eric6/i18n/eric6_cs.ts

changeset 7756
c23a94f7e2e5
parent 7753
5db40aa975fb
child 7757
1f9f35f9be6d
--- a/eric6/i18n/eric6_cs.ts	Sun Oct 04 18:03:33 2020 +0200
+++ b/eric6/i18n/eric6_cs.ts	Sun Oct 04 18:53:35 2020 +0200
@@ -74158,6 +74158,11 @@
     <source>JSON batch check</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Plugins/CheckerPlugins/SyntaxChecker/SyntaxCheckService.py" line="273"/>
+    <source>TOML batch check</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SyntaxCheckerDialog</name>
@@ -74269,22 +74274,22 @@
 <context>
   <name>SyntaxCheckerPlugin</name>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginSyntaxChecker.py" line="261"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginSyntaxChecker.py" line="270"/>
     <source>Check Syntax</source>
     <translation>Kontrola syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginSyntaxChecker.py" line="261"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginSyntaxChecker.py" line="270"/>
     <source>&amp;Syntax...</source>
     <translation>&amp;Syntaxe...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginSyntaxChecker.py" line="170"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginSyntaxChecker.py" line="179"/>
     <source>Check syntax.</source>
     <translation>Kontrola syntaxe.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Plugins/PluginSyntaxChecker.py" line="265"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginSyntaxChecker.py" line="274"/>
     <source>&lt;b&gt;Check Syntax...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This checks Python files for syntax errors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kontrola Syntaxe...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zkontroluje všechny Python soubory na syntaktické chyby.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>

eric ide

mercurial