E5Gui/E5SideBar.py

changeset 818
476d99fd8981
parent 791
9ec2ac20e54e
child 945
8cd4d08fa9f6
child 1371
3e5248c82ff2
--- a/E5Gui/E5SideBar.py	Thu Jan 06 19:28:48 2011 +0100
+++ b/E5Gui/E5SideBar.py	Thu Jan 06 19:45:21 2011 +0100
@@ -86,6 +86,17 @@
     @param splitter reference to the splitter (QSplitter)
     """
     self.splitter = splitter
+    self.splitter.splitterMoved.connect(self.__splitterMoved)
+  
+  def __splitterMoved(self, pos, index):
+    """
+    Private slot to react on splitter moves.
+    
+    @param pos new position of the splitter handle (integer)
+    @param index index of the splitter handle (integer)
+    """
+    if self.splitter:
+      self.splitterSizes = self.splitter.sizes()
   
   def shrink(self):
     """

eric ide

mercurial