eric6/i18n/eric6_cs.ts

changeset 7965
48fbf9149d16
parent 7960
e8fc383322f7
child 7977
f0d18add14ea
--- a/eric6/i18n/eric6_cs.ts	Thu Jan 07 17:22:16 2021 +0100
+++ b/eric6/i18n/eric6_cs.ts	Thu Jan 07 18:11:11 2021 +0100
@@ -1549,40 +1549,40 @@
 <context>
   <name>BackgroundService</name>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="128"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="134"/>
     <source>{0} not configured.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="182"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="189"/>
     <source>Restart background client?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="208"/>
-    <source>An error in Erics background client stopped the service.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="419"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="444"/>
     <source>Eric&apos;s background client disconnected because of an unknown reason.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="425"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="450"/>
     <source>Background client disconnected.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="182"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="189"/>
     <source>&lt;p&gt;The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has stopped due to an exception. It&apos;s used by various plug-ins like the different checkers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Select&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Yes&apos;&lt;/b&gt; to restart the client, but abort the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;Retry&apos;&lt;/b&gt; to restart the client and the last job&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;&apos;No&apos;&lt;/b&gt; to leave the client off.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note: The client can be restarted by opening and accepting the preferences dialog or reloading/changing the project.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="425"/>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="450"/>
     <source>The background client for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; disconnected because of an unknown reason.&lt;br&gt;Should it be restarted?</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Utilities/BackgroundService.py" line="215"/>
+    <source>An error in Eric&apos;s background client stopped the service.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>BookmarkActionSelectionDialog</name>
@@ -6802,7 +6802,7 @@
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1980"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1957"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Spustit skript</translation>
   </message>
@@ -6822,7 +6822,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1992"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1969"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Spustit projekt</translation>
   </message>
@@ -6922,7 +6922,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2112"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2089"/>
     <source>Debug Script</source>
     <translation>Debugovat skript</translation>
   </message>
@@ -6942,7 +6942,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2129"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2106"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Debugovat projekt</translation>
   </message>
@@ -7219,52 +7219,52 @@
     <translation>Debug</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1190"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1167"/>
     <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
     <translation>Program, který je právě debugován, obsahuje nespecifikovanou syntaktickou chybu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1233"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1210"/>
     <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
     <translation>Objevila se neošetřená výjimka. Detaily naleznete v shell okně.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1366"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1343"/>
     <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
     <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1473"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1450"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1721"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1698"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Pokrytí projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1708"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1685"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1992"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1969"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1857"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1834"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1844"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1821"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2129"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="2106"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
@@ -7274,12 +7274,12 @@
     <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1512"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1489"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1552"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1529"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
   </message>
@@ -7316,42 +7316,42 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1209"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1186"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; na řádce &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, písmeno &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, obsahuje syntaktickou chybu &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1283"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1260"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;Soubor: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, řádek: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zastavit zde?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1298"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1275"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1473"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1450"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1512"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1489"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1542"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1519"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1547"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1524"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; pro proměnnou &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1162"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1139"/>
     <source>Program terminated</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7371,43 +7371,16 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1352"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1329"/>
     <source>&lt;p&gt;The program generate the signal &quot;{0}&quot;.&lt;br/&gt;File: &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1124"/>
-    <source>&lt;p&gt;Message: {0}&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1129"/>
-    <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;{1}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1135"/>
-    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;{2}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1143"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1120"/>
     <source>Message: {0}</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1148"/>
-    <source>The program has terminated with an exit status of {0}.
-{1}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1152"/>
-    <source>&quot;{0}&quot; has terminated with an exit status of {1}.
-{2}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="406"/>
     <source>Move Instruction Pointer to Cursor</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -7428,7 +7401,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1430"/>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1407"/>
     <source>No locals available.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7462,6 +7435,16 @@
     <source>&lt;b&gt;Continue Until&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the cursor position greater than the current line or until leaving the current frame.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1125"/>
+    <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Debugger/DebugUI.py" line="1129"/>
+    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{2}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
@@ -7797,17 +7780,17 @@
     <translation>Automatické ukládání změn ve skriptech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="287"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="282"/>
     <source>Add allowed host</source>
     <translation>Přidat povoleného hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="309"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="304"/>
     <source>Enter the IP address of an allowed host</source>
     <translation>Zadání IP adresy povoleného hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="321"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="316"/>
     <source>Edit allowed host</source>
     <translation>Editovat povolené hosty</translation>
   </message>
@@ -7832,12 +7815,12 @@
     <translation>Všechna síťová připojení (IPv6)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="522"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="512"/>
     <source>Select to change the breakpoint toggle order from Off-&gt;On-&gt;Off to Off-&gt;On (permanent)-&gt;On (temporary)-&gt;Off</source>
     <translation>Vybrat pro změnu přepínání breakpointu od Off-&gt;On-&gt;Off na Off-&gt;On (trvale)-&gt;On (dočasně)-&gt;Off</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="525"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="515"/>
     <source>Three state breakpoint</source>
     <translation>Třístavový breakpoint</translation>
   </message>
@@ -7854,95 +7837,95 @@
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="484"/>
     <source>Select to suppress the client exit dialog for a clean exit</source>
-    <translation>Potlačit dialog ukončení klienta při čistém ukončení</translation>
+    <translation type="obsolete">Potlačit dialog ukončení klienta při čistém ukončení</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="487"/>
     <source>Don&apos;t show client exit dialog for a clean exit</source>
-    <translation>Nezobrazovat dialog ukončení klienta při čistém ukončení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="516"/>
+    <translation type="obsolete">Nezobrazovat dialog ukončení klienta při čistém ukončení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="506"/>
     <source>Breakpoints</source>
     <translation>Breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="575"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="565"/>
     <source>Exceptions</source>
     <translation>Výjimky</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="571"/>
+    <source>Select to always break at exceptions</source>
+    <translation>Vybrat vždy zastavit na výjimkách</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="574"/>
+    <source>Always break at exceptions</source>
+    <translation>Vždy zastavit na výjimkách</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="316"/>
+    <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Zadaná adresa &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není validní IP v4 nebo IP v6. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="770"/>
+    <source>Local Variables Viewer</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="776"/>
+    <source>Automatically view source code when user changes the callstack frame in the callstack viewer.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="779"/>
+    <source>Automatically view source code</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="581"/>
-    <source>Select to always break at exceptions</source>
-    <translation>Vybrat vždy zastavit na výjimkách</translation>
+    <source>Select to show exception information in the shell window</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="584"/>
-    <source>Always break at exceptions</source>
-    <translation>Vždy zastavit na výjimkách</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="321"/>
-    <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Zadaná adresa &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; není validní IP v4 nebo IP v6. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="780"/>
-    <source>Local Variables Viewer</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="786"/>
-    <source>Automatically view source code when user changes the callstack frame in the callstack viewer.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="789"/>
-    <source>Automatically view source code</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="591"/>
-    <source>Select to show exception information in the shell window</source>
+    <source>Show exceptions in Shell</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="605"/>
+    <source>Max. Variable Size:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="612"/>
+    <source>Enter the maximum size of a variable to be shown (0 = no limit)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="618"/>
+    <source>no limit</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="624"/>
+    <source> Bytes</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="594"/>
-    <source>Show exceptions in Shell</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="615"/>
-    <source>Max. Variable Size:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="622"/>
-    <source>Enter the maximum size of a variable to be shown (0 = no limit)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="628"/>
-    <source>no limit</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="634"/>
-    <source> Bytes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="604"/>
     <source>Variables Viewer</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="534"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="524"/>
     <source>Number of recent files and conditions:</source>
     <translation type="unfinished">Počet nedávných souborů:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="541"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="531"/>
     <source>Enter the number of recent files and breakpoint conditions to remember</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -7984,42 +7967,42 @@
     <translation type="unfinished">Vyberte, má-li debuger běžet vzdáleně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="701"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="691"/>
     <source>Changed elements:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="708"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="698"/>
     <source>First time opened elements:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="662"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="652"/>
     <source>Background Colors</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="691"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="681"/>
     <source>Select the background color for changed items.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="727"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="717"/>
     <source>Select the background color for elements which are loaded for the first time.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="497"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="487"/>
     <source>Multi Process Debugging</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="503"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="493"/>
     <source>Select to enable multiprocess debugging support globally</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="506"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.ui" line="496"/>
     <source>Enable Multi Process Debugging Support</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -53352,17 +53335,17 @@
 <context>
   <name>Preferences</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1628"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1627"/>
     <source>Export Preferences</source>
     <translation>Předvolby exportu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1656"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1655"/>
     <source>Import Preferences</source>
     <translation>Předvolby importu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1656"/>
+    <location filename="../Preferences/__init__.py" line="1655"/>
     <source>Properties File (*.ini);;All Files (*)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -53383,7 +53366,7 @@
 <context>
   <name>PreviewModel</name>
   <message>
-    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="437"/>
+    <location filename="../Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="432"/>
     <source>Variable Name</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>

eric ide

mercurial