i18n/eric5_tr.ts

changeset 2786
ac7220d1cb5f
parent 2769
8cbebde7a984
child 2800
c0c7d3c9efec
--- a/i18n/eric5_tr.ts	Thu Jul 11 18:44:57 2013 +0200
+++ b/i18n/eric5_tr.ts	Thu Jul 11 18:47:01 2013 +0200
@@ -3,27 +3,27 @@
 <context>
   <name>AboutDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="14"/>
     <source>About Eric</source>
     <translation>Eric Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="56"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="56"/>
     <source>&amp;About</source>
     <translation>H&amp;akkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="73"/>
     <source>A&amp;uthors</source>
     <translation>Ya&amp;zarlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="90"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="90"/>
     <source>&amp;Thanks To</source>
     <translation>&amp;Teşekkür</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="107"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.ui" line="107"/>
     <source>&amp;License Agreement</source>
     <translation>&amp;Lisans Anlaşmaları</translation>
   </message>
@@ -33,7 +33,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;{0} Python programlama dili için hazırlanmış tümleşik bir geliştirme ortamıdır. Bu program Python ve Qt kütüphanisi kullanılarak, QScintila düzenleyici parçalarıile hazırlanmıştır.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Daha fazla bilgi için &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt; adresine bakınız.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lütfen hata tespit ettiğiniz hata raporlarını &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;adresine gönderiniz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eklenmesini istediğiniz ilave özellikleri ise &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt; eposta adresine gönderiniz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} Üçüncü parti yazılım sahiplerin yönelik kopyalama haklarına ilişkin yazılar kopya hakları dizinindedir. Bunlarla ilgili detay ve kopyalama hakları için kişisel sitelerine bakınız.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="22"/>
+    <location filename="../Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="22"/>
     <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by its respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -41,42 +41,42 @@
 <context>
   <name>AboutPlugin</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="76"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="76"/>
     <source>About {0}</source>
     <translation>Hakkında {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="76"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="76"/>
     <source>&amp;About {0}</source>
     <translation>H&amp;akkında {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="80"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="80"/>
     <source>Display information about this software</source>
     <translation>Bu yazılım hakkında bilgi göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="81"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="81"/>
     <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hakkında {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yazılım hakkındaki çeşitli bilgileri gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="89"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="89"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>Qt Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="89"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="89"/>
     <source>About &amp;Qt</source>
     <translation>&amp;Qt Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="92"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="92"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Qt araçkiti hakkında bilgi göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="94"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginAbout.py" line="94"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt Hakkında&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Qt Araçkiti hakkında bazı bilgiler gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -84,12 +84,12 @@
 <context>
   <name>AdBlockAccessHandler</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="43"/>
     <source>Subscribe?</source>
     <translation>Üye olunacak mı?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="43"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Bu Bloğun üyeliği yahılacak mı?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -105,17 +105,17 @@
 <context>
   <name>AdBlockDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="14"/>
     <source>AdBlock Configuration</source>
     <translation>AdBlock Yapılandırması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="23"/>
     <source>Enable AdBlock</source>
     <translation>AdBlock&apos;u etkinleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="63"/>
     <source>Enter search term for subscriptions and rules</source>
     <translation>Üyelik ve kuralları için arama terimlerini giriniz</translation>
   </message>
@@ -125,7 +125,7 @@
     <translation type="obsolete">Arama içeriğini temizlemek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="81"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>İşlemler</translation>
   </message>
@@ -135,72 +135,72 @@
     <translation type="obsolete">Özel Kural Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="139"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="139"/>
     <source>Learn more about writing rules...</source>
     <translation>Yazım kuralları hakkında daha fazla bilgi...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="134"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="134"/>
     <source>Update Subscription</source>
     <translation>Üyeliği Güncelle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="123"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="123"/>
     <source>Browse Subscriptions...</source>
     <translation>Üyeliğe Gözat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="212"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="212"/>
     <source>Remove Subscription</source>
     <translation>Üyeliği İpta Et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="108"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="108"/>
     <source>Enter the update period (1 to 14 days)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="36"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="36"/>
     <source>Search...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="118"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="118"/>
     <source>Add Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="120"/>
     <source>Remove Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="129"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="129"/>
     <source>Disable Subscription</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="131"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="131"/>
     <source>Enable Subscription</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="136"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="136"/>
     <source>Update All Subscriptions</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="204"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="204"/>
     <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; and all subscriptions requiring it?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;{1}&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="210"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.py" line="210"/>
     <source>&lt;p&gt;Do you really want to remove subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="101"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockDialog.ui" line="101"/>
     <source>Default Update Period (days):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -208,37 +208,37 @@
 <context>
   <name>AdBlockExceptionsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="14"/>
     <source>AdBlock Exceptions</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="51"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="51"/>
     <source>Enter a host to block AdBlock for</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="61"/>
     <source>Press to add the host</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="64"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="64"/>
     <source>&amp;Add</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="84"/>
     <source>Press to delete the selected hosts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="87"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.ui" line="87"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.py" line="33"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockExceptionsDialog.py" line="33"/>
     <source>Enter host to be added...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -246,17 +246,17 @@
 <context>
   <name>AdBlockIcon</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="36"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="36"/>
     <source>AdBlock lets you block unwanted content on web pages.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="70"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="70"/>
     <source>Disable AdBlock</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="73"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="73"/>
     <source>Enable AdBlock</source>
     <translation type="unfinished">AdBlock&apos;u etkinleştir</translation>
   </message>
@@ -266,42 +266,42 @@
     <translation type="obsolete">AdBlock Yapılandırması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="95"/>
     <source>Blocked URL (AdBlock Rule) - click to edit rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="100"/>
     <source>{0} with ({1})</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="105"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="105"/>
     <source>No content blocked</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="114"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="114"/>
     <source>AdBlock</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="79"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="79"/>
     <source>Remove AdBlock Exception</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="83"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="83"/>
     <source>Add AdBlock Exception</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="86"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="86"/>
     <source>AdBlock Exceptions...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="89"/>
     <source>AdBlock Configuration...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -309,7 +309,7 @@
 <context>
   <name>AdBlockManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="136"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="136"/>
     <source>Custom Rules</source>
     <translation>Özel Kurallar</translation>
   </message>
@@ -325,12 +325,12 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Üyelik kuralları yükleniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="265"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="265"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; dosyasına okuma blokesini kaldır.</translation>
   </message>
@@ -340,37 +340,37 @@
     <translation type="obsolete">Block&apos;{0}&apos; dosyası [Adblock ile başlamıyor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="434"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="434"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Üyelik kuralları indiriliyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="366"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="366"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Üyelik kuralları indirilemiyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hatar: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="376"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="376"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Boş üyelik kuralları alındı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="454"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="454"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; dosyasına yazma blokesini kaldır.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="454"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="454"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Üyelik kurallarını kaydediliyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="273"/>
     <source>AdBlock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="434"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="434"/>
     <source>&lt;p&gt;AdBlock subscription &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has a wrong checksum.&lt;br/&gt;Found: {1}&lt;br/&gt;Calculated: {2}&lt;br/&gt;Use it anyway?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -378,27 +378,27 @@
 <context>
   <name>AdBlockTreeWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="116"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="116"/>
     <source>Add Custom Rule</source>
     <translation type="unfinished">Özel Kural Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="116"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="116"/>
     <source>Write your rule here:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="167"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="167"/>
     <source>Add Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="169"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="169"/>
     <source>Remove Rule</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="221"/>
+    <location filename="../Helpviewer/AdBlock/AdBlockTreeWidget.py" line="221"/>
     <source>{0} (recently updated)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -406,7 +406,7 @@
 <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="195"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="195"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>Yerimi Ekle</translation>
   </message>
@@ -416,52 +416,52 @@
     <translation type="obsolete">Yerimi için bir isimve nerede tutacağınızı giriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="42"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="42"/>
     <source>Enter the name</source>
     <translation>Adı giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="56"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="56"/>
     <source>Enter the address</source>
     <translation>Adresi Giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="109"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="109"/>
     <source>Url</source>
     <translation>Url</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="110"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Başlık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="192"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.py" line="192"/>
     <source>Add Folder</source>
     <translation>,Dizin Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="35"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="35"/>
     <source>Name:</source>
     <translation type="unfinished">Adı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="49"/>
     <source>Address:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="63"/>
     <source>Description:</source>
     <translation type="unfinished">Açıklama:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="73"/>
     <source>Enter a description</source>
     <translation type="unfinished">Bir açıklama gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="80"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/AddBookmarkDialog.ui" line="80"/>
     <source>Folder:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -469,46 +469,46 @@
 <context>
   <name>AddDirectoryDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="13"/>
     <source>Add Directory</source>
     <translation>Dizin Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="16"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Geçerli projeye bir dizin ekleyiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="19"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="19"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Directory Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dizin Ekleme Diyaloğu&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bu diyalog geçerli projeye bir dizin eklemek için kullanılır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="34"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="34"/>
     <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the target directory via a directory selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hedef Dizin&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dizin seçme diyaloğu ile hedef dizini seçiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="94"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="45"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;Target Directory:</source>
     <translation>Hede&amp;f Dizin:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="55"/>
     <source>Enter the name of the directory to add</source>
     <translation>Ekleyeceğiniz dizin için isim giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="58"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="58"/>
     <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of the directory to add to the current project.
 You may select it with a dialog by pressing the button to
@@ -518,22 +518,22 @@
 Sağdaki düğmeye seçiminizi gerçekleştirmek için basabilirsiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="68"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="68"/>
     <source>Select, whether a recursive add should be performed</source>
     <translation>Elle yazmak yerine eklemeyi tercih ediyorsanız seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="71"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="71"/>
     <source>&amp;Recurse into subdirectories</source>
     <translation>Altdizinle&amp;rin içine kaynak</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="78"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="78"/>
     <source>Enter the target directory for the file</source>
     <translation>Dosya için hedef dizini giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="81"/>
     <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
@@ -542,49 +542,49 @@
 diyalog aracılığıyla seçiminizi yapabilirsiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="90"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="90"/>
     <source>&lt;b&gt;Source Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the source directory via a directory selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kaynak Dizin&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dizin seçme diyaloğu ile kaynak dizinini seçiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="101"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="101"/>
     <source>&amp;Source Directory:</source>
     <translation>&amp;Kaynak Dizini:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.ui" line="111"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.ui" line="111"/>
     <source>&amp;File Type:</source>
     <translation>&amp;Dosya Tipi:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="60"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="60"/>
     <source>Source Files</source>
     <translation>Kaynak Dosyaları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
     <source>Forms Files</source>
     <translation>Form Dosyaları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="62"/>
     <source>Resource Files</source>
     <translation>Kaynak Dosyalar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="63"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="63"/>
     <source>Interface Files</source>
     <translation>Arayüz Dosyaları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="64"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="64"/>
     <source>Other Files (*)</source>
     <translation>Diğer Dosyalar (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="96"/>
+    <location filename="../Project/AddDirectoryDialog.py" line="96"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation>Dizin Seçiniz</translation>
   </message>
@@ -592,41 +592,41 @@
 <context>
   <name>AddFileDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="13"/>
     <source>Add Files</source>
     <translation>Dosyaları Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="16"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Files Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add files to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dosya Ekleme Diyaloğu&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bu diyalog geçerli projeye dosya eklemek için kullanılır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="28"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="28"/>
     <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the source files via a files selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kaynak Dosyalar&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dosya seçme diyaloğu ile Kaynak dosyaları seçiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="65"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="65"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="39"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="39"/>
     <source>&amp;Target Directory:</source>
     <translation>Hede&amp;f Dizin:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="49"/>
     <source>Enter the target directory for the file</source>
     <translation>Dosya için hedef dizini giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="52"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="52"/>
     <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the target directory. You may select it
 with a dialog by pressing the button to the right.&lt;/p&gt;</source>
@@ -635,24 +635,24 @@
 diyalog aracılığıyla seçiminizi yapabilirsiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="61"/>
     <source>&lt;b&gt;Target Directory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the target directory via a directory selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hedef Dizin&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Dizin seçme diyaloğu ile hedef dizini seçiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="72"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="72"/>
     <source>&amp;Source Files:</source>
     <translation>Kaynak Do&amp;syalar:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="82"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="82"/>
     <source>Enter the name of files to add separated by the path separator</source>
     <translation>Yol ayracı tarafından ayrılmış ayraçların adlarını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="85"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="85"/>
     <source>&lt;b&gt;Source Files&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the name of files to add to the current project separated
 by the path separator. You may select them with a dialog by pressing 
@@ -661,92 +661,92 @@
 &lt;p&gt;Yol ayracı ile ayrılmış geçerli projeye eklemek için dosyanın adını giriniz. sağdaki düğmeye basarak bir diyalog aracılığıyla seçem yapabilirsiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="97"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="97"/>
     <source>Select, if the files should be added as sourcecode (overriding automatic detection)</source>
     <translation>Eğir bir dosya kaynak kodu olarak eklenmeli ise(otomatik seçim önemliyse), SEÇ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="100"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="100"/>
     <source>Is source&amp;code files</source>
     <translation>Bu Kaynak&amp;kod dosyası mı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.ui" line="103"/>
     <source>Alt+C</source>
     <translation>Alt+C</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="62"/>
     <source>Select target directory</source>
     <translation>Hedef dizini seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="92"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="92"/>
     <source>Source Files ({0});;Forms Files ({1});;Resource Files ({2});;Interface Files ({3});;Translation Files ({4});;All Files (*)</source>
     <translation>Kaynak Dosyaları ({0});;Form Dosyaları ({1});; Kaynak Dosyalar({2});;Arayüz Dosyaları ({3});;Çeviri Dosyaları ({4});;Tüm Dosyalar (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="104"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="104"/>
     <source>Select Files</source>
     <translation>Dosyaları Seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="110"/>
     <source>Forms Files ({0})</source>
     <translation>Form Dosyaları ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="112"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="112"/>
     <source>Select user-interface files</source>
     <translation>Kullanıcı-arayüz dosyalarını seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="118"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="118"/>
     <source>Resource Files ({0})</source>
     <translation>Kaynak Dosyalar ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="120"/>
     <source>Select resource files</source>
     <translation>Kaynak(resource) dosyalarını seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="126"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="126"/>
     <source>Source Files ({0});;All Files (*)</source>
     <translation>Kaynak Dosyaları ({0});; Tüm Dosyalar (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="128"/>
     <source>Select source files</source>
     <translation>Kaynak dosyalarını seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="134"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="134"/>
     <source>Interface Files ({0})</source>
     <translation>Arayüz Dosyaları ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="136"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="136"/>
     <source>Select interface files</source>
     <translation>Arayüz dosyalarını seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="142"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="142"/>
     <source>Translation Files ({0})</source>
     <translation>Çeviri Dosyaları ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="144"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="144"/>
     <source>Select translation files</source>
     <translation>Çeviri dosyalarını seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="146"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Tüm Dosyalar (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="147"/>
+    <location filename="../Project/AddFileDialog.py" line="147"/>
     <source>Select files</source>
     <translation>Dosyaları seç</translation>
   </message>
@@ -754,37 +754,37 @@
 <context>
   <name>AddFoundFilesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="13"/>
     <source>Add found files to project</source>
     <translation>Bulunan dosyaları projeye ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="16"/>
     <source>Adds the found files to the current project.</source>
     <translation>Bulunan dosyaları geçerli projeye ekle.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="25"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.ui" line="25"/>
     <source>List of found files.</source>
     <translation>Bulunan dosyaların listesi.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="39"/>
     <source>Add All</source>
     <translation>Hepsini Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="41"/>
     <source>Add all files.</source>
     <translation>Tüm dosyaları ekle.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="42"/>
     <source>Add Selected</source>
     <translation>Seçileni Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFoundFilesDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Project/AddFoundFilesDialog.py" line="44"/>
     <source>Add selected files only.</source>
     <translation>Yalnızca seçilen dosyaları ekle.</translation>
   </message>
@@ -792,330 +792,330 @@
 <context>
   <name>AddLanguageDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="13"/>
     <source>Add Language</source>
     <translation>Dil Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="16"/>
     <source>Add a language to the current project</source>
     <translation>Geçerli projeye dil ekleyiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="19"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="19"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Language Dialog&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog is used to add a language to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dil Ekleme Diyaloğu&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bu diyalog geçerli projeye dil eklemek için kullanılır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="31"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="31"/>
     <source>&amp;Language:</source>
     <translation>Di&amp;l:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="47"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="47"/>
     <source>Select a language to add to the current project</source>
     <translation>Geçerli projeye bir dil eklemek için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="50"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="50"/>
     <source>&lt;b&gt;Language&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select a language to add to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli projeye eklemek için bir dil seçiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="61"/>
     <source>af</source>
     <translation>af</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="66"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="66"/>
     <source>ar</source>
     <translation>ar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="71"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="71"/>
     <source>bg</source>
     <translation>bg</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="76"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="76"/>
     <source>bo</source>
     <translation>bo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="81"/>
     <source>br</source>
     <translation>br</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="86"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="86"/>
     <source>bs</source>
     <translation>bs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="91"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="91"/>
     <source>ca</source>
     <translation>ca</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="96"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="96"/>
     <source>cs</source>
     <translation>cs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="101"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="101"/>
     <source>cy</source>
     <translation>cy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="106"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="106"/>
     <source>da</source>
     <translation>da</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="111"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="111"/>
     <source>de</source>
     <translation>de</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="116"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="116"/>
     <source>el</source>
     <translation>el</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="121"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="121"/>
     <source>en</source>
     <translation>en</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="126"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="126"/>
     <source>en_GB</source>
     <translation>en_GB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="131"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="131"/>
     <source>en_US</source>
     <translation>en_US</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="136"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="136"/>
     <source>eo</source>
     <translation>eo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="141"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="141"/>
     <source>es</source>
     <translation>es</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="146"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="146"/>
     <source>et</source>
     <translation>et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="151"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="151"/>
     <source>eu</source>
     <translation>eu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="156"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="156"/>
     <source>fi</source>
     <translation>fi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="161"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="161"/>
     <source>fr</source>
     <translation>fr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="166"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="166"/>
     <source>ga</source>
     <translation>ga</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="171"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="171"/>
     <source>gl</source>
     <translation>gl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="176"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="176"/>
     <source>gu</source>
     <translation>gu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="181"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="181"/>
     <source>he</source>
     <translation>he</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="186"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="186"/>
     <source>hi</source>
     <translation>hi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="191"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="191"/>
     <source>hu</source>
     <translation>hu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="196"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="196"/>
     <source>id</source>
     <translation>id</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="201"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="201"/>
     <source>is</source>
     <translation>is</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="206"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="206"/>
     <source>it</source>
     <translation>it</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="211"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="211"/>
     <source>ja</source>
     <translation>ja</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="216"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="216"/>
     <source>km</source>
     <translation>km</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="221"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="221"/>
     <source>ko</source>
     <translation>ko</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="226"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="226"/>
     <source>lt</source>
     <translation>lt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="231"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="231"/>
     <source>lv</source>
     <translation>lv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="236"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="236"/>
     <source>mi</source>
     <translation>mi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="241"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="241"/>
     <source>mk</source>
     <translation>mk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="246"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="246"/>
     <source>mr</source>
     <translation>mr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="251"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="251"/>
     <source>nl</source>
     <translation>nl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="256"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="256"/>
     <source>no</source>
     <translation>no</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="261"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="261"/>
     <source>no_NY</source>
     <translation>no_NY</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="266"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="266"/>
     <source>oc</source>
     <translation>oc</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="271"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="271"/>
     <source>pl</source>
     <translation>pl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="276"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="276"/>
     <source>pt</source>
     <translation>pt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="281"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="281"/>
     <source>pt_BR</source>
     <translation>pt_BR</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="286"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="286"/>
     <source>ro</source>
     <translation>ro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="291"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="291"/>
     <source>ru</source>
     <translation>ru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="296"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="296"/>
     <source>sk</source>
     <translation>sk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="301"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="301"/>
     <source>sl</source>
     <translation>sl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="306"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="306"/>
     <source>sr</source>
     <translation>sr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="311"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="311"/>
     <source>sv</source>
     <translation>sv</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="316"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="316"/>
     <source>ta</source>
     <translation>ta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="321"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="321"/>
     <source>th</source>
     <translation>th</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="326"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="326"/>
     <source>tr</source>
     <translation>tr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="331"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="331"/>
     <source>uk</source>
     <translation>uk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="336"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="336"/>
     <source>vn</source>
     <translation>vn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="341"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="341"/>
     <source>wa</source>
     <translation>wa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="346"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="346"/>
     <source>zh_CN.GB2312</source>
     <translation>zh_CN.GB2312</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddLanguageDialog.ui" line="351"/>
+    <location filename="../Project/AddLanguageDialog.ui" line="351"/>
     <source>zh_TW.Big5</source>
     <translation>zh_TW.Big5</translation>
   </message>
@@ -1123,47 +1123,47 @@
 <context>
   <name>AddProjectDialog</name>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
     <source>Add Project</source>
     <translation>Proje Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="25"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="25"/>
     <source>&amp;Name:</source>
     <translation>A&amp;dı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="35"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="35"/>
     <source>Enter the name of the project</source>
     <translation>Projenin adını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="42"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="42"/>
     <source>Project&amp;file:</source>
     <translation>Proje &amp;Dosyası:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="52"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="52"/>
     <source>Enter the name of the project file</source>
     <translation>Proje dosyasının adını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="59"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="59"/>
     <source>Select the project file via a file selection dialog</source>
     <translation>Dosya seçme diyaloğu ile bir proje dosyası seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="62"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="62"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="69"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="69"/>
     <source>&amp;Description:</source>
     <translation>A&amp;çıklama:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="82"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="82"/>
     <source>Enter a short description for the project</source>
     <translation>Proje için kısa bir açıklama giriniz</translation>
   </message>
@@ -1178,7 +1178,7 @@
     <translation type="obsolete">Ana proje &amp;mi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="44"/>
     <source>Project Properties</source>
     <translation>Proje Özellikleri</translation>
   </message>
@@ -1188,17 +1188,17 @@
     <translation type="obsolete">Proje Dosyaları (*.e4p *.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Proje Dosyaları (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="95"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="95"/>
     <source>Select to make this project the main project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="98"/>
+    <location filename="../MultiProject/AddProjectDialog.ui" line="98"/>
     <source>Is &amp;main project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1224,32 +1224,32 @@
 <context>
   <name>ApplicationDiagramBuilder</name>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="42"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="42"/>
     <source>Application Diagram {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="62"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="62"/>
     <source>Parsing modules...</source>
     <translation type="unfinished">Moduller İnceleniyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="185"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="185"/>
     <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;&lt;Uygulama&gt;&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="187"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="187"/>
     <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;&lt;Diğerleri&gt;&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="270"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="270"/>
     <source>Load Diagram</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="270"/>
+    <location filename="../Graphics/ApplicationDiagramBuilder.py" line="270"/>
     <source>&lt;p&gt;The diagram belongs to the project &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Shall this project be opened?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1257,162 +1257,162 @@
 <context>
   <name>ApplicationPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="17"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure the application&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uygulamayı ayarla&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="37"/>
     <source>Select, if only one instance of the application should be running</source>
     <translation>Sadece bir uygulama çalıştırılacaksa, seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="40"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="40"/>
     <source>Single Application Mode</source>
     <translation>Tek Uygulama Modu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="47"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="47"/>
     <source>Select to show the startup splash screen</source>
     <translation>Başlangıç görüntüsünü göstermek için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="50"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="50"/>
     <source>Show Splash Screen at startup</source>
     <translation>Başlangıçta Reklam Penceresini Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="57"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="57"/>
     <source>Open at startup</source>
     <translation>Başlangıçta aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="63"/>
     <source>Select to not open anything</source>
     <translation>Açmak için başka birşey seçmeyiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="125"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="125"/>
     <source>None</source>
     <translation>Yok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="73"/>
     <source>Select to open the most recently opened file</source>
     <translation>Açmak için ençok açılan dosyayı seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="76"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="76"/>
     <source>Last File</source>
     <translation>Son Dosya</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="83"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="83"/>
     <source>Select to open the most recently opened project</source>
     <translation>Songünlerde ençok açılan projeyi açmak için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="86"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="86"/>
     <source>Last Project</source>
     <translation>Son Proje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="93"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="93"/>
     <source>Select to open the most recently opened multiproject</source>
     <translation>Songünlerde ençok açılan çokluprojeyi açmak için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="96"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="96"/>
     <source>Last Multiproject</source>
     <translation>Son Çokluproje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="103"/>
     <source>Select to restore the global session</source>
     <translation>Küresel oturumu eski haline getirmeyi seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="106"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="106"/>
     <source>Global Session</source>
     <translation>Evrensel Oturum</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="116"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="116"/>
     <source>Check for updates</source>
     <translation>Güncellemeleri kontrol et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="122"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="122"/>
     <source>Select to disable update checking</source>
     <translation>Güncelleme kontrolünü iptal etmek için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="132"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="132"/>
     <source>Select to check for updates at every startup</source>
     <translation>Her başlatmada güncellemeleri kontrol etmek için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="135"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="135"/>
     <source>Always</source>
     <translation>Daima</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="142"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="142"/>
     <source>Select to check for updates once a day</source>
     <translation>Günde bir defa güncellemeleri kontrol için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="145"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="145"/>
     <source>Daily</source>
     <translation>Günlük</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="152"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="152"/>
     <source>Select to check for updates once a week</source>
     <translation>Haftada bir güncellemeleri kontrol için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="155"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="155"/>
     <source>Weekly</source>
     <translation>Haftalık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="162"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="162"/>
     <source>Select to check for updates once a month</source>
     <translation>Ayda bir güncellemeleri kontrol için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="165"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="165"/>
     <source>Monthly</source>
     <translation>Aylık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="175"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="175"/>
     <source>Reporting</source>
     <translation>Raporediliyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="181"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="181"/>
     <source>Select to use the system email client to send reports</source>
     <translation>Sistemin raporları göndereceği eposta adresini seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="184"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="184"/>
     <source>Use System Email Client</source>
     <translation>Sistem eposta hizmetçisini kullan</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="194"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="194"/>
     <source>Error Log</source>
     <translation>Hata Kaydı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="200"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="200"/>
     <source>Select to check the existence of an error log upon startup</source>
     <translation>Her başlatmada hata kaydı olup olmadığını kontrol etmek için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="203"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/ApplicationPage.ui" line="203"/>
     <source>Check for Error Log at Startup</source>
     <translation>Başlangıçta Hata Kayıtlarını kontrol et</translation>
   </message>
@@ -1420,47 +1420,47 @@
 <context>
   <name>AuthenticationDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="19"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="19"/>
     <source>Authentication Required</source>
     <translation>Doğrulama Gerektiriyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="30"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="30"/>
     <source>Icon</source>
     <translation>İcon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="43"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="43"/>
     <source>Info</source>
     <translation>Bilgi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="55"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="55"/>
     <source>Username:</source>
     <translation>Kullanıcı Adı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="62"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="62"/>
     <source>Enter username</source>
     <translation>Kullanıcı adını gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="69"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="69"/>
     <source>Password:</source>
     <translation>Parola:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="76"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="76"/>
     <source>Enter password</source>
     <translation>Parolayı gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="86"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="86"/>
     <source>Select to save the login data</source>
     <translation>Kayıt verilerini saklamak için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/AuthenticationDialog.ui" line="89"/>
+    <location filename="../UI/AuthenticationDialog.ui" line="89"/>
     <source>Save login data</source>
     <translation>Kayıt verilerini sakla</translation>
   </message>
@@ -1468,27 +1468,27 @@
 <context>
   <name>BookmarkActionSelectionDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.ui" line="27"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.ui" line="27"/>
     <source>&lt;b&gt;Add/Edit Bookmark&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="47"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation type="unfinished">Yerimi Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="50"/>
     <source>Edit Bookmark</source>
     <translation type="unfinished">Yerimi Düzenleme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="54"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="54"/>
     <source>Remove from Speed Dial</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkActionSelectionDialog.py" line="57"/>
     <source>Add to Speed Dial</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1496,27 +1496,27 @@
 <context>
   <name>BookmarkInfoDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="14"/>
     <source>Edit Bookmark</source>
     <translation>Yerimi Düzenleme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="43"/>
     <source>Edit this Bookmark</source>
     <translation>Bu yerimini düzenle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="59"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="59"/>
     <source>Press to remove this bookmark</source>
     <translation>Bu yerimini kaldırmak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="62"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="62"/>
     <source>Remove this Bookmark</source>
     <translation>Bu yerimini kaldır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Helpviewer/UrlBar/BookmarkInfoDialog.ui" line="73"/>
     <source>Title:</source>
     <translation>Başlık:</translation>
   </message>
@@ -1524,37 +1524,37 @@
 <context>
   <name>BookmarkPropertiesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="26"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="26"/>
     <source>Bookmark Properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="35"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="35"/>
     <source>Name:</source>
     <translation type="unfinished">Adı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="42"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="42"/>
     <source>Enter the name</source>
     <translation type="unfinished">Adı giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="49"/>
     <source>Address:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="56"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="56"/>
     <source>Enter the address</source>
     <translation type="unfinished">Adresi Giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="63"/>
     <source>Description:</source>
     <translation type="unfinished">Açıklama:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarkPropertiesDialog.ui" line="73"/>
     <source>Enter a description</source>
     <translation type="unfinished">Bir açıklama gir</translation>
   </message>
@@ -1562,142 +1562,142 @@
 <context>
   <name>BookmarkedFilesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="13"/>
     <source>Configure Bookmarked Files Menu</source>
     <translation>Yerimi Dosyaları Menüsünü Ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="34"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="34"/>
     <source>Delete the selected entry</source>
     <translation>Seçilen girişi sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="37"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="37"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Delete the selected entry.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sil&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Seçilen girişi sil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="41"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="41"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="114"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="114"/>
     <source>Alt+D</source>
     <translation>Alt+D</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="70"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="70"/>
     <source>Move up</source>
     <translation>Yukarı Götür</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="73"/>
     <source>&lt;b&gt;Move Up&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Move the selected entry up.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yukarı Götür&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Seçileni yukarı götür.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="77"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="77"/>
     <source>&amp;Up</source>
     <translation>Y&amp;ukarı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="80"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="80"/>
     <source>Alt+U</source>
     <translation>Alt+U</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="87"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="87"/>
     <source>Select the file via a file selection dialog</source>
     <translation>Dosya seçme diyaloğu ile bir dosya seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="90"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="90"/>
     <source>&lt;b&gt;File&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Select the file to be bookmarked via a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dosya&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dosya seçme diyaloğu ile yerimi dosyasını seç.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="94"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="104"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="104"/>
     <source>Move down</source>
     <translation>Aşağı götür</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="107"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="107"/>
     <source>&lt;b&gt;Move Down&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Move the selected entry down.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Aşağı taşı&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Seçileni aşağı taşı.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="111"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="111"/>
     <source>&amp;Down</source>
     <translation>&amp;Asağı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="124"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="124"/>
     <source>Add a new bookmarked file</source>
     <translation>Yeni bir yerimi dosyası ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="127"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="127"/>
     <source>&lt;b&gt;Add&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Add a new bookmarked file with the value entered below.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ekle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aşağıda girilen değerde yeni bir yerimi dosyası ekler.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="131"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="131"/>
     <source>&amp;Add</source>
     <translation>&amp;Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="134"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="134"/>
     <source>Alt+A</source>
     <translation>Alt+A</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="141"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="141"/>
     <source>&amp;File:</source>
     <translation>&amp;Dosya:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="154"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="154"/>
     <source>Change the value of the selected entry</source>
     <translation>Seçilen kalemin değerini değiştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="157"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="157"/>
     <source>&lt;b&gt;Change&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Change the value of the selected entry.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Değiştir&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Değeri seçilen ile değiştir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="161"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="161"/>
     <source>C&amp;hange</source>
     <translation>Deği&amp;ştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="164"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="164"/>
     <source>Alt+H</source>
     <translation>Alt+H</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="171"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="171"/>
     <source>Enter the filename of the file</source>
     <translation>Dosyanın dosyaadını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="174"/>
+    <location filename="../ViewManager/BookmarkedFilesDialog.ui" line="174"/>
     <source>&lt;b&gt;File&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the filename of the bookmarked file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dosya&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yerimi dosyası için dosyaadı giriniz.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -1706,62 +1706,62 @@
 <context>
   <name>Bookmarks</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="126"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="126"/>
     <source>Mercurial Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="144"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="144"/>
     <source>Delete Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="144"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="144"/>
     <source>Select the bookmark to be deleted:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="156"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="156"/>
     <source>Delete Mercurial Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="185"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="185"/>
     <source>Rename Mercurial Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="219"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="219"/>
     <source>Move Mercurial Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="305"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="305"/>
     <source>Pull Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="305"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="305"/>
     <source>Select the bookmark to be pulled:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="317"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="317"/>
     <source>Pulling bookmark from a remote Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="339"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="339"/>
     <source>Push Bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="339"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="339"/>
     <source>Select the bookmark to be push:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="351"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/bookmarks.py" line="351"/>
     <source>Pushing bookmark to a remote Mercurial repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1769,12 +1769,12 @@
 <context>
   <name>BookmarksDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="14"/>
     <source>Manage Bookmarks</source>
     <translation>Yerimleri Yönetimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="43"/>
     <source>Enter search term for bookmarks</source>
     <translation>Yerimi arama kriterini giriniz</translation>
   </message>
@@ -1784,52 +1784,52 @@
     <translation type="obsolete">Arama içeriğini temizlemek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="75"/>
     <source>Press to delete the selected entries</source>
     <translation>Seçilen girişi silmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="146"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="88"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="88"/>
     <source>Press to add a new bookmarks folder</source>
     <translation>Yeni bir yerimi klasörüi eklemek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="91"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.ui" line="91"/>
     <source>Add &amp;Folder</source>
     <translation>Dizin &amp;Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="138"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="138"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="139"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="139"/>
     <source>Open in New &amp;Tab</source>
     <translation>Yeni Se&amp;kmede Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="141"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="141"/>
     <source>Edit &amp;Name</source>
     <translation>Adı Düze&amp;nle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="144"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="144"/>
     <source>Edit &amp;Address</source>
     <translation>&amp;Adresi Düzenle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="252"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="252"/>
     <source>New Folder</source>
     <translation>Yeni Dizin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="149"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksDialog.py" line="149"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Özellikler...</translation>
   </message>
@@ -1837,17 +1837,17 @@
 <context>
   <name>BookmarksImportDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="20"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="20"/>
     <source>Import Bookmarks</source>
     <translation type="unfinished">Yerimlerini İçeaktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="36"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="36"/>
     <source>Choose source from which you want to import bookmarks:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="43"/>
     <source>Choose the source to import from</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1857,42 +1857,42 @@
     <translation type="obsolete">Sonraki</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="179"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="179"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation type="unfinished">Vazgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="85"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="85"/>
     <source>Choose Directory ...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="95"/>
     <source>Choose File ...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="119"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="119"/>
     <source>&lt;b&gt;Importing from {0}&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="125"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="125"/>
     <source>Finish</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="140"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.py" line="140"/>
     <source>Error importing bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="124"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="124"/>
     <source>Shows the name of the bookmarks file or directory</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="172"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImportDialog.ui" line="172"/>
     <source>Next &gt;</source>
     <translation type="unfinished">Sonraki &gt;</translation>
   </message>
@@ -1900,12 +1900,12 @@
 <context>
   <name>BookmarksImporters</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="42"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="42"/>
     <source>XBEL File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="46"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/__init__.py" line="46"/>
     <source>HTML File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1913,44 +1913,44 @@
 <context>
   <name>BookmarksManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="24"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="24"/>
     <source>Bookmarks Bar</source>
     <translation>Yerimleri Çubuğu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="25"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="25"/>
     <source>Bookmarks Menu</source>
     <translation>Yerimleri Menüsü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="132"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="132"/>
     <source>Loading Bookmarks</source>
     <translation>Yerimleri Yükleniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="132"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="132"/>
     <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
 {2}</source>
     <translation>Yerimlerini yüklerken {0} satır, {1} sütunda hata var:
 {2}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="144"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="144"/>
     <source>Toolbar Bookmarks</source>
     <translation>Yerimleri Araççubuğu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="150"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="150"/>
     <source>Menu</source>
     <translation>Menü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="194"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="194"/>
     <source>Saving Bookmarks</source>
     <translation>Yerimleri Kaydediliyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="194"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="194"/>
     <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
     <translation>Yer imlerinin &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;ne kaydederken hata oldu.</translation>
   </message>
@@ -1987,7 +1987,7 @@
     <translation type="obsolete">İçe Aktarılmış {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="350"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="350"/>
     <source>Export Bookmarks</source>
     <translation>Yerimlerini Dışaaktar</translation>
   </message>
@@ -1997,42 +1997,42 @@
     <translation type="obsolete">XBEL yerimleri (*.xbel);;XBEL yerimleri (*.xml)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="374"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="374"/>
     <source>Exporting Bookmarks</source>
     <translation>Yerimleri Dışaaktarılıyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="374"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="374"/>
     <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
     <translation>Yerimlerini {0} ye dışa aktarırken hata oldu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="389"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="389"/>
     <source>Converted {0}</source>
     <translation>Çevrilmiş {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="509"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="509"/>
     <source>Remove Bookmark</source>
     <translation>Yerimini kaldır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="549"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="549"/>
     <source>Insert Bookmark</source>
     <translation>Yerimi Araya gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="588"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="588"/>
     <source>Name Change</source>
     <translation>İsim Değişikliği</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="591"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="591"/>
     <source>Address Change</source>
     <translation>Adres Değişikliği</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="350"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="350"/>
     <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml);;HTML Bookmarks (*.html)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2040,27 +2040,27 @@
 <context>
   <name>BookmarksMenu</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="95"/>
     <source>Open all in Tabs</source>
     <translation>Hepsini Sekmelerde Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="137"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="137"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="139"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="139"/>
     <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Yeni Bir Sekme A&amp;ç<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="144"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="144"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Kaldı&amp;r</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="148"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="148"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Özellikler...</translation>
   </message>
@@ -2068,17 +2068,17 @@
 <context>
   <name>BookmarksMenuBarMenu</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="270"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="270"/>
     <source>Default Home Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="273"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="273"/>
     <source>Speed Dial</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="277"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksMenu.py" line="277"/>
     <source>Open all in Tabs</source>
     <translation type="unfinished">Hepsini Sekmelerde Aç</translation>
   </message>
@@ -2086,12 +2086,12 @@
 <context>
   <name>BookmarksModel</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="44"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="44"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Başlık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="45"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksModel.py" line="45"/>
     <source>Address</source>
     <translation>Adres</translation>
   </message>
@@ -2099,167 +2099,167 @@
 <context>
   <name>BookmarksProjectHelper</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="33"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="33"/>
     <source>List bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="33"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="33"/>
     <source>List bookmarks...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="37"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="37"/>
     <source>List bookmarks of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="40"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="40"/>
     <source>&lt;b&gt;List bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This lists the bookmarks of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="47"/>
     <source>Define bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="47"/>
     <source>Define bookmark...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="51"/>
     <source>Define a bookmark for the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="54"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="54"/>
     <source>&lt;b&gt;Define bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This defines a bookmark for the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="61"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="61"/>
     <source>Delete bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="61"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="61"/>
     <source>Delete bookmark...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="65"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="65"/>
     <source>Delete a bookmark of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="68"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="68"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes a bookmark of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="75"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="75"/>
     <source>Rename bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="75"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="75"/>
     <source>Rename bookmark...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="79"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="79"/>
     <source>Rename a bookmark of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="82"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="82"/>
     <source>&lt;b&gt;Rename bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This renames a bookmark of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="89"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="89"/>
     <source>Move bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="89"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="89"/>
     <source>Move bookmark...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="93"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="93"/>
     <source>Move a bookmark of the project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="96"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="96"/>
     <source>&lt;b&gt;Move bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This moves a bookmark of the project to another changeset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="103"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="103"/>
     <source>Show incoming bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="107"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="107"/>
     <source>Show a list of incoming bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="110"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="110"/>
     <source>&lt;b&gt;Show incoming bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a list of new bookmarks available at the remote repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="118"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="118"/>
     <source>Pull bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="122"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="122"/>
     <source>Pull a bookmark from a remote repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="125"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="125"/>
     <source>&lt;b&gt;Pull bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pulls a bookmark from a remote repository into the local repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="133"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="133"/>
     <source>Show outgoing bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="137"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="137"/>
     <source>Show a list of outgoing bookmarks</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="140"/>
     <source>&lt;b&gt;Show outgoing bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a list of new bookmarks available at the local repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="148"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="148"/>
     <source>Push bookmark</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="152"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="152"/>
     <source>Push a bookmark to a remote repository</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="155"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="155"/>
     <source>&lt;b&gt;Push bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This pushes a bookmark from the local repository to a remote repository.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="195"/>
+    <location filename="../Plugins/VcsPlugins/vcsMercurial/BookmarksExtension/ProjectHelper.py" line="195"/>
     <source>Bookmarks</source>
     <translation type="unfinished">Yerimleri</translation>
   </message>
@@ -2267,37 +2267,37 @@
 <context>
   <name>BookmarksToolBar</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="39"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="39"/>
     <source>Bookmarks</source>
     <translation>Yerimleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="85"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="85"/>
     <source>&amp;Open</source>
     <translation>&amp;Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="87"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="87"/>
     <source>Open in New &amp;Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Yeni Bir Sekme A&amp;ç<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="92"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="92"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Kaldı&amp;r</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="100"/>
     <source>Add &amp;Bookmark...</source>
     <translation>&amp;Yerimi Ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="101"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="101"/>
     <source>Add &amp;Folder...</source>
     <translation>Dizin &amp;Ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="96"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksToolBar.py" line="96"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Özellikler...</translation>
   </message>
@@ -2305,32 +2305,32 @@
 <context>
   <name>BreakPointModel</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="29"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="29"/>
     <source>Filename</source>
     <translation>Dosyaadı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="30"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="30"/>
     <source>Line</source>
     <translation>Satır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="31"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="31"/>
     <source>Condition</source>
     <translation>Koşul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="32"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="32"/>
     <source>Temporary</source>
     <translation>Geçici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="33"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="33"/>
     <source>Enabled</source>
     <translation>Etkinleştirilmiş</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointModel.py" line="34"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointModel.py" line="34"/>
     <source>Ignore Count</source>
     <translation>Sayımı Yoksay</translation>
   </message>
@@ -2338,72 +2338,72 @@
 <context>
   <name>BreakPointViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="45"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="45"/>
     <source>Breakpoints</source>
     <translation>Durmanoktası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="172"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="172"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="143"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="143"/>
     <source>Edit...</source>
     <translation>Düzenle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="145"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="145"/>
     <source>Enable</source>
     <translation>Etkinleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="176"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="176"/>
     <source>Enable all</source>
     <translation>Hepsini etkinleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="148"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="148"/>
     <source>Disable</source>
     <translation>Onaylama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="180"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="180"/>
     <source>Disable all</source>
     <translation>Hepsini Onaylama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="151"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="151"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="184"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="184"/>
     <source>Delete all</source>
     <translation>Hepsini sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="154"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="154"/>
     <source>Goto</source>
     <translation>Buraya git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="186"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="186"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Ayarlanıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="174"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="174"/>
     <source>Enable selected</source>
     <translation>Seçilenleri Etkinleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="178"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="178"/>
     <source>Disable selected</source>
     <translation>Seçileni Onaylama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/BreakPointViewer.py" line="182"/>
+    <location filename="../Debugger/BreakPointViewer.py" line="182"/>
     <source>Delete selected</source>
     <translation>Seçileni Sil</translation>
   </message>
@@ -2411,7 +2411,7 @@
 <context>
   <name>Browser</name>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="69"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="69"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Dosya-Gözatıcısı</translation>
   </message>
@@ -2421,77 +2421,77 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Gösterim Penceresi&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu pencere Python programlarını tanımak ve onları bir kaynak gösterici penceresinde açmak için dosya sisteminizde dizinleri hiyerarşik bir şekilde kolayca bulmanızı sağlar.Gösterilen Pencereler çeşitli hiyerarşik bölümlere ayrılmıştır. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eğer debug etmek için bir proğram açtıysanızve bu programın olduğu yeri proje ana dizini yaptıysanız ilk sırada onu gösterir. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="207"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="207"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="185"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="185"/>
     <source>Run unittest...</source>
     <translation>Test Arabirimini çalıştır...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="236"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="236"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Yolu Panoya kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="195"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="195"/>
     <source>Open in Icon Editor</source>
     <translation>İcon Düzenleyicide Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="268"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="268"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Ayarlanıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="263"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="263"/>
     <source>New toplevel directory...</source>
     <translation>Yeni enüstseviye dizini...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="219"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="219"/>
     <source>Add as toplevel directory</source>
     <translation>Dizinin en üst seviyesi olarak ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="222"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="222"/>
     <source>Remove from toplevel</source>
     <translation>Enüst seviyeyi kaldır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="226"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="226"/>
     <source>Refresh directory</source>
     <translation>Dizini tazele</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="230"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="230"/>
     <source>Find in this directory</source>
     <translation>Bu dizin içinde bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="233"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="233"/>
     <source>Find&amp;&amp;Replace in this directory</source>
     <translation>Bul&amp;&amp;Değiştir bu dizin içinde</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="466"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="466"/>
     <source>New toplevel directory</source>
     <translation>Yeni enüstseviye dizini</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="245"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="245"/>
     <source>Goto</source>
     <translation type="unfinished">Buraya git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="347"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="347"/>
     <source>Line {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="89"/>
+    <location filename="../UI/Browser.py" line="89"/>
     <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierachy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierachies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierachy is only shown if you have opened a program for debugging and its root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2499,22 +2499,22 @@
 <context>
   <name>BrowserModel</name>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="51"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="51"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Adı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="558"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="558"/>
     <source>Coding: {0}</source>
     <translation>Kodlama: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="563"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="563"/>
     <source>Globals</source>
     <translation>Evrensel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="604"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="604"/>
     <source>Attributes</source>
     <translation>Nitelikler</translation>
   </message>
@@ -2524,7 +2524,7 @@
     <translation type="obsolete">Nitelikler (Küresel)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="614"/>
+    <location filename="../UI/BrowserModel.py" line="614"/>
     <source>Class Attributes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2532,60 +2532,60 @@
 <context>
   <name>CallStackViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="48"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="48"/>
     <source>Show source</source>
     <translation type="unfinished">Kaynağı göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="50"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="50"/>
     <source>Clear</source>
     <translation type="unfinished">Temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="52"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="52"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="unfinished">Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="59"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="59"/>
     <source>File: {0}
 Line: {1}
 {2}{3}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="61"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="61"/>
     <source>File: {0}
 Line: {1}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="169"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="169"/>
     <source>Save Call Stack Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="155"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="155"/>
     <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished">Metin Dosyaları (*.txt);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="169"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="169"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="187"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="187"/>
     <source>Error saving Call Stack Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="187"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="187"/>
     <source>&lt;p&gt;The call stack info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallStackViewer.py" line="45"/>
+    <location filename="../Debugger/CallStackViewer.py" line="45"/>
     <source>Call Stack</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2593,67 +2593,67 @@
 <context>
   <name>CallTraceViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="14"/>
     <source>Call Trace</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="22"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="22"/>
     <source>Press to start tracing calls and returns</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="32"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="32"/>
     <source>Press to stop tracing calls and returns</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="55"/>
     <source>Press to resize the columns to their contents</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="65"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="65"/>
     <source>Press to clear the call trace</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.ui" line="75"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.ui" line="75"/>
     <source>Press to save the call trace as a text file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="49"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="49"/>
     <source>From</source>
     <translation type="unfinished">Den</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="49"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="49"/>
     <source>To</source>
     <translation type="unfinished">E</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="131"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="131"/>
     <source>Save Call Trace Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="117"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="117"/>
     <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished">Metin Dosyaları (*.txt);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="131"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="131"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="154"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="154"/>
     <source>Error saving Call Trace Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/CallTraceViewer.py" line="154"/>
+    <location filename="../Debugger/CallTraceViewer.py" line="154"/>
     <source>&lt;p&gt;The call trace info could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2661,17 +2661,17 @@
 <context>
   <name>ChatWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="54"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="54"/>
     <source>Chat</source>
     <translation>Sohbet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="29"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="29"/>
     <source>Users</source>
     <translation>Kullanıcılar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="73"/>
     <source>Enter the text to send</source>
     <translation>Gönderilecek metni giriniz</translation>
   </message>
@@ -2681,52 +2681,52 @@
     <translation type="obsolete">mesaj metnini temizlemek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="166"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="166"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="80"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="80"/>
     <source>Press to send the text above</source>
     <translation>Metini göndermek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="83"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="83"/>
     <source>Send</source>
     <translation>Gönder</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="96"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="96"/>
     <source>Share Editor</source>
     <translation>Paylaşım Düzenleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="118"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="118"/>
     <source>Press to toggle the shared status of the current editor</source>
     <translation>Geçerli düzenleyicideki ortak durum satırını genişletmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="134"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="134"/>
     <source>Press to start a shared edit</source>
     <translation>Bir paylaşım (ortak )düzenleyiciyi başlatmak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="150"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="150"/>
     <source>Press to end the edit and send the changes</source>
     <translation>Düzenlemeyi bitirmek ve değişiklikleri göndermek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="163"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="163"/>
     <source>Press to cancel the shared edit</source>
     <translation>Ortak düzenleyiciyi iptal için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="189"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="189"/>
     <source>Connection</source>
     <translation>Bağlantı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="197"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="197"/>
     <source>Host:</source>
     <translation>Sunucu:</translation>
   </message>
@@ -2741,85 +2741,85 @@
     <translation type="obsolete">Barınağı temizlemek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="230"/>
     <source>Press to clear the hosts list</source>
     <translation>Sunucu listesini temizlemek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="494"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="494"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="259"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="259"/>
     <source>Shows the connection status</source>
     <translation>Bağlantı durumunu göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="271"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="271"/>
     <source>Server</source>
     <translation>Sunucu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="277"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="277"/>
     <source>Port:</source>
     <translation>Bağlantı Noktası:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="284"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="284"/>
     <source>Enter the server port</source>
     <translation>Sunucu bağlantı noktsasını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="319"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="319"/>
     <source>Shows the status of the server</source>
     <translation>Sunucunun durumunu göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="296"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="296"/>
     <source>Start Server</source>
     <translation>Sunucuyu Başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="150"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="150"/>
     <source>! Unknown command: {0}
 </source>
     <translation>! Bilinmeyen Komut: {0}
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="171"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="171"/>
     <source>* {0} has joined.
 </source>
     <translation>*{0} katıldı.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="204"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="204"/>
     <source>* {0} has left.
 </source>
     <translation>* {0}ayrıldı.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="304"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="304"/>
     <source>Stop Server</source>
     <translation>Sunucuyu durdur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="309"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="309"/>
     <source>! Server Error: {0}
 </source>
     <translation>! Sunucu Hatası: {0}
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="321"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="321"/>
     <source>Disconnect</source>
     <translation>Bağlantı kesildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="325"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="325"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Bağlantı</translation>
   </message>
@@ -2829,32 +2829,32 @@
     <translation type="obsolete">Kes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="480"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="480"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="485"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="485"/>
     <source>Cut all</source>
     <translation>Hepsini kopar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="489"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="489"/>
     <source>Copy all</source>
     <translation>Hepsini kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="499"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="499"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="553"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="553"/>
     <source>Save Chat</source>
     <translation>Sohbeti kaydediniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="539"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="539"/>
     <source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
     <translation>Metin Dosyaları (*.txt);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
   </message>
@@ -2864,83 +2864,83 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası zaten var.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="567"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="567"/>
     <source>Error saving Chat</source>
     <translation>Sohbeti kaydederken hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="567"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="567"/>
     <source>&lt;p&gt;The chat contents could not be written to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Konuşma içeriği &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; ne yazılamıyor&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="604"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="604"/>
     <source>Kick User</source>
     <translation>Kullanıcı geri at</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="608"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="608"/>
     <source>Ban User</source>
     <translation>Kullanıcıyı yasakla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="612"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="612"/>
     <source>Ban and Kick User</source>
     <translation>Kullanıcıyı hem yasakla hemde geri at</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="640"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="640"/>
     <source>* {0} has been kicked.
 </source>
     <translation>* {0} geri atıldı.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="655"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="655"/>
     <source>* {0} has been banned.
 </source>
     <translation>* {0} yasaklandı.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="670"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="670"/>
     <source>* {0} has been banned and kicked.
 </source>
     <translation>* {0} hem yasaklandı hem de geri atıldı.
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="553"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="553"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="183"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="183"/>
     <source>New User</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="183"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="183"/>
     <source>{0} has joined.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="211"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="211"/>
     <source>User Left</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="211"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="211"/>
     <source>{0} has left.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.py" line="232"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.py" line="232"/>
     <source>Message from &lt;{0}&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/ChatWidget.ui" line="210"/>
+    <location filename="../Cooperation/ChatWidget.ui" line="210"/>
     <source>Enter the host and port to connect to in the form &quot;host@port&quot;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -2948,43 +2948,43 @@
 <context>
   <name>ChromeImporter</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="38"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="38"/>
     <source>Google Chrome stores its bookmarks in the &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt; text file. This file is usually located in</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="55"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="55"/>
     <source>Please choose the file to begin importing bookmarks.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="55"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="55"/>
     <source>Chromium stores its bookmarks in the &lt;b&gt;Bookmarks&lt;/b&gt; text file. This file is usually located in</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="101"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="101"/>
     <source>File &apos;{0}&apos; does not exist.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="118"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="118"/>
     <source>File &apos;{0}&apos; cannot be read.
 Reason: {1}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="128"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="128"/>
     <source>Google Chrome Import</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="130"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="130"/>
     <source>Chromium Import</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="132"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Bookmarks/BookmarksImporters/ChromeImporter.py" line="132"/>
     <source>Imported {0}</source>
     <translation type="unfinished">İçe Aktarılmış {0}</translation>
   </message>
@@ -2992,62 +2992,62 @@
 <context>
   <name>ClickToFlash</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.ui" line="43"/>
     <source>Press to activate the content; context menu for more options</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="94"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="94"/>
     <source>Load</source>
     <translation type="unfinished">Yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="88"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="88"/>
     <source>Object blocked by ClickToFlash</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="92"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="92"/>
     <source>Show information about object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="95"/>
     <source>Delete object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="98"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="98"/>
     <source>Add &apos;{0}&apos; to Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="100"/>
     <source>Remove &apos;{0}&apos; from Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="106"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="106"/>
     <source>Configure Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="252"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="252"/>
     <source>Flash Object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="255"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="255"/>
     <source>&lt;b&gt;Attribute Name&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="255"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="255"/>
     <source>&lt;b&gt;Value&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="270"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="270"/>
     <source>No information available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3055,7 +3055,7 @@
 <context>
   <name>ClickToFlashWhitelistDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="52"/>
     <source>ClickToFlash Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3070,42 +3070,42 @@
     <translation type="obsolete">Arama içeriğini temizlemek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="103"/>
     <source>Press to add site to the whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="106"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="106"/>
     <source>&amp;Add...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="123"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="123"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation type="unfinished">Seçilen girişi kaldırmak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="126"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="126"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation type="unfinished">Kaldı&amp;r</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="136"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="136"/>
     <source>Press to remove all entries</source>
     <translation type="unfinished">Tüm Girişleri kaldırkak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="139"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="139"/>
     <source>R&amp;emove All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.py" line="52"/>
     <source>Enter host name to add to whitelist:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="79"/>
+    <location filename="../Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlashWhitelistDialog.ui" line="79"/>
     <source>Enter search term for hosts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3113,137 +3113,137 @@
 <context>
   <name>CodeMetricsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Metrik Kod</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="17"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Metrics&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This dialog shows some code metrics.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Metrik Kodlar&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bu diyalog bazı metrik kodladı gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="76"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="76"/>
     <source>&lt;b&gt;Code metrics&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This list shows some code metrics.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Metrik Kod&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu liste mazı metrik kodları gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="84"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Adı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="89"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="89"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Başla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="94"/>
     <source>End</source>
     <translation>End</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="99"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="99"/>
     <source>Lines</source>
     <translation>Satırlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="104"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="104"/>
     <source>Lines of code</source>
     <translation>Kod satırları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="109"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="109"/>
     <source>Comments</source>
     <translation>Yorumlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="114"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="114"/>
     <source>Empty</source>
     <translation>Boş</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="128"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="128"/>
     <source>&lt;b&gt;Summary&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This shows some overall code metrics.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Özet&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bu herşeyin metrik kodda olduğunu gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="136"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="136"/>
     <source>Summary</source>
     <translation>Özet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="141"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="141"/>
     <source>#</source>
     <translation>#</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="149"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="149"/>
     <source>Shows the progress of the code metrics action</source>
     <translation>Metrik kod işlemlerinin sürecini gösterir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="48"/>
     <source>Collapse all</source>
     <translation>Hepsini daralt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="49"/>
     <source>Expand all</source>
     <translation>Hepsini genişlet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="185"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="185"/>
     <source>files</source>
     <translation>dosyalar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="186"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="186"/>
     <source>lines</source>
     <translation>satırlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="187"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="187"/>
     <source>bytes</source>
     <translation>bitler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="188"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="188"/>
     <source>comments</source>
     <translation>yorumlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="189"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="189"/>
     <source>empty lines</source>
     <translation>boş satırlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="191"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="191"/>
     <source>non-commentary lines</source>
     <translation>Yorumlanmayan satırlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="193"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.py" line="193"/>
     <source>documentation lines</source>
     <translation>belge satırları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="39"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="39"/>
     <source>Exclude Files:</source>
     <translation>Dışarda Tutulan Dosyalar:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="46"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="46"/>
     <source>Enter filename patterns of files to be excluded separated by a comma</source>
     <translation>Dosyaadılarını virgül ile ayırarak giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="../DataViews/CodeMetricsDialog.ui" line="63"/>
     <source>Press to start the code metrics run</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3251,7 +3251,7 @@
 <context>
   <name>CodingError</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="96"/>
+    <location filename="../Utilities/__init__.py" line="96"/>
     <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
     <translation>Verilen metin için &apos;{0}&apos;nun kodlaması hatalı.</translation>
   </message>
@@ -3259,27 +3259,27 @@
 <context>
   <name>ColorDialogWizard</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="73"/>
     <source>QColorDialog Wizard</source>
     <translation>QColorDialog Sihirbazı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="70"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="70"/>
     <source>Q&amp;ColorDialog Wizard...</source>
     <translation>Q&amp;ColorDialog Sihirbazı...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="74"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="74"/>
     <source>&lt;b&gt;QColorDialog Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create a QColorDialog. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;QColorDialog Sihirbazı&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu sihirbaz QColorDialog oluşturmak için ihtiyaç duyulan tüm parametrelerin girilmesini sağlayan bir diyalog açar. Üretilen kodlar geçerli imleç pozizyonuna eklenir. &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="120"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation>Geçerli düzenleyici yok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="120"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation>Lütfen ilkönce bir dosya açın yada oluşturun.</translation>
   </message>
@@ -3287,7 +3287,7 @@
 <context>
   <name>ColorDialogWizardDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="14"/>
     <source>QColorDialog Wizard</source>
     <translation>QColorDialog Sihirbazı</translation>
   </message>
@@ -3317,207 +3317,207 @@
     <translation type="obsolete">Qt 4.5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="23"/>
     <source>Type</source>
     <translation>Tip</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="29"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="29"/>
     <source>Select to generate a QColorDialog.getColor dialog</source>
     <translation> QColorDialog.getColor diyaloğu üretmek için seçin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="71"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="71"/>
     <source>Colour</source>
     <translation>Renk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="42"/>
     <source>Select to generate a QColorDialog.getRgba dialog</source>
     <translation>QColorDialog.getRgba dyalaoğu oluşturmak için seçin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="204"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="204"/>
     <source>RGBA</source>
     <translation>RGBA</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="55"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Başlık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="61"/>
     <source>Enter the dialog title</source>
     <translation>Diyalog başlığını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="83"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="83"/>
     <source>Enter a variable name or a colour</source>
     <translation>Bir değişken adı yada renk girin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="95"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="95"/>
     <source>Qt.red</source>
     <translation>Qt.red</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="100"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="100"/>
     <source>Qt.darkRed</source>
     <translation>Qt.darkRed</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="105"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="105"/>
     <source>Qt.green</source>
     <translation>Qt.yeşil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="110"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="110"/>
     <source>Qt.darkGreen</source>
     <translation>Qt.darkGreen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="115"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="115"/>
     <source>Qt.blue</source>
     <translation>Qt.blue</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="120"/>
     <source>Qt.darkBlue</source>
     <translation>Qt.darkBlue</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="125"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="125"/>
     <source>Qt.cyan</source>
     <translation>Qt.cyan</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="130"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="130"/>
     <source>Qt.darkCyan</source>
     <translation>Qt.darkCyan</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="135"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="135"/>
     <source>Qt.magenta</source>
     <translation>Qt.magenta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="140"/>
     <source>Qt.darkMagenta</source>
     <translation>Qt.magenta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="145"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="145"/>
     <source>Qt.yellow</source>
     <translation>Qt.yellow</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="150"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="150"/>
     <source>Qt.darkYellow</source>
     <translation>Qt.darkYellow</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="155"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="155"/>
     <source>Qt.white</source>
     <translation>Qt.white</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="160"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="160"/>
     <source>Qt.lightGray</source>
     <translation>Qt.lightGray</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="165"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="165"/>
     <source>Qt.gray</source>
     <translation>Qt.gray</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="170"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="170"/>
     <source>Qt.darkGray</source>
     <translation>Qt.darkGray</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="175"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="175"/>
     <source>Qt.black</source>
     <translation>Qt.black</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="180"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="180"/>
     <source>Qt.transparent</source>
     <translation>Qt.transparent</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="185"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="185"/>
     <source>Qt.color0</source>
     <translation>Qt.color0</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="190"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="190"/>
     <source>Qt.color1</source>
     <translation>Qt.color1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="213"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="213"/>
     <source>Enter a variable name</source>
     <translation>Bir değişken ismi gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="220"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="220"/>
     <source>Variable</source>
     <translation>Değişken</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="227"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="227"/>
     <source>Enter the alpha value</source>
     <translation>Alfa değerini girin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="237"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="237"/>
     <source>Enter the blue value</source>
     <translation>Mavi değerini girin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="250"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="250"/>
     <source>Enter the green value</source>
     <translation>Yeşil değerini girin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="263"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="263"/>
     <source>Enter the red value</source>
     <translation>Kırmızı değerini girin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="276"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="276"/>
     <source>Alpha</source>
     <translation>Alfa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="283"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="283"/>
     <source>Blue</source>
     <translation>Mavi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="290"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="290"/>
     <source>Red</source>
     <translation>Kırmızı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="297"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="297"/>
     <source>Green</source>
     <translation>Yeşil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="37"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="37"/>
     <source>Test</source>
     <translation>Test</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="67"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="67"/>
     <source>QColorDialog Wizard Error</source>
     <translation>QColorDialog Sihirbazı Hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="67"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="67"/>
     <source>&lt;p&gt;The colour &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not valid.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Renk &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;geçerli değil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -3525,117 +3525,117 @@
 <context>
   <name>CompareDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="14"/>
     <source>File Comparison</source>
     <translation>Dosya Karşılaştırma</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="32"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="32"/>
     <source>File &amp;1:</source>
     <translation>Dosya &amp;1:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="42"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="42"/>
     <source>Enter the name of the first file</source>
     <translation>İlk dosyanın adını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="76"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="76"/>
     <source>Press to select the file via a file selection dialog</source>
     <translation>Dosya seçme diyaloğu ile bir dosya seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="79"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="79"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="59"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="59"/>
     <source>File &amp;2:</source>
     <translation>Dosya &amp;2:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="69"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="69"/>
     <source>Enter the name of the second file</source>
     <translation>İkinci dosyanın adını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="148"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="148"/>
     <source>Press to move to the first difference</source>
     <translation>İlk farka taşımak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="158"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="158"/>
     <source>Press to move to the previous difference</source>
     <translation>Birönceki farka taşımak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="168"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="168"/>
     <source>Press to move to the next difference</source>
     <translation>Sonraki farka taşımak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="178"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="178"/>
     <source>Press to move to the last difference</source>
     <translation>Son farka taşımak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="221"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="221"/>
     <source>Select, if the horizontal scrollbars should be synchronized</source>
     <translation>Yatay kaydırma çubuğu senkronize edilecekse, seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="224"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="224"/>
     <source>&amp;Synchronize horizontal scrollbars</source>
     <translation>Yatay Kaydırma çubuğunu &amp;senkronize et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="227"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.ui" line="227"/>
     <source>Alt+S</source>
     <translation>Alt+S</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="98"/>
     <source>Compare</source>
     <translation>Karşılaştırma</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="99"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="99"/>
     <source>Press to perform the comparison of the two files</source>
     <translation>İki dosya arasındaki karşılaştırmayı başlatmak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="301"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="301"/>
     <source>Total: {0}</source>
     <translation>Toplam: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="303"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="303"/>
     <source>Changed: {0}</source>
     <translation>Değişti: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="304"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="304"/>
     <source>Added: {0}</source>
     <translation>Eklendi: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="305"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="305"/>
     <source>Deleted: {0}</source>
     <translation>Silindi: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="239"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="239"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Dosyaları Karşılaştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="239"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="239"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; okunamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="388"/>
+    <location filename="../UI/CompareDialog.py" line="388"/>
     <source>Select file to compare</source>
     <translation>Karşılaştırma için dosya seç</translation>
   </message>
@@ -3643,47 +3643,47 @@
 <context>
   <name>ConfigurationWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="119"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="119"/>
     <source>Application</source>
     <translation>Uygulama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="122"/>
     <source>Cooperation</source>
     <translation>İşbirliği</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="125"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="125"/>
     <source>CORBA</source>
     <translation>CORBA</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="128"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="128"/>
     <source>Email</source>
     <translation>E-posta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="131"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="131"/>
     <source>Graphics</source>
     <translation>Grafik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="134"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="134"/>
     <source>Icons</source>
     <translation>İconlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="315"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="315"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Ağ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="146"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="146"/>
     <source>Plugin Manager</source>
     <translation>Eklenti Yöneticisi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="318"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="318"/>
     <source>Printer</source>
     <translation>Yazıcı</translation>
   </message>
@@ -3693,27 +3693,27 @@
     <translation type="obsolete">Py3Parçaları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="186"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="186"/>
     <source>Python</source>
     <translation>Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="158"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="158"/>
     <source>Qt</source>
     <translation>Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="164"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="164"/>
     <source>Shell</source>
     <translation>Kabuk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="167"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="167"/>
     <source>Tasks</source>
     <translation>Görevler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="170"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="170"/>
     <source>Templates</source>
     <translation>Şablonlar</translation>
   </message>
@@ -3723,127 +3723,127 @@
     <translation type="obsolete">Terminal</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="176"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="176"/>
     <source>Version Control Systems</source>
     <translation>Sürüm Kontrol Sistemi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="180"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="180"/>
     <source>Debugger</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="215"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="215"/>
     <source>General</source>
     <translation>Genel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="189"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="189"/>
     <source>Python3</source>
     <translation>Python3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="192"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="192"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="196"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="196"/>
     <source>Editor</source>
     <translation>Düzenleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="199"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="199"/>
     <source>APIs</source>
     <translation>API&apos;ler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="202"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="202"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Otomatik tamamlama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="212"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="212"/>
     <source>QScintilla</source>
     <translation>QScintilla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="209"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="209"/>
     <source>Calltips</source>
     <translation>İpuçları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="218"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="218"/>
     <source>Filehandling</source>
     <translation>Dosyaişleme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="221"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="221"/>
     <source>Searching</source>
     <translation>Arıyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="224"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="224"/>
     <source>Spell checking</source>
     <translation>Yazım Kontrolü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="227"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="227"/>
     <source>Style</source>
     <translation>Stil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="233"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="233"/>
     <source>Typing</source>
     <translation>Yazıyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="236"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="236"/>
     <source>Exporters</source>
     <translation>Dışaaktarım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="240"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="240"/>
     <source>Highlighters</source>
     <translation>Metin Vurgulayıcı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="243"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="243"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Dosyatipi Birleştirme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="247"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="247"/>
     <source>Styles</source>
     <translation>Stiller</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="251"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="251"/>
     <source>Keywords</source>
     <translation>Anahtar Sözcükler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="254"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="254"/>
     <source>Properties</source>
     <translation>Özellikler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="325"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="325"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Yardım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="328"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="328"/>
     <source>Appearance</source>
     <translation>Görünüm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="331"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="331"/>
     <source>Help Documentation</source>
     <translation>Yardım Belgeleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="268"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="268"/>
     <source>Help Viewers</source>
     <translation>Yardım Göstericiler</translation>
   </message>
@@ -3853,94 +3853,94 @@
     <translation type="obsolete">Eric Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="284"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="284"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Proje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="281"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="281"/>
     <source>Project Viewer</source>
     <translation>Proje Görüntüleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="287"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="287"/>
     <source>Multiproject</source>
     <translation>Çokluproje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="312"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="312"/>
     <source>Interface</source>
     <translation>Arayüz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="297"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="297"/>
     <source>Viewmanager</source>
     <translation>Görünüm Yönetcisi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="468"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="468"/>
     <source>Preferences</source>
     <translation>Seçenekler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="473"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="473"/>
     <source>Please select an entry of the list 
 to display the configuration page.</source>
     <translation>Lütfen ayarlama sayfasını 
 göstermek için gelen listeyi seçiniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="543"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="543"/>
     <source>Configuration Page Error</source>
     <translation>Ayarlama Sayfası Hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="543"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="543"/>
     <source>&lt;p&gt;The configuration page &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;TAyarlama sayfası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; yüklenemiyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="152"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="152"/>
     <source>PyFlakes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="350"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="350"/>
     <source>Tray Starter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="335"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="335"/>
     <source>VirusTotal Interface</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="321"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="321"/>
     <source>Security</source>
     <translation type="unfinished">Güvenlik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="338"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="338"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">Eric5 Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="230"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="230"/>
     <source>Syntax Checker</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="409"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="409"/>
     <source>Enter filter text...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="143"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="143"/>
     <source>Notifications</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="137"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationDialog.py" line="137"/>
     <source>IRC</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -3948,32 +3948,32 @@
 <context>
   <name>Connection</name>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="72"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="72"/>
     <source>undefined</source>
     <translation>tanımlanmamış</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="73"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="73"/>
     <source>unknown</source>
     <translation>bilinmeyen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="197"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="197"/>
     <source>* Connection attempted by banned user &apos;{0}&apos;.</source>
     <translation>* yasaklanmış kullanıcır &apos;{0}&apos; tarafından bağlantı teşebbüsü var.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="207"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="207"/>
     <source>New Connection</source>
     <translation>Yeni Bağlantı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="207"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="207"/>
     <source>&lt;p&gt;Accept connection from &lt;strong&gt;{0}@{1}&lt;/strong&gt;?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;{0}@{1} gelen &lt;/strong&gt; bağlantısını kabul ediyor musunuz?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/Connection.py" line="432"/>
+    <location filename="../Cooperation/Connection.py" line="432"/>
     <source>* Connection to {0}:{1} refused.</source>
     <translation>* Bağlantı {0}ya:{1} reddedisldi.</translation>
   </message>
@@ -3981,37 +3981,37 @@
 <context>
   <name>CookieDetailsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Cookie Details</source>
     <translation>Çerez Ayrıntıları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="25"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="25"/>
     <source>Domain:</source>
     <translation>Etki Alanı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="39"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="39"/>
     <source>Name:</source>
     <translation>Adı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="53"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="53"/>
     <source>Path:</source>
     <translation>Yol:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="67"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="67"/>
     <source>Secure:</source>
     <translation>Güvenilirlik:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="84"/>
     <source>Expires:</source>
     <translation>Geçerlilik:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="98"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieDetailsDialog.ui" line="98"/>
     <source>Contents:</source>
     <translation>İçerik:</translation>
   </message>
@@ -4019,27 +4019,27 @@
 <context>
   <name>CookieExceptionsModel</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="33"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="33"/>
     <source>Website</source>
     <translation>Websitesi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="34"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="34"/>
     <source>Status</source>
     <translation>Durum</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="78"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="78"/>
     <source>Allow</source>
     <translation>Kabul etmek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="87"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="87"/>
     <source>Block</source>
     <translation>Engellemek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="96"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieExceptionsModel.py" line="96"/>
     <source>Allow For Session</source>
     <translation>Oturumu Kabul Etmek</translation>
   </message>
@@ -4047,32 +4047,32 @@
 <context>
   <name>CookieModel</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="28"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="28"/>
     <source>Website</source>
     <translation>Websitesi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="29"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="29"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Adı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="30"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="30"/>
     <source>Path</source>
     <translation>Yol</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="31"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="31"/>
     <source>Secure</source>
     <translation>Güvenilirlik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="32"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="32"/>
     <source>Expires</source>
     <translation>Geçerlilik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="33"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookieModel.py" line="33"/>
     <source>Contents</source>
     <translation>İçerik</translation>
   </message>
@@ -4080,92 +4080,92 @@
 <context>
   <name>CookiesConfigurationDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="14"/>
     <source>Configure cookies</source>
     <translation>Çerezleri ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="23"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure cookies&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Çerez ayarları&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="45"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="45"/>
     <source>&amp;Accept Cookies:</source>
     <translation>K&amp;abul Edilen Çerezler:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="61"/>
     <source>Select the accept policy</source>
     <translation>Kabul politikasını seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="65"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="65"/>
     <source>Always</source>
     <translation>Daima</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="70"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="70"/>
     <source>Never</source>
     <translation>Asla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="75"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="75"/>
     <source>Only from sites you navigate to</source>
     <translation>Sadece sitelerden yönlendirilebilirsiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="83"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="83"/>
     <source>Show a dialog to configure exceptions</source>
     <translation>İstisnaları ayarlamak için bir diyalog göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="86"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="86"/>
     <source>&amp;Exceptions...</source>
     <translation>&amp;İstisnalar...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="93"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="93"/>
     <source>&amp;Keep until:</source>
     <translation>Sa&amp;klama süresi:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="109"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="109"/>
     <source>Select the keep policy</source>
     <translation>Saklama politikasını seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="113"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="113"/>
     <source>They expire</source>
     <translation>Gçerli Kılınanlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="118"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="118"/>
     <source>I exit the application</source>
     <translation>Ben uygulamadan çıkıyorum</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="123"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="123"/>
     <source>At most 90 days</source>
     <translation>En çok 90 günde</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="131"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="131"/>
     <source>Show a dialog listing all cookies</source>
     <translation>Tüm çerezleri bir liste diyalaoğu ile göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="134"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="134"/>
     <source>&amp;Show Cookies...</source>
     <translation>Çerezleri Gö&amp;ster...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="141"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="141"/>
     <source>Select to filter tracking cookies</source>
     <translation>Çerez izleme filtrelerini seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="144"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesConfigurationDialog.ui" line="144"/>
     <source>&amp;Filter Tracking Cookies</source>
     <translation>Çerez İzleme &amp;Filtreleri</translation>
   </message>
@@ -4173,12 +4173,12 @@
 <context>
   <name>CookiesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="14"/>
     <source>Cookies</source>
     <translation>Çerezler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="49"/>
     <source>Enter search term for cookies</source>
     <translation>Çerezlerin arama koşullarını giriniz</translation>
   </message>
@@ -4188,32 +4188,32 @@
     <translation type="obsolete">Arama içeriğini temizlemek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="79"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="79"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation>Seçilen girişi kaldırmak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="82"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="82"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Kaldı&amp;r</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="92"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="92"/>
     <source>Press to remove all entries</source>
     <translation>Tüm Girişleri kaldırkak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="95"/>
     <source>Remove &amp;All</source>
     <translation>Hepsini K&amp;aldır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="105"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="105"/>
     <source>Press to open the cookies exceptions dialog to add a new rule</source>
     <translation>yeni bir kural eklemek üzer istisna çerezleri diyaloğunu açmak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="108"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesDialog.ui" line="108"/>
     <source>Add R&amp;ule...</source>
     <translation>K&amp;ural Ekle...</translation>
   </message>
@@ -4221,62 +4221,62 @@
 <context>
   <name>CookiesExceptionsDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Cookie Exceptions</source>
     <translation>Çerez İstisnaları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="23"/>
     <source>New Exception</source>
     <translation>Yeni İstisna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="31"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="31"/>
     <source>&amp;Domain:</source>
     <translation>&amp;Etki Alanı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="41"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="41"/>
     <source>Enter the domain name</source>
     <translation>Etki alanı (Domain) adını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="68"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="68"/>
     <source>Press to always reject cookies for the domain</source>
     <translation>Etki alanından gelen çerezleri daima reddetmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="71"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="71"/>
     <source>&amp;Block</source>
     <translation>&amp;Engellemek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="84"/>
     <source>Press to accept cookies for the domain for the current session</source>
     <translation>Geçerli oturumda etki alanından gelecek çerezleri kabul etmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="87"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="87"/>
     <source>Allow For &amp;Session</source>
     <translation>Oturumu Kabul E&amp;tmek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="100"/>
     <source>Press to always accept cookies for the domain</source>
     <translation>herzaman etki alanından gelen çerezleri kabul etmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="103"/>
     <source>Allo&amp;w</source>
     <translation>Kabul e&amp;tmek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="118"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="118"/>
     <source>Exceptions</source>
     <translation>İstisnalar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="150"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="150"/>
     <source>Enter search term for exceptions</source>
     <translation>Arama ifadelerinin istisnalarını giriniz</translation>
   </message>
@@ -4286,27 +4286,27 @@
     <translation type="obsolete">Arama içeriğini temizlemek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="183"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="183"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation>Seçilen girişi kaldırmak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="186"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="186"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation>Kaldı&amp;r</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="196"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="196"/>
     <source>Press to remove all entries</source>
     <translation>Tüm Girişleri kaldırkak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="199"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.ui" line="199"/>
     <source>Remove &amp;All</source>
     <translation>Hepsini K&amp;aldır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.py" line="59"/>
+    <location filename="../Helpviewer/CookieJar/CookiesExceptionsDialog.py" line="59"/>
     <source>Allow For Session</source>
     <translation>Oturumu Kabul Etmek</translation>
   </message>
@@ -4314,7 +4314,7 @@
 <context>
   <name>CooperationClient</name>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/CooperationClient.py" line="83"/>
+    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="83"/>
     <source>unknown</source>
     <translation>bilinmeyen</translation>
   </message>
@@ -4325,13 +4325,13 @@
     <translation type="obsolete">Geçersiz adres: {0}:{1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/CooperationClient.py" line="286"/>
+    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="286"/>
     <source>Illegal address: {0}@{1}
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Cooperation/CooperationClient.py" line="377"/>
+    <location filename="../Cooperation/CooperationClient.py" line="377"/>
     <source>No servers present.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4339,97 +4339,97 @@
 <context>
   <name>CooperationPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="20"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="20"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure cooperation settings&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;İşbirliği Özelliklerini Ayarla&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="40"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="40"/>
     <source>Server</source>
     <translation>Sunucu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="46"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="46"/>
     <source>Select to start the server automatically</source>
     <translation>Sunucunun otomatik başlaması için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="49"/>
     <source>Start server automatically</source>
     <translation>Sunucuyyu otomatik olarak başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="56"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="56"/>
     <source>Server Port:</source>
     <translation>Sunucu Bağlantı Noktası:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="63"/>
     <source>Enter the port number to listen on</source>
     <translation>Listede gösterilecek bağlantı noktalarını gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="95"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="95"/>
     <source>Select to incrementally try other ports for the server</source>
     <translation>Sunucunun diğer bağlantı noktalarını da denemek için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="98"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="98"/>
     <source>Try other ports for server</source>
     <translation>Sunucu için diğer bağlantı noktalarını dene</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="108"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="108"/>
     <source>No. ports to try:</source>
     <translation>Denemek için bağlantı noktaları: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="118"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="118"/>
     <source>Enter the maximum number of additional ports to try</source>
     <translation>Denenecek ek bağlantı noktasnın üst sınırını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="147"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="147"/>
     <source>Connections</source>
     <translation>Bağlantılar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="153"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="153"/>
     <source>Select to accept incomming connections automatically</source>
     <translation>Gelen bağlantıları ootomatik olarak kabul etmek için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="156"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="156"/>
     <source>Accept connections automatically</source>
     <translation>Bağlantıları otomatik babul et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="166"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="166"/>
     <source>Banned Users</source>
     <translation>Yasaklanmış Kullanıcılar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="185"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="185"/>
     <source>Delete the selected entries from the list of banned users</source>
     <translation>Seçilenleri yasaklanmış kullanıcılar listesinden siliniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="188"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="188"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="195"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="195"/>
     <source>Enter the user and host of the banned user</source>
     <translation>Yasaklanmış kullanıcıların barındırıcı ve kullanıcısını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="205"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="205"/>
     <source>Add the user to the list of banned users</source>
     <translation>Bu kullanıcıyı yasaklanmış kullanıcılar listesine ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="208"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CooperationPage.ui" line="208"/>
     <source>Add</source>
     <translation>Ekle</translation>
   </message>
@@ -4437,37 +4437,37 @@
 <context>
   <name>CorbaPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="16"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="16"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure CORBA support&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;CORBA yardımını ayarla&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="36"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="36"/>
     <source>IDL Compiler</source>
     <translation>IDL Derleyicisi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="42"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="42"/>
     <source>Press to select the IDL compiler via a file selection dialog.</source>
     <translation>Dosya seçim diyaloğu yolu ile IDL derliyicisini seçiniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="45"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="45"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="52"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="52"/>
     <source>Enter the path to the IDL compiler.</source>
     <translation>IDL derleyicisinin yolunu giriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="59"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.ui" line="59"/>
     <source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; Leave this entry empty to use the default value (omniidl or omniidl.exe).</source>
     <translation>&lt;b&gt;Not:&lt;/b&gt; Varsayılan değerleri kullanmak için girişi boş bırakınız (omniidl veya omniidl.exe).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.py" line="50"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.py" line="50"/>
     <source>Select IDL compiler</source>
     <translation>IDL derleyicisini seçiniz</translation>
   </message>
@@ -4475,87 +4475,87 @@
 <context>
   <name>CreateDialogCodeDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="14"/>
     <source>Forms code generator</source>
     <translation>Kod üretici formu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="58"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="58"/>
     <source>&amp;Filename:</source>
     <translation>Dosyaad&amp;ı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="48"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="48"/>
     <source>Press to generate a new forms class</source>
     <translation>Yeni form sınıfı üretmek için bas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="51"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="51"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>Ye&amp;ni...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="25"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="25"/>
     <source>&amp;Classname:</source>
     <translation>Sınıfa&amp;dı:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="41"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="41"/>
     <source>Select the class that should get the forms code</source>
     <translation>Formun kodunu oluşturacak sınıfı seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="68"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="68"/>
     <source>Displays the name of the file containing the code</source>
     <translation>Kodun toplandığı dosyanın adını göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="88"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="88"/>
     <source>Enter a regular expression to filter the list below</source>
     <translation>aşağıdaki listeyi süzmek için uygun bir veri giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="78"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.ui" line="78"/>
     <source>Filter &amp;with:</source>
     <translation>Bunun&amp;la Filtrele:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="110"/>
     <source>Create Dialog Code</source>
     <translation>Diyalog Kodunu Oluştur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="110"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="110"/>
     <source>The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists but does not contain any classes.</source>
     <translation>&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası mevcut ama hiçbir sınıf barındırmıyor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="306"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="306"/>
     <source>uic error</source>
     <translation>uic hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="306"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="306"/>
     <source>&lt;p&gt;There was an error loading the form &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1} formlarını yüklerken hata meydana geldi&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="475"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="475"/>
     <source>Code Generation</source>
     <translation>Kod üretici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="367"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="367"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not open the code template file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Kod şablon dosyası &quot;{0}&quot; açılamıyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="400"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="400"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not open the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Kaynak dosyası açılamıyor &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="475"/>
+    <location filename="../Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="475"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not write the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Kaynak dosyası &quot;{0}&quot;yazılamıyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4563,22 +4563,22 @@
 <context>
   <name>Crypto</name>
   <message>
-    <location filename="Utilities/crypto/__init__.py" line="87"/>
+    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="87"/>
     <source>Master Password</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/crypto/__init__.py" line="64"/>
+    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="64"/>
     <source>Enter the master password:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/crypto/__init__.py" line="77"/>
+    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="77"/>
     <source>The given password is incorrect.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/crypto/__init__.py" line="82"/>
+    <location filename="../Utilities/crypto/__init__.py" line="82"/>
     <source>There is no master password registered.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4586,29 +4586,29 @@
 <context>
   <name>DebugServer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="146"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="146"/>
     <source>created</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>Üretildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="148"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="148"/>
     <source>changed</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>değişti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="605"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="605"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Yasal olmayan bir host tan balğlantı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="605"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="605"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;kaçak bir barındırıcıdan (host) bağlantı denemesi. Bu bağlantıyı kabul ediyor musunuz?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1175"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1175"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -4617,12 +4617,12 @@
 </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1354"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1354"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Pasif Hata Ayıklama bağlantısı alındı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1368"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugServer.py" line="1368"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Pasif Hata Ayıklama bağlantısı kapatıldı</translation>
   </message>
@@ -4630,162 +4630,162 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1610"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1610"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Betiği Çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="161"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="161"/>
     <source>&amp;Run Script...</source>
     <translation>Betiiğ Çalıştı&amp;r...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="164"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="164"/>
     <source>Run the current Script</source>
     <translation>Geçerli betiği çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="165"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="165"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Betiği Çalıştır&lt;/b&gt;&lt;p&gt; KOmut satırı argumanlarını ayarla ve hata ayıklayıcının dışında çalıştır. Eğer dosyada kaydedilmemiş değişiklikler varsa önce kaydedilmelidir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1623"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1623"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Projeyi Çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="173"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="173"/>
     <source>Run &amp;Project...</source>
     <translation>&amp;Projeyi Çalıştır...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="177"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="177"/>
     <source>Run the current Project</source>
     <translation>Geçerli Projeyi Çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="178"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="178"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
     <source>Coverage run of Script</source>
     <translation>Betik kapsamını çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="188"/>
     <source>Coverage run of Script...</source>
     <translation>Betik kapsamını çalıştır...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="191"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="191"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
     <source>Coverage run of Project</source>
     <translation>Proje kapsamını çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="202"/>
     <source>Coverage run of Project...</source>
     <translation>Proje kapsamını çalıştır...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="205"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="205"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="207"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="207"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
     <source>Profile Script</source>
     <translation>Betik Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="217"/>
     <source>Profile Script...</source>
     <translation>Betik Kesiti...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="220"/>
     <source>Profile the current Script</source>
     <translation>Geçerli Betiğin Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="221"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="221"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Betik Kesiti&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Komut satırından gerekli argumanları giriniz ve betiğin kesitini alınız Eğer dosyada kaydedilmemiş değişiklikler varsa önce kaydedilmelidir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
     <source>Profile Project</source>
     <translation>Proje Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="229"/>
     <source>Profile Project...</source>
     <translation>Proje Kesiti...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="232"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="232"/>
     <source>Profile the current Project</source>
     <translation>Geçerli Projenin Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="233"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="233"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1724"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1724"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Betik Hata Ayıklama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="242"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="242"/>
     <source>&amp;Debug Script...</source>
     <translation>Be&amp;tik Hata Ayıklama...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="245"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="245"/>
     <source>Debug the current Script</source>
     <translation>Geçerli betikte hata ayıklama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="246"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="246"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Proje Hata Ayıklama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="255"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="255"/>
     <source>Debug &amp;Project...</source>
     <translation>&amp;Proje Hata Ayıklama...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="259"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="259"/>
     <source>Debug the current Project</source>
     <translation>Geçeli Projede Hata Ayıklama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="260"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="260"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -4795,7 +4795,7 @@
     <translation type="obsolete">Betiği Yeniden Çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="273"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="273"/>
     <source>Restart the last debugged script</source>
     <translation>En son hata ayıklama yapılan betiği yeniden çalıştır</translation>
   </message>
@@ -4805,494 +4805,494 @@
     <translation type="obsolete">Betiği Durdur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="287"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="287"/>
     <source>Stop the running script.</source>
     <translation>Çalışan betiği durdur.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
     <source>Continue</source>
     <translation>Devam et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="297"/>
     <source>&amp;Continue</source>
     <translation>&amp;Devam et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
     <source>Continue running the program from the current line</source>
     <translation>Geçerli satırdan itibaren programı çalıştırmaya devam et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="303"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="303"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Devam Et&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli satırdan itibaren programı çalıştırmaya devam et. Proğram sonlandırıldığında yada bir bekleme nokatsına ulaştığında durur.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
     <source>Continue to Cursor</source>
     <translation>İmlece kadar devam et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="311"/>
     <source>Continue &amp;To Cursor</source>
     <translation>İmlece Kadar Devam E&amp;t</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="315"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="315"/>
     <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
     <translation>Geçerli satırdan geçerli imleç pozisyonuna kadar programı çalıştırmaya devam et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="317"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="317"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;İmlece Kadar Devam Et&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli satırdan geçerli imleç pozisyonuna kadar programı çalıştırmaya devam et.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
     <source>Single Step</source>
     <translation>Tekli Adım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="325"/>
     <source>Sin&amp;gle Step</source>
     <translation>Tek&amp;li Adım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="329"/>
     <source>Execute a single Python statement</source>
     <translation>Tekbir Python ifadesini girçekleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
     <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
     <source>Step Over</source>
     <translation>Sona Kadar Adımla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="340"/>
     <source>Step &amp;Over</source>
     <translation>S&amp;ona Kadar Adımla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="344"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="344"/>
     <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="346"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="346"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
     <source>Step Out</source>
     <translation>Adımlamadan Çık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="356"/>
     <source>Step Ou&amp;t</source>
     <translation>Adımdan Çı&amp;k</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="360"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="360"/>
     <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="362"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="362"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
     <source>Stop</source>
     <translation>Dur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="372"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>D&amp;ur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="376"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="376"/>
     <source>Stop debugging</source>
     <translation>Hata ayıklamayı durdur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dur&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Çalışan hata ayıklama oturumunu durdur.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2005"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2005"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Değerlendir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="386"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="386"/>
     <source>E&amp;valuate...</source>
     <translation>Değer&amp;endir...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="389"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="389"/>
     <source>Evaluate in current context</source>
     <translation>Geçerli içeriği değerlendir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="390"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="390"/>
     <source>&lt;b&gt;Evaluate&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evaluate an expression in the current context of the debugged program. The result is displayed in the shell window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Değerlendirme&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hata ayıklaması yapılan program metni içinde geçenr ifadeleri değerlendir. Sonuç kabuk penceresinde gösterilir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2034"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2034"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Gerçekleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="399"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="399"/>
     <source>E&amp;xecute...</source>
     <translation>Gerçekl&amp;eştir...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="402"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="402"/>
     <source>Execute a one line statement in the current context</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="404"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="404"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a one line statement in the current context of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
     <source>Variables Type Filter</source>
     <translation>Değişken Tipi Süzgeçi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="412"/>
     <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
     <translation>Değişken Tipi Süzgeçi&amp;b...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="415"/>
     <source>Configure variables type filter</source>
     <translation>Değişken Tipi Süzgeçi Yapılandır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="416"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="416"/>
     <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
     <source>Exceptions Filter</source>
     <translation>İstisnai Süzgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="425"/>
     <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
     <translation>İstisnai Süz&amp;eç...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="427"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="427"/>
     <source>Configure exceptions filter</source>
     <translation>İstisnai Süzgeçi ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="428"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="428"/>
     <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
     <source>Ignored Exceptions</source>
     <translation>Yoksayılan İstisnalar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
     <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
     <translation>Yoksayılan İst&amp;isnalar...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="441"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="441"/>
     <source>Configure ignored exceptions</source>
     <translation>Yoksayılan istisnaları ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="442"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="442"/>
     <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yoksayılan İstisnalar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yoksayılan istisnaları ayarla.hata ayıklama süreci içinde vurgulanan istisnaları listeleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lütfen dikkat, ele alınmamış istisnalar yoksayılamaz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="458"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="458"/>
     <source>Toggle Breakpoint</source>
     <translation>Beklemenoktası Açkapa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="453"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="453"/>
     <source>Shift+F11</source>
     <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
     <translation>Shift+F11</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="459"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="459"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Açkapa Beklemenoktası&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicinin geçerli satırırında bir bekleme noktasını açkapa.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="472"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="472"/>
     <source>Edit Breakpoint</source>
     <translation>Bekleme Noktasını Düzenle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
     <source>Edit Breakpoint...</source>
     <translation>Bekleme Noktasını Düzenle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
     <source>Shift+F12</source>
     <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
     <translation>Shift+F12</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="473"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="473"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="486"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="486"/>
     <source>Next Breakpoint</source>
     <translation>Sonraki Beklemenoktası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="481"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="481"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
     <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+PgDown</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="487"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="487"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="499"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="499"/>
     <source>Previous Breakpoint</source>
     <translation>Önceki Beklemenoktası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="494"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="494"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
     <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+PgUp</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="500"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="500"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="511"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="511"/>
     <source>Clear Breakpoints</source>
     <translation>Beklemenoktalarını Temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="507"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="507"/>
     <source>Ctrl+Shift+C</source>
     <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+C</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="512"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="512"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="539"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="539"/>
     <source>&amp;Debug</source>
     <translation>Hata Ayık&amp;lama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="541"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="541"/>
     <source>&amp;Start</source>
     <translation>Ba&amp;şlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="543"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="543"/>
     <source>&amp;Breakpoints</source>
     <translation>&amp;Durmanoktası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="587"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="587"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Başla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="601"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="601"/>
     <source>Debug</source>
     <translation>Hata Ayıklama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="945"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="945"/>
     <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="949"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="949"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="989"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="989"/>
     <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
     <translation>Uygulama belirtilmemiş sözdizimi hatalarını belirlemeye başladı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1002"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1002"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1019"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1019"/>
     <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1057"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1057"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1068"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1068"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1102"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1102"/>
     <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
     <translation>Hata ayıklanmaya başlanan program beklenmeyen bir şekilde sonlandı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1171"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1171"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1171"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1171"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Gözetleme İfade hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1231"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1231"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1235"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1235"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1239"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1239"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Hali hazırda gözetleme ifadesi var</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1399"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1399"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Proje Kapsamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1389"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Betik Kapsamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1623"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1623"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Bugeçerli projede tanımlanan ana betik değil. Durduruluyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1510"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1510"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Proje Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1499"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1499"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Betik Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1737"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2005"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2005"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Değerlendilecek ifadeleri giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="2034"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2034"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Çalıştırılacak ifadeleri giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="966"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="966"/>
     <source>The program has terminated with an exit status of {0}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="970"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="970"/>
     <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.
 </source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="962"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="962"/>
     <source>Program terminated</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="956"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="956"/>
     <source>The program has terminated with an exit status of {0}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="959"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="959"/>
     <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="270"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="270"/>
     <source>Restart</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="274"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="274"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5300,52 +5300,52 @@
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="162"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. </source>
     <translation>Değişken filtreleri için düzenli ifadelerin şablonlarını &apos;;&apos; ile ayırarak giriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="165"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="165"/>
     <source>Enter regular expression patterns separated by &apos;;&apos; to define variable filters. All variables and class attributes matched by one of the expressions are not shown in the list above.</source>
     <translation>Değişken filtreleri için düzenli ifadelerin şablonlarını &apos;;&apos; ile ayırarak giriniz.Düzenli ifadelerdeki tüm değişkenler ve sınıf nitelikleri listede gösterildiğinden farklı olmamalıdır.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="170"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="170"/>
     <source>Set</source>
     <translation>Ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="148"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="148"/>
     <source>Source</source>
     <translation>Kaynak</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="233"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="233"/>
     <source>Threads:</source>
     <translation>Bağlantılar:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
     <source>ID</source>
     <translation>ID</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
     <source>Name</source>
     <translation>Adı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="235"/>
     <source>State</source>
     <translation>Durum</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="487"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="487"/>
     <source>waiting at breakpoint</source>
     <translation>Bekleme oktasında bekleniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugViewer.py" line="489"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugViewer.py" line="489"/>
     <source>running</source>
     <translation>çalışıyor</translation>
   </message>
@@ -5353,384 +5353,384 @@
 <context>
   <name>DebuggerGeneralPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="17"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure general debugger settings&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Genel Hata Ayıklayıcı Ayarları&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="37"/>
     <source>Network Interface</source>
     <translation>Ağ Arayüzü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="158"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="158"/>
     <source>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; These settings are activated at the next startup of the application.&lt;/font&gt;</source>
     <translation>&lt;font color=&quot;#FF0000&quot;&gt;&lt;b&gt;Not:&lt;/b&gt; Bu ayarlamalar uygulamanın bir sonraki çalıştırılmasında aktif hale geçecektir.&lt;/font&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="50"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="50"/>
     <source>Select to listen on all available network interfaces (IPv4 mode)</source>
     <translation>Tüm müsait ağ arayüzlerini listelemek için seçiniz (IPv4 mode)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="53"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="53"/>
     <source>All network interfaces (IPv4)</source>
     <translation>Tüm ağ arayüzleri (IPv4)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="60"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="60"/>
     <source>Select to listen on all available network interfaces (IPv6 mode)</source>
     <translation>Tüm müsait ağ arayüzlerini listelemek için seçiniz (IPv6 mode)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="63"/>
     <source>All network interfaces (IPv6)</source>
     <translation>Tüm ağ arayüzleri (IPv6)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="70"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="70"/>
     <source>Select to listen on the configured interface</source>
     <translation>Ayarlanan arayüzleri listelemek için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="73"/>
     <source>Only selected interface</source>
     <translation>Sadece seçilmiş arayüzler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="83"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="83"/>
     <source>Select the network interface to listen on</source>
     <translation>Listeden Ağ arayüzünü seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="93"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="93"/>
     <source>Allowed hosts</source>
     <translation>İzin verilen Hostlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="115"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="115"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="125"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="125"/>
     <source>Edit...</source>
     <translation>Düzenle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="132"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="132"/>
     <source>Add...</source>
     <translation>Ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="152"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="152"/>
     <source>Passive Debugger</source>
     <translation>Pasif Hata Ayıklayıcı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="165"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="165"/>
     <source>Enables the passive debug mode</source>
     <translation>Pasif hata Ayıklayıcı Yöntemini Etkinleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="168"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="168"/>
     <source>&lt;b&gt;Passive Debugger Enabled&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This enables the passive debugging mode. In this mode the debug client (the script) connects to the debug server (the IDE). The script is started outside the IDE. This way mod_python or Zope scripts can be debugged.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pasif Hata Ayıklayıcı Onaylandı&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bu pasif hata ayıklama modunu onaylar.Bu modda hata ayıklayıcı istemcisi (betik) hata ayıklama sunucusu ile (IDE) bağlantı kurar. Bu yol mod_python yada Zope betiği hata ayıklama yapabilir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="172"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="172"/>
     <source>Passive Debugger Enabled</source>
     <translation>Pasif Hata Ayıklayıcı Onaylandı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="182"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="182"/>
     <source>Debug Server Port:</source>
     <translation>Hata Ayıklama Sunucu Portu:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="192"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="192"/>
     <source>Enter the port the debugger should listen on</source>
     <translation>Listelenecek olan hata ayıklama portunu gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="195"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="195"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Server Port&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the port the debugger should listen on.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hata Ayıklama Sunucu Portu&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Listelenecek olan hata ayıklama portunu gir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="228"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="228"/>
     <source>Debugger Type:</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı Tipi:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="238"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="238"/>
     <source>Select the debugger type of the backend</source>
     <translation>Arkanın hata ayıklayıcı tipini seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="261"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="261"/>
     <source>Remote Debugger</source>
     <translation>Uzuktan Hata Ayıklayıcı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="270"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="270"/>
     <source>Remote Execution:</source>
     <translation>Uzaktan Yürütme:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="283"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="283"/>
     <source>Enter the remote execution command.</source>
     <translation>Uzaktan yürütme komutunu gir.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="286"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="286"/>
     <source>&lt;b&gt;Remote Execution&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the remote execution command (e.g. ssh). This command is used to log into the remote host and execute the remote debugger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uzaktan Ayarlama&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uzaktan ayarlama komutunu girin (ör. ssh). Bu komut uzak hostun ve uzaktan ayarlamanın kayıtlarını tutar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="297"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="297"/>
     <source>Enter the hostname of the remote machine.</source>
     <translation>Uzak makinanın hostadını giriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="300"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="300"/>
     <source>&lt;b&gt;Remote Host&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the hostname of the remote machine.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uzak Host&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uzak makinanın hostadını giriniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="311"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="311"/>
     <source>Remote Host:</source>
     <translation>Uzak Host:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="321"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="321"/>
     <source>Enable remote debugging</source>
     <translation>Uzaktan Hata Ayıklamayı Etkinleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="324"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="324"/>
     <source>This enables the remote debugger. Please enter the hostname of the remote machine and the command for the remote execution (e.g. ssh) below.</source>
     <translation>Bu uzaktan hata ayıklamayı onaylarrLütfen uzak makinanın hostadını giriniz ve uzaktan ayarlama için gerekli komutu giriniz (ör. ssh).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="327"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="327"/>
     <source>Remote Debugging Enabled</source>
     <translation>Uzaktan Hata Ayıklama Onaylandı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="337"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="337"/>
     <source>Path Translation</source>
     <translation>Çeviri Yolu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="343"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="343"/>
     <source>Select to perform path translation</source>
     <translation>Uygulanacak çeviri yolunu seçin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="346"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="346"/>
     <source>Perform Path Translation</source>
     <translation>Uygulanacak Çeviri Yolu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="356"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="356"/>
     <source>Local Path:</source>
     <translation>Yerel Yol:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="366"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="366"/>
     <source>Enter the local path</source>
     <translation>Yerel yolu gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="376"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="376"/>
     <source>Enter the remote path</source>
     <translation>Uzak yolu gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="386"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="386"/>
     <source>Remote Path:</source>
     <translation>Uzak Yol:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="396"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="396"/>
     <source>Console Debugger</source>
     <translation>Konsol Hata Ayıklayıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="402"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="402"/>
     <source>Enter the console command (e.g. xterm -e)</source>
     <translation>Konsol komutunu giriniz (ör. xterm -e)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="405"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="405"/>
     <source>&lt;b&gt;Console Command&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the console command (e.g. xterm -e). This command is used to open a command window for the debugger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konsol Komutu&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Konsol komutunu giriniz (ör. xterm -e). Bu komut Hata ayıklayıcı için kullanılacak olan bir komut penceresi açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="413"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="413"/>
     <source>Console Command:</source>
     <translation>Konsol Komutu:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="420"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="420"/>
     <source>Select to start the debugger in a console window (e.g. xterm)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="423"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="423"/>
     <source>Start debugger in console window</source>
     <translation>Hata ayıklayıcıyı consol penceresinde başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="433"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="433"/>
     <source>Environment for Debug Client</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemci ortamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="439"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="439"/>
     <source>Select, if the environment should be replaced.</source>
     <translation>Ortam değiştirilmeli ise, seçiniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="442"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="442"/>
     <source>&lt;b&gt;Replace Environment&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;If this entry is checked, the environment of the debugger will be replaced by the entries of the environment variables field. If it is unchecked, the environment will be ammended by these settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="446"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="446"/>
     <source>Replace Environment</source>
     <translation>Ortamı Değiştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="453"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="453"/>
     <source>Environment:</source>
     <translation>Ortam:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="460"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="460"/>
     <source>Enter the environment variables to be set.</source>
     <translation>Ortam değişkenlerini belirlemek için giriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="463"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="463"/>
     <source>&lt;b&gt;Environment&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the debugger. The individual settings must be separate by whitespace and be given in the form &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;Example: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="475"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="475"/>
     <source>Start Debugging</source>
     <translation>Hata ayıklamaya Başla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="481"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="481"/>
     <source>Select, whether changed scripts should be saved upon a debug, run, ... action.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="484"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="484"/>
     <source>Autosave changed scripts</source>
     <translation>Betiklerdeki değişiklikleri otomatik kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="494"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="494"/>
     <source>Debug Client Exit</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisinden Çıkış</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="500"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="500"/>
     <source>Select, whether a reset of the debug client should be performed after a client exit</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="503"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="503"/>
     <source>Automatic Reset after Client Exit</source>
     <translation>İstemci çıkışından sonra otamatik olarak başa dön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="510"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="510"/>
     <source>Select to suppress the client exit dialog for a clean exit</source>
     <translation>Temiz bir çıkış için istemci çıkış diyaloğunu bastırmak için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="513"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="513"/>
     <source>Don&apos;t show client exit dialog for a clean exit</source>
     <translation>temiz bir çıkış için istemci çıkışını gösterme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="523"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="523"/>
     <source>Breakpoints</source>
     <translation>Durmanoktası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="529"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="529"/>
     <source>Select to change the breakpoint toggle order from Off-&gt;On-&gt;Off to Off-&gt;On (permanent)-&gt;On (temporary)-&gt;Off</source>
     <translation>Bekleme noktasını açkapa düzenini Kapalı-&gt; Açık -&gt;Kapalı-&gt;Açık (Sabit)-&gt;Açık(Geçici)-&gt;Kapalı yapmak için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="532"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="532"/>
     <source>Three state breakpoint</source>
     <translation>Beklememoktasının üç durumu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="542"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="542"/>
     <source>Exceptions</source>
     <translation>İstisnalar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="548"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="548"/>
     <source>Select to always break at exceptions</source>
     <translation>İstisna durumunda daima durdurmayı seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="551"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="551"/>
     <source>Always break at exceptions</source>
     <translation>İstisna durumunda daima durdur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="226"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="226"/>
     <source>Add allowed host</source>
     <translation>İzin verilen hostlara ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="245"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="245"/>
     <source>Enter the IP address of an allowed host</source>
     <translation>İzin verilen hosların IP numaralrını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="256"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="256"/>
     <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="256"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="256"/>
     <source>Edit allowed host</source>
     <translation>İzin verilen Hostları düzenle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="561"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="561"/>
     <source>Local Variables Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="567"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="567"/>
     <source>Automatically view source code when user changes the callstack frame in the callstack viewer.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="570"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="570"/>
     <source>Automatically view source code</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -5738,37 +5738,37 @@
 <context>
   <name>DebuggerInterfacePython</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="340"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="340"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcıyı Başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="156"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="156"/>
     <source>&lt;p&gt;No Python2 interpreter configured.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Python2 yorumlayıcısı ayarlanmamış.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="340"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="340"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Hata ayıklayıcıbaşlatılamadı.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Ana İşlem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="759"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Alt işlem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>İstemci çatallaşması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="760"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Takip eden çatallaşmadaki branşı seç.</translation>
   </message>
@@ -5776,32 +5776,32 @@
 <context>
   <name>DebuggerInterfacePython3</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="336"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="336"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcıyı Başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="336"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="336"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Hata ayıklayıcıbaşlatılamadı.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Ana İşlem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="755"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Alt işlem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>İstemci çatallaşması</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="756"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Takip eden çatallaşmadaki branşı seç.</translation>
   </message>
@@ -5809,12 +5809,12 @@
 <context>
   <name>DebuggerInterfaceRuby</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="309"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="309"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcıyı Başlat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="309"/>
+    <location filename="../Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="309"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Hata ayıklayıcıbaşlatılamadı.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -5822,209 +5822,209 @@
 <context>
   <name>DebuggerPropertiesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="14"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı Özellikleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="23"/>
     <source>Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="29"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="29"/>
     <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
     <translation>Kullanmak için hata ayıklayıcısının yolunu giriniz. Boş bırakırsanız varsayılan yol kullanılır.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="36"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="36"/>
     <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisini dosya seçme diyaloğu ile seçmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="65"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="65"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="49"/>
     <source>Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisi için yorumlayıcı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="55"/>
     <source>Enter the path of the interpreter to be used by the debug client.</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisinde kullanılacak olan yorumlayıcının yolunu giriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="62"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="62"/>
     <source>Press to select the interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Bir dosya seçim diyaloğu ile yorumlayıcıyı seçmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="75"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="75"/>
     <source>Environment for Debug Client</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemci ortamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="81"/>
     <source>Select, if the environment of the debug client should be replaced</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="84"/>
     <source>Replace Environment</source>
     <translation>Ortamı Değiştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="91"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="91"/>
     <source>Enter the environment variables to be set.</source>
     <translation>Ortam değişkenlerini belirlemek için giriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="94"/>
     <source>&lt;b&gt;Environment&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the debugger. The individual settings must be separate by whitespace and be given in the form &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;Example: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="103"/>
     <source>Environment:</source>
     <translation>Ortam:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="113"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="113"/>
     <source>Select, if the debugger should be run remotely</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı uzaktan yürütülecekse, seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="116"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="116"/>
     <source>Remote Debugger</source>
     <translation>Uzuktan Hata Ayıklayıcı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="125"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="125"/>
     <source>Select, if path translation for remote debugging should be done</source>
     <translation>Uzak Hata ayıklayıcının çeviri yolu olacaksa, seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="128"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="128"/>
     <source>Perform Path Translation</source>
     <translation>Uygulanacak Çeviri Yolu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="137"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="137"/>
     <source>Local Path:</source>
     <translation>Yerel Yol:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="144"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="144"/>
     <source>Enter the local path</source>
     <translation>Yerel yolu gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="151"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="151"/>
     <source>Enter the remote path</source>
     <translation>Uzak yolu gir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="158"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="158"/>
     <source>Remote Path:</source>
     <translation>Uzak Yol:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="168"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="168"/>
     <source>Remote Host:</source>
     <translation>Uzak Host:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="175"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="175"/>
     <source>Enter the remote execution command.</source>
     <translation>Uzaktan yürütme komutunu gir.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="178"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="178"/>
     <source>&lt;b&gt;Remote Execution&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the remote execution command (e.g. ssh). This command is used to log into the remote host and execute the remote debugger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uzaktan Ayarlama&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uzaktan ayarlama komutunu girin (ör. ssh). Bu komut uzak hostun ve uzaktan ayarlamanın kayıtlarını tutar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="186"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="186"/>
     <source>Remote Execution:</source>
     <translation>Uzaktan Yürütme:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="193"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="193"/>
     <source>Enter the hostname of the remote machine.</source>
     <translation>Uzak makinanın hostadını giriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="196"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="196"/>
     <source>&lt;b&gt;Remote Host&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the hostname of the remote machine.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uzak Host&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uzak makinanın hostadını giriniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="207"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="207"/>
     <source>Select, if the debugger should be executed in a console window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="210"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="210"/>
     <source>Console Debugger</source>
     <translation>Konsol Hata Ayıklayıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="219"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="219"/>
     <source>Console Command:</source>
     <translation>Konsol Komutu:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="226"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="226"/>
     <source>Enter the console command (e.g. xterm -e)</source>
     <translation>Konsol komutunu giriniz (ör. xterm -e)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="229"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="229"/>
     <source>&lt;b&gt;Console Command&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the console command (e.g. xterm -e). This command is used to open a command window for the debugger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konsol Komutu&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Konsol komutunu giriniz (ör. xterm -e). Bu komut Hata ayıklayıcı için kullanılacak olan bir komut penceresi açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="240"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="240"/>
     <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
     <translation>Eric5 IDE tarafından hata ayıklamaya başlatılan programın stdgirdi, stdçıktı ve stdhata yolunu yeniden yönlendirmek için seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="243"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="243"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Stdin/Stdout/Stderr u yeniden yönlendir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="250"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="250"/>
     <source>Select to not set the debug client encoding</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisi şifrelemesini ayarlamayı iptal için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="253"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="253"/>
     <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisini şifreleme ayarlarını yapma</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="101"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="101"/>
     <source>Select interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisi için yorumlayıcı seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="116"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="116"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Tüm Dosyalar (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="117"/>
+    <location filename="../Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="117"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisini Seç</translation>
   </message>
@@ -6032,22 +6032,22 @@
 <context>
   <name>DebuggerPython3Page</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="17"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Python3 Debugger&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Python3 Hata Ayıklayıcısını Ayarla&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="37"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="37"/>
     <source>Python3 Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisi için Python3 Yorumlayıcısı </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
     <source>Select, whether a special Python interpreter should be used</source>
     <translation>Kullanmak için tercih ettiğininiz özel Python yorumyayıcısının seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="46"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="46"/>
     <source>Custom Python Interpreter</source>
     <translation>Geleneksel Python Yorumlayıcısı</translation>
   </message>
@@ -6057,107 +6057,107 @@
     <translation type="obsolete">Hata ayıklama istemcisinde kullanmak için Python3 yolunu girinz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="60"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="60"/>
     <source>Press to select the Python3 interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Bir seçim diyaloğu ile Python3 yorumlayıcısını seçmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="97"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="97"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="73"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="73"/>
     <source>Debug Client Type</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisi Tipi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="84"/>
     <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
     <translation>Kullanmak için hata ayıklayıcısının yolunu giriniz. Boş bırakırsanız varsayılan yol kullanılır.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="94"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="94"/>
     <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisini dosya seçme diyaloğu ile seçmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="106"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="106"/>
     <source>Select the standard debug client</source>
     <translation>Standart hata ayıklayıcı istemcisini seçin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="109"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="109"/>
     <source>Standard</source>
     <translation>Standart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="116"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="116"/>
     <source>Select the custom selected debug client</source>
     <translation>Seçilmiş kullanıcı hata ayıklayıcı istemcisini seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="119"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="119"/>
     <source>Custom</source>
     <translation>Geleneksel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="126"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="126"/>
     <source>Select the multi threaded debug client</source>
     <translation>Çok görevli hata ayıklayıcı istemcisini seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="129"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="129"/>
     <source>Multi Threaded</source>
     <translation>Çoklu Görev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="139"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="139"/>
     <source>Source association</source>
     <translation>Kaynak birlikteliği</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="145"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="145"/>
     <source>Enter the file extensions to be associated with the Python3 debugger separated by a space. They must not overlap with the ones for Python2.</source>
     <translation>Dosya uzantılarını Python3 hata ayıklayıcısı ile birleştirmek için bir boşluk ile ayırarak giriniz. Python2 ile örtüşmemektedir.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="161"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="161"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
     <translation>Stdin/Stdout/Stderr gönderilerinin Eric5 IDE&apos;de hata ayıklamasının yapılması için, seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="164"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="164"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Stdin/Stdout/Stderr u yeniden yönlendir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="171"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="171"/>
     <source>Select to not set the debug client encoding</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisi şifrelemesini ayarlamayı iptal için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="174"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="174"/>
     <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisini şifreleme ayarlarını yapma</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="87"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="87"/>
     <source>Select Python interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisi için Python yorumlayıcısını seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="102"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="102"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisini Seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="102"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="102"/>
     <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
     <translation>Python Dosyaları (*.py *.py3)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="53"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="53"/>
     <source>Enter the path of the Python3 interpreter to be used by the debug client. Leave empty to use the default.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6165,12 +6165,12 @@
 <context>
   <name>DebuggerPythonPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="17"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Python Debugger&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Python Hata Ayıklayıcısını Ayarla&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="37"/>
     <source>Python Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisi için Python Yorumlayıcısı</translation>
   </message>
@@ -6180,97 +6180,97 @@
     <translation type="obsolete">Hata ayıklayıcı istemcisinde kullanmak için Python yorumlayıcısının yolunu giriniz. Boş olarak bırakırsanız varsayılan yol kullanılır.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="50"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="50"/>
     <source>Press to select the Python interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Dosya seçme diyaloğu ile Python yorumlayıcısını seçmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="87"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="87"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="63"/>
     <source>Debug Client Type</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisi Tipi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="74"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="74"/>
     <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
     <translation>Kullanmak için hata ayıklayıcısının yolunu giriniz. Boş bırakırsanız varsayılan yol kullanılır.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="84"/>
     <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisini dosya seçme diyaloğu ile seçmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="96"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="96"/>
     <source>Select the standard debug client</source>
     <translation>Standart hata ayıklayıcı istemcisini seçin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="99"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="99"/>
     <source>Standard</source>
     <translation>Standart</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="106"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="106"/>
     <source>Select the custom selected debug client</source>
     <translation>Seçilmiş kullanıcı hata ayıklayıcı istemcisini seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="109"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="109"/>
     <source>Custom</source>
     <translation>Geleneksel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="116"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="116"/>
     <source>Select the multi threaded debug client</source>
     <translation>Çok görevli hata ayıklayıcı istemcisini seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="119"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="119"/>
     <source>Multi Threaded</source>
     <translation>Çoklu Görev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="129"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="129"/>
     <source>Source association</source>
     <translation>Kaynak birlikteliği</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="135"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="135"/>
     <source>Enter the file extensions to be associated with the Python2 debugger separated by a space. They must not overlap with the ones for Python3.</source>
     <translation>Dosya uzantılarını Python2 hata ayıklayıcısı ile birleştirmek için bir boşluk ile ayırarak giriniz. Python3 ile örtüşmemektedir.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="151"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="151"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
     <translation>Stdin/Stdout/Stderr gönderilerinin Eric5 IDE&apos;de hata ayıklamasının yapılması için, seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="154"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="154"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Stdin/Stdout/Stderr u yeniden yönlendir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="161"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="161"/>
     <source>Select to not set the debug client encoding</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisi şifrelemesini ayarlamayı iptal için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="164"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="164"/>
     <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisini şifreleme ayarlarını yapma</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="83"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="83"/>
     <source>Select Python interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisi için Python yorumlayıcısını seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="98"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="98"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı İstemcisini Seç</translation>
   </message>
@@ -6280,12 +6280,12 @@
     <translation type="obsolete">Python Dosyaları (*.py)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="98"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="98"/>
     <source>Python Files (*.py *.py2)</source>
     <translation>Python Dosyaları (*.py *.py2)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="43"/>
     <source>Enter the path of the Python interpreter to be used by the debug client.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6293,42 +6293,42 @@
 <context>
   <name>DebuggerRubyPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="17"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Ruby Debugger&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ruby Hata Ayıklayıcısını Yapılandır&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="37"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="37"/>
     <source>Ruby Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklama İstemcisi için Ruby Yorumlayıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="43"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="43"/>
     <source>Enter the path of the Ruby interpreter to be used by the debug client.</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı istemcisinde kullanmak için Ruby yorumlayıcısının yolunu giriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="50"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="50"/>
     <source>Press to select the Ruby interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Dosya seçme diyaloğu ile Ruby yorumlayıcısını seçmek için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="53"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="53"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="63"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="63"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
     <translation>Stdin/Stdout/Stderr gönderilerinin Eric5 IDE&apos;de hata ayıklamasının yapılması için, seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="66"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="66"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Stdin/Stdout/Stderr u yeniden yönlendir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.py" line="56"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.py" line="56"/>
     <source>Select Ruby interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcısı için Ruby yorumlayıcısını seç</translation>
   </message>
@@ -6336,7 +6336,7 @@
 <context>
   <name>DeleteFilesConfirmationDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/DeleteFilesConfirmationDialog.ui" line="22"/>
+    <location filename="../UI/DeleteFilesConfirmationDialog.ui" line="22"/>
     <source>Dummy</source>
     <translation>Sahte</translation>
   </message>
@@ -6344,97 +6344,97 @@
 <context>
   <name>DiffDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="14"/>
     <source>File Differences</source>
     <translation>Dosya Farklılıkları</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="22"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="22"/>
     <source>File &amp;1:</source>
     <translation>Dosya &amp;1:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="32"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="32"/>
     <source>Enter the name of the first file</source>
     <translation>İlk dosyanın adını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="70"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="70"/>
     <source>Press to select the file via a file selection dialog</source>
     <translation>Dosya seçme diyaloğu ile bir dosya seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="73"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="73"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="53"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="53"/>
     <source>File &amp;2:</source>
     <translation>Dosya &amp;2:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="63"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="63"/>
     <source>Enter the name of the second file</source>
     <translation>İkinci dosyanın adını giriniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="88"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="88"/>
     <source>Select to generate a unified diff</source>
     <translation>Birleşik farkları üretmek için sç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="91"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="91"/>
     <source>&amp;Unified Diff</source>
     <translation>Birleşik farklar &amp;U</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="94"/>
     <source>Alt+U</source>
     <translation>Alt+U</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="104"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="104"/>
     <source>Select to generate a context diff</source>
     <translation>İçerik farklarını üretmek için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="107"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="107"/>
     <source>Co&amp;ntext Diff</source>
     <translation>İçerik farkları &amp;n</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.ui" line="110"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.ui" line="110"/>
     <source>Alt+N</source>
     <translation>Alt+N</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="212"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="212"/>
     <source>Compare</source>
     <translation>Karşılaştırma</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="213"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="213"/>
     <source>Press to perform the comparison of the two files</source>
     <translation>İki dosya arasındaki karşılaştırmayı başlatmak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="216"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="216"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="217"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="217"/>
     <source>Save the output to a patch file</source>
     <translation>Çıktıyı yama dosyasına kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="315"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="315"/>
     <source>Save Diff</source>
     <translation>Farklılıkları Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="280"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="280"/>
     <source>Patch Files (*.diff)</source>
     <translation>Patch Dosyaları (*.diff)</translation>
   </message>
@@ -6444,32 +6444,32 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Yama dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten var.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="315"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="315"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Yama dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kayıt edilemedi.&lt;br /&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="351"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="351"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Dosyaları Karşılaştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="351"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="351"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; okunamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="449"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="449"/>
     <source>There is no difference.</source>
     <translation>Herhangi bir farklılık bulunamadı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="468"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="468"/>
     <source>Select file to compare</source>
     <translation>Karşılaştırma için dosya seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="297"/>
+    <location filename="../UI/DiffDialog.py" line="297"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Yama dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten var. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -6477,25 +6477,25 @@
 <context>
   <name>DirectorySyncHandler</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="68"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="68"/>
     <source>Error creating the shared directory.
 {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="91"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="91"/>
     <source>Cannot read remote file.
 {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="123"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="123"/>
     <source>Cannot write remote file.
 {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="190"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Sync/DirectorySyncHandler.py" line="190"/>
     <source>Synchronization finished</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6503,57 +6503,57 @@
 <context>
   <name>DownloadAskActionDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="14"/>
     <source>What to do?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="23"/>
     <source>You are about to download this file:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="49"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="49"/>
     <source>Type:</source>
     <translation type="unfinished">Tip:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="69"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="69"/>
     <source>From:</source>
     <translation type="unfinished">Den:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="100"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="100"/>
     <source>Select to open the downloaded file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="103"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="103"/>
     <source>&amp;Open File</source>
     <translation type="unfinished">D&amp;osya Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="110"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="110"/>
     <source>Select to scan the file with VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="113"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="113"/>
     <source>Scan with &amp;VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="133"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="133"/>
     <source>Select to save the file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="136"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="136"/>
     <source>&amp;Save File</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="146"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadAskActionDialog.ui" line="146"/>
     <source>&lt;b&gt;What do you want to do?&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6561,32 +6561,32 @@
 <context>
   <name>DownloadDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="14"/>
     <source>Eric5 Download</source>
     <translation>Eric5 İndirme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="22"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="22"/>
     <source>Icon</source>
     <translation>İcon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="31"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="31"/>
     <source>Filename</source>
     <translation>Dosyaadı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="41"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="41"/>
     <source>Info</source>
     <translation>Bilgi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="52"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="52"/>
     <source>Select to keep the dialog open when finished</source>
     <translation>Bitince koruma diyaloğunu açmak için seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="55"/>
+    <location filename="../Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="55"/>
     <source>Keep open when finished</source>
     <translation>bitince korumayı aç</translation>
   </message>
@@ -6689,12 +6689,12 @@
 <context>
   <name>DownloadItem</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="26"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="26"/>
     <source>Icon</source>
     <translation>İcon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="41"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="41"/>
     <source>Filename</source>
     <translation>Dosyaadı</translation>
   </message>
@@ -6704,7 +6704,7 @@
     <translation type="obsolete">Bilgi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="78"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="78"/>
     <source>Press to repeat the download</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6714,12 +6714,12 @@
     <translation type="obsolete">...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="101"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="101"/>
     <source>Press to cancel the download</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="111"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="111"/>
     <source>Press to open the downloaded file</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6734,37 +6734,37 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;İndirdiğiniz &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; doyası hakkında bilgin var.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bununla ne yapmak istiyorsunuz?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="218"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="218"/>
     <source>Download canceled: {0}</source>
     <translation>İndirme iptal edildi: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="208"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="208"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Dosyayı Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="237"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="237"/>
     <source>Download directory ({0}) couldn&apos;t be created.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="412"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="412"/>
     <source>Error opening save file: {0}</source>
     <translation>kaydedilen dosyanın açılışında hata:{0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="424"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="424"/>
     <source>Error saving: {0}</source>
     <translation>Kaydederken hata: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="436"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="436"/>
     <source>Network Error: {0}</source>
     <translation>Ağ hatası: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="546"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="546"/>
     <source>?</source>
     <translation>?</translation>
   </message>
@@ -6774,28 +6774,28 @@
     <translation type="obsolete">{0} indirildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="559"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="559"/>
     <source>{0} of {1} - Stopped</source>
     <translation>{0} nın{1} - Durdu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="196"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="196"/>
     <source>VirusTotal scan scheduled: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="88"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.ui" line="88"/>
     <source>Press to pause the download</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="545"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="545"/>
     <source>{0} of {1} ({2}/sec)
 {3}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="554"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadItem.py" line="554"/>
     <source>{0} downloaded
 SHA1: {1}
 MD5: {2}</source>
@@ -6805,67 +6805,67 @@
 <context>
   <name>DownloadManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="374"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="374"/>
     <source>Downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="31"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="31"/>
     <source>Press to clean up the list of downloads</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="34"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="34"/>
     <source>Clear List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="59"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.ui" line="59"/>
     <source>0 Items</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="80"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="80"/>
     <source>Retry</source>
     <translation>Tekrar Dene</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="84"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="84"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="87"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="87"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Vazgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="90"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="90"/>
     <source>Open Containing Folder</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="93"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="93"/>
     <source>Go to Download Page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="95"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="95"/>
     <source>Copy Download Link</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="98"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="98"/>
     <source>Select All</source>
     <translation>Hepsini Seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="105"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="105"/>
     <source>Remove From List</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="138"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="138"/>
     <source>There are %n downloads in progress.
 Do you want to quit anyway?</source>
     <translation type="unfinished">
@@ -6874,7 +6874,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="364"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="364"/>
     <source>%n Download(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -6882,7 +6882,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="372"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadManager.py" line="372"/>
     <source>Downloading %n file(s)</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -6893,7 +6893,7 @@
 <context>
   <name>DownloadUtilities</name>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="19"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="19"/>
     <source>%n:{0:02} minutes remaining</source>
     <translation>
       <numerusform>%n:{0:02} dakika kaldı</numerusform>
@@ -6901,7 +6901,7 @@
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="24"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="24"/>
     <source>%n seconds remaining</source>
     <translation>
       <numerusform>%n saniye gerekiyor</numerusform>
@@ -6909,22 +6909,22 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="39"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="39"/>
     <source>Bytes</source>
     <translation>Bitler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="42"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="42"/>
     <source>KiB</source>
     <translation>KiB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="45"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="45"/>
     <source>MiB</source>
     <translation>MiB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="48"/>
+    <location filename="../Helpviewer/Download/DownloadUtilities.py" line="48"/>
     <source>GiB</source>
     <translation>GiB</translation>
   </message>
@@ -6932,47 +6932,47 @@
 <context>
   <name>E5ErrorMessage</name>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="95"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="95"/>
     <source>Debug Message:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="98"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="98"/>
     <source>Warning:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="101"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="101"/>
     <source>Critical:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="104"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="104"/>
     <source>Fatal Error:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="131"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="131"/>
     <source>Warning</source>
     <translation type="unfinished">Dikkat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="133"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="133"/>
     <source>Critical</source>
     <translation type="unfinished">Kritik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="135"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="135"/>
     <source>Fatal Error</source>
     <translation type="unfinished">Ölümcül Hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="129"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="129"/>
     <source>Debug Message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="163"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessage.py" line="163"/>
     <source>No message handler installed.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -6980,47 +6980,47 @@
 <context>
   <name>E5ErrorMessageFilterDialog</name>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="48"/>
     <source>Error Messages Filter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="40"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="40"/>
     <source>Enter search term for message</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="77"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="77"/>
     <source>Press to add filter to the list</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="80"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="80"/>
     <source>&amp;Add...</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="97"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="97"/>
     <source>Press to remove the selected entries</source>
     <translation type="unfinished">Seçilen girişi kaldırmak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="100"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="100"/>
     <source>&amp;Remove</source>
     <translation type="unfinished">Kaldı&amp;r</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="110"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="110"/>
     <source>Press to remove all entries</source>
     <translation type="unfinished">Tüm Girişleri kaldırkak için basınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="113"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.ui" line="113"/>
     <source>R&amp;emove All</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5ErrorMessageFilterDialog.py" line="48"/>
     <source>Enter message filter to add to the list:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7028,7 +7028,7 @@
 <context>
   <name>E5GraphicsView</name>
   <message>
-    <location filename="E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="54"/>
+    <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="54"/>
     <source>&lt;b&gt;Graphics View&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;This graphics view is used to show a diagram. 
 There are various actions available to manipulate the 
@@ -7063,7 +7063,7 @@
     <translation type="obsolete">Şema: {0}, Sayfa {1}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="362"/>
+    <location filename="../E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="362"/>
     <source>{0}, Page {1}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7071,12 +7071,12 @@
 <context>
   <name>E5MainWindow</name>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5MainWindow.py" line="54"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5MainWindow.py" line="54"/>
     <source>Loading Style Sheet</source>
     <translation type="unfinished">Stil Görünümleri Yükleniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="E5Gui/E5MainWindow.py" line="54"/>
+    <location filename="../E5Gui/E5MainWindow.py" line="54"/>
     <source>&lt;p&gt;The Qt Style Sheet file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;br&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7084,27 +7084,27 @@
 <context>
   <name>E5MessageBoxWizard</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="73"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="73"/>
     <source>E5MessageBox Wizard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="70"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="70"/>
     <source>&amp;E5MessageBox Wizard...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="74"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="74"/>
     <source>&lt;b&gt;E5MessageBox Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create an E5MessageBox. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="120"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation>Geçerli düzenleyici yok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="120"/>
+    <location filename="../Plugins/PluginWizardE5MessageBox.py" line="120"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation>Lütfen ilkönce bir dosya açın yada oluşturun.</translation>
   </message>
@@ -7112,342 +7112,342 @@
 <context>
   <name>E5MessageBoxWizardDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="14"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="14"/>
     <source>E5MessageBox Wizard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="23"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="23"/>
     <source>Type</source>
     <translation>Tip</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="29"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="29"/>
     <source>Generate an Information message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="403"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="403"/>
     <source>Information</source>
     <translation>Bilgi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="45"/>
     <source>Generate a Question message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="419"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="419"/>
     <source>Question</source>
     <translation>Soru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="58"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="58"/>
     <source>Generate a Warning message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="435"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="435"/>
     <source>Warning</source>
     <translation>Dikkat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="71"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="71"/>
     <source>Generate a Critical message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="448"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="448"/>
     <source>Critical</source>
     <translation>Kritik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="81"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="81"/>
     <source>Generate a Yes/No message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="84"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="84"/>
     <source>Yes/No</source>
     <translation>Evet/Hayır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="91"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="91"/>
     <source>Generate a retry/abort message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="94"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="94"/>
     <source>Retry/Abort</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="101"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="101"/>
     <source>Generate an &quot;ok to clear data&quot; message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="104"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="104"/>
     <source>OK to clear data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="114"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="114"/>
     <source>Generate an About message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="117"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="117"/>
     <source>About</source>
     <translation>Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="127"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="127"/>
     <source>Generate an AboutQt message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="130"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="130"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>Qt Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="137"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="137"/>
     <source>Generate a standard message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="140"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="140"/>
     <source>Standard message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="150"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="150"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Başlık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="157"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="157"/>
     <source>Enter the title for the message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="164"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="164"/>
     <source>Message</source>
     <translation>Mesaj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="171"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="171"/>
     <source>Enter the message to be shown in the message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="181"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="181"/>
     <source>Parent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="187"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="187"/>
     <source>Select &quot;self&quot; as parent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="190"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="190"/>
     <source>self</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="200"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="200"/>
     <source>Select &quot;None&quot; as parent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="203"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="203"/>
     <source>None</source>
     <translation>Yok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="212"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="212"/>
     <source>Select to enter a parent expression</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="215"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="215"/>
     <source>Expression:</source>
     <translation>İfade:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="225"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="225"/>
     <source>Enter the parent expression</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="237"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="237"/>
     <source>Standard Buttons</source>
     <translation>Standart Düğmeler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="36"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="36"/>
     <source>Abort</source>
     <translation>Vazgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="37"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="37"/>
     <source>Apply</source>
     <translation>Kullan</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="38"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="38"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Vazgeç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="39"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="40"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>Iskartaya ayırmak</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="41"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Yardım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="42"/>
     <source>Ignore</source>
     <translation>Yoksay</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="43"/>
     <source>No</source>
     <translation>Hayır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="44"/>
     <source>No to all</source>
     <translation>Hepsini değil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="45"/>
     <source>Ok</source>
     <translation>Tamam</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="46"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="47"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Başadön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="48"/>
     <source>Restore defaults</source>
     <translation>Öntanımlı değerlere geridön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="49"/>
     <source>Retry</source>
     <translation>Tekrar Dene</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="50"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="51"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Hepsini kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="52"/>
     <source>Yes</source>
     <translation>Evet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.py" line="53"/>
     <source>Yes to all</source>
     <translation>Evet hepsini</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="372"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="372"/>
     <source>Default Button</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="384"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="384"/>
     <source>Select the default button</source>
     <translation>Varsayılan düğmeyi seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="394"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="394"/>
     <source>Icon</source>
     <translation>İcon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="400"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="400"/>
     <source>Show an Information icon</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="416"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="416"/>
     <source>Show a Question icon</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="432"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="432"/>
     <source>Show a Warning icon</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="445"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="445"/>
     <source>Show a Critical icon</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="463"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="463"/>
     <source>Select to generate a modal message box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="466"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="466"/>
     <source>Modal Message Box</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="476"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="476"/>
     <source>Select to make &apos;Yes&apos; the default</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="479"/>
+    <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="479"/>
     <source>Yes is default</source>
     <translation>Varsayılan Evet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location