>
-    <source>Creating Mercurial repository</source>
-    <translation>Lege Mercurial-Repository an</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="345"/>
-    <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
-    <translation>Erstes Commit für das Mercurial-Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="393"/>
-    <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
-    <translation>Klone das Projekt aus dem Mercurial-Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="606"/>
-    <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
-    <translation>Gleiche mit dem Mercurial-Repository ab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="656"/>
-    <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
-    <translation>Füge Dateien/Verzeichnisse dem Mercurial-Repository hinzu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="726"/>
-    <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
-    <translation>Lösche Dateien/Verzeichnisse aus dem Mercurial-Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="788"/>
-    <source>Renaming {0}</source>
-    <translation>Benenne {0} um</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1010"/>
-    <source>Reverting changes</source>
-    <translation>Mache Änderungen rückgängig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1061"/>
-    <source>Merging</source>
-    <translation>Zusammenführen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1316"/>
-    <source>Mercurial command</source>
-    <translation>Mercurial-Befehl</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1536"/>
-    <source>Copying {0}</source>
-    <translation>Kopiere {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1942"/>
-    <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
-    <translation>Pull von einem entfernten Mercurial-Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1992"/>
-    <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
-    <translation>Push in ein entferntes Mercurial-Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2120"/>
-    <source>Resolving files/directories</source>
-    <translation>Löse Dateien/Verzeichnisse auf</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2149"/>
-    <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
-    <translation>Erzeuge Zweig im Mercurial-Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2301"/>
-    <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
-    <translation>Verifiziere die Integrität des Mercurial-Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2326"/>
-    <source>Showing the combined configuration settings</source>
-    <translation>Zeige die kombinierten Einstellungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2350"/>
-    <source>Showing aliases for remote repositories</source>
-    <translation>Zeige Namen für entfernte Repositorys</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2374"/>
-    <source>Recovering from interrupted transaction</source>
-    <translation>Setze abgebrochene Transaktion zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2630"/>
-    <source>Shall the working directory be updated?</source>
-    <translation>Soll das Arbeitsverzeichnis aktualisiert werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2178"/>
-    <source>Showing current branch</source>
-    <translation>Zeige aktuellen Zweig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2531"/>
-    <source>Create changegroup</source>
-    <translation>Änderungsgruppe erzeugen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2642"/>
-    <source>Apply changegroups</source>
-    <translation>Änderungsgruppen anwenden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2660"/>
-    <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
-    <translation>Ungültiger Bisect Unterbefehl ({0}).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2696"/>
-    <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
-    <translation>Mercurial-Bisect ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2588"/>
-    <source>Preview changegroup</source>
-    <translation>Änderungsgruppe ansehen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2398"/>
-    <source>Identifying project directory</source>
-    <translation>Projektverzeichnis identifizieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2434"/>
-    <source>Create .hgignore file</source>
-    <translation>.hgignore-Datei erstellen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2434"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2728"/>
-    <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
-    <translation>Lösche Dateien nur aus dem Mercurial-Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2488"/>
-    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
-    <translation>Mercurial-Änderungsgruppendateien (*.hg)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2622"/>
-    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
-    <translation>Mercurial-Änderungsgruppendateien (*.hg);;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2599"/>
-    <source>Identifying changegroup file</source>
-    <translation>Identifiziere Änderungsgruppendatei</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2788"/>
-    <source>Backing out changeset</source>
-    <translation>Änderungssatz umkehren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2768"/>
-    <source>No revision given. Aborting...</source>
-    <translation>Keine Revision angegeben. Abbruch...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2505"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Mercurial-Änderungsgruppendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2815"/>
-    <source>Rollback last transaction</source>
-    <translation>Letzte Transaktion zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2808"/>
-    <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
-    <translation>Wollen Sie die letzte Transaktion wirklich zurücksetzen?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="554"/>
-    <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
-    <translation>Pflege Änderungen in das Mercurial-Repository ein</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3468"/>
-    <source>Mercurial Command Server</source>
-    <translation>Mercurial-Befehlsserver</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3304"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Der Mercurial-Befehlsserver konnte nicht wiedergestartet werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3468"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Der Mercurial-Befehlsserver konnte nicht gestartet werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2883"/>
-    <source>Import Patch</source>
-    <translation>Patch importieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2930"/>
-    <source>Export Patches</source>
-    <translation>Patches exportieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2977"/>
-    <source>Change Phase</source>
-    <translation>Phase ändern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3030"/>
-    <source>Copy Changesets</source>
-    <translation>Änderungssätze kopieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3056"/>
-    <source>Copy Changesets (Continue)</source>
-    <translation>Änderungssätze kopieren (Fortsetzung)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3173"/>
-    <source>Add Sub-repository</source>
-    <translation>Unterrepository hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3206"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3154"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub enthält bereits einen Eintrag &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3225"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3225"/>
-    <source>Remove Sub-repositories</source>
-    <translation>Unterrepositorys löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3194"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
-    <source>Commit Changes</source>
-    <translation>Änderungen einpflegen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
-    <source>The commit affects files, that have unsaved changes. Shall the commit be continued?</source>
-    <translation>Das Einpflegen von Änderungen betrifft Dateien mit ungesicherten Änderungen. Soll die Aktion fortgesetzt werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1004"/>
-    <source>Revert changes</source>
-    <translation>Änderungen rückgängig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="995"/>
-    <source>Do you really want to revert all changes to these files or directories?</source>
-    <translation>Wollen Sie wirklich alle Änderungen an den folgenden Datein oder Verzeichnissen rückgängig machen?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1004"/>
-    <source>Do you really want to revert all changes of the project?</source>
-    <translation>Wollen Sie wirklich alle Änderungen des Projektes rückgängig machen?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3091"/>
-    <source>Create Unversioned Archive</source>
-    <translation>Erzeuge nicht versioniertes Archiv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1858"/>
-    <source>Mercurial Side-by-Side Difference</source>
-    <translation>Mercurial Unterschiede nebeneinander anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1858"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1784"/>
+    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
+    <translation>Der hg-Prozess endete nicht innerhalb von 30s.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="275"/>
+    <source>Could not start the hg executable.</source>
+    <translation>Das hg Programm konnte nicht gestartet werden.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="303"/>
+    <source>Create project repository</source>
+    <translation>Projektrepository anlegen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="303"/>
+    <source>The project repository could not be created.</source>
+    <translation>Das Projektrepository konnte nicht erzeugt werden.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="332"/>
+    <source>Creating Mercurial repository</source>
+    <translation>Lege Mercurial-Repository an</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="348"/>
+    <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
+    <translation>Erstes Commit für das Mercurial-Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="396"/>
+    <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
+    <translation>Klone das Projekt aus dem Mercurial-Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="609"/>
+    <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
+    <translation>Gleiche mit dem Mercurial-Repository ab</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="659"/>
+    <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
+    <translation>Füge Dateien/Verzeichnisse dem Mercurial-Repository hinzu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="729"/>
+    <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
+    <translation>Lösche Dateien/Verzeichnisse aus dem Mercurial-Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="791"/>
+    <source>Renaming {0}</source>
+    <translation>Benenne {0} um</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1013"/>
+    <source>Reverting changes</source>
+    <translation>Mache Änderungen rückgängig</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1064"/>
+    <source>Merging</source>
+    <translation>Zusammenführen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1319"/>
+    <source>Mercurial command</source>
+    <translation>Mercurial-Befehl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1539"/>
+    <source>Copying {0}</source>
+    <translation>Kopiere {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1945"/>
+    <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
+    <translation>Pull von einem entfernten Mercurial-Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1995"/>
+    <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
+    <translation>Push in ein entferntes Mercurial-Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2123"/>
+    <source>Resolving files/directories</source>
+    <translation>Löse Dateien/Verzeichnisse auf</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2152"/>
+    <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
+    <translation>Erzeuge Zweig im Mercurial-Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2305"/>
+    <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
+    <translation>Verifiziere die Integrität des Mercurial-Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2330"/>
+    <source>Showing the combined configuration settings</source>
+    <translation>Zeige die kombinierten Einstellungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2354"/>
+    <source>Showing aliases for remote repositories</source>
+    <translation>Zeige Namen für entfernte Repositorys</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2378"/>
+    <source>Recovering from interrupted transaction</source>
+    <translation>Setze abgebrochene Transaktion zurück</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2634"/>
+    <source>Shall the working directory be updated?</source>
+    <translation>Soll das Arbeitsverzeichnis aktualisiert werden?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2181"/>
+    <source>Showing current branch</source>
+    <translation>Zeige aktuellen Zweig</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2535"/>
+    <source>Create changegroup</source>
+    <translation>Änderungsgruppe erzeugen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2646"/>
+    <source>Apply changegroups</source>
+    <translation>Änderungsgruppen anwenden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2664"/>
+    <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
+    <translation>Ungültiger Bisect Unterbefehl ({0}).</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2700"/>
+    <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
+    <translation>Mercurial-Bisect ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2592"/>
+    <source>Preview changegroup</source>
+    <translation>Änderungsgruppe ansehen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2402"/>
+    <source>Identifying project directory</source>
+    <translation>Projektverzeichnis identifizieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2438"/>
+    <source>Create .hgignore file</source>
+    <translation>.hgignore-Datei erstellen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2438"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2732"/>
+    <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
+    <translation>Lösche Dateien nur aus dem Mercurial-Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2492"/>
+    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
+    <translation>Mercurial-Änderungsgruppendateien (*.hg)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2626"/>
+    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
+    <translation>Mercurial-Änderungsgruppendateien (*.hg);;Alle Dateien (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2603"/>
+    <source>Identifying changegroup file</source>
+    <translation>Identifiziere Änderungsgruppendatei</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2792"/>
+    <source>Backing out changeset</source>
+    <translation>Änderungssatz umkehren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2772"/>
+    <source>No revision given. Aborting...</source>
+    <translation>Keine Revision angegeben. Abbruch...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2509"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Mercurial-Änderungsgruppendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2819"/>
+    <source>Rollback last transaction</source>
+    <translation>Letzte Transaktion zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2812"/>
+    <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
+    <translation>Wollen Sie die letzte Transaktion wirklich zurücksetzen?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="557"/>
+    <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
+    <translation>Pflege Änderungen in das Mercurial-Repository ein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3474"/>
+    <source>Mercurial Command Server</source>
+    <translation>Mercurial-Befehlsserver</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3308"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Der Mercurial-Befehlsserver konnte nicht wiedergestartet werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3474"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Der Mercurial-Befehlsserver konnte nicht gestartet werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2887"/>
+    <source>Import Patch</source>
+    <translation>Patch importieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2934"/>
+    <source>Export Patches</source>
+    <translation>Patches exportieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2981"/>
+    <source>Change Phase</source>
+    <translation>Phase ändern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3034"/>
+    <source>Copy Changesets</source>
+    <translation>Änderungssätze kopieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3060"/>
+    <source>Copy Changesets (Continue)</source>
+    <translation>Änderungssätze kopieren (Fortsetzung)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3177"/>
+    <source>Add Sub-repository</source>
+    <translation>Unterrepository hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3210"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3158"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub enthält bereits einen Eintrag &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3229"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3229"/>
+    <source>Remove Sub-repositories</source>
+    <translation>Unterrepositorys löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3198"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Unterrepositorydatei .hgsub existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="492"/>
+    <source>Commit Changes</source>
+    <translation>Änderungen einpflegen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="492"/>
+    <source>The commit affects files, that have unsaved changes. Shall the commit be continued?</source>
+    <translation>Das Einpflegen von Änderungen betrifft Dateien mit ungesicherten Änderungen. Soll die Aktion fortgesetzt werden?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1007"/>
+    <source>Revert changes</source>
+    <translation>Änderungen rückgängig</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="998"/>
+    <source>Do you really want to revert all changes to these files or directories?</source>
+    <translation>Wollen Sie wirklich alle Änderungen an den folgenden Datein oder Verzeichnissen rückgängig machen?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1007"/>
+    <source>Do you really want to revert all changes of the project?</source>
+    <translation>Wollen Sie wirklich alle Änderungen des Projektes rückgängig machen?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3095"/>
+    <source>Create Unversioned Archive</source>
+    <translation>Erzeuge nicht versioniertes Archiv</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1861"/>
+    <source>Mercurial Side-by-Side Difference</source>
+    <translation>Mercurial Unterschiede nebeneinander anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1861"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1787"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Der Prozess {0} konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass er sich im Suchpfad befindet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="954"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="957"/>
     <source>Tagging in the Mercurial repository</source>
     <translation>Marke im Mercurial-Repository setzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2156"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2159"/>
     <source>Created new branch &lt;{0}&gt;.</source>
     <translation>Neuer Zweig &lt;{0}&gt; wurde angelegt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1092"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1095"/>
     <source>Current branch tip</source>
     <translation>Spitze des aktuellen Zweigs</translation>
   </message>
@@ -20247,7 +20248,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="32"/>
     <source>Multiple</source>
-    <translation>Mehrfach</translation>
+    <translation type="obsolete">Mehrfach</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="155"/>
@@ -20264,6 +20265,16 @@
     <source>Compression:</source>
     <translation>Kompression:</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="32"/>
+    <source>Revisions:</source>
+    <translation>Revisionen:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation>Gib Revisionen mittels Nummer, ID, Bereich oder Revset Ausdruck je eine pro Zeile ein</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgClient</name>
@@ -21947,12 +21958,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="32"/>
     <source>Changesets:</source>
-    <translation>Änderungssätze:</translation>
+    <translation type="obsolete">Änderungssätze:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="42"/>
     <source>Enter changesets by number, id, range or revset expression one per line</source>
-    <translation>Gib Änderungssätze mittels Nummer, ID, Bereich oder Revset Ausdruck je einen pro Zeile ein</translation>
+    <translation type="obsolete">Gib Änderungssätze mittels Nummer, ID, Bereich oder Revset Ausdruck je einen pro Zeile ein</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="55"/>
@@ -22009,6 +22020,16 @@
     <source>Enter number of entries to show:</source>
     <translation>Gib die Anzahl der anzuzeigenden Einträge ein:</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="32"/>
+    <source>Revisions:</source>
+    <translation>Revisionen:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation>Gib Revisionen mittels Nummer, ID, Bereich oder Revset Ausdruck je eine pro Zeile ein</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgNewProjectOptionsDialog</name>
@@ -22155,7 +22176,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="33"/>
     <source>Enter changesets by number, id, range or revset expression one per line</source>
-    <translation>Gib Änderungssätze mittels Nummer, ID, Bereich oder Revset Ausdruck je einen pro Zeile ein</translation>
+    <translation type="obsolete">Gib Änderungssätze mittels Nummer, ID, Bereich oder Revset Ausdruck je einen pro Zeile ein</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="46"/>
@@ -22192,6 +22213,11 @@
     <source>Secret</source>
     <translation>Geheim</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="33"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation>Gib Revisionen mittels Nummer, ID, Bereich oder Revset Ausdruck je eine pro Zeile ein</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgProjectBrowserHelper</name>
@@ -22314,1147 +22340,1147 @@
 <context>
   <name>HgProjectHelper</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="105"/>
     <source>New from repository</source>
     <translation>Neu aus Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="105"/>
     <source>&amp;New from repository...</source>
     <translation>&amp;Neu aus Repository...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="108"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="110"/>
     <source>Create (clone) a new project from a Mercurial repository</source>
     <translation>Erzeuge (klone) ein neues Projekt aus einem Mercurial-Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="111"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="113"/>
     <source>&lt;b&gt;New from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates (clones) a new local project from a Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neu aus Repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt (clone) ein neues Projekt aus dem Mercurial-Repository.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="119"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="121"/>
     <source>Show incoming log</source>
     <translation>Zeige eingehendes Log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="126"/>
     <source>Show the log of incoming changes</source>
     <translation>Zeige das Log eingehender Änderungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="127"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="129"/>
     <source>&lt;b&gt;Show incoming log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes coming into the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige eingehendes Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt das Log von Änderungen, die in das Repository gehen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="135"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="137"/>
     <source>Pull changes</source>
     <translation>Änderungen herunterladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="142"/>
     <source>Pull changes from a remote repository</source>
     <translation>Änderungen von einem entfernten Repository herunterladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="143"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="145"/>
     <source>&lt;b&gt;Pull changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls changes from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungen herunterladen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt Änderungen von einem entfernten Repository in das lokale Repository herunter.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="151"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
     <source>Update from repository</source>
     <translation>Abgleich mit Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="151"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
     <source>&amp;Update from repository</source>
     <translation>&amp;Abgleich mit Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="156"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="158"/>
     <source>Update the local project from the Mercurial repository</source>
     <translation>Abgleich des lokalen Projektes mit dem Mercurial-Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="159"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="161"/>
     <source>&lt;b&gt;Update from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This updates the local project from the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Abgleich mit Repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies gleicht das lokale Projekt mit dem Mercurial-Repository ab.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="167"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="169"/>
     <source>Commit changes to repository</source>
     <translation>Änderungen in Repository einpflegen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="167"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="169"/>
     <source>&amp;Commit changes to repository...</source>
     <translation>&amp;Änderungen in Repository einpflegen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="172"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="174"/>
     <source>Commit changes to the local project to the Mercurial repository</source>
     <translation>Änderungen am lokalen Projekt in das Mercurial-Repository einpflegen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="175"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="177"/>
     <source>&lt;b&gt;Commit changes to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This commits changes to the local project to the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungen in Repository einpflegen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies pflegt Änderungen am lokalen Projekt in das Mercurial-Repository ein.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="183"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="185"/>
     <source>Show outgoing log</source>
     <translation>Zeige ausgehendes Log</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="188"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="190"/>
     <source>Show the log of outgoing changes</source>
     <translation>Zeige das Log ausgehender Änderungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="191"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="193"/>
     <source>&lt;b&gt;Show outgoing log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes outgoing out of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige ausgehendes Log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt das Log von Änderungen, die aus dem Repository gehen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="199"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="201"/>
     <source>Push changes</source>
     <translation>Änderungen hochladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="204"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="206"/>
     <source>Push changes to a remote repository</source>
     <translation>Änderungen an ein entferntes Repository hochladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="207"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="209"/>
     <source>&lt;b&gt;Push changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungen hochladen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt Änderungen vom lokalen Repository an ein entferntes Repository hoch.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="231"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="233"/>
     <source>Export from repository</source>
     <translation>Export aus Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="231"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="233"/>
     <source>&amp;Export from repository...</source>
     <translation>&amp;Export aus Repository...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="236"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="238"/>
     <source>Export a project from the repository</source>
     <translation>Exportiert ein Projekt aus dem Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="239"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="241"/>
     <source>&lt;b&gt;Export from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports a project from the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Export aus Repository&lt;/b&lt;&lt;p&gt;Dies exportiert ein Projekt aus dem Repository.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="248"/>
     <source>Show log</source>
     <translation>Beschreibungen anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="248"/>
     <source>Show &amp;log</source>
     <translation>&amp;Beschreibungen anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="251"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="253"/>
     <source>Show the log of the local project</source>
     <translation>Zeigt die Änderungsbeschreibungen des lokalen Projektes an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="254"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="256"/>
     <source>&lt;b&gt;Show log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Beschreibungen anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Änderungsbeschreibungen (Log) des lokalen Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="261"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="263"/>
     <source>Show log browser</source>
     <translation>Zeige Log Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="266"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="268"/>
     <source>Show a dialog to browse the log of the local project</source>
     <translation>Zeigt einen Dialog, um das Log des lokalen Projektes durchzusehen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="269"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="271"/>
     <source>&lt;b&gt;Show log browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to browse the log of the local project. A limited number of entries is shown first. More can be retrieved later on.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zeige Log Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog, um das Log des lokalen Projektes durchzusehen. Zunächst wird nur eine begrenzte Anzahl an Einträgen angezeigt. Weitere können später geholt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show difference</source>
     <translation>Unterschiede anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation>&amp;Unterschiede anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="283"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="285"/>
     <source>Show the difference of the local project to the repository</source>
     <translation>Zeigt den Unterschied des lokalen Projektes zum Repository an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="286"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied des lokalen Projektes zum Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="294"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
     <translation>Unterschiede anzeigen (erweitert)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="299"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation>Zeigt den Unterschied von Revisionen des Projektes an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="302"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Unterschiede anzeigen (erweitert)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Unterschied von Revisionen des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="310"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
     <source>Show status</source>
     <translation>Status anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="315"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="317"/>
     <source>Show the status of the local project</source>
     <translation>Zeige den Status des lokalen Projektes an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="318"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="320"/>
     <source>&lt;b&gt;Show status&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the status of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Status anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Status des lokalen Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="341"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="343"/>
     <source>Show heads</source>
     <translation>Köpfe anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="345"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="347"/>
     <source>Show the heads of the repository</source>
     <translation>Zeigt die Köpfe des Repository an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="348"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="350"/>
     <source>&lt;b&gt;Show heads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the heads of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Köpfe anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Köpfe des Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="355"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="357"/>
     <source>Show parents</source>
     <translation>Vorgänger anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="359"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="361"/>
     <source>Show the parents of the repository</source>
     <translation>Zeigt die Vorgänger des repository an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="362"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="364"/>
     <source>&lt;b&gt;Show parents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the parents of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vorgänger anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Vorgänger des repository an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="369"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="371"/>
     <source>Show tip</source>
     <translation>Spitze (tip) anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="373"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="375"/>
     <source>Show the tip of the repository</source>
     <translation>Zeigt die Spitze (tip) des Repository an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="376"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="378"/>
     <source>&lt;b&gt;Show tip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the tip of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spitze (tip) anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Spitze (tip) des Repository an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="383"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="385"/>
     <source>Revert changes</source>
     <translation>Änderungen rückgängig</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="383"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="385"/>
     <source>Re&amp;vert changes</source>
     <translation>Änderungen &amp;rückgängig</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="388"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="390"/>
     <source>Revert all changes made to the local project</source>
     <translation>Alle Änderungen am lokalen Projekt werden rückgängig gemacht</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="391"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="393"/>
     <source>&lt;b&gt;Revert changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This reverts all changes made to the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungen rückgängig&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies macht alle Änderungen am lokalen Projekt werden rückgängig.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="400"/>
     <source>Merge</source>
     <translation>Änderungen zusammenführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="400"/>
     <source>Mer&amp;ge changes...</source>
     <translation>Änderungen &amp;zusammenführen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="403"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="405"/>
     <source>Merge changes of a revision into the local project</source>
     <translation>Änderungen einer Revision mit dem lokalen Projekt zusammenführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="406"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="408"/>
     <source>&lt;b&gt;Merge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This merges changes of a revision into the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungen zusammenführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies führt Änderungen einer Revision mit dem lokalen Projekt zusammen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="431"/>
     <source>Tag in repository</source>
     <translation>Im Repository markieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="431"/>
     <source>&amp;Tag in repository...</source>
     <translation>Im Repository &amp;markieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="434"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="436"/>
     <source>Tag the local project in the repository</source>
     <translation>Das lokale Projekt im Repository markieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="437"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="439"/>
     <source>&lt;b&gt;Tag in repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This tags the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Im Repository markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert das lokale Projekt im Repository.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="444"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="446"/>
     <source>List tags</source>
     <translation>Marken listen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="444"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="446"/>
     <source>List tags...</source>
     <translation>Marken listen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="448"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="450"/>
     <source>List tags of the project</source>
     <translation>Listet Marken des Projektes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="451"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="453"/>
     <source>&lt;b&gt;List tags&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the tags of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Marken listen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies listet die Marken des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="458"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="460"/>
     <source>List branches</source>
     <translation>Zweige listen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="458"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="460"/>
     <source>List branches...</source>
     <translation>Zweige listen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="462"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="464"/>
     <source>List branches of the project</source>
     <translation>Listet Zweige des Projektes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="465"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="467"/>
     <source>&lt;b&gt;List branches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the branches of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zweige listen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies listet die Zweige des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="472"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="474"/>
     <source>Create branch</source>
     <translation>Zweig erzeugen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="472"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="474"/>
     <source>Create &amp;branch...</source>
     <translation>&amp;Zweig erzeugen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="477"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="479"/>
     <source>Create a new branch for the local project in the repository</source>
     <translation>Erzeuge einen neuen Zweig für das lokale Projekt im Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="480"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="482"/>
     <source>&lt;b&gt;Create branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a new branch for the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zweig erzeugen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt einen neuen Zweig für das lokale Projekt im Repository&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="504"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="506"/>
     <source>Close branch</source>
     <translation>Zweig abschließen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="508"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="510"/>
     <source>Close the current branch of the local project</source>
     <translation>Schließt den aktuellen Zweig des lokalen Projektes ab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="511"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="513"/>
     <source>&lt;b&gt;Close branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current branch of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zweig abschließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt den aktuellen Zweig des lokalen Projektes ab.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="532"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="534"/>
     <source>Switch</source>
     <translation>Umschalten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="532"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="534"/>
     <source>S&amp;witch...</source>
     <translation>Umschal&amp;ten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="537"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="539"/>
     <source>Switch the working directory to another revision</source>
     <translation>Schaltet das Arbeitsverzeichnis auf eine andere Revision um</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="540"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="542"/>
     <source>&lt;b&gt;Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the working directory to another revision.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Umschalten&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schaltet das lokale Arbeitsverzeichnis auf eine andere Revision um.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="548"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="550"/>
     <source>Cleanup</source>
     <translation>Aufräumen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="548"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="550"/>
     <source>Cleanu&amp;p</source>
     <translation>Au&amp;fräumen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="552"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="554"/>
     <source>Cleanup the local project</source>
     <translation>Räume das lokale Projekt auf</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="555"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="557"/>
     <source>&lt;b&gt;Cleanup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a cleanup of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Aufräumen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies räumt das lokale Projekt auf.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="562"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="564"/>
     <source>Execute command</source>
     <translation>Befehl ausführen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="562"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="564"/>
     <source>E&amp;xecute command...</source>
     <translation>Befehl ausf&amp;ühren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="566"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="568"/>
     <source>Execute an arbitrary Mercurial command</source>
     <translation>Führe einen beliebigen Mercurial-Befehl aus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="569"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="571"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute command&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to enter an arbitrary Mercurial command.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Befehl ausführen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe eines beliebeigen Mercurial-Befehls.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="577"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="579"/>
     <source>Configure</source>
     <translation>Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="577"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="579"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Einstellungen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="581"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="583"/>
     <source>Show the configuration dialog with the Mercurial page selected</source>
     <translation>Zeigt den Konfigurationsdialog mit ausgewählter Mercurial-Seite</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="584"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="586"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the configuration dialog with the Mercurial page selected.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Einstellungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt den Konfigurationsdialog mit ausgewählter Mercurial-Seite.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="637"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
     <source>Show paths</source>
     <translation>Pfade anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="637"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
     <source>Show paths...</source>
     <translation>Pfade anzeigen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="641"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="643"/>
     <source>Show the aliases for remote repositories</source>
     <translation>Zeigt die Namen für entfernte Repositorys</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="644"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="646"/>
     <source>&lt;b&gt;Show paths&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the aliases for remote repositories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pfade anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Namen für entfernte Repositorys.&lt;/p&lt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="651"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
     <source>Verify repository</source>
     <translation>Repository verifizieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="651"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
     <source>Verify repository...</source>
     <translation>Repository verifizieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="655"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="657"/>
     <source>Verify the integrity of the repository</source>
     <translation>Verfiziert die Integrität des Repository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="658"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="660"/>
     <source>&lt;b&gt;Verify repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This verifies the integrity of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Repository verifizieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies verfiziert die Integrität des Repository.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="665"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
     <source>Recover</source>
     <translation>Transaktion zurücksetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="665"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
     <source>Recover...</source>
     <translation>Transaktion zurücksetzen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="669"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="671"/>
     <source>Recover from an interrupted transaction</source>
     <translation>Setzt eine abgebrochene Transaktion zurück</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="672"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="674"/>
     <source>&lt;b&gt;Recover&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This recovers from an interrupted transaction.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Transaktion zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt eine abgebrochene Transaktion zurück.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="693"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="695"/>
     <source>Create .hgignore</source>
     <translation>Erstelle .hgignore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="697"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="699"/>
     <source>Create a .hgignore file with default values</source>
     <translation>Erstelle eine .hgignore-Datei mit Standardwerten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="700"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="702"/>
     <source>&lt;b&gt;Create .hgignore&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a .hgignore file with default values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erstelle .hgignore&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erstellt eine .hgignore-Datei mit Standardwerten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="707"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="709"/>
     <source>Create changegroup</source>
     <translation>Änderungsgruppe erzeugen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="707"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="709"/>
     <source>Create changegroup...</source>
     <translation>Änderungsgruppe erzeugen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="711"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="713"/>
     <source>Create changegroup file collecting changesets</source>
     <translation>Erzeuge eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1407"/>
     <source>Apply changegroups</source>
     <translation>Änderungsgruppen anwenden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="752"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="754"/>
     <source>Apply changegroups...</source>
     <translation>Änderungsgruppen anwenden...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="756"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="758"/>
     <source>Apply one or several changegroup files</source>
     <translation>Wende eine oder mehrere Änderungsgruppendateien an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1042"/>
-    <source>Changegroup Management</source>
-    <translation>Verwaltung von Änderungsgruppen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="714"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a changegroup file collecting selected changesets (hg bundle).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppe erzeugen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeuge eine Änderungsgruppendatei für ausgewählte Änderungssätze (hg bundle).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="759"/>
-    <source>&lt;b&gt;Apply changegroups&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This applies one or several changegroup files generated by the &apos;Create changegroup&apos; action (hg unbundle).&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppen anwenden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies wendet eine oder mehrere mit „Änderungsgruppe erzeugen“ erstellte Änderungsgruppendateien an (hg unbundle).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="518"/>
-    <source>Show current branch</source>
-    <translation>Zeige aktuellen Zweig</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="522"/>
-    <source>Show the current branch of the project</source>
-    <translation>Zeigt den aktuellen Zweig des Projektes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="525"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show current branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the current branch of the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zeige aktuellen Zweig&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den aktuellen Zweig des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="767"/>
-    <source>Mark as &quot;good&quot;</source>
-    <translation>Als „gut“ markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="771"/>
-    <source>Mark a selectable changeset as good</source>
-    <translation>Markiere einen auswählbaren Änderungssatz als gut</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="774"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mark as good&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as good.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Als gut markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert einen auswählbaren Änderungssatz als gut.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="781"/>
-    <source>Mark as &quot;bad&quot;</source>
-    <translation>Als „schlecht“ markieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="785"/>
-    <source>Mark a selectable changeset as bad</source>
-    <translation>Markiere einen auswählbaren Änderungssatz als schlecht</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="788"/>
-    <source>&lt;b&gt;Mark as bad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as bad.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Als schlecht markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert einen auswählbaren Änderungssatz als schlecht.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="795"/>
-    <source>Skip</source>
-    <translation>Überspringen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="809"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation>Zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="813"/>
-    <source>Reset the bisect search data</source>
-    <translation>Setzt die Bisect Suchdaten zurück</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="816"/>
-    <source>&lt;b&gt;Reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the bisect search data.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die Bisect Suchdaten zurück.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1056"/>
+    <source>Changegroup Management</source>
+    <translation>Verwaltung von Änderungsgruppen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="716"/>
+    <source>&lt;b&gt;Create changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a changegroup file collecting selected changesets (hg bundle).&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppe erzeugen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeuge eine Änderungsgruppendatei für ausgewählte Änderungssätze (hg bundle).&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="761"/>
+    <source>&lt;b&gt;Apply changegroups&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This applies one or several changegroup files generated by the &apos;Create changegroup&apos; action (hg unbundle).&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppen anwenden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies wendet eine oder mehrere mit „Änderungsgruppe erzeugen“ erstellte Änderungsgruppendateien an (hg unbundle).&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="520"/>
+    <source>Show current branch</source>
+    <translation>Zeige aktuellen Zweig</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="524"/>
+    <source>Show the current branch of the project</source>
+    <translation>Zeigt den aktuellen Zweig des Projektes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="527"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show current branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the current branch of the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zeige aktuellen Zweig&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den aktuellen Zweig des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="769"/>
+    <source>Mark as &quot;good&quot;</source>
+    <translation>Als „gut“ markieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="773"/>
+    <source>Mark a selectable changeset as good</source>
+    <translation>Markiere einen auswählbaren Änderungssatz als gut</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="776"/>
+    <source>&lt;b&gt;Mark as good&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as good.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Als gut markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert einen auswählbaren Änderungssatz als gut.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="783"/>
+    <source>Mark as &quot;bad&quot;</source>
+    <translation>Als „schlecht“ markieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="787"/>
+    <source>Mark a selectable changeset as bad</source>
+    <translation>Markiere einen auswählbaren Änderungssatz als schlecht</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="790"/>
+    <source>&lt;b&gt;Mark as bad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as bad.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Als schlecht markieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert einen auswählbaren Änderungssatz als schlecht.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="797"/>
+    <source>Skip</source>
+    <translation>Überspringen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="811"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation>Zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="815"/>
+    <source>Reset the bisect search data</source>
+    <translation>Setzt die Bisect Suchdaten zurück</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="818"/>
+    <source>&lt;b&gt;Reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the bisect search data.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die Bisect Suchdaten zurück.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1070"/>
     <source>Bisect</source>
     <translation>Bisect</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="767"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="769"/>
     <source>Mark as &quot;good&quot;...</source>
     <translation>Als „gut“ markieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="781"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="783"/>
     <source>Mark as &quot;bad&quot;...</source>
     <translation>Als „schlecht“ markieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="722"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="724"/>
     <source>Preview changegroup</source>
     <translation>Änderungsgruppe ansehen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="722"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="724"/>
     <source>Preview changegroup...</source>
     <translation>Änderungsgruppe ansehen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="679"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="681"/>
     <source>Identify</source>
     <translation>Identifizieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="679"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="681"/>
     <source>Identify...</source>
     <translation>Identifizieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="683"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="685"/>
     <source>Identify the project directory</source>
     <translation>Identifiziere das Projektverzeichnis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="686"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="688"/>
     <source>&lt;b&gt;Identify&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies the project directory.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Identifizieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies identifiziert das Projektverzeichnis.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="726"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="728"/>
     <source>Preview a changegroup file containing a collection of changesets</source>
     <translation>Eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze ansehen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="729"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="731"/>
     <source>&lt;b&gt;Preview changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This previews a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppe ansehen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt den Inhalt einer Änderungsgruppendatei für Änderungssätze an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="737"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="739"/>
     <source>Identify changegroup</source>
     <translation>Änderungsgruppe identifizieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="737"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="739"/>
     <source>Identify changegroup...</source>
     <translation>Änderungsgruppe identifizieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="741"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="743"/>
     <source>Identify a changegroup file containing a collection of changesets</source>
     <translation>Eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze identifizieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="744"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="746"/>
     <source>&lt;b&gt;Identify changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungsgruppe ansehen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies identifiziert eine Änderungsgruppendatei für Änderungssätze.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="823"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="825"/>
     <source>Back out changeset</source>
     <translation>Änderungssatz umkehren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="827"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="829"/>
     <source>Back out changes of an earlier changeset</source>
     <translation>Änderungen eines früheren Änderungssatzes umkehren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="830"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="832"/>
     <source>&lt;b&gt;Back out changeset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This backs out changes of an earlier changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungssatz umkehren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies kehrt die Änderungen eines früheren Änderungssatzes um.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="215"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="217"/>
     <source>Push changes (force)</source>
     <translation>Änderungen hochladen (force)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="220"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
     <source>Push changes to a remote repository with force option</source>
     <translation>Änderungen an ein entferntes Repository mit der Option „force“ hochladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="223"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="225"/>
     <source>&lt;b&gt;Push changes (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository using the &apos;force&apos; option.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungen hochladen (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt Änderungen vom lokalen Repository an ein entferntes Repository mit der Option „force“ hoch.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1033"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1047"/>
     <source>Specials</source>
     <translation>Spezialfunktionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="864"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="866"/>
     <source>Serve project repository</source>
     <translation>Server für Projektrepository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="864"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="866"/>
     <source>Serve project repository...</source>
     <translation>Server für Projektrepository...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="868"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="870"/>
     <source>Serve the project repository</source>
     <translation>Server für das Projektrepository bereitstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="871"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="873"/>
     <source>&lt;b&gt;Serve project repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This serves the project repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Server für Projektrepository&lt;b&gt;&lt;p&gt;Dies stellt einen Server für das Projektrepository zur Verfügung.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1235"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1244"/>
     <source>Pull</source>
     <translation>Pull</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1509"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1518"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation>Das Projekt sollte neu gelesen werde. Jetzt durchführen?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="488"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="490"/>
     <source>Push new branch</source>
     <translation>Neuen Zweig hochladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="492"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="494"/>
     <source>Push the current branch of the local project as a new named branch</source>
     <translation>Lade den aktuellen Zweig als neuen benannten Zweig hoch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="496"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="498"/>
     <source>&lt;b&gt;Push new branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes the current branch of the local project as a new named branch.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neuen Zweig hochladen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt den aktuellen Zweig als neuen benannten Zweig hoch.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="837"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="839"/>
     <source>Rollback last transaction</source>
     <translation>Letzte Transaktion zurücksetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="841"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="843"/>
     <source>Rollback the last transaction</source>
     <translation>Die letzte Transaktion zurücksetzen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1078"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation>Erweiterungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="594"/>
+    <source>Edit user configuration</source>
+    <translation>Nutzerkonfiguration editieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="594"/>
+    <source>Edit user configuration...</source>
+    <translation>Nutzerkonfiguration editieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="598"/>
+    <source>Show an editor to edit the user configuration file</source>
+    <translation>Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Nutzers</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="601"/>
+    <source>&lt;b&gt;Edit user configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the user configuration file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Nutzerkonfiguration editieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Nutzers.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
+    <source>Edit repository configuration</source>
+    <translation>Repositorykonfiguration editieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
+    <source>Edit repository configuration...</source>
+    <translation>Repositorykonfiguration editieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="612"/>
+    <source>Show an editor to edit the repository configuration file</source>
+    <translation>Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Repository</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="615"/>
+    <source>&lt;b&gt;Edit repository configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the repository configuration file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Repositorykonfiguration editieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Repository.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="623"/>
+    <source>Show combined configuration settings</source>
+    <translation>Zeige kombinierte Einstellungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="623"/>
+    <source>Show combined configuration settings...</source>
+    <translation>Zeige kombinierte Einstellungen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="627"/>
+    <source>Show the combined configuration settings from all configuration files</source>
+    <translation>Zeigt die kombinierten Einstellungen aus allen Konfigurationsdateien</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="631"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show combined configuration settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the combined configuration settings from all configuration files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zeige kombinierte Einstellungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die kombinierten Einstellungen aus allen Konfigurationsdateien.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="797"/>
+    <source>Skip...</source>
+    <translation>Überspringen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="801"/>
+    <source>Skip a selectable changeset</source>
+    <translation>Überspringe einen auswählbaren Änderungssatz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="804"/>
+    <source>&lt;b&gt;Skip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This skips a selectable changeset.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Überspringen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies überspringt einen auswählbaren Änderungssatz.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1463"/>
+    <source>Import Patch</source>
+    <translation>Patch importieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="880"/>
+    <source>Import Patch...</source>
+    <translation>Patch importieren...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="884"/>
+    <source>Import a patch from a patch file</source>
+    <translation>Einen Patch aus einer Patchdatei importieren</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="887"/>
+    <source>&lt;b&gt;Import Patch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This imports a patch from a patch file into the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Patch importieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies importiert einen Patch aus einer Patchdatei in das Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1064"/>
-    <source>Extensions</source>
-    <translation>Erweiterungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="592"/>
-    <source>Edit user configuration</source>
-    <translation>Nutzerkonfiguration editieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="592"/>
-    <source>Edit user configuration...</source>
-    <translation>Nutzerkonfiguration editieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="596"/>
-    <source>Show an editor to edit the user configuration file</source>
-    <translation>Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Nutzers</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="599"/>
-    <source>&lt;b&gt;Edit user configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the user configuration file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Nutzerkonfiguration editieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Nutzers.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="606"/>
-    <source>Edit repository configuration</source>
-    <translation>Repositorykonfiguration editieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="606"/>
-    <source>Edit repository configuration...</source>
-    <translation>Repositorykonfiguration editieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="610"/>
-    <source>Show an editor to edit the repository configuration file</source>
-    <translation>Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Repository</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="613"/>
-    <source>&lt;b&gt;Edit repository configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the repository configuration file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Repositorykonfiguration editieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt einen Editor zum Bearbeiten der Konfigurationsdatei des Repository.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
-    <source>Show combined configuration settings</source>
-    <translation>Zeige kombinierte Einstellungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
-    <source>Show combined configuration settings...</source>
-    <translation>Zeige kombinierte Einstellungen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="625"/>
-    <source>Show the combined configuration settings from all configuration files</source>
-    <translation>Zeigt die kombinierten Einstellungen aus allen Konfigurationsdateien</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="629"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show combined configuration settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the combined configuration settings from all configuration files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zeige kombinierte Einstellungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die kombinierten Einstellungen aus allen Konfigurationsdateien.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="795"/>
-    <source>Skip...</source>
-    <translation>Überspringen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="799"/>
-    <source>Skip a selectable changeset</source>
-    <translation>Überspringe einen auswählbaren Änderungssatz</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="802"/>
-    <source>&lt;b&gt;Skip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This skips a selectable changeset.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Überspringen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies überspringt einen auswählbaren Änderungssatz.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1454"/>
-    <source>Import Patch</source>
-    <translation>Patch importieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="878"/>
-    <source>Import Patch...</source>
-    <translation>Patch importieren...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="882"/>
-    <source>Import a patch from a patch file</source>
-    <translation>Einen Patch aus einer Patchdatei importieren</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="885"/>
-    <source>&lt;b&gt;Import Patch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This imports a patch from a patch file into the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Patch importieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies importiert einen Patch aus einer Patchdatei in das Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1050"/>
     <source>Patch Management</source>
     <translation>Verwaltung von Patches</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1474"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1483"/>
     <source>Revert Changes</source>
     <translation>Änderungen rückgängig machen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="893"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="895"/>
     <source>Export Patches</source>
     <translation>Patches exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="893"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="895"/>
     <source>Export Patches...</source>
     <translation>Patches exportieren...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="897"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="899"/>
     <source>Export revisions to patch files</source>
     <translation>Änderungssätze in Patchdateien exportieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="900"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="902"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Patches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports revisions of the project to patch files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Patches exportieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies exportiert Änderungssätze des projektes in Patchdateien.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="907"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="909"/>
     <source>Change Phase</source>
     <translation>Phase ändern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="907"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="909"/>
     <source>Change Phase...</source>
     <translation>Phase ändern...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="911"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="913"/>
     <source>Change the phase of revisions</source>
     <translation>Ändert die Phase von Revisionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="914"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="916"/>
     <source>&lt;b&gt;Change Phase&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This changes the phase of revisions.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Phase ändern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies ändert die Phase von Revisionen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1494"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1503"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation>Änderungssätze kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="926"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="928"/>
     <source>Copies changesets from another branch</source>
     <translation>Änderungssätze aus einem anderen Zweig kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="929"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="931"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy Changesets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This copies changesets from another branch on top of the current working directory with the user, date and description of the original changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Änderungssätze kopieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies kopiert Änderungssätze aus einem anderen Zweig mit dem Nutzernamen, der Datums und der Änderungsmeldung des Originaländerungssatzes in das Arbeitsverzeichnis.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="938"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="940"/>
     <source>Continue Copying Session</source>
     <translation>Kopiersitzung fortsetzen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="942"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="944"/>
     <source>Continue the last copying session after conflicts were resolved</source>
     <translation>Setzt die letzte Kopiersitzung nach Lösung von Konflikten fort</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="945"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="947"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue Copying Session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This continues the last copying session after conflicts were resolved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopiersitzung fortsetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die letzte Kopiersitzung nach Lösung von Konflikten fort.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1076"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1090"/>
     <source>Graft</source>
     <translation>Graft</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1509"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1518"/>
     <source>Copy Changesets (Continue)</source>
     <translation>Änderungssätze kopieren (Fortsetzung)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="416"/>
     <source>Conflicts resolved</source>
     <translation>Konflikte gelöst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="416"/>
     <source>Con&amp;flicts resolved</source>
     <translation>&amp;Konflikte gelöst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="418"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="420"/>
     <source>Mark all conflicts of the local project as resolved</source>
     <translation>Markiert alle Konflikte des lokalen Projektes als gelöst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="421"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="423"/>
     <source>&lt;b&gt;Conflicts resolved&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks all conflicts of the local project as resolved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konflikte gelöst&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies markiert alle Konflikte des lokalen Projektes als gelöst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="953"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="955"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="953"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="955"/>
     <source>Add...</source>
     <translation>Hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="958"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="960"/>
     <source>Add a sub-repository</source>
     <translation>Ein Unterrepository hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="961"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="963"/>
     <source>&lt;b&gt;Add...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a sub-repository to the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ein Unterrepository zum Projekt hinzufügen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="968"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="970"/>
     <source>Remove</source>
     <translation>Entfernen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="968"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="970"/>
     <source>Remove...</source>
     <translation>Entfernen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="973"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="975"/>
     <source>Remove sub-repositories</source>
     <translation>Unterrepositorys löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="976"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="978"/>
     <source>&lt;b&gt;Remove...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove sub-repositories from the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Entfernen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Unterrepositorys aus dem Projekt löschen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1085"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1099"/>
     <source>Sub-Repository</source>
     <translation>Unterrepository</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="310"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
     <source>Show &amp;status...</source>
     <translation>Status an&amp;zeigen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="325"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="327"/>
     <source>Show Summary</source>
     <translation>Übersichtsinformationen anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="325"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="327"/>
     <source>Show summary...</source>
     <translation>Übersichtsinformationen anzeigen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="330"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="332"/>
     <source>Show summary information of the working directory status</source>
     <translation>Zeige Übersichtsinformationen zum Status des Arbeitsverzeichnisses</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="333"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="335"/>
     <source>&lt;b&gt;Show summary&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some summary information of the working directory status.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Übersichtsinformationen anzeigen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt Übersichtsinformationen zum Status des Arbeitsverzeichnisses.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="984"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="986"/>
     <source>Create unversioned archive</source>
     <translation>Erzeuge nicht versioniertes Archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="984"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="986"/>
     <source>Create unversioned archive...</source>
     <translation>Erzeuge nicht versioniertes Archiv...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="989"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="991"/>
     <source>Create an unversioned archive from the repository</source>
     <translation>Erzeuge ein unversioniertes Archive des Repositories</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="992"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="994"/>
     <source>&lt;b&gt;Create unversioned archive...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an unversioned archive from the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge nicht versioniertes Archiv...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt ein unversioniertes Archive des Repositories.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="844"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="846"/>
     <source>&lt;b&gt;Rollback last transaction&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a rollback of the last transaction. Transactions are used to encapsulate the effects of all commands that create new changesets or propagate existing changesets into a repository. For example, the following commands are transactional, and their effects can be rolled back:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;import&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pull&lt;/li&gt;&lt;li&gt;push (with this repository as the destination)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;unbundle&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This command is dangerous. Please use with care. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Letzte Transaktion zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die letzte Transaktion zurück. Transaktionen werden verwendet, um die Effekte aller Befehle, die neue Änderungssätze erzeugen oder vorhandene Änderungssätze in das Repository propagieren, zu kapseln. So arbeiten z.B. die folgenden Befehle transaktional und ihre Effekte können zurückgesetzt werden:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;import&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pull&lt;/li&gt;&lt;li&gt;push (mit diesem repository als Ziel)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;unbundle&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dieser Befehl kann gefährlich sein. Bitte mit Vorsicht verwenden.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1010"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1024"/>
     <source>Administration</source>
     <translation>Verwaltung</translation>
   </message>
@@ -62387,24 +62413,24 @@
 <context>
   <name>mercurial</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1383"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1386"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parent #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Vorgänger #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Änderungssatz&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2067"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2070"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tags&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Marken&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2077"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2080"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Branches&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Zweige&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1403"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1406"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
@@ -62413,24 +62439,24 @@
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed um&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2059"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2062"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 </source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Spitze&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2062"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2065"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Änderungssatz&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2082"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2085"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parents&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Vorgänger&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2086"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2089"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
@@ -62441,12 +62467,12 @@
 &lt;/table&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2072"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2075"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Lesezeichen&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1441"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1444"/>
     <source>&lt;h3&gt;Repository information&lt;/h3&gt;
 &lt;p&gt;&lt;table&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Mercurial V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
--- a/i18n/eric5_en.ts	Sat Mar 22 17:39:38 2014 +0100
+++ b/i18n/eric5_en.ts	Sat Mar 22 18:06:55 2014 +0100
@@ -18925,352 +18925,352 @@
 <context>
   <name>Hg</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="265"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="268"/>
     <source>The hg process finished with the exit code {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1781"/>
-    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="272"/>
-    <source>Could not start the hg executable.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="300"/>
-    <source>Create project repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="300"/>
-    <source>The project repository could not be created.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="329"/>
-    <source>Creating Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="345"/>
-    <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="393"/>
-    <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="606"/>
-    <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="656"/>
-    <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="726"/>
-    <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="788"/>
-    <source>Renaming {0}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1010"/>
-    <source>Reverting changes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1061"/>
-    <source>Merging</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1316"/>
-    <source>Mercurial command</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1536"/>
-    <source>Copying {0}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1942"/>
-    <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1992"/>
-    <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2120"/>
-    <source>Resolving files/directories</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2149"/>
-    <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2178"/>
-    <source>Showing current branch</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2301"/>
-    <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2326"/>
-    <source>Showing the combined configuration settings</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2350"/>
-    <source>Showing aliases for remote repositories</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2374"/>
-    <source>Recovering from interrupted transaction</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2398"/>
-    <source>Identifying project directory</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2434"/>
-    <source>Create .hgignore file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2434"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2531"/>
-    <source>Create changegroup</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2488"/>
-    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2505"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2588"/>
-    <source>Preview changegroup</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2622"/>
-    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2599"/>
-    <source>Identifying changegroup file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2642"/>
-    <source>Apply changegroups</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2630"/>
-    <source>Shall the working directory be updated?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2660"/>
-    <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2696"/>
-    <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2728"/>
-    <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2788"/>
-    <source>Backing out changeset</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2768"/>
-    <source>No revision given. Aborting...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2815"/>
-    <source>Rollback last transaction</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2808"/>
-    <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="554"/>
-    <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3468"/>
-    <source>Mercurial Command Server</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3304"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3468"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2883"/>
-    <source>Import Patch</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2930"/>
-    <source>Export Patches</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2977"/>
-    <source>Change Phase</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3030"/>
-    <source>Copy Changesets</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3056"/>
-    <source>Copy Changesets (Continue)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3173"/>
-    <source>Add Sub-repository</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3206"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3154"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3225"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3225"/>
-    <source>Remove Sub-repositories</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3194"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
-    <source>Commit Changes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
-    <source>The commit affects files, that have unsaved changes. Shall the commit be continued?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1004"/>
-    <source>Revert changes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="995"/>
-    <source>Do you really want to revert all changes to these files or directories?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1004"/>
-    <source>Do you really want to revert all changes of the project?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3091"/>
-    <source>Create Unversioned Archive</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1858"/>
-    <source>Mercurial Side-by-Side Difference</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1858"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1784"/>
+    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="275"/>
+    <source>Could not start the hg executable.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="303"/>
+    <source>Create project repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="303"/>
+    <source>The project repository could not be created.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="332"/>
+    <source>Creating Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="348"/>
+    <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="396"/>
+    <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="609"/>
+    <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="659"/>
+    <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="729"/>
+    <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="791"/>
+    <source>Renaming {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1013"/>
+    <source>Reverting changes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1064"/>
+    <source>Merging</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1319"/>
+    <source>Mercurial command</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1539"/>
+    <source>Copying {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1945"/>
+    <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1995"/>
+    <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2123"/>
+    <source>Resolving files/directories</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2152"/>
+    <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2181"/>
+    <source>Showing current branch</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2305"/>
+    <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2330"/>
+    <source>Showing the combined configuration settings</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2354"/>
+    <source>Showing aliases for remote repositories</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2378"/>
+    <source>Recovering from interrupted transaction</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2402"/>
+    <source>Identifying project directory</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2438"/>
+    <source>Create .hgignore file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2438"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2535"/>
+    <source>Create changegroup</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2492"/>
+    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2509"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2592"/>
+    <source>Preview changegroup</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2626"/>
+    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2603"/>
+    <source>Identifying changegroup file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2646"/>
+    <source>Apply changegroups</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2634"/>
+    <source>Shall the working directory be updated?</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2664"/>
+    <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2700"/>
+    <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2732"/>
+    <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2792"/>
+    <source>Backing out changeset</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2772"/>
+    <source>No revision given. Aborting...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2819"/>
+    <source>Rollback last transaction</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2812"/>
+    <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="557"/>
+    <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3474"/>
+    <source>Mercurial Command Server</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3308"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3474"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2887"/>
+    <source>Import Patch</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2934"/>
+    <source>Export Patches</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2981"/>
+    <source>Change Phase</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3034"/>
+    <source>Copy Changesets</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3060"/>
+    <source>Copy Changesets (Continue)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3177"/>
+    <source>Add Sub-repository</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3210"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3158"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3229"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3229"/>
+    <source>Remove Sub-repositories</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3198"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="492"/>
+    <source>Commit Changes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="492"/>
+    <source>The commit affects files, that have unsaved changes. Shall the commit be continued?</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1007"/>
+    <source>Revert changes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="998"/>
+    <source>Do you really want to revert all changes to these files or directories?</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1007"/>
+    <source>Do you really want to revert all changes of the project?</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3095"/>
+    <source>Create Unversioned Archive</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1861"/>
+    <source>Mercurial Side-by-Side Difference</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1861"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1787"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="954"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="957"/>
     <source>Tagging in the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2156"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2159"/>
     <source>Created new branch &lt;{0}&gt;.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1092"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1095"/>
     <source>Current branch tip</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -20138,11 +20138,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="32"/>
-    <source>Multiple</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="155"/>
     <source>Enter changesets by number, id, range or revset expression one per line</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -20157,6 +20152,16 @@
     <source>Compression:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="32"/>
+    <source>Revisions:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgClient</name>
@@ -21807,16 +21812,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="32"/>
-    <source>Changesets:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="42"/>
-    <source>Enter changesets by number, id, range or revset expression one per line</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="55"/>
     <source>Select to specify a revision by a tag</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -21871,6 +21866,16 @@
     <source>Enter number of entries to show:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="32"/>
+    <source>Revisions:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgNewProjectOptionsDialog</name>
@@ -22008,11 +22013,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="33"/>
-    <source>Enter changesets by number, id, range or revset expression one per line</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="46"/>
     <source>Phase:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -22047,6 +22047,11 @@
     <source>Secret</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="33"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgProjectBrowserHelper</name>
@@ -22169,1147 +22174,1147 @@
 <context>
   <name>HgProjectHelper</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="105"/>
     <source>New from repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="105"/>
     <source>&amp;New from repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="108"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="110"/>
     <source>Create (clone) a new project from a Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="111"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="113"/>
     <source>&lt;b&gt;New from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates (clones) a new local project from a Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="119"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="121"/>
     <source>Show incoming log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="126"/>
     <source>Show the log of incoming changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="127"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="129"/>
     <source>&lt;b&gt;Show incoming log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes coming into the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="135"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="137"/>
     <source>Pull changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="142"/>
     <source>Pull changes from a remote repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="143"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="145"/>
     <source>&lt;b&gt;Pull changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls changes from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="151"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
     <source>Update from repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="151"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
     <source>&amp;Update from repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="156"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="158"/>
     <source>Update the local project from the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="159"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="161"/>
     <source>&lt;b&gt;Update from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This updates the local project from the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="167"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="169"/>
     <source>Commit changes to repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="167"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="169"/>
     <source>&amp;Commit changes to repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="172"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="174"/>
     <source>Commit changes to the local project to the Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="175"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="177"/>
     <source>&lt;b&gt;Commit changes to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This commits changes to the local project to the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="183"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="185"/>
     <source>Show outgoing log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="188"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="190"/>
     <source>Show the log of outgoing changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="191"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="193"/>
     <source>&lt;b&gt;Show outgoing log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes outgoing out of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="199"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="201"/>
     <source>Push changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="204"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="206"/>
     <source>Push changes to a remote repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="207"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="209"/>
     <source>&lt;b&gt;Push changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="215"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="217"/>
     <source>Push changes (force)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="220"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="222"/>
     <source>Push changes to a remote repository with force option</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="223"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="225"/>
     <source>&lt;b&gt;Push changes (force)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository using the &apos;force&apos; option.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="231"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="233"/>
     <source>Export from repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="231"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="233"/>
     <source>&amp;Export from repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="236"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="238"/>
     <source>Export a project from the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="239"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="241"/>
     <source>&lt;b&gt;Export from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports a project from the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="248"/>
     <source>Show log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="246"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="248"/>
     <source>Show &amp;log</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="251"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="253"/>
     <source>Show the log of the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="254"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="256"/>
     <source>&lt;b&gt;Show log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="261"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="263"/>
     <source>Show log browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="266"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="268"/>
     <source>Show a dialog to browse the log of the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="269"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="271"/>
     <source>&lt;b&gt;Show log browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to browse the log of the local project. A limited number of entries is shown first. More can be retrieved later on.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show difference</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="280"/>
     <source>Show &amp;difference</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="283"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="285"/>
     <source>Show the difference of the local project to the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="286"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of the local project to the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="294"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="296"/>
     <source>Show difference (extended)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="299"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="301"/>
     <source>Show the difference of revisions of the project to the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="302"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="304"/>
     <source>&lt;b&gt;Show difference (extended)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the difference of selectable revisions of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="310"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
     <source>Show status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="315"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="317"/>
     <source>Show the status of the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="318"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="320"/>
     <source>&lt;b&gt;Show status&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the status of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="341"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="343"/>
     <source>Show heads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="345"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="347"/>
     <source>Show the heads of the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="348"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="350"/>
     <source>&lt;b&gt;Show heads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the heads of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="355"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="357"/>
     <source>Show parents</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="359"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="361"/>
     <source>Show the parents of the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="362"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="364"/>
     <source>&lt;b&gt;Show parents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the parents of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="369"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="371"/>
     <source>Show tip</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="373"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="375"/>
     <source>Show the tip of the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="376"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="378"/>
     <source>&lt;b&gt;Show tip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the tip of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="383"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="385"/>
     <source>Revert changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="383"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="385"/>
     <source>Re&amp;vert changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="388"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="390"/>
     <source>Revert all changes made to the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="391"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="393"/>
     <source>&lt;b&gt;Revert changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This reverts all changes made to the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="400"/>
     <source>Merge</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="400"/>
     <source>Mer&amp;ge changes...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="403"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="405"/>
     <source>Merge changes of a revision into the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="406"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="408"/>
     <source>&lt;b&gt;Merge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This merges changes of a revision into the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="431"/>
     <source>Tag in repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="429"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="431"/>
     <source>&amp;Tag in repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="434"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="436"/>
     <source>Tag the local project in the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="437"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="439"/>
     <source>&lt;b&gt;Tag in repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This tags the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="444"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="446"/>
     <source>List tags</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="444"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="446"/>
     <source>List tags...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="448"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="450"/>
     <source>List tags of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="451"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="453"/>
     <source>&lt;b&gt;List tags&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the tags of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="458"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="460"/>
     <source>List branches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="458"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="460"/>
     <source>List branches...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="462"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="464"/>
     <source>List branches of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="465"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="467"/>
     <source>&lt;b&gt;List branches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the branches of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="472"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="474"/>
     <source>Create branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="472"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="474"/>
     <source>Create &amp;branch...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="477"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="479"/>
     <source>Create a new branch for the local project in the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="480"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="482"/>
     <source>&lt;b&gt;Create branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a new branch for the local project in the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="504"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="506"/>
     <source>Close branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="508"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="510"/>
     <source>Close the current branch of the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="511"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="513"/>
     <source>&lt;b&gt;Close branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current branch of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="518"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="520"/>
     <source>Show current branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="522"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="524"/>
     <source>Show the current branch of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="525"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="527"/>
     <source>&lt;b&gt;Show current branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the current branch of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="532"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="534"/>
     <source>Switch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="532"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="534"/>
     <source>S&amp;witch...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="537"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="539"/>
     <source>Switch the working directory to another revision</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="540"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="542"/>
     <source>&lt;b&gt;Switch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This switches the working directory to another revision.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="548"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="550"/>
     <source>Cleanup</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="548"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="550"/>
     <source>Cleanu&amp;p</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="552"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="554"/>
     <source>Cleanup the local project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="555"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="557"/>
     <source>&lt;b&gt;Cleanup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a cleanup of the local project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="562"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="564"/>
     <source>Execute command</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="562"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="564"/>
     <source>E&amp;xecute command...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="566"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="568"/>
     <source>Execute an arbitrary Mercurial command</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="569"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="571"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute command&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog to enter an arbitrary Mercurial command.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="577"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="579"/>
     <source>Configure</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="577"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="579"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="581"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="583"/>
     <source>Show the configuration dialog with the Mercurial page selected</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="584"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="586"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the configuration dialog with the Mercurial page selected.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="637"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
     <source>Show paths</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="637"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="639"/>
     <source>Show paths...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="641"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="643"/>
     <source>Show the aliases for remote repositories</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="644"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="646"/>
     <source>&lt;b&gt;Show paths&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the aliases for remote repositories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="651"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
     <source>Verify repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="651"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="653"/>
     <source>Verify repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="655"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="657"/>
     <source>Verify the integrity of the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="658"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="660"/>
     <source>&lt;b&gt;Verify repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This verifies the integrity of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="665"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
     <source>Recover</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="665"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="667"/>
     <source>Recover...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="669"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="671"/>
     <source>Recover from an interrupted transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="672"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="674"/>
     <source>&lt;b&gt;Recover&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This recovers from an interrupted transaction.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="679"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="681"/>
     <source>Identify</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="679"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="681"/>
     <source>Identify...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="683"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="685"/>
     <source>Identify the project directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="686"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="688"/>
     <source>&lt;b&gt;Identify&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies the project directory.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="693"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="695"/>
     <source>Create .hgignore</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="697"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="699"/>
     <source>Create a .hgignore file with default values</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="700"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="702"/>
     <source>&lt;b&gt;Create .hgignore&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a .hgignore file with default values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="707"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="709"/>
     <source>Create changegroup</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="707"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="709"/>
     <source>Create changegroup...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="711"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="713"/>
     <source>Create changegroup file collecting changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="714"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="716"/>
     <source>&lt;b&gt;Create changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates a changegroup file collecting selected changesets (hg bundle).&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="722"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="724"/>
     <source>Preview changegroup</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="722"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="724"/>
     <source>Preview changegroup...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="726"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="728"/>
     <source>Preview a changegroup file containing a collection of changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="729"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="731"/>
     <source>&lt;b&gt;Preview changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This previews a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="737"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="739"/>
     <source>Identify changegroup</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="737"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="739"/>
     <source>Identify changegroup...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="741"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="743"/>
     <source>Identify a changegroup file containing a collection of changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="744"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="746"/>
     <source>&lt;b&gt;Identify changegroup&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This identifies a changegroup file containing a collection of changesets.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1407"/>
     <source>Apply changegroups</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="752"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="754"/>
     <source>Apply changegroups...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="756"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="758"/>
     <source>Apply one or several changegroup files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="759"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="761"/>
     <source>&lt;b&gt;Apply changegroups&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This applies one or several changegroup files generated by the &apos;Create changegroup&apos; action (hg unbundle).&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="767"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="769"/>
     <source>Mark as &quot;good&quot;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="767"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="769"/>
     <source>Mark as &quot;good&quot;...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="771"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="773"/>
     <source>Mark a selectable changeset as good</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="774"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="776"/>
     <source>&lt;b&gt;Mark as good&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as good.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="781"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="783"/>
     <source>Mark as &quot;bad&quot;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="781"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="783"/>
     <source>Mark as &quot;bad&quot;...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="785"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="787"/>
     <source>Mark a selectable changeset as bad</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="788"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="790"/>
     <source>&lt;b&gt;Mark as bad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks a selectable changeset as bad.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="795"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="797"/>
     <source>Skip</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="809"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="811"/>
     <source>Reset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="813"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="815"/>
     <source>Reset the bisect search data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="816"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="818"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the bisect search data.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="823"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="825"/>
     <source>Back out changeset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="827"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="829"/>
     <source>Back out changes of an earlier changeset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="830"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="832"/>
     <source>&lt;b&gt;Back out changeset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This backs out changes of an earlier changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="864"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="866"/>
     <source>Serve project repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="864"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="866"/>
     <source>Serve project repository...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="868"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="870"/>
     <source>Serve the project repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="871"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="873"/>
     <source>&lt;b&gt;Serve project repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This serves the project repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1033"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1047"/>
     <source>Specials</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1042"/>
-    <source>Changegroup Management</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1056"/>
+    <source>Changegroup Management</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1070"/>
     <source>Bisect</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1235"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1244"/>
     <source>Pull</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1509"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1518"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="488"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="490"/>
     <source>Push new branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="492"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="494"/>
     <source>Push the current branch of the local project as a new named branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="496"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="498"/>
     <source>&lt;b&gt;Push new branch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes the current branch of the local project as a new named branch.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="837"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="839"/>
     <source>Rollback last transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="841"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="843"/>
     <source>Rollback the last transaction</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1078"/>
+    <source>Extensions</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="594"/>
+    <source>Edit user configuration</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="594"/>
+    <source>Edit user configuration...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="598"/>
+    <source>Show an editor to edit the user configuration file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="601"/>
+    <source>&lt;b&gt;Edit user configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the user configuration file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
+    <source>Edit repository configuration</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="608"/>
+    <source>Edit repository configuration...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="612"/>
+    <source>Show an editor to edit the repository configuration file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="615"/>
+    <source>&lt;b&gt;Edit repository configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the repository configuration file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="623"/>
+    <source>Show combined configuration settings</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="623"/>
+    <source>Show combined configuration settings...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="627"/>
+    <source>Show the combined configuration settings from all configuration files</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="631"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show combined configuration settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the combined configuration settings from all configuration files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="797"/>
+    <source>Skip...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="801"/>
+    <source>Skip a selectable changeset</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="804"/>
+    <source>&lt;b&gt;Skip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This skips a selectable changeset.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1463"/>
+    <source>Import Patch</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="880"/>
+    <source>Import Patch...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="884"/>
+    <source>Import a patch from a patch file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="887"/>
+    <source>&lt;b&gt;Import Patch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This imports a patch from a patch file into the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1064"/>
-    <source>Extensions</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="592"/>
-    <source>Edit user configuration</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="592"/>
-    <source>Edit user configuration...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="596"/>
-    <source>Show an editor to edit the user configuration file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="599"/>
-    <source>&lt;b&gt;Edit user configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the user configuration file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="606"/>
-    <source>Edit repository configuration</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="606"/>
-    <source>Edit repository configuration...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="610"/>
-    <source>Show an editor to edit the repository configuration file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="613"/>
-    <source>&lt;b&gt;Edit repository configuration&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show an editor to edit the repository configuration file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
-    <source>Show combined configuration settings</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="621"/>
-    <source>Show combined configuration settings...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="625"/>
-    <source>Show the combined configuration settings from all configuration files</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="629"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show combined configuration settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the combined configuration settings from all configuration files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="795"/>
-    <source>Skip...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="799"/>
-    <source>Skip a selectable changeset</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="802"/>
-    <source>&lt;b&gt;Skip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This skips a selectable changeset.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1454"/>
-    <source>Import Patch</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="878"/>
-    <source>Import Patch...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="882"/>
-    <source>Import a patch from a patch file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="885"/>
-    <source>&lt;b&gt;Import Patch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This imports a patch from a patch file into the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1050"/>
     <source>Patch Management</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1474"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1483"/>
     <source>Revert Changes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="893"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="895"/>
     <source>Export Patches</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="893"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="895"/>
     <source>Export Patches...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="897"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="899"/>
     <source>Export revisions to patch files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="900"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="902"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Patches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This exports revisions of the project to patch files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="907"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="909"/>
     <source>Change Phase</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="907"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="909"/>
     <source>Change Phase...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="911"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="913"/>
     <source>Change the phase of revisions</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="914"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="916"/>
     <source>&lt;b&gt;Change Phase&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This changes the phase of revisions.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1494"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1503"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="926"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="928"/>
     <source>Copies changesets from another branch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="929"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="931"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy Changesets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This copies changesets from another branch on top of the current working directory with the user, date and description of the original changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="938"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="940"/>
     <source>Continue Copying Session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="942"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="944"/>
     <source>Continue the last copying session after conflicts were resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="945"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="947"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue Copying Session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This continues the last copying session after conflicts were resolved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1076"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1090"/>
     <source>Graft</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1509"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1518"/>
     <source>Copy Changesets (Continue)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="416"/>
     <source>Conflicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="414"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="416"/>
     <source>Con&amp;flicts resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="418"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="420"/>
     <source>Mark all conflicts of the local project as resolved</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="421"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="423"/>
     <source>&lt;b&gt;Conflicts resolved&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This marks all conflicts of the local project as resolved.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="953"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="955"/>
     <source>Add</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="953"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="955"/>
     <source>Add...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="958"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="960"/>
     <source>Add a sub-repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="961"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="963"/>
     <source>&lt;b&gt;Add...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a sub-repository to the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="968"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="970"/>
     <source>Remove</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="968"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="970"/>
     <source>Remove...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="973"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="975"/>
     <source>Remove sub-repositories</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="976"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="978"/>
     <source>&lt;b&gt;Remove...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove sub-repositories from the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1085"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1099"/>
     <source>Sub-Repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="310"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="312"/>
     <source>Show &amp;status...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="325"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="327"/>
     <source>Show Summary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="325"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="327"/>
     <source>Show summary...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="330"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="332"/>
     <source>Show summary information of the working directory status</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="333"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="335"/>
     <source>&lt;b&gt;Show summary&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some summary information of the working directory status.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="984"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="986"/>
     <source>Create unversioned archive</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="984"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="986"/>
     <source>Create unversioned archive...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="989"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="991"/>
     <source>Create an unversioned archive from the repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="992"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="994"/>
     <source>&lt;b&gt;Create unversioned archive...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an unversioned archive from the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="844"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="846"/>
     <source>&lt;b&gt;Rollback last transaction&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This performs a rollback of the last transaction. Transactions are used to encapsulate the effects of all commands that create new changesets or propagate existing changesets into a repository. For example, the following commands are transactional, and their effects can be rolled back:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;commit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;import&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pull&lt;/li&gt;&lt;li&gt;push (with this repository as the destination)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;unbundle&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This command is dangerous. Please use with care. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1010"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="1024"/>
     <source>Administration</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61833,46 +61838,46 @@
 <context>
   <name>mercurial</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1383"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1386"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parent #{0}&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2067"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2070"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tags&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2077"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2080"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Branches&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1403"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1406"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2059"/>
-    <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2062"/>
+    <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Tip&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2065"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Changeset&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2082"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2085"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Parents&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2086"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2089"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
@@ -61880,12 +61885,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2072"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2075"/>
     <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1441"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1444"/>
     <source>&lt;h3&gt;Repository information&lt;/h3&gt;
 &lt;p&gt;&lt;table&gt;
 &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Mercurial V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
--- a/i18n/eric5_es.ts	Sat Mar 22 17:39:38 2014 +0100
+++ b/i18n/eric5_es.ts	Sat Mar 22 18:06:55 2014 +0100
@@ -19029,352 +19029,352 @@
 <context>
   <name>Hg</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="265"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="268"/>
     <source>The hg process finished with the exit code {0}</source>
     <translation>El proceso hg ha terminado con código de salida {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1781"/>
-    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
-    <translation>El proceso hg no terminó en un plazo de 30s.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="272"/>
-    <source>Could not start the hg executable.</source>
-    <translation>No se ha podido iniciar el ejecutable de hg.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="300"/>
-    <source>Create project repository</source>
-    <translation>Crear repositorio del proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="300"/>
-    <source>The project repository could not be created.</source>
-    <translation>No se ha podido crear el repositorio del proyecto.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="329"/>
-    <source>Creating Mercurial repository</source>
-    <translation>Creando repositorio Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="345"/>
-    <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
-    <translation>Commit inicial al repositorio Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="393"/>
-    <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
-    <translation>Clonando proyecto desde un repositorio Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="606"/>
-    <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
-    <translation>Sincronizando con el repositorio Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="656"/>
-    <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
-    <translation>Añadiendo archivos/directorios al repositorio Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="726"/>
-    <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
-    <translation>Eliminando archivos/directorios del repositorio Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="788"/>
-    <source>Renaming {0}</source>
-    <translation>Renombrando {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1061"/>
-    <source>Merging</source>
-    <translation>Haciendo un merge</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1536"/>
-    <source>Copying {0}</source>
-    <translation>Copiando {0}</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1942"/>
-    <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
-    <translation>Haciendo pull de un repositorio remoto Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1992"/>
-    <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
-    <translation>Haciendo push a un repositorio remoto Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2120"/>
-    <source>Resolving files/directories</source>
-    <translation>Resolviendo archivos/directorios</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1010"/>
-    <source>Reverting changes</source>
-    <translation>Revirtiendo cambios</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1316"/>
-    <source>Mercurial command</source>
-    <translation>Comando de Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2149"/>
-    <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
-    <translation>Creando branch en el repositorio Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2301"/>
-    <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
-    <translation>Verificando la integridad del repositorio Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2326"/>
-    <source>Showing the combined configuration settings</source>
-    <translation>Mostrando los ajustes de configuración combinados</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2350"/>
-    <source>Showing aliases for remote repositories</source>
-    <translation>Mostrando alias para repositorios remotos</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2374"/>
-    <source>Recovering from interrupted transaction</source>
-    <translation>Recuperando de transacción interrumpida</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2630"/>
-    <source>Shall the working directory be updated?</source>
-    <translation>¿Debe ser actualizado el directorio de trabajo?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2178"/>
-    <source>Showing current branch</source>
-    <translation>Mostrando la branch actual</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2531"/>
-    <source>Create changegroup</source>
-    <translation>Crear changegroup</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2642"/>
-    <source>Apply changegroups</source>
-    <translation>Aplicar changegroups</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2660"/>
-    <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
-    <translation>Subcomando bisect ({0}) inválido.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2696"/>
-    <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
-    <translation>Mercurial Bisect ({0})</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2588"/>
-    <source>Preview changegroup</source>
-    <translation>Previsualizar changegroup</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2398"/>
-    <source>Identifying project directory</source>
-    <translation>Identificando directorio de proyecto</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2434"/>
-    <source>Create .hgignore file</source>
-    <translation>Crear archivo .hgignore</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2434"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe. ¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2728"/>
-    <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
-    <translation>Eliminando archivos unicamente del repositorio Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2488"/>
-    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
-    <translation>Archivos Changegroup de Mercurial (*.hg)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2622"/>
-    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
-    <translation>Archivos Changegroup de Mercurial (*.hg);;Todos los Archivos (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2599"/>
-    <source>Identifying changegroup file</source>
-    <translation>Identificando archivo de changegroup</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2788"/>
-    <source>Backing out changeset</source>
-    <translation>Haciendo respaldo de changeset</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2768"/>
-    <source>No revision given. Aborting...</source>
-    <translation>No se ha proporcionado revisión. Abortando...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2505"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;El archivo changegroup de Mercurial &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe. ¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2815"/>
-    <source>Rollback last transaction</source>
-    <translation>Hacer Rollback de la última transacción</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2808"/>
-    <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
-    <translation>¿Está seguro de que quiere aplicar un rollback a la última transacción?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="554"/>
-    <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
-    <translation>Haciendo commit de cambios al repositorio Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3468"/>
-    <source>Mercurial Command Server</source>
-    <translation>Servidor de Comandos de Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3304"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;El Servidor de Comandos de Mercurial no ha podido reiniciarse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3468"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;El Servidor de Comandos de Mercurial no ha podido iniciarse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2883"/>
-    <source>Import Patch</source>
-    <translation>Importar Patch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2930"/>
-    <source>Export Patches</source>
-    <translation>Exportar Patches</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2977"/>
-    <source>Change Phase</source>
-    <translation>Cambiar Fase</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3030"/>
-    <source>Copy Changesets</source>
-    <translation>Copiar Changesets</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3056"/>
-    <source>Copy Changesets (Continue)</source>
-    <translation>Copiar Changesets (Continuar)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3173"/>
-    <source>Add Sub-repository</source>
-    <translation>Añadir Sub-repositorio</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3206"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;No se ha podido leer el archivo .hgsub de sub-repositorios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3154"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;El archivo .hgsub de sub-repositorios ya contiene una entrada.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Abortando...&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3225"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;No se ha podido escribir al archivo .hgsub de sub-repositorios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3225"/>
-    <source>Remove Sub-repositories</source>
-    <translation>Eliminar Sub-repositorios</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3194"/>
-    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;El archivo de subrepositorios .hgsub no existe. Abortando...&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
-    <source>Commit Changes</source>
-    <translation>Hacer Commit de Cambios</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="489"/>
-    <source>The commit affects files, that have unsaved changes. Shall the commit be continued?</source>
-    <translation>La operación de commit afecta a archivos que tienen cambios sin guardar. ¿Continuar con la operación de commit?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1004"/>
-    <source>Revert changes</source>
-    <translation>Revertir cambios</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="995"/>
-    <source>Do you really want to revert all changes to these files or directories?</source>
-    <translation>¿Realmente desea revertir todos los cambios a estos archivos o directorios?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1004"/>
-    <source>Do you really want to revert all changes of the project?</source>
-    <translation>¿Realmente desea revertir todos los cambios del proyecto?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3091"/>
-    <source>Create Unversioned Archive</source>
-    <translation>Crear Archivo Sin Versionar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1858"/>
-    <source>Mercurial Side-by-Side Difference</source>
-    <translation>Diferencia Lado a Lado Mercurial</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1858"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se ha podido leer.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1784"/>
+    <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
+    <translation>El proceso hg no terminó en un plazo de 30s.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="275"/>
+    <source>Could not start the hg executable.</source>
+    <translation>No se ha podido iniciar el ejecutable de hg.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="303"/>
+    <source>Create project repository</source>
+    <translation>Crear repositorio del proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="303"/>
+    <source>The project repository could not be created.</source>
+    <translation>No se ha podido crear el repositorio del proyecto.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="332"/>
+    <source>Creating Mercurial repository</source>
+    <translation>Creando repositorio Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="348"/>
+    <source>Initial commit to Mercurial repository</source>
+    <translation>Commit inicial al repositorio Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="396"/>
+    <source>Cloning project from a Mercurial repository</source>
+    <translation>Clonando proyecto desde un repositorio Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="609"/>
+    <source>Synchronizing with the Mercurial repository</source>
+    <translation>Sincronizando con el repositorio Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="659"/>
+    <source>Adding files/directories to the Mercurial repository</source>
+    <translation>Añadiendo archivos/directorios al repositorio Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="729"/>
+    <source>Removing files/directories from the Mercurial repository</source>
+    <translation>Eliminando archivos/directorios del repositorio Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="791"/>
+    <source>Renaming {0}</source>
+    <translation>Renombrando {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1064"/>
+    <source>Merging</source>
+    <translation>Haciendo un merge</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1539"/>
+    <source>Copying {0}</source>
+    <translation>Copiando {0}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1945"/>
+    <source>Pulling from a remote Mercurial repository</source>
+    <translation>Haciendo pull de un repositorio remoto Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1995"/>
+    <source>Pushing to a remote Mercurial repository</source>
+    <translation>Haciendo push a un repositorio remoto Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2123"/>
+    <source>Resolving files/directories</source>
+    <translation>Resolviendo archivos/directorios</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1013"/>
+    <source>Reverting changes</source>
+    <translation>Revirtiendo cambios</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1319"/>
+    <source>Mercurial command</source>
+    <translation>Comando de Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2152"/>
+    <source>Creating branch in the Mercurial repository</source>
+    <translation>Creando branch en el repositorio Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2305"/>
+    <source>Verifying the integrity of the Mercurial repository</source>
+    <translation>Verificando la integridad del repositorio Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2330"/>
+    <source>Showing the combined configuration settings</source>
+    <translation>Mostrando los ajustes de configuración combinados</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2354"/>
+    <source>Showing aliases for remote repositories</source>
+    <translation>Mostrando alias para repositorios remotos</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2378"/>
+    <source>Recovering from interrupted transaction</source>
+    <translation>Recuperando de transacción interrumpida</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2634"/>
+    <source>Shall the working directory be updated?</source>
+    <translation>¿Debe ser actualizado el directorio de trabajo?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2181"/>
+    <source>Showing current branch</source>
+    <translation>Mostrando la branch actual</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2535"/>
+    <source>Create changegroup</source>
+    <translation>Crear changegroup</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2646"/>
+    <source>Apply changegroups</source>
+    <translation>Aplicar changegroups</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2664"/>
+    <source>Bisect subcommand ({0}) invalid.</source>
+    <translation>Subcomando bisect ({0}) inválido.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2700"/>
+    <source>Mercurial Bisect ({0})</source>
+    <translation>Mercurial Bisect ({0})</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2592"/>
+    <source>Preview changegroup</source>
+    <translation>Previsualizar changegroup</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2402"/>
+    <source>Identifying project directory</source>
+    <translation>Identificando directorio de proyecto</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2438"/>
+    <source>Create .hgignore file</source>
+    <translation>Crear archivo .hgignore</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2438"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists already. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe. ¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2732"/>
+    <source>Removing files from the Mercurial repository only</source>
+    <translation>Eliminando archivos unicamente del repositorio Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2492"/>
+    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg)</source>
+    <translation>Archivos Changegroup de Mercurial (*.hg)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2626"/>
+    <source>Mercurial Changegroup Files (*.hg);;All Files (*)</source>
+    <translation>Archivos Changegroup de Mercurial (*.hg);;Todos los Archivos (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2603"/>
+    <source>Identifying changegroup file</source>
+    <translation>Identificando archivo de changegroup</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2792"/>
+    <source>Backing out changeset</source>
+    <translation>Haciendo respaldo de changeset</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2772"/>
+    <source>No revision given. Aborting...</source>
+    <translation>No se ha proporcionado revisión. Abortando...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2509"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Mercurial changegroup file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;El archivo changegroup de Mercurial &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ya existe. ¿Desea sobreescribirlo?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2819"/>
+    <source>Rollback last transaction</source>
+    <translation>Hacer Rollback de la última transacción</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2812"/>
+    <source>Are you sure you want to rollback the last transaction?</source>
+    <translation>¿Está seguro de que quiere aplicar un rollback a la última transacción?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="557"/>
+    <source>Committing changes to Mercurial repository</source>
+    <translation>Haciendo commit de cambios al repositorio Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3474"/>
+    <source>Mercurial Command Server</source>
+    <translation>Servidor de Comandos de Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3308"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be restarted.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;El Servidor de Comandos de Mercurial no ha podido reiniciarse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3474"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Mercurial Command Server could not be started.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;El Servidor de Comandos de Mercurial no ha podido iniciarse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2887"/>
+    <source>Import Patch</source>
+    <translation>Importar Patch</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2934"/>
+    <source>Export Patches</source>
+    <translation>Exportar Patches</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2981"/>
+    <source>Change Phase</source>
+    <translation>Cambiar Fase</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3034"/>
+    <source>Copy Changesets</source>
+    <translation>Copiar Changesets</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3060"/>
+    <source>Copy Changesets (Continue)</source>
+    <translation>Copiar Changesets (Continuar)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3177"/>
+    <source>Add Sub-repository</source>
+    <translation>Añadir Sub-repositorio</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3210"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;No se ha podido leer el archivo .hgsub de sub-repositorios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3158"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub already contains an entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;El archivo .hgsub de sub-repositorios ya contiene una entrada.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Abortando...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3229"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub could not be written to.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;No se ha podido escribir al archivo .hgsub de sub-repositorios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Razón: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3229"/>
+    <source>Remove Sub-repositories</source>
+    <translation>Eliminar Sub-repositorios</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3198"/>
+    <source>&lt;p&gt;The sub-repositories file .hgsub does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;El archivo de subrepositorios .hgsub no existe. Abortando...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="492"/>
+    <source>Commit Changes</source>
+    <translation>Hacer Commit de Cambios</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="492"/>
+    <source>The commit affects files, that have unsaved changes. Shall the commit be continued?</source>
+    <translation>La operación de commit afecta a archivos que tienen cambios sin guardar. ¿Continuar con la operación de commit?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1007"/>
+    <source>Revert changes</source>
+    <translation>Revertir cambios</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="998"/>
+    <source>Do you really want to revert all changes to these files or directories?</source>
+    <translation>¿Realmente desea revertir todos los cambios a estos archivos o directorios?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1007"/>
+    <source>Do you really want to revert all changes of the project?</source>
+    <translation>¿Realmente desea revertir todos los cambios del proyecto?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="3095"/>
+    <source>Create Unversioned Archive</source>
+    <translation>Crear Archivo Sin Versionar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1861"/>
+    <source>Mercurial Side-by-Side Difference</source>
+    <translation>Diferencia Lado a Lado Mercurial</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1861"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;El archivo &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; no se ha podido leer.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1787"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>El proceso {0} no se ha podido ejecutar. Verifique que está en la ruta de búsqueda (search path).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="954"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="957"/>
     <source>Tagging in the Mercurial repository</source>
     <translation>Haciendo tag en el repositorio Mercurial</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2156"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="2159"/>
     <source>Created new branch &lt;{0}&gt;.</source>
     <translation>Creada nueva branch &lt;{0}&gt;.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1092"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/hg.py" line="1095"/>
     <source>Current branch tip</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -20257,7 +20257,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="32"/>
     <source>Multiple</source>
-    <translation>Múltiple</translation>
+    <translation type="obsolete">Múltiple</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="155"/>
@@ -20274,6 +20274,16 @@
     <source>Compression:</source>
     <translation>Compresión:</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="32"/>
+    <source>Revisions:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgBundleDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgClient</name>
@@ -21964,12 +21974,12 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="32"/>
     <source>Changesets:</source>
-    <translation>Changesets:</translation>
+    <translation type="obsolete">Changesets:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="42"/>
     <source>Enter changesets by number, id, range or revset expression one per line</source>
-    <translation>Introducir changesets por número, id, rango o expresión de revset, uno por línea</translation>
+    <translation type="obsolete">Introducir changesets por número, id, rango o expresión de revset, uno por línea</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="55"/>
@@ -22026,6 +22036,16 @@
     <source>Enter number of entries to show:</source>
     <translation>Introducir número de entradas a mostrar:</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="32"/>
+    <source>Revisions:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgMultiRevisionSelectionDialog.ui" line="42"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgNewProjectOptionsDialog</name>
@@ -22172,7 +22192,7 @@
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="33"/>
     <source>Enter changesets by number, id, range or revset expression one per line</source>
-    <translation>Introducir changesets por número, id, rango o expresión de revset, uno por línea</translation>
+    <translation type="obsolete">Introducir changesets por número, id, rango o expresión de revset, uno por línea</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="46"/>
@@ -22209,6 +22229,11 @@
     <source>Secret</source>
     <translation>Secreto</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgPhaseDialog.ui" line="33"/>
+    <source>Enter revisions by number, id, range or revset expression one per line</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgProjectBrowserHelper</name>
@@ -22331,1147 +22356,1147 @@
 <context>
   <name>HgProjectHelper</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="105"/>
     <source>New from repository</source>
     <translation>Nuevo desde repositorio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="105"/>
     <source>&amp;New from repository...</source>
     <translation>&amp;Nuevo desde repositorio...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="108"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="110"/>
     <source>Create (clone) a new project from a Mercurial repository</source>
     <translation>Crear (clonar) un nuevo proyecto desde un repositorio Mercurial</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="111"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="113"/>
     <source>&lt;b&gt;New from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates (clones) a new local project from a Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nuevo desde repositorio&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Crea (clona) un nuevo proyecto local desde un repositorio Mercurial.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="119"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="121"/>
     <source>Show incoming log</source>
     <translation>Mostrar log entrante</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="124"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="126"/>
     <source>Show the log of incoming changes</source>
     <translation>Mostrar el log de los cambios entrantes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="127"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="129"/>
     <source>&lt;b&gt;Show incoming log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes coming into the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mostrar log entrante&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra el log de cambios entrantes en el repositorio.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="135"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="137"/>
     <source>Pull changes</source>
     <translation>Hacer pull de cambios</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="142"/>
     <source>Pull changes from a remote repository</source>
     <translation>Hacer pull de cambios desde un repositorio remoto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="143"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="145"/>
     <source>&lt;b&gt;Pull changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls changes from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hacer pull de cambios&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hace un pull de cambios desde un repositorio remoto al repositorio local.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="151"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
     <source>Update from repository</source>
     <translation>Hacer update desde repositorio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="151"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="153"/>
     <source>&amp;Update from repository</source>
     <translation>Hacer &amp;update desde repositorio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="156"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="158"/>
     <source>Update the local project from the Mercurial repository</source>
     <translation>Actualizar el proyecto local desde el repositorio Mercurial</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="159"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="161"/>
     <source>&lt;b&gt;Update from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This updates the local project from the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hacer update desde repositorio&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Actualiza el proyecto local desde el repositorio Mercurial.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="167"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="169"/>
     <source>Commit changes to repository</source>
     <translation>Hacer commit de los cambios al repositorio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="167"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="169"/>
     <source>&amp;Commit changes to repository...</source>
     <translation>Hacer &amp;commit de los cambios al repositorio...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="172"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="174"/>
     <source>Commit changes to the local project to the Mercurial repository</source>
     <translation>Hacer commit de los cambios en el proyecto local al repositorio Mercurial</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="175"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="177"/>
     <source>&lt;b&gt;Commit changes to repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This commits changes to the local project to the Mercurial repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hacer commit de los cambios al repositorio&lt;/b&gt;Envia los cambios del proyecto local al repositorio Mercurial.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="183"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="185"/>
     <source>Show outgoing log</source>
     <translation>Mostrar log saliente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="188"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="190"/>
     <source>Show the log of outgoing changes</source>
     <translation>Mostrar el log de los cambios salientes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="191"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="193"/>
     <source>&lt;b&gt;Show outgoing log&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the log of changes outgoing out of the repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mostrar log saliente&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Muestra el log de cambios salientes en el repositorio.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="199"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="201"/>
     <source>Push changes</source>
     <translation>Hacer push de cambios</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="204"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="206"/>
     <source>Push changes to a remote repository</source>
     <translation>Hacer push de cambios hacia un repositorio remoto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="207"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="209"/>
     <source>&lt;b&gt;Push changes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes changes from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hacer push de cambios&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hace un push de cambios desde un repositorio local a un repositorio remoto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="231"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="233"/>
     <source>Export from repository</source>
     <translation>Exportar desde repositorio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="231"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="233"/>
     <source>&amp;Export from repository...</source>
     <translation>&amp;Exportar desde repositorio...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="236"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="238"/>
     <source>Export a project from the repository</source>
     <translation>Exportar un proyecto desde el repositorio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="239"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/ProjectHelper.py" line="241"/>
     <source>&lt;b&gt;Export from repository&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This expor