i18n/eric5_cs.ts

changeset 64
283b4227dc96
parent 15
f6ccc31d6e72
child 67
4b52a61c96f3
--- a/i18n/eric5_cs.ts	Sat Jan 16 14:14:45 2010 +0000
+++ b/i18n/eric5_cs.ts	Sat Jan 16 14:46:24 2010 +0000
@@ -30,7 +30,12 @@
   <message>
     <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="22"/>
     <source>&lt;p&gt;%1 is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;%2&quot;&gt;%2&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:%4&quot;&gt;%4&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%1 uses third party software which is copyrighted by it&apos;s respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;%1 je integrované vývojové prostředí pro jazyk Python. Byl napsán za použití nadstavby PyQt pro GUI toolkit Qt a widgetu editoru QScintilla.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Více informací naleznete na &lt;a href=&quot;%2&quot;&gt;%2&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hlášení o chybách nebo požadavky na nové vlastnosti zasílejte, prosím, na &lt;a href=&quot;mailto:%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Požadavky na nové vlastnosti posílejte na email &lt;a href=&quot;mailto:%4&quot;&gt;%4&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%1 používá software třetích stran, na který vlastní copyright vlastníci tohoto software. Více informací o těchto copyrightech naleznete v jednotlivých balíčcích.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;%1 je integrované vývojové prostředí pro jazyk Python. Byl napsán za použití nadstavby PyQt pro GUI toolkit Qt a widgetu editoru QScintilla.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Více informací naleznete na &lt;a href=&quot;%2&quot;&gt;%2&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hlášení o chybách nebo požadavky na nové vlastnosti zasílejte, prosím, na &lt;a href=&quot;mailto:%3&quot;&gt;%3&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Požadavky na nové vlastnosti posílejte na email &lt;a href=&quot;mailto:%4&quot;&gt;%4&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%1 používá software třetích stran, na který vlastní copyright vlastníci tohoto software. Více informací o těchto copyrightech naleznete v jednotlivých balíčcích.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/AboutPlugin/AboutDialog.py" line="22"/>
+    <source>&lt;p&gt;{0} is an Integrated Development Environment for the Python programming language. It is written using the PyQt Python bindings for the Qt GUI toolkit and the QScintilla editor widget.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;For more information see &lt;a href=&quot;{1}&quot;&gt;{1}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please send bug reports to &lt;a href=&quot;mailto:{2}&quot;&gt;{2}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;To request a new feature please send an email to &lt;a href=&quot;mailto:{3}&quot;&gt;{3}&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0} uses third party software which is copyrighted by it&apos;s respective copyright holder. For details see the copyright notice of the individual package.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -38,75 +43,95 @@
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="81"/>
     <source>About %1</source>
-    <translation>O aplikaci %1</translation>
+    <translation type="obsolete">O aplikaci %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="81"/>
     <source>&amp;About %1</source>
-    <translation>O &amp;aplikaci %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="85"/>
+    <translation type="obsolete">O &amp;aplikaci %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="80"/>
     <source>Display information about this software</source>
     <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="86"/>
     <source>&lt;b&gt;About %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;O aplikaci %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="93"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;O aplikaci %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="88"/>
     <source>About Qt</source>
     <translation>O Qt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="88"/>
+    <source>About &amp;Qt</source>
+    <translation>O &amp;Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="91"/>
+    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
+    <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="93"/>
-    <source>About &amp;Qt</source>
-    <translation>O &amp;Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="96"/>
-    <source>Display information about the Qt toolkit</source>
-    <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="98"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="106"/>
     <source>About KDE</source>
-    <translation>O KDE</translation>
+    <translation type="obsolete">O KDE</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="106"/>
     <source>About &amp;KDE</source>
-    <translation>O &amp;KDE</translation>
+    <translation type="obsolete">O &amp;KDE</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="109"/>
     <source>Display information about KDE</source>
-    <translation>Zobrazit informace o KDE</translation>
+    <translation type="obsolete">Zobrazit informace o KDE</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="110"/>
     <source>&lt;b&gt;About KDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about KDE.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;O KDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o KDE.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;O KDE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o KDE.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="76"/>
+    <source>About {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="76"/>
+    <source>&amp;About {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginAbout.py" line="81"/>
+    <source>&lt;b&gt;About {0}&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>AdBlockAccessHandler</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="43"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="41"/>
     <source>Subscribe?</source>
     <translation>Odebírat?</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="43"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%1&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Přihlásit k odběru tento AdBlock?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%1&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Přihlásit k odběru tento AdBlock?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%1&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockAccessHandler.py" line="41"/>
+    <source>&lt;p&gt;Subscribe to this AdBlock subscription?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -114,7 +139,12 @@
   <message>
     <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockBlockedNetworkReply.py" line="29"/>
     <source>Blocked by AdBlock rule: %1.</source>
-    <translation>Blokováno AdBlock pravidlem: %1.</translation>
+    <translation type="obsolete">Blokováno AdBlock pravidlem: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockBlockedNetworkReply.py" line="29"/>
+    <source>Blocked by AdBlock rule: {0}.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -189,19 +219,19 @@
 <context>
   <name>AdBlockSubscription</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="206"/>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="205"/>
     <source>Load subscription rules</source>
     <translation>Nahrát odebíraná pravidla</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="198"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;%1&apos; for reading.</source>
-    <translation>Soubor adblock &apos;%1&apos; se nepodařilo přečíst.</translation>
+    <translation type="obsolete">Soubor adblock &apos;%1&apos; se nepodařilo přečíst.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="206"/>
     <source>Adblock file &apos;%1&apos; does not start with [Adblock.</source>
-    <translation>Adblock soubor &apos;%1&apos; nezačíná s [Adblock.</translation>
+    <translation type="obsolete">Adblock soubor &apos;%1&apos; nezačíná s [Adblock.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="280"/>
@@ -211,7 +241,7 @@
   <message>
     <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="258"/>
     <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: %1&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Odebíraná pravidla nelze stáhnout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: %1&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Odebíraná pravidla nelze stáhnout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chyba: %1&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="272"/>
@@ -221,13 +251,33 @@
   <message>
     <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="301"/>
     <source>Unable to open adblock file &apos;%1&apos; for writing.</source>
-    <translation>Adblock soubor &apos;%1&apos; nelze otevřít pro zápis.</translation>
+    <translation type="obsolete">Adblock soubor &apos;%1&apos; nelze otevřít pro zápis.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="301"/>
     <source>Saving subscription rules</source>
     <translation>Ukládání odebíraných pravidel</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="197"/>
+    <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for reading.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="205"/>
+    <source>Adblock file &apos;{0}&apos; does not start with [Adblock.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="258"/>
+    <source>&lt;p&gt;Subscription rules could not be downloaded.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/AdBlock/AdBlockSubscription.py" line="301"/>
+    <source>Unable to open adblock file &apos;{0}&apos; for writing.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>AddBookmarkDialog</name>
@@ -360,32 +410,32 @@
     <translation>&amp;Typ souboru:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="107"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="94"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation>Výběr adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="66"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="58"/>
     <source>Source Files</source>
     <translation>Zdrojové soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="68"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="59"/>
     <source>Forms Files</source>
     <translation>Soubory s formuláři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="72"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="61"/>
     <source>Interface Files</source>
     <translation>Interface soubory</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="74"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="62"/>
     <source>Other Files (*)</source>
     <translation>Jiné soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="70"/>
+    <location filename="Project/AddDirectoryDialog.py" line="60"/>
     <source>Resource Files</source>
     <translation>Resource soubory</translation>
   </message>
@@ -475,79 +525,109 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="60"/>
     <source>Select target directory</source>
     <translation>Výběr cílového adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="106"/>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="103"/>
     <source>Select Files</source>
     <translation>Výběr souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="114"/>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="111"/>
     <source>Select user-interface files</source>
     <translation>Výběr user-interface souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="122"/>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="119"/>
     <source>Select resource files</source>
     <translation>Výběr resource souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="148"/>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="145"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="130"/>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="127"/>
     <source>Select source files</source>
     <translation>Výběr zdrojových souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="138"/>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="135"/>
     <source>Select interface files</source>
     <translation>Výběr interface souborů</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="143"/>
+    <source>Select translation files</source>
+    <translation>Výběr souborů s překlady</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="146"/>
-    <source>Select translation files</source>
-    <translation>Výběr souborů s překlady</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="149"/>
     <source>Select files</source>
     <translation>Výběr souborů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="112"/>
     <source>Forms Files (%1)</source>
-    <translation>Soubory s formuláři (%1)</translation>
+    <translation type="obsolete">Soubory s formuláři (%1)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="120"/>
     <source>Resource Files (%1)</source>
-    <translation>Resource soubory (%1)</translation>
+    <translation type="obsolete">Resource soubory (%1)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="128"/>
     <source>Source Files (%1);;All Files (*)</source>
-    <translation>Zdrojové soubory (%1);;Všechny soubory (*)</translation>
+    <translation type="obsolete">Zdrojové soubory (%1);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="136"/>
     <source>Interface Files (%1)</source>
-    <translation>Interface soubory (%1)</translation>
+    <translation type="obsolete">Interface soubory (%1)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="94"/>
     <source>Source Files (%1);;Forms Files (%2);;Resource Files (%3);;Interface Files (%4);;Translation Files (%5);;All Files (*)</source>
-    <translation>Zdrojové soubory (%1);;Soubory s formuláři (%2);;Resource soubory (%3);;Interface soubory (%4);; Soubory s překlady (%5);;Všechny soubory (*)</translation>
+    <translation type="obsolete">Zdrojové soubory (%1);;Soubory s formuláři (%2);;Resource soubory (%3);;Interface soubory (%4);; Soubory s překlady (%5);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="144"/>
     <source>Translation Files (%1)</source>
-    <translation>Soubory s překlady (%1)</translation>
+    <translation type="obsolete">Soubory s překlady (%1)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="91"/>
+    <source>Source Files ({0});;Forms Files ({1});;Resource Files ({2});;Interface Files ({3});;Translation Files ({4});;All Files (*)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="109"/>
+    <source>Forms Files ({0})</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="117"/>
+    <source>Resource Files ({0})</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="125"/>
+    <source>Source Files ({0});;All Files (*)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="133"/>
+    <source>Interface Files ({0})</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/AddFileDialog.py" line="141"/>
+    <source>Translation Files ({0})</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -923,7 +1003,7 @@
 <context>
   <name>AddProjectDialog</name>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
     <source>Add Project</source>
     <translation>Nový projekt</translation>
   </message>
@@ -973,7 +1053,7 @@
     <translation>Je &amp;hlavní projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="62"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="60"/>
     <source>Project Files (*.e4p *.e4pz)</source>
     <translation>Soubory projektu (*.e4p *.e4pz)</translation>
   </message>
@@ -983,7 +1063,7 @@
     <translation>&amp;Popis:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="44"/>
+    <location filename="MultiProject/AddProjectDialog.py" line="42"/>
     <source>Project Properties</source>
     <translation>Nastavení projektu</translation>
   </message>
@@ -991,17 +1071,17 @@
 <context>
   <name>ApplicationDiagram</name>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="66"/>
+    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="64"/>
     <source>Parsing modules...</source>
     <translation>Parsování modulů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="187"/>
+    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="183"/>
     <source>&lt;&lt;Application&gt;&gt;</source>
     <translation>&lt;&lt;Aplikace&gt;&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="189"/>
+    <location filename="Graphics/ApplicationDiagram.py" line="185"/>
     <source>&lt;&lt;Others&gt;&gt;</source>
     <translation>&lt;&lt;Ostatní&gt;&gt;</translation>
   </message>
@@ -1430,17 +1510,17 @@
 <context>
   <name>BookmarksManager</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="28"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="26"/>
     <source>Bookmarks Bar</source>
     <translation>Panel záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="29"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="27"/>
     <source>Bookmarks Menu</source>
     <translation>Menu záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="156"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="154"/>
     <source>Loading Bookmarks</source>
     <translation>Nahrání záložek</translation>
   </message>
@@ -1448,36 +1528,36 @@
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="156"/>
     <source>Error when loading bookmarks on line %1, column %2:
 %3</source>
-    <translation>Chyba během nahrávání záložek na řádce %1, sloupec %2:
+    <translation type="obsolete">Chyba během nahrávání záložek na řádce %1, sloupec %2:
 %3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="168"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="166"/>
     <source>Toolbar Bookmarks</source>
     <translation>Panel nástrojů záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="174"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="172"/>
     <source>Menu</source>
     <translation>Menu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="217"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="215"/>
     <source>Saving Bookmarks</source>
     <translation>Ukládání záložek</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="217"/>
     <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.</source>
-    <translation>Chyba při ukládání záložek &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="378"/>
+    <translation type="obsolete">Chyba při ukládání záložek &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="326"/>
     <source>XBEL bookmarks</source>
     <translation>XBEL záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="328"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="327"/>
     <source>HTML Netscape bookmarks</source>
     <translation>HTML Netscape záložky</translation>
   </message>
@@ -1489,19 +1569,19 @@
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="345"/>
     <source>Error opening bookmarks file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.</source>
-    <translation>Chyba při otevírání souboru záložek &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.</translation>
+    <translation type="obsolete">Chyba při otevírání souboru záložek &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="360"/>
     <source>Error when importing bookmarks on line %1, column %2:
 %3</source>
-    <translation>Chyba při importu záložek na řádce %1, sloupci %2:
+    <translation type="obsolete">Chyba při importu záložek na řádce %1, sloupci %2:
 %3</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="370"/>
     <source>Imported %1</source>
-    <translation>Importováno %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Importováno %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="378"/>
@@ -1509,40 +1589,82 @@
     <translation>Export záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="388"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="394"/>
     <source>Exporting Bookmarks</source>
     <translation>Exportování záložek</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="388"/>
     <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.</source>
-    <translation>Chyba při exportu záložek &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.</translation>
+    <translation type="obsolete">Chyba při exportu záložek &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="405"/>
     <source>Converted %1</source>
-    <translation>Konvertováno %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="430"/>
+    <translation type="obsolete">Konvertováno %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="434"/>
     <source>Remove Bookmark</source>
     <translation>Odebrat záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="471"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="475"/>
     <source>Insert Bookmark</source>
     <translation>Vložit záložku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="509"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="513"/>
     <source>Name Change</source>
     <translation>Změnit název</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="512"/>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="516"/>
     <source>Address Change</source>
     <translation>Změnit adresu</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="154"/>
+    <source>Error when loading bookmarks on line {0}, column {1}:
+{3}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="215"/>
+    <source>Error saving bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="344"/>
+    <source>Error opening bookmarks file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="360"/>
+    <source>Error when importing bookmarks on line {0}, column [1}:
+{2}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="370"/>
+    <source>Imported {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="378"/>
+    <source>XBEL bookmarks (*.xbel);;XBEL bookmarks (*.xml</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="394"/>
+    <source>Error exporting bookmarks to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/Bookmarks/BookmarksManager.py" line="409"/>
+    <source>Converted {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>BookmarksMenu</name>
@@ -1722,67 +1844,67 @@
 <context>
   <name>Browser</name>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="56"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="55"/>
     <source>File-Browser</source>
     <translation>Prohlížeč souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="75"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="74"/>
     <source>&lt;b&gt;The Browser Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This allows you to easily navigate the hierachy of directories and files on your system, identify the Python programs and open them up in a Source Viewer window. The window displays several separate hierachies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The first hierachy is only shown if you have opened a program for debugging and it&apos;s root is the directory containing that program. Usually all of the separate files that make up a Python application are held in the same directory, so this hierachy gives you easy access to most of what you will need.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The next hierachy is used to easily navigate the directories that are specified in the Python &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt; variable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The remaining hierachies allow you navigate your system as a whole. On a UNIX system there will be a hierachy with &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; at its root and another with the user home directory. On a Windows system there will be a hierachy for each drive on the system.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programs (i.e. those with a &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt; file name suffix) are identified in the hierachies with a Python icon. The right mouse button will popup a menu which lets you open the file in a Source Viewer window, open the file for debugging or use it for a unittest run.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The context menu of a class, function or method allows you to open the file defining this class, function or method and will ensure, that the correct source line is visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Designer icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Designer with that file.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist files (i.e. those with a &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt; file name suffix) are shown with a Linguist icon. The context menu of these files allows you to start Qt-Linguist with that file.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prohlížeč&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Prohlížeč umožňuje jednoduše procházet strukturu adresářů a souborů ve vašem systému, rozpoznat Python programy a otevřít je do okna Zobrazení zdrojového kódu. Prohlížeč zobrazuje několik samostatných hierarchií.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;První hierarchie zobrazuje pouze otevřenou aplikaci pro debugování a její kořen je adresář obsahující tuto aplikaci. Všechny Python soubory, které tvoří aplikaci, jsou obvykle ve stejném adresáři, takže tato hierarchie umožňuje rychlý přístup ke všemu, co je třeba.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Další hierarchie se používá k rychlé navigaci v adresářích, které jsou uvedeny v Python proměnné &lt;tt&gt;sys.path&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zbývající hierarchie umožňují procházet operační systém jako celek. Na UNIX systémech bude hierarchie s kořenem &lt;tt&gt;/&lt;/tt&gt; a další s user home adresářem. Ve Windows zde bude hierarchie pro každý disk v systému.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Python programy (mají extenzi &lt;tt&gt;.py&lt;/tt&gt;) jsou v hierarchii zobrazeny s Python ikonou. Pravé tlačítko myši otevře popup menu, které umožňuje otevřít soubor do okna Zobrazení zdrojového kódu, otevřít soubor pro debugging nebo jej použít pro spuštění unittestu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kontextové menu s třídami, funkcemi a metodami umožňuje otevřít soubor na pozici vybrané třídy, funkci nebo metody a zajišťuje zobrazení kódu na požadovaném řádku.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Designer soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ui&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s ikonou Designeru. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Designeru.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-Linguist soubory (mají extenzi &lt;tt&gt;.ts&lt;/tt&gt;) jsou zobrazeny s Linguist ikonou. Kontextové menu umožňuje otevřít tyto soubory přímo do Qt-Linguistu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="191"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="190"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="169"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="168"/>
     <source>Run unittest...</source>
     <translation>Spustit unittest...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="226"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="225"/>
     <source>New toplevel directory...</source>
     <translation>Nový adresář toplevel...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="203"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="202"/>
     <source>Add as toplevel directory</source>
     <translation>Přidat jako toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="206"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="205"/>
     <source>Remove from toplevel</source>
     <translation>Odebrat z toplevelu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="210"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="209"/>
     <source>Find in this directory</source>
     <translation>Hledat v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="403"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="402"/>
     <source>New toplevel directory</source>
     <translation>Nový toplevel adresář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="213"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="212"/>
     <source>Find&amp;&amp;Replace in this directory</source>
     <translation>Najít &amp;&amp; nahradit v tomto adresáři</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="231"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="230"/>
     <source>Configure...</source>
     <translation>Konfigurovat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="179"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="178"/>
     <source>Open in Icon Editor</source>
     <translation>Otevřit v editoru ikon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/Browser.py" line="216"/>
+    <location filename="UI/Browser.py" line="215"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
@@ -1802,7 +1924,7 @@
   <message>
     <location filename="UI/BrowserModel.py" line="431"/>
     <source>Coding: %1</source>
-    <translation>Kódování: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Kódování: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/BrowserModel.py" line="436"/>
@@ -1814,6 +1936,11 @@
     <source>Attributes (global)</source>
     <translation>Atributy (globální)</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/BrowserModel.py" line="431"/>
+    <source>Coding: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>CodeMetricsDialog</name>
@@ -1943,33 +2070,38 @@
   <message>
     <location filename="Utilities/__init__.py" line="68"/>
     <source>The coding &apos;%1&apos; is wrong for the given text.</source>
-    <translation>Kódování &apos;%1&apos; je pro daný text chybné.</translation>
+    <translation type="obsolete">Kódování &apos;%1&apos; je pro daný text chybné.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Utilities/__init__.py" line="72"/>
+    <source>The coding &apos;{0}&apos; is wrong for the given text.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>ColorDialogWizard</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="119"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation>Editor není znám</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="119"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation>Prosím, nejdříve otevřete nebo vytvořte soubor.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="74"/>
+    <source>QColorDialog Wizard</source>
+    <translation>QColorDialog průvodce</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="71"/>
+    <source>Q&amp;ColorDialog Wizard...</source>
+    <translation>Q&amp;ColorDialog průvodce...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="75"/>
-    <source>QColorDialog Wizard</source>
-    <translation>QColorDialog průvodce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="72"/>
-    <source>Q&amp;ColorDialog Wizard...</source>
-    <translation>Q&amp;ColorDialog průvodce...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQColorDialog.py" line="76"/>
     <source>&lt;b&gt;QColorDialog Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create a QColorDialog. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;QColorDialog průvodce&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Tento průvodce otevře dialog pro zadání všech parametrů potřebných pro vytvoření QColorDialog. Vygenerovaný kód je vložen na aktuální pozici kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -2163,19 +2295,19 @@
     <translation>Zelená</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="36"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="34"/>
     <source>Test</source>
     <translation>Test</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="73"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="71"/>
     <source>QColorDialog Wizard Error</source>
     <translation>Chyba v QColorDialog průvodci</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="73"/>
     <source>&lt;p&gt;The colour &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; is not valid.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Barva &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; není platná.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Barva &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; není platná.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.ui" line="23"/>
@@ -2212,368 +2344,413 @@
     <source>Enter the dialog title</source>
     <translation>Zadejte titulek dialogu</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/ColorDialogWizard/ColorDialogWizardDialog.py" line="71"/>
+    <source>&lt;p&gt;The colour &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not valid.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>CompareDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="14"/>
     <source>File Comparison</source>
     <translation>Porovnání souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="31"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="32"/>
     <source>File &amp;1:</source>
     <translation>Soubor &amp;1:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="41"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="42"/>
     <source>Enter the name of the first file</source>
     <translation>Zadejte jméno prvního souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="75"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="76"/>
     <source>Press to select the file via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr souboru přes dialogové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="78"/>
-    <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="58"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="79"/>
+    <source>...</source>
+    <translation>...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="59"/>
     <source>File &amp;2:</source>
     <translation>Soubor &amp;2:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="68"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="69"/>
     <source>Enter the name of the second file</source>
     <translation>Zadejte jméno druhého souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="147"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="148"/>
     <source>Press to move to the first difference</source>
     <translation>Stisknout pro posun na první rozdíl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="157"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="158"/>
     <source>Press to move to the previous difference</source>
     <translation>Stisknout pro posun na předchozí rozdíl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="167"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="168"/>
     <source>Press to move to the next difference</source>
     <translation>Stisknout pro posun na další rozdíl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="177"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="178"/>
     <source>Press to move to the last difference</source>
     <translation>Stisknout pro posun na poslední rozdíl</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="220"/>
     <source>Select, if the scrollbars should be synchronized</source>
-    <translation>Vyberte, jestliže posuvníky mají být synchronní</translation>
+    <translation type="obsolete">Vyberte, jestliže posuvníky mají být synchronní</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="223"/>
     <source>&amp;Synchronize scrollbars</source>
-    <translation>&amp;Synchronizovat posuvníky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="226"/>
+    <translation type="obsolete">&amp;Synchronizovat posuvníky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="227"/>
     <source>Alt+S</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="97"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="94"/>
     <source>Compare</source>
     <translation>Porovnat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="98"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="95"/>
     <source>Press to perform the comparison of the two files</source>
     <translation>Stisknout pro provedení porovnání dvou souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="243"/>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="240"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/CompareDialog.py" line="243"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="391"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="389"/>
     <source>Select file to compare</source>
     <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/CompareDialog.py" line="305"/>
     <source>Total: %1</source>
-    <translation>Celkem: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Celkem: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/CompareDialog.py" line="306"/>
     <source>Changed: %1</source>
-    <translation>Změněno: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Změněno: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/CompareDialog.py" line="307"/>
     <source>Added: %1</source>
-    <translation>Přidáno: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Přidáno: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/CompareDialog.py" line="308"/>
     <source>Deleted: %1</source>
-    <translation>Smazáno: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Smazáno: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="221"/>
+    <source>Select, if the horizontal scrollbars should be synchronized</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/CompareDialog.ui" line="224"/>
+    <source>&amp;Synchronize horizontal scrollbars</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="302"/>
+    <source>Total: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="304"/>
+    <source>Changed: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="305"/>
+    <source>Added: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="306"/>
+    <source>Deleted: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/CompareDialog.py" line="240"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>ConfigurationWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="96"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="94"/>
     <source>Application</source>
     <translation>Aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="99"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="97"/>
     <source>CORBA</source>
     <translation>CORBA</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="102"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="100"/>
     <source>Email</source>
     <translation>Email</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="105"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="103"/>
     <source>Graphics</source>
     <translation>Grafika</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="108"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="106"/>
     <source>Icons</source>
     <translation>Ikony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="114"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="112"/>
     <source>Plugin Manager</source>
     <translation>Plugin Manažer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="117"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="115"/>
     <source>Printer</source>
     <translation>Tiskárna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="268"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="266"/>
     <source>Python</source>
     <translation>Python</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="123"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="121"/>
     <source>Qt</source>
     <translation>Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="126"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="124"/>
     <source>Shell</source>
     <translation>Shell</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="129"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="127"/>
     <source>Tasks</source>
     <translation>Úlohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="132"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="130"/>
     <source>Templates</source>
     <translation>Šablony</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="138"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="136"/>
     <source>Version Control Systems</source>
     <translation>Version Control Systems</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="142"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="140"/>
     <source>Debugger</source>
     <translation>Debugger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="154"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="152"/>
     <source>Ruby</source>
     <translation>Ruby</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="158"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="156"/>
     <source>Editor</source>
     <translation>Editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="161"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="159"/>
     <source>APIs</source>
     <translation>APIs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="164"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="162"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="171"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="169"/>
     <source>Calltips</source>
     <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="177"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="175"/>
     <source>General</source>
     <translation>Hlavní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="192"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="190"/>
     <source>Typing</source>
     <translation>Psaní</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="195"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="193"/>
     <source>Exporters</source>
     <translation>Exportery</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="199"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="197"/>
     <source>Highlighters</source>
     <translation>Zvýrazňovače</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="202"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="200"/>
     <source>Filetype Associations</source>
     <translation>Asociace typů souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="206"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="204"/>
     <source>Styles</source>
     <translation>Styly</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="272"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="270"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="278"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="276"/>
     <source>Help Documentation</source>
     <translation>Dokumenty nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="282"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="280"/>
     <source>Help Viewers</source>
     <translation>Prohlížeče nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="237"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="235"/>
     <source>Project</source>
     <translation>Projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="234"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="232"/>
     <source>Project Viewer</source>
     <translation>Prohlížeč projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="240"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="238"/>
     <source>Multiproject</source>
     <translation>Multiprojekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="247"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="245"/>
     <source>Interface</source>
     <translation>Interface</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="250"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="248"/>
     <source>Viewmanager</source>
     <translation>Viewmanager</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="421"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="416"/>
     <source>Configuration Page Error</source>
     <translation>Chyba na straně konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="421"/>
     <source>&lt;p&gt;The configuration page &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Konfigurační strana &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="180"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Konfigurační strana &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="178"/>
     <source>Filehandling</source>
     <translation>Manažer souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="183"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="181"/>
     <source>Searching</source>
     <translation>Vyhledávání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="275"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="273"/>
     <source>Appearance</source>
     <translation>Vzhled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="174"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="172"/>
     <source>QScintilla</source>
     <translation>QScintilla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="189"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="187"/>
     <source>Style</source>
     <translation>Styl</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="210"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="208"/>
     <source>Properties</source>
     <translation>Nastavení</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="377"/>
+    <source>Preferences</source>
+    <translation>Předvolby</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="382"/>
-    <source>Preferences</source>
-    <translation>Předvolby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="387"/>
     <source>Please select an entry of the list 
 to display the configuration page.</source>
     <translation>Pro zobrazení strany s konfigurací vyberte položku ze seznamu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="135"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="133"/>
     <source>Terminal</source>
     <translation>Terminál</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="265"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="263"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Síť</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="186"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="184"/>
     <source>Spell checking</source>
     <translation>Kontrola pravopisu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="151"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="149"/>
     <source>Python3</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="285"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="283"/>
     <source>Eric Web Browser</source>
     <translation>Eric web prohlížeč</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationDialog.py" line="416"/>
+    <source>&lt;p&gt;The configuration page &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be loaded.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>CookieDetailsDialog</name>
@@ -2941,7 +3118,7 @@
     <translation>&lt;b&gt;Poznámka:&lt;/b&gt; Ponechte tento vstup prázdný chcete-li použít defaultní hodnotu omniidl or omniidl.exe).</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.py" line="50"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/CorbaPage.py" line="49"/>
     <source>Select IDL compiler</source>
     <translation>Vyberte IDL kompliátor</translation>
   </message>
@@ -2994,77 +3171,102 @@
     <translation>&amp;Filtr pro:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="374"/>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="401"/>
     <source>Code Generation</source>
     <translation>Generování kódu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="282"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not open the code template file &quot;%1&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Template soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze otevřít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Template soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze otevřít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="318"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not open the source file &quot;%1&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Nelze ovevřít source soubor &quot;%1&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze ovevřít source soubor &quot;%1&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="374"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not write the source file &quot;%1&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Nelze zapsat do source souboru &quot;%1&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="238"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze zapsat do source souboru &quot;%1&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="267"/>
     <source>uic error</source>
     <translation>uic chyba</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="238"/>
     <source>&lt;p&gt;There was an error loading the form &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Byla nalezena chyba načtená z &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%2&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="90"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Byla nalezena chyba načtená z &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;%2&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="89"/>
     <source>Create Dialog Code</source>
     <translation>Vytvořit Dialog Code</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="90"/>
     <source>The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; exists but does not contain any classes.</source>
-    <translation>Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; existuje ale neobsahuje žádné třídy.</translation>
+    <translation type="obsolete">Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; existuje ale neobsahuje žádné třídy.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="89"/>
+    <source>The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; exists but does not contain any classes.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="267"/>
+    <source>&lt;p&gt;There was an error loading the form &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="311"/>
+    <source>&lt;p&gt;Could not open the code template file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="346"/>
+    <source>&lt;p&gt;Could not open the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/CreateDialogCodeDialog.py" line="401"/>
+    <source>&lt;p&gt;Could not write the source file &quot;{0}&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebugServer</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="106"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="105"/>
     <source>created</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>vytvořeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="108"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="107"/>
     <source>changed</source>
     <comment>must be same as in EditWatchpointDialog</comment>
     <translation>změněno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="551"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="552"/>
     <source>Connection from illegal host</source>
     <translation>Spojení z ilegálního hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1207"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1208"/>
     <source>Passive debug connection received</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru přijato</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1220"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1221"/>
     <source>Passive debug connection closed</source>
     <translation>Spojení pasivního debugeru uzavřeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1076"/>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="1077"/>
     <source>
 Not connected
 </source>
@@ -3075,646 +3277,696 @@
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="551"/>
     <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Pokus o spojení z ilegálního hosta &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;. Přijmout toto spojení?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugServer.py" line="552"/>
+    <source>&lt;p&gt;A connection was attempted by the illegal host &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Accept this connection?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebugUI</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1574"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1561"/>
     <source>Run Script</source>
     <translation>Spustit skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="166"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="159"/>
     <source>&amp;Run Script...</source>
     <translation>Spustit sk&amp;ript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="169"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="162"/>
     <source>Run the current Script</source>
     <translation>Spustit aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="170"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="163"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script outside the debugger. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění skriptu bez debugeru. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1584"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1571"/>
     <source>Run Project</source>
     <translation>Spustit projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="178"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="171"/>
     <source>Run &amp;Project...</source>
     <translation>Spustit &amp;projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="182"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="175"/>
     <source>Run the current Project</source>
     <translation>Spustit aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="183"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="176"/>
     <source>&lt;b&gt;Run Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project outside the debugger. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu bez debugeru. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="186"/>
     <source>Coverage run of Script</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="193"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="186"/>
     <source>Coverage run of Script...</source>
     <translation>Spustit skript s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="196"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="189"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Script</source>
     <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního skriptu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="198"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="191"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the script under the control of a coverage analysis tool. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit skript s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v souboru neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="207"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="200"/>
     <source>Coverage run of Project</source>
     <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="207"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="200"/>
     <source>Coverage run of Project...</source>
     <translation>Spustit projekt s kontrolou pokrytí...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="210"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="203"/>
     <source>Perform a coverage run of the current Project</source>
     <translation>Provede se spuštění běhu aktuálního projektu s kontrolou pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="212"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="205"/>
     <source>&lt;b&gt;Coverage run of Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and run the current project under the control of a coverage analysis tool. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Spustit projekt s kontrolou pokrytí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu pod kontrolou nástroje analýzy pokrytí kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="222"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="215"/>
     <source>Profile Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="222"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="215"/>
     <source>Profile Script...</source>
     <translation>Profilovat skript...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="225"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="218"/>
     <source>Profile the current Script</source>
     <translation>Profilovat aktuální skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="226"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="219"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the script. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="234"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="227"/>
     <source>Profile Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="234"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="227"/>
     <source>Profile Project...</source>
     <translation>Profilovat projekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="237"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="230"/>
     <source>Profile the current Project</source>
     <translation>Profilovat aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="238"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="231"/>
     <source>&lt;b&gt;Profile Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and profile the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Profilovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a spuštění projektu s profilováním kódu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1661"/>
+    <source>Debug Script</source>
+    <translation>Debugovat skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="240"/>
+    <source>&amp;Debug Script...</source>
+    <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="243"/>
+    <source>Debug the current Script</source>
+    <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="244"/>
+    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1674"/>
-    <source>Debug Script</source>
-    <translation>Debugovat skript</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="247"/>
-    <source>&amp;Debug Script...</source>
-    <translation>&amp;Debugovat skript...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="250"/>
-    <source>Debug the current Script</source>
-    <translation>Debugovat aktuální skript</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="251"/>
-    <source>&lt;b&gt;Debug Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the current editor window. If the file has unsaved changes it may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Debugovat skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v aktuálním editačním okně. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1687"/>
     <source>Debug Project</source>
     <translation>Debugovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="260"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="253"/>
     <source>Debug &amp;Project...</source>
     <translation>Debugovat pro&amp;jekt...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="264"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="257"/>
     <source>Debug the current Project</source>
     <translation>Debugovat aktuální projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="265"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="258"/>
     <source>&lt;b&gt;Debug Project&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the main script of the current project. If files of the current project have unsaved changes they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Debugovat projekt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a nastavení aktuální řádky jako první python příkaz hlavního skriptu v aktuálním projektu. Pokud jsou v projektu neuložené změny, měly by se měly nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="275"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="268"/>
     <source>Restart Script</source>
     <translation>Restartovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="278"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="271"/>
     <source>Restart the last debugged script</source>
     <translation>Restartovat posledně debugovaný skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="279"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="272"/>
     <source>&lt;b&gt;Restart Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the command line arguments and set the current line to be the first executable Python statement of the script that was debugged last. If there are unsaved changes, they may be saved first.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Restart skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení parametrů příkazové řádky a aktuální řádky jako první python příkaz v naposled debugovaném skriptu. Pokud jsou ve skriptu neuložené změny, měly by se nejdříve uložit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="302"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="295"/>
     <source>Continue</source>
     <translation>Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="302"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="295"/>
     <source>&amp;Continue</source>
     <translation>&amp;Pokračovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="306"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="299"/>
     <source>Continue running the program from the current line</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="308"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="301"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line. The program will stop when it terminates or when a breakpoint is reached.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky. Program se zastaví na nejbližším breakpointu nebo běží až do konce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="316"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="309"/>
     <source>Continue to Cursor</source>
     <translation>Pokračovat až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="316"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="309"/>
     <source>Continue &amp;To Cursor</source>
     <translation>Pokračova&amp;t až na kurzor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="320"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="313"/>
     <source>Continue running the program from the current line to the current cursor position</source>
     <translation>Pokračovat v běhu programu od aktuální řádky až na pozici kurzoru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="322"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="315"/>
     <source>&lt;b&gt;Continue To Cursor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Continue running the program from the current line to the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Pokračovat až na kurzor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Běh programu pokračuje až na řádek, na kterém se nachází kurzor.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="323"/>
     <source>Single Step</source>
     <translation>Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="330"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="323"/>
     <source>Sin&amp;gle Step</source>
     <translation>&amp;Krok dovnitř</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="334"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="327"/>
     <source>Execute a single Python statement</source>
     <translation>Vykonat jen jeden python příkaz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="335"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="328"/>
     <source>&lt;b&gt;Single Step&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger at the next statement.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok dovnitř&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jen jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger vstoupí dovnitř funkce a zastaví se na prvním příkazu v těle funkce.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="345"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="338"/>
     <source>Step Over</source>
     <translation>Krok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="345"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="338"/>
     <source>Step &amp;Over</source>
     <translation>Kr&amp;ok přes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="349"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="342"/>
     <source>Execute a single Python statement staying in the current frame</source>
     <translation>Vykonat jeden python příkaz ale nevstupovat do něj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="351"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="344"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Over&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a single Python statement staying in the same frame. If the statement is an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the statement has completed.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok přes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykoná se jeden python příkaz. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger nevstupuje dovnitř funkce, ale vykoná ji celou a zastaví se až na následujícím příkazu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="361"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="354"/>
     <source>Step Out</source>
     <translation>Krok ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="361"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="354"/>
     <source>Step Ou&amp;t</source>
     <translation>Krok &amp;ven</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="365"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="358"/>
     <source>Execute Python statements until leaving the current frame</source>
     <translation>Vykonávat python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="367"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="360"/>
     <source>&lt;b&gt;Step Out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute Python statements until leaving the current frame. If the statements are inside an &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt; statement, a class constructor, or a method or function call then control is returned to the debugger after the current frame has been left.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Krok ven&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Provádí se python příkazy tak dlouho, dokud nedojde k opuštění těla aktuálního bloku kódu. Pokud je příkaz &lt;tt&gt;import&lt;/tt&gt;, konstruktor třídy, metoda nebo funkce, tak debuger provádí příkazy tak dlouho, dokud z daného bloku nevystoupí. Zastaví se až na příkazu následujícím za daným blokem.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="370"/>
     <source>Stop</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="377"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="370"/>
     <source>&amp;Stop</source>
     <translation>&amp;Stop</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="381"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="374"/>
     <source>Stop debugging</source>
     <translation>Stop debugování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="382"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="375"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop the running debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stop&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Stop běhu aktuální debug relace.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1927"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1914"/>
     <source>Evaluate</source>
     <translation>Evaluate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="391"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="384"/>
     <source>E&amp;valuate...</source>
     <translation>V&amp;yhodnotit...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="394"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="387"/>
     <source>Evaluate in current context</source>
     <translation>Vyhodnotit aktuální kontext</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1955"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1943"/>
     <source>Execute</source>
     <translation>Vykonat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="404"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="397"/>
     <source>E&amp;xecute...</source>
     <translation>Vykon&amp;at...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="407"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="400"/>
     <source>Execute a one line statement in the current context</source>
     <translation>Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="409"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="402"/>
     <source>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Execute a one line statement in the current context of the debugged program.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Execute&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vykonat jednu řádku kódu v aktuálním kontextu debugovaného programu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="417"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="410"/>
     <source>Variables Type Filter</source>
     <translation>Filtr typů proměnných</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="417"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="410"/>
     <source>Varia&amp;bles Type Filter...</source>
     <translation>&amp;Filtr typů proměnných...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="420"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="413"/>
     <source>Configure variables type filter</source>
     <translation>Nastavit filtr typů proměnných</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="421"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="414"/>
     <source>&lt;b&gt;Variables Type Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the variables type filter. Only variable types that are not selected are displayed in the global or local variables window during a debugging session.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr typů proměnných&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru typů proměnných. Během debugování jsou v okně globálních nebo lokálních proměnných zobrazovány jen ty typy proměnných, které nebyly vybrány.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="431"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="424"/>
     <source>Exceptions Filter</source>
     <translation>Filtr výjimek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="431"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="424"/>
     <source>&amp;Exceptions Filter...</source>
     <translation>Filtr výjim&amp;ek...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="433"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="426"/>
     <source>Configure exceptions filter</source>
     <translation>Konfigurace filtru výjimek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="434"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="427"/>
     <source>&lt;b&gt;Exceptions Filter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the exceptions filter. Only exception types that are listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that all unhandled exceptions are highlighted indepent from the filter list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Filtr výjimek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavení filtru výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty výjimky, které jsou uvedeny v seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si, že neošetřené výjimky jsou zvýrazněny nezávisle na seznamu filtru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="466"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="459"/>
     <source>Toggle Breakpoint</source>
     <translation>Přepnout breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="467"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="460"/>
     <source>&lt;b&gt;Toggle Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toggles a breakpoint at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přepnout breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapíná/vypíná breakpoint na aktuální řádce v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="480"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="473"/>
     <source>Edit Breakpoint</source>
     <translation>Editovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="475"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="468"/>
     <source>Edit Breakpoint...</source>
     <translation>Editovat breakpoint...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="481"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="474"/>
     <source>&lt;b&gt;Edit Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Opens a dialog to edit the breakpoints properties. It works at the current line of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Editovat breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře dialog s editací vlastností breakpointů. Zpracovává aktuální řádku v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="494"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="487"/>
     <source>Next Breakpoint</source>
     <translation>Následující breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="489"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="482"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgDown</source>
     <comment>Debug|Next Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="488"/>
+    <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Následující breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na následující breakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="500"/>
+    <source>Previous Breakpoint</source>
+    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="495"/>
-    <source>&lt;b&gt;Next Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to next breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Následující breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na následující breakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="507"/>
-    <source>Previous Breakpoint</source>
-    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="502"/>
     <source>Ctrl+Shift+PgUp</source>
     <comment>Debug|Previous Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="501"/>
+    <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Předchozí breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí brakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="512"/>
+    <source>Clear Breakpoints</source>
+    <translation>Zrušit breakpointy</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="508"/>
-    <source>&lt;b&gt;Previous Breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Go to previous breakpoint of the current editor.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Předchozí breakpoint&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jít na předchozí brakpoint v aktuálním editoru.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="519"/>
-    <source>Clear Breakpoints</source>
-    <translation>Zrušit breakpointy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="515"/>
     <source>Ctrl+Shift+C</source>
     <comment>Debug|Clear Breakpoints</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="520"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="513"/>
     <source>&lt;b&gt;Clear Breakpoints&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clear breakpoints of all editors.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zrušit breakpointy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zrušení breakpointů ve všech editorech.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="547"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="540"/>
     <source>&amp;Debug</source>
     <translation>&amp;Debugování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="549"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="542"/>
     <source>&amp;Start</source>
     <translation>&amp;Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="551"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="544"/>
     <source>&amp;Breakpoints</source>
     <translation>&amp;Breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="597"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="590"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="611"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="604"/>
     <source>Debug</source>
     <translation>Debug</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="960"/>
     <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of %1.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Program byl ukončen s exit statusem %1.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Program byl ukončen s exit statusem %1.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="964"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of %2.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; byl ukončen s exit statusem %2.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="984"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; byl ukončen s exit statusem %2.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="979"/>
     <source>The program being debugged contains an unspecified syntax error.</source>
     <translation>Program, který je právě debugován, obsahuje nespecifikovanou syntaktickou chybu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1010"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1002"/>
     <source>An unhandled exception occured. See the shell window for details.</source>
     <translation>Objevila se neošetřená výjimka. Detaily naleznete v shell okně.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1046"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1035"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;%4&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;Soubor: &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;, řádek: &lt;b&gt;%4&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zastavit zde?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1080"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Debugovaný program vyvolal výjimku &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;Soubor: &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;, řádek: &lt;b&gt;%4&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zastavit zde?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1072"/>
     <source>The program being debugged has terminated unexpectedly.</source>
     <translation>Debugovaný program byl neočekávaně ukončen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1149"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1141"/>
     <source>Breakpoint Condition Error</source>
     <translation>Chyba v podmíněném breakpointu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1149"/>
     <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;%1, %2&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;%1, %2&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1377"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Podmínka breakpointu &lt;b&gt;%1, %2&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1364"/>
     <source>Coverage of Project</source>
     <translation>Pokrytí projektu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1367"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1354"/>
     <source>Coverage of Script</source>
     <translation>Pokrytí skriptu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1584"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1571"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. Aborting</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Zrušeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1481"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1468"/>
     <source>Profile of Project</source>
     <translation>Profilovat projekt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1470"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1457"/>
     <source>Profile of Script</source>
     <translation>Profilovat skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1687"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1674"/>
     <source>There is no main script defined for the current project. No debugging possible.</source>
     <translation>V aktuálním projektu není definován hlavní skript. Debugování není možné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1927"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1914"/>
     <source>Enter the statement to evaluate</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vyhodnocení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1955"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1943"/>
     <source>Enter the statement to execute</source>
     <translation>Zadejte příkaz pro vykonání</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="990"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;%4&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; na řádce &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;, písmeno &lt;b&gt;%4&lt;/b&gt;, obsahuje syntaktickou chybu &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="288"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; na řádce &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;, písmeno &lt;b&gt;%4&lt;/b&gt;, obsahuje syntaktickou chybu &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="281"/>
     <source>Stop Script</source>
     <translation>Stopnout skript</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="292"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="285"/>
     <source>Stop the running script.</source>
     <translation>Zastavit běžící skript.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="293"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="286"/>
     <source>&lt;b&gt;Stop Script&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This stops the script running in the debugger backend.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Stopnout skript&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zastaví skript, který běží v debugeru na pozadí.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="395"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="388"/>
     <source>&lt;b&gt;Evaluate&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Evaluate an expression in the current context of the debugged program. The result is displayed in the shell window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vyhodnotit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhodnotit výraz aktuálního kontextu debugovaného programu. Výsledek je zobrazen v shell okně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1180"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1172"/>
     <source>Watch Expression Error</source>
     <translation>Chyba sledovacího bodu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1180"/>
     <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Sledovací bod &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; obsahuje syntaktickou chybu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1207"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&apos; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1211"/>
     <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&apos; pro proměnnou &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1215"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Sledovací bod &apos;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;&apos; pro proměnnou &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1207"/>
     <source>Watch expression already exists</source>
     <translation>Sledovací bod již existuje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="445"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
     <source>Ignored Exceptions</source>
     <translation>Ignorované výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="445"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="438"/>
     <source>&amp;Ignored Exceptions...</source>
     <translation>&amp;Ignorované výjimky...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="448"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="441"/>
     <source>Configure ignored exceptions</source>
     <translation>Konfigurovat ignorované výjimky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="449"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="442"/>
     <source>&lt;b&gt;Ignored Exceptions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the ignored exceptions. Only exception types that are not listed are highlighted during a debugging session.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please note, that unhandled exceptions cannot be ignored.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Ignorované výjimky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Seznam ignorovaných výjimek. Během debugování jsou zvýrazněny jen ty typy výjimek, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Všimněte si prosím, že výjimky typu unhalted nelze ignorovat.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="461"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="454"/>
     <source>Shift+F11</source>
     <comment>Debug|Toggle Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="475"/>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="468"/>
     <source>Shift+F12</source>
     <comment>Debug|Edit Breakpoint</comment>
     <translation></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="956"/>
+    <source>&lt;p&gt;The program has terminated with an exit status of {0}.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="960"/>
+    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has terminated with an exit status of {1}.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="985"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains the syntax error &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; at line &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, character &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1027"/>
+    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;br&gt;File: &lt;b&gt;{2}&lt;/b&gt;, Line: &lt;b&gt;{3}&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Break here?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1038"/>
+    <source>&lt;p&gt;The debugged program raised the exception &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&quot;&lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt;&quot;&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1141"/>
+    <source>&lt;p&gt;The condition of the breakpoint &lt;b&gt;{0}, {1}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1172"/>
+    <source>&lt;p&gt;The watch expression &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; contains a syntax error.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1199"/>
+    <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; already exists.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebugUI.py" line="1203"/>
+    <source>&lt;p&gt;A watch expression &apos;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;&apos; for the variable &lt;b&gt;{1}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebugViewer</name>
@@ -4047,22 +4299,22 @@
     <translation>Automatické ukládání změn ve skriptech</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="218"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="221"/>
     <source>Add allowed host</source>
     <translation>Přidat povoleného hosta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="237"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="240"/>
     <source>Enter the IP address of an allowed host</source>
     <translation>Zadání IP adresy povoleného hosta</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="248"/>
     <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Zadaná adresa &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; není validní IP v4 nebo IP v6. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="248"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zadaná adresa &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; není validní IP v4 nebo IP v6. Zrušeno...&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="251"/>
     <source>Edit allowed host</source>
     <translation>Editovat povolené hosty</translation>
   </message>
@@ -4136,6 +4388,11 @@
     <source>Always break at exceptions</source>
     <translation>Vždy zastavit na výjimkách</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerGeneralPage.py" line="251"/>
+    <source>&lt;p&gt;The entered address &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a valid IP v4 or IP v6 address. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebuggerInterfacePython</name>
@@ -4150,60 +4407,65 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="720"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="716"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Rodičovský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="720"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="716"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Dětský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="721"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="717"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Větvení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="721"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="717"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython.py" line="148"/>
+    <source>&lt;p&gt;No Python2 interpreter configured.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Python3 interpreter není nakonfigurován.&lt;/p&gt; {2 ?}</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebuggerInterfacePython3</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="340"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="331"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Spustit debuger</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="156"/>
     <source>&lt;p&gt;No Python3 interpreter configured.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Python3 interpreter není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="340"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Python3 interpreter není nakonfigurován.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="331"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovací backend nelze spustit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="728"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="715"/>
     <source>Parent Process</source>
     <translation>Rodičovský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="728"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="715"/>
     <source>Child process</source>
     <translation>Dětský proces</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="729"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="716"/>
     <source>Client forking</source>
     <translation>Větvení klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="729"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfacePython3.py" line="716"/>
     <source>Select the fork branch to follow.</source>
     <translation>Pokračovat ve fork větvi.</translation>
   </message>
@@ -4211,12 +4473,12 @@
 <context>
   <name>DebuggerInterfaceRuby</name>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="310"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="309"/>
     <source>Start Debugger</source>
     <translation>Spustit debuger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="310"/>
+    <location filename="Debugger/DebuggerInterfaceRuby.py" line="309"/>
     <source>&lt;p&gt;The debugger backend could not be started.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Debugovací backend nelze spustit.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -4224,171 +4486,171 @@
 <context>
   <name>DebuggerPropertiesDialog</name>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="13"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="14"/>
     <source>Debugger Properties</source>
     <translation>Vlastnosti debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="22"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="23"/>
     <source>Debug Client</source>
     <translation>Klient debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="28"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="29"/>
     <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
     <translation>Zadání cesty ke klinetu debugeru. Ponechte prázdné chcete-li použít default.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="35"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="36"/>
     <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr klienta debugeru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="64"/>
-    <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="48"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="65"/>
+    <source>...</source>
+    <translation>...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="49"/>
     <source>Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Interpret pro klienta debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="54"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="55"/>
     <source>Enter the path of the interpreter to be used by the debug client.</source>
     <translation>Zadání cesty k interpretru použitého v klient debugeru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="61"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="62"/>
     <source>Press to select the interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="74"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="75"/>
     <source>Environment for Debug Client</source>
     <translation>Prostředí klienta debugeru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="80"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="81"/>
     <source>Select, if the environment of the debug client should be replaced</source>
     <translation>Zatrhněte, jestliže prostředí klienta debugeru má být nahrazeno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="83"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="84"/>
     <source>Replace Environment</source>
     <translation>Nahradit prostředí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="90"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="91"/>
     <source>Enter the environment variables to be set.</source>
     <translation>Zadání proměnných prostředí, které mají být nastaveny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="93"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="94"/>
     <source>&lt;b&gt;Environment&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the environment variables to be set for the debugger. The individual settings must be separate by whitespace and be given in the form &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;Example: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Prostředí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání proměnných prostředím které debuger použije. Jednotlivá nastavení musí být oddělena bílými znaky a být ve formátu &apos;var=value&apos;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Příklad: var1=1 var2=&quot;hello world&quot;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="102"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="103"/>
     <source>Environment:</source>
     <translation>Prostředí:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="112"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="113"/>
     <source>Select, if the debugger should be run remotely</source>
     <translation>Vyberte, má-li debuger běžet vzdáleně</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="115"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="116"/>
     <source>Remote Debugger</source>
     <translation>Vzdálený debuger</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="124"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="125"/>
     <source>Select, if path translation for remote debugging should be done</source>
     <translation>Vyberte, je-li cesta překladu pro vzdálený debuger dána</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="127"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="128"/>
     <source>Perform Path Translation</source>
     <translation>Vykonat cestu překladu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="136"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="137"/>
     <source>Local Path:</source>
     <translation>Lokální cesta:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="143"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="144"/>
     <source>Enter the local path</source>
     <translation>Zadání lokální cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="150"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="151"/>
     <source>Enter the remote path</source>
     <translation>Zadání vzdálené cesty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="157"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="158"/>
     <source>Remote Path:</source>
     <translation>Vzdálená cesta:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="167"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="168"/>
     <source>Remote Host:</source>
     <translation>Vzdálený host:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="174"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="175"/>
     <source>Enter the remote execution command.</source>
     <translation>Zadání příkazu pro vzdálené vykonání.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="177"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="178"/>
     <source>&lt;b&gt;Remote Execution&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the remote execution command (e.g. ssh). This command is used to log into the remote host and execute the remote debugger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vzdálené vykonání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání příkazu pro vzdálené vykonání (např. ssh). Tento příkaz je použit pro zalogování se na vzdáleného hosta a spuštění vzdáleného debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="185"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="186"/>
     <source>Remote Execution:</source>
     <translation>Vykonat vzdálený příkaz:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="192"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="193"/>
     <source>Enter the hostname of the remote machine.</source>
     <translation>Zadání jméno hosta vzdáleného stroje.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="195"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="196"/>
     <source>&lt;b&gt;Remote Host&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the hostname of the remote machine.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Vzdálený host&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání jména hosta vzdáleného stroje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="206"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="207"/>
     <source>Select, if the debugger should be executed in a console window</source>
     <translation>Vyberte má-li debuger běžet v okně konzole</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="209"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="210"/>
     <source>Console Debugger</source>
     <translation>Debuger na konzoli</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="218"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="219"/>
     <source>Console Command:</source>
     <translation>Příkaz konzole:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="225"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="226"/>
     <source>Enter the console command (e.g. xterm -e)</source>
     <translation>Zadání příkazu konzole (např. xterm -e)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="228"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="229"/>
     <source>&lt;b&gt;Console Command&lt;/b&gt;
 &lt;p&gt;Enter the console command (e.g. xterm -e). This command is used to open a command window for the debugger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Příkaz konzole&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zadání příkazu konzole (např. xterm -e). Tento příkaz je použit pro otevření příkazového okna debugeru.&lt;/p&gt;</translation>
@@ -4396,38 +4658,43 @@
   <message>
     <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="239"/>
     <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric4 IDE</source>
-    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="242"/>
+    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="243"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="249"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="250"/>
     <source>Select to not set the debug client encoding</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="252"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="253"/>
     <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="99"/>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="100"/>
     <source>Select interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="114"/>
-    <source>All Files (*)</source>
-    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="115"/>
+    <source>All Files (*)</source>
+    <translation>Všechny soubory (*)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.py" line="116"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Výběr Debug klienta</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Project/DebuggerPropertiesDialog.ui" line="240"/>
+    <source>Select to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
+    <translation type="unfinished">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE {5 ?}</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebuggerPython3Page</name>
@@ -4442,110 +4709,125 @@
     <translation>Python3 interpret pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="53"/>
     <source>Enter the path of the Python3 interpreter to be used by the debug client.</source>
     <translation>Zadání cesty na Python3 interpret, který bude použit debug klientem.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="50"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="60"/>
     <source>Press to select the Python3 interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr Python3 interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="87"/>
-    <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="63"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="97"/>
+    <source>...</source>
+    <translation>...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="73"/>
     <source>Debug Client Type</source>
     <translation>Typ Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="74"/>
-    <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
-    <translation>Zadání cesty ke klinetu debugeru.  Ponechte prázdné chcete-li použít výchozí hodnotu.</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="84"/>
+    <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
+    <translation>Zadání cesty ke klinetu debugeru.  Ponechte prázdné chcete-li použít výchozí hodnotu.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="94"/>
     <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr klienta debugeru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="96"/>
-    <source>Select the standard debug client</source>
-    <translation>Výběr standardního debug klienta</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="99"/>
-    <source>Standard</source>
-    <translation>Standard</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="106"/>
-    <source>Select the custom selected debug client</source>
-    <translation>Zapnout vybraného obvyklého debug klienta</translation>
+    <source>Select the standard debug client</source>
+    <translation>Výběr standardního debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="109"/>
-    <source>Custom</source>
-    <translation>Obvyklý</translation>
+    <source>Standard</source>
+    <translation>Standard</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="116"/>
-    <source>Select the multi threaded debug client</source>
-    <translation>Výběr multi threadového debug klienta</translation>
+    <source>Select the custom selected debug client</source>
+    <translation>Zapnout vybraného obvyklého debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="119"/>
-    <source>Multi Threaded</source>
-    <translation>Multi Threadový</translation>
+    <source>Custom</source>
+    <translation>Obvyklý</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="126"/>
+    <source>Select the multi threaded debug client</source>
+    <translation>Výběr multi threadového debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="129"/>
+    <source>Multi Threaded</source>
+    <translation>Multi Threadový</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="139"/>
     <source>Source association</source>
     <translation>Asociace zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="135"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="145"/>
     <source>Enter the file extensions to be associated with the Python3 debugger separated by a space. They must not overlap with the ones for Python2.</source>
     <translation>Zadejte extenze (oddělené mezerou) pro asociaci s Python3 debugerem. Pozor! Musí být jiné, než ty pro Python2. </translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="151"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric4 IDE</source>
-    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="154"/>
-    <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
-    <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="161"/>
-    <source>Select to not set the debug client encoding</source>
-    <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
+    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="164"/>
+    <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
+    <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="171"/>
+    <source>Select to not set the debug client encoding</source>
+    <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="174"/>
     <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="83"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="86"/>
     <source>Select Python interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="98"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="101"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Výběr Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="98"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.py" line="101"/>
     <source>Python Files (*.py *.py3)</source>
     <translation>Python soubory (*.py *.py3)</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="43"/>
+    <source>Select, whether a special Python interpreter should be used</source>
+    <translation type="unfinished">Vyberte, jestli má být použit speciální Python interpret</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="46"/>
+    <source>Custom Python Interpreter</source>
+    <translation type="unfinished">Běžný Python interpret</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPython3Page.ui" line="161"/>
+    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
+    <translation type="unfinished">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE {5 ?}</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebuggerPythonPage</name>
@@ -4562,161 +4844,171 @@
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="43"/>
     <source>Select, whether a special Python interpreter should be used</source>
-    <translation>Vyberte, jestli má být použit speciální Python interpret</translation>
+    <translation type="obsolete">Vyberte, jestli má být použit speciální Python interpret</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="46"/>
     <source>Custom Python Interpreter</source>
-    <translation>Běžný Python interpret</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="56"/>
+    <translation type="obsolete">Běžný Python interpret</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="43"/>
     <source>Enter the path of the Python interpreter to be used by the debug client. Leave empty to use the default.</source>
     <translation>Zadání Python interpretru, který se má použít debug klientem. Má-li se použít default, ponechte zadání nevyplněné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="66"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="50"/>
     <source>Press to select the Python interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr Python interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="103"/>
-    <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="79"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="87"/>
+    <source>...</source>
+    <translation>...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="63"/>
     <source>Debug Client Type</source>
     <translation>Typ Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="90"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="74"/>
     <source>Enter the path of the Debug Client to be used. Leave empty to use the default.</source>
     <translation>Zadání cesty k Debug klinetovi, který se má použít. Ponechte prázdné chcete-li použít default.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="100"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="84"/>
     <source>Press to select the Debug Client via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr klienta debugeru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="112"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="96"/>
     <source>Select the standard debug client</source>
     <translation>Výběr standardního debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="115"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="99"/>
     <source>Standard</source>
     <translation>Standard</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="122"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="106"/>
     <source>Select the custom selected debug client</source>
     <translation>Zapnout vybraného běžného debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="125"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="109"/>
     <source>Custom</source>
     <translation>Běžný</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="132"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="116"/>
     <source>Select the multi threaded debug client</source>
     <translation>Výběr multi threadového debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="135"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="119"/>
     <source>Multi Threaded</source>
     <translation>Multi Threadový</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="167"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric4 IDE</source>
-    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="170"/>
+    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="154"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="177"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="161"/>
     <source>Select to not set the debug client encoding</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="180"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="164"/>
     <source>Don&apos;t set the encoding of the debug client</source>
     <translation>Nenastavovat kódování debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="87"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="82"/>
     <source>Select Python interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Výběr interpretru pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="102"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="97"/>
     <source>Select Debug Client</source>
     <translation>Výběr Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="102"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.py" line="97"/>
     <source>Python Files (*.py)</source>
     <translation>Python soubory (*.py)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="145"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="129"/>
     <source>Source association</source>
     <translation>Asociace zdroje</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="135"/>
+    <source>Enter the file extensions to be associated with the Python2 debugger separated by a space. They must not overlap with the ones for Python3.</source>
+    <translation>Zadejte extenze (oddělené mezerou) pro asociaci s Python2 debugerem. Pozor! Musí být jiné, než ty pro Python3. </translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerPythonPage.ui" line="151"/>
-    <source>Enter the file extensions to be associated with the Python2 debugger separated by a space. They must not overlap with the ones for Python3.</source>
-    <translation>Zadejte extenze (oddělené mezerou) pro asociaci s Python2 debugerem. Pozor! Musí být jiné, než ty pro Python3. </translation>
+    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
+    <translation type="unfinished">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE {5 ?}</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>DebuggerRubyPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="16"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure Ruby Debugger&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace Ruby debuger&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="36"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="37"/>
     <source>Ruby Interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Ruby interpret pro Debug klienta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="42"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="43"/>
     <source>Enter the path of the Ruby interpreter to be used by the debug client.</source>
     <translation>Zadání cesty na Ruby interpret, který bude použit debug klientem.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="49"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="50"/>
     <source>Press to select the Ruby interpreter via a file selection dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr Ruby interpretru přes dialog výběru souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="52"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="53"/>
     <source>...</source>
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="62"/>
     <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric4 IDE</source>
-    <translation>Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="65"/>
+    <translation type="obsolete">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="66"/>
     <source>Redirect stdin/stdout/stderr</source>
     <translation>Přesměrování stdin/stdout/stderr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.py" line="56"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.py" line="55"/>
     <source>Select Ruby interpreter for Debug Client</source>
     <translation>Výběr Ruby interpretru pro Debug klienta</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/DebuggerRubyPage.ui" line="63"/>
+    <source>Select, to redirect stdin, stdout and stderr of the program being debugged to the eric5 IDE</source>
+    <translation type="unfinished">Vyberte pro přesměrování stdin, stdout, a stderr programu, který je debugován v eric4 IDE {5 ?}</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DeleteFilesConfirmationDialog</name>
@@ -4794,95 +5086,110 @@
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="205"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="202"/>
     <source>Compare</source>
     <translation>Porovnat</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="203"/>
+    <source>Press to perform the comparison of the two files</source>
+    <translation>Stisknout pro provedení porovnání dvou souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="UI/DiffDialog.py" line="206"/>
-    <source>Press to perform the comparison of the two files</source>
-    <translation>Stisknout pro provedení porovnání dvou souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="209"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="210"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="207"/>
     <source>Save the output to a patch file</source>
     <translation>Uložit výstup do path souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="315"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="311"/>
     <source>Save Diff</source>
     <translation>Uložit Diff</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="277"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="273"/>
     <source>Patch Files (*.diff)</source>
     <translation>Patch soubory (*.diff)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/DiffDialog.py" line="294"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/DiffDialog.py" line="315"/>
     <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br /&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="351"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Patch soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze uložit.&lt;br /&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="347"/>
     <source>Compare Files</source>
     <translation>Porovnat soubory</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/DiffDialog.py" line="351"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="449"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze přečíst.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="445"/>
     <source>There is no difference.</source>
     <translation>Žádné rozdíly nebyly nalezeny.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="468"/>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="464"/>
     <source>Select file to compare</source>
     <translation>Výběr souboru pro porovnání</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="290"/>
+    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="311"/>
+    <source>&lt;p&gt;The patch file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br /&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/DiffDialog.py" line="347"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DownloadDialog</name>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="13"/>
     <source>Eric4 Download</source>
-    <translation>Eric4 Download</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="21"/>
+    <translation type="obsolete">Eric4 Download</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="22"/>
     <source>Icon</source>
     <translation>Ikona</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="30"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="31"/>
     <source>Filename</source>
     <translation>Jméno souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="40"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="41"/>
     <source>Info</source>
     <translation>Info</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="51"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="52"/>
     <source>Select to keep the dialog open when finished</source>
     <translation>Dialog po ukončení zůstává otevřen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="54"/>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="55"/>
     <source>Keep open when finished</source>
     <translation>Po ukončení ponechat otevřený</translation>
   </message>
@@ -4904,52 +5211,52 @@
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="142"/>
     <source>Download canceled: %1</source>
-    <translation>Download zrušen: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Download zrušen: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="255"/>
     <source>Error opening save file: %1</source>
-    <translation>Chyba při otvírání uloženého souboru: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Chyba při otvírání uloženého souboru: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="262"/>
     <source>Error saving: %1</source>
-    <translation>Chyba při ukládání: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Chyba při ukládání: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="279"/>
     <source>Network Error: %1</source>
-    <translation>Chyba sítě: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Chyba sítě: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="334"/>
     <source>- %4:%5 minutes remaining</source>
-    <translation>- %4:%5 zbývá minut</translation>
+    <translation type="obsolete">- %4:%5 zbývá minut</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="342"/>
     <source>- %4 seconds remaining</source>
-    <translation>- %4 zbývá vteřin</translation>
+    <translation type="obsolete">- %4 zbývá vteřin</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="343"/>
     <source>%1 of %2 (%3/sec) %4</source>
-    <translation>%1 z %2 (%3/sec) %4</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="345"/>
+    <translation type="obsolete">%1 z %2 (%3/sec) %4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="343"/>
     <source>?</source>
     <translation>?</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="351"/>
     <source>%1 downloaded</source>
-    <translation>%1 staženo</translation>
+    <translation type="obsolete">%1 staženo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="354"/>
     <source>%1 of %2 - Stopped</source>
-    <translation>%1 z %2 - zastaveno</translation>
+    <translation type="obsolete">%1 z %2 - zastaveno</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="368"/>
@@ -4974,7 +5281,62 @@
   <message>
     <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="119"/>
     <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Stahujete soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Stahujete soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Co chcete udělat?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.ui" line="14"/>
+    <source>Eric5 Download</source>
+    <translation type="unfinished">Eric4 Download {5 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="119"/>
+    <source>&lt;p&gt;You are about to download the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;What do you want to do?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="141"/>
+    <source>Download canceled: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="254"/>
+    <source>Error opening save file: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="261"/>
+    <source>Error saving: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="278"/>
+    <source>Network Error: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="333"/>
+    <source>- {0}:{1:02} minutes remaining</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="340"/>
+    <source>- {0} seconds remaining</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="342"/>
+    <source>{0} of {1} ({2}/sec) {3}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="351"/>
+    <source>{0} downloaded</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/DownloadDialog.py" line="354"/>
+    <source>{0} of {1} - Stopped</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -4996,7 +5358,7 @@
 whole selection.&lt;/li&gt;
 &lt;/ul&gt;
 </source>
-    <translation>&lt;b&gt;Náhled grafiky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento náhled grafiky je použit pro zobrazení diagramu. Jsou zde dostupné různé akce pro manipulaci se zobrazenými položkami.&lt;/p&gt;
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Náhled grafiky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento náhled grafiky je použit pro zobrazení diagramu. Jsou zde dostupné různé akce pro manipulaci se zobrazenými položkami.&lt;/p&gt;
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Kliknutím na položku se položka vybere.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Ctrl-kliknutí přidá položku do výběru.&lt;/li&gt;
@@ -5009,7 +5371,7 @@
   <message>
     <location filename="E4Graphics/E4GraphicsView.py" line="313"/>
     <source>Diagram: %1, Page %2</source>
-    <translation>Diagram: %1, Strana %2</translation>
+    <translation type="obsolete">Diagram: %1, Strana %2</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -5017,17 +5379,17 @@
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkHeaderDetailsDialog.ui" line="14"/>
     <source>Header Details</source>
-    <translation>Detaily hlavičky</translation>
+    <translation type="obsolete">Detaily hlavičky</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkHeaderDetailsDialog.ui" line="23"/>
     <source>Name:</source>
-    <translation>Jméno:</translation>
+    <translation type="obsolete">Jméno:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkHeaderDetailsDialog.ui" line="37"/>
     <source>Value:</source>
-    <translation>Hodnota:</translation>
+    <translation type="obsolete">Hodnota:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -5035,62 +5397,62 @@
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.ui" line="14"/>
     <source>Network Monitor</source>
-    <translation>Monitor sítě</translation>
+    <translation type="obsolete">Monitor sítě</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.ui" line="25"/>
     <source>Network Requests</source>
-    <translation>Síťové requesty</translation>
+    <translation type="obsolete">Síťové requesty</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.ui" line="50"/>
     <source>Enter search term for requests</source>
-    <translation>Zadejte hledaný výraz pro requesty</translation>
+    <translation type="obsolete">Zadejte hledaný výraz pro requesty</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.ui" line="57"/>
     <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
+    <translation type="obsolete">...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.ui" line="86"/>
     <source>Press to remove the selected requests</source>
-    <translation>Stisknout tlačítko pro odebrání vybraných requestů</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout tlačítko pro odebrání vybraných requestů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.ui" line="89"/>
     <source>&amp;Remove</source>
-    <translation>Odeb&amp;rat</translation>
+    <translation type="obsolete">Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.ui" line="96"/>
     <source>Press to remove all requests</source>
-    <translation>Stisknout tlačítko pro odebrání všech requestů</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout tlačítko pro odebrání všech requestů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.ui" line="99"/>
     <source>Remove &amp;All</source>
-    <translation>Odebr&amp;at vše</translation>
+    <translation type="obsolete">Odebr&amp;at vše</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.ui" line="128"/>
     <source>Request Headers</source>
-    <translation>Hlavičky requestů</translation>
+    <translation type="obsolete">Hlavičky requestů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.ui" line="152"/>
     <source>Response Headers</source>
-    <translation>Hlavičky response</translation>
+    <translation type="obsolete">Hlavičky response</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.py" line="89"/>
     <source>Name</source>
-    <translation>Jméno</translation>
+    <translation type="obsolete">Jméno</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.py" line="89"/>
     <source>Value</source>
-    <translation>Hodnota</translation>
+    <translation type="obsolete">Hodnota</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -5098,42 +5460,32 @@
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.py" line="222"/>
     <source>Method</source>
-    <translation>Metoda</translation>
+    <translation type="obsolete">Metoda</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.py" line="223"/>
     <source>Address</source>
-    <translation>Adresa</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.py" line="224"/>
-    <source>Response</source>
-    <translation></translation>
+    <translation type="obsolete">Adresa</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.py" line="225"/>
     <source>Length</source>
-    <translation>Délka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.py" line="226"/>
-    <source>Content Type</source>
-    <translation></translation>
+    <translation type="obsolete">Délka</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.py" line="227"/>
     <source>Info</source>
-    <translation>Info</translation>
+    <translation type="obsolete">Info</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.py" line="299"/>
     <source>Redirect: %1</source>
-    <translation>Redirect: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Redirect: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Network/E4NetworkMonitor.py" line="332"/>
     <source>Unknown</source>
-    <translation>Neznámý</translation>
+    <translation type="obsolete">Neznámý</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -5141,7 +5493,7 @@
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4SideBar.py" line="48"/>
     <source>Deselect to activate automatic collapsing</source>
-    <translation>Zrušit aktivaci automatického zmizení</translation>
+    <translation type="obsolete">Zrušit aktivaci automatického zmizení</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -5149,132 +5501,432 @@
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="13"/>
     <source>Configure Toolbars</source>
-    <translation>Konfigurace lišty nástrojů</translation>
+    <translation type="obsolete">Konfigurace lišty nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="24"/>
     <source>&amp;Toolbar:</source>
-    <translation>Lišta nás&amp;trojů:</translation>
+    <translation type="obsolete">Lišta nás&amp;trojů:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="40"/>
     <source>Select the toolbar to configure</source>
-    <translation>Vybrat lišty nástrojů pro konfiguraci</translation>
+    <translation type="obsolete">Vybrat lišty nástrojů pro konfiguraci</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="47"/>
     <source>Press to create a new toolbar</source>
-    <translation>Stisknout pro vytvoření nové lišty nástrojů</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout pro vytvoření nové lišty nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="50"/>
     <source>&amp;New</source>
-    <translation>&amp;Nový</translation>
+    <translation type="obsolete">&amp;Nový</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="57"/>
     <source>Press to remove the selected toolbar</source>
-    <translation>Stisknout pro odebrání vybrané lišty nástrojů</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout pro odebrání vybrané lišty nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="60"/>
     <source>&amp;Remove</source>
-    <translation>Odeb&amp;rat</translation>
+    <translation type="obsolete">Odeb&amp;rat</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="67"/>
     <source>Press to rename the selected toolbar</source>
-    <translation>Stisknout pro přejmenování vybrané lišty nástrojů</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout pro přejmenování vybrané lišty nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="70"/>
     <source>R&amp;ename</source>
-    <translation>Př&amp;ejmenovat</translation>
+    <translation type="obsolete">Př&amp;ejmenovat</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="88"/>
     <source>Actions:</source>
-    <translation>Akce:</translation>
+    <translation type="obsolete">Akce:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="95"/>
     <source>Current Toolbar Actions:</source>
-    <translation>Aktuální akce lišty nástrojů:</translation>
+    <translation type="obsolete">Aktuální akce lišty nástrojů:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="102"/>
     <source>Select the action to add to the current toolbar</source>
-    <translation>Vybrat akci pro přidání na lištu nástrojů</translation>
+    <translation type="obsolete">Vybrat akci pro přidání na lištu nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="133"/>
     <source>Select the action to work on</source>
-    <translation>Vybrat akci pro práci na</translation>
+    <translation type="obsolete">Vybrat akci pro práci na</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="136"/>
     <source>&lt;b&gt;Current Toolbar Actions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This list shows the actions of the selected toolbar. Select an action and use the up or down button to change the order of actions or the left button to delete it. To add an action to the toolbar, select it in the list of available actions and press the right button.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Aktuální akce z lišty nástrojů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento seznam zobrazuje akce u vybrané lišty nástrojů. Vyberte akci a pro změnu pořadí v seznamu použijte tlačítka nahoru nebo dolů nebo akci levým tlačítkem smažte. Pro přidání akce na lištu nástrojů vyberte akci v seznamu a stiskněte pravé tlačítko.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Aktuální akce z lišty nástrojů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento seznam zobrazuje akce u vybrané lišty nástrojů. Vyberte akci a pro změnu pořadí v seznamu použijte tlačítka nahoru nebo dolů nebo akci levým tlačítkem smažte. Pro přidání akce na lištu nástrojů vyberte akci v seznamu a stiskněte pravé tlačítko.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="148"/>
     <source>Press to move the selected action up.</source>
-    <translation>Stisknout pro posun vybrané akce nahoru.</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout pro posun vybrané akce nahoru.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="158"/>
     <source>Press to delete the selected action from the toolbar</source>
-    <translation>Stisknout pro smazání vybrané akce z lišty nástrojů</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout pro smazání vybrané akce z lišty nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="168"/>
     <source>Press to add the selected action to the toolbar</source>
-    <translation>Stisknout pro přidání vybrané akce na lištu nástrojů</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout pro přidání vybrané akce na lištu nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.ui" line="178"/>
     <source>Press to move the selected action down.</source>
-    <translation>Stisknout pro posun vybrané akce dolů.</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout pro posun vybrané akce dolů.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.py" line="72"/>
     <source>--Separator--</source>
-    <translation>--Oddělovač--</translation>
+    <translation type="obsolete">--Oddělovač--</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.py" line="131"/>
     <source>New Toolbar</source>
-    <translation>Nová lišta nástrojů</translation>
+    <translation type="obsolete">Nová lišta nástrojů</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.py" line="123"/>
     <source>Toolbar Name:</source>
-    <translation>Jméno nástrojové lišty:</translation>
+    <translation type="obsolete">Jméno nástrojové lišty:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.py" line="192"/>
     <source>A toolbar with the name &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; already exists.</source>
-    <translation>Nástrojová lišta jména &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; již existuje.</translation>
+    <translation type="obsolete">Nástrojová lišta jména &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; již existuje.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.py" line="154"/>
     <source>Remove Toolbar</source>
-    <translation>Odebrat nástrojovou lištu</translation>
+    <translation type="obsolete">Odebrat nástrojovou lištu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.py" line="154"/>
     <source>Should the toolbar &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; really be removed?</source>
-    <translation>Má se nástrojová lišta &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; opravdu odebrat?</translation>
+    <translation type="obsolete">Má se nástrojová lišta &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; opravdu odebrat?</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.py" line="192"/>
     <source>Rename Toolbar</source>
-    <translation>Přejmenovat lištu</translation>
+    <translation type="obsolete">Přejmenovat lištu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="E4Gui/E4ToolBarDialog.py" line="181"/>
     <source>New Toolbar Name:</source>
-    <translation>Nové jméno nástrojové lišty:</translation>
+    <translation type="obsolete">Nové jméno nástrojové lišty:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>E5GraphicsView</name>
+  <message>
+    <location filename="E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="44"/>
+    <source>&lt;b&gt;Graphics View&lt;/b&gt;
+&lt;p&gt;This graphics view is used to show a diagram. 
+There are various actions available to manipulate the 
+shown items.&lt;/p&gt;
+&lt;ul&gt;
+&lt;li&gt;Clicking on an item selects it.&lt;/li&gt;
+&lt;li&gt;Ctrl-clicking adds an item to the selection.&lt;/li&gt;
+&lt;li&gt;Ctrl-clicking a selected item deselects it.&lt;/li&gt;
+&lt;li&gt;Clicking on an empty spot of the canvas resets the selection.&lt;/li&gt;
+&lt;li&gt;Dragging the mouse over the canvas spans a rubberband to 
+select multiple items.&lt;/li&gt;
+&lt;li&gt;Dragging the mouse over a selected item moves the 
+whole selection.&lt;/li&gt;
+&lt;/ul&gt;
+</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Náhled grafiky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento náhled grafiky je použit pro zobrazení diagramu. Jsou zde dostupné různé akce pro manipulaci se zobrazenými položkami.&lt;/p&gt;
+&lt;ul&gt;
+&lt;li&gt;Kliknutím na položku se položka vybere.&lt;/li&gt;
+&lt;li&gt;Ctrl-kliknutí přidá položku do výběru.&lt;/li&gt;
+&lt;li&gt;Ctrl-kliknutí na položku již vybranou ji z výběru odebere.&lt;/li&gt;
+&lt;li&gt;Kliknutí mimo výběr všechny výběry zruší.&lt;/li&gt;
+&lt;li&gt;Tažením kurzoru myši v ploše se zobrazuje rámec. Jsou vybrány položky, které se v rámci nacházejí.&lt;/li&gt;
+&lt;li&gt;Tažením kurzoru myši na výběru se vybrané položky posunují.&lt;/li&gt;
+&lt;/ul&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Graphics/E5GraphicsView.py" line="313"/>
+    <source>Diagram: {0}, Page {1}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>E5NetworkHeaderDetailsDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkHeaderDetailsDialog.ui" line="14"/>
+    <source>Header Details</source>
+    <translation type="unfinished">Detaily hlavičky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkHeaderDetailsDialog.ui" line="23"/>
+    <source>Name:</source>
+    <translation type="unfinished">Jméno:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkHeaderDetailsDialog.ui" line="37"/>
+    <source>Value:</source>
+    <translation type="unfinished">Hodnota:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>E5NetworkMonitor</name>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="14"/>
+    <source>Network Monitor</source>
+    <translation type="unfinished">Monitor sítě</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="25"/>
+    <source>Network Requests</source>
+    <translation type="unfinished">Síťové requesty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="50"/>
+    <source>Enter search term for requests</source>
+    <translation type="unfinished">Zadejte hledaný výraz pro requesty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="57"/>
+    <source>...</source>
+    <translation type="unfinished">...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="86"/>
+    <source>Press to remove the selected requests</source>
+    <translation type="unfinished">Stisknout tlačítko pro odebrání vybraných requestů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="89"/>
+    <source>&amp;Remove</source>
+    <translation type="unfinished">Odeb&amp;rat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="96"/>
+    <source>Press to remove all requests</source>
+    <translation type="unfinished">Stisknout tlačítko pro odebrání všech requestů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="99"/>
+    <source>Remove &amp;All</source>
+    <translation type="unfinished">Odebr&amp;at vše</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="128"/>
+    <source>Request Headers</source>
+    <translation type="unfinished">Hlavičky requestů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.ui" line="152"/>
+    <source>Response Headers</source>
+    <translation type="unfinished">Hlavičky response</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="89"/>
+    <source>Name</source>
+    <translation type="unfinished">Jméno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="89"/>
+    <source>Value</source>
+    <translation type="unfinished">Hodnota</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>E5RequestModel</name>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="222"/>
+    <source>Method</source>
+    <translation type="unfinished">Metoda</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="223"/>
+    <source>Address</source>
+    <translation type="unfinished">Adresa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="224"/>
+    <source>Response</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="225"/>
+    <source>Length</source>
+    <translation type="unfinished">Délka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="226"/>
+    <source>Content Type</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="227"/>
+    <source>Info</source>
+    <translation type="unfinished">Info</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="297"/>
+    <source>Redirect: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Network/E5NetworkMonitor.py" line="330"/>
+    <source>Unknown</source>
+    <translation type="unfinished">Neznámý</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>E5SideBar</name>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5SideBar.py" line="48"/>
+    <source>Deselect to activate automatic collapsing</source>
+    <translation type="unfinished">Zrušit aktivaci automatického zmizení</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>E5ToolBarDialog</name>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="14"/>
+    <source>Configure Toolbars</source>
+    <translation type="unfinished">Konfigurace lišty nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="25"/>
+    <source>&amp;Toolbar:</source>
+    <translation type="unfinished">Lišta nás&amp;trojů:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="41"/>
+    <source>Select the toolbar to configure</source>
+    <translation type="unfinished">Vybrat lišty nástrojů pro konfiguraci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="48"/>
+    <source>Press to create a new toolbar</source>
+    <translation type="unfinished">Stisknout pro vytvoření nové lišty nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="51"/>
+    <source>&amp;New</source>
+    <translation type="unfinished">&amp;Nový</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="58"/>
+    <source>Press to remove the selected toolbar</source>
+    <translation type="unfinished">Stisknout pro odebrání vybrané lišty nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="61"/>
+    <source>&amp;Remove</source>
+    <translation type="unfinished">Odeb&amp;rat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="68"/>
+    <source>Press to rename the selected toolbar</source>
+    <translation type="unfinished">Stisknout pro přejmenování vybrané lišty nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="71"/>
+    <source>R&amp;ename</source>
+    <translation type="unfinished">Př&amp;ejmenovat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="89"/>
+    <source>Actions:</source>
+    <translation type="unfinished">Akce:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="96"/>
+    <source>Current Toolbar Actions:</source>
+    <translation type="unfinished">Aktuální akce lišty nástrojů:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="103"/>
+    <source>Select the action to add to the current toolbar</source>
+    <translation type="unfinished">Vybrat akci pro přidání na lištu nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="134"/>
+    <source>Select the action to work on</source>
+    <translation type="unfinished">Vybrat akci pro práci na</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="137"/>
+    <source>&lt;b&gt;Current Toolbar Actions&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This list shows the actions of the selected toolbar. Select an action and use the up or down button to change the order of actions or the left button to delete it. To add an action to the toolbar, select it in the list of available actions and press the right button.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Aktuální akce z lišty nástrojů&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento seznam zobrazuje akce u vybrané lišty nástrojů. Vyberte akci a pro změnu pořadí v seznamu použijte tlačítka nahoru nebo dolů nebo akci levým tlačítkem smažte. Pro přidání akce na lištu nástrojů vyberte akci v seznamu a stiskněte pravé tlačítko.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="149"/>
+    <source>Press to move the selected action up.</source>
+    <translation type="unfinished">Stisknout pro posun vybrané akce nahoru.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="159"/>
+    <source>Press to delete the selected action from the toolbar</source>
+    <translation type="unfinished">Stisknout pro smazání vybrané akce z lišty nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="169"/>
+    <source>Press to add the selected action to the toolbar</source>
+    <translation type="unfinished">Stisknout pro přidání vybrané akce na lištu nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.ui" line="179"/>
+    <source>Press to move the selected action down.</source>
+    <translation type="unfinished">Stisknout pro posun vybrané akce dolů.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="70"/>
+    <source>--Separator--</source>
+    <translation type="unfinished">--Oddělovač--</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="129"/>
+    <source>New Toolbar</source>
+    <translation type="unfinished">Nová lišta nástrojů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="121"/>
+    <source>Toolbar Name:</source>
+    <translation type="unfinished">Jméno nástrojové lišty:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="190"/>
+    <source>A toolbar with the name &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="152"/>
+    <source>Remove Toolbar</source>
+    <translation type="unfinished">Odebrat nástrojovou lištu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="152"/>
+    <source>Should the toolbar &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; really be removed?</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="190"/>
+    <source>Rename Toolbar</source>
+    <translation type="unfinished">Přejmenovat lištu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="E5Gui/E5ToolBarDialog.py" line="179"/>
+    <source>New Toolbar Name:</source>
+    <translation type="unfinished">Nové jméno nástrojové lišty:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -5355,12 +6007,12 @@
     <translation>Ignorovat počet:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="84"/>
+    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="83"/>
     <source>Add Breakpoint</source>
     <translation>Přidat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="112"/>
+    <location filename="Debugger/EditBreakpointDialog.py" line="113"/>
     <source>Select filename of the breakpoint</source>
     <translation>Zadání jména souboru, ve kterém breakpoint bude</translation>
   </message>
@@ -5441,759 +6093,834 @@
 <context>
   <name>Editor</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2217"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2191"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="244"/>
     <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;%2 KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;%2 KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="531"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Velikost souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; je &lt;b&gt;%2 KB&lt;/b&gt;. Opravdu jej chcete načíst?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="527"/>
     <source>Undo</source>
     <translation>Vrátit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="534"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="530"/>
     <source>Redo</source>
     <translation>Znovu použít</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="533"/>
+    <source>Revert to last saved state</source>
+    <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="537"/>
-    <source>Revert to last saved state</source>
-    <translation>Vrátit k poslednímu uloženému stavu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="541"/>
     <source>Cut</source>
     <translation>Vyjmout</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="544"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="540"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="542"/>
+    <source>Paste</source>
+    <translation>Vložit</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="546"/>
-    <source>Paste</source>
-    <translation>Vložit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="550"/>
     <source>Indent</source>
     <translation>Odsadit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="552"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="548"/>
     <source>Unindent</source>
     <translation>Zrušit odsazení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="555"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="551"/>
     <source>Comment</source>
     <translation>Vytvořit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="558"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="554"/>
     <source>Uncomment</source>
     <translation>Zrušit komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="561"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="557"/>
     <source>Stream Comment</source>
     <translation>Proudový komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="564"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="560"/>
     <source>Box Comment</source>
     <translation>Obdélníkový komentář</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="567"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="563"/>
     <source>Select to brace</source>
     <translation>Vybrat až po závorku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="569"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="565"/>
     <source>Select all</source>
     <translation>Vybrat vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="570"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="566"/>
     <source>Deselect all</source>
     <translation>Zrušit celý výběr</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="583"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="579"/>
     <source>Shorten empty lines</source>
     <translation>Zkrátit prázdné řádky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="591"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="587"/>
     <source>Use Monospaced Font</source>
     <translation>Použít neporoporcionální font</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="596"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="592"/>
     <source>Autosave enabled</source>
     <translation>Zapnout autosave</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="608"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="604"/>
     <source>Autocompletion enabled</source>
     <translation>Zapnout autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="625"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="621"/>
     <source>New view</source>
     <translation>Nový pohled</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="622"/>
+    <source>New view (with new split)</source>
+    <translation>Nový pohled (s novým rozdělením)</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="626"/>
-    <source>New view (with new split)</source>
-    <translation>Nový pohled (s novým rozdělením)</translation>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="630"/>
-    <source>Close</source>
-    <translation>Zavřít</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="634"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="636"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="632"/>
     <source>Save As...</source>
     <translation>Uložit jako...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="643"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="639"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="660"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="656"/>
     <source>Autocomplete</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="666"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="662"/>
     <source>from Document</source>
     <translation>z dokumentu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="669"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="665"/>
     <source>from APIs</source>
     <translation>z API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="672"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="668"/>
     <source>from Document and APIs</source>
     <translation>z dokumentu a API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="686"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="682"/>
     <source>Check</source>
     <translation>Zkontrolovat</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="690"/>
+    <source>Show</source>
+    <translation>Zobrazit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="692"/>
+    <source>Code metrics...</source>
+    <translation>Metrika kódu...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="694"/>
-    <source>Show</source>
-    <translation>Zobrazit</translation>
+    <source>Code coverage...</source>
+    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="696"/>
-    <source>Code metrics...</source>
-    <translation>Metrika kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="698"/>
-    <source>Code coverage...</source>
-    <translation>Pokrytí kódu...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="700"/>
     <source>Show code coverage annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="703"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="699"/>
     <source>Hide code coverage annotations</source>
     <translation>Skrýt poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="706"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="702"/>
     <source>Profile data...</source>
     <translation>Profilovat data...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="712"/>
+    <source>Diagrams</source>
+    <translation>Diagramy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="714"/>
+    <source>Class Diagram...</source>
+    <translation>Diagram třídy...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="716"/>
-    <source>Diagrams</source>
-    <translation>Diagramy</translation>
+    <source>Package Diagram...</source>
+    <translation>Diagram balíčku...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="718"/>
-    <source>Class Diagram...</source>
-    <translation>Diagram třídy...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="720"/>
-    <source>Package Diagram...</source>
-    <translation>Diagram balíčku...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="722"/>
     <source>Imports Diagram...</source>
     <translation>Diagram importů...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="725"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="721"/>
     <source>Application Diagram...</source>
     <translation>Diagram aplikace...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="736"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="732"/>
     <source>Languages</source>
     <translation>Jazyky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="739"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="735"/>
     <source>No Language</source>
     <translation>Žádný jazyk</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="934"/>
+    <source>Toggle bookmark</source>
+    <translation>Přepnout záložku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="937"/>
+    <source>Next bookmark</source>
+    <translation>Následující záložka</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="940"/>
-    <source>Toggle bookmark</source>
-    <translation>Přepnout záložku</translation>
+    <source>Previous bookmark</source>
+    <translation>Předchozí záložka</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="943"/>
-    <source>Next bookmark</source>
-    <translation>Následující záložka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="946"/>
-    <source>Previous bookmark</source>
-    <translation>Předchozí záložka</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="949"/>
     <source>Clear all bookmarks</source>
     <translation>Zrušit všechny záložky</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="947"/>
+    <source>Goto syntax error</source>
+    <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="950"/>
+    <source>Show syntax error message</source>
+    <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="953"/>
-    <source>Goto syntax error</source>
-    <translation>Jít na chybu syntaxe</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="956"/>
-    <source>Show syntax error message</source>
-    <translation>Zobrazit hlášení syntaktické chyby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="959"/>
     <source>Clear syntax error</source>
     <translation>Zrušit chybu syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="957"/>
+    <source>Toggle breakpoint</source>
+    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="960"/>
+    <source>Toggle temporary breakpoint</source>
+    <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="963"/>
-    <source>Toggle breakpoint</source>
-    <translation>Přepnout breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="966"/>
-    <source>Toggle temporary breakpoint</source>
-    <translation>Přepnout dočasný breakpoint</translation>
+    <source>Edit breakpoint...</source>
+    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3853"/>
+    <source>Enable breakpoint</source>
+    <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="969"/>
-    <source>Edit breakpoint...</source>
-    <translation>Editovat breakpoint...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3900"/>
-    <source>Enable breakpoint</source>
-    <translation>Aktivovat breakpoint</translation>
+    <source>Next breakpoint</source>
+    <translation>Následující breakpoint</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="972"/>
+    <source>Previous breakpoint</source>
+    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="975"/>
-    <source>Next breakpoint</source>
-    <translation>Následující breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="978"/>
-    <source>Previous breakpoint</source>
-    <translation>Předchozí breakpoint</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="981"/>
     <source>Clear all breakpoints</source>
     <translation>Zrušit všechny breakpointy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="985"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="979"/>
     <source>Next uncovered line</source>
     <translation>Následující odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="988"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="982"/>
     <source>Previous uncovered line</source>
     <translation>Předchozí odkrytá řádka</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="992"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="986"/>
     <source>Next task</source>
     <translation>Následující úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="995"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="989"/>
     <source>Previous task</source>
     <translation>Předchozí úloha</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="999"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="993"/>
     <source>LMB toggles bookmarks</source>
     <translation>LMB přepínač záložek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1004"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="998"/>
     <source>LMB toggles breakpoints</source>
     <translation>LMB přepínač breakpointů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1445"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1437"/>
     <source>Modification of Read Only file</source>
     <translation>Modifikace souboru otevřeného jen pro čtení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1445"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1437"/>
     <source>You are attempting to change a read only file. Please save to a different file first.</source>
     <translation>Pokoušíte se změnit soubor, který je otevřen jen pro čtení. Prosím, uložte jej nejdříve do jiného souboru.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1992"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1984"/>
     <source>Printing...</source>
     <translation>Tisk...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2009"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2001"/>
     <source>Printing completed</source>
     <translation>Tisk je hotov</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2011"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2003"/>
     <source>Error while printing</source>
     <translation>Chyba během tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2014"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2006"/>
     <source>Printing aborted</source>
     <translation>Tisk byl zrušen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2217"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nebyl otevřen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2387"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nebyl otevřen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2344"/>
     <source>Save File</source>
     <translation>Uložit soubor</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2347"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nemohl být uložen.&lt;br&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nemohl být uložen.&lt;br&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2387"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2138"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2135"/>
     <source>File Modified</source>
     <translation>Soubor je modifikován</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2138"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3438"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; obsahuje neuložené změny.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3388"/>
     <source>Autocompletion</source>
     <translation>Autodoplňování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3438"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3388"/>
     <source>Autocompletion is not available because there is no autocompletion source set.</source>
     <translation>Autodoplňování není dostupné protože zdrojová část autodoplňování nebyla nalezena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3903"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="3856"/>
     <source>Disable breakpoint</source>
     <translation>Deaktivovat breakpoint</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4109"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4061"/>
     <source>Code Coverage</source>
     <translation>Pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4109"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4061"/>
     <source>Please select a coverage file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s pokrytím kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4156"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4107"/>
     <source>Show Code Coverage Annotations</source>
     <translation>Zobrazit poznámky pokrytí kódu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4152"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4103"/>
     <source>All lines have been covered.</source>
     <translation>Všechny řádky byly pokryty.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4156"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4107"/>
     <source>There is no coverage file available.</source>
     <translation>Soubor s pokrytím není dostupný.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4252"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4200"/>
     <source>Profile Data</source>
     <translation>Profilovat data</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4252"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4200"/>
     <source>Please select a profile file</source>
     <translation>Prosím, vyberte soubor s profilem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4369"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4316"/>
     <source>Syntax Error</source>
     <translation>Chyba syntaxe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4369"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4316"/>
     <source>No syntax error message available.</source>
     <translation>Hlášení syntaktické chyby není dostupné.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4388"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4335"/>
     <source>Macro Name</source>
     <translation>Název makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4388"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4335"/>
     <source>Select a macro name:</source>
     <translation>Vyberte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4416"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4363"/>
     <source>Load macro file</source>
     <translation>Načíst soubor makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4459"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4403"/>
     <source>Macro files (*.macro)</source>
     <translation>Macro soubory (*.macro)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4438"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4384"/>
     <source>Error loading macro</source>
     <translation>Chyba při načítání makra</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4431"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze načíst.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4438"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4459"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; je poškozen.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4403"/>
     <source>Save macro file</source>
     <translation>Uložit soubor s makrem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4476"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4420"/>
     <source>Save macro</source>
     <translation>Uložit makro</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4476"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4494"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor s makrem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4438"/>
     <source>Error saving macro</source>
     <translation>Chyba při ukládání makra</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4494"/>
     <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4505"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;So souboru s makrem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nelze zapisovat.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4449"/>
     <source>Start Macro Recording</source>
     <translation>Spustit záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4505"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4449"/>
     <source>Macro recording is already active. Start new?</source>
     <translation>Nahrávání makra již probíhá. Spustit nové?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4532"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4476"/>
     <source>Macro Recording</source>
     <translation>Záznam makra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4532"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4476"/>
     <source>Enter name of the macro:</source>
     <translation>Vložte název makra:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4653"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4597"/>
     <source>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Warning:&lt;/b&gt; You will loose your changes upon reopening it.</source>
     <translation>&lt;br&gt;&lt;b&gt;Pozor:&lt;/b&gt; Ztratíte všechny změny pokud jej znovu otevřete.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4657"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4601"/>
     <source>File changed</source>
     <translation>Soubor změněn</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4736"/>
     <source>%1 (ro)</source>
-    <translation>%1 (ro)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4850"/>
+    <translation type="obsolete">%1 (ro)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4794"/>
     <source>Drop Error</source>
     <translation>Zahodit chybu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4850"/>
     <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4868"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; není soubor.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4812"/>
     <source>Resources</source>
     <translation>Zdroje</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4870"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4814"/>
     <source>Add file...</source>
     <translation>Přidat soubor...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4872"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4816"/>
     <source>Add files...</source>
     <translation>Přidat soubory...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4874"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4818"/>
     <source>Add aliased file...</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4876"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4820"/>
     <source>Add localized resource...</source>
     <translation>Přidat lokalizované resource...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4879"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4823"/>
     <source>Add resource frame</source>
     <translation>Přidat resource frame</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4897"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4841"/>
     <source>Add file resource</source>
     <translation>Přidat soubor resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4914"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4857"/>
     <source>Add file resources</source>
     <translation>Přidat soubory resource</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4943"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4884"/>
     <source>Add aliased file resource</source>
     <translation>Přidat zástupce souboru resource</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4943"/>
     <source>Alias for file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;:</source>
-    <translation>Zástupce pro soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;:</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5004"/>
+    <translation type="obsolete">Zástupce pro soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4945"/>
     <source>Package Diagram</source>
     <translation>Diagram balíčku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5004"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4945"/>
     <source>Include class attributes?</source>
     <translation>Včetně atributů třídy?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5041"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4982"/>
     <source>Application Diagram</source>
     <translation>Diagram aplikace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5041"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4982"/>
     <source>Include module names?</source>
     <translation>Včetně jmen modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="830"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="825"/>
     <source>Export as</source>
     <translation>Exportovat jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1040"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1034"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Export zdroj</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1032"/>
     <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1040"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Pro formát exportu &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; není exportér dostupný. Zrušeno.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1034"/>
     <source>No export format given. Aborting...</source>
     <translation>Nebyl zadán forám exportu. Zrušeno....</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5025"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4966"/>
     <source>Imports Diagram</source>
     <translation>Importovat diagram</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5025"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4966"/>
     <source>Include imports from external modules?</source>
     <translation>Zahrnout importy z externích modulů?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="663"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="659"/>
     <source>dynamic</source>
     <translation>dynamický</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="676"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="672"/>
     <source>Calltip</source>
     <translation>Rychlé tipy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="641"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="637"/>
     <source>Print Preview</source>
     <translation>Náhled tisku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="302"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="299"/>
     <source>&lt;b&gt;A Source Editor Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window is used to display and edit a source file. You can open as many of these as you like. The name of the file is displayed in the window&apos;s titlebar.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set breakpoints just click in the space between the line numbers and the fold markers. Via the context menu of the margins they may be edited.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In order to set bookmarks just Shift click in the space between the line numbers and the fold markers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;These actions can be reversed via the context menu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ctrl clicking on a syntax error marker shows some info about this error.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Okno editoru zdrojového kódu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V tomto okně se zobrazuje a edituje soubor se zdrojovým kódem. Můžete otevřít oken podle libosti. Jméno souboru se zobrazuje v titlebaru okna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kliknutím do prostoru mezi čísly řádku a značkami skládání nastavíte breakpoint. Přes kontextové menu je pak lze editovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Záložka se vkládá kliknutím na stejné místo se stisknutou klávesou Shift.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tyto akce mohou být navráceny zpět i opětovným kliknutím nebo přes kontextové menu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="601"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="597"/>
     <source>Typing aids enabled</source>
     <translation>Pomůcky při psaní zapnuty</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="799"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="794"/>
     <source>End-of-Line Type</source>
     <translation>Typ Konec-řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="803"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="798"/>
     <source>Unix</source>
     <translation>Unix</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="809"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="804"/>
     <source>Windows</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="815"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="810"/>
     <source>Macintosh</source>
     <translation>Macintosh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="777"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="772"/>
     <source>Encodings</source>
     <translation>Kódování</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="759"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="754"/>
     <source>Guessed</source>
     <translation>Odhadem</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1054"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1048"/>
     <source>Alternatives</source>
     <translation>Alternativy</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1051"/>
     <source>Alternatives (%1)</source>
-    <translation>Alternativy (%1)</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1069"/>
+    <translation type="obsolete">Alternativy (%1)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1063"/>
     <source>Pygments Lexer</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1069"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1063"/>
     <source>Select the Pygments lexer to apply.</source>
     <translation>Použít Pygments lexer.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5273"/>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5215"/>
     <source>Check spelling...</source>
     <translation>Zatrhnout kontrolu...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="572"/>
+    <source>Check spelling of selection...</source>
+    <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5217"/>
+    <source>Add to dictionary</source>
+    <translation>Přidat do slovníku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5219"/>
+    <source>Ignore All</source>
+    <translation>Ignorovat vše</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="576"/>
-    <source>Check spelling of selection...</source>
-    <translation>Zatrhnout výběr kontroly...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5275"/>
-    <source>Add to dictionary</source>
-    <translation>Přidat do slovníku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="5277"/>
-    <source>Ignore All</source>
-    <translation>Ignorovat vše</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="580"/>
     <source>Remove from dictionary</source>
     <translation>Odebrat ze slovníku</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4648"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric4. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric4. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; byl změněn po té co již byl načten do eric4. Znovu načíst?&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="244"/>
+    <source>&lt;p&gt;The size of the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is &lt;b&gt;{1} KB&lt;/b&gt;. Do you really want to load it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1026"/>
+    <source>&lt;p&gt;No exporter available for the export format &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Aborting...&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="1045"/>
+    <source>Alternatives ({0})</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2135"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has unsaved changes.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2191"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be opened.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2303"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be saved.&lt;br/&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="2344"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4377"/>
+    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be read.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4384"/>
+    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is corrupt.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4420"/>
+    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4438"/>
+    <source>&lt;p&gt;The macro file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be written.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4592"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has been changed while it was opened in eric5. Reread it?&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4680"/>
+    <source>{0} (ro)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4794"/>
+    <source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; is not a file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Editor.py" line="4884"/>
+    <source>Alias for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -6234,7 +6961,7 @@
     <translation>Stiskněte pro výběr API souboru ze seznamu instalovaných API</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="169"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="167"/>
     <source>Add from installed APIs</source>
     <translation>Přidat z instalovaných API</translation>
   </message>
@@ -6244,7 +6971,7 @@
     <translation>Stiskněte pro kompilování vybrané API definici</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="220"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="218"/>
     <source>Compile APIs</source>
     <translation>Kompilovat API</translation>
   </message>
@@ -6284,22 +7011,22 @@
     <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="129"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="127"/>
     <source>Select API file</source>
     <translation>Výběr API souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="129"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="127"/>
     <source>API File (*.api);;All Files (*)</source>
     <translation>API soubor (*.api);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="169"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="167"/>
     <source>Select from the list of installed API files</source>
     <translation>Výběr ze seznamu instalovaných API souborů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="235"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="233"/>
     <source>Cancel compilation</source>
     <translation>Zrušit kompilaci</translation>
   </message>
@@ -6314,12 +7041,12 @@
     <translation>Stiskněte pro výběr API souboru ze seznamu API souborů instalovaných z pluginů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="189"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="187"/>
     <source>Add from Plugin APIs</source>
     <translation>Přidat z API pluginů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="189"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorAPIsPage.py" line="187"/>
     <source>Select from the list of API files installed by plugins</source>
     <translation>Vybrat ze seznamu API souborů instalovaných pluginy</translation>
   </message>
@@ -6714,27 +7441,27 @@
     <translation>Vybrat dolní okraj v bodech (72 pt == 1&quot;)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="43"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="41"/>
     <source>Courier</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="44"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="42"/>
     <source>Helvetica</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="43"/>
+    <source>Times</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="45"/>
-    <source>Times</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="47"/>
     <source>A4</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="48"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorExportersPage.py" line="46"/>
     <source>Letter</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -7115,7 +7842,7 @@
     <translation>Výběr alternativního lexeru pro spojení</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightersPage.py" line="136"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightersPage.py" line="131"/>
     <source>Alternative</source>
     <translation>Alternativa</translation>
   </message>
@@ -7148,7 +7875,7 @@
     <translation>Výběr výplně konce řádku.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="203"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="201"/>
     <source>Fill to end of line</source>
     <translation>Vyplnit do konce řádku</translation>
   </message>
@@ -7218,17 +7945,17 @@
     <translation>Vše Vyplnit do konce řádku</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="201"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="199"/>
     <source>Enabled</source>
     <translation>Zapnuto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="202"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="200"/>
     <source>Disabled</source>
     <translation>Vypnuto</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="203"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="201"/>
     <source>Select fill to end of line for all styles</source>
     <translation>Vybrat pro doplnit do konce řádku pro všechny styly</translation>
   </message>
@@ -7293,34 +8020,54 @@
     <translation>Export všech stylů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="306"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="302"/>
     <source>Export Highlighting Styles</source>
     <translation>Export stylů zvýraznění</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="320"/>
     <source>eric4 highlighting styles file (*.e4h)</source>
-    <translation>eric4 soubor se styly zvýraznění (*.e4h)</translation>
+    <translation type="obsolete">eric4 soubor se styly zvýraznění (*.e4h)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="306"/>
     <source>&lt;p&gt;The highlighting styles could not be exported to file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se do souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nepodařilo exportovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="380"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se do souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nepodařilo exportovat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="370"/>
     <source>Import Highlighting Styles</source>
     <translation>Importovat styly zvýraznění</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="371"/>
     <source>&lt;p&gt;The highlighting styles could not be read from file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se ze souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nepodařilo načít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe se ze souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nepodařilo načít.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="380"/>
     <source>&lt;p&gt;The highlighting styles file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; has invalid contents.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe v souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; mají neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Styly zvýraznění syntaxe v souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; mají neplatný obsah.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="315"/>
+    <source>Highlighting styles file (*.e4h)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="302"/>
+    <source>&lt;p&gt;The highlighting styles could not be exported to file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="362"/>
+    <source>&lt;p&gt;The highlighting styles could not be read from file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorHighlightingStylesPage.py" line="370"/>
+    <source>&lt;p&gt;The highlighting styles file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; has invalid contents.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -7897,17 +8644,17 @@
     <translation>Zadejte počet řádek, které se budou kontrolovat najednou. Vyšší hodnota zvyšuje rychlost kontroly ale snižuje GUI plynulost</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorSpellCheckingPage.py" line="115"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorSpellCheckingPage.py" line="113"/>
     <source>Select personal word list</source>
     <translation>Výběr vlasního seznamu slov</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorSpellCheckingPage.py" line="129"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorSpellCheckingPage.py" line="127"/>
     <source>Select personal exclude list</source>
     <translation>Výběr vlasního seznamu vyřazených</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorSpellCheckingPage.py" line="129"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/EditorSpellCheckingPage.py" line="127"/>
     <source>Dictionary File (*.dic);;All Files (*)</source>
     <translation>Soubor slovníku (*.dic);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -8586,7 +9333,7 @@
 <context>
   <name>EmailDialog</name>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="275"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="293"/>
     <source>Send bug report</source>
     <translation>Odeslat hlášení o chybách</translation>
   </message>
@@ -8641,42 +9388,42 @@
     <translation>Typ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="63"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="80"/>
     <source>Send</source>
     <translation>Odeslat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="113"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="130"/>
     <source>Close dialog</source>
     <translation>Zavřít dialog</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="113"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="130"/>
     <source>Do you really want to close the dialog?</source>
     <translation>Opravdu chcete zavřít dialog?</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="242"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="260"/>
     <source>Mail Server Password</source>
     <translation>Heslo mail serveru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="242"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="260"/>
     <source>Enter your mail server password</source>
     <translation>Zadejte heslo vašeho mail serveru</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/EmailDialog.py" line="254"/>
     <source>&lt;p&gt;Authentication failed.&lt;br&gt;Reason: %1&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Autentizace selhala.&lt;br&gt;Důvod: %1&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Autentizace selhala.&lt;br&gt;Důvod: %1&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/EmailDialog.py" line="275"/>
     <source>&lt;p&gt;Message could not be sent.&lt;br&gt;Reason: %1&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Zprávu nelze odeslat.&lt;br&gt;Důvod: %1&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="294"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zprávu nelze odeslat.&lt;br&gt;Důvod: %1&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="312"/>
     <source>Attach file</source>
     <translation>Připojit soubor</translation>
   </message>
@@ -8691,20 +9438,30 @@
     <translation>Přílohy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="51"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="68"/>
     <source>Enter your &amp;feature request below. Version information is added automatically.</source>
     <translation>Zadejte níže váš &amp;požadavek na vlastnost. Informace o verzi bude přidána automaticky.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="74"/>
     <source>Enter your &amp;bug description below. Version information is added automatically.</source>
     <translation>Zadejte níže popis &amp;problému. Informace o verzi bude přidána automaticky.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="50"/>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="67"/>
     <source>Send feature request</source>
     <translation>Poslat požadavek na vlastnost</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="272"/>
+    <source>&lt;p&gt;Authentication failed.&lt;br&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/EmailDialog.py" line="293"/>
+    <source>&lt;p&gt;Message could not be sent.&lt;br&gt;Reason: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EmailPage</name>
@@ -8897,17 +9654,17 @@
     <translation>Seznam jmen bázových adresářů, které budou ignorovány</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="169"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="167"/>
     <source>Select output file</source>
     <translation>Vybrat výstupní soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="169"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="167"/>
     <source>API files (*.api);;All files (*)</source>
     <translation>API soubory (*.api);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="200"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiConfigDialog.py" line="198"/>
     <source>Select directory to exclude</source>
     <translation>Vybrat adresář, který bude vyloučen</translation>
   </message>
@@ -8974,7 +9731,7 @@
   <message>
     <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiExecDialog.py" line="81"/>
     <source>%1 - %2</source>
-    <translation>%1 - %2</translation>
+    <translation type="obsolete">%1 - %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiExecDialog.py" line="85"/>
@@ -8984,14 +9741,14 @@
   <message>
     <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiExecDialog.py" line="85"/>
     <source>The process %1 could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
-    <translation>Proces %1 nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
+    <translation type="obsolete">Proces %1 nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiExecDialog.py" line="123"/>
     <source>
 %1 finished.
 </source>
-    <translation>%1 hotovo.</translation>
+    <translation type="obsolete">%1 hotovo.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiExecDialog.ui" line="28"/>
@@ -9003,33 +9760,75 @@
     <source>Errors</source>
     <translation>Chyby</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiExecDialog.py" line="81"/>
+    <source>{0} - {1}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiExecDialog.py" line="85"/>
+    <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericapi/EricapiExecDialog.py" line="123"/>
+    <source>
+{0} finished.
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EricapiPlugin</name>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="94"/>
     <source>Generate API file (eric4-api)</source>
-    <translation>Generovat API soubor (eric4-api)</translation>
+    <translation type="obsolete">Generovat API soubor (eric4-api)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="94"/>
     <source>Generate &amp;API file (eric4-api)</source>
-    <translation>Generovat &amp;API soubor (eric4-api)</translation>
+    <translation type="obsolete">Generovat &amp;API soubor (eric4-api)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="97"/>
     <source>Generate an API file using eric4-api</source>
-    <translation>Generovat API soubor za použití eric4-api</translation>
+    <translation type="obsolete">Generovat API soubor za použití eric4-api</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="99"/>
     <source>&lt;b&gt;Generate API file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate an API file using eric4-api.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Generovat API soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generovat API soubor za použití eric4-api.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Generovat API soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generovat API soubor za použití eric4-api.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="54"/>
     <source>Eric4 API File Generator</source>
-    <translation>Generátor Eric4 API souboru</translation>
+    <translation type="obsolete">Generátor Eric4 API souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="55"/>
+    <source>Eric5 API File Generator</source>
+    <translation type="unfinished">Generátor Eric4 API souboru {5 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="95"/>
+    <source>Generate API file (eric5-api)</source>
+    <translation type="unfinished">Generovat API soubor (eric4-api) {5-?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="95"/>
+    <source>Generate &amp;API file (eric5-api)</source>
+    <translation type="unfinished">Generovat &amp;API soubor (eric4-api) {5-?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="98"/>
+    <source>Generate an API file using eric5-api</source>
+    <translation type="unfinished">Generovat API soubor za použití eric4-api {5-?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginEricapi.py" line="100"/>
+    <source>&lt;b&gt;Generate API file&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate an API file using eric5-api.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Generovat API soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generovat API soubor za použití eric4-api.&lt;/p&gt; {5-?}</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -9255,27 +10054,27 @@
     <translation>Zde se zobrazuje příklad vybraných barev.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="46"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="44"/>
     <source>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;%%(Title)s&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:%(BodyBgColor)s;color:%(BodyColor)s&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:%(Level1HeaderBgColor)s;color:%(Level1HeaderColor)s&quot;&gt;Level 1 Header&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:%(Level2HeaderBgColor)s;color:%(Level2HeaderColor)s&quot;&gt;Level 2 Header&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:%(CFBgColor)s;color:%(CFColor)s&quot;&gt;Class and Function Header&lt;/h2&gt;Standard body text with &lt;a style=&quot;color:%(LinkColor)s&quot;&gt;some links&lt;/a&gt; embedded.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
     <translation>&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;utf-8&quot;?&gt;&lt;!DOCTYPE html PUBLIC &quot;-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN&quot;&quot;http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd&quot;&gt;&lt;html&gt;&lt;head&gt;  &lt;title&gt;%%(Title)s&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot;background-color:%(BodyBgColor)s;color:%(BodyColor)s&quot;&gt;&lt;h1 style=&quot;background-color:%(Level1HeaderBgColor)s;color:%(Level1HeaderColor)s&quot;&gt;Hlavička první úrovně&lt;/h1&gt;&lt;h3 style=&quot;background-color:%(Level2HeaderBgColor)s;color:%(Level2HeaderColor)s&quot;&gt;Hlavička druhé úrovně&lt;/h3&gt;&lt;h2 style=&quot;background-color:%(CFBgColor)s;color:%(CFColor)s&quot;&gt;Hlavička třídy a funkce&lt;/h2&gt;Standardní text s různými &lt;a style=&quot;color:%(LinkColor)s&quot;&gt;odkazy&lt;/a&gt; v textu.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="243"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="241"/>
     <source>Select output directory</source>
     <translation>Výběr výstupního adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="268"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="266"/>
     <source>Select directory to exclude</source>
     <translation>Vybrat adresář, který bude vyloučen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="306"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="304"/>
     <source>Select CSS style sheet</source>
     <translation>Vybrat CSS soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="306"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="304"/>
     <source>Style sheet (*.css);;All files (*)</source>
     <translation>Style sheet (*.css);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -9355,7 +10154,7 @@
     <translation>Zadejte krátký titulek pro vstup nahoře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="454"/>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocConfigDialog.py" line="452"/>
     <source>Select output directory for QtHelp files</source>
     <translation>Vybrat výstupní adresář pro soubory QtNápovědy</translation>
   </message>
@@ -9392,7 +10191,7 @@
   <message>
     <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocExecDialog.py" line="81"/>
     <source>%1 - %2</source>
-    <translation>%1 - %2</translation>
+    <translation type="obsolete">%1 - %2</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocExecDialog.py" line="85"/>
@@ -9402,14 +10201,14 @@
   <message>
     <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocExecDialog.py" line="85"/>
     <source>The process %1 could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
-    <translation>Proces %1 nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
+    <translation type="obsolete">Proces %1 nelze spustit. Ověřte, že je umístěn v požadované cestě.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocExecDialog.py" line="123"/>
     <source>
 %1 finished.
 </source>
-    <translation>%1 hotovo.</translation>
+    <translation type="obsolete">%1 hotovo.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocExecDialog.ui" line="28"/>
@@ -9421,33 +10220,75 @@
     <source>Errors</source>
     <translation>Chyby</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocExecDialog.py" line="81"/>
+    <source>{0} - {1}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocExecDialog.py" line="85"/>
+    <source>The process {0} could not be started. Ensure, that it is in the search path.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/DocumentationPlugins/Ericdoc/EricdocExecDialog.py" line="123"/>
+    <source>
+{0} finished.
+</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>EricdocPlugin</name>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="96"/>
     <source>Generate documentation (eric4-doc)</source>
-    <translation>Generovat dokumentaci (eric4-doc)</translation>
+    <translation type="obsolete">Generovat dokumentaci (eric4-doc)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="96"/>
     <source>Generate &amp;documentation (eric4-doc)</source>
-    <translation>Generovat &amp;dokumentaci (eric4-doc)</translation>
+    <translation type="obsolete">Generovat &amp;dokumentaci (eric4-doc)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="99"/>
     <source>Generate API documentation using eric4-doc</source>
-    <translation>Generovat API dokumentaci za použití eric4-doc</translation>
+    <translation type="obsolete">Generovat API dokumentaci za použití eric4-doc</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="101"/>
     <source>&lt;b&gt;Generate documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate API documentation using eric4-doc.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Generovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generovat API dokumentaci za použití eric4-doc.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Generovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generovat API dokumentaci za použití eric4-doc.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="55"/>
     <source>Eric4 Documentation Generator</source>
-    <translation>Generátor Eric4 dokumentace</translation>
+    <translation type="obsolete">Generátor Eric4 dokumentace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="56"/>
+    <source>Eric5 Documentation Generator</source>
+    <translation type="unfinished">Generátor Eric4 dokumentace {5 ?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="97"/>
+    <source>Generate documentation (eric5-doc)</source>
+    <translation type="unfinished">Generovat dokumentaci (eric4-doc) {5-?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="97"/>
+    <source>Generate &amp;documentation (eric5-doc)</source>
+    <translation type="unfinished">Generovat &amp;dokumentaci (eric4-doc) {5-?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="100"/>
+    <source>Generate API documentation using eric5-doc</source>
+    <translation type="unfinished">Generovat API dokumentaci za použití eric4-doc {5-?}</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginEricdoc.py" line="102"/>
+    <source>&lt;b&gt;Generate documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generate API documentation using eric5-doc.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Generovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Generovat API dokumentaci za použití eric4-doc.&lt;/p&gt; {5-?}</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -9556,7 +10397,7 @@
 <context>
   <name>Exporter</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="40"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="38"/>
     <source>All Files (*)</source>
     <translation>Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
@@ -9564,86 +10405,111 @@
 <context>
   <name>ExporterBase</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="57"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="54"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="57"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; již existuje.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterBase.py" line="54"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; already exists.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>ExporterHTML</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="359"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="355"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="359"/>
     <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="43"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="41"/>
     <source>HTML Files (*.html)</source>
     <translation>HTML soubory (*.html)</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterHTML.py" line="355"/>
+    <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>ExporterPDF</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="404"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="403"/>
     <source>PDF Files (*.pdf)</source>
     <translation>PDF Soubory (*.pdf)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="583"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="579"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="583"/>
     <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterPDF.py" line="579"/>
+    <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>ExporterRTF</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="113"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="111"/>
     <source>RTF Files (*.rtf)</source>
     <translation>RTF Soubory (*.rtf)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="337"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="332"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="337"/>
     <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterRTF.py" line="332"/>
+    <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>ExporterTEX</name>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="106"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="104"/>
     <source>TeX Files (*.tex)</source>
     <translation>TeX soubory (*.tex)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="240"/>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="254"/>
     <source>Export source</source>
     <translation>Zdroj exportu</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="240"/>
     <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Zdroj nemohl být do &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; exportován.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="QScintilla/Exporters/ExporterTEX.py" line="254"/>
+    <source>&lt;p&gt;The source could not be exported to &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -9672,27 +10538,27 @@
 <context>
   <name>FileDialogWizard</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="119"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation>Žádný aktuální editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="119"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation>Prosím, nejdřív otevřete nebo vytvořte soubor.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="74"/>
+    <source>QFileDialog Wizard</source>
+    <translation>QFileDialog průvodce</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="71"/>
+    <source>Q&amp;FileDialog Wizard...</source>
+    <translation>Q&amp;FileDialog průvodce...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="75"/>
-    <source>QFileDialog Wizard</source>
-    <translation>QFileDialog průvodce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="72"/>
-    <source>Q&amp;FileDialog Wizard...</source>
-    <translation>Q&amp;FileDialog průvodce...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQFileDialog.py" line="76"/>
     <source>&lt;b&gt;QFileDialog Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create a QFileDialog. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;QFileDialog průvodce&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento průvodce otevře dialog pro zadání parametrů potřebných pro vytvoření QFileDialog. Vygenerovaný kód je vložen na aktuální pozici kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -9750,100 +10616,130 @@
     <translation>Výběr adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="75"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="108"/>
     <source>Caption</source>
     <translation>Titulek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="82"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="115"/>
     <source>Enter the caption text</source>
     <translation>Zadejte text titulku okna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="89"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="122"/>
     <source>Check to resolve symbolic links</source>
     <translation>Zkontrolovat platnost symbolických linků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="92"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="125"/>
     <source>Resolve Symlinks</source>
     <translation>Platnost symlinků</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="102"/>
-    <source>File Dialog Properties</source>
-    <translation>Vlastnosti Dialogu souborů</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="195"/>
-    <source>Check this if the contents of the edit names a variable or variable function</source>
-    <translation>Ověřit jestli toto obsahuje editaci jmen a proměnných a funkcí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="198"/>
-    <source>Is Variable</source>
-    <translation>Je proměnná</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="118"/>
-    <source>Enter the filter specifications separated by &apos;;;&apos;</source>
-    <translation>Zadejte filtry oddělené &apos;;;&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="135"/>
+    <source>File Dialog Properties</source>
+    <translation>Vlastnosti Dialogu souborů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="228"/>
+    <source>Check this if the contents of the edit names a variable or variable function</source>
+    <translation>Ověřit jestli toto obsahuje editaci jmen a proměnných a funkcí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="231"/>
+    <source>Is Variable</source>
+    <translation>Je proměnná</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="151"/>
+    <source>Enter the filter specifications separated by &apos;;;&apos;</source>
+    <translation>Zadejte filtry oddělené &apos;;;&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="168"/>
     <source>Enter the working directory or a filename</source>
     <translation>Zadejte pracovní adresář nebo jméno souboru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="142"/>
-    <source>Filters</source>
-    <translation>Filtry</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="152"/>
-    <source>Select to show an overwrite confirmation dialog</source>
-    <translation>Vybrat pro zobrazení dialogu přepisovatelného potvrzení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="155"/>
-    <source>Show overwrite confirmation</source>
-    <translation>Zobrazit přepisovatelné potvrzení</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="162"/>
-    <source>Start With / Working Directory</source>
-    <translation>Start s / Pracovní adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="175"/>
-    <source>Directory Dialog Properties</source>
-    <translation>Vlastnosti dialogu adresáře</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="181"/>
-    <source>Enter the working directory</source>
-    <translation>Zadejte pracovní adresář</translation>
+    <source>Filters</source>
+    <translation>Filtry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="185"/>
+    <source>Select to show an overwrite confirmation dialog</source>
+    <translation>Vybrat pro zobrazení dialogu přepisovatelného potvrzení</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="188"/>
-    <source>Working Directory</source>
-    <translation>Pracovní adresář</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="205"/>
-    <source>Check to display directories only</source>
-    <translation>Zatrhnout Zobrazit jen adresáře</translation>
+    <source>Show overwrite confirmation</source>
+    <translation>Zobrazit přepisovatelné potvrzení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="195"/>
+    <source>Start With / Working Directory</source>
+    <translation>Start s / Pracovní adresář</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="208"/>
+    <source>Directory Dialog Properties</source>
+    <translation>Vlastnosti dialogu adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="214"/>
+    <source>Enter the working directory</source>
+    <translation>Zadejte pracovní adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="221"/>
+    <source>Working Directory</source>
+    <translation>Pracovní adresář</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="238"/>
+    <source>Check to display directories only</source>
+    <translation>Zatrhnout Zobrazit jen adresáře</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="241"/>
     <source>Show Directories Only</source>
     <translation>Zobrazit jen adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="52"/>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.py" line="54"/>
     <source>Test</source>
     <translation></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="72"/>
+    <source>Select to create an &apos;Open File&apos; dialog capturing the selected filter</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="75"/>
+    <source>Open File and Filter</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="85"/>
+    <source>Select to create an &apos;Open Files&apos; dialog capturing the selected filter</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="88"/>
+    <source>Open Files and Filter</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="95"/>
+    <source>Select to create a &apos;Save File&apos; dialog capturing the selected filter</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/WizardPlugins/FileDialogWizard/FileDialogWizardDialog.ui" line="98"/>
+    <source>Save File and Filter</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>FiletypeAssociationDialog</name>
@@ -10071,17 +10967,17 @@
     <translation>Text</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="61"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="60"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="458"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="468"/>
     <source>Select directory</source>
     <translation>Výběr adresáře</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="57"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="56"/>
     <source>Stop</source>
     <translation></translation>
   </message>
@@ -10136,19 +11032,19 @@
     <translation>Nahradit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="547"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="552"/>
     <source>Replace in Files</source>
     <translation>Nahradit v souborech</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="521"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not read the file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Nelze číst ze souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze číst ze souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="547"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not save the file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: %2&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Nelze uložit do souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze uložit do souboru &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;. Přeskočeno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Důvod: %2&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="UI/FindFileDialog.ui" line="285"/>
@@ -10171,15 +11067,35 @@
     <translation>Pocit jako</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="572"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="577"/>
     <source>Open</source>
     <translation>Otevřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="573"/>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="578"/>
     <source>Copy Path to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat cestu do schránky</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="327"/>
+    <source>Invalid search expression</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="327"/>
+    <source>&lt;p&gt;The search expression is not valid.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Error: {0}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="529"/>
+    <source>&lt;p&gt;Could not read the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="UI/FindFileDialog.py" line="552"/>
+    <source>&lt;p&gt;Could not save the file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;. Skipping it.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reason: {1}&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>FindFileNameDialog</name>
@@ -10289,7 +11205,7 @@
     <translation>Otevřít vybraný soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="182"/>
+    <location filename="UI/FindFileNameDialog.py" line="180"/>
     <source>Select search directory</source>
     <translation>Vybrat hledaný adresář</translation>
   </message>
@@ -10297,27 +11213,27 @@
 <context>
   <name>FontDialogWizard</name>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="119"/>
     <source>No current editor</source>
     <translation>Žádný aktuální editor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="120"/>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="119"/>
     <source>Please open or create a file first.</source>
     <translation>Prosím, nejdříve otevřete nebo vytvořte soubor.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="74"/>
+    <source>QFontDialog Wizard</source>
+    <translation>QFontDialog průvodce</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="71"/>
+    <source>Q&amp;FontDialog Wizard...</source>
+    <translation>QF&amp;ontDialog průvodce...</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="75"/>
-    <source>QFontDialog Wizard</source>
-    <translation>QFontDialog průvodce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="72"/>
-    <source>Q&amp;FontDialog Wizard...</source>
-    <translation>QF&amp;ontDialog průvodce...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Plugins/PluginWizardQFontDialog.py" line="76"/>
     <source>&lt;b&gt;QFontDialog Wizard&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This wizard opens a dialog for entering all the parameters needed to create a QFontDialog. The generated code is inserted at the current cursor position.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;QFontDialog průvodce&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tento průvodce otevře dialog pro zadání parametrů potřebných pro vytvoření QFontDialog. Vygenerovaný kód je vložen na aktuální pozici kurzoru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -10481,7 +11397,7 @@
     <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpAppearancePage.py" line="104"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpAppearancePage.py" line="103"/>
     <source>Select Style Sheet</source>
     <translation>Vybrat sadu stylů</translation>
   </message>
@@ -10506,113 +11422,138 @@
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="340"/>
     <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; neexistuje.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; neexistuje.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="380"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit prohlížeč se souborem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="559"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze spustit prohlížeč se souborem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="553"/>
     <source>Open Link in New Tab<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</source>
     <translation>Otevřít odkaz v novém tab okně<byte value="x9"/>Ctrl+LMB</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="196"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="193"/>
     <source>&lt;b&gt;Help Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This window displays the selected help information.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Okno nápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Toto okno zobrazí vybranou informaci nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="618"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="612"/>
     <source>Web Inspector...</source>
     <translation>Web inspektor...</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="876"/>
     <source>Error loading page: %1</source>
-    <translation>Chyba při načítání strany: %1</translation>
+    <translation type="obsolete">Chyba při načítání strany: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="885"/>
     <source>When connecting to: %1.</source>
-    <translation>Při připojení na: %1.</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="885"/>
+    <translation type="obsolete">Při připojení na: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="879"/>
     <source>Check the address for errors such as &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org instead of &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</source>
     <translation>Zkontrolujte adresu na chyby jako je &lt;b&gt;ww&lt;/b&gt;.example.org místo &lt;b&gt;www&lt;/b&gt;.example.org</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="885"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="879"/>
     <source>If the address is correct, try checking the network connection.</source>
     <translation>Je-li adresa vpořádku, prověřte síťové spojení.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="885"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="879"/>
     <source>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that the browser is permitted to access the network.</source>
     <translation>Je-li vaše šíť chráněna firewallem nebo proxy, ujistěte se, že váš prohlížeč má na tuto síť povolen přístup.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="362"/>
     <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Nelze spustit aplikaci pro URL &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="592"/>
+    <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Nelze spustit aplikaci pro URL &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="586"/>
     <source>Bookmark this Page</source>
     <translation>Záložka na tuto stranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="563"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="557"/>
     <source>Save Lin&amp;k</source>
     <translation>Uložit lin&amp;k</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="564"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="558"/>
     <source>Bookmark this Link</source>
     <translation>Záložka na tento link</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="567"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="561"/>
     <source>Copy Link to Clipboard</source>
     <translation>Kopírovat link do schránky</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="566"/>
+    <source>Open Image in New Tab</source>
+    <translation>Otevřít obrázek v novém tabu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="570"/>
+    <source>Save Image</source>
+    <translation>Uložit obrázek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="571"/>
+    <source>Copy Image to Clipboard</source>
+    <translation>Kopíroavt obrázek do schránky</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="572"/>
-    <source>Open Image in New Tab</source>
-    <translation>Otevřít obrázek v novém tabu</translation>
+    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
+    <translation>Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="374"/>
+    <source>Web Browser</source>
+    <translation>Web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="576"/>
-    <source>Save Image</source>
-    <translation>Uložit obrázek</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="577"/>
-    <source>Copy Image to Clipboard</source>
-    <translation>Kopíroavt obrázek do schránky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="578"/>
-    <source>Copy Image Location to Clipboard</source>
-    <translation>Kopírovat cestu obrázku do schránky</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="380"/>
-    <source>Web Browser</source>
-    <translation>Web prohlížeč</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="582"/>
     <source>Block Image</source>
     <translation>Blokovat obrázek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="606"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="600"/>
     <source>Search with...</source>
     <translation>Hledat s...</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="334"/>
+    <source>&lt;p&gt;The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; does not exist.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="374"/>
+    <source>&lt;p&gt;Could not start a viewer for file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="356"/>
+    <source>&lt;p&gt;Could not start an application for URL &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="870"/>
+    <source>Error loading page: {0}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpBrowserWV.py" line="879"/>
+    <source>When connecting to: {0}.</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HelpClearPrivateDataDialog</name>
@@ -10687,143 +11628,148 @@
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpDocsInstaller.py" line="183"/>
     <source>The file &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; could not be registered.&lt;br/&gt;Reason: %2</source>
-    <translation>Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nemohl být zaregistrován.&lt;br/&gt;Důvod: %2</translation>
+    <translation type="obsolete">Soubor &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nemohl být zaregistrován.&lt;br/&gt;Důvod: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpDocsInstaller.py" line="182"/>
+    <source>The file &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt; could not be registered.&lt;br/&gt;Reason: {1}</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>HelpDocumentationPage</name>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="16"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="17"/>
     <source>&lt;b&gt;Configure help documentation&lt;/b&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Konfigurace dokumentace nápovědy&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="36"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="37"/>
     <source>Python Documentation</source>
     <translation>Python dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="42"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="43"/>
     <source>Press to select the Python documentation directory via a dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr Python dokumentace přes dialog výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="177"/>
-    <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="52"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="145"/>
+    <source>...</source>
+    <translation>...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="53"/>
     <source>Enter the Python documentation directory</source>
     <translation>Zadejte adresář Python dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="59"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="60"/>
     <source>&lt;b&gt;Note&lt;/b&gt;: Leave empty to use the PYTHONDOCDIR environment variable, if set.</source>
     <translation>&lt;b&gt;Poznámka&lt;/b&gt;: Ponechte prázdné má-li se použít proměnná prostředí PYTHONDOCDIR, je-li nastavena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="69"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="70"/>
     <source>Qt4 Documentation</source>
     <translation>Qt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="75"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="76"/>
     <source>Press to select the Qt4 documentation directory via a dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr Qt4 dokumentace přes dialog výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="85"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="86"/>
     <source>Enter the Qt4 documentation directory</source>
     <translation>Zadejte adresář Qt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="92"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="93"/>
     <source>&lt;b&gt;Note&lt;/b&gt;: Leave empty to use the QT4DOCDIR environment variable, if set.</source>
     <translation>&lt;b&gt;Poznámka&lt;/b&gt;: Ponechte prázdné má-li se použít proměnná prostředí QT4DOCDIR, je-li nastavena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="102"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="103"/>
     <source>PyQt4 Documentation</source>
     <translation>PyQt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="108"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="109"/>
     <source>Press to select the PyQt4 documentation directory via a dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr PyQt4 dokumentace přes dialog výběru</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="118"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="119"/>
     <source>Enter the PyQt4 documentation directory</source>
     <translation>Zadejte adresář PyQt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="125"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="126"/>
     <source>&lt;b&gt;Note&lt;/b&gt;: Leave empty to use the PYQT4DOCDIR environment variable, if set.</source>
     <translation>&lt;b&gt;Poznámka&lt;/b&gt;: Ponechte prázdné má-li se použít proměnná prostředí PYQT4DOCDIR, je-li nastavena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="82"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="73"/>
     <source>Select Python documentation directory</source>
     <translation>Zadejte adresář Python dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="97"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="88"/>
     <source>Select Qt4 documentation directory</source>
     <translation>Zadejte adresář Qt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="112"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="103"/>
     <source>Select PyQt4 documentation directory</source>
     <translation>Zadejte adresář PyQt4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="135"/>
     <source>PyKDE4 Documentation</source>
-    <translation>PyKDE4 dokumentace</translation>
+    <translation type="obsolete">PyKDE4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="141"/>
     <source>Press to select the PyKDE4 documentation directory via a dialog</source>
-    <translation>Stisknout pro výběr PyKDE4 dokumentace přes dialog výběru adresáře</translation>
+    <translation type="obsolete">Stisknout pro výběr PyKDE4 dokumentace přes dialog výběru adresáře</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="151"/>
     <source>Enter the PyKDE4 documentation directory</source>
-    <translation>Zadejte adresář PyKDE4 dokumentace</translation>
+    <translation type="obsolete">Zadejte adresář PyKDE4 dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="158"/>
     <source>&lt;b&gt;Note&lt;/b&gt;: Leave empty to use the PYKDE4DOCDIR environment variable, if set.</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Poznámka&lt;/b&gt;: Ponechte prázdné má-li se použít proměnná prostředí PYKDE4DOCDIR, je-li nastavena.</translation>
+    <translation type="obsolete">&lt;b&gt;Poznámka&lt;/b&gt;: Ponechte prázdné má-li se použít proměnná prostředí PYKDE4DOCDIR, je-li nastavena.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="127"/>
     <source>Select PyKDE4 documentation directory</source>
-    <translation>Zadejte adresář PyKDE4 dokumentace</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="168"/>
+    <translation type="obsolete">Zadejte adresář PyKDE4 dokumentace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="136"/>
     <source>PySide Documentation</source>
     <translation>PySide dokumentace</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="174"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="142"/>
     <source>Press to select the PySide documentation directory via a dialog</source>
     <translation>Stisknout pro výběr adresáře PySide dokumentace přes dialog</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="184"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="152"/>
     <source>Enter the PySide documentation directory</source>
     <translation>Zadejte adresář pro PySide dokumentaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="191"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.ui" line="159"/>
     <source>&lt;b&gt;Note&lt;/b&gt;: Leave empty to use the PYSIDEDOCDIR environment variable, if set.</source>
     <translation>&lt;b&gt;Poznámka&lt;/b&gt;: Ponechte prázdné má-li se použít proměnná prostředí PYSIDEDOCDIR, je-li nastavena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="142"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpDocumentationPage.py" line="118"/>
     <source>Select PySide documentation directory</source>
     <translation>Vyberte adresář PySide dokumentace</translation>
   </message>
@@ -10920,7 +11866,12 @@
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpTopicDialog.py" line="31"/>
     <source>Choose a &amp;topic for &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;:</source>
-    <translation>Vybrat &amp;téma pro &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;:</translation>
+    <translation type="obsolete">Vybrat &amp;téma pro &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpTopicDialog.py" line="31"/>
+    <source>Choose a &amp;topic for &lt;b&gt;{0}&lt;/b&gt;:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -10981,22 +11932,22 @@
     <translation>Web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="77"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="75"/>
     <source>Select Custom Viewer</source>
     <translation>Vybrat obvyklý prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="91"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="89"/>
     <source>Select Web-Browser</source>
     <translation>Vybrat web prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="105"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="103"/>
     <source>Select PDF-Viewer</source>
     <translation>Vybrat PDF prohlížeč</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="119"/>
+    <location filename="Preferences/ConfigurationPages/HelpViewersPage.py" line="117"/>
     <source>Select CHM-Viewer</source>
     <translation>Vybrat CHM prohlížeč</translation>
   </message>
@@ -11287,1410 +12238,1420 @@
 <context>
   <name>HelpWebSearchWidget</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="143"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="144"/>
     <source>Suggestions</source>
     <translation>Návrhy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="151"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="152"/>
     <source>No Recent Searches</source>
     <translation>Žádné poslední hledání</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="155"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="156"/>
     <source>Recent Searches</source>
     <translation>Poslení hledání</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="283"/>
     <source>Add &apos;%1&apos;</source>
-    <translation>Přidat &apos;%1&apos;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="292"/>
+    <translation type="obsolete">Přidat &apos;%1&apos;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="293"/>
     <source>Clear Recent Searches</source>
     <translation>Smazat poslední vyhledávání</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWebSearchWidget.py" line="284"/>
+    <source>Add &apos;{0}&apos;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HelpWindow</name>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="460"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="454"/>
     <source>Close the current help window</source>
     <translation>Zavřít aktuální okno nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="337"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="331"/>
     <source>Open a new help window tab</source>
     <translation>Otevřít nový tab nápovědy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="332"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="326"/>
     <source>&amp;New Tab</source>
     <translation>&amp;Nový tab</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="326"/>
+    <source>Ctrl+T</source>
+    <comment>File|New Tab</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="332"/>
-    <source>Ctrl+T</source>
-    <comment>File|New Tab</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="338"/>
     <source>&lt;b&gt;New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help window tab.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nový tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře nový tab v okně nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="339"/>
+    <source>Ctrl+N</source>
+    <comment>File|New Window</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="344"/>
+    <source>Open a new help browser window</source>
+    <translation>Otevřít nové okno nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="345"/>
-    <source>Ctrl+N</source>
-    <comment>File|New Window</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="350"/>
-    <source>Open a new help browser window</source>
-    <translation>Otevřít nové okno nápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="351"/>
     <source>&lt;b&gt;New Window&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help browser window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nové okno&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevře nové okno nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="358"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="352"/>
     <source>&amp;Open File</source>
     <translation>&amp;Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="352"/>
+    <source>Ctrl+O</source>
+    <comment>File|Open</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="357"/>
+    <source>Open a help file for display</source>
+    <translation>Otevřít soubor s nápovědou</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="358"/>
-    <source>Ctrl+O</source>
-    <comment>File|Open</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="363"/>
-    <source>Open a help file for display</source>
-    <translation>Otevřít soubor s nápovědou</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="364"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí nové okno s nápovědou. Otevře dialog pro výběr souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="372"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="366"/>
     <source>Open File in New &amp;Tab</source>
     <translation>Otevřít soubor do nového &amp;tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="372"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="366"/>
     <source>Shift+Ctrl+O</source>
     <comment>File|Open in new tab</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="377"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="371"/>
     <source>Open a help file for display in a new tab</source>
     <translation>Otevřít nápovědu do nového tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="379"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="373"/>
     <source>&lt;b&gt;Open File in New Tab&lt;/b&gt;&lt;p&gt;This opens a new help file for display in a new tab. It pops up a file selection dialog.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Otevřít soubor do nového tabu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se nápověda a zobrazí se v novém tabu. Otevře dialog pro výběr souboru.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="422"/>
+    <source>&amp;Print</source>
+    <translation>&amp;Tisk</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="422"/>
+    <source>Ctrl+P</source>
+    <comment>File|Print</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="427"/>
+    <source>Print the displayed help</source>
+    <translation>Tisknout zobrazenou nápovědu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="428"/>
-    <source>&amp;Print</source>
-    <translation>&amp;Tisk</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="428"/>
-    <source>Ctrl+P</source>
-    <comment>File|Print</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="433"/>
-    <source>Print the displayed help</source>
-    <translation>Tisknout zobrazenou nápovědu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="434"/>
     <source>&lt;b&gt;Print&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Tisk&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout zobrazenou nápovědu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="455"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="449"/>
     <source>&amp;Close</source>
     <translation>&amp;Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="449"/>
+    <source>Ctrl+W</source>
+    <comment>File|Close</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="455"/>
-    <source>Ctrl+W</source>
-    <comment>File|Close</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="461"/>
     <source>&lt;b&gt;Close&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes the current help window.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavře aktuální okno s nápovědou.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="468"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="462"/>
     <source>Close &amp;All</source>
     <translation>Z&amp;avřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="472"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="466"/>
     <source>&lt;b&gt;Close All&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Closes all help windows except the first one.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zavřít vše&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zavřít všechna okna s nápovědou kromě prvního.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="494"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="488"/>
     <source>&amp;Quit</source>
     <translation>&amp;Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="494"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="488"/>
     <source>Ctrl+Q</source>
     <comment>File|Quit</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="505"/>
+    <source>&amp;Backward</source>
+    <translation>&amp;Nazpět</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
-    <source>&amp;Backward</source>
-    <translation>&amp;Nazpět</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="517"/>
     <source>Move one help screen backward</source>
     <translation>Posun o jednu obrazovku nápovědy nazpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="518"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="512"/>
     <source>&lt;b&gt;Backward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen backward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Nazpět&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun o jednu obrazovku nazpět. Pokud není taková k dispozici, je tato akce vypnuta.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="520"/>
+    <source>&amp;Forward</source>
+    <translation>&amp;Dopředu</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="526"/>
-    <source>&amp;Forward</source>
-    <translation>&amp;Dopředu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="532"/>
     <source>Move one help screen forward</source>
     <translation>Posun o jednu obrazovku dopředu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="533"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="527"/>
     <source>&lt;b&gt;Forward&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves one help screen forward. If none is available, this action is disabled.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Dopředu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun o jednu obrazovku dopředu. Pokud není taková k dispozici, je tato akce vypnuta.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="535"/>
+    <source>&amp;Home</source>
+    <translation>&amp;Hlavní strana</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="540"/>
+    <source>Move to the initial help screen</source>
+    <translation>Posun na hlavní stranu nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="541"/>
-    <source>&amp;Home</source>
-    <translation>&amp;Hlavní strana</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="546"/>
-    <source>Move to the initial help screen</source>
-    <translation>Posun na hlavní stranu nápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="547"/>
     <source>&lt;b&gt;Home&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Moves to the initial help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hlavní strana&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Posun na hlavní stranu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="548"/>
+    <source>&amp;Reload</source>
+    <translation>&amp;Obnovit</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="554"/>
-    <source>&amp;Reload</source>
-    <translation>&amp;Obnovit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="560"/>
     <source>Reload the current help screen</source>
     <translation>Obsah aktuální nápovědy se obnoví</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="561"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="555"/>
     <source>&lt;b&gt;Reload&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reloads the current help screen.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Obnovit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Znovu načte aktuální obrazovku nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="589"/>
+    <source>&amp;Find...</source>
+    <translation>&amp;Hledat...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="594"/>
+    <source>Find text in page</source>
+    <translation>Hledat text na stránce</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
-    <source>&amp;Find...</source>
-    <translation>&amp;Hledat...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="600"/>
-    <source>Find text in page</source>
-    <translation>Hledat text na stránce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="601"/>
     <source>&lt;b&gt;Find&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Hledat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Hledá se text na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="608"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="602"/>
     <source>Find &amp;next</source>
     <translation>Hledat &amp;následující</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="622"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="616"/>
     <source>Find &amp;previous</source>
     <translation>Hledat &amp;předchozí</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="687"/>
+    <source>&amp;What&apos;s This?</source>
+    <translation>&amp;Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="692"/>
+    <source>Context sensitive help</source>
+    <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="693"/>
-    <source>&amp;What&apos;s This?</source>
-    <translation>&amp;Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="698"/>
-    <source>Context sensitive help</source>
-    <translation>Kontextově senzitivní nápověda</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="699"/>
     <source>&lt;b&gt;Display context sensitive help&lt;/b&gt;&lt;p&gt;In What&apos;s This? mode, the mouse cursor shows an arrow with a question mark, and you can click on the interface elements to get a short description of what they do and how to use them. In dialogs, this feature can be accessed using the context help button in the titlebar.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Zobrazit kontextově senzitivní nápovědu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;V režimu &quot;Co je to?&quot; se nad různými prvky aplikace u kurzoru zobrazí otazník. Když pak kliknete na tyto prvky, zobrazí se krátký popis co daný prvek znamená a jak jej použít. V dialogových oknech se tato funkce spustí tlačítkem kontextové nápovědy na horní liště.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="710"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="704"/>
     <source>&amp;About</source>
     <translation>O &amp;aplikaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="713"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="707"/>
     <source>Display information about this software</source>
     <translation>Zobrazit informace a tomto software</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="714"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="708"/>
     <source>&lt;b&gt;About&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about this software.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;O aplikaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazí se informace o tomto software.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="721"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="715"/>
     <source>About &amp;Qt</source>
     <translation>O &amp;Qt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="724"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="718"/>
     <source>Display information about the Qt toolkit</source>
     <translation>Zobrazit informace o Qt toolkitu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="726"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="720"/>
     <source>&lt;b&gt;About Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Display some information about the Qt toolkit.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;A Qt&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit informace o Qt toolkitu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="727"/>
+    <source>Zoom &amp;in</source>
+    <translation>Př&amp;iblížit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="732"/>
+    <source>Zoom in on the text</source>
+    <translation>Zvětšovací lupa</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="733"/>
-    <source>Zoom &amp;in</source>
-    <translation>Př&amp;iblížit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="738"/>
-    <source>Zoom in on the text</source>
-    <translation>Zvětšovací lupa</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="739"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom in&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom in on the text. This makes the text bigger.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Přiblížit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přiblížit text. Text bude větší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="740"/>
+    <source>Zoom &amp;out</source>
+    <translation>&amp;Oddálit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="745"/>
+    <source>Zoom out on the text</source>
+    <translation>Zmenšovací lupa</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="746"/>
-    <source>Zoom &amp;out</source>
-    <translation>&amp;Oddálit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="751"/>
-    <source>Zoom out on the text</source>
-    <translation>Zmenšovací lupa</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="752"/>
     <source>&lt;b&gt;Zoom out&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom out on the text. This makes the text smaller.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Oddálit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Lupa na oddálení textu. Text bude menší.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="582"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="576"/>
     <source>&amp;Copy</source>
     <translation>&amp;Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="576"/>
+    <source>Ctrl+C</source>
+    <comment>Edit|Copy</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="581"/>
+    <source>Copy the selected text</source>
+    <translation>Kopírovat vybraný text</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="582"/>
-    <source>Ctrl+C</source>
-    <comment>Edit|Copy</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="587"/>
-    <source>Copy the selected text</source>
-    <translation>Kopírovat vybraný text</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="588"/>
     <source>&lt;b&gt;Copy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Copy the selected text to the clipboard.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;b&gt;Kopírovat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Kopírovat vybraný text do schránky.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1064"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1058"/>
     <source>&amp;File</source>
     <translation>S&amp;oubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1086"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1080"/>
     <source>&amp;Edit</source>
     <translation>&amp;Edit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1094"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1088"/>
     <source>&amp;View</source>
     <translation>Poh&amp;led</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1105"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1099"/>
     <source>&amp;Go</source>
     <translation>&amp;Jít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1118"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1112"/>
     <source>H&amp;istory</source>
     <translation>H&amp;istorie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1127"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1121"/>
     <source>&amp;Bookmarks</source>
     <translation>&amp;Záložky</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1172"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1166"/>
     <source>&amp;Help</source>
     <translation>&amp;Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1188"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1182"/>
     <source>Move Left</source>
     <translation>Posun doleva</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1191"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1185"/>
     <source>Move Right</source>
     <translation>Posun doprava</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1199"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1193"/>
     <source>Close</source>
     <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1208"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1202"/>
     <source>Print</source>
     <translation>Tisk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1217"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1211"/>
     <source>File</source>
     <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1233"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1227"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Editovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1238"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1232"/>
     <source>View</source>
     <translation>Pohled</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1247"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1241"/>
     <source>Find</source>
     <translation>Hledat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1274"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1268"/>
     <source>Help</source>
     <translation>Nápověda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1281"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1275"/>
     <source>Go</source>
     <translation>Jít</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1303"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1297"/>
     <source>&lt;p&gt;Enter the help file to be displayed directly into this edit field. Select a previously shown help file from the drop down list.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Zadání souboru s nápovědou, který se zobrazí přímo do tohoto editačního okna. Výběr předchozí zobrazené nápovědy z drop down seznamu.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1567"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1564"/>
     <source>Open File</source>
     <translation>Otevřít soubor</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1567"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1564"/>
     <source>Help Files (*.html *.htm);;PDF Files (*.pdf);;CHM Files (*.chm);;All Files (*)</source>
     <translation>Help soubory (*.html *.htm);;PDF soubory (*.pdf);;CHM soubory (*.chm);;Všechny soubory (*)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2044"/>
-    <source>...</source>
-    <translation>...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="332"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2033"/>
+    <source>...</source>
+    <translation>...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="326"/>
     <source>New Tab</source>
     <translation>Nový Tab</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="345"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="339"/>
     <source>New Window</source>
     <translation>Nové okno</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="372"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="366"/>
     <source>Open File in New Tab</source>
     <translation>Otevřít soubor v novém tabu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="468"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="462"/>
     <source>Close All</source>
     <translation>Zavřít vše</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="494"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="488"/>
     <source>Quit</source>
     <translation>Konec</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="505"/>
     <source>Backward</source>
     <translation>Nazpět</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="505"/>
     <source>Alt+Left</source>
     <comment>Go|Backward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="511"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="505"/>
     <source>Backspace</source>
     <comment>Go|Backward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="526"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="520"/>
     <source>Forward</source>
     <translation>Dopředu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="526"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="520"/>
     <source>Alt+Right</source>
     <comment>Go|Forward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="526"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="520"/>
     <source>Shift+Backspace</source>
     <comment>Go|Forward</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="541"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="535"/>
     <source>Home</source>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="541"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="535"/>
     <source>Ctrl+Home</source>
     <comment>Go|Home</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="554"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="548"/>
     <source>Reload</source>
     <translation>Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="554"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="548"/>
     <source>Ctrl+R</source>
     <comment>Go|Reload</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="582"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="576"/>
     <source>Copy</source>
     <translation>Kopírovat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="589"/>
     <source>Find...</source>
     <translation>Hledat...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="595"/>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="589"/>
     <source>Ctrl+F</source>
     <comment>Edit|Find</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="602"/>
+    <source>Find next</source>
+    <translation>Najít další</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="602"/>
+    <source>F3</source>
+    <comment>Edit|Find next</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="616"/>
+    <source>Find previous</source>
+    <translation>Najít předchozí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="616"/>
+    <source>Shift+F3</source>
+    <comment>Edit|Find previous</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="646"/>
+    <source>Add Bookmark</source>
+    <translation>Přidat záložku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="687"/>
+    <source>What&apos;s This?</source>
+    <translation>Co je to?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="687"/>
+    <source>Shift+F1</source>
+    <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="704"/>
+    <source>About</source>
+    <translation>O aplikaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="715"/>
+    <source>About Qt</source>
+    <translation>O Qt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="727"/>
+    <source>Zoom in</source>
+    <translation>Přiblížit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="727"/>
+    <source>Ctrl++</source>
+    <comment>View|Zoom in</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="740"/>
+    <source>Zoom out</source>
+    <translation>Oddálit</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="740"/>
+    <source>Ctrl+-</source>
+    <comment>View|Zoom out</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="607"/>
+    <source>Find next occurrence of text in page</source>
+    <translation>Hledat následující výskyt textu na straně</translation>
+  </message>
+  <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="608"/>
-    <source>Find next</source>
-    <translation>Najít další</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="608"/>
-    <source>F3</source>
-    <comment>Edit|Find next</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="622"/>
-    <source>Find previous</source>
-    <translation>Najít předchozí</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="622"/>
-    <source>Shift+F3</source>
-    <comment>Edit|Find previous</comment>
+    <source>&lt;b&gt;Find next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the next occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hledat následující&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá se následující výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="621"/>
+    <source>Find previous occurrence of text in page</source>
+    <translation>Hledat předchozí výskyt textu na stránce</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="623"/>
+    <source>&lt;b&gt;Find previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the previous occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hledat předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá předchozí výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1200"/>
+    <source>Print Preview</source>
+    <translation>Náhled tisku</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="439"/>
+    <source>Print preview of the displayed help</source>
+    <translation>Tisknout náhled zobrazené nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="441"/>
+    <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Vytisknout náhled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout náhled zobrazeného textu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1661"/>
+    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="806"/>
+    <source>Show next tab</source>
+    <translation>Zobrazit následující tab</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="806"/>
+    <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="814"/>
+    <source>Show previous tab</source>
+    <translation>Zobrazit předchozí tab</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="814"/>
+    <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="822"/>
+    <source>Switch between tabs</source>
+    <translation>Přepnout mezi taby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="822"/>
+    <source>Ctrl+1</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="971"/>
+    <source>Clear icons database</source>
+    <translation>Vyčistit ikony databáze</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="975"/>
+    <source>Clear the database of favicons</source>
+    <translation>Vyčistit databázi favicons</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="976"/>
+    <source>&lt;b&gt;Clear icons database&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the database of favicons of previously visited URLs.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Vyčistit databázi favicons&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyčistit databázi favicons navštívených URL.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="830"/>
+    <source>Preferences</source>
+    <translation>Předvolby</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="830"/>
+    <source>&amp;Preferences...</source>
+    <translation>&amp;Předvolby...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="833"/>
+    <source>Set the prefered configuration</source>
+    <translation>Nastavit preferovanou konfiguraci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="834"/>
+    <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Předvolby&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upravit položky konfigurace aplikace podle vašich předvoleb.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="143"/>
+    <source>Contents</source>
+    <translation>Obsah</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="465"/>
+    <source>Close all help windows</source>
+    <translation>Zavřít všechna okna s nápovědou</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="868"/>
+    <source>Sync with Table of Contents</source>
+    <translation>Sync obsahu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="872"/>
+    <source>Synchronizes the table of contents with current page</source>
+    <translation>Synchronizuje obsah s aktuální stranou</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="874"/>
+    <source>&lt;b&gt;Sync with Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizes the table of contents with current page.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Sync obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizuje obsah s aktuální stranou.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="881"/>
+    <source>Table of Contents</source>
+    <translation>Obsah</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="884"/>
+    <source>Shows the table of contents window</source>
+    <translation>Zobrazit okno s obsahem</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="886"/>
+    <source>&lt;b&gt;Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the table of contents window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno s obsahem.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="917"/>
+    <source>Manage QtHelp Documents</source>
+    <translation>Uspořádat dokumenty QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="920"/>
+    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
+    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="922"/>
+    <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uspořádat dokumenty QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1158"/>
+    <source>&amp;Window</source>
+    <translation>O&amp;kno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1248"/>
+    <source>Filter</source>
+    <translation>Filtr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1253"/>
+    <source>Filtered by: </source>
+    <translation>Filtrováno: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2349"/>
+    <source>Could not find an associated content.</source>
+    <translation>Asociovaný obsah nelze nalézt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="930"/>
+    <source>Manage QtHelp Filters</source>
+    <translation>Uspořádat filtry QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="933"/>
+    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp filters</source>
+    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="935"/>
+    <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp filters.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Uspořádat filtry QtNápovědy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog pro uspořádání filtrů QtNápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="893"/>
+    <source>Index</source>
+    <translation>Index</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="896"/>
+    <source>Shows the index window</source>
+    <translation>Zobrazit index okna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="898"/>
+    <source>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the index window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Index&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit index okna.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="905"/>
+    <source>Search</source>
+    <translation>Hledat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="908"/>
+    <source>Shows the search window</source>
+    <translation>Zobrazit okno hledání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="910"/>
+    <source>&lt;b&gt;Search&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the search window.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Hledání&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno hledání.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="943"/>
+    <source>Reindex Documentation</source>
+    <translation>Znovu indexovat dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="946"/>
+    <source>Reindexes the documentation set</source>
+    <translation>Přeindexuje dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="948"/>
+    <source>&lt;b&gt;Reindex Documentation&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reindexes the documentation set.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Znovu indexovat dokumentaci&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Přeindexuje dokumentaci.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2465"/>
+    <source>Updating search index</source>
+    <translation>Aktualizovat index pro hledání</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2519"/>
+    <source>Looking for Documentation...</source>
+    <translation>Vyhledat dokumentaci...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2549"/>
+    <source>Unfiltered</source>
+    <translation>Nefiltrováno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2568"/>
+    <source>Help Engine</source>
+    <translation>Engine nápovědy</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="183"/>
+    <source>Show a navigation menu</source>
+    <translation>Zobrazit menu navigace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="477"/>
+    <source>Private Browsing</source>
+    <translation>Mód soukromí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="473"/>
+    <source>Private &amp;Browsing</source>
+    <translation>Mód &amp;soukromí</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="478"/>
+    <source>&lt;b&gt;Private Browsing&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Enables private browsing. In this mode no history is recorded anymore.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Mód soukromí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zapne mód soukromí. V tomto módu není zaznamenávána historie stran.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2225"/>
+    <source>Loading...</source>
+    <translation>Načítám...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="2238"/>
+    <source>Finished loading</source>
+    <translation>Načteno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="797"/>
+    <source>Full Screen</source>
+    <translation>Celá obrazovka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="797"/>
+    <source>&amp;Full Screen</source>
+    <translation>&amp;Celá obrazovka</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="797"/>
+    <source>F11</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="917"/>
+    <source>Manage QtHelp &amp;Documents</source>
+    <translation>Uspořádat QtHelp &amp;dokumenty</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="930"/>
+    <source>Manage QtHelp &amp;Filters</source>
+    <translation>Uspořádat QtHelp &amp;filtry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="943"/>
+    <source>&amp;Reindex Documentation</source>
+    <translation>Přeinde&amp;xovat dokumentaci</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="961"/>
+    <source>Clear private data</source>
+    <translation>Smazat soukromá data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="957"/>
+    <source>&amp;Clear private data</source>
+    <translation>Smazat &amp;soukromá data</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="962"/>
+    <source>&lt;b&gt;Clear private data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the private data like browsing history, search history or the favicons database.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Smazat soukromá data&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Smaže soukromá data jako je historie prohlížení, vyhledávání a databáze favicon.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="971"/>
+    <source>Clear &amp;icons database</source>
+    <translation>Smazat databázi &amp;ikon</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1025"/>
+    <source>Show Network Monitor</source>
+    <translation>Zobrazit monitor sítě</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1025"/>
+    <source>Show &amp;Network Monitor</source>
+    <translation>Zobrazit mo&amp;nitor sítě</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1029"/>
+    <source>Show the network monitor dialog</source>
+    <translation>Zobrazit dialog monitoru sítě</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1030"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show Network Monitor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the network monitor dialog.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit monitor sítě&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit dialog monitoru sítě.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1135"/>
+    <source>&amp;Settings</source>
+    <translation>Na&amp;stavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1154"/>
+    <source>&amp;Tools</source>
+    <translation>&amp;Nástroje</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="784"/>
+    <source>Show page source</source>
+    <translation>Zobrazit zdroj strany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="784"/>
+    <source>Ctrl+U</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="788"/>
+    <source>Show the page source in an editor</source>
+    <translation>Zobrazit zdroj strany v editoru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="789"/>
+    <source>&lt;b&gt;Show page source&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Show the page source in an editor.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Zobrazit zdroj strany&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit zdroj strany v editoru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="842"/>
+    <source>&amp;Languages...</source>
+    <translation>&amp;Jazyky...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="845"/>
+    <source>Configure the accepted languages for web pages</source>
+    <translation>Nastavit polovené jazyky pro web strany</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="847"/>
+    <source>&lt;b&gt;Languages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure the accepted languages for web pages.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Jazyky&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit polovené jazyky pro web strany.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="842"/>
+    <source>Languages</source>
+    <translation>Jazyky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="855"/>
+    <source>Cookies</source>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="855"/>
+    <source>C&amp;ookies...</source>
+    <translation>C&amp;ookies...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="858"/>
+    <source>Configure cookies handling</source>
+    <translation>Nastavit ovládání cookies</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="860"/>
+    <source>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Configure cookies handling.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Cookies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Nastavit ovládání cookies.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1261"/>
+    <source>Settings</source>
+    <translation>Nastavení</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="753"/>
+    <source>Zoom reset</source>
+    <translation>Resetovat lupu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="753"/>
+    <source>Zoom &amp;reset</source>
+    <translation>&amp;Resetovat lupu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="753"/>
+    <source>Ctrl+0</source>
+    <comment>View|Zoom reset</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="758"/>
+    <source>Reset the zoom of the text</source>
+    <translation>Resetovat lupu textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="768"/>
+    <source>Zoom text only</source>
+    <translation>Jen lupa textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="768"/>
+    <source>Zoom &amp;text only</source>
+    <translation>Jen lupa &amp;textu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="772"/>
+    <source>Zoom text only; pictures remain constant</source>
+    <translation>Jen lupa textu; obrázky zůstávají beze změn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="774"/>
+    <source>&lt;b&gt;Zoom text only&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zoom text only; pictures remain constant.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Jen lupa textu&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Jen lupa textu; Obrázky zůstávají beze změn.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="759"/>
+    <source>&lt;b&gt;Zoom reset&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset the zoom of the text. This sets the zoom factor to 100%.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Reset lupy&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Reset lupy pro text. Nastaví se lupa na hodnotu 100%.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="339"/>
+    <source>New &amp;Window</source>
+    <translation>&amp;Nové okno</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="396"/>
+    <source>Import Bookmarks</source>
+    <translation>Importovat záložky</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="396"/>
+    <source>&amp;Import Bookmarks...</source>
+    <translation>&amp;Importovat záložky...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="399"/>
+    <source>Import bookmarks from other browsers</source>
+    <translation>Import záložek z jiných prohlížečů</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="401"/>
+    <source>&lt;b&gt;Import Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import bookmarks from other browsers.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Import záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Import záložek z jiných prohlížečů.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="409"/>
+    <source>Export Bookmarks</source>
+    <translation>Export záložek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="409"/>
+    <source>&amp;Export Bookmarks...</source>
+    <translation>&amp;Exportovat záložky...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="412"/>
+    <source>Export the bookmarks into a file</source>
+    <translation>Export záložek do souboru</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="414"/>
+    <source>&lt;b&gt;Export Bookmarks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export the bookmarks into a file.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Export záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Export záložek do souboru.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="632"/>
+    <source>Manage Bookmarks</source>
+    <translation>Správa záložek</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="632"/>
+    <source>&amp;Manage Bookmarks...</source>
+    <translation>&amp;Správa záložek...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="632"/>
+    <source>Ctrl+Shift+B</source>
+    <comment>Help|Manage bookmarks</comment>
+    <translation></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="636"/>
+    <source>Open a dialog to manage the bookmarks.</source>
+    <translation>Otevřít dialog pro správu záložek.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="638"/>
+    <source>&lt;b&gt;Manage Bookmarks...&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Open a dialog to manage the bookmarks.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;b&gt;Správa záložek&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Otevřít dialog pro správu záložek.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="646"/>
+    <source>Add &amp;Bookmark...</source>
+    <translation>Přid&amp;at záložku...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="646"/>
+    <source>Ctrl+D</source>
+    <comment>Help|Add bookmark</comment>
     <translation></translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="652"/>
-    <source>Add Bookmark</source>
-    <translation>Přidat záložku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="693"/>
-    <source>What&apos;s This?</source>
-    <translation>Co je to?</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="693"/>
-    <source>Shift+F1</source>
-    <comment>Help|What&apos;s This?&apos;</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="710"/>
-    <source>About</source>
-    <translation>O aplikaci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="721"/>
-    <source>About Qt</source>
-    <translation>O Qt</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="733"/>
-    <source>Zoom in</source>
-    <translation>Přiblížit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="733"/>
-    <source>Ctrl++</source>
-    <comment>View|Zoom in</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="746"/>
-    <source>Zoom out</source>
-    <translation>Oddálit</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="746"/>
-    <source>Ctrl+-</source>
-    <comment>View|Zoom out</comment>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="613"/>
-    <source>Find next occurrence of text in page</source>
-    <translation>Hledat následující výskyt textu na straně</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="614"/>
-    <source>&lt;b&gt;Find next&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the next occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hledat následující&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá se následující výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="627"/>
-    <source>Find previous occurrence of text in page</source>
-    <translation>Hledat předchozí výskyt textu na stránce</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="629"/>
-    <source>&lt;b&gt;Find previous&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Find the previous occurrence of text in the current page.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Hledat předchozí&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyhledá předchozí výskyt textu na aktuální straně.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1206"/>
-    <source>Print Preview</source>
-    <translation>Náhled tisku</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="445"/>
-    <source>Print preview of the displayed help</source>
-    <translation>Tisknout náhled zobrazené nápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="447"/>
-    <source>&lt;b&gt;Print Preview&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Print preview of the displayed help text.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Vytisknout náhled&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Tisknout náhled zobrazeného textu nápovědy.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="1665"/>
-    <source>&lt;p&gt;Printing is not available due to a bug in PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;p&gt;Tisk není dostupný kvůli bugu v PyQt4.Please upgrade.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="812"/>
-    <source>Show next tab</source>
-    <translation>Zobrazit následující tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="812"/>
-    <source>Ctrl+Alt+Tab</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="820"/>
-    <source>Show previous tab</source>
-    <translation>Zobrazit předchozí tab</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="820"/>
-    <source>Shift+Ctrl+Alt+Tab</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="828"/>
-    <source>Switch between tabs</source>
-    <translation>Přepnout mezi taby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="828"/>
-    <source>Ctrl+1</source>
-    <translation></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="977"/>
-    <source>Clear icons database</source>
-    <translation>Vyčistit ikony databáze</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="981"/>
-    <source>Clear the database of favicons</source>
-    <translation>Vyčistit databázi favicons</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="982"/>
-    <source>&lt;b&gt;Clear icons database&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Clears the database of favicons of previously visited URLs.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Vyčistit databázi favicons&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Vyčistit databázi favicons navštívených URL.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="836"/>
-    <source>Preferences</source>
-    <translation>Předvolby</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="836"/>
-    <source>&amp;Preferences...</source>
-    <translation>&amp;Předvolby...</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="839"/>
-    <source>Set the prefered configuration</source>
-    <translation>Nastavit preferovanou konfiguraci</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="840"/>
-    <source>&lt;b&gt;Preferences&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Set the configuration items of the application with your prefered values.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Předvolby&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Upravit položky konfigurace aplikace podle vašich předvoleb.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="150"/>
-    <source>Contents</source>
-    <translation>Obsah</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="471"/>
-    <source>Close all help windows</source>
-    <translation>Zavřít všechna okna s nápovědou</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="874"/>
-    <source>Sync with Table of Contents</source>
-    <translation>Sync obsahu</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="878"/>
-    <source>Synchronizes the table of contents with current page</source>
-    <translation>Synchronizuje obsah s aktuální stranou</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="880"/>
-    <source>&lt;b&gt;Sync with Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizes the table of contents with current page.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Sync obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Synchronizuje obsah s aktuální stranou.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="887"/>
-    <source>Table of Contents</source>
-    <translation>Obsah</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="890"/>
-    <source>Shows the table of contents window</source>
-    <translation>Zobrazit okno s obsahem</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="892"/>
-    <source>&lt;b&gt;Table of Contents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows the table of contents window.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Obsah&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Zobrazit okno s obsahem.&lt;/p&gt;</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="923"/>
-    <source>Manage QtHelp Documents</source>
-    <translation>Uspořádat dokumenty QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="926"/>
-    <source>Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set</source>
-    <translation>Zobrazit dialog pro uspořádání QtNápovědy</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="Helpviewer/HelpWindow.py" line="928"/>
-    <source>&lt;b&gt;Manage QtHelp Documents&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Shows a dialog to manage the QtHelp documentation set.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation>&lt;b&gt;Uspořádat do