i18n/eric5_tr.ts

changeset 3130
dedfdf09c4c3
parent 3125
385a62b53725
child 3142
55030c09e142
child 3155
7e10d00e27ca
--- a/i18n/eric5_tr.ts	Thu Dec 05 18:57:27 2013 +0100
+++ b/i18n/eric5_tr.ts	Thu Dec 05 18:59:57 2013 +0100
@@ -35961,7 +35961,7 @@
     <translation>Dosya adını Değiştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2699"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2701"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -36001,7 +36001,7 @@
     <translation>&lt;p&gt;Proje dizini &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; oluşturulamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2551"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2553"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Yeni Proje</translation>
   </message>
@@ -36011,7 +36011,7 @@
     <translation>Var olan dosyalar projeye eklensin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2551"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2553"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Sürüm Kontrol Sistemini Seç</translation>
   </message>
@@ -36021,7 +36021,7 @@
     <translation>VCS komut seçeneklerini düzenlemek istiyor musunuz?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3270"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3272"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Yeni Proje</translation>
   </message>
@@ -36041,17 +36041,17 @@
     <translation>proje için sürüm kontrol sistemini seçin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2310"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2312"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Çeviri Kalıbı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2310"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2312"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Çeviri dosylarınınyol kalıbını giriniz (kullanılan &apos;% dil %&apos;dil kodu):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3284"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3286"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Projeyi aç</translation>
   </message>
@@ -36066,12 +36066,12 @@
     <translation type="obsolete">Sıkıştırılmış Proje Dosyaları (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2684"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2686"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Proje Dosyaları (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3321"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3323"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>projeyi farklı adda kaydet</translation>
   </message>
@@ -36081,7 +36081,7 @@
     <translation type="obsolete">Project Dosyaları (*.e4p);;Sıkıştırılmış Proje Dosyaları (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2699"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2701"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Dosyayı Kaydet</translation>
   </message>
@@ -36091,22 +36091,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası zaten var.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2737"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2739"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Projeyi Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2737"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2739"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>Geçerli projede kaydedilmemiş dosyalar var.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2899"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2901"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Sözdizimi Hataları tespit edildi</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="../Project/Project.py" line="2899"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="2901"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -36114,682 +36114,682 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3270"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3272"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>Ye&amp;ni...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3275"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3277"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Yeni bir proje üret</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3276"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3278"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yeni...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yeni bir proje için bilgilerin girileceği bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3284"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3286"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Aç...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3289"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3291"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation>Var olan bir projeyi aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3290"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3292"/>
     <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Aç...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu varolan bir projeyi açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3297"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3299"/>
     <source>Close project</source>
     <translation>Projeyi kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3297"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3299"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3301"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3303"/>
     <source>Close the current project</source>
     <translation>Geçerli projeyi kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3302"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3304"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kapat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi kapatır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3309"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3311"/>
     <source>Save project</source>
     <translation>Projeyi kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3485"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3313"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3315"/>
     <source>Save the current project</source>
     <translation>Geçerli projeyi kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3314"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3316"/>
     <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi kaydeder.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3321"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3323"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Farklı k&amp;aydet...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3325"/>
-    <source>Save the current project to a new file</source>
-    <translation>Geçerli projeyi yeni bir dosya olarak kaydet</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3327"/>
+    <source>Save the current project to a new file</source>
+    <translation>Geçerli projeyi yeni bir dosya olarak kaydet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3329"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Farklı kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi yeni bir dosya olarak kaydeder.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3336"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3338"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Projeye dosyalar ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3336"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3338"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation>Dosyaları &amp;ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3341"/>
-    <source>Add files to the current project</source>
-    <translation>Geçerli projeye dosyalar ekle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3343"/>
+    <source>Add files to the current project</source>
+    <translation>Geçerli projeye dosyalar ekle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3345"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dosya ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir dosya eklemek için bir diyalog açar. Alana belirlenmiş uzantıda bir dosya eklenir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3352"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3354"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation>Projeye dizin ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3352"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3354"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation>Dizin ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3357"/>
-    <source>Add a directory to the current project</source>
-    <translation>Geçerli projeye bir dizin ekleyiniz</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3359"/>
+    <source>Add a directory to the current project</source>
+    <translation>Geçerli projeye bir dizin ekleyiniz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3361"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dizin Ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir dizin eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3367"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3369"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Projeye çeviri ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3367"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3369"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>Çeviri &amp;ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3372"/>
-    <source>Add a translation to the current project</source>
-    <translation>Geçerli projeye çeviri ekle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3374"/>
+    <source>Add a translation to the current project</source>
+    <translation>Geçerli projeye çeviri ekle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3376"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Çeviri ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir çeviri eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3382"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3384"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation>Yeni dosyaları ara</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3382"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3384"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation>Yeni dosyaları a&amp;ra...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3386"/>
-    <source>Search new files in the project directory.</source>
-    <translation>Proje dizininde yeni dosyaları ara.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3388"/>
+    <source>Search new files in the project directory.</source>
+    <translation>Proje dizininde yeni dosyaları ara.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3390"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3396"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3398"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Proje özellikleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3396"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3398"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Özellikler...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3401"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3403"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Proje özelliklerini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3402"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3404"/>
     <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3411"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation>Kullanıcı projesi özellikleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3409"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3411"/>
     <source>&amp;User Properties...</source>
     <translation>K&amp;ullanıcı Özellikleri...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3414"/>
-    <source>Show the user specific project properties</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3416"/>
+    <source>Show the user specific project properties</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3418"/>
     <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3424"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3426"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Dosyatipi Birleştirme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3424"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3426"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Dosyatipi Birleştirme...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3428"/>
-    <source>Show the project filetype associations</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3430"/>
+    <source>Show the project filetype associations</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3432"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3442"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3444"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3442"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3444"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3446"/>
-    <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3448"/>
+    <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3450"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3462"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı Özellikleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3460"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3462"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı &amp;Özellikleri...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3464"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3466"/>
     <source>Show the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3465"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3467"/>
     <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3473"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3475"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3473"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3475"/>
     <source>&amp;Load</source>
     <translation>Yük&amp;le</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3477"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3479"/>
     <source>Load the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3478"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3480"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3485"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3487"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3489"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3491"/>
     <source>Save the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3490"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3492"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3499"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3497"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3499"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3501"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3503"/>
     <source>Delete the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3502"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3504"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3510"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3512"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Başadön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3510"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3512"/>
     <source>&amp;Reset</source>
     <translation>Başad&amp;ön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3514"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3516"/>
     <source>Reset the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini başa döndür</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3515"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3517"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3524"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3526"/>
     <source>Load session</source>
     <translation>Oturum yükleniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3528"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3530"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Projelerin oturm dosyasını yükle.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3529"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3531"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3542"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3544"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Oturumu kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3546"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3548"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Proje oturum dosyasını kaydet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3547"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3549"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3560"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3562"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Oturumu sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3564"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3566"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Proje oturum dosyasını sil.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3565"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3567"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Oturumu Sil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu proje dosya oturumunu siler&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3576"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Metrik Kod</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3574"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3576"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>Me&amp;trik Kod...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3578"/>
-    <source>Show some code metrics for the project.</source>
-    <translation>Proje için bazı metrik kodları göster.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3580"/>
+    <source>Show some code metrics for the project.</source>
+    <translation>Proje için bazı metrik kodları göster.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3582"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Metrik Kodlar...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu proje içindeki tüm Python dosyalarının bazı metrik kodlarını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3590"/>
     <source>Python Code Coverage</source>
     <translation>Python Kod Koruyucu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3588"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3590"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>Kod Koru&amp;yucu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3592"/>
-    <source>Show code coverage information for the project.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3594"/>
+    <source>Show code coverage information for the project.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3596"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4353"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4355"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Veri Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3602"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3604"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Veri kesiti...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3606"/>
-    <source>Show profiling data for the project.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3608"/>
+    <source>Show profiling data for the project.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3610"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4407"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4409"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Uygulama Şeması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3617"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3619"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>Uygulama Şem&amp;ası...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3621"/>
-    <source>Show a diagram of the project.</source>
-    <translation>Projenin bir şemasını göster.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3623"/>
+    <source>Show a diagram of the project.</source>
+    <translation>Projenin bir şemasını göster.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3625"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uygulama Şeması...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu projenin bir şemasını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4565"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4567"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Paket Listesini Oluştur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3646"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3648"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>&amp;Paket Listesini Üret</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3651"/>
-    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3653"/>
+    <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3655"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4757"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4759"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Eklenti Arşivi Oluştur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3662"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3664"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Eklenti &amp;Arşivi Oluştur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3667"/>
-    <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
-    <translation>Eric5 eklenti arşiv dosyası oluştur.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3669"/>
+    <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
+    <translation>Eric5 eklenti arşiv dosyası oluştur.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3671"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3678"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3680"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Eklenti arşivi oluştur (Şipşak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3678"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3680"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Eklenti Arşivi Oluştur (En&amp;stantene)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3683"/>
-    <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3685"/>
+    <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3687"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3714"/>
-    <source>&amp;Project</source>
-    <translation>&amp;Proje</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3715"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Geçmiş P&amp;rojeleri Aç</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3716"/>
+    <source>&amp;Project</source>
+    <translation>&amp;Proje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3717"/>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Geçmiş P&amp;rojeleri Aç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3718"/>
     <source>&amp;Version Control</source>
     <translation>S&amp;ürüm Kontrol</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3720"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>&amp;Kontrol</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3722"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>G&amp;öster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3723"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>Şemalar &amp;D</translation>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>&amp;Kontrol</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3724"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Oturum</translation>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>G&amp;öster</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3725"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Kaynak Belgeleme &amp;D</translation>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>Şemalar &amp;D</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3726"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Oturum</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3727"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Kaynak Belgeleme &amp;D</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3729"/>
     <source>Debugger</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3728"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3730"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Pa&amp;ketleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3835"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3837"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Proje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3897"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3899"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>T&amp;emizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4018"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4020"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Yeni Dosyaları Ara</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4018"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4020"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4164"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4166"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Sürüm Kontrol Sistemi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4164"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4166"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4281"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4283"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Veri Kapsamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4330"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4332"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Bugeçerli projede tanımlanan ana betik değil. Durduruluyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4304"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4306"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Kod Koruyucu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4304"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4306"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Lütfen bir koruyucu dosya seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4353"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4355"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Lütfen kesit dosyasını seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4407"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4409"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modül isimleri dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4525"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4527"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4565"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4567"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4584"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4586"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4593"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4595"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4607"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4609"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4620"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4622"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4646"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4648"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4669"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4671"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4715"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4717"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -36809,22 +36809,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3631"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3633"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3631"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3633"/>
     <source>&amp;Load Diagram...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="3635"/>
-    <source>Load a diagram from file.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Project/Project.py" line="3637"/>
+    <source>Load a diagram from file.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="3639"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads a diagram from file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -36864,12 +36864,12 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4153"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4155"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found. &lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Project/Project.py" line="4757"/>
+    <location filename="../Project/Project.py" line="4759"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -45183,7 +45183,7 @@
 <context>
   <name>SnapWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="510"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="520"/>
     <source>eric5 Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -45218,117 +45218,117 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="205"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="218"/>
     <source>Press to take a snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="208"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="221"/>
     <source>&amp;Take Snapshot ...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="54"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="55"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="56"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="57"/>
     <source>Rectangular Selection</source>
     <translation type="unfinished">Köşeli Seçim</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="112"/>
-    <source>Windows Bitmap File (*.bmp)</source>
-    <translation type="unfinished">Windows Bitmap Dosyası (*.bmp)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="113"/>
-    <source>Graphic Interchange Format File (*.gif)</source>
-    <translation type="unfinished">Graphic Interchange Format Dosyası (*.gif)</translation>
+    <source>Windows Bitmap File (*.bmp)</source>
+    <translation type="unfinished">Windows Bitmap Dosyası (*.bmp)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="114"/>
-    <source>Windows Icon File (*.ico)</source>
-    <translation type="unfinished">Windows İkon Dosyası (*.ico)</translation>
+    <source>Graphic Interchange Format File (*.gif)</source>
+    <translation type="unfinished">Graphic Interchange Format Dosyası (*.gif)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="115"/>
-    <source>JPEG File (*.jpg)</source>
-    <translation type="unfinished">JPEG Dosyası (*.jpg)</translation>
+    <source>Windows Icon File (*.ico)</source>
+    <translation type="unfinished">Windows İkon Dosyası (*.ico)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="116"/>
-    <source>Multiple-Image Network Graphics File (*.mng)</source>
-    <translation type="unfinished">Çoklu-Resim Ağ Grafik Dosyası (*.mng)</translation>
+    <source>JPEG File (*.jpg)</source>
+    <translation type="unfinished">JPEG Dosyası (*.jpg)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="117"/>
-    <source>Portable Bitmap File (*.pbm)</source>
-    <translation type="unfinished">Portable Bitmap Dosyası (*.pbm)</translation>
+    <source>Multiple-Image Network Graphics File (*.mng)</source>
+    <translation type="unfinished">Çoklu-Resim Ağ Grafik Dosyası (*.mng)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="118"/>
-    <source>Paintbrush Bitmap File (*.pcx)</source>
-    <translation type="unfinished">Paintbrush Bitmap Dosyası (*.pcx)</translation>
+    <source>Portable Bitmap File (*.pbm)</source>
+    <translation type="unfinished">Portable Bitmap Dosyası (*.pbm)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="119"/>
-    <source>Portable Graymap File (*.pgm)</source>
-    <translation type="unfinished">Portable Graymap Dosyası (*.pgm)</translation>
+    <source>Paintbrush Bitmap File (*.pcx)</source>
+    <translation type="unfinished">Paintbrush Bitmap Dosyası (*.pcx)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="120"/>
-    <source>Portable Network Graphics File (*.png)</source>
-    <translation type="unfinished">Portable Network Graphics Dosyası (*.png)</translation>
+    <source>Portable Graymap File (*.pgm)</source>
+    <translation type="unfinished">Portable Graymap Dosyası (*.pgm)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="121"/>
-    <source>Portable Pixmap File (*.ppm)</source>
-    <translation type="unfinished">Portable Pixmap Dosyası (*.ppm)</translation>
+    <source>Portable Network Graphics File (*.png)</source>
+    <translation type="unfinished">Portable Network Graphics Dosyası (*.png)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="122"/>
-    <source>Silicon Graphics Image File (*.sgi)</source>
-    <translation type="unfinished">Silikon Gragik Resim Dosyası (*.sgi)</translation>
+    <source>Portable Pixmap File (*.ppm)</source>
+    <translation type="unfinished">Portable Pixmap Dosyası (*.ppm)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="123"/>
-    <source>Scalable Vector Graphics File (*.svg)</source>
-    <translation type="unfinished">Ölçeklenebilir Vektörel Grafik Dosyası (*.svg)</translation>
+    <source>Silicon Graphics Image File (*.sgi)</source>
+    <translation type="unfinished">Silikon Gragik Resim Dosyası (*.sgi)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="124"/>
-    <source>Targa Graphic File (*.tga)</source>
-    <translation type="unfinished">Targa Gragik Dosyası (*.tga)</translation>
+    <source>Scalable Vector Graphics File (*.svg)</source>
+    <translation type="unfinished">Ölçeklenebilir Vektörel Grafik Dosyası (*.svg)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="125"/>
-    <source>TIFF File (*.tif)</source>
-    <translation type="unfinished">TIFF Dosyası (*.tif)</translation>
+    <source>Targa Graphic File (*.tga)</source>
+    <translation type="unfinished">Targa Gragik Dosyası (*.tga)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="126"/>
-    <source>X11 Bitmap File (*.xbm)</source>
-    <translation type="unfinished">X11 Bitmap Dosyası (*.xbm)</translation>
+    <source>TIFF File (*.tif)</source>
+    <translation type="unfinished">TIFF Dosyası (*.tif)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="127"/>
+    <source>X11 Bitmap File (*.xbm)</source>
+    <translation type="unfinished">X11 Bitmap Dosyası (*.xbm)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="128"/>
     <source>X11 Pixmap File (*.xpm)</source>
     <translation type="unfinished">X11 Pixmap Dosyası (*.xpm)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="242"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="243"/>
     <source>Save Snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="221"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="222"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="242"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="243"/>
     <source>Cannot write file &apos;{0}:
 {1}.</source>
     <translation type="unfinished">Dosyaya yazılamıyor &apos;{0}:
@@ -45365,35 +45365,45 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="58"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="59"/>
     <source>Ellipical Selection</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="60"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="61"/>
     <source>Freehand Selection</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="63"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="64"/>
     <source>Current Screen</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="75"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="76"/>
     <source>snapshot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="482"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="492"/>
     <source>The application contains an unsaved snapshot.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="433"/>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.py" line="443"/>
     <source>Preview of the snapshot image ({0:n} x {1:n})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="195"/>
+    <source>Press to copy the snapshot preview to the clipboard</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Snapshot/SnapWidget.ui" line="198"/>
+    <source>Copy &amp;Preview</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SnapshotFreehandGrabber</name>
@@ -46939,37 +46949,37 @@
     <translation>Birleştiriliyor {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1623"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1642"/>
     <source>Cleaning up {0}</source>
     <translation>Temizle {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1662"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1681"/>
     <source>Subversion command</source>
     <translation>Altsürüm komutu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1780"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1799"/>
     <source>Resolving conficts</source>
     <translation>Çelişki çözümleniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1821"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1840"/>
     <source>Copying {0}</source>
     <translation>Kopyalanıyor {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1892"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1911"/>
     <source>Subversion Set Property</source>
     <translation>Altsürüm Özelliklerini Ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1926"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1945"/>
     <source>You have to supply a property name. Aborting.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1946"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1965"/>
     <source>Subversion Delete Property</source>
     <translation>Altsürüm Silme Önceliği</translation>
   </message>
@@ -46989,42 +46999,42 @@
     <translation>Gösterilecek giriş sayısını seçiniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2241"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2260"/>
     <source>Locking in the Subversion repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2281"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2300"/>
     <source>Unlocking in the Subversion repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2329"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2348"/>
     <source>Relocating</source>
     <translation>Yeniden konumlandırılıyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2374"/>
     <source>Repository Browser</source>
     <translation>Kaynak Havuzu Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2355"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2374"/>
     <source>Enter the repository URL.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2380"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2399"/>
     <source>Remove from changelist</source>
     <translation>Değişiklik listesinden çıkar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2417"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2436"/>
     <source>Add to changelist</source>
     <translation>Değişiklik listesine ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2406"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2425"/>
     <source>Enter name of the changelist:</source>
     <translation>Değişiklik listesi adını giriniz:</translation>
   </message>
@@ -47047,22 +47057,22 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1908"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1927"/>
     <source>Property set.</source>
     <translation>Özellikleri Ayarla.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1961"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1980"/>
     <source>Property deleted.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2221"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2240"/>
     <source>Subversion Lock</source>
     <translation>Altsürüm Kilidi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2221"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2240"/>
     <source>Enter lock comment</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -47262,17 +47272,17 @@
     <translation type="unfinished">Süreç {0} başlatılamadı. Bunun arama yolunda olduğundan emin olun.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2183"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2202"/>
     <source>Subversion Side-by-Side Difference</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2183"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2202"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; okunamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2476"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="2495"/>
     <source>Upgrade</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -64172,12 +64182,12 @@
     <translation>&lt;h3&gt;Kaynak Havuzu Bilgisi&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Altsürüm V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;URL&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Geçerli Gözden Geçirme&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Teslim edilen gözden geçirme&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{3}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Teslim Tarihi&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{4}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Teslim Zamanı&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{5}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Son yazar&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{6}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1710"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1729"/>
     <source>unknown</source>
     <translation>bilinmeyen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1711"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsPySvn/subversion.py" line="1730"/>
     <source>&lt;h3&gt;Repository information&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;PySvn V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Subversion V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Subversion API V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;URL&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{3}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Current revision&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{4}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed revision&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{5}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Committed date&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{6}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Comitted time&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{7}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Last author&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{8}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;KAynak Havuzu Bilgisi&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;PySvn V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{0}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Altsürümn V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{1}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Altsürüm API V.&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{2}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;URL&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{3}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Geçerli Gözden Geçirme&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{4}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Teslim edilen gözden geçirme&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{5}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Teslim tarihi&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{6}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Teslim zamanı&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{7}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Son yazar&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;{8}&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</translation>
   </message>

eric ide

mercurial