i18n/eric5_cs.ts

changeset 1196
77da430b4080
parent 1195
572730077b35
child 1221
291dc0a51947
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Sun Jul 24 15:25:42 2011 +0200
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Sun Jul 24 19:22:40 2011 +0200
@@ -6904,7 +6904,7 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2371"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2387"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
@@ -7174,7 +7174,7 @@
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4178"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4194"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
@@ -7234,152 +7234,152 @@
     <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2150"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2166"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2167"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2183"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Tisk je hotov</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2169"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2185"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2172"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2188"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2540"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2323"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2339"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3697"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3713"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3697"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3713"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4181"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4197"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4470"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4486"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4470"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4486"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4516"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4532"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4528"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4516"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4532"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4608"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4624"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4608"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4624"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4738"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4754"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4738"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4754"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4963"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4979"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4963"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4979"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4991"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5007"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5031"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5047"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5012"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5028"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5031"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5047"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5048"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5064"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5079"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5074"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5090"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5074"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5090"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5115"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5115"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
@@ -7389,77 +7389,77 @@
     <translation type="obsolete">&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pozor:&lt;/b&gt; Ztratíte všechny změny pokud jej znovu otevřete.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5221"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5237"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5417"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5433"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5451"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5437"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5453"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5455"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5441"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5457"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5443"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5459"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5446"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5462"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5464"/>
-    <source>Add file resource</source>
-    <translation>Přidat soubor resource</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5480"/>
+    <source>Add file resource</source>
+    <translation>Přidat soubor resource</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5496"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5507"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5523"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5568"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5584"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5568"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5584"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5597"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5613"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5597"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5613"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
@@ -7479,12 +7479,12 @@
     <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5585"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5601"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5585"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5601"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
@@ -7559,7 +7559,7 @@
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5835"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5851"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
@@ -7569,12 +7569,12 @@
     <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5837"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5853"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Přidat do slovníku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5839"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5855"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Ignorovat vše</translation>
   </message>
@@ -7599,17 +7599,17 @@
     <translation>Alternativy ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2323"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2339"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2371"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2387"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2472"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2488"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nemůže být přejmenován.&lt;br /&gt;Důvod: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -7619,12 +7619,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5005"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5021"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5012"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5028"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -7634,27 +7634,27 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5079"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5212"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5228"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric5. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5300"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5316"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5417"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5433"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5507"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5523"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
     <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</translation>
   </message>
@@ -7679,57 +7679,57 @@
     <translation>Vyčistit varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4864"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4880"/>
     <source>py3flakes Warning</source>
     <translation>py3flakes varování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4864"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4880"/>
     <source>No py3flakes warning message available.</source>
     <translation>Varování py3flakes není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2540"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Má se přepsat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5048"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5064"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4907"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4923"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4913"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4929"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation type="unfinished">Chyby: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5233"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3793"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3809"/>
     <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3793"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3809"/>
     <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3978"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3994"/>
     <source>Activating Calltip Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3978"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3994"/>
     <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -8522,22 +8522,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="214"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="220"/>
     <source>Add File Filter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="176"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="182"/>
     <source>A Save File Filter must contain exactly one wildcard pattern. Yours contains {0}.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="184"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="190"/>
     <source>A File Filter must contain at least one wildcard pattern.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="214"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.py" line="220"/>
     <source>Enter the file filter entry:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -8546,6 +8546,21 @@
     <source>Reread automatically when changed externally</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.ui" line="459"/>
+    <source>File Preview</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.ui" line="465"/>
+    <source>Extensions of previewable files:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorFilePage.ui" line="472"/>
+    <source>Enter the filename extensions of files that may be previewed in the web browser (separated by a space)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EditorGeneralPage</name>
@@ -13273,112 +13288,112 @@
 <context>
   <name>HelpTabWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="76"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="77"/>
     <source>Show a navigation menu</source>
     <translation type="unfinished">Zobrazit menu navigace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="86"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="87"/>
     <source>Close the current help window</source>
     <translation type="unfinished">Zavřít aktuální okno nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="99"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="100"/>
     <source>Open a new help window tab</source>
     <translation type="unfinished">Otevřít nový tab nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="113"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="114"/>
     <source>New Tab</source>
     <translation type="unfinished">Nový Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="117"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="118"/>
     <source>Move Left</source>
     <translation type="unfinished">Posun doleva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="120"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="121"/>
     <source>Move Right</source>
     <translation type="unfinished">Posun doprava</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="124"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="125"/>
     <source>Duplicate Page</source>
     <translation type="unfinished">Duplikovat stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="128"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="129"/>
     <source>Close</source>
     <translation type="unfinished">Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="131"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="132"/>
     <source>Close Others</source>
     <translation type="unfinished">Zavřít ostatní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="133"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="134"/>
     <source>Close All</source>
     <translation type="unfinished">Zavřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="136"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="137"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation type="unfinished">Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="138"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="139"/>
     <source>Print</source>
     <translation type="unfinished">Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="140"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="141"/>
     <source>Print as PDF</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="143"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="144"/>
     <source>Bookmark All Tabs</source>
     <translation type="unfinished">Vytvořit záložky pro všechny taby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="264"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="265"/>
     <source>...</source>
     <translation type="unfinished">...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="515"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation type="unfinished">Eric web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="513"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="515"/>
     <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="585"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="587"/>
     <source>Loading...</source>
     <translation type="unfinished">Načítám...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="602"/>
-    <source>Finished loading</source>
-    <translation type="unfinished">Načteno</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="604"/>
+    <source>Finished loading</source>
+    <translation type="unfinished">Načteno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="606"/>
     <source>Failed to load</source>
     <translation type="unfinished">Načtení selhalo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="640"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="642"/>
     <source>Are you sure you want to close the window?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="640"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="642"/>
     <source>Are you sure you want to close the window?
 You have %n tab(s) open.</source>
     <translation type="unfinished">
@@ -13388,17 +13403,17 @@
     </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="647"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="649"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="650"/>
-    <source>&amp;Quit</source>
-    <translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="652"/>
+    <source>&amp;Quit</source>
+    <translation type="unfinished">&amp;Konec</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTabWidget.py" line="654"/>
     <source>C&amp;lose Current Tab</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -14022,360 +14037,360 @@
 <context>
   <name>HelpWindow</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="472"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="475"/>
     <source>Close the current help window</source>
     <translation>Zavřít aktuální okno nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="328"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="331"/>
     <source>Open a new help window tab</source>
     <translation>Otevřít nový tab nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="323"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="326"/>
     <source>&amp;New Tab</source>
     <translation>&amp;Nový tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="323"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="326"/>
     <source>Ctrl+T</source>
     <comment>File|New Tab</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="329"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="332"/>
     <source>&lt;b&gt;New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help window tab.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře nový tab v okně nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="337"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="340"/>
     <source>Ctrl+N</source>
     <comment>File|New Window</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="342"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="345"/>
     <source>Open a new help browser window</source>
     <translation>Otevřít nové okno nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="343"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="346"/>
     <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help browser window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nové okno&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře nové okno nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="351"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="354"/>
     <source>&amp;Open File</source>
     <translation>&amp;Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="351"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="354"/>
     <source>Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="356"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="359"/>
     <source>Open a help file for display</source>
     <translation>Otevřít soubor s nápovědou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="357"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="360"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí nové okno s nápovědou. Otevře dialog pro výběr souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="366"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="369"/>
     <source>Open File in New &amp;Tab</source>
     <translation>Otevřít soubor do nového &amp;tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="366"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="369"/>
     <source>Shift+Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open in new tab</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="371"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="374"/>
     <source>Open a help file for display in a new tab</source>
     <translation>Otevřít nápovědu do nového tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="373"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="376"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File in New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display in a new tab. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor do nového tabu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se nápověda a zobrazí se v novém tabu. Otevře dialog pro výběr souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="426"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="429"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="426"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="429"/>
     <source>Ctrl+P</source>
     <comment>File|Print</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="431"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="434"/>
     <source>Print the displayed help</source>
     <translation>Tisknout zobrazenou nápovědu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="432"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="435"/>
     <source>&lt;b&gt;Print&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tisk&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout zobrazenou nápovědu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="467"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="470"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="467"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="470"/>
     <source>Ctrl+W</source>
     <comment>File|Close</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="473"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="476"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes the current help window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavře aktuální okno s nápovědou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="481"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="484"/>
     <source>Close &amp;All</source>
     <translation>Z&amp;avřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="485"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="488"/>
     <source>&lt;b&gt;Close All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes all help windows except the first one.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít vše&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavřít všechna okna s nápovědou kromě prvního.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="508"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="508"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="525"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="528"/>
     <source>&amp;Backward</source>
     <translation>&amp;Nazpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="531"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="534"/>
     <source>Move one help screen backward</source>
     <translation>Posun o jednu obrazovku nápovědy nazpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="532"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="535"/>
     <source>&lt;b&gt;Backward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen backward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nazpět&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun o jednu obrazovku nazpět. Pokud není taková k dispozici, je tato akce vypnuta.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="541"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="544"/>
     <source>&amp;Forward</source>
     <translation>&amp;Dopředu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="547"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="550"/>
     <source>Move one help screen forward</source>
     <translation>Posun o jednu obrazovku dopředu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="548"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="551"/>
     <source>&lt;b&gt;Forward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen forward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dopředu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun o jednu obrazovku dopředu. Pokud není taková k dispozici, je tato akce vypnuta.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="557"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="560"/>
     <source>&amp;Home</source>
     <translation>&amp;Hlavní strana</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="562"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="565"/>
     <source>Move to the initial help screen</source>
     <translation>Posun na hlavní stranu nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="563"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="566"/>
     <source>&lt;b&gt;Home&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves to the initial help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hlavní strana&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun na hlavní stranu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="571"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="574"/>
     <source>&amp;Reload</source>
     <translation>&amp;Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="577"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="580"/>
     <source>Reload the current help screen</source>
     <translation>Obsah aktuální nápovědy se obnoví</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="578"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="581"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reloads the current help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obnovit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Znovu načte aktuální obrazovku nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="615"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="618"/>
     <source>&amp;Find...</source>
     <translation>&amp;Hledat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="620"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="623"/>
     <source>Find text in page</source>
     <translation>Hledat text na stránce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="621"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="624"/>
     <source>&lt;b&gt;Find&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledá se text na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="629"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="632"/>
     <source>Find &amp;next</source>
     <translation>Hledat &amp;následující</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="643"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="646"/>
     <source>Find &amp;previous</source>
     <translation>Hledat &amp;předchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="714"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="717"/>
     <source>&amp;What&apos;s This?</source>
     <translation>&amp;Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="719"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="722"/>
     <source>Context sensitive help</source>
     <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="720"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="723"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="732"/>
-    <source>&amp;About</source>
-    <translation>O &amp;aplikaci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="735"/>
+    <source>&amp;About</source>
+    <translation>O &amp;aplikaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="738"/>
     <source>Display information about this software</source>
     <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="736"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="739"/>
     <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="744"/>
-    <source>About &amp;Qt</source>
-    <translation>O &amp;Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="747"/>
+    <source>About &amp;Qt</source>
+    <translation>O &amp;Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="750"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="749"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="752"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;A Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="757"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="760"/>
     <source>Zoom &amp;in</source>
     <translation>Př&amp;iblížit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="762"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="765"/>
     <source>Zoom in on the text</source>
     <translation>Zvětšovací lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="763"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="766"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přiblížit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přiblížit text. Text bude větší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="771"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="774"/>
     <source>Zoom &amp;out</source>
     <translation>&amp;Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="776"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="779"/>
     <source>Zoom out on the text</source>
     <translation>Zmenšovací lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="777"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="780"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Oddálit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na oddálení textu. Text bude menší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="601"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="604"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="601"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="604"/>
     <source>Ctrl+C</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="609"/>
     <source>Copy the selected text</source>
     <translation>Kopírovat vybraný text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="607"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="610"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopírovat vybraný text do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1146"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1149"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1169"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1172"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1177"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1180"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>Poh&amp;led</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1193"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1196"/>
     <source>&amp;Go</source>
     <translation>&amp;Jít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1206"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1209"/>
     <source>H&amp;istory</source>
     <translation>H&amp;istorie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1213"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1216"/>
     <source>&amp;Bookmarks</source>
     <translation>&amp;Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1264"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1267"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
@@ -14390,42 +14405,42 @@
     <translation type="obsolete">Posun doprava</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="467"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="470"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="426"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="429"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1275"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1278"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1292"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1295"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Editovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1297"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1300"/>
     <source>View</source>
     <translation>Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1306"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1309"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1332"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1335"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1339"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1342"/>
     <source>Go</source>
     <translation>Jít</translation>
   </message>
@@ -14435,12 +14450,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zadání souboru s nápovědou, který se zobrazí přímo do tohoto editačního okna. Výběr předchozí zobrazené nápovědy z drop down seznamu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1564"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1591"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1564"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1591"/>
     <source>Help Files (*.html *.htm);;PDF Files (*.pdf);;CHM Files (*.chm);;All Files (*)</source>
     <translation>Help soubory (*.html *.htm);;PDF soubory (*.pdf);;CHM soubory (*.chm);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -14450,204 +14465,204 @@
     <translation type="obsolete">...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="323"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="326"/>
     <source>New Tab</source>
     <translation>Nový Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="337"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="340"/>
     <source>New Window</source>
     <translation>Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="366"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="369"/>
     <source>Open File in New Tab</source>
     <translation>Otevřít soubor v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="481"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="484"/>
     <source>Close All</source>
     <translation>Zavřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="508"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="525"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="528"/>
     <source>Backward</source>
     <translation>Nazpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="525"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="528"/>
     <source>Alt+Left</source>
     <comment>Go|Backward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="525"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="528"/>
     <source>Backspace</source>
     <comment>Go|Backward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="541"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="544"/>
     <source>Forward</source>
     <translation>Dopředu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="541"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="544"/>
     <source>Alt+Right</source>
     <comment>Go|Forward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="541"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="544"/>
     <source>Shift+Backspace</source>
     <comment>Go|Forward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="557"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="560"/>
     <source>Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="557"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="560"/>
     <source>Ctrl+Home</source>
     <comment>Go|Home</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="571"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="574"/>
     <source>Reload</source>
     <translation>Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="571"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="574"/>
     <source>Ctrl+R</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="601"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="604"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="615"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="618"/>
     <source>Find...</source>
     <translation>Hledat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="615"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="618"/>
     <source>Ctrl+F</source>
     <comment>Edit|Find</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="629"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="632"/>
     <source>Find next</source>
     <translation>Najít další</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="629"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="632"/>
     <source>F3</source>
     <comment>Edit|Find next</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="643"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="646"/>
     <source>Find previous</source>
     <translation>Najít předchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="643"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="646"/>
     <source>Shift+F3</source>
     <comment>Edit|Find previous</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="672"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="675"/>
     <source>Add Bookmark</source>
     <translation>Přidat záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="714"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="717"/>
     <source>What&apos;s This?</source>
     <translation>Co je to?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="714"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="717"/>
     <source>Shift+F1</source>
     <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="732"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="735"/>
     <source>About</source>
     <translation>O aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="744"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="747"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>O Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="757"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="760"/>
     <source>Zoom in</source>
     <translation>Přiblížit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="757"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="760"/>
     <source>Ctrl++</source>
     <comment>View|Zoom in</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="771"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="774"/>
     <source>Zoom out</source>
     <translation>Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="771"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="774"/>
     <source>Ctrl+-</source>
     <comment>View|Zoom out</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="634"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="637"/>
     <source>Find next occurrence of text in page</source>
     <translation>Hledat následující výskyt textu na straně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="635"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="638"/>
     <source>&lt;b&gt;Find next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the next occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat následující&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá se následující výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="648"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="651"/>
     <source>Find previous occurrence of text in page</source>
     <translation>Hledat předchozí výskyt textu na stránce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="650"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="653"/>
     <source>&lt;b&gt;Find previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the previous occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá předchozí výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="453"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="456"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="457"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="460"/>
     <source>Print preview of the displayed help</source>
     <translation>Tisknout náhled zobrazené nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="459"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="462"/>
     <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytisknout náhled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout náhled zobrazeného textu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -14657,222 +14672,222 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="841"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="844"/>
     <source>Show next tab</source>
     <translation>Zobrazit následující tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="841"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="844"/>
     <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="850"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="853"/>
     <source>Show previous tab</source>
     <translation>Zobrazit předchozí tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="850"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="853"/>
     <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="859"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="862"/>
     <source>Switch between tabs</source>
     <translation>Přepnout mezi taby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="859"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="862"/>
     <source>Ctrl+1</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1029"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1032"/>
     <source>Clear icons database</source>
     <translation>Vyčistit ikony databáze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1033"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1036"/>
     <source>Clear the database of favicons</source>
     <translation>Vyčistit databázi favicons</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1034"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1037"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear icons database&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the database of favicons of previously visited URLs.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit databázi favicons&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyčistit databázi favicons navštívených URL.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="868"/>
-    <source>Preferences</source>
-    <translation>Předvolby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="868"/>
-    <source>&amp;Preferences...</source>
-    <translation>&amp;Předvolby...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="871"/>
+    <source>Preferences</source>
+    <translation>Předvolby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="871"/>
+    <source>&amp;Preferences...</source>
+    <translation>&amp;Předvolby...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="874"/>
     <source>Set the prefered configuration</source>
     <translation>Nastavit preferovanou konfiguraci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="872"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="875"/>
     <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předvolby&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upravit položky konfigurace aplikace podle vašich předvoleb.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="148"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="149"/>
     <source>Contents</source>
     <translation>Obsah</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="484"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="487"/>
     <source>Close all help windows</source>
     <translation>Zavřít všechna okna s nápovědou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="921"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="924"/>
     <source>Sync with Table of Contents</source>
     <translation>Sync obsahu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="925"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="928"/>
     <source>Synchronizes the table of contents with current page</source>
     <translation>Synchronizuje obsah s aktuální stranou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="927"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="930"/>
     <source>&lt;b&gt;Sync with Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizes the table of contents with current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sync obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizuje obsah s aktuální stranou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="935"/>
-    <source>Table of Contents</source>
-    <translation>Obsah</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="938"/>
+    <source>Table of Contents</source>
+    <translation>Obsah</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="941"/>
     <source>Shows the table of contents window</source>
     <translation>Zobrazit okno s obsahem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="940"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="943"/>
     <source>&lt;b&gt;Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the table of contents window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno s obsahem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="974"/>
-    <source>Manage QtHelp Documents</source>
-    <translation>Uspořádat dokumenty QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="977"/>
+    <source>Manage QtHelp Documents</source>
+    <translation>Uspořádat dokumenty QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="980"/>
     <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
     <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="979"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="982"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uspořádat dokumenty QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1254"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1257"/>
     <source>&amp;Window</source>
     <translation>O&amp;kno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1313"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1316"/>
     <source>Filter</source>
     <translation>Filtr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1318"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1321"/>
     <source>Filtered by: </source>
     <translation>Filtrováno: </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2076"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2103"/>
     <source>Could not find an associated content.</source>
     <translation>Asociovaný obsah nelze nalézt.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="988"/>
-    <source>Manage QtHelp Filters</source>
-    <translation>Uspořádat filtry QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="991"/>
+    <source>Manage QtHelp Filters</source>
+    <translation>Uspořádat filtry QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="994"/>
     <source>Shows a dialog to manage the QtHelp filters</source>
     <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="993"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="996"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp filters.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uspořádat filtry QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="948"/>
-    <source>Index</source>
-    <translation>Index</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="951"/>
+    <source>Index</source>
+    <translation>Index</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="954"/>
     <source>Shows the index window</source>
     <translation>Zobrazit index okna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="953"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="956"/>
     <source>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the index window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit index okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="961"/>
-    <source>Search</source>
-    <translation>Hledat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="964"/>
+    <source>Search</source>
+    <translation>Hledat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="967"/>
     <source>Shows the search window</source>
     <translation>Zobrazit okno hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="966"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="969"/>
     <source>&lt;b&gt;Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the search window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno hledání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1001"/>
-    <source>Reindex Documentation</source>
-    <translation>Znovu indexovat dokumentaci</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1004"/>
+    <source>Reindex Documentation</source>
+    <translation>Znovu indexovat dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1007"/>
     <source>Reindexes the documentation set</source>
     <translation>Přeindexuje dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1006"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1009"/>
     <source>&lt;b&gt;Reindex Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reindexes the documentation set.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Znovu indexovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přeindexuje dokumentaci.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2185"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2212"/>
     <source>Updating search index</source>
     <translation>Aktualizovat index pro hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2237"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2264"/>
     <source>Looking for Documentation...</source>
     <translation>Vyhledat dokumentaci...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2267"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2294"/>
     <source>Unfiltered</source>
     <translation>Nefiltrováno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2286"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2313"/>
     <source>Help Engine</source>
     <translation>Engine nápovědy</translation>
   </message>
@@ -14882,17 +14897,17 @@
     <translation type="obsolete">Zobrazit menu navigace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="497"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="500"/>
     <source>Private Browsing</source>
     <translation>Mód soukromí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="493"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="496"/>
     <source>Private &amp;Browsing</source>
     <translation>Mód &amp;soukromí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="498"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="501"/>
     <source>&lt;b&gt;Private Browsing&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enables private browsing. In this mode no history is recorded anymore.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Mód soukromí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapne mód soukromí. V tomto módu není zaznamenávána historie stran.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -14907,330 +14922,330 @@
     <translation type="obsolete">Načteno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="831"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="834"/>
     <source>Full Screen</source>
     <translation>Celá obrazovka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="831"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="834"/>
     <source>&amp;Full Screen</source>
     <translation>&amp;Celá obrazovka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="831"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="834"/>
     <source>F11</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="974"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="977"/>
     <source>Manage QtHelp &amp;Documents</source>
     <translation>Uspořádat QtHelp &amp;dokumenty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="988"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="991"/>
     <source>Manage QtHelp &amp;Filters</source>
     <translation>Uspořádat QtHelp &amp;filtry</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1001"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1004"/>
     <source>&amp;Reindex Documentation</source>
     <translation>Přeinde&amp;xovat dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1019"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1022"/>
     <source>Clear private data</source>
     <translation>Smazat soukromá data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1015"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1018"/>
     <source>&amp;Clear private data</source>
     <translation>Smazat &amp;soukromá data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1020"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1023"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like browsing history, search history or the favicons database.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Smazat soukromá data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soukromá data jako je historie prohlížení, vyhledávání a databáze favicon.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1029"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1032"/>
     <source>Clear &amp;icons database</source>
     <translation>Smazat databázi &amp;ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1100"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1103"/>
     <source>Show Network Monitor</source>
     <translation>Zobrazit monitor sítě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1100"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1103"/>
     <source>Show &amp;Network Monitor</source>
     <translation>Zobrazit mo&amp;nitor sítě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1104"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1107"/>
     <source>Show the network monitor dialog</source>
     <translation>Zobrazit dialog monitoru sítě</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1105"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1108"/>
     <source>&lt;b&gt;Show Network Monitor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the network monitor dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit monitor sítě&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog monitoru sítě.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1225"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1228"/>
     <source>&amp;Settings</source>
     <translation>Na&amp;stavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1250"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1253"/>
     <source>&amp;Tools</source>
     <translation>&amp;Nástroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="817"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="820"/>
     <source>Show page source</source>
     <translation>Zobrazit zdroj strany</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="817"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="820"/>
     <source>Ctrl+U</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="821"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="824"/>
     <source>Show the page source in an editor</source>
     <translation>Zobrazit zdroj strany v editoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="822"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="825"/>
     <source>&lt;b&gt;Show page source&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the page source in an editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit zdroj strany&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit zdroj strany v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="881"/>
-    <source>&amp;Languages...</source>
-    <translation>&amp;Jazyky...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="884"/>
+    <source>&amp;Languages...</source>
+    <translation>&amp;Jazyky...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="887"/>
     <source>Configure the accepted languages for web pages</source>
     <translation>Nastavit polovené jazyky pro web strany</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="886"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="889"/>
     <source>&lt;b&gt;Languages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the accepted languages for web pages.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jazyky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit polovené jazyky pro web strany.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="881"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="884"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="894"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="897"/>
     <source>Cookies</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="894"/>
-    <source>C&amp;ookies...</source>
-    <translation>C&amp;ookies...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="897"/>
+    <source>C&amp;ookies...</source>
+    <translation>C&amp;ookies...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="900"/>
     <source>Configure cookies handling</source>
     <translation>Nastavit ovládání cookies</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="899"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="902"/>
     <source>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure cookies handling.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit ovládání cookies.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1324"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1327"/>
     <source>Settings</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="785"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="788"/>
     <source>Zoom reset</source>
     <translation>Resetovat lupu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="785"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="788"/>
     <source>Zoom &amp;reset</source>
     <translation>&amp;Resetovat lupu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="785"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="788"/>
     <source>Ctrl+0</source>
     <comment>View|Zoom reset</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="790"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="793"/>
     <source>Reset the zoom of the text</source>
     <translation>Resetovat lupu textu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="801"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="804"/>
     <source>Zoom text only</source>
     <translation>Jen lupa textu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="801"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="804"/>
     <source>Zoom &amp;text only</source>
     <translation>Jen lupa &amp;textu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="805"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="808"/>
     <source>Zoom text only; pictures remain constant</source>
     <translation>Jen lupa textu; obrázky zůstávají beze změn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="807"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="810"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom text only&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom text only; pictures remain constant.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jen lupa textu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jen lupa textu; Obrázky zůstávají beze změn.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="791"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="794"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset the zoom of the text. This sets the zoom factor to 100%.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Reset lupy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset lupy pro text. Nastaví se lupa na hodnotu 100%.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="337"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="340"/>
     <source>New &amp;Window</source>
     <translation>&amp;Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="398"/>
-    <source>Import Bookmarks</source>
-    <translation>Importovat záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="398"/>
-    <source>&amp;Import Bookmarks...</source>
-    <translation>&amp;Importovat záložky...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="401"/>
+    <source>Import Bookmarks</source>
+    <translation>Importovat záložky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="401"/>
+    <source>&amp;Import Bookmarks...</source>
+    <translation>&amp;Importovat záložky...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="404"/>
     <source>Import bookmarks from other browsers</source>
     <translation>Import záložek z jiných prohlížečů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="403"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="406"/>
     <source>&lt;b&gt;Import Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import bookmarks from other browsers.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Import záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import záložek z jiných prohlížečů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="412"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="415"/>
     <source>Export Bookmarks</source>
     <translation>Export záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="412"/>
-    <source>&amp;Export Bookmarks...</source>
-    <translation>&amp;Exportovat záložky...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="415"/>
+    <source>&amp;Export Bookmarks...</source>
+    <translation>&amp;Exportovat záložky...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="418"/>
     <source>Export the bookmarks into a file</source>
     <translation>Export záložek do souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="417"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="420"/>
     <source>&lt;b&gt;Export Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the bookmarks into a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Export záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export záložek do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="658"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="661"/>
     <source>Manage Bookmarks</source>
     <translation>Správa záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="658"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="661"/>
     <source>&amp;Manage Bookmarks...</source>
     <translation>&amp;Správa záložek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="658"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="661"/>
     <source>Ctrl+Shift+B</source>
     <comment>Help|Manage bookmarks</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="662"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="665"/>
     <source>Open a dialog to manage the bookmarks.</source>
     <translation>Otevřít dialog pro správu záložek.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="664"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="667"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Bookmarks...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to manage the bookmarks.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Správa záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro správu záložek.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="672"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="675"/>
     <source>Add &amp;Bookmark...</source>
     <translation>Přid&amp;at záložku...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="672"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="675"/>
     <source>Ctrl+D</source>
     <comment>Help|Add bookmark</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="678"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="681"/>
     <source>Open a dialog to add a bookmark.</source>
     <translation>Otevřít dialog pro přidání záložky.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="679"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="682"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add the current URL as a bookmark.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat záložku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání aktuální URL jako záložky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="687"/>
-    <source>Add Folder</source>
-    <translation>Přidat složku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="687"/>
-    <source>Add &amp;Folder...</source>
-    <translation>Přidat s&amp;ložku...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="690"/>
+    <source>Add Folder</source>
+    <translation>Přidat složku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="690"/>
+    <source>Add &amp;Folder...</source>
+    <translation>Přidat s&amp;ložku...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="693"/>
     <source>Open a dialog to add a new bookmarks folder.</source>
     <translation>Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="692"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="695"/>
     <source>&lt;b&gt;Add Folder...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přidat složku...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="700"/>
-    <source>Bookmark All Tabs</source>
-    <translation>Vytvořit záložky pro všechny taby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="700"/>
-    <source>Bookmark All Tabs...</source>
-    <translation>Vytvořit záložky pro všechny taby...</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="703"/>
+    <source>Bookmark All Tabs</source>
+    <translation>Vytvořit záložky pro všechny taby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="703"/>
+    <source>Bookmark All Tabs...</source>
+    <translation>Vytvořit záložky pro všechny taby...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="706"/>
     <source>Bookmark all open tabs.</source>
     <translation>Vytvořit záložky pro všechny otevřené taby.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="705"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="708"/>
     <source>&lt;b&gt;Bookmark All Tabs...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to add a new bookmarks folder for all open tabs.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vytvořit záložky pro všechny taby...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro přidání nové složky záložek pro všechny otevřené taby.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1671"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1698"/>
     <source>Saved Tabs</source>
     <translation>Uložkt taby</translation>
   </message>
@@ -15240,40 +15255,40 @@
     <translation type="obsolete">Zavřít ostatní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="571"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="574"/>
     <source>F5</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="586"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="589"/>
     <source>Stop</source>
     <translation>Zastavit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="586"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="589"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>Za&amp;stavit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="586"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="589"/>
     <source>Ctrl+.</source>
     <comment>Go|Stop</comment>
     <translation>Ctrl+.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="586"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="589"/>
     <source>Esc</source>
     <comment>Go|Stop</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="592"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
     <source>Stop loading</source>
     <translation>Zastavit načítání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="593"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="596"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stops loading of the current tab.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zastavit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastavit načítání aktuálního tabu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -15283,108 +15298,108 @@
     <translation type="obsolete">Duplikovat stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="382"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="385"/>
     <source>Save As </source>
     <translation>Uložit jako </translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="382"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="385"/>
     <source>&amp;Save As...</source>
     <translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="382"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="385"/>
     <source>Shift+Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save As</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="387"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="390"/>
     <source>Save the current page to disk</source>
     <translation>Uložit aktuální stranu na disk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="389"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="392"/>
     <source>&lt;b&gt;Save As...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Saves the current page to disk.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit jako...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uložit aktuální stranu na disk.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1601"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1628"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation>Eric web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1592"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1619"/>
     <source>&lt;h3&gt;About Eric Web Browser&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;The Eric Web Browser is a combined help file and HTML browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;O Eric web prohlížeči&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Eric web prohlížeč je kombinace souboru nápovědy a HTML prohlížeče.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="513"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="516"/>
     <source>Quit the web browser</source>
     <translation>Ukončit web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="514"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="517"/>
     <source>&lt;b&gt;Quit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Quit the web browser.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ukončit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Ukončit web prohlížeč.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1042"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1045"/>
     <source>Configure Search Engines</source>
     <translation>Konfigurovat vyhledávací enginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1046"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1049"/>
     <source>Configure the available search engines</source>
     <translation>Konfigurovat dostupné vyhledávací enginy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1048"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1051"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Search Engines...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure the available search engines.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurivat vyhledávací enginy...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci dostupných vyhledávacích enginů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1057"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1060"/>
     <source>Manage Saved Passwords</source>
     <translation>Spravovat uložená hesla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1057"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1060"/>
     <source>Manage Saved Passwords...</source>
     <translation>Spravovat uložená hesla...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1061"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1064"/>
     <source>Manage the saved passwords</source>
     <translation>Spravovat vaše uložená hesla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1063"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1066"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Saved Passwords...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved passwords.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spravovat uložená hesla...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro spravování uložených hesel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1071"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1074"/>
     <source>Ad Block</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1071"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1074"/>
     <source>&amp;Ad Block...</source>
     <translation>&amp;Ad Block...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1075"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1078"/>
     <source>Configure AdBlock subscriptions and rules</source>
     <translation>Konfigurovat AdBlock odebírání a pravidla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1077"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1080"/>
     <source>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure AdBlock subscriptions and rules.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ad Block...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog pro konfiguraci AdBlock odebírání a pravidel.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2246"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2273"/>
     <source>eric5 Web Browser</source>
     <translation>eric5 web prohlížeč</translation>
   </message>
@@ -15394,52 +15409,52 @@
     <translation type="obsolete">Načtení selhalo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="440"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="443"/>
     <source>Print as PDF</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="444"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="447"/>
     <source>Print the displayed help as PDF</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="445"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="448"/>
     <source>&lt;b&gt;Print as PDF&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text as a PDF file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="907"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="910"/>
     <source>Offline Storage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="907"/>
-    <source>Offline &amp;Storage...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="910"/>
+    <source>Offline &amp;Storage...</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="913"/>
     <source>Configure offline storage</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="912"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="915"/>
     <source>&lt;b&gt;Offline Storage&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to configure offline storage.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1042"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1045"/>
     <source>Configure Search &amp;Engines...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1847"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1874"/>
     <source>&lt;b&gt;Are you sure you want to turn on private browsing?&lt;/b&gt;&lt;p&gt;When private browsing is turned on, web pages are not added to the history, searches are not added to the list of recent searches and web site icons and cookies are not stored. HTML5 offline storage will be deactivated. Until you close the window, you can still click the Back and Forward buttons to return to the web pages you have opened.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1188"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1191"/>
     <source>Text Encoding</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -15449,107 +15464,107 @@
     <translation type="obsolete">Výchozí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1240"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1243"/>
     <source>User Agent</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2601"/>
-    <source>ISO</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2602"/>
-    <source>Windows</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2603"/>
-    <source>ISCII</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2604"/>
-    <source>Unicode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2605"/>
-    <source>Other</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2606"/>
-    <source>IBM</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2628"/>
+    <source>ISO</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2629"/>
+    <source>Windows</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2630"/>
+    <source>ISCII</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2631"/>
+    <source>Unicode</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2632"/>
+    <source>Other</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2633"/>
+    <source>IBM</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2655"/>
     <source>Default Encoding</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1113"/>
-    <source>Downloads</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1116"/>
+    <source>Downloads</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1119"/>
     <source>Shows the downloads window</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1118"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1121"/>
     <source>&lt;b&gt;Downloads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the downloads window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1086"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1089"/>
     <source>Manage Certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1086"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1089"/>
     <source>Manage Certificates...</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1090"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1093"/>
     <source>Manage the saved certificates</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1092"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1095"/>
     <source>&lt;b&gt;Manage Saved Certificates...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to manage the saved certificates.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1389"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1392"/>
     <source>VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1395"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1398"/>
     <source>&lt;h2&gt;File search&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;In order to search for the last VirusTotal report on a given file just enter its hash. Currently the allowed hashes are MD5, SHA1 and SHA256. You can also search for a particular file report by typing in its permalink id.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;URL search&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;URL searches are simple, just type in the given URL, the application will normalize it and compare it with the entries in VirusTotal&apos;s database. Alternatively you may enter the MD5 hash of an URL preceded by &quot;url:&quot;, e.g. url:7f911bbcf618f052ac6b9928600d2820.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;User search&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Do you want to know whether a friend has a VT Community account? Simply type in his nick preceded by the symbol &quot;@&quot;, e.g. @EmilianoMartinez.&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Search through comments&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;The comments in VT Community may often help in disinfecting your PC or may proof themselves useful when analysing a particular malware sample, comment tags enable users to search through the VT Community reviews. The standard file tags are: {0} The standard URL tags are: {1}User generated tags are preceded by the symbol &quot;#&quot;, e.g. #disinfect.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1439"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1442"/>
     <source>Search VirusTotal</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1445"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1448"/>
     <source>Scan current site</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2744"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2771"/>
     <source>VirusTotal Scan</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2744"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2771"/>
     <source>&lt;p&gt;The VirusTotal scan could not be scheduled.&lt;p&gt;
 &lt;p&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -27077,27 +27092,27 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="942"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="944"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Předvolby exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="969"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="971"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Předvolby importu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="969"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="971"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="1062"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="1064"/>
     <source>Select Python2 Interpreter</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/__init__.py" line="1062"/>
+    <location filename="Preferences/__init__.py" line="1064"/>
     <source>Select the Python2 interpreter to be used:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -43844,7 +43859,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Klávesové zkratky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení klávesových zkratek aplikace podle zvyklostí uživatele.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5025"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5039"/>
     <source>Export Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Exportovat klávesové zkratky</translation>
   </message>
@@ -43864,7 +43879,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Export klávesových zkratek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Exportují se klávesové zkratky z aplikace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5048"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5062"/>
     <source>Import Keyboard Shortcuts</source>
     <translation>Import klávesových zkratek</translation>
   </message>
@@ -44044,7 +44059,7 @@
     <translation>&lt;h3&gt;Čísla verzí&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5643"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5657"/>
     <source>&lt;/table&gt;</source>
     <translation>&lt;/table&gt;</translation>
   </message>
@@ -44109,27 +44124,27 @@
     <translation>&lt;p&gt;Adresář PyQt4 dokumentace není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5167"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5181"/>
     <source>Save tasks</source>
     <translation>Uložit úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5189"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5203"/>
     <source>Read tasks</source>
     <translation>Načíst úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5345"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5359"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5609"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5623"/>
     <source>Error during updates check</source>
     <translation>Chyba během zjišťování aktualizací</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5596"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5610"/>
     <source>Update available</source>
     <translation>Byla nalezena aktualizace</translation>
   </message>
@@ -44144,17 +44159,17 @@
     <translation>Zobrazit externí nás&amp;troje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5609"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5623"/>
     <source>Could not perform updates check.</source>
     <translation>Kontrolu updatů nelze provést.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5489"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5503"/>
     <source>&amp;Cancel</source>
     <translation>&amp;Zrušit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5683"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5697"/>
     <source>First time usage</source>
     <translation>Spuštěno poprvé</translation>
   </message>
@@ -44259,7 +44274,7 @@
     <translation type="obsolete">Nelze stáhnout soubor s verzemi.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5630"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5644"/>
     <source>&lt;h3&gt;Available versions&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</source>
     <translation>&lt;h3&gt;Dostupné verze&lt;/h3&gt;&lt;table&gt;</translation>
   </message>
@@ -44384,12 +44399,12 @@
     <translation>Proh&amp;lížeč šablon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5204"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5218"/>
     <source>Save session</source>
     <translation>Uložit relaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5227"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5241"/>
     <source>Read session</source>
     <translation>Načíst relaci</translation>
   </message>
@@ -44404,7 +44419,7 @@
     <translation>&lt;p&gt;Tato část status baru zobrazuje indikátor práva zápisu editoru do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5658"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5672"/>
     <source>SSL Errors</source>
     <translation>SSL chyby</translation>
   </message>
@@ -44923,12 +44938,12 @@
     <translation type="obsolete">Soubor klávesových zkratek (*.e4k *.e4kz)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5167"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5181"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Do souboru s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5189"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5203"/>
     <source>&lt;p&gt;The tasks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -44938,12 +44953,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s úlohami &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5204"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5218"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zápis do souboru relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; se nezdařil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5227"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5241"/>
     <source>&lt;p&gt;The session file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor relace session &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -44953,37 +44968,37 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor relace (session) &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; je v nepodporovaném formátu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5345"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5359"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5494"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5508"/>
     <source>Trying host {0}</source>
     <translation>Zkouším host {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5596"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5610"/>
     <source>The update to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; of eric5 is available at &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Would you like to get it?</source>
     <translation>Aktualizace &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; eric5 je připravena na &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;. Chcete ji stáhnout a nainstalovat?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5605"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5619"/>
     <source>Eric5 is up to date</source>
     <translation>Eric5 je aktuální</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5605"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5619"/>
     <source>You are using the latest version of eric5</source>
     <translation>Používáte poslední verzi eric5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5658"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5672"/>
     <source>&lt;p&gt;SSL Errors:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Do you want to ignore these errors?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;SSL chyby:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chcete tyto chyby ignorovat?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5683"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5697"/>
     <source>eric5 has not been configured yet. The configuration dialog will be started.</source>
     <translation>eric5 nebyl ještě nakonfigurován. Bude spuštěn konfigurační dialog.</translation>
   </message>
@@ -45078,7 +45093,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5048"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5062"/>
     <source>Keyboard shortcut file (*.e4k)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -45123,22 +45138,22 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5523"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5537"/>
     <source>Error getting versions information</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5523"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="5537"/>
     <source>The versions information could not be downloaded. Please go online and try again.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4888"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4890"/>
     <source>Open Browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4888"/>
+    <location filename="UI/UserInterface.py" line="4890"/>
     <source>Could not start a web browser</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -45918,178 +45933,178 @@
 <context>
   <name>ViewManager</name>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="479"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="476"/>
     <source>New</source>
     <translation>Nový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="479"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="476"/>
     <source>&amp;New</source>
     <translation>&amp;Nový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="479"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="476"/>
     <source>Ctrl+N</source>
     <comment>File|New</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="484"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="481"/>
     <source>Open an empty editor window</source>
     <translation>Otevřít prázdné editační okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="486"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="483"/>
     <source>&lt;b&gt;New&lt;/b&gt;&lt;p&gt;An empty editor window will be created.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bude otevřeno prázdné editační okno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="493"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="490"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="493"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="490"/>
     <source>&amp;Open...</source>
     <translation>&amp;Otevřít...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="493"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="490"/>
     <source>Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="499"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="496"/>
     <source>Open a file</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="500"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="497"/>
     <source>&lt;b&gt;Open a file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;You will be asked for the name of a file to be opened in an editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Budete dotázáni na jméno souboru, který se má otevřít do editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="510"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="507"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="510"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="507"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="510"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="507"/>
     <source>Ctrl+W</source>
     <comment>File|Close</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="516"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="513"/>
     <source>Close the current window</source>
     <translation>Zavřít aktuální okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="518"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="515"/>
     <source>&lt;b&gt;Close Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Close the current window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít okno&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zavřít aktuální okno.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="522"/>
+    <source>Close All</source>
+    <translation>Zavřít vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="522"/>
+    <source>Clos&amp;e All</source>
+    <translation>Zavřít vš&amp;e</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="525"/>
-    <source>Close All</source>
-    <translation>Zavřít vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="525"/>
-    <source>Clos&amp;e All</source>
-    <translation>Zavřít vš&amp;e</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="528"/>
     <source>Close all editor windows</source>
     <translation>Zavřít všechny editační okna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="530"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="527"/>
     <source>&lt;b&gt;Close All Windows&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Close all editor windows.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít všechna okna&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zavřít všechna editační okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="541"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="538"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="541"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="538"/>
     <source>&amp;Save</source>
     <translation>&amp;Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="541"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="538"/>
     <source>Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="547"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="544"/>
     <source>Save the current file</source>
     <translation>Uložit aktuální soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="549"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="546"/>
     <source>&lt;b&gt;Save File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of current editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="556"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="553"/>
     <source>Save as</source>
     <translation>Uložit jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="556"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="553"/>
     <source>Save &amp;as...</source>
     <translation>U&amp;ložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="556"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="553"/>
     <source>Shift+Ctrl+S</source>
     <comment>File|Save As</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="562"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="559"/>
     <source>Save the current file to a new one</source>
     <translation>Uložit aktuální soubor do nového</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="564"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="561"/>
     <source>&lt;b&gt;Save File as&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of current editor window to a new file. The file can be entered in a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit soubor jako&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna do nového souboru. Název souboru bude zadán v dialogu výběru souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="572"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="569"/>
     <source>Save all</source>
     <translation>Uložit vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="572"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="569"/>
     <source>Save a&amp;ll...</source>
     <translation>Uložit &amp;vše...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="576"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="573"/>
     <source>Save all files</source>
     <translation>Uložit všechny soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="578"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="575"/>
     <source>&lt;b&gt;Save All Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save the contents of all editor windows.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uložit všechny soubory&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Uložit obsah všech editačních oken.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -46116,262 +46131,262 @@
 &lt;p&gt;Uložit obsah aktuálního editačního okna do projektu. Po uložení bude soubor automaticky přidán do aktuálního projektu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="587"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="587"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
     <source>&amp;Print</source>
     <translation>&amp;Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="587"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="584"/>
     <source>Ctrl+P</source>
     <comment>File|Print</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="593"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="590"/>
     <source>Print the current file</source>
     <translation>Tisk aktuálního souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="595"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="592"/>
     <source>&lt;b&gt;Print File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the contents of current editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tisk souboru&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Tisk obsahu aktuálního editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="618"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="615"/>
     <source>Search File</source>
     <translation>Najít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="618"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="615"/>
     <source>Search &amp;File...</source>
     <translation>N&amp;ajít soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="618"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="615"/>
     <source>Alt+Ctrl+F</source>
     <comment>File|Search File</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="624"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="621"/>
     <source>Search for a file</source>
     <translation>Vyhledat soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="626"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="623"/>
     <source>&lt;b&gt;Search File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Najít soubor&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Hledání souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="636"/>
+    <source>&amp;File</source>
+    <translation>S&amp;oubor</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="637"/>
+    <source>Open &amp;Recent Files</source>
+    <translation>Otevřít poslední soubo&amp;ry</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="639"/>
-    <source>&amp;File</source>
-    <translation>S&amp;oubor</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="640"/>
-    <source>Open &amp;Recent Files</source>
-    <translation>Otevřít poslední soubo&amp;ry</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="642"/>
     <source>Open &amp;Bookmarked Files</source>
     <translation>Otevřít sou&amp;bory ze záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="685"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="682"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="727"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="724"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Undo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="727"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="724"/>
     <source>&amp;Undo</source>
     <translation>&amp;Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="727"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="724"/>
     <source>Ctrl+Z</source>
     <comment>Edit|Undo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="727"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="724"/>
     <source>Alt+Backspace</source>
     <comment>Edit|Undo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="735"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="732"/>
     <source>Undo the last change</source>
     <translation>Vrátit poslední změnu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="737"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="734"/>
     <source>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo the last change done in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Undo&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Vrátit poslední změnu v aktuálním editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="744"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="741"/>
     <source>Redo</source>
     <translation>Redo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="744"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="741"/>
     <source>&amp;Redo</source>
     <translation>&amp;Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="744"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="741"/>
     <source>Ctrl+Shift+Z</source>
     <comment>Edit|Redo</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="750"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="747"/>
     <source>Redo the last change</source>
     <translation>Znovu použít poslední změnu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="752"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="749"/>
     <source>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Redo the last change done in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Redo&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Znovu použít poslení změnu, která byla provedena v aktuálním editačním okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="766"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="763"/>
     <source>Revert to last saved state</source>
     <translation>Vrátit se k poslednímu uloženému stavu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="759"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="756"/>
     <source>Re&amp;vert to last saved state</source>
     <translation>Vrátit se k &amp;poslednímu uloženému stavu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="759"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="756"/>
     <source>Ctrl+Y</source>
     <comment>Edit|Revert</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="768"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="765"/>
     <source>&lt;b&gt;Revert to last saved state&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Undo all changes up to the last saved state of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vrátit poslwední uložený stav&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zruší všechny změny, které byly provedeny od posledního uložení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="778"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="775"/>
     <source>Cut</source>
     <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="778"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="775"/>
     <source>Cu&amp;t</source>
     <translation>Vyjmou&amp;t</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="778"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="775"/>
     <source>Ctrl+X</source>
     <comment>Edit|Cut</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="778"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="775"/>
     <source>Shift+Del</source>
     <comment>Edit|Cut</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="785"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="782"/>
     <source>Cut the selection</source>
     <translation>Vyjmout výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="787"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="784"/>
     <source>&lt;b&gt;Cut&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Cut the selected text of the current editor to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyjmout&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Vyjme vybraný text z aktuálního editačního okna a vloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="794"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="791"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="794"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="791"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="794"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="791"/>
     <source>Ctrl+C</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="794"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="791"/>
     <source>Ctrl+Ins</source>
     <comment>Edit|Copy</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="802"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="799"/>
     <source>Copy the selection</source>
     <translation>Kopírovat výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="804"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="801"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text of the current editor to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zkopíruje vybraný text v aktuálním editačním okně a uloží jej do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="811"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="808"/>
     <source>Paste</source>
     <translation>Vložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="811"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="808"/>
     <source>&amp;Paste</source>
     <translation>V&amp;ložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="811"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="808"/>
     <source>Ctrl+V</source>
     <comment>Edit|Paste</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="811"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="808"/>
     <source>Shift+Ins</source>
     <comment>Edit|Paste</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="819"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="816"/>
     <source>Paste the last cut/copied text</source>
     <translation>Vložit text ze schránky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="821"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="818"/>
     <source>&lt;b&gt;Paste&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Paste the last cut/copied text from the clipboard to the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vložit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Vloží text, který byl uložen do schránky při předchozím kroku Vyjmout nebo Kopírovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="829"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="826"/>
     <source>Clear</source>
     <translation>Vyčistit</translation>
   </message>
@@ -46381,363 +46396,363 @@
     <translation type="obsolete">Vyči&amp;stit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="829"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="826"/>
     <source>Alt+Shift+C</source>
     <comment>Edit|Clear</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="836"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="833"/>
     <source>Clear all text</source>
     <translation>Vyčistit všechen text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="838"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="835"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Delete all text of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Smazat všechnen text v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="860"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="857"/>
     <source>Indent</source>
     <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="860"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="857"/>
     <source>&amp;Indent</source>
     <translation>Odsad&amp;it</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="860"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="857"/>
     <source>Ctrl+I</source>
     <comment>Edit|Indent</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="867"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="864"/>
     <source>Indent line</source>
     <translation>Odsadit řádek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="868"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="865"/>
     <source>&lt;b&gt;Indent&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Indents the current line or the lines of the selection by one level.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Odsadit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Odsadí aktuální řádek nebo vybrané řádky o jednu úroveň.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="876"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="873"/>
     <source>Unindent</source>
     <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="876"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="873"/>
     <source>U&amp;nindent</source>
     <translation>Zrušit odsaze&amp;ní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="876"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="873"/>
     <source>Ctrl+Shift+I</source>
     <comment>Edit|Unindent</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="883"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="880"/>
     <source>Unindent line</source>
     <translation>Zrušit odsazení řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="885"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="882"/>
     <source>&lt;b&gt;Unindent&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Unindents the current line or the lines of the selection by one level.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit odsazení&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zruší odsazení akruálního řádku nebo vybraných řádků o jednu úroveň.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="893"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="890"/>
     <source>Smart indent</source>
     <translation>Chytré odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="893"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="890"/>
     <source>Ctrl+Alt+I</source>
     <comment>Edit|Smart indent</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="901"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="898"/>
     <source>Smart indent Line or Selection</source>
     <translation>Chytré odsazení řádku nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="903"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="900"/>
     <source>&lt;b&gt;Smart indent&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Indents the current line or the lines of the current selection smartly.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Chytré odsazení&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Odsadí aktuální řádek nebo výběr podle významu předchozího kódu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="911"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="908"/>
     <source>Comment</source>
     <translation>Vytvořit Komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="911"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="908"/>
     <source>C&amp;omment</source>
     <translation>Vytvořit K&amp;omentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="911"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="908"/>
     <source>Ctrl+M</source>
     <comment>Edit|Comment</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="918"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="915"/>
     <source>Comment Line or Selection</source>
     <translation>Vytvořit z řádky nebo výběru komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="920"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="917"/>
     <source>&lt;b&gt;Comment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Comments the current line or the lines of the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Z aktuální řádky nebo vybraných řádků vytvoří komentář.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="928"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="925"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation>Zrušit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="928"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="925"/>
     <source>Unco&amp;mment</source>
     <translation>Zrušit ko&amp;mentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="928"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="925"/>
     <source>Alt+Ctrl+M</source>
     <comment>Edit|Uncomment</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="935"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="932"/>
     <source>Uncomment Line or Selection</source>
     <translation>Zrušit komentář na řádce nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="937"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="934"/>
     <source>&lt;b&gt;Uncomment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uncomments the current line or the lines of the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zruší komentář na aktuálním řádku nebo výběru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="945"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="942"/>
     <source>Stream Comment</source>
     <translation>Stream komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="949"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="946"/>
     <source>Stream Comment Line or Selection</source>
     <translation>Steram komentář řádky nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="951"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="948"/>
     <source>&lt;b&gt;Stream Comment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stream comments the current line or the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stream komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Stream zakomentuje aktuální řádku nebo výběr.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="958"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="955"/>
     <source>Box Comment</source>
     <translation>Box komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="962"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="959"/>
     <source>Box Comment Line or Selection</source>
     <translation>Box komentář řádku nebo výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="964"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="961"/>
     <source>&lt;b&gt;Box Comment&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Box comments the current line or the lines of the current selection.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Box komentář&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Bok komentář vytvoří komnetář z aktuálního řádku nebo výběru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="972"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="969"/>
     <source>Select to brace</source>
     <translation>Vybrat obsah závorek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="972"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="969"/>
     <source>Select to &amp;brace</source>
     <translation>Vy&amp;brat obsah závorek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="972"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="969"/>
     <source>Ctrl+E</source>
     <comment>Edit|Select to brace</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="979"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="976"/>
     <source>Select text to the matching brace</source>
     <translation>Výběr textu, který je mezi závorkami</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="988"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="985"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="988"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="985"/>
     <source>&amp;Select all</source>
     <translation>Vybrat vš&amp;e</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="988"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="985"/>
     <source>Ctrl+A</source>
     <comment>Edit|Select all</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="994"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="991"/>
     <source>Select all text</source>
     <translation>Vybrat všechen text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1003"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1000"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1003"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1000"/>
     <source>&amp;Deselect all</source>
     <translation>Z&amp;rušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1003"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1000"/>
     <source>Alt+Ctrl+A</source>
     <comment>Edit|Deselect all</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1010"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1007"/>
     <source>Deselect all text</source>
     <translation>Zrušit výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1023"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1020"/>
     <source>Convert Line End Characters</source>
     <translation>Konvertovat znaky konce řádků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1019"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1016"/>
     <source>Convert &amp;Line End Characters</source>
     <translation>Konvertovat znaky konce řá&amp;dků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1025"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1022"/>
     <source>&lt;b&gt;Convert Line End Characters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Convert the line end characters to the currently set type.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konvertovet znaky konce řádků&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Konvertuje znaky konců řádků na aktuální nastavený typ.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1036"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1033"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1038"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1035"/>
     <source>&lt;b&gt;Shorten empty lines&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shorten lines consisting solely of whitespace characters.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zkrátit prázné řádky&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Zkrátí řádky, které obsabují jen prázdné znaky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1045"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1042"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1820"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1817"/>
     <source>&amp;Autocomplete</source>
     <translation>&amp;Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1045"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1042"/>
     <source>Ctrl+Space</source>
     <comment>Edit|Autocomplete</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1052"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1049"/>
     <source>Autocomplete current word</source>
     <translation>Automaticky doplní aktuální slovo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1054"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1051"/>
     <source>&lt;b&gt;Autocomplete&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs an autocompletion of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Autodoplňování&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Provádí automatické doplňování slova, na kterém je kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1061"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1058"/>
     <source>Autocomplete from Document</source>
     <translation>Autodoplňování z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1061"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1058"/>
     <source>Ctrl+Shift+Space</source>
     <comment>Edit|Autocomplete from Document</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1067"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1064"/>
     <source>Autocomplete current word from Document</source>
     <translation>Autodoplnit aktuální slovo z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1069"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1066"/>
     <source>&lt;b&gt;Autocomplete from Document&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs an autocompletion from document of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Autodoplnit z dokumentu&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Provede automatické doplnění z dokumentu na slově, ve kterém je kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1077"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1074"/>
     <source>Autocomplete from APIs</source>
     <translation>Autodopňování z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1077"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1074"/>
     <source>Ctrl+Alt+Space</source>
     <comment>Edit|Autocomplete from APIs</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1083"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1080"/>
     <source>Autocomplete current word from APIs</source>
     <translation>Autodoplňování aktuálního slova z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1085"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1082"/>
     <source>&lt;b&gt;Autocomplete from APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs an autocompletion from APIs of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Autodoplňování z AIP&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Provede automatické doplnění z AIP na slově, na kterém je kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1093"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1090"/>
     <source>Autocomplete from Document and APIs</source>
     <translation>Autodopňování z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1093"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1090"/>
     <source>Alt+Shift+Space</source>
     <comment>Edit|Autocomplete from Document and APIs</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1101"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1098"/>
     <source>Autocomplete current word from Document and APIs</source>
     <translation>Autodoplnit aktuální slovo z dokumentu a z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1103"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1100"/>
     <source>&lt;b&gt;Autocomplete from Document and APIs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Performs an autocompletion from document and APIs of the word containing the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Autodoplňování z dokumentu a z API&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Provede automatické doplnění z dokumentu a z API na slově, na kterém je kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -47413,17 +47428,17 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1830"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1827"/>
     <source>&amp;Search</source>
     <translation>V&amp;yhledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1844"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1841"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1893"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1890"/>
     <source>Edit</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -47514,726 +47529,726 @@
 &lt;p&gt;Vyhledá va ktuálním editoru text a nahradí jej. Je zobrazeno dialogové okno, kde se zadá text, který se má nahradit, nový text a nastavení pro vyhledávání a nahrazení.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2201"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2198"/>
     <source>Quicksearch</source>
     <translation>Rychlé hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2012"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2009"/>
     <source>&amp;Quicksearch</source>
     <translation>Rychlé hl&amp;edání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2012"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2009"/>
     <source>Ctrl+Shift+K</source>
     <comment>Search|Quicksearch</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2020"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2017"/>
     <source>Perform a quicksearch</source>
     <translation>Provést rychlé hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2032"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2029"/>
     <source>Quicksearch backwards</source>
     <translation>Rychlé hledání zpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2032"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2029"/>
     <source>Quicksearch &amp;backwards</source>
     <translation>Rychlé hledání &amp;zpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2032"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2029"/>
     <source>Ctrl+Shift+J</source>
     <comment>Search|Quicksearch backwards</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2039"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2036"/>
     <source>Perform a quicksearch backwards</source>
     <translation>Provést rychlé hledání zpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2048"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/>
     <source>Quicksearch extend</source>
     <translation>Rychlé hledání rozšířit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2048"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/>
     <source>Quicksearch e&amp;xtend</source>
     <translation>Rychlé hl&amp;edání rozšířit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2048"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/>
     <source>Ctrl+Shift+H</source>
     <comment>Search|Quicksearch extend</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2056"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2053"/>
     <source>Extend the quicksearch to the end of the current word</source>
     <translation>Rozšířit rychlé hledání na konec aktuálního slova</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2058"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2055"/>
     <source>&lt;b&gt;Quicksearch extend&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This extends the quicksearch text to the end of the word currently found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rychlé hlednání rozšířit&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Rychlé hledání se rozšíří na konec aktuálně nalezeného slova.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2073"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2070"/>
     <source>Goto Line</source>
     <translation>Jít na řádek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2066"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2063"/>
     <source>&amp;Goto Line...</source>
     <translation>&amp;Jít na řádek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2066"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2063"/>
     <source>Ctrl+G</source>
     <comment>Search|Goto Line</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2074"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2071"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to a specific line of text in the current editor. A dialog is shown to enter the linenumber.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jít na řádek&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Jít na určený řádek. Zobrazí se dialogové okno, kde se zadá číslo požadovaného řádku.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2089"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2086"/>
     <source>Goto Brace</source>
     <translation>Jít na závorku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2082"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2079"/>
     <source>Goto &amp;Brace</source>
     <translation>Jít na závork&amp;u</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2082"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2079"/>
     <source>Ctrl+L</source>
     <comment>Search|Goto Brace</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2091"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2088"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Brace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to the matching brace in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jít na závorku&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Jíta na závoku, která patří do páru s tou, na které se nachází kurzor.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2153"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2150"/>
     <source>Search in Files</source>
     <translation>Hledat v souborech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2153"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2150"/>
     <source>Search in &amp;Files...</source>
     <translation>&amp;Hledat v souborech...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2153"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2150"/>
     <source>Shift+Ctrl+F</source>
     <comment>Search|Search Files</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2161"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2158"/>
     <source>Search for a text in files</source>
     <translation>Hledat text v souborech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2163"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2160"/>
     <source>&lt;b&gt;Search in Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the files of a directory tree or the project. A dialog is shown to enter the searchtext and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat v souborech&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Hledat text v souborech v adresářích nebo projektu. Je zobrazeno dialogové okno, do kterého se zadá hledaný text a nastavení a ve kterém se zobrazuje výsledek hledání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2290"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2287"/>
     <source>Zoom in</source>
     <translation>Přiblížit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2290"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2287"/>
     <source>Zoom &amp;in</source>
     <translation>Př&amp;iblížit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2290"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2287"/>
     <source>Ctrl++</source>
     <comment>View|Zoom in</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2297"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2294"/>
     <source>Zoom in on the text</source>
     <translation>Zvětšovací lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2299"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2296"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přiblížit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přiblížit text. Text bude větší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2306"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2303"/>
     <source>Zoom out</source>
     <translation>Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2306"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2303"/>
     <source>Zoom &amp;out</source>
     <translation>&amp;Oddálit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2306"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2303"/>
     <source>Ctrl+-</source>
     <comment>View|Zoom out</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2313"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2310"/>
     <source>Zoom out on the text</source>
     <translation>Zmenšovací lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2315"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2312"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Oddálit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na oddálení textu. Text bude menší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2322"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2319"/>
     <source>Zoom</source>
     <translation>Lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2322"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2319"/>
     <source>&amp;Zoom</source>
     <translation>&amp;Lupa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2322"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2319"/>
     <source>Ctrl+#</source>
     <comment>View|Zoom</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2329"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2326"/>
     <source>Zoom the text</source>
     <translation>Lupa na text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2331"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2328"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom the text. This opens a dialog where the desired size can be entered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Lupa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na text. Otevře se dialogové okno kde se zadá požadovaná hodnota zvětšení/zmenšení.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2343"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2340"/>
     <source>Toggle all folds</source>
     <translation>Složit/rozložit všechna skládání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2339"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2336"/>
     <source>Toggle &amp;all folds</source>
     <translation>Složit/rozložit všechn&amp;a skládání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2345"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2342"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle all folds&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Složit/rozložit všechna skládání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Složí/rozloží všechna skládání v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2358"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2355"/>
     <source>Toggle all folds (including children)</source>
     <translation>Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2353"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2350"/>
     <source>Toggle all &amp;folds (including children)</source>
     <translation>Složit/rozložit všechna &amp;skládání (i s podsložkami)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2360"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2357"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle all folds (including children)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor including all children.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Složit/rozložit všechna skládání (i s podsložkami)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Složí nebo rozloží všechna skládání i s podsložkami.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2372"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2369"/>
     <source>Toggle current fold</source>
     <translation>Složit/rozložit aktuální složený blok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2368"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2365"/>
     <source>Toggle &amp;current fold</source>
     <translation>Složit/rozložit aktuální složený &amp;blok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2374"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2371"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle current fold&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle the folds of the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Složit/rozložit aktuální složený blok&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Složí nebo rozloží aktuální složený blok v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2387"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2384"/>
     <source>Remove all highlights</source>
     <translation>Odebrat všechna zvýraznění</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2389"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2386"/>
     <source>&lt;b&gt;Remove all highlights&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the highlights of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Odebrat všechna zvýraznění&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Odebrat zvýraznění ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2396"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2393"/>
     <source>Split view</source>
     <translation>Rozdělit pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2396"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2393"/>
     <source>&amp;Split view</source>
     <translation>&amp;Rozdělit pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2400"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2397"/>
     <source>Add a split to the view</source>
     <translation>Přidat další rozdělení pohledu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2402"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2399"/>
     <source>&lt;b&gt;Split view&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a split to the view.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rozdělit pohled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přidá další okno na aktuální pohled.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2409"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2406"/>
     <source>Arrange horizontally</source>
     <translation>Uspořádat horizontálně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2409"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2406"/>
     <source>Arrange &amp;horizontally</source>
     <translation>Uspořádat &amp;horizontálně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2414"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2411"/>
     <source>Arrange the splitted views horizontally</source>
     <translation>Uspořádat rozdělené pohledy horizontálně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2416"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2413"/>
     <source>&lt;b&gt;Arrange horizontally&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Arrange the splitted views horizontally.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Uspořádat horizontálně&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Uspořádat rozdělené pohledy horizontálně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2424"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2421"/>
     <source>Remove split</source>
     <translation>Odebrat rozdělený pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2424"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2421"/>
     <source>&amp;Remove split</source>
     <translation>Odebra&amp;t rozdělený pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2429"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2426"/>
     <source>Remove the current split</source>
     <translation>Odebrat aktuální rozdělení pohledu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2431"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2428"/>
     <source>&lt;b&gt;Remove split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the current split.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Odebrat rozdělený pohled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Odebrat aktuální rozdělený pohled.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2438"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2435"/>
     <source>Next split</source>
     <translation>Další rozdělený pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2438"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2435"/>
     <source>&amp;Next split</source>
     <translation>Další rozděle&amp;ný pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2438"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2435"/>
     <source>Ctrl+Alt+N</source>
     <comment>View|Next split</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2444"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2441"/>
     <source>Move to the next split</source>
     <translation>Posun na další rozdělený pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2446"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2443"/>
     <source>&lt;b&gt;Next split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the next split.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Další rozdělený pohled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun na další rozdělený pohled.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2453"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2450"/>
     <source>Previous split</source>
     <translation>Předchozí rozdělený pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2453"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2450"/>
     <source>&amp;Previous split</source>
     <translation>&amp;Předchozí rozdělený pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2453"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2450"/>
     <source>Ctrl+Alt+P</source>
     <comment>View|Previous split</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2459"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2456"/>
     <source>Move to the previous split</source>
     <translation>Posun na předchozí rozdělený pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2461"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2458"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the previous split.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí rozdělený pohled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun na předchozí rozdělený pohled.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2483"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2496"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>Poh&amp;led</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2510"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2525"/>
     <source>View</source>
     <translation>Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2536"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2553"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2531"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2548"/>
     <source>S&amp;tart Macro Recording</source>
     <translation>Spus&amp;tit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2538"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2555"/>
     <source>&lt;b&gt;Start Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit záznam makra&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustí se záznam příkazů do nového makra.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2550"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2567"/>
     <source>Stop Macro Recording</source>
     <translation>Zastavit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2545"/>
-    <source>Sto&amp;p Macro Recording</source>
-    <translation>Sto&amp;p záznamu makra</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2552"/>
-    <source>&lt;b&gt;Stop Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Stop záznamu makra&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví se nahrávání příkazů do makra.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2562"/>
+    <source>Sto&amp;p Macro Recording</source>
+    <translation>Sto&amp;p záznamu makra</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2569"/>
+    <source>&lt;b&gt;Stop Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Stop záznamu makra&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví se nahrávání příkazů do makra.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2579"/>
     <source>Run Macro</source>
     <translation>Spustit makro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2559"/>
-    <source>&amp;Run Macro</source>
-    <translation>Spustit mak&amp;ro</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2563"/>
-    <source>&lt;b&gt;Run Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Spustit makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit nahrané makro.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2574"/>
-    <source>Delete Macro</source>
-    <translation>Smazat makro</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2570"/>
-    <source>&amp;Delete Macro</source>
-    <translation>Smazat makr&amp;o</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2576"/>
+    <source>&amp;Run Macro</source>
+    <translation>Spustit mak&amp;ro</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2580"/>
+    <source>&lt;b&gt;Run Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Spustit makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustit nahrané makro.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2591"/>
+    <source>Delete Macro</source>
+    <translation>Smazat makro</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2587"/>
+    <source>&amp;Delete Macro</source>
+    <translation>Smazat makr&amp;o</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2593"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Delete a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Smazat makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže se nahrané makro.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2586"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2603"/>
     <source>Load Macro</source>
     <translation>Načíst makro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2583"/>
-    <source>&amp;Load Macro</source>
-    <translation>&amp;Načíst makro</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2588"/>
-    <source>&lt;b&gt;Load Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Load an editor macro from a file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Načíst makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte se makro ze souboru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2598"/>
-    <source>Save Macro</source>
-    <translation>Uložit makro</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2595"/>
-    <source>&amp;Save Macro</source>
-    <translation>&amp;Uložit makro</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2600"/>
-    <source>&lt;b&gt;Save Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a previously recorded editor macro to a file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uložit makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nahrané makro se uloží do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+    <source>&amp;Load Macro</source>
+    <translation>&amp;Načíst makro</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2605"/>
+    <source>&lt;b&gt;Load Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Load an editor macro from a file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Načíst makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Načte se makro ze souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2615"/>
+    <source>Save Macro</source>
+    <translation>Uložit makro</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2612"/>
+    <source>&amp;Save Macro</source>
+    <translation>&amp;Uložit makro</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2617"/>
+    <source>&lt;b&gt;Save Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a previously recorded editor macro to a file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uložit makro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nahrané makro se uloží do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2632"/>
     <source>&amp;Macros</source>
     <translation>&amp;Makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2638"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2655"/>
     <source>Toggle Bookmark</source>
     <translation>Přepnout záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2631"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2648"/>
     <source>&amp;Toggle Bookmark</source>
     <translation>Přepnou&amp;t záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2631"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2648"/>
     <source>Alt+Ctrl+T</source>
     <comment>Bookmark|Toggle</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2640"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2657"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle a bookmark at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout záložku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vytvoří/zruší záložku na aktuálním řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2654"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2671"/>
     <source>Next Bookmark</source>
     <translation>Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2647"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2664"/>
     <source>&amp;Next Bookmark</source>
     <translation>&amp;Následující záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2647"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2664"/>
     <source>Ctrl+PgDown</source>
     <comment>Bookmark|Next</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2656"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2673"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next bookmark of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující záložka&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přesun na následující záložku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2670"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2687"/>
     <source>Previous Bookmark</source>
     <translation>Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2663"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2680"/>
     <source>&amp;Previous Bookmark</source>
     <translation>&amp;Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2663"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2680"/>
     <source>Ctrl+PgUp</source>
     <comment>Bookmark|Previous</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2672"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2689"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous bookmark of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí záložka&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přesun na předchozí záložku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2686"/>
-    <source>Clear Bookmarks</source>
-    <translation>Vyčistit záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2679"/>
-    <source>&amp;Clear Bookmarks</source>
-    <translation>Vyčistit (zr&amp;ušit) záložky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2679"/>
-    <source>Alt+Ctrl+C</source>
-    <comment>Bookmark|Clear</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2688"/>
-    <source>&lt;b&gt;Clear Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear bookmarks of all editors.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Vyčistit (zrušit) záložky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zruší se všechny záložky ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2701"/>
-    <source>Goto Syntax Error</source>
-    <translation>Jít na Syntaktickou chybu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2695"/>
-    <source>&amp;Goto Syntax Error</source>
-    <translation>&amp;Jít na Syntaktickou chybu</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2703"/>
+    <source>Clear Bookmarks</source>
+    <translation>Vyčistit záložky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2696"/>
+    <source>&amp;Clear Bookmarks</source>
+    <translation>Vyčistit (zr&amp;ušit) záložky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2696"/>
+    <source>Alt+Ctrl+C</source>
+    <comment>Bookmark|Clear</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2705"/>
+    <source>&lt;b&gt;Clear Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear bookmarks of all editors.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Vyčistit (zrušit) záložky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zruší se všechny záložky ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2718"/>
+    <source>Goto Syntax Error</source>
+    <translation>Jít na Syntaktickou chybu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2712"/>
+    <source>&amp;Goto Syntax Error</source>
+    <translation>&amp;Jít na Syntaktickou chybu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2720"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Syntax Error&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next syntax error of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Jít na Syntax error&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přesun na syntaktickou chybu v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2715"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2732"/>
     <source>Clear Syntax Errors</source>
     <translation>Vyčistit Syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2710"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2727"/>
     <source>Clear &amp;Syntax Errors</source>
     <translation>V&amp;yčistit Syntaktické chyby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2717"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2734"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Syntax Errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear syntax errors of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit syntaktické chyby&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smažou se záznamy o syntaktických chybách ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2779"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2796"/>
     <source>Next uncovered line</source>
     <translation>Následují problémová řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2773"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2790"/>
     <source>&amp;Next uncovered line</source>
     <translation>Nás&amp;ledující problémová řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2781"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2798"/>
     <source>&lt;b&gt;Next uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující problémová řádka&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na řádku v aktuálním editoru, která byla nalezena jako problémová.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2795"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2812"/>
     <source>Previous uncovered line</source>
     <translation>Předchozí problémová řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2788"/>
-    <source>&amp;Previous uncovered line</source>
-    <translation>Př&amp;edchozí problémová řádka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2797"/>
-    <source>&lt;b&gt;Previous uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Předchozí problémová řádka&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí řádku v aktuálním editoru, která byla nalezena jako problémová.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2811"/>
-    <source>Next Task</source>
-    <translation>Následující úloha</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2805"/>
+    <source>&amp;Previous uncovered line</source>
+    <translation>Př&amp;edchozí problémová řádka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2814"/>
+    <source>&lt;b&gt;Previous uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Předchozí problémová řádka&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí řádku v aktuálním editoru, která byla nalezena jako problémová.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2828"/>
+    <source>Next Task</source>
+    <translation>Následující úloha</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2822"/>
     <source>&amp;Next Task</source>
     <translation>Následující úlo&amp;ha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2813"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2830"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Následující úloha&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na řádek v aktuálním editoru, na kterém je následující úloha.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2827"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2844"/>
     <source>Previous Task</source>
     <translation>Předchozí úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2820"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2837"/>
     <source>&amp;Previous Task</source>
     <translation>Předchozí úl&amp;oha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2829"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2846"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Předchozí úloha&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na řádek, na kterém se nachází předchozí úloha.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2845"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2862"/>
     <source>&amp;Bookmarks</source>
     <translation>&amp;Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2885"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2902"/>
     <source>Bookmarks</source>
     <translation>Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3008"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3025"/>
     <source>Open files</source>
     <translation>Otevřené soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3044"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3061"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3669"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3686"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>&amp;Vyčistit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3665"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3682"/>
     <source>&amp;Add</source>
     <translation>Přid&amp;at</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3667"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3684"/>
     <source>&amp;Edit...</source>
     <translation>&amp;Edit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="981"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="978"/>
     <source>&lt;b&gt;Select to brace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select text of the current editor to the matching brace.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vybrat obsah závorek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybere se text, který se nachází mezi závorkami.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="996"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="993"/>
     <source>&lt;b&gt;Select All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Select all text of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vybrat vše&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vybere se všechen text v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1012"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1009"/>
     <source>&lt;b&gt;Deselect All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Deselect all text of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit výběr&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zruší výběr textu v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="705"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="702"/>
     <source>Export as</source>
     <translation>Exportovat jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2246"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2243"/>
     <source>Quicksearch Textedit</source>
     <translation>Rychlé hledání texteditoru</translation>
   </message>
@@ -48279,43 +48294,43 @@
     <translation>&lt;b&gt;Hledat předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledá se předchozí výskyt hledaného textu v aktuálním editoru. Stále platí nastavení, která byla nastavena při zadání hledaného textu.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2022"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2019"/>
     <source>&lt;b&gt;Quicksearch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This activates the quicksearch function of the IDE by giving focus to the quicksearch entry field. If this field is already active and contains text, it searches for the next occurrence of this text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rychlé hledání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Aktivuje se funkce rychlého hledání. Kurzor se přemístí do okna zadání hledaného výrazu. Je-li toto okno aktivní a obsahuje-li text, vyhledává v textu výskyt tohoto výrazu.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2041"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2038"/>
     <source>&lt;b&gt;Quicksearch backwards&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches the previous occurrence of the quicksearch text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rychlé hledání zpět&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledává se předchozí výskyt výrazu v rychlém hledání.&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2224"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2221"/>
     <source>&lt;p&gt;Enter the searchtext directly into this field. The search will be performed case insensitive. The quicksearch function is activated upon activation of the quicksearch next action (default key Ctrl+Shift+K), if this entry field does not have the input focus. Otherwise it searches for the next occurrence of the text entered. The quicksearch backwards action (default key Ctrl+Shift+J) searches backward. Activating the &apos;quicksearch extend&apos; action (default key Ctrl+Shift+H) extends the current searchtext to the end of the currently found word. The quicksearch can be ended by pressing the Return key while the quicksearch entry has the the input focus.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Pište hledaný text přímo do okna Rychlého hledání. Při zadávání se neberou na zřetel velké/malé znaky. Pokud okno nemá fokus, aktivujte jej příkazem Rychlé hledání (defaultně Ctrl+Shift+K). Jinak se pokračuje v hledání dalšího výskytu zadaného textu. Rychlé hledání nazpět (defaultně Ctr+Shift+J) prohledává text směrem k začátku dokumentu. Rozšířené rychlé hledání (defaultně Ctrl+Shift+H) rozšíří hledaný text na celé slovo, na kterém je kurzor. Rychlé hledání je ukončeno stiskem klávesy Enter za předpokladu, že fokus se nachází v okně Rychlého hledání.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1111"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1108"/>
     <source>Calltip</source>
     <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1111"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1108"/>
     <source>&amp;Calltip</source>
     <translation>&amp;Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1111"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1108"/>
     <source>Alt+Space</source>
     <comment>Edit|Calltip</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1118"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1115"/>
     <source>Show Calltips</source>
     <translation>Zobrazit Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1120"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1117"/>
     <source>&lt;b&gt;Calltip&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show calltips based on the characters immediately to the left of the cursor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Rychlé tipy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit Rychlé typy založené na znacích hned vlevo vedle kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -48325,12 +48340,12 @@
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="608"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="605"/>
     <source>Print preview of the current file</source>
     <translation>Náhled tisku aktuálního souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="610"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="607"/>
     <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the current editor window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Náhled tisku&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Náhled tisku aktuálního editačního okna.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -48350,226 +48365,241 @@
     <translation>Shift+Enter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2172"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2169"/>
     <source>Replace in Files</source>
     <translation>Nahradit v souborech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2172"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2169"/>
     <source>Replace in F&amp;iles...</source>
     <translation>Nahrad&amp;it v souborech...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2172"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2169"/>
     <source>Shift+Ctrl+R</source>
     <comment>Search|Replace in Files</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2179"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2176"/>
     <source>Search for a text in files and replace it</source>
     <translation>Hledat text v souborech a nahradit jej</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2181"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2178"/>
     <source>&lt;b&gt;Replace in Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the files of a directory tree or the project and replace it. A dialog is shown to enter the searchtext, the replacement text and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nahradit v souborech&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledání zadaného textu v souborech v adresářovém stromu projektu a jeho nahrazení. Je zobrazeno dialogové okno pro zadání hledaného textu, textu nahrazujícího a volby pro hledání a zobrazní výsledku.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2915"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2932"/>
     <source>Spell check</source>
     <translation>Kontola pravopisu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2915"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2932"/>
     <source>&amp;Spell Check...</source>
     <translation>Kontrola pravopi&amp;su...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2915"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2932"/>
     <source>Shift+F7</source>
     <comment>Spelling|Spell Check</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2924"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2941"/>
     <source>Perform spell check of current editor</source>
     <translation>Spustit kontrolu pravopisu v aktuálním editoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2926"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2943"/>
     <source>&lt;b&gt;Spell check&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform a spell check of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kontrola pravopisu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Spustí se kontrola pravopisu v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2933"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2950"/>
     <source>Automatic spell checking</source>
     <translation>Automatická kontrola pravopisu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2933"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2950"/>
     <source>&amp;Automatic spell checking</source>
     <translation>&amp;Automatická kontrola pravopisu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2940"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2957"/>
     <source>(De-)Activate automatic spell checking</source>
     <translation>(De-)aktivovat akutomatickou kontrolu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2942"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2959"/>
     <source>&lt;b&gt;Automatic spell checking&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate or deactivate the automatic spell checking function of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Automatická kontrola pravopisu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapnout neobo vypnout automatickou kontrolu pravopisu ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2982"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2999"/>
     <source>Spelling</source>
     <translation>Pravopis</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3044"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3061"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3324"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3341"/>
     <source>File: {0}</source>
     <translation>Soubor: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3328"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3345"/>
     <source>Line: {0:5}</source>
     <translation>Řádek: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3333"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3350"/>
     <source>Pos: {0:5}</source>
     <translation>Poz: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2731"/>
-    <source>Next warning message</source>
-    <translation>Další varování</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2724"/>
-    <source>&amp;Next warning message</source>
-    <translation>Další varová&amp;ní</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2733"/>
-    <source>&lt;b&gt;Next warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Další varování&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na další řádku v aktuálním editoru, která obsahuje py3flakes varovné hlášení.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2748"/>
-    <source>Previous warning message</source>
-    <translation>Předchozí varování</translation>
+    <source>Next warning message</source>
+    <translation>Další varování</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2741"/>
-    <source>&amp;Previous warning message</source>
-    <translation>&amp;Předchozí varování</translation>
+    <source>&amp;Next warning message</source>
+    <translation>Další varová&amp;ní</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2750"/>
-    <source>&lt;b&gt;Previous warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Předchozí varování&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí řádku v aktuálním editoru, která obsahuje py3flakes varovné hlášení.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2764"/>
-    <source>Clear Warning Messages</source>
-    <translation>Vyčistit varovná hlášení</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Next warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Další varování&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na další řádku v aktuálním editoru, která obsahuje py3flakes varovné hlášení.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2765"/>
+    <source>Previous warning message</source>
+    <translation>Předchozí varování</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2758"/>
+    <source>&amp;Previous warning message</source>
+    <translation>&amp;Předchozí varování</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2767"/>
+    <source>&lt;b&gt;Previous warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Předchozí varování&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí řádku v aktuálním editoru, která obsahuje py3flakes varovné hlášení.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2781"/>
+    <source>Clear Warning Messages</source>
+    <translation>Vyčistit varovná hlášení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2775"/>
     <source>Clear &amp;Warning Messages</source>
     <translation>&amp;Vyčistit varovná hlášení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2766"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2783"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Warning Messages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear py3flakes warning messages of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyčistit varovná hlášení&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyčistí všechna py3flakes varovná hlášení ze všech editorů.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="851"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="848"/>
     <source>Join Lines</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="845"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="842"/>
     <source>Ctrl+J</source>
     <comment>Edit|Join Lines</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="853"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="850"/>
     <source>&lt;b&gt;Join Lines&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Join the current and the next lines.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2106"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2103"/>
     <source>Goto Last Edit Location</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2098"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2095"/>
     <source>Goto Last &amp;Edit Location</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2098"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2095"/>
     <source>Ctrl+Shift+G</source>
     <comment>Search|Goto Last Edit Location</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2108"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2105"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Last Edit Location&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to the location of the last edit in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2115"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2112"/>
     <source>Goto Previous Method or Class</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2115"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2112"/>
     <source>Ctrl+Shift+Up</source>
     <comment>Search|Goto Previous Method or Class</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2119"/>
+    <source>Go to the previous method or class definition</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2122"/>
-    <source>Go to the previous method or class definition</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2125"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Previous Method or Class&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Goes to the line of the previous method or class definition and highlights the name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2133"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2130"/>
     <source>Goto Next Method or Class</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2133"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2130"/>
     <source>Ctrl+Shift+Down</source>
     <comment>Search|Goto Next Method or Class</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2137"/>
+    <source>Go to the next method or class definition</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2140"/>
-    <source>Go to the next method or class definition</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2143"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Next Method or Class&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Goes to the line of the next method or class definition and highlights the name.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2465"/>
+    <source>Preview</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2470"/>
+    <source>Preview the current file in the web browser</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2472"/>
+    <source>&lt;b&gt;Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens the web browser with a preview of the current file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ViewProfileDialog</name>

eric ide

mercurial