i18n/eric5_tr.ts

changeset 1169
36a3bb21e6e6
parent 1166
a94b0a2fafd7
child 1195
572730077b35
--- a/i18n/eric5_tr.ts	Mon Jul 04 08:08:04 2011 +0200
+++ b/i18n/eric5_tr.ts	Sun Jul 10 16:31:33 2011 +0200
@@ -6912,512 +6912,512 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2363"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2371"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Dosya Aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="285"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="290"/>
     <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasının boyutu &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Bu dosyayı yüklemek istiyor musunuz?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="337"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="342"/>
     <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kaynak Düzenleme Penceresi&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bu pencere kaynak kod dosyalarını düzenlemek ve göstermek için kullanılır.Bunu pekçok kez kullanmak üzere açabilirsiniz. Dosyanın isim başlıkçubuğunda gösterilir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bekleme noktaların kolayca ekleyip düzenleyebilmeniz için satır numaraları ve işaret alanı vardır..İçerik menüsü aracılığı ile sınırları düzenleyebilirsiniz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bekleme noktalarını ayarlamak için Shift ve ara çubuğuna beraber basabilirsiniz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bu işlem içerik menüsü ilede yapılabilir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bir yazım hatasının üzerinde Ctrl ile tıklarsanız o hata ile ilgili ayrıntılı yardım alırsınız.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="568"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="576"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Geri Al</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="571"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="579"/>
     <source>Redo</source>
     <translation>İleri al</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="574"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="582"/>
     <source>Revert to last saved state</source>
     <translation>En son kaydedileni eski haline getir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="578"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="586"/>
     <source>Cut</source>
     <translation>Kes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="581"/>
-    <source>Copy</source>
-    <translation>Kopyala</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="583"/>
-    <source>Paste</source>
-    <translation>Yapıştır</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="587"/>
-    <source>Indent</source>
-    <translation>Girinti</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="589"/>
-    <source>Unindent</source>
-    <translation>Girintisiz</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="592"/>
-    <source>Comment</source>
-    <translation>Yorumlayıcı</translation>
+    <source>Copy</source>
+    <translation>Kopyala</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="591"/>
+    <source>Paste</source>
+    <translation>Yapıştır</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="595"/>
+    <source>Indent</source>
+    <translation>Girinti</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="597"/>
+    <source>Unindent</source>
+    <translation>Girintisiz</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="600"/>
+    <source>Comment</source>
+    <translation>Yorumlayıcı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="603"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation>Yorumlanamaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="598"/>
-    <source>Stream Comment</source>
-    <translation>Yorumlayıcı</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="601"/>
-    <source>Box Comment</source>
-    <translation>Kutu Yorumlayıcı</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="604"/>
-    <source>Select to brace</source>
-    <translation>Köşeli ayracı seç</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="606"/>
+    <source>Stream Comment</source>
+    <translation>Yorumlayıcı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="609"/>
+    <source>Box Comment</source>
+    <translation>Kutu Yorumlayıcı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="612"/>
+    <source>Select to brace</source>
+    <translation>Köşeli ayracı seç</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="614"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Hepsini seç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="615"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Tüm seçimi iptal et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5745"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5835"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Yazım Kontrolü...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="613"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="621"/>
     <source>Check spelling of selection...</source>
     <translation>Seçilen alanın yazım kontrolü...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="617"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="625"/>
     <source>Remove from dictionary</source>
     <translation>Sözlükten çıkar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="620"/>
-    <source>Shorten empty lines</source>
-    <translation>Boş satırları kısalt</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="628"/>
+    <source>Shorten empty lines</source>
+    <translation>Boş satırları kısalt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="636"/>
     <source>Use Monospaced Font</source>
     <translation>Tek hacimli yazıtipi kullan</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="633"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="641"/>
     <source>Autosave enabled</source>
     <translation>Otomatik kayıt kabul edildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="638"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="646"/>
     <source>Typing aids enabled</source>
     <translation>Yazım yardımı etkinleştirildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="645"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="653"/>
     <source>Autocompletion enabled</source>
     <translation>Otomatik tamamlama onaylı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="662"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="670"/>
     <source>New view</source>
     <translation>Yeni görünüm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="663"/>
-    <source>New view (with new split)</source>
-    <translation>Yeni görünüm (yeni ayraç ile)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="667"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Kapat</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="671"/>
+    <source>New view (with new split)</source>
+    <translation>Yeni görünüm (yeni ayraç ile)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="675"/>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Kapat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="679"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="673"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="681"/>
     <source>Save As...</source>
     <translation>Farklı Kaydet...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="678"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="686"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Baskı Öngörünümü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="680"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="688"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Yazdır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="695"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="703"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation>Otomatik tamamlama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="698"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="706"/>
     <source>dynamic</source>
     <translation>dinamik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="701"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="709"/>
     <source>from Document</source>
     <translation>Belgeden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="704"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="712"/>
     <source>from APIs</source>
     <translation>API&apos;den</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="707"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="715"/>
     <source>from Document and APIs</source>
     <translation>Belgeden ve API&apos;den</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="711"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="719"/>
     <source>Calltip</source>
     <translation>İpucu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="721"/>
-    <source>Check</source>
-    <translation>Kontrol</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="729"/>
+    <source>Check</source>
+    <translation>Kontrol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="737"/>
     <source>Show</source>
     <translation>Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="731"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="739"/>
     <source>Code metrics...</source>
     <translation>Metrik Kod...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="733"/>
-    <source>Code coverage...</source>
-    <translation>Kod koruyucu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="735"/>
-    <source>Show code coverage annotations</source>
-    <translation>Kodun dipnotunu göster</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="738"/>
-    <source>Hide code coverage annotations</source>
-    <translation>Kod koruyucu dipnotunu gizle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="741"/>
+    <source>Code coverage...</source>
+    <translation>Kod koruyucu...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="743"/>
+    <source>Show code coverage annotations</source>
+    <translation>Kodun dipnotunu göster</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="746"/>
+    <source>Hide code coverage annotations</source>
+    <translation>Kod koruyucu dipnotunu gizle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="749"/>
     <source>Profile data...</source>
     <translation>Veri kesiti...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="751"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="759"/>
     <source>Diagrams</source>
     <translation>Şema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="753"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="761"/>
     <source>Class Diagram...</source>
     <translation>Sınıf Şeması...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="755"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="763"/>
     <source>Package Diagram...</source>
     <translation>Paket Şeması...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="757"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="765"/>
     <source>Imports Diagram...</source>
     <translation>Şemayı İçe aktar...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="760"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="768"/>
     <source>Application Diagram...</source>
     <translation>Uygulama Şeması...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="771"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="779"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Diller</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="774"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="782"/>
     <source>No Language</source>
     <translation>Dil Yok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="793"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="801"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation>Tahmin edilen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1106"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1114"/>
     <source>Alternatives</source>
     <translation>Alternatifler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="811"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="819"/>
     <source>Encodings</source>
     <translation>Kodlama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="833"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="841"/>
     <source>End-of-Line Type</source>
     <translation>Yazım satırının sonu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="837"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="845"/>
     <source>Unix</source>
     <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="843"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="851"/>
     <source>Windows</source>
     <translation>Windows</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="849"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="857"/>
     <source>Macintosh</source>
     <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="864"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="872"/>
     <source>Export as</source>
     <translation>Farklı Dışaktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="983"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="991"/>
     <source>Toggle bookmark</source>
     <translation>Yerimi açkapa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="986"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="994"/>
     <source>Next bookmark</source>
     <translation>Sonraki yerimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="989"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="997"/>
     <source>Previous bookmark</source>
     <translation>Önceki yerimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="992"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1000"/>
     <source>Clear all bookmarks</source>
     <translation>Tüm yerimlerini temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1019"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1027"/>
     <source>Toggle breakpoint</source>
     <translation>Beklemenoktası açkapa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1022"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1030"/>
     <source>Toggle temporary breakpoint</source>
     <translation>Geçici bekleme noktası açkapa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1025"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1033"/>
     <source>Edit breakpoint...</source>
     <translation>Bekleme noktasını düzenle...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4088"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4178"/>
     <source>Enable breakpoint</source>
     <translation>Beklemenoktasını etkinleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1031"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1039"/>
     <source>Next breakpoint</source>
     <translation>Sonraki Beklemenoktası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1034"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1042"/>
     <source>Previous breakpoint</source>
     <translation>Önceki bekleme noktası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1037"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1045"/>
     <source>Clear all breakpoints</source>
     <translation>Tüm beklemenoktalarını temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="996"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1004"/>
     <source>Goto syntax error</source>
     <translation>Sözdizimi hatasına git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="999"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1007"/>
     <source>Show syntax error message</source>
     <translation>Sözdizimi hata mesajını göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1002"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1010"/>
     <source>Clear syntax error</source>
     <translation>Sözdizimi hatalarını sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1006"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1014"/>
     <source>Next warning</source>
     <translation>Sonraki Uyarı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1009"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1017"/>
     <source>Previous warning</source>
     <translation>Önceki Uyarı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1012"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1020"/>
     <source>Show warning message</source>
     <translation>Uyarı mesajını göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1015"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1023"/>
     <source>Clear warnings</source>
     <translation>Uyarıları temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1041"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1049"/>
     <source>Next uncovered line</source>
     <translation>Sonraki kapanmamış satır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1044"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1052"/>
     <source>Previous uncovered line</source>
     <translation>Önceki kaplanmamış satır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1048"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1056"/>
     <source>Next task</source>
     <translation>Sonraki görev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1051"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1059"/>
     <source>Previous task</source>
     <translation>Önceki görev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1055"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1063"/>
     <source>LMB toggles bookmarks</source>
     <translation>LMB açkapa yerimleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1060"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1068"/>
     <source>LMB toggles breakpoints</source>
     <translation>LMB açkapa bekleme noktası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1093"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1101"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Kaynağı dışaktar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1087"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1095"/>
     <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;dışa katarma tipi &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;için dışaaktarıcı yok. Vazgeçiliyior...&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1093"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1101"/>
     <source>No export format given. Aborting...</source>
     <translation>Girilen dışaaktarma formatı yok. İptal edildi...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1102"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1110"/>
     <source>Alternatives ({0})</source>
     <translation>Alternatifler ({0})</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1121"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1129"/>
     <source>Pygments Lexer</source>
     <translation>Pygments Lexer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1121"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1129"/>
     <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
     <translation>Kullanmak için Pygment lexer seç.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1529"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1537"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Yalnızca okunabilir dosyada değişiklik</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1529"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1537"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Yalnızca okunabilir bir dosyayı değiştirmeşe çalışıyorsunuz. Lütfen önce farklı bir isimde kaydediniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2142"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2150"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Yazılıyor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2159"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2167"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Yazdırma tamalandı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2161"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2169"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Yazdırılırken hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2164"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2172"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Yazdırma iptal edildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2315"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2323"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Dosya Değiştirildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2315"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2323"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasında kaydedilmemiş değişiklikler var.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2363"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2371"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; açılamıyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2516"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Dosyayı Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2464"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2472"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Dosya &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; kaydedilemiyor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sebep: {1}&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -7427,117 +7427,117 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası zaten var.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3697"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Otomatik tamamlama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3607"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3697"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Otomatiktamamlama uygun değil çünkü bu otomatiktamamlama kaynağı değil.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4091"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4181"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Durmanoktasını iptal et</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4380"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4470"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Kod Koruyucu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4380"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4470"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Lütfen bir koruyucu dosya seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4426"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4516"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Kodların Dipnotunu Göster</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4422"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4512"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Tüm satırlar korumaya alındı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4426"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4516"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Hazırda koruma dosyası yok.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4518"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4608"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Veri Kesiti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4518"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4608"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Lütfen kesit dosyasını seçiniz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4648"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4738"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Sözdizimi Hatası</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4648"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4738"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Uygun söz dizimi hata mesajı yok.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4774"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4864"/>
     <source>py3flakes Warning</source>
     <translation>Py3Parçaları Uyarısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4774"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4864"/>
     <source>No py3flakes warning message available.</source>
     <translation>Hazırda Pyparçaları &quot;uyarı mesajı&quot; yok.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4873"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4963"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Makro Adı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4873"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4963"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Bir makro ismi seç:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4901"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4991"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Makro dosyasını yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4941"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5031"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Makro dosyaları (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4922"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5012"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Makronun yüklenmesinde hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4915"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5005"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; okunamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4922"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5012"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bozuk.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4941"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5031"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Makro Dosyasını Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4958"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5048"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Makro Kaydet</translation>
   </message>
@@ -7547,37 +7547,37 @@
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten açık.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4973"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Makronun kaydedilmesinde hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4973"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5063"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; yazılamıyor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5074"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Makro Kaydı Başladı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4984"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5074"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Makro kaydı şuan aktif. Yeniden başlasın mı?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5009"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Makro Kaydediliyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5009"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5099"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Makronun ismini gir:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5122"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5212"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Eric5 ile açıldıktan sonra &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyasında değişiklik olmuş. Yeniden açılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -7587,157 +7587,157 @@
     <translation type="obsolete">&lt;br&gt;&lt;b&gt;Uyarı:&lt;/b&gt; Yapılan değişiklikleri yeniden açarken kaybedebilirsiniz.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5131"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5221"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Dosya değiştirilmiş</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5210"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5300"/>
     <source>{0} (ro)</source>
     <translation>{0} (ro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5327"/>
-    <source>Drop Error</source>
-    <translation>Düşme hatası</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5327"/>
-    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bir dosya değil.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5345"/>
-    <source>Resources</source>
-    <translation>Kaynaklar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5347"/>
-    <source>Add file...</source>
-    <translation>Dosya ekle...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5349"/>
-    <source>Add files...</source>
-    <translation>Dosyaları ekle...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5351"/>
-    <source>Add aliased file...</source>
-    <translation>Kısaltmalar dosyasına ekle...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5353"/>
-    <source>Add localized resource...</source>
-    <translation>Yaral kaynak ekle...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5356"/>
-    <source>Add resource frame</source>
-    <translation>Çerçeve kaynağı ekle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5374"/>
-    <source>Add file resource</source>
-    <translation>Dosya kaynağını ekle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5390"/>
-    <source>Add file resources</source>
-    <translation>Dosya kaynaklarını ekle</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5417"/>
-    <source>Add aliased file resource</source>
-    <translation>Kısaltmalar dosyası kaynağını ekle</translation>
+    <source>Drop Error</source>
+    <translation>Düşme hatası</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5417"/>
-    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
-    <translation>&lt;b&gt;{0} dosyası için takma ad&lt;/b&gt;:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5478"/>
-    <source>Package Diagram</source>
-    <translation>Paket Şeması</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5478"/>
-    <source>Include class attributes?</source>
-    <translation>Sınıf nitelikleri dahil edilsin mi?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5495"/>
-    <source>Imports Diagram</source>
-    <translation>Şemayı İçe Aktar</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5495"/>
-    <source>Include imports from external modules?</source>
-    <translation>Harici modüllerdan içe aktarım dahil edilsin mi?</translation>
+    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; bir dosya değil.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5435"/>
+    <source>Resources</source>
+    <translation>Kaynaklar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5437"/>
+    <source>Add file...</source>
+    <translation>Dosya ekle...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5439"/>
+    <source>Add files...</source>
+    <translation>Dosyaları ekle...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5441"/>
+    <source>Add aliased file...</source>
+    <translation>Kısaltmalar dosyasına ekle...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5443"/>
+    <source>Add localized resource...</source>
+    <translation>Yaral kaynak ekle...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5446"/>
+    <source>Add resource frame</source>
+    <translation>Çerçeve kaynağı ekle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5464"/>
+    <source>Add file resource</source>
+    <translation>Dosya kaynağını ekle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5480"/>
+    <source>Add file resources</source>
+    <translation>Dosya kaynaklarını ekle</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5507"/>
-    <source>Application Diagram</source>
-    <translation>Uygulama Şeması</translation>
+    <source>Add aliased file resource</source>
+    <translation>Kısaltmalar dosyası kaynağını ekle</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5507"/>
+    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
+    <translation>&lt;b&gt;{0} dosyası için takma ad&lt;/b&gt;:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5568"/>
+    <source>Package Diagram</source>
+    <translation>Paket Şeması</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5568"/>
+    <source>Include class attributes?</source>
+    <translation>Sınıf nitelikleri dahil edilsin mi?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5585"/>
+    <source>Imports Diagram</source>
+    <translation>Şemayı İçe Aktar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5585"/>
+    <source>Include imports from external modules?</source>
+    <translation>Harici modüllerdan içe aktarım dahil edilsin mi?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5597"/>
+    <source>Application Diagram</source>
+    <translation>Uygulama Şeması</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5597"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Modül isimleri dahil edilsin mi?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5747"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5837"/>
     <source>Add to dictionary</source>
     <translation>Sözlüğe ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5749"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5839"/>
     <source>Ignore All</source>
     <translation>Hepsini Yoksay</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2516"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2524"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; dosyası halen mevcut. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4817"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4907"/>
     <source>Warning: {0}</source>
     <translation>Dikkat: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4823"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4913"/>
     <source>Error: {0}</source>
     <translation>Hata: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4958"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5048"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists. Overwrite it?&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Makro dosyası &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; zaten var. Üzerine yazılsın mı?&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5127"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will lose your changes upon reopening it.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3703"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3793"/>
     <source>Activating Auto-Completion Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3703"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3793"/>
     <source>Auto-completion provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3888"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3978"/>
     <source>Activating Calltip Provider</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3888"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3978"/>
     <source>Calltip provider cannot be connected because there is already another one active. Please check your configuration.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -44967,7 +44967,7 @@
     <translation>Python2 yorumlayıcı ayarlanmadı.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1269"/>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="1270"/>
     <source>Python2 interpreter did not finish within 30s.</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -46139,7 +46139,7 @@
   <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="829"/>
     <source>Cl&amp;ear</source>
-    <translation>T&amp;emizle</translation>
+    <translation type="obsolete">T&amp;emizle</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="829"/>
@@ -47226,7 +47226,7 @@
     <translation>Düz&amp;en</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1890"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="1893"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Düzen</translation>
   </message>
@@ -47356,859 +47356,859 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2145"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2201"/>
     <source>Quicksearch</source>
     <translation>Hızlı arama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2009"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2012"/>
     <source>&amp;Quicksearch</source>
     <translation>&amp;Hızlı arama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2009"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2012"/>
     <source>Ctrl+Shift+K</source>
     <comment>Search|Quicksearch</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+K</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2017"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2020"/>
     <source>Perform a quicksearch</source>
     <translation>Hızlı arama gerçekleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2019"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2022"/>
     <source>&lt;b&gt;Quicksearch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This activates the quicksearch function of the IDE by giving focus to the quicksearch entry field. If this field is already active and contains text, it searches for the next occurrence of this text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2029"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2032"/>
     <source>Quicksearch backwards</source>
     <translation>Geriye doğru hızlı arama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2029"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2032"/>
     <source>Quicksearch &amp;backwards</source>
     <translation>Geriye &amp;doğru hızlı arama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2029"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2032"/>
     <source>Ctrl+Shift+J</source>
     <comment>Search|Quicksearch backwards</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+J</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2036"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2039"/>
     <source>Perform a quicksearch backwards</source>
     <translation>Geriye doğru hızlı arama gerçekleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2038"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2041"/>
     <source>&lt;b&gt;Quicksearch backwards&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This searches the previous occurrence of the quicksearch text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2048"/>
     <source>Quicksearch extend</source>
     <translation>Gelişmiş hızlıarama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2048"/>
     <source>Quicksearch e&amp;xtend</source>
     <translation>Gelişmi&amp;ş hızlıarama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2045"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2048"/>
     <source>Ctrl+Shift+H</source>
     <comment>Search|Quicksearch extend</comment>
     <translation>Ctrl+Shift+H</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2053"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2056"/>
     <source>Extend the quicksearch to the end of the current word</source>
     <translation>Hızlıaramayı geçerli kelimenin sonuna genişlet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2055"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2058"/>
     <source>&lt;b&gt;Quicksearch extend&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This extends the quicksearch text to the end of the word currently found.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2070"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2073"/>
     <source>Goto Line</source>
     <translation>Satıra Git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2063"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2066"/>
     <source>&amp;Goto Line...</source>
     <translation>Satıra &amp;Git...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2063"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2066"/>
     <source>Ctrl+G</source>
     <comment>Search|Goto Line</comment>
     <translation>Ctrl+G</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2071"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2074"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to a specific line of text in the current editor. A dialog is shown to enter the linenumber.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Satıra Git&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicide metnin seçilen bir satırına gitr. Bir diyalog seçilebilecek satır numaralarını gösterir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2086"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2089"/>
     <source>Goto Brace</source>
     <translation>Köşeli Ayraça Git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2079"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2082"/>
     <source>Goto &amp;Brace</source>
     <translation>Köşeli &amp;Ayraça Git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2079"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2082"/>
     <source>Ctrl+L</source>
     <comment>Search|Goto Brace</comment>
     <translation>Ctrl+L</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2088"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2091"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Brace&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to the matching brace in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2097"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2153"/>
     <source>Search in Files</source>
     <translation>Dosyalarda Ara</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2097"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2153"/>
     <source>Search in &amp;Files...</source>
     <translation>Dosyalar&amp;da Ara...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2097"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2153"/>
     <source>Shift+Ctrl+F</source>
     <comment>Search|Search Files</comment>
     <translation>Shift+Ctrl+F</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2105"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2161"/>
     <source>Search for a text in files</source>
     <translation>Metni dosyada ara</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2107"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2163"/>
     <source>&lt;b&gt;Search in Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the files of a directory tree or the project. A dialog is shown to enter the searchtext and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2116"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2172"/>
     <source>Replace in Files</source>
     <translation>Dosyalarda yer değiştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2116"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2172"/>
     <source>Replace in F&amp;iles...</source>
     <translation>Dosya İ&amp;çinde Değiştir...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2116"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2172"/>
     <source>Shift+Ctrl+R</source>
     <comment>Search|Replace in Files</comment>
     <translation>Shift+Ctrl+R</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2123"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2179"/>
     <source>Search for a text in files and replace it</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2125"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2181"/>
     <source>&lt;b&gt;Replace in Files&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Search for some text in the files of a directory tree or the project and replace it. A dialog is shown to enter the searchtext, the replacement text and options for the search and to display the result.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2168"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2224"/>
     <source>&lt;p&gt;Enter the searchtext directly into this field. The search will be performed case insensitive. The quicksearch function is activated upon activation of the quicksearch next action (default key Ctrl+Shift+K), if this entry field does not have the input focus. Otherwise it searches for the next occurrence of the text entered. The quicksearch backwards action (default key Ctrl+Shift+J) searches backward. Activating the &apos;quicksearch extend&apos; action (default key Ctrl+Shift+H) extends the current searchtext to the end of the currently found word. The quicksearch can be ended by pressing the Return key while the quicksearch entry has the the input focus.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2190"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2246"/>
     <source>Quicksearch Textedit</source>
     <translation>Metindüzenleyicide Hızlı Arama</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2232"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2290"/>
     <source>Zoom in</source>
     <translation>Büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2232"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2290"/>
     <source>Zoom &amp;in</source>
     <translation>Bü&amp;yült</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2232"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2290"/>
     <source>Ctrl++</source>
     <comment>View|Zoom in</comment>
     <translation>Ctrl++</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2239"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2297"/>
     <source>Zoom in on the text</source>
     <translation>MEtni Büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2241"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2299"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Büyüt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin içinde büyüt. Bu metni daha büyük yapar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2248"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2306"/>
     <source>Zoom out</source>
     <translation>Küçült</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2248"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2306"/>
     <source>Zoom &amp;out</source>
     <translation>Küçü&amp;lt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2248"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2306"/>
     <source>Ctrl+-</source>
     <comment>View|Zoom out</comment>
     <translation>Ctrl+-</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2255"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2313"/>
     <source>Zoom out on the text</source>
     <translation>Metin üzerinde küçült</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2257"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2315"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Küçült&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Metin üzerinde küçült. Bu metni daha küçük yapar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2264"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2322"/>
     <source>Zoom</source>
     <translation>Büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2264"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2322"/>
     <source>&amp;Zoom</source>
     <translation>Büyü&amp;t</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2264"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2322"/>
     <source>Ctrl+#</source>
     <comment>View|Zoom</comment>
     <translation>Ctrl+#</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2271"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2329"/>
     <source>Zoom the text</source>
     <translation>Metni büyüt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2273"/>
-    <source>&lt;b&gt;Zoom&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom the text. This opens a dialog where the desired size can be entered.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2285"/>
-    <source>Toggle all folds</source>
-    <translation>Tüm Açkapaları Kapat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2281"/>
-    <source>Toggle &amp;all folds</source>
-    <translation>Tüm açk&amp;apaları kapat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2287"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle all folds&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Tüm Açkapalar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicideki tüm açkapaları diğer duruma alırr.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2300"/>
-    <source>Toggle all folds (including children)</source>
-    <translation>Tüm açkapalar (iç içe olanlar dahil)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2295"/>
-    <source>Toggle all &amp;folds (including children)</source>
-    <translation>Tüm a&amp;çkapalar (iç içe olanlar dahil)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2302"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle all folds (including children)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor including all children.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Tüm açkapalar (içiçe olanlar dahil)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm açkapaları iç içe olanlar da dahil diğer duruma al.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2314"/>
-    <source>Toggle current fold</source>
-    <translation>Geçerli açkapayı kapat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2310"/>
-    <source>Toggle &amp;current fold</source>
-    <translation>Geçerli a&amp;çkapayı kapat</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2316"/>
-    <source>&lt;b&gt;Toggle current fold&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle the folds of the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2329"/>
-    <source>Remove all highlights</source>
-    <translation>Bütün parlatılmış alanları kaldır</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2331"/>
-    <source>&lt;b&gt;Remove all highlights&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the highlights of all editors.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2338"/>
-    <source>Split view</source>
-    <translation>Bölünmüş görünüm</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2338"/>
-    <source>&amp;Split view</source>
-    <translation>Bölünmü&amp;ş görünüm</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2342"/>
-    <source>Add a split to the view</source>
-    <translation>Görünüme yeni bir ayrım ekle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2344"/>
-    <source>&lt;b&gt;Split view&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a split to the view.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2351"/>
-    <source>Arrange horizontally</source>
-    <translation>Yatay düzenleme</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2351"/>
-    <source>Arrange &amp;horizontally</source>
-    <translation>Yatay &amp;düzenleme</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2356"/>
-    <source>Arrange the splitted views horizontally</source>
-    <translation>Bölünmüş görünümleri yatay olarak düzenle</translation>
+    <source>&lt;b&gt;Zoom&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom the text. This opens a dialog where the desired size can be entered.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2343"/>
+    <source>Toggle all folds</source>
+    <translation>Tüm Açkapaları Kapat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2339"/>
+    <source>Toggle &amp;all folds</source>
+    <translation>Tüm açk&amp;apaları kapat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2345"/>
+    <source>&lt;b&gt;Toggle all folds&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Tüm Açkapalar&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicideki tüm açkapaları diğer duruma alırr.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2358"/>
+    <source>Toggle all folds (including children)</source>
+    <translation>Tüm açkapalar (iç içe olanlar dahil)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2353"/>
+    <source>Toggle all &amp;folds (including children)</source>
+    <translation>Tüm a&amp;çkapalar (iç içe olanlar dahil)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2360"/>
+    <source>&lt;b&gt;Toggle all folds (including children)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle all folds of the current editor including all children.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Tüm açkapalar (içiçe olanlar dahil)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm açkapaları iç içe olanlar da dahil diğer duruma al.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2372"/>
+    <source>Toggle current fold</source>
+    <translation>Geçerli açkapayı kapat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2368"/>
+    <source>Toggle &amp;current fold</source>
+    <translation>Geçerli a&amp;çkapayı kapat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2374"/>
+    <source>&lt;b&gt;Toggle current fold&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle the folds of the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2387"/>
+    <source>Remove all highlights</source>
+    <translation>Bütün parlatılmış alanları kaldır</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2389"/>
+    <source>&lt;b&gt;Remove all highlights&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the highlights of all editors.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2396"/>
+    <source>Split view</source>
+    <translation>Bölünmüş görünüm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2396"/>
+    <source>&amp;Split view</source>
+    <translation>Bölünmü&amp;ş görünüm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2400"/>
+    <source>Add a split to the view</source>
+    <translation>Görünüme yeni bir ayrım ekle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2402"/>
+    <source>&lt;b&gt;Split view&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Add a split to the view.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2409"/>
+    <source>Arrange horizontally</source>
+    <translation>Yatay düzenleme</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2409"/>
+    <source>Arrange &amp;horizontally</source>
+    <translation>Yatay &amp;düzenleme</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2414"/>
+    <source>Arrange the splitted views horizontally</source>
+    <translation>Bölünmüş görünümleri yatay olarak düzenle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2416"/>
     <source>&lt;b&gt;Arrange horizontally&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Arrange the splitted views horizontally.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yatay ayarlama&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Bölünmüş görünümler yatay olarak düzenlenir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2366"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2424"/>
     <source>Remove split</source>
     <translation>Bölümlemeyi kaldır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2366"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2424"/>
     <source>&amp;Remove split</source>
     <translation>Bölümlemeyi kaldı&amp;r</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2371"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2429"/>
     <source>Remove the current split</source>
     <translation>Geçerli ayrımı kaldır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2373"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2431"/>
     <source>&lt;b&gt;Remove split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Remove the current split.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2380"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2438"/>
     <source>Next split</source>
     <translation>Sonraki ayrım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2380"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2438"/>
     <source>&amp;Next split</source>
     <translation>So&amp;nraki ayrım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2380"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2438"/>
     <source>Ctrl+Alt+N</source>
     <comment>View|Next split</comment>
     <translation>Ctrl+Alt+N</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2386"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2444"/>
     <source>Move to the next split</source>
     <translation>Sonraki ayrıma taşı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2388"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2446"/>
     <source>&lt;b&gt;Next split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the next split.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sonraki ayrım&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Sonraki ayrıma götürür.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2395"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2453"/>
     <source>Previous split</source>
     <translation>Önceki ayrım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2395"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2453"/>
     <source>&amp;Previous split</source>
     <translation>Önceki a&amp;yrım</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2395"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2453"/>
     <source>Ctrl+Alt+P</source>
     <comment>View|Previous split</comment>
     <translation>Ctrl+Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2401"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2459"/>
     <source>Move to the previous split</source>
     <translation>Önceki ayrıma taşı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2403"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2461"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous split&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Move to the previous split.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2425"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2483"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>&amp;Görünüm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2452"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2510"/>
     <source>View</source>
     <translation>Görünüm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2478"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2536"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Makro Kaydı Başladı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2473"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2531"/>
     <source>S&amp;tart Macro Recording</source>
     <translation>Makro Kaydını Başla&amp;t</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2480"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2538"/>
     <source>&lt;b&gt;Start Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Start recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2492"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2550"/>
     <source>Stop Macro Recording</source>
     <translation>Makro Kaydetmeyi Durdur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2487"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2545"/>
     <source>Sto&amp;p Macro Recording</source>
     <translation>Makro Kaydetmeyi D&amp;urdur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2494"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2552"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop Macro Recording&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop recording editor commands into a new macro.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2504"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2562"/>
     <source>Run Macro</source>
     <translation>Makroyu çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2501"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2559"/>
     <source>&amp;Run Macro</source>
     <translation>Mak&amp;royu çalıştır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2505"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2563"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Run a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Makroyu Çalıştır&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Daha önceden kaydedilmiş düzenleyici makrosu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2516"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2574"/>
     <source>Delete Macro</source>
     <translation>Makroyu Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2512"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2570"/>
     <source>&amp;Delete Macro</source>
     <translation>Makroy&amp;u Sil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2518"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2576"/>
     <source>&lt;b&gt;Delete Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Delete a previously recorded editor macro.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Makroyu Sil&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Birönce kaydedilen düzenleyici makrosunu sil.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2528"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2586"/>
     <source>Load Macro</source>
     <translation>Makroyu Yükle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2525"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2583"/>
     <source>&amp;Load Macro</source>
     <translation>Makroyu Yük&amp;le</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2530"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2588"/>
     <source>&lt;b&gt;Load Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Load an editor macro from a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2540"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2598"/>
     <source>Save Macro</source>
     <translation>Makroyu Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2537"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2595"/>
     <source>&amp;Save Macro</source>
     <translation>Ma&amp;kroyu Kaydet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2542"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2600"/>
     <source>&lt;b&gt;Save Macro&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Save a previously recorded editor macro to a file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Makro Kaydet&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Önceden kayıt edilen makroyu bir dosyada sakla.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2557"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2615"/>
     <source>&amp;Macros</source>
     <translation>&amp;Makrolar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2580"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2638"/>
     <source>Toggle Bookmark</source>
     <translation>Yerimi Açkapa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2573"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2631"/>
     <source>&amp;Toggle Bookmark</source>
     <translation>Yerimi A&amp;çkapa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2573"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2631"/>
     <source>Alt+Ctrl+T</source>
     <comment>Bookmark|Toggle</comment>
     <translation>Alt+Ctrl+T</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2582"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2640"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggle a bookmark at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2596"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2654"/>
     <source>Next Bookmark</source>
     <translation>Sonraki Yerimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2589"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2647"/>
     <source>&amp;Next Bookmark</source>
     <translation>So&amp;nraki Yerimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2589"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2647"/>
     <source>Ctrl+PgDown</source>
     <comment>Bookmark|Next</comment>
     <translation>Ctrl+PgDown</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2598"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2656"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next bookmark of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2612"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2670"/>
     <source>Previous Bookmark</source>
     <translation>Önceki Yerimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2605"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2663"/>
     <source>&amp;Previous Bookmark</source>
     <translation>Önceki Yeri&amp;mi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2605"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2663"/>
     <source>Ctrl+PgUp</source>
     <comment>Bookmark|Previous</comment>
     <translation>Ctrl+PgUp</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2614"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2672"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous Bookmark&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous bookmark of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2628"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2686"/>
     <source>Clear Bookmarks</source>
     <translation>Yerimlerini Temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2621"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2679"/>
     <source>&amp;Clear Bookmarks</source>
     <translation>Yerimlerini &amp;Temizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2621"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2679"/>
     <source>Alt+Ctrl+C</source>
     <comment>Bookmark|Clear</comment>
     <translation>Alt+Ctrl+C</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2630"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2688"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear bookmarks of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Yerimlerini Temizle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm düzenleyicilerin yerimlerini temizle&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2643"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2701"/>
     <source>Goto Syntax Error</source>
     <translation>Sözdizimi Hatasına Git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2637"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2695"/>
     <source>&amp;Goto Syntax Error</source>
     <translation>Sözdizimi Hatasına &amp;Git</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2645"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2703"/>
     <source>&lt;b&gt;Goto Syntax Error&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next syntax error of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2657"/>
-    <source>Clear Syntax Errors</source>
-    <translation>Sözdizimi Hatalarını Temizle</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2652"/>
-    <source>Clear &amp;Syntax Errors</source>
-    <translation>&amp;Sözdizimi Hatalarını Temizli</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2659"/>
-    <source>&lt;b&gt;Clear Syntax Errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear syntax errors of all editors.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Sözdizimi Hatalarını Temizle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm düsenleyicilerdeki sözdizimi hatalarını temizle.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2673"/>
-    <source>Next warning message</source>
-    <translation>Sonraki uyarı mesajı</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2666"/>
-    <source>&amp;Next warning message</source>
-    <translation>So&amp;nraki uyarı mesajı</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2675"/>
-    <source>&lt;b&gt;Next warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2690"/>
-    <source>Previous warning message</source>
-    <translation>Önceki uyarı mesajı</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2683"/>
-    <source>&amp;Previous warning message</source>
-    <translation>&amp;Önceki uyarı mesajı</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2692"/>
-    <source>&lt;b&gt;Previous warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2706"/>
-    <source>Clear Warning Messages</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2700"/>
-    <source>Clear &amp;Warning Messages</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2708"/>
-    <source>&lt;b&gt;Clear Warning Messages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear py3flakes warning messages of all editors.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2721"/>
-    <source>Next uncovered line</source>
-    <translation>Sonraki kapanmamış satır</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2715"/>
+    <source>Clear Syntax Errors</source>
+    <translation>Sözdizimi Hatalarını Temizle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2710"/>
+    <source>Clear &amp;Syntax Errors</source>
+    <translation>&amp;Sözdizimi Hatalarını Temizli</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2717"/>
+    <source>&lt;b&gt;Clear Syntax Errors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear syntax errors of all editors.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Sözdizimi Hatalarını Temizle&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm düsenleyicilerdeki sözdizimi hatalarını temizle.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2731"/>
+    <source>Next warning message</source>
+    <translation>Sonraki uyarı mesajı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2724"/>
+    <source>&amp;Next warning message</source>
+    <translation>So&amp;nraki uyarı mesajı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2733"/>
+    <source>&lt;b&gt;Next warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2748"/>
+    <source>Previous warning message</source>
+    <translation>Önceki uyarı mesajı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2741"/>
+    <source>&amp;Previous warning message</source>
+    <translation>&amp;Önceki uyarı mesajı</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2750"/>
+    <source>&lt;b&gt;Previous warning message&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a py3flakes warning.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2764"/>
+    <source>Clear Warning Messages</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2758"/>
+    <source>Clear &amp;Warning Messages</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2766"/>
+    <source>&lt;b&gt;Clear Warning Messages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear py3flakes warning messages of all editors.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2779"/>
+    <source>Next uncovered line</source>
+    <translation>Sonraki kapanmamış satır</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2773"/>
     <source>&amp;Next uncovered line</source>
     <translation>So&amp;nraki kapanmamış satır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2723"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2781"/>
     <source>&lt;b&gt;Next uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2737"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2795"/>
     <source>Previous uncovered line</source>
     <translation>Önceki kaplanmamış satır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2730"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2788"/>
     <source>&amp;Previous uncovered line</source>
     <translation>&amp;Önceki kaplanmamış satır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2739"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2797"/>
     <source>&lt;b&gt;Previous uncovered line&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor marked as not covered.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2753"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2811"/>
     <source>Next Task</source>
     <translation>Sonraki Görev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2747"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2805"/>
     <source>&amp;Next Task</source>
     <translation>So&amp;nraki Görev</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2755"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2813"/>
     <source>&lt;b&gt;Next Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Sonraki Görev &lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicideki bir sonraki satıra görev almak için git.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2769"/>
-    <source>Previous Task</source>
-    <translation>Önceki Görev</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2762"/>
-    <source>&amp;Previous Task</source>
-    <translation>Ön&amp;ceki Görev</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2771"/>
-    <source>&lt;b&gt;Previous Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2787"/>
-    <source>&amp;Bookmarks</source>
-    <translation>&amp;Yerimleri</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2827"/>
+    <source>Previous Task</source>
+    <translation>Önceki Görev</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2820"/>
+    <source>&amp;Previous Task</source>
+    <translation>Ön&amp;ceki Görev</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2829"/>
+    <source>&lt;b&gt;Previous Task&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous line of the current editor having a task.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2845"/>
+    <source>&amp;Bookmarks</source>
+    <translation>&amp;Yerimleri</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2885"/>
     <source>Bookmarks</source>
     <translation>Yerimleri</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2857"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2915"/>
     <source>Spell check</source>
     <translation>Yazım kontrolü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2857"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2915"/>
     <source>&amp;Spell Check...</source>
     <translation>&amp;Yazım kontrolü...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2857"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2915"/>
     <source>Shift+F7</source>
     <comment>Spelling|Spell Check</comment>
     <translation>Shift+F7</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2866"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2924"/>
     <source>Perform spell check of current editor</source>
     <translation>Geçerli düzenleyicide yazım denetimini gerçekleştir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2868"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2926"/>
     <source>&lt;b&gt;Spell check&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Perform a spell check of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Metin Konrolü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Geçerli düzenleyicide yazım denetimini gerçekleştir.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2875"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2933"/>
     <source>Automatic spell checking</source>
     <translation>Otomatik yazım kontrolü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2875"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2933"/>
     <source>&amp;Automatic spell checking</source>
     <translation>Otom&amp;atik yazım kontrolü</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2882"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2940"/>
     <source>(De-)Activate automatic spell checking</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2884"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2942"/>
     <source>&lt;b&gt;Automatic spell checking&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Activate or deactivate the automatic spell checking function of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otomatik metin kontrolü&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tüm düzenleyicilerdeki otomatik metin kontrolünü aktifleştir yada etkinliğini kaldır.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2924"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2982"/>
     <source>Spelling</source>
     <translation>Yazım kontolü yapılıyor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2950"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3008"/>
     <source>Open files</source>
     <translation>Dosyaları aç</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2986"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3044"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Dosya Değiştirildi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2986"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3044"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;dosyasında kaydedilmemiş değişiklikler var.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3265"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3324"/>
     <source>File: {0}</source>
     <translation>Dosya: {0}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3269"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3328"/>
     <source>Line: {0:5}</source>
     <translation>Satır: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3274"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3333"/>
     <source>Pos: {0:5}</source>
     <translation>Pos: {0:5}</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3610"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3669"/>
     <source>&amp;Clear</source>
     <translation>T&amp;emizle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3606"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3665"/>
     <source>&amp;Add</source>
     <translation>&amp;Ekle</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3608"/>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="3667"/>
     <source>&amp;Edit...</source>
     <translation>Düz&amp;en...</translation>
   </message>
@@ -48228,6 +48228,69 @@
     <source>&lt;b&gt;Join Lines&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Join the current and the next lines.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2106"/>
+    <source>Goto Last Edit Location</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2098"/>
+    <source>Goto Last &amp;Edit Location</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2098"/>
+    <source>Ctrl+Shift+G</source>
+    <comment>Search|Goto Last Edit Location</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2108"/>
+    <source>&lt;b&gt;Goto Last Edit Location&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to the location of the last edit in the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2115"/>
+    <source>Goto Previous Method or Class</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2115"/>
+    <source>Ctrl+Shift+Up</source>
+    <comment>Search|Goto Previous Method or Class</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2122"/>
+    <source>Go to the previous method or class definition</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2125"/>
+    <source>&lt;b&gt;Goto Previous Method or Class&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Goes to the line of the previous method or class definition and highlights the name.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2133"/>
+    <source>Goto Next Method or Class</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2133"/>
+    <source>Ctrl+Shift+Down</source>
+    <comment>Search|Goto Next Method or Class</comment>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2140"/>
+    <source>Go to the next method or class definition</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="ViewManager/ViewManager.py" line="2143"/>
+    <source>&lt;b&gt;Goto Next Method or Class&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Goes to the line of the next method or class definition and highlights the name.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ViewProfileDialog</name>

eric ide

mercurial