i18n/eric5_tr.ts

changeset 3124
a01e410893ac
parent 3122
4bcf6c0f4432
child 3125
385a62b53725
--- a/i18n/eric5_tr.ts	Sun Dec 01 17:29:45 2013 +0100
+++ b/i18n/eric5_tr.ts	Mon Dec 02 19:54:31 2013 +0100
@@ -3949,7 +3949,7 @@
         <translation> QColorDialog.getColor diyaloğu üretmek için seçin</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="71"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="87"/>
         <source>Colour</source>
         <translation>Renk</translation>
     </message>
@@ -3959,172 +3959,172 @@
         <translation>QColorDialog.getRgba dyalaoğu oluşturmak için seçin</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="204"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="220"/>
         <source>RGBA</source>
         <translation>RGBA</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="55"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="71"/>
         <source>Title</source>
         <translation>Başlık</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="61"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="77"/>
         <source>Enter the dialog title</source>
         <translation>Diyalog başlığını giriniz</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="83"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="99"/>
         <source>Enter a variable name or a colour</source>
         <translation>Bir değişken adı yada renk girin</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="95"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="111"/>
         <source>Qt.red</source>
         <translation>Qt.red</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="100"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="116"/>
         <source>Qt.darkRed</source>
         <translation>Qt.darkRed</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="105"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="121"/>
         <source>Qt.green</source>
         <translation>Qt.yeşil</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="110"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="126"/>
         <source>Qt.darkGreen</source>
         <translation>Qt.darkGreen</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="115"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="131"/>
         <source>Qt.blue</source>
         <translation>Qt.blue</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="120"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="136"/>
         <source>Qt.darkBlue</source>
         <translation>Qt.darkBlue</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="125"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="141"/>
         <source>Qt.cyan</source>
         <translation>Qt.cyan</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="130"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="146"/>
         <source>Qt.darkCyan</source>
         <translation>Qt.darkCyan</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="135"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="151"/>
         <source>Qt.magenta</source>
         <translation>Qt.magenta</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="140"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="156"/>
         <source>Qt.darkMagenta</source>
         <translation>Qt.magenta</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="145"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="161"/>
         <source>Qt.yellow</source>
         <translation>Qt.yellow</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="150"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="166"/>
         <source>Qt.darkYellow</source>
         <translation>Qt.darkYellow</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="155"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="171"/>
         <source>Qt.white</source>
         <translation>Qt.white</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="160"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="176"/>
         <source>Qt.lightGray</source>
         <translation>Qt.lightGray</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="165"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="181"/>
         <source>Qt.gray</source>
         <translation>Qt.gray</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="170"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="186"/>
         <source>Qt.darkGray</source>
         <translation>Qt.darkGray</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="175"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="191"/>
         <source>Qt.black</source>
         <translation>Qt.black</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="180"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="196"/>
         <source>Qt.transparent</source>
         <translation>Qt.transparent</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="185"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="201"/>
         <source>Qt.color0</source>
         <translation>Qt.color0</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="190"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="206"/>
         <source>Qt.color1</source>
         <translation>Qt.color1</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="213"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="229"/>
         <source>Enter a variable name</source>
         <translation>Bir değişken ismi gir</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="220"/>
         <source>Variable</source>
-        <translation>Değişken</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="227"/>
+        <translation type="obsolete">Değişken</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="243"/>
         <source>Enter the alpha value</source>
         <translation>Alfa değerini girin</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="237"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="253"/>
         <source>Enter the blue value</source>
         <translation>Mavi değerini girin</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="250"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="266"/>
         <source>Enter the green value</source>
         <translation>Yeşil değerini girin</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="263"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="279"/>
         <source>Enter the red value</source>
         <translation>Kırmızı değerini girin</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="276"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="292"/>
         <source>Alpha</source>
         <translation>Alfa</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="283"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="299"/>
         <source>Blue</source>
         <translation>Mavi</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="290"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="306"/>
         <source>Red</source>
         <translation>Kırmızı</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="297"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="313"/>
         <source>Green</source>
         <translation>Yeşil</translation>
     </message>
@@ -4143,6 +4143,21 @@
         <source>&lt;p&gt;The colour &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not valid.&lt;/p&gt;</source>
         <translation>&lt;p&gt;Renk &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;geçerli değil.&lt;/p&gt;</translation>
     </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="55"/>
+        <source>Result</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="61"/>
+        <source>Enter the result variable name</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="236"/>
+        <source>Colour Variable</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
 </context>
 <context>
     <name>CompareDialog</name>
@@ -7937,7 +7952,7 @@
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="403"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="417"/>
         <source>Information</source>
         <translation>Bilgi</translation>
     </message>
@@ -7947,7 +7962,7 @@
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="419"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="433"/>
         <source>Question</source>
         <translation>Soru</translation>
     </message>
@@ -7957,7 +7972,7 @@
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="435"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="449"/>
         <source>Warning</source>
         <translation>Dikkat</translation>
     </message>
@@ -7967,7 +7982,7 @@
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="448"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="462"/>
         <source>Critical</source>
         <translation>Kritik</translation>
     </message>
@@ -8032,67 +8047,67 @@
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="150"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="164"/>
         <source>Title</source>
         <translation>Başlık</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="157"/>
-        <source>Enter the title for the message box</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="164"/>
-        <source>Message</source>
-        <translation>Mesaj</translation>
-    </message>
-    <message>
         <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="171"/>
+        <source>Enter the title for the message box</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="178"/>
+        <source>Message</source>
+        <translation>Mesaj</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="185"/>
         <source>Enter the message to be shown in the message box</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="181"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="195"/>
         <source>Parent</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="187"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="201"/>
         <source>Select &quot;self&quot; as parent</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="190"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="204"/>
         <source>self</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="200"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="214"/>
         <source>Select &quot;None&quot; as parent</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="203"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="217"/>
         <source>None</source>
         <translation>Yok</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="212"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="226"/>
         <source>Select to enter a parent expression</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="215"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="229"/>
         <source>Expression:</source>
         <translation>İfade:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="225"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="239"/>
         <source>Enter the parent expression</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="237"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="251"/>
         <source>Standard Buttons</source>
         <translation>Standart Düğmeler</translation>
     </message>
@@ -8187,67 +8202,67 @@
         <translation>Evet hepsini</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="372"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="386"/>
         <source>Default Button</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="384"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="398"/>
         <source>Select the default button</source>
         <translation>Varsayılan düğmeyi seçiniz</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="394"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="408"/>
         <source>Icon</source>
         <translation>İcon</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="400"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="414"/>
         <source>Show an Information icon</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="416"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="430"/>
         <source>Show a Question icon</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="432"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="446"/>
         <source>Show a Warning icon</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="445"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="459"/>
         <source>Show a Critical icon</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="463"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="477"/>
         <source>Select to generate a modal message box</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="466"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="480"/>
         <source>Modal Message Box</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="476"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="490"/>
         <source>Select to make &apos;Yes&apos; the default</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="479"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="493"/>
         <source>Yes is default</source>
         <translation>Varsayılan Evet</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="489"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="503"/>
         <source>Save function:</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="499"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="513"/>
         <source>Enter the name of the save function</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
@@ -8261,6 +8276,16 @@
         <source>Test</source>
         <translation>Test</translation>
     </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="150"/>
+        <source>Result:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/E5MessageBoxWizard/E5MessageBoxWizardDialog.ui" line="157"/>
+        <source>Enter the result variable name</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
 </context>
 <context>
     <name>E5NetworkHeaderDetailsDialog</name>
@@ -14796,82 +14821,82 @@
         <translation type="obsolete">Başlık metnini girin</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="149"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="182"/>
         <source>Check to resolve symbolic links</source>
         <translation>Sembolik bağlantıların çözümlemesini kontrol et</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="152"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="185"/>
         <source>Resolve Symlinks</source>
         <translation>Sembolik Bağlantı Çözümlemesi</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="218"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="251"/>
         <source>File Dialog Properties</source>
         <translation>Dosya Diyaloğu Özellikleri</translation>
     </message>
     <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="368"/>
+        <source>Check this if the contents of the edit names a variable or variable function</source>
+        <translation>Bir değişken adının yada bir değişken fonksiyonun içeriğini kontrol et</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="371"/>
+        <source>Is Variable</source>
+        <translation>Değişken mi</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="288"/>
+        <source>Enter the filter specifications separated by &apos;;;&apos;</source>
+        <translation>Süzgeç elemanlarının arsında &apos;;;&apos; karakterleri olacak şekilde gir</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="264"/>
+        <source>Enter the working directory or a filename</source>
+        <translation>Çalışma dizinini yada dosya adını giriniz</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="281"/>
+        <source>Filters</source>
+        <translation>Süzgeçler</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="332"/>
+        <source>Select to show an overwrite confirmation dialog</source>
+        <translation>Üzerine yazmayı onaylama diyaloğunu göstermeyi seç</translation>
+    </message>
+    <message>
         <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="335"/>
-        <source>Check this if the contents of the edit names a variable or variable function</source>
-        <translation>Bir değişken adının yada bir değişken fonksiyonun içeriğini kontrol et</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="338"/>
-        <source>Is Variable</source>
-        <translation>Değişken mi</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="255"/>
-        <source>Enter the filter specifications separated by &apos;;;&apos;</source>
-        <translation>Süzgeç elemanlarının arsında &apos;;;&apos; karakterleri olacak şekilde gir</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="231"/>
-        <source>Enter the working directory or a filename</source>
-        <translation>Çalışma dizinini yada dosya adını giriniz</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="248"/>
-        <source>Filters</source>
-        <translation>Süzgeçler</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="299"/>
-        <source>Select to show an overwrite confirmation dialog</source>
-        <translation>Üzerine yazmayı onaylama diyaloğunu göstermeyi seç</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="302"/>
         <source>Show overwrite confirmation</source>
         <translation>Üstüne yazma bilgisini göster</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="224"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="257"/>
         <source>Start With / Working Directory</source>
         <translation>Çalışma dizini ile başla</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="315"/>
-        <source>Directory Dialog Properties</source>
-        <translation>Dızin Diyaloğu Özellikleri</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="321"/>
-        <source>Enter the working directory</source>
-        <translation>Çalışma dizinini gir</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="328"/>
-        <source>Working Directory</source>
-        <translation>Çalışma Dizini</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="345"/>
-        <source>Check to display directories only</source>
-        <translation>Yalnızca görüntülencek dizinliri kontrol et</translation>
-    </message>
-    <message>
         <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="348"/>
+        <source>Directory Dialog Properties</source>
+        <translation>Dızin Diyaloğu Özellikleri</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="354"/>
+        <source>Enter the working directory</source>
+        <translation>Çalışma dizinini gir</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="361"/>
+        <source>Working Directory</source>
+        <translation>Çalışma Dizini</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="378"/>
+        <source>Check to display directories only</source>
+        <translation>Yalnızca görüntülencek dizinliri kontrol et</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="381"/>
         <source>Show Directories Only</source>
         <translation>Yalnızca Dizinleri Göster</translation>
     </message>
@@ -14888,63 +14913,83 @@
     <message>
         <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="135"/>
         <source>Title</source>
-        <translation type="unfinished">Başlık</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="142"/>
+        <translation type="obsolete">Başlık</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="173"/>
         <source>Enter the title text</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="162"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="195"/>
         <source>Parent</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="168"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="201"/>
         <source>Select &quot;self&quot; as parent</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="171"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="204"/>
         <source>self</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="181"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="214"/>
         <source>Select &quot;None&quot; as parent</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="184"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="217"/>
         <source>None</source>
         <translation type="unfinished">Yok</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="193"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="226"/>
         <source>Select to enter a parent expression</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="196"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="229"/>
         <source>Expression:</source>
         <translation type="unfinished">İfade:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="206"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="239"/>
         <source>Enter the parent expression</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="272"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="305"/>
         <source>Initial Filter</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="279"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="312"/>
         <source>Enter the initial filter</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="135"/>
+        <source>Results</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="141"/>
+        <source>Name Variable:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="151"/>
+        <source>Filter Variable:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="166"/>
+        <source>Title:</source>
+        <translation type="unfinished">Başlık:</translation>
+    </message>
 </context>
 <context>
     <name>FileReply</name>
@@ -15505,27 +15550,27 @@
 <context>
     <name>FontDialogWizardDialog</name>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="13"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="14"/>
         <source>QFontDialog Wizard</source>
         <translation>QFontDialog Sihirbazı</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="40"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="55"/>
         <source>Press to select a font via a dialog</source>
         <translation>Diyalog yolu ile bir yazı tipi seç</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="43"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="58"/>
         <source>Select Font ...</source>
         <translation>YazıTipini Seç...</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="68"/>
         <source>Variable</source>
-        <translation>Değişken</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="75"/>
+        <translation type="obsolete">Değişken</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="90"/>
         <source>Enter a variable name</source>
         <translation>Bir değişken ismi gir</translation>
     </message>
@@ -15534,6 +15579,21 @@
         <source>Test</source>
         <translation>Test</translation>
     </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="23"/>
+        <source>Result:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="30"/>
+        <source>Enter the result variable name</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/FontDialogWizard/FontDialogWizardDialog.ui" line="83"/>
+        <source>Font Variable:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
 </context>
 <context>
     <name>FtpReply</name>
@@ -27543,22 +27603,22 @@
         <translation>Tip</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="83"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="97"/>
         <source>Text</source>
         <translation>Metin</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="138"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="152"/>
         <source>Integer</source>
         <translation>Tamsayı</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="227"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="241"/>
         <source>Double</source>
         <translation>Çift</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="301"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="315"/>
         <source>Item</source>
         <translation>Madde</translation>
     </message>
@@ -27568,82 +27628,82 @@
         <translation type="obsolete">Başlık</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="73"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="87"/>
         <source>Label</source>
         <translation>Etiket</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="89"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="103"/>
         <source>Echo Mode</source>
         <translation>Taklit modu</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="95"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="109"/>
         <source>Normal</source>
         <translation>Normal</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="105"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="119"/>
         <source>No Echo</source>
         <translation>Taklit Yok</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="112"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="126"/>
         <source>Password</source>
         <translation>Parola</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="267"/>
-        <source>Default</source>
-        <translation>Varsayılan</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="193"/>
-        <source>Step</source>
-        <translation>Adım</translation>
-    </message>
-    <message>
         <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="281"/>
+        <source>Default</source>
+        <translation>Varsayılan</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="207"/>
+        <source>Step</source>
+        <translation>Adım</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="295"/>
         <source>To</source>
         <translation>E</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="274"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="288"/>
         <source>From</source>
         <translation>Den</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="246"/>
-        <source>2147483647</source>
-        <translation>2147483647</translation>
-    </message>
-    <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="253"/>
-        <source>-2147483647</source>
-        <translation>-2147483647</translation>
-    </message>
-    <message>
         <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="260"/>
+        <source>2147483647</source>
+        <translation>2147483647</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="267"/>
+        <source>-2147483647</source>
+        <translation>-2147483647</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="274"/>
         <source>0</source>
         <translation>0</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="288"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="302"/>
         <source>Decimals</source>
         <translation>Onluk</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="307"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="321"/>
         <source>Editable</source>
         <translation>Düzenlenebilir</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="323"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="337"/>
         <source>Current Item</source>
         <translation>Geçerli Madde</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="330"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="344"/>
         <source>String List Variable</source>
         <translation>Karakterdizini Değişken Listesi</translation>
     </message>
@@ -27653,10 +27713,20 @@
         <translation>Test</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="63"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="77"/>
         <source>Title</source>
         <translation type="unfinished">Başlık</translation>
     </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="63"/>
+        <source>Result:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/InputDialogWizard/InputDialogWizardDialog.ui" line="70"/>
+        <source>Enter the result variable name</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
 </context>
 <context>
     <name>InterfacePage</name>
@@ -31435,17 +31505,17 @@
         <translation type="obsolete">QMessageBox için başlık gir</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="124"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="138"/>
         <source>Message</source>
         <translation>Mesaj</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="131"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="145"/>
         <source>Enter the message to be shown in the QMessageBox</source>
         <translation>QMessageBox ta gösterilecek mesajı giriniz</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="197"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="211"/>
         <source>Standard Buttons</source>
         <translation>Standart Düğmeler</translation>
     </message>
@@ -31540,12 +31610,12 @@
         <translation>Kapat</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="335"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="349"/>
         <source>Default Button:</source>
         <translation>Varsayılan Düğme:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="348"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="362"/>
         <source>Select the default button</source>
         <translation>Varsayılan düğmeyi seçiniz</translation>
     </message>
@@ -31560,53 +31630,63 @@
         <translation>Test</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="110"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="124"/>
         <source>Title</source>
         <translation>Başlık</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="141"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="155"/>
         <source>Parent</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="147"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="161"/>
         <source>Select &quot;self&quot; as parent</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="150"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="164"/>
         <source>self</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="160"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="174"/>
         <source>Select &quot;None&quot; as parent</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="163"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="177"/>
         <source>None</source>
         <translation>Yok</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="172"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="186"/>
         <source>Select to enter a parent expression</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="175"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="189"/>
         <source>Expression:</source>
         <translation>İfade:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="185"/>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="199"/>
         <source>Enter the parent expression</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
     <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="131"/>
+        <source>Enter the title for the QMessageBox</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="110"/>
+        <source>Result:</source>
+        <translation type="unfinished"></translation>
+    </message>
+    <message>
         <location filename="../Plugins/WizardPlugins/MessageBoxWizard/MessageBoxWizardDialog.ui" line="117"/>
-        <source>Enter the title for the QMessageBox</source>
+        <source>Enter the result variable name</source>
         <translation type="unfinished"></translation>
     </message>
 </context>

eric ide

mercurial