i18n/eric5_tr.ts

changeset 2704
ad4295f0e51e
parent 2703
910bdc75c757
child 2707
dea7b20f3485
--- a/i18n/eric5_tr.ts	Sat Jun 08 17:24:54 2013 +0200
+++ b/i18n/eric5_tr.ts	Sat Jun 08 17:51:48 2013 +0200
@@ -1123,54 +1123,54 @@
     <translation>Proje Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="24"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="25"/>
     <source>&amp;Name:</source>
     <translation>A&amp;dı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="34"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="35"/>
     <source>Enter the name of the project</source>
     <translation>Projenin adını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="41"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="42"/>
     <source>Project&amp;file:</source>
     <translation>Proje &amp;Dosyası:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="51"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="52"/>
     <source>Enter the name of the project file</source>
     <translation>Proje dosyasının adını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="58"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="59"/>
     <source>Select the project file via a file selection dialog</source>
     <translation>Dosya seçme diyaloğu ile bir proje dosyası seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="62"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="68"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="69"/>
     <source>&amp;Description:</source>
     <translation>A&amp;çıklama:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="82"/>
     <source>Enter a short description for the project</source>
     <translation>Proje için kısa bir açıklama giriniz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="94"/>
     <source>Select to make this project the master project</source>
-    <translation>Bu projeyi ana proje yapmak için seçiniz</translation>
+    <translation type="obsolete">Bu projeyi ana proje yapmak için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="97"/>
     <source>Is &amp;master project</source>
-    <translation>Ana proje &amp;mi</translation>
+    <translation type="obsolete">Ana proje &amp;mi</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="44"/>
@@ -1187,6 +1187,16 @@
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Proje Dosyaları (*.e4p)</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="95"/>
+    <source>Select to make this project the main project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="98"/>
+    <source>Is &amp;main project</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ApplicationDiagram</name>

eric ide

mercurial