i18n/eric5_tr.ts

changeset 1963
9c5b3235abf9
parent 1953
26aa6fd94dc2
child 1964
6a6a53f2d086
--- a/i18n/eric5_tr.ts	Sun Jul 29 13:40:11 2012 +0200
+++ b/i18n/eric5_tr.ts	Sun Jul 29 15:41:58 2012 +0200
@@ -161,9 +161,52 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>AdBlockIcon</name>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="38"/>
+    <source>AdBlock lets you block unwanted content on web pages.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="71"/>
+    <source>Disable AdBlock</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="74"/>
+    <source>Enable AdBlock</source>
+    <translation type="unfinished">AdBlock&apos;u etkinleştir</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="77"/>
+    <source>AdBlock Configuration</source>
+    <translation type="unfinished">AdBlock Yapılandırması</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="83"/>
+    <source>Blocked URL (AdBlock Rule) - click to edit rule</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="88"/>
+    <source>{0} with ({1})</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="93"/>
+    <source>No content blocked</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockIcon.py" line="102"/>
+    <source>AdBlock</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>AdBlockManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="122"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockManager.py" line="126"/>
     <source>Custom Rules</source>
     <translation>Özel Kurallar</translation>
   </message>
@@ -194,27 +237,27 @@
     <translation>Block&apos;{0}&apos; dosyası [Adblock ile başlamıyor.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="303"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="294"/>
     <source>Downloading subscription rules</source>
     <translation>Üyelik kuralları indiriliyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="278"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="276"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Üyelik kuralları indirilemiyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hatar: {0}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="295"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="286"/>
     <source>Got empty subscription rules.</source>
     <translation>Boş üyelik kuralları alındı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="324"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="315"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
     <translation>&apos;{0}&apos; dosyasına yazma blokesini kaldır.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="324"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="315"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Üyelik kurallarını kaydediliyor</translation>
   </message>
@@ -2606,57 +2649,57 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="91"/>
+    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="95"/>
     <source>Load</source>
     <translation type="unfinished">Yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="85"/>
-    <source>Object blocked by ClickToFlash</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="89"/>
+    <source>Object blocked by ClickToFlash</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="93"/>
     <source>Show information about object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="92"/>
+    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="96"/>
     <source>Delete object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="95"/>
+    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="99"/>
     <source>Add &apos;{0}&apos; to Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="97"/>
+    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="101"/>
     <source>Remove &apos;{0}&apos; from Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="103"/>
+    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="107"/>
     <source>Configure Whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="248"/>
+    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="252"/>
     <source>Flash Object</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="251"/>
+    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="255"/>
     <source>&lt;b&gt;Attribute Name&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="251"/>
+    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="255"/>
     <source>&lt;b&gt;Value&lt;/b&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="266"/>
+    <location filename="Helpviewer/WebPlugins/ClickToFlash/ClickToFlash.py" line="270"/>
     <source>No information available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -13863,7 +13906,7 @@
 <context>
   <name>HelpBrowser</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="551"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="589"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yardım Penceresi&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu pencere seçilen yardım bilgilerini gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -13873,327 +13916,327 @@
     <translation type="obsolete">Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="719"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="757"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası yok.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="756"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="794"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyası için görüntüleyici çalışmıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="739"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="777"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt; URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;adresindeki uygulama başlatılamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="939"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="977"/>
     <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Yeni sekmede bir bağlantı açar<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="943"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="981"/>
     <source>Save Lin&amp;k</source>
     <translation>Bağlantıyı &amp;Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="945"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="983"/>
     <source>Bookmark this Link</source>
     <translation>Bu linki yerimine ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="949"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="987"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Bağlantıyı Panoya Kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="962"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1000"/>
     <source>Open Image in New Tab</source>
     <translation>Görüntüyü yeni sekmede aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="966"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1004"/>
     <source>Save Image</source>
     <translation>Görüntüyü Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="968"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1006"/>
     <source>Copy Image to Clipboard</source>
     <translation>Görüntüyü Panoya kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="969"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1007"/>
     <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
     <translation>Görüntünün Yerini Panoya kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="975"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1013"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Görüntüleri Engelle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1084"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1122"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation>Bu sayfayı yerimine ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1107"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1145"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Bununla Ara...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1153"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1191"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Web Denetleyicisi...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1740"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1778"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Sayfa yüklenirken hata: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1758"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1796"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Bağlantı:{0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1760"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1798"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Adresi kontrol ediniz Örneğin &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org yerine &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org yazmış olabilirsiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1764"/>
-    <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
-    <translation>Eğer adres doğru ise, ağ bağlantınızı kontrol ediniz.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1767"/>
-    <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
-    <translation>Eğer bilgisayarınız veya ağınız bir güvenlik duvarı yada proxy ile korunuyorsa, gözatıcınıza ağa giriş izni veriniz.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1149"/>
-    <source>Add to web search toolbar</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1324"/>
-    <source>Method not supported</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1324"/>
-    <source>{0} method is not supported.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1366"/>
-    <source>Search engine</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1366"/>
-    <source>Choose the desired search engine</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1383"/>
-    <source>Engine name</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1383"/>
-    <source>Enter a name for the engine</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1771"/>
-    <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1802"/>
+    <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
+    <translation>Eğer adres doğru ise, ağ bağlantınızı kontrol ediniz.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1805"/>
+    <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
+    <translation>Eğer bilgisayarınız veya ağınız bir güvenlik duvarı yada proxy ile korunuyorsa, gözatıcınıza ağa giriş izni veriniz.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1187"/>
+    <source>Add to web search toolbar</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1362"/>
+    <source>Method not supported</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1362"/>
+    <source>{0} method is not supported.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1404"/>
+    <source>Search engine</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1404"/>
+    <source>Choose the desired search engine</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1421"/>
+    <source>Engine name</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1421"/>
+    <source>Enter a name for the engine</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1809"/>
+    <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1840"/>
     <source>Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1802"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1840"/>
     <source>&lt;p&gt;The database quota of &lt;strong&gt;{0}&lt;/strong&gt; has been exceeded while accessing database &lt;strong&gt;{1}&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shall it be changed?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1810"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1848"/>
     <source>New Web Database Quota</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1810"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1848"/>
     <source>Enter the new quota in MB (current = {0}, used = {1}; step size = 5 MB):</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1830"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1868"/>
     <source>bytes</source>
     <translation>bitler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1833"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1871"/>
     <source>kB</source>
     <translation>kB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1836"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1874"/>
     <source>MB</source>
     <translation>MB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="955"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="993"/>
     <source>Scan Link with VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="980"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1018"/>
     <source>Scan Image with VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2172"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2210"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">Eric5 Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="951"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="989"/>
     <source>Send Link</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="972"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1010"/>
     <source>Send Image Link</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1055"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1093"/>
     <source>This Frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1058"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1096"/>
     <source>Show &amp;only this frame</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1060"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1098"/>
     <source>Show in new &amp;tab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1064"/>
-    <source>&amp;Print</source>
-    <translation type="unfinished">&amp;Yazdır</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1066"/>
-    <source>Print Preview</source>
-    <translation type="unfinished">Baskı Öngörünümü</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1068"/>
-    <source>Print as PDF</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1071"/>
-    <source>Zoom &amp;in</source>
-    <translation type="unfinished">Bü&amp;yült</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1073"/>
-    <source>Zoom &amp;reset</source>
-    <translation type="unfinished">Büyütmeyi sıfı&amp;rla</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1075"/>
-    <source>Zoom &amp;out</source>
-    <translation type="unfinished">Küçü&amp;lt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1078"/>
-    <source>Show frame so&amp;urce</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1086"/>
-    <source>Send Page Link</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1102"/>
+    <source>&amp;Print</source>
+    <translation type="unfinished">&amp;Yazdır</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1104"/>
+    <source>Print Preview</source>
+    <translation type="unfinished">Baskı Öngörünümü</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1106"/>
+    <source>Print as PDF</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1109"/>
+    <source>Zoom &amp;in</source>
+    <translation type="unfinished">Bü&amp;yült</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1111"/>
+    <source>Zoom &amp;reset</source>
+    <translation type="unfinished">Büyütmeyi sıfı&amp;rla</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1113"/>
+    <source>Zoom &amp;out</source>
+    <translation type="unfinished">Küçü&amp;lt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1116"/>
+    <source>Show frame so&amp;urce</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1124"/>
+    <source>Send Page Link</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1140"/>
     <source>Send Text</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1128"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1166"/>
     <source>Google Translate</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1134"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1172"/>
     <source>Dictionary</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1141"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1179"/>
     <source>Go to web address</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2172"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="2210"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;PyQt4 te hatyı yazdırmak tam olarak mümkün değil. Lütfen güncelleyiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1089"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1127"/>
     <source>User Agent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1775"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1813"/>
     <source>Try Again</source>
     <translation type="unfinished">Tekrar Dene</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="997"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1035"/>
     <source>Play</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1000"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1038"/>
     <source>Pause</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1003"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1041"/>
     <source>Unmute</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1006"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1044"/>
     <source>Mute</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1009"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1047"/>
     <source>Copy Media Address to Clipboard</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1012"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1050"/>
     <source>Send Media Address</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1015"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="1053"/>
     <source>Save Media</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15384,72 +15427,72 @@
 <context>
   <name>HelpWebPage</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="323"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="328"/>
     <source>Error loading page: {0}</source>
     <translation>Sayfa yüklenirken hata: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="341"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="346"/>
     <source>When connecting to: {0}.</source>
     <translation>Bağlantı:{0}.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="343"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="348"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Adresi kontrol ediniz Örneğin &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org yerine &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org yazmış olabilirsiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="347"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="352"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Eğer adres doğru ise, ağ bağlantınızı kontrol ediniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="350"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="355"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Eğer bilgisayarınız veya ağınız bir güvenlik duvarı yada proxy ile korunuyorsa, gözatıcınıza ağa giriş izni veriniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="205"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="210"/>
     <source>Resending POST request</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="205"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="210"/>
     <source>In order to display the site, the request along with all the data must be sent once again, which may lead to some unexpected behaviour of the site e.g. the same action might be performed once again. Do you want to continue anyway?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="354"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="359"/>
     <source>If your cache policy is set to offline browsing,only pages in the local cache are available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="459"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="497"/>
     <source>SSL Certificate Info</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="459"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="497"/>
     <source>There is no SSL Certificate Info available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="358"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="363"/>
     <source>Try Again</source>
     <translation type="unfinished">Tekrar Dene</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="305"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="310"/>
     <source>Content blocked by AdBlock Plus</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="306"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="311"/>
     <source>Blocked by rule: &lt;i&gt;{0}&lt;/i&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="276"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="281"/>
     <source>Select files to upload...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15485,22 +15528,22 @@
 <context>
   <name>HelpWindow</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2489"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2495"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
     <translation>Eric5 Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="170"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="171"/>
     <source>Contents</source>
     <translation>İçerik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1048"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1053"/>
     <source>Index</source>
     <translation>Dizin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1061"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1066"/>
     <source>Search</source>
     <translation>Ara</translation>
   </message>
@@ -15510,111 +15553,111 @@
     <translation type="obsolete">Yönlendirme Menüsünü Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="537"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="542"/>
     <source>Close the current help window</source>
     <translation>Geçerli yardım penceresini kapat</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="384"/>
+    <source>Open a new help window tab</source>
+    <translation>Yeni bir yardım penceresi sekmesi aç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="379"/>
+    <source>New Tab</source>
+    <translation>Yeni Sekme</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="379"/>
-    <source>Open a new help window tab</source>
-    <translation>Yeni bir yardım penceresi sekmesi aç</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="374"/>
-    <source>New Tab</source>
-    <translation>Yeni Sekme</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="374"/>
     <source>&amp;New Tab</source>
     <translation>Ye&amp;ni Sekme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="374"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="379"/>
     <source>Ctrl+T</source>
     <comment>File|New Tab</comment>
     <translation>Ctrl+T</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="380"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="385"/>
     <source>&lt;b&gt;New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help window tab.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yeni Sekme&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yeni bin yardım penceresi sekmesi açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="388"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="393"/>
     <source>New Window</source>
     <translation>Yeni Pencere</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="388"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="393"/>
     <source>New &amp;Window</source>
     <translation>Yeni &amp;Pencere</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="388"/>
-    <source>Ctrl+N</source>
-    <comment>File|New Window</comment>
-    <translation>Ctrl+N</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="393"/>
+    <source>Ctrl+N</source>
+    <comment>File|New Window</comment>
+    <translation>Ctrl+N</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="398"/>
     <source>Open a new help browser window</source>
     <translation>Yeni bir yardım gözatıcı penceresi aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="394"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="399"/>
     <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help browser window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yeni Pencere&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yeni bir yardım gözatıcı penceresi açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1771"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1776"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Dosya Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="402"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="407"/>
     <source>&amp;Open File</source>
     <translation>D&amp;osya Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="402"/>
-    <source>Ctrl+O</source>
-    <comment>File|Open</comment>
-    <translation>Ctrl+O</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="407"/>
+    <source>Ctrl+O</source>
+    <comment>File|Open</comment>
+    <translation>Ctrl+O</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="412"/>
     <source>Open a help file for display</source>
     <translation>Göstermek için bir yardım dosyası aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="408"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="413"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dosya Aç&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu göstermek için yeni bir yardım dosyası açar. Dosya seçme diyaloğu görünür.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="417"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="422"/>
     <source>Open File in New Tab</source>
     <translation>Yeni Sekmede Dosya Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="417"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="422"/>
     <source>Open File in New &amp;Tab</source>
     <translation>Yeni Sek&amp;mede Dosya Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="417"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="422"/>
     <source>Shift+Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open in new tab</comment>
     <translation>Shift+Ctrl+O</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="422"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="427"/>
     <source>Open a help file for display in a new tab</source>
     <translation>Yeni bir sekmede göstermek için bir yardım dosyası aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="424"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="429"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File in New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display in a new tab. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15624,175 +15667,175 @@
     <translation type="obsolete">Farklı Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="433"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="438"/>
     <source>&amp;Save As...</source>
     <translation>Farklı K&amp;aydet...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="433"/>
-    <source>Shift+Ctrl+S</source>
-    <comment>File|Save As</comment>
-    <translation>Shift+Ctrl+S</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="438"/>
+    <source>Shift+Ctrl+S</source>
+    <comment>File|Save As</comment>
+    <translation>Shift+Ctrl+S</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="443"/>
     <source>Save the current page to disk</source>
     <translation>Geçerli sayfayı harddiske kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="440"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="445"/>
     <source>&lt;b&gt;Save As...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current page to disk.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Farklı Kaydet...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli sayfayı harddiske kaydet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="463"/>
-    <source>Import Bookmarks</source>
-    <translation>Yerimlerini İçeaktar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="463"/>
-    <source>&amp;Import Bookmarks...</source>
-    <translation>Yerimlerini &amp;İçeaktar...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="466"/>
-    <source>Import bookmarks from other browsers</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="468"/>
+    <source>Import Bookmarks</source>
+    <translation>Yerimlerini İçeaktar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="468"/>
+    <source>&amp;Import Bookmarks...</source>
+    <translation>Yerimlerini &amp;İçeaktar...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="471"/>
+    <source>Import bookmarks from other browsers</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="473"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import bookmarks from other browsers.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="477"/>
-    <source>Export Bookmarks</source>
-    <translation>Yerimlerini Dışaaktar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="477"/>
-    <source>&amp;Export Bookmarks...</source>
-    <translation>Y&amp;erimlerini Dışaaktar...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="480"/>
-    <source>Export the bookmarks into a file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="482"/>
+    <source>Export Bookmarks</source>
+    <translation>Yerimlerini Dışaaktar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="482"/>
+    <source>&amp;Export Bookmarks...</source>
+    <translation>Y&amp;erimlerini Dışaaktar...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="485"/>
+    <source>Export the bookmarks into a file</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="487"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the bookmarks into a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="491"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="496"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Yazdır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="491"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="496"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Yazdır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="491"/>
-    <source>Ctrl+P</source>
-    <comment>File|Print</comment>
-    <translation>Ctrl+P</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="496"/>
+    <source>Ctrl+P</source>
+    <comment>File|Print</comment>
+    <translation>Ctrl+P</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="501"/>
     <source>Print the displayed help</source>
     <translation>Görüntülenen yardımı yazdır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="497"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="502"/>
     <source>&lt;b&gt;Print&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yazdır&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Görüntülenen yardım metnini yazdır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="518"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="523"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Baskı Öngörünümü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="522"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="527"/>
     <source>Print preview of the displayed help</source>
     <translation>Görüntülenen yardımının baskıöngörünümünü göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="524"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="529"/>
     <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yazıcı Öngörünümü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Görüntülenen yardım metninin yazıcı öngörünümü.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="532"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="537"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="532"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="537"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="532"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="537"/>
     <source>Ctrl+W</source>
     <comment>File|Close</comment>
     <translation>Ctrl+W</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="538"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="543"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes the current help window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kapat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli yardım penceresini kapat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="546"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="551"/>
     <source>Close All</source>
     <translation>Hepsini Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="546"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="551"/>
     <source>Close &amp;All</source>
     <translation>Hepsini K&amp;apat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="549"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="554"/>
     <source>Close all help windows</source>
     <translation>Tüm yardım pencerelerini kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="550"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="555"/>
     <source>&lt;b&gt;Close All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes all help windows except the first one.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hepisini Kapat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;İlk açılan hariç tüm yardım pencerelerini kapat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="562"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="567"/>
     <source>Private Browsing</source>
     <translation>Özel Gözatım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="558"/>
-    <source>Private &amp;Browsing</source>
-    <translation>Özel &amp;Gözatım</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="563"/>
+    <source>Private &amp;Browsing</source>
+    <translation>Özel &amp;Gözatım</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="568"/>
     <source>&lt;b&gt;Private Browsing&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enables private browsing. In this mode no history is recorded anymore.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="573"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="578"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Çık</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="573"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="578"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Çıkış</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="573"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="578"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation>Ctrl+Q</translation>
@@ -15808,791 +15851,791 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Çık&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Web gözatıcısından çık.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="590"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
     <source>Backward</source>
     <translation>Geriye Doğru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="590"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
     <source>&amp;Backward</source>
     <translation>Geriye &amp;Doğru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="590"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
     <source>Alt+Left</source>
     <comment>Go|Backward</comment>
     <translation>Alt+Left</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="590"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
     <source>Backspace</source>
     <comment>Go|Backward</comment>
     <translation>Backspace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="596"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="601"/>
     <source>Move one help screen backward</source>
     <translation>Önceki yardım ekranına götür</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="597"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="602"/>
     <source>&lt;b&gt;Backward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen backward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Geriye Doğru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bir yardım ekranın geriye taşı. Eğer hazırda bir tane yoksa ,bu işlem iptal edilir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="611"/>
     <source>Forward</source>
     <translation>İleriye</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="611"/>
     <source>&amp;Forward</source>
     <translation>İleri&amp;ye</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="611"/>
     <source>Alt+Right</source>
     <comment>Go|Forward</comment>
     <translation>Alt+Right</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="611"/>
     <source>Shift+Backspace</source>
     <comment>Go|Forward</comment>
     <translation>Shift+Backspace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="612"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="617"/>
     <source>Move one help screen forward</source>
     <translation>Bir yardım görüntüsü ileri taşı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="613"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="618"/>
     <source>&lt;b&gt;Forward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen forward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;İleriye Doğru&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yardım ekranın bir ileriye taşı. Eğer hazırda bir tane yoksa ,bu işlem iptal edilir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="622"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="627"/>
     <source>Home</source>
     <translation>Home</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="622"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="627"/>
     <source>&amp;Home</source>
     <translation>&amp;Ev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="622"/>
-    <source>Ctrl+Home</source>
-    <comment>Go|Home</comment>
-    <translation>Ctrl+Home</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="627"/>
+    <source>Ctrl+Home</source>
+    <comment>Go|Home</comment>
+    <translation>Ctrl+Home</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="632"/>
     <source>Move to the initial help screen</source>
     <translation>İlk yardım sayfasına taşı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="628"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="633"/>
     <source>&lt;b&gt;Home&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves to the initial help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Giriş&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yardım ekranını ilk baştakine taşı.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="636"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="641"/>
     <source>Reload</source>
     <translation>Yeniden Yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="636"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="641"/>
     <source>&amp;Reload</source>
     <translation>&amp;Yeniden Yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="636"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="641"/>
     <source>Ctrl+R</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
     <translation>Ctrl+R</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="636"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="641"/>
     <source>F5</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
     <translation>F5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="642"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="647"/>
     <source>Reload the current help screen</source>
     <translation>Geçerli yardım ekranını yeniden yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="643"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="648"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reloads the current help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yeniden Yükle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli yardım görüntüsünü yeniden yükle.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="651"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="656"/>
     <source>Stop</source>
     <translation>Dur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="651"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="656"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>D&amp;ur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="651"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="656"/>
     <source>Ctrl+.</source>
     <comment>Go|Stop</comment>
     <translation>Ctrl+.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="651"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="656"/>
     <source>Esc</source>
     <comment>Go|Stop</comment>
     <translation>Esc</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="657"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="662"/>
     <source>Stop loading</source>
     <translation>Yüklemeyi durdur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="658"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="663"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stops loading of the current tab.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="666"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="671"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="666"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="671"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="666"/>
-    <source>Ctrl+C</source>
-    <comment>Edit|Copy</comment>
-    <translation>Ctrl+C</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="671"/>
+    <source>Ctrl+C</source>
+    <comment>Edit|Copy</comment>
+    <translation>Ctrl+C</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="676"/>
     <source>Copy the selected text</source>
     <translation>Seçilen metni kopyala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="672"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="677"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopya&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seçilen metni clipboard kopyala.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="680"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="685"/>
     <source>Find...</source>
     <translation>Bul...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="680"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="685"/>
     <source>&amp;Find...</source>
     <translation>&amp;Bul...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="680"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="685"/>
     <source>Ctrl+F</source>
     <comment>Edit|Find</comment>
     <translation>Ctrl+F</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="685"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="690"/>
     <source>Find text in page</source>
     <translation>Metni sayfa içinde bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="686"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="691"/>
     <source>&lt;b&gt;Find&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;BUl&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metni geçerli sayfada bul.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="694"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="699"/>
     <source>Find next</source>
     <translation>Sonrakini bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="694"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="699"/>
     <source>Find &amp;next</source>
     <translation>So&amp;nrakini Bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="694"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="699"/>
     <source>F3</source>
     <comment>Edit|Find next</comment>
     <translation>F3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="699"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="704"/>
     <source>Find next occurrence of text in page</source>
     <translation>Geçerli sayfadaki metinde bir sonrakini bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="700"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="705"/>
     <source>&lt;b&gt;Find next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the next occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Bir sonrakini bul&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli sayfadaki metinde bir sonrakini bul.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="708"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="713"/>
     <source>Find previous</source>
     <translation>Öncekini bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="708"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="713"/>
     <source>Find &amp;previous</source>
     <translation>Öncekini b&amp;ul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="708"/>
-    <source>Shift+F3</source>
-    <comment>Edit|Find previous</comment>
-    <translation>Shift+F3</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="713"/>
+    <source>Shift+F3</source>
+    <comment>Edit|Find previous</comment>
+    <translation>Shift+F3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="718"/>
     <source>Find previous occurrence of text in page</source>
     <translation>Geçerli sayfadaki metinde bir öncekini bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="715"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="720"/>
     <source>&lt;b&gt;Find previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the previous occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Bir öncekini bul&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli sayfadaki metinde bir öncekini bul.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="723"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="728"/>
     <source>Manage Bookmarks</source>
     <translation>Yerimleri Yönetimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="723"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="728"/>
     <source>&amp;Manage Bookmarks...</source>
     <translation>Yerimleri Yöneti&amp;mi...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="723"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="728"/>
     <source>Ctrl+Shift+B</source>
     <comment>Help|Manage bookmarks</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+B</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="727"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="732"/>
     <source>Open a dialog to manage the bookmarks.</source>
     <translation>Yerimlerini yönetmek için diyalog aç.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="729"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="734"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Bookmarks...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to manage the bookmarks.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yerimlerini Yönet...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yerimlerini düzenlemek için bir diyalog açılır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="737"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="742"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>Yerimi Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="737"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="742"/>
     <source>Add &amp;Bookmark...</source>
     <translation>&amp;Yerimi Ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="737"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="742"/>
     <source>Ctrl+D</source>
     <comment>Help|Add bookmark</comment>
     <translation>Ctrl+D</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="743"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="748"/>
     <source>Open a dialog to add a bookmark.</source>
     <translation>Yerimlerine eklemek için bir diyalog aç.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="744"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="749"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add the current URL as a bookmark.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yerimi Ekle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli URL yi yerimi olarak eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="752"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="757"/>
     <source>Add Folder</source>
     <translation>,Dizin Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="752"/>
-    <source>Add &amp;Folder...</source>
-    <translation>Dizin &amp;Ekle...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="755"/>
-    <source>Open a dialog to add a new bookmarks folder.</source>
-    <translation>Yeni yerimi dizini eklemek için bir diyalog açar.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="757"/>
+    <source>Add &amp;Folder...</source>
+    <translation>Dizin &amp;Ekle...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="760"/>
+    <source>Open a dialog to add a new bookmarks folder.</source>
+    <translation>Yeni yerimi dizini eklemek için bir diyalog açar.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="762"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Folder...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kalsör Ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yeni yerimi klasörü eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="765"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="770"/>
     <source>Bookmark All Tabs</source>
     <translation>Tüm Sekmeleri Yerimi yap</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="765"/>
-    <source>Bookmark All Tabs...</source>
-    <translation>Tüm Sekmeleri Yerimi yap...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="768"/>
-    <source>Bookmark all open tabs.</source>
-    <translation>Tüm Açık Sekmeleri Yerimi yap.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="770"/>
+    <source>Bookmark All Tabs...</source>
+    <translation>Tüm Sekmeleri Yerimi yap...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="773"/>
+    <source>Bookmark all open tabs.</source>
+    <translation>Tüm Açık Sekmeleri Yerimi yap.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="775"/>
     <source>&lt;b&gt;Bookmark All Tabs...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder for all open tabs.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="779"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="784"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Bu nedir?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="779"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="784"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>Bu &amp;Nedir?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="779"/>
-    <source>Shift+F1</source>
-    <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
-    <translation>Shift+F1</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="784"/>
+    <source>Shift+F1</source>
+    <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
+    <translation>Shift+F1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="789"/>
     <source>Context sensitive help</source>
     <translation>Duyarlı yardım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="785"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="790"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Duyarlı yardım içeriğini görüntüle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu Nedir? modunda, Fare imleci soru işeretiyle beraber bir ok şeklindedir ve bir arayüz elemanı üzerinde tıklarsanız bu elemanın nasıl kullanılacağı ve hakkında kısa bilgi verir. bu özellik diyaloglarda başlık çubuğu üzerindeyken çıkarılan açılır menülerde de bulunmaktadır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="797"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="802"/>
     <source>About</source>
     <translation>Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="797"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="802"/>
     <source>&amp;About</source>
     <translation>H&amp;akkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="800"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="805"/>
     <source>Display information about this software</source>
     <translation>Bu yazılım hakkında bilgi göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="801"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="806"/>
     <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hakkında&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yazılım hakkındaki çeşitli bilgileri gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="809"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="814"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>Qt Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="809"/>
-    <source>About &amp;Qt</source>
-    <translation>&amp;Qt Hakkında</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="812"/>
-    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
-    <translation>Qt araçkiti hakkında bilgi göster</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="814"/>
+    <source>About &amp;Qt</source>
+    <translation>&amp;Qt Hakkında</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="817"/>
+    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
+    <translation>Qt araçkiti hakkında bilgi göster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="819"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Qt Hakkında&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Qt Araçkiti hakkında bazı bilgiler gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="822"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="827"/>
     <source>Zoom in</source>
     <translation>Büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="822"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="827"/>
     <source>Zoom &amp;in</source>
     <translation>Bü&amp;yült</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="822"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="827"/>
     <source>Ctrl++</source>
     <comment>View|Zoom in</comment>
     <translation>Ctrl++</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="828"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="833"/>
     <source>Zoom in on the text</source>
     <translation>MEtni Büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="829"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="834"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Büyüt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin içinde büyüt. Bu metni daha büyük yapar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="837"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="842"/>
     <source>Zoom out</source>
     <translation>Küçült</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="837"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="842"/>
     <source>Zoom &amp;out</source>
     <translation>Küçü&amp;lt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="837"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="842"/>
     <source>Ctrl+-</source>
     <comment>View|Zoom out</comment>
     <translation>Ctrl+-</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="843"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="848"/>
     <source>Zoom out on the text</source>
     <translation>Metin üzerinde küçült</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="844"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="849"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Küçült&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin üzerinde küçült. Bu metni daha küçük yapar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="852"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="857"/>
     <source>Zoom reset</source>
     <translation>Büyütmeyi sıfırla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="852"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="857"/>
     <source>Zoom &amp;reset</source>
     <translation>Büyütmeyi sıfı&amp;rla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="852"/>
-    <source>Ctrl+0</source>
-    <comment>View|Zoom reset</comment>
-    <translation>Ctrl+0</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="857"/>
+    <source>Ctrl+0</source>
+    <comment>View|Zoom reset</comment>
+    <translation>Ctrl+0</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="862"/>
     <source>Reset the zoom of the text</source>
     <translation>Metin büyütme durumunu sıfırla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="858"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="863"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset the zoom of the text. This sets the zoom factor to 100%.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Büyütmeyi başa döndür&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin büyütmesini sıfırla. Bu büyütme katsayısını 100% e ayarlar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="868"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="873"/>
     <source>Zoom text only</source>
     <translation>Yalnızca metni büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="868"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="873"/>
     <source>Zoom &amp;text only</source>
     <translation>Yalnızca me&amp;tni büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="872"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="877"/>
     <source>Zoom text only; pictures remain constant</source>
     <translation>Yalnıza metni yaklaştır; resimler sabit kalsın</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="874"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="879"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom text only&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom text only; pictures remain constant.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yanız metni yaklaştır&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Yalnızca metni yaklaştır; resimler sabit kalsın.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="884"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="889"/>
     <source>Show page source</source>
     <translation>Sayfa kaynağını göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="884"/>
-    <source>Ctrl+U</source>
-    <translation>Ctrl+U</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="888"/>
-    <source>Show the page source in an editor</source>
-    <translation>Sayfa kaynağını bir düzenleyici sayfasinda göster</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="889"/>
+    <source>Ctrl+U</source>
+    <translation>Ctrl+U</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="893"/>
+    <source>Show the page source in an editor</source>
+    <translation>Sayfa kaynağını bir düzenleyici sayfasinda göster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="894"/>
     <source>&lt;b&gt;Show page source&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the page source in an editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sayfa kaynağını göster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Sayfa kaynağını bir düzenleyicide göster.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2058"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2064"/>
     <source>Full Screen</source>
     <translation>Tam Ekran</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="898"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="903"/>
     <source>&amp;Full Screen</source>
     <translation>&amp;Tam Ekran</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="898"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="903"/>
     <source>F11</source>
     <translation>F11</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="908"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="913"/>
     <source>Show next tab</source>
     <translation>Sonraki sekmeyi göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="908"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="913"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="917"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="922"/>
     <source>Show previous tab</source>
     <translation>Önceki sekmeyi göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="917"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="922"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation>Shift+Ctrl+Alt+Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="926"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="931"/>
     <source>Switch between tabs</source>
     <translation>Sekmeler arasında değiştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="926"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="931"/>
     <source>Ctrl+1</source>
     <translation>Ctrl+1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="935"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="940"/>
     <source>Preferences</source>
     <translation>Seçenekler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="935"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="940"/>
     <source>&amp;Preferences...</source>
     <translation>&amp;Seçenekler...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="938"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="943"/>
     <source>Set the prefered configuration</source>
     <translation>tercih edilen ayarları yapınız</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="939"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="944"/>
     <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tercihler&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uygulamanın ayarlama maddelerini tercih ettiğiniz değerlerle ayarlayınız.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="948"/>
-    <source>Languages</source>
-    <translation>Diller</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="948"/>
-    <source>&amp;Languages...</source>
-    <translation>Di&amp;ller...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="951"/>
-    <source>Configure the accepted languages for web pages</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="953"/>
+    <source>Languages</source>
+    <translation>Diller</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="953"/>
+    <source>&amp;Languages...</source>
+    <translation>Di&amp;ller...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="956"/>
+    <source>Configure the accepted languages for web pages</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="958"/>
     <source>&lt;b&gt;Languages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the accepted languages for web pages.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="961"/>
-    <source>Cookies</source>
-    <translation>Çerezler</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="961"/>
-    <source>C&amp;ookies...</source>
-    <translation>&amp;Çerezler...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="964"/>
-    <source>Configure cookies handling</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="966"/>
+    <source>Cookies</source>
+    <translation>Çerezler</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="966"/>
+    <source>C&amp;ookies...</source>
+    <translation>&amp;Çerezler...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="969"/>
+    <source>Configure cookies handling</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="971"/>
     <source>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure cookies handling.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1021"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1026"/>
     <source>Sync with Table of Contents</source>
     <translation>İçindekiler Tablosu ile senkronize et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1025"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1030"/>
     <source>Synchronizes the table of contents with current page</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1027"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1032"/>
     <source>&lt;b&gt;Sync with Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizes the table of contents with current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1035"/>
-    <source>Table of Contents</source>
-    <translation>İçindekiler Tablosu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1038"/>
-    <source>Shows the table of contents window</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1040"/>
+    <source>Table of Contents</source>
+    <translation>İçindekiler Tablosu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1043"/>
+    <source>Shows the table of contents window</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1045"/>
     <source>&lt;b&gt;Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the table of contents window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1051"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1056"/>
     <source>Shows the index window</source>
     <translation>Dizin penceresini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1053"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1058"/>
     <source>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the index window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dizin&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Dizin penceresini gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1064"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1069"/>
     <source>Shows the search window</source>
     <translation>Arama pencerelerini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1066"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1071"/>
     <source>&lt;b&gt;Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the search window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Arama&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Arama penceresini gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1074"/>
-    <source>Manage QtHelp Documents</source>
-    <translation>OtHelp Dökümanlları Yönetimi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1074"/>
-    <source>Manage QtHelp &amp;Documents</source>
-    <translation>OtHelp &amp;Dökümanlları Yönetimi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1077"/>
-    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1079"/>
+    <source>Manage QtHelp Documents</source>
+    <translation>OtHelp Dökümanlları Yönetimi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1079"/>
+    <source>Manage QtHelp &amp;Documents</source>
+    <translation>OtHelp &amp;Dökümanlları Yönetimi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1082"/>
+    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1084"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1088"/>
-    <source>Manage QtHelp Filters</source>
-    <translation>QtHelp Süzgeçlerini Yönet</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1088"/>
-    <source>Manage QtHelp &amp;Filters</source>
-    <translation>QtHelp &amp;Filtre Yöneticisi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1091"/>
-    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp filters</source>
-    <translation>QtHelp filtrelerini yönetmek için bir diyalog gösterir</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1093"/>
+    <source>Manage QtHelp Filters</source>
+    <translation>QtHelp Süzgeçlerini Yönet</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1093"/>
+    <source>Manage QtHelp &amp;Filters</source>
+    <translation>QtHelp &amp;Filtre Yöneticisi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1096"/>
+    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp filters</source>
+    <translation>QtHelp filtrelerini yönetmek için bir diyalog gösterir</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1098"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp filters.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1101"/>
-    <source>Reindex Documentation</source>
-    <translation>Belgeyi Yeniden İindexle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1101"/>
-    <source>&amp;Reindex Documentation</source>
-    <translation>&amp;Belgeyi Yeniden İindexle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1104"/>
-    <source>Reindexes the documentation set</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1106"/>
+    <source>Reindex Documentation</source>
+    <translation>Belgeyi Yeniden İindexle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1106"/>
+    <source>&amp;Reindex Documentation</source>
+    <translation>&amp;Belgeyi Yeniden İindexle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1109"/>
+    <source>Reindexes the documentation set</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1111"/>
     <source>&lt;b&gt;Reindex Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reindexes the documentation set.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1119"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1124"/>
     <source>Clear private data</source>
     <translation>Özel verileri temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1115"/>
-    <source>&amp;Clear private data</source>
-    <translation>&amp;Özel verileri temizle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1120"/>
+    <source>&amp;Clear private data</source>
+    <translation>&amp;Özel verileri temizle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1125"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like browsing history, search history or the favicons database.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1129"/>
-    <source>Clear icons database</source>
-    <translation>İkon veritabanını temizle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1129"/>
-    <source>Clear &amp;icons database</source>
-    <translation>İkon ver&amp;itabanını temizle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1133"/>
-    <source>Clear the database of favicons</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1134"/>
+    <source>Clear icons database</source>
+    <translation>İkon veritabanını temizle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1134"/>
+    <source>Clear &amp;icons database</source>
+    <translation>İkon ver&amp;itabanını temizle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1138"/>
+    <source>Clear the database of favicons</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1139"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear icons database&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the database of favicons of previously visited URLs.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1142"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1147"/>
     <source>Configure Search Engines</source>
     <translation>Arama Motoru Ayarları</translation>
   </message>
@@ -16602,52 +16645,52 @@
     <translation type="obsolete">Arama Motoru Ayarlanı&amp;yor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1146"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1151"/>
     <source>Configure the available search engines</source>
     <translation>Ulaşılabilen Arama motorunu ayarla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1148"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1153"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Search Engines...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the available search engines.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Arama Motoru Ayarlanıyor...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ulaşılabilen arama motorunu ayarlamak için bir diyalog açılır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1157"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1162"/>
     <source>Manage Saved Passwords</source>
     <translation>Kaydedilmiş Parolaları Yönet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1157"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1162"/>
     <source>Manage Saved Passwords...</source>
     <translation>Kaydedilmiş Parolaları Yönet...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1161"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1166"/>
     <source>Manage the saved passwords</source>
     <translation>Kaydedilmiş parolaları yönet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1163"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1168"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Saved Passwords...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved passwords.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kaydadilmiş Parolaların Yönetimi...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kaydedilmiş parolalları yönetmek için bir diyalog açılır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1171"/>
-    <source>Ad Block</source>
-    <translation>Engel ekle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1171"/>
-    <source>&amp;Ad Block...</source>
-    <translation>&amp;Engel Ekle...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1176"/>
+    <source>Ad Block</source>
+    <translation>Engel ekle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1176"/>
+    <source>&amp;Ad Block...</source>
+    <translation>&amp;Engel Ekle...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1181"/>
     <source>Configure AdBlock subscriptions and rules</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1178"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1183"/>
     <source>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure AdBlock subscriptions and rules.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -16662,7 +16705,7 @@
     <translation type="obsolete">Ağ Gözleyicisi&amp;ni Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1220"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1225"/>
     <source>Show the network monitor dialog</source>
     <translation>Ağ Gözleyicisi diyaloğunu göster</translation>
   </message>
@@ -16672,52 +16715,52 @@
     <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Ağ Gözleyicisini Göster&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ağ gözleyicisi diyaloğunu göster.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1323"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1328"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>&amp;Dosya</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1344"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1349"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>Düz&amp;en</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1352"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1357"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>&amp;Görünüm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1368"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1373"/>
     <source>&amp;Go</source>
     <translation>&amp;Git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1381"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1386"/>
     <source>H&amp;istory</source>
     <translation>Geçmi&amp;ş</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1388"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1393"/>
     <source>&amp;Bookmarks</source>
     <translation>&amp;Yerimleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1403"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1408"/>
     <source>&amp;Settings</source>
     <translation>Ayar&amp;lar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1432"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1437"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Araçlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1441"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1446"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>&amp;Pencere</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1451"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1456"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Yardım</translation>
   </message>
@@ -16742,47 +16785,47 @@
     <translation type="obsolete">Diğerlerini Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1462"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1467"/>
     <source>File</source>
     <translation>Dosya</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1480"/>
-    <source>Edit</source>
-    <translation>Düzen</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1485"/>
+    <source>Edit</source>
+    <translation>Düzen</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1490"/>
     <source>View</source>
     <translation>Görünüm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1494"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1499"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Bul</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1501"/>
-    <source>Filter</source>
-    <translation>Süzgeç</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1506"/>
+    <source>Filter</source>
+    <translation>Süzgeç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1511"/>
     <source>Filtered by: </source>
     <translation>Süzülen: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1512"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1517"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Ayarlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1530"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1535"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Yardım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1537"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1542"/>
     <source>Go</source>
     <translation>Git</translation>
   </message>
@@ -16792,7 +16835,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Görüntülenen bu düzenleme alanından direkt yardım dosyasını gir. Aşağı kayan listededen öncelikle görünmesini istediğiniz yardım dosyasını seçiniz.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1771"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1776"/>
     <source>Help Files (*.html *.htm);;PDF Files (*.pdf);;CHM Files (*.chm);;All Files (*)</source>
     <translation>Yardım Dosyaları (*.html *.htm);;PDF Dosyaları (*.pdf);;CHM Dosyaları (*.chm);;Tüm Dosyalar (*)</translation>
   </message>
@@ -16812,7 +16855,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Eric Web Gözatıcısı Hakkındar&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Eric Web Gözatıcısı Yardım dosyası ve HTML gözatıcısının birleştirilmiş halidir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1891"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1896"/>
     <source>Saved Tabs</source>
     <translation>Sekmeleri Kaydet</translation>
   </message>
@@ -16832,412 +16875,412 @@
     <translation type="obsolete">Yükleme bitirildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2319"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2325"/>
     <source>Could not find an associated content.</source>
     <translation>Birleştirilmiş bir içerek bulunamadı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2428"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2434"/>
     <source>Updating search index</source>
     <translation>Arama index yenileniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2480"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2486"/>
     <source>Looking for Documentation...</source>
     <translation>Dökümanlara bakılıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2510"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2516"/>
     <source>Unfiltered</source>
     <translation>Süzülmemiş</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2529"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2535"/>
     <source>Help Engine</source>
     <translation>Yardım Motoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="505"/>
-    <source>Print as PDF</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="509"/>
-    <source>Print the displayed help as PDF</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="510"/>
+    <source>Print as PDF</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="514"/>
+    <source>Print the displayed help as PDF</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="515"/>
     <source>&lt;b&gt;Print as PDF&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text as a PDF file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="974"/>
-    <source>Offline Storage</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="974"/>
-    <source>Offline &amp;Storage...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="977"/>
-    <source>Configure offline storage</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="979"/>
+    <source>Offline Storage</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="979"/>
+    <source>Offline &amp;Storage...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="982"/>
+    <source>Configure offline storage</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="984"/>
     <source>&lt;b&gt;Offline Storage&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure offline storage.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1142"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1147"/>
     <source>Configure Search &amp;Engines...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1202"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1207"/>
     <source>Manage Certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1202"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1207"/>
     <source>Manage Certificates...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1206"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1211"/>
     <source>Manage the saved certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1208"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1213"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Saved Certificates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved certificates.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1229"/>
-    <source>Downloads</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1232"/>
-    <source>Shows the downloads window</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1234"/>
+    <source>Downloads</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1237"/>
+    <source>Shows the downloads window</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1239"/>
     <source>&lt;b&gt;Downloads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the downloads window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1363"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1368"/>
     <source>Text Encoding</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2087"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2093"/>
     <source>&lt;b&gt;Are you sure you want to turn on private browsing?&lt;/b&gt;&lt;p&gt;When private browsing is turned on, web pages are not added to the history, searches are not added to the list of recent searches and web site icons and cookies are not stored. HTML5 offline storage will be deactivated. Until you close the window, you can still click the Back and Forward buttons to return to the web pages you have opened.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2914"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2937"/>
     <source>ISO</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2915"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2938"/>
     <source>Windows</source>
     <translation>Windows</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2916"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2939"/>
     <source>ISCII</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2917"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2940"/>
     <source>Unicode</source>
     <translation>Evrensel kod</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2918"/>
-    <source>Other</source>
-    <translation>Diğer</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2919"/>
-    <source>IBM</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2941"/>
+    <source>Other</source>
+    <translation>Diğer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2942"/>
+    <source>IBM</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2964"/>
     <source>Default Encoding</source>
     <translation>Varsayılan Kodlama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1587"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1592"/>
     <source>VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1593"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1598"/>
     <source>&lt;h2&gt;File search&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;In order to search for the last VirusTotal report on a given file just enter its hash. Currently the allowed hashes are MD5, SHA1 and SHA256. You can also search for a particular file report by typing in its permalink id.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;URL search&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;URL searches are simple, just type in the given URL, the application will normalize it and compare it with the entries in VirusTotal&apos;s database. Alternatively you may enter the MD5 hash of an URL preceded by &quot;url:&quot;, e.g. url:7f911bbcf618f052ac6b9928600d2820.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;User search&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Do you want to know whether a friend has a VT Community account? Simply type in his nick preceded by the symbol &quot;@&quot;, e.g. @EmilianoMartinez.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Search through comments&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;The comments in VT Community may often help in disinfecting your PC or may proof themselves useful when analysing a particular malware sample, comment tags enable users to search through the VT Community reviews. The standard file tags are: {0} The standard URL tags are: {1}User generated tags are preceded by the symbol &quot;#&quot;, e.g. #disinfect.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1637"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1642"/>
     <source>Search VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1643"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1648"/>
     <source>Scan current site</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="3192"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="3215"/>
     <source>VirusTotal Scan</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="3192"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="3215"/>
     <source>&lt;p&gt;The VirusTotal scan could not be scheduled.&lt;p&gt;
 &lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="578"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="583"/>
     <source>Quit the eric5 Web Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="579"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="584"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the eric5 Web Browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1242"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1247"/>
     <source>RSS Feeds Dialog</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1242"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1247"/>
     <source>&amp;RSS Feeds Dialog...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1242"/>
-    <source>Ctrl+Shift+F</source>
-    <comment>Help|RSS Feeds Dialog</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1247"/>
+    <source>Ctrl+Shift+F</source>
+    <comment>Help|RSS Feeds Dialog</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1252"/>
     <source>Open a dialog showing the configured RSS feeds.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1249"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1254"/>
     <source>&lt;b&gt;RSS Feeds Dialog...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to show the configured RSS feeds. It can be used to mange the feeds and to show their contents.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1258"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1263"/>
     <source>Siteinfo Dialog</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1258"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1263"/>
     <source>&amp;Siteinfo Dialog...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1258"/>
-    <source>Ctrl+Shift+I</source>
-    <comment>Help|Siteinfo Dialog</comment>
-    <translation type="unfinished">Ctrl+Shift+I</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1263"/>
+    <source>Ctrl+Shift+I</source>
+    <comment>Help|Siteinfo Dialog</comment>
+    <translation type="unfinished">Ctrl+Shift+I</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1268"/>
     <source>Open a dialog showing some information about the current site.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1265"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1270"/>
     <source>&lt;b&gt;Siteinfo Dialog...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog showing some information about the current site.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1522"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1527"/>
     <source>Tools</source>
     <translation type="unfinished">Araçlar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="822"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="827"/>
     <source>Zoom In</source>
     <comment>View|Zoom in</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="837"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="842"/>
     <source>Zoom Out</source>
     <comment>View|Zoom out</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1216"/>
-    <source>Network Monitor</source>
-    <translation type="unfinished">Ağ Gözleyicisi</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1216"/>
-    <source>&amp;Network Monitor...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1221"/>
+    <source>Network Monitor</source>
+    <translation type="unfinished">Ağ Gözleyicisi</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1221"/>
+    <source>&amp;Network Monitor...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1226"/>
     <source>&lt;b&gt;Network Monitor...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the network monitor dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1806"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1811"/>
     <source>&lt;b&gt;eric5 Web Browser - {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;The eric5 Web Browser is a combined help file and HTML browser. It is part of the eric5 development toolset.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2064"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2070"/>
     <source>Restore Window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1274"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1279"/>
     <source>Manage User Agent Settings</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1274"/>
-    <source>Manage &amp;User Agent Settings</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1277"/>
-    <source>Shows a dialog to manage the User Agent settings</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1279"/>
+    <source>Manage &amp;User Agent Settings</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1282"/>
+    <source>Shows a dialog to manage the User Agent settings</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1284"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage User Agent Settings&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the User Agent settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1421"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1426"/>
     <source>Global User Agent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="433"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="438"/>
     <source>Save As</source>
     <translation type="unfinished">Farklı Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="448"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="453"/>
     <source>Save Page Screen</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="448"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="453"/>
     <source>Save Page Screen...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="452"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="457"/>
     <source>Save the current page as a screen shot</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="454"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="459"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Page Screen...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current page as a screen shot.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1288"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1293"/>
     <source>Synchronize data</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1288"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1293"/>
     <source>&amp;Synchronize Data...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1292"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1297"/>
     <source>Shows a dialog to synchronize data via the network</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1294"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1299"/>
     <source>&lt;b&gt;Synchronize Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to synchronize data via the network.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1186"/>
-    <source>ClickToFlash</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1186"/>
-    <source>&amp;ClickToFlash...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1191"/>
+    <source>ClickToFlash</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1191"/>
+    <source>&amp;ClickToFlash...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1196"/>
     <source>Configure ClickToFlash whitelist</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1193"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1198"/>
     <source>&lt;b&gt;ClickToFlash...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the ClickToFlash whitelist.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="988"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="993"/>
     <source>Personal Information</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="988"/>
-    <source>Personal Information...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="993"/>
+    <source>Personal Information...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="998"/>
     <source>Configure personal information for completing form fields</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="995"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1000"/>
     <source>&lt;b&gt;Personal Information...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the personal information used for completing form fields.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1005"/>
-    <source>GreaseMonkey Scripts</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1005"/>
-    <source>GreaseMonkey Scripts...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1010"/>
+    <source>GreaseMonkey Scripts</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1010"/>
+    <source>GreaseMonkey Scripts...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1015"/>
     <source>Configure the GreaseMonkey Scripts</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1012"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1017"/>
     <source>&lt;b&gt;GreaseMonkey Scripts...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the available GreaseMonkey Scripts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -25079,7 +25122,7 @@
     <translation type="obsolete">Eric Web Gözatıcısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="100"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="102"/>
     <source>Search!</source>
     <translation>Ara!</translation>
   </message>
@@ -25089,22 +25132,22 @@
     <translation type="obsolete">Eric Hakkında</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="139"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="141"/>
     <source>Search results provided by {0}</source>
     <translation>Arama souçları {0} tarafından sağlanıyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="98"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="100"/>
     <source>Welcome to eric5 Web Browser!</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="99"/>
-    <source>eric5 Web Browser</source>
-    <translation type="unfinished">Eric5 Web Gözatıcısı</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="101"/>
+    <source>eric5 Web Browser</source>
+    <translation type="unfinished">Eric5 Web Gözatıcısı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="103"/>
     <source>About eric5</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -30620,7 +30663,7 @@
     <translation>Dosya adını Değiştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2435"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2442"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -30660,57 +30703,57 @@
     <translation>&lt;p&gt;Proje dizini &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; oluşturulamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2296"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2303"/>
     <source>New Project</source>
     <translation>Yeni Proje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1902"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1909"/>
     <source>Add existing files to the project?</source>
     <translation>Var olan dosyalar projeye eklensin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2296"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2303"/>
     <source>Select Version Control System</source>
     <translation>Sürüm Kontrol Sistemini Seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2007"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2014"/>
     <source>Would you like to edit the VCS command options?</source>
     <translation>VCS komut seçeneklerini düzenlemek istiyor musunuz?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2923"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2930"/>
     <source>New project</source>
     <translation>Yeni Proje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1960"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1967"/>
     <source>Shall the project file be added to the repository?</source>
     <translation>Proje dosyaları kaynak havuzuna aktarılacak mı?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1987"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1994"/>
     <source>None</source>
     <translation>Yok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="1981"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1988"/>
     <source>Select version control system for the project</source>
     <translation>proje için sürüm kontrol sistemini seçin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2082"/>
     <source>Translation Pattern</source>
     <translation>Çeviri Kalıbı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2082"/>
     <source>Enter the path pattern for translation files (use &apos;%language%&apos; in place of the language code):</source>
     <translation>Çeviri dosylarınınyol kalıbını giriniz (kullanılan &apos;% dil %&apos;dil kodu):</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2936"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2943"/>
     <source>Open project</source>
     <translation>Projeyi aç</translation>
   </message>
@@ -30725,12 +30768,12 @@
     <translation type="obsolete">Sıkıştırılmış Proje Dosyaları (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2420"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2427"/>
     <source>Project Files (*.e4p)</source>
     <translation>Proje Dosyaları (*.e4p)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2970"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2977"/>
     <source>Save project as</source>
     <translation>projeyi farklı adda kaydet</translation>
   </message>
@@ -30740,7 +30783,7 @@
     <translation type="obsolete">Project Dosyaları (*.e4p);;Sıkıştırılmış Proje Dosyaları (*.e4pz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2435"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2442"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Dosyayı Kaydet</translation>
   </message>
@@ -30750,22 +30793,22 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası zaten var.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2472"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2479"/>
     <source>Close Project</source>
     <translation>Projeyi Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2472"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2479"/>
     <source>The current project has unsaved changes.</source>
     <translation>Geçerli projede kaydedilmemiş dosyalar var.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2609"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2616"/>
     <source>Syntax errors detected</source>
     <translation>Sözdizimi Hataları tespit edildi</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Project/Project.py" line="2609"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2616"/>
     <source>The project contains %n file(s) with syntax errors.</source>
     <translation type="unfinished">
       <numerusform></numerusform>
@@ -30773,687 +30816,687 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2923"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2930"/>
     <source>&amp;New...</source>
     <translation>Ye&amp;ni...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2927"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2934"/>
     <source>Generate a new project</source>
     <translation>Yeni bir proje üret</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2928"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2935"/>
     <source>&lt;b&gt;New...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for entering the info for a new project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yeni...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu yeni bir proje için bilgilerin girileceği bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2936"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2943"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Aç...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2940"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2947"/>
     <source>Open an existing project</source>
     <translation>Var olan bir projeyi aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2941"/>
-    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Aç...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu varolan bir projeyi açar.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2948"/>
+    <source>&lt;b&gt;Open...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens an existing project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Aç...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu varolan bir projeyi açar.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2955"/>
     <source>Close project</source>
     <translation>Projeyi kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2948"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2955"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2951"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2958"/>
     <source>Close the current project</source>
     <translation>Geçerli projeyi kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2952"/>
-    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Kapat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi kapatır.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2959"/>
+    <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This closes the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Kapat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi kapatır.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2966"/>
     <source>Save project</source>
     <translation>Projeyi kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3113"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3120"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2962"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2969"/>
     <source>Save the current project</source>
     <translation>Geçerli projeyi kapat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2963"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi kaydeder.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="2970"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi kaydeder.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2977"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>Farklı k&amp;aydet...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2973"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2980"/>
     <source>Save the current project to a new file</source>
     <translation>Geçerli projeyi yeni bir dosya olarak kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2974"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2981"/>
     <source>&lt;b&gt;Save as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the current project to a new file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Farklı kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeyi yeni bir dosya olarak kaydeder.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2983"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2990"/>
     <source>Add files to project</source>
     <translation>Projeye dosyalar ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2983"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2990"/>
     <source>Add &amp;files...</source>
     <translation>Dosyaları &amp;ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2987"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2994"/>
     <source>Add files to the current project</source>
     <translation>Geçerli projeye dosyalar ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2988"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="2995"/>
     <source>&lt;b&gt;Add files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding files to the current project. The place to add is determined by the file extension.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dosya ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir dosya eklemek için bir diyalog açar. Alana belirlenmiş uzantıda bir dosya eklenir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2997"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3004"/>
     <source>Add directory to project</source>
     <translation>Projeye dizin ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="2997"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3004"/>
     <source>Add directory...</source>
     <translation>Dizin ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3001"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3008"/>
     <source>Add a directory to the current project</source>
     <translation>Geçerli projeye bir dizin ekleyiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3003"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3010"/>
     <source>&lt;b&gt;Add directory...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for adding a directory to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dizin Ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir dizin eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3011"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3018"/>
     <source>Add translation to project</source>
     <translation>Projeye çeviri ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3011"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3018"/>
     <source>Add &amp;translation...</source>
     <translation>Çeviri &amp;ekle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3015"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3022"/>
     <source>Add a translation to the current project</source>
     <translation>Geçerli projeye çeviri ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3017"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3024"/>
     <source>&lt;b&gt;Add translation...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a dialog for add a translation to the current project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Çeviri ekle...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu geçerli projeye bir çeviri eklemek için bir diyalog açar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3025"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3032"/>
     <source>Search new files</source>
     <translation>Yeni dosyaları ara</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3025"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3032"/>
     <source>Searc&amp;h new files...</source>
     <translation>Yeni dosyaları a&amp;ra...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3028"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3035"/>
     <source>Search new files in the project directory.</source>
     <translation>Proje dizininde yeni dosyaları ara.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3029"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3036"/>
     <source>&lt;b&gt;Search new files...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches for new files (sources, *.ui, *.idl) in the project directory and registered subdirectories.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3037"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3044"/>
     <source>Project properties</source>
     <translation>Proje özellikleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3037"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3044"/>
     <source>&amp;Properties...</source>
     <translation>&amp;Özellikler...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3040"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3047"/>
     <source>Show the project properties</source>
     <translation>Proje özelliklerini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3041"/>
-    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3048"/>
+    <source>&lt;b&gt;Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3055"/>
     <source>User project properties</source>
     <translation>Kullanıcı projesi özellikleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3048"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3055"/>
     <source>&amp;User Properties...</source>
     <translation>K&amp;ullanıcı Özellikleri...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3051"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3058"/>
     <source>Show the user specific project properties</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3053"/>
-    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3060"/>
+    <source>&lt;b&gt;User Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the user specific project properties.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3067"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Dosyatipi Birleştirme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3060"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3067"/>
     <source>Filetype Associations...</source>
     <translation>Dosyatipi Birleştirme...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3063"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3070"/>
     <source>Show the project filetype associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3065"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3072"/>
     <source>&lt;b&gt;Filetype Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the filetype associations of the project. These associations determine the type (source, form, interface or others) with a filename pattern. They are used when adding a file to the project and when performing a search for new files.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3082"/>
     <source>Lexer Associations</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3075"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3082"/>
     <source>Lexer Associations...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3078"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3085"/>
     <source>Show the project lexer associations (overriding defaults)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3080"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3087"/>
     <source>&lt;b&gt;Lexer Associations...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit the lexer associations of the project. These associations override the global lexer associations. Lexers are used to highlight the editor text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3098"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı Özellikleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3091"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3098"/>
     <source>Debugger &amp;Properties...</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı &amp;Özellikleri...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3094"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3101"/>
     <source>Show the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3095"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3102"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debugger Properties...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a dialog to edit project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3102"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3109"/>
     <source>&amp;Load</source>
     <translation>Yük&amp;le</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3105"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3112"/>
     <source>Load the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3106"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3113"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3120"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3116"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3123"/>
     <source>Save the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3117"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3124"/>
-    <source>Delete</source>
-    <translation>Sil</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3124"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Sil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3131"/>
     <source>&amp;Delete</source>
     <translation>&amp;Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3127"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3134"/>
     <source>Delete the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3128"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3135"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the file containing the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3136"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
     <source>Reset</source>
     <translation>Başadön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3136"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3143"/>
     <source>&amp;Reset</source>
     <translation>Başad&amp;ön</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3139"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3146"/>
     <source>Reset the debugger properties</source>
     <translation>Hata ayıklayıcı özelliklerini başa döndür</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3140"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3147"/>
     <source>&lt;b&gt;Reset Debugger Properties&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This resets the project specific debugger settings.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3149"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3156"/>
     <source>Load session</source>
     <translation>Oturum yükleniyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3152"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3159"/>
     <source>Load the projects session file.</source>
     <translation>Projelerin oturm dosyasını yükle.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3153"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3160"/>
     <source>&lt;b&gt;Load session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This loads the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3166"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3173"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Oturumu kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3169"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3176"/>
     <source>Save the projects session file.</source>
     <translation>Proje oturum dosyasını kaydet.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3170"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3177"/>
     <source>&lt;b&gt;Save session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This saves the projects session file. The session consists of the following data.&lt;br&gt;- all open source files&lt;br&gt;- all breakpoint&lt;br&gt;- the commandline arguments&lt;br&gt;- the working directory&lt;br&gt;- the exception reporting flag&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3183"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3190"/>
     <source>Delete session</source>
     <translation>Oturumu sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3186"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3193"/>
     <source>Delete the projects session file.</source>
     <translation>Proje oturum dosyasını sil.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3187"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3194"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete session&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This deletes the projects session file&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Oturumu Sil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu proje dosya oturumunu siler&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3196"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3203"/>
     <source>Code Metrics</source>
     <translation>Metrik Kod</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3196"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3203"/>
     <source>&amp;Code Metrics...</source>
     <translation>Me&amp;trik Kod...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3199"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3206"/>
     <source>Show some code metrics for the project.</source>
     <translation>Proje için bazı metrik kodları göster.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3201"/>
-    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Metrik Kodlar...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu proje içindeki tüm Python dosyalarının bazı metrik kodlarını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3208"/>
-    <source>Python Code Coverage</source>
-    <translation>Python Kod Koruyucu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3208"/>
+    <source>&lt;b&gt;Code Metrics...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows some code metrics for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Metrik Kodlar...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu proje içindeki tüm Python dosyalarının bazı metrik kodlarını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3215"/>
+    <source>Python Code Coverage</source>
+    <translation>Python Kod Koruyucu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3215"/>
     <source>Code Co&amp;verage...</source>
     <translation>Kod Koru&amp;yucu...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3211"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3218"/>
     <source>Show code coverage information for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3213"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3220"/>
     <source>&lt;b&gt;Code Coverage...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the code coverage information for all Python files in the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3908"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3915"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Veri Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3221"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3228"/>
     <source>&amp;Profile Data...</source>
     <translation>&amp;Veri kesiti...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3224"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3231"/>
     <source>Show profiling data for the project.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3226"/>
-    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3961"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Uygulama Şeması</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3233"/>
+    <source>&lt;b&gt;Profile Data...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows the profiling data for the project.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3968"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Uygulama Şeması</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3240"/>
     <source>&amp;Application Diagram...</source>
     <translation>Uygulama Şem&amp;ası...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3236"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3243"/>
     <source>Show a diagram of the project.</source>
     <translation>Projenin bir şemasını göster.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3238"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3245"/>
     <source>&lt;b&gt;Application Diagram...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This shows a diagram of the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uygulama Şeması...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu projenin bir şemasını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4092"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4099"/>
     <source>Create Package List</source>
     <translation>Paket Listesini Oluştur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3247"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3254"/>
     <source>Create &amp;Package List</source>
     <translation>&amp;Paket Listesini Üret</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3251"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3258"/>
     <source>Create an initial PKGLIST file for an eric5 plugin.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3253"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3260"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Package List&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an initial list of files to include in an eric5 plugin archive. The list is created from the project file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4252"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4259"/>
     <source>Create Plugin Archive</source>
     <translation>Eklenti Arşivi Oluştur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3261"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3268"/>
     <source>Create Plugin &amp;Archive</source>
     <translation>Eklenti &amp;Arşivi Oluştur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3265"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3272"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file.</source>
     <translation>Eric5 eklenti arşiv dosyası oluştur.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3267"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3274"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3276"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3283"/>
     <source>Create Plugin Archive (Snapshot)</source>
     <translation>Eklenti arşivi oluştur (Şipşak)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3276"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3283"/>
     <source>Create Plugin Archive (&amp;Snapshot)</source>
     <translation>Eklenti Arşivi Oluştur (En&amp;stantene)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3280"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3287"/>
     <source>Create an eric5 plugin archive file (snapshot release).</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3282"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3289"/>
     <source>&lt;b&gt;Create Plugin Archive (Snapshot)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This creates an eric5 plugin archive file using the list of files given in the PKGLIST file. The archive name is built from the main script name. The version entry of the main script is modified to reflect a snapshot release.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3310"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3317"/>
     <source>&amp;Project</source>
     <translation>&amp;Proje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3311"/>
-    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
-    <translation>Geçmiş P&amp;rojeleri Aç</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3312"/>
-    <source>&amp;Version Control</source>
-    <translation>S&amp;ürüm Kontrol</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3316"/>
-    <source>Chec&amp;k</source>
-    <translation>&amp;Kontrol</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3318"/>
-    <source>Sho&amp;w</source>
-    <translation>G&amp;öster</translation>
+    <source>Open &amp;Recent Projects</source>
+    <translation>Geçmiş P&amp;rojeleri Aç</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3319"/>
-    <source>&amp;Diagrams</source>
-    <translation>Şemalar &amp;D</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3320"/>
-    <source>Session</source>
-    <translation>Oturum</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3321"/>
-    <source>Source &amp;Documentation</source>
-    <translation>Kaynak Belgeleme &amp;D</translation>
+    <source>&amp;Version Control</source>
+    <translation>S&amp;ürüm Kontrol</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/Project.py" line="3323"/>
+    <source>Chec&amp;k</source>
+    <translation>&amp;Kontrol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3325"/>
+    <source>Sho&amp;w</source>
+    <translation>G&amp;öster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3326"/>
+    <source>&amp;Diagrams</source>
+    <translation>Şemalar &amp;D</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3327"/>
+    <source>Session</source>
+    <translation>Oturum</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3328"/>
+    <source>Source &amp;Documentation</source>
+    <translation>Kaynak Belgeleme &amp;D</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3330"/>
     <source>Debugger</source>
     <translation>Hata Ayıklayıcı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3324"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3331"/>
     <source>Pac&amp;kagers</source>
     <translation>Pa&amp;ketleyici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3426"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3433"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Proje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3487"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3494"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>T&amp;emizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3597"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3604"/>
     <source>Search New Files</source>
     <translation>Yeni Dosyaları Ara</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3597"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3604"/>
     <source>There were no new files found to be added.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3735"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3742"/>
     <source>Version Control System</source>
     <translation>Sürüm Kontrol Sistemi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3726"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3733"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Reverting override.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3735"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3742"/>
     <source>&lt;p&gt;The selected VCS &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be found.&lt;br/&gt;Disabling version control.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3841"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3848"/>
     <source>Coverage Data</source>
     <translation>Veri Kapsamı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3887"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3894"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>Bugeçerli projede tanımlanan ana betik değil. Durduruluyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3862"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3869"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Kod Koruyucu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3862"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3869"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Lütfen bir koruyucu dosya seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3908"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3915"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Lütfen kesit dosyasını seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="3961"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="3968"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modül isimleri dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4065"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4072"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4092"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4099"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4109"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4116"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; does not exist. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4117"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4124"/>
     <source>The project does not have a main script defined. Aborting...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4129"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4136"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;PKGLIST&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4140"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4147"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4160"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4167"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be stored in the archive. Ignoring it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4172"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4179"/>
     <source>&lt;p&gt;The eric5 plugin archive file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; was created successfully.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/Project.py" line="4252"/>
+    <location filename="Project/Project.py" line="4259"/>
     <source>&lt;p&gt;The plugin file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -31462,6 +31505,16 @@
     <source>Python2 Files (*.py2);;Python2 GUI Files (*.pyw2);;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1899"/>
+    <source>Create main script</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/Project.py" line="1899"/>
+    <source>&lt;p&gt;The mainscript &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be created.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ProjectBaseBrowser</name>

eric ide

mercurial