Updated translations.

Sun, 20 Jul 2014 16:37:25 +0200

author
Detlev Offenbach <detlev@die-offenbachs.de>
date
Sun, 20 Jul 2014 16:37:25 +0200
changeset 3716
257703ba2b50
parent 3715
eabefe4e41a4
child 3720
761fb067d09f

Updated translations.

i18n/eric6_cs.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_de.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_en.qm file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_en.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_es.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_fr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_it.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_ru.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_tr.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
i18n/eric6_zh_CN.GB2312.ts file | annotate | diff | comparison | revisions
--- a/i18n/eric6_cs.ts	Sun Jul 20 16:27:59 2014 +0200
+++ b/i18n/eric6_cs.ts	Sun Jul 20 16:37:25 2014 +0200
@@ -325,27 +325,27 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="288"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="283"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Nahrát odebíraná pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="461"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="456"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Stažení odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="399"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="394"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Odebíraná pravidla jsou prázdná.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="484"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="479"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Ukládání odebíraných pravidel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="278"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro čtení.</translation>
   </message>
@@ -355,22 +355,22 @@
     <translation type="obsolete">Adblock soubor &apos;{0}&apos; nezačíná s [Adblock.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="386"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="381"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pravidla pro předplatné nelze stáhnout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="484"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="479"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>Nelze otevřít adblock soubor &apos;{0}&apos; pro zápis.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="288"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="283"/>
     <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="461"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="456"/>
     <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3555,15 +3555,23 @@
     <source>One blank line inserted.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
-  <message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="472"/>
     <source>%n blank line(s) inserted.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
+    <translation type="unfinished">
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="475"/>
     <source>%n superfluous lines removed</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+    </translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="479"/>
@@ -7653,10 +7661,14 @@
 </context>
 <context>
   <name>DownloadUtilities</name>
-  <message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="31"/>
     <source>%n seconds remaining</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+    </translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="48"/>
@@ -7678,10 +7690,14 @@
     <source>GiB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
-  <message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="25"/>
     <source>%n:{0:02} minutes remaining</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+    </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -16231,17 +16247,17 @@
     <translation>Web inspektor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1975"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1978"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1980"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1983"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa vpořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1984"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1987"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
@@ -16316,47 +16332,47 @@
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit aplikaci pro URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1954"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1957"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Chyba při načítání strany: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1972"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1975"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Při připojení na: {0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2023"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2026"/>
     <source>Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2023"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2026"/>
     <source>&lt;p&gt;The database quota of &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; has been exceeded while accessing database &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shall it be changed?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2034"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2037"/>
     <source>New Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2034"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2037"/>
     <source>Enter the new quota in MB (current = {0}, used = {1}; step size = 5 MB):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2058"/>
-    <source>bytes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2061"/>
-    <source>kB</source>
-    <translation type="unfinished">kB</translation>
+    <source>bytes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2064"/>
+    <source>kB</source>
+    <translation type="unfinished">kB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2067"/>
     <source>MB</source>
     <translation type="unfinished">MB</translation>
   </message>
@@ -16376,27 +16392,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1573"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1574"/>
     <source>Search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1573"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1574"/>
     <source>Choose the desired search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1593"/>
     <source>Engine name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1593"/>
     <source>Enter a name for the engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1990"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1993"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16511,7 +16527,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1995"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1998"/>
     <source>Try Again</source>
     <translation type="unfinished">Zkusit znova</translation>
   </message>
@@ -16551,17 +16567,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2419"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2422"/>
     <source>eric6 Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">eric5 web prohlížeč {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2419"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2422"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5. Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2387"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2390"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt; {5.?}</translation>
   </message>
@@ -22389,12 +22405,12 @@
     <translation>Vybrat pole pro filtrování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1395"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1401"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1392"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1398"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Autor</translation>
   </message>
@@ -22539,12 +22555,12 @@
     <translation>Změněno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="824"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="830"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="824"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="830"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
@@ -22655,12 +22671,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1554"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1560"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1591"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1597"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation type="unfinished">Projekt bude znovu načten. Má se provést?</translation>
   </message>
@@ -22695,7 +22711,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1591"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1597"/>
     <source>Switch</source>
     <translation type="unfinished">Přepnout</translation>
   </message>
@@ -22715,7 +22731,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="914"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="920"/>
     <source>{0} (large file)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -22803,22 +22819,22 @@
     <translation>Revize</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="217"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="225"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="217"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="225"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="308"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="316"/>
     <source>No log available for &apos;{0}&apos;</source>
     <translation>Log není pro &apos;{0}&apos; dostupný</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="342"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="349"/>
     <source>diff to {0}</source>
     <translation>diff na {0}</translation>
   </message>
@@ -22826,81 +22842,81 @@
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="354"/>
     <source>Branches: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
-    <translation>Větve: {0}&lt;br/&gt;
+    <translation type="obsolete">Větve: {0}&lt;br/&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="357"/>
-    <source>Tags: {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation>Tagy: {0}&lt;br/&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="363"/>
+    <source>Tags: {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation>Tagy: {0}&lt;br/&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="369"/>
     <source>Parents: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Rodiče: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="366"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="372"/>
     <source>&lt;i&gt;Author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Autor: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="370"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="376"/>
     <source>&lt;i&gt;Date: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Datum: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="386"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="392"/>
     <source>Added {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Přidáno: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="392"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="398"/>
     <source>Modified {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Změněno: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="404"/>
     <source>Deleted {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Smazáno: {0}&lt;br/&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="272"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="280"/>
     <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
     <translation>Hg proces neskončil do 30s.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="275"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="283"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation>Nelze spustit hg program.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="286"/>
     <source>Mercurial Error</source>
     <translation>Mercurial chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="381"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="387"/>
     <source>Added {0} (copied from {1})&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Přidáno {0} (zkopírováno z {1})&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="360"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="366"/>
     <source>Bookmarks: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="351"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="357"/>
     <source>Phase: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -22915,6 +22931,12 @@
     <source>Show differences side-by-side</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="360"/>
+    <source>Branch: {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgMergeDialog</name>
@@ -37702,22 +37724,22 @@
 <context>
   <name>Project</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="201"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="192"/>
     <source>Ruby Files (*.rb);;</source>
     <translation>Ruby soubory (*.rb);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="262"/>
     <source>Console</source>
     <translation>Konzole</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="251"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="263"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Ostatní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="699"/>
     <source>Read project file</source>
     <translation>Načíst soubor projektu</translation>
   </message>
@@ -37727,27 +37749,27 @@
     <translation type="obsolete">Komprimované soubory nejsou podporovány. Kompresní knihovna chybí.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="799"/>
     <source>Save project file</source>
     <translation>Uložit soubor projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="835"/>
     <source>Read user project properties</source>
     <translation>Načíst uživatelská nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="859"/>
     <source>Save user project properties</source>
     <translation>Uložit uživatelská nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="917"/>
     <source>Read project session</source>
     <translation>Načíst relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1123"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1134"/>
     <source>Please save the project first.</source>
     <translation>Prosím, nejdříve uložte projekt.</translation>
   </message>
@@ -37757,17 +37779,17 @@
     <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanou relací projektu není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="953"/>
     <source>Save project session</source>
     <translation>Uložit relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="982"/>
     <source>Delete project session</source>
     <translation>Smazat relaci projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1011"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
@@ -37777,17 +37799,17 @@
     <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanými úlohami není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1031"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1088"/>
     <source>Read debugger properties</source>
     <translation>Načíst nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1122"/>
     <source>Save debugger properties</source>
     <translation>Uložit nastavení debuggeru</translation>
   </message>
@@ -37797,97 +37819,97 @@
     <translation type="obsolete">Soubor s komprimovanými nastaveními debuggeru není podporován. Kompresní knihovna chybí.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1148"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
     <translation>Smazat nastavení debuggeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1246"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation>Přidat jazyk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1370"/>
     <source>Delete translation</source>
     <translation>Smazat překlad</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1510"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1521"/>
     <source>Add file</source>
     <translation>Přidat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1627"/>
-    <source>The target directory must not be empty.</source>
-    <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
-    <source>Add directory</source>
-    <translation>Přidat adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
+    <source>The target directory must not be empty.</source>
+    <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1649"/>
+    <source>Add directory</source>
+    <translation>Přidat adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1649"/>
     <source>The source directory must not be empty.</source>
     <translation>Cílový adresář nesmí být prázdný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1762"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1773"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1797"/>
     <source>Rename File</source>
     <translation>Přejmenovat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1994"/>
     <source>Delete file</source>
     <translation>Smazat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2023"/>
     <source>Delete directory</source>
     <translation>Smazat adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2106"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation>Vytvořit adresář projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2611"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2173"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>Přidat existující soubory do projektu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2281"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2292"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>Chcete editovat parametry VCS příkazu?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3359"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2229"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2240"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>Má být projekt přidán do repozitáře?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2253"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2264"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>Výběr verzovacího systému projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3373"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Otevřít projekt</translation>
   </message>
@@ -37897,12 +37919,12 @@
     <translation type="obsolete">Komprimované soubory projektu (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2734"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2745"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3410"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Uložit projekt jako</translation>
   </message>
@@ -37912,27 +37934,27 @@
     <translation type="obsolete">Soubory projektu (*.e4p);;Komprimované soubory projektu (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2760"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2796"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Zavřít projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2796"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>Aktuální projekt obsahuje neuložené změny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2959"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Zjištěny syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2959"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>Projekt obsahuje %n soubor se syntaktickými chybami.</numerusform>
@@ -37941,662 +37963,662 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3359"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Nový...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3353"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3364"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Vygenerovat nový projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3354"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3365"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře se dialogové okno pro zadání informací o novém projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3373"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3367"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3378"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation>Otevřít existující projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3368"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Zavřít projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>&amp;Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3379"/>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Otevřít....&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře existující projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Zavřít projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>&amp;Zavřít</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3390"/>
     <source>Close the current project</source>
     <translation>Uzavře aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3380"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3387"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Uložit projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation>&amp;Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3391"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uzavře.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3398"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Uložit projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation>&amp;Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3402"/>
     <source>Save the current project</source>
     <translation>Uložit aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3392"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
-    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3403"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3405"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
-    <source>Add files to project</source>
-    <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktuální projekt se uloží.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3410"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
+    <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation>Uloží aktuální projekt do nového souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3416"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit jako&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží aktuální projekt do nového souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
+    <source>Add files to project</source>
+    <translation>Přidat soubory do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation>&amp;Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3419"/>
-    <source>Add files to the current project</source>
-    <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3421"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
-    <source>Add directory to project</source>
-    <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add files to the current project</source>
+    <translation>Přidat soubory do aktuálního projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3432"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Přidat soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pri přidání souborů do aktuálního projektu. Místo pro přidání je definováno extenzí souborů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3441"/>
+    <source>Add directory to project</source>
+    <translation>Přidat adresář do projektu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3441"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation>Přidat adresář...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3435"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3446"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Přidat adresář do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3437"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3448"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat adresář...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přičtení adresáře do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3456"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Přidat překlad do projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3456"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>Přida&amp;t překlad...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3450"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3461"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Přidat překlad do aktuálního projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3452"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3463"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat překlad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro přidání překladu do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3471"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3471"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation>&amp;Hledat nové soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3464"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3475"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Hledat nové soubory v adresáři projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3466"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3477"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat nové soubory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledají se nové soubory (zdrojové, *.ui, *.idl) v adresáři projektu a v registrovaných podadresářích.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3485"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3485"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Natavení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3479"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3490"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Zobrazit nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3480"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3491"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3498"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation>Uživatelská nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3498"/>
     <source>&amp;User Properties...</source>
     <translation>Uživat&amp;elská nastavení...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3492"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3503"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Zobrazit uživatelem definovaná nastavení projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3494"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3505"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uživatelská nastavení...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací uživatelských nastavení projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3513"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3513"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Asociace typů souborů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3506"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3517"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation>Zobrazit asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3508"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3519"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Asociace typů souborů...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se dialog s editací asociace typů souborů v projektu. Na základě vzorku souborového jména tyto asociace určují typ souboru (zdrojový kód, formulář, interface nebo jiné). Tyto asociace jsou použity při přidávání souborů do projektu a při vyhledávání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3549"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3549"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation>Nastavení &amp;debuggeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3542"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3553"/>
     <source>Show the debugger properties</source>
     <translation>Zobrazit nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3543"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3554"/>
     <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nastavení debugeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí dialog s editací nastavení debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Načíst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
     <source>&amp;Load</source>
     <translation>&amp;Načíst</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3555"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3566"/>
     <source>Load the debugger properties</source>
     <translation>Načíst nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3556"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Uložit</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3567"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Načíst nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načtou se nastavení debugeru do projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Uložit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3578"/>
     <source>Save the debugger properties</source>
     <translation>Uložit nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3568"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Smazat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>Sma&amp;zat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3579"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží nastavení debugeru definovaná v projektu..&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3586"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Smazat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3586"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>Sma&amp;zat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3590"/>
     <source>Delete the debugger properties</source>
     <translation>Smazat nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3580"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3591"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Smazat nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se soubor obsahující nastavení debugeru v daném projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3599"/>
     <source>Reset</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3599"/>
     <source>&amp;Reset</source>
     <translation>&amp;Reset</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3592"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3603"/>
     <source>Reset the debugger properties</source>
     <translation>Reset nastavení debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3593"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3604"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reset nastavení debugeru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zresetuje nastavení debugeru v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3602"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3613"/>
     <source>Load session</source>
     <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3606"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3617"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Načíst soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3607"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3618"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Načíst relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3620"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3631"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3624"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3635"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Uložit soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3625"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3636"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uloží soubor s relací projektu. Relace obsahuje následující údaje:&lt;br&gt;- všechny otevřené zdrojové soubory&lt;br&gt;- všechny breakpointy&lt;br&gt;- argumenty příkazové řádky &lt;br&gt;- pracovní adresář&lt;br&gt;- příznak výjimky&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3638"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3649"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Smazat relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3642"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3653"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Smaže soubor s relací projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3643"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3654"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Smazat relaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soubor s relací projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3663"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Metriky kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3663"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>Metriky &amp;kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3656"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3667"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation>Zobrazit metriky kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3658"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3669"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Metriky kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se metriky kódu všech python souborů v projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3677"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí python kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3677"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>Pokr&amp;ytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3670"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3681"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation>Zobrazit informace pokrytí kódu projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3672"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3683"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokrytí kódu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o pokrytí kódu ve všech python souborech projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4444"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3680"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3691"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3684"/>
-    <source>Show profiling data for the project.</source>
-    <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3686"/>
-    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Diagram aplikace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3695"/>
+    <source>Show profiling data for the project.</source>
+    <translation>Zobrazit profilování dat projektu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3697"/>
+    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Profilovat data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se profilování dat projektu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4498"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Diagram aplikace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3706"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram &amp;aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3699"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3710"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zobrazit diagram projektu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3701"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3712"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Diagram aplikace...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí diagram projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3792"/>
-    <source>&amp;Project</source>
-    <translation>&amp;Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3793"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3794"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3798"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3800"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3801"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>&amp;Diagramy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3802"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Relace</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3803"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
+    <source>&amp;Project</source>
+    <translation>&amp;Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3804"/>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Otevřít poslední p&amp;rojekty</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3805"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>Kontrola &amp;verzí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3809"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>Zkontro&amp;lovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3811"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>Zo&amp;brazit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3812"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>&amp;Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3813"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Relace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3814"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Zd&amp;rojová dokumentace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3816"/>
     <source>Debugger</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3806"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3817"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Balíč&amp;ky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3913"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3924"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3975"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3986"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4107"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Hledat nové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4107"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Nebyly nalezeny žádné soubory, které je možné přidat.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4253"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4360"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4371"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Datové pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4410"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4421"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu nebyl určen hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4394"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4394"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4444"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4498"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4656"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3735"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>Vytvořit seznam &amp;balíčků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4849"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Vytvořit Plugin &amp;archiv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4605"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4616"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Přepsat jej?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4665"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4676"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; neexistuje. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4674"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4685"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation>Projekt nemá definován hlavní skript. Zrušeno...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1541"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1552"/>
     <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zdrojový adresář neobsahuje žádné soubory související s danou kategorií.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2611"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Vybrat Version Control System</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2260"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2271"/>
     <source>None</source>
     <translation>None</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="359"/>
     <source>Registering Project Type</source>
     <translation>Zaregistrovat typ projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3767"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (snímek)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3767"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Vytvořit archiv pluginů (&amp;snímek)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1246"/>
     <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
     <translation>Nejdříve musíte specifikovat vzor překladu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2370"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Vzor překladu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2370"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Zadejte vzor cesty pro soubory s překlady (použijte &apos;%language%&apos; na místě s kódem jazyka):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3531"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation>Spojení lexeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3531"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation>Spojení lexeru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3524"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3535"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation>Zobrazit spojení lexeru projektu (přepíše výchozí)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3526"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3537"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spojení lexeru...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazuje dialog s editací spojení lexeru projektu. Tato spojení přepisují globální lexer spojení. Lexer je použit pro zvýraznění textu v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="263"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="275"/>
     <source>PySide GUI</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="264"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="276"/>
     <source>PySide Console</source>
     <translation>PySide konzole</translation>
   </message>
@@ -38606,7 +38628,7 @@
     <translation type="obsolete">Python soubory (*.py2);;Python GUI soubory (*.pyw2);;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="198"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="189"/>
     <source>Python3 Files (*.py *.py3);;Python3 GUI Files (*.pyw *.pyw3);;</source>
     <translation>Python3 soubory (*.py *.py3);;Python3 GUI soubory (*.pyw *.pyw3);;</translation>
   </message>
@@ -38621,7 +38643,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Typ projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="699"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38636,17 +38658,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; má neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="799"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="835"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Uživatelská nastavení projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="859"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s uživatelskými nastaveními &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38661,22 +38683,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Relace projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="917"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="953"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="982"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s relací projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1011"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38686,12 +38708,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1031"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1088"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38701,47 +38723,47 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1122"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1148"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s nastaveními debuggeru &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1370"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor s překladem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1572"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1583"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2760"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1797"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be renamed.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1994"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2023"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný adresář &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze smazat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2106"/>
     <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář projektu &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38791,17 +38813,17 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Navrácení do původního stavu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4253"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybrané VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nebylo nalezeno.&lt;br/&gt;Kontrola verzí vypnuta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4656"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4688"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4699"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38811,7 +38833,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4727"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4738"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze uložit do archivu. Ingorováno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -38821,147 +38843,147 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl úspěšně vytvořen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4796"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4807"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Plugin soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1498"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1509"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Vybraný soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přidat do &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {2}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1554"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1565"/>
     <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cílový adresář &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="195"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="186"/>
     <source>Python2 Files (*.py2);;Python2 GUI Files (*.pyw2);;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2160"/>
     <source>Create main script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2160"/>
     <source>&lt;p&gt;The mainscript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3720"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3720"/>
     <source>&amp;Load Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3713"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
     <source>Load a diagram from file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3715"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3726"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="324"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="336"/>
     <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="359"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="335"/>
     <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered with Programming Language &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="246"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="258"/>
     <source>PyQt5 GUI</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="247"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="259"/>
     <source>PyQt5 Console</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4231"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found. &lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4849"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3729"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric6 plugin.</source>
     <translation type="unfinished">Vytvořit počáteční soubor PKGLIST pro eric5 plugin. {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3731"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3742"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric6 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vytvořit seznam balíčků&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří počáteční seznam souborů pro vložení do eric5 plugin archivu. Seznam je vytvořen ze souboru projektu.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3745"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file.</source>
     <translation type="unfinished">Vytvořit soubor eric5 plugin archivu. {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3747"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3758"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Jméno archivu je odvozeno ze jména hlavního skriptu.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3761"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3772"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation type="unfinished">Vytvoří se soubor eric5 plugin archívu (snímek vydání). {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3763"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3774"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Vytvořit Plugin archiv (Snímek)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří soubor s eric5 plugin archivem za použití seznamu souborů daných v PKGLIST souboru. Údaj o verzi hlavního skriptu je změněn v souladu se snímkem vydání.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4701"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4712"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze vytvořit. Zrušeno...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt; {6 ?} {0}?} {1}?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4750"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4761"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor s eric5 plugin archivem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl úspěšně vytvořen.&lt;/p&gt; {6 ?} {0}?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="244"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="256"/>
     <source>PyQt4 GUI</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="245"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="257"/>
     <source>PyQt4 Console</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="260"/>
     <source>Eric4/5 Plugin</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="261"/>
     <source>Eric6 Plugin</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -51136,26 +51158,26 @@
     <translation>Proces {0} nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="145"/>
     <source>diff to {0}</source>
     <translation>diff na {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="160"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="159"/>
     <source>&lt;i&gt;author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Autor: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="164"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="163"/>
     <source>&lt;i&gt;date: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;datum: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="187"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="186"/>
     <source> (copied from {0}, revision {1})</source>
     <translation> (zkopírováno z {0}, revize {1})</translation>
   </message>
@@ -59641,7 +59663,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Unittest Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit unittest s aktuálním skriptem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4042"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4044"/>
     <source>Unittest Project</source>
     <translation>Unittest Projekt</translation>
   </message>
@@ -59836,7 +59858,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5307"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5309"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
@@ -59856,7 +59878,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Export klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportují se klávesové zkratky z aplikace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5331"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5333"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
@@ -60021,7 +60043,7 @@
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4294"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4296"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
@@ -60036,7 +60058,7 @@
     <translation>&lt;h3&gt;Čísla verzí&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6082"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6084"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
@@ -60046,82 +60068,82 @@
     <translation>Emailová adresa nebo mail server adresa jsou prázdné. Prosím, nastavte váš email v dialogovém okně Nastavení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3304"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3306"/>
     <source>Configure Tool Groups ...</source>
     <translation>Konfigurace Skupin nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3308"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3310"/>
     <source>Configure current Tool Group ...</source>
     <translation>Konfigurace aktuální skupiny nástrojů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3358"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3360"/>
     <source>&amp;Builtin Tools</source>
     <translation>&amp;Vestavěné nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4042"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4044"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4420"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4422"/>
     <source>Problem</source>
     <translation>Problém</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4595"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4597"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Chyba v procesu generování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4294"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4296"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Aktuálně není vybrán žádný prohlížeč. Prosím otevřete Nastavení a nějaký vyberte.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4328"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4330"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit prohlížeč nápovědy.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5038"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5040"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Dokumentace chybí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5022"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5024"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4864"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4866"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt4 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář PyQt4 dokumentace není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5465"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5467"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5491"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5493"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5730"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5732"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6045"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6047"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Chyba během zjišťování aktualizací</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6025"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6027"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Byla nalezena aktualizace</translation>
   </message>
@@ -60136,17 +60158,17 @@
     <translation>Zobrazit externí nás&amp;troje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6045"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6047"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Kontrolu updatů nelze provést.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5875"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5877"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6109"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6111"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Spuštěno poprvé</translation>
   </message>
@@ -60186,7 +60208,7 @@
     <translation>&amp;Plugin Infa...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3366"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3368"/>
     <source>&amp;Plugin Tools</source>
     <translation>&amp;Plugin nástroje</translation>
   </message>
@@ -60206,12 +60228,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Odinstalovat plugin...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro odinstalaci pluginu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3456"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3458"/>
     <source>&amp;Show all</source>
     <translation>&amp;Zobrazit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3458"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3460"/>
     <source>&amp;Hide all</source>
     <translation>&amp;Skrýt vše</translation>
   </message>
@@ -60251,7 +60273,7 @@
     <translation type="obsolete">Nelze stáhnout soubor s verzemi.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6068"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6070"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Dostupné verze&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
@@ -60341,7 +60363,7 @@
     <translation>Obnovit manažer nástrojových lišt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4540"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4542"/>
     <source>External Tools</source>
     <translation>Externí nástroje</translation>
   </message>
@@ -60376,12 +60398,12 @@
     <translation type="obsolete">Proh&amp;lížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5509"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5511"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5540"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5542"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
@@ -60481,12 +60503,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout vodorovnou nástrojovou lištu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokud je vodorovná nástrojová lišta skryta, tak se zobrazí. Je-li zobrazena, skryje se.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3270"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3272"/>
     <source>Restart application</source>
     <translation>Restartovat aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3270"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3272"/>
     <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
     <translation>Aplikace potřebuje restartovat. Má se provést nyní?</translation>
   </message>
@@ -60716,7 +60738,7 @@
     <translation>Editor &amp;ikon...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4241"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4243"/>
     <source>Qt 3 support</source>
     <translation>Qt 3 podpora</translation>
   </message>
@@ -60741,7 +60763,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;PySide dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PySide dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5022"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5024"/>
     <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Počátek dokumentace PySide nebyl nastaven.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -60821,76 +60843,76 @@
     <translation type="obsolete">Qt v.3 není podporováno v eric5.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4420"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4422"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; neexistuje nebo má nulovou délku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4148"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4150"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Designer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Designer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4215"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4217"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4266"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4268"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4308"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4310"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit aktuální prohlížeč.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4376"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4378"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit UI Previewer.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4431"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4433"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit Previewer překladů.&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4452"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4454"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start SQL Browser.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit SQL Browser.&lt;br&gt;Ujistěte se, že je dostupný jako &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4531"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4533"/>
     <source>No tool entry found for external tool &apos;{0}&apos; in tool group &apos;{1}&apos;.</source>
     <translation>V externím nástroji &apos;{0}&apos; ve skupině &apos;{1}&apos; nebyl záznam nástroje nalezen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4540"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4542"/>
     <source>No toolgroup entry &apos;{0}&apos; found.</source>
     <translation>Skupina nástrojů &apos;{0}&apos; nenalezena. </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4579"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4581"/>
     <source>Starting process &apos;{0} {1}&apos;.
 </source>
     <translation>Spouštím proces &apos;{0} {1}&apos;.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4595"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4597"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Nemohu spustit příkaz &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Ověřte jestli je dostupný jako &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4671"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4673"/>
     <source>Process &apos;{0}&apos; has exited.
 </source>
     <translation>Proces &apos;{0}&apos; byl ukončen.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5038"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5040"/>
     <source>&lt;p&gt;The documentation starting point &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; could not be found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Adresář dokumentace &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; nebyl nalezen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -60910,12 +60932,12 @@
     <translation type="obsolete">Soubor klávesových zkratek (*.e4k *.e4kz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5465"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5467"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5491"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5493"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -60925,12 +60947,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5509"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5511"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zápis do souboru relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se nezdařil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5540"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5542"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -60940,12 +60962,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor relace (session) &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5730"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5732"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5884"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5886"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Zkouším host {0}</translation>
   </message>
@@ -61025,7 +61047,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5331"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5333"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61065,27 +61087,27 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5935"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5937"/>
     <source>Error getting versions information</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5928"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5930"/>
     <source>The versions information could not be downloaded. Please go online and try again.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5131"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5133"/>
     <source>Open Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5131"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5133"/>
     <source>Could not start a web browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5935"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5937"/>
     <source>The versions information could not be downloaded for the last 7 days. Please go online and try again.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61176,12 +61198,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4510"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4512"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Snapshot tool.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6128"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6130"/>
     <source>Select Workspace Directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61566,7 +61588,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;PyQt4 dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit PyQt4 dokumentaci. V závislosti na vašich nastaveních zobrazí interní Eric prohlížeč nápovědy nebo spustí webový prohlížeč nebo Qt Assistant.&lt;/p&gt; {5 ?} {5 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4925"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4927"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt5 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Adresář PyQt4 dokumentace není nakonfigurován.&lt;/p&gt; {5 ?}</translation>
   </message>
@@ -61601,7 +61623,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5875"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5877"/>
     <source>%v/%m</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61621,7 +61643,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5879"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5881"/>
     <source>Version Check</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -61691,27 +61713,27 @@
     <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Eric API dokumentace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Eric API dokumentaci. Umístění dokumentace je v podadresáři Documentation/Source v instalačním adresáři eric5.&lt;/p&gt; {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4241"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4243"/>
     <source>Qt v.3 is not supported by eric6.</source>
     <translation type="unfinished">Qt v.3 není podporováno v eric5. {3 ?} {6.?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6025"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6027"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric6 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation type="unfinished">Aktualizace &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; eric5 je připravena na &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Chcete ji stáhnout a nainstalovat? {0}?} {6 ?} {1}?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6038"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6040"/>
     <source>Eric6 is up to date</source>
     <translation type="unfinished">Eric5 je aktuální {6 ?}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6038"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6040"/>
     <source>You are using the latest version of eric6</source>
     <translation type="unfinished">Používáte poslední verzi eric6</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6109"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6111"/>
     <source>eric6 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation type="unfinished">eric5 nebyl ještě nakonfigurován. Bude spuštěn konfigurační dialog. {6 ?}</translation>
   </message>
@@ -66704,12 +66726,12 @@
 <context>
   <name>eric6</name>
   <message>
-    <location filename="../eric6.py" line="281"/>
+    <location filename="../eric6.py" line="295"/>
     <source>Starting...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../eric6.py" line="286"/>
+    <location filename="../eric6.py" line="300"/>
     <source>Generating Main Window...</source>
     <translation type="unfinished">Generování hlavního okna...</translation>
   </message>
Binary file i18n/eric6_de.qm has changed
--- a/i18n/eric6_de.ts	Sun Jul 20 16:27:59 2014 +0200
+++ b/i18n/eric6_de.ts	Sun Jul 20 16:37:25 2014 +0200
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.1" language="de">
+<!DOCTYPE TS><TS version="2.0" language="de" sourcelanguage="">
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
@@ -290,47 +289,47 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="288"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="283"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Abonnementregeln laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="278"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation>Adblock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Lesen geöffnet werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="461"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="456"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Lade Abonnementregeln herunter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="386"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="381"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Abonnementregeln konnten nicht heruntergeladen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fehler: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="399"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="394"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Habe leere Abonnementregeln erhalten.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="484"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="479"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>Adblock-Datei „{0}“ konnte nicht zum Schreiben geöffnet werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="484"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="479"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Speichern der Abonnementregeln</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="288"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="283"/>
     <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation>AdBlock-Datei „{0}“ startet nicht mit [Adblock.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="461"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="456"/>
     <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;AdBlock Abonnement &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; hat eine falsche Prüfsumme.&lt;br/&gt;Gefunden: {1}&lt;br/&gt;Berechnet: {2}&lt;br/&gt;Trotzdem verwenden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1919,8 +1918,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="145"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>In neuem &amp;Register öffnen	Strg+LMK</translation>
+    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>In neuem &amp;Register öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1988,8 +1987,8 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="93"/>
-    <source>Open in New &amp;Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>In neuem &amp;Register öffnen	Strg+LMK</translation>
+    <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>In neuem &amp;Register öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3357,15 +3356,21 @@
     <source>One blank line inserted.</source>
     <translation>Eine Leerzeile eingefügt.</translation>
   </message>
-  <message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="472"/>
     <source>%n blank line(s) inserted.</source>
-    <translation type="unfinished">%n Leerzeile eingefügt.</translation>
-  </message>
-  <message>
+    <translation>
+      <numerusform>Eine Leerzeile eingefügt.</numerusform>
+      <numerusform>%n Leerzeilen eingefügt.</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="475"/>
     <source>%n superfluous lines removed</source>
-    <translation type="unfinished">%n überflüssige Zeile gelöscht</translation>
+    <translation>
+      <numerusform>Eine überflüssige Zeile gelöscht</numerusform>
+      <numerusform>%n überflüssige Zeilen gelöscht</numerusform>
+    </translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="479"/>
@@ -3469,7 +3474,7 @@
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.py" line="61"/>
     <source>%n issue(s) found</source>
     <translation>
-      <numerusform>%n Problem gefunden</numerusform>
+      <numerusform>ein Problem gefunden</numerusform>
       <numerusform>%n Probleme gefunden</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -3477,7 +3482,7 @@
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.py" line="65"/>
     <source>%n issue(s) fixed</source>
     <translation>
-      <numerusform>%n Problem behoben</numerusform>
+      <numerusform>ein Problem behoben</numerusform>
       <numerusform>%n Probleme behoben</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -3485,7 +3490,7 @@
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.py" line="67"/>
     <source>%n file(s) checked</source>
     <translation>
-      <numerusform>%n Datei überprüft</numerusform>
+      <numerusform>eine Datei überprüft</numerusform>
       <numerusform>%n Dateien überprüft</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -3493,7 +3498,7 @@
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.py" line="69"/>
     <source>%n file(s) with issues found</source>
     <translation>
-      <numerusform>%n Datei mit Problemen gefunden</numerusform>
+      <numerusform>eine Datei mit Problemen gefunden</numerusform>
       <numerusform>%n Dateien mit Problemen gefunden</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -3501,7 +3506,7 @@
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/CodeStyleStatisticsDialog.py" line="63"/>
     <source>%n issue(s) ignored</source>
     <translation>
-      <numerusform>%n Problem ignoriert</numerusform>
+      <numerusform>ein Problem ignoriert</numerusform>
       <numerusform>%n Probleme ignoriert</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -4178,11 +4183,6 @@
     <translation>Sicherheit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="349"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-Webbrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="422"/>
     <source>Enter filter text...</source>
     <translation>Filtertext …</translation>
@@ -6275,11 +6275,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="234"/>
-    <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation type="obsolete">Auswählen, um Stdin, Stdout und Stderr des zu untersuchenden Programms zur eric5 IDE umzuleiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="234"/>
     <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric6 IDE</source>
     <translation>Auswählen, um Stdin, Stdout und Stderr des zu untersuchenden Programms zur eric6 IDE umzuleiten</translation>
   </message>
@@ -6387,11 +6382,6 @@
     <translation>Python-Dateien (*.py *.py3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="145"/>
-    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation type="obsolete">Auswählen, um Stdin, Stdout und Stderr des zu untersuchenden Programms zur eric5 IDE umzuleiten</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
     <source>Enter the path of the Python3 interpreter to be used by the debug client. Leave empty to use the default.</source>
     <translation>Gib den Pfad des zu verwendenden Python 3-Interpreter an. Um den Standard zu verwenden, bitte leer lassen.</translation>
@@ -6500,11 +6490,6 @@
     <translation>Gib die Dateinamenerweiterungen, die mit dem Python 2-Debugger assoziiert werden sollen, durch Leerzeichen getrennt ein. Sie dürfen sich nicht mit denen für Python 3 überlappen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="145"/>
-    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation type="obsolete">Auswählen, um Stdin, Stdout und Stderr des zu untersuchenden Programms zur eric5 IDE umzuleiten</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="109"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2)</source>
     <translation>Python-Dateien (*.py *.py2)</translation>
@@ -6554,11 +6539,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="60"/>
-    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
-    <translation type="obsolete">Auswählen, um Stdin, Stdout und Stderr des zu untersuchenden Programms zur eric5 IDE umzuleiten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="60"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric6 IDE</source>
     <translation>Auswählen, um Stdin, Stdout und Stderr des zu untersuchenden Programms zur eric6 IDE umzuleiten</translation>
   </message>
@@ -7094,7 +7074,7 @@
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="385"/>
     <source>%n Download(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 Download</numerusform>
+      <numerusform>ein Download</numerusform>
       <numerusform>%n Downloads</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -7165,10 +7145,13 @@
 </context>
 <context>
   <name>DownloadUtilities</name>
-  <message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="31"/>
     <source>%n seconds remaining</source>
-    <translation>%n Sekunde verbleibt</translation>
+    <translation>
+      <numerusform>%n Sekunde verbleibt</numerusform>
+      <numerusform>%n Sekunden verbleiben</numerusform>
+    </translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="48"/>
@@ -7190,10 +7173,13 @@
     <source>GiB</source>
     <translation>GiB</translation>
   </message>
-  <message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="25"/>
     <source>%n:{0:02} minutes remaining</source>
-    <translation>%n:{0:02} Minute verbleibt</translation>
+    <translation>
+      <numerusform>%n:{0:02} Minute verbleibt</numerusform>
+      <numerusform>%n:{0:02} Minuten verbleiben</numerusform>
+    </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -9268,11 +9254,6 @@
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gesichert werden.&lt;br/&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="6105"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde geändert, während sie in eric5 geöffnet war. Neu einlesen?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/Editor.py" line="1150"/>
     <source>Next warning</source>
     <translation>Nächste Warnung</translation>
@@ -13147,31 +13128,6 @@
 <context>
   <name>EricapiPlugin</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="57"/>
-    <source>Eric5 API File Generator</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 API-Datei-Generator</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="98"/>
-    <source>Generate API file (eric5_api)</source>
-    <translation type="obsolete">Erzeuge API-Datei (eric5_api)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="98"/>
-    <source>Generate &amp;API file (eric5_api)</source>
-    <translation type="obsolete">Erzeuge &amp;API-Datei (eric5_api)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="102"/>
-    <source>Generate an API file using eric5_api</source>
-    <translation type="obsolete">Erzeuge eine API-Datei unter Verwendung von eric5_api</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="104"/>
-    <source>&lt;b&gt;Generate API file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate an API file using eric5_api.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Erzeuge API-Datei&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Erzeuge eine API-Datei unter Verwendung von eric5_api.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/PluginEricapi.py" line="58"/>
     <source>Eric6 API File Generator</source>
     <translation>Eric6 API-Datei-Generator</translation>
@@ -13589,31 +13545,6 @@
 <context>
   <name>EricdocPlugin</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="57"/>
-    <source>Eric5 Documentation Generator</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 Dokumentationsgenerator</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="133"/>
-    <source>Generate documentation (eric5_doc)</source>
-    <translation type="obsolete">Erzeuge Dokumentation (eric5_doc)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="133"/>
-    <source>Generate &amp;documentation (eric5_doc)</source>
-    <translation type="obsolete">Erzeuge &amp;Dokumentation (eric5_doc)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="137"/>
-    <source>Generate API documentation using eric5_doc</source>
-    <translation type="obsolete">Erzeuge die API Dokumentation unter Verwendung von eric_doc</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="139"/>
-    <source>&lt;b&gt;Generate documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate API documentation using eric5_doc.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Erzeuge Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Erzeuge die API Dokumentation unter Verwendung von eric5_doc.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Plugins/PluginEricdoc.py" line="90"/>
     <source>Qt Help Tools</source>
     <translation>Qt Help Werkzeuge</translation>
@@ -14813,7 +14744,7 @@
     <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="498"/>
     <source>%n occurrence(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>%n Vorkommen</numerusform>
+      <numerusform>ein Vorkommen</numerusform>
       <numerusform>%n Vorkommen</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -14821,7 +14752,7 @@
     <location filename="../UI/FindFileDialog.py" line="498"/>
     <source>%n file(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>%n Datei</numerusform>
+      <numerusform>eine Datei</numerusform>
       <numerusform>%n Dateien</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -15578,27 +15509,27 @@
     <translation>Web Inspektor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1954"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1957"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Fehler beim Laden von: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1972"/>
-    <source>When connecting to: {0}.</source>
-    <translation>Beim Verbinden zu: {0}.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1975"/>
+    <source>When connecting to: {0}.</source>
+    <translation>Beim Verbinden zu: {0}.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1978"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Überprüfen Sie die Adresse auf Fehler wie &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org statt &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1980"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1983"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Falls die Adresse stimmt, versuchen Sie, die Netzwerkverbindung zu überprüfen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1984"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1987"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Wenn Ihr Computer oder Ihr Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt ist, stellen Sie sicher, dass der Browser auf das Netzwerk zugreifen darf.</translation>
   </message>
@@ -15658,37 +15589,37 @@
     <translation>Suchen mit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2023"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2026"/>
     <source>Web Database Quota</source>
     <translation>Webdatenbankquota</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2023"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2026"/>
     <source>&lt;p&gt;The database quota of &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; has been exceeded while accessing database &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shall it be changed?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das Datenbankquota von &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; wurde beim Zugriff auf die Datenbank &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt; überschritten.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soll es geändert werden?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2034"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2037"/>
     <source>New Web Database Quota</source>
     <translation>Neues Datenbankquota</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2058"/>
-    <source>bytes</source>
-    <translation>Bytes</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2061"/>
-    <source>kB</source>
-    <translation>kB</translation>
+    <source>bytes</source>
+    <translation>Bytes</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2064"/>
+    <source>kB</source>
+    <translation>kB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2067"/>
     <source>MB</source>
     <translation>MB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2034"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2037"/>
     <source>Enter the new quota in MB (current = {0}, used = {1}; step size = 5 MB):</source>
     <translation>Gib das neue Quota in MB ein (aktuell = {0}, verbraucht = {1}; Schrittweite = 5 MB):</translation>
   </message>
@@ -15708,27 +15639,27 @@
     <translation>{0} Methode wird nicht unterstützt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1573"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1574"/>
     <source>Search engine</source>
     <translation>Suchmaschine</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1573"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1574"/>
     <source>Choose the desired search engine</source>
     <translation>Wähle die gewünschte Suchmaschine aus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1593"/>
     <source>Engine name</source>
     <translation>Suchmaschinenname</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1593"/>
     <source>Enter a name for the engine</source>
     <translation>Gib einen Namen für die Suchmaschine ein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1990"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1993"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation>Wenn die Zwischenspeicher-Regelung auf Offline-Browsing steht, sind nur Seiten im lokalen Zwischenspeicher verfügbar.</translation>
   </message>
@@ -15743,11 +15674,6 @@
     <translation>Bild mit VirusTotal überprüfen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2406"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-Webbrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1110"/>
     <source>Send Link</source>
     <translation>Link verschicken</translation>
@@ -15833,24 +15759,19 @@
     <translation>Zur Web-Adresse springen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2374"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Drucken ist wegen eine Fehlers in PyQt4 nicht verfügbar. Bitte aktualisieren.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1279"/>
     <source>User Agent</source>
     <translation>User Agent</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1995"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1998"/>
     <source>Try Again</source>
     <translation>Wiederholen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1094"/>
-    <source>Open Link in New Tab	Ctrl+LMB</source>
-    <translation>Link in neuem Fenster öffnen	Strg+LMK</translation>
+    <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
+    <translation>Link in neuem Fenster öffnen<byte value="x9"/>Strg+LMK</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1167"/>
@@ -15888,22 +15809,17 @@
     <translation>Medium speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2406"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4. Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Drucken ist wegen eine Fehlers in PyQt4 nicht verfügbar. Bitte aktualisieren.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2419"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2422"/>
     <source>eric6 Web Browser</source>
     <translation>eric6-Webbrowser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2419"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2422"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5. Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Drucken ist wegen eine Fehlers in PyQt5 nicht verfügbar. Bitte aktualisieren.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2387"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2390"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Drucken ist wegen eine Fehlers in PyQt5 nicht verfügbar. Bitte aktualisieren.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -16122,11 +16038,6 @@
     <translation>Wähle Qt4-Dokumentationsstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="173"/>
-    <source>Select PyQt4 documentation entry</source>
-    <translation type="obsolete">Wähle PyQt4-Dokumentationsstart</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="201"/>
     <source>Select PySide documentation entry</source>
     <translation>Wähle PySide-Dokumentationsstart</translation>
@@ -16427,11 +16338,6 @@
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="643"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Drucken ist wegen eine Fehlers in PyQt4 nicht verfügbar. Bitte aktualisieren.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="746"/>
     <source>Loading...</source>
     <translation>Lade...</translation>
@@ -16478,11 +16384,6 @@
     <translation>A&amp;ktuelles Unterfenster schließen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="643"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-Webbrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="111"/>
     <source>Show a navigation menu for closed tabs</source>
     <translation>Zeige ein Navigationsmenü für geschlossene Tabs an</translation>
@@ -16508,11 +16409,6 @@
     <translation>Liste löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="589"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4. Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Drucken ist wegen eine Fehlers in PyQt4 nicht verfügbar. Bitte aktualisieren.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="645"/>
     <source>eric6 Web Browser</source>
     <translation>eric6-Webbrowser</translation>
@@ -18535,11 +18431,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum konfigurieren von AdBlock Abonnements und Regeln&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2871"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-Webbrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="599"/>
     <source>Print as PDF</source>
     <translation>Als PDF drucken</translation>
@@ -18672,16 +18563,6 @@
 &lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="682"/>
-    <source>Quit the eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Beendet den eric5-Webbrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="683"/>
-    <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the eric5 Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Beenden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Beendet den eric5-Webbrowser.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="1451"/>
     <source>RSS Feeds Dialog</source>
     <translation>RSS-Feeds-Dialog</translation>
@@ -18766,11 +18647,6 @@
     <translation>&lt;b&gt;Netzwerkmonitor...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt den Netzwerkmonitordialog an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2071"/>
-    <source>&lt;b&gt;eric5 Web Browser - {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;The eric5 Web Browser is a combined help file and HTML browser. It is part of the eric5 development toolset.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;eric5-Webbrowser – {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Der eric5-Webbrowser ist eine kombinierte Anzeige für Hilfe- und HTML-Dateien. Er ist Bestandteil der eric5-Entwicklungsumgebung.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpWindow.py" line="2376"/>
     <source>Restore Window</source>
     <translation>Fenster wiederherstellen</translation>
@@ -21477,12 +21353,12 @@
     <translation>Wähle das als Filter zu verwendende Feld</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1395"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1401"/>
     <source>Revision</source>
     <translation>Revision</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1392"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1398"/>
     <source>Author</source>
     <translation>Autor</translation>
   </message>
@@ -21617,12 +21493,12 @@
     <translation>Modifiziert</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="824"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="830"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="824"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="830"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Der Prozess {0} konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass er sich im Suchpfad befindet.</translation>
   </message>
@@ -21738,12 +21614,12 @@
     <translation>Phase ändern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1554"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1560"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation>Änderungssätze kopieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1591"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1597"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation>Das Projekt sollte neu gelesen werde. Jetzt durchführen?</translation>
   </message>
@@ -21778,7 +21654,7 @@
     <translation>Ausgewählte Revision mit einer Marke versehen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1591"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1597"/>
     <source>Switch</source>
     <translation>Umschalten</translation>
   </message>
@@ -21798,7 +21674,7 @@
     <translation>Binärriesen der ausgewählten Revisionen herunterladen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="914"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="920"/>
     <source>{0} (large file)</source>
     <translation>{0} (Binärriese)</translation>
   </message>
@@ -21886,111 +21762,104 @@
     <translation>Revision</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="217"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="225"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="217"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="225"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation>Der Prozess {0} konnte nicht gestartet werden. Stellen Sie sicher, dass er sich im Suchpfad befindet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="308"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="316"/>
     <source>No log available for &apos;{0}&apos;</source>
     <translation>Kein Log für „{0}“ verfügbar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="342"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="349"/>
     <source>diff to {0}</source>
     <translation>Unterschied zu {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="354"/>
-    <source>Branches: {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation>Zweige: {0}&lt;br /&gt;
-</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="357"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="363"/>
     <source>Tags: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Marken: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="363"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="369"/>
     <source>Parents: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Vorgänger: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="366"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="372"/>
     <source>&lt;i&gt;Author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Autor: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="370"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="376"/>
     <source>&lt;i&gt;Date: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Datum: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="386"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="392"/>
     <source>Added {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Hinzugefügt: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="392"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="398"/>
     <source>Modified {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Modifiziert: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="398"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="404"/>
     <source>Deleted {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Gelöscht: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="272"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="280"/>
     <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
     <translation>Der hg-Prozess endete nicht innerhalb von 30s.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="275"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="283"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation>Das hg Programm konnte nicht gestartet werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="286"/>
     <source>Mercurial Error</source>
     <translation>Mercurial-Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="381"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="387"/>
     <source>Added {0} (copied from {1})&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Hinzugefügt: {0} (kopiert von {1})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="360"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="366"/>
     <source>Bookmarks: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Lesezeichen: {0}&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="351"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="357"/>
     <source>Phase: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>Phase: {0}&lt;br /&gt;
@@ -22006,6 +21875,13 @@
     <source>Show differences side-by-side</source>
     <translation>Unterschiede nebeneinander anzeigen</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="360"/>
+    <source>Branch: {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation>Zweig: {0}&lt;br /&gt;
+</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgMergeDialog</name>
@@ -25784,7 +25660,7 @@
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgSummaryDialog.py" line="413"/>
     <source>%n new changeset(s)&lt;br/&gt;Update required</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 neuer Änderungssatz&lt;br/&gt;Aktualisierung erforderlich</numerusform>
+      <numerusform>%n neuer Änderungssatz&lt;br/&gt;Aktualisierung erforderlich</numerusform>
       <numerusform>%n neue Änderungssätze&lt;br/&gt;Aktualisierung erforderlich</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -25792,7 +25668,7 @@
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgSummaryDialog.py" line="417"/>
     <source>%n new changeset(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 neuer Änderungssatz</numerusform>
+      <numerusform>%n neuer Änderungssatz</numerusform>
       <numerusform>%n neue Änderungssätze</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -25800,7 +25676,7 @@
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgSummaryDialog.py" line="419"/>
     <source>%n branch head(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 Zweigkopf</numerusform>
+      <numerusform>%n Zweigkopf</numerusform>
       <numerusform>%n Zweigköpfe</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -25814,7 +25690,7 @@
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgSummaryDialog.py" line="441"/>
     <source>%n incoming bookmark(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 eingehendes Lesezeichen</numerusform>
+      <numerusform>%n eingehendes Lesezeichen</numerusform>
       <numerusform>%n eingehende Lesezeichen</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -25822,7 +25698,7 @@
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgSummaryDialog.py" line="444"/>
     <source>%n outgoing bookmark(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 ausgehendes Lesezeichen</numerusform>
+      <numerusform>%n ausgehendes Lesezeichen</numerusform>
       <numerusform>%n ausgehende Lesezeichen</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -27606,11 +27482,6 @@
     <translation>Targa-Grafik-Datei (*.tga)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1215"/>
-    <source>eric5 Icon Editor</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 Icon-Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1125"/>
     <source>The file &apos;{0}&apos; does not exist.</source>
     <translation>Die Datei „{0}“ existiert nicht.</translation>
@@ -27630,16 +27501,6 @@
 {1}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1305"/>
-    <source>About eric5 Icon Editor</source>
-    <translation type="obsolete">Über den eric5 Icon-Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1305"/>
-    <source>The eric5 Icon Editor is a simple editor component to perform icon drawing tasks.</source>
-    <translation type="obsolete">Der eric5 Icon-Editor ist ein Komponente zur Ausführung einfacher Icon-Bearbeitungsfunktionen.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../IconEditor/IconEditorWindow.py" line="1095"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
@@ -28872,7 +28733,7 @@
     <location filename="../Network/IRC/IrcChannelWidget.py" line="1616"/>
     <source>%n day(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 Tag</numerusform>
+      <numerusform>%n Tag</numerusform>
       <numerusform>%n Tage</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -28880,7 +28741,7 @@
     <location filename="../Network/IRC/IrcChannelWidget.py" line="1630"/>
     <source>%n hour(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 Stunde</numerusform>
+      <numerusform>%n Stunde</numerusform>
       <numerusform>%n Stunden</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -28888,7 +28749,7 @@
     <location filename="../Network/IRC/IrcChannelWidget.py" line="1642"/>
     <source>%n minute(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 Minute</numerusform>
+      <numerusform>%n Minute</numerusform>
       <numerusform>%n Minuten</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -28896,7 +28757,7 @@
     <location filename="../Network/IRC/IrcChannelWidget.py" line="1643"/>
     <source>%n second(s)</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 Sekunde</numerusform>
+      <numerusform>%n Sekunde</numerusform>
       <numerusform>%n Sekunden</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -28922,7 +28783,7 @@
     <location filename="../Network/IRC/IrcChannelWidget.py" line="1652"/>
     <source>{0} has been idle for %n second(s).</source>
     <translation>
-      <numerusform>{0} ist seit 1 Sekunde untätig.</numerusform>
+      <numerusform>{0} ist seit %n Sekunde untätig.</numerusform>
       <numerusform>{0} ist seit %n Sekunden untätig.</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -29259,11 +29120,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Network/IRC/IrcNetworkManager.py" line="34"/>
-    <source>IRC for eric5 IDE</source>
-    <translation type="obsolete">IRC Client der eric5 IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Network/IRC/IrcNetworkManager.py" line="34"/>
     <source>IRC for eric6 IDE</source>
     <translation>IRC Client der eric6 IDE</translation>
   </message>
@@ -30293,21 +30149,6 @@
     <translation>Suchen!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="94"/>
-    <source>Welcome to eric5 Web Browser!</source>
-    <translation type="obsolete">Willkommen beim eric5-Webbrowser!</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="96"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-Webbrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="98"/>
-    <source>About eric5</source>
-    <translation type="obsolete">Über eric5</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="101"/>
     <source>Welcome to eric6 Web Browser!</source>
     <translation>Willkommen beim eric6-Webbrowser!</translation>
@@ -32654,16 +32495,6 @@
     <translation>Wähle den anzuwendenden Pygments Lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="251"/>
-    <source>About eric5 Mini Editor</source>
-    <translation type="obsolete">Über den eric5 Mini Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="251"/>
-    <source>The eric5 Mini Editor is an editor component based on QScintilla. It may be used for simple editing tasks, that don&apos;t need the power of a full blown editor.</source>
-    <translation type="obsolete">Der eric5-Mini-Editor ist eine Editorkomponente, die auf QScintilla basiert. Sie kann für einfachere Editieraufgaben, die keinen ausgewachsenen Editor benötigen, verwendet werden.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="319"/>
     <source>Line: {0:5}</source>
     <translation>Zeile: {0:5}</translation>
@@ -32674,11 +32505,6 @@
     <translation>Pos: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2136"/>
-    <source>eric5 Mini Editor</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 Mini Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../QScintilla/MiniEditor.py" line="2203"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geöffnet werden.&lt;p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
@@ -35759,1190 +35585,1135 @@
 <context>
   <name>Project</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="699"/>
     <source>Read project file</source>
     <translation>Projektdatei lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1370"/>
     <source>Delete translation</source>
     <translation>Übersetzung löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1510"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1521"/>
     <source>Add file</source>
     <translation>Datei hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1994"/>
     <source>Delete file</source>
     <translation>Datei löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2106"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation>Projektverzeichnis erstellen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3373"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Projekt öffnen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3410"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>Projekt speichern unter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2760"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Datei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2796"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Projekt schließen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2796"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>Das aktuelle Projekt hat ungesicherte Änderungen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3359"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3359"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>&amp;Neu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3353"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3364"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Erstelle ein neues Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3354"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3365"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Neu...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Eingabe der Informationen des neuen Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3373"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Öffnen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3367"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3378"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation>Öffnet ein bestehendes Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3368"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Öffnen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet ein bestehendes Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation>Projekt schließen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3379"/>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Öffnen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet ein bestehendes Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation>Projekt schließen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation>Schl&amp;ießen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3390"/>
     <source>Close the current project</source>
     <translation>Schließt das aktuelle Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3380"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Schließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3387"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation>Projekt speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3391"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Schließen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies schließt das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3398"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation>Projekt speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3402"/>
     <source>Save the current project</source>
     <translation>Speichert das aktuelle Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3392"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3403"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
     <source>Save the current project to a new file</source>
     <translation>Speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3405"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3416"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Speichern unter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert das aktuelle Projekt in eine neue Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3456"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Übersetzung zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3456"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>&amp;Übersetzung hinzufügen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3450"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3461"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Eine Übersetzung zum aktuellen Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3452"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3463"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Übersetzung hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem eine Übersetzung zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3485"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Projekteigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3485"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Eigenschaften...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3479"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3490"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Zeigt die Projekteigenschaften an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3480"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3491"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, mit dem die Projekteigenschaften bearbeitet werden können.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3793"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3804"/>
     <source>Open &amp;Recent Projects</source>
     <translation>Zu&amp;letzt geöffnete Projekte</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1627"/>
-    <source>The target directory must not be empty.</source>
-    <translation>Das Zielverzeichnis darf nicht leer sein.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
-    <source>Search new files</source>
-    <translation>Neue Dateien suchen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
-    <source>Searc&amp;h new files...</source>
-    <translation>Neue &amp;Dateien suchen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3464"/>
-    <source>Search new files in the project directory.</source>
-    <translation>Sucht neue Dateien im Projektverzeichnis.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
-    <source>Add directory</source>
-    <translation>Verzeichnis hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
+    <source>The target directory must not be empty.</source>
+    <translation>Das Zielverzeichnis darf nicht leer sein.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3471"/>
+    <source>Search new files</source>
+    <translation>Neue Dateien suchen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3471"/>
+    <source>Searc&amp;h new files...</source>
+    <translation>Neue &amp;Dateien suchen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3475"/>
+    <source>Search new files in the project directory.</source>
+    <translation>Sucht neue Dateien im Projektverzeichnis.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1649"/>
+    <source>Add directory</source>
+    <translation>Verzeichnis hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1649"/>
     <source>The source directory must not be empty.</source>
     <translation>Das Quellverzeichnis darf nicht leer sein.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1246"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation>Sprache hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3410"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Speichern &amp;unter...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4253"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Versionskontrollsystem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4107"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Neue Dateien suchen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4107"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation>Es wurden keine neuen Dateien gefunden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="917"/>
     <source>Read project session</source>
     <translation>Projekt Session lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1123"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1134"/>
     <source>Please save the project first.</source>
     <translation>Bitte speichern Sie zuerst das Projekt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="953"/>
     <source>Save project session</source>
     <translation>Projekt Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3602"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3613"/>
     <source>Load session</source>
     <translation>Session laden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3606"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3617"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Laden der Projekt Session.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3620"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3631"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3624"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3635"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Speichern der Projekt Session.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3607"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3618"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt eine Projektsessiondatei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3625"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3636"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Session speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert eine Projektsessiondatei. Die Session enthält die folgenden Daten.&lt;br&gt;- alle offenen Quelltextdateien&lt;br&gt;- alle Haltepunkte&lt;br&gt;- die Kommandozeilenparameter&lt;br&gt;- das Arbeitsverzeichnis&lt;br&gt;- das Ausnahmemeldungsflag&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3803"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3814"/>
     <source>Source &amp;Documentation</source>
     <translation>&amp;Quelltextdokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3798"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3809"/>
     <source>Chec&amp;k</source>
     <translation>&amp;Prüfen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3663"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Quelltextmetriken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3663"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>&amp;Quelltextmetriken...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3656"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3667"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation>Zeige einige Quelltextmetriken für das Projekt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3658"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3669"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Quelltextmetriken...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einige Quelltextmetriken für alle Python-Dateien des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3677"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation>Python-Quelltext-Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3677"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>&amp;Quelltext Abdeckung...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3670"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3681"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation>Zeige die Quelltextabdeckung für das Projekt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3672"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3683"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Quelltext Abdeckung...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Quelltextabdeckung für alle Python-Dateien des Projektes an.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4444"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3680"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3691"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Profildaten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3684"/>
-    <source>Show profiling data for the project.</source>
-    <translation>Zeige Profildaten des aktuellen Projektes.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3686"/>
-    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Profildaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Profildaten des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3800"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>&amp;Zeige</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4410"/>
-    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
-    <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4360"/>
-    <source>Coverage Data</source>
-    <translation>Quelltext Abdeckungsdaten</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3794"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>&amp;Versionskontrolle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3695"/>
+    <source>Show profiling data for the project.</source>
+    <translation>Zeige Profildaten des aktuellen Projektes.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3697"/>
+    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Profildaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt die Profildaten des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3811"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>&amp;Zeige</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4421"/>
+    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
+    <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4371"/>
+    <source>Coverage Data</source>
+    <translation>Quelltext Abdeckungsdaten</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3805"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>&amp;Versionskontrolle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4498"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Applikations-Diagramm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3706"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>&amp;Applikations-Diagramm...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3699"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3710"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Zeigt ein Diagramm des Projektes.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3701"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3712"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Applikations-Diagramm...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt ein Diagramm des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3801"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3812"/>
     <source>&amp;Diagrams</source>
     <translation>&amp;Diagramme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="799"/>
     <source>Save project file</source>
     <translation>Projektdatei speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4394"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Quelltext Abdeckung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4383"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4394"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Abdeckungsdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4444"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Bitte wählen Sie eine Datei mit Profildaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3441"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation>Verzeichnis zum Projekt hinzufügen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3441"/>
+    <source>Add directory...</source>
+    <translation>Verzeichnis hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3446"/>
+    <source>Add a directory to the current project</source>
+    <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3448"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem ein Verzeichnis bzw. der Inhalt eines Verzeichnisses zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1773"/>
+    <source>Rename file</source>
+    <translation>Datei umbenennen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1797"/>
+    <source>Rename File</source>
+    <translation>Datei umbenennen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2240"/>
+    <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
+    <translation>Soll die Projektdatei zum Repository hinzugefügt werden?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2611"/>
+    <source>New Project</source>
+    <translation>Neues Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2173"/>
+    <source>Add existing files to the project?</source>
+    <translation>Existierende Dateien dem Projekt hinzufügen?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2292"/>
+    <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
+    <translation>Möchten Sie die VCS-Befehlsoptionen bearbeiten?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2264"/>
+    <source>Select version control system for the project</source>
+    <translation>Wähle das Versionskontrollsystem für das Projekt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="699"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Projektdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="799"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Projektdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="917"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Projektsessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="953"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Projektsessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1370"/>
+    <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Übersetzungsdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2760"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1994"/>
+    <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2106"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Das Projektverzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erstellt werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="982"/>
+    <source>Delete project session</source>
+    <translation>Projekt Session löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="982"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Projektsessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3649"/>
+    <source>Delete session</source>
+    <translation>Session löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3653"/>
+    <source>Delete the projects session file.</source>
+    <translation>Löscht die Projektsessiondatei.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3654"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Session löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Sessiondatei des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="192"/>
+    <source>Ruby Files (*.rb);;</source>
+    <translation>Ruby-Dateien (*.rb);;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3477"/>
+    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Neue Dateien suchen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies sucht im Projektverzeichnis und in registrierten Unterverzeichnissen nach neuen Dateien (Quellen, *.ui, *.idl).&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="262"/>
+    <source>Console</source>
+    <translation>Konsole</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="263"/>
+    <source>Other</source>
+    <translation>Sonstige</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4498"/>
+    <source>Include module names?</source>
+    <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2023"/>
+    <source>Delete directory</source>
+    <translation>Verzeichnis löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2023"/>
+    <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Verzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1011"/>
+    <source>Read tasks</source>
+    <translation>Aufgaben lesen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1011"/>
+    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1031"/>
+    <source>Save tasks</source>
+    <translation>Aufgaben speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1031"/>
+    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1088"/>
+    <source>Read debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften lesen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1088"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1122"/>
+    <source>Save debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1122"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1148"/>
+    <source>Delete debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1148"/>
+    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3549"/>
+    <source>Debugger Properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3549"/>
+    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
+    <translation>Debugger-&amp;Eigenschaften...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3553"/>
+    <source>Show the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften anzeigen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3554"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um die projektspezifischen Debugger-Einstellungen zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
+    <source>&amp;Load</source>
+    <translation>&amp;Laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3566"/>
+    <source>Load the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3578"/>
+    <source>Save the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften speichern</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3586"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3586"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation>&amp;Löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3590"/>
+    <source>Delete the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften löschen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3599"/>
+    <source>Reset</source>
+    <translation>Zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3599"/>
+    <source>&amp;Reset</source>
+    <translation>&amp;Zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3603"/>
+    <source>Reset the debugger properties</source>
+    <translation>Debugger-Eigenschaften zurücksetzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3816"/>
+    <source>Debugger</source>
+    <translation>Debugger</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3813"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Session</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3567"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt die projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3579"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert die projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3591"/>
+    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3604"/>
+    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die projektspezifischen Debugger-Einstellungen zurück.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3513"/>
+    <source>Filetype Associations</source>
+    <translation>Dateitypzuordnungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3513"/>
+    <source>Filetype Associations...</source>
+    <translation>Dateitypzuordnungen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3517"/>
+    <source>Show the project filetype associations</source>
+    <translation>Zeigt die Dateitypzuordnungen des Projektes</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3519"/>
+    <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Dateitypzuordnungen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog zur Eingabe der Dateitypzuordnungen des Projektes. Diese Zuordnungen bestimmen den Typ (Quellen, Formulare, Schnittstellen oder Sonstige) über ein Dateinamenmuster. Sie werden genutzt, wenn eine Datei zum Projekt hinzugefügt oder wenn nach neuen Dateien gesucht wird.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3817"/>
+    <source>Pac&amp;kagers</source>
+    <translation>Pa&amp;ketierer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
+    <source>Add files to project</source>
+    <translation>Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
+    <source>Add &amp;files...</source>
+    <translation>&amp;Dateien hinzufügen...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
-    <source>Add directory...</source>
-    <translation>Verzeichnis hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3435"/>
-    <source>Add a directory to the current project</source>
-    <translation>Füge den Inhalt eines Verzeichnisses zum Projekt hinzu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3437"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Verzeichnis hinzufügen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem ein Verzeichnis bzw. der Inhalt eines Verzeichnisses zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1762"/>
-    <source>Rename file</source>
-    <translation>Datei umbenennen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
-    <source>Rename File</source>
-    <translation>Datei umbenennen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2229"/>
-    <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
-    <translation>Soll die Projektdatei zum Repository hinzugefügt werden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
-    <source>New Project</source>
-    <translation>Neues Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2162"/>
-    <source>Add existing files to the project?</source>
-    <translation>Existierende Dateien dem Projekt hinzufügen?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2281"/>
-    <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
-    <translation>Möchten Sie die VCS-Befehlsoptionen bearbeiten?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2253"/>
-    <source>Select version control system for the project</source>
-    <translation>Wähle das Versionskontrollsystem für das Projekt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Projektdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Projektdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Projektsessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Projektsessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
-    <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Übersetzungsdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
-    <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das Projektverzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erstellt werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
-    <source>Delete project session</source>
-    <translation>Projekt Session löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Projektsessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3638"/>
-    <source>Delete session</source>
-    <translation>Session löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3642"/>
-    <source>Delete the projects session file.</source>
-    <translation>Löscht die Projektsessiondatei.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3643"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Session löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Sessiondatei des Projektes.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="201"/>
-    <source>Ruby Files (*.rb);;</source>
-    <translation>Ruby-Dateien (*.rb);;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3466"/>
-    <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Neue Dateien suchen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies sucht im Projektverzeichnis und in registrierten Unterverzeichnissen nach neuen Dateien (Quellen, *.ui, *.idl).&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
-    <source>Console</source>
-    <translation>Konsole</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="251"/>
-    <source>Other</source>
-    <translation>Sonstige</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
-    <source>Include module names?</source>
-    <translation>Modulnamen anzeigen?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
-    <source>Delete directory</source>
-    <translation>Verzeichnis löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
-    <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Verzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
-    <source>Read tasks</source>
-    <translation>Aufgaben lesen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
-    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
-    <source>Save tasks</source>
-    <translation>Aufgaben speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
-    <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
-    <source>Read debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften lesen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
-    <source>Save debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gespeichert werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
-    <source>Delete debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
-    <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Eigenschaften &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelöscht werden.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
-    <source>Debugger Properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
-    <source>Debugger &amp;Properties...</source>
-    <translation>Debugger-&amp;Eigenschaften...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3542"/>
-    <source>Show the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften anzeigen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3543"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um die projektspezifischen Debugger-Einstellungen zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
-    <source>Load</source>
-    <translation>Laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
-    <source>&amp;Load</source>
-    <translation>&amp;Laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3555"/>
-    <source>Load the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3567"/>
-    <source>Save the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften speichern</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation>&amp;Löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3579"/>
-    <source>Delete the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften löschen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
-    <source>Reset</source>
-    <translation>Zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
-    <source>&amp;Reset</source>
-    <translation>&amp;Zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3592"/>
-    <source>Reset the debugger properties</source>
-    <translation>Debugger-Eigenschaften zurücksetzen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3805"/>
-    <source>Debugger</source>
-    <translation>Debugger</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3802"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Session</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3556"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften laden&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt die projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3568"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften speichern&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies speichert die projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3580"/>
-    <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften löschen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies löscht die Datei mit den projektspezifischen Debugger-Einstellungen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3593"/>
-    <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugger-Eigenschaften zurücksetzen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies setzt die projektspezifischen Debugger-Einstellungen zurück.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
-    <source>Filetype Associations</source>
-    <translation>Dateitypzuordnungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
-    <source>Filetype Associations...</source>
-    <translation>Dateitypzuordnungen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3506"/>
-    <source>Show the project filetype associations</source>
-    <translation>Zeigt die Dateitypzuordnungen des Projektes</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3508"/>
-    <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Dateitypzuordnungen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog zur Eingabe der Dateitypzuordnungen des Projektes. Diese Zuordnungen bestimmen den Typ (Quellen, Formulare, Schnittstellen oder Sonstige) über ein Dateinamenmuster. Sie werden genutzt, wenn eine Datei zum Projekt hinzugefügt oder wenn nach neuen Dateien gesucht wird.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3806"/>
-    <source>Pac&amp;kagers</source>
-    <translation>Pa&amp;ketierer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
-    <source>Add files to project</source>
-    <translation>Dateien zum Projekt hinzufügen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
-    <source>Add &amp;files...</source>
-    <translation>&amp;Dateien hinzufügen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3419"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Fügt Dateien zum aktuellen Projekt hinzu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3421"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3432"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dateien hinzufügen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, mit dem Dateien zum aktuellen Projekt hinzugefügt werden kann. Der Ort, an dem sie eingefügt werden, wird durch die Dateinamenerweiterung bestimmt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1797"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be renamed.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht umbenannt werden.&lt;br /&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2734"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2745"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Projektdateien (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3792"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3803"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3913"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3924"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3975"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3986"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1572"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1583"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="835"/>
     <source>Read user project properties</source>
     <translation>Nutzer bezogene Projektdaten lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="835"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den Nutzer bezogenen Projektdaten &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="859"/>
     <source>Save user project properties</source>
     <translation>Nutzer bezogene Projektdaten sichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="859"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei mit den Nutzer bezogenen Projektdaten &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3498"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation>Nutzer bezogene Projektdaten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3498"/>
     <source>&amp;User Properties...</source>
     <translation>&amp;Nutzer bezogene Projektdaten...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3492"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3503"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation>Zeigt die Nutzer bezogenen Projektdaten an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3494"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3505"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nutzer bezogene Projektdaten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies zeigt einen Dialog an, um Nutzer bezogene Projektdaten zu bearbeiten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2959"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Syntaxfehler gefunden</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2959"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
-      <numerusform>Das Projekt beinhaltet %n Datei mit Syntaxfehlern.</numerusform>
+      <numerusform>Das Projekt beinhaltet eine Datei mit Syntaxfehlern.</numerusform>
       <numerusform>Das Projekt beinhaltet %n Dateien mit Syntaxfehlern.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4656"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Erzeuge Paketliste</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3735"/>
+    <source>Create &amp;Package List</source>
+    <translation>Erzeuge &amp;Paketliste</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4849"/>
+    <source>Create Plugin Archive</source>
+    <translation>Erzeuge Plugin Archiv</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
+    <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
+    <translation>Erzeuge Plugin &amp;Archiv</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4616"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4656"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4676"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4685"/>
+    <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
+    <translation>Für das Projekt wurde kein Hauptskript angegeben. Abbruch...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4699"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1552"/>
+    <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Das Quellverzeichnis enthält keine Dateien, die zur gewählten Kategorie gehören.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2611"/>
+    <source>Select Version Control System</source>
+    <translation>Versionskontrollsystem auswählen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2271"/>
+    <source>None</source>
+    <translation>Keines</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="359"/>
+    <source>Registering Project Type</source>
+    <translation>Projekttyp Registrierung</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4738"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht im Archiv gespeichert werde. Sie wird ignoriert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3767"/>
+    <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
+    <translation>Erzeuge Plugin Archiv (Snapshot)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3767"/>
+    <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
+    <translation>Erzeuge Plugin Archiv (&amp;Snapshot)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4807"/>
+    <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Plugindatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;br&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1246"/>
+    <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
+    <translation>Sie müssen zuerst ein Übersetzungsmuster festlegen.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2370"/>
+    <source>Translation Pattern</source>
+    <translation>Übersetzungsmuster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2370"/>
+    <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
+    <translation>Gib das Pfadmuster für Übersetzungsdateien ein (benutze „%language%“ anstelle des Sprachcodes):</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4253"/>
+    <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Versionskontrolle nicht möglich.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3531"/>
+    <source>Lexer Associations</source>
+    <translation>Lexerzuordnungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3531"/>
+    <source>Lexer Associations...</source>
+    <translation>Lexerzuordnungen...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3535"/>
+    <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
+    <translation>Zeigt die projektspezifischen Lexerzuordnungen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3537"/>
+    <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Lexerzuordnungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, um die projektspezifischen Lexerzuordnungen zu bearbeiten. Diese Zuordnungen überschreiben die globalen Lexerzuordnungen. Lexer werden verwendet, um den Editortext einzufärben.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="275"/>
+    <source>PySide GUI</source>
+    <translation>PySide Oberfläche</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="276"/>
+    <source>PySide Console</source>
+    <translation>PySide Kommandozeile</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="189"/>
+    <source>Python3 Files (*.py *.py3);;Python3 GUI Files (*.pyw *.pyw3);;</source>
+    <translation>Python 3-Dateien (*.py *.py3);;Python 3-GUI-Dateien (*.pyw *.pyw3);;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1509"/>
+    <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht zu &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; hinzugefügt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {2}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1565"/>
+    <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Das Zielverzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erstellt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="186"/>
+    <source>Python2 Files (*.py2);;Python2 GUI Files (*.pyw2);;</source>
+    <translation>Python 2-Dateien (*.py2);;Python 2-GUI-Dateien (*.pyw2);;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2160"/>
+    <source>Create main script</source>
+    <translation>Hauptskript erzeugen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2160"/>
+    <source>&lt;p&gt;The mainscript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Das Hauptskript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;br/&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3720"/>
+    <source>Load Diagram</source>
+    <translation>Diagramm laden</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3720"/>
+    <source>&amp;Load Diagram...</source>
+    <translation>Diagramm &amp;laden...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
-    <source>Create &amp;Package List</source>
-    <translation>Erzeuge &amp;Paketliste</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
-    <source>Create Plugin Archive</source>
-    <translation>Erzeuge Plugin Archiv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
-    <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
-    <translation>Erzeuge Plugin &amp;Archiv</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4605"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert bereits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4665"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; existiert nicht. Abbruch...&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4674"/>
-    <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
-    <translation>Für das Projekt wurde kein Hauptskript angegeben. Abbruch...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4688"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {0}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1541"/>
-    <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das Quellverzeichnis enthält keine Dateien, die zur gewählten Kategorie gehören.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
-    <source>Select Version Control System</source>
-    <translation>Versionskontrollsystem auswählen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2260"/>
-    <source>None</source>
-    <translation>Keines</translation>
+    <source>Load a diagram from file.</source>
+    <translation>Lade ein Diagramm aus einer Datei.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3726"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Diagramm laden...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt ein Diagramm aus einer Datei.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="336"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Die Programmiersprache &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wird nicht unterstützt.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="359"/>
+    <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Der Projekttyp &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist bereits registriert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
-    <source>Registering Project Type</source>
-    <translation>Projekttyp Registrierung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4727"/>
-    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht im Archiv gespeichert werde. Sie wird ignoriert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
-    <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
-    <translation>Erzeuge Plugin Archiv (Snapshot)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
-    <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
-    <translation>Erzeuge Plugin Archiv (&amp;Snapshot)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4796"/>
-    <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Plugindatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;br&gt;Grund: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
-    <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
-    <translation>Sie müssen zuerst ein Übersetzungsmuster festlegen.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
-    <source>Translation Pattern</source>
-    <translation>Übersetzungsmuster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
-    <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
-    <translation>Gib das Pfadmuster für Übersetzungsdateien ein (benutze „%language%“ anstelle des Sprachcodes):</translation>
+    <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered with Programming Language &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Der Projekttyp &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist bereits für die Programmiersprache &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; registriert.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="258"/>
+    <source>PyQt5 GUI</source>
+    <translation>PyQt5 Oberfläche</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="259"/>
+    <source>PyQt5 Console</source>
+    <translation>PyQt5 Kommandozeile</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
-    <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Versionskontrolle nicht möglich.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
-    <source>Lexer Associations</source>
-    <translation>Lexerzuordnungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
-    <source>Lexer Associations...</source>
-    <translation>Lexerzuordnungen...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3524"/>
-    <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
-    <translation>Zeigt die projektspezifischen Lexerzuordnungen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3526"/>
-    <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Lexerzuordnungen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, um die projektspezifischen Lexerzuordnungen zu bearbeiten. Diese Zuordnungen überschreiben die globalen Lexerzuordnungen. Lexer werden verwendet, um den Editortext einzufärben.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="263"/>
-    <source>PySide GUI</source>
-    <translation>PySide Oberfläche</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="264"/>
-    <source>PySide Console</source>
-    <translation>PySide Kommandozeile</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="198"/>
-    <source>Python3 Files (*.py *.py3);;Python3 GUI Files (*.pyw *.pyw3);;</source>
-    <translation>Python 3-Dateien (*.py *.py3);;Python 3-GUI-Dateien (*.pyw *.pyw3);;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
-    <source>Eric Plugin</source>
-    <translation type="obsolete">Eric Plugin</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3707"/>
-    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
-    <translation type="obsolete">Erzeugt eine erste PKGLIST-Datei für ein eric5-Plugin.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Erzeuge Paketliste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine erste Liste von Dateien, die in ein eric5-Pluginarchive einbezogen werden sollen. Die Liste wird aus der Projektdatei erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3723"/>
-    <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
-    <translation type="obsolete">Erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3725"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Erzeuge Pluginarchiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric5-Pluginarchivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST-Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3739"/>
-    <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
-    <translation type="obsolete">Erzeugt eine eric5 Plugin Archivdatei (Snapshot Release).</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3741"/>
-    <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Erzeuge Pluginarchiv (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric5-Pluginarchivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST-Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert. Der Versionseintrag des Hauptskriptes wird verändert, um ein Snapshot Release anzuzeigen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4678"/>
-    <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Die eric5 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4727"/>
-    <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Die eric5 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde erfolgreich erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1498"/>
-    <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die ausgewählte Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht zu &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; hinzugefügt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {2}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1554"/>
-    <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das Zielverzeichnis &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erstellt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="195"/>
-    <source>Python2 Files (*.py2);;Python2 GUI Files (*.pyw2);;</source>
-    <translation>Python 2-Dateien (*.py2);;Python 2-GUI-Dateien (*.pyw2);;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
-    <source>Create main script</source>
-    <translation>Hauptskript erzeugen</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2149"/>
-    <source>&lt;p&gt;The mainscript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Das Hauptskript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;br/&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
-    <source>Load Diagram</source>
-    <translation>Diagramm laden</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3709"/>
-    <source>&amp;Load Diagram...</source>
-    <translation>Diagramm &amp;laden...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3713"/>
-    <source>Load a diagram from file.</source>
-    <translation>Lade ein Diagramm aus einer Datei.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3715"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Diagramm laden...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies lädt ein Diagramm aus einer Datei.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="324"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Programming Language &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not supported.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Die Programmiersprache &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wird nicht unterstützt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Der Projekttyp &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist bereits registriert.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="335"/>
-    <source>&lt;p&gt;The Project type &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is already registered with Programming Language &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Der Projekttyp &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist bereits für die Programmiersprache &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; registriert.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="244"/>
-    <source>Qt GUI</source>
-    <translation type="obsolete">Qt Oberfläche</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="245"/>
-    <source>Qt Console</source>
-    <translation type="obsolete">Qt Kommandozeile</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="246"/>
-    <source>PyQt5 GUI</source>
-    <translation>PyQt5 Oberfläche</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="247"/>
-    <source>PyQt5 Console</source>
-    <translation>PyQt5 Kommandozeile</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4231"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found. &lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Das ausgewählte Versionskontrollsystem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gefunden werden.&lt;br/&gt;Ignoriere Übersteuerung.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4849"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Plugindatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;br&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3729"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric6 plugin.</source>
     <translation>Erzeugt eine erste PKGLIST-Datei für ein eric6-Plugin.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3731"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3742"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric6 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Paketliste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine erste Liste von Dateien, die in ein eric6-Pluginarchive einbezogen werden sollen. Die Liste wird aus der Projektdatei erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3745"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file.</source>
     <translation>Erzeugt eine eric6 Plugin Archivdatei.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3747"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3758"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Pluginarchiv&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric6-Pluginarchivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST-Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3761"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3772"/>
     <source>Create an eric6 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation>Erzeugt eine eric6 Plugin Archivdatei (Snapshot Release).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3763"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3774"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric6 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Erzeuge Pluginarchiv (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies erzeugt eine eric6-Pluginarchivdatei mit den Dateien, die in der PKGLIST-Datei angegeben wurden. Der Archivname wird aus dem Namen des Hauptskriptes generiert. Der Versionseintrag des Hauptskriptes wird verändert, um ein Snapshot Release anzuzeigen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4701"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4712"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die eric6 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht erzeugt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ursache: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4750"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4761"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric6 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die eric6 Plugin Archivdatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; wurde erfolgreich erzeugt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="244"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="256"/>
     <source>PyQt4 GUI</source>
     <translation>PyQt4 Oberfläche</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="245"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="257"/>
     <source>PyQt4 Console</source>
     <translation>PyQt4 Kommandozeile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="248"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="260"/>
     <source>Eric4/5 Plugin</source>
     <translation>Eric4/5 Plugin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="249"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="261"/>
     <source>Eric6 Plugin</source>
     <translation>Eric6 Plugin</translation>
   </message>
@@ -38990,7 +38761,7 @@
     <location filename="../DataViews/PyCoverageDialog.py" line="243"/>
     <source>%n file(s) could not be parsed. Coverage info for these is not available.</source>
     <translation>
-      <numerusform>1 Datei konnte nicht geparst werden. Coverage Informationen sind für diese nicht verfügbar.</numerusform>
+      <numerusform>Eine Datei konnte nicht geparst werden. Coverage Informationen sind für diese nicht verfügbar.</numerusform>
       <numerusform>%n Dateien konnten nicht geparst werden. Coverage Informationen sind für diese nicht verfügbar.</numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -45333,11 +45104,6 @@
     <translation>Rechtschreibung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ShortcutsDialog.py" line="189"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-Webbrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Preferences/ShortcutsDialog.py" line="190"/>
     <source>eric6 Web Browser</source>
     <translation>eric6-Webbrowser</translation>
@@ -45494,11 +45260,6 @@
 <context>
   <name>SnapWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="522"/>
-    <source>eric5 Snapshot</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-Bildschirmfoto</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="54"/>
     <source>Snapshot Mode:</source>
     <translation>Bildschirmfoto-Modus:</translation>
@@ -46273,11 +46034,6 @@
     <translation>Abfrage OK, Anzahl betroffener Zeilen: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../SqlBrowser/SqlBrowserWidget.ui" line="14"/>
-    <source>eric5 SQL Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-SQL-Browser</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../SqlBrowser/SqlBrowserWidget.py" line="163"/>
     <source>An error occurred while opening the connection.</source>
     <translation>Ein Fehler trat beim Öffnen der Datenbankverbindung auf.</translation>
@@ -48691,7 +48447,7 @@
     <translation>Revision</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="145"/>
     <source>diff to {0}</source>
     <translation>Unterschied zu {0}</translation>
   </message>
@@ -48766,21 +48522,21 @@
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="160"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="159"/>
     <source>&lt;i&gt;author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Autor: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="164"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="163"/>
     <source>&lt;i&gt;date: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation>&lt;i&gt;Datum: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="187"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/SvnLogDialog.py" line="186"/>
     <source> (copied from {0}, revision {1})</source>
     <translation> (kopiert von {0}, Revision {1})</translation>
   </message>
@@ -54946,20 +54702,6 @@
   <message>
     <location filename="../Project/TranslationPropertiesDialog.ui" line="49"/>
     <source>&lt;b&gt;Translation Pattern&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Enter the path pattern for the translation files using %language% at the place of the language code (e.g. /path_to_eric/i18n/eric5_%language%.ts). This will result in translation files like /path_to_eric/i18n/eric5_de.ts.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Übersetungsmuster&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Gib das Pfadmuster für Übersetzungsdateien ein. Benutze %language% an der Stelle des Sprachcodes (z.B. /path_to_eric/i18n/eric5_%language%.ts). Dies ergibt Übersetzungsdatei wie /path_to_eric/i18n/eric5_de.ts.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/TranslationPropertiesDialog.ui" line="57"/>
-    <source>&amp;Translation Path Pattern:
-(Use &apos;%language%&apos; where the language code should be inserted, e.g. i18n/eric5_%language%.ts)</source>
-    <translation type="obsolete">Übersetzungs&amp;muster:
-(Benutze „%language%“ an der Stelle, an der der Sprachecode eingefügt werden soll, z.B. i18n/eric5_%language%.ts)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/TranslationPropertiesDialog.ui" line="49"/>
-    <source>&lt;b&gt;Translation Pattern&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the path pattern for the translation files using %language% at the place of the language code (e.g. /path_to_eric/i18n/eric6_%language%.ts). This will result in translation files like /path_to_eric/i18n/eric6_de.ts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Übersetungsmuster&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Gib das Pfadmuster für Übersetzungsdateien ein. Benutze %language% an der Stelle des Sprachcodes (z.B. /path_to_eric/i18n/eric6_%language%.ts). Dies ergibt Übersetzungsdatei wie /path_to_eric/i18n/eric6_de.ts.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -55237,31 +54979,11 @@
     <translation>SQL-Browser</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="77"/>
-    <source>Eric5 tray starter</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 Systemstarter</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="139"/>
-    <source>eric5 IDE</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 Entwicklungsumgebung</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="142"/>
-    <source>eric5 Mini Editor</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 Mini Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="120"/>
     <source>Icon Editor</source>
     <translation>Icon-Editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="99"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-Webbrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Tools/TrayStarter.py" line="117"/>
     <source>Snapshot</source>
     <translation>Bildschirmfoto</translation>
@@ -55699,11 +55421,6 @@
     <translation>Diagramm speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Graphics/UMLDialog.py" line="279"/>
-    <source>Eric5 Graphics File (*.e5g);;All Files (*)</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5-Grafikdateien (*.e5g);;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Graphics/UMLDialog.py" line="237"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert bereits. Überschreiben?&lt;/p&gt;</translation>
@@ -55740,11 +55457,6 @@
   </message>
   <message>
     <location filename="../Graphics/UMLDialog.py" line="280"/>
-    <source>Eric6 Graphics File (*.e5g);;All Files (*)</source>
-    <translation type="obsolete">Eric6-Grafikdateien (*.e5g);;Alle Dateien (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Graphics/UMLDialog.py" line="280"/>
     <source>Eric Graphics File (*.e5g);;All Files (*)</source>
     <translation>Eric-Grafikdateien (*.e5g);;Alle Dateien (*)</translation>
   </message>
@@ -56424,7 +56136,7 @@
     <translation>Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4294"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4296"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Hilfe</translation>
   </message>
@@ -56434,7 +56146,7 @@
     <translation>&amp;Werkzeugleisten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4420"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4422"/>
     <source>Problem</source>
     <translation>Problem</translation>
   </message>
@@ -56454,7 +56166,7 @@
     <translation>&amp;Was ist das?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4595"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4597"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation>Fehler beim Prozessstart</translation>
   </message>
@@ -56544,7 +56256,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Fehler berichten...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Senden eines Fehlerberichtes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5307"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5309"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle exportieren</translation>
   </message>
@@ -56564,7 +56276,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Tastaturkurzbefehle exportieren&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportiert die Tastaturkurzbefehle der Applikation.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5331"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5333"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehle importieren</translation>
   </message>
@@ -56654,7 +56366,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Modultest (Skript)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Modultest für aktuelles Skript ausführen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4042"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4044"/>
     <source>Unittest Project</source>
     <translation>Modultest (Projekt)</translation>
   </message>
@@ -56674,7 +56386,7 @@
     <translation>&amp;Modultests</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4042"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4044"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Für das aktuelle Projekt ist kein Hauptskript festgelegt. Abbruch</translation>
   </message>
@@ -56724,7 +56436,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Dateien Seite an Seite vergleichen&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog zum Vergleich zweier Dateien und zur Anzeige des Ergebnisse Seite an Seite.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5730"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5732"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Drop-Fehler</translation>
   </message>
@@ -56794,32 +56506,32 @@
     <translation>&lt;b&gt;Ansichtenprofile&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ansichtenprofile konfigurieren. Mit diesem Dialog kann die Sichtbarkeit der verschiedenen Fenster für die vorbestimmten Ansichtenprofile eingestellt werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4420"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4422"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist or is zero length.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; existiert nicht oder hat die Größe Null.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4148"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4150"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Designer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Qt-Designer konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass es als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4215"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4217"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Linguist.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Qt-Linguist konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass es als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4266"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4268"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Qt-Assistant.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Qt-Assistant konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass es als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4595"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4597"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the tool entry &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Werkzeugeeintrag &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass er als &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5730"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5732"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ist keine Datei.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -56844,7 +56556,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;UI-Vorschau&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starte die UI-Vorschau.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4376"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4378"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start UI Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die UI-Vorschau konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass sie als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -56869,7 +56581,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Übersetzungsvorschau&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies startet das Programm zur Vorschau von Übersetzungen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4431"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4433"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Translation Previewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Übersetzungsvorschau konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass sie als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -56909,42 +56621,42 @@
     <translation>Aufgabenanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5465"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5467"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Aufgaben speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5465"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5467"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5491"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5493"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Aufgaben lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5491"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5493"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Aufgabendatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4294"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4296"/>
     <source>Currently no custom viewer is selected. Please use the preferences dialog to specify one.</source>
     <translation>Momentan ist kein Betrachter angegeben. Bitte benutzen Sie den Einstellungsdialog, um einen festzulegen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4308"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4310"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start custom viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Betrachter konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass er als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5038"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5040"/>
     <source>Documentation Missing</source>
     <translation>Dokumentation fehlt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5038"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5040"/>
     <source>&lt;p&gt;The documentation starting point &quot;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&quot; could not be found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Dokumentationsstartpunkt „&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;“ konnte nicht gefunden werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -57044,7 +56756,7 @@
     <translation>Öffne die Eric-API-Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4328"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4330"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start the help viewer.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Hilfeanzeige konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass sie als &lt;b&gt;hh&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -57120,41 +56832,41 @@
     <translation>Profile</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3358"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3360"/>
     <source>&amp;Builtin Tools</source>
     <translation>&amp;Eingebaute Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4579"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4581"/>
     <source>Starting process &apos;{0} {1}&apos;.
 </source>
     <translation>Starte Prozess „{0} {1}“.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4671"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4673"/>
     <source>Process &apos;{0}&apos; has exited.
 </source>
     <translation>Prozess „{0}“ ist beendet.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5022"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5024"/>
     <source>Documentation</source>
     <translation>Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4864"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4866"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt4 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der PyQt4-Dokumentations-Startpunkt ist nicht konfiguriert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6045"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6047"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Fehler während der Aktualisierungsprüfung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6025"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6027"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Aktualisierung verfügbar</translation>
   </message>
@@ -57164,17 +56876,17 @@
     <translation>&lt;h3&gt;Versionsnummern&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6082"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6084"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3304"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3306"/>
     <source>Configure Tool Groups ...</source>
     <translation>Konfiguriere Werkzeuggruppen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3308"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3310"/>
     <source>Configure current Tool Group ...</source>
     <translation>Konfiguriere aktuelle Werkzeuggruppe...</translation>
   </message>
@@ -57189,22 +56901,22 @@
     <translation>Zeige externe &amp;Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6045"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6047"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Konnte keine Aktualisierungsprüfung durchführen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5875"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5877"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Abbrechen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5884"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5886"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Prüfe Host {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6109"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6111"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Erstmalige Nutzung</translation>
   </message>
@@ -57244,7 +56956,7 @@
     <translation>&amp;Plugininformationen...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3366"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3368"/>
     <source>&amp;Plugin Tools</source>
     <translation>&amp;Pluginwerkzeuge</translation>
   </message>
@@ -57264,12 +56976,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Plugin deinstallieren...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Deinstallation eines Plugins.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3456"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3458"/>
     <source>&amp;Show all</source>
     <translation>Alle an&amp;zeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3458"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3460"/>
     <source>&amp;Hide all</source>
     <translation>Alle &amp;ausblenden</translation>
   </message>
@@ -57299,7 +57011,7 @@
     <translation>Zeige die verfügbaren eric5-Versionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6068"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6070"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Verfügbare Versionen&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
@@ -57384,17 +57096,17 @@
     <translation>Externe Werkzeuge/{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4540"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4542"/>
     <source>External Tools</source>
     <translation>Externe Werkzeuge</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4531"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4533"/>
     <source>No tool entry found for external tool &apos;{0}&apos; in tool group &apos;{1}&apos;.</source>
     <translation>Kein Eintrag für das externe Werkzeug „{0}“ in der Gruppe „{1}“ gefunden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4540"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4542"/>
     <source>No toolgroup entry &apos;{0}&apos; found.</source>
     <translation>Kein Werkzeuggruppeneintrag „{0}“ gefunden.</translation>
   </message>
@@ -57409,22 +57121,22 @@
     <translation>&amp;Mehrfachprojektanzeige</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5509"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5511"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Session speichern</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5509"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5511"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Sessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht geschrieben werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5540"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5542"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Session lesen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5540"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5542"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Sessiondatei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; konnte nicht gelesen werden.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -57494,12 +57206,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Schalte das Fenster der Horizontalen Werkzeugbox um&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Falls das Fenster der Horizontalen Werkzeugbox nicht sichtbar ist, wird es dargestellt. Ist es sichtbar, so wird es versteckt.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3270"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3272"/>
     <source>Restart application</source>
     <translation>Anwendung neu starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3270"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="3272"/>
     <source>The application needs to be restarted. Do it now?</source>
     <translation>Die Anwendung muss neu gestartet werden. Jetzt durchführen?</translation>
   </message>
@@ -57644,7 +57356,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;SQL-Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Erforsche eine SQL-Datenbank.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4452"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4454"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start SQL Browser.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der SQL-Browser konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass er als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -57659,12 +57371,12 @@
     <translation>&amp;Icon-Editor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4241"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4243"/>
     <source>Qt 3 support</source>
     <translation>Qt3-Unterstützung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5022"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5024"/>
     <source>&lt;p&gt;The PySide documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der PySide-Dokumentations-Startpunkt ist nicht konfiguriert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -57684,72 +57396,6 @@
     <translation>Öffne die PySide-Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1587"/>
-    <source>&lt;b&gt;Helpviewer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the eric5 web browser. This window will show HTML help files and help from Qt help collections. It has the capability to navigate to links, set bookmarks, print the displayed help and some more features. You may use it to browse the internet as well&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If called with a word selected, this word is search in the Qt help collection.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Hilfe-Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige den eric5-Webbrowser an. Dieses Fenster zeigt Hilfedateien im HTML-Format und Qt-Hilfesammlungen an. In ihm kann über Hyperlinks navigiert, Lesezeichen gesetzt und neben anderen Funktionen die dargestellte Seite ausgedruckt werden. Er kann auch zum Surfen im Internet benutzt werden.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wenn es mit einem selektierten Wort aufgerufen wird, so wird dieses Wort in der Qt-Hilfesammlung gesucht.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1621"/>
-    <source>&lt;b&gt;Check for Updates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Checks the internet for updates of eric5.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Auf Aktualisierungen prüfen...&lt;/b&gt;
-&lt;p&gt;Dies prüft im Internet auf Updates von eric5.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1634"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show downloadable versions...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the eric5 versions available for download from the internet.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zeige verfügbare Versionen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt die eric5-Versionen, die vom Internet heruntergeladen werden können.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1894"/>
-    <source>Start the eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">Startet den eric5-Webbrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1908"/>
-    <source>Start the eric5 Icon Editor</source>
-    <translation type="obsolete">Starte den eric5-Icon-Editor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1910"/>
-    <source>&lt;b&gt;Icon Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Starts the eric5 Icon Editor for editing simple icons.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Icon-Editor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Startet den eric5-Icon-Editor zum Editieren einfacher Icons.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1996"/>
-    <source>&lt;b&gt;Show external tools&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to show the path and versions of all extenal tools used by eric5.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Zeige externe Werkzeuge&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Öffnet einen Dialog, der die Pfade und Versionen der von eric5 genutzten externen Werkzeuge anzeigt.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="2336"/>
-    <source>&lt;b&gt;Eric API Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display the Eric API documentation. The location for the documentation is the Documentation/Source subdirectory of the eric5 installation directory.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Eric-API-Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige die Eric-API-Dokumentation an. Der Pfad für die Dokumentation ist das Unterverzeichnis Documentation/Source im eric5-Installationverzeichnis.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4228"/>
-    <source>Qt v.3 is not supported by eric5.</source>
-    <translation type="obsolete">Qt v.3 wird von eric5 nicht unterstützt.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6006"/>
-    <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric5 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
-    <translation type="obsolete">Eine Aktualisierung auf &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; von Eric5 ist unter &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; verfügbar. Wollen Sie sie laden?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6018"/>
-    <source>Eric5 is up to date</source>
-    <translation type="obsolete">Eric5 ist aktuell</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6018"/>
-    <source>You are using the latest version of eric5</source>
-    <translation type="obsolete">Sie verwenden die aktuellste Version von eric5</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6089"/>
-    <source>eric5 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
-    <translation type="obsolete">eric5 wurde noch nicht konfiguriert. Der Konfigurationsdialog wird nun gestartet.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="823"/>
     <source>Cooperation</source>
     <translation>Zusammenarbeit</translation>
@@ -57780,7 +57426,7 @@
     <translation>Alt+Shift+B</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5331"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5333"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
     <translation>Tastaturkurzbefehlsdatei (*.e4k)</translation>
   </message>
@@ -57820,46 +57466,31 @@
     <translation>&lt;b&gt;Python 2-Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeigt die Python 2-Dokumentation an. Ist kein Dokumentationsverzeichnis konfiguriert, so ist der Ort, an dem die Python 2-Dokumentation gesucht wird, unter Windows das Verzeichnis &lt;i&gt;doc&lt;/i&gt; unter dem Verzeichnis, in dem der konfigurierte Python 2-Interpreter installiert ist, und unter Unix das Verzeichnis &lt;i&gt;/usr/share/doc/packages/python/html/python-docs-html&lt;/i&gt;. Um dies zu überschreiben, können Sie die Umgebungsvariable PYTHON2DOCDIR setzen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5935"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5937"/>
     <source>Error getting versions information</source>
     <translation>Fehler beim Herunterladen der Versionsinformationen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5928"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5930"/>
     <source>The versions information could not be downloaded. Please go online and try again.</source>
     <translation>Die Versionsinformationen konnten nicht heruntergeladen werden. Bitte gehen Sie online und versuchen Sie es erneut.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5131"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5133"/>
     <source>Open Browser</source>
     <translation>Browser starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5131"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5133"/>
     <source>Could not start a web browser</source>
     <translation>Der Systemwebbrowser konnte nicht gestartet werden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5935"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5937"/>
     <source>The versions information could not be downloaded for the last 7 days. Please go online and try again.</source>
     <translation>Die Versionsinformationen konnten seit 7 Tagen nicht heruntergeladen werden. Bitte gehen Sie online und versuchen Sie es erneut.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1889"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-Webbrowser</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1889"/>
-    <source>eric5 &amp;Web Browser...</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-&amp;Webbrowser...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1896"/>
-    <source>&lt;b&gt;eric5 Web Browser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Browse the Internet with the eric5 Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;eric5-Webbrowser&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Durchforste das Internet mit dem eric5-Webbrowser.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="540"/>
     <source>Setting View Profile...</source>
     <translation>Stelle Ansichtenprofil ein...</translation>
@@ -57896,16 +57527,6 @@
     <translation>Ctrl+Shift+N</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1223"/>
-    <source>Open a new eric5 instance</source>
-    <translation type="obsolete">Öffnet eine neue eric5-Instanz</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1225"/>
-    <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new instance of the eric5 IDE.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Neues Fenster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet eine neue Instanz der eric5-IDE.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../UI/UserInterface.py" line="1717"/>
     <source>Unittest Rerun Failed</source>
     <translation>Fehlerhafte Modultests wiederholen</translation>
@@ -57951,12 +57572,12 @@
     <translation>&lt;b&gt;Bildschirmfoto&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog, um ein Bildschirmfoto aufzunehmen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4510"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4512"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start Snapshot tool.&lt;br&gt;Ensure that it is available as &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Die Bildschirmfotoanwendung konnte nicht gestartet werden.&lt;br&gt;Stellen Sie sicher, dass sie als &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; verfügbar ist.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6128"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6130"/>
     <source>Select Workspace Directory</source>
     <translation>Wähle Arbeitsverzeichnis</translation>
   </message>
@@ -58331,7 +57952,7 @@
     <translation>Öffne die PyQt5-Dokumentation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4925"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4927"/>
     <source>&lt;p&gt;The PyQt5 documentation starting point has not been configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der PyQt5-Dokumentations-Startpunkt ist nicht konfiguriert.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -58366,7 +57987,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;PySide-Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige die PySide-Dokumentation an. Abhängig von den Einstellungen wird Erics interner Hilfeanzeiger, ein Webbrowser oder Qt Assistant verwendet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5875"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5877"/>
     <source>%v/%m</source>
     <translation>%v/%m</translation>
   </message>
@@ -58386,7 +58007,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Zeige Fehlerbericht...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dies öffnet einen Dialog zur Anzeige des aktuellsten Fehlerberichtes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5879"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="5881"/>
     <source>Version Check</source>
     <translation>Versionsprüfung</translation>
   </message>
@@ -58457,27 +58078,27 @@
     <translation>&lt;b&gt;Eric-API-Dokumentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zeige die Eric-API-Dokumentation an. Der Pfad für die Dokumentation ist das Unterverzeichnis Documentation/Source im eric6-Installationverzeichnis.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4241"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="4243"/>
     <source>Qt v.3 is not supported by eric6.</source>
     <translation>Qt v.3 wird von eric6 nicht unterstützt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6025"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6027"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric6 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation>Eine Aktualisierung auf &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; von Eric6 ist unter &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; verfügbar. Wollen Sie sie laden?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6038"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6040"/>
     <source>Eric6 is up to date</source>
     <translation>Eric6 ist aktuell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6038"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6040"/>
     <source>You are using the latest version of eric6</source>
     <translation>Sie verwenden die aktuellste Version von eric6</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6109"/>
+    <location filename="../UI/UserInterface.py" line="6111"/>
     <source>eric6 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation>eric6 wurde noch nicht konfiguriert. Der Konfigurationsdialog wird nun gestartet.</translation>
   </message>
@@ -63038,11 +62659,6 @@
 <context>
   <name>XbelImporter</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/XbelImporter.py" line="35"/>
-    <source>eric5 Web Browser stores its bookmarks in the &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; XML file. This file is usually located in</source>
-    <translation type="obsolete">Der eric5-Webbrowser speichert seine Lesezeichen in der XML-Datei &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Diese Datei befindet sich gewöhnlich in</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/XbelImporter.py" line="72"/>
     <source>Please choose the file to begin importing bookmarks.</source>
     <translation>Bitte wähle die Datei, um den Import von Lesezeichen zu starten.</translation>
@@ -63058,11 +62674,6 @@
     <translation>Datei „{0}“ existiert nicht.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/XbelImporter.py" line="150"/>
-    <source>eric5 Web Browser Import</source>
-    <translation type="obsolete">eric5-Webbrowser-Import</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/XbelImporter.py" line="156"/>
     <source>XBEL Import</source>
     <translation>XBEL-Import</translation>
@@ -63148,27 +62759,14 @@
   </message>
 </context>
 <context>
-  <name>eric5</name>
-  <message>
-    <location filename="../eric5.py" line="291"/>
-    <source>Generating Main Window...</source>
-    <translation type="obsolete">Erzeuge das Hauptfenster...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../eric5.py" line="286"/>
-    <source>Starting...</source>
-    <translation type="obsolete">Starte...</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>eric6</name>
   <message>
-    <location filename="../eric6.py" line="281"/>
+    <location filename="../eric6.py" line="295"/>
     <source>Starting...</source>
     <translation>Starte...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../eric6.py" line="286"/>
+    <location filename="../eric6.py" line="300"/>
     <source>Generating Main Window...</source>
     <translation>Erzeuge das Hauptfenster...</translation>
   </message>
Binary file i18n/eric6_en.qm has changed
--- a/i18n/eric6_en.ts	Sun Jul 20 16:27:59 2014 +0200
+++ b/i18n/eric6_en.ts	Sun Jul 20 16:37:25 2014 +0200
@@ -289,47 +289,47 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="288"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="283"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="278"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="461"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="456"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="386"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="381"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="399"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="394"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="484"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="479"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="484"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="479"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="288"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="283"/>
     <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="461"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="456"/>
     <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3312,15 +3312,21 @@
     <source>One blank line inserted.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
-  <message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="472"/>
     <source>%n blank line(s) inserted.</source>
-    <translation type="unfinished">%n blank line inserted.</translation>
-  </message>
-  <message>
+    <translation type="unfinished">
+      <numerusform>%n blank line inserted.</numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="475"/>
     <source>%n superfluous lines removed</source>
-    <translation type="unfinished">%n superfluous line removed</translation>
+    <translation type="unfinished">
+      <numerusform>%n superfluous line removed</numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+    </translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/CodeStyleChecker/translations.py" line="479"/>
@@ -7069,10 +7075,13 @@
 </context>
 <context>
   <name>DownloadUtilities</name>
-  <message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="31"/>
     <source>%n seconds remaining</source>
-    <translation type="unfinished">One second remaining</translation>
+    <translation type="unfinished">
+      <numerusform>One second remaining</numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+    </translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="48"/>
@@ -7094,10 +7103,13 @@
     <source>GiB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
-  <message>
+  <message numerus="yes">
     <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="25"/>
     <source>%n:{0:02} minutes remaining</source>
-    <translation type="unfinished">%n:{0:02} minute remaining</translation>
+    <translation type="unfinished">
+      <numerusform>%n:{0:02} minute remaining</numerusform>
+      <numerusform></numerusform>
+    </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -15470,87 +15482,87 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1573"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1574"/>
     <source>Search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1573"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1574"/>
     <source>Choose the desired search engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1593"/>
     <source>Engine name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1592"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1593"/>
     <source>Enter a name for the engine</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1954"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1957"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1972"/>
-    <source>When connecting to: {0}.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1975"/>
+    <source>When connecting to: {0}.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1978"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1980"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1983"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1984"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1987"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1990"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1993"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2023"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2026"/>
     <source>Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2023"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2026"/>
     <source>&lt;p&gt;The database quota of &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; has been exceeded while accessing database &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shall it be changed?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2034"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2037"/>
     <source>New Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2034"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2037"/>
     <source>Enter the new quota in MB (current = {0}, used = {1}; step size = 5 MB):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2058"/>
-    <source>bytes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2061"/>
-    <source>kB</source>
+    <source>bytes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2064"/>
+    <source>kB</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2067"/>
     <source>MB</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15655,7 +15667,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1995"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1998"/>
     <source>Try Again</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15695,17 +15707,17 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2419"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2422"/>
     <source>eric6 Web Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2419"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2422"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5. Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2387"/>
+    <location filename="../Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2390"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt5.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -21221,12 +21233,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1395"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1401"/>
     <source>Revision</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1392"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1398"/>
     <source>Author</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -21416,12 +21428,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="824"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="830"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="824"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="830"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -21472,12 +21484,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1554"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1560"/>
     <source>Copy Changesets</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1591"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1597"/>
     <source>The project should be reread. Do this now?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -21512,7 +21524,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1591"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="1597"/>
     <source>Switch</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -21532,7 +21544,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="914"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogBrowserDialog.py" line="920"/>
     <source>{0} (large file)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -21620,102 +21632,96 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="217"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="225"/>
     <source>Process Generation Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="217"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="225"/>
     <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="272"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="280"/>
     <source>The hg process did not finish within 30s.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="275"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="283"/>
     <source>Could not start the hg executable.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="278"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="286"/>
     <source>Mercurial Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="308"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="316"/>
     <source>No log available for &apos;{0}&apos;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="342"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="349"/>
     <source>diff to {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="354"/>
-    <source>Branches: {0}&lt;br /&gt;
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="363"/>
+    <source>Tags: {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="369"/>
+    <source>Parents: {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="372"/>
+    <source>&lt;i&gt;Author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="376"/>
+    <source>&lt;i&gt;Date: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="387"/>
+    <source>Added {0} (copied from {1})&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="392"/>
+    <source>Added {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="398"/>
+    <source>Modified {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="404"/>
+    <source>Deleted {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="366"/>
+    <source>Bookmarks: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="357"/>
-    <source>Tags: {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="363"/>
-    <source>Parents: {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="366"/>
-    <source>&lt;i&gt;Author: {0}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="370"/>
-    <source>&lt;i&gt;Date: {0}, {1}&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="381"/>
-    <source>Added {0} (copied from {1})&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="386"/>
-    <source>Added {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="392"/>
-    <source>Modified {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="398"/>
-    <source>Deleted {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="360"/>
-    <source>Bookmarks: {0}&lt;br /&gt;
-</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="351"/>
     <source>Phase: {0}&lt;br /&gt;
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -21730,6 +21736,12 @@
     <source>Show differences side-by-side</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/HgLogDialog.py" line="360"/>
+    <source>Branch: {0}&lt;br /&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HgMergeDialog</name>
@@ -35405,362 +35417,362 @@
 <context>
   <name>Project</name>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="198"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="189"/>
     <source>Python3 Files (*.py *.py3);;Python3 GUI Files (*.pyw *.pyw3);;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="201"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="192"/>
     <source>Ruby Files (*.rb);;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="250"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="262"/>
     <source>Console</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="251"/>
-    <source>Other</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="263"/>
+    <source>Other</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="275"/>
     <source>PySide GUI</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="264"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="276"/>
     <source>PySide Console</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="347"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="359"/>
     <source>Registering Project Type</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="699"/>
     <source>Read project file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="688"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="699"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="799"/>
     <source>Save project file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="788"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="799"/>
     <source>&lt;p&gt;The project file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="835"/>
     <source>Read user project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="824"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="835"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="859"/>
     <source>Save user project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="848"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="859"/>
     <source>&lt;p&gt;The user specific project properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="917"/>
     <source>Read project session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1123"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1134"/>
     <source>Please save the project first.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="906"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="917"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="953"/>
     <source>Save project session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="942"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="953"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="982"/>
     <source>Delete project session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="971"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="982"/>
     <source>&lt;p&gt;The project session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1011"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1000"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1011"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1031"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1020"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1031"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1088"/>
     <source>Read debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1077"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1088"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1122"/>
     <source>Save debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1111"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1122"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1148"/>
     <source>Delete debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1137"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1148"/>
     <source>&lt;p&gt;The project debugger properties file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1246"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1235"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1246"/>
     <source>You have to specify a translation pattern first.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1370"/>
     <source>Delete translation</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1359"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1370"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected translation file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1510"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1521"/>
     <source>Add file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1572"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1583"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1498"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1509"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be added to &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {2}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1627"/>
-    <source>The target directory must not be empty.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
+    <source>The target directory must not be empty.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1649"/>
     <source>Add directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1541"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1552"/>
     <source>&lt;p&gt;The source directory doesn&apos;t contain any files belonging to the selected category.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1554"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1565"/>
     <source>&lt;p&gt;The target directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1638"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1649"/>
     <source>The source directory must not be empty.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1762"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1773"/>
     <source>Rename file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1797"/>
     <source>Rename File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2760"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1786"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1797"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be renamed.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1994"/>
     <source>Delete file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="1983"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="1994"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2023"/>
     <source>Delete directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2012"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2023"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be deleted.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2106"/>
     <source>Create project directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2095"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2106"/>
     <source>&lt;p&gt;The project directory &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2611"/>
     <source>New Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2162"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2173"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2600"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2611"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2281"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2292"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3359"/>
     <source>New project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2229"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2240"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2260"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2271"/>
     <source>None</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2253"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2264"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2370"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2359"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2370"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3373"/>
     <source>Open project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2734"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2745"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3410"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2749"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2760"/>
     <source>Save File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2796"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2785"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2796"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2959"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2948"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2959"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation>
       <numerusform>The project contains one file with syntax errors.</numerusform>
@@ -35768,772 +35780,772 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3348"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3359"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3353"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3364"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3354"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3365"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3362"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3373"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3367"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3378"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3368"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
-    <source>Close project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3375"/>
-    <source>&amp;Close</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3379"/>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
+    <source>Close project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
+    <source>&amp;Close</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3390"/>
     <source>Close the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3380"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3387"/>
-    <source>Save project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
-    <source>&amp;Save</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3391"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3398"/>
+    <source>Save project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
+    <source>&amp;Save</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3402"/>
     <source>Save the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3392"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3399"/>
-    <source>Save &amp;as...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3403"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3405"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
-    <source>Add files to project</source>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3410"/>
+    <source>Save &amp;as...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3416"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
+    <source>Add files to project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3425"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3419"/>
-    <source>Add files to the current project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3421"/>
-    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
-    <source>Add directory to project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Add files to the current project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3432"/>
+    <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3441"/>
+    <source>Add directory to project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3441"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3435"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3446"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3437"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3448"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3456"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3445"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3456"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3450"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3461"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3452"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3463"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3471"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3471"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3464"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3475"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3466"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3477"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3485"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3474"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3485"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3479"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3490"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3480"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3491"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3498"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3498"/>
     <source>&amp;User Properties...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3492"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3503"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3494"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3505"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3513"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3513"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3506"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3517"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3508"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3519"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3531"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3520"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3531"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3524"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3535"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3526"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3537"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3549"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3538"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3549"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3542"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3553"/>
     <source>Show the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3543"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3554"/>
     <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
     <source>Load</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3551"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
     <source>&amp;Load</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3555"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3566"/>
     <source>Load the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3556"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3563"/>
-    <source>Save</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3567"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3578"/>
     <source>Save the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3568"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3575"/>
-    <source>&amp;Delete</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3579"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3586"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3586"/>
+    <source>&amp;Delete</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3590"/>
     <source>Delete the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3580"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3591"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3599"/>
     <source>Reset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3599"/>
     <source>&amp;Reset</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3592"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3603"/>
     <source>Reset the debugger properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3593"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3604"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3602"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3613"/>
     <source>Load session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3606"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3617"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3607"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3618"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3620"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3631"/>
     <source>Save session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3624"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3635"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3625"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3636"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3638"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3649"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3642"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3653"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3643"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3654"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3663"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3652"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3663"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3656"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3667"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3658"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3669"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3677"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3666"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3677"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3670"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3681"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3672"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3683"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4433"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4444"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3680"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3691"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3684"/>
-    <source>Show profiling data for the project.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3686"/>
-    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4487"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3695"/>
+    <source>Show profiling data for the project.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3697"/>
+    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4498"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3706"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3699"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3710"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3701"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3712"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4645"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4656"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3735"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4838"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4849"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3740"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3751"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3767"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3756"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3767"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3792"/>
-    <source>&amp;Project</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3793"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3794"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3798"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3800"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3801"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3802"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3803"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <source>&amp;Project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3804"/>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3805"/>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3809"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3811"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3812"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3813"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3814"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3816"/>
     <source>Debugger</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3806"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3817"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3913"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3924"/>
     <source>Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3975"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3986"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4107"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4096"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4107"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4242"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4253"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4253"/>
+    <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4371"/>
+    <source>Coverage Data</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4421"/>
+    <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4394"/>
+    <source>Code Coverage</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4394"/>
+    <source>Please select a coverage file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4444"/>
+    <source>Please select a profile file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message&